PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini"

Transkriptio

1 PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Loratadin ratiopharmia huolellisesti saadaksesi siitä parhaan hyödyn. - Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen. - Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja. - Mene lääkäriin, mikäli oireesi pahenevat tai ne eivät lievity viiden päivän jälkeen. - Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkihenkilökunnalle. 30 tabletin pakkauskoko on tarkoitettu lääkärin aiemmin toteamien allergisten oireiden hoitoon. On tärkeää, että lääkäri varmistaa oikean diagnoosin ja pitkäaikaisen loratadiinilääkityksen tarpeen. Näin vältetään tilanteet, joissa allergialääkkeitä tulisi turhaan syötyä oireisiin, joita erehdyksessä pidetään allergiasta johtuvina. Tässä selosteessa esitetään: 1. Mitä Loratadin ratiopharm on ja mihin sitä käytetään 2. Ennen kuin käytät Loratadin ratiopharmia 3. Miten Loratadin ratiopharmia käytetään 4. Mahdolliset haittavaikutukset 5. Loratadin ratiopharmin säilyttäminen 6. Muuta tietoa 1. MITÄ LORATADIN RATIOPHARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN Loratadiini on väsyttämätön antihistamiini, jota käytetään joidenkin allergisten sairauksien hoitoon. Tämä lääke vaikuttaa estämällä histamiinin vaikutuksia. Histamiini on mukana allergisten reaktioiden kehittymisessä. Valmiste on tarkoitettu seuraavien allergisten oireiden hoitoon ja ehkäisyyn aikuisille ja yli 12-vuotiaille lapsille: - allerginen nuha (oireina nenän vuotamista, kutinaa tai tukkoisuutta sekä aivastelua) - allergiaan liittyvät silmäoireet (punoitus, kutina ja vuotaminen) - allergian aiheuttama nokkosihottuma (ihon punoitus ja kutina). 2. ENNEN KUIN KÄYTÄT LORATADIN RATIOPHARMIA Älä käytä Loratadin ratiopharmia Valmistetta ei tule käyttää: - jos olet yliherkkä (allerginen) loratadiinille tai valmisteen jollekin muulle aineelle - alle 12 -vuotiaille lapsille (ilman lääkärin määräystä). Ole erityisen varovainen Loratadin ratiopharmin suhteen - sinulla on vaikea maksasairaus. Noudata huolellisesti pakkauksessa ja tässä pakkausselosteessa annettuja annosteluohjeita.

2 Muiden lääkkeiden käyttö Kerro lääkärillesi tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Lääkkeen käyttö on lopetettava vähintään 48 tuntia ennen allergiatestejä, jotta se ei haittaisi testitulosten tulkintaa. Alkoholin käyttö Alkoholin käyttöä ei tarvitse välttää tämän lääkkeen käytön yhteydessä. Loratadin ratiopharmin käyttö ruuan ja juoman kanssa Loratadin ratiopharm voidaan ottaa nesteen kera joko tyhjään mahaan tai ruokailun yhteydessä. Samanaikainen ruuan nauttiminen voi hieman hidastaa loratadiinin imeytymistä elimistöön, mutta sillä ei ole vaikutusta lääkkeen tehoon. Raskaus ja imetys Älä käytä Loratadin ratiopharm tabletteja, jos olet tai epäilet olevasi raskaana tai imetät. Ajaminen ja koneiden käyttö Valmiste voi vaikuttaa reaktiokykyyn siten, että ajokyky tai koneiden käyttökyky voi huonontua. Ks. myös kohta 4. Mahdolliset haittavaikutukset. Tärkeää tietoa jostakin Loratadin ratiopharmin aineesta Valmiste sisältää laktoosia. Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi (esim. harvinainen perinnöllinen galaktoosi-intoleranssi, saamelaisilla esiintyvä laktaasinpuutos, glukoosigalaktoosi imeytymishäiriö), keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista. 3. MITEN LORATADIN RATIOPHARMIA OTETAAN Tätä lääkettä ei saa antaa alle 30 kg painaville tai alle 2-vuotiaille lapsille. Ota Loratadin ratiopharmia juuri sen verran kuin tässä pakkausselosteessa on kerrottu. Tarkista annostus lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta jos olet epävarma. Tavanomainen annos aikuisille ja yli 12-vuotiaille on: 1 tabletti (10 mg) kerran vuorokaudessa. Loratadin ratiopharmia ei saa antaa alle 12-vuotiaille lapsille ilman lääkärin määräystä. Jos sinulla on vakava maksasairaus sinun täytyy mahdollisesti käyttää pienempää annosta. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen tämän lääkkeen ottamista. Jos lääke aiheuttaa väsymystä, se voidaan ottaa iltaisin. Tabletti niellään riittävän nestemäärän kera. Jos oireet eivät helpota viiden (5) päivän kuluessa lääkityksen aloittamisesta, ota yhteyttä lääkäriin. Älä ylitä ilmoitettua annostusta. Jos otat Loratadin ratiopharmia enemmän kuin sinun pitäisi Ota välittömästi yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh ), jos olet ottanut lääkettä liian suuren annoksen. Saatat tuntea väsymystä, nopeaa sydämen sykettä tai päänsärkyä.

3 Jos unohdat ottaa Loratadin ratiopharmia Jos unohdat tabletin, ota se heti kun muistat. Jatka lääkitystä tavalliseen tapaan. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. 4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET Kuten kaikki lääkkeet, Loratadin ratiopharm tabletitkin voivat aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Jos sinulla ilmenee jokin seuraavista vaikutuksista, lopeta lääkkeen käyttö välittömästi ja kerro lääkärillesi tai mene lähimpään terveyskeskukseen tai sairaalaan: allergisia reaktioita kuten huulten, kielen ja kasvojen turvotusta (Quincken edeemaa) tai hengitysvaikeuksia ja allergisia reaktioita (matalat, kutisevat jäljet iholla, joihin liittyy turvotusta). Nämä ovat hyvin vakavia haittavaikutuksia. Jos sinulla ilmenee näitä oireita, olet saattanut saada vakavan allergisen reaktion. Saatat tarvita välitöntä hoitoa. Yleisiä (1-10 %): päänsärky, hermostuneisuus, väsymys, uneliaisuus, unettomuus ja lisääntynyt ruokahalu Hyvin harvinaisia (alle 0,01 %): nopeasti kehittyvin oirein esiintyvä allerginen yliherkkyys (anafylaksia), joka ilmenee voimakkaana verenpaineen laskuna ja siihen liittyvänä huonovointisuutena ja pyörtymisenä, huimaus, epäsäännöllinen ja nopea sydämen syke, pahoinvointi, suun kuivuminen, mahan limakalvon tulehdus (gastriitti, oireisiin kuuluu vatsakipu, pahoinvointi, oksentelu, ripuli), maksan toiminnan häiriöt, ihottuma, hiustenlähtö, väsymys. Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkihenkilökunnalle. 5. LORATADIN RATIOPHARMIN SÄILYTTÄMINEN Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Älä käytä pakkauksessa olevan viimeisen käyttöpäivän (Käyt.viim.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin tai hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa. 6. MUUTA TIETOA Mitä Loratadin ratiopharm sisältää Vaikuttava aine on loratadiini. Yksi tabletti sisältää 10 mg loratadiinia. Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, mikrokiteinen selluloosa, maissitärkkelys ja magnesiumstearaatti. Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot Valkoisia, pyöreitä, kaksoiskuperia tabletteja joissa on toisella puolella jakouurre. Tätä lääkevalmistetta on saatavilla itsehoitoon 2, 7, 10, 14, 20, 20x1, 21, 28 ja 30 tabletin läpipainopakkauksissa. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

4 Myyntiluvan haltija ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, D Ulm, Saksa Valmistaja Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Strasse 3, D Blaubeuren, Saksa Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja: ratiopharm Oy PL Espoo Puh: Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi

5 BIPACKSEDEL (Receptfri produkt) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletter loratadin Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. Loratadin ratiopharm måste trots det användas med försiktighet för att få den bästa nyttan av det. - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen. - Vänd dig till apotekspersonal om du behöver mera information eller råd. - Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom fem dagar. - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotek. Förpackningsstorlek av 30 tabletter är avsedd för att sköta allergiska symtom, som läkaren tidigare har påvisat. Det är viktigt, att läkaren säkrar den rätta diagnosen och behovet av långvarig loratadinbehandling. Så undviker man situationer, där man i onödan tar allergimediciner för symtom, som av misstag antas att bero på allergi. I denna bipacksedel finner du information om 1. Vad är Loratadin ratiopharm och vad används det för 2. Innan du använder Loratadin ratiopharm 3. Hur du använder Loratadin ratiopharm 4. Eventuella biverkningar 5. Hur Loratadin ratiopharm ska förvaras 6. Övriga upplysningar 1. Vad är Loratadin ratiopharm och vad används det för Loratadin ratiopharm är ett antihistamin som inte orsakar trötthet och som används för behandling av vissa allergiska sjukdomar. Detta läkemedel påverkar genom att hindra effekten av histamin som deltar i utveckling av allergiska reaktioner. Preparatet är indikerat för förebyggande och behandling av följande allergiska symtom hos vuxna och barn över 12 år: - allergisk snuva (med symtom som rinnande näsa, klåda eller täppthet samt nysande) - allergirelaterade ögonsymtom (rodnad, klåda och vätskande ögon) - allergiinducerad nässelfeber (hudrodnad och klåda). 2. Innan du använder Loratadin ratiopharm Använd inte Loratadin ratiopharm om du: - är överkänslig (allergisk) för loratadin eller för något annat av ämnena i preparatet - är under 12 år (utan läkarens anvisning). Var särskilt försiktig med Loratadin ratiopharm - om du har svår leversjukdom. Följ omsorgsfullt de givna doseringsanvisningarna på förpackningen och i denna bipacksedel.

6 Användning av andra läkemedel Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Användningen av läkemedlet bör slutas minst 48 timmar före allergitest, så att det inte inverkar på testresultatet. Användning av alkohol Man behöver inte undvika användning av alkohol under behandling med detta läkemedel. Användning av Loratadin ratiopharm med mat och dryck Loratadin ratiopharm kan tas mellan måltider eller i samband med måltid och tas tillsammans med vätska. Samtidigt intag av föda kan försena upptaget av loratadin men har inte någon betydelse för effekten av läkemedlet. Graviditet och amning Använd inte detta läkemedel om du är gravid, tror att du kan vara gravid, eller om du ammar ditt barn. Körförmåga och användning av maskiner Preparatet kan påverka reaktionsförmågan och sålunda försämra förmågan att framföra motorfordon och använda maskiner. Se även avsnitt 4. Eventuella biverkningar. Viktig information om något av hjälpämnena i Loratadin ratiopharm Detta preparat innehåller laktos. Om läkaren har berättat att du har någon sockerintolerans (t.ex. sällsynt ärftlig galaktosintolerans, total laktasbrist, glukos/galaktosmalabsorption), rådgör med din läkare innan du använder detta preparat. 3. Hur du använder Loratadin ratiopharm Detta läkemedel får inte ges för barn som väger under 30 kg eller är under 2 år gamla. Ta alltid Loratadin ratiopharm enligt anvisningar i denna bipacksedel. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Vanlig dos för vuxna och barn över 12 år är: 1 tablett (10 mg) 1 gång dagligen. Loratadin ratiopharm skall inte ges till barn under 12 år utan läkarens anvisning. Om du har svår leversjukdom måste du möjligen använda lägre dos. Diskutera med läkare eller apotekspersonal innan du börjar använda detta läkemedel. Läkemedlet kan tas på kvällen ifall det förorsakar trötthet. Tabletten sväljs med tillräcklig mängd vätska. Om symtomen inte förbättras inom fem (5) dagar från början av behandlingen, kontakta läkare. Överskrid inte angiven dosering. Om du tar mera Loratadin ratiopharm än vad du borde: Om du fått i dig för stor mängd läkemedel, kontakta genast läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel: ). Du kan känna trötthet, snabb hjärtfrekvens eller huvudvärk.

7 Om du har glömt att ta Loratadin ratiopharm: Ta nästa dos på vanlig tid. Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal. 4. Eventuella biverkningar Liksom alla läkemedel kan även Loratadin ratiopharm orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Om det förekommer följande symtom, sluta genast använda denna medicin och kontakta läkare eller gå till närmaste hälsovårdscentral eller sjukhus: allergiska reaktioner såsom svullnad i läppar, tunga eller ansikte (Quincke s ödem) eller andningssvårigheter och allergiska reaktioner (låga, kliande märken på huden som kan vara förknippade med svullnad). Dessa är mycket allvarliga biverkningar. Om du får dessa symtom du har möjligen fått en allvarlig allergisk reaktion. Du kan omedelbart behöva medicinering eller sjukhusvård. Vanliga (fler än 1 av 100 patienter): Huvudvärk, nervositet, trötthet, sömnighet, sömnlöshet, ökad aptit. Mycket sällsynta (färre än 1 av patienter) Allergisk överkänslighet (s.k. anafylaxi) med snabbt uppstående symtom, såsom kraftigt blodtrycksfall med illamående och svimning, yrsel, oregelbunden eller snabb hjärtrytm, illamående, muntorrhet, inflammation i magslemhinnan (gastrit, symtomen inkluderar magont, illamående, kräkningar, diarré), onormal leverfunktion, hudutslag, håravfall och trötthet. Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. 5. Hur Loratadin ratiopharm ska förvaras Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Används före utgångsdatumet (Utg.dat.) som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 6. Övriga upplysningar Vad innehåller Loratadin ratiopharm Den aktiva substansen är loratadin. En tablett innehåller 10 mg av loratadin. Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse och magnesiumstearat. Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar Vita, runda, bikonvexa tabletter med brytskåra på ena sidan. Detta läkemedel finns för egenvård i blisterförpackningar med 2, 7, 10, 14, 20, 20x1, 21, 28 och 30 tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

8 Innehavare av försäljningstillstånd ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, D Ulm, Tyskland Tillverkare Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Strasse 3, D Blaubeuren, Tyskland Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos den nationella representanten för innehavaren av godkännandet för försäljning. ratiopharm Oy PB Esbo Tel: Denna bipacksedel godkändes senast

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Kefalex 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen

PAKKAUSSELOSTE. Kefalex 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Losatrix Comp 100 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartaanikalium ja hydroklooritiatsidi

PAKKAUSSELOSTE. Losatrix Comp 100 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartaanikalium ja hydroklooritiatsidi PAKKAUSSELOSTE Losatrix Comp 100 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartaanikalium ja hydroklooritiatsidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen - Säilytä tämä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Rabeprazol Krka 10 mg enterotabletit Rabeprazol Krka 20 mg enterotabletit. rabepratsolinatrium

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Rabeprazol Krka 10 mg enterotabletit Rabeprazol Krka 20 mg enterotabletit. rabepratsolinatrium PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE Rabeprazol Krka 10 mg enterotabletit Rabeprazol Krka 20 mg enterotabletit rabepratsolinatrium Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Gasterix 15 mg enterokapselit, kovat Gasterix 30 mg enterokapselit, kovat lansopratsoli

PAKKAUSSELOSTE. Gasterix 15 mg enterokapselit, kovat Gasterix 30 mg enterokapselit, kovat lansopratsoli PAKKAUSSELOSTE Gasterix 15 mg enterokapselit, kovat Gasterix 30 mg enterokapselit, kovat lansopratsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Allonol 100 mg ja 300 mg tabletti Allopurinoli

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Allonol 100 mg ja 300 mg tabletti Allopurinoli Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Allonol 100 mg ja 300 mg tabletti Allopurinoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Pursennid Ex-Lax 12 mg päällystetty tabletti sennaglykosidit

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Pursennid Ex-Lax 12 mg päällystetty tabletti sennaglykosidit Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Pursennid Ex-Lax 12 mg päällystetty tabletti sennaglykosidit Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir Sandoz emulsiovoide 5 % asikloviiri

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir Sandoz emulsiovoide 5 % asikloviiri PAKKAUSSELOSTE Aciclovir Sandoz emulsiovoide 5 % asikloviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Amoxin comp 500 mg kalvopäällysteinen tabletti Amoxin comp 50 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten Amoksisilliini/klavulaanihappo

PAKKAUSSELOSTE. Amoxin comp 500 mg kalvopäällysteinen tabletti Amoxin comp 50 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten Amoksisilliini/klavulaanihappo PAKKAUSSELOSTE Amoxin comp 500 mg kalvopäällysteinen tabletti Amoxin comp 50 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten Amoksisilliini/klavulaanihappo Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Omeprazol Actavis 10 mg tai 20 mg enterokapseli, kova. Omepratsoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Omeprazol Actavis 10 mg tai 20 mg enterokapseli, kova. Omepratsoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Omeprazol Actavis 10 mg tai 20 mg enterokapseli, kova Omepratsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Losartan Krka 12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartan Krka 50 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartan Krka 100 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium Lue

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Losarstad Comp 100 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium ja hydroklooritiatsidi

PAKKAUSSELOSTE. Losarstad Comp 100 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium ja hydroklooritiatsidi PAKKAUSSELOSTE Losarstad Comp 100 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium ja hydroklooritiatsidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi 1 PAKKAUSSELOSTE ATROVENT ECO 20 mikrog/annos inhalaatiosumute,liuos ipratropiumbromidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Kestox 10 mg kalvopäällysteiset tabletit ebastiini

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Kestox 10 mg kalvopäällysteiset tabletit ebastiini PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE Kestox 10 mg kalvopäällysteiset tabletit ebastiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle. MOVICOL, jauhe oraaliliuosta varten, 13,8 g annospussi

PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle. MOVICOL, jauhe oraaliliuosta varten, 13,8 g annospussi PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle, jauhe oraaliliuosta varten, 13,8 g annospussi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Diuraminia käytetään kohonneen verenpaineen alentamiseen, sydämen vajaatoiminnan hoitoon ja maksakirroosiin liittyvän turvotuksen vähentämiseen.

Diuraminia käytetään kohonneen verenpaineen alentamiseen, sydämen vajaatoiminnan hoitoon ja maksakirroosiin liittyvän turvotuksen vähentämiseen. PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärin

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Siqualone Decanoat 25 mg/ml injektioneste, liuos. flufenatsiinidekanoaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Siqualone Decanoat 25 mg/ml injektioneste, liuos. flufenatsiinidekanoaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Siqualone Decanoat 25 mg/ml injektioneste, liuos flufenatsiinidekanoaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Burana 20 mg/ml oraalisuspensio Ibuprofeeni

PAKKAUSSELOSTE. Burana 20 mg/ml oraalisuspensio Ibuprofeeni PAKKAUSSELOSTE Burana 20 mg/ml oraalisuspensio Ibuprofeeni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. sulfasalatsiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. sulfasalatsiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Salazopyrin EN 500 mg enterotabletit sulfasalatsiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Myyntiluvan haltija: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Itävalta.

PAKKAUSSELOSTE. Myyntiluvan haltija: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Itävalta. PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa kayttajalle Anastrozole. Bluefish 1 mg tabletti, kalvopaallysteinen Anastrotsoli

Pakkausseloste: Tietoa kayttajalle Anastrozole. Bluefish 1 mg tabletti, kalvopaallysteinen Anastrotsoli PAKKAUSSELOSTE Pakkausseloste: Tietoa kayttajalle Anastrozole Bluefish 1 mg tabletti, kalvopaallysteinen Anastrotsoli Lue tama pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat Iaakkeen kayttamisen, silla

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. MicardisPlus 40 mg/12,5 mg tabletit telmisartaani/hydroklooritiatsidi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. MicardisPlus 40 mg/12,5 mg tabletit telmisartaani/hydroklooritiatsidi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle MicardisPlus 40 mg/12,5 mg tabletit telmisartaani/hydroklooritiatsidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Hydrocortison-ratiopharm 1 % emulsiovoide Hydrokortisoni

PAKKAUSSELOSTE. Hydrocortison-ratiopharm 1 % emulsiovoide Hydrokortisoni PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä huolimatta

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Propofol-Lipuro 20 mg/ml injektio-/infuusioneste, emulsio Propofoli

PAKKAUSSELOSTE. Propofol-Lipuro 20 mg/ml injektio-/infuusioneste, emulsio Propofoli PAKKAUSSELOSTE Propofol-Lipuro 20 mg/ml injektio-/infuusioneste, emulsio Propofoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Gemcitabin Fresenius Kabi 40 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. gemsitabiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Gemcitabin Fresenius Kabi 40 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. gemsitabiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Gemcitabin Fresenius Kabi 40 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten gemsitabiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen,

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Depo-Medrol 40 mg/ml injektioneste, suspensio. metyyliprednisoloniasetaatti

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Depo-Medrol 40 mg/ml injektioneste, suspensio. metyyliprednisoloniasetaatti kansallinen IIx3 336937-9/2014 FAKO Karri Penttilä hyv. 16.2.15 /27.2.2015 TAK Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Depo-Medrol 40 mg/ml injektioneste, suspensio metyyliprednisoloniasetaatti Lue tämä pakkausseloste

Lisätiedot

ESIMERKKIPAKKAUS AIVASTUX. Erä 1058350. MTnr 0000 Myyntiluvan haltija: Lääketehdas Oy, Lääkekylä, Suomi. Vnr 39 71 65. Vnr 39 71 65. tit q.s.

ESIMERKKIPAKKAUS AIVASTUX. Erä 1058350. MTnr 0000 Myyntiluvan haltija: Lääketehdas Oy, Lääkekylä, Suomi. Vnr 39 71 65. Vnr 39 71 65. tit q.s. ESIMERKKIPAKKAUS AIVASTUX 12 2015 1058350 Käyt. viim.: 12 2015 Erä 1058350 Aivastux 10 mg 10 tabl. Vnr 04 36 79 Ibuprofen 400 mg Glycerol (85%) Sacchar Constit q.s. Käyttötarkoitus: Allergisen nuhan, allergisten

Lisätiedot

Clapharin Comp 875 mg / 125 mg tabletti

Clapharin Comp 875 mg / 125 mg tabletti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE TRINEURIN TABLETTI

PAKKAUSSELOSTE TRINEURIN TABLETTI PAKKAUSSELOSTE Lukekaa tämä pakkausseloste huolellisesti, koska se sisältää tärkeää tietoa lääkkeestä. Tätä lääkettä voi ostaa ilman reseptiä itsehoitoon. Lääkettä tulee käyttää huolellisesti ohjeen mukaan,

Lisätiedot