KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE"

Transkriptio

1 KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE HIEKKAPUHALLUSSARJA SANDBLÄSTRINGSSERIE SANDBLASTING KIT DAC3100 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning innan du börjar använda maskinen! Read these instructions carefully before using the machine!!

2 Esittely Uusi pistehiekkapuhallukseen suunniteltu pistoolisarjasi on varustettu neljällä erikoissuuttimella, keräyspussilla ja kiiltävällä alumiinisäiliöllä. Mukana toimitettuja pistehiekkasuuttimia käyttämällä puhalluspistoolisi poistaa ruostetta, hehkuhilsettä, lakkaja maalipintaa tasaisilta pinnoilta, kulmien sisä- ja ulkopuolelta ja työkappaleen kohdista. VAROITUS! Silmiin, keuhkoihin tai käsiin kohdistuvat vammat ovat hiekkapuhallustyön aikana mahdollisia, mikäli tarkoitusta vastaavaa suojausta ei käytetä. Käytä aina hiekkapuhallustyön aikana henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, hengityssuojainta ja suojakäsineitä. Osien kuvaus: (Kuva 1) A. Puhallusholkki ja ilmasuutin (P )... 1 B. Puhalluspistooli (P )... 1 C. Keräyspussi (P )... 1 D. Alumiinisäiliö (P )... 1 E. Säilytyspullo (P )... 1 F. Tasosuutin (P )... 1 G. Pyöreä suutin (P )... 1 H. Sisäkulmasuutin (P )... 1 I. Ulkokulmasuutin (P )... 1 J. Hiekkapuhallusaine (Katso alapuolelta)... 1 Ilmansyöttövaatimukset Hiekkapuhallustyöt vaativat erittäin paljon tehoa pieniltä kompressoreilta ja siten voivat aiheuttaa kompressorin ylikuormituksen tai ylikuumenemisen. Katso kompressorin valmistajan käyttöohjeet ja varmista, että laite kykenee käsittelemään hiekkapuhallustyön vaativaa kuormitusta. Suosittelemme käyttämään kompressoria, joka tuottaa ilmaa vähintään 250 l/sek ja jatkuvan 6,5-8 bar:ia painetta. Suosittelemme asentamaan mittarilla varustetun ilmansäätimen puhalluspistoolin ilmansyöttöön yhdenmukaisen pistehiekkapuhalluksen ylläpitämiseksi ja saavuttamiseksi. Säilytä kompressoria täysin erillään hiekkapuhallettavalta alueelta tai pidä työalue kompressorin suojapuolella. Ilman mukana leijuva hiontapöly voi tunkeutua kompressorin tiivisteisiin, mäntään, venttiileihin ja laakereihin. Varmista, että kompressorin huoltoväli on tiheämpi jos laitetta käytetään hiekkapuhallustoimenpiteissä. Pyydä lisätietoja hiekkapuhallussarjasta jälleenmyyjältäsi. Kuva 1.

3 VAROITUS! Hiekkapuhallustyö voi aiheuttaa todellisia pölykeuhkosairauksien riskejä tai muita keuhkovammoja! Nämä vammat ovat pysyviä ja ne voivat pahentua. Mikäli hiekkapuhalluslaitteistoa käytetään ilman tarkoitusta vastaavia pää-, silmä- ja hengityssuojaimia, keuhkot ja silmät voivat turmeltua peruuttamattomasti. ÄLÄ käytä tätä hiekkapuhalluslaitetta ellet tiedä kuinka sitä käytetään. Suojaa itsesi oikealla tavalla ja pidä kaikki suojaamattomat ulkopuoliset henkilöt poissa työalueelta. Pyydä suojavarustetyypeistä ja hyväksyttävistä hengityssuojaimista lisätietoa jälleenmyyjältäsi. Käyttö 1. KÄYTÄ HYVÄKSYTTYJÄ SUOJALASEJA, HENGITYSSUOJAINTA JA SUOJAKÄSINEITÄ. 2. Asenna tarvittava pistesuutin ja täytä säiliö tarvittavalla hiekkapuhallusaineella. Katso lisätietoja kohdasta Hiekkapuhallusaineet. 3. Aseta paineensäädin 4,5-6,8 Bar:in välille. 4. Lukitse työkappale, liitä puhalluspistooli ilmansyöttöön ja käynnistä paineilmakompressori. 5. Aseta puhalluspistooli ja suutin luotettavasti työkappaletta vasten ja aloita hiekkapuhallus. Älä koskaan kohdista pistoolia itseesi tai muita kohti käytön tai laitteen huoltotyön aikana. Vinkki: Aloita työstö alhaisella ilmanpaineella työkappaleeseen kohdistuvien vaurioiden välttämiseksi. Tämän jälkeen kokeile erilaisia paineita ja hiekkapuhallusaineita käytännön kokemuksen mukaisesti. Pidä aina hiekkapuhallusaineet kuivana koska muussa tapauksessa puhalluspistooli voi tukkeutua. Pyydä lisätietoja hiekkapuhallussarjasta jälleenmyyjältäsi. Huolto ja kunnossapito 1. IRROTA PUHALLUSPISTOOLI ILMANSYÖTÖSTÄ. 2. Puhdista kaikki osat lämpimällä saippuavedellä ja kuivaa ne huolellisesti. 3. Tarkasta mahdolliset vuodot tiivisteistä ja liittimistä, keräyspussin kunto ja mahdollisesti murtuneet tai kuluneet osat. 4. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat. Älä yritä korjata tai muunnella tätä työkalua itse. Hiekkapuhallusaineet G6535: 6.8 kg. Alumiinioksidi 220 rae G6536: 6.8 kg. Alumiinioksidi 120 rae G6537: 6.8 kg. Alumiinioksidi 60 rae G6538: 6.8 kg. Lasihelmet 50-Mikron rae Muutamat yleiset hiekkapuhallusaineet on kuvattu alapuolella. Kaikilla aineilla on hyödyt ja puutteensa kuten pinnanviimeistelyn laatu, puhallushiekan kesto ja myrkyllisyys. Noudata varotoimenpiteitä ympäristöhaittojen ja hengitysteiden vahingoittumisen välttämiseksi. Terästyyppiset aineet Tämä voimakas puhallushiekka luo karkean pinnan maalattavalle kohteelle. Tämä puhallushiekka on erittäin kestävä ja sen käyttöikä on pitkä; huomioi kuitenkin että se ON PIDETTÄVÄ erittäin kuivassa paikassa ruostumisen välttämiseksi. Alumiinityyppiset aineet Tämä monikäyttöinen puhallushiekka luo tasaisemman pinnan verrattuna terästyyppiseen hiekkaan mutta sen käyttöikä on lyhyempi. Työkappaleen pinnasta irtoaa epäpuhtaudet pienellä määrällä puhallushiekkaa. Lasi- ja granaattityyppiset aineet Normaalisti tämä puhallushiekka toimii hyvin pehmeiden metallien kanssa ja se tunkeutuu laitteiston osilla hyvin pinnan kohtiin missä välyksiä ei voi havaita. Tämän puhallushiekan käyttöikä on rajoitettua ja se ei sovellu hyvin toistuvaan uudelleenkäyttöön. Hiekkatyyppiset aineet Tämä puhallushiekka on helposti saatavilla ja se antaa keskitasoisen pintaviimeistelyn joka on kuitenkin hyväksyttävissä useimmille toimenpiteille. Puhallushiekalla on hyvä uudelleenkäyttöikä ja se on taloudellinen. Muut saatavana olevat aineet Muovihelmet.

4 YMPÄRISTÖNSUOJELU Tuotteen pakkausta hävitettäessä noudata materiaalista riippuen paikallisia jätehuollosta ja kierrätyksestä annettuja ohjeita. Laitetta ei tule hävittää sekajätteen mukana, vaan se on toimitettava erilliskeräykseen. Lisätietoja TAKUU Tuotteen takuuaika on 12 kuukautta, ostopäivästä lukien. Maahantuoja vastaa epäkuntoon menneen laitteen tai osien korvaamisesta, materiaali- ja valmistusvikojen osalta, jos ne todetaan tarkastuksessa vialliseksi. Ostajan on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä kassakuitti, ostolasku, takuutodistus tai lähetyslista. Tuote on palautettava täydellisenä, varustettuna selostuksella toimintahäiriöistä. Takuu raukeaa, mikäli kone on avattu, osia vaihdettu, sitä korjattu tai sen rakennetta muutettu. Takuu ei ole voimassa ammatti- tai vuokrauskäytössä. Takuun piiriin eivät kuulu vahingot, jotka ovat aiheutuneet normaalista kulumisesta, väärästä käytöstä tai asiattomasta käsittelystä. Takuu ei kata kuljetusta, kuljetusvaurioita eikä mitään välillisiä kustannuksia. Takuukorjaukset saa tehdä vain maahantuojan valtuuttama huolto. Oikeudet muutoksiin pidätetään. EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS EU-maahantuoja: Veljekset Keskinen Oy Onnentie TUURI vakuutamme, että Laite: Hiekkapuhallussarja Tyyppikoodi: DAC täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset: 98/37EC ja on seuraavien yhdenmukaistettujen standardien mukainen: EN ISO 4871, EN , EN ISO , EN Kari Haka Tuontipäällikkö

5 Beskrivning Nya pistolserien för punktsandblästring är utrustad med fyra specialmunstycken, uppsamlingspåse och en behållare av blänkande aluminium. Med hjälp av medföljande punktsandblästringsmunstycken avlägsnas rost, hehkuhilse, lack- och målarfärgsbeläggning från jämna ytor, in- och utsidan av hörn och från arbetsstycket. VARNING! Under sandblästringsarbetet finns risk för skador på ögon, lungor eller händer om adekvat skyddsutrustning inte används. Använd alltid personlig skyddsutrustning under sandblästringsarbetet, såsom skyddsglasögon, andningsskydd och skyddshandskar. Beskrivning av delarna. (Bild 1) A. Blås- och luftmunstycke (P )... 1 B. Blåspistol (P )... 1 B. Uppsamlingspåse (P )... 1 B. Aluminiumbehållare (P )... 1 B. Förvaringsflaska (P )... 1 B. Plant munstycke (P )... 1 G. Runt munstycke (P )... 1 B. Munstycke för inre hörn (P )... 1 B. Munstycke för yttre hörn (P )... 1 J. Sandblästringsmedel (se nedan)... 1 Luftmatningskrav Sandblästringsarbetet kräver mycket kapacitet från små kompressorer och kan därför orsaka överbelastning eller överhettning av kompressorn. Se kompressortillverkarens bruksanvisning och kontrollera att utrustningen har kapacitet för och klarar belastningen som sandblästringsarbetet medför. Vi rekommenderar användning av en kompressor som producerar minst 250 l luft/sekund med ett löpande tryck om 6,5-8 bar. Vi rekommenderar att ett luftreglage med mätare monteras i luftpistolens luftmatning för att uppnå och upprätthålla en löpande punktsandblästring. Förvara kompressorn helt avskild från sandblästringsområdet eller håll arbetsområdet på kompressorns skyddssida. Blästringsdammet som flyger i luften kan tränga in i kompressorns tätningar, kolv, ventiler och lager. Se till att kompressorns serviceintervaller är tätare om maskinen används för sandblästring. Mer information om sandblästringsserien finns hos återförsäljaren. Bild 1.

6 VARNING! Sandblästringsarbete kan medföra risk för dammlungsjukdomar eller andra skador på lungorna! Dessa skador är permanenta och kan förvärras. Om adekvat skyddsutrustning för huvud, ögon och andning inte används med sandblästringsutrustningen kan lungor och ögon skadas permanent. Använd INTE den här sandblästringsutrustningen om du inte vet hur den används. Skydda dig själv på rätt sätt och håll alla oskyddade utomstående person på avstånd från arbetsområdet. Kontakta din återförsäljare för ytterligare information om skyddsutrustningstyper och godkända andningsskydd. Användning 6. ANVÄND GODKÄNDA SKYDDSGLASÖGON, ANDNINGSSKYDD OCH SKYDDSHANDSKAR. 7. Sätt på önskat punktmunstycke och fyll behållaren med önskat sandblästringsmedel. Se information i Sandblästringsmedel. 8. Sätt tryckreglaget på 4,5-6,8 bar. 9. Lås arbetsstycket, anslut blåspistolen till luftmatningen och sätt på tryckluftskompressorn. 10. Placera blåspistolen och munstycket stadigt mot arbetsstycket och påbörja blästringen. Rikta aldrig pistolen mot dig själv eller andra vid användning eller när utrustningen servas. Tips: Undvik eventuella skador på arbetsstycket genom att börja bearbetningen vid lågt lufttryck. Därefter kan du prova dig fram till olika tryck och sandblästringsmedel. Håll alltid sandblästringsmedlen torra eftersom blåspistolen annars kan täppas igen. Mer information om sandblästringsserien finns hos återförsäljaren. Underhåll och service 5. LOSSA BLÅSPISTOLEN FRÅN LUFTMATNINGEN. 6. Rengör alla delar med varmt såpvatten och torka dem noggrant. 7. Kontrollera att tätningarna och anslutningarna inte läcker, uppsamlingspåsens skick och att delarna inte är skadade eller slitna. 8. Byt ut slitna eller skadade delar. Försök inte reparera eller modifiera det här verktyget själv. Sandblästringsmedel G6535: 6,8 kg. Aluminiumoxid 220 rae G6536: 6,8 kg. Aluminiumoxid 120 rae G6537: 6,8 kg. Aluminiumoxid 60 rae G6538: 6,8 kg. Glaspärlor 50-Mikron rae Vissa vanliga sandblästringsmedel beskrivs nedan. Alla medel har sina fördelar och nackdelar såsom ytans slutliga kvalitet, blästringssandens hållbarhet och giftighet. Vidtag försiktighetsåtgärder för att förhindra miljöskador och skador på luftvägarna. Stålbaserade medel Den här grova blästringssanden ger en sträv yta på föremål som ska målas. Den här blästringssanden har mycket lång hållbarhet och den har en lång livslängd, observera dock att den MÅSTE FÖRVARAS mycket torrt för att förhindra rostbildning. Aluminiumbaserade medel Den här blästringssanden ger en jämnare yta jämfört med den stålbaserade sanden men har kortare livslängd. Orenheter avlägsnas från arbetsstyckets yta med en liten mängd blästringssand. Glas- och granatbaserade medel Normalt fungerar den här bläsringssanden bra till mjuka metaller och tränger med utrustningens delar väl in i ytdelarnas visuellt osynliga ojämnheter. Den här blästringssanden har begränsad livslängd och lämpar sig inte så bra till upprepad återanvändning. Sandbaserade medel Den här blästringssanden är lättillgänglig och ger en medelmåttig ytfinish som ändå är godtagbar för de flesta ändamålen. Sanden har en lång återanvändningslivslängd och är billig. Övriga tillgängliga medel Plastpärlor.

7 MILJÖSKYDD Kassera produktförpackningens olika material i enlighet med gällande lokala föreskrifter om avfall och återvinning. Utrustningen ska inte kasseras tillsammans med blandavfall, utan lämnas till insamlingen av el- och elektronikavfall. Ytterligare information finns på GARANTI Produktens garantitid är 12 månader från inköpsdatumet. Importören ansvarar för ersättning av icke fungerande utrustning eller delar, vad gäller material- och tillverkningsfel, om de vid en undersökning konstateras felaktiga. I samband med garantikrav ska köparen visa kassakvitto, faktura, garantibevis eller leveranssedel. Produkten återlämnas i sin helhet tillsammans med en beskrivning av felet. Garantin gäller inte om maskinen har öppnats, delar bytts ut, den har reparerats eller dess uppbyggnad modifierats. Garantin täcker inte skador som uppkommit på grund av normal förslitning, felaktig användning eller felaktig hantering. Garantin täcker inte transport, transportskador eller några indirekta kostnader. Garantireparationer får endast utföras av serviceverkstad som auktoriserats av importören. Vi förbehåller oss rätten till ändringar. FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE MED EU-KRAV EU- importör: Veljekset Keskinen Oy Onnentie TUURI vi försäkrar, att Produkt: Sandblästringsserie Typkod: DAC uppfyller kraven enligt följande direktiv: 98/37EC och överensstämmer med följande standarder: EN ISO 4871, EN , EN ISO , EN Kari Haka Importchef

8 ENVIRONMENTAL PROTECTION Follow the local disposal and recycling instructions when disposing of the package materials. WARRANTY The warranty period of the product is 12 months from the date of purchase. The importer is responsible for the replacement of the damaged machine or machine parts caused by defects in material and manufacturing workmanship, if they are found to be defective in a control. When submitting a warranty claim the purchaser has to present the receipt, purchase invoice, warranty certificate or delivery note. The product must be returned complete and it must be equipped with a defect report. The product warranty is void if the machine has been opened, the machine parts have been changed, the machine has been repaired or its structure has been modified. The warranty is not valid in professional use or when the machine has been leased. The warranty does not cover damages that are caused by normal wear, misuse or abuse. The warranty does not cover the shipment, damaged caused during the shipment or any indirect costs. Only the maintenance service authorized by the importer can perform the warranty repairs. All rights for changes are reserved. EU DECLARATION OF CONFORMITY Importer to EU: Veljekset Keskinen Oy Onnentie TUURI declare that Product: Sandblasting kit Model: DAC follows the provisions in following directive: 98/37EC and conforms to the following product standards: EN ISO 4871, EN , EN ISO , EN Kari Haka Import Manager

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE HAKASNAULAIN HÄFTPISTOL CROWN STAPLER RUNKONAULAIN 34º STOMPISTOL 34º FRAMING NAILER 34º

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE HAKASNAULAIN HÄFTPISTOL CROWN STAPLER RUNKONAULAIN 34º STOMPISTOL 34º FRAMING NAILER 34º KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE HAKASNAULAIN HÄFTPISTOL CROWN STAPLER DAC3000 RUNKONAULAIN 34º STOMPISTOL 34º FRAMING NAILER 34º DAC 3060 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa!

Lisätiedot

SBM 42. G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning...

SBM 42. G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning... SBM 42 G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning... (25 35) Electromagnetic Compatibility Information...(36 41)

Lisätiedot

UNIFIRE 30 KANNETTAVA PLASMALEIKKAUSLAITE

UNIFIRE 30 KANNETTAVA PLASMALEIKKAUSLAITE STATE OF THE ARC PLASMA CUTTING TECHNOLOGY KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING UNIFIRE 30 KANNETTAVA PLASMALEIKKAUSLAITE MANUELLT BÄRBART PLASMASKÄRSYSTEM KÄYTTÄJÄLLE: Lue tämä ohje huolellisesti ennen laitteen

Lisätiedot

2 vuoden takuu. 2 års garanti W 95 SF + S

2 vuoden takuu. 2 års garanti W 95 SF + S 2 vuoden takuu 2 års garanti W 95 SF + S 1 # 0209058 # 0050342 2 3 4 5 6 7 3 8 W 95 SF Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa ja huomioi turvallisuusohjeet. Säilytä käyttöohjetta

Lisätiedot

IAN 71921 SOLDERING GUN PLP 100 A1 SOLDERING GUN JUOTTOPISTOOLI LÖTPISTOLE LÖDPISTOL. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvaohjeet

IAN 71921 SOLDERING GUN PLP 100 A1 SOLDERING GUN JUOTTOPISTOOLI LÖTPISTOLE LÖDPISTOL. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvaohjeet SOLDERING GUN PLP 100 A1 SOLDERING GUN Operation and Safety Notes JUOTTOPISTOOLI Käyttö- ja turvaohjeet LÖDPISTOL Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LÖTPISTOLE Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Lisätiedot

KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T

KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T FI SE Käyttöohje et...2 Bruk sa nvi sning...31 IOAA-634_A (11.2012/1) HYVÄ ASIAKAS FI Gram-liedessäsi poikkeuksellinen helppokäyttöisyys yhdistyy

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HANDBOK USER S MANUAL

KÄYTTÖOHJE HANDBOK USER S MANUAL termo 30 KÄYTTÖOHJE HANDBOK USER S MANUAL (2/04) Myynti - Försäljning - Dealer: Petikontie 17 01720 VANTAA FINLAND Puh. +358 9 8545 350 Fax +358 9 8545 351 www.talhu.fi 1 EU DECLARATION OF CONFORMITY EU:N

Lisätiedot

1. Använd några droppar olja på motoraxeln för att förhindra korrosion.

1. Använd några droppar olja på motoraxeln för att förhindra korrosion. Funktioner Hastigheter Vrid ringen runt foten på fläkten för att sätta på och stänga av, samt ändra hastigheten på fläkten. Det finns 4 olika lägen: 0 = AV I = låg hastighet II = normal hastighet III =

Lisätiedot

AID ONE Aid One Cover Käyttöopas / Användarmanual

AID ONE Aid One Cover Käyttöopas / Användarmanual AID ONE Aid One Cover Käyttöopas / Användarmanual Valmistaja / Tillverkare: Aid One Solutions Oy +358407047821 Säterinkatu 5 A11 02600 Espoo Finland www.aid-one.net team@aid-one.net Nämä ohjeet saatavilla

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi 1 PAKKAUSSELOSTE ATROVENT ECO 20 mikrog/annos inhalaatiosumute,liuos ipratropiumbromidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot

USB Video Grabber. USB-videosovitin analogisten video- ja audionauhoitusten digitalisointiin

USB Video Grabber. USB-videosovitin analogisten video- ja audionauhoitusten digitalisointiin USB Video Grabber for digitising analogue video and audio recordings GB IE USB Video Grabber for digitising analogue video and audio recordings FI USB-videosovitin analogisten video- ja audionauhoitusten

Lisätiedot

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT MK 8V Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Sladdlöst Maskinset MK 8V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2.

Lisätiedot

HARVIA M1, M3, 20 Pro, 20 ES Pro/S, 20 Boiler, 26 Pro, 36, 50

HARVIA M1, M3, 20 Pro, 20 ES Pro/S, 20 Boiler, 26 Pro, 36, 50 HRVI M1, M3, 20 Pro, 20 ES Pro/S, 20 oiler, 26 Pro, 36, 50 Puulämmitteisen kiukaan asennus- ja käyttöohje Monterings- och bruksanvisning för vedeldad bastuugn M1 M3 20 Pro 20 ES Pro/S 20 oiler 26 Pro 36

Lisätiedot

PROMAT PGM 12-30 - 60

PROMAT PGM 12-30 - 60 KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING PROMAT PGM 12-30 - 60 SIIRRETTÄVÄT NESTEKAASUKÄYTTÖISET LÄMMITTIMET FLYTTBARA FLYTGASVÄRMEFLÄKTAR (6/07)!!! TÄRKEÄÄ!!! ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA ON TÄMÄ OHJE LUETTAVA HUOLELLISESTI.

Lisätiedot

MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA INNOVA X90NI (Indoor unit) INNOVA X90NO (Outdoor unit) INNOVA X120NI (Indoor unit) INNOVA X120NO (Outdoor unit) Thank you for choosing INNOVA

Lisätiedot

RUMPUNAULAIN SPIKPISTOL RULLNAELUTI

RUMPUNAULAIN SPIKPISTOL RULLNAELUTI AWD0070 RUMPUNAULAIN SPIKPISTOL RULLNAELUTI Käyttöohje Bruksanvisning Kasutusjuhend Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös Översättning av originalbruksanvisning Originaaljuhend HUOMIO! Lue käyttöohjeet

Lisätiedot

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY LANGATON LÄMPÖMITTARI No 7330 Käyttöohje SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY 1 TOIMINNOT: Ripustusreikä LCD-näyttö Paristotilan kansi Näppäimet Pöytätuki 2 Radio-ohjattu kello (DCF-77) tai kvartsikello Päivämäärä Aikavyöhykkeen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNINGAR (01/09) (D-T01 & D-S03) DR-1 ja 3 KATTOTUULETTIMEN KIERROSLUKUSÄÄDIN TAKVENTILATORNS VARVTALSREGULATOR

KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNINGAR (01/09) (D-T01 & D-S03) DR-1 ja 3 KATTOTUULETTIMEN KIERROSLUKUSÄÄDIN TAKVENTILATORNS VARVTALSREGULATOR KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNINGAR (01/09) (D-T01 & D-S03) DR-1 ja 3 KATTOTUULETTIMEN KIERROSLUKUSÄÄDIN TAKVENTILATORNS VARVTALSREGULATOR!!! TÄRKEÄÄ!!! TUTUSTU TARKOIN NÄIHIN OHJEISIIN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA.

Lisätiedot

K11G K13,5G K15G T9 T10,5 F10,5 F15 F16,5 F18

K11G K13,5G K15G T9 T10,5 F10,5 F15 F16,5 F18 K11G K13,5G K15G T9 T10,5 F10,5 F15 F16,5 F18 FI Sähkökiukaan käyttö- ja asennusohje Monterings- och bruksanvisning för bastuaggregat 18032008 SISÄLLYS FI 1. KÄYTTÖOHJE...3 1.1. Kiuaskivien latominen...3

Lisätiedot

VIIKKOKELLO 0510-5-15 0510-5-19

VIIKKOKELLO 0510-5-15 0510-5-19 GENUINE SAUNA & STEAM SUOMI sivu 1-5 VIIKKOKELLO SVENSKA sida -10 7014415 314 SYEK 1 E ek5p, ek5u RAKENNE 1 2 3 1) Viikkokello 2) Viikkokellon ohjauskytkin 3) Käsiohjauskytkin ASENNUS Tuntoelin x) 4x1,5mm

Lisätiedot

KIDFIX. Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje

KIDFIX. Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje KIDFIX Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Vi är glada över ditt val att låta vår KIDFIX föra ditt barn säkert genom ett nytt kapitel i livet. För att ditt barn ska skyddas på rätt sätt är det ytterst

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Gemcitabin Fresenius Kabi 40 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. gemsitabiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Gemcitabin Fresenius Kabi 40 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. gemsitabiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Gemcitabin Fresenius Kabi 40 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten gemsitabiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HANDBOK POLAR WHT 45. Kiertovesitoimiset siirrettävät lämpöpuhaltimet Transportabla vattencirkulations värmefläktar (1/12)

KÄYTTÖOHJE HANDBOK POLAR WHT 45. Kiertovesitoimiset siirrettävät lämpöpuhaltimet Transportabla vattencirkulations värmefläktar (1/12) KÄYTTÖOHJE HANDBOK POLAR WHT 45 (1/12) Kiertovesitoimiset siirrettävät lämpöpuhaltimet Transportabla vattencirkulations värmefläktar Valmistaja / tillverkare: Polarintie 1 FIN-29100 Luvia FINLAND tel.:

Lisätiedot

SNÖSLUNGA LUMILINKO SNØFRESER SCHNEESCHLEUDER SNOW THROWER. Instruktion Käyttöohjeet Instruksjon Bedienungsanleitung Instructions 966 79 64-01

SNÖSLUNGA LUMILINKO SNØFRESER SCHNEESCHLEUDER SNOW THROWER. Instruktion Käyttöohjeet Instruksjon Bedienungsanleitung Instructions 966 79 64-01 SNÖSLUNGA LUMILINKO SNØFRESER SCHNEESCHLEUDER SNOW THROWER Instruktion Käyttöohjeet Instruksjon Bedienungsanleitung Instructions 966 79 64-01 T-40228 MADE IN FINLAND BY KOVA SVENSKA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Gasterix 15 mg enterokapselit, kovat Gasterix 30 mg enterokapselit, kovat lansopratsoli

PAKKAUSSELOSTE. Gasterix 15 mg enterokapselit, kovat Gasterix 30 mg enterokapselit, kovat lansopratsoli PAKKAUSSELOSTE Gasterix 15 mg enterokapselit, kovat Gasterix 30 mg enterokapselit, kovat lansopratsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

TURVALAUSEKELUETTELO / SKYDDSANGIVELSER

TURVALAUSEKELUETTELO / SKYDDSANGIVELSER TURVALAUSEKELUETTELO / SKYDDSANGIVELSER P101 P102 P103 P201 P202 P210 P211 P220 P221 P222 P223 P230 P231 P232 P233 P234 P235 P240 P241 P242 Yleiset turvalausekkeet / Skyddsangivelser Allmänt Jos tarvitaan

Lisätiedot

- www.raita.com. EV ekotoas installation, skötsel, underhåll

- www.raita.com. EV ekotoas installation, skötsel, underhåll - www.raita.com EV ekovessan asennus, hoito, huolto EV ekotoas installation, användning, service EV ecotoilets installation, use, maintenance EV ekovessan asennus, hoito, huolto Kiitos, että valitsit EV

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Siqualone Decanoat 25 mg/ml injektioneste, liuos. flufenatsiinidekanoaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Siqualone Decanoat 25 mg/ml injektioneste, liuos. flufenatsiinidekanoaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Siqualone Decanoat 25 mg/ml injektioneste, liuos flufenatsiinidekanoaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

34-7283. Bathroom Scale. Personvåg Personvekt Henkilövaaka. Model EB9008. English 3 Svenska 7 Norsk 11 Suomi 15. Ver. 200705

34-7283. Bathroom Scale. Personvåg Personvekt Henkilövaaka. Model EB9008. English 3 Svenska 7 Norsk 11 Suomi 15. Ver. 200705 34-7283 Bathroom Scale Personvåg Personvekt Henkilövaaka Model EB9008 English 3 Svenska 7 Norsk 11 Suomi 15 Ver. 200705 2 Bathroom Scale Article number: 34-7283 Model: EB9008 Please read the entire instruction

Lisätiedot