Hiiri Ulla, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Kiukainen Susanna Lindell- Luukkonen Maria

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hiiri Ulla, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Kiukainen Susanna Lindell- Luukkonen Maria"

Transkriptio

1 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO Aika klo Paikka: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie Piikkiö KOKOUSKUTSU 1/2017 Koulurakennuksen auditorio Asiat: Esityslistan mukaiset asiat Kaarinassa Peimarin koulutuskuntayhtymän YHTYMÄHALLITUS Merk. MIKA RANTANEN Mika Rantanen puheenjohtaja Osallistujat: YHTYMÄVALTUUSTO KAARINA PARAINEN PAIMIO Korvensyrjä Kalervo Ekström Kurt Astola-Turpeinen Marja Porjo Niko Penttinen Kari Kuparinen Heikki Saarikko Simo Sonntag Christel Lahti Tapani Salmio Marja-Helena Tuominen Inkeri Nuotio Minna Suominen Heikki Tomppo Jaana Tähkämaa Sanna Yhtymähallitus Muut osallistujat: Rantanen Mika, pj. Harkkila Ilkka, kuntayhtymän johtaja Aro Pekka, vpj Hiiri Ulla, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Kiukainen Susanna Lindell- Luukkonen Maria Mattsson Kaj Tarkastuslautakunta: Rautanen Hannu Sonntag Christel, esittelijä 8-9 Toivola Kirsi Kutsu tiedoksi: Kaarinan kaupunginhallitus, Paimion kaupunginhallitus, Paraisten kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta: Salmio Marja-Helena, Sirén Jukka, Vaiste Marja, Yrjövuori Matti

2 2 YHTYMÄVALTUUSTON KOKOONPANO: KAARINAN KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖS /44 Jäsen Suominen Heikki Saarikko Simo Salmio Marja-Helena Korvensyrjä Kalervo Tomppo Jaana Porjo Niko Tähkämaa Sanna Varajäsen Lehtisalo Esko Puustinen Jouni Vaiste Marja Perheentupa Christian Hakalax Marja Uusitupa Kai Tuomarila Tiina PARAISTEN KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖS /45 ; /40 Jäsen Varajäsen Penttinen Kari Hermansson Jörgen Ekström Kurt Lundqvist Kurt Sonntag Christel Björklöf Alice Tuominen Inkeri Sulosaari-Sandell Pia PAIMION KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖS /43 ; /72 Jäsen Varajäsen Astola-Turpeinen Marja Vesalainen Ossi Kuparinen Heikki Toivola Kirsi Lahti Tapani Kylén Päivi Nuotio Minna Lehtonen Pekka Hongisto Jukka

3 3 ASIALISTA 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 EDUSTAJIEN TOTEAMINEN, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 4 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 5 VUODEN 2016 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN/KÄYTTÖTALOUSOSA 6 VUODEN 2016 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN/INVESTOINTIOSA 7 TILINPÄÄTÖS TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 9 VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN 10 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA /TALOUSARVION 2017 MUUTOS 11 ORGANISAATIO 12 VASTINE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSESSA VUODELTA 2015 ESITETTYIHIN HAVAINTOIHIN 13 JOHTAJASOPIMUS 14 ILMOITUSASIAT 15 KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

4 4 KOKOUKSEN AVAUS Yhtymävaltuusto 1 Yhtymävaltuusto valitsi kokouksessaan / 3 yhtymävaltuuston puheenjohtajaksi Tapani Lahden ja 1. varapuheenjohtajaksi Heikki Suomisen sekä 2. varapuheenjohtajaksi Kari Penttisen. Yhtymävaltuuston puheenjohtaja avaa kokouksen.

5 5 EDUSTAJIEN TOTEAMINEN, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yhtymävaltuusto 2 Jäsenkuntien yhteisesti hyväksymän perussopimuksen mukaisesti yhtymävaltuustoon valitaan Kaarinasta 3 valtuutettua ja muista jäsenkunnista 2 valtuutettua sekä lisäksi jokaisesta jäsenkunnasta 1 valtuutettu alkavaa asukasta kohti. Kullekin valtuuston jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Jäsenkunnat ovat valinneet em. menettelyn mukaisesti edustajansa kaudelle : Kaarinasta 7 jäsentä (ja henkilökohtaiset varajäsenet), Paraisilta 4 jäsentä (+ henkilökohtaiset varajäsenet), Paimiosta 4 jäsentä (+ henkilökohtaiset varajäsenet). Yhtymävaltuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan yhtymähallituksen puheenjohtajan ja kuntayhtymän johtajan on oltava läsnä yhtymävaltuustossa. Heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä. Yhtymähallituksen jäsenillä ja kuntayhtymän johtajalla sekä talousjohtajalla on puheoikeus. Yhtymävaltuuston 10 :n mukaan läsnä olevat edustajat ja varaedustajat todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan jäsenkunnittain aakkosjärjestyksessä. Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa kokousedustajien äänimäärät, esteen ilmoittaneet edustajat ja läsnä olevat varaedustajat sekä onko yhtymävaltuusto laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen. Työjärjestyksen 11 :n mukaan läsnä oleviksi katsotaan edustajat ja varaedustajat, jotka ovat saapuneet kokoukseen eivätkä ole ilmoittaneet siitä poistuvansa tai joita ei muuten ole todettu poissaoleviksi. Puheenjohtaja voi toimittaa kokouksen kestäessä tai kokoustauon päätyttyä uuden nimenhuudon, jos se läsnä olevien toteamiseksi on tarpeen. Perussopimuksen 6 mukaan yhtymävaltuustossa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Kunnan valitsemien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä jakaantuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. Yhden jäsenkunnan äänimäärä voi olla enintään 45 % saapuvilla olevien valtuutettujen yhteisestä äänimäärästä. Yhtymävaltuuston kokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta sen jäsenistä on läsnä. Yhtymävaltuuston kokouskutsu lähetetään vähintään 10 päivää ennen kokousta yhtymävaltuuston jäsenille, yhtymähallitukselle sekä jäsenkuntien kunnanhallitukselle. Kokouskutsut ja esityslistat postitetaan yhtymävaltuuston jäsenille, yhtymähallitukselle sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille Kokouskutsu ja esityslista ovat lisäksi nähtävinä koulutuskuntayhtymän julkisella ilmoitustaululla maaseutuopiston Tuorlan toimipaikan (Kaarina) koulurakennuksessa, osoitteessa Tuorlantie 1, Piikkiö sekä koulutuskuntayhtymän nettisivulla osoitteessa

6 6 Liite n:o 1 Ääniluettelo Yhtymävaltuuston kokouksen puheenjohtaja 1 toimittaa läsnä olevien toteamiseksi nimenhuudon ja hyväksyy sen perusteella kokousta varten ääniluettelon; 2 toteaa muut läsnä olevat; sekä 3 toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

7 7 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Yhtymävaltuusto 3 Yhtymävaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina sekä päättää, että 1 pöytäkirja tarkastettavissa Tuorlassa (Tuorlan Majatalo) ja että 2 pöytäkirja lähetetään jäsenkunnille ja pidetään nähtävillä koulutuskuntayhtymän virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Tuorlantie Piikkiö (Tuorlan toimipaikka/kaarina)

8 8 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS Yhtymävaltuusto 4 Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset yhtymävaltuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä (työjärjestys 5 ). Yhtymävaltuusto päättää mahdollisten kiireellisenä käsiteltävien asioiden ottamisesta tähän esityslistaan (KL 55) sekä hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

9 9 VUODEN 2016 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN/KÄYTTÖTALOUSOSA.. Yhtymähallitus Vuoden 2016 toimintakate kuntayhtymän tasolla on alustavan tilinpäätöksen mukaan n. + 1,5 milj euroa. Talousarvion toimintakate oli + 0,9 milj euroa, joten alkuperäiseen talousarvioon nähden toimintakate on 0,6 milj euroa suurempi. Luvut e talousarvio muut ta toteutunut ero alkup ero muut ta ta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Nuorisoasteen perustutkinnon yksikköhintaperusteinen lopullinen valtionosuus myönnetään toteutuneen painotetun keskiarvon mukaisena, kuitenkin enintään kiintiön määräisenä. Vuoden 2016 talousarvio oli laadittu 955 perustutkinnossa olevan opiskelijan määrään perustuen eli kiintiön mukaisena ja muutettu talousarvio 945 opiskelijan mukaan, koska laatimishetkellä opiskelijamäärän saaminen täyteen vaikutti epävarmalta. Toteutunut opiskelijamäärä oli 956,7 painotettuna keskiarvona ja sen mukaisesti saatiin myös lopullinen rahoitus; ennakkorahoitus saatiin 929,7 opiskelijan mukaisena. Talousarvion lisäkoulutus oli arvioitu 146 otv:n mukaan, muutettu talousarvio 146,6 otv:n mukaan; toteutuma oli 163,1 otv ja lopullinen rahoitus saatiin 146,6 opiskelijatyövuoden mukaan, joka oli myös ennakkorahoituksen määrä. Opiskelijamäärä 2016 uusi kiintiö tot keskiarvo kiintiö muut ta ta ennakko rahoitus amm pt opisk ,7 956,7 956,7 lisäk otv ,6 146,6 163,1 146,6 Lopullinen valtionosuusrahoitus oli verrattuna alkuperäiseen talousarvioon 0,67 milj euroa pienempi, muutettuun talousarvioon 0,13 milj euroa suurempi sekä ennakkorahoitukseen 0,3 milj euroa suurempi. Rahoitus e tot alkup ta muut ta ennakko ero

10 10 Käyttötalouden kokonaismenot talousarvioon ja muutettuun talousarvioon verrattuna: Luvut e talousarvio muut ta toteutunut ero alkup ero muut ta ta * Palkat ja palkkiot ** Henkilöstömenot Palvelut Aineet ja tarvikkeet Muut kulut Toimintakulut yht * palkat ja palkkiot ilman jaksotuksia, korjauseriä, sivukuluja ** sis korj erät, jaksotukset ja sivukulut Tarkemmat analyysit esitellään tilinpäätöksen yhteydessä. Valmistelija: talousjohtaja Ulla Hiiri/taloussuunnittelija Birgitta Åberg Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää hyväksyä ja esittää edelleen yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi esittelytekstin mukaisen selvityksen talousarvion, muutetun talousarvion ja toteutuneen väliseen toimintakate-eroon. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.. Yhtymävaltuusto 5 Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi esittelytekstin mukaisen selvityksen talousarvion, muutetun talousarvion ja toteutuneen väliseen toimintakate-eroon.

11 11 VUODEN 2016 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN/INVESTOINTIOSA.. Yhtymähallitus Kuntayhtymän taloussuunnitelma vuosille ja talousarvio 2016 investointiosineen on hyväksytty Peimarin koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston kokouksessa /6. Vuoden 2016 ennakkorahoituspäätöksen tultua tiedoksi, valmisteltiin vuodelle 2016 muutettu talousarvio, jonka yhtymävaltuusto hyväksyi /11. Investointiosaan hyväksytyt määrärahat (brutto/netto) olivat yhteensä e / e. Muutettu talousarvio (brutto/netto) oli e/ e ja toteutuneet investoinnit brutto/netto e/ e. Valmistelijat: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila, talousjohtaja Ulla Hiiri, kiinteistöpäällikkö Atte Kajanen (rakennustoimikunta), taloussuunnittelija Birgitta Åberg Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvion 2016 investointiosan muutokset sekä investointien toteutumisraportin (liite n:o 8). Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti... Yhtymävaltuusto 6 Liite n:o 2 Vuoden 2016 investointiosa muutoksin Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvion 2016 investointiosan muutokset sekä investointien toteutumisraportin (liite n:o 2).

12 12 TILINPÄÄTÖS Yhtymähallitus Kuntayhtymän tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava yhtymävaltuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätös ja toimintakertomus varainhoitovuodelta on laadittava ja annettava tilintarkastajille seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös on päivättävä sekä hallituksen jäsenten ja esittelijän allekirjoitettava. Kuntayhtymän alustava tilinpäätös vuodelta 2016 on esitelty kokouksessa Tilinpäätös vuodelta 2016 on viimeistelty ja se on tämän esityslistan liitteenä (liite n:o 15) samoin kuin henkilöstötilinpäätös (liite n:o 16). Kuntayhtymän tilikauden ylijäämä on ,74 euroa, suunnitelman mukaiset poistot ,17 euroa, vuosikate ,91 euroa ja toimintakate ,85 euroa. Vuoden 2016 investointien brutto-/nettomäärä on ,34 euroa/ ,53euroa; rahoitusosuuksia oli ,81 euroa v Valmistelu: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila/ talousjohtaja Ulla Hiiri/taloussuunnittelija Birgitta Åberg Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää 1) allekirjoittaa liitteen (liite n:o 15) mukaisen vuoden 2016 tilinpäätöksen yhdessä kuntayhtymän johtajan kanssa, 2) saattaa tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä 3) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi ja 4) esittää yhtymävaltuustolle, että ylijäämä ,74 euroa kirjataan ylijäämätilille. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

13 13 OTE tilintarkastaja, JHTT, KHT Sari Isaksson, BDO Audiator Oy tarkastuslautakunta.. Yhtymävaltuusto 7 Liite n:o 3 Tilinpäätös 2016 Yhtymähallitus 1) saattaa tilinpäätöksen vuodelta 2016 tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi ja 2) esittää yhtymävaltuustolle, että ylijäämä ,74 euroa kirjataan ylijäämätilille.

14 14 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUKSEN LAATIMINEN Tarkastuslautakunnan on kuntalain 71 :n mukaan arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Ehdotus: Tarkastuslautakunta muotoilee ja viimeistelee arviointikertomuksen edellisessä kokouksessa päätetyn sisältöehdotuksen mukaisesti ja toteaa, että tilintarkastaja on suorittanut ja raportoinut tarkastuslautakunnalle tilikauden aikaisen tarkastuksen tarkastussuunnitelman mukaisesti sekä antanut tilintarkastuskertomuksen suorittamastaan tarkastuksesta. Tarkastuslautakunta esittää, että yhtymävaltuusto hyväksyy ja vahvistaa kuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelta 2016 sekä myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille. Päätösehdotus hyväksyttiin. Yhtymävaltuusto 8 Liite n:o 4 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus Tarkastuslautakunnan arviointikertomus on toimitettu talousjohtajalle toimitettavaksi edelleen yhtymävaltuustolle. Talousjohtaja on toimittanut allekirjoitetun arviointikertomuksen sähköpostilla yhtymävaltuuston puheenjohtajistolle Yhtymävaltuusto 1) merkitsee tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2016 tiedokseen sekä 2) pyytää yhtymähallitusta toimittamaan lokakuun yhtymävaltuuston kokoukseen selvityksen toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

15 15 VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN.. TARKASTUSLAUTAKUNTA TILINTARKASTUSKERTOMUS Kuntalain 75 :n mukaan tilintarkastaja antaa valtuustolle tilintarkastuskertomuksen, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Tilintarkastaja Sari Isaksson on tilintarkastuskertomuksessaan esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta 2016 (tilintarkastuskertomus 2016 liitteenä). Ehdotus: Tarkastuslautakunta saattaa tilintarkastuskertomuksen yhtymävaltuustolle tiedoksi ja esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2016 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Päätösehdotus hyväksyttiin. Yhtymävaltuusto 9 Liite n:o 5 Tilintarkastuskertomus 2016 Tarkastuslautakunta 1) saattaa tilintarkastuskertomuksen yhtymävaltuustolle tiedoksi ja 2) esittää yhtymävaltuustolle, että - vuoden 2016 tilinpäätös hyväksytään ja - kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta

16 16 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA /TALOUSARVION 2017 MUUTOS.. Yhtymähallitus Peimarin koulutuskuntayhtymän hallintosäännön mukaisesti yhtymävaltuusto hyväksyy kuntayhtymän taloussuunnitelman ja talousarvion yhtymähallituksen esityksestä. Valtuusto hyväksyy talousarviossa tehtäväalueille/tulosalueille toiminnalliset tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat sekä tuloarviot. Talousarvion sitovuudesta päätetään vuosittain talousarvion hyväksymisen yhteydessä, jolloin tulosalueen määrärahaksi voidaan hyväksyä myös menojen ja tulojen erotus. Yhtymähallitus on käsitellyt ja hyväksynyt koulutuskuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille / ja yhtymävaltuusto on sen hyväksynyt 7 / Talousarvion 2017 ja toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymisen jälkeen on saatu ennakkorahoituspäätös OKM/52/221/ (yhtymähallitus 9 / ) vuodelle 2017, jonka mukaan vuodelle 2017 hyväksyttyyn talousarvioon verrattuna tullaan saamaan n vähemmän valtionosuusrahoitusta. Johtoryhmä sekä talousvastuulliset ovat käyneet osaltaan läpi talousarvion 2017 tulot ja menot käyttötalousosassa sekä investointiosassa huomioiden edellä mainitut yhteistoimintamenettelyn mukaisesti tehdyt selvitykset ja toimenpiteet sekä rahoituksen vähenemisen vaikutukset toimintaan. Tarkistettu toiminta- ja talousarvio 2017 osana toiminta- ja taloussuunnitelmaa on liitteenä n:o 30 ja se esitellään yhtymähallitukselle tarkemmin kokouksessa. Valmistelijat: talousjohtaja Ulla Hiiri, taloussuunnittelija Birgitta Åberg Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi muutetun toimintasuunnitelman ja talousarvion 2017 osana toiminta- ja taloussuunnitelmaa liitteen n:o 30 mukaisena. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti..

17 17 Yhtymävaltuusto 10 Liite n:o 6 Muutostalousarvio 2017 Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi muutetun toimintasuunnitelman ja talousarvion 2017 osana toiminta- ja taloussuunnitelmaa liitteen n:o 6 mukaisena.

18 18 ORGANISAATIO Yhtymähallitus Peimarin koulutuskuntayhtymän organisaatio päätettiin vuoden 2010 aikana kolmen oppilaitoksen yhdistyessä yhdeksi ammattiopistoksi. Organisaatio ja johtamisjärjestelmä on perustunut kolmen melko autonomisen opiston järjestelmään, jossa kukin opisto on omana tulosalueena. Tukitoiminnat organisoitiin koulutuskuntayhtymän perustamisen yhteydessä kuntayhtymäpalveluiksi. Opetuksen organisoituminen kolmeen tulosalueeseen perustui ajatukseen kehittää kaikkia opistoja yhteistyössä parhaita käytänteitä levittäen. Yhteistyötä on rakennettu johtoryhmän ja rehtoriryhmän kautta. Vuoden 2015 alussa organisaatiota päivitettiin. Ammatillisen koulutuksen rahoituksen vähentyessä on myös koulutuskuntayhtymän organisaatiota syytä tarkastella. Sosiaali- ja terveysopiston tiiminvetäjillä ei ole ollut talousvastuuta. Luonnonvara-alan tiimeillä talousvastuu on ollut kuntayhtymän syntymisestä lähtien. Tiimiorganisaatio on toiminut koko ajan paremmin luonnonvara-alalla, jossa tiimit muodostuvat perustutkintojen pohjalta. Organisaatioon esitetään muutoksena Sosiaali- ja terveysopiston tiiminvetäjyyksien lakkauttamista ja niiden tilalle tutkintovastaavien nimittämistä. Sosiaali- ja terveysopistossa on vain yksi perustutkinto. Ammatillisen koulutuksen reformin yhteydessä tulee olemaan vain yksi tapa suorittaa tutkinto. Nykyinen tiimijako opetussuunnitelmaperusteiseen ja näyttötutkintoon perustuvaan jaotteluun tulee näin ollen poistumaan lainsäädännöstä eikä vastaava jaottelu voi jatkossa olla organisaation perusteenakaan. Esityksenä on, että Sosiaali- ja terveysopistossa olisi alkaen perustutkintovastaava ja lisäkoulutusvastaava. Tutkintovastaavien tehtävät ja ratkaisuvalta olisivat: 1. vastaa perustutkinnon / lisäkoulutuksen kehittämisestä yhdessä rehtorin kanssa 2. koordinoi perustutkinnon / lisäkoulutuksen markkinointia 3. valmistelee opiskelijavalinnat yhdessä tuutoropettajien kanssa rehtorin päätettäväksi 4. valmistelee opettajien työnjaon kurssitarjottimen pohjalta 5. päättää opetuksen opetusjärjestelyistä perustutkinnoissa / lisäkoulutuksessa 6. koordinoi opiskelijoiden osaamisen tunnustamisen toteuttamista 7. koordinoi tutkinnon osien kehittämistä ja toteuttamista 8. vastaa opiskelijoiden arvioinnin toteuttamisesta yhdessä ao. opettajien kanssa 9. allekirjoittaa oppisopimuksen hankintasopimukset

19 19 Organisaatiomuutoksen perusteluna on reformin lisäksi taloudelliset syyt. Opiston opetustarjonnan koordinointia on syytä tehostaa luomalla opistoon kurssitarjotin. Sen avulla voidaan optimoida lukujärjestysten laadintaa. Kurssitarjottimen laatii rehtori yhdessä tutkintovastaavien kanssa. Tutkintovastaavien saama tuntihuojennus putoaa esityksessä 50 % tiiminvetäjämalliin verrattuna, joka tuo opiston nykyisellä opiskelijamäärällä noin euron säästön vuodessa. Muutoksen valmistelu aloitettiin Sosiaali- ja terveysopiston johtotiimissä (rehtori ja tiiminvetäjät) kesäkuussa Syksyn aikana muutosta valmisteltiin ja tiiminvetäjiä kuultiin johtotiimin kokouksissa 9.8., 19.8., ja Sosiaali- ja terveysopiston opettajille järjestettiin kuulemistilaisuus organisaatiomuutoksesta Johtoryhmä on käsitellyt muutosesityksen kokouksessaan Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle Peimarin koulutuskuntayhtymän organisaation muuttamista alkaen siten, että Sosiaali- ja terveysopiston tiiminvetäjyyden tilalle tulevat tutkintovastaavat. Lisäksi Peimarin koulutuskuntayhtymän tehtäväkuvauksiin tehdään vastaava muutos. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. OTE Sosiaali- ja terveysopisto/rehtori Maria Luoma-aho tiiminvetäjät/sosiaali- ja terveysopisto kuntayhtymäpalvelut/palkanlaskenta luottamusmies Marjut Polviander/JUKO Yhtymävaltuusto 11 Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle Peimarin koulutuskuntayhtymän organisaation muuttamista alkaen siten, että Sosiaali- ja terveysopiston tiiminvetäjyyden tilalle tulevat tutkintovastaavat. Lisäksi Peimarin koulutuskuntayhtymän tehtäväkuvauksiin tehdään vastaava muutos.

20 20 VASTINE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSESSA VUODELTA 2015 ESITETTYIHIN HAVAINTOIHIN.. Yhtymähallitus Tarkastuslautakunta on toimittanut vuoden 2015 toimintaa ja taloutta koskevan arviointikertomuksensa ja yhtymävaltuusto on käsitellyt sen /9 tarkastuslautakunnan puheenjohtajan Christel Sonntagin esittelyn pohjalta. Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esiin tuotujen havaintojen, johtopäätösten ja toimenpide-ehdotusten sekä yhtymävaltuuston kokouksessa käydyn keskustelun mukaisesti annetaan liitteen (liite n:o 39) mukainen vastine toimitettavaksi edelleen yhtymävaltuustolle. Valmistelijat: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila, talousjohtaja Ulla Hiiri Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää antaa yhtymävaltuustolle tiedoksi liitteen n:o 39 mukaisen vastineen tarkastuslautakunnan vuoden 2015 arviointikertomukseen. Käsittely: Keskustelun yhteydessä esitettiin muutoksia vastineisiin, jotka koskevat kansainvälisyyttä sekä henkilöstöasioita. Kohtaan kansainvälisyys esitettiin lisättäväksi lause: Kansainvälistymistä toteutetaan taloudellisten resurssien puitteissa. Henkilöstöä koskevan asiakohdan vastine muutetaan kuulumaan: Osa henkilöstön kehittämisestä ei näy koulutuspäivämittaristossa, koska henkilöstön kehittäminen toteutuu enenevässä määrin työelämän kanssa tehtävän yhteistyön kautta. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun yhteydessä tehdyin muutoksin.. Yhtymävaltuusto Liite 2 Vastine tarkastuslautakunnan vuoden 2015 arviointikertomukseen. Yhtymävaltuusto merkitsee tiedokseen yhtymähallituksen vastineen tarkastuslautakunnan vuoden 2015 arviointikertomukseen. Käsittely: Yhtymähallituksen puheenjohtaja Mika Rantanen esitteli tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 2015 esitettyjen havaintojen pohjalta annettujen vastineiden taustaa.

21 21 Yhtymävaltuuston jäsen ja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Christel Sonntag esitti tarkastuslautakunnan näkemyksenä, että tarkastuslautakunta edellyttää yhtymähallituksen valmistelevan ja tuovan yhtymävaltuuston käsittelyyn vastineen, johon sisältyy pitkän tähtäimen suunnitelmat. Puheenjohtajan muutettu päätösehdotus: Yhtymävaltuusto päättää palauttaa asiakirjan liite n:o 2 (Vastine tarkastuslautakunnan vuoden 2015 arviointikertomukseen) yhtymähallitukselle. Yhtymävaltuusto edellyttää, että yhtymähallitus valmistelee asiakirjan uudelleen seuraavaan yhtymävaltuuston kesäkuun kokoukseen. Puheenjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Yhtymähallitus Yhtymähallituksen puheenjohtaja Mika Rantanen ja kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila olivat tarkastuslautakunnan kokouksessa keskustelemassa koulutuskuntayhtymän pitkän tähtäimen suunnitelmista. Koulutuskuntayhtymän omistajakuntien luottamus- ja virkamiesjohto on kokoontunut viime vuosina noin kaksi kertaa vuodessa keskustelemaan koulutuskuntayhtymän luottamus- ja virkamiesjohdon kanssa. Neuvotteluissa on keskusteltu koulutuskuntayhtymän taloustilanteesta ja strategisista suuntaviivoista tulevaisuudessa. Neuvotteluissa on sovittu, että ainakin toistaiseksi koulutuskuntayhtymä jatkaa toimintaansa nykyisellä toimipaikkarakenteella sopeuttaen toimintaansa vähenevään rahoitukseen. Koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus ja yhtymävaltuusto ovat koulutuskuntayhtymän syntymisestä, 2011 vuodesta alkaen, tehneet strategiasuunnitelman kolmevuotiskaudeksi. Näiden strategioiden pohjalta on laadittu talous- ja toimintasuunnitelmat vuosittain seuraavaksi kolmevuotiskaudeksi. Strateginen suunnittelu ja päätöksenteko ulottuu näin kolmelle vuodelle, mutta ei sen pidemmälle. Ammatillisen koulutuksen jo vuosia jatkunut järjestäjäkenttärakenteen kehittäminen, järjestämislupien uusiminen ja vuodesta 2013 alkanut valtionosuusrahoituksen leikkaus ovat tehneet tulevaisuuden ennustamisesta hyvin vaikeaa. Ennustamista on vaikeuttanut se, että osa opetus- ja kulttuuriministeriön lakiuudistuksista on kaatunut viime hetkellä. Peimarin koulutuskuntayhtymä varautui edellisen hallituksen ajamaan ammatillisen koulutuksen lakiuudistukseen vähentämällä aikuisopiskelijoiden määrää ministeriön suuntaviivojen mukaisesti. Lakiesityksen kaatuminen viime hetkillä johti siihen, että koulutuskuntayhtymä opiskelijamäärä jäi vuonna 2015 alle opiskelijakiintiön. Perustutkinnot ovat kestoltaan kolmevuotisia, joka tekee tulevaisuuteen varautumisestakin kankeaa. Vuosi 2015 opetti konkreettisesti, että ammatillisessa koulutuksessa on hyvin varovaisesti tehtävä linjapäätöksiä ennen kuin lakimuutokset on hyväksytty eduskunnassa.

22 22 Nykyinen hallitus on valmistellut yhtenä kärkihankkeenaan ammatillisen koulutuksen reformia. Reformissa ammatillisen koulutuksen toiminta- ja rahoituslainsäädäntö uudistetaan tuloksellisuutta palkitsevaksi. Ennen reformin voimaantuloa on kuitenkin leikattu ammatillisen koulutuksen rahoitusta eri koulutuksenjärjestäjiltä %. Olemme siis joutuneet tekemään leikkauksia ennen kuin meillä on varmuus siitä, että uusi lainsäädäntö hyväksytään ja ennen kuin meillä on varmuus siitä, mitä uusi lainsäädäntö tarkkaan ottaen tulee sisältämään. Lakiesitys on nyt annettu, mutta sitä muutetaan kaiken aikaa. Tässä tilanteessa koulutuskuntayhtymässä on toteutettu vuosina 2016 ja 2017 yhteistoimintamenettely kustannusten leikkaamiseksi tavoitteena säilyttää nykyinen toimipaikkarakenne. Mikäli uusi lainsäädäntö hyväksytään vuoden 2017 aikana, tulee rahoitus perustumaan aiempaa huomattavasti enemmän toimintamme tuloksellisuuteen. Mutta rahoituksemme tulee olemaan suhteellista, eli myös muiden koulutuksenjärjestäjien toiminta vaikuttaa koulutuskuntayhtymämme saamaan rahoitukseen. Rahoitus muuttuu siis entistä ennakoimattomammaksi ja se tulee vaihtelemaan vuosittain. Vasta tulevat vuodet antavat varmuuden siitä miten koulutuskuntayhtymä menestyy uudessa tilanteessa. Tilanteen ollessa näin arvaamaton ja ennakoimaton, on järkevää välttää liian suuria muutoksia. Toimintaa tulee jatkossakin tehostaa, koska rahoitus laskee pysyvästi nykyiselle tasolle. Toimintaa tulee myös kehittää tuloksellisuutta parantavien toimenpiteiden kautta, erityisesti läpäisyä tulee pyrkiä parantamaan, tutkinnon osien suoritusta tehostaa ja valmistuvien opiskelijoiden työllistymistä tulee tukea. Omistajakuntien edustajat ovat olleet yksimielisiä siitä, että tulevaisuuden strategiaa ei Peimarin koulutuskuntayhtymässä voi laatia pidemmälle mitä nyt on tehty. Strategisia päälinjauksia ei ole syytä muuttaa ainakaan ennen kuin tulevasta lainsäädännöstä on varmuus ja koulutuskuntayhtymän taloudellinen kantokyky uuden rahoituslain voimaantulon jälkeen vakiintuu. Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus keskustelee vastineesta ja päättää esittää vastineen yhtymävaltuustolle. Yhtymähallitus keskusteli vastineesta ja päätti esittää vastineen yhtymävaltuustolle.. Yhtymävaltuusto 12 Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle vastineensa tarkastuslautakunnan vuoden 2015 arviointikertomukseen.

23 23 JOHTAJASOPIMUS. Yhtymähallitus Kuntalain ( ) mukaan kuntayhtymän ja kuntayhtymän johtavan viranhaltijan välillä on tehtävä johtajasopimus mennessä. Kuntalaki säätää johtajasopimuksen sisällöstä yleisellä tasolla. Kuntayhtymä voi harkita johtajasopimuksen sisällön omien tarpeidensa ja toimintakulttuurinsa mukaiseksi. Jos johtajasopimus laaditaan kuntayhtymässä jo toimivan johtajan kanssa, sopimusneuvotteluiden pohjana toimii jo muodostuneet toimintatavat ja yleiset arviot niistä. Valtuusto tai hallitus ei voi johtajasopimusta käsitellessään yksipuolisesti muuttaa sopimusehtoja, vaan muutoksesta on neuvoteltava ja päästävä yksimielisyyteen kuntayhtymän johtajan kanssa. Johtajasopimus tulee julkiseksi, kun se on allekirjoitettu. Sopimuksesta tiedotetaan henkilöstölle ja luottamushenkilöstölle. Johtajasopimuksen päivitystarve voidaan arvioida esimerkiksi valtuustokausittain. Vastuu johtajasopimuksen arviointi- ja uudistusprosessista on yhtymähallituksen puheenjohtajalla. Johtajasopimuksessa määritellään menettelytavat, joilla kuntayhtymän johtajaan kohdistuva epäluottamus todetaan ja joiden mukaan käydään kuntayhtymän johtajan kanssa neuvottelut vapaaehtoisesta irtisanoutumisesta korvausta vastaan. Johtajasopimuksessa sovittu menettelytapa menee kuntalain 43 :ssä säädetyn irtisanomismenettelyn edelle. Johtajasopimuksella ei kuitenkaan voida velvoittaa kuntayhtymän johtajaa irtisanoutumaan eikä irtisanoutumisen perusteita voida määritellä johtajasopimuksella. Erokorvaus on kompensaatio muita viranhaltijoita heikommasta irtisanomissuojasta. Valmistelijat: yhtymähallituksen puheenjohtaja, yhtymävaltuuston puheenjohtaja ja kuntayhtymän johtaja Puheenjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteen numero 27 mukaisen johtajasopimuksen ja esittää sopimusta yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi. Käsittely: Ilkka Harkkila ja talousjohtaja Ulla Hiiri sekä sosiaali- ja terveysopiston rehtori Maria Luoma-aho olivat poissa asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

24 24 OTE Ilkka Harkkila kuntayhtymäpalvelut/palkanlaskenta. Yhtymävaltuusto 13 Liite n:o 7 Johtajasopimus Yhtymähallitus esittää liitteen n:o 7 mukaisen johtajasopimuksen yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi. OTE Ilkka Harkkila

25 25 ILMOITUSASIAT Yhtymävaltuusto 14 KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄT ASIAT Yhtymävaltuusto 15 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Yhtymävaltuusto 16 VALITUSOSOITUS

KAARINA PAIMIO PARAINEN Alho Niina Lahti Tapani Järnström Sammy Hannula Laura Mäkinen Hanna Penttinen Kari Iljin Mirta Tuomola Mika Sonntag Christel

KAARINA PAIMIO PARAINEN Alho Niina Lahti Tapani Järnström Sammy Hannula Laura Mäkinen Hanna Penttinen Kari Iljin Mirta Tuomola Mika Sonntag Christel PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO Aika klo 17.00 Paikka: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö KOKOUSKUTSU 2/2017 Koulurakennuksen auditorio

Lisätiedot

Lahti Tapani Nuotio Minna Turpeinen Marja. Harkkila Ilkka, kuntayhtymän johtaja Hiiri Ulla, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Lindell- Luukkonen Maria

Lahti Tapani Nuotio Minna Turpeinen Marja. Harkkila Ilkka, kuntayhtymän johtaja Hiiri Ulla, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Lindell- Luukkonen Maria PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO Aika Tiistai klo 17.30 Paikka: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö KOKOUSKUTSU 2/2014 Koulurakennuksen

Lisätiedot

Kuparinen Heikki Lahti Tapani Nuotio Minna. Hiiri Ulla, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Kiukainen Susanna Lindell- Luukkonen Maria

Kuparinen Heikki Lahti Tapani Nuotio Minna. Hiiri Ulla, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Kiukainen Susanna Lindell- Luukkonen Maria PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO Aika klo 17.30 klo Paikka: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö KOKOUSKUTSU 1/2016 Koulurakennuksen auditorio

Lisätiedot

Lahti Tapani Nuotio Minna Turpeinen Marja

Lahti Tapani Nuotio Minna Turpeinen Marja PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO Aika Maanantain klo 17.00 Paikka: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö KOKOUSKUTSU 1/2014 Koulurakennuksen

Lisätiedot

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 2/2014 YHTYMÄVALTUUSTO

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 2/2014 YHTYMÄVALTUUSTO PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA N:O 2/2014 Aika Tiistai klo 17.30 18.35 Paikka: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö Koulurakennuksen

Lisätiedot

- Gustafsson Åsa x Mattsson Kaj (yhtymähallituksen jäsen)

- Gustafsson Åsa x Mattsson Kaj (yhtymähallituksen jäsen) PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA N:O 1/2012 Aika Tiistai klo 18.00 18.53 Paikka: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö Koulurakennuksen

Lisätiedot

Kylén Päivi Taimen Hannu Turpeinen Marja. Hiiri Ulla, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Järvinen Hanna

Kylén Päivi Taimen Hannu Turpeinen Marja. Hiiri Ulla, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Järvinen Hanna PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO Aika Tiistai klo 18.00 Paikka: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö KOKOUSKUTSU 1/2012 Koulurakennuksen

Lisätiedot

Hiiri Ulla, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Kiukainen Susanna

Hiiri Ulla, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Kiukainen Susanna PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO Aika torstai klo 17.00 klo Paikka: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö KOKOUSKUTSU 2/2016 Koulurakennuksen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kutsu tiedoksi: Kaarinan kaupunginhallitus, Paimion kaupunginhallitus, Paraisten kaupunginhallitus

Kutsu tiedoksi: Kaarinan kaupunginhallitus, Paimion kaupunginhallitus, Paraisten kaupunginhallitus PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO Aika klo 16.45 Paikka: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö KOKOUSKUTSU 3/2017 Koulurakennuksen auditorio

Lisätiedot

Lahti Tapani, vpj. Nuotio Minna Turpeinen Marja. Hiiri Ulla, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Järvinen Hanna

Lahti Tapani, vpj. Nuotio Minna Turpeinen Marja. Hiiri Ulla, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Järvinen Hanna PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO Aika Tiistai klo 17.30 Paikka: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö KOKOUSKUTSU 1/2013 Koulurakennuksen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

x Mattsson Kaj (yhtymähallituksen jäsen) x Kavalto Heli, 1-5, klo asti

x Mattsson Kaj (yhtymähallituksen jäsen) x Kavalto Heli, 1-5, klo asti PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA N:O 2/2012 Aika Tiistai klo 18.00 19.02 Paikka: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö Koulurakennuksen

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

Lahti Tapani Nuotio Minna Turpeinen Marja

Lahti Tapani Nuotio Minna Turpeinen Marja PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO Aika klo 17.00 klo Paikka: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö KOKOUSKUTSU 3/2014 Koulurakennuksen auditorio

Lisätiedot

Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio (1. krs)

Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio (1. krs) KOKOUSKUTSU 1 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymäkokous 27.4.2017 1 KOKOUSAIKA Torstai 18.5.2017 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio (1. krs) KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Kutsu tiedoksi: Kaarinan kaupunginhallitus, Paimion kaupunginhallitus, Paraisten kaupunginhallitus

Kutsu tiedoksi: Kaarinan kaupunginhallitus, Paimion kaupunginhallitus, Paraisten kaupunginhallitus PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO Aika Tiistai klo 17.00 Paikka: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö KOKOUSKUTSU 3/2012 Koulurakennuksen

Lisätiedot

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 3/2013 Yhtymähallitus

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 3/2013 Yhtymähallitus PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 3/2013 Yhtymähallitus Kokouksen klo 17.00 17.21 44 Paikka: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö Tuulenpesä

Lisätiedot

Yhtymähallitus Kokouksen Aika tiistai klo 16.00

Yhtymähallitus Kokouksen Aika tiistai klo 16.00 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus Kokouksen Aika tiistai klo 16.00 KOKOUSKUTSU ASIALISTA Paikka: asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Taatilantie 110 21530 Paimio

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.5.2016 klo 9.00 - Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (9) 16 Kokoustiedot Aika maanantai klo 9:00-12:15 Paikka Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pentti Rissanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Esityslista 30.8.2017 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO ESITYSLISTA 2/2017 YHTYMÄVALTUUSTON ESITYSLISTA 2/2017 Aika Keskiviikko 30.8.2017 klo 17.00 Paikka

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 5/2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.4.2012 klo 9.00 13.30 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs)

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 20.3.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 26.3.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) 9 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Aika 26.4.2016 klo 14:08 17:59 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 53 54 55 56 57 Tilintarkastusyhteisön raportin esittely tilinpäätöksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/ Aika: 20.4.2009 klo 11.05-11.15. Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, Viimeistämö (ent. Media54) -rakennus, 2 krs. Osallistujat: Jäsen: Ojala Reino, pj Kivistö

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 21.5.2014 1 (5) Kokousaika 21.5.2013 klo 18.00 20.02 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Kajander Rauno Reino Kallio Hellevi Kulmala Teija

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 5/2013 Yhtymähallitus

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 5/2013 Yhtymähallitus PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 5/2013 Yhtymähallitus Kokouksen klo 16.00 16.50 80 Paikka: Asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Taatilantie 110 21530 Paimio

Lisätiedot

Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05. Mäntyharju Kari sihteeri

Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05. Mäntyharju Kari sihteeri PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 30.04.2015 AIKA 30.04.2015 klo 09:42-13:05 PAIKKA Halstarin kabinett OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen Peippo Jukka varapj Sorvari Vuokko

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 92 31.03.2016 Kunnanvaltuusto 55 20.06.2016 Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen 2/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 31.03.2016 92 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Valtuusto 3/2017. Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Valtuusto 3/2017. Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Valtuusto 3/2017 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 26.10.2017 klo 14.00 Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 112 27.03.2017 Kunnanvaltuusto 51 29.05.2017 Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen 972/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 112 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Pöytäkirja 3/2013

Tarkastuslautakunta Pöytäkirja 3/2013 Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2009-2012 Pöytäkirja 3/2013 Kokousaika: 15.5.2013 klo 13.00-14.50 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Risto Björn, puheenjohtaja Erkki Ojala, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 16.6.2015 kello 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 4/ (5) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 4/ (5) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 4/2015 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ti klo 16.30 Paikka valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja Pentti Reponiemi jäsen

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

Yhtymähallitus Kokouksen aika: 19.3.2013 klo 17.00

Yhtymähallitus Kokouksen aika: 19.3.2013 klo 17.00 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus Kokouksen aika: klo 17.00 KOKOUSKUTSU ASIALISTA paikka: asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö Tuulenpesä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 Tarkastuslautakunta Markku Niskanen tarkastuslautakunnan sihteeri, avustava JHTT-tarkastaja

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 Tarkastuslautakunta Markku Niskanen tarkastuslautakunnan sihteeri, avustava JHTT-tarkastaja NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Maanantai 22.5.2017 klo 13.09 14.51 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Esa

Lisätiedot

Långström Ulla sihteeri Partanen Henri viranhaltija Lindström-Koli Tove tilintarkastaja

Långström Ulla sihteeri Partanen Henri viranhaltija Lindström-Koli Tove tilintarkastaja PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 04.05.2017 AIKA 04.05.2017 klo 12:00-17:10 PAIKKA Messi OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen Peippo Jukka varapj Jaskari Minna jäsen Långström

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

Vatajankosken Sähkön kuntayhtymä ESITYSLISTA 1/2017

Vatajankosken Sähkön kuntayhtymä ESITYSLISTA 1/2017 1 (6) KOKOUSKUTSU KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTON KOKOUS 30.5.2017 Aika: 30.5.2017 klo 19.00 - Paikka: Vatajankosken Sähkö Oy:n toimitalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 2

Lisätiedot

Valtuusto 1/2017. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Valtuusto 1/2017. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Valtuusto 1/2017 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 19.5.2017 klo 13.00 13.40 Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Yhtymähallitus Kokouksen Aika tiistai 18.6.2013 klo 16.30

Yhtymähallitus Kokouksen Aika tiistai 18.6.2013 klo 16.30 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus Kokouksen Aika tiistai klo 16.30 KOKOUSKUTSU ASIALISTA Paikka: asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö

Lisätiedot

Valtuusto 1/2015. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Valtuusto 1/2015. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Valtuusto 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 12.6.2015 klo 13.00 13.40 Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Lisätiedot

Valtuusto 3/2017. Torstai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Valtuusto 3/2017. Torstai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Valtuusto 3/2017 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 26.10.2017 klo 14.00 14.20 Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski ASIAT

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30) Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) 20.45. Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Harri Henttinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 31/5. 2016

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1. SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymäkokous 7.5.2015 1. Sataedu Ulvila, Yhdystie, auditorio

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1. SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymäkokous 7.5.2015 1. Sataedu Ulvila, Yhdystie, auditorio Yhtymäkokous 7.5.2015 1 AIKA Torstai 7.5.2015 klo 14.00 14.50 PAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, auditorio PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Raija Hamina, Eura Reijo Nummikari, Harjavalta

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Espoon kaupunki Kokouskutsu Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Kokoustiedot Aika 07.05.2012 maanantai klo 17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 02770 Espoo, 1. kerros Lisätietoja

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä Yhtymävaltuusto 25.05.2011 1

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä Yhtymävaltuusto 25.05.2011 1 Yhtymävaltuusto 25.05.2011 1 Kokousaika 25.05.2011 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Sutki Mika Tanner-Penttilä Hannele Anttila Jouko Miinalainen

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4 24

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja /2016. Ruskon seurakuntakeskus (Vanhatie Rusko) kokoustila

RUSKON SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja /2016. Ruskon seurakuntakeskus (Vanhatie Rusko) kokoustila KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikka 01.06. 2015 klo 18.00 19.34 Paikka Rusk seurakuntakeskus (Vanhatie 7 21290 Rusko) kokoustila Kirkkovaltuusto 2015-2018: Lähteenmäki Antero puheenjohtaja Raikasniemi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 17.5.2017 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous 17.5.2017 Aika keskiviikko 17.5.2017 klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia ja otsikko 1. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka Kati Fonsell -Laurila Elina Hirvonen Auli Hossi Sanni Junnila

Lisätiedot

Lahti Tapani Nuotio Minna Turpeinen Marja

Lahti Tapani Nuotio Minna Turpeinen Marja PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO Aika Tiistai klo 17.00 Paikka: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö KOKOUSKUTSU 2/2013 Koulurakennuksen

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Maanantai 30.5.2016 klo 12.00 15.02 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Esa

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja /2015. Ruskon seurakuntakeskus (Vanhatie Rusko) kokoustila

RUSKON SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja /2015. Ruskon seurakuntakeskus (Vanhatie Rusko) kokoustila KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikka 27.5.2015 klo 18.00-19.02 Paikka Rusk seurakuntakeskus (Vanhatie 7 21290 Rusko) kokoustila Kirkkovaltuusto 2015-2018: Lähteenmäki Antero puheenjohtaja Raikasniemi

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 OMN/123/00.02.00/2015 ERON MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 26.03.2013 12 ASIALISTA KOKOUSAIKA Tiistaina 26.03.2013 klo 18.00 19.13 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 10 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymäkokous Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio, 1. krs

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymäkokous Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio, 1. krs Yhtymäkokous 18.5.2017 1 AIKA Torstai 18.5.2017 klo 14.00-14.46 PAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio, 1. krs PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kari Virtanen, Eura Reijo Nummikari,

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 4/2016 ASIALISTA Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00 18.12 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Tikkanen Timo, kunnanhallituksen jäsen Ranto Mauno, va. kunnanjohtaja

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2.

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-16:20 Paikka Kaupungintalo, kabinetti 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 2.4.2014 kello 14.00 15.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2017 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2017 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2017 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Tiistai 15.8.2017 klo 13.00 14.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

Valtuusto. Olle Gull. Gösta Willman. Vaasa, hallintojohtajan virkahuone klo Olle Gull, hallintojohtaja

Valtuusto. Olle Gull. Gösta Willman. Vaasa, hallintojohtajan virkahuone klo Olle Gull, hallintojohtaja Esityslista sivu 1(10) nro 1/2016 Elin: Valtuusto Aika: Maanantai 6.6.2016, klo 13 Paikka: Vaasan keskussairaala, auditorio Merihanhi,Y3 Päätöksentekijät Katso liite 2 Läsnäolijat: Poissaolijat: Asiantuntijat:

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Aika Tiistai 4.4.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poissa Husso Leena jäsen Minna

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot