Sisällysluettelo. 04 Se on asennekysymys. 05 Vaconin arvot. 07 Taajuusmuuttaja alentaa energiankulutusta. 08 Toimialan kehittyminen vuonna 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 04 Se on asennekysymys. 05 Vaconin arvot. 07 Taajuusmuuttaja alentaa energiankulutusta. 08 Toimialan kehittyminen vuonna 2005"

Transkriptio

1 vuosikertomus

2 2

3 Vacon on globaali asiakaslähtöinen ja dynaaminen taajuusmuuttajatoimittaja, jolla on määrätietoisen intohimoinen asenne tuotejohtajuuteen ja asiakaspalveluun. Sisällysluettelo 04 Se on asennekysymys 05 Vaconin arvot 07 Taajuusmuuttaja alentaa energiankulutusta 08 Toimialan kehittyminen vuonna Vuoden 2005 kohokohtia 13 Toimitusjohtajan katsaus 14 Vahva tahto kasvaa johtavaksi taajuusmuuttajatoimittajaksi 16 Vaconin talouskasvu tavoitteiden mukaista 18 Tutkimus ja tuotekehitys ovat Vaconin kilpailuvaltteja 20 Myynti ja palvelut lähellä asiakasta 21 Vacon aloitti taajuusmuuttajatuotannon Kiinassa 22 Tinkimätöntä asennetta ja tekemisen meininkiä 24 Hallinnointiperiaatteet 32 Tietoa sijoittajalle 3

4 se on asennekysymys Vacon perustettiin vuonna 1993 intohimosta luoda, kehittää ja valmistaa ainutlaatuisia taajuusmuuttajia vaativiin tarpeisiin, maailmanlaajuisesti. Vaconilaisia ohjaa palava halu palvella asiakkaitaan heidän etsiessään yhä tehokkaampia, helppokäyttöisempiä ja luotettavampia vaihtoehtoja energian ja kustannusten säästämiseksi. Vacon on maailmanlaajuinen täyden palvelun taajuusmuuttajatoimittaja. Toisin kuin lähes kaikki kilpailijansa, Vacon keskittyy yksinomaan taajuusmuuttajiin. Maailman 6,1 miljardin Yhdysvaltain dollarin taajuusmuuttajamarkkinoista Vaconin markkinaosuus on yli kolme prosenttia. Vacon toimii itse tai yhteistyökumppaneidensa kautta noin sadassa maassa. Yksi Vaconin toiminnan kulmakivistä on asiakaslähtöisyys. Vaconin tuotteet ovat usein käyttökohteeseen ja toimintaympäristöön räätälöityjä. Toinen kulmakivi on yrityksen vahva panostus tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Sitä kautta saavutettu tuotejohtajuus sovelluskohtaisten taajuusmuuttajien valmistajana takaa kasvun jatkumisen myös tulevaisuudessa. Vaconin tuotannon ja logistiikan toimintamalli on nykyaikainen. Tuotantoja jakeluprosessien perustana ovat verkottuminen ja massaräätälöinti. Vacon tuottaa itse ainoastaan ydinosaamiseensa kuuluvat työvaiheet. Pitkälle kehitetty tuotanto- ja logistiikkamalli sekä tuotteiden ohjelmistolähtöinen sovellettavuus tekevät Vaconin kustannustehokkuudesta alansa parhaita. Riippumattomana toimittajana Vacon valmistaa tuotteitaan oman tuotemerkkinsä lisäksi myös OEM- ja brand label -asiakkaiden tuotemerkeillä. Vaconin osakkeet (VAC1V) on listattu Helsingin arvopaperipörssissä (OMX). Toisin kuin lähes kaikki kilpailijansa, Vacon keskittyy yksinomaan taajuusmuuttajiin. 4 Mikä on Vacon?

5 vaconin arvot Vaconin toiminnassa yhtiön arvot ovat aidosti käytössä. Toimintatapa perustuu avoimuuteen ja luottamukseen. Vacon luo saumattomia verkostoja asiakkaiden, liikekumppanien, alihankkijoiden ja henkilöstön kanssa yhteisten arvojen pohjalta. Vaconin arvot ovat: Asiakaslähtöisyys ja palvelualttius Asiakas on aina etusijalla. Asiakkaita pidetään ajan tasalla, ja he ovat mukana tekemässä omalta kannaltaan keskeisiä päätöksiä. Suhtaudumme sisäisiin asiakkaisiimme samalla kunnioituksella kuin muihinkin asiakkaisiin. Yksilön kunnioittaminen Henkilöstömme on arvokkain voimavaramme. Yrityksemme menestys ja kasvu perustuvat yrityksessä toimivien ihmisten panokseen. Työntekijöiden kunnioittaminen ja heidän hyvinvoinnistaan huolehtiminen ovat yrityksen menestymisen edellytyksiä. Yrittäjyys ja päämäärätietoisuus Henkilöstön toiminta perustuu sisäiseen yrittäjyyteen, ja kaikki organisaation jäsenet ovat sitoutuneet tulosten saavuttamiseen. Työntekijöillä on vapaus saavuttaa tavoitteensa itse parhaaksi katsomallaan tavalla eikä johto käytä määräysvaltaansa henkilöstön ohjaamiseen. Rohkeus ja reilu peli Työntekijöihin luotetaan. He tekevät omaa työtään koskevat päätökset ja ottavat niistä vastuun. Toiminta on rehellistä ja oikeudenmukaista. Uusin teknologia ja ylivoimainen laatu Yritys asettaa uuden innovatiivisen ratkaisun aina vanhojen ja totuttujen ratkaisumallien edelle. Teknologian laadusta ei tingitä, ja asiakkaalle tarjotaan aina parasta mahdollista osaamista. Kevyet ja joustavat toimintatavat Organisaatiossa ei arvonimillä ole merkitystä eikä status ole tärkeää. Arvostusta ei saavuteta arvonimillä, vaan osaamisen ja kokemuksen sekä johdon ja työtovereiden kunnioituksen myötä. Osastojen ja tehtävien välille ei rakenneta muureja, vaan vastuu asiakkaiden palvelusta jaetaan kaikkien kesken. Toiminta on joustavaa ja se pyrkii vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin kaikissa olosuhteissa. Jatkuva kehittyminen ja uudistuminen Yrityksen henkilökunta on sitoutunut löytämään uusia ja yhä parempia ratkaisuja. Laitteisiimme nojautuessaan voi asiakkaamme ottaa rennosti. Taajuusmuuttajavalikoimamme kattaa tehoalueen 0,25 kw 5 MW, ja ne ovat usein käyttötarkoituksen mukaan räätälöityjä. Arvot 5

6 Vaconin taajuusmuuttajia käytetään maailman suurimmissa tuuliturbiineissa, joissa sähkö tuotetaan vaihteettomilla kestomagneettigeneraattoreilla. taajuusmuuttaja alentaa energiankulutusta Taajuusmuuttaja on tehoelektroniikkalaite, jolla säädetään teollisuudessa ja yhteiskunnassa laajasti käytössä olevia sähkömoottoreita. Taajuusmuuttajalla säädetään portaattomasti sähkömoottorin pyörimisnopeutta prosessin tarpeen mukaan. Ohjauksella saavutetaan huomattavaa energiansäästöä. Samalla vähennetään sähköverkon kuormitusta ja koneen tai laitteen mekaanista rasitusta moottoria käynnistettäessä. Taajuusmuuttaja myös mahdollistaa moottorikäytön liittämisen automaatiojärjestelmiin. Tyypillisimpiä käyttökohteita ovat pumput ja puhaltimet. Muita kohteita ovat mm. nosturit, hissit, paperikoneet, ilmastointilaitteet, kelaimet, kompressorit ja vinssit. Ohjauksella saavutetaan huomattavaa energiansäästöä. 6 Mikä on taajuusmuuttaja?

7 Mikä on taajuusmuuttaja? 7

8 Tuotemarkkinointijohtaja Michael Björkman tietää, kuinka järkevillä ratkaisuilla voidaan säästää energiaa ja ympäristöä. toimialan kehittyminen vuonna 2005 Vaconin tuotemarkkinointijohtaja Michael Björkman kertoo toimialan näkymistä. Hänellä on pitkä kokemus alalta, sillä hän on ollut mukana vaikuttamassa taajuusmuuttajaliiketoiminnan kehittymiseen yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Minkälainen vuosi 2005 oli taajuusmuuttajatoimialan kannalta? - Markkinat kehittyivät myönteisesti. Taajuusmuuttajien maailmanmarkkinoiden arvo kasvoi vuonna 2005 kuuteen miljardiin Yhdysvaltain dollariin. Maailmanmarkkinat kasvavat noin viisi prosenttia vuodessa. Kansainvälisten markkinoiden painopiste on Euroopassa ja Pohjois- Amerikassa. Aasian merkitys on kasvamassa. Markkinat muodostuvat sekä uus- että korvausinvestoinneista. Vuoden 2005 kysynnässä näkyivät myös luonnonkatastrofien jälleenrakennus. Esimerkiksi hirmumyrskyn tuhoamaan New Orleansiin toimitettiin paljon taajuusmuuttajia. Markkinoiden kasvua tukevat energian hinnan jatkuva nousu, automaation lisääntyminen ja elektroniikan hinnan aleneminen. Mitkä markkina-alueet tai toimialat kasvavat nopeimmin? - Markkina-alueista kasvu on suhteellisesti suurinta Kaukoidässä, Kiinassa ja Intiassa eli noin prosenttia. Esimerkiksi Intiassa kauppapoliittiset ratkaisut ovat vauhdittaneet taajuusmuuttajien myyntiä. Lähitulevaisuudessa reipasta kasvua odotetaan myös Venäjän markkinoilta. Teollistuneissa maissa kasvu on maltillisempaa. Toimialoista meriteollisuudessa on saavutettu hyviä lukuja. Toinen kiinnostava, uusi ala on tuulivoimatuotanto. Kauempana tulevaisuudessa ovat autoteollisuus ja erityisesti sähköautot. Alan kehitystä seurataan tarkkaan. Yritykset etsivät ja kehittävät jatkuvasti uusia toimintoja teollisuuden käyttöön. Kaikki sovellukset liittyvät asiakkaiden prosessien optimaaliseen hyödyntämiseen. Onko taajuusmuuttajien ja talouden tunnuslukujen välillä riippuvuutta? - Suoraa riippuvuutta yksittäiseen talousindeksiin on vaikea löytää. Matalasuhdanteen aikana yritykset investoivat energiaa säästäviin laitteisiin, ja korkeasuhdanteen aikana tehdään uusinvestointeja. Taajuusmuuttajamarkkinoita ei voida luokitella selkeästi jaksottaisiksi, vaan kysyntä on suhteellisen tasaista. Markkinoiden kasvua tukevat energian hinnan jatkuva nousu, automaation lisääntyminen ja elektroniikan hinnan aleneminen. Mikä on Venäjän asema markkinoilla? - Venäjä on lähitulevaisuudessa iso ja potentiaalinen taajuusmuuttajamarkkina. Kasvua näille markkinoille tuo muun muassa mittavien infrastruktuurien uusiminen. Lisäksi Venäjän merkitys valmistusmaana kasvaa. Vaconilla on Venäjällä tytäryhtiö, jolla on toimipisteet sekä Pietarissa että Moskovassa. Yhtiö on aktiivisesti läsnä Venäjän markkinoilla, esimerkkinä ovat Pietarin vedenpuhdistuslaitoksessa käytettävät Vaconin taajuusmuuttajat. Minkälaisia suuntauksia on havaittavissa taajuusmuuttajamarkkinoilla? - Taajuusmuuttajamarkkinat ovat edelleen hyvin pirstaleiset, eikä alalla ole juuri nähty keskittymistä. Pienempien yritysten joukossa tapahtuu tiettyä liikehdintää, mutta toimialan perusrakenne on pysynyt samana. Kilpailu kiristyy kaikilla markkinaalueilla. Taajuusmuuttajatekniikka on ollut käytössä jo kahdenkymmenen vuoden ajan, ja tieto tämän tekniikan käytön eduista on levinnyt laajasti teollisuuteen. Yrityksen tuotemerkin eli brändin merkitys onkin kasvanut erottavana tekijänä. Asiakkaat odottavat laadukkaiden tuotteiden lisäksi myös korkeatasoista palvelua. Myyjän tulee osata kertoa tuotteen soveltamisesta asiakkaan eri prosesseihin. Tämä osaaminen tuo yritykselle kilpailuetua. Miten taajuusmuuttajan tekniikka kehittyy? - Perustekniikan luonne ei ole muuttunut viimeisten vuoden aikana. Suuritehoisten taajuusmuuttajien kysyntä on kasvanut, niitä käytetään muun muassa voimalaitosten ja tehtaiden puhaltimissa, pumpuissa ja laivateollisuudessa. Tällä hetkellä näköpiirissä ei ole korvaavaa tekniikkaa. Suuntauksena on myös yhä useampien toimintojen yhdistäminen samaan laitteeseen. Vacon oli ensimmäisiä alan yrityksiä, joka lisäsi taajuusmuuttajaan muitakin toimintoja. Toimialan yleisenä tavoitteena on luonnollisesti löytää halvempia valmistus menetelmiä. Kaukoidän alhaiset työvoima kustannukset tarjoavat kustannustehokkuutta. Esimerkiksi kiinalaisten komponenttien tuotantomäärät ovat selvässä kasvussa. Miten taajuusmuuttajan ympäristöystävällisyys näkyy? - Taajuusmuuttajan valmistus ei juuri rasita ympäristöä. Itse tuote on hyvin ympäristöystävällinen, koska sillä pystyy säästämään erilaisissa prosesseissa käytettävää energiaa. Alalla toivotaan tarkempia EU-säädöksiä teollisen tuotannon energiankulutuksen valvomiseksi. Tämä näkyisi välittömästi taajuusmuuttajamarkkinoiden lisäkasvuna. Itse tuote on hyvin ympäristöystävällinen, koska sillä pystyy säästämään erilaisissa prosesseissa käytettävää energiaa. 8 Toimialakatsaus

9 Toimialakatsaus 9

10 Saadut tilaukset Liikevaihto Maailmanympärimatkalla on entistä vaikeampaa olla törmäämättä Vaconin taajuusmuuttajiin: vuonna 2005 lisäsimme seinäkartallemme nuppineuloja mm. Dubain ja Etelä-Korean kohdalle milj. 60 milj Liikevoitto (EBIT) Sijoitetun pääoman tuotto-% Tulos/osake , , , , ,40 6 milj. 20 milj. 0, vuoden 2005 kohokohtia Merkittävä sopimus Hyundai Heavy Industries Co. Ltd:n kanssa Vacon Oyj ja korealainen Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. (HHI) solmivat jakelijaja brand label -sopimuksen. Pitkäaikaisen sopimuksen nojalla Hyundai Heavy Industries myy ja markkinoi Vaconin taajuusmuuttajia omalla nimellään omien markkinointikanaviensa kautta. Sopimuksella on merkittävä referenssiarvo etenkin Vaconin Aasian-liiketoiminnalle. Tehoalue kasvoi 5 megawattiin Vacon laajentaa tuotevalikoimaansa suuritehoisten laitteiden osalta 3 MW:sta 5 MW:iin. Tehoalueen laajeneminen täydentää Vaconin kokonaistarjontaa pienjännitealueella ja on osa konsernin tuotejohtajuusajattelua. Suurtehoalueella viiden megawatin tehoisen moottorin ohjaus pienjännitealueella (690 V) toimivilla taajuusmuuttajilla on tekninen saavutus, sillä tällainen teho on lähellä yksittäisen moottorin luonnollista käyttöylärajaa. Tätä suurempaa tehoa vaativiin sovelluksiin käytetään yleensä useampia moottoreita rinnakkain. Uudistettu Vacon NXP ja Common DC bus markkinoille Vaconin tuoteuutuuksia olivat vuonna 2005 paranneltu Vacon NXP ja Common DC bus -järjestelmiin soveltuva tuotesarja. Vacon NXP-tuotesarjaan on kehitetty lisäominaisuuksia asiakkaiden toivomuksesta ja nyt tuote on kypsynyt erittäin monipuoliseksi tehopaketiksi. Common DC bus components on Vacon NX -tuotteisiin perustuva ratkaisu, joka koostuu syöttö yksiköistä, inverttereistä ja jarrukatkojista. Tuotevalikoiman kattavuus on kw jännitealueella V. Tehdaslaajennukset Kiinassa ja Vaasassa Vaconin Kiinassa sijaitsevan tehtaan uudet tilat otettiin käyttöön lokakuussa 2005, ja Vaasan-tehtaan laajennus valmistuu vuoden 2006 maaliskuussa. Vaconin tuotantoyksiköiden laajennuksilla varmistetaan kapasiteetin riittävyys. Tuotteiden tehoalueen laajeneminen täydentää Vaconin kokonaistarjontaa pienjännitealueella ja on osa konsernin tuotejohtajuusajattelua. 10 Vuosi 2005

11 Vuosi

12 12 Toimitusjohtajan katsaus

13 Toimitusjohtaja Vesa Laisin katse on suunnattu kolmeen kirkkaaseen kiintopisteeseen: taajuusmuuttajiin, asiakkaisiin ja kasvuun. toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2005 oli taajuusmuuttajamarkkinoilla myönteisen kehityksen vuosi. Kokonaisuudessaan vuosi meni suunnitelmiemme mukaisesti. Vacon kasvoi kannattavasti ja selvästi markkinakasvua voimakkaammin. Monikanavastrategiamme toimi erinomaisesti Pohjois-Amerikassa, missä kasvumme oli yli 30 prosenttia edellisestä vuodesta. Kasvu oli tavoitteidemme mukaista myös vahvalla markkina-alueellamme Euroopassa. Kiinan-tehtaan käynnistyminen vuoden jälkipuoliskolla tarjoaa uusia mahdollisuuksia markkina-asemamme vahvistamiselle Kiinassa ja laajemmin Aasiassa ja Australiassa. Yhteistyö suurten maailmanluokan asiakkaiden kanssa on meille tärkeää. Heidän avullaan ymmärrämme paremmin ja nopeammin asiakastarpeita ja niiden muutoksia. Lisäksi opimme heidän kanssaan toimiessamme itsekin koko ajan lisää. Jatkamme asiakaslähtöisenä yhtiönä, jonka toiminnan kulmakivinä ovat keskittyminen taajuusmuuttajiin, laaja asiakaslähtöinen tuotetarjonta, monikanavamyynti sekä verkottunut, kevyt ja nopealiikkeinen toimintatapa. Kehitymme yhä asiakaslähtöisemmäksi alueellistamalla toimintojamme. Tavoitteenamme on kannattava kasvu ja hyvän oman pääoman tuoton varmistaminen omistajille. Vacon on kasvanut ja kasvaa yhä Euroopassa. Tämä on osoitus vahvasta osaamisestamme sekä toimintamme ja tuotteidemme kilpailukyvystä. Läsnäolomme Pohjois-Amerikassa nähdään tärkeänä erityisesti yhteistyökumppaneillemme antamamme tuen kannalta. Aasiassa tuotantotoiminnan aloittamisen jälkeen painopiste siirtyy myynnin, markkinoinnin ja asiakastuen vahvistamiseen voimakkaasti kasvavilla markkinoilla. Olemme valmiita valtaamaan markkinaosuuksia ja tukemaan asiakkaitamme heidän kansainvälistymisstrategioissaan. Markkinoilla nauttimastamme luottamuksesta kertoo myös viime kesänä solmittu yhteistyösopimus Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. (HHI) kanssa. Tämä on Vaconin ensimmäinen suuri ja merkittävä aasialainen asiakas. Vaconin vire kannattavasti kasvavana yhtiönä säilyy tulevina vuosina hyvänä. Markkinoiden kasvu jatkuu. Energian hinnan nousu pakottaa yrityksiä etsimään energiaa säästäviä ratkaisuja, kuten taajuusmuuttajia. Automaation lisääntyminen teollisuudessa, rakennuksissa ja kaikessa toiminnassa ympärillämme kasvattaa taajuusmuuttajien kysyntää kansainvälisesti. Kaikista oikosulkumoottoreista vain vajaa yksi moottori kymmenestä on säädetty taajuusmuuttajalla. Tutkimusten mukaan noin kuuden miljardin Yhdysvaltain dollarin arvoiset maailmanmarkkinat voivat tulevaisuudessa kasvaa viisin kertaisiksi. Kasvulle on tilaa. Kasvun tekijät ovat myönteiset, ja Vaconin tulevaisuuden näkymät ovat tätä kautta erinomaiset. Liiketoimintamme perustana on laaja tuotesarja, Driven by drives -asenne ja voitontahto. Kehitämme ahkerasti uusia kilpailukykyisiä tuotteita, jotta asiakkaamme voivat parantaa omia prosessejaan ja säästää energiaa. Seuraavan sukupolven uusien tuotteiden kehitystyö on jo alkanut. Tavoitteenamme on kannattava kasvu ja hyvän oman pääoman tuoton varmistaminen omistajille. Vaconin määrätietoinen ja motivoitunut henkilöstö on valmis jatkamaan ponnistelujaan kohti yhteistä tavoitetta eli kasvamaan yhdeksi maailman johtavaksi taajuusmuuttajien valmistajaksi. Kiitän menneestä vuodesta kaikkia mukana olleita. Lähdemme vuoteen 2006 hyvistä lähtökohdista. Toivotan asiakkaamme, yhteistyökumppanimme ja henkilöstömme tervetulleiksi mielenkiintoiseen vuoteen Vesa Laisi, toimitusjohtaja Toimitusjohtajan katsaus 13

14 vahva tahto kasvaa johtavaksi taajuusmuuttajatoimittajaksi Visio: Vacon on globaali asiakaslähtöinen ja dynaaminen taajuusmuuttajatoimittaja, jolla on määrätietoisen intohimoinen asenne tuotejohtajuuteen ja asiakaspalveluun. Tavoite Kannattava kasvu, korkea oman pääoman tuotto Strategiavalinnat 100 % keskittyminen taajuusmuuttajiin Tuotejohtajuus Monikanavainen myynti Tehokkaat ja joustavat toimintatavat Ydinosaamiset Taajuusmuuttajaosaaminen (tuotteet ja sovellukset) Asiakassuhteiden hallinta Logistiikka ja massavariointi Tuotekehitysosaaminen Vaconilla on vahva tahto ja kyky kasvaa maailmanlaajuiseksi taajuusmuuttajatoimittajaksi. Toiminnan strategisena kulmakivenä on kannattava kasvu. Vacon tuo palvelunsa ja tuotteensa yhä lähemmäksi asiakasta. Tavoitteena on toiminnan kasvu asiakkaiden kasvun kautta. Taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka: Vaconin tavoitteena on kasvaa kannattavasti ja selvästi nopeammin kuin taajuusmuuttajamarkkinat keskimäärin. Yhtiön tavoitteena on saavuttaa keskimäärin 20 prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu ja 14 prosentin liikevoitto (EBIT) liikevaihdosta. Vacon on asettanut oman pääoman tuoton (ROE) tavoitteeksi yli 30 prosenttia. Vaconin hallituksen osinkopolitiikkana on esittää yhtiökokouksen hyväksyttäväksi osinkoa, joka noudattaa yhtiön tuloskehitystä. Tavoitteena on jakaa osinkoina noin 50 prosenttia kyseisen tilikauden voitosta. Toiminnan kasvun vaatima rahoitus otetaan huomioon osingon tasossa. Kannattavassa kasvussa Vaconin liikevaihto on kasvanut lähes kaksikymmentä prosenttia vuosittain. Näin on tarkoitus edetä jatkossakin. Kasvuun kuuluu myös oman liiketoiminnan kehittäminen. Tämä korostuu toiminnan laajentuessa Aasian kasvaville markkinoille. Näiltä markkinoilta yhtiö ammentaa uusia, asiakasta palvelevia ratkaisuja. Tarkoituksena on olla asiakasta lähellä niin Suomessa, Euroopassa, Aasiassa kuin Amerikoissakin. Orgaanisen kasvun lisäksi Vacon harkitsee jatkossa yritysjärjestelyjen mahdollisuuksia entistä aktiivisemmin kasvustrategian toteuttamiseksi. 100% keskittyminen taajuusmuuttajiin Vaconin toimintaperiaatteena on keskittyä yksinomaan taajuusmuuttajiin ja olla yksi maailman johtavista taajuusmuuttajatoimittajista. Yhtiön markkinaosuus 14 Strategia ja tavoitteet

15 Varatoimitusjohtaja Heikki Hiltunen näkee Vaconin valttina kyvyn olla lähellä asiakasta. maailmanmarkkinoista on tällä hetkellä yli kolme prosenttia. Keskittyminen taajuusmuuttajiin mahdollistaa myös teknologisen edelläkävijyyden ja erinomaisen asiantuntijuuden. Vaconin myyjät erottuvat markkinoilla edukseen tuoteosaamisellaan. Vacon on riippumaton taajuusmuuttajatoimittaja Vacon on riippumaton taajuusmuuttajatoimittaja, joka tukee avointa automaatiota ja kansainvälisiä standardeja. Markkinoiden suurimmat taajuusmuuttajavalmistajat ovat tuote- ja palvelutarjonnaltaan suuria sähköalan yrityksiä, joiden tuoteajattelu tyypillisesti tukee valmistajan omia tuotteita ja sisäisiä standardeja. Riippumattomuus antaa Vaconille selkeän kilpailuedun, sillä yhtiön tuotteet eivät kilpaile yhtiön asiakkaiden tuotteiden kanssa. Tuotejohtajuus Vacon on saavuttanut tuotejohtajuuden sovelluskohtaisten taajuusmuuttajien valmistajana. Tuotejohtajuus merkitsee Vaconille laajaa tuotevalikoimaa, erinomaista taajuusmuuttajaosaamista, asiakassuhteiden hallintaa, uusinta teknologiaa ja massaräätälöintiä. Nämä ja motivoitunut henkilöstö tuovat kilpailuetua niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisestikin. Vacon on lähellä asiakasta Vacon on kyennyt pysymään lähellä asiakasta toiminnan laajentumisesta huolimatta. Myynnin merkitys korostuu erityisesti uusilla markkinoilla. Myyntiä kehitetään perustamalla kaikille mantereille omat asiakastukitoiminnot. Uusiin panostettaviin markkinoihin kuuluvat muun muassa Intia ja Venäjä, joissa Vacon on jo aktiivisesti läsnä. Riippumattomuus antaa Vaconille selkeän kilpailuedun, sillä tuotteemme eivät kilpaile asiakkaidemme tuotteiden kanssa. Monikanavamyynti on vahvuus Vaconille tärkeä valinta on monikanavamyynti. Tämän pohjalle on rakennettu yhtiön laaja myynti- ja yhteistyökumppaniverkosto. Vacon valmistaa taajuusmuuttajia oman tuotemerkkinsä lisäksi myös OEM- ja brand label -asiakkaille. Vacon aikoo kasvattaa oman tuotemerkkinsä tunnettuutta erityisesti Aasiassa. Monikanavamyynnin kautta Vacon saa monipuolisesti tietoa asiakkaiden ja markkinoiden muutoksista ja toiveista. Strategia ja tavoitteet 15

16 vaconin talouskasvu tavoitteiden mukaista Vaconin taloudellinen kehitys noudatti hyvin yhtiön asettamia tavoitteita, vaikka hintakilpailu jatkui markkinoilla voimakkaana. Yhtiö pystyi täyttämään kannattavan kasvun tavoitteensa. Vaconin liikevaihdon kasvu ylitti jälleen yleisen markkinakasvun vuonna 2005 ja liikevaihto kasvoi 16,6 prosenttia 150 miljoonaan euroon (129 milj. euroa vuonna 2004). Yleinen markkinakasvu oli keskimäärin viisi prosenttia (IMS Worldwide Markets for AC DC Motor Drives 2004). Liikevoitto (EBIT) oli 12,1 prosenttia liikevaihdosta, kun se vuotta aiemmin oli 12,0 prosenttia liikevaihdosta pro forman mukaan. Vuoden 2004 liikevoittoon sisältyi kertaluonteinen 0,5 miljoonan euron erä TEL-työkyvyttömyyseläkevarauksen purkamisesta. Vaconin kasvu oli erityisen voimakasta Pohjois-Amerikassa, missä yhtiön brand label -liikevaihto kasvoi 42,0 prosenttia 29,1 miljoonaan euroon. Myös yhtiön OEMasiakkuuksien osalta myynnin kasvu oli voimakasta ja liikevaihto nousi 26,9 prosenttia 33,5 miljoonaan euroon. Vaconin loppuasiakasryhmän liikevaihto vahvistui vuoden loppua kohti yhtiön päämarkkinoilla Euroopassa. Euroopan myynnin kasvu oli vuonna ,3 prosenttia ja liikevaihto kasvoi 106,6 miljoonaan euroon, joka on 71,1 prosenttia konsernin kokonaisliikevaihdosta. Vaconin liikevoitto parani 18,1 miljoonaan euroon (15,9 milj. euroa). Yrityksen tulos ennen veroja nousi 17,7 miljoonaan euroon (15,9 milj. euroa) ja osakekohtainen tulos 0,79 euroon (0,71 euroa). Oman pääoman tuotto oli 30,5 prosenttia (31,3 prosenttia) vuodenvaihteessa 2005 ja osakekohtainen oma pääoma nousi 2,78 euroon (2,39). Yhtiön vuoden 2005 viimeinen vuosineljännes oli Vaconin paras jakso tähän mennessä niin liikevaihdolla (45,0 milj. euroa) kuin liikevoitolla (5,8 milj. euroa) mitattuna. Vuosi 2005 oli kokonaisuudessaan Vaconin historian paras vuosi. Tuotanto aloitettiin Kiinassa vuoden 2005 aikana, ja uutta tuotantotilaa rakennettiin myös Suomeen, missä uusi tehdaslaajennus otetaan käyttöön maaliskuussa Kiinan investoinneilla tavoitellaan niin Kiinan kuin Aasian markkinaosuuden kasvua, toimittajaverkoston laajentumista ja materiaalikustannusten alenemista. Investointi mahdollistaa myös hallitumman suojautumisen valuuttakurssien muutoksilta. Bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 6,6 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiön panostus kahden uuden tuotesukupolven kehitykseen on jatkunut voimakkaana. Tuotekehitysmenot olivat 10,8 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) ja ne olivat yhteensä 7,2 prosenttia liikevaihdosta (7,6 prosenttia) vuonna Liiketoiminnan rahavirta oli 9,7 miljoonaa euroa (15,9 milj. euroa). Liiketoimintaan sitoutuneen käyttöpääoman kasvu (7,1 milj. euroa) vähensi liiketoiminnan rahavirtaa selkeästi enemmän kuin edellisvuonna (+0,2 milj. euroa). Konsernin pääomarakenne ja maksuvalmius säilyivät kuitenkin hyvinä. Korolliset nettovelat olivat 7,9 miljoonaa euroa (-10,6 milj. euroa) ja nettovelkaantumisaste oli -18,3 prosenttia (-28,9 prosenttia). 16 Taloudellinen katsaus

17 Pörssiyhtiönä Vacon on vahvasti kuvassa mukana niin paperitehtaan valvomon kuin pörssin kaupankäyntihuoneen näyttöruuduilla. Kiinan-investoinneilla tavoitellaan niin Kiinan kuin Aasian markkinaosuuden kasvua. Riskienhallinta tukee Vaconin kasvua Oman pääoman tuotto Liiketoiminnan rahavirta Vacon teki vuoden aikana myös kattavan riskikartoituksen, jossa muun muassa tarkennettiin riskien hallintaa, periaatteita ja raportointia. Riskienhallintapolitiikasta lisää sivulta % 6 milj Nettovelkaantumisaste Markkina-arvo Osinko/osake , , , , , milj. 0, % Taloudellinen katsaus 17

18 Tuotekehitys on joka päivä joka viidennen vaconilaisen intohimon kohde. tutkimus ja tuotekehitys ovat vaconin kilpailuvaltteja Taajuusmuuttajamarkkinoilla menestyminen edellyttää jatkuvaa tutkimusta ja tuotekehitystä. Sen osuus vuoden 2005 liikevaihdosta oli noin 7 prosenttia. Vaconin tutkimustoiminnalla luodaan vahva teknologinen perusta uusien kilpailukykyisten tuotteiden suunnittelulle. Vuonna 2005 yksikön toiminta painottui taajuusmuuttajan ydinteknologian kehittämiseen. Teknologiaa hyödynnetään yhtiön uusissa tuotesukupolvissa ja tuotteissa. Vaconin asiakkaat tottuneet laatuun Asiakkaat ovat tottuneet siihen, että Vaconin toiminta on luotettavaa, joustavaa, taloudellista ja laadukasta ympäristönäkökulmaa unohtamatta. Yhtiön tuotetarjonnan tulee olla laaja ja kokonaisvaltainen, jotta se pystyy täyttämään asiakkaan odotukset. Tämä tuo omat haasteensa tutkimukselle ja tuotekehitykselle. Vacon on tällä hetkellä yksi maailman johtavista suuritehoisten taajuusmuuttajien valmistajista. Vaconin uudet NX-sukupolven taajuusmuuttajat ja ratkaisut ovat vastanneet hyvin asiakkaiden vaatimuksiin ja vankistaneet Vaconin asemaa tuotejohtajana. Vuoden 2005 aikana yhtiön tuotetarjonta on entisestään laajentunut. Vuoden 2005 saavutukset Kuluvana vuonna uusilla tuoteratkaisuilla on ollut selkeä merkitys Vaconin kannattavan kasvun luomiselle. Kehityksen odotetaan jatkuvan myös tulevaisuudessa. Lisäksi Vaconin NX-sarjan laitteiden tehoalue laajeni viiteen megawattiin. Vacon on tällä hetkellä yksi maailman johtavista suuritehoisten taajuusmuuttajien valmistajista. Esimerkkeinä tuotetarjonnan laajenemisesta ovat myös teollisuudessa käytettävät yhteiseen välipiiriin (Common DC Bus) liitettävät tuotteet. Vaconin tuoteperheen ratkaisujen avulla täytetään lähes kaikkien erilaisten käyttökohteiden asettamat vaatimukset. Näitä tuotteita voidaan yhdistellä saumattomasti laitteen, prosessin ja sovelluksen mukaan. Tavanomaisia käyttökohteita ovat paperi- ja selluteollisuuden ja metalliteollisuuden järjestelmäkäytöt sekä nosturit, testipenkit ja vinssit. Tuotekehityksen tekijät Lähes 20 prosenttia Vaconin henkilöstöstä työskentelee tuotekehityksen parissa. Suurin osa tästä henkilöstöstä on Suomessa, mutta tutkimusta ja tuotekehitystä tehdään tutkimuskumppaneiden kanssa myös ulkomailla. Lisäksi tiivis ja luottamuksellinen yhteistyö tuotannon toimittajaverkoston kanssa laajentaa tuotekehitystä. Vacon pyrkii takaamaan tuotesuunnittelun tason tulevaisuudessa rekrytoimalla korkeasti koulutettua henkilöstöä. Suunnittelijoiden työskentely yhdessä ja kannustavassa työilmapiirissä on epäilemättä henkilöstön jatkuvan tietotaidon kehittämisen lähtökohta. Tutkimus- ja tuotekehitysmenot milj. 18 Tuotekehitys

19 uusi kuva tai jotain 2003 vuoskarista Tuotekehitys 19

20 myynti ja palvelut lähellä asiakasta Vacon on perustamisestaan lähtien kehittänyt voimakkaasti kansainvälistä, monikanavaista myynti- ja asiakaspalveluverkostoa. Tällä hetkellä yhtiön tuotteita myydään yli sadassa maassa. Liikevaihto markkina-alueittain 2005 Eurooppa 71,1 % Pohjois-Amerikka 19,4 % Vaconin myynti perustuu monikanavaisuuteen. Oman myynnin lisäksi yhtiö myy laitteita jakelijoille, järjestelmätoimittajille, OEM- (kone- ja laitevalmistajille) ja brand label -asiakkaille. Kansainvälisillä taajuusmuuttajamarkkinoilla menestymiseen tarvitaan Yhtiön uusi tuotesukupolvi ja markkinoiden yksi laajimpia tuotevalikoimia tarjoavat hyvät edellytykset yhtiön markkinaaseman vahvistamiselle. asiakkaita lähellä oleva ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö. Lisäksi uudet jälkimarkkinoinnin lisäarvopalvelut ja monipuolinen asiantuntemus tuovat myyntiin oman tärkeän lisänsä. Nykyisten strategisten asiakkuuksien kehittäminen ja uusien löytäminen ovat Vaconille tärkeitä kannattavan kasvun turvaamiseksi. Vuonna 2005 yhtiön myyntiorganisaatio otti käyttöönsä uuden asiakkuuksien hallinta- ja kehittämisprosessin. Maantieteellisesti Vacon kehittää voimakkaasti omaa myyntiorganisaatiotaan erityisesti uusilla markkinoilla Aasiassa, Itä-Euroopassa ja Venäjällä. Näillä alueilla Vacon luo osaavan, paikallisen myyntija asiakaspalveluorganisaation, joka täydentää nykyistä yhteistyöverkostoa. Euroopassa Vaconin markkinaasema on vahva. Yhtiön uusi tuotesukupolvi ja markkinoiden yksi laajimpia tuotevalikoimia tarjoavat hyvät edellytykset yhtiön markkina-aseman vahvistamiselle. Pohjois-Amerikassa Vacon tuo tukitoimintonsa entistä lähemmäksi asiakkaita, jolloin suuretkin laitetoimitukset voidaan toimittaa mahdollisimman joustavasti ja nopeasti. Aasia ja Australia 7,8 % Muut 1,7 % Liikevaihto jakelukanavittain 2005 Oma suoramyynti 41 % Jakelijat 15 % Myynti/henkilöstö keskimäärin 0, Kone- ja laitevalmistajat 22 % Brand label -asiakkaat 22 % 0,28 0,26 0,24 0,22 0,20 milj. helsingin energia luottaa vaconin taajuusmuuttajiin vacon-taajuusmuuttajia intialaisen reliance industries:in tehtaille Vuonna 2005 Vacon toimitti Helsingin Energian Salmisaaren kaukojäähdytyskeskukseen nestejäähdytteisiä taajuusmuuttajia. Helsingin Energia perusteli Vaconin kanssa tehtyä sopimusta kokonaisuuden toimivuudella. Yritys saavuttaa taajuusmuuttajien avulla energian ja tilan säästöä. Sopimuksen syntymiseen vaikuttivat ensisijaisesti tarpeisiimme sopivien laitteiden ja laitekokojen löytyminen. Muita ratkaisevia tekijöitä olivat useaan eri laitekokoon soveltuva lämmönvaihdin, Helsingin Energian aiemmat myönteiset kokemukset Vaconin käytöistä ja myös muualta tullut positiivinen palaute, kertoo Helsingin Energian tulosyksikön päällikkö Pekka Iso-Herttua. Huhtikuussa 2005 Vacon toimitti taajuusmuuttajia intialaiselle polyesterilankaja polyesterikuituvalmistaja Reliance Industries Ltd:lle (RIL) yhteistyössä intialaisen partnerinsa Hi-Rel Electronics Pvt Ltd:n kanssa. Haziran ja Patalgangan tehtaille toimitetut 270 Vaconin taajuusmuuttajaa säätävät moottoreiden toimintaa ja tehoa. Taajuusmuuttajat kasvattavat tuotantokoneiston käyttöikää, tuovat energiansäästöjä ja parantavat tuotannon laatua. 20 Myynti ja markkinointi

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 VACON OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2003 kello 10.00 Osavuosikatsaus tammikuu-maaliskuu 2003 VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 Tammikuu-maaliskuu yhteenveto

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtajan katsaus Jan Inborr hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj

Hallituksen puheenjohtajan katsaus Jan Inborr hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj Hallituksen puheenjohtajan katsaus Jan Inborr hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj 1 Vastuunrajoitus Tämä esitys sisältää aikaan sidonnaisia tietoja, jotka pitävät paikkansa niiden julkaisuhetkellä. Tämä

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtajan katsaus Panu Routila hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj. Vacon Oyj:n yhtiökokous 2014 Vaasa, 27.

Hallituksen puheenjohtajan katsaus Panu Routila hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj. Vacon Oyj:n yhtiökokous 2014 Vaasa, 27. Hallituksen puheenjohtajan katsaus Panu Routila hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj Vacon Oyj:n yhtiökokous 2014 Vaasa, 27. maaliskuuta 2014 1 Vastuunrajoitus Esityksen sisältö perustuu tämänhetkisiin

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

Vacon puhtaan teknologian puolesta

Vacon puhtaan teknologian puolesta Vacon puhtaan teknologian puolesta Vesa Laisi, toimitusjohtaja, Vacon Oyj 16.11.2011 11/21/2011 1 Vacon - Driven by drives Vacon on globaali taajuusmuuttajavalmistaja. Yhtiö on perustettu vuonna 1993 Vaasassa.

Lisätiedot

Vacon puhtaan teknologian puolesta

Vacon puhtaan teknologian puolesta Vacon puhtaan teknologian puolesta Vesa Laisi, toimitusjohtaja, Vacon Oyj 16.2.2012 Vacon - taajuusmuuttajatalo Vacon on maailman suurin yksinomaan taajuusmuuttajia suunnitteleva ja valmistava yhtiö. Yhtiö

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1(5) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Nordic Aluminium Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Vesa Laisi toimitusjohtaja, Vacon Oyj. Vacon Oyj:n yhtiökokous 2014 Vaasa, 27. maaliskuuta 2014

Toimitusjohtajan katsaus Vesa Laisi toimitusjohtaja, Vacon Oyj. Vacon Oyj:n yhtiökokous 2014 Vaasa, 27. maaliskuuta 2014 Toimitusjohtajan katsaus Vesa Laisi toimitusjohtaja, Vacon Oyj Vacon Oyj:n yhtiökokous 2014 Vaasa, 27. maaliskuuta 2014 1 Vastuunrajoitus Esityksen sisältö perustuu tämänhetkisiin tietoihin. Esitys sisältää

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 04 Se on asennekysymys. 05 Vaconin arvot. 07 Taajuusmuuttaja alentaa energiankulutusta. 08 Toimialan kehittyminen vuonna 2005

Sisällysluettelo. 04 Se on asennekysymys. 05 Vaconin arvot. 07 Taajuusmuuttaja alentaa energiankulutusta. 08 Toimialan kehittyminen vuonna 2005 vuosikertomus 2005 1 2 Vacon on globaali asiakaslähtöinen ja dynaaminen taajuusmuuttajatoimittaja, jolla on määrätietoisen intohimoinen asenne tuotejohtajuuteen ja asiakaspalveluun. Sisällysluettelo 04

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

Osakkeet, osakepääoma, suurimmat osakkeenomistajat ja viimeisen 12 kuukauden aikana tehdyt liputusilmoitukset Espanja Ranska Vaasa Tilintarkastus

Osakkeet, osakepääoma, suurimmat osakkeenomistajat ja viimeisen 12 kuukauden aikana tehdyt liputusilmoitukset Espanja Ranska Vaasa Tilintarkastus driven by drives vuosikertomus 2004 2 Vacon on globaali asiakaslähtöinen ja dynaaminen taajuusmuuttajatoimittaja, jolla on määrätietoisen intohimoinen asenne tuotejohtajuuteen ja asiakaspalveluun. 4 Mikä

Lisätiedot

VACONIN SAADUT TILAUKSET ENSIMMÄISELLÄ KAUDELLA OLIVAT YRITYKSEN HISTORIAN KORKEIMMAT

VACONIN SAADUT TILAUKSET ENSIMMÄISELLÄ KAUDELLA OLIVAT YRITYKSEN HISTORIAN KORKEIMMAT VACON OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2004 kello 10.00 Osavuosikatsaus tammikuu-maaliskuu 2004 VACONIN SAADUT TILAUKSET ENSIMMÄISELLÄ KAUDELLA OLIVAT YRITYKSEN HISTORIAN KORKEIMMAT Tammikuu-maaliskuu pääkohdat:

Lisätiedot

Vacon Oyj Kestävä kasvuyhtiö

Vacon Oyj Kestävä kasvuyhtiö Vacon Oyj Kestävä kasvuyhtiö Sijoitus Invest messut 2013 Helsinki 13.-14.11.2013 Vesa Laisi, Vacon Oyj:n toimitusjohtaja Vacon 1 Huomautus Esityksen sisältö perustuu tämänhetkisiin tietoihin. Esitys sisältää

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti: poistetaan

Lisätiedot

Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta positiivinen (0,5 milj. euroa)

Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta positiivinen (0,5 milj. euroa) Vacon Oyj, pörssitiedote, 2 toukokuu 2002 klo 10.00 Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2002 VACONIN TILAUKSET KASVOIVAT 17 PROSENTTIA Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta positiivinen (0,5 milj. euroa)

Lisätiedot

Yhtiökokous 19.4.2011

Yhtiökokous 19.4.2011 Yhtiökokous 19.4.2011 Toimitusjohtajan katsaus Visio Marimekko on maailman arvostetuin kuviosuunnittelija ja yksi kiehtovimmista designbrändeistä. Strategian kulmakivet 1-12/2010 8.2.2011 Marimekon kangaspainon

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa. Hallituksen ehdotus koskien

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous 2014. 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous 2014. 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2014 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja 2013: Vahvaa kokonaiskehitystä 2013 2012 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset M 6 151,0 5 496,2 11,9

Lisätiedot

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 5.4.2016 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus Ahlstrom Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1 (5) UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Työjärjestystä on muutettu viimeksi

Lisätiedot

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SysOpen Digia Oyj:n ( Yhtiö ) hallitus ehdottaa, että Yhtiön 28.2.2007 pidettävä varsinainen yhtiökokous päättäisi jäljempänä tarkemmin määritellyistä asioista.

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/2013 VACON OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Vaasan Ylioppilastalo, Yliopistonranta 5, Vaasa

PÖYTÄKIRJA 1/2013 VACON OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Vaasan Ylioppilastalo, Yliopistonranta 5, Vaasa VACON OYJ:N Aika Tiistai klo 15.00 16.25 Paikka Vaasan Ylioppilastalo, Yliopistonranta 5, 65200 Vaasa Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät

Lisätiedot

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2003 VACON KASVOI HYVÄLLÄ KANNATTAVUUDELLA MARKKINAKASVUA NOPEAMMIN. Vacon Oyj, pörssitiedote kello 10.

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2003 VACON KASVOI HYVÄLLÄ KANNATTAVUUDELLA MARKKINAKASVUA NOPEAMMIN. Vacon Oyj, pörssitiedote kello 10. Vacon Oyj, pörssitiedote 5.8. kello 10.00 Osavuosikatsaus tammi kesäkuu VACON KASVOI HYVÄLLÄ KANNATTAVUUDELLA MARKKINAKASVUA NOPEAMMIN Huhti-kesäkuu yhteenveto Liikevaihto oli 29,0 milj. euroa (edellisen

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

VACON OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Vacon saavutti vuodelle 2003 asetetut taloudelliset tavoitteensa

VACON OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Vacon saavutti vuodelle 2003 asetetut taloudelliset tavoitteensa Vacon Oyj, pörssitiedote 12 helmikuu 2004 klo 10.00 VACON OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12. Vacon saavutti vuodelle asetetut taloudelliset tavoitteensa Viimeisellä vuosineljänneksellä Vaconin kannattavuus

Lisätiedot

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖYTÄKIRJA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Keskiviikko 31.3.2010 klo 13.00-13.30 Paikka Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi Läsnä Paikalla olivat pöytäkirjan liitteenä 1 olevasta osallistujaluettelosta

Lisätiedot

KONE Pörssi-ilta , Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONE Pörssi-ilta , Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONE Pörssi-ilta 25.3.2013, Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Vuosi 2012 lyhyesti KONE lyhyesti myynnin ja henkilöstön jakautuminen vuonna 2012 Liikevaihto liiketoiminnoittain, yhteensä 6,3 miljadia

Lisätiedot

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009. Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009. Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009 F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009 Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009 Sisältö Markkinakatsaus 2008 kasvun ja kannattavuuden vuosi Tulevaisuuden näkymät Varsinainen yhtiökokous 26.3.2009 Sivu

Lisätiedot

VACON RAPORTOI HYVÄSTÄ TULOKSESTA JA MYYNNIN KASVUN JATKUMISESTA KOLMANNELLA KAUDELLA

VACON RAPORTOI HYVÄSTÄ TULOKSESTA JA MYYNNIN KASVUN JATKUMISESTA KOLMANNELLA KAUDELLA Vacon Oyj, pörssitiedote 28 lokakuu klo 10.00 Tilinpäätös tammi- syyskuu VACON RAPORTOI HYVÄSTÄ TULOKSESTA JA MYYNNIN KASVUN JATKUMISESTA KOLMANNELLA KAUDELLA Heinäkuu-syyskuu pääkohdat: Liikevaihto oli

Lisätiedot

6. Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Vacon Oyj, Pörssitiedote, 25.2.2013 kello 13.45 Yhtiökokouskutsu Vacon Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 26.3.2013 klo 15.00 Vaasan Ylioppilastalolla

Lisätiedot

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS 2005 27. tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Strategia KONE tuo asiakkailleen kilpailuetua innovatiivisilla palveluillaan ja ratkaisuillaan. Samalla KONEen tuotteet

Lisätiedot

KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 1 (7) KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N HALLINNOINTI (CORPORATE GOVERNANCE) Toimiala... 2 Visio, strategia ja tavoitteet... 2 Arvot... 2 Yhtiön arvot

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006.

Lisätiedot

PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ

PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ 2) PwC:n tutkimus Corporate Governance -tietojen esittämisestä listayhtiöissä PwC PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ PwC kävi läpi CG-tietojen esittämisen Päälistan

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2013 25. helmikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja 2012: Vahvaa kehitystä ja ennätyskorkea rahavirta 2012 2011 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me

Lisätiedot

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: 25.4.2013 klo 14.00 Paikka: Kulttuuritalo, Sturenkatu 4, 00510 Helsinki Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta

Lisätiedot

Pöytäkirja 1/2007 PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Pöytäkirja 1/2007 PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Pöytäkirja 1/2007 Aika: 29.3.2007 klo 16.00 Paikka: PKC Group Oyj:n toimitilat, Kempele Läsnä: Ääniluettelo, josta käyvät ilmi kokouksessa läsnä olleet osakkeenomistajat,

Lisätiedot

1(5) Affecto Oyj OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS. 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus ja tehtävät

1(5) Affecto Oyj OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS. 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus ja tehtävät 1(5) Affecto Oyj OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus ja tehtävät Affecto Oyj:n (jäljempänä "Yhtiö") osakkeenomistajien nimitystoimikunta (jäljempänä "Toimikunta")

Lisätiedot

KONEen taloudellinen katsaus 2005. Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen taloudellinen katsaus 2005. Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen taloudellinen katsaus 2005 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Toimialan kehitys tilikaudella Uusien laitteiden markkinat yhä kasvussa Aasiassa Modernisoinnin kasvu vahvistui Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1(7) HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen

Lisätiedot

YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys 1 YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus YIT Oyj:n (jäljempänä "Yhtiö") osakkeenomistajien nimitystoimikunta (jäljempänä Toimikunta ) on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko.

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko. 1(5) TIIMARI OYJ ABP (y-tunnus 0106264-1) VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2010 Aika: Paikka: 30.3.2010, kello 13.00 alkaen Scandic Marski hotelli, Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 11.4.2013 1 Osinkopolitiikka ja osingonmaksu Osinkopolitiikka: Osinkona jaetaan vähintään 35 % nettotuloksesta. Nokian Renkaat Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2012

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2007. Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 31.1.2008

Tilinpäätöstiedote 2007. Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 31.1.2008 Tilinpäätöstiedote 2007 Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 1 Keskeistä 2007 Koko vuoden saadut tilaukset kasvoivat yli 40 % nousten 4 106 (1-12/2006: 2 910) milj. euroon. Q4 tilaukset ennätykselliset 1 214

Lisätiedot

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: 24.4.2014 klo 13.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talon kongressisiipi, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Vesa Laisi toimitusjohtaja, Vacon Oyj

Toimitusjohtajan katsaus Vesa Laisi toimitusjohtaja, Vacon Oyj Toimitusjohtajan katsaus Vesa Laisi toimitusjohtaja, Vacon Oyj 1 Vastuunrajoitus Tämä esitys sisältää aikaan sidonnaisia tietoja, jotka pitävät paikkansa niiden julkaisuhetkellä. Tämä esitys sisältää tulevaisuuteen

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Viikin Biokeskuksen auditorio 2041, Helsinki

Helsingin yliopiston Viikin Biokeskuksen auditorio 2041, Helsinki HERANTIS PHARMA OYJ Pöytäkirja 1/2017 Y-tunnus: 2198665-7 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 11.4.2017, klo 13.00 Paikka Läsnä Helsingin yliopiston Viikin Biokeskuksen auditorio 2041, Helsinki Liitteessä 3 luetellut

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (6) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (6) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 6/2017 1 (6) 3 Helsingin Satama -konsernin varsinaiset yhtiökokoukset 2017 HEL 2017-000806 T 00 01 05 Päätösehdotus päättää kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa

Lisätiedot

CAPMAN OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE - OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN

CAPMAN OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE - OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN CAPMAN OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE - OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että perustetaan osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelemaan

Lisätiedot

Johtaminen haastavassa ympäristössä Rahapäivä 16.09.2009. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja, KONE Oyj

Johtaminen haastavassa ympäristössä Rahapäivä 16.09.2009. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja, KONE Oyj Johtaminen haastavassa ympäristössä Rahapäivä 16.09.2009 Matti Alahuhta Toimitusjohtaja, KONE Oyj Sisältö Taloudellinen kehitys 1-6/2009 Markkinakehitys KONEen kehittämisohjelmat Johtaminen haastavassa

Lisätiedot

6. 31.10.2013 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. 31.10.2013 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Panostaja Oyj Pörssitiedote YHTIÖKOKOUSKUTSU Panostaja Oyj Pörssitiedote 13.12.2013 klo 10:30 Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona tammikuun 29. päivänä 2014 kello 13:00 Technopolis

Lisätiedot

English Svenska Suomi

English Svenska Suomi Kielikanavat Headphones Valitse kielikanava / Choose your language: English Svenska Suomi Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, kuten markkinoiden oletettuun kasvuun

Lisätiedot

(6) Vuoden 2016 konsernitilinpäätöksen sisältävän tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

(6) Vuoden 2016 konsernitilinpäätöksen sisältävän tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Ferratum Oyj:n osakkeenomistajille KUTSU FERRATUM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Ferratum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 4.5.2017, klo 10.00 alkaen

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus maaliskuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

Taloudellinen katsaus maaliskuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Taloudellinen katsaus 2009 1. maaliskuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Sisältö 1. KONEen kilpailukyvyn kehittäminen 2. Taloudellinen kehitys 3. Markkinakehitys 4. Kehitysohjelmat 5. Markkinanäkymät

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 9.4.2014 klo 15.00 Paikka Läsnä Finlandia talon Helsinki-sali, Mannerheimintie 13, Helsinld Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2015 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 8.4.2014

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 8.4.2014 HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 8.4.2014 1 Osinkopolitiikka ja osingonmaksu Osinkopolitiikka: Osinkona jaetaan vähintään 35 % nettotuloksesta. Nokian Renkaat Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2013

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella

Lisätiedot

Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 1 Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 1. Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Klaus W. Heinemann 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien

Lisätiedot

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto.

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto. YHTIÖJÄRJESTYS 2015 YHTIÖJÄRJESTYS 2 (7) 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ja sen kotipaikka Helsinki. Yhtiön toiminta käsittää Euroopan

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2015 23. helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja 2014: Kannattava kasvu jatkui 2014 2013 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 6 812,6 6 151,0

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: klo 11.00 Paikka: Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Läsnä: Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät

Lisätiedot

Määrätietoisesti eteenpäin. 5. maaliskuuta 2012 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

Määrätietoisesti eteenpäin. 5. maaliskuuta 2012 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Määrätietoisesti eteenpäin 5. maaliskuuta 2012 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Sisältö Liiketoiminnan kehitys vuonna 2011 Markkinoiden kehitys vuonna 2011 Vuoden 2011 kohokohdat Markkina- ja liiketoimintanäkymät

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2010. Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki avasi kokouksen.

PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2010. Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki avasi kokouksen. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 13.4.2010 klo 10:00 Paikka: Läsnä: Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30

Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30 Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30 KUTSU MARIMEKKO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Marimekko Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 16.12.2009 (Corporate Governance Statement)

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 16.12.2009 (Corporate Governance Statement) SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 16.12.2009 (Corporate Governance Statement) Emoyhtiö Viking Line Abp on noteerattu 5. heinäkuuta 1995 lähtien NASDAQ OMX Nordic, Helsingissä. Konserniin kuuluvat

Lisätiedot

Liite 3 Yhtiökokouskutsu Vacon Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 22.3.2011 klo 15:00 Åbo Akademin Akademi-salissa osoitteessa Academill, Rantakatu

Lisätiedot

>>Ajantasaista tietoa hallinnointiin liittyvistä asioista löytyy internet-sivustoltamme www.takoma.fi.

>>Ajantasaista tietoa hallinnointiin liittyvistä asioista löytyy internet-sivustoltamme www.takoma.fi. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Olemme laatineet tämän selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä suomalaisten listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 54 mukaisesti. Tämä selvitys hallinto-

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Rahapäivä 2015 17.9.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava yritys Noin 3 400 työntekijää 22

Lisätiedot

Vacon driven by drives. Pörssi-ilta 9.3.2009 Vesa Laisi, toimitusjohtaja Vacon Oyj

Vacon driven by drives. Pörssi-ilta 9.3.2009 Vesa Laisi, toimitusjohtaja Vacon Oyj Vacon driven by drives Pörssi-ilta 9.3.2009 Vesa Laisi, toimitusjohtaja Vacon Oyj 2 12/03/2009 Forward looking statements A number of forward-looking statements will be made during this presentation. Forward-looking

Lisätiedot

KONEen tilinpäätös 2009. 26. tammikuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONEen tilinpäätös 2009. 26. tammikuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONEen tilinpäätös 2009 26. tammikuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q4 2009: Edelleen hyvää kehitystä liikevoitossa ja rahavirrassa Q4/2009 Q4/2008 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos

Lisätiedot

TELESTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

TELESTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA TELESTE OYJ 1 (5) TELESTE OYJ:N Aika: Tiistaina kello 15.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. (Corporate Governance Statement)

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. (Corporate Governance Statement) 1 (6) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2012 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunnan

Lisätiedot

KONEen tilinpäätös 2014

KONEen tilinpäätös 2014 Paikallinen huoltotiimi palveluksessasi. Huollon asiantuntijamme päivystävät ympäri vuorokauden ja huoltavat yli miljoonaa laitetta lähes 60 maassa. He pitävät hissit, liukuportaat ja automaattiovet toiminnassa

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Sisältö Vuosi on alkanut hyvin KONEen kilpailukyvyn kehittäminen Miten KONE on kehittynyt

Lisätiedot

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Keskeiset asiat 1-6/2011 Suunnittelupalveluiden kysynnän kasvu jatkui. Liikevaihto jatkoi kasvuaan. Liikevoitto oli vertailukauden tasolla

Lisätiedot

LUONNOS 26.11.2015 TYKKIMÄEN VAPAA-AIKAKESKUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Tykkimäen vapaa-aikakeskus Oy ja kotipaikka Kouvola. 2 Yhtiön toimialana on matkailun ohjelmapalvelutoiminta, majoitus-

Lisätiedot

hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja teknistä

hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja teknistä ASPOCOMP GROUP OYJ:N Aika: 26.4.2012 klo 13:00 Paikka: Läsnä: Fondia Oy:n toimitilat, Lönnrotinkatu 5, 4 krs., Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon

Lisätiedot

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS 1 (5)

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS 1 (5) VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS 1 (5) 2 (5) Yleinen lähtökohta Corporate Governance (CG) -työryhmän vuonna 2003 julkaisemat

Lisätiedot

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1. LEMMINKÄINEN OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Paikka Läsnä 25.3.2015 klo 15.00 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman tilat, Salmisaarenranta 11, Helsinki Kokouksessa olivat

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan JÄTTEIDENKÄSITTELY OY

Pohjois-Satakunnan JÄTTEIDENKÄSITTELY OY Pohjois-Satakunnan jätteiden käsittely Oy:n varsinainen yhtiökokous Aika 29.6.2017 alkaen klo 12.00 Paikka Kankaanpään kaupungintalo, kaupunginjohtajan huone, Kuninkaanlähteenkatu 12. Kutsutut / Läsnä

Lisätiedot

ELECSTER OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 13:00

ELECSTER OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 13:00 ELECSTER OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.03.2017 KLO 13:00 YHTIÖKOKOUSKUTSU Elecster Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 20.4.2017 klo 13:00 alkaen yhtiön toimitiloissa

Lisätiedot

KONEen tilinpäätös 2013

KONEen tilinpäätös 2013 KONEen käyttäjälähtöistä suunnittelua. KONEen tilinpäätös 2013 Uudella ja intuitiivisella kosketusnäytöllä ohjaat nyt helposti myös hissiä. 28. tammikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Q4 2013:

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

KONECRANES OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

KONECRANES OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET KONECRANES OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Jaa Stock exchange release 23.03.2017-12:30 Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään keskiviikkona 23.3.2017 klo 10.00 Hyvinkäällä.

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Aldata Solution Oyj. Yhtiökokous 15.4.2004

Aldata Solution Oyj. Yhtiökokous 15.4.2004 Aldata Solution Oyj Yhtiökokous 15.4.2004 Matti Hietala, toimitusjohtaja Aldata Solution Oyj lyhyesti Perustettu 1988 Toimiala Aldata kehittää, markkinoi ja asentaa integroituja kaupan ohjelmistoratkaisuja.

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

KONEen tilinpäätös 2011. 26. tammikuuta 2012 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONEen tilinpäätös 2011. 26. tammikuuta 2012 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONEen tilinpäätös 2011 26. tammikuuta 2012 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q4 2011: Hyvää kehitystä haastavassa ympäristössä Q4/2011 Q4/2010 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset

Lisätiedot