AID ONE Aid One Cover Käyttöopas / Användarmanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AID ONE Aid One Cover Käyttöopas / Användarmanual"

Transkriptio

1 AID ONE Aid One Cover Käyttöopas / Användarmanual Valmistaja / Tillverkare: Aid One Solutions Oy Säterinkatu 5 A Espoo Finland Nämä ohjeet saatavilla myös: Dessa instruktioner finns också på: 1. Tuotekuvaus / Produktbeskrivning Aid One Cover koostuu 100cm*180cm kokoisesta polyesteri peitteestä, johon on molemmin puolin painettu ensiapuohjeistus. Peitteen reunoille on ommeltu heijastava kanttinauha. Aid One Coverin osana on myös irroitettava rintaosa joka voidaan kiinnittää peitteeseen tarranauhojen avulla. (katso Kuva 1) Aid One Cover är en polyesterfilt av storleken 100 cm X 180 cm där det finns tryckta instruktioner för första hjälpen på vardera sidan av filten. Ett reflekterande kantband har sytts runtom filtens kanter. Aid One Cover har också ett löstagbart bröststycke som kan fästas på filten med hjälp av kardborreband. (se bild 1) Kuva / Bild 1. Aid One Cover Vihreä puoli: Kylkiasento Grön sida: Sidoläge Punainen puoli, Elvytys Röd sida: Återupplivning Pakkaus Förpackning Aseta tämä piste keskelle rintaa Placera punkten mitt på bröstet 30 painallusta / tryckningar 2 puhallusta / blåsningar Rintaosa Bröststycke Aseta tämä piste keskelle rintaa Placera punkten mitt på bröstet 30 painallusta / tryckningar 2 puhallusta / blåsningar 1

2 Tuote / Produkt Peite / Filt Rintaosa / Bröststycke Pakkaus / Förpackning Pakkaus / Förpackning Koukut / Krokar Materiaali / Material Polyesteri (Peite) + Polyesteri/puuvilla (heijastinnauha) Polyester (Filt) + Polyester/ Bomull (reflexband) Polyesteri / Polyester Polyesteri / Polyester Teräs (ripustusreiät) / Stål (hål för upphängning) Teräs / Stål Mitat / Dimensioner 180cm x 100cm 30cm x 13cm Varastointilämpötila / Lagringstemperatur: 10 C - 30 C Tulee suojata ylimääräiseltä kosteudelta, valolta ja lämmöltä / Bör skyddas mot ljus, värme och extra fukt Kosteusprosentti säilytystilassa / Procent relativ fuktighet i lagerrum: 40% - 60% Käyttölämpötila / Användningstemperatur: -30 C - 70 C Kliininen data / Kliniska data Aid One Cover noudattaa mm. Punaisen Ristin ja Euroopan elvytysneuvoston (ERC) ohjeistusta tajuttomien uhrien hoidossa. Aid One Solutions Oy:llä ei kuitenkaan ole kattavia kliinisiä tutkimuksia todistamaan tuotteen toimivuutta uhrien hoidossa. Aid One Cover följer bl.a. de instruktioner om vård av medvetslösa offer som Röda Korset och Europeiska rådet för återupplivning (ERC) har utgett. Aid One Solutions Oy har dock inte tillgång till övergripande kliniska undersökningar som bevisar att produkten är funktionsduglig vid vård av offer. By performing CPR you can do nothing wrong, the only thing that can be wrong is doing nothing. (European Resuscitation Council, 2014) 2. Tarkoitettu käyttö ja vastuuvapauslauseke / Användningssyfte och klausul om ansvarsfriskrivning Aid One Cover on suunniteltu antamaan maallikkokäyttäjälle paremmat edellytykset auttaa tajutonta uhria. Jos uhrin voidaan vielä havaita hengittävän, käyttäjän tulisi noudattaa peitteen vihreän puolen ohjeistusta uhrin asettamiseksi kylkiasentoon. Jos uhrilla ei havaita enää hengitystä, käyttäjän tulisi seurata peitteen punaisen puolen ohjeistusta, painelu-puhalluselvytyksen antamiseksi uhrille. Peitteen punaisella puolella on irroitettava rintaosa, joka voidaan asettaa uhrin rinnan päälle antamaan tarkennettua ohjeistusta koskien paineluselvytystä. Aid One on suunniteltu antamaan vain ohjeistusta käyttäjälle kuinka antaa hoitoa tajuttomalle tai elottomalle uhrille. On käyttäjistä itse riippuvaista antaa varsinaista hoitoa uhrille peitteen ohjeistuksen mukaan. Aid One Cover on suunniteltu antamaan ohjeistusta vain edellä mainitussa tilanteessa. Peitettä ei tule käyttää muissa hätätapauksissa. Aid One Cover är planerad att ge lekmannaanvändare bättre förutsättningar att hjälpa medvetslösa offer. Om man kan se att offret fortfarande andas, ska användaren följa instruktionerna på filtens gröna sida för att placera offret i sidoläge. Om man inte längre kan se att offret andas, ska användare följa instruktionerna på filtens röda sida för att återuppliva offret genom att utföra tryckningar och inblåsningar. Filtens röda sida har ett löstagbart bröststycke som kan placeras på offrets bröst för att ge mer exakta instruktioner om återupplivning med hjälp av tryckningar. Aid One Cover är planerad att enbart ge användare instruktioner för hur medvetslösa eller livlösa offer ges vård. Det hänger på användarna själva att ge offret den egentliga vården enligt filtens instruktioner. Aid One Cover är planerad att ge instruktioner endast för den ovan nämnda situationen. Filten ska inte användas i andra nödsituationer. 2

3 VAROITUS: Peitteen ohjeistusta tulee käyttää vain aikuisuhrien hoitoon (12-vuotiaat ja sitä vanhemmat). VARNING: Filtens instruktioner ska enbart tillämpas på vård av vuxna offer (personer som är 12 år eller äldre). HUOM: Sinun tulee aina ottaa yhteys hätänumeroon kun kohtaat tajuttoman uhrin (niin kuin peitteen molempien puolien ohjeistuksessa neuvotaan) OBS: Du ska alltid ringa nödnumret när du påträffar ett medvetslöst offer (så som instruktionerna på filtens båda sidor råder) Aid One Coveria voi käyttää maallikko henkilö, jolla ei ole aikaisempaa kokemusta ensiavun annosta. On huomioitavaa että peitteen ohjeisiin tutustuminen, ja niiden kanssa harjoittelu ennakkoon voi lisätä peitteen ja käyttäjän suorituskykyä mahdollisissa hätätilanteissa. Käyttäjän aikaisempi tieto ensiavusta voi lisätä tuotteen suorituskykyä. Käyttäjän olisi kuitenkin suositeltavaa tutustua peitteen ohjeistukseen ennakkoon, jotta mahdolliset eroavaisuudet peitteen ohjeistuksissa ja käyttäjän aikaisemmin saaduissa tiedoissa voidaan huomioida. Lisäohjeistusta peitteen käytöstä voi saada Aid One Coverin pakkauksesta löytyvän QR-koodin kautta, tai Aid Onen nettisivuilta, Käyttäjän tulisi noudattaa peitteen ohjeistusta. Peitteessä ei ole minkäänlaista mittalaitetta monitoroimaan uhrin terveydentilaa. Potilaan turvallisen hoidon kannalta, käyttäjän tulisi aina ottaa yhteys hätänumeroon, ja jatkaa uhrin hoitamista kunnes terveydenhuollon ammattilaiset saapuvat paikalle (niin kuin peitteen molemmilla puolilla neuvotaan). Aid One Cover tulee ottaa pakkauksesta ulos ja asettaa uhrin viereen oikeanlaista käyttöä varten. Uhria ei tule siirtää peitteen päälle, jotta ohjeiden luettavuus säilyy mahdollisimman hyvänä. Käyttäjän tulee tarkkailla ympäristöä ja pitää huolta omasta turvallisuudestaan toimiessaan hätätilanteessa, jossa voidaan käyttää myös Aid One Coveria. Peitteen ohjeistuksien noudattaminen ei takaa uhrin onnistunutta hoitoa. Käyttäjän tulee aina ottaa yhteys hätänumeroon kohdatessaan tajuttoman uhrin varmistaakseen, että terveydenhuollon ammattilaiset saapuvat paikalle mahdollisimman nopesti. Käyttäjän tulee jatkaa tajuttoman uhrin hoitoa kunnes terveydenhuollon ammttilaiset saapuvat paikalle. Aid One Cover on suunniteltu vain edellä mainittuihin hätätilanteisiin. Muissa tapauksissa käyttäjän tulee turvautua muuhun ensiapukalustoon ja/tai terveydenhuollon ammattilaisiin. Aid One Cover kan användas av lekmän utan tidigare erfarenhet av att ge första hjälpen. Det är värt att notera att om man studerar instruktionerna och tränar med filten i förväg, kan detta öka såväl filtens som användarens prestationsförmåga i eventuella nödsituationer. Användarens tidigare kunskaper i första hjälpen kan öka produktens prestationsförmåga. Användaren bör ändå rekommenderas att bekanta sig med instruktionerna för filten i förväg så att man kan ta hänsyn eventuella skillnader mellan filtens instruktioner och den information som användaren har fått tidigare. Via webbplatsen eller med hjälp av QR-koden på förpackning med Aid One Cover kan man få ytterligare instruktioner om hur filten används. Användaren ska följa instruktionerna för filten. Filten har inga som helst instrument för mätning och kontroll av offrets hälsotillstånd. För att patienten ska få trygg vård bör användaren alltid ringa nödnumret, och fortsätta att sköta offret tills professionella vårdare kommer till platsen (så som man råder på filtens båda sidor). Aid One Cover ska tas ur förpackningen och placeras intill offret för korrekt användning. Offret ska inte placeras på filten. Det är meningen att instruktionerna ska vara så lätta att läsa som möjligt. Användaren ska observera omgivningen och se till sin egen säkerhet medan han eller hon agerar i en nödsituation där man kan använda även Aid One Cover. Att man följer instruktionerna för filten garanterar inte att offret får en lyckad vård. Användaren ska alltid ringa nödnumret när han eller hon påträffar ett medvetslöst of 3

4 fer, för att säkra att professionella vårdare kommer till platsen så snabbt som möjligt. Användaren ska fortsätta vårda det medvetslösa offret tills professionella vårdare kommer till platsen. Aid One Cover är planerad för bara de ovan nämnda nödsituationerna. I övriga fall ska användaren anlita utrustning för första hjälpen och/eller professionella vårdare. 3. Ylläpito-ohjeet ja säilytys / Underhåll och förvaring Aid One Cover voidaan asentaa seinälle, mukana tulevien ripustuskoukkujen avulla. Asennusta suositellaan paikkaan jossa peite on hyvin näkyvillä ja saatavilla mahdollisen hätätilanteen sattuessa. Peitettä ei ole pakko asentaa seinälle, mutta mahdollisen hätätilanteen varalta käyttäjän tulisi pitää merkillä missä peite milloinkin sijaitsee. Aid One Cover tulee säilyttää normaalissa huonekosteudessa (40-60%). Aid One Cover tulee säilyttää paikassa missä se ei ole jatkuvasti alttiina UV-valolle. Pesun jälkeen tulee varmistaa, että peite on kuivunut kunnolla ennen uudelleen pakkausta. Peitteen kastuessa levitä se auki ja anna kuivua kunnolla ennen uudelleen pakkausta. Jos peite likaantuu, voidaan se pestä 60 asteen pesussa. Pesua suositellaan etenkin jos peitteen ohjeistuksen lukeminen on heikentynyt lian vuoksi. Mikäli käytön yhteydessä peitteelle tulee ihmisperäisiä eritteitä (esim. verta), tai peitteen ohjeistuksen luettavuus on heikentynyt lian vuoksi pesusta huolimatta, suositellaan peitettä hävitettäväksi. Jos Aid One Cover on vaurioitunut siten että ohjeistus ei ole enää luettavissa, suositellaan peitettä hävitettäväksi. Jos peitettä on säilytetty väärin ja siihen on päässyt kertymään hometta, suositellaan peitettä hävitettäväksi. Aid One Cover tulee hävittää materiaalien vaatimalla tavalla paikallisten määräysten mukaan. Aid One Cover kan monteras på en vägg med hjälp av de medföljande upphängningskrokarna. Monteringen rekommenderas att ske på en plats där filten är väl synlig och åtkomlig i eventuella nödsituationer. Filten behöver inte monteras på en vägg, men användaren ska för eventuella nödsituationer notera var filten finns vid respektive tillfälle. Aid One Cover ska förvaras i ett rum med normal relativ fuktighet (40 60 %). Aid One Cover ska förvaras på en plats där filten inte konstant utsätts för ultraviolett ljus. Efter att filten har tvättats ska man se till att den har torkat ordentligt innan den läggs tillbaka i förpackningen. Om filten blir våt, vik ut den helt och hållet och låt den torka ordentligt innan den läggs tillbaka i förpackningen. Om filten blir smutsig, kan den tvättas i 60 grader. Tvätt rekommenderas framför allt om det på grund av smuts har blivit svårare att läsa filtens instruktioner. Om det i samband med en användning har samlats sekret (t.ex. blod) av mänskligt ursprung, eller läsbarheten av filtens instruktioner trots tvätt har försämrats på grund av smuts, rekommenderas att filten slängs bort. Ifall Aid One Cover har skadats så att instruktionerna inte längre är läsbara, rekommenderas att filten slängs bort. Om filten har förvarats fel och det har samlats mögel på den, rekommenderas att filten slängs bort. Aid One Cover ska slängas så som materialet kräver och i enlighet med lokala föreskrifter. 4. Käyttöohjeet / Användningsinstruktioner 1. Ota peite ulos pakkauksesta / Ta filten ur förpackningen 2. Levitä peite / Bred ut filten 4

5 3. Aseta peite uhrin viereen / Placera filten bredvid offret 4. Seuraa peitteen ohjeistusta, ensimmäiseksi tunnistaen uhrin hengityksen tila. Uhrin hengittäessä normaalisti käytä peitteen vihreää puolta. Uhrin hengittäessä epänormaalisti tai hengityksen puuttuessa, noudata peitteen punaista puolta. Följ filtens instruktioner, fastställ först hur offret andas. Om offret andas normalt, följ instruktionerna på filtens gröna sida. Om offret andas onormalt eller inte alls, följ instruktionerna på filtens röda sida. vihreä / grön punainen / röd 5. Ohjeistuksen mukaan pyri aina mahdollisuuksien mukaan olemaan yhteydessä hätänumeroon112. / Sträva alltid i mån av möjlighet efter att ringa nödnumret 112 så som instruktionerna på filten instruerar. 6. Seuraa peitteen ohjeistuksen järjestystä. Hoida uhria kunnes terveydenhuollon ammattilaiset saapuvat paikalle. / Följ filtens instruktioner i den ordning som de anges på filten. Vårda offret tills professionella vårdare kommer till platsen Jos Aid One Cover oli kosketuksessa ihmisperäisten eritteiden kanssa (esim. veren), hävitä peite. Jos ei, pese peite noudattaen pesuohjeita. / Om Aid One Cover kom i kontakt med sekret (t.ex. blod) av mänskligt ursprung, släng bort filten. Om så inte är fallet, tvätta filten i enlighet med tvättanvisningarna. 8. Kiinnitä rintaosa takaisin peitteeseen. / Fäst bröststycket tillbaka på filten. 9. Taittele peite ja aseta takaisin pakkaukseen. / Vik filten och placera den tillbaka i förpackningen 5

6 5. Varoitukset / Varningar Käytä laitetta vain suunniteltuun käyttöön (kts. luku 2). Använd anordningen för bara den planerade användningen (se kapitel 2). Ole aina yhteydessä hätänumeroon, sillä uhri saattaa tarvita muutakin hoitoa. Ring alltid nödnumret offret behöver eventuellt även annan vård Noudata hätäkeskuksen ohjeistusta, ja vastaa heidän kysymyksiinsä. Följ nödcentralens instruktioner, och svara på deras frågor. Varmistaaksesi uhrin turvallisuuden, jatka hoitoa kunnes terveydenhuollon ammattilaiset saapuvat paikalle. För att säkra offrets säkerhet, fortsätt vården tills professionella vårdare kommer till platsen. Noudattaessasi laitteen ohjeistusta, huolehdi myös omasta turvallisuudestasi. När du följer anordningens instruktioner, se till även din egen säkerhet. Vältä aiheuttamasta uhrille lisää vahinkoa. Undvik att vålla offret ytterligare skador Noudata annettua ohjeistusta (Aid One Cover ja hätäkeskus) Följ givna instruktioner (Aid One Cover och nödcentralen) Mikäli et pysty itse auttamaan uhria, pyri silti olemaan yhteydessä hätänumeroon. Om du inte själv kan hjälpa offret, försök ändå ringa nödnumret. Älä käytä uudelleen peitettä, joka on ollut kosketuksessa ihmisistä peräisin olevien eritteiden kanssa (esim. veren). Använd inte filten på nytt, om den har varit i beröring med sekret (t.ex. blod) av mänskligt ursprung. Tarkista säännöllisesti että peite on kunnossa ja että sen ohjeistus on luettavissa. Kontrollera regelbundet att filten är i skick och att dess instruktioner är läsbara. Pidä huolta että peitettä säilytetään oikein. Se till att filten förvaras på rätt sätt. Jos peite on otettu pois pakkauksesta, pidä huoli että se pakataan uudelleen (olettaen että se on vielä käyttökelpoinen, kts. luku 3). Om filten har tagits ur förpackningen, se till att den förpackas på nytt (förutsatt att filten alltjämt är användbar, se kapitel 3). Huolehdi että irroitettava rintaosa pakataan aina käytön jälkeen mukaan (olettaen että se on vielä käyttökelpoinen, kts. luku 3). Se till det löstagbara bröststycket alltid packas tillbaka efter en användning (förutsatt att filten alltjämt är användbar, se kapitel 3). Hävitä käyttökelvoton peite paikallisten säännösten mukaan. När filten är oduglig att användas, förstör den i enlighet med lokala regler. 6

7 6. Yhteydenotto / Kontakt Ota meihin yhteyttä mikäli: Palaute: kuulemme mielellämme palautetta, jonka avulla voimme parantaa tuotteitamme. Kysymyksiä: Jos haluat tietää lisää tuotteistamme tai sinulla on ongelmia niihin liittyen, autamme sinua mielellämme. Varaosat: Varaosina voimme toimittaa rintaosia ja asennusruuveja. Takuu: Aid One Solutions Oy tarjoaa viiden (5) vuoden takuun Aid One Coverille, olettaen että peitteen käyttö ja säilytys on ollut ohjeistuksen mukaista. Kontakta oss om: Respons: vi hör gärna respons, som hjälper oss att förbättra våra produkter. Frågor: Om du vill veta mer om våra produkter eller du har problem med dem, hjälper vi dig gärna. Reservdelar: Vi kan leverera bröststycken och monteringsskruvar som reservdelar. Garanti: Aid One Solutions Oy ger fem (5) års garanti på Aid One Cover under förutsättningen att filten har använts och förvarats enligt instruktionerna. Päivämäärä / Datum: , Aid One Solutions Oy Kysyttävää? Ota yhteyttä: Någonting att fråga? Kontakta oss:

8 AID ONE Aid One Solutions Oy Säterinkatu 5 A Espoo Finland 8

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi 1 PAKKAUSSELOSTE ATROVENT ECO 20 mikrog/annos inhalaatiosumute,liuos ipratropiumbromidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

K11G K13,5G K15G T9 T10,5 F10,5 F15 F16,5 F18

K11G K13,5G K15G T9 T10,5 F10,5 F15 F16,5 F18 K11G K13,5G K15G T9 T10,5 F10,5 F15 F16,5 F18 FI Sähkökiukaan käyttö- ja asennusohje Monterings- och bruksanvisning för bastuaggregat 18032008 SISÄLLYS FI 1. KÄYTTÖOHJE...3 1.1. Kiuaskivien latominen...3

Lisätiedot

KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T

KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T FI SE Käyttöohje et...2 Bruk sa nvi sning...31 IOAA-634_A (11.2012/1) HYVÄ ASIAKAS FI Gram-liedessäsi poikkeuksellinen helppokäyttöisyys yhdistyy

Lisätiedot

SBM 42. G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning...

SBM 42. G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning... SBM 42 G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning... (25 35) Electromagnetic Compatibility Information...(36 41)

Lisätiedot

KIDFIX. Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje

KIDFIX. Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje KIDFIX Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Vi är glada över ditt val att låta vår KIDFIX föra ditt barn säkert genom ett nytt kapitel i livet. För att ditt barn ska skyddas på rätt sätt är det ytterst

Lisätiedot

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY LANGATON LÄMPÖMITTARI No 7330 Käyttöohje SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY 1 TOIMINNOT: Ripustusreikä LCD-näyttö Paristotilan kansi Näppäimet Pöytätuki 2 Radio-ohjattu kello (DCF-77) tai kvartsikello Päivämäärä Aikavyöhykkeen

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Gemcitabin Fresenius Kabi 40 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. gemsitabiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Gemcitabin Fresenius Kabi 40 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. gemsitabiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Gemcitabin Fresenius Kabi 40 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten gemsitabiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Rabeprazol Krka 10 mg enterotabletit Rabeprazol Krka 20 mg enterotabletit. rabepratsolinatrium

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Rabeprazol Krka 10 mg enterotabletit Rabeprazol Krka 20 mg enterotabletit. rabepratsolinatrium PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE Rabeprazol Krka 10 mg enterotabletit Rabeprazol Krka 20 mg enterotabletit rabepratsolinatrium Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

Lisätiedot

Mitä tehtäis? Vad ska vi hitta på? Oppilaiden ideoita yhteishengen rakentamiseen

Mitä tehtäis? Vad ska vi hitta på? Oppilaiden ideoita yhteishengen rakentamiseen Mitä tehtäis? Vad ska vi hitta på? Oppilaiden ideoita yhteishengen rakentamiseen Aktiviteter utvecklade av elever för att stärka sammahållningen i klassen Mitä tehtäis? Oppilaiden ideoimia hyvää yhteishenkeä

Lisätiedot

UNIFIRE 30 KANNETTAVA PLASMALEIKKAUSLAITE

UNIFIRE 30 KANNETTAVA PLASMALEIKKAUSLAITE STATE OF THE ARC PLASMA CUTTING TECHNOLOGY KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING UNIFIRE 30 KANNETTAVA PLASMALEIKKAUSLAITE MANUELLT BÄRBART PLASMASKÄRSYSTEM KÄYTTÄJÄLLE: Lue tämä ohje huolellisesti ennen laitteen

Lisätiedot

2 vuoden takuu. 2 års garanti W 95 SF + S

2 vuoden takuu. 2 års garanti W 95 SF + S 2 vuoden takuu 2 års garanti W 95 SF + S 1 # 0209058 # 0050342 2 3 4 5 6 7 3 8 W 95 SF Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa ja huomioi turvallisuusohjeet. Säilytä käyttöohjetta

Lisätiedot

Testamentti kertoo tahdosta Ett testamente uttrycker din vilja

Testamentti kertoo tahdosta Ett testamente uttrycker din vilja Testamentti kertoo tahdosta Ett testamente uttrycker din vilja Jokaisen meistä kannattaa joskus pysähtyä miettimään, olisiko testamentin laatimiseen aihetta. Tehdessäsi testamentin eli jälkisäädöksen vaikutat

Lisätiedot

MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA INNOVA X90NI (Indoor unit) INNOVA X90NO (Outdoor unit) INNOVA X120NI (Indoor unit) INNOVA X120NO (Outdoor unit) Thank you for choosing INNOVA

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Losartan Krka 12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartan Krka 50 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartan Krka 100 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium Lue

Lisätiedot

HARVIA M1, M3, 20 Pro, 20 ES Pro/S, 20 Boiler, 26 Pro, 36, 50

HARVIA M1, M3, 20 Pro, 20 ES Pro/S, 20 Boiler, 26 Pro, 36, 50 HRVI M1, M3, 20 Pro, 20 ES Pro/S, 20 oiler, 26 Pro, 36, 50 Puulämmitteisen kiukaan asennus- ja käyttöohje Monterings- och bruksanvisning för vedeldad bastuugn M1 M3 20 Pro 20 ES Pro/S 20 oiler 26 Pro 36

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini

PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle. MOVICOL, jauhe oraaliliuosta varten, 13,8 g annospussi

PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle. MOVICOL, jauhe oraaliliuosta varten, 13,8 g annospussi PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle, jauhe oraaliliuosta varten, 13,8 g annospussi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir Sandoz emulsiovoide 5 % asikloviiri

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir Sandoz emulsiovoide 5 % asikloviiri PAKKAUSSELOSTE Aciclovir Sandoz emulsiovoide 5 % asikloviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Allonol 100 mg ja 300 mg tabletti Allopurinoli

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Allonol 100 mg ja 300 mg tabletti Allopurinoli Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Allonol 100 mg ja 300 mg tabletti Allopurinoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja

Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja folktinget www.folktinget.fi folktinget@folktinget.fi 09-6844 250 Grafisk form: Christian Aarnio Foto: Charlotta Boucht Tryck: juni 2013 / DMP, Helsingfors 2

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNINGAR (01/09) (D-T01 & D-S03) DR-1 ja 3 KATTOTUULETTIMEN KIERROSLUKUSÄÄDIN TAKVENTILATORNS VARVTALSREGULATOR

KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNINGAR (01/09) (D-T01 & D-S03) DR-1 ja 3 KATTOTUULETTIMEN KIERROSLUKUSÄÄDIN TAKVENTILATORNS VARVTALSREGULATOR KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNINGAR (01/09) (D-T01 & D-S03) DR-1 ja 3 KATTOTUULETTIMEN KIERROSLUKUSÄÄDIN TAKVENTILATORNS VARVTALSREGULATOR!!! TÄRKEÄÄ!!! TUTUSTU TARKOIN NÄIHIN OHJEISIIN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE HIEKKAPUHALLUSSARJA SANDBLÄSTRINGSSERIE SANDBLASTING KIT DAC3100 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Pursennid Ex-Lax 12 mg päällystetty tabletti sennaglykosidit

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Pursennid Ex-Lax 12 mg päällystetty tabletti sennaglykosidit Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Pursennid Ex-Lax 12 mg päällystetty tabletti sennaglykosidit Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Kestox 10 mg kalvopäällysteiset tabletit ebastiini

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Kestox 10 mg kalvopäällysteiset tabletit ebastiini PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE Kestox 10 mg kalvopäällysteiset tabletit ebastiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PROMAT PGM 12-30 - 60

PROMAT PGM 12-30 - 60 KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING PROMAT PGM 12-30 - 60 SIIRRETTÄVÄT NESTEKAASUKÄYTTÖISET LÄMMITTIMET FLYTTBARA FLYTGASVÄRMEFLÄKTAR (6/07)!!! TÄRKEÄÄ!!! ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA ON TÄMÄ OHJE LUETTAVA HUOLELLISESTI.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. sulfasalatsiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. sulfasalatsiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Salazopyrin EN 500 mg enterotabletit sulfasalatsiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Depo-Medrol 40 mg/ml injektioneste, suspensio. metyyliprednisoloniasetaatti

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Depo-Medrol 40 mg/ml injektioneste, suspensio. metyyliprednisoloniasetaatti kansallinen IIx3 336937-9/2014 FAKO Karri Penttilä hyv. 16.2.15 /27.2.2015 TAK Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Depo-Medrol 40 mg/ml injektioneste, suspensio metyyliprednisoloniasetaatti Lue tämä pakkausseloste

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa kayttajalle Anastrozole. Bluefish 1 mg tabletti, kalvopaallysteinen Anastrotsoli

Pakkausseloste: Tietoa kayttajalle Anastrozole. Bluefish 1 mg tabletti, kalvopaallysteinen Anastrotsoli PAKKAUSSELOSTE Pakkausseloste: Tietoa kayttajalle Anastrozole Bluefish 1 mg tabletti, kalvopaallysteinen Anastrotsoli Lue tama pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat Iaakkeen kayttamisen, silla

Lisätiedot

DYNAMIC. Närpes Närpiö. coast NÄRPES FINLAND NÄRPIÖ SUOMI

DYNAMIC. Närpes Närpiö. coast NÄRPES FINLAND NÄRPIÖ SUOMI DYNAMIC coast Närpes Närpiö NÄRPES FINLAND NÄRPIÖ SUOMI FAKTA OM NÄRPES - TIETOA NÄRPIÖSTÄ DANZATORES 90% 80% 70% 60% SPRÅKFÖRDELNING KIELIJAKAUTUMINEN SVENSKSPRÅKIGA RUOTSINKIELISIÄ 85,5% FINSKSPRÅKIGA

Lisätiedot