Sisällysluettelo. 04 Se on asennekysymys. 05 Vaconin arvot. 07 Taajuusmuuttaja alentaa energiankulutusta. 08 Toimialan kehittyminen vuonna 2005

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 04 Se on asennekysymys. 05 Vaconin arvot. 07 Taajuusmuuttaja alentaa energiankulutusta. 08 Toimialan kehittyminen vuonna 2005"

Transkriptio

1 vuosikertomus

2 2

3 Vacon on globaali asiakaslähtöinen ja dynaaminen taajuusmuuttajatoimittaja, jolla on määrätietoisen intohimoinen asenne tuotejohtajuuteen ja asiakaspalveluun. Sisällysluettelo 04 Se on asennekysymys 05 Vaconin arvot 07 Taajuusmuuttaja alentaa energiankulutusta 08 Toimialan kehittyminen vuonna Vuoden 2005 kohokohtia 13 Toimitusjohtajan katsaus 14 Vahva tahto kasvaa johtavaksi taajuusmuuttajatoimittajaksi 16 Vaconin talouskasvu tavoitteiden mukaista 18 Tutkimus ja tuotekehitys ovat Vaconin kilpailuvaltteja 20 Myynti ja palvelut lähellä asiakasta 21 Vacon aloitti taajuusmuuttajatuotannon Kiinassa 22 Tinkimätöntä asennetta ja tekemisen meininkiä 24 Hallinnointiperiaatteet 32 Tietoa sijoittajalle 3

4 se on asennekysymys Vacon perustettiin vuonna 1993 intohimosta luoda, kehittää ja valmistaa ainutlaatuisia taajuusmuuttajia vaativiin tarpeisiin, maailmanlaajuisesti. Vaconilaisia ohjaa palava halu palvella asiakkaitaan heidän etsiessään yhä tehokkaampia, helppokäyttöisempiä ja luotettavampia vaihtoehtoja energian ja kustannusten säästämiseksi. Vacon on maailmanlaajuinen täyden palvelun taajuusmuuttajatoimittaja. Toisin kuin lähes kaikki kilpailijansa, Vacon keskittyy yksinomaan taajuusmuuttajiin. Maailman 6,1 miljardin Yhdysvaltain dollarin taajuusmuuttajamarkkinoista Vaconin markkinaosuus on yli kolme prosenttia. Vacon toimii itse tai yhteistyökumppaneidensa kautta noin sadassa maassa. Yksi Vaconin toiminnan kulmakivistä on asiakaslähtöisyys. Vaconin tuotteet ovat usein käyttökohteeseen ja toimintaympäristöön räätälöityjä. Toinen kulmakivi on yrityksen vahva panostus tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Sitä kautta saavutettu tuotejohtajuus sovelluskohtaisten taajuusmuuttajien valmistajana takaa kasvun jatkumisen myös tulevaisuudessa. Vaconin tuotannon ja logistiikan toimintamalli on nykyaikainen. Tuotantoja jakeluprosessien perustana ovat verkottuminen ja massaräätälöinti. Vacon tuottaa itse ainoastaan ydinosaamiseensa kuuluvat työvaiheet. Pitkälle kehitetty tuotanto- ja logistiikkamalli sekä tuotteiden ohjelmistolähtöinen sovellettavuus tekevät Vaconin kustannustehokkuudesta alansa parhaita. Riippumattomana toimittajana Vacon valmistaa tuotteitaan oman tuotemerkkinsä lisäksi myös OEM- ja brand label -asiakkaiden tuotemerkeillä. Vaconin osakkeet (VAC1V) on listattu Helsingin arvopaperipörssissä (OMX). Toisin kuin lähes kaikki kilpailijansa, Vacon keskittyy yksinomaan taajuusmuuttajiin. 4 Mikä on Vacon?

5 vaconin arvot Vaconin toiminnassa yhtiön arvot ovat aidosti käytössä. Toimintatapa perustuu avoimuuteen ja luottamukseen. Vacon luo saumattomia verkostoja asiakkaiden, liikekumppanien, alihankkijoiden ja henkilöstön kanssa yhteisten arvojen pohjalta. Vaconin arvot ovat: Asiakaslähtöisyys ja palvelualttius Asiakas on aina etusijalla. Asiakkaita pidetään ajan tasalla, ja he ovat mukana tekemässä omalta kannaltaan keskeisiä päätöksiä. Suhtaudumme sisäisiin asiakkaisiimme samalla kunnioituksella kuin muihinkin asiakkaisiin. Yksilön kunnioittaminen Henkilöstömme on arvokkain voimavaramme. Yrityksemme menestys ja kasvu perustuvat yrityksessä toimivien ihmisten panokseen. Työntekijöiden kunnioittaminen ja heidän hyvinvoinnistaan huolehtiminen ovat yrityksen menestymisen edellytyksiä. Yrittäjyys ja päämäärätietoisuus Henkilöstön toiminta perustuu sisäiseen yrittäjyyteen, ja kaikki organisaation jäsenet ovat sitoutuneet tulosten saavuttamiseen. Työntekijöillä on vapaus saavuttaa tavoitteensa itse parhaaksi katsomallaan tavalla eikä johto käytä määräysvaltaansa henkilöstön ohjaamiseen. Rohkeus ja reilu peli Työntekijöihin luotetaan. He tekevät omaa työtään koskevat päätökset ja ottavat niistä vastuun. Toiminta on rehellistä ja oikeudenmukaista. Uusin teknologia ja ylivoimainen laatu Yritys asettaa uuden innovatiivisen ratkaisun aina vanhojen ja totuttujen ratkaisumallien edelle. Teknologian laadusta ei tingitä, ja asiakkaalle tarjotaan aina parasta mahdollista osaamista. Kevyet ja joustavat toimintatavat Organisaatiossa ei arvonimillä ole merkitystä eikä status ole tärkeää. Arvostusta ei saavuteta arvonimillä, vaan osaamisen ja kokemuksen sekä johdon ja työtovereiden kunnioituksen myötä. Osastojen ja tehtävien välille ei rakenneta muureja, vaan vastuu asiakkaiden palvelusta jaetaan kaikkien kesken. Toiminta on joustavaa ja se pyrkii vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin kaikissa olosuhteissa. Jatkuva kehittyminen ja uudistuminen Yrityksen henkilökunta on sitoutunut löytämään uusia ja yhä parempia ratkaisuja. Laitteisiimme nojautuessaan voi asiakkaamme ottaa rennosti. Taajuusmuuttajavalikoimamme kattaa tehoalueen 0,25 kw 5 MW, ja ne ovat usein käyttötarkoituksen mukaan räätälöityjä. Arvot 5

6 Vaconin taajuusmuuttajia käytetään maailman suurimmissa tuuliturbiineissa, joissa sähkö tuotetaan vaihteettomilla kestomagneettigeneraattoreilla. taajuusmuuttaja alentaa energiankulutusta Taajuusmuuttaja on tehoelektroniikkalaite, jolla säädetään teollisuudessa ja yhteiskunnassa laajasti käytössä olevia sähkömoottoreita. Taajuusmuuttajalla säädetään portaattomasti sähkömoottorin pyörimisnopeutta prosessin tarpeen mukaan. Ohjauksella saavutetaan huomattavaa energiansäästöä. Samalla vähennetään sähköverkon kuormitusta ja koneen tai laitteen mekaanista rasitusta moottoria käynnistettäessä. Taajuusmuuttaja myös mahdollistaa moottorikäytön liittämisen automaatiojärjestelmiin. Tyypillisimpiä käyttökohteita ovat pumput ja puhaltimet. Muita kohteita ovat mm. nosturit, hissit, paperikoneet, ilmastointilaitteet, kelaimet, kompressorit ja vinssit. Ohjauksella saavutetaan huomattavaa energiansäästöä. 6 Mikä on taajuusmuuttaja?

7 Mikä on taajuusmuuttaja? 7

8 Tuotemarkkinointijohtaja Michael Björkman tietää, kuinka järkevillä ratkaisuilla voidaan säästää energiaa ja ympäristöä. toimialan kehittyminen vuonna 2005 Vaconin tuotemarkkinointijohtaja Michael Björkman kertoo toimialan näkymistä. Hänellä on pitkä kokemus alalta, sillä hän on ollut mukana vaikuttamassa taajuusmuuttajaliiketoiminnan kehittymiseen yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Minkälainen vuosi 2005 oli taajuusmuuttajatoimialan kannalta? - Markkinat kehittyivät myönteisesti. Taajuusmuuttajien maailmanmarkkinoiden arvo kasvoi vuonna 2005 kuuteen miljardiin Yhdysvaltain dollariin. Maailmanmarkkinat kasvavat noin viisi prosenttia vuodessa. Kansainvälisten markkinoiden painopiste on Euroopassa ja Pohjois- Amerikassa. Aasian merkitys on kasvamassa. Markkinat muodostuvat sekä uus- että korvausinvestoinneista. Vuoden 2005 kysynnässä näkyivät myös luonnonkatastrofien jälleenrakennus. Esimerkiksi hirmumyrskyn tuhoamaan New Orleansiin toimitettiin paljon taajuusmuuttajia. Markkinoiden kasvua tukevat energian hinnan jatkuva nousu, automaation lisääntyminen ja elektroniikan hinnan aleneminen. Mitkä markkina-alueet tai toimialat kasvavat nopeimmin? - Markkina-alueista kasvu on suhteellisesti suurinta Kaukoidässä, Kiinassa ja Intiassa eli noin prosenttia. Esimerkiksi Intiassa kauppapoliittiset ratkaisut ovat vauhdittaneet taajuusmuuttajien myyntiä. Lähitulevaisuudessa reipasta kasvua odotetaan myös Venäjän markkinoilta. Teollistuneissa maissa kasvu on maltillisempaa. Toimialoista meriteollisuudessa on saavutettu hyviä lukuja. Toinen kiinnostava, uusi ala on tuulivoimatuotanto. Kauempana tulevaisuudessa ovat autoteollisuus ja erityisesti sähköautot. Alan kehitystä seurataan tarkkaan. Yritykset etsivät ja kehittävät jatkuvasti uusia toimintoja teollisuuden käyttöön. Kaikki sovellukset liittyvät asiakkaiden prosessien optimaaliseen hyödyntämiseen. Onko taajuusmuuttajien ja talouden tunnuslukujen välillä riippuvuutta? - Suoraa riippuvuutta yksittäiseen talousindeksiin on vaikea löytää. Matalasuhdanteen aikana yritykset investoivat energiaa säästäviin laitteisiin, ja korkeasuhdanteen aikana tehdään uusinvestointeja. Taajuusmuuttajamarkkinoita ei voida luokitella selkeästi jaksottaisiksi, vaan kysyntä on suhteellisen tasaista. Markkinoiden kasvua tukevat energian hinnan jatkuva nousu, automaation lisääntyminen ja elektroniikan hinnan aleneminen. Mikä on Venäjän asema markkinoilla? - Venäjä on lähitulevaisuudessa iso ja potentiaalinen taajuusmuuttajamarkkina. Kasvua näille markkinoille tuo muun muassa mittavien infrastruktuurien uusiminen. Lisäksi Venäjän merkitys valmistusmaana kasvaa. Vaconilla on Venäjällä tytäryhtiö, jolla on toimipisteet sekä Pietarissa että Moskovassa. Yhtiö on aktiivisesti läsnä Venäjän markkinoilla, esimerkkinä ovat Pietarin vedenpuhdistuslaitoksessa käytettävät Vaconin taajuusmuuttajat. Minkälaisia suuntauksia on havaittavissa taajuusmuuttajamarkkinoilla? - Taajuusmuuttajamarkkinat ovat edelleen hyvin pirstaleiset, eikä alalla ole juuri nähty keskittymistä. Pienempien yritysten joukossa tapahtuu tiettyä liikehdintää, mutta toimialan perusrakenne on pysynyt samana. Kilpailu kiristyy kaikilla markkinaalueilla. Taajuusmuuttajatekniikka on ollut käytössä jo kahdenkymmenen vuoden ajan, ja tieto tämän tekniikan käytön eduista on levinnyt laajasti teollisuuteen. Yrityksen tuotemerkin eli brändin merkitys onkin kasvanut erottavana tekijänä. Asiakkaat odottavat laadukkaiden tuotteiden lisäksi myös korkeatasoista palvelua. Myyjän tulee osata kertoa tuotteen soveltamisesta asiakkaan eri prosesseihin. Tämä osaaminen tuo yritykselle kilpailuetua. Miten taajuusmuuttajan tekniikka kehittyy? - Perustekniikan luonne ei ole muuttunut viimeisten vuoden aikana. Suuritehoisten taajuusmuuttajien kysyntä on kasvanut, niitä käytetään muun muassa voimalaitosten ja tehtaiden puhaltimissa, pumpuissa ja laivateollisuudessa. Tällä hetkellä näköpiirissä ei ole korvaavaa tekniikkaa. Suuntauksena on myös yhä useampien toimintojen yhdistäminen samaan laitteeseen. Vacon oli ensimmäisiä alan yrityksiä, joka lisäsi taajuusmuuttajaan muitakin toimintoja. Toimialan yleisenä tavoitteena on luonnollisesti löytää halvempia valmistus menetelmiä. Kaukoidän alhaiset työvoima kustannukset tarjoavat kustannustehokkuutta. Esimerkiksi kiinalaisten komponenttien tuotantomäärät ovat selvässä kasvussa. Miten taajuusmuuttajan ympäristöystävällisyys näkyy? - Taajuusmuuttajan valmistus ei juuri rasita ympäristöä. Itse tuote on hyvin ympäristöystävällinen, koska sillä pystyy säästämään erilaisissa prosesseissa käytettävää energiaa. Alalla toivotaan tarkempia EU-säädöksiä teollisen tuotannon energiankulutuksen valvomiseksi. Tämä näkyisi välittömästi taajuusmuuttajamarkkinoiden lisäkasvuna. Itse tuote on hyvin ympäristöystävällinen, koska sillä pystyy säästämään erilaisissa prosesseissa käytettävää energiaa. 8 Toimialakatsaus

9 Toimialakatsaus 9

10 Saadut tilaukset Liikevaihto Maailmanympärimatkalla on entistä vaikeampaa olla törmäämättä Vaconin taajuusmuuttajiin: vuonna 2005 lisäsimme seinäkartallemme nuppineuloja mm. Dubain ja Etelä-Korean kohdalle milj. 60 milj Liikevoitto (EBIT) Sijoitetun pääoman tuotto-% Tulos/osake , , , , ,40 6 milj. 20 milj. 0, vuoden 2005 kohokohtia Merkittävä sopimus Hyundai Heavy Industries Co. Ltd:n kanssa Vacon Oyj ja korealainen Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. (HHI) solmivat jakelijaja brand label -sopimuksen. Pitkäaikaisen sopimuksen nojalla Hyundai Heavy Industries myy ja markkinoi Vaconin taajuusmuuttajia omalla nimellään omien markkinointikanaviensa kautta. Sopimuksella on merkittävä referenssiarvo etenkin Vaconin Aasian-liiketoiminnalle. Tehoalue kasvoi 5 megawattiin Vacon laajentaa tuotevalikoimaansa suuritehoisten laitteiden osalta 3 MW:sta 5 MW:iin. Tehoalueen laajeneminen täydentää Vaconin kokonaistarjontaa pienjännitealueella ja on osa konsernin tuotejohtajuusajattelua. Suurtehoalueella viiden megawatin tehoisen moottorin ohjaus pienjännitealueella (690 V) toimivilla taajuusmuuttajilla on tekninen saavutus, sillä tällainen teho on lähellä yksittäisen moottorin luonnollista käyttöylärajaa. Tätä suurempaa tehoa vaativiin sovelluksiin käytetään yleensä useampia moottoreita rinnakkain. Uudistettu Vacon NXP ja Common DC bus markkinoille Vaconin tuoteuutuuksia olivat vuonna 2005 paranneltu Vacon NXP ja Common DC bus -järjestelmiin soveltuva tuotesarja. Vacon NXP-tuotesarjaan on kehitetty lisäominaisuuksia asiakkaiden toivomuksesta ja nyt tuote on kypsynyt erittäin monipuoliseksi tehopaketiksi. Common DC bus components on Vacon NX -tuotteisiin perustuva ratkaisu, joka koostuu syöttö yksiköistä, inverttereistä ja jarrukatkojista. Tuotevalikoiman kattavuus on kw jännitealueella V. Tehdaslaajennukset Kiinassa ja Vaasassa Vaconin Kiinassa sijaitsevan tehtaan uudet tilat otettiin käyttöön lokakuussa 2005, ja Vaasan-tehtaan laajennus valmistuu vuoden 2006 maaliskuussa. Vaconin tuotantoyksiköiden laajennuksilla varmistetaan kapasiteetin riittävyys. Tuotteiden tehoalueen laajeneminen täydentää Vaconin kokonaistarjontaa pienjännitealueella ja on osa konsernin tuotejohtajuusajattelua. 10 Vuosi 2005

11 Vuosi

12 12 Toimitusjohtajan katsaus

13 Toimitusjohtaja Vesa Laisin katse on suunnattu kolmeen kirkkaaseen kiintopisteeseen: taajuusmuuttajiin, asiakkaisiin ja kasvuun. toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2005 oli taajuusmuuttajamarkkinoilla myönteisen kehityksen vuosi. Kokonaisuudessaan vuosi meni suunnitelmiemme mukaisesti. Vacon kasvoi kannattavasti ja selvästi markkinakasvua voimakkaammin. Monikanavastrategiamme toimi erinomaisesti Pohjois-Amerikassa, missä kasvumme oli yli 30 prosenttia edellisestä vuodesta. Kasvu oli tavoitteidemme mukaista myös vahvalla markkina-alueellamme Euroopassa. Kiinan-tehtaan käynnistyminen vuoden jälkipuoliskolla tarjoaa uusia mahdollisuuksia markkina-asemamme vahvistamiselle Kiinassa ja laajemmin Aasiassa ja Australiassa. Yhteistyö suurten maailmanluokan asiakkaiden kanssa on meille tärkeää. Heidän avullaan ymmärrämme paremmin ja nopeammin asiakastarpeita ja niiden muutoksia. Lisäksi opimme heidän kanssaan toimiessamme itsekin koko ajan lisää. Jatkamme asiakaslähtöisenä yhtiönä, jonka toiminnan kulmakivinä ovat keskittyminen taajuusmuuttajiin, laaja asiakaslähtöinen tuotetarjonta, monikanavamyynti sekä verkottunut, kevyt ja nopealiikkeinen toimintatapa. Kehitymme yhä asiakaslähtöisemmäksi alueellistamalla toimintojamme. Tavoitteenamme on kannattava kasvu ja hyvän oman pääoman tuoton varmistaminen omistajille. Vacon on kasvanut ja kasvaa yhä Euroopassa. Tämä on osoitus vahvasta osaamisestamme sekä toimintamme ja tuotteidemme kilpailukyvystä. Läsnäolomme Pohjois-Amerikassa nähdään tärkeänä erityisesti yhteistyökumppaneillemme antamamme tuen kannalta. Aasiassa tuotantotoiminnan aloittamisen jälkeen painopiste siirtyy myynnin, markkinoinnin ja asiakastuen vahvistamiseen voimakkaasti kasvavilla markkinoilla. Olemme valmiita valtaamaan markkinaosuuksia ja tukemaan asiakkaitamme heidän kansainvälistymisstrategioissaan. Markkinoilla nauttimastamme luottamuksesta kertoo myös viime kesänä solmittu yhteistyösopimus Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. (HHI) kanssa. Tämä on Vaconin ensimmäinen suuri ja merkittävä aasialainen asiakas. Vaconin vire kannattavasti kasvavana yhtiönä säilyy tulevina vuosina hyvänä. Markkinoiden kasvu jatkuu. Energian hinnan nousu pakottaa yrityksiä etsimään energiaa säästäviä ratkaisuja, kuten taajuusmuuttajia. Automaation lisääntyminen teollisuudessa, rakennuksissa ja kaikessa toiminnassa ympärillämme kasvattaa taajuusmuuttajien kysyntää kansainvälisesti. Kaikista oikosulkumoottoreista vain vajaa yksi moottori kymmenestä on säädetty taajuusmuuttajalla. Tutkimusten mukaan noin kuuden miljardin Yhdysvaltain dollarin arvoiset maailmanmarkkinat voivat tulevaisuudessa kasvaa viisin kertaisiksi. Kasvulle on tilaa. Kasvun tekijät ovat myönteiset, ja Vaconin tulevaisuuden näkymät ovat tätä kautta erinomaiset. Liiketoimintamme perustana on laaja tuotesarja, Driven by drives -asenne ja voitontahto. Kehitämme ahkerasti uusia kilpailukykyisiä tuotteita, jotta asiakkaamme voivat parantaa omia prosessejaan ja säästää energiaa. Seuraavan sukupolven uusien tuotteiden kehitystyö on jo alkanut. Tavoitteenamme on kannattava kasvu ja hyvän oman pääoman tuoton varmistaminen omistajille. Vaconin määrätietoinen ja motivoitunut henkilöstö on valmis jatkamaan ponnistelujaan kohti yhteistä tavoitetta eli kasvamaan yhdeksi maailman johtavaksi taajuusmuuttajien valmistajaksi. Kiitän menneestä vuodesta kaikkia mukana olleita. Lähdemme vuoteen 2006 hyvistä lähtökohdista. Toivotan asiakkaamme, yhteistyökumppanimme ja henkilöstömme tervetulleiksi mielenkiintoiseen vuoteen Vesa Laisi, toimitusjohtaja Toimitusjohtajan katsaus 13

14 vahva tahto kasvaa johtavaksi taajuusmuuttajatoimittajaksi Visio: Vacon on globaali asiakaslähtöinen ja dynaaminen taajuusmuuttajatoimittaja, jolla on määrätietoisen intohimoinen asenne tuotejohtajuuteen ja asiakaspalveluun. Tavoite Kannattava kasvu, korkea oman pääoman tuotto Strategiavalinnat 100 % keskittyminen taajuusmuuttajiin Tuotejohtajuus Monikanavainen myynti Tehokkaat ja joustavat toimintatavat Ydinosaamiset Taajuusmuuttajaosaaminen (tuotteet ja sovellukset) Asiakassuhteiden hallinta Logistiikka ja massavariointi Tuotekehitysosaaminen Vaconilla on vahva tahto ja kyky kasvaa maailmanlaajuiseksi taajuusmuuttajatoimittajaksi. Toiminnan strategisena kulmakivenä on kannattava kasvu. Vacon tuo palvelunsa ja tuotteensa yhä lähemmäksi asiakasta. Tavoitteena on toiminnan kasvu asiakkaiden kasvun kautta. Taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka: Vaconin tavoitteena on kasvaa kannattavasti ja selvästi nopeammin kuin taajuusmuuttajamarkkinat keskimäärin. Yhtiön tavoitteena on saavuttaa keskimäärin 20 prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu ja 14 prosentin liikevoitto (EBIT) liikevaihdosta. Vacon on asettanut oman pääoman tuoton (ROE) tavoitteeksi yli 30 prosenttia. Vaconin hallituksen osinkopolitiikkana on esittää yhtiökokouksen hyväksyttäväksi osinkoa, joka noudattaa yhtiön tuloskehitystä. Tavoitteena on jakaa osinkoina noin 50 prosenttia kyseisen tilikauden voitosta. Toiminnan kasvun vaatima rahoitus otetaan huomioon osingon tasossa. Kannattavassa kasvussa Vaconin liikevaihto on kasvanut lähes kaksikymmentä prosenttia vuosittain. Näin on tarkoitus edetä jatkossakin. Kasvuun kuuluu myös oman liiketoiminnan kehittäminen. Tämä korostuu toiminnan laajentuessa Aasian kasvaville markkinoille. Näiltä markkinoilta yhtiö ammentaa uusia, asiakasta palvelevia ratkaisuja. Tarkoituksena on olla asiakasta lähellä niin Suomessa, Euroopassa, Aasiassa kuin Amerikoissakin. Orgaanisen kasvun lisäksi Vacon harkitsee jatkossa yritysjärjestelyjen mahdollisuuksia entistä aktiivisemmin kasvustrategian toteuttamiseksi. 100% keskittyminen taajuusmuuttajiin Vaconin toimintaperiaatteena on keskittyä yksinomaan taajuusmuuttajiin ja olla yksi maailman johtavista taajuusmuuttajatoimittajista. Yhtiön markkinaosuus 14 Strategia ja tavoitteet

15 Varatoimitusjohtaja Heikki Hiltunen näkee Vaconin valttina kyvyn olla lähellä asiakasta. maailmanmarkkinoista on tällä hetkellä yli kolme prosenttia. Keskittyminen taajuusmuuttajiin mahdollistaa myös teknologisen edelläkävijyyden ja erinomaisen asiantuntijuuden. Vaconin myyjät erottuvat markkinoilla edukseen tuoteosaamisellaan. Vacon on riippumaton taajuusmuuttajatoimittaja Vacon on riippumaton taajuusmuuttajatoimittaja, joka tukee avointa automaatiota ja kansainvälisiä standardeja. Markkinoiden suurimmat taajuusmuuttajavalmistajat ovat tuote- ja palvelutarjonnaltaan suuria sähköalan yrityksiä, joiden tuoteajattelu tyypillisesti tukee valmistajan omia tuotteita ja sisäisiä standardeja. Riippumattomuus antaa Vaconille selkeän kilpailuedun, sillä yhtiön tuotteet eivät kilpaile yhtiön asiakkaiden tuotteiden kanssa. Tuotejohtajuus Vacon on saavuttanut tuotejohtajuuden sovelluskohtaisten taajuusmuuttajien valmistajana. Tuotejohtajuus merkitsee Vaconille laajaa tuotevalikoimaa, erinomaista taajuusmuuttajaosaamista, asiakassuhteiden hallintaa, uusinta teknologiaa ja massaräätälöintiä. Nämä ja motivoitunut henkilöstö tuovat kilpailuetua niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisestikin. Vacon on lähellä asiakasta Vacon on kyennyt pysymään lähellä asiakasta toiminnan laajentumisesta huolimatta. Myynnin merkitys korostuu erityisesti uusilla markkinoilla. Myyntiä kehitetään perustamalla kaikille mantereille omat asiakastukitoiminnot. Uusiin panostettaviin markkinoihin kuuluvat muun muassa Intia ja Venäjä, joissa Vacon on jo aktiivisesti läsnä. Riippumattomuus antaa Vaconille selkeän kilpailuedun, sillä tuotteemme eivät kilpaile asiakkaidemme tuotteiden kanssa. Monikanavamyynti on vahvuus Vaconille tärkeä valinta on monikanavamyynti. Tämän pohjalle on rakennettu yhtiön laaja myynti- ja yhteistyökumppaniverkosto. Vacon valmistaa taajuusmuuttajia oman tuotemerkkinsä lisäksi myös OEM- ja brand label -asiakkaille. Vacon aikoo kasvattaa oman tuotemerkkinsä tunnettuutta erityisesti Aasiassa. Monikanavamyynnin kautta Vacon saa monipuolisesti tietoa asiakkaiden ja markkinoiden muutoksista ja toiveista. Strategia ja tavoitteet 15

16 vaconin talouskasvu tavoitteiden mukaista Vaconin taloudellinen kehitys noudatti hyvin yhtiön asettamia tavoitteita, vaikka hintakilpailu jatkui markkinoilla voimakkaana. Yhtiö pystyi täyttämään kannattavan kasvun tavoitteensa. Vaconin liikevaihdon kasvu ylitti jälleen yleisen markkinakasvun vuonna 2005 ja liikevaihto kasvoi 16,6 prosenttia 150 miljoonaan euroon (129 milj. euroa vuonna 2004). Yleinen markkinakasvu oli keskimäärin viisi prosenttia (IMS Worldwide Markets for AC DC Motor Drives 2004). Liikevoitto (EBIT) oli 12,1 prosenttia liikevaihdosta, kun se vuotta aiemmin oli 12,0 prosenttia liikevaihdosta pro forman mukaan. Vuoden 2004 liikevoittoon sisältyi kertaluonteinen 0,5 miljoonan euron erä TEL-työkyvyttömyyseläkevarauksen purkamisesta. Vaconin kasvu oli erityisen voimakasta Pohjois-Amerikassa, missä yhtiön brand label -liikevaihto kasvoi 42,0 prosenttia 29,1 miljoonaan euroon. Myös yhtiön OEMasiakkuuksien osalta myynnin kasvu oli voimakasta ja liikevaihto nousi 26,9 prosenttia 33,5 miljoonaan euroon. Vaconin loppuasiakasryhmän liikevaihto vahvistui vuoden loppua kohti yhtiön päämarkkinoilla Euroopassa. Euroopan myynnin kasvu oli vuonna ,3 prosenttia ja liikevaihto kasvoi 106,6 miljoonaan euroon, joka on 71,1 prosenttia konsernin kokonaisliikevaihdosta. Vaconin liikevoitto parani 18,1 miljoonaan euroon (15,9 milj. euroa). Yrityksen tulos ennen veroja nousi 17,7 miljoonaan euroon (15,9 milj. euroa) ja osakekohtainen tulos 0,79 euroon (0,71 euroa). Oman pääoman tuotto oli 30,5 prosenttia (31,3 prosenttia) vuodenvaihteessa 2005 ja osakekohtainen oma pääoma nousi 2,78 euroon (2,39). Yhtiön vuoden 2005 viimeinen vuosineljännes oli Vaconin paras jakso tähän mennessä niin liikevaihdolla (45,0 milj. euroa) kuin liikevoitolla (5,8 milj. euroa) mitattuna. Vuosi 2005 oli kokonaisuudessaan Vaconin historian paras vuosi. Tuotanto aloitettiin Kiinassa vuoden 2005 aikana, ja uutta tuotantotilaa rakennettiin myös Suomeen, missä uusi tehdaslaajennus otetaan käyttöön maaliskuussa Kiinan investoinneilla tavoitellaan niin Kiinan kuin Aasian markkinaosuuden kasvua, toimittajaverkoston laajentumista ja materiaalikustannusten alenemista. Investointi mahdollistaa myös hallitumman suojautumisen valuuttakurssien muutoksilta. Bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 6,6 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiön panostus kahden uuden tuotesukupolven kehitykseen on jatkunut voimakkaana. Tuotekehitysmenot olivat 10,8 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) ja ne olivat yhteensä 7,2 prosenttia liikevaihdosta (7,6 prosenttia) vuonna Liiketoiminnan rahavirta oli 9,7 miljoonaa euroa (15,9 milj. euroa). Liiketoimintaan sitoutuneen käyttöpääoman kasvu (7,1 milj. euroa) vähensi liiketoiminnan rahavirtaa selkeästi enemmän kuin edellisvuonna (+0,2 milj. euroa). Konsernin pääomarakenne ja maksuvalmius säilyivät kuitenkin hyvinä. Korolliset nettovelat olivat 7,9 miljoonaa euroa (-10,6 milj. euroa) ja nettovelkaantumisaste oli -18,3 prosenttia (-28,9 prosenttia). 16 Taloudellinen katsaus

17 Pörssiyhtiönä Vacon on vahvasti kuvassa mukana niin paperitehtaan valvomon kuin pörssin kaupankäyntihuoneen näyttöruuduilla. Kiinan-investoinneilla tavoitellaan niin Kiinan kuin Aasian markkinaosuuden kasvua. Riskienhallinta tukee Vaconin kasvua Oman pääoman tuotto Liiketoiminnan rahavirta Vacon teki vuoden aikana myös kattavan riskikartoituksen, jossa muun muassa tarkennettiin riskien hallintaa, periaatteita ja raportointia. Riskienhallintapolitiikasta lisää sivulta % 6 milj Nettovelkaantumisaste Markkina-arvo Osinko/osake , , , , , milj. 0, % Taloudellinen katsaus 17

18 Tuotekehitys on joka päivä joka viidennen vaconilaisen intohimon kohde. tutkimus ja tuotekehitys ovat vaconin kilpailuvaltteja Taajuusmuuttajamarkkinoilla menestyminen edellyttää jatkuvaa tutkimusta ja tuotekehitystä. Sen osuus vuoden 2005 liikevaihdosta oli noin 7 prosenttia. Vaconin tutkimustoiminnalla luodaan vahva teknologinen perusta uusien kilpailukykyisten tuotteiden suunnittelulle. Vuonna 2005 yksikön toiminta painottui taajuusmuuttajan ydinteknologian kehittämiseen. Teknologiaa hyödynnetään yhtiön uusissa tuotesukupolvissa ja tuotteissa. Vaconin asiakkaat tottuneet laatuun Asiakkaat ovat tottuneet siihen, että Vaconin toiminta on luotettavaa, joustavaa, taloudellista ja laadukasta ympäristönäkökulmaa unohtamatta. Yhtiön tuotetarjonnan tulee olla laaja ja kokonaisvaltainen, jotta se pystyy täyttämään asiakkaan odotukset. Tämä tuo omat haasteensa tutkimukselle ja tuotekehitykselle. Vacon on tällä hetkellä yksi maailman johtavista suuritehoisten taajuusmuuttajien valmistajista. Vaconin uudet NX-sukupolven taajuusmuuttajat ja ratkaisut ovat vastanneet hyvin asiakkaiden vaatimuksiin ja vankistaneet Vaconin asemaa tuotejohtajana. Vuoden 2005 aikana yhtiön tuotetarjonta on entisestään laajentunut. Vuoden 2005 saavutukset Kuluvana vuonna uusilla tuoteratkaisuilla on ollut selkeä merkitys Vaconin kannattavan kasvun luomiselle. Kehityksen odotetaan jatkuvan myös tulevaisuudessa. Lisäksi Vaconin NX-sarjan laitteiden tehoalue laajeni viiteen megawattiin. Vacon on tällä hetkellä yksi maailman johtavista suuritehoisten taajuusmuuttajien valmistajista. Esimerkkeinä tuotetarjonnan laajenemisesta ovat myös teollisuudessa käytettävät yhteiseen välipiiriin (Common DC Bus) liitettävät tuotteet. Vaconin tuoteperheen ratkaisujen avulla täytetään lähes kaikkien erilaisten käyttökohteiden asettamat vaatimukset. Näitä tuotteita voidaan yhdistellä saumattomasti laitteen, prosessin ja sovelluksen mukaan. Tavanomaisia käyttökohteita ovat paperi- ja selluteollisuuden ja metalliteollisuuden järjestelmäkäytöt sekä nosturit, testipenkit ja vinssit. Tuotekehityksen tekijät Lähes 20 prosenttia Vaconin henkilöstöstä työskentelee tuotekehityksen parissa. Suurin osa tästä henkilöstöstä on Suomessa, mutta tutkimusta ja tuotekehitystä tehdään tutkimuskumppaneiden kanssa myös ulkomailla. Lisäksi tiivis ja luottamuksellinen yhteistyö tuotannon toimittajaverkoston kanssa laajentaa tuotekehitystä. Vacon pyrkii takaamaan tuotesuunnittelun tason tulevaisuudessa rekrytoimalla korkeasti koulutettua henkilöstöä. Suunnittelijoiden työskentely yhdessä ja kannustavassa työilmapiirissä on epäilemättä henkilöstön jatkuvan tietotaidon kehittämisen lähtökohta. Tutkimus- ja tuotekehitysmenot milj. 18 Tuotekehitys

19 uusi kuva tai jotain 2003 vuoskarista Tuotekehitys 19

20 myynti ja palvelut lähellä asiakasta Vacon on perustamisestaan lähtien kehittänyt voimakkaasti kansainvälistä, monikanavaista myynti- ja asiakaspalveluverkostoa. Tällä hetkellä yhtiön tuotteita myydään yli sadassa maassa. Liikevaihto markkina-alueittain 2005 Eurooppa 71,1 % Pohjois-Amerikka 19,4 % Vaconin myynti perustuu monikanavaisuuteen. Oman myynnin lisäksi yhtiö myy laitteita jakelijoille, järjestelmätoimittajille, OEM- (kone- ja laitevalmistajille) ja brand label -asiakkaille. Kansainvälisillä taajuusmuuttajamarkkinoilla menestymiseen tarvitaan Yhtiön uusi tuotesukupolvi ja markkinoiden yksi laajimpia tuotevalikoimia tarjoavat hyvät edellytykset yhtiön markkinaaseman vahvistamiselle. asiakkaita lähellä oleva ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö. Lisäksi uudet jälkimarkkinoinnin lisäarvopalvelut ja monipuolinen asiantuntemus tuovat myyntiin oman tärkeän lisänsä. Nykyisten strategisten asiakkuuksien kehittäminen ja uusien löytäminen ovat Vaconille tärkeitä kannattavan kasvun turvaamiseksi. Vuonna 2005 yhtiön myyntiorganisaatio otti käyttöönsä uuden asiakkuuksien hallinta- ja kehittämisprosessin. Maantieteellisesti Vacon kehittää voimakkaasti omaa myyntiorganisaatiotaan erityisesti uusilla markkinoilla Aasiassa, Itä-Euroopassa ja Venäjällä. Näillä alueilla Vacon luo osaavan, paikallisen myyntija asiakaspalveluorganisaation, joka täydentää nykyistä yhteistyöverkostoa. Euroopassa Vaconin markkinaasema on vahva. Yhtiön uusi tuotesukupolvi ja markkinoiden yksi laajimpia tuotevalikoimia tarjoavat hyvät edellytykset yhtiön markkina-aseman vahvistamiselle. Pohjois-Amerikassa Vacon tuo tukitoimintonsa entistä lähemmäksi asiakkaita, jolloin suuretkin laitetoimitukset voidaan toimittaa mahdollisimman joustavasti ja nopeasti. Aasia ja Australia 7,8 % Muut 1,7 % Liikevaihto jakelukanavittain 2005 Oma suoramyynti 41 % Jakelijat 15 % Myynti/henkilöstö keskimäärin 0, Kone- ja laitevalmistajat 22 % Brand label -asiakkaat 22 % 0,28 0,26 0,24 0,22 0,20 milj. helsingin energia luottaa vaconin taajuusmuuttajiin vacon-taajuusmuuttajia intialaisen reliance industries:in tehtaille Vuonna 2005 Vacon toimitti Helsingin Energian Salmisaaren kaukojäähdytyskeskukseen nestejäähdytteisiä taajuusmuuttajia. Helsingin Energia perusteli Vaconin kanssa tehtyä sopimusta kokonaisuuden toimivuudella. Yritys saavuttaa taajuusmuuttajien avulla energian ja tilan säästöä. Sopimuksen syntymiseen vaikuttivat ensisijaisesti tarpeisiimme sopivien laitteiden ja laitekokojen löytyminen. Muita ratkaisevia tekijöitä olivat useaan eri laitekokoon soveltuva lämmönvaihdin, Helsingin Energian aiemmat myönteiset kokemukset Vaconin käytöistä ja myös muualta tullut positiivinen palaute, kertoo Helsingin Energian tulosyksikön päällikkö Pekka Iso-Herttua. Huhtikuussa 2005 Vacon toimitti taajuusmuuttajia intialaiselle polyesterilankaja polyesterikuituvalmistaja Reliance Industries Ltd:lle (RIL) yhteistyössä intialaisen partnerinsa Hi-Rel Electronics Pvt Ltd:n kanssa. Haziran ja Patalgangan tehtaille toimitetut 270 Vaconin taajuusmuuttajaa säätävät moottoreiden toimintaa ja tehoa. Taajuusmuuttajat kasvattavat tuotantokoneiston käyttöikää, tuovat energiansäästöjä ja parantavat tuotannon laatua. 20 Myynti ja markkinointi

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 VACON OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2003 kello 10.00 Osavuosikatsaus tammikuu-maaliskuu 2003 VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 Tammikuu-maaliskuu yhteenveto

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 5.4.2016 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus Ahlstrom Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1 (5) UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Työjärjestystä on muutettu viimeksi

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/2013 VACON OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Vaasan Ylioppilastalo, Yliopistonranta 5, Vaasa

PÖYTÄKIRJA 1/2013 VACON OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Vaasan Ylioppilastalo, Yliopistonranta 5, Vaasa VACON OYJ:N Aika Tiistai klo 15.00 16.25 Paikka Vaasan Ylioppilastalo, Yliopistonranta 5, 65200 Vaasa Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät

Lisätiedot

Osakkeet, osakepääoma, suurimmat osakkeenomistajat ja viimeisen 12 kuukauden aikana tehdyt liputusilmoitukset Espanja Ranska Vaasa Tilintarkastus

Osakkeet, osakepääoma, suurimmat osakkeenomistajat ja viimeisen 12 kuukauden aikana tehdyt liputusilmoitukset Espanja Ranska Vaasa Tilintarkastus driven by drives vuosikertomus 2004 2 Vacon on globaali asiakaslähtöinen ja dynaaminen taajuusmuuttajatoimittaja, jolla on määrätietoisen intohimoinen asenne tuotejohtajuuteen ja asiakaspalveluun. 4 Mikä

Lisätiedot

KONE Pörssi-ilta , Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONE Pörssi-ilta , Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONE Pörssi-ilta 25.3.2013, Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Vuosi 2012 lyhyesti KONE lyhyesti myynnin ja henkilöstön jakautuminen vuonna 2012 Liikevaihto liiketoiminnoittain, yhteensä 6,3 miljadia

Lisätiedot

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖYTÄKIRJA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Keskiviikko 31.3.2010 klo 13.00-13.30 Paikka Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi Läsnä Paikalla olivat pöytäkirjan liitteenä 1 olevasta osallistujaluettelosta

Lisätiedot

YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys 1 YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus YIT Oyj:n (jäljempänä "Yhtiö") osakkeenomistajien nimitystoimikunta (jäljempänä Toimikunta ) on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 04 Se on asennekysymys. 05 Vaconin arvot. 07 Taajuusmuuttaja alentaa energiankulutusta. 08 Toimialan kehittyminen vuonna 2005

Sisällysluettelo. 04 Se on asennekysymys. 05 Vaconin arvot. 07 Taajuusmuuttaja alentaa energiankulutusta. 08 Toimialan kehittyminen vuonna 2005 vuosikertomus 2005 1 2 Vacon on globaali asiakaslähtöinen ja dynaaminen taajuusmuuttajatoimittaja, jolla on määrätietoisen intohimoinen asenne tuotejohtajuuteen ja asiakaspalveluun. Sisällysluettelo 04

Lisätiedot

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: 24.4.2014 klo 13.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talon kongressisiipi, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2015 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

VACON OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Vacon saavutti vuodelle 2003 asetetut taloudelliset tavoitteensa

VACON OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Vacon saavutti vuodelle 2003 asetetut taloudelliset tavoitteensa Vacon Oyj, pörssitiedote 12 helmikuu 2004 klo 10.00 VACON OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12. Vacon saavutti vuodelle asetetut taloudelliset tavoitteensa Viimeisellä vuosineljänneksellä Vaconin kannattavuus

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2015 23. helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja 2014: Kannattava kasvu jatkui 2014 2013 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 6 812,6 6 151,0

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS 1 (5)

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS 1 (5) VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS 1 (5) 2 (5) Yleinen lähtökohta Corporate Governance (CG) -työryhmän vuonna 2003 julkaisemat

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2009 klo 10.30 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 3.4.2009 alkaen klo

Lisätiedot

KONEen tilinpäätös 2013

KONEen tilinpäätös 2013 KONEen käyttäjälähtöistä suunnittelua. KONEen tilinpäätös 2013 Uudella ja intuitiivisella kosketusnäytöllä ohjaat nyt helposti myös hissiä. 28. tammikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Q4 2013:

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon

Lisätiedot

Liite 3 Yhtiökokouskutsu Vacon Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 22.3.2011 klo 15:00 Åbo Akademin Akademi-salissa osoitteessa Academill, Rantakatu

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 26.3.2013 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2013 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina klo 11.00 alkaen yhtiön auditoriossa, Hyvinkäällä. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009 Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009 Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010 Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Exel Compositesin tuloskehitys Q1-Q3 2013 Exel Compositesin strategia Hallituksen ehdotus ylimääräisestä pääomanpalautuksesta

Lisätiedot

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 24.3.2015 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen. Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 20.3.2014, klo 9.00 9.30 Paikka: Läsnä: Rake-sali, Erottajankatu 4 C, 00120 Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

Positiivisella asenteella eteenpäin. 24. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

Positiivisella asenteella eteenpäin. 24. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Positiivisella asenteella eteenpäin 24. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Sisältö Liiketoiminnan kehitys tammi syyskuussa 2012 Uusi globaali hissituoteperhe Globaalit markkinat 2011 ja KONEen

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa tilikaudelta 1.1.2015 31.12.2015 osinkoa 0,14 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle,

Lisätiedot

Fiskars Oyj Abp. Varsinainen yhtiökokous, 9.3.2016

Fiskars Oyj Abp. Varsinainen yhtiökokous, 9.3.2016 Fiskars Oyj Abp Varsinainen yhtiökokous, 9.3.2016 Fiskars Oyj Abp Hallituksen puheenjohtaja, Paul Ehrnrooth Hallitus vuonna 2015 Paul Ehrnrooth Alexander Ehrnrooth Louise Fromond Gustaf Gripenberg Ingrid

Lisätiedot

Glaston tammi-maaliskuu 2016

Glaston tammi-maaliskuu 2016 Glaston tammi-maaliskuu 2016 28.4.2016 Q1 lyhyesti Saadut tilaukset olivat 25,0 (22,5) M Tilauskanta 31.3.2016 oli 34,5 (52,8) M Liikevaihto oli 29,4 (26,3) M Vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,7 (1,2)

Lisätiedot

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: 21.4.2015 klo 11.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talon kongressisiipi, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: klo 13.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talon kongressisiipi, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 1 (5) DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 Hallituksen ehdotukset ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017 2 (5) Hallituksen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q2 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2007 20. heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q2-KATSAUS 2007 4-6/2007 4-6/2006 muutos 2006 Saadut tilaukset M 944,4 821,9 15 % 3 116,3 Tilauskanta M 3 318,0 2

Lisätiedot

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.2.2010 klo 8.30 YHTIÖKOKOUSKUTSU Martela Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 16.3.2010 klo 15.00 Martelatalossa, Takkatie

Lisätiedot

Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta.

Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta. 1/2011 Aika: 7.4.2011 klo 16.30 Paikka: Pörssitalo, Fabianinkatu 14, Helsinki Läsnä: Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta. 1 Kokouksen

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014

SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014 SIEVI CAPITAL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 0190457-0 No. 1/2014 SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014 AIKA: 8.4.2014 alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon

Lisätiedot

Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys

Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys Työjärjestyksen tarkoitus 1. Tämän työjärjestyksen tarkoituksena on ohjeistaa Fennian hallituksen käytännön työskentelyä. Vakuutusvalvontaviraston

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2013

KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2013 KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2013 22. lokakuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONE pitää matkustajat liikkeessä liukuporrasinnovaatioilla. KONEen viimeisin liukuporrasinnovaatio, KONE

Lisätiedot

8. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen

8. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Ponsse Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään tiistaina 12.4.2016 klo 11.00 yhtiön asiakaspalvelukeskuksen auditoriossa osoitteessa Ponssentie

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006.

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen Pörssitiedote 13.4.2016 klo 8.30 YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 9.5.2016 klo 15.00 osoitteessa Scandic Marski, kokoustila Carl,

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo ( 2 )

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo ( 2 ) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.4.2000 klo 9.00 1 ( 2 ) OLVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 0,90 euroa osinkoa vuodelta 1999. Nykyiset hallituksen jäsenet valittiin uudelleen hallitukseen.

Lisätiedot

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 31.3.2016 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja

Lisätiedot

Tilikausi 2008. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 30.1.2009

Tilikausi 2008. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 30.1.2009 Tilikausi 2008 Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 30.1.2009 2 Hyvä neljäs kvarttaali milj. EUR Q4 2008 Q4 2007 Muutos- % Liikevaihto 398,8 315,5 +26,4 Bruttokate, % 22,8 20,6 +10,7 Liikevoitto 47,5 33,0

Lisätiedot

KESKINÄISEN VAKUUTUSYHTIÖN FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS

KESKINÄISEN VAKUUTUSYHTIÖN FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS KESKINÄISEN VAKUUTUSYHTIÖN FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS Yleinen lähtökohta Corporate Governance (CG) -työryhmän vuonna 2003 julkaisemat 57

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

HELEN OY:N OSAKKEENOMISTAJAN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2016

HELEN OY:N OSAKKEENOMISTAJAN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2016 HELEN OY:N OSAKKEENOMISTAJAN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2016 Helen Oy:n yhtiökokouksessa 27.8.2014 perustettiin osakkeenomistajan pysyvä nimitystoimikunta, jonka tehtävänä

Lisätiedot

1 (13) Suur-Savon Sähkö Oy Hallinnointikoodi

1 (13) Suur-Savon Sähkö Oy Hallinnointikoodi 1 (13) Suur-Savon Sähkö Oy Hallinnointikoodi 2.4.2013 2 (13) Sisältö 1. OSAKAS- JA KONSERNIRAKENNE... 4 2. TOIMIALA JA TAVOITTEET... 4 3. ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET... 4 4. SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖKSET...

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu Tapani Järvinen toimitusjohtaja, Outotec Oyj

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu Tapani Järvinen toimitusjohtaja, Outotec Oyj Osavuosikatsaus tammi kesäkuu Tapani Järvinen toimitusjohtaja, Outotec Oyj 2 Kannattava kasvu jatkui tammi-kesäkuussa milj. EUR Q1-/ Q1-/2006 Muutos-% Liikevaihto 438,8 320,9 + 37 Liikevoitto 37,1 14,1

Lisätiedot

5. Ääniluettelon vahvistaminen sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Ääniluettelon vahvistaminen sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen AFFECTO OYJ -- PÖRSSITIEDOTE -- 13.2.2014 klo 12.30 Kutsu Affecto Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Affecto Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 10.4.2014

Lisätiedot

KONEen Tilinpäätös tammikuuta 2009 Pääjohtaja Matti Alahuhta

KONEen Tilinpäätös tammikuuta 2009 Pääjohtaja Matti Alahuhta KONEen Tilinpäätös 2008 23. tammikuuta 2009 Pääjohtaja Matti Alahuhta Q4 2008: Liikevaihdon ja liikevoiton hyvä kehitys jatkui Q4/2008 Q4/2007 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset

Lisätiedot

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE AFFECTO OYJ PÖYTÄKIRJA 112011 3 (6) 7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN Merkittiin, että yhtiön ja konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat lain ja yhtiöjäijestyksen mukaisesti

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2) PÖRSSITIEDOTE 9.4.2003 klo 13.00 1 (2) :N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 1,25 euroa osinkoa vuodelta 2002. Yhtiökokous myönsi valtuutuksen hallitukselle omien osakkeiden luovuttamiseen

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous tiistaina klo Akseli Gallen-Kallela -kabinetissa Hotel Kämpissä, Pohjoisesplanadi 29, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous tiistaina klo Akseli Gallen-Kallela -kabinetissa Hotel Kämpissä, Pohjoisesplanadi 29, Helsinki Varsinainen yhtiökokous tiistaina klo 11.00 Akseli Gallen-Kallela -kabinetissa Hotel Kämpissä, Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS. 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS. 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka KALASATAMAN PALVELU 2 OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala 3 Osakkeet Yhtiön toiminimi on Kalasataman Palvelu 2 Oy, ruotsiksi Fiskehamnens Service 2 Ab ja kotipaikka Helsinki.

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2013 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 9.4.2013 klo 15.00 Paikka Läsnä Finlandia talon Helsinki-sali, Mannerheimintie 13, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 7.4.2011 1 Osinkopolitiikka ja osingonmaksu Osinkopolitiikka: Osinkona jaetaan vähintään 35 % nettotuloksesta. Nokian Renkaat Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2010

Lisätiedot

Cargotecin yhtiökokous. Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen. 29. helmikuuta 2008

Cargotecin yhtiökokous. Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen. 29. helmikuuta 2008 Cargotecin yhtiökokous Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 1 Keskeiset saavutukset Cargotecin kehittämisessä vuonna 2007 2 Huoltoliiketoiminnan kasvu 3 Toiminnan laajentaminen 4 Aasian liikevaihdon kasvu 5

Lisätiedot

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 12.4.2017 Copyright Bittium Corporation Bittium Corporation, Tutkijantie 8, FI-90590 Oulu, FINLAND, +358 40 344 2000, +358 8 343 032 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013 SCANFIL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 2422742-9 No. 1/2013 SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013 AIKA: alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon (Liite 1) mukaisesti

Lisätiedot

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 1 / 5 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Aika Torstaina 7.4.2016 klo 15.30 Paikka Kattilahalli, Suvilahti, Sörnäisten rantatie 22, 00540 Helsinki Taaleri Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen

Lisätiedot

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN 1 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN Hallitus ehdottaa 11.4.2017 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 vahvistettavan taseen

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous Riku Kytömäki toimitusjohtaja

Varsinainen yhtiökokous Riku Kytömäki toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014 Riku Kytömäki toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Tilinpäätös 2013 Markkinakatsaus Kilpailuasema Tavoitteet ja strategia Näkymät vuodelle 2014-2 - Vuonna 2013 liikevaihto oli

Lisätiedot

Cargotec Varsinainen yhtiökokous

Cargotec Varsinainen yhtiökokous Cargotec Varsinainen yhtiökokous 22.3.2016 Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen 22.3.2016 2 Yhtiökokous Cargotecin vuosi 2015 Onnistumiset Selkeä kannattavuuden paraneminen Kalmarissa ja Hiabissa Kannattavin

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen KUTSU SRV YHTIÖT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 23.3.2017 kello 16.00 alkaen SRV Yhtiöt Oyj:n toimitalossa

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,35 euroa osakkeelta ja että

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014

KONEen osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 Tähtäimessä vieläkin vihreämpi huolto KONE etsii jatkuvasti uusia, innovatiivisia tapoja vähentää toimintojensa ympäristövaikutuksia. Huoltomiehillämme on maailmanlaajuisesti käytössään 10,000 huoltoautoa.

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 SCANFIL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 2422742-9 No. 1/2015 SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 AIKA: 8.4.2015 alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon (Liite 1) mukaisesti

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

KUTSU YIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU YIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 1 (5) KUTSU YIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN YIT Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 15. päivänä maaliskuuta 2016 alkaen klo 10.00 Finlandia-talon

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013. 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013. 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Q1 2013: Erittäin vahva alku vuodelle Q1/2013 Q1/2012 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Paikka Life Science Center, käyntiosoite Keilaranta 14 (Keilaranta 16, Espoo)

Paikka Life Science Center, käyntiosoite Keilaranta 14 (Keilaranta 16, Espoo) 1(5) RUUKKI GROUP OYJ PÖYTÄKIRJA 2/2009 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Torstai 7.5.2009 klo 11.00 12.56 Paikka Life Science Center, käyntiosoite Keilaranta 14 (Keilaranta 16, 02150 Espoo) Läsnä Lisäksi paikalla

Lisätiedot

1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 )

1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 ) 25.2.2015 1 (5) Fennian hallituksen ehdotus 20.4.2015 yhtiökokoukselle koskien yhtiöjärjestyksen muuttamista: Muutosehdotuksien pääasiallinen sisältö on: 1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa

Lisätiedot

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta. 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta. 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SOPRANO OYJ KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Soprano Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 8.5.2013 kello 14 alkaen yhtiön toimitiloissa Helsingissä

Lisätiedot

2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA JA SIHTEERIN KUTSUMINEN

2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA JA SIHTEERIN KUTSUMINEN Tectia Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU Tectia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan täten varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28. maaliskuuta 2012 klo 10.00 alkaen osoitteessa: Töysänkatu 1, Helsinki,

Lisätiedot

(6) KONSERNIN HALLINNOINTIPERIAATTEET

(6) KONSERNIN HALLINNOINTIPERIAATTEET 5.8.2010 1 (6) KONSERNIN HALLINNOINTIPERIAATTEET Neomarkka Oyj:n hallintoon ja johtamiseen sovelletaan Suomen lakeja ja yhtiön yhtiöjärjestystä. Yhtiö noudattaa myös NASDAQ OMX Helsingin ja Finanssivalvonnan

Lisätiedot

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jako sekä kahvitarjoilu alkavat kokouspaikalla klo 9.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jako sekä kahvitarjoilu alkavat kokouspaikalla klo 9. 1 (5) KUTSU YIT OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN YIT Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 17. päivänä kesäkuuta 2013 klo 10 Finlandia-talon kongressisiiven

Lisätiedot

HALLITUKSEN PÄÄTÖSEHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE TOKMANNI GROUP OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN PÄÄTÖSEHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE TOKMANNI GROUP OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN PÄÄTÖSEHDOTUKSET 24.3.2017 PIDETTÄVÄLLE TOKMANNI GROUP OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Hallitus on tehnyt seuraavat päätösehdotukset Tokmanni Group Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle,

Lisätiedot