RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 106"

Transkriptio

1 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ AIKA klo 10:00-13:20 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kunnan viralliset edustajat Itä- ja Keski-Suomen kuntien 110 Itäisen sosiaali- ja terveysalueen perustamista valmistelevaan kuntakokoukseen Varkaus tiistai ja edustajainkokoukseen Itä-Suomen aluehallintovirasto keskiviikko Mikkeli 59 Pohjois-Savon SOTE valmisteluryhmän kokoukset, työryhmien 112 asettaminen ja POSOTE-hankkeen tuottaminen 60 PoSoTe Tukipalvelut työryhmän kokous nro 1/ , 116 Maakuntatalo Kuopio 61 Rautavaaran kunnan ja Savon Koulutuskuntayhtymän 117 kumppanuussopimuksen hyväksyminen 62 Vanhusneuvoston asettaminen vuosille Valtiokonttorilta saatujen varojen käyttö Hyvään 124 Arkeen/Yhdistetyn ystävänpäivän ja laskiais- ja kestätapahtuman sekä senioritoiminnan järjestämiseen 64 Perushoitajan työsuhteen muuttaminen lähihoitajan 126 työsuhteeksi ja täyttölupa alkaen 65 Rautavaara-Savotta: TP-2014/Erääntyneet saatavat Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat ja saapuneet kirjelmät Rautavaara-Savotta: Kuntayhtymä- ja konsernikatsaus sekä 133 RTVO 69 Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ja muut esille tulevat asiat Rautavaara-Savotta: Savotan keskusteluasiat 137

2 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ AIKA klo 10:00-13:20 OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahonen Matti puheenjohtaja Korhonen Mikko 1. vpj. Kokkonen Kirsi 2. vpj. Korhonen Jorma jäsen Mustonen Mika jäsen Partanen Rauha jäsen Riekkinen Marita jäsen MUU Matikainen Matti kv:n pj. Oinonen Veijo kv:n 1.vpj. Pursiainen Rauni kv:n 2. vpj. Murto Unto kunnanjohtaja Korkalainen Matti rehtori 61 klo KÄSITELLYT ASIAT LAILLISUUS JA PÄÄ- TÖSVALTAISUUS Kunnanhallituksen kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mika Mustonen ja Rauha Partanen, sekä varalle Marita Riekkinen ja Mikko Korhonen. ALLEKIRJOITUKSET Matti Ahonen puheenjohtaja Unto Murto pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TAR KASTUS Mika Mustonen Rauha Partanen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo Ilmoitustaulunhoitaja Kaisu Heikkinen

3 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Khall Kj:n ehdotus: Kuntalain 58 :n mukaan kunnanhallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja Matti Ahonen toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen kokouksen nro 3/ laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Pöytäkirjantarkastajien valinta Khall Pöytäkirjan tarkastuksen suorittavat kunnanhallituksen jäsenet aakkosjärjestyksessä, kaksi jäsentä kerrallaan. Lisäksi valitaan kaksi jäsentä varalle. Pöytäkirjantarkastajina viime kokouksessa olivat: Jorma Korhonen ja Kirsi Kokkonen. Varalla Mika Mustonen ja Rauha Partanen. Pöytäkirjan tarkastuksen vuorossa ovat: Mika Mustonen ja Rauha Partanen sekä varalle Marita Riekkinen ja Mikko Korhonen. Valitaan ko. henkilöt. Ehdotus hyväksyttiin keskustelutta yksimielisesti.

5 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnan viralliset edustajat Itä- ja Keski-Suomen kuntien Itäisen sosiaali- ja terveysalueen perustamista valmistelevaan kuntakokoukseen Varkaus tiistai ja edustajainkokoukseen Itä-Suomen aluehallintovirasto keskiviikko Mikkeli Khall Hallitus antoi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiesityksen eduskunnalle Uusi palvelurakenne perustuu siihen, että sosiaali- ja terveysalueita on viisi (5) ja ne vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä. Itäinen sosiaali- ja terveysalue muodostuu kaikkiaan 67:sta kunnasta. Uusien SoTe-alueiden on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2016 alussa ja palvelujen tuottamisesta vastaavien kuntayhtyminen vuoden 2017 alussa. Itä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) tehtävänä on toukokuussa kutsua Itäisen sosiaali- ja terveysalueen kunnat edustajainkoukseen. Sosiaali- ja terveysministeriön alustavan aikataulun mukaan kokous pidetään Edustajainkokous valmistelee Itäisen sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perussopimuksen lokakuun loppuun mennessä. Perussopimuksen hyväksymisen jälkeen Itäinen sosiaali- ja terveysalue voi aloittaa toimintansa. Eduskunta päättää sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista maaliskuun puoleen väliin mennessä. Mikäli SoTe-järjestämislaki hyväksytään, Itä- ja Keski-Suomen alueen keskuskaupungit Joensuu, Jyväskylä, Kuopio ja Mikkeli kutsuvat alueen kaikki kunnat kuntakokoukseen vaihtamaan näkemyksiään ja valmistelemaan asioita jo etukäteen edustajainkokousta varten tiistaina klo Varkauteen, Warkaus saliin, Kauppatori 4. Jokainen kunta voi lähettää tilaisuuteen enintään viisi (5) edustajaa (sisältäen luottamushenkilöt ja viranhaltijat). Jos eduskunta ei hyväksy järjestämislakia, tilaisuus peruuntuu. Kuntakokouksen tavoitteena: selkeyttää ja tarkentaa kuntien ja eri toimijoiden roolia Itäisen sosiaali- ja terveysalueen valmistelussa saada kunnilta ohjeistus/linjaukset Itäisen sosiaali- ja terveys-alueen kuntayhtymän jatkovalmistelulle, sopimalla sen organi-saatioperiaatteista ja menettelytavoista. Kunnat ilmoittavat edustajansa mennessä. Kokousta voi seurata Internetistä.

6 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite, numerotta: Joensuun kaupungin, Jyväskylän kaupungin, Kuopion kaupungin ja Mikkelin kaupungin ennakkokutsu Kj:n ehdotus: päättää valita Rautavaaran kunnan edustajiksi: 1) kuntakokoukseen tiistaina klo Varkaus ja 2) edustajainkokoukseen Itä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) keskiviikkona Mikkeli kunnanvaltuuston pj Matti Matikainen kunnanvaltuuston 1. vpj Veijo Oinonen kunnanhallituksen pj Matti Ahonen kunnanjohtaja Unto Murto perusturvajohtaja Helvi Mustonen. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

7 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Pohjois-Savon SOTE valmisteluryhmän kokoukset, työryhmien asettaminen ja POSOTE-hankkeen tuottaminen Khall Valmistelutyöryhmän jäsen, kunnanjohtaja Unto Murto antaa päivätyn selvityksen PoSoTe-hankkeesta: "Valmisteluryhmän kokouksessa nro 1/ : Käydyn keskustelun pohjalta todettiin yksimielisesti, että Pohjois- Savossa käynnistetty sosiaali- ja terveydenhuollon SOTE-palveluiden tuottamisen uudistamistyö on mahdollisuus, jossa alueen kokemukset hyvistä toimintakäytännöistä uudistettavan lain hengessä voidaan ottaa laajemminkin käyttöön PARASTA PARHAASTA mallilla. Valmisteluryhmän johdolla etenevässä kehittämistyössä keskitytään tuotannon toimintamallin suunnitteluun tiedostaen se, että rinnalla tästä työstä erillisinä yhtäaikaisesti etenevät SOTE-alueen järjestämiseen ja SOTE-lainsäädäntöön liittyvät ratkaisut ja päätökset, joihin kunnat osallistuvat. Kuntalähtöisyys toteutetaan siten, että uudistettavan toimintamallin suunnittelussa tavoitteena on uudistuvan SOTE-lain henki ja vaatimukset näiden palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta laajalla integraatiolla, lähipalvelut turvaten. Valmisteluryhmä korosti perustason palvelujen merkitystä uudistuvassa toimintamallissa, erityisesti sosiaalihuollon asiakaslähtöisten palvelujen ja niiden terveydenhuollon palveluihin integroinnin osalta. Sosiaalihuollon laaja-alaisen integraation mallintamiseen haetaan SOTE-yhteistyöryhmän tueksi KASTE-rahoitusta (ei kuntaomarahoitusosuutta) Itä- ja Keski-Suomen aluejohtoryhmältä kokouksessa jaetun hakemuksen mukaisesti. Todettiin, että SOTE-yhteistyöryhmän esityksestä myöhemmin tarvittaessa päätetään / nimetään lisää alatyöryhmiä mm. hallinnon- ja talouden, tukipalvelujen, henkilöstön, kunta-sote rajapinnan tai ICTtoimintojen osalta, jahka nyt perustettujen ryhmien työ ensin on saatu liikkeelle. Valmistelutyöryhmän kokouksessa nro 2/ : Maaseutukeskuskaupungit (Joensuu, Mikkeli, Kuopio ja Jyväskylä) tarjoutuvat vetovastuullisiksi SOTE-järjestäjäkuntayhtymän valmisteluun. Mallia on ehdotettu myös valtakunnalliseksi siten, että AVI:n sijasta järjestämislakiluonnoksessa mainitut pystytyshenkilöt nimettäisiinkin ao. kuntiin /+ 1 kpl koordinaattorisihteeri. Kuntajohtajatapaamisessa keskusteltiin sote-uudistuksen toimeenpanohenkilöstöstä ja sovittiin yhteisestä lausunnosta

8 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ seuraavasti: Pohjois-Savon kuntajohtajat pitävät tärkeänä, että sote-järjestäjä toimeenpanoa tukeva alueellinen valmisteluresurssi saadaan kuntaperusteiseksi ja kohdentumaan Pohjois-Savon sote-hankkeeseen. Muodollisena työnantajana voi toimia maakunnan keskuskaupunki. Lausunto toimitettiin STM:lle ja Kuntaliittoon ko. asioita valmisteleville henkilöille. Käytännön valmistelutyötä on edistetty em. keskuskaupunkien johdolla kokoontuen, viimeisimmäksi Alustavasti on sovittu, että pidetään Varkaudessa Itäisen sote-järjestäjän valmistelua edistävä kuntapäättäjille suunnattu seminaari, joka pohjustaisi valmistautumista Itäisen alueen AVI:n koollekutsumaan perustamiskokoukseen Pohjois-Savon osalta valmisteluun on osallistunut sote-yhteistyöryhmän puheenjohtaja Markku Tervahauta. Sote-yhteistyöryhmälle annettiin valtuudet työstää ehdotuksia nimettävistä sisältötyöryhmistä (mm kuntayhtymän perustaminen, talous, tila-asiat, tukipalvelut, henkilöstö), jotka yhteistyöryhmän johdolla edistettävän substanssitoiminnan suunnittelun rinnalla työstävät ehdotuksia ja näkymiä uusista toimintatavoista yhden kuntayhtymän mallissa. Työryhmät ovat kuntajohtajavetoisia maakuntahallituksen asettaman tavoitteen kuntalähtöisyyden varmistamiseksi. Henkilöstöjärjestöjen edustajia pyydetään nimettäväksi ainakin Henkilöstö-HR työryhmään, koska tässä ryhmässä käsitellään sotehankkeen henkilöstöä suoraan koskevia asioita. Muut työryhmät ovat ko. aihealueen asiantuntija- / työntekijäjäsenistä muodostettavia työryhmiä. Henkilöstöjärjestöille on tarkoitus järjestää hanketta koskevia info-ja mm ja edelleen työryhmien väliraporttien valmistuttua sekä lopullisten ehdotusten valmistelun yhteydessä. Yhteistyöryhmän valmistelussa on alustavasti sovittu, että työryhmien väliraportointi tapahtuisi kevään korvalla järjestettävässä yhteiskokouksessa, jonka ajankohta on Myös sote-järjestöjen kanssa mietitään mahdollisia yhteistyökäytäntöjä esim. kansalaisten kuulemisen osalta. Pohjois-Savon liiton www-sivuille on avattu Pohjois-Savon sote-tuotantohankeen sivut PoSoTe-hanke-tiedon, hankemateriaalin sekä hankkeen tulevien tapahtumien sisältöjen ja ajankohtien välittämiseksi sitä tarvitseville tahoille. Hankkeessa osallistetaan tarpeen mukaan laaja-alaisesti eri toimijoita: kuntalaisia, henkilöstöä ja kuntapäättäjiä kevään 2015 valmistelun rinnalla. Myös yhteistyö verkottuu perinteisen

9 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ kuntatoiminnan (ml. yhteistoiminta henkilöstöjärjestöjen kanssa) lisäksi mm. kolmannen sektorin toimijoihin. Osallistamisen ja yhteistyön keinoja suunnitellaan parhaillaan. Tavoitteellisella laaja-alaisella vuorovaikutuksella saadaan parhaat uudistuvat toimintakäytäntömallit aikaiseksi. PoSoTe-yhteis-työryhmän toivoo, että jokainen kuntatoimija ja sotetuotannosta vastuullinen Pohjois-Savossa linkittää em. SOTE-hankesivut omille sivuilleen yhtenäisen viestinnän tehostamiseksi ja sen saatavuuden varmistamiseksi. Lisäksi jokaisessa kunnassa kuntapäättäjille annetaan yleisinfo hankkeesta esim. helmikuun kunnanhallitusten yhteydessä. Hankejohtaja toimittaa kunnanjohtajille ko. esittelyaineiston." Rautavaaran kuntajohtajalle on toimitettu sote-hankkeen yleisesittely kuntapäättäjien informoimiseksi. Aineisto on esityslistan liitteenä 3. Kunta on linkittänyt PoSoTe:n sivut omille sivuilleen. Linkityksen kunnassa hoiti ict-asiantuntija Petri Kettunen. Pohjois-Savoon perustetaan yksi suuri sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä syksyn 2015 aikana. Se kokoaa yhteen kaikki nykyiset palvelujen tuottajat ja erilaiset tuotantotavat. Uuden tuotantokuntayhtymän palvelukseen tulee noin työntekijää. Toimintamenot ovat 1,1 miljardia euroa vuodessa. Kuntayhtymä tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut asukkaalle. Kuntia Valmistelussa on mukana myös Joroinen, joka tällä hetkellä muodostaa Varkauden kanssa yhteisen sote-alueen. Pohjois-Savossa on mahdollista karsia sosiaali- ja terveydenhuollon menoja noin 72 miljoonaa euroa ilman, että palveluiden tasoon oleellisesti puutuaan. Arvio perustuu Aalto yliopiston ja Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimukseen. Sen mukaan koko maassa kustannuksia on mahdollista karsia 1,8 2,6 miljardia euroa (12 %) tuotantorakenteita kehittämällä Rautavaaran kunnasta PoSoTen tuotantokuntayhtymä koskee 63 työntekijää. Nettokustannukset 8,2 milj. euroa. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp:

10 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Esityslistan liitteet 1, 2 numerotta ja 3 erillinen : Pohjois-Savon SoTe valmisteluryhmän muistio 1/ Pohjois-Savon SoTe valmisteluryhmän muistio 2/ Pohjois-Savon SoTe-palveluiden yleisesittely: Tuottaminen/ Ajankohtaista SoTe-hankkeessa Kj:n ehdotus: päättää: 1. merkitä tietoonsa saatetuksi Pohjois-Savon SoTe (PoSoTe) valmisteluryhmän kokouksen muistiot 1/ ja 2/ sekä selvitykset Sote-palveluiden tuottamisen ja PoSoTen valmistelun tilanteen. 2. merkitä tietoon saatetuksi, että Rautavaaran kunnasta on SoTe- valmisteluryhmä kokouksessa nro 2/ nimennyt eri työryhmiin seuraavat viranhaltijat: Työryhmän nimi: Henkilöstö, HR talous- ja kehittämisjohtaja/varalla kunnanjohtaja Työryhmän nimi: ICT, tietohallinto ja tietojärjestelmät ICT-asiantuntija Petri Kettunen/varalla kunnanjohtaja Työryhmän nimi: Kuntatyöryhmä kunnanjohtaja/varalla talous- ja kehittämisjohtaja Työryhmän nimi: Talous- ja rahoitus talous- ja kehittämisjohtaja/varalla kunnanjohtaja Työryhmän nimi: Tukipalvelut (ruokahuolto, kiinteistöt, siivous ja ict, ei kliinisiä tukipalveluita) kunnanjohtaja/varalla rehtori ja talous- ja kehittämisjohtaja 3. antaa kunnan yhteistyökomitean tehtäväksi järjestää PoSoTeinfot henkilöjärjestöille (ammattiyhdistysliike). Toteuttamisvastuu: - Yhteistyökomitean jäsenet: Matti Ahonen, Rauha Partanen, Unto Murto, Ulla Ohtonen, Sinikka Pulkkinen/Super, Raili Tossavainen/Jyty, Anne-Plaketti-Ullgren/Juko, Marjaleena Laakkonen/Jhl, Raija Karppinen/työsuojeluvaltuutettu. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

11 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ PoSoTe Tukipalvelut työryhmän kokous nro 1/ , Maakuntatalo Kuopio Khall PoSoTe/Tukipalvelujen työryhmän työskentely käynnistyy torstaina klo 9.00, Maakuntatalolla, Sepänkatu 1, Kuopio. Työryhmän puheenjohtajana toimii Tervon kunnanjohtaja Petteri Ristikangas. Tukipalvelut työryhmään Rautavaaran kunnasta kunnanjohtaja Unto Murto. Työryhmän tavoitteena on valmistella vaihtoehtoiset tukipalvelujen hankintamallit (osana sotea tai itsenäisenä) vaikutusarviointineen ja suositus perusteluineen niiden toteutukselle. Työryhmä tehtävänä on analysoida nykyiset kuntien tukipalveluorgasaatiot ja uudet järjestämisvaihdoehdot, hankinnat, materiaali- ja logistiikkatoiminnot, kiinteistöjen huolto, siivous, ravinto- ja välinehuolto, hankintaprosessit ja toimittajavalvonta. Sähköinen asiointi (sähköpostikyselyt) on tärkeä. Aikataulu: , esitettävä väliraportti/tilannekatsaus Aikataulutus on erittäin kireä. Rautavaaran kunnan tukipalvelut, jotka ovat erittäin tärkeitä kunnan palvelutuotannossa nyt ja tulevaisuudessa: - siivous-, ravinto-, kiinteistönhoito- ja logistiikkapalvletut sekä ICTpalvelut. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite numerotta: - Esityslista ja Sote-valmistelutyöryhmän asettamispäätös Kj:n ehdotus: päättää käydä kunnan tukipalveluista lähetekeskustelun ja antaa evästystä (KuntaL 23) PoSoTe Tukipalvelut työryhmän edustajalle/kunnanjohtajalle kokoukseen nro 1/ Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

12 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistyslautakunta Rautavaaran kunnan ja Savon Koulutuskuntayhtymän kumppanuussopimuksen hyväksyminen Sivla Savon Koulutuskuntayhtymä on esittänyt Rautavaaran kunnalle kumppanuussopimuksen tekemistä. Kumppanuussopimuksessa on tarkoitus sopia keskinäisestä, pitkäjänteisestä ja tavoitteellisesta yhteistyöstä ammattitaidon ja osaamisen ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Esityksen mukaan kumppanuus toisi molemmille osapuolille lisäarvoa ja parantaisi kilpailukykyä. Savon Koulutuskuntayhtymän esitys kumppanuussopimuksesta on esityslistan liitteenä numerotta. Kumppanuussopimus merkitsisi Rautavaaran kunnan osalta kunnan kaikkien osastojen ja Savon Koulutuskuntayhtymän välistä yhteistyötä Osastopäällikön ehdotus: Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle yhteistoimintasopimuksen tekemistä. Hyväksyttiin yksimielisesti. Khall Savon koulutuskuntayhtymä on yksi Suomen suurimmista toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjistä ja vahva vaikuttaja alueellaan. Järjestämme Pohjois-Savossa nuorille ja aikuisille monialaista ammatillista koulutusta sekä lukiokoulutusta. Läheinen yhteistyö alueen työelämän kanssa on keskeistä kaikessa toiminnassamme. Kokonaisvaltaiset koulutus- ja kehittämispalvelut mahdollistavat pitkäjänteisen ja joustavan yhteistyön alueen työelämän osaamistarpeiden kehittämisessä. Koulutus tekee hyvää. Sillä rakennetaan tulevaisuutta ja hyvinvointia itselle, työyhteisöllä, yritykselle ja koko maakunnalle. Kuntayhtymä järjestää ammatillista perus-, lisä-, oppisopimus-, työvoima-, henkilöstökoulutusta kaililla koulutusaloilla sekä lukiokoulutusta ja työelämän kehittämishankkeita. Järjjestämisluvat on noin 150 perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoon. Kuntayhtymän omistaa 18 pohjoissavolaista kuntaa ja se ylläpitää Savon ammatti- ja aikuisopistoa, Savon oppisopimuskeskusta ja Varkauden lukiota. Toimipisteet ovat Kuopiossa, Iisalmessa, Varkaudessa, Siilinjärvellä, Juankoskella ja Suonejoella.

13 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistyslautakunta Opiskelijoita on vuositalossa noin 8.500, yksittäisiä opiskelijoita noin vuodessa. Henkilöstöä on noin ja toimintatuottoja non miljoonaa euroa vuodessa. Savon koulutuskuntayhtymä tarjoaa kumppanilleen kaikki koulutusja kehittämispalvelut rahoitusmahdollisuuksineen. Kumppanuuspalvelut, kumppanuuden sisältö, kumppanuussopimuksen yhteyshenkilöt, salassapito ja sopimuksen voimassaoloaika selvitetään tarkemmin esityslistan liiteenä ja Lisätietoja edellä mainituista asioista antavat: - rehtori Matti Korkainen, puh kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja - sp:t: Esityslistan liite numerotta: - Kumppanuussopimus Rautavaaran kunta ja Savon koulutuskuntayhtymä ja Kumppanuuspalvelujen toteuttamis- ja rahoitussuunnitelma Kj:n ehdótus: päättää: 1. hyväksyä Kumppanuussopimuksen Rautavaaran kunnan ja Savon koulutuskuntayhtymän kanssa liitteen mukaisesti. 2. nimetä Rautavaaran kunnan kumppanuussopimuksen yhteyshenkilöiksi rehtorin Matti Korkalaisen ja kunnanjohtaja Unto Murron. 3. tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa julkilukemalla. Asia päätettiin jättää pöydällle lisäselvityksiä varten. Merkitään, että rehtori Matti Korkalainen selvitti asia klo

14 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Vanhusneuvoston asettaminen vuosille Khall Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ns. vanhuspalvelulain tasavallan presidentti vahvisti Laki tuli voimaan Lain tavoitteena: - edistää ikääntyneiden hyvinvointia ja kaventaa hyvinvointieroja - tukea ikääntyneiden osallisuutta ja voimavaroja - edistää ikääntyneiden itsenäistä suoriutumista puuttumalla ajoissa toimintakyvyn heikkenemiseen ja sen riskitekijöihin - turvata ikääntyneiden palvelutarpeen arviointiin pääsy ja määrältään ja laadultaan riittävät palvelut. Vanhuspalvelulaki 10 Kunnan voimavarat: Sen lisäksi, mitä kuntalain 27 :ssä säädetään kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista, kunnan on asetettava ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi vanhus-neuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto on otettava mukaan 5 :ssä tarkoitetun suunnitelman valmisteluun ja 6 :ssä tarkoitettuun arviointiin. Lisäksi neuvostolle on muutoinkin annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta. Rautavaaran kunnanvaltuusto on kokouksessa nro 7/ :ssä 62 yksimielisesti hyväksynyt kuntaan Ikääntymispoliittinen strategian ja palvelurakenteen kehittämisohjelman vuosille Tämä kehittämisohjelma sisältää toimenpiteitä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä on painotettava. Suunnitelma on osana kunnan strategista suunnittelua, minkä kunnanvaltuusto hyväksyi ja se tarkistetaan valtuustokausittain. Ikääntymispoliittisen strategian ja palvelurakenteen kehittämisohjelmasssa vuosille : arvioidaan ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tilaa, ikääntyneelle

15 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ väestölle tarjolla olevien palvelujen riittävyyttä ja laatua sekä ikääntyneen väestön palveluntarpeeseen vaikuttavia tekijöitä; määritellään tavoitteita ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä ikääntyneelle väestölle tarjottavien palvelujen määrän ja laadunkehittämiseksi; määritellään toimenpiteitä, joilla kunta vastaa edellä mainitussa kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden toteutumisesta, sekä arvioidaan voimavarat, jotka kunnassa tarvitaan toimenpiteiden toteuttamiseksi; määritellään kunnan eri toimialojen vastuut toimenpiteiden toteuttamisessa; sekä määritellään, miten kunta toteuttaa yhteistyötä lain 4 :n 2 momentissa tarkoitettujen tahojen kanssa. Suunnitelma tulee huomioida valmisteltaessa ikääntyneen väestön asemaan ja iäkkäiden henkilöiden tarvitsemiin palveluihin vaikuttavaa kunnan päätöksentekoa, kuntalain (365/1995) 65 :ssä tarkoitettua talousarviota ja -suunnitelmaa sekä terveydenhuoltolain 12 :n 1 momentissa tarkoitettua raporttia ja hyvinvointikertomusta. Lisätietoja edellä mainituista asioista antavat: perusturvajohtaja Helvi Mustonen, puh kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp:t: Kj:n ehdotus: päättää: 1. asettaa 7 jäsenisen + 7 varajäsenisen kunnallisen toimielimen Vanhusneuvoston toimikaudeksi kehottaa perusturva-, sivistys- ja teknistä osastoa nimeämään asiantuntijaedustajansa vuosiksi Vanhusneuvostoon. 3. pyytää seuraavia järjestöjä nimeämään ehdokkaansa Vanhusneuvostoon vuosiksi mennessä: - Rautavaaran Eläkeläiset ry, - Eläkeliiton Rautavaaran yhdistys ry, - SPR:n Rautavaaran osasto ry, - Rautavaaran Sydänyhdistys ry, - Rautavaaran Invalidit ry, - Rautavaaran rintamamiesveteraanit ry, - Rautavaaran sotainvalidit ry:n naisjaosto, - Rautavaaran Syöpäosasto ry, - Vanhustenkotiyhdistys Rautavaara ry, - Mielenterveysyhdistys Kipari ry, - Rautavaaran seurakunta ja - Rautavaaran A-kilta.

16 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ antaa sihteerin tehtävät tulosalue II eli perusturvatoimen/perusturvalautakunnan organisoitavaksi. 5. tehdä tarvittavat muutokset kunnan hallintosääntöön (Rautavaaran kunnan hallintosääntö 8 luku: perusturvalautakunta. Hyväksytty: kunnanvaltuusto nro 4/ ). Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. Khall Eri järjestöjen esitykset : Rautavaaran Eläkeläiset ry: - Matti Lukkarinen, edustaja Eläkeliiton Rautavaaran yhdistys ry: - Elina Riekkinen, edustaja SPR:n Rautavaaran osasto ry: - Ritva Lukkarinen, edustaja Rautavaaran Sydänyhdistys ry: - Rauha Kortelainen, edustaja - Ulla-Maija Happonen, varaedustaja Rautavaaran Invalidit ry: - Mikko Korhonen, edustaja - Risto Korhonen, varaedustaja Rautavaaran rintamamiesveteraanit ry: - Aarne Saarelainen, edustaja Rautavaaran sotainvalidit ry:n naisjaosto: - Rauha Kortelainen, edustaja Rautavaaran Syöpäosasto ry: - Maija-Liisa Kettunen, edustaja - Aino Partanen, varaedustaja Vanhustenkotiyhdistys Rautavaara ry: - Terttu Lampinen, edustaja Mielenterveysyhdistys Kipari ry: - Eila Lievonen, edustaja - Maija Kärkkäinen, varaedustaja Rautavaaran seurakunta: - Terttu Sorsa, edustaja

17 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Rautavaaran A-kilta: - ei esitystä 2. kunnan eri lautakuntien edustajiksi/asiantuntijat: Elinkeinolautakunta: ei esitystä Perusturvalautakunta: Eero Kukkonen, edustaja Sivistyslautakunta: Kirsi Karvinen, edustaja Tekninen lautakunta: ei esitystä Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa. kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kj:n ehdotus: päättää: 1. nimetä 10 jäsenisen + tarvittavan määrän varajäsenisen kunnallisen toimielimen Vanhusneuvoston toimikaudeksi seuraavasti: varsinainen jäsen: varajäsenet: - Matti Lukkarinen - Elina Riekkinen - Ritva Lukkarinen - Rauha Kortelainen Ulla-Maija Happonen - Mikko Korhonen Risto Korhonen - Aarne Saarelainen - Maija-Liisa Kettunen Aino Partanen - Terttu Lampinen - Eila Lievonen Maija Kärkkäinen - Terttu Sorsa. 2. antaa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnan vanhusneuvostoon valittujen tehtäväksi ensimmäisessä kokouksessa. 3. vanhusneuvoston asiantuntijoina, eivät jäseninä toimivat: - Eero Kukkonen, perusturvalautakunta/puheenjohtaja - Kirsi Karvinen, sivityslautakunta/vaapa-aikaohjaaja - Unto Murto, kunnanjohtaja/posoten valmisteluryhmän jäsen 4. nimetä vanhusneuvoston sihteeriksi palveluohjaaja Saila Paaso-Rantalan tehtävät tulosalue II eli perusturvatoimen/perusturvalautakunta. 5. tehdä tarvittavat muutokset vanhusneuvoston osalta kunnan hallintosääntöön (Rautavaaran kunnan hallintosääntö 8 luku:

18 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ perusturvalautakunta. Hyväksytty: kunnanvaltuusto nro 4/ ). Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. Lisäksi jäsen Jorma Korhosen ehdotuksesta teknisen lautakunnan pj Pentti Kainulainen nimettiin vanhusneuvoston asiantuntijajäseneksi toimikaudeksi

19 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Perusturvalautakunta Valtiokonttorilta saatujen varojen käyttö Hyvään Arkeen/Yhdistetyn ystävänpäivän ja laskiaisja kestätapahtuman sekä senioritoiminnan järjestämiseen Petu Rautavaaran kunta on saanut valtiokonttorilta vanhustenhuollon edistämiseen varoja, joiden käytöstä kunnanhallitus päättää (khall / 102). Kunnanvaltuusto on kokouksessaan / 61 hyväksynyt Ikääntymispoliittisen strategian ja palvelurakenteen kehittämisohjelman, mikä viitoittaa eri toimijoiden työtä laaja-alaisesti ikäihmisten parhaaksi. Jo perinteisenä järjestetyn vanhustenviikon lisäksi ikäihmisille on järjestetty yksittäisiä pienempiä tilaisuuksia. Tilaisuuksista saatujen erittäin myönteisten palautteiden perusteella tapahtumia ja toimintaa on suunnitteilla järjestää keväällä 2015 yhdistetyn ystävänpäivän ja laskiaisen merkeissä sekä asumispalvelujen asukkaille läheisineen että kotonaan asuville ikäihmisille senioripuistossa. Suunnitelmissa on järjestää myös kesällä yhteinen tilaisuus. Seniorineuvonta käynnistyi vuonna Kustannuksia aiheutuu lehti-ilmoittelusta ja mahdollisten asiantuntijoiden/luennoitsijoiden palkkio- ja matkakustannuksista. Seniorineuvontaa parhaimmillaan ovat eri yhdistykset toteuttaneet tosin toiminnassaan aktiviisesti. Kirjanpitäjältä saadun tiedon mukaan perintöjen saldo / ,84, mistä omaisuuden osuus ,99. Valmistelija perusturvajohtaja Helvi Mustonen, puhelin Perusturvajohtajan päätösehdotus: Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että valtiokonttorilta saaduista varoista kohdennetaan 1) yhdistetyn ystävänpäivä/laskiais- ja kesätapahtuman järjestämiseen esiintyjineen ja tarjoiluineen ) seniorineuvontatoimintaan 800 Päätösehdotus hyväksyttiin lautakunnan päätökseksi yksimielisesti. Khall Valtiokonttorilta saatujen varojen huollon edistämiseen tarkoitettujen varojen pääomien suuruus : ,84, josta omaisuuden osuus ,99 (osakkeet, maa-alueet ja metsätilat).

20 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Perusturvalautakunta Lisätietoja edellä mainituista asioista antavat: perusturvajohtaja Helvi Mustonen puh ja kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp:t: Kj:n ehdotus: päättää: 1. kohdentaa perusturvalautakunnalle valtiokonttorilta saaduista varoista: :a yhdistetyn ystävänpäivä/laskiais- ja kesätapahtuman järjestämiseen esiintyjineen ja tarjoiluineen :a kunnan senioritoimintaan. 2. huomioida tämän :n muutoksen Toimeksiantojen pääomissa vuoden 2014 Tillinpäätöksessä. Esittelijän perustelut Hyvään Arkeen: - kunnanhallitus on kokouksessa nro 7/ :ssä 93 päättänyt yksimielisesti siirtää vanhustenhuollon edistämiseen käyttämättä olevat pääomat (silloinen ,63 ) vuoden 2011 tilinpäätöksessä kunnan omasta pääomasta Toimeksiantojen pääomiin. Tilanne : ,84. - kunnanhallitus päättää aina varojen käytöstä valtiokonttorin esittämin ehdoin. Perusturvalautakunta valmistelee vanhustenhuollon edistämiseen saatujen varojen kohdennuksen. Valmistelussa keskeinen asiakirja on kunnanvaltuuston kokouksessa nro 7/ :ssä 61 hyväksymä Rautavaaran kunnan Ikääntymispoliittinen strategia ja palvelurakenteen kehittämisohjelma kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessa nro 4/ :ssä 27 Rautavaara-Savotta: Rautavaaran kunnan uuden Kuntastrategia asiakirjan: Eloa, Iloa ja Älyä. Kuntastrategiaa täydentää Rautavaaran kunnan Ikääntymispoliittinen strategia ja palvelurakenteen kehittämisohjelma Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

21 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Perusturvalautakunta Perushoitajan työsuhteen muuttaminen lähihoitajan työsuhteeksi ja täyttölupa alkaen Petu Asumispalveluyksiköstä vapautui eläköitymisestä johtuen perushoitajan työsuhde lukien. Perushoitajia ei enää kouluteta. Nykyinen ammattinimike on lähihoitaja. Perusturvajohtajan päätösehdotus: Kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajan tehtäviin on tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto. Tehtäviä, joihin tämän lain mukaan vaaditaan sosiaali- ja terveydenhuollon perustutkinto, voi hoitaa myös henkilö, joka on ennen tämän lain voimaantuloa suorittanut tehtävään soveltuvan kouluasteisen sosiaali- tai terveydenhuoltoalan ammatillisen tutkinnon tai muun sellaisen tutkinnon, joka on tuottanut kelpoisuuden sosiaalihuollonammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen (804/1992)5 :ssä tarkoitettuihin tehtäviin mainitun asetuksen siirtymäsäännösten nojalla. (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005, 8 ja 16) voimaan tullut vanhuspalvelulaki ( 20) edellyttää, että toimintayksikön henkilöstön määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat toimintayksikön palveluja saavien iäkkäiden henkilöiden määrää ja heidän toimintakykynsä edellyttämää palvelun tarvetta ja mikä turvaa heille laadukkaat palvelut. Ympärivuorokautisen hoidon kehittämisen tavoitteena on turvata hyvä hoito, jonka laatua ja vaikuttavuutta arvioidaan. Perusturvassa ja vammais- ja vanhustenhuollossa tarvitaan osaavia, vakinaisia ammatilliset kelpoisuudet omaavia työntekijöitä toteuttamaan palvelurakennemuutosta sekä laaja-alaista hoivatyötä koko perusturvan alueella. Esityslistan liite numerotta: Lähihoitajan tehtäväkuvaus Valmistelija perusturvajohtaja Helvi Mustonen, puhelin Perusturvalautakunta päättää 1) esittää kunnanhallitukselle, että perushoitajan työsuhde muutetaan lähihoitajan työsuhteeksi alkaen.

22 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Perusturvalautakunta ) pyytää täyttölupaa lähihoitajan työsuhteen täyttämiseen alkaen toistaiseksi vanhus- ja vammaishuoltoon. Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 8 :n mukainen kelpoisuus, minkä lisäksi edellytetään aitoa kiinnostusta vanhus- vammaistyöhön, tiimityöskentely-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä motivaatiota kehittää laaja-alaisesti osaamistaan. Lisäksi noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. 3) että, valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. 4) että, tehtäväkohtainen palkka määräytyy KVTESin 04SOS06A mukaisesti, 2055,70 /kk. Palkkaus perustuu työntekijöiden palkkojen harmonisointiin koko hoivaketjussa. 5) julistaa lähihoitajan toimen haettavaksi täyttöluvan käsittelyn jälkeen. 6) tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa julkilukemalla. Khall Päätösehdotus hyväksyttiin lautakunnan päätökseksi yksimielisesti. päätti kokouksessa nro 1/ :ssä 6 antaa vuoden 2015 täytäntöönpano-ohjeet. Kohta 5. Henkilöstömenot: Palkkaukseen ja sosiaaliturvamenoihin varattuja määrärahoja ei saa käyttää muihin tarkoituksiin. Kunkin avoimeksi tulevan viran/toimen kohdalla selvitetään aina ensin mahdollisuus tehtävien hoitamiseksi jo olemassa olevalla henkilökunnalla. Mikäli tämä ei ole mahdollista, kunnanhallitukselta haetaan lupa viran/toimen täyttämiseen. Lupa haetaan toistaiseksi voimassaolevien virka-/työsuhteiden täyttämiseen. Määräaikaiseen ja tilapäisten virkojen/toimien täyttämiseen ei täyttölupaa tarvita. Voimassaoleva kunnan hallintosääntö 17/Virkanimikemuutoksista päättäminen: päättää virkanimikemuutoksista. Lisäksi kunnanhallitus on kokouksessa nro 13/ :ssä 269 hyväksynyt linjauksen: kunnan henkilöstö/virkanimikkeet ajan tasalle KVTES:n mukaisesti. Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite numerotta: - Lähihoitajan tehtäväkuvaus

23 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Perusturvalautakunta Kj:n ehdotus: päättää: 1. muuttaa perushoitajan työsuhteen lähihoitajan työsuhteeksi alkaen. 2. myöntää täyttöluvan lähihoitajan työsuhteen täyttämiseen alkaen toistaiseksi vanhus- ja vammaishuoltoon. Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 8 :n mukainen kelpoisuus, minkä lisäksi edellytetään aitoa kiinnostusta vanhus- vammaistyöhön, tiimityöskentely-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä motivaatiota kehittää laaja-alaisesti osaamistaan. Lisäksi noudatetaan neljän (4 kk) kuukauden koeaikaa. 3. valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. 4. määrätä, että tehtäväkohtainen palkka on KVTESin 04SOS06A mukainen ,70 /kk. Palkkaus perustuu työntekijöiden palkkojen harmonisointiin koko hoivaketjussa. 5. tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa julkilukemalla. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

24 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Rautavaara-Savotta: TP-2014/Erääntyneet saatavat Khall hyväksyi kokouksessa nro 1/ :ssä 6 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 6 Taksojen tarkistukset ja tulojen kanto sekä perintä (sivu 3) mukaan kunnanhallitukselle on kerran vuodessa annettava selvitys erääntyneistä saatavista. Erääntyneiden saatavien määrä tilanteen mukaan: , , , , ,79 Lisätietoja edellä mainituista antaa: - kj Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite numerotta: - Erittely erääntyneistä saatavista tilanteen mukaan Kj:n ehdotus: päättää: 1. merkitä tiedoksi erääntyneet saatavat tilanteen mukaan ,91 :a. 2. perintätoimenpiteitä jatketaan kaikilla lainsäädännön antamilla keinoilla. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

25 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Khall Kuntalain 51 :n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen mennessä ovat kunnanhallitukselle saapuneet seuraavien lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset: I Lautakuntien pöytäkirjat: - elinkeinolautakunnan pöytäkirja nro 1/ perusturvalautakunnan pöytäkirja nro 1/ II Viranhaltijapäätökset: - kunnanjohtaja Unto Murto: 1 : Dynasty-asianhallintajärjestelmän lisämoduli/sähköinen kokous - vs. talous- ja kehittämisjohtaja Helena Meyes: 7 : Saatavien poistaminen kirjanpidosta/tekninen toimi - rehtori Matti Korkalainen: - perusturvajohtaja Helvi Mustonen: - kunnaninsinööri Jorma Berg: Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kj:n ehdotus: päättää: 1. merkitä lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset tiedoksi. 2. todeta, ettei kunnanhallitus käytä kuntalain 51 :n mukaista ottooikeuttaan muutoin tehtyjen päätösten osalta. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

26 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ilmoitusasiat ja saapuneet kirjelmät Khall Kunnanhallitukselle annetaan tiedoksi seuraavat ilmoitukset ja saapuneet kirjelmät: 1. Vaalijalan kuntayhtymän talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Soisalon työterveysliikelaitoksen johtokunnan pöytäkirja 1/ Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston kokouskutsu kokoukseen 4. Yhteistyökomitean pöytäkirja 6/ Pohjois-Savon liiton Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava 2030, aluerakennetyöryhmän esityslista Valtiovarainministeriön päätös koskien vuosia 2016 ja 2017 koskevien kuntien yhdistymisesitysten toimittamista 7. Aluehallintoviraston kirje koskien pelastuslaitosten, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustuksia vuodelle Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös koskien liikuntatoiminnan ja nuorisotyön yksikköhintoja vuonna Aluehallintoviraston kirje koskien ohjeita yleisten kirjastojen perustamishankkeita koskevien asioiden käsittelystä vuonna Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös koskien valtion erityisavustusta ryhmäkokojen pienentämiseen 11. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös koskien erityisavustusta koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin 12. KEHA-keskuksen kirje koskien ELY-keskusten maksatusten siirtymistä ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselle 13. Savon koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirja 2/ Savon koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirja 1/ Savon koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirja 3/ Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirja 9/ Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston pöytäkirja 2/ Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirja 11/ Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoinen pelastuspalvelu infotilaisuus Rautavaaralla Pohjois-Savon liiton kutsu koskien One Step Closer-tilaisuutta FCG:n koulutusesite koskien Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen perusteita 22. Kiinteistönluovutusilmoitus koskien Kainula RN:o 6:4 -nimisen tilan määräosan kauppaa/jakosopimusta

27 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Myyjät: Eija Ikonen ja Raija Korhonen Ostajat: Raimo ja Risto Poutiainen Kiinteistö: Rautavaara, Kainula RN:o 6:4 Kauppahinta: , Kiinteistönluovutusilmoitus koskien Katajamäki RN:o 14:5, Pohjoisrinne RN:o 11:13, Rasinlamminkangas RN:o 2:75 ja Vappela RN:o 52:7 -nimisten tilojen kiinteistön kauppaa Myyjät: Teemu ja Toini Roininen Ostaja: Pentti Roininen Kiinteistö: Rautavaara, Katajamäki RN:o 14:5, Pohjoisrinne RN:o 11:13, Rasinlamminkangas RN:o 2:75 ja Vappela RN:o 52:7 Kauppahinta: , Kiinteistönluovutusilmoitus koskien Kumpula RN:o 7:82 ja Vaarala RN:o 7:81 -nimisten tilojen määräosan kauppaa Myyjä: Kirsi Beyer Ostaja: Jussi Kauppinen Kiinteistö: Rautavaara, Kumpula RN:o 7:82 ja Vaarala RN:o 7:81 Kauppahinta: 6.000,00 Kj:n ehdotus: Merkitään tietoon saatetuksi. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

28 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Rautavaara-Savotta: Kuntayhtymä- ja konsernikatsaus sekä RTVO Khall Kuntayhtymissä, kunnan tytäryhtiöissä ja sopimuspohjaisissa yhteistyössä on kunnanvaltuuston valitsemia luottamushenkilöitä. Rautavaaran kuntakonserniin kuuluvat seuraavat tytäryhtiöt: - Kiinteistö Oy Rautavaaran Virastotalo (kunnan omistusosuus 65,36 %) - Rautavaaran Vuokratalot Oy (kunnan omistusosuus 100 %). Valtuustotason tavoitteet kaikille kunnan edustajille (KuntaL 23) (kunnanvaltuusto nro 4/ ): - konserniyhteisöjen on tuettava RAUTAVAARA-SAVOTTA: Kuntastrategia 2030-asiakirjan ja kunnan talousarvion toteuttamista - kunta jatkaa edelleenkin toimintaansa tytäryhtiöissä ja tulostavoitteena kummallakin tytäryhtiöllä on omakustannusperiaate: yhtiöiden tulee tuotoillaan kattaa menonsa; mahdollisista poikkeamista tulee erikseen sopia kunnan kanssa, taksa vastaamaan yleistä kustan- nuskehitystä - yhtiöiden tulee toteuttaa välttämättömät peruskorjaukset ja vuosikorjaukset ja turvata siten omistamiensa kiinteistöjen kunto sekä haetaan ulkopuolista rahoitusta - yhtiöiden tulee raportoida kunnalle hyväksyttyjen konserniohjeiden mukaisesti - yhtiöiden tulee laatia tilinpäätöksensä siten, että kuntakonsernin tilinpäätökseen voidaan ottaa tytäryhtiöiden tuloslaskelma rahoituslaskelma ja tase - yhtiöillä tulee olla riittävät ohjeistukset sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. - Rautavaaran tietoverkko-osuuskunnan (RTVO) tilannekatsaus ja toimeksiantosopimuksen tilanne Rautavaaran ja Valtimon kunnat sekä Inspira Oy. Selvityksen tilanne Kj:n ehdotus: Kuntayhtymien ja muissa yhteistyöorganisaation hallinnoissa toimivat kunnanhallituksen jäsenet antavat ajankohtaiskatsauksen. Lisäksi kuullaan Rautavaaran tietoverkko-osuuskunnan (RTVO) tilannekatsaus: toimeksiantosopimuksen tilanne Rautavaaran ja Valtimon kunnat sekä Inspira Oy. Safe-harbour-maksun tilanne. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

29 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ja muut esille tulevat asiat Khall Kunnanjohtaja Unto Murto antaa kunnanhallitukselle selvityksen olennaisista Rautavaaran kuntaa koskevista asioista, jotka ovat tulleet vireille tai joista on tehty ratkaisuja edellisen hallituksen kokouksen jälkeen. Asiat liittyvät RAUTAVAARA-SAVOTTAAN eli kunnan uuteen KUNTASTRATEGIA-2030 ASIAKIRJAAN sekä USO3-verkosto-hankkeeseen sekä tekeillä olevaan uuteen kunnal- lishallinnon perustuslakiin (neljän lain kokonaisuus) sekä kunnille annettuihin erityislakeihin ja asetuksiin. Kunnanhallituksen jäsenet voivat myös pyytää tilannekatsausta tai selvitystä haluamastaan asiasta. Asiat, joista kokouksessa esitetään annetaan selvitys tai tilannekatsaus: 1. Kunnanhallituksen kokous nro 4/ klo alkaen Kunnanhallituksen seuraavaa kokousta esitetään pidettäväksi: - maanantaina kokous nro 4/ klo alkaen. Huom! Ei lautakuntien kokouksia ko. päivän iltana. 2. Talouden vakauttamistyöryhmän kokous nro 1/ klo alkaen. nimesi kokouksessa nro 1/ :ssä 7 kuntaan Talouden vakauttamistyöryhmän vuosille Työryhmään nimettiin jäseniksi kunnanviraston operatiivinen johtoryhmä ja kunnanhallituksen jäsenet sekä valtuuston puheenjohtajat. Yhteensä 15 jäsentä. Talouden vakauttamistyöryhmän ensimmäinen varsinainen kokous pidetään maanantaina klo alkaen. 3. Kela/Pohjois-Savon vakuutuspiirin kuntavierailu torstaina klo 9.30 alkaen, Rautavaaran kunnantalo Pohjois-Savon vakuutuspiirin johtaja Tuula Soukkanen ja apulaisjohtaja Jukka Kääriäinen ovat kiertäneet maakunnan kunnissa tapaamassa kunnan johtoa ja luottamusmiesjohtoa. Rautavaaran kuntavierailun ajankohdaksi esitetään torstai klo 9.30 alkaen.

30 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Aiheina ajankohtaiset asiat niin Kelan kuin kunnan näkökulmasta. Soteuudistus, ASPA 2014, perustoimeentulotuen siirto, typ-asiat, nuorisotakuu, yhteispalvelu, Kelan organisaatiomuutos kaksiportaiseksi , Kelan hallinnon ja toiminnan kehittäminen ja muut asiat. Rautavaaran kunnasta tilaisuuteen osallistuvat mahdollisuuksien mukaan: valtuuston pj:t Matti Matikainen, Veijo Oinonen, Rauni Pursiainen, hallituksen pj:t Matti Ahonen, Mikko Korhonen, Kirsi Kokkonen, perusturvalautakunnan pj Eero Kukkonen, kj Unto Murto, vs.talous- ja kehittämisjohtaja Helena Meyes ja perusturvajohtaja Helvi Mustonen 4. PoSoTe-tuontantohanke/Info henkilöstöjärjestöille klo , Maakuntalolla, Sepänkatu 11, Kuopio Pohjois-Savon SOTE-valmistelutyöryhmä/HenkilöstöHR järjestää perjantaina henkilöstöjärjestöille ja henkillöstöjohdolle info tilaisuuden klo Henkilöstö, HR työryhmään pj Matti Raatikainen. Rautavaaran kunnasta työryhmään valittiin talous- ja kehittämisjohtaja. Varalla kunnanjohtaja. Työryhmän tavoite: Yhdenmukaiset HR-käytännöt, henkilöstön vähennykset pääosin eläköitymisen ja muun luonnollisen poistuman kautta. Tilaisuuteen osallistuvat : vs. talous- ja kehittämisjohtaja Helena Meyes, kunnanjohtaja ja työsuojelupäällikkö Ulla Ohtonen. 5. KAISTA KÄYTTÖÖN -valokuituilta Valtimolla tiistaina klo 18.00, Kuntalaisten talo, juhlasali (Kunnantie 1, Valtimo) Valtimon valokuituverkon valmistumisesta on kulunut vuosi. Miten kaikkien ulottuvilla oleva valokuitu on muuttanut käyttäjien elämää ja mihin kaikkeen valokuitua voi käyttää? Mitä palveluita verkosta saa nyt ja tulevaisuudessa? Tervetuloa kuulemaan ajankohtaista asiaa valokuidun hyödyntämismahdollisuuksista! Valokuituillan järjestävät Kaista Pohjois-Karjalaan-hanke/Maaseudun Sivistysliitto, Valtimon kunta ja RTVO (Rautavaaran tietoverkkoosuuskunta). 6. Haasteet ja kutsut/ilmoitus haasteesta Zinovi Monastirsky

31 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Virallinen lehti nro 14/ Asiana velkomus/kantajana Rautavaaran Lämpöosuuskunta. Lämpölaskut ajalta Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kj:n ehdotus: päättää merkitä tiedoksi asioista käytävän keskustelun ja niistä esille tulevat kannanotot sekä päätetään jatkotoimista ja toteuttamisvastuusta. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

32 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Rautavaara-Savotta: Savotan keskusteluasiat Khall Varsinaisen esityslistan käsittelyn jälkeen esille tulevat erittäin tärkeät asiat/kuntastrategia 2030-asiakirjan mukaisesti: 1. Kunnan omistamien vuokrakiinteistöjen ja osakehuoneistojen yhtiöittäminen (fuusio) tilannekatsaus - kunnanhallitus päätti kokouksessa nro 19/ :ssä 282, että yhtiöittämisprosessi laaditaan yhteistyössä TALVEAA Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa. Asiaa valmistelee verolakimies, OTK Petteri Ruotoistenmäki. - kunnalla on suoraan omistuksessaan yhteensä 95 asuinhuoneistoa. Muut vuokra-asunnot ovat eri kiinteistö-osakeyhtiöissä ja niitä on neljä (4). - kunnanhallitus hyväksyi kokouksessa nro 20/ :ssä 287 Rautavaaran kunnan kiinteistöstrategian vuosille Kyseessä on kunnan ensimmäinen kokonaisvaltainen kiinteistöjen kuntokartoistus ja sitä toteutetaan vuosittain valtuuston hyväksymän talousarvion Investointiosaan varatuilla määrärahoilla. Kunnan omistamien kiinteistöjen arvon säilyttäminen edellyttää viimeistään nyt riittäviä resursseja kiinteistöjen kunnossa pitoon ja vuosikorjauksiin. Kunnan omistamien kiinteistöjen kuntokartoitukset (yhteensä 23 kpl) ovat tehneet: Insinööritoimisto Savon Controlteam Oy; ISS Proko Oy ja Mittavat Oy. - tulosalue IV/tekninen toimi ja tekninen lautakunta ovat keskeisisä toimijoita Rautavaaran kunnan kiinteistöjen korjausstrategaian toteuttajina ja ulkopuolisen rahoituksen: AVI, ARA, Keva, OKM jne. hankinnassa - kunnan tavoitteena on yhtiöittää vuokraustoiminta ilman rakennuksia, varainsiirtoverokustannuksia ei synny. 2. Rautavaaran matkailun kehittämistä koskeva esittely- ja keskustelutilaisuus torstaina klo alkaen Rautavaaran Metsäkartanolla ( - tilaisuudessa JK Kehitystoimisto Oy/tj Jani Karjalainen esittelee alueen matkailuyrittäjiltä ja -toimijoilta tulleita kehittämisesityksiä sekä diskuteerataan yhteisesti niiden edellyttämistä jatkotoimenpiteistä. - Kuntastrategian visio 2030: Eloa, Iloa ja Älyä. Tämä tarkoittaa: Rautavaaran kunta on itsenäinen, ihmisläheinen, yhteistyöverkoissa toimiva, luonnonläheinen ja sähköisiä ICT -palveluja kehittävä ja hyödyntävä kunta.

Vanhuspalvelulaki 10 Kunnan voimavarat:

Vanhuspalvelulaki 10 Kunnan voimavarat: Kunnanhallitus 19 12.01.2015 Kunnanhallitus 62 16.02.2015 Vanhusneuvoston asettaminen vuosille 2015-2016 Khall 12.01.2015 19 Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-

Lisätiedot

PoSote/SOTE-laki: Pohjois-Savon tuotantokuntayhtymän valmistelu/työryhmien kokoukset ja jatkotoimenpiteet 2015

PoSote/SOTE-laki: Pohjois-Savon tuotantokuntayhtymän valmistelu/työryhmien kokoukset ja jatkotoimenpiteet 2015 Kunnanhallitus 59 16.02.2015 Kunnanhallitus 76 02.03.2015 PoSote/SOTE-laki: Pohjois-Savon tuotantokuntayhtymän valmistelu/työryhmien kokoukset ja jatkotoimenpiteet 2015 Khall 16.02.2015 59 Valmistelutyöryhmän

Lisätiedot

Maakuntasali, Sepänkatu 1 II krs., 70100 KUOPIO. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Maakuntasali, Sepänkatu 1 II krs., 70100 KUOPIO. Puheenjohtaja avaa kokouksen. Muistio 2/2015 1 (5) Pohjois-Savon SOTE-valmisteluryhmä Aika maanantai klo 9.00-11.00 Paikka 1 Kokouksen avaus Maakuntasali, Sepänkatu 1 II krs., 70100 KUOPIO Puheenjohtaja avaa kokouksen. Todetaan uusina

Lisätiedot

Kunnanhallituksen jäsenet voivat myös pyytää tilannekatsausta tai selvitystä haluamastaan asiasta.

Kunnanhallituksen jäsenet voivat myös pyytää tilannekatsausta tai selvitystä haluamastaan asiasta. Kunnanhallitus 93 23.03.2015 Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ja muut esille tulevat asiat Khall 23.03.2015 93 Kunnanjohtaja Unto Murto antaa kunnanhallitukselle selvityksen olennaisista Rautavaaran kuntaa

Lisätiedot

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 8.12.2011 KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 57 35 Osallistuminen Oppiva

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 3/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 3/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 3/2016 20 06.10.2016 Aika 06.10.2016 klo 13:00-14:45 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSAIKA Perjantai 18.7.2014 klo 10.00 - KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT: Asia Sivu Liite 1 361 187 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSAIKA Perjantai 18.7.2014 klo 10.00 - KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT: Asia Sivu Liite 1 364 188 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2015 1 14.10.2015 Aika 14.10.2015 klo 14:00-16:55 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen Kunnanhallitus 85 23.03.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen Siv.ltk 29 Osastopäällikön ehdotus:

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 8/2012 Perusturvalautakunta 10.10.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 8/2012 Perusturvalautakunta 10.10.2012 KOKOUSKUTSU NRO 8/2012 Perusturvalautakunta 10.10.2012 KOKOUSAIKA Maanantaina 15.10.2012 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 85 156 85 Lähihoitajan

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen. 4 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

1 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen. 4 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Puumala Pöytäkirja 1/2017 1 (11) Aika 21.09.2017, klo 15:58-17:11 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnantalo Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Vanhusneuvoston kokous Multian Palvelukeskus Poukama maanantaina klo

Vanhusneuvoston kokous Multian Palvelukeskus Poukama maanantaina klo MULTIAN KUNTA 3/2017 PÖYTÄKIRJA n kokous Multian Palvelukeskus Poukama maanantaina 27.11.2017 klo 13.00 15.00 ASIAT 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Torstai 10.10.2013 klo 13.00 alkaen kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Torstai 10.10.2013 klo 13.00 alkaen kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Tarkastuslautakunta 10.10.2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Torstai 10.10.2013 klo 13.00 alkaen kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 26

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 26 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 26 Tarkastuslautakunta 05.11.2014 AIKA 05.11.2014 klo 12:00-16:30 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Vastuullisen tilintarkastajan

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 8

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 8 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 8 Vanhusneuvosto 01.06.2017 AIKA 14:00-15:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 10 7 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 9.12.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Kokouskutsu 4/

Rautavaaran kunta Kokouskutsu 4/ Rautavaaran kunta Kokouskutsu 4/2017 47 Aika 09.11.2017 klo 18:30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Otsikko Sivu 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 49 27 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2016 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2016 1 04.02.2016 Aika 04.02.2016 klo 08:30-11:20 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20. Vanhusten palvelukeskus. Jorma Lintunen

Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20. Vanhusten palvelukeskus. Jorma Lintunen Viranomainen No 2/ 2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 17 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 5.12.2012 KOKOUSAIKA Tiistaina 11.12.2012 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 108 75

Lisätiedot

MUONION KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Vanhusneuvosto

MUONION KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Vanhusneuvosto MUONION KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MUONION VANHUSNEUVOSTON KOKOUS Aika KLO 14.00 16.30 Paikka Läsnä Sosiaalitoimiston kokoushuone Kutsutut/osallistujat Läsnä Yrjö Perkkiö veteraanijärjestöjen edustaja,

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 Vanhusneuvosto AIKA 22.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KOKOUSASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2015 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2015 1 17.11.2015 Aika 17.11.2015 klo 10:00-11:35 Paikka Kunnantalo, Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 29 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 3/2016 1. Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00. Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 3/2016 1. Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00. Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2016 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00 Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanhallitus 207 02.09.2014 Kunnanhallitus 220 15.09.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014

Kunnanhallitus 207 02.09.2014 Kunnanhallitus 220 15.09.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Kunnanhallitus 207 02.09.2014 Kunnanhallitus 220 15.09.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 MATTI RINTEEN KUNTALAISALOITE:NYKYMUOTOINEN PERUSOPETUS JA LUKIO SÄILYTETTÄVÄ KUNNASSA/LUKIOKOULUKSEN TULEVAISUUS

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 02.10.2014 AIKA 02.10.2014 klo 17:00-18:46 PAIKKA Limingantulli, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Rautavaara-Savotta: Hallintosäännön uudistaminen 1.1.2016 alkaen

Rautavaara-Savotta: Hallintosäännön uudistaminen 1.1.2016 alkaen Kunnanhallitus 242 12.10.2015 Perusturvalautakunta 54 21.10.2015 Rautavaara-Savotta: Hallintosäännön uudistaminen 1.1.2016 alkaen Khall 12.10.2015 242 Kunnanjohtaja Unto Murto antaa asiasta 07.10.2015

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan lausunto Vaalijalan kehyssuunnitelmasta vuosille

Rautavaaran kunnan lausunto Vaalijalan kehyssuunnitelmasta vuosille Perusturvalautakunta 65 23.08.2016 Kunnanhallitus 205 05.09.2016 Rautavaaran kunnan lausunto Vaalijalan kehyssuunnitelmasta vuosille 2017-2019 Petu 23.08.2016 65 Vaalijalan kuntayhtymä pyytää 31.8.2016

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 3/2012 Perusturvalautakunta 14.3.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 3/2012 Perusturvalautakunta 14.3.2012 KOKOUSKUTSU NRO 3/2012 Perusturvalautakunta 14.3.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2012 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 21 21 Kehitysvammahuolto/vastaavan

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta 16.09.2014 AIKA 16.09.2014 klo 16:00-20:21 PAIKKA KPMG:n toimitilat, Isokatu 32B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 12.12.2013.

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 12.12.2013. KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 12.12.2013 KOKOUSAIKA Keskiviikko 18.12.2013 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 54 34 Kuopion uusyrityskeskuksen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2017 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 15.11.2017 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 1.9.2014 klo 17.00 17.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 1.9.2014 klo 17.00 17.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 1.9.2014 klo 17.00 17.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 27.4.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 46 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:00-11:01 Paikka Khall huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 48 toteaminen 35

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2014 88. Perusturvalautakunta

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2014 88. Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2014 88 Perusturvalautakunta Kokousaika Tiistaina 8.4.2014 klo 12.00 15.45 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet SAAPUVILLA XKukkonen

Lisätiedot

Asia Sivu Liite 1 33 20 Talousarvion toteutuminen 30.6.2012 tilanteen mukaan elinkeinolautakunnan

Asia Sivu Liite 1 33 20 Talousarvion toteutuminen 30.6.2012 tilanteen mukaan elinkeinolautakunnan KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 19.9.2012 KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 33 20 Talousarvion toteutuminen

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 71 Kokousaika 25.8.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Merihelmi, Laitakari Käsiteltävät asiat 61 62 63 64 65 66 67 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 11/2017 KOKOUSAIKA 28.6.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu 1 KATSAUS NEUVOSTON KULUNEESEEN

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu 1 KATSAUS NEUVOSTON KULUNEESEEN ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Vanhusneuvosto 01.02.2017 AIKA 14:00-15:10 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KATSAUS NEUVOSTON KULUNEESEEN 3 TOIMINTAKAUTEEN 2 KATSAUS KUNNAN

Lisätiedot

Pentti Malinen, Oulun HTM&JHTT Tarkastus Oy Jarmo Heikkinen, Oulun HTM&JHTT Tarkastus Oy

Pentti Malinen, Oulun HTM&JHTT Tarkastus Oy Jarmo Heikkinen, Oulun HTM&JHTT Tarkastus Oy Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 25 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Torstai 13.6.2013 klo 12.15 15.11 Kunnantalo, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET Eero Kukkonen Matti Matikainen Petteri Soininen Kaarina Kekäläinen

Lisätiedot

KHALL 81 Hallintojohtaja

KHALL 81 Hallintojohtaja Kaupunginhallitus 81 26.02.2013 Kaupunginhallitus 209 07.05.2013 Kaupunginhallitus 269 25.06.2013 Kaupunginhallitus 328 09.09.2013 Kaupunginhallitus 384 28.10.2013 KUHMON VANHUSNEUVOSTON KOKOONPANON TÄSMENTÄMINEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Esityslista 3/2017 1/10. Sivistyslautakunta Aika klo 16:30. Toivakan kirjasto. Käsiteltävät asiat

Toivakan kunta Esityslista 3/2017 1/10. Sivistyslautakunta Aika klo 16:30. Toivakan kirjasto. Käsiteltävät asiat Toivakan kunta Esityslista 3/2017 1/10 Aika 24.10.2017 klo 16:30 Paikka Toivakan kirjasto Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 29 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 30 Esityslistan hyväksyminen 4 31 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

Kirkkonummen vammaisneuvoston toimintasäännön muuttaminen alkaen

Kirkkonummen vammaisneuvoston toimintasäännön muuttaminen alkaen Perusturvalautakunta 9 0.03.07 Vammaisneuvosto 3 5.04.07 Kunnanhallitus 79 5.05.07 Kirkkonummen vammaisneuvoston toimintasäännön muuttaminen.6.07 alkaen 786/00.0.0/06 Perusturvalautakunta 0.03.07 9 Perusturvan

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

1 40 33 Ravitsemis- ja siivouspalvelupäällikön viran täyttäminen/viran täyttämistä koskevan päätöksen kumoaminen

1 40 33 Ravitsemis- ja siivouspalvelupäällikön viran täyttäminen/viran täyttämistä koskevan päätöksen kumoaminen KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 19.6.2013 KOKOUSAIKA Keskiviikko 19.6.2013 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 40 33 Ravitsemis- ja siivouspalvelupäällikön

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 21

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 21 Vanhusneuvosto 10.09.2014 AIKA 14:00-15:30 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 23 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2008 1 Vanhusneuvosto 27.10.2008 AIKA 27.10.2008 klo 10:00-11:30 PAIKKA Tuulensuun palvelukeskus, Huvilakatu 32 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 KOKOUKSEN AVAUS 3 31 KOKOUKSEN

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/2017 41 Kokousaika 24.8.2017 kello 18.00 18.50 Kokouspaikka Palvelutalo, Turuntie 8 Läsnä Eija-Liisa Suisto, puheenjohtaja Ilkka Tuomisto, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 30.9.2009 klo 18.00. Vesannon kunnanviraston yläsali

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 30.9.2009 klo 18.00. Vesannon kunnanviraston yläsali RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 30.9.2009 klo 18.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Vesannon kunnanviraston yläsali Pöytäkirjan Sivu 57 58 59

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 30 23.01.2017 Kunnanhallitus 104 19.04.2017 Kunnanvaltuusto 21 27.04.2017 Aluehallintoviraston (AVI) ohjauskirje 3.1.2017 Hyvinvoinnin ja Terveyden edistämisestä/rautavaaran kunnan laajan

Lisätiedot

klo kunnanvirastossa

klo kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 29.2.2016 klo 18:00 19:50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 52 53 54 55 Liite 10 56 57 58 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 27.9.2017 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 2.11.2017 klo 17.00 17.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 47

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 47 KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 5.12.2012 KOKOUSAIKA Torstai 13.12.2012 klo 15.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 48 39 Raportti etsivästä nuorisotyöstä

Lisätiedot

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/2008 39 Kokousaika Perjantai 28.03.2008 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Maakuntasali, Sepänkatu 1 II krs., 70100 KUOPIO

Maakuntasali, Sepänkatu 1 II krs., 70100 KUOPIO Muistio Numero 4/2015 1 (3) 2.2.2015 D128/00.04.01.02/2014 Pohjois-Savon SOTE ohjaus- ja seurantaryhmä Aika maanantai 2.2.2015 klo 10.30-11.12 Paikka Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Maakuntasali, Sepänkatu

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 8/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55 Kunnnanviraston kokoushuone Jäsen Paikalla Varajäsen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 2.11.2017 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 388 389

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 15.10.2013 KOKOUSAIKA 21.10.2013 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 52 40 Asiantuntijan kuuleminen 2 53

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 8.2.2016 klo 14 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan)

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (1.7.2013 alkaen asteittain voimaan) Vanhuslain toimeenpano Espoossa Story 16.9.2014 5 Kunnan tulee laatia

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 34 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 55

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 34 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 55 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 52 Hyvinvointilautakunta 29.11.2016 AIKA 29.11.2016 klo 18.35-19.21 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

48 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

48 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 48 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 49 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 50 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 51 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 52

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 31.03.2017 Aika 31.03.2017 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Puheenjohtajan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 7.4.2014 klo 17.00- KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Paikka Kokkatoiminta, Tallivirrantie 4 Pöytäkirjan Sivu 31 32 33 34

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 25.2.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

Nivasalo Meeri jäsen

Nivasalo Meeri jäsen Inarin kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 27.01.2016 klo 16:00-16:53 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Väänänen Veikko puheenjohtaja Pietikäinen

Lisätiedot

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 14.5.2014.

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 14.5.2014. KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 14.5.2014 KOKOUSAIKA Torstai 22.5.2014 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 35 16 Rautavaara-Savotta: USO2-verkostohanke/Kuntastrategiatyöpajan

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 238 10.10.2016 Kunnanhallitus 269 07.11.2016 Kunnanvaltuusto 46 14.11.2016 Rautavaaran kunnan Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 3/2014 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 3/2014 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 14.5.2014 klo 18-19.20 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Asiat 33 Kokouksen avaaminen 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

27.2.2013 VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANHUSNEUVOSTON ASETTAMINEN 3

27.2.2013 VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANHUSNEUVOSTON ASETTAMINEN 3 1/2013 27.2.2013 Asiat VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANHUSNEUVOSTON ASETTAMINEN 3 VANH 4 VANH 5 VANH 6 VANH 7 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.5.2015 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Vantaan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2018

Vantaan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2018 Vantaan vanhusneuvosto Hyväksytty 18.1.2018 Vantaan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2018 Kuntalain 27 ja vanhuspalvelulaina 11 mukaan vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 26.6.2014 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 2.7.2014 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 90 69 Metsäliitto osuuskunnan

Lisätiedot

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 12 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 13 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 14

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 27.9.2017 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 19 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 20 Vastaavan sairaanhoitajan valinta

Lisätiedot