HUOLEN TUNNISTAMISEN MALLI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUOLEN TUNNISTAMISEN MALLI"

Transkriptio

1 HUOLEN TUNNISTAMISEN MALLI

2 PRO SOS -HANKE ESR-hanke ( ) 7 sosiaalialan osaamiskeskusta, 94 kuntaa ja Kuntaliitto Tavoitteena: selkeyttää ja vahvistaa aikuissosiaalityön asemaa varmistaa asiakaslähtöinen ja asiakkaita osallistava aikuissosiaalityö luoda uusia toimintamalleja sekä käytäntöjä aikuissosiaalityöhön lisätä aikuissosiaalityön vaikuttavuutta ja sen osoittamista VAHVA, ASIAKASLÄHTÖINEN JA VAIKUTTAVA SOSIAALITYÖ!

3 TAUSTAA perustoimeentulotuen hakemusten käsittely, tuen myöntäminen ja maksatus siirtyivät kunnilta Kelan hoidettavaksi Huoli sosiaalihuollon tarpeessa olevien asiakkaiden oikeaaikaisesta ohjautumisesta Kelasta kuntiin Laki toimeentulotuesta velvoittaa kunnan ja Kelan tekemään yhteistyötä toimeentulotuen tarkoituksen toteuttamiseksi. Kansaneläkelaitoksen on tarvittaessa ohjattava ja neuvottava perustoimeentulotuen hakijaa kunnan sosiaalihuollon palveluihin hakeutumisessa.

4 HUOLEN TUNNISTAMISEN MALLI RAKENTUU Perustettiin pääkaupunkiseudun kuntien, Kelan, Apotin ja PRO SOS hankkeen yhteinen työryhmä. Kehitettiin Kelan työntekijöiden käyttöön uusi työväline Huolen tunnistamisen malli (A4-kokoinen huoneentaulu ja 8-sivuinen käyttöohje). Teemat nousevat THL:n sosiaalityön kohdeluokituksesta: elämänhallinta, ihmissuhteet, lapsen tarpeet, väkivalta, oikeusturva, asuminen, toimeentulo, työ tai vastaava toiminta, koulunkäynti tai opiskelu, terveys, päihteiden käyttö ja riippuvuudet, muu asia. Työvälinettä pilotoitiin ajalla Kelassa ja pääkaupunkiseudun kunnissa 600 työntekijän voimin.

5 TYÖVÄLINEEN KESKEISET OMINAISUUDET Asiakas saa tarvitsemansa palvelun, ohjauksen ja tuen oikeaan aikaan ja oikeasta paikasta Huolen tunnistaminen perustuu tapauskohtaiseen harkintaan Ei pohjaudu ainoastaan työntekijän subjektiiviseen arviointiin ja tulkintaan asiakkaan elämäntilanteesta. Asiakkaan arvostava kohtaaminen ja mielipiteiden kuuleminen Pääsääntö ilmoituksen tekemiselle on se, että myös asiakas itse on huolissaan tilanteestaan. Jos suostumusta ei voida saada ja henkilö on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, tai lapsen etu sitä välttämättä vaatii, 1 momentissa tarkoitettujen henkilöiden on tehtävä ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta salassapitosäännösten estämättä viipymättä. (SHL 35 )

6 VÄLIAIKATULOKSIA KUNNAT Uusia asiakkaita 51,6 % Työntekijöistä 87,5% oli täysin tai melko samaa mieltä siitä, että ilmoituksesta kävi ilmi huolen laatu 44,6% ilmoituksista vaati kiireetöntä väliintuloa (välitöntä väliintuloa vaati 5,4%) Ilmoituksessa oli asiakkaan yhteystiedot 98,2% Asiakkaaseen sai helposti yhteyden 69,6% täysin tai melko samaa mieltä Ilmoituksesta seurasi tapaaminen (28,6%), yhteydenotto (19,6%), palvelutarpeen arvioinnin aloittaminen (17,9%), neuvonta (17,9%). Vain 5,4% ei toimenpiteitä.

7 VÄLIAIKATULOKSIA KELA Käyttökokemukset ovat olleet positiivisia. Työvälineestä on ollut apua huolen tunnistamisessa sekä huolen puheeksi ottamisessa. Otsikointi on tuonut selkeyttä asiakkaiden tilanteiden hahmottamiseen ja eri elämän osa-alueisiin liittyvien ongelmien tunnistamiseen. Käyttöohje on koettu selkeäksi ja asian tiivistäminen yhteen sivuun hyväksi. Kelan asiakaspalvelussa on herättänyt turhautumista Kelan käyttämä luokittelu, joka poikkeaa työvälineen luokittelusta. Etuuspuolella työvälineen käyttö on nostanut esiin sosiaalihuollon ilmoituksen kirjaamista koskevan koulutustarpeen. Tulevaisuudessa hyvä apuväline myös perehdyttämiseen ja kouluttamiseen.

8 ELÄMÄNHALLINTA IHMISSUHTEET JA LAPSEN TARPEET VÄKIVALTA JA OIKEUSTURVA - Kykenemättömyys hoitaa arjen asioita - Nuoren henkilön syrjäytyminen työelämästä ja opinnoista - Useat, kasaantuneet ongelmat - Kriisi, esimerkiksi läheisen kuolema, oma tai perheenjäsenen vakava sairastuminen, työstä irtisanominen tai lomautus, ero - Rahat eivät toistuvasti riitä ruokaan ja lääkkeisiin -Yksinäisyyden kokemus -Ihmissuhdevaikeudet ja riidat -Vanhemman jaksamattomuus -Haasteet lapsen kasvatuksessa -Taloudellinen niukkuus, joka estää lapsen osallisuuden ja tarpeiden toteutumisen -Lapsiperheen asuminen on vaarantunut -Alaikäisen lapsen huoltajan asiointi toimistossa päihtyneenä -Lähisuhdeväkivalta tai sen uhka -Taloudellinen hyväksikäyttö -Asiakkaalla ei ole omaa rahaa, eikä pankkitiliä, eikä asiakas tunne oikeuksiaan ASUMINEN -Asunnottomuus, jonka asiakas kokee ongelmaksi -Toistuvaa vuokravelkaa ja asunnottomuuden uhka -Vuokravakuus realisoituu toistuvasti -Itsenäisessä asumisessa on ongelmia TOIMEENTULO -Asiakkaalla on velkaa, josta hän ei koe selviytyvänsä -Useita pikavippejä, uhkapelaamista tai velkakierre -Asiakas ei huolehdi laskujen maksamisesta tai ei toimita maksettavina olevia laskuja -Runsaasti perintätoimiston laskuja TYÖ TAI VASTAAVA TOIMINTA JA KOULUNKÄYNTI TAI OPISKELU TERVEYS, PÄIHTEIDEN KÄYTTÖ JA RIIPPUVUUDET MUU ASIA -Työnhaku katkeaa toistuvasti -Armeija keskeytynyt ilman perusteltua syytä -Työvoimapoliittinen palvelu keskeytynyt ilman perusteltua syytä -Peruskoulu keskeytynyt ilman perusteltua syytä -Opinnot keskeytyneet ilman perusteltua syytä -Toimintakyvyn ongelmia, joihin asiakas haluaa apua -Asiakas tarvitsee apua hoitosuhteen aloittamiseen -Asiakas tarvitsee apua katkenneen hoitosuhteen uudelleen käynnistämiseen -Asiakas kokee riippuvuuden haittaavan elämäänsä ja haluaa siihen apua -Lapsiperheen vanhempi on sairastunut vakavasti ja perhe tarvitsee apua lapsista huolenpitoon -Muistisairaat -Mielenterveysongelmaiset -Asiakas toivoo elämäntilanteensa ja palvelutarpeensa laajempaa arviointia -Asiakas tuo esille sellaisia avuntarpeita, joihin et pysty vastaamaan. Mitä avuntarpeita?