Raili Gothóni

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raili Gothóni 2.11.2012"

Transkriptio

1 Raili Gothóni Ruokakasseja, pieniä avustuksia lähikauppaan, vaatimuksia vuokrarästin maksamisesta. Hätäähän tämäkin on, mutta mitä sillä autetaan. Minulla on aivan erilainen kuva diakoniasta, se on osa kirkon hengellistä työtä. Nyt en ehdi kunnolla tavata ihmisiä. (90-luvun laman puristuksessa ollut työntekijä työnohjauksessa) Vein muovikassissa kaikki laskut, karhut ja karhujen karhut, joita en ollut edes jaksanut avata. Kaadoin diakoniatyöntekijän pöydälle. Hän asiallisesti sanoi, että katsellaanpa näitä yhdessä ja kysyi, miten muuten jaksan Tahdon kiittää kaikkia tästä mahtavasta avusta, joka olen saanut. Sen avulla pääsin aloittamaan ns. alusta. Nyt jälkeenpäin vasta olen todella ymmärtänyt kuinka suuri apu tällä on ollut.apu koutui omista asioista huolehtimisen aluksi ja pelasti pahemmalta nöyryytykseltä. (Akordin saanut) 1

2 Yksilön kokemus: liukuva pinta, voimattomuus, kasaantuneet köyhyyden ongelmat, sairaus, avioero, talouden hallintaongelmat, heikko koulutus, elämänhallintaongelmat, mielenterveys- ja päihdeongelmat, työttömyys, maahanmuuttajuus, ei www. Yhteiskuntaan ja sen rakenteiden muutoksiin liittyvät syyt: Luotonantopolitiikka (pikavippien korot), lama- ja taloudelliset laskukaudet, pitkäaikaistyöttömyys, lomautukset ja irtisanomiset, alueelliset erot huonovointisuudessa, muutokset kulutuskäyttäytymisessä, viimesijaisen sosiaaliturvan ongelmat, sosiaali-, terveys-, koulutus- ja asuntopolitiikka, hyvinvointipalvelujen leikkaukset/ mitä kirkko tunnistaa, mitä hyväksyy, mitä puolustaa? 2

3 Molemmat avoimin paljain käsin Jesaja 58:6-8, Toisenlaista paastoa minä odotan, että vapautat syytömät kahleista,. Murrat leipää nälkäiselle,avaat kotisi kodittomalle, vaatetat alastoman, kun hänet näet, etkä karttele apu tarvitsevaa veljeäsi ja Jaak. 2:15-16 Jos veljenne tai sisarenne on vaikka vaatteita ja jokapäiväistä ravintoa, niin turha teidän on sanoa: menkää rauhassa, pitäkää itsenne lämpimänä ja syökää hyvin, jos ette anna heille mitä he elääkseen tarvitsevat Laki ja säädökset versus armo ja harkintavalta Hädän ääripää: Asiakkaan ongelma ei ole yksinkertainen ja selviytymiskyky usein rajoitteista Avunsaajan sisäisen elämänhallinnan vahvistaminen merkityksellisyys, toivo, voima kestää paineita, motivaatio yrittää itse, kuulluksi tuleminen ( Hirstiö- Snellman 2000, Gothóni & Vähäkangas 2010 Leipää vai läsnäoloa, sielunhoito versus taloudellinen auttaminen (Kettunen 2001) Konaisvaltaisuus huomioi myös ruumiin tarpeisiin (Roivanen 2003, Kainulainen 2006). Työntekijä yhteisö määrittää miten asiakkaan näkee, mitä apua tarjoaa, ketkä määritellään avuntarvitsijoiksi (Gothóni 2006, Juntunen 2011) Ei oikeutta saada apua, ei valitusoikeutta vain velvollisuus auttaa Vastuu kansalaisten perustoimeentulosta kuuluu lakisääteisesti yhteiskunnalle. Diakonia-avustus ei voi korvata yhteiskunnan vastuuta. Tarvitaan jatkuvaa ohjausta 3

4 Auttamisen välineitä seurakunnat, rovastikunnat, yhtymät ja hiippakunnat Diakoniamäärärahat: budjettimäärärahat, yhteisvastuukeräys, (10 % yhteisvastuu keräyksen tuotosta) mahdolliset kolehti- ja lahjoitusrahat, voidaan anoa lisärahaa tai vedota yrityksiin, yksityisiin ihmisiin ja järjestöihin Kokonaisvaltainen kohtaaminen, jonka osana taloudellinen avustaminen harkinnan varaisesti (esim. ruoka-apu, lääkkeet, vuokrarästit, yhteisölliset ruokailut). Vuonna 2011 kirkko antoi suoraa taloudellista apua 7,54 M pääasiassa yksin asuville, eläkeläisille ja yksinhuoltaja-perheille. Avustusten lisäksi seurakunnat järjestivät edullista tai ilmaista ruokailua, joissa aterioitiin kertaa. Lisäksi on jaettu lahjoituksina sekä EU-avustuksena saatuja ruokatarvikkeita. Auttamisen välineitä Kirkon Diakoniarahastot Periaatteet: Tuki on tilapäistä ja kertaluontoista avustamista odottamattomassa kriisitilanteissa Vuonna 2011 Kirkon diakoniarahastosta anottiin 411 avustusta, yhteissummaltaan Näistä avustus myönnettiin 306 tapauksessa ja avustusten yhteissumma oli Akordi-rahasto; auttaa ylivelkaantuneita, velkataakan ja velkakierteen katkaisu, diakoniatyöntekijän ja velkaneuvojien yhteistyö, velkojan ja velallisen sovinto Syrjäytymisen ehkäisyn määrärahat: Nuorten syrjäytymisen ehkäisy, Ylivelkaantuminen Maahanmuuttajat, Asunnottomuus (liittyminen asunnottomuusohjelmaan), Köyhät seurakunnat Perhetyö, Terveyden edistäminen (liittyminen terveyserojen kaventamisohjelmaan), Mielenterveys (liittyminen Mieli 2009 ohjelmaan), Köyhyyden vähentäminen (liittyminen köyhyysvuoden teemaan) Kirkkohallituksen kriisi ja vaikuttamistyö 4

5 Vuorovaiktussuhde ja motivaatio Asiakkaan oma mahdollisuus vaikuttaa, osallistua ja motivoitua työskentelyyn. Jos vahva valtasuhde (asiakkaan oma toiminta nihiloidaan), Joskus molemmat tietävät, miten toimitaan, muotoutuu pelejä kun suhde ei toimi se on asiakkaan vika, kun se toimii, se on työntekijän ansio, joskus työtekijät kilpailevat keskenään, Yhteistyö: talous ja velkaneuvonta; Sosiaalinen luototus, Takuu säätiö, Kela, Sosiaalitoimi, Järjestöt, säätiöt, Työttömät, vapaaehtoiset, Taloyhtiöt Velkojat ja perintäfirmat, yritykset Toiminan muodot: Asianajamista, tiedottamista, vaikuttamista Onnistunut aloudellinen apu edellyttää kokonaiselämän hahmottamista ja kohtaamista Rahaa, ruokaa, asuntoa, aineellinen apu, että perustarpeet on mahdollista tyydyttää Diakoniatyöntekijöiden hyvien ammatillisten ja vapaaehtoisten verkoston hyödyntäminen Ajan käyttöä henkilkohtaiseen neuvontaa ja palveluohjaukseen (esim. lomakkeet ja internet) Kohtaaminen, kuunteleminen, arvostaminen diakonian erityisosaamista Kirkon, seurakunnan työntekijänä diakoniatyössä on aina arvo ulottuvuus, henkinen ja hengellinen auttaminen ihmisten tarpeiden mukaisesti 5

6 MIKÄ ON TAVOITE? Jos tavoitteena on köyhyyden poistaminen? Jos tavoitteena on yksilön ja perheen velkataakan poistaminen? Jos tavoitteena on sosiaalisen- ja terveydellisen hyvinvoinnin edistäminen?jos tavoitteena on ihmisarvon, henkisen ja hengellisen hyvinvoinnin toteutumisen mahdollistaminen?jos tavoitteena on oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon toteutuminen?jos tavoite on, että yksilön oma elämänhallinta lisääntyy?jos tavoite on, että yksilö löytää seurakunnan ja Jumalan? Jos tavoite on, että armottomia ja epäoikeudenmukaisia sosiaalisia rakenteita, rajoja ja vallan suhteista johtuvia esteitä puretaan? MARKITTÄVIÄ TULOKSIA q Nopea apu ilman byrokratiaa ja nöyryytystä q Vahvistaa yhteistyötä muihin alueen toimijoihin q Ruokakassi tai osto-osoitus saattaa turvata päivittäistä selviytymistä kun asiakas odottaa viranomaispäätöksiä keskeneräisissä asioissa. q Vuosina soviteltuja lainoja suuruudet 1000 eurosta 6 miljoonaan (210 henkilöä), viiden vuoden jälkeen 85 % autetuista velattomia q Yksilön häpeän kokemukset vähenevät, sosiaaliset suhteet paranevat, mahdollisuus tulevaisuuteen q Antaa tietoa yhteiskunnan heikompiosaisten tilanteesta q Vaikuttaa muiden kanssa esim velkojen lopullinen vanheneminen (sitkeää työtä 1990-luvun laman jälkeen) ONGELMIA q Työntekijöiden erilaiset näkemykset hengellisen ja taloudellisen avustuksen ensisijaisuudesta tai tasavertaisuudesta, Ristiriitaista viestiä ulospäin. q Mahdollisuus harkintavallan ja vallan käyttöön q Vuorovaikutussuhteiden monikerroksisuutta ei nähdä tai haluta nähdä q Diakoniatyön kautta saatu taloudellinen apu ei euromääräisesti suuri q Tilapäisestä avusta jatkuvaan auttamisen vaatimukseen ja jopa hyväksikäyttöön herättää työntekijöissä kyynisyyttä. q Isot alueelliset ja hiippakunnalliset erot ja erityyppiset lomakkeet ja periaatteet, tarve selkiyttämiselle ilmeinen 6

7 Haasteita: v 15 % ei ole saanut tarvitsemaansa (terveydenhuollon) apua, kasaantuvaa huono-osaisuutta suomalaista (Kansalaisbarometri 2011) v Köyhä on sairas eikä saa hoitoa, että paranisi nopeasti ( Kinnunen 2008) v Pätkätyöt eivät riitä elämiseen, itsenäiseksi yrittäjäksi pakottaminen, yrittäjänä putoaa sosiaaliturvan ulkopuolelle, perusturva ei riitä. v Omaishoitajat, joille suositellaan yksityisiä kotihoitopalveluja v Eläkeläispariskunnasta toinen kuolee menot eivät puoliudu, tulot puoliutuvat Iso asuntolaina, muutos työttömyys tai sairastaminen v Köyhien perheiden II-aasteen esim. lukiolaisten kirjat, koulussa organisoi kirjojen kierrätystoimintaan v Maahanmuuttaja äitien (ilman oleskelulupaa), vaikka isä töissä ja oleskelupa maksettava neuvola ja synnytyssairaalakulut. Neuvolapalveluja tai synnyttäminen maksaa. STM- ei asiaan tartuta, kunnat voivat päättää synnytys. Voisiko tehdä esim. vapaaehtoistyönä kerran kuukaudessa lääkäri tavattavissa v Hoivapalvelut kansainväliset suuryhtiöt jyräävät kotimaiset palveluyritykset. Kilpailuttamisen osaaminen, hoivapalveluyritykset kuolevat. Ehkäisevää työtä Perustyön hyvä toteutuminen: perhe-, lapsi-, nuoriso-, yhteisö-, diakonia-, ja yleisessä seurakuntatyössä, yhteisöllinen välittäminen Mahdollisuus yhteiskunnalliseen vastuuseen: Tukikummisäätiö; Sipiläsäätiö.rahat jaetaan kirkon diakoniarahaston kautta, tukee nuoria harrastuksiin ja osallisuuteen diakoniarahaston kautta Perustelut: Mahdollisuus käyttää valmista kanavaa, luotettava, aina on joku ihminen, joka on kohdannut ihmisen ja on ammattitaitoinen. Tutkimustarpeita:: mitä merkitsee, kun vuokrarästejä ei makseta, mitkä ovat uuden hädän muodot ja vaikuttamisen tavat, seuranta vaikutuksista, seurakuntien, hiippakuntien kirkon diakoniarahaston työnjaot ja sujuvat käytännöt, mitä olisi suomalainen yhteiskunnallinen sielunhoito, käsitteiden käytön selkiyttämistä; retoriikalla legitimoidaan hyvin erilaisia käytäntöjä 7

8 Gothóni, Raili (2006). Velat anteeksi? akordirahaston arviointitutkimus. Gothóni, Raili & Vähäkangas, Auli (2010). Toivon häivähdyksiä hiv-tartunnan saaneiden ja ylivelkaantuneiden arjesta Diakonian tutkimus 1/2010, pp Hiilamo, Heikki (2011) Reinvigorated church poor relief in Finland between two reces Hirstiö-Snellman, Paula (2000). Kirkon Katastrofirahaston toiminnan vaikuttavuus Juntunen, Elina (2011). Vain hätäapua? Taloudellinen avustaminen diakoniatyön professionaalisen itseymmärryksen ilmentäjänä Kettunen, Paavo (2001). Leipää vai läsnäoloa, asiakaan tarve ja diakoniatyöntekijän työnäky laman puristuksessa 8

HELSINKILÄISTEN SEURAKUNTIEN VANGEILLE MYÖNTÄMÄT TALOUDELLISET AVUSTUKSET

HELSINKILÄISTEN SEURAKUNTIEN VANGEILLE MYÖNTÄMÄT TALOUDELLISET AVUSTUKSET HELSINKILÄISTEN SEURAKUNTIEN VANGEILLE MYÖNTÄMÄT TALOUDELLISET AVUSTUKSET Heidi Jumppanen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen

Lisätiedot

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Suomalaisten puolesta Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Perussuomalainen sosiaalija terveyspolitiikka Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on käsite, josta olemme voineet suomalaisina

Lisätiedot

Kielteinen päätös sosiaalisesta luototuksesta, kuinka elämä jatkuu?

Kielteinen päätös sosiaalisesta luototuksesta, kuinka elämä jatkuu? Kielteinen päätös sosiaalisesta luototuksesta, kuinka elämä jatkuu? Mäkelä, Outi 2012 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Kielteinen päätös sosiaalisesta luototuksesta, kuinka elämä jatkuu? Mäkelä

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE 33 KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE TEIJA NUUTINEN ViaDia Joensuu ry 1 Sisällys 1 Saatteeksi... 4 2 ViaDia = diakonian kautta...

Lisätiedot

OLE VALMIS! AINA VALMIINA! Diakoniaa partiossa?

OLE VALMIS! AINA VALMIINA! Diakoniaa partiossa? OLE VALMIS! AINA VALMIINA! Diakoniaa partiossa? Mika Wallin Opinnäytetyö syksy 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak- Etelä, Järvenpää Diakoniatyön koulutusala Sosionomi (AMK) + diakonin kelpoisuus SISÄLLYS

Lisätiedot

YLIVELKAANTUMINEN JA PIKAVIPIT

YLIVELKAANTUMINEN JA PIKAVIPIT YLIVELKAANTUMINEN JA PIKAVIPIT Sininauhaliiton jäsen- ja yhteistyöjärjestöissä työskentelevien käsityksiä ylivelkaantuneiden asiakkaidensa elämänhallinnasta ja selviytymismahdollisuuksista Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Talous- ja velka-asioissa auttavat tahot

Talous- ja velka-asioissa auttavat tahot Talous- ja velka-asioissa auttavat tahot HELSINKI 2014 OMILLE JALOILLE TOIMINTA Omille jaloille -tukihenkilöt ovat vapaaehtoisia rinnalla kulkijoita. He toimivat tavallisen ihmisen taidoin omien voimiensa

Lisätiedot

VOIKO JA SAAKO KULTTUURIA MUUTTAA?

VOIKO JA SAAKO KULTTUURIA MUUTTAA? VOIKO JA SAAKO KULTTUURIA MUUTTAA? Perhekasvatustyön tukiohjelma auttaa afrikkalaisia oman kulttuurinsa myönteisiin muutoksiin Anna Kaarina Palmu Kehittämishanke Marraskuu 2012 Seksuaaliterapian ammatilliset

Lisätiedot

Marja Vaarama TYÖPAPERI. Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan

Marja Vaarama TYÖPAPERI. Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan Marja Vaarama TYÖPAPERI Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan 18 2013 Työpaperi 18/2013 Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla

Lisätiedot

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas 1 Varhainen tuki O P A S Varhainen tuki Kohti hyviä käytäntöjä -opas VARHAINEN TUKI kohti hyviä käytäntöjä Helsingin sosiaalivirasto, Lapsiperheiden palvelut, Perhekeskustoiminta Varhainen tuki 2 ISBN

Lisätiedot

SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA JA KÄYTÄNTEINÄ

SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA JA KÄYTÄNTEINÄ Sarja C. Oppimateriaaleja 26, 2011 Pia Lundbom ja Jatta Herranen (toim.) SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA JA KÄYTÄNTEINÄ humak Humanistinen ammattikorkeakoulu SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA

Lisätiedot

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Kirjoittajat ja Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä

Lisätiedot

Yhteisvastuu alkaa 5.2. teemalla VÄLITTÄVÄ YHTEISÖ Säästöryhmän avulla kiinni elämään Sivut 7-10. Kemi. Keminmaa. simo. tervola. tornio.

Yhteisvastuu alkaa 5.2. teemalla VÄLITTÄVÄ YHTEISÖ Säästöryhmän avulla kiinni elämään Sivut 7-10. Kemi. Keminmaa. simo. tervola. tornio. Kirkkolaivaa ei jaeta automaattisesti jos postiluukussa on ilmaisjakelulehtien kielto. Lehden saa silloin osoitteellisena ilmoittamalla osoitteensa oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon. K e m i -To r

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tasa-arvoiset ja vaikuttavat hyvinvointipalvelut. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen vihreät linjaukset

Sisällysluettelo. Tasa-arvoiset ja vaikuttavat hyvinvointipalvelut. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen vihreät linjaukset 1 2 Vihreiden sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 9.5.2010 3 4 5 Tasa-arvoiset ja vaikuttavat hyvinvointipalvelut Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen

Lisätiedot

Anne Ilkko NUORTEN MAKSUHÄIRIÖT JA NIIDEN SEURAAMUKSET SEKÄ RATKAISUKEINOT KAINUUSSA

Anne Ilkko NUORTEN MAKSUHÄIRIÖT JA NIIDEN SEURAAMUKSET SEKÄ RATKAISUKEINOT KAINUUSSA Anne Ilkko NUORTEN MAKSUHÄIRIÖT JA NIIDEN SEURAAMUKSET SEKÄ RATKAISUKEINOT KAINUUSSA Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Liiketalouden ja hallinnon ala Oikeustradenomi Kevät 2009 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:6. Sosiaalinen. luototus. Opas luototuksen käynnistäjälle

Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:6. Sosiaalinen. luototus. Opas luototuksen käynnistäjälle Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:6 Sosiaalinen luototus Opas luototuksen käynnistäjälle Helsinki 2003 2 ISSN 1236-166X ISBN 952-00-1350-4 Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy Painotyö: Edita Prima

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Lauri Tähkä tuo valoa pimeään

Lauri Tähkä tuo valoa pimeään Nokian seurakunta / Pertti Jarla Tamperelainen seurakuntalehti Joulukuu 2014 Virittäydy jouluun Tampereen seurakuntien tapahtumien parissa. Lisätietoja liitteessä. siltalehti.fi Sivut 8 10 Lauri Tähkä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaalisesta luototuksesta, laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta sekä laiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetunlain3 :nmuuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Manuaali ja lokikirja Tytti Solantaus 1 SISÄLLYS LAPSET PUHEEKSI -TYÖMENETELMÄN TAUSTA JA PERIAATTEET... 3 JOHDANTO... 3 TOIMIVA LAPSI&PERHE

Lisätiedot

PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen

PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen Minna Kuusisto Elise Lehtola Päivi Vanhatalo Opinnäytetyö Kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö

Lisätiedot

Keminmaa. Kemi. K e m i -To r n i o n r o v a s t i k u n n a n s e u r a k u n t a l e h t i N o 4 2 5. 2. 2 0 1 0

Keminmaa. Kemi. K e m i -To r n i o n r o v a s t i k u n n a n s e u r a k u n t a l e h t i N o 4 2 5. 2. 2 0 1 0 Kirkkolaivaa ei jaeta automaattisesti jos postiluukussa on ilmaisjakelulehtien kielto. Lehden saa silloin osoitteellisena ilmoittamalla osoitteensa oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon. K e m i -To r

Lisätiedot

Nokian kaupungin sosiaalityön asiakasraati. 4. tapaaminen 12.2.2015

Nokian kaupungin sosiaalityön asiakasraati. 4. tapaaminen 12.2.2015 Nokian kaupungin sosiaalityön asiakasraati MUISTIO 4. tapaaminen 12.2.2015 Paikka: Neuvotteluhuone 201, Harjukatu 21. Paikalla: 7/8 asiakasraatilaista sekä raadin vetäjät Helvi Ulvila ja Marianne Kukkasniemi-

Lisätiedot

Syrjäytynyt ihminen ja kunta

Syrjäytynyt ihminen ja kunta tutkimus Anna-Maria Isola, Elina Turunen, Sakari Hänninen, Jouko Karjalainen ja Heikki Hiilamo Syrjäytynyt ihminen ja kunta kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Syrjäytynyt ihminen ja kunta Anna-Maria Isola,

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Kuka seisoo leipäjonossa?

Kuka seisoo leipäjonossa? tutkimus Maria Ohisalo & Juho Saari Kuka seisoo leipäjonossa? kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Kuka seisoo leipäjonossa? Maria Ohisalo & Juho Saari Kuka seisoo leipäjonossa? Ruoka-apu 2010-luvun Suomessa

Lisätiedot

JÄLKIHUOLLON ASIAKKAAN KOKEMUKSET SOSIAALITYÖN KONTEKSTISSA

JÄLKIHUOLLON ASIAKKAAN KOKEMUKSET SOSIAALITYÖN KONTEKSTISSA JÄLKIHUOLLON ASIAKKAAN KOKEMUKSET SOSIAALITYÖN KONTEKSTISSA Orvokki Kuronen 0302122 Pro Gradu tutkielma Sosiaalityö Kevät 2013 Lapinyliopisto SSOS 1326 okuronen@ulapland.fi Lapinyliopisto, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom sisällysluettelo aluksi mitä mielenterveyden ongelmat ovat? tunteiden häiriöt toiminnan häiriintyminen ajattelun häiriintyminen mistä mielenterveyden häiriöt johtuvat?

Lisätiedot

Kristillisdemokraattien hyvinvointiohjelma

Kristillisdemokraattien hyvinvointiohjelma Hyvinvointiohjelma Kristillisdemokraattien hyvinvointiohjelma Sisältö 1. Kristillisdemokraattien hyvinvointipolitiikan arvot ja tavoitteet 2. Ikärakenteen muutos haastaa hyvinvointipalvelut 3. Hyvinvointierot

Lisätiedot