Sisällysluettelo. 04 Se on asennekysymys. 05 Vaconin arvot. 07 Taajuusmuuttaja alentaa energiankulutusta. 08 Toimialan kehittyminen vuonna 2005

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 04 Se on asennekysymys. 05 Vaconin arvot. 07 Taajuusmuuttaja alentaa energiankulutusta. 08 Toimialan kehittyminen vuonna 2005"

Transkriptio

1 vuosikertomus

2 2

3 Vacon on globaali asiakaslähtöinen ja dynaaminen taajuusmuuttajatoimittaja, jolla on määrätietoisen intohimoinen asenne tuotejohtajuuteen ja asiakaspalveluun. Sisällysluettelo 04 Se on asennekysymys 05 Vaconin arvot 07 Taajuusmuuttaja alentaa energiankulutusta 08 Toimialan kehittyminen vuonna Vuoden 2005 kohokohtia 13 Toimitusjohtajan katsaus 14 Vahva tahto kasvaa johtavaksi taajuusmuuttajatoimittajaksi 16 Vaconin talouskasvu tavoitteiden mukaista 18 Tutkimus ja tuotekehitys ovat Vaconin kilpailuvaltteja 20 Myynti ja palvelut lähellä asiakasta 21 Vacon aloitti taajuusmuuttajatuotannon Kiinassa 22 Tinkimätöntä asennetta ja tekemisen meininkiä 24 Hallinnointiperiaatteet 32 Tietoa sijoittajalle 3

4 se on asennekysymys Vacon perustettiin vuonna 1993 intohimosta luoda, kehittää ja valmistaa ainutlaatuisia taajuusmuuttajia vaativiin tarpeisiin, maailmanlaajuisesti. Vaconilaisia ohjaa palava halu palvella asiakkaitaan heidän etsiessään yhä tehokkaampia, helppokäyttöisempiä ja luotettavampia vaihtoehtoja energian ja kustannusten säästämiseksi. Vacon on maailmanlaajuinen täyden palvelun taajuusmuuttajatoimittaja. Toisin kuin lähes kaikki kilpailijansa, Vacon keskittyy yksinomaan taajuusmuuttajiin. Maailman 6,1 miljardin Yhdysvaltain dollarin taajuusmuuttajamarkkinoista Vaconin markkinaosuus on yli kolme prosenttia. Vacon toimii itse tai yhteistyökumppaneidensa kautta noin sadassa maassa. Yksi Vaconin toiminnan kulmakivistä on asiakaslähtöisyys. Vaconin tuotteet ovat usein käyttökohteeseen ja toimintaympäristöön räätälöityjä. Toinen kulmakivi on yrityksen vahva panostus tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Sitä kautta saavutettu tuotejohtajuus sovelluskohtaisten taajuusmuuttajien valmistajana takaa kasvun jatkumisen myös tulevaisuudessa. Vaconin tuotannon ja logistiikan toimintamalli on nykyaikainen. Tuotantoja jakeluprosessien perustana ovat verkottuminen ja massaräätälöinti. Vacon tuottaa itse ainoastaan ydinosaamiseensa kuuluvat työvaiheet. Pitkälle kehitetty tuotanto- ja logistiikkamalli sekä tuotteiden ohjelmistolähtöinen sovellettavuus tekevät Vaconin kustannustehokkuudesta alansa parhaita. Riippumattomana toimittajana Vacon valmistaa tuotteitaan oman tuotemerkkinsä lisäksi myös OEM- ja brand label -asiakkaiden tuotemerkeillä. Vaconin osakkeet (VAC1V) on listattu Helsingin arvopaperipörssissä (OMX). Toisin kuin lähes kaikki kilpailijansa, Vacon keskittyy yksinomaan taajuusmuuttajiin. 4 Mikä on Vacon?

5 vaconin arvot Vaconin toiminnassa yhtiön arvot ovat aidosti käytössä. Toimintatapa perustuu avoimuuteen ja luottamukseen. Vacon luo saumattomia verkostoja asiakkaiden, liikekumppanien, alihankkijoiden ja henkilöstön kanssa yhteisten arvojen pohjalta. Vaconin arvot ovat: Asiakaslähtöisyys ja palvelualttius Asiakas on aina etusijalla. Asiakkaita pidetään ajan tasalla, ja he ovat mukana tekemässä omalta kannaltaan keskeisiä päätöksiä. Suhtaudumme sisäisiin asiakkaisiimme samalla kunnioituksella kuin muihinkin asiakkaisiin. Yksilön kunnioittaminen Henkilöstömme on arvokkain voimavaramme. Yrityksemme menestys ja kasvu perustuvat yrityksessä toimivien ihmisten panokseen. Työntekijöiden kunnioittaminen ja heidän hyvinvoinnistaan huolehtiminen ovat yrityksen menestymisen edellytyksiä. Yrittäjyys ja päämäärätietoisuus Henkilöstön toiminta perustuu sisäiseen yrittäjyyteen, ja kaikki organisaation jäsenet ovat sitoutuneet tulosten saavuttamiseen. Työntekijöillä on vapaus saavuttaa tavoitteensa itse parhaaksi katsomallaan tavalla eikä johto käytä määräysvaltaansa henkilöstön ohjaamiseen. Rohkeus ja reilu peli Työntekijöihin luotetaan. He tekevät omaa työtään koskevat päätökset ja ottavat niistä vastuun. Toiminta on rehellistä ja oikeudenmukaista. Uusin teknologia ja ylivoimainen laatu Yritys asettaa uuden innovatiivisen ratkaisun aina vanhojen ja totuttujen ratkaisumallien edelle. Teknologian laadusta ei tingitä, ja asiakkaalle tarjotaan aina parasta mahdollista osaamista. Kevyet ja joustavat toimintatavat Organisaatiossa ei arvonimillä ole merkitystä eikä status ole tärkeää. Arvostusta ei saavuteta arvonimillä, vaan osaamisen ja kokemuksen sekä johdon ja työtovereiden kunnioituksen myötä. Osastojen ja tehtävien välille ei rakenneta muureja, vaan vastuu asiakkaiden palvelusta jaetaan kaikkien kesken. Toiminta on joustavaa ja se pyrkii vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin kaikissa olosuhteissa. Jatkuva kehittyminen ja uudistuminen Yrityksen henkilökunta on sitoutunut löytämään uusia ja yhä parempia ratkaisuja. Laitteisiimme nojautuessaan voi asiakkaamme ottaa rennosti. Taajuusmuuttajavalikoimamme kattaa tehoalueen 0,25 kw 5 MW, ja ne ovat usein käyttötarkoituksen mukaan räätälöityjä. Arvot 5

6 Vaconin taajuusmuuttajia käytetään maailman suurimmissa tuuliturbiineissa, joissa sähkö tuotetaan vaihteettomilla kestomagneettigeneraattoreilla. taajuusmuuttaja alentaa energiankulutusta Taajuusmuuttaja on tehoelektroniikkalaite, jolla säädetään teollisuudessa ja yhteiskunnassa laajasti käytössä olevia sähkömoottoreita. Taajuusmuuttajalla säädetään portaattomasti sähkömoottorin pyörimisnopeutta prosessin tarpeen mukaan. Ohjauksella saavutetaan huomattavaa energiansäästöä. Samalla vähennetään sähköverkon kuormitusta ja koneen tai laitteen mekaanista rasitusta moottoria käynnistettäessä. Taajuusmuuttaja myös mahdollistaa moottorikäytön liittämisen automaatiojärjestelmiin. Tyypillisimpiä käyttökohteita ovat pumput ja puhaltimet. Muita kohteita ovat mm. nosturit, hissit, paperikoneet, ilmastointilaitteet, kelaimet, kompressorit ja vinssit. Ohjauksella saavutetaan huomattavaa energiansäästöä. 6 Mikä on taajuusmuuttaja?

7 Mikä on taajuusmuuttaja? 7

8 Tuotemarkkinointijohtaja Michael Björkman tietää, kuinka järkevillä ratkaisuilla voidaan säästää energiaa ja ympäristöä. toimialan kehittyminen vuonna 2005 Vaconin tuotemarkkinointijohtaja Michael Björkman kertoo toimialan näkymistä. Hänellä on pitkä kokemus alalta, sillä hän on ollut mukana vaikuttamassa taajuusmuuttajaliiketoiminnan kehittymiseen yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Minkälainen vuosi 2005 oli taajuusmuuttajatoimialan kannalta? - Markkinat kehittyivät myönteisesti. Taajuusmuuttajien maailmanmarkkinoiden arvo kasvoi vuonna 2005 kuuteen miljardiin Yhdysvaltain dollariin. Maailmanmarkkinat kasvavat noin viisi prosenttia vuodessa. Kansainvälisten markkinoiden painopiste on Euroopassa ja Pohjois- Amerikassa. Aasian merkitys on kasvamassa. Markkinat muodostuvat sekä uus- että korvausinvestoinneista. Vuoden 2005 kysynnässä näkyivät myös luonnonkatastrofien jälleenrakennus. Esimerkiksi hirmumyrskyn tuhoamaan New Orleansiin toimitettiin paljon taajuusmuuttajia. Markkinoiden kasvua tukevat energian hinnan jatkuva nousu, automaation lisääntyminen ja elektroniikan hinnan aleneminen. Mitkä markkina-alueet tai toimialat kasvavat nopeimmin? - Markkina-alueista kasvu on suhteellisesti suurinta Kaukoidässä, Kiinassa ja Intiassa eli noin prosenttia. Esimerkiksi Intiassa kauppapoliittiset ratkaisut ovat vauhdittaneet taajuusmuuttajien myyntiä. Lähitulevaisuudessa reipasta kasvua odotetaan myös Venäjän markkinoilta. Teollistuneissa maissa kasvu on maltillisempaa. Toimialoista meriteollisuudessa on saavutettu hyviä lukuja. Toinen kiinnostava, uusi ala on tuulivoimatuotanto. Kauempana tulevaisuudessa ovat autoteollisuus ja erityisesti sähköautot. Alan kehitystä seurataan tarkkaan. Yritykset etsivät ja kehittävät jatkuvasti uusia toimintoja teollisuuden käyttöön. Kaikki sovellukset liittyvät asiakkaiden prosessien optimaaliseen hyödyntämiseen. Onko taajuusmuuttajien ja talouden tunnuslukujen välillä riippuvuutta? - Suoraa riippuvuutta yksittäiseen talousindeksiin on vaikea löytää. Matalasuhdanteen aikana yritykset investoivat energiaa säästäviin laitteisiin, ja korkeasuhdanteen aikana tehdään uusinvestointeja. Taajuusmuuttajamarkkinoita ei voida luokitella selkeästi jaksottaisiksi, vaan kysyntä on suhteellisen tasaista. Markkinoiden kasvua tukevat energian hinnan jatkuva nousu, automaation lisääntyminen ja elektroniikan hinnan aleneminen. Mikä on Venäjän asema markkinoilla? - Venäjä on lähitulevaisuudessa iso ja potentiaalinen taajuusmuuttajamarkkina. Kasvua näille markkinoille tuo muun muassa mittavien infrastruktuurien uusiminen. Lisäksi Venäjän merkitys valmistusmaana kasvaa. Vaconilla on Venäjällä tytäryhtiö, jolla on toimipisteet sekä Pietarissa että Moskovassa. Yhtiö on aktiivisesti läsnä Venäjän markkinoilla, esimerkkinä ovat Pietarin vedenpuhdistuslaitoksessa käytettävät Vaconin taajuusmuuttajat. Minkälaisia suuntauksia on havaittavissa taajuusmuuttajamarkkinoilla? - Taajuusmuuttajamarkkinat ovat edelleen hyvin pirstaleiset, eikä alalla ole juuri nähty keskittymistä. Pienempien yritysten joukossa tapahtuu tiettyä liikehdintää, mutta toimialan perusrakenne on pysynyt samana. Kilpailu kiristyy kaikilla markkinaalueilla. Taajuusmuuttajatekniikka on ollut käytössä jo kahdenkymmenen vuoden ajan, ja tieto tämän tekniikan käytön eduista on levinnyt laajasti teollisuuteen. Yrityksen tuotemerkin eli brändin merkitys onkin kasvanut erottavana tekijänä. Asiakkaat odottavat laadukkaiden tuotteiden lisäksi myös korkeatasoista palvelua. Myyjän tulee osata kertoa tuotteen soveltamisesta asiakkaan eri prosesseihin. Tämä osaaminen tuo yritykselle kilpailuetua. Miten taajuusmuuttajan tekniikka kehittyy? - Perustekniikan luonne ei ole muuttunut viimeisten vuoden aikana. Suuritehoisten taajuusmuuttajien kysyntä on kasvanut, niitä käytetään muun muassa voimalaitosten ja tehtaiden puhaltimissa, pumpuissa ja laivateollisuudessa. Tällä hetkellä näköpiirissä ei ole korvaavaa tekniikkaa. Suuntauksena on myös yhä useampien toimintojen yhdistäminen samaan laitteeseen. Vacon oli ensimmäisiä alan yrityksiä, joka lisäsi taajuusmuuttajaan muitakin toimintoja. Toimialan yleisenä tavoitteena on luonnollisesti löytää halvempia valmistus menetelmiä. Kaukoidän alhaiset työvoima kustannukset tarjoavat kustannustehokkuutta. Esimerkiksi kiinalaisten komponenttien tuotantomäärät ovat selvässä kasvussa. Miten taajuusmuuttajan ympäristöystävällisyys näkyy? - Taajuusmuuttajan valmistus ei juuri rasita ympäristöä. Itse tuote on hyvin ympäristöystävällinen, koska sillä pystyy säästämään erilaisissa prosesseissa käytettävää energiaa. Alalla toivotaan tarkempia EU-säädöksiä teollisen tuotannon energiankulutuksen valvomiseksi. Tämä näkyisi välittömästi taajuusmuuttajamarkkinoiden lisäkasvuna. Itse tuote on hyvin ympäristöystävällinen, koska sillä pystyy säästämään erilaisissa prosesseissa käytettävää energiaa. 8 Toimialakatsaus

9 Toimialakatsaus 9

10 Saadut tilaukset Liikevaihto Maailmanympärimatkalla on entistä vaikeampaa olla törmäämättä Vaconin taajuusmuuttajiin: vuonna 2005 lisäsimme seinäkartallemme nuppineuloja mm. Dubain ja Etelä-Korean kohdalle milj. 60 milj Liikevoitto (EBIT) Sijoitetun pääoman tuotto-% Tulos/osake , , , , ,40 6 milj. 20 milj. 0, vuoden 2005 kohokohtia Merkittävä sopimus Hyundai Heavy Industries Co. Ltd:n kanssa Vacon Oyj ja korealainen Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. (HHI) solmivat jakelijaja brand label -sopimuksen. Pitkäaikaisen sopimuksen nojalla Hyundai Heavy Industries myy ja markkinoi Vaconin taajuusmuuttajia omalla nimellään omien markkinointikanaviensa kautta. Sopimuksella on merkittävä referenssiarvo etenkin Vaconin Aasian-liiketoiminnalle. Tehoalue kasvoi 5 megawattiin Vacon laajentaa tuotevalikoimaansa suuritehoisten laitteiden osalta 3 MW:sta 5 MW:iin. Tehoalueen laajeneminen täydentää Vaconin kokonaistarjontaa pienjännitealueella ja on osa konsernin tuotejohtajuusajattelua. Suurtehoalueella viiden megawatin tehoisen moottorin ohjaus pienjännitealueella (690 V) toimivilla taajuusmuuttajilla on tekninen saavutus, sillä tällainen teho on lähellä yksittäisen moottorin luonnollista käyttöylärajaa. Tätä suurempaa tehoa vaativiin sovelluksiin käytetään yleensä useampia moottoreita rinnakkain. Uudistettu Vacon NXP ja Common DC bus markkinoille Vaconin tuoteuutuuksia olivat vuonna 2005 paranneltu Vacon NXP ja Common DC bus -järjestelmiin soveltuva tuotesarja. Vacon NXP-tuotesarjaan on kehitetty lisäominaisuuksia asiakkaiden toivomuksesta ja nyt tuote on kypsynyt erittäin monipuoliseksi tehopaketiksi. Common DC bus components on Vacon NX -tuotteisiin perustuva ratkaisu, joka koostuu syöttö yksiköistä, inverttereistä ja jarrukatkojista. Tuotevalikoiman kattavuus on kw jännitealueella V. Tehdaslaajennukset Kiinassa ja Vaasassa Vaconin Kiinassa sijaitsevan tehtaan uudet tilat otettiin käyttöön lokakuussa 2005, ja Vaasan-tehtaan laajennus valmistuu vuoden 2006 maaliskuussa. Vaconin tuotantoyksiköiden laajennuksilla varmistetaan kapasiteetin riittävyys. Tuotteiden tehoalueen laajeneminen täydentää Vaconin kokonaistarjontaa pienjännitealueella ja on osa konsernin tuotejohtajuusajattelua. 10 Vuosi 2005

11 Vuosi

12 12 Toimitusjohtajan katsaus

13 Toimitusjohtaja Vesa Laisin katse on suunnattu kolmeen kirkkaaseen kiintopisteeseen: taajuusmuuttajiin, asiakkaisiin ja kasvuun. toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2005 oli taajuusmuuttajamarkkinoilla myönteisen kehityksen vuosi. Kokonaisuudessaan vuosi meni suunnitelmiemme mukaisesti. Vacon kasvoi kannattavasti ja selvästi markkinakasvua voimakkaammin. Monikanavastrategiamme toimi erinomaisesti Pohjois-Amerikassa, missä kasvumme oli yli 30 prosenttia edellisestä vuodesta. Kasvu oli tavoitteidemme mukaista myös vahvalla markkina-alueellamme Euroopassa. Kiinan-tehtaan käynnistyminen vuoden jälkipuoliskolla tarjoaa uusia mahdollisuuksia markkina-asemamme vahvistamiselle Kiinassa ja laajemmin Aasiassa ja Australiassa. Yhteistyö suurten maailmanluokan asiakkaiden kanssa on meille tärkeää. Heidän avullaan ymmärrämme paremmin ja nopeammin asiakastarpeita ja niiden muutoksia. Lisäksi opimme heidän kanssaan toimiessamme itsekin koko ajan lisää. Jatkamme asiakaslähtöisenä yhtiönä, jonka toiminnan kulmakivinä ovat keskittyminen taajuusmuuttajiin, laaja asiakaslähtöinen tuotetarjonta, monikanavamyynti sekä verkottunut, kevyt ja nopealiikkeinen toimintatapa. Kehitymme yhä asiakaslähtöisemmäksi alueellistamalla toimintojamme. Tavoitteenamme on kannattava kasvu ja hyvän oman pääoman tuoton varmistaminen omistajille. Vacon on kasvanut ja kasvaa yhä Euroopassa. Tämä on osoitus vahvasta osaamisestamme sekä toimintamme ja tuotteidemme kilpailukyvystä. Läsnäolomme Pohjois-Amerikassa nähdään tärkeänä erityisesti yhteistyökumppaneillemme antamamme tuen kannalta. Aasiassa tuotantotoiminnan aloittamisen jälkeen painopiste siirtyy myynnin, markkinoinnin ja asiakastuen vahvistamiseen voimakkaasti kasvavilla markkinoilla. Olemme valmiita valtaamaan markkinaosuuksia ja tukemaan asiakkaitamme heidän kansainvälistymisstrategioissaan. Markkinoilla nauttimastamme luottamuksesta kertoo myös viime kesänä solmittu yhteistyösopimus Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. (HHI) kanssa. Tämä on Vaconin ensimmäinen suuri ja merkittävä aasialainen asiakas. Vaconin vire kannattavasti kasvavana yhtiönä säilyy tulevina vuosina hyvänä. Markkinoiden kasvu jatkuu. Energian hinnan nousu pakottaa yrityksiä etsimään energiaa säästäviä ratkaisuja, kuten taajuusmuuttajia. Automaation lisääntyminen teollisuudessa, rakennuksissa ja kaikessa toiminnassa ympärillämme kasvattaa taajuusmuuttajien kysyntää kansainvälisesti. Kaikista oikosulkumoottoreista vain vajaa yksi moottori kymmenestä on säädetty taajuusmuuttajalla. Tutkimusten mukaan noin kuuden miljardin Yhdysvaltain dollarin arvoiset maailmanmarkkinat voivat tulevaisuudessa kasvaa viisin kertaisiksi. Kasvulle on tilaa. Kasvun tekijät ovat myönteiset, ja Vaconin tulevaisuuden näkymät ovat tätä kautta erinomaiset. Liiketoimintamme perustana on laaja tuotesarja, Driven by drives -asenne ja voitontahto. Kehitämme ahkerasti uusia kilpailukykyisiä tuotteita, jotta asiakkaamme voivat parantaa omia prosessejaan ja säästää energiaa. Seuraavan sukupolven uusien tuotteiden kehitystyö on jo alkanut. Tavoitteenamme on kannattava kasvu ja hyvän oman pääoman tuoton varmistaminen omistajille. Vaconin määrätietoinen ja motivoitunut henkilöstö on valmis jatkamaan ponnistelujaan kohti yhteistä tavoitetta eli kasvamaan yhdeksi maailman johtavaksi taajuusmuuttajien valmistajaksi. Kiitän menneestä vuodesta kaikkia mukana olleita. Lähdemme vuoteen 2006 hyvistä lähtökohdista. Toivotan asiakkaamme, yhteistyökumppanimme ja henkilöstömme tervetulleiksi mielenkiintoiseen vuoteen Vesa Laisi, toimitusjohtaja Toimitusjohtajan katsaus 13

14 vahva tahto kasvaa johtavaksi taajuusmuuttajatoimittajaksi Visio: Vacon on globaali asiakaslähtöinen ja dynaaminen taajuusmuuttajatoimittaja, jolla on määrätietoisen intohimoinen asenne tuotejohtajuuteen ja asiakaspalveluun. Tavoite Kannattava kasvu, korkea oman pääoman tuotto Strategiavalinnat 100 % keskittyminen taajuusmuuttajiin Tuotejohtajuus Monikanavainen myynti Tehokkaat ja joustavat toimintatavat Ydinosaamiset Taajuusmuuttajaosaaminen (tuotteet ja sovellukset) Asiakassuhteiden hallinta Logistiikka ja massavariointi Tuotekehitysosaaminen Vaconilla on vahva tahto ja kyky kasvaa maailmanlaajuiseksi taajuusmuuttajatoimittajaksi. Toiminnan strategisena kulmakivenä on kannattava kasvu. Vacon tuo palvelunsa ja tuotteensa yhä lähemmäksi asiakasta. Tavoitteena on toiminnan kasvu asiakkaiden kasvun kautta. Taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka: Vaconin tavoitteena on kasvaa kannattavasti ja selvästi nopeammin kuin taajuusmuuttajamarkkinat keskimäärin. Yhtiön tavoitteena on saavuttaa keskimäärin 20 prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu ja 14 prosentin liikevoitto (EBIT) liikevaihdosta. Vacon on asettanut oman pääoman tuoton (ROE) tavoitteeksi yli 30 prosenttia. Vaconin hallituksen osinkopolitiikkana on esittää yhtiökokouksen hyväksyttäväksi osinkoa, joka noudattaa yhtiön tuloskehitystä. Tavoitteena on jakaa osinkoina noin 50 prosenttia kyseisen tilikauden voitosta. Toiminnan kasvun vaatima rahoitus otetaan huomioon osingon tasossa. Kannattavassa kasvussa Vaconin liikevaihto on kasvanut lähes kaksikymmentä prosenttia vuosittain. Näin on tarkoitus edetä jatkossakin. Kasvuun kuuluu myös oman liiketoiminnan kehittäminen. Tämä korostuu toiminnan laajentuessa Aasian kasvaville markkinoille. Näiltä markkinoilta yhtiö ammentaa uusia, asiakasta palvelevia ratkaisuja. Tarkoituksena on olla asiakasta lähellä niin Suomessa, Euroopassa, Aasiassa kuin Amerikoissakin. Orgaanisen kasvun lisäksi Vacon harkitsee jatkossa yritysjärjestelyjen mahdollisuuksia entistä aktiivisemmin kasvustrategian toteuttamiseksi. 100% keskittyminen taajuusmuuttajiin Vaconin toimintaperiaatteena on keskittyä yksinomaan taajuusmuuttajiin ja olla yksi maailman johtavista taajuusmuuttajatoimittajista. Yhtiön markkinaosuus 14 Strategia ja tavoitteet

15 Varatoimitusjohtaja Heikki Hiltunen näkee Vaconin valttina kyvyn olla lähellä asiakasta. maailmanmarkkinoista on tällä hetkellä yli kolme prosenttia. Keskittyminen taajuusmuuttajiin mahdollistaa myös teknologisen edelläkävijyyden ja erinomaisen asiantuntijuuden. Vaconin myyjät erottuvat markkinoilla edukseen tuoteosaamisellaan. Vacon on riippumaton taajuusmuuttajatoimittaja Vacon on riippumaton taajuusmuuttajatoimittaja, joka tukee avointa automaatiota ja kansainvälisiä standardeja. Markkinoiden suurimmat taajuusmuuttajavalmistajat ovat tuote- ja palvelutarjonnaltaan suuria sähköalan yrityksiä, joiden tuoteajattelu tyypillisesti tukee valmistajan omia tuotteita ja sisäisiä standardeja. Riippumattomuus antaa Vaconille selkeän kilpailuedun, sillä yhtiön tuotteet eivät kilpaile yhtiön asiakkaiden tuotteiden kanssa. Tuotejohtajuus Vacon on saavuttanut tuotejohtajuuden sovelluskohtaisten taajuusmuuttajien valmistajana. Tuotejohtajuus merkitsee Vaconille laajaa tuotevalikoimaa, erinomaista taajuusmuuttajaosaamista, asiakassuhteiden hallintaa, uusinta teknologiaa ja massaräätälöintiä. Nämä ja motivoitunut henkilöstö tuovat kilpailuetua niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisestikin. Vacon on lähellä asiakasta Vacon on kyennyt pysymään lähellä asiakasta toiminnan laajentumisesta huolimatta. Myynnin merkitys korostuu erityisesti uusilla markkinoilla. Myyntiä kehitetään perustamalla kaikille mantereille omat asiakastukitoiminnot. Uusiin panostettaviin markkinoihin kuuluvat muun muassa Intia ja Venäjä, joissa Vacon on jo aktiivisesti läsnä. Riippumattomuus antaa Vaconille selkeän kilpailuedun, sillä tuotteemme eivät kilpaile asiakkaidemme tuotteiden kanssa. Monikanavamyynti on vahvuus Vaconille tärkeä valinta on monikanavamyynti. Tämän pohjalle on rakennettu yhtiön laaja myynti- ja yhteistyökumppaniverkosto. Vacon valmistaa taajuusmuuttajia oman tuotemerkkinsä lisäksi myös OEM- ja brand label -asiakkaille. Vacon aikoo kasvattaa oman tuotemerkkinsä tunnettuutta erityisesti Aasiassa. Monikanavamyynnin kautta Vacon saa monipuolisesti tietoa asiakkaiden ja markkinoiden muutoksista ja toiveista. Strategia ja tavoitteet 15

16 vaconin talouskasvu tavoitteiden mukaista Vaconin taloudellinen kehitys noudatti hyvin yhtiön asettamia tavoitteita, vaikka hintakilpailu jatkui markkinoilla voimakkaana. Yhtiö pystyi täyttämään kannattavan kasvun tavoitteensa. Vaconin liikevaihdon kasvu ylitti jälleen yleisen markkinakasvun vuonna 2005 ja liikevaihto kasvoi 16,6 prosenttia 150 miljoonaan euroon (129 milj. euroa vuonna 2004). Yleinen markkinakasvu oli keskimäärin viisi prosenttia (IMS Worldwide Markets for AC DC Motor Drives 2004). Liikevoitto (EBIT) oli 12,1 prosenttia liikevaihdosta, kun se vuotta aiemmin oli 12,0 prosenttia liikevaihdosta pro forman mukaan. Vuoden 2004 liikevoittoon sisältyi kertaluonteinen 0,5 miljoonan euron erä TEL-työkyvyttömyyseläkevarauksen purkamisesta. Vaconin kasvu oli erityisen voimakasta Pohjois-Amerikassa, missä yhtiön brand label -liikevaihto kasvoi 42,0 prosenttia 29,1 miljoonaan euroon. Myös yhtiön OEMasiakkuuksien osalta myynnin kasvu oli voimakasta ja liikevaihto nousi 26,9 prosenttia 33,5 miljoonaan euroon. Vaconin loppuasiakasryhmän liikevaihto vahvistui vuoden loppua kohti yhtiön päämarkkinoilla Euroopassa. Euroopan myynnin kasvu oli vuonna ,3 prosenttia ja liikevaihto kasvoi 106,6 miljoonaan euroon, joka on 71,1 prosenttia konsernin kokonaisliikevaihdosta. Vaconin liikevoitto parani 18,1 miljoonaan euroon (15,9 milj. euroa). Yrityksen tulos ennen veroja nousi 17,7 miljoonaan euroon (15,9 milj. euroa) ja osakekohtainen tulos 0,79 euroon (0,71 euroa). Oman pääoman tuotto oli 30,5 prosenttia (31,3 prosenttia) vuodenvaihteessa 2005 ja osakekohtainen oma pääoma nousi 2,78 euroon (2,39). Yhtiön vuoden 2005 viimeinen vuosineljännes oli Vaconin paras jakso tähän mennessä niin liikevaihdolla (45,0 milj. euroa) kuin liikevoitolla (5,8 milj. euroa) mitattuna. Vuosi 2005 oli kokonaisuudessaan Vaconin historian paras vuosi. Tuotanto aloitettiin Kiinassa vuoden 2005 aikana, ja uutta tuotantotilaa rakennettiin myös Suomeen, missä uusi tehdaslaajennus otetaan käyttöön maaliskuussa Kiinan investoinneilla tavoitellaan niin Kiinan kuin Aasian markkinaosuuden kasvua, toimittajaverkoston laajentumista ja materiaalikustannusten alenemista. Investointi mahdollistaa myös hallitumman suojautumisen valuuttakurssien muutoksilta. Bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 6,6 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiön panostus kahden uuden tuotesukupolven kehitykseen on jatkunut voimakkaana. Tuotekehitysmenot olivat 10,8 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) ja ne olivat yhteensä 7,2 prosenttia liikevaihdosta (7,6 prosenttia) vuonna Liiketoiminnan rahavirta oli 9,7 miljoonaa euroa (15,9 milj. euroa). Liiketoimintaan sitoutuneen käyttöpääoman kasvu (7,1 milj. euroa) vähensi liiketoiminnan rahavirtaa selkeästi enemmän kuin edellisvuonna (+0,2 milj. euroa). Konsernin pääomarakenne ja maksuvalmius säilyivät kuitenkin hyvinä. Korolliset nettovelat olivat 7,9 miljoonaa euroa (-10,6 milj. euroa) ja nettovelkaantumisaste oli -18,3 prosenttia (-28,9 prosenttia). 16 Taloudellinen katsaus

17 Pörssiyhtiönä Vacon on vahvasti kuvassa mukana niin paperitehtaan valvomon kuin pörssin kaupankäyntihuoneen näyttöruuduilla. Kiinan-investoinneilla tavoitellaan niin Kiinan kuin Aasian markkinaosuuden kasvua. Riskienhallinta tukee Vaconin kasvua Oman pääoman tuotto Liiketoiminnan rahavirta Vacon teki vuoden aikana myös kattavan riskikartoituksen, jossa muun muassa tarkennettiin riskien hallintaa, periaatteita ja raportointia. Riskienhallintapolitiikasta lisää sivulta % 6 milj Nettovelkaantumisaste Markkina-arvo Osinko/osake , , , , , milj. 0, % Taloudellinen katsaus 17

18 Tuotekehitys on joka päivä joka viidennen vaconilaisen intohimon kohde. tutkimus ja tuotekehitys ovat vaconin kilpailuvaltteja Taajuusmuuttajamarkkinoilla menestyminen edellyttää jatkuvaa tutkimusta ja tuotekehitystä. Sen osuus vuoden 2005 liikevaihdosta oli noin 7 prosenttia. Vaconin tutkimustoiminnalla luodaan vahva teknologinen perusta uusien kilpailukykyisten tuotteiden suunnittelulle. Vuonna 2005 yksikön toiminta painottui taajuusmuuttajan ydinteknologian kehittämiseen. Teknologiaa hyödynnetään yhtiön uusissa tuotesukupolvissa ja tuotteissa. Vaconin asiakkaat tottuneet laatuun Asiakkaat ovat tottuneet siihen, että Vaconin toiminta on luotettavaa, joustavaa, taloudellista ja laadukasta ympäristönäkökulmaa unohtamatta. Yhtiön tuotetarjonnan tulee olla laaja ja kokonaisvaltainen, jotta se pystyy täyttämään asiakkaan odotukset. Tämä tuo omat haasteensa tutkimukselle ja tuotekehitykselle. Vacon on tällä hetkellä yksi maailman johtavista suuritehoisten taajuusmuuttajien valmistajista. Vaconin uudet NX-sukupolven taajuusmuuttajat ja ratkaisut ovat vastanneet hyvin asiakkaiden vaatimuksiin ja vankistaneet Vaconin asemaa tuotejohtajana. Vuoden 2005 aikana yhtiön tuotetarjonta on entisestään laajentunut. Vuoden 2005 saavutukset Kuluvana vuonna uusilla tuoteratkaisuilla on ollut selkeä merkitys Vaconin kannattavan kasvun luomiselle. Kehityksen odotetaan jatkuvan myös tulevaisuudessa. Lisäksi Vaconin NX-sarjan laitteiden tehoalue laajeni viiteen megawattiin. Vacon on tällä hetkellä yksi maailman johtavista suuritehoisten taajuusmuuttajien valmistajista. Esimerkkeinä tuotetarjonnan laajenemisesta ovat myös teollisuudessa käytettävät yhteiseen välipiiriin (Common DC Bus) liitettävät tuotteet. Vaconin tuoteperheen ratkaisujen avulla täytetään lähes kaikkien erilaisten käyttökohteiden asettamat vaatimukset. Näitä tuotteita voidaan yhdistellä saumattomasti laitteen, prosessin ja sovelluksen mukaan. Tavanomaisia käyttökohteita ovat paperi- ja selluteollisuuden ja metalliteollisuuden järjestelmäkäytöt sekä nosturit, testipenkit ja vinssit. Tuotekehityksen tekijät Lähes 20 prosenttia Vaconin henkilöstöstä työskentelee tuotekehityksen parissa. Suurin osa tästä henkilöstöstä on Suomessa, mutta tutkimusta ja tuotekehitystä tehdään tutkimuskumppaneiden kanssa myös ulkomailla. Lisäksi tiivis ja luottamuksellinen yhteistyö tuotannon toimittajaverkoston kanssa laajentaa tuotekehitystä. Vacon pyrkii takaamaan tuotesuunnittelun tason tulevaisuudessa rekrytoimalla korkeasti koulutettua henkilöstöä. Suunnittelijoiden työskentely yhdessä ja kannustavassa työilmapiirissä on epäilemättä henkilöstön jatkuvan tietotaidon kehittämisen lähtökohta. Tutkimus- ja tuotekehitysmenot milj. 18 Tuotekehitys

19 uusi kuva tai jotain 2003 vuoskarista Tuotekehitys 19

20 myynti ja palvelut lähellä asiakasta Vacon on perustamisestaan lähtien kehittänyt voimakkaasti kansainvälistä, monikanavaista myynti- ja asiakaspalveluverkostoa. Tällä hetkellä yhtiön tuotteita myydään yli sadassa maassa. Liikevaihto markkina-alueittain 2005 Eurooppa 71,1 % Pohjois-Amerikka 19,4 % Vaconin myynti perustuu monikanavaisuuteen. Oman myynnin lisäksi yhtiö myy laitteita jakelijoille, järjestelmätoimittajille, OEM- (kone- ja laitevalmistajille) ja brand label -asiakkaille. Kansainvälisillä taajuusmuuttajamarkkinoilla menestymiseen tarvitaan Yhtiön uusi tuotesukupolvi ja markkinoiden yksi laajimpia tuotevalikoimia tarjoavat hyvät edellytykset yhtiön markkinaaseman vahvistamiselle. asiakkaita lähellä oleva ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö. Lisäksi uudet jälkimarkkinoinnin lisäarvopalvelut ja monipuolinen asiantuntemus tuovat myyntiin oman tärkeän lisänsä. Nykyisten strategisten asiakkuuksien kehittäminen ja uusien löytäminen ovat Vaconille tärkeitä kannattavan kasvun turvaamiseksi. Vuonna 2005 yhtiön myyntiorganisaatio otti käyttöönsä uuden asiakkuuksien hallinta- ja kehittämisprosessin. Maantieteellisesti Vacon kehittää voimakkaasti omaa myyntiorganisaatiotaan erityisesti uusilla markkinoilla Aasiassa, Itä-Euroopassa ja Venäjällä. Näillä alueilla Vacon luo osaavan, paikallisen myyntija asiakaspalveluorganisaation, joka täydentää nykyistä yhteistyöverkostoa. Euroopassa Vaconin markkinaasema on vahva. Yhtiön uusi tuotesukupolvi ja markkinoiden yksi laajimpia tuotevalikoimia tarjoavat hyvät edellytykset yhtiön markkina-aseman vahvistamiselle. Pohjois-Amerikassa Vacon tuo tukitoimintonsa entistä lähemmäksi asiakkaita, jolloin suuretkin laitetoimitukset voidaan toimittaa mahdollisimman joustavasti ja nopeasti. Aasia ja Australia 7,8 % Muut 1,7 % Liikevaihto jakelukanavittain 2005 Oma suoramyynti 41 % Jakelijat 15 % Myynti/henkilöstö keskimäärin 0, Kone- ja laitevalmistajat 22 % Brand label -asiakkaat 22 % 0,28 0,26 0,24 0,22 0,20 milj. helsingin energia luottaa vaconin taajuusmuuttajiin vacon-taajuusmuuttajia intialaisen reliance industries:in tehtaille Vuonna 2005 Vacon toimitti Helsingin Energian Salmisaaren kaukojäähdytyskeskukseen nestejäähdytteisiä taajuusmuuttajia. Helsingin Energia perusteli Vaconin kanssa tehtyä sopimusta kokonaisuuden toimivuudella. Yritys saavuttaa taajuusmuuttajien avulla energian ja tilan säästöä. Sopimuksen syntymiseen vaikuttivat ensisijaisesti tarpeisiimme sopivien laitteiden ja laitekokojen löytyminen. Muita ratkaisevia tekijöitä olivat useaan eri laitekokoon soveltuva lämmönvaihdin, Helsingin Energian aiemmat myönteiset kokemukset Vaconin käytöistä ja myös muualta tullut positiivinen palaute, kertoo Helsingin Energian tulosyksikön päällikkö Pekka Iso-Herttua. Huhtikuussa 2005 Vacon toimitti taajuusmuuttajia intialaiselle polyesterilankaja polyesterikuituvalmistaja Reliance Industries Ltd:lle (RIL) yhteistyössä intialaisen partnerinsa Hi-Rel Electronics Pvt Ltd:n kanssa. Haziran ja Patalgangan tehtaille toimitetut 270 Vaconin taajuusmuuttajaa säätävät moottoreiden toimintaa ja tehoa. Taajuusmuuttajat kasvattavat tuotantokoneiston käyttöikää, tuovat energiansäästöjä ja parantavat tuotannon laatua. 20 Myynti ja markkinointi

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 09 Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 Vacon puhtaan teknologian puolesta Sähkömoottorit kuluttavat noin 30 % koko maailman sähköenergiasta. Taajuusmuuttajien ja energiatehokkaiden moottoreiden

Lisätiedot

VACON OYJ HALLINTO JA JOHTAMINEN HYVÄ HALLINTO JA JOHTAMINEN EDISTÄVÄT KASVUA, UUDISTUMISTA JA HYVINVOINTIA

VACON OYJ HALLINTO JA JOHTAMINEN HYVÄ HALLINTO JA JOHTAMINEN EDISTÄVÄT KASVUA, UUDISTUMISTA JA HYVINVOINTIA VACON OYJ HALLINTO JA JOHTAMINEN HYVÄ HALLINTO JA JOHTAMINEN EDISTÄVÄT KASVUA, UUDISTUMISTA JA HYVINVOINTIA SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 SUOMEN LISTAYHTIÖIDEN HALLINNOINTIKOODIN NOUDATTAMINEN

Lisätiedot

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010 It s all about the attitude 10 VUOSIKERTOMUS 2010 Puhdasta energiaa ja vettä Vaconin tuotteet jos mitkä ovat puhdasta teknologiaa. Maailmassa käytetystä sähköstä noin kolmannes kuluu sähkömoottoreissa,

Lisätiedot

2010 Vuosikertomus 1

2010 Vuosikertomus 1 Vuosikertomus 2010 1 Sisällys: 3 Takoma lyhyesti ja avainluvut 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Takoman arvot ja tavoitteet 6 Strategia ja asiakastoimialat 7 Takoman työkalupakki Takoma Components: 8 Voimansiirtokomponentit

Lisätiedot

SSH Communications Security. Vuosikertomus 2006

SSH Communications Security. Vuosikertomus 2006 SSH Communications Security Vuosikertomus 2006 YHTIÖKOKOUS SSH Communications Security Oyj:n yhtiökokous pidetään torstaina 29. maaliskuuta 2007 klo 15.00 alkaen Helsingissä, SSH Communications Security

Lisätiedot

Takoma lyhyesti. Avainluvut. Takoma Oyj 2009

Takoma lyhyesti. Avainluvut. Takoma Oyj 2009 Vuosikertomus 2009 Sisällysluettelo Takoma lyhyesti ja avainluvut 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Takoman arvot 3 Takoman työkalupakki 4 Takoma on kehittäjä 5 Takoma Subcon 6 Takoma Hydraulics 8 Selvitys

Lisätiedot

Rautaruukki Oyj. Vuosikertomus 2010. www.ruukki.com

Rautaruukki Oyj. Vuosikertomus 2010. www.ruukki.com Rautaruukki Oyj Vuosikertomus 2010 www.ruukki.com Ruukki raportoi vuodesta 2010 uudella tavalla. Sijoittaja viestinnän ja raportoinnin pääkanava on www.ruukki.com. Tämän tiiviin painetun vuosikertomuksemme

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1 TILINPÄÄTÖS 2010 kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle Glaston Oyj Abp 1 Sisältö Hallituksen toimintakertomus...3 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (*...11 Konsernin tase...18 Konsernin tuloslaskelma...19

Lisätiedot

Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa. Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2011

Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa. Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2011 1 Vacon Oyj Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2011 2 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3-8 Konsernitilinpäätös Taloudelliset tunnusluvut

Lisätiedot

taloudelliset tavoitteet

taloudelliset tavoitteet Vuosikertomus 2012 > > > Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka Pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen LIIKEVAIHDON KASVU VELKAANTUMISASTE SIJOITETUN PÄÄOMAN

Lisätiedot

SOLTEQ LYHYESTI. Solteqin ratkaisujen avulla jalostettu tieto auttaa asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa. ja parantamaan kannattavuuttaan.

SOLTEQ LYHYESTI. Solteqin ratkaisujen avulla jalostettu tieto auttaa asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa. ja parantamaan kannattavuuttaan. Vuosikertomus 2007 1 2 Solteq 2007 SISÄLTÖ Solteq lyhyesti 5 Liiketoiminnan rakenne 6 Avainluvut 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Solteq 2007 10 teollisuus 14 Kauppa 18 Autokauppa 22 Hallinnointiperiaatteet

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 0

V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 0 VUOSIKERTOMUS 2010 Energy for Electronics SISÄLTÖ Efore yhtiönä Tietoa osakkeenomistajille...4 Tilikausi 2010 lyhyesti...5 Toimitusjohtajan tervehdys...6 Eforen toiminnan perusta...8 Asiakaspalvelu ja

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 1

Vuosikertomus 2010 1 Vuosikertomus 2010 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2010 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2010 INNOFACTOR LYHYESTI SISÄLTÖ Innofactor Oyj on suomalainen ohjelmistopalveluyritys

Lisätiedot

Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ

Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ Sisältö SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ HENKILÖTIEDOT RISKIENHALLINTA JOHDON PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 3 8 11 14 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Lisätiedot

Ei toimittaja, vaan kumppani

Ei toimittaja, vaan kumppani vuosikertomus 2009 tecnotree 2009 Lyhyesti 2 sisältö Tecnotree 2 3 5 7 8 9 11 13 17 18 19 21 22 26 27 33 Tecnotree lyhyesti Tecnotree maailmalla Toimitusjohtajan katsaus Avainluvut Tecnotreen tarjonta

Lisätiedot

vuoteen Katsaus 2009

vuoteen Katsaus 2009 vuoteen Katsaus 20 2 1 Vuosi 20 1-27 2 DNA lyhyesti 4 Konsernijohtajan katsaus 6 Strategia 10 Kuluttajaliiketoiminta 11 Yritysliiketoiminta 12 DNA lukuina 14 Henkilöstö 16 Yritysvastuu 22 Hallintoperiaatteet

Lisätiedot

vuosikertomus 2013 Muodin edelläkävijä

vuosikertomus 2013 Muodin edelläkävijä vuosikertomus 213 Muodin edelläkävijä stockmann kansainvälinen vähittäiskaupan moniosaaja Stockmann on suomalainen vähittäiskauppaa harjoittava pörssiyhtiö. Stockmann tarjoaa tavarataloissaan, Lindex-

Lisätiedot

Basware lyhyesti. Vuosi 2010 lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Strategia ja toimintaympäristö. Tuotteet

Basware lyhyesti. Vuosi 2010 lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Strategia ja toimintaympäristö. Tuotteet Basware lyhyesti Basware Oyj on johtava kansainvälinen ohjelmistotalo, joka kehittää ratkaisuja organisaatioiden talousprosessien automatisoimiseksi hankinnasta maksuun. Baswaren ohjelmistoratkaisut automatisoivat

Lisätiedot

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI Vastuullisuus on Vaconin liiketoiminnan perusta, ja se näkyy yhtiön toiminnassa, ajattelutavassa ja johtamisessa. Vastuullisena yhtiönä Vacon kehittää maailmanlaajuisia toimintojaan

Lisätiedot

kannattavia ratkaisuja raute 2012

kannattavia ratkaisuja raute 2012 kannattavia ratkaisuja raute 2012 raute osana puunjalostuksen arvoketjua raute palvelee puutuotetoimialaa maailmanlaajuisesti ja on osa puunjalostuksen arvoketjua. Raute tuo lisäarvoa asiakkaidensa liiketoimintaan

Lisätiedot

MARTELA VUOSIKERTOMUS 2010

MARTELA VUOSIKERTOMUS 2010 MARTELA VUOSIKERTOMUS 2010 MARTELA VUOSIKERTOMUS 2010 MARTELA LYHYESTI Martela Oyj on työympäristöjen ja julkitilojen muutosten toteuttaja. Martelan sisustusratkaisut tukevat asiakkaan liiketoimintaa,

Lisätiedot

COMPONENTA. Vuosikertomus 2006. Casting Future Solutions

COMPONENTA. Vuosikertomus 2006. Casting Future Solutions COMPONENTA Vuosikertomus 2006 Casting Future Solutions Sisältö Componenta lyhyesti 1 Konsernistrategia 2 Strategiset askeleet 2006 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Asiakastoimialat 6 Konsernin rakenne 6 Myynti

Lisätiedot

Muutoksen ja sopeutumisen vuosi

Muutoksen ja sopeutumisen vuosi Muutoksen ja sopeutumisen vuosi Raute 2009 VUOSIKERTOMUS 2009 Sopeutumista seuraa kasvu. Visio Rauten visio on olla maailmanlaajuisesti alansa johtava teknologian ja palvelujen toimittaja. Missio Raute

Lisätiedot

170 vuotta huippuosaamista. Vuosikertomus 2003 Toimintakatsaus

170 vuotta huippuosaamista. Vuosikertomus 2003 Toimintakatsaus 170 vuotta huippuosaamista. Vuosikertomus 2003 Toimintakatsaus Tietoja osakkeenomistajille Yhtiökokous Wärtsilä Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 15. maaliskuuta 2004 kello 16 alkaen

Lisätiedot

Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO

Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS 2010 Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO sivu no. Toimintakertomus 3 Konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmä 9 Konsernin laaja tuloslaskelma 13 Konsernitase 14 Laskelma

Lisätiedot

KOHTI TOIMIALAN PARASTA KANNATTAVUUTTA VUOSIKERTOMUS 2014

KOHTI TOIMIALAN PARASTA KANNATTAVUUTTA VUOSIKERTOMUS 2014 KOHTI TOIMIALAN PARASTA KANNATTAVUUTTA VUOSIKERTOMUS 2014 SSAB lyhyesti 60 Liikevaihto 60 mrd Ruotsin kruunua pro forma SSAB on pitkälle erikoistunut, maailmanlaajuisesti toimiva teräsyhtiö. Olemme maailmanmarkkinoiden

Lisätiedot

JOT Automation Group Oyj

JOT Automation Group Oyj J O T A U T O M A T I O N G R O U P 99 V u o s i k e r t o m u s Y H T I Ö K O K O U S JOT Automation Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 12.4.2000 klo 14.00 Oulunsalossa, Oulunsalo-talossa. Osallistumisoikeus

Lisätiedot

Home. 309 milj. Home. Vuosi 2010 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Brändit 10 Toimintaympäristö 12. Vastuullisuus 16 Henkilöstö 20

Home. 309 milj. Home. Vuosi 2010 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Brändit 10 Toimintaympäristö 12. Vastuullisuus 16 Henkilöstö 20 vuosikertomus 2010 2 13 YHTIÖ Vuosi 2010 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Brändit 10 Toimintaympäristö 12 14 21 KESTÄVÄ KEHITYS Vastuullisuus 16 Henkilöstö 20 Home 22 31 LIIKETOIMINTA

Lisätiedot

MARTELA VUOSIKERTOMUS 2009

MARTELA VUOSIKERTOMUS 2009 MARTELA VUOSIKERTOMUS 2009 MARTELA VUOSIKERTOMUS 2009 Martela lyhyesti Martela on ergonomisten ja innovatiivisten kalusteiden designtalo ja työympäristöjen ja julkitilojen muutosten toteuttaja. Martelan

Lisätiedot

Hyvinvointia rakentamassa teoin

Hyvinvointia rakentamassa teoin Hyvinvointia rakentamassa teoin vuosikertomus 2009 Hyvinvointia rakentamassa vastuu tulevasta Mikä viime vuodessa säväytti? Meillä Orionissa oli vuoden 2009 aikana niin monta jännittävää asiaa, onnistumisen

Lisätiedot