Asentajan käsikirja NIBE F1255

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asentajan käsikirja NIBE F1255"

Transkriptio

1 Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI

2 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 37. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen selostettu sivulla 39. Aseta sisäilmasto 2X Pääset sisälämpötilan asetustilaan painamalla päävalikossa kaksi kertaa OK-painiketta. Lisää käyttövesimäärää 1X 2X Voit lisätä tilapäisesti käyttövesimäärää kiertämällä valitsinta niin, että valikko 2 (vesipisara) valittu ja painamalla sitten kaksi kertaa OK-painiketta.

3 Sisällys 1 Tärkeää 4 9 Huolto 53 Turvallisuustiedot 4 Huoltotoimenpiteet 53 2 Toimitus ja käsittely 6 10 Häiriöt 59 Kuljetus 6 Info-valikko 59 Asennus 6 Hälytysten käsittely 59 Mukana toimitetut kompentit 7 Vianetsintä 59 Luukkujen irrotus Irrota osa eristeistä Lisätarvikkeet 61 3 Lämpöpumpun rakenne 9 12 Tekniset tiedot 63 Yleistä Kytkentärasiat Jäähdytysosa Mitat ja varattavien mittojen koordinaatit Tekniset tiedot Energiamerkintä Putkiliitännät 14 Asiahakemisto 82 Yleistä Mitat ja putkiliitännät Yhteystiedot 87 Lämmönkeruupuoli 15 Lämpöjohtopuoli 16 Lämminvesivaraaja 16 Liitäntävaihtoehdot 16 5 Sähköliitännät 19 Yleistä 19 Liitännät 21 Asetukset 23 Liitäntämahdollisuudet 26 Lisävarusteiden liitäntä 29 6 Käynnistys ja säädöt 31 Valmistelut 31 Täyttö ja ilmaus 31 Aloitusopas 32 Jälkisäätö ja ilmaus 33 Jäähdytys-/lämpökäyrän asetukset 34 7 Ohjaus - Johdanto 37 Näyttö 37 Valikkojärjestelmä 38 8 Ohjaus - valikot 41 Valikko 1 - SISÄILMASTO 41 Valikko 2 - KÄYTTÖVESI 41 Valikko 3 - INFO 41 Valikko 4 - LÄMPÖPUMPPU 42 Valikko 5 - HUOLTO 43 Sisällys 3

4 1 Tärkeää Turvallisuustiedot Tässä käsikirjassa selostetaan asennus- ja huoltotoimenpiteitä, jotka tulisi teettää ammattilaisella. Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aistivaraiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietoa, jos heille opastettu tai kerrottu laitteen turvallinen käyttö ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaaratekijät. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta valvomatta. Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin. NIBE Symbolit Tämä symboli merkitsee ketta tai ihmistä uhkaavaa vaaraa. MUISTA! Tämä symboli osoittaa tärkeän tied, joka pitää ottaa huomio laitteistoa hoidettaessa. VIHJE! Merkintä Tämä symboli osoittaa vinkin, joka helpottaa tuotteen käsittelyä. CE-merkintä tarkoittaa, että NIBE vakuuttaa, että tuote täyttää kaikki asianmukaisten EU-direktiivien vaatimukset. CE-merkintä pakollinen useimmille EU:n alueella myytäville tuotteille valmistuspaikasta riippumatta. Sarjanumero Valmistenumero löytyy etuluukun oikeasta alakulmasta, info-valikosta (valikko 3.1) ja tyyppikilvestä (PF1). Kierrätys MUISTA! Sarjanumero Tarvitset tuotteen valmistenumer ((14 numeroinen) huolto- ja tukiyhteydenotoissa. Anna tuotteen asentaneen asentajan tai jäteaseman huolehtia pakkauksen hävittämisestä. Kun tuote poistetaan käytöstä, sitä ei saa hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Se tulee toimittaa jäteasemalle tai jälleenmyyjälle, joka tarjoaa tämäntyyppisen palvelun. Tuotteen asianmukaisen hävittämisen laiminlyönti aiheuttaa käyttäjälle voimassa olevan lainsäädännön mukaiset hallinnolliset seuraamukset. Ympäristötiedot Tämä yksikkö sisältää fluoroitua kasvihuekaasua, joka sisältyy Kiot sopimukseen. F-kaasuasetus (EU) nro 517/2014 Laite sisältää R407C, fluorinoitua kasvihuekaasua, jka GWP-arvo (Global warming potential) Älä päästä R407C ilmaan. Maakohtaiset tiedot Asennuskäsikirja Tämä asennuskäsikirja tulee jättää asiakkaalle. 4 Luku 1 Tärkeää

5 Asennusten tarkastus Lämmitysjärjestelmä tarkastettava ennen käyttöönottoa voimassa olevien määräysten mukaan. Tarkastuksen saa tehdä vain tehtävään pätevä henkilö. Täytä myös käyttöohjekirjan sivu, jossa ovat laitteist tiedot. Kuvaus Huomautus Allekirjoitus Päiväys Lämmönkeruu (sivulla 15) Järjestelmä huuhdeltu Järjestelmä ilmattu Pakkasneste Tasoastia/Paisuntasäiliö Mudanerotin Varoventtiili Sulkuventtiilit Kiertovesipumppu asetettu Lämmitysvesi (sivu 16) Järjestelmä huuhdeltu Järjestelmä ilmattu Kalvopaisuntasäiliö Mudanerotin Varoventtiili Sulkuventtiilit Kiertovesipumppu asetettu Sähkö (sivulla 19) Liitännät Pääjännite Vaihejännite Lämpöpumpun varokkeet Kiinteistön varokkeet Ulkolämpötilan anturi Hueanturi Virrantunnistin Turvakytkin Vikavirtasuoja Varatilatermostaatin asetus Luku 1 Tärkeää 5

6 0 R 0 R 2 Toimitus ja käsittely Kuljetus F1255 kuljetettava ja sitä säilytettävä pystyasennossa ja kuivassa. Sisään tutia varten F1255:a voidaan kuitenkin varoen kallistaa taaksepäin 45. MUISTA! Tuote voi olla takapainoinen. Ulkopellit kannattaa irrottaa sisääntunin ajaksi, jos tilaa vähän. Asennustila Jätä laitteen eteen 800 mm vapaata tilaa. Sivupeltien avaamista varten tarvitaan n. 50 mm vapaata tilaa kummallakin puolella (katso kuva). Peltejä ei kuitenkaan tarvitse irrottaa huoll yhteydessä, vaan kaikki F1255:n huoltotoimenpiteet voidaan suorittaa edestäpäin. Jätä vapaata tilaa lämpöpumpun ja seinän väliin (sekä mahdollisten syöttökaapelien ja putkien) mahdollisten värinöiden siirtymisen välttämiseksi. * (50) (50) * Jäähdytysmoduulin ulosvetäminen Kuljetuksen ja huoll helpottamiseksi lämpöpumppu voidaan jakaa osiin vetämällä jäähdytysmoduuli ulos kaapista. Katso sivulla 55 jakamisohjeet. Asennus Aseta F1255 tukevalle alustalle, joka kestää lämpöpumpun pain. Säädä laite vaakasuoraan ja vakaaseen asento säätöjaloilla. 800 Normaaliasennuksessa vaaditaan mm (valittavalla puolella) liitäntävarusteille, esim. tasoastia, venttiilit ja sähkölaitteet mm Koska F1255:sta valuu vettä, lämpöpumpun sijoitustilassa pitää olla lattiakaivo. Aseta selkäpuoli ulkoseinää vasten melulle herkissä hueissa meluhaittojen poistamiseksi. Ellei tämä ole mahdollista, tulee välttää makuuhueiden ja muiden melulle herkkien hueiden vastaisia seiniä. Sijainnista riippumatta äänille herkän tilan seinä äänieristettävä. Putket vedettävä ilman sinkilöitä makuu-/olohueen puoleista sisäseinää vasten. 6 Luku 2 Toimitus ja käsittely

7 LEK LEK LEK Mukana toimitetut kompentit Toimitetaan mukana kaikissa maissa: Luukkujen irrotus Etuluukku 2 1 Ulkolämpötilan anturi 1 kpl Hueanturi 1 kpl O-renkaat 8 kpl LEK LEK LEK Puserrusliittimet F kpl (ø28 x G25) 2 kpl (ø22 x G20) F /16 2,5(22) 2,5(22) 1. Irrota ruuvit etuluukun alareunasta. 2. Nosta luukkua ulospäin alareunasta ja ylöspäin. Sivuluukut WILO LEK WILO LEK 4 kpl (ø28 x G25) WILO LEK WILO WILO LEK WILO DACH-maissa ja Italiassa mukana toimitetaan myös: Muissa maissa mukana toimitetaan myös: TUV-SV H ,5 TUV-SV H ,5 LEK LEK LEK Sulkuventtiili, jossa suodatin F Virrantunnistin 3 kpl (ei 1x230V) Tasopaisuntaastia 1 kpl LEK Sivuluukut voidaan irrottaa asennuksen helpottamiseksi. 1. Irrota ruuvit ylä- ja alareunasta. 2. Käännä luukkua hieman ulospäin. 3. Siirrä luukkua ulos ja taaksepäin. 4. Asenna päinvastaisessa järjestyksessä. 1 kpl G1 1 kpl G3/4 LEK F /16 1 kpl G1 1 kpl G1 1/4 Varoventtiili 0,3 MPa (3 bar) 1 kpl Mudanerotin F kpl G1 1 kpl G3/4 F /16 1 kpl G1 1 kpl G1 1/4 Sijoitus Varuste-erä paketissa lämpöpumpun päällä. Luku 2 Toimitus ja käsittely 7

8 LEK LEK Irrota osa eristeistä Osa eristeestä voidaan irrottaa asennuksen helpottamiseksi. Eristys, huippu 1. Irrota kaapeli moottorista ja irrota moottori vaihtoventtiilistä kuvan mukaan. A LEK B LEK LEK 2. Tartu kahvaan ja vedä suoraan ulos kuvan mukaan. Eristys, sähkövastus Sähköasennukset ja mahdolliset huollot saa tehdä vain valtuutetun sähköasentajan valvnassa. Sähköasennukset ja johtimien veto tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti. 1. Irrota sähkökaapin luukku, katso sivu Tartu kahvaan ja vedä eristettä varovasti itseesi päin kuvan mukaan. 8 Luku 2 Toimitus ja käsittely

9 3 Lämpöpumpun rakenne Yleistä Näkymä takaa XL1 XL4 XL3 XL2 XL6 FR1 XL7 QM22 BT7 UB3 QN10 BT2 F1255 AA4 W130 SF1 BF1 AA4-XJ4 EB1 AA4-XJ3 PF1 UB1 QM34 BT6 UB2 QM31 QM32 QM33 PF2 RA3 Näkymä ylhäältä XL5 BT7 Luku 3 Lämpöpumpun rakenne 9

10 Putkiliitännät XL1 Liitäntä, lämpöjohto meno XL2 Liitäntä, lämpöjohto paluu XL3 Liitäntä, kylmävesi XL4 Liitäntä, käyttövesi XL5 Liitäntä, VVC* XL6 Liitäntä, lämmönkeruu tulo XL7 Liitäntä, lämmönkeruu meno * Vain lämpöpumput, joissa emaloitu tai ruostumat varaaja. LVI-kompentit QM22 Ilmaus, silmukka QM31 Sulkuventtiili, lämmitysvesi meno QM32 Sulkuventtiili, lämpöjohto paluu QM33 Sulkuventtiili, lämmönkeruuliuos meno QM34 Sulkuventtiili, lämmönkeruuliuos paluu QN10 Vaihtoventtiili, lämmitysjärjestelmä/lämminvesivaraaja Anturi jne. BF1 Virtausmittari* BT1 Ulkolämpötila-anturi* BT2 Lämpötila-anturi, lämpöjohto meno BT6 Lämpötila-anturi, käyttöveden tuotanto BT7 Lämpötila-anturi, käyttövesi huippu ** Vain lämpöpumput energiamittarilla. * Ei näy kuvassa Sähkökompentit AA4 Näyttö EB1 FR1 RA3 SF1 W130 AA4-XJ3 USB-liitäntä AA4-XJ4 Huoltoliitäntä (ei toimintoa) Sähkövastus Sähköanodi* Kuristin** Katkaisin Verkkokaapeli NIBE Uplink * Vain lämpöpumput, joissa emaloitu astia. ** Vain F X400V. Muut PF1 PF2 UB1 UB2 UB3 Tyyppikilpi Tyyppikilpi, kylmäosa Kaapeliläpivienti, syöttökaapelil Kaapeliläpivienti Kaapeliläpivienti, takapuoli, anturit Kompenttikaavi merkinnät standardin IEC ja mukaan. 10 Luku 3 Lämpöpumpun rakenne

11 Kytkentärasiat FD1 AA8 AA3 AA1 AA23 FA1 AA2 RA2 RA3 Sähkökompentit AA1 Sähkövastuskortti AA2 Peruskortti AA3 Tulokortti AA8 Sähköanodikortti* AA23 Tiedsiirtokortti FA1 Automaattivaroke FD1 Lämpötilanrajoitin/varatilatermostaatti RA2 Kuristin** RA3 Kuristin** * Vain lämpöpumput, joissa emaloitu astia. ** Vain F X400V. Kompenttikaavi merkinnät standardin IEC ja mukaan. Luku 3 Lämpöpumpun rakenne 11

12 Jäähdytysosa 1X230V, 3X230V, 3X400V, 6 BT12 GP1 GP2 QM2 QM1 1X230V, 3X230V, 12 BT12 GP1 GP2 QM2 QM1 LEK LEK BT10 AA100 BT11 BT3 BT10 AA100 BT11 BT3 1X230V, 3X230V, 3X400V, 6 EP2 BT14 QA40 BT17 CA1 RA1 BT15 BP1 1X230V, 3X230V, 12 EP2 BT17 QA40 BT14 CA1 XL21 RA1 BT15 BP1 3X400V, 12 LEK EP1 GQ10 HS1 BP2 XL20 QN1 LEK XL21 EB10 EP1 GQ10 HS1 BP2 XL20 QN1 EB10 3X400V, 12 EP2 EP1 BT12 BT10 BT17 GQ10 RF2 AA100 QA40 BT14 HS1 BP2 GP2 GP1 XL21 XL20 BT3 LEK BT11 BT15 BP1 LEK QN1 EB10 QM2 QM1 3X400V, 16 3X400V, 16 BT12 BT10 EP2 BT14 BT17 EP1 GQ10 RF2 GP1 GP2 QM2 QM1 AA100 BT11 LEK BT3 QA40 BP2 BT15 BP1 EB10 HS1 XL20 QN1 LEK XL21 12 Luku 3 Lämpöpumpun rakenne

13 Putkiliitännät XL20 Huoltoliitäntä, ylipaine XL21 Huoltoliitäntä, alipaine LVI-kompentit GP1 Lämpöjohtopumppu GP2 Lämmönkeruupumppu QM1 Tyhjennys, lämmitysjärjestelmä QM2 Tyhjennys, lämmönkeruupuoli Anturi jne. BP1 Ylipaineensäädin BP2 Alipaineensäädin BT3 Lämpötila-anturi, lämpöjohto paluu BT10 Lämpötilan anturi, lämmönkeruu paluu BT11 Lämpötilan anturi, lämmönkeruu meno BT12 Lämpötila-anturi, lauhduttimen menojohto BT14 Lämpötila-anturi, kuumakaasu BT15 Lämpötila-anturi, käyttövesi BT17 Lämpötila-anturi, imukaasu Sähkökompentit AA100 Liitoskortti CA1 Kdensaattori EB 10 Kompressorilämmitin QA40 Invertteri RA1 Kuristin RF2* EMC-suodatin * Vain 12 & 16 3X400 V. Jäähdytyskompentit EP1 Höyrystin EP2 Lauhdutin GQ10 Kompressori HS1 Kuivaussuodatin QN1 Paisuntaventtiili Kompenttikaavi merkinnät standardin IEC ja mukaan. Luku 3 Lämpöpumpun rakenne 13

14 4 Putkiliitännät Yleistä Putkiasennukset tehtävä voimassa olevien asetusten ja määräysten mukaisesti. F1255 voi toimia maks. n. 58 C paluulämpötilalla ja 70 C menolämpötilalla (65 C pelkällä kompressorilla). F1255:a ei ole varustettu ulkoisilla sulkuventtiileillä, vaan ne asennettava huoll helpottamiseksi. MUISTA! Varmista, että tuleva vesi puhdasta. Omaa kaivoa käytettäessä järjestelmään ehkä asennettava vedensuodatin. MUISTA! Lämmitysjärjestelmän korkeimpiin kohtiin asennettava ilmausventtiilit. Järjestelmäperiaate F1255 koostuu lämpöpumpusta, lämminvesivaraajasta, sähkövastuksesta, kiertovesipumpuista sekä ohjausyksiköstä. F1255 liitetään lämmönkeruu- ja lämpöjohtopiiriin. Lämpöpumpun höyrystimessä lämmönkeruuneste (pakkasenkestävä neste, esim. veden ja etanolin seos) luovuttaa energiansa kylmäaineeseen, joka höyrystyy ja puristetaan sitten kompressorissa. Lämmennyt kylmäaine johdetaan lauhduttimeen, jossa sen energia siirtyy lämmityspiiriin sekä tarvittaessa lämminvesivaraajaan. Jos tarvitaan enemmän lämmitys-/käyttövettä kuin kompressori pystyy tuottamaan, laitteistossa sisäänrakennettu sähkövastus. XL1 XL6 XL4 XL3 XL7 XL2 Putkistot huuhdeltava ennen lämpöpumpun liittämistä epäpuhtauksien aiheuttamien vahinkojen välttämiseksi. Symboliavain Symboli Merkitys Ilmausventtiili Sulkuventtiili Takaiskuventtiili Tasopaisunta-astia Säätöventtiili Shuntti-/vaihtoventtiili Varoventtiili XL 1 Liitäntä, lämpöjohto meno Lämpötila-anturi Kalvopaisuntasäiliö XL 2 XL 3 XL 4 Liitäntä, lämpöjohto paluu Liitäntä, kylmävesi Liitäntä, käyttövesi P Painemittari Kiertovesipumppu XL 6 XL 7 Liitäntä, lämmönkeruu tulo Liitäntä, lämmönkeruu meno Mudanerotin Apurele Virtausmittari (vain lämpöpumput energiamittarilla). Kompressori Lämmönvaihdin 14 Luku 4 Putkiliitännät

15 Mitat ja putkiliitännät Lämmönkeruupuoli Keruuputkisto MUISTA! Keruuputkist pituus vaihtelee kalli/maaperän olosuhteiden, ilmastoalueen, lämmitysjärjestelmän (patteri- tai lattialämmitys) ja tal lämmitysenergian mukaan. Kukin laitteisto täytyy mitoittaa erikseen. 650* * Keruuputkist yhden silmukan pituus saa olla korkeintaan 400 m. Jos keruuputkisto jaetaan useampaan piiriin ne kytkettävä rinnan siten, että piirien virtaus voidaan säätää. Pintamaaputkist asennussyvyys määritetään paikallisten olosuhteiden mukaan ja putkien välin oltava vähintään 1,5 metriä. Jos lämpökaivoja useita, aukkojen väli määritetään paikallisten olosuhteiden mukaan. Varmista, että keruuputkisto nousee jatkuvasti lämpöpumppua kohti ilmataskujen välttämiseksi. Jos tämä ei ole mahdollista, korkeisiin kohtiin järjestettävä ilmausmahdollisuus. Koska lämmönkeruujärjestelmän lämpötila voi laskea alle 0 C, se pitää suojata jäätymiseltä -15 C saakka. Tilavuuslaskennan ohjearva käytetään 1 litra valmista lämmönkeruuseosta putkimetriä kohti (koskee PEMputkea 40x2,4 PN 6,3). XL1 XL6 XL4 XL3 XL7 XL2 Sivuliitäntä Lämmönkeruuliitäntöjä voidaan kääntää, kun halutaan liitäntä sivulle yläliitännän sijaan. Liitännän kääntäminen: 1. Irrota putki yläliitännästä. 2. Käännä putki haluttuun suuntaan. 3. Katkaise putki tarvittaessa halutun pituiseksi. Putkien mitat Liitäntä (XL1)/(XL2) Lämmitysvesi meno/paluu ulk. Ø (XL3)/(XL4) Kylmä-/käyttövesi Ø (mm) (mm) Lämmönkeruupuolen kytkentä Eristä hueist kaikki lämmönkeruuputket veden tiivistymisen välttämiseksi. Sijoita tasoastia lämmönkeruujärjestelmän korkeimpaan kohtaan, sisääntulevaan putkeen ennen lämmönkeruupumppua (vaihtoehto 1). Ellei tasoastiaa voi sijoittaa korkeimpaan kohtaan, pitää käyttää paisuntasäiliötä (vaihtoehto 2). (XL6)/(XL7) Lämmönkeruu sisään/ulos Ø (mm) 28 Tasoastiasta saattaa tippua tiivistynyttä vettä. Sijoita se siksi niin, ettei muu laitteisto vahingoitu. Tasoastiaan merkittävä käytetyn jäätymisenestoaineen nimi. * Voidaan kallistaa sivuliitäntää varten. Luku 4 Putkiliitännät 15

16 Asenna mukana toimitettu varoventtiili tasoastian alle kuvan mukaan. Varoventtiilin ylivuotoputki tulee vetää laskevana koko pituudeltaan vesitaskujen välttämiseksi, eikä se saa päästä jäätymään. Asenna sulkuventtiilit mahdollisimman lähelle lämpöpumppua. Asenna mukana oleva, epäpuhtauksilta suojaava erotin tuloputkeen. Avoimeen pohjavesijärjestelmään liitettäessä höyrystimen likaantumis- ja jäätymisvaaran vuoksi väliin asennettava pakkassuojattu piiri. Tämä vaatii ylimääräisen lämmönvaihtimen. Ve 1 Ve 2 Lämminvesivaraaja Lämminvesivaraajan kytkentä Lämpöpumpun lämminvesivaraaja varustettava tarvittavilla venttiileillä. Järjestelmässä pitää olla sekoitusventtiili, jos asetuksia muutetaan niin, että lämpötila voi ylittää 60 C. Käyttövesiasetukset tehdään valikossa Varoventtiilin avautumispaineen oltava maks. 1,0 MPa (10,0 bar) ja se asennetaan tulevaan kylmävesiputkeen kuvan mukaisesti. Varoventtiilin ylivuotoputki tulee vetää laskevana koko pituudeltaan vesitaskujen välttämiseksi, eikä se saa päästä jäätymään. Keruuputkisto P XL6 XL7 Liitäntävaihtoehdot F1255 voidaan asentaa mella eri tavalla, joista alla annetaan muutama esimerkki. Lisätietoja vaihtoehdosta osoitteessa sekä käytettävän lisävarusteen asennusohjeessa. Katso sivulta 61 luettelo lisävarusteista, joita voi käyttää F1255:n yhteydessä. Lämpöjohtopuoli Lämmitysjärjestelmän kytkeminen Lämmitysjärjestelmä, joka säätelee sisälämpötilaa F1255:n ohjausjärjestelmän ja esim. pattereiden, lattialämmityksen/jäähdytyksen, puhallinkvektoreiden jne. avulla. Asenna vaadittavat suojalaitteet, sulkuventtiilit (asennetaan mahdollisimman lähelle lämpöpumppua) sekä suodatin. Varoventtiilin avautumispaineen oltava maks. 0,25 MPa (2,5 bar) ja se asennetaan lämmitysjärjestelmän paluuputkeen kuvan mukaisesti. Varoventtiilin poistovesiputki tulee vetää laskevana koko pituudeltaan vesitaskujen välttämiseksi, eikä se saa päästä jäätymään. Liitäntä termostaateilla varustettuun järjestelmään edellyttää, että kaikkiin pattereihin (silmukoihin) asennetaan ohitusventtiili tai että poistetaan muutama termostaatti tarpeeksi tehokkaan virtauksen takaamiseksi. Puskurivaraaja Jos lämmitysjärjestelmän nestetilavuus liian pieni lämpöpumpun teho nähden, patterijärjestelmää voidaan täydentää puskurivaraajalla, esim. NIBE UKV. UKV P P XL1 XL4 XL3 XL2 16 Luku 4 Putkiliitännät

17 Ylimääräinen sähkökäyttöinen lämminvesivaraaja Jos tarkoitus asentaa poreallas tai muu suurempi käyttöveden kuluttaja, lämpöpumppua täydennettävä sähkölämmitteisellä lämminvesivaraajalla, esim NIBE COMPACT. Venttiiliryhmä COMPACT:ssa voidaan jakaa osiin. Sekoitusventtiili jää kiinni COMPACT:iin ja loput venttiiliryhmästä voidaan käyttää kylmäveden syöttöön F1255:iin. Ilmanvaihd lämmöntalteenotto Laitteistoa voidaan täydentää poistoilmamoduulilla FLM, jka avulla voidaan ottaa talteen poistoilman lämpöenergiaa. Tiivistymisen välttämiseksi putket ja muut kylmät pinnat eristettävä diffuusiotiiviillä materiaalilla. Lämmönkeruujärjestelmä varustettava paisuntasäiliöllä (CM3). Se asennetaan mahdollisen tasoastian (CM2) tilalle. KV Jäteilma Avluft Ø 160 Poistoilma Frånluft Ø 160 FLM P COMPACT KV VV Pohjavesijärjestelmä Välilämmönvaihdinta käytetään lämpöpumpun lämmönvaihtimen suojaamiseksi lialta. Vesi päästetään suotokaivo tai porakaivo. Katso sivulla 28 lisätietoa pohjavesipumpun liittämisestä. Tätä liitäntävaihtoehtoa käytettäessä "pienin keruu ulos" valikossa "keruuhälytysasetukset" täytyy muuttaa sopivaan arvo lämmönsiirtimen jäätymisen estämiseksi. Ilmaiskylmä Laitteistoa voidaan täydentää esimerkiksi puhallinkvektorilla, jka avulla voidaan käyttää hyväksi ilmaiskylmää (PCS 44). Tiivistymisen välttämiseksi putket ja muut kylmät pinnat eristettävä diffuusiotiiviillä materiaalilla. Kun jäähdytystä tarvitaan palj, puhallinkvektorissa tulee olla tippakouru ja vedenpoistoliitäntä. Lämmönkeruujärjestelmä varustettava paisuntasäiliöllä (CM3). Se asennetaan mahdollisen tasoastian (CM2) tilalle. Puhallinkvektori Fläktkvektor P Luku 4 Putkiliitännät 17

18 Lattialämmitysjärjestelmä Ulkoinen kiertovesipumppu mitoitetaan lattialämmitysjärjestelmän tarpeita vastaavaksi. Lämmityksen varmistamiseksi käyttövesituotann yhteydessä lämmitysjärjestelmä voidaan täydentää NIBE UKV-varaajalla, esim. kun käytetään vesipatteria FTX-ilmanvaihdossa. Allas Altaan lämmitystä ohjaa allasanturi. Kun altaan lämpötila alhainen, vaihtoventtiili vaihtaa suuntaa ja ohjaa lämmitysveden altaan lämmönvaihtimeen. Tähän kytkentään tarvitaan lisävaruste POOL 40. UKV Pool P Kaksi tai useampia lämmitysjärjestelmiä Kun rakennuksessa eri lämpötiloja käyttäviä lämmitysjärjestelmiä, voidaan käyttää seuraavia kytkentöjä. Shunttiventtiili säätää esim. lattialämmitysjärjestelmään menevän veden lämpötilaa. Tähän vaihtoehto tarvitaan lisävaruste ECS 40/ECS Luku 4 Putkiliitännät

19 F Sähköliitännät Yleistä Kaikki sähkölaitteet paitsi ulkoanturi, hueanturi ja virtamuuntajat valmiiksi kytketty tehtaalla. Lämpöpumppu kytkettävä irti ennen kiinteistön eristystestiä. Jos kiinteistö varustettu vikavirtasuojilla, F1255 pitää kytkeä erilliseen vikavirtasuojaan. Jos käytetään automaattivaroketta, sen tulee olla C- tyyppinen. Katso varokekoko sivulla 64. Lämpöpumpun sähkökytkentäkaavio asentajan käsikirjassa. Tiedsiirto- ja anturikaapeleita ulkoisiin liitäntöihin ei saa asentaa vahvavirtajohtojen läheisyyteen. Ulkoisen liitännän tiedsiirto- ja anturikaapelin johdinalan tulee olla vähintään 0,5 mm², kun käytetään alle 50 m pituisia kaapeleita, esim. tyyppiä EKKX tai LiYY. F1255 kaapelit pitää asentaa läpivienteihin (esim. UB1-UB3, merkitty kuvaan). UB1-UB3:ssa kaapelit vedetään lämpöpumpun läpi takapuolelta etupuolelle. Katkaisinta (SF1) ei saa asettaa asento "" tai " " ennen kattilaveden täyttöä. Sisäiset kompentit saattavat vaurioitua. Sähköasennukset ja mahdolliset huollot saa tehdä vain valtuutetun sähköasentajan valvnassa. Katkaise virta turvakytkimellä ennen mahdollista huoltoa. Sähköasennukset ja johtimien veto tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti. Lämpöpumpun elektriikan vahingoittumisen välttämiseksi tarkasta liitännät, pääjännite ja vaihejännite ennen keen käynnistystä. FD1 FD1-SF2 FA1 Automaattivaroke UB1 UB2 UB3 Lämpöpumpun ohjauspiiri ja osa sen sisäisistä kompenteista suojattu sisäisesti automaattivarokkeella (FA1). Lämpötilarajoitin Lämpötilanrajoitin (FD1) katkaisee sähkövastuksen virransyötön, jos lämpötila nousee yli 89 C, ja palautetaan manuaalisesti. Palautus Lämpötilanrajoitin (FD1) etuluukun takana. Palauta lämpötilarajoitin painamalla sen painiketta (FD1-SF2) pienellä ruuvitaltalla. Luoksepääsy, sähkökytkentä Sähkökaappien muovikansi avataan ruuvitaltalla. Tulokortin kansi avataan ilman työkaluja. Luku 5 Sähköliitännät 19

20 LEK Luukun irrotus, tulokortti A B 1. Paina salpa alas. 2. Kallista luukkua ja ota se pois. Luukun irrotus, sähkövastuskortti A LEK B 1. Irrota pistokkeet ruuvitaltalla. 2. Työnnä ruuvitaltta (A) sisään ja käännä salpaa varovasti alaspäin (B). 3. Kallista luukkua ja ota se pois. Kaapelipidike Käytä sopivaa työkalua kaapeleiden irrottamiseen/kiinnittämiseen lämpöpumpun liittimiin Työnnä ruuvitaltta (A) sisään ja käännä salpaa varovasti alaspäin (B). 2. Kallista luukkua ja ota se pois. Luukun irrotus, peruskortti MUISTA! Peruskortin luukun irrotusta varten pitää tulokortin luukku ensin irrottaa LEK LEK 2 20 Luku 5 Sähköliitännät

21 Liitännät Häiriöiden välttämiseksi ulkoisten liitäntöjen tiedsiirto- ja/tai anturikaapeleita ei saa asentaa alle 20 cm etäisyydelle vahvavirtakaapeleista. Sähköliitäntä F1255:n syöttökaapeli kytketään turvakytkimeen. Johdinalan tulee vastata käytettävää varoketta. Syöttökaapeli sisältyy toimitukseen ja tehtaalla kytketty sähkövastuskortin AA1 liittimeen X1. Asennukset tehtävä voimassa olevien määräysten ja asetusten mukaisesti. Tariffiohjaus Jos sähkövastuksen ja/tai kompressorin jännitteensyöttö katkeaa tietyksi ajaksi, täytyy samanaikaisesti tapahtua esto AUX-tul kautta, katso "Liitäntämahdollisuudet - Mahdolliset valinnat AUX-tuloille". 27 Ohjausjärjestelmän ulkoisen ohjausjännitteen kytkentä Koskee vain 3x400V kytkentää. Merkitse sähkökaappiin varoitus ulkoisesta jännitteestä. Jos F1255:n ohjausjärjestelmän ulkoinen ohjausjännite kytketään sähkövastuskorttiin (AA1), liittimen AA1:X2 pistoke pitää siirtää liittimeen AA1:X9 (kuvan mukaan). Ohjausjännite (1x230V ~ 50Hz) kytketään liittimeen AA1:X11 (kuvan mukaan). AA1-X1 F1255:n kytkentää ei voi vaihtaa 1-vaiheisen ja 3-vaiheisen välillä eikä sen käyttöjännitettä voi vaihtaa 3x230V:n ja 3x400V:n välillä. ON x400V kytkentä AA1-X1 3x230V kytkentä AA1-X1 AA1-X8 AA1-X2 N 0 PE L1 1 L2 L3 PE L1 1 L2 2 L3 N 0 PE L1 1 L2 L3 AA1-X9 AA1 PE1 1x230V kytkentä AA1-X1 N PE 0 L1 1 PE1 L PE N 1x230V+N+PE ohjausjännite Anturien kytkeminen Kytke anturit tulokortin (AA3) liittimeen X6 alla olevien ohjeiden mukaan. AA1-X11 PE1 Jos halutaan erillinen syöttö kompressorille ja sähkövastukselle, katso luku "Kosketin lisälämmön ja/tai kompressorin ulkoista estoa varten" kohdassa sivulla 27. AA3-X6 Luku 5 Sähköliitännät 21

22 Ulkolämpötilan anturi Ulkolämpötila-anturi (BT1) sijoitettava varjoisaan paikkaan tal pohjois- tai luoteispuolelle, jottei esim. aamuaurinko vaikuta siihen. Anturi kytketään liittimiin X6:1 ja X6:2 tulokortissa (AA3). Käytä parikaapelia, jka poikkipinta-ala vähintään 0,5 mm². Mahdollinen kaapeliputki tiivistettävä, jotta kosteutta ei tiivisty ulkoanturin kotelo. Lämpöpumppu toimii ilman antureita, mutta jos halutaan lukea tal sisälämpötila F1255:n näytössä, anturi pitää asentaa. Hueanturi kytketään liittimiin X6:3 ja X6:4 tulokortissa (AA3). Jos anturia käytetään huelämpötilan muuttamiseen ( C) ja/tai huelämpötilan parantamiseen/vakauttamiseen, anturi pitää aktivoida valikossa Jos hueanturia käytetään hueessa, jossa lattialämmitys, siinä tulee olla vain näyttötoiminto, ei huelämpötilan ohjausta. Ulkoinen F1255 Ulkoinen F BT1 AA3-X6 BT50 AA3-X6 Lämpötila-anturi, ulkoinen menojohto Jos ulkoisen menojohd lämpötila-anturia (BT25) pitää käyttää, se kytketään liittimiin X6:5 ja X6:6 tulokortissa (AA3). Käytä 2-napaista kaapelia, jka poikkipinta-ala vähintään 0,5 mm². MUISTA! Tal lämpötilan muuttuminen kestää aikansa. Esimerkiksi lattialämmityksen yhteydessä lyhyt aikajakso ei aiheuta merkittävää huelämpötilan muutosta. Hueanturi BT25 F AA3-X6 F1255:n mukana toimitetaan hueanturi (BT50). Hueanturilla kolme toimintoa: 1. Näytä todellinen huelämpötila F1255:n näytössä. 2. Tarjoaa mahdollisuuden muuttaa hueenlämpötilaa, C. 3. Mahdollistaa huelämpötilan parantamisen/vakauttamisen. Asenna anturi neutraaliin paikkaan, jka lämpötila halutaan tietää. Sopiva paikka esim. vapaa käytävän seinä n. 1,5 m korkeudella lattiasta. On tärkeää, että anturi voi mitata huelämpötilan oikein, eikä sitä sijoiteta esim. syvennykseen, hyllyjen väliin, verh taakse, lämmönlähteen yläpuolelle tai läheisyyteen, ulko-ovesta tulevaan veto tai suoraan auringpaisteeseen. Myös suljetut patteritermostaatit voivat aiheuttaa gelmia. Ulkoisen energiamittarin kytkeminen Ulkoisen energiamittarin kytkeminen vaatii tulokortin (AA3) versi 35 tai uudemman ja "display versi" 7312 tai uudemman. Kytke energiamittari tulokortin (AA3) liittimeen X22:1-3 ja/tai X23:1-3 kuvan mukaan. AA3-X22/23 GND Ulkoinen +5V 0-5V F AA3-X22/23 Aktivoi energiamittari valikossa ja aseta sitten haluttu arvo (energia pulssia kohti) valikossa Luku 5 Sähköliitännät

23 Asetukset FD1-BT30 AA1-SF2 AA1-X3 AA1-X7 Enimmäisteh vaihtaminen Tämä vaihtokytkentä koskee vain 3x400V malleja F ja -16. Jos tarvitaan enemmän tehoa kuin toimitettaessa kytketty sähkövastuksen maksimiteho (7 ), lämpöpumppu voidaan kytkeä enintään 9 teholle. Siirrä valkoinen kaapeli liittimestä X7:23 liittimeen X3:13 (liittimen sinetti pitää murtaa) sähkövastuskortissa (AA1). 3x400V (suurin sähköteho, kytketty toimitettaessa 7 malleille F / -16) Sähkövastus -enimmäisteho Sähkövastuksen portaiden lukumäärä, suuri lämmitysteho ja toimituskytkentä vaihtelevat mallista riippuen. Katso taulukot. Sähkölisälämpö voi olla rajoitettu maavalinnasta riippuen. F Maks. Kytkentäportaiden lukumäärä Suurin sähkövastusteho () Suurin vaihevirta L1 (A) 8,7 Suurin vaihevirta L2 (A) 8,7 8,7 8,7 8,7 Suurin vaihevirta L3 (A) 4,3 4,3 8,7 13,0 1 x 230 V 3 x 230 V 4,5 4, ,7 8,7 8,7 8,7 8,7 13,0 3 x 400 V 6,5 13 3x400V (suurin sähköteho, vaihtokytketty 9 mallille F / -16.) F x 230 V Maks. 7 Kytkentäportaiden lukumäärä 7 Suurin sähkövastusteho () Suurin vaihevirta L1 (A) Suurin vaihevirta L2 (A) Suurin vaihevirta L3 (A) 3 x 230 V ,7 F & -16 Maks. Vaihdettavissa (tehdasasetus ) Kytkentäportaiden lukumäärä ,7 8,7 8,7 8,7 15,6 8,7 8,7 15,6 3 x 400 V porrasta (4 jos sähkövastus kytketty maks. 9 teholle) Maksimiteh asettaminen Sähkövastuksen maksimiteho asetetaan valikossa Taulukoissa näkyy sähkövastuksen kokaisvaihevirta käynnistyksen yhteydessä. Jos sähkövastus jo päällä mutta ei koko tehollaan, tauluk arvot voivat muuttua, koska ohjaus käyttää etupäässä tätä vastusta. Luku 5 Sähköliitännät 23

24 3x400V, F x230V, F Suurin sähkövastusteho () 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 3x230V, F Suurin sähkövastusteho () 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 3x230V, F Suurin sähkövastusteho () Suurin vaihevirta L1 (A) 2,2 2,2 2,2 2,2 7,5 9,7 7,5 9,7 7,5 9,7 Suurin vaihevirta L1 (A) 8,7 8,7 8,7 8,7 Suurin vaihevirta L1 (A) 8,7 15,1 15,1 Suurin vaihevirta L2 (A) 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 Suurin vaihevirta L2 (A) 2,2 4,3 6,5 8,6 10,8 4,3 6,5 8,6 10,8 Suurin vaihevirta L2 (A) 8,7 8,7 15,1 27,1 Suurin vaihevirta L3 (A) 8,7 8,7 8,7 8,7 7,5 7,5 16,2 16,2 16,2 16,2 Suurin vaihevirta L3 (A) 2,2 4,3 6,5 8,6 10,8 11,5 13,2 15,0 16,9 Suurin vaihevirta L3 (A) 8,7 15,1 15,1 27,1 Suurin sähkövastusteho () 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 1x230V, F Suurin sähkövastusteho () 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 Suurin vaihevirta L1 (A) 2,2 4,3 6,5 8,6 10,8 13,0 15,2 17,3 19,5 Suurin vaihevirta L1 (A) 4,3 8,7 13,0 17,4 21,7 26,1 30,4 Jos virtamuuntajia kytketty, lämpöpumppu valvoo vaihevirtoja ja kytkee sähköportaan automaattisesti vähiten kuormitettuun vaiheeseen. Varatila Kun lämpöpumppu asetetaan varatilaan (SF1 asetetaan asento ), vain tärkeimmät toiminnot ovat toiminnassa. Kompressori pysäytetty ja sähkövastus lämmittää lämmitysveden. Käyttövettä ei tuoteta. Valvtakytkintä ei ole kytketty. Katkaisinta (SF1) ei saa asettaa asento "" tai ennen kuin F1255 täytetty vedellä. Sisäiset kompentit saattavat vaurioitua. Teho varatilassa Sähkövastuksen teho varatilassa asetetaan sähkövastuskortissa (AA1) olevalla dip-kytkimellä (S2) alla olevan tauluk mukaan. Fabriksinställningen är 3,5 mallille F ja 6 mallille F / Luku 5 Sähköliitännät

25 3x400V (suurin sähköteho, toimituskytketty 7 ) mallille F / -16) ja 1x230V F x400V (suurin sähköteho, vaihtokytketty 9 ) mallille F / -16) x400V F ,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6, x230V mallille F ,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4, x230V mallille F ,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4, x230V ja 3x400V F / -12 ja 3x400V F / -16 ON x230V mallille F AA1-SF2 Kuvassa dip-kytkin (AA1-SF2) tehdasasetuksessa, eli 3,5 F1255-6:lle ja 6 F / -16:lle. 6 9 Luku 5 Sähköliitännät 25

26 3x230V F1255-6:lle ja -12:lle Sähkönsyöttö Inkommande el PEN L1 L 2 L 3 ON Sähkökeskus Elcentral Lämpöpumppu Värmepump -T1 -T2 -T3 AA1-SF2 Vain 3x230V, kuvassa dip-kytkin (AA1-SF2) tehdasasetuksessa, eli 3,5 F1255-6:lle ja 6 F :lle. Varatilatermostaatti Varatilan menolämpötila asetetaan termostaatilla (FD1- BT30). Sen arvoksi voi asettaa joko 35 (esiasetus, esim. lattialämmitys) tai 45 C (esim.patterit). LEK NIBE Uplink AA3-X AA3-X4 Kytke verkkokaapeli (suora, Cat.5e UTP) RJ45-liittimellä lämpöpumpun takapuolella olevaan RJ45-liittimeen. Liitäntämahdollisuudet Valvtakytkin Kun kiinteistössä lisäsähköä käytettäessä mta sähkönkuluttajaa kytkeytyneenä, olemassa vaara, että kiinteistön päävarokkeet laukeavat. Lämpöpumppu varustettu sisäänrakennetulla valvtakytkimellä, joka ohjaa sähkövastuksen tehoportaita jakamalla kulutuksen eri vaiheille tai kytkemällä ne pois, jos jokin vaihe ylikuormittuu. Jos ylikuormitus ei poistu, vaikka sähkövastus kytketty pois päältä, kompressori pysäytetään. Vastukset kytketään päälle, kun muu virrankulutus laskee. Virtamuuntajan kytkentä Virran mittausta varten asennettava virtatunnistin kuhunkin kiinteistön sähkökeskukseen tulevaan vaihejohto. Tämä suositeltavaa tehdä sähkökeskuksessa. Kytke virrantunnistin minapaiseen kaapeliin sähkökeskuksen vieressä olevassa kotelossa. Kotel ja lämpöpumpun välisen minapaisen kaapelin johdinalan täytyy olla vähintään 0,5 mm². Kytke kaapeli tulokortin (AA3) liittimeen X4:1-4, jossa X4:1 yhteinen liitin kolmelle virtamuuntajalle. Kiinteistön päävarokkeen koko asetetaan valikossa Ulkoiset liitäntämahdollisuudet Tulokortissa (AA3) F1255 ohjelmallisesti ohjatut tulot ja lähdöt ulkoisen kosketintoiminn tai anturien kytkentään. Tämä tarkoittaa, että kun ulkoinen kosketintoiminto tai anturi kytketään johkin kuudesta erikoisliittimestä, oikea toiminto pitää valita F1255:n ohjelmistossa. MUISTA! Jos ulkoinen kosketintoiminto tai anturi kytketään F1255-lämpöpumppuun, käytetyn tul tai lähdön toiminto pitää valita valikossa 5.4, katso sivulla 51. Tulokortin valittavat tulot näille toiminnoille ovat: AUX1 AUX2 AUX3 AUX4 AUX5 Valittava lähtö AA3:X7. X6:9-10 X6:11-12 X6:13-14 X6:15-16 X6: Luku 5 Sähköliitännät

27 pehmeät lähdöt/tulot5.4 estä lämpö aktivoi tilap. luksus ei käytössä ei käytössä ei käytössä hälytyslähtö Kosketin ulkoiselle tariffiestolle Kun ulkoista tariffiestoa käytetään, se voidaan kytkeä etuluukun takana olevan tulokortin (AA3) liittimeen (X6). Tariffiesto tarkoittaa, että lisälämpö, kompressori, lämmitys ja käyttövesi kytketään pois kytkemällä potentiaalivapaa kosketintoiminto tulo, joka valitaan valikossa 5.4, katso sivu 51. Tariffiesto aktivoitu, kun kosketin kiinni. Kun tariffiesto aktiivinen, min. menolämpötilaa ei käytetä. Ulkoinen F1255 Liitin "SG ready":lle AA3-X6 B A AA3-X6 Yllä olevassa esimerkissä käytetään tuloja AUX1 (X6:9-10) ja AUX2 (X6:11-12) tulokortissa (AA3). MUISTA! Osa seuraavista toiminnoista voidaan aktivoida ja ohjelmoida valikkoasetuksilla. AUX-tulojen vaihtoehdot Lämpötila-anturi, jäähdytys/lämmitys Ulkoinen lämpötila-anturi (BT74) voidaan kytkeä F1255:een jäähdytys- ja lämmityskäytön vaihtoajankohdan määrittämistä varten. Lämpötila-anturi kytketään valittuun tulo (valikko 5.4, vaihtoehto näkyy vain jos jäähdytyslisävaruste asennettu, katso sivulla 51) liittimessä X6 tulokortissa (AA3), joka asennettu etuluukun taakse ja asennetaan sopivaan paikkaan lämmitysjärjestelmässä. Käytä 2-napaista kaapelia, jka poikkipinta-ala vähintään 0,5 mm². Kosketin lisälämmön ja/tai kompressorin ulkoista estoa varten Lisälämmön ja kompressorin esto tehdään kahdella eri AUX-tulolla. Kun lisäyksen ja/tai kompressorin ulkoista estoa halutaan käyttää, se voidaan kytkeä etuluukun takana olevan tulokortin (AA3) liittimeen (X6). Lisäys ja/tai kompressori kytketään pois kytkemällä potentiaalivapaa kosketintoiminto tulo, joka valitaan valikossa 5.4, katso sivulla 51. Lisälämmön ja kompressorin esto voidaan yhdistää. Teho kytketty pois, kun kosketin suljettu. Tätä toimintoa voi käyttää vain sähköverkossa, joka tukee "SG Ready"-standardia. "SG Ready" vaatii kaksi AUX-tuloa. Haluttaessa toiminto kytketään tulokortin (AA3) liittimeen X6. "SG Ready" nerokas ohjaustapa, jossa sähköntoimittajasi voi vaikuttaa sisäilman, käyttöveden ja/tai allasveden lämpötilaan (jos sellainen ) tai estää lisälämmön ja/tai lämpöpumpun kompressorin tiettyinä vuorokaudenaikoina (voidaan valita valikossa 4.1.5, kun toiminto aktivoitu). Aktivoi toiminto kytkemällä potentiaalivapaa kosketintoiminto kahteen tulo, jotka valitaan valikossa 5.4 (SG Ready A ja SG Ready B), katso sivulla 51. Suljettu tai avoin kosketin aiheuttaa jkin seuraavista: Esto (A: Kiinni, B: Auki) "SG Ready" aktiivinen. Lämpöpumpun kompressori ja lisälämpö estetään päivän tariffiesta. Normaalitila (A: Avoin, B: Avoin) "SG Ready" ei ole aktiivinen. Ei vaikuta järjestelmään. Matalahintatila (A: Avoin, B: Suljettu) "SG Ready" aktiivinen. Järjestelmä keskittyy kustannussäästöihin ja voi esim. hyödyntää edullista energian hintaa sähköntoimittajalta tai mahdollista ylikapasiteettia omasta virtalähteestä (vaikutus järjestelmään voidaan asettaa valikossa 4.1.5). Ylikapasiteettitila (A: Suljettu, B: Suljettu) "SG Ready" aktiivinen. Järjestelmän annetaan käydä täydellä kapasiteetilla kun sähköntoimittajalla ylikapasiteettia (todella alhainen hinta) (vaikutus järjestelmään voidaan asettaa valikossa 4.1.5). (A = SG Ready A ja B = SG Ready B ) Liitin +Adjust:lle +Adjust:n avulla laitteisto kommunikoi lattialämmityksen ohjauskeskuksen* kanssa ja mukauttaa lämmityskäyrän ja lasketun menolämpötilan lattialämmitysjärjestelmän tarpeiden mukaan. Aktivoi lämmitysjärjestelmä, joh +Adjust vaikuttaa merkitsemällä toiminto ja painamalla OK. *Vaatii +Adjust-tuen Luku 5 Sähköliitännät 27

28 28 +Adjust täytyy ensin valita valikossa 5.4 pehmeät tulot/lähdöt. Piirikortin AA3 input versi pitää olla vähintään 34 ja ohjelmistoversi pitää olla display versi 5539 tai uudempi, jotta +Adjust toimisi. Versi voi tarkastaa valikossa 3.1 kohdista input versi ja display versi. Uuden ohjelmist voi ladata ilmaiseksi osoitteesta Jos järjestelmässä sekä lattialämmitys että pattereita, pitää käyttää NIBE ECS 40/41 optimaalisen toiminnan varmistamiseksi. Kosketin lämmön ulkoiselle estolle Kun ulkoista lämmityksen estoa käytetään, se voidaan kytkeä etuluukun takana olevan tulokortin (AA3) liittimeen (X6). Lämmitys kytketään pois kytkemällä potentiaalivapaa kosketintoiminto tulo, joka valitaan valikossa 5.4, katso sivulla 51. Koskettimen sulkeminen estää lämmityskäytön. Kun lämmön esto aktiivinen, min. menolämpötilaa ei käytetä. Kosketin lämmönkeruupumpun ulkoiselle pakko-ohjaukselle Kun lämmönkeruupumpun ulkoista pakko-ohjausta käytetään, se voidaan kytkeä liittimeen X6 etuluukun takana olevassa tulokortissa (AA3). Lämmönkeruupumppua voidaan pakko-ohjata kytkemällä potentiaalivapaa kosketintoiminto tulo, joka valitaan valikossa 5.4, katso sivulla 51. Koskettimen sulkeminen aktivoi lämmönkeruupumpun. Kosketin aktivoinnille "tilapäinen luksus" Ulkoinen kosketintoiminto voidaan kytkeä F1255-lämpöpumppuun käyttövesitoiminn "tilapäinen luksus" aktivointia varten. Koskettimen tulee olla potentiaalivapaa ja se kytketään valittuun tulo (valikko 5.4, katso sivulla 51) liittimeen X6 tulokortissa (AA3). "tilapäinen luksus" aktivoidaan, kun kosketin suljettuna. Kosketin aktivoinnille "ulkoinen säätö" Ulkoinen kosketintoiminto voidaan kytkeä F1255-lämpöpumppuun menolämpötilan ja siten huelämpötilan muuttamiseksi. Kun kosketin kiinni,, asetetaan haluttu lämpötila C- asteina (jos hueanturi kytketty ja aktivoitu). Ellei hueanturia ole kytketty tai aktivoitu, asetetaan lämpötila:n muutos (lämpökäyrän muutos) valittavien portaiden määrällä. Arvo säädettävissä välillä -10 ja +10. Luku 5 Sähköliitännät lämmitysjärjestelmä 1 Koskettimen tulee olla potentiaalivapaa ja se kytketään valittuun tulo (valikko 5.4, katso sivulla 51) liittimeen X6 tulokortissa (AA3). Muutoksen arvo asetetaan valikossa 1.9.2, "ulkoinen säätö". lämmitysjärjestelmä 2 8:lle 8:n ilmastointijärjestelmän 2 ulkoinen säätö vaatii lisävarusteen (ECS 40 tai ECS 41). Katso asennusohjeet lisätarvikkeen asentajan käsikirjasta. Kosketin puhallinnopeuden aktivoinnille MUISTA! Ulkoinen kosketintoiminto toimii vain, jos lisävaruste FLM asennettu ja aktivoitu. F1255 -lämpöpumppuun voidaan kytkeä ulkoinen kosketintoiminto yhden puhallinnopeuden aktivointia varten. Koskettimen pitää olla potentiaalivapaa ja se kytketään valittuun tulo (valikko 5.4, katso sivulla 51) liittimeen X6 tulokortissa (AA3). Koskettimen sulkeminen aktivoi valitun puhallinnopeuden. Nopeus palaa normaaliksi, kun kosketin avataan. NV10, paine-/taso-/virtausvahti lämmönkeruuliuos Jos lämmönkeruujärjestelmässä tarvitaan tasovahtia (lisävaruste NV10), se voidaan kytkeä valittuun tulo (valikko 5.4) katso sivulla 51) liittimeen X6 tulokortissa (AA3). Tulo voi myös kytkeä paine- tai virtausvahdin. Tul oltava suljettu normaalikäytössä. AUX-lähdön vaihtoehdot (potentiaalivapaa vaihtava rele) Ulkoiset liitännät voidaan tehdä potentiaalivapaalla vaihtavalla releellä (maks. 2 A) tulokortin (AA3) liittimessä X7. Valittavat toiminnot ulkoiselle liitännälle: Summahälytyksen ilmaisu. Pohjavesipumpun ohjaus. Jäähdytystilan ilmaisu (vain jos jäähdytyslisävaruste asennettu). Käyttövesikierr kiertovesipumpun ohjaus. Ulkoinen kiertovesipumppu (lämmitysvesi). Ulkoinen vaihtoventtiili lämmitysvedelle. Lomaohjelma aktiivinen. Jos jokin edellä mainituista kytketään liittimeen X7, se pitää valita valikossa 5.4, katso sivulla 51. Summahälytys aktivoitu tehtaalla.

29 N L PE PE N L PE PE Lisätarvikekortti vaaditaan, jos useita toimintoja kytketään liittimeen X7 ja summahälytyksen ilmaisu aktivoitu (katso sivulla 61). Lisävarusteiden liitäntä Lisävarusteiden kytkentäohjeet ovat oheisessa Asennusohjeessa. Kohdassa luettelo lisävarusteista, joita voi käyttää F1255:n yhteydessä. Lisävaruste, jossa piirikortti AA5 AA3-X7 Kuvassa rele hälytystilassa C NO NC AA3-X7 Jos katkaisin (SF1) asennossa " " tai " ", rele hälytystilassa. Ulkoinen kiertovesipumppu, pohjavesipumppu tai käyttöveden kierrätyspumppu kytketään summahälytysreleeseen alla olevan kuvan mukaan. Lisävarusteet, joissa piirikortti AA5, kytketään lämpöpumpun liitinrimaan AA3-X4: Käytä kaapelia LiYY, EKKX tai vastaavaa. Jos kytket useita lisävarusteita, kytke ensimmäinen lisävarustekortti suoraan lämpöpumpun liittimeen. Muut lisävarustekortit kytketään sarjaan ensimmäisen kanssa. Koska piirikortilla AA5 varustetut lisävarusteet voidaan kytkeä eri tavoin, lue aina asennettavan lisävarusteen asennusohje. EB100 AA3-X4 Merkitse sähkökaappiin varoitus ulkoisesta jännitteestä. A B GND AA3-X F1255 AA3-X7 F1255 F1X45 Ulkoinen Externt L N PE C NO NC Lisävarustekortti 1 AA5-X4 A 1 B 2 GND 3 A 4 B 5 GND AA5-X4 -X8 ON X4 -X2 -X10 -X1 -X9 L N PE AA3-X7 Lisävarustekortti 2 MUISTA! Kiertovesipumppu A B GND A B GND AA5-X AA5-X4 -X8 ON X4 -X2 -X10 -X1 -X9 Relelähdön maksimikuormitus 2 A (230V AC). 8 Luku 5 Sähköliitännät 29

30 Lisävaruste, jossa piirikortti AA9 Piirikortin AA9 sisältävät lisävarusteet kytketään ohjausyksikön tulokortin AA3 liitinrimaan X4:9-12. Käytä kaapelia LiYY, EKKX tai vastaavaa. Koska piirikortilla AA9 varustetut lisävarusteet voidaan kytkeä eri tavoin, lue aina asennettavan lisävarusteen asennusohje. AA3-X4 7 AA3-X F1255 Lisätarvikkeet AA9-X1 12V A B GND 30 Luku 5 Sähköliitännät

31 6 Käynnistys ja säädöt Valmistelut 1. Varmista, että F1255 ei ole vahingoittunut kuljetuksen aikana. 2. Varmista, että katkaisin (SF1) asennossa ( ). 3. Tarkasta, että lämminvesivaraajassa ja lämmitysjärjestelmässä vettä. MUISTA! Tarkasta moottorinsuojakatkaisimet ja automaattivaroke. Ne ovat voineet laueta kuljetuksen aikana. Älä käynnistä lämpöpumppua, jos järjestelmässä oleva vesi voinut jäätyä. Täyttö ja ilmaus MUISTA! Riittämätön ilmaus voi vahingoittaa F1255:n kompentteja. Lämmitysjärjestelmän täyttö ja ilmaus Täyttö 1. Avaa täyttöventtiili (ulkoinen, ei sisälly toimitukseen). Lämminvesivaraajan kierukka ja muu ilmastointijärjestelmä täytetään vedellä. 2. Avaa ilmausventtiili (QM22). 3. Sulje venttiili, kun ilmanpoistoventtiilistä (QM22) virtaavassa vedessä ei ole ilmaa. Paineen tulisi jkun ajan kuluttua alkaa nousta. 4. Sulje täyttöventtiili, kun paine oikealla tasolla. 3. Kun lämminvesihanasta tulevassa vedessä ei ole enää ilmakuplia, lämminvesivaraaja täynnä ja hanan voi sulkea. Lämmönkeruujärjestelmän täyttö ja ilmaus Riittämätön ilmaus voi vahingoittaa lämmönkeruupumppua. Sekoita veteen jäätymisenestoainetta avoastiassa lämmönkeruujärjestelmää täytettäessä. Seoksen tulee kestää vähintään -15 C lämpötila. Käytä lämmönkeruunesteen täyttöön kytkettyä täyttöpumppua. 1. Tarkasta lämmönkeruujärjestelmän tiiviys. 2. Kytke täyttöpumppu ja paluujohto lämmönkeruujärjestelmän täyttöliitäntään kuvan mukaisesti. 3. Jos käytetään vaihtoehtoa 1 (tasoastia), sulje tasoastian (CM2) alla oleva venttiili. 4. Sulje täyttöliitännän kolmitieventtiili (lisävaruste). 5. Avaa täyttöliitännän venttiilit. 6. Käynnistä täyttöpumppu. 7. Täytä, kunnes nestettä tulee paluuputkesta. 8. Sulje täyttöliitännän venttiilit. 9. Avaa täyttöliitännän kolmitieventtiili. 10. Jos käytetään vaihtoehtoa 1 (tasoastia), avaa tasoastian (CM2) alla oleva venttiili. P Ve 2 Ve 1 VBf KBin XL6 VVKV KBut XL7 VBr Ilmaus Riittämätön ilmaus voi vahingoittaa sisäisiä kompentteja. 1. Ilmaa lämpöpumppu ilmausventtiilin (QM22) kautta ja muu lämmitysjärjestelmä sen omien ilmausventtiileiden avulla. 2. Toista täyttö ja ilmaus, kunnes kaikki ilma poistunut ja paine oikea. Stängs Suljetaan Keruuputkisto BK / JK Vesi tulee tyhjentää säiliöstä tulevasta putkesta ennen ilmanpoistoa. Tämä tarkoittaa, että järjestelmää ei välttämättä ole ilmattu, vaikka vettä valuu kun ilmanpoistoventtiili (QM22) avataan. Lämminvesivaraajan täyttö 1. Avaa kuumavesihana. 2. Täytä lämminvesivaraaja kylmävesiliitännän kautta (XL3). Luku 6 Käynnistys ja säädöt 31

32 XL1 XL6 XL4 XL3 XL7 XL2 Aloitusopas varmistaa, että käynnistys suoritetaan oikein eikä sitä saa sen vuoksi ohittaa. Aloitusopas voidaan käynnistää jälkikäteen valikossa 5.7. XL 1 XL 2 XL 3 XL 4 XL 6 XL 7 Liitäntä, lämpöjohto meno Liitäntä, lämpöjohto paluu Liitäntä, kylmävesi Liitäntä, käyttövesi Liitäntä, lämmönkeruu tulo Liitäntä, lämmönkeruu meno MUISTA! Kun aloitusopas käynnissä, yksikään laitteist toiminnoista ei käynnisty automaattisesti. Opas ilmestyy jokaisen käynnistyksen yhteydessä, kunnes se estetään viimeisellä sivulla. Aloitusoppaassa liikkuminen A. Sivu B. Nimi ja valikkumero kieli 4.6 Symboliavain Symboli Merkitys Sulkuventtiili P Varoventtiili Tasopaisunta-astia Kalvopaisuntasäiliö Painemittari Mudanerotin Aloitusopas Lämmitysjärjestelmä täytettävä vedellä ja ilmattava ennen kuin katkaisin käännetään asento "". 1. Aseta lämpöpumpun katkaisin (SF1) asento. 2. Noudata aloitusoppaan ohjeita lämpöpumpun näytössä. Ellei aloitusopas käynnisty, kun käynnistät lämpöpumpun, voit käynnistää sen käsin valikossa 5.7. VIHJE! Katso sivulla 37 lämpöpumpun ohjausjärjestelmän esittely (ohjaus, valikot jne.). Jos kiinteistö kylmä kun F1255 käynnistetään, ei ole varmaa, että kompressori pystyy itsekseen täyttämään koko lämmitystarpeen, vaan lisälämpöä ehkä käytettävä. Käynistys Aloitusopas käynnistyy, kun lämpöpumppu käynnistetään ensimmäistä kertaa. Aloitusoppaassa neuvotaan mitä tulee tehdä ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä sekä käydään läpi lämpöpumpun perusasetukset. Jos aloitusopas jätetään tälle sivulle, se sulkeutuu automaattisesti 60 min C. Vaihtoehto / asetus A. Sivu Tästä näet miten pitkällä olet aloitusoppaassa. Voit selata aloitusoppaan sivuja seuraavasti: 1. Kierrä valitsinta, kunnes nuoli vasemmassa yläkulmassa (sivunumer vieressä) merkitty. 2. Siirry seuraavalle sivulle aloitusoppaassa painamalla OK-painiketta. B. Nimi ja valikkumero Tästä näet mihin ohjausjärjestelmän valikko tämä aloitusoppaan sivu perustuu. Suluissa olevat numerot ovat valik numero ohjausjärjestelmässä. Lisätietoa kyseisestä valikosta löydät sen ohjevalikosta tai käyttöohjeesta C. Vaihtoehto / asetus Näin teet järjestelmän asetukset. D. Ohjevalikko Missa valikoissa symboli, joka osoittaa että käytettävissä lisäohjeita. Ohjeteksteihin käsiksi pääsy: 1. Merkitse ohjekuvake kiertämällä valitsinta. 2. Paina OK-painiketta. Ohjetekstit koostuvat usein useammasta sivusta, joita voit selata valitsimella. 32 Luku 6 Käynnistys ja säädöt

33 Jälkisäätö ja ilmaus Pumpun säätö, automaattikäyttö Lämmönkeruupuoli Jotta lämmönkeruujärjestelmän virtaus olisi oikea, lämmönkeruupumpun nopeus pitää asettaa oikein. F1255:ssa lämmönkeruupumppu, jota tavallisesti säädetään automaattisesti. Tietyt toiminnot ja lisävarusteet saattavat vaatia, että sitä käytetään manuaalisesti. Nopeus pitää silloin asettaa oikein, katso Pumpun säätö, manuaalinen käyttö. Automaattinen säätö tapahtuu, kun kompressori käynnissä ja asettaa automaattisesti lämmönkeruupumpun nopeuden, jotta meno- ja paluulämpötilojen välinen lämpötilaero optimaalinen. Esim. passiivisessa jäähdytyskäytössä lämmönkeruupumpun täytyy käydä vakiopeudella, joka asetetaan valikossa Lämpöjohtopuoli Jotta lämmitysjärjestelmän virtaus olisi oikea, kiertovesipumpun nopeus pitää asettaa oikein. F1255:ssa kiertovesipumppu, jota tavallisesti säädetään automaattisesti. Tietyt toiminnot ja lisävarusteet saattavat vaatia, että sitä käytetään manuaalisesti. Nopeus pitää silloin asettaa oikein, katso Pumpun säätö, manuaalinen käyttö. Automaattinen säätö tapahtuu, kun kompressori käynnissä ja asettaa automaattisesti kiertovesipumpun käyttötilan mukaisen nopeuden, jotta meno- ja paluulämpötilojen välinen lämpötilaero optimaalinen. Lämmityskäytössä käytetään mitoittavaa ulkolämpötilaa ja lämpötilaeroa valikossa Tarvittaessa kiertovesipumpun maksiminopeus voidaan rajoittaa valikossa Pumpun säätö, manuaalinen käyttö Lämmönkeruupuoli F1255:ssa lämmönkeruupumppu, jota säädetään automaattisesti. Jos nopeutta halutaan säätää manuaalisesti, avaa valikko (katso sivu45 ) ja deaktivoi "auto) ja aseta pumpun nopeus alla olevan käyrän mukaan. MUISTA! Kun käytetään passiivista jäähdytystä, lämmönkeruupumpun nopeus asetetaan valikossa Käytettävissä Tillgängligt tryck oleva paine, kpa P Sähköteho, Eleffekt W F Käytettävissä oleva paine, kpa Sähköteho, W P100% P80% P60% P40% 100% 30 80% % % 0 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 l/s Flöde Virtaus l/s F Käytettävissä oleva paine, kpa P80% P60% 80% P40% 60% 40% Sähköteho, W 200 P100% % ,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 Virtaus l/s F Käytettävissä oleva paine, kpa kpa Sähköteho, W W P100% P80% 100% P60% 80% P40% 60% % 0 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 l/s Virtaus l/s Lämpöjohtopuoli F1255:ssa lämmönkeruupumppu, jota säädetään automaattisesti. Jos nopeutta halutaan säätää manuaalisesti, avaa valikko (katso sivu 46 ) ja deaktivoi "auto) ja aseta pumpun nopeus alla olevan käyrän mukaan. Luku 6 Käynnistys ja säädöt 33

34 LEK P F Käytettävissä oleva paine, kpa Käytettävissä Tillgängligt tryck oleva paine, kpa Sähköteho, Eleffekt W P40% P60% P80% P100% 60% 80% 100% 0 40% 0 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 l F Käytettävissä oleva paine, kpa Sähköteho, W Virtaus l/s 0 0 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 F Käytettävissä oleva paine, kpa P40% 40% P40% 40% P60% 60% P80% P60% 60% 80% P80% 80% Sähköteho, W P100% 100% P100% 100% Virtaus l/s 0 0 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 l/s Jälkisäätö, ilmaus, lämpöjohtopuoli Sähköteho, W Virtaus l/s Alkuaikoina lämmitysvedestä vapautuu ilmaa ja ilmaukset ovat ehkä tarpeen. Jos lämpöpumpusta tai lämmitysjärjestelmästä kuuluu poreilua, koko järjestelmä ilmattava. Jälkisäätö, ilmaus, lämmönkeruupuoli Tasopaisunta-astia Tarkasta tasoastian (CM2) nestetaso. Jos taso laskenut, täytä järjestelmä. 1. Sulje astian alla oleva venttiili. 2. Irrota liitännät tasoastian päällä. 3. Täytä lämmönkeruuliuoksella, kunnes astia noin 2/3 täynnä. 4. Asenna liitäntä astian päällä. 5. Avaa astian alla oleva venttiili. Painetta korotetaan sulkemalla sisääntulevan pääjohd venttiili lämmönkeruupumpun (GP2) ollessa käynnissä ja tasoastia (CM2) avoinna niin, että nestettä imeytyy astiasta. Paisuntasäiliö Jos käytetään paisuntasäiliötä (CM3) tasoastian sijaan, tarkasta sen paine. Jos paine laskee, järjestelmään pitää täyttää lisää vettä. Huelämpötilan jälkisäätö Jos huelämpötilaa ei saada halutuksi, jälkisäätö ehkä tarpeen. Kylmä sää Jos huelämpötila liian matala, suurenna arvoa lämpökäyrä valikossa yhden askelen verran. Jos huelämpötila liian korkea, laske arvoa lämpökäyrä valikossa yhden askelen verran. Lämmin sää Jos huelämpötila liian matala, suurenna lämpötila (lämpökäyrän siirto) valikossa yhden askeleen verran. Jos huelämpötila liian korkea, laske lämpötila (lämpökäyrän siirto) valikossa yhden askeleen verran. Jäähdytys-/lämpökäyrän asetukset järjestelmä menojohd lämpötila C lämpökäyrä ulkolämpötila C LEK 2/3 34 Luku 6 Käynnistys ja säädöt

35 järjestelmä menojohd lämpötila C jäähdytyskäyrä MUISTA! Sisälämpötilan hienosäädön yhteydessä käyrän paikkaa pitää siirtää ylös- tai alaspäin, mikä tehdään valikossa 1.1 lämpötila. lämpökäyrä Säätöalue: 0 15 Tehdasasetus: 9 ulkolämpötila C jäähdytyskäyrä (vaatii lisävarusteen) Säätöalue: 0 9 Tehdasasetus: 0 Valikossa käyrä voit valita lämmityksen tai jäähdytyksen. Seuraavassa valikossa (lämpökäyrä/jäähdytyskäyrä) näkyy talosi lämmitys- tai jäähdytyskäyrä. Käyrän tehtävä varmistaa tasainen sisälämpötila kaikissa ulkolämpötiloissa ja säästää siten energiaa. Näiden käyrien perusteella lämpöpumpun ohjausyksikkö määrittää järjestelmään menevän veden lämpötilan, menolämpötilan, ja siten sisälämpötilan. Valikossa voit valita käyrän ja myös lukea, miten menolämpötila muuttuu eri ulkolämpötiloissa. Otsik "järjestelmä" oikealla puolella oleva numero ilmaisee, minkä järjestelmän lämpö/jäähdytyskäyrä kyseessä. Lämpökäyrän jyrkkyys Lämmitys-/jäähdytyskäyrän jyrkkyys ilmaisee, kuinka mta astetta menolämpötilaa nostetaan/lasketaan, kun ulkolämpötila laskee/nousee. Jyrkemmällä käyrällä lämmityksen menolämpötila korkeampi ja jäähdytyksen matalampi tietyssä ulkolämpötilassa. Menolämpötila C Brantare Jyrkempi kurvlutning käyrä C UTETEMPERATUR Ulkolämpötila Käyrän ihannejyrkkyys riippuu paikallisista ilmasto-olosuhteista, tal lämmitysjärjestelmästä (patteri- vai lattialämmitys) sekä siitä, kuinka hyvin talo eristetty. Käyrä asetetaan lämmitysjärjestelmän asennuksen yhteydessä, mutta sitä ehkä säädettävä jälkeenpäin. Sen jälkeen lämpökäyrää ei normaalisti tarvitse muuttaa. Käyrän muutos Lämpökäyrän muutos tarkoittaa, että menolämpötila muuttuu yhtä palj kaikissa ulkolämpötiloissa, esim. +2 muutos nostaa menolämpötilaa 5 C kaikissa ulkolämpötiloissa. Menojohd lämpötila maksimi- ja minimiarvot Koska menojohd pyyntilämpötila ei voi nousta korkeammaksi kuin asetettu maksimiarvo eikä laskea alemmaksi kuin asetettu minimiarvo, lämpökäyrä kääntyy vaakasuuntaan näissä lämpötiloissa. MUISTA! Lattialämmitysjärjestelmien yhteydessä suurin menojohd lämpötila asetetaan tavallisesti välille C. Lattiajäähdytyksen yhteydessä pienin menolämpötila täytyy rajoittaa kdensoitumisen välttämiseksi. Tarkasta lattian suurin sallittu lämpötila lattiatoimittajaltasi. Käyrän päässä oleva numero osoittaa käyrän jyrkkyyden. Lämpömittarin vieressä oleva numero osoittaa lämpökäyrän muutoksen. Aseta uusi arvo valitsimella. Vahvista uusi asetus painamalla OK-painiketta. Käyrä 0 oma lämpökäyrä, joka luotu valikossa Toisen käyrän valitsemiseksi (käyrän jyrkkyys): Jos lämmitysjärjestelmiä vain yksi, käyrän numero jo merkitty, kun valikkoikkuna avautuu. 1. Valitse järjestelmä (jos niitä useampia), jka lämpökäyrä muutetaan. 2. Kun järjestelmän valinta vahvistetaan, lämpökäyrän numero merkitään. 3. Palaa säätötilaan painamalla OK-painiketta. 4. Valitse uusi käyrä. Käyrät numeroitu 0-15, suurempi numero tarkoittaa suurempaa jyrkkyyttä ja korkeampaa menolämpötilaa. Käyrä 0 tarkoittaa, että oma käyrä (valikko 1.9.7) käytetään. 5. Lopeta asetusten määrittäminen painamalla OKpainiketta. Käyrän lukeminen: 1. Kierrä valitsinta, niin että ulkolämpötilan akselin rengas merkitään. 2. Paina OK-painiketta. Luku 6 Käynnistys ja säädöt 35

36 3. Seuraa harmaata viivaa käyrään saakka ja lue vasemmalta vaakaviivan päästä menolämpötila valitussa ulkolämpötilassa. 4. Nyt voit lukea eri lämpötilat kiertämällä valitsinta oikealla tai vasemmalle ja lukea vastaavan menojohd lämpötilan. 5. Poistu lukutilasta painamalla OK- tai takaisin-painiketta. VIHJE! Odota vuorokausi ennen uutta asetusta, jotta huelämpötila ehtii asettua. Jos ulka kylmä ja huelämpötila liian alhainen, lisää lämpökäyrän jyrkkyyttä askelen verran. Jos ulka kylmä ja huelämpötila liian korkea, pienennä lämpökäyrän jyrkkyyttä askelen verran. Jos ulka lämmin ja huelämpötila liian alhainen, lisää lämpökäyrän muutosta askelen verran. Jos ulka lämmin ja huelämpötila liian korkea, pienennä lämpökäyrän muutosta askelen verran. 36 Luku 6 Käynnistys ja säädöt

37 7 Ohjaus - Johdanto Näyttö A Näyttö F Katkaisimet (SF1) Katkaisin kolme tilaa: Päällä () SISÄILMASTO KÄYTTÖVESI B Tilan merkkivalo Valmiustila ( ) Varatila ( ) A LÄMPÖPUMPPU F1255 Näyttö INFO C D E F OK-painike Takaisin-painike Valitsin Katkaisin G USB-portti Näytössä näytetään ohjeita, asetukset ja käyttötietoja. Voit helposti liikkua valikoissa ja selata vaihtoehtoja asetusten muuttamiseksi tai saadaksesi haluamasi tiedot. G Varatilaa tulee käyttää vain silloin, kun lämpöpumpussa jokin vika. Tässä tilassa kompressori pysäytetään ja sähkövastus aktivoitu. Lämpöpumpun näyttö sammutettu ja merkkivalo palaa keltaisena. USB-portti USB-portti tuotenimen muovilevyn alla. USB-porttia käytetään ohjelmist päivitykseen. Käy osoitteessa ja napsauta välilehteä "ohjelmisto" uusimman ohjelmist lataamiseksi. B Tilan merkkivalo Merkkivalo ilmaisee lämpöpumpun tilan: palaa vihreänä normaalitilassa. palaa keltaisena, kun varatila aktivoitu. palaa punaisena hälytyksen lauettua. C OK-painike OK-painiketta käytetään seuraaviin: vahvista alivalik/vaihtoehd/asetuksen/aloitusoppaan sivun valinta. D Takaisin-painike Takaisin-painiketta käytetään: palataksesi edelliseen valikko. vahvistamattoman asetuksen peruuttamiseen. E Valitsin Valitsinta voi kiertää oikealle tai vasemmalle. Voit: siirtyä valikoissa ja vaihtoehtojen välillä. suurentaa tai pienentää arvoa. vaihtaa sivua misivunäytössä (esim. ohjeteksti ja huoltotiedot). Luku 7 Ohjaus - Johdanto 37

38 Valikkojärjestelmä Kun lämpöpumpun ovi avataan, näytössä näkyvät valikkojärjestelmän neljä päävalikkoa sekä tietyt perustiedot. Ulkolämpötila SISÄILMASTO Sisälämpötila - (jos huelämpötila-anturi asennettu) KÄYTTÖVESI Käyttöveden lämpötila Näytön kuvakkeet Näytössä voivat näkyä seuraavat kuvakkeet käytön aikana. Symboli Kuvaus Tämä symboli näkyy infomerkin vieressä, jos valikossa 3.1 tietoa, joka sinun tulee huomioida. LÄMPÖPUMPPU HUOLTO Tilapäinen luksus (jos aktivoitu) INFO Tietoa käytöstä Toivottu käyttövesimäärä Nämä kaksi kuvaketta näkyvät, jos kompressori tai lisälämpö estetty F1255:ssä. Est syynä voi olla esim. valikossa 4.2 valittu käyttötila, se että esto ohjelmoitu valikossa tai ilmennyt hälytys, joka estää niiden toiminnan. Kompressorin esto. Valikko 1 - SISÄILMASTO Sisälämpötilan asetukset ja ohjelmointi. Katso lisätietoa ohjevalikosta tai käyttöohjeesta. Valikko 2 - KÄYTTÖVESI Käyttövesituotann asetukset ja ohjelmointi. Katso lisätietoa ohjevalikosta tai käyttöohjeesta. Valikko 3 - INFO Lämpötilan ja muiden käyttötietojen näyttö sekä hälytyslokiin käsiksi pääsy. Katso lisätietoa ohjevalikosta tai käyttöohjeesta. Valikko 4 - LÄMPÖPUMPPU Kellajan, päiväyksen, kielen, näytön, käyntitilan jne. asetus. Katso lisätietoa ohjevalikosta tai käyttöohjeesta. Valikko 5 - HUOLTO Lisäasetukset. Nämä asetukset tarkoitettu vain asentajalle ja huoltoteknikolle. Valikko tulee näkyviin, kun takaisin-painike pidetään aloitusvalikossa painettuna 7 sekunnin ajan. Katso sivulta 43. Lisäenergian esto. Tämä symboli näkyy, kun käyttöveden luksustila tai tilapäinen lämpötilan korotus aktivoitu. Tämä symboli näkyy, kun "loma-asetus" aktiivinen valikossa 4.7. Tämä symboli ilmaisee, että F1255:llä yhteys NIBE Uplink:iin. Tämä kuvake osoittaa puhaltimen nopeuden, jos sitä muutettu normaalinopeudesta. Edellyttää lisävarusteen NIBE FLM. Tämä symboli ilmaisee, että uima-allaslämmitys aktiivinen. Vaatii lisävarusteen. Tämä symboli ilmaisee, että jäähdytys aktiivinen. Vaatii lisävarusteen. 38 Luku 7 Ohjaus - Johdanto

39 Valikkumero - merkitty alivalikko Nimi ja valikkumero - päävalikko SISÄILMASTO KÄYTTÖVESI SISÄILMASTO 1 Kuvake - päävalikko lämpötila ilmanvaihto ohjelmointi normaali pois lisäasetukset LÄMPÖPUMPPU INFO Merkitty päävalikko Symbolit - alivalikot Nimi - alivalikot Tilatiedot - alivalikot Käyttö Kohdistinta siirretään kiertämällä valitsinta oikealle tai vasemmalle. Merkityt kohdat ovat aina vaaleita ja/tai niissä ylöskäännetty taite. Valitse valikko Valikkojärjestelmässä liikutaan merkitsemällä päävalikko ja painamalla sitten OK-painiketta. Näyttöön tulee uusi ikkuna alivalikoineen. Valitse yksi alivalikoista merkitsemällä se ja painamalla OK-painiketta. Aseta arvo aika päiväys päivä kuukausi vuosi aika ja päiväys h 12 h Valitse vaihtoehto mukavuustila2.2 Muutettava arvo säästö normaali luksus Vaihtoehto Yhden arv asettamiseksi: 1. Merkitse valitsimella asetettava arvo. 2. Paina OK-painiketta. Arv tausta muuttuu vihreäksi, mikä tarkoittaa, että olet säätötilassa. 3. Suurenna arvoa kiertämällä valitsinta oikealle ja pienennä arvoa kiertämällä sitä vasemmalle. 4. Vahvista asetettu arvo painamalla OK-painiketta. Palaa alkuperäiseen arvo painamalla takaisin-painiketta. Useita vaihtoehtoja sisältävässä valikossa valittu vaihtoehto näytetään vihreällä ruksilla. Toisen vaihtoehd valitsemiseksi: 1. Merkitse haluttu vaihtoehto. Yksi vaihtoehdoista esivalittu (valkoinen). 2. Vahvista valinta painamalla OK-painiketta. Valitun vaihtoehd viereen tulee vihreä ruksi. Luku 7 Ohjaus - Johdanto 39

40 Käytä virtuaalinäppäimistöä Erilaisia näppäimistöjä Ohjevalikko Missa valikoissa symboli, joka osoittaa että käytettävissä lisäohjeita. Ohjeteksteihin käsiksi pääsy: 1. Merkitse ohjekuvake kiertämällä valitsinta. 2. Paina OK-painiketta. Ohjetekstit koostuvat usein useammasta sivusta, joita voit selata valitsimella. Tietyissä valikoissa teksti pitää syöttää virtuaalinäppäimistöllä. Valikosta riippuen käytettävissä erilaisia merkistöjä, jotka valitset valintanupilla. Jos haluat vaihtaa merkistöä, paina takaisinpainiketta. Jos valikossa vain yksi merkistö, näppäimistö näytetään suoraan. Kun olet kirjoittanut tekstin, merkitse "OK" ja paina OKpainiketta. Selaa ikkunoita Valikossa voi olla useita ikkunoita. Siirry ikkunoiden välillä kiertämällä valitsinta. Nykyinen valikkoikkuna Valik ikkunoiden lukumäärä Selaa aloitusoppaan ikkunoita kieli 4.6 Nuoli aloitusoppaan sivujen selaamiseen 1. Kierrä valitsinta, kunnes nuoli vasemmassa yläkulmassa (sivunumer vieressä) merkitty. 2. Siirry seuraavaan kohtaan aloitusoppaassa painamalla OK-painiketta. 40 Luku 7 Ohjaus - Johdanto

41 8 Ohjaus - valikot Valikko 1 - SISÄILMASTO 1 - SISÄILMASTO lämpötila ilmanvaihto * ohjelmointi lisäasetukset lämmitys jäähdytys * lämmitys jäähdytys * ilmanvaihto * käyrä ulkoinen säätö lämpökäyrä jäähdytyskäyrä * pienin menolämpötila lämmitys hueanturiasetukset jäähdytysasetukset * puhaltimen palautumisaika * jäähdytys * oma käyrä pisteensiirto yöjäähdytys Adjust FLM jäähdytys* lämmitys jäähdytys * Valikko 2 - KÄYTTÖVESI 2 - KÄYTTÖVESI tilapäinen luksus mukavuustila ohjelmointi lisäasetukset jaks. korotus käyttövesikierto Valikko 3 - INFO 3 - INFO huoltotiedot kompressoritiedot lisäyksen tiedot hälytysloki sisälämpötilaloki * Vaatii lisävarusteen. Luku 8 Ohjaus - valikot 41

42 Valikko 4 - LÄMPÖPUMPPU 4 - LÄMPÖPUMPPU plustoiminnot allas * internet NIBE Uplink tcp/ip-asetukset proxy-asetukset sms * SG Ready smart price adapti älykoti käyttötila omat kuvakkeet aika ja päiväys kieli loma-asetus lisäasetukset smart energy source asetukset käyttöpriorisointi autom.tilan asetukset asteminuuttiasetukset tehdasasetukset käyttäjä Est ohjelmointi hetkellinen hinta CO2 impact tariffijaksot, sähkön hinta tariffijakso, kiinteä sähkök tariffijakso, ulkoinen shuntti tariffijakso, ulkoinen porras tariffijaksot, OPT10 * Vaatii lisävarusteen. 42 Luku 8 Ohjaus - valikot

43 Valikko 5 - HUOLTO Yleiskuvaus 5 - HUOLTO käyttöasetukset järjestelmäasetukset käyttövesiasetukset suurin menojohd lämpötila maks. poikkeama menolämp Hälytystoimenpiteet puhallinnop. poistoilma * keruuhälytysasetukset käyttötila lk-pumppu lämmönkeruupumpun nopeus käyttötila lämpöjohtopumppu kiertovesipumpun nopeus sisäinen sähkölisäys Virtausaset. lämmitysjärj heat pump testing taajuuden esto lisävarusteasetukset pehmeät lähdöt/tulot tehdasasetus huolto pakko-ohjaus aloitusopas pikakäynnistys lattiankuivaustoiminto muutosloki FLM * shunttiohjattu lisälämpö * lisäilmastointijärjestelmä * aurinkolämpö * porrasohjattu lisälämpö käyttövesimukavuus * modbus * poisto-/tuloilmamoduuli * GBM tiedsiirtomoduuli * kosteusmittari * pv-paneeliohjaus* * Vaatii lisävarusteen. Mene päävalikko ja siirry huoltovalikko painamalla Takaisin-painiketta 7 sekunnin ajan. Alivalikot Valikossa HUOLTO oranssi teksti, mikä tarkoittaa, että se tarkoitettu asentajan käyttöön. Tässä valikossa useita alivalikoita. Valikoiden oikealla puolella näkyvät kunkin valik tilatiedot. käyttöasetukset Lämpöpumpun käyttöasetukset. järjestelmäasetukset Lämpöpumpun järjestelmäasetukset, lisätarvikkeiden aktivointi jne. lisävarusteasetukset Lisätarvikkeiden käyttöasetukset. pehmeät lähdöt/tulot Tulokortin (AA3) ohjelmallisesti ohjattujen tulojen ja lähtöjen asetukset. tehdasasetus huolto Kaikkien käyttäjän käytettävissä olevien asetusten (mukaan lukien lisäasetusvalikko) palautus tehdasarvoihin. pakko-ohjaus Lämpöpumpun kompenttien pakkoohjaus. aloitusopas Lämpöpumpun ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä näytettävän aloitusoppaan käsinkäynnistys. pikakäynnistys Kompressorin pikakäynnistys. Luku 8 Ohjaus - valikot 43

44 Virheelliset asetukset huoltovalikoissa voivat vahingoittaa lämpöpumppua. Valikko käyttöasetukset Valikko käyttövesiasetukset käynnistyslämpötila säästö / normaali / luksus Säätöalue: 5 70 C Tehdasasetus ( C): Emali Kupari Ruostumat säästö luksus pysäytyslämpötila säästö / normaali / luksus Säätöalue: 5 70 C Tehdasasetus ( C): Emali Kupari Ruostumat säästö pysäytyslämpöt. per korotus Säätöalue: C Tehdasasetus: 55 C korkea teho Säätöalue: päälle/pois Tehdasasetus: pois Tämän alavalikoissa tehdään lämpöpumpun käyttöasetukset. normaali normaali luksus Tässä asetetaan käyttöveden käynnistys- ja pysäytyslämpötilat eri mukavuusvaihtoehdoille valikossa 2.2 sekä jaksoittaisen korotuksen pysäytyslämpötila valikossa Suurempaa lataustehoa varten valitse suuri teho. "korkea teho" aktivoituna käyttövettä lämmitetään vakiokäyttöä suuremmalla teholla ja käyttövesimäärä siten suurempi. Tässä asetetaan lämmitysjärjestelmän korkein menolämpötila. Jos talossa enemmän kuin yksi lämmitysjärjestelmä, kullekin järjestelmälle voidaan asettaa erilliset menolämpötilat. Lämmitysjärjestelmien 2-8 menolämpötilat eivät voi olla korkeammat kuin lämmitysjärjestelmän 1 menolämpötila. MUISTA! Lattialämmitysjärjestelmän yhteydessä suurin menojohd lämpötila asetetaan tavallisesti välille 35 ja 45 C. Tarkasta lattian suurin sallittu lämpötila lattiatoimittajaltasi. Valikko maks. poikkeama menolämp. maks. ero kompr. Säätöalue: 1 25 C Tehdasasetus: 10 C maks. ero lisäläm. Säätöalue: 1 24 C Tehdasasetus: 3 C Tässä asetetaan suurin sallittu ero lasketun ja todellisen menolämpötilan välillä kompressori- ja lisäyskäytössä. Maks. ero lisäys ei saa koskaan olla suurempi kuin maks. ero kompressori. maks. ero kompr. Jos todellinen menolämpötila poikkeaa asetusarvosta, lämpöpumppu pakotetaan pysähtymään riippumatta asteminuuttiluvusta. Jos todellinen menolämpötila ylittää lasketun menolämpötilan asetetulla arvolla, asetetaan asteminuuttilukemaksi 0. Jos tarvitaan vain lämmitystä, lämpöpumpun kompressori pysähtyy. maks. ero lisäläm. Jos "lisäys valittu ja aktivoitu valikossa 4.2 ja todellinen menolämpötila ylittää lasketun asetetulla arvolla, sähkövastus pysäytetään. Valikko Hälytystoimenpiteet Tässä voit valita miten lämpöpumppu ilmoittaa, että näytössä näkyy hälytys. Lämpöpumppu joko lopettaa käyttöveden tuottamisen (tehdasasetus) ja/tai laskee huelämpötilaa. MUISTA! Ellei hälytystoimenpidettä valita, energiankulutus saattaa kasvaa hälytyksen yhteydessä. Valikko suurin menojohd lämpötila lämmitysjärjestelmä Säätöalue: 5-70 C Tehdasasetus: 60 C 44 Luku 8 Ohjaus - valikot

45 Valikko puhallinnop. poistoilma (vaatii lisävarusteen) normaali sekänopeus 1-4 Säätöalue: % Tässä asetetaan puhaltimen viiden valittavan tilan nopeudet. MUISTA! Väärin säädetty ilmavirta voi vahingoittaa taloa ja suurentaa energiankulutusta. Valikko keruuhälytysasetukset pienin keruu ulos Säätöalue: C Tehdasasetus: -8 C pienin keruu ulos Tässä asetetaan, missä lämpötilassa lämpöpumppu hälyttää liian alhaisesta lämmönkeruun menolämpötilasta. Jos "automaattinen palautus" valittu, hälytys nollautuu, kun lämpötila noussut 1 C asetusarv yläpuolelle. Kompressorin pyörimisnopeutta lasketaan, kun lämmönkeruunesteen lämpötila lähestyy lämmönkeruunesteen lämpötilan asetettua minimiarvoa. Kompressorin ohjaus pyrkii pitämään lämmönkeruunesteen menolämpötilan 2 astetta korkeampana kuin lämmönkeruunesteen menolämpötilan asetettu minimiarvo. Valikko käyttötila lk-pumppu käyttötila Säätöalue: ajoittainen, jatkuva, 10 päivää jatkuva Tehdasasetus: ajoittainen Tässä asetetaan lämmönkeruupumpun käyttötila. ajoittainen: Lämmönkeruupumppu käynnistyy n. 20 sekuntia ennen kompressoria ja pysähtyy n. 20 sekuntia kompressorin jälkeen. jatkuva: Jatkuva käyttö. 10 päivää jatkuva: Jatkuva käyttö 10 vuorokautta. Sen jälkeen pumppu siirtyy ajoittaiseen käyttöön. VIHJE! Voit käyttää "10 päivää jatkuva" käynnistyksen yhteydessä, jotta saat jatkuvan kierr käynnistysaikana ja järjestelmä helpompi ilmata. Valikko lämmönkeruupumpun nopeus käyttötila Säätöalue: auto / käsinohjaus / kiinteä delta Tehdasasetus: auto delta-t Säätöalue: 2-10 C Tehdasasetus: 4 C nop odotustilassa Säätöalue: % Tehdasasetus: 70 % käsinohjaus Säätöalue: % Tehdasasetus: 100 % nop. akt. jäähd (vaatii lisävarusteen) Säätöalue: % Tehdasasetus: 70 % nop. pass. jäähd (vaatii lisävarusteen) Säätöalue: % Tehdasasetus: 100 % Tässä asetetaan lämmönkeruupumpun nopeus. Valitse "auto", jos lämmönkeruupumpun nopeus säädetään automaattisesti (tehdasasetus) optimaalista käyttöä varten. Lämmönkeruupumpun manuaalista käyttöä varten deaktivoi "auto" ja aseta arvo 1 ja 100 % välille. Lämmönkeruupumpun käyttöön "kiinteä delta":llä valitse "kiinteä delta" kohdassa "käyttötila" ja aseta arvo välille 2 10 C. Jos jäähdytysmoduuli asennettu tai lämpöpumpussa sisäänrakennettu jäähdytystoiminto, voit myös asettaa lämmönkeruupumpun nopeuden passiivisessa jäähdytyskäytössä (lämmönkeruupuppu käy manuaalisessa tilassa). Jos käyntitilaksi valittu jatkuva (katso "Valikko käyttötila lk-pumppu", sivu 45), voidaan myös valita odotustila. Kiertovesipumppu käy ja kompressori pysähtyy. Valikko käyttötila lämpöjohtopumppu käyttötila Säätöalue: auto, ajoittainen Tehdasasetus: auto Tässä asetetaan lämpöjohtopumpun käyttötila. auto: Kiertovesipumppu käy F1255:n käyttötilassa. ajoittainen: Kiertovesipumppu käynnistyy n. 20 sekuntia ennen kompressoria ja pysähtyy samaan aikaan kompressorin kanssa. Luku 8 Ohjaus - valikot 45

46 Valikko kiertovesipumpun nopeus Käyttötila Säätöalue: auto / käsinohjaus Tehdasasetus: auto Käyttöveden manuaalinen säätö Säätöalue: % Tehdasasetus: 70 % Lämmityksen manuaalinen säätö Säätöalue: % Tehdasasetus: 70 % Manuaalinen allaslämmityksen säätö Säätöalue: % Tehdasasetus: 70 % odotustila Säätöalue: % Tehdasasetus: 30 % korkein sallittu nopeus Säätöalue: % Tehdasasetus: 100 % nop. akt. jäähd (vaatii lisävarusteen) Säätöalue: % Tehdasasetus: 70 % nop. pass. jäähd (vaatii lisävarusteen) Säätöalue: % Tehdasasetus: 70 % Tässä asetetaan kiertovesipumpun nopeus eri käyttötiloissa. Valitse "auto", jos kiertovesipumpun nopeus säädetään automaattisesti (tehdasasetus) optimaalista käyttöä varten. Jos "auto" aktivoitu lämmityskäyttöä varten, voit myös tehdä asetuksen "korkein sallittu nopeus", joka rajoittaa kiertovesipumpun nopeuden eikä salli sen käydä asetettua arvoa suuremmalla nopeudella. Kiertovesipumpun manuaalista käyttöä varten deaktivoi "auto" kyseistä käyttötilaa varten ja aseta arvo 0 ja 100 % välille (aikaisemmin asetettu "korkein sallittu nopeus" arvo ei enää päde). "lämmitys" tarkoittaa kiertovesipumpun lämmityskäyttötilaa. "odotustila" tarkoittaa kiertovesipumpun lämmitys- tai jäähdytyskäyttötilaa, mutta kun lämpöpumppu ei tarvitse kompressoria tai sähkövastusta ja sen nopeus laskee. "käyttövesi" tarkoittaa kiertovesipumpun käyttövesikäyttötilaa. "allas" (vaatii lisävarusteen) tarkoittaa kiertovesipumpun allaslämmitystilaa. "jäähdytys" (vaatii lisävarusteen) tarkoittaa kiertovesipumpun jäähdytyskäyttötilaa. Jos jäähdytysmoduuli asennettu tai lämpöpumpussa sisäänrakennettu jäähdytystoiminto, voit myös asettaa kiertovesipumpun nopeuden aktiivisessa ja passiivisessa jäähdytyskäytössä (kiertovesipumppu käy manuaalisessa tilassa). Valikko sisäinen sähkölisäys maks.kytk.sähköteho 3x400V, F / -16 Säätöalue F / -16: 7 / 9 Tehdasasetus F / -16: 7 maks.sääd.sähköteho Säätöalue F x230V: 0-4,5 Säätöalue F x230V: 0-4,5 Säätöalue F x230V: 0-7 Säätöalue F x230V: 0-9 Säätöalue F x400V: 0-6,5 Säätöalue F & -16 3x400V: 0-9 Tehdasasetus F x230V: 4,5 Tehdasasetus F x230V: 4,5 Tehdasasetus F x230V: 7 Tehdasasetus F x230V: 9 Tehdasasetus F x400V: 6 Tehdasasetus F & -16 3x400V: 6 varokekoko Säätöalue: A Tehdasasetus: 25A virtamuuntajien muuntosuhde Säätöalue: Tehdasasetus: 300 Tässä asetetaan F1255:n sisäisen sähkövastuksen maksimiteho sekä laitteist varokekoko. Tässä voit tarkistaa, mikä virrantunnistin asennettu mihinkin vaiheeseen (edellyttää, että virrantunnistimet asennettu, katso sivu 26). Merkitse "tunnista vaihejärjestys" ja paina OK-painiketta. Tarkastuksen tulos tulee näkyviin heti valikko "tunnista vaihejärjestys". 46 Luku 8 Ohjaus - valikot

47 Valikko Virtausaset. lämmitysjärj. tehdasaset. Säätöalue: patteri, lattialämmitys, pat. + lattialäm., MUT C Tehdasasetus: patteri Säätöalue MUT: -40,0 20,0 C Tehdasasetus MUT: -18,0 C oma aset. Säätöalue dt MUT:ssa: 0,0 25,0 Tehdasasetus dt MUT:ssa: 10,0 Säätöalue MUT: -40,0 20,0 C Tehdasasetus MUT: -18,0 C Tässä asetetaan, millaiseen lämmönjakojärjestelmään kiertovesipumppu (GP1) kytketty. dt MUT:ssa tulo- ja menolämpötilojen välinen ero asteina mitoitetussa ulkolämpötilassa. Valikko heat pump testing Tämä valikko tarkoitettu F1255:n testaukseen eri standardien mukaisesti. Valik käyttö muuhun tarkoitukseen voi aiheuttaa sen, että laitteisto ei toimi oikein. Tässä valikossa useita alivalikoita, yksi kutakin standardia kohti. Valikko taajuuden esto taajuuden esto 1 Näytön säätöalue: käynnistys: Hz seis: Hz Suurin säätöalue: 50 Hz. taajuuden esto 2 Näytön säätöalue: käynnistys: Hz seis: Hz Suurin säätöalue: 50 Hz. Tässä voit asettaa taajuusalueen, jossa kompressori estetty. Säätöalueen rajat vaihtelevat riippuen laitteistoa ohjaavasta tuotteesta. Suuri estetty taajuusalue voi aiheuttaa kompressorin nykivää toimintaa. Valikko 5.2 -järjestelmäasetukset Tässä voit määrittää lämpöpumpun järjestelmäasetukset, esim. mitä lisävarusteita asennettu. Lisävarusteet voidaan aktivoida kahdella tavalla. Voit joko merkitä vaihtoehd luettelossa tai käyttää automaattitoimintoa "etsi asennettuja lisävarusteita". etsi asennettuja lisävarusteita Merkitse "etsi asennettuja lisävarusteita" ja paina OKpainiketta F1255-lämpöpumppuun liitettyjen lisävarusteiden automaattisen haun käynnistämiseksi. MUISTA! Tiettyjä lisävarusteita ei löydetä automaattisesti, vaan ne pitää valita käsin, katso valikko 5.4. Merkitse pohjavesipumppu vain, jos lisävarustetta AXC 40 käytetään kiertovesipumpun ohjaukseen. Valikko lisävarusteasetukset Tämän alavalikoissa tehdään asennettujen ja aktivoitujen lisätarvikkeiden käyttöasetukset. Valikko FLM pumpun jatkuva käyttö Säätöalue: päälle/pois Tehdasasetus: pois sulatuksen aikaväli Säätöalue: 1 30 h Tehdasasetus: 10 h kk suod.hälytysten välillä Säätöalue: 1 12 Tehdasasetus: 3 aktivoi jäähdytys Säätöalue: päälle/pois Tehdasasetus: pois pumpun jatkuva käyttö: Valitse poistoilmamoduulin kiertovesipumpun jatkuvaa käyttöä varten. sulatuksen aikaväli: Tässä voit asettaa poistoilmamoduulin lämmönvaihtimen sulatusten minimiaikavälin. Kun poistoilmamoduuli käynnissä, lämmönvaihdin jäähtyy ja siihen voi kertyä jäätä. Jos jäätä liikaa, lämmönsiirtokyky heikkenee ja lämmönvaihdin sulatettava. Sulatustoiminto lämmittää lämmönvaihdinta niin, että jää sulaa ja vesi valuu pois kdenssivesiletkua pitkin kk suod.hälytysten välillä: Tässä voit määrittää poistoilmamoduulin suodattimien puhdistusilmoituksen aikavälin kuukausina. Luku 8 Ohjaus - valikot 47

48 Poistoilmamoduulin ilmansuodatin pitää puhdistaa säännöllisesti. Puhdistusväli riippuu poistoilman pölyisyydestä. aktivoi jäähdytys: Täällä voit aktivoida viilennyksen poistoilmamoduulilla. Kun toiminto aktiivinen, jäähdytysasetukset näkyvät valikkojärjestelmässä. Katso toiminnan kuvaus lisätarvikkeen asennuskäsikirjasta. Valikko shunttiohjattu lisälämpö priorisoitu lisä Säätöalue: päälle/pois Tehdasasetus: pois käynnistysero lisälämpö Säätöalue: GM Tehdasasetus: 400 GM minimikäyntiaika Säätöalue: 0 48 h Tehdasasetus: 12 h alin lämpötila Säätöalue: 5 90 C Tehdasasetus: 55 C shunttivahvistus Säätöalue: 0,1 10,0 Tehdasasetus: 1,0 shuntin odotusaika Säätöalue: s Tehdasasetus: 30 s Tässä asetetaan ulkoisen shuntatun lisälämmön käynnistysehdot, minimikäyntiaika ja minimilämpötila. Ulkoinen shuntattu lisälämmönlähde esim. puu-/öljy-/pellettikattila. Shuntille voidaan asettaa shunttivahvistus ja odotusaika. Jos valitset "priorisoitu lisä", käytetään ulkoisen lisälämmönlähteen lämpöä lämpöpumpun sijaan. Shuntti säätää niin kauan kuin lämpöä käytettävissä, muuten shuntti kiinni. Katso toiminnan kuvaus lisätarvikkeen asennuskäsikirjasta. Valikko lisäilmastointijärjestelmä käytä lämmitystilassa Säätöalue: päälle/pois Tehdasasetus: päällä käytä jäähdytystilassa Säätöalue: päälle/pois Tehdasasetus: pois shunttivahvistus Säätöalue: 0,1 10,0 Tehdasasetus: 1,0 shuntin odotusaika Säätöalue: s Tehdasasetus: 30 s Valikossa valitset, minkä lämmitysjärjestelmän (2-8) haluat säätää. Seuraavassa valikossa teet asetukset valitsemaasi lämmitysjärjestelmään. Jos lämpöpumppu liitetty useampaan lämmitysjärjestelmään, niihin voi tiivistyä kosteutta, ellei niitä ole tarkoitettu jäähdytyskäyttöön. Kdenssiveden tiivistymisen estämiseksi varmista, että "käytä lämmitystilassa" valittu lämmitysjärjestelmissä, joita ei käytetä jäähdytykseen. Tämä tarkoittaa, että muiden lämmitysjärjestelmien alishuntit sulkeutuvat, kun jäähdytyskäyttö aktivoidaan. MUISTA! Tämä asetus näkyy vain, jos "pas./akt. jäähdytys, 2-putki" tai "passiivinen jäähdytys, 2-putki" aktivoitu valikossa Tässä asetetaan shunttivahvistus ja odotusaika asennetuille lämmitysjärjestelmille. Katso toiminnan kuvaus lisätarvikkeen asennuskäsikirjasta. 48 Luku 8 Ohjaus - valikot

49 Valikko aurinkolämpö käyn. delta-t Säätöalue: 1-40 C Tehdasasetus: 8 C pys. delta-t Säätöalue: 0-40 C Tehdasasetus: 4 C varaajan maks. lämpötila Säätöalue: C Tehdasasetus: 95 C aur.kenn maks. lämp. Säätöalue: C Tehdasasetus: 125 C pakkasenkestävyys Säätöalue: C Tehdasasetus: 2 C käyn. aurinkokennojäähdytys Säätöalue: C Tehdasasetus: 110 C passiivinen uud.lataus - aktivointilämpötila Säätöalue: C Tehdasasetus: 110 C passiivinen uud.lataus - deaktivointilämpötila Säätöalue: C Tehdasasetus: 50 C aktiivinen uud.lataus - aktivointi dt Säätöalue: 8-60 C Tehdasasetus: 40 C aktiivinen uud.lataus - deaktivointi dt Säätöalue: 4-50 C Tehdasasetus: 20 C käyn. delta-t, pys. delta-t: Tässä voit asettaa millä aurinkolämpökerääjän ja aurinkolämpösäiliön lämpötilaerolla kiertovesipumppu käynnistyy ja pysähtyy. varaajan maks. lämpötila, aur.kenn maks. lämp.: Tässä asetetaan aurinkosäiliön ja aurinkokeräimen maksimilämpötila, jossa kiertovesipumppu pysähtyy. Tällä suojataan aurinkosäiliö ylikuumenemiselta. Jos laitteistossa toiminnot jäätymisenestolle, aurinkokeräimen jäähdytykselle ja/tai passiiviselle/aktiiviselle uudelleenlataukselle, voit aktivoida ne tässä. Kun toiminto aktiivinen, voit tehdä niihin liittyvät asetukset. Toimintoja "aurinkokeräimen jäähdytys", "passiivinen uud.lataus" ja "aktiivinen uud.lataus" ei voi yhdistellä, vain yksi toiminto voi olla aktiivinen kerrallaan. jäätymissuojaus pakkasenkestävyys: Tässä voit asettaa missä aurinkolämpökerääjän lämpötilassa kiertovesipumppu käynnistyy jäätymisen estämiseksi. aurinkokeräimen jäähdytys käyn. aurinkokennojäähdytys: Jos aurinkolämpökerääjän lämpötila ylittää tämän asetuksen samalla kun aurinkolämpösäiliön lämpötila ylittää asetetun maksimilämpötilan, aktivoidaan ulkoinen jäähdytystoiminto. passiivinen uud.lataus aktivointilämpötila: Toiminto aktivoituu, kun aurinkokeräimen lämpötila ylittää tämän asetuksen. Toiminto estetään tunniksi, jos keruunesteen lämpötila lämpöpumpussa (BT10) korkeampi kuin "maks. keruu sisään" arvo valikossa deaktivointilämpötila: Toiminto deaktivoituu, kun aurinkokeräimen lämpötila alittaa tämän asetuksen. aktiivinen uud.lataus aktivointi dt: Toiminto aktivoidaan, jos aurinkokeräimen (BT53) lämpötilan ja lämpöpumpun (BT10) tulevan keruunesteen lämpötilan välinen ero suurempi kuin asetusarvo. Toiminto estetään tunniksi, jos keruunesteen lämpötila lämpöpumpussa (BT10) korkeampi kuin "maks. keruu sisään" arvo valikossa deaktivointi dt: Toiminto deaktivoidaan, jos aurinkokeräimen (BT53) lämpötilan ja lämpöpumppuun (BT10) tulevan keruunesteen lämpötilan välinen ero pienempi kuin asetusarvo. Katso toiminnan kuvaus lisätarvikkeen asennuskäsikirjasta. Luku 8 Ohjaus - valikot 49

50 Valikko porrasohjattu lisälämpö käynnistysero lisälämpö Säätöalue: GM Tehdasasetus: 400 GM lisälämm. portaiden ero Säätöalue: GM Tehdasasetus: 100 GM maks. porras Säätöalue (binäärinen ohjaus deaktivoitu): 0 3 Säätöalue (binäärinen ohjaus aktivoitu): 0 7 Tehdasasetus: 3 binäärinen nousu Säätöalue: päälle/pois Tehdasasetus: pois Tässä määritetään askelohjatun lisälämmön asetukset. Askelohjattu lisälämpö esim. ulkoinen sähkökattila. Voit esim. valita milloin lisälämpö käynnistyy, asettaa sallittujen lisälämpöportaiden enimmäismäärän ja sen, käytetäänkö binääristä porrastusta. Kun binaarinen porrastus deaktivoitu (pois), asetukset koskevat lineaarista porrastusta. Katso toiminnan kuvaus lisätarvikkeen asennuskäsikirjasta. Valikko käyttövesimukavuus sekoitusventtiilin aktivointi Säätöalue: päälle/pois Tehdasasetus: pois lähtevä käyttövesi Säätöalue: C Tehdasasetus: 55 C shunttivahvistus Säätöalue: 0,1 10,0 Tehdasasetus: 1,0 shuntin odotusaika Säätöalue: s Tehdasasetus: 30 s Tässä teet käyttövesimukavuutta koskevat asetukset. Katso toiminnan kuvaus lisätarvikkeen asennuskäsikirjasta. sekoitusventtiilin aktivointi: Tässä asetat ko asennettu sekoitusventtiili lämminvesivaraajasta tulevan käyttöveden lämpötilan rajoittamiseen. Jos tämä vaihtoehto aktivoitu, voit asettaa käyttöveden menolämpötilan sekä sekoitusventtiilin vahvistuksen ja odotusajan. lähtevä käyttövesi: Tässä voit asettaa mihin lämpötilaan sekoitusventtiili rajoittaa lämminvesivaraajasta tulevan käyttöveden lämpötilan. Katso toiminnan kuvaus lisätarvikkeen asennuskäsikirjasta. Valikko modbus osoite Tehdasasetus: osoite 1 Modbus 40 versiosta 10 lähtien osoitealue Vanhemmilla versioilla kiinteä osoite. Katso toiminnan kuvaus lisätarvikkeen asennuskäsikirjasta. Valikko poisto-/tuloilmamoduuli alin jäteilman lämpötila Säätöalue: 0 10 C Tehdasasetus: 5 C ohitus lämpötilassa Säätöalue: 2 10 C Tehdasasetus: 4 C kk suod.hälytysten välillä Säätöalue: 1 24 Tehdasasetus: 3 alin jäteilman lämpötila: Aseta alin poistoilman lämpötila lämmönsiirtimen jäätymisen välttämiseksi. ohitus lämpötilassa: Jos hueanturi asennettu, aseta missä ylilämpötilassa ohituspallin pitää avautua. kk suod.hälytysten välillä: Aseta, kuinka usein suodatinhälytys näytetään. Katso toiminnan kuvaus ERS:n asennusohjeesta. Valikko GBM tiedsiirtomoduuli käynnistysero lisälämpö Säätöalue: GM Tehdasasetus: 400 GM hystereesi Säätöalue: GM Tehdasasetus: 100 GM Tässä teet GBM kaasukattilan asetukset. Voit esim. valita milloin kaasukattila käynnistyy. Katso toiminnan kuvaus lisätarvikkeen asennuskäsikirjasta. 50 Luku 8 Ohjaus - valikot

51 Valikko kosteusmittari estä kd., järj. Säätöalue: päälle/pois Tehdasasetus: pois RH raj. hu. järj. Säätöalue: päälle/pois Tehdasasetus: pois Tässä valitset rajoittaako järjestelmä suhteellista ilmankosteutta (RH) lämmitys- tai jäähdytyskäytössä. Voit myös rajoittaa jäähdytyksen alinta menolämpötilaa, jotta kosteuden tiivistyminen jäähdytysjärjestelmän putkiin ja kompentteihin estetään. Katso toiminnan kuvaus HTS 40:n asennusohjeesta. Valikko pv-paneeliohjaus vaik. huelämpötila Säätöalue: päälle/pois Tehdasasetus: pois vaik käyttövesi Säätöalue: päälle/pois Tehdasasetus: pois Tässä asetat saako EME 10 vaikuttaa huelämpötilaan ja / tai käyttöveteen. Katso toiminnan kuvaus lisätarvikkeen asennuskäsikirjasta. Valikko 5.4 -pehmeät lähdöt/tulot Tässä voit valita mihin liitinriman (X6) tulo/lähtöön ulkoinen kosketintoiminto (katso asentajan käsikirja) kytketään. Tässä voit valita mihin tulokortin (AA3) tulo/lähtöön ulkoinen kosketintoiminto (sivu 26) kytketään. Valinnaiset tulot liitinrimassa AUX1-5 (AA3-X6:9-18) ja lähdön AA3-X7 (tulokortissa). Valikko tehdasasetus huolto Tässä voit palauttaa kaikki asetukset (mukaan lukien käyttäjän asetukset) tehdasarvoihin. Palautuksen jälkeen aloitusopas näkyy näytössä seuraavan käynnistyksen yhteydessä. Valikko pakko-ohjaus Tässä voit pakko-ohjata lämpöpumpun eri osia ja kytkettyjä lisävarusteita. Pakko-ohjaus tarkoitettu vain vianetsintään. Toiminn virheellinen käyttö voi vahingoittaa lämmitysjärjestelmän kompentteja. Valikko aloitusopas Aloitusopas käynnistyy automaattisesti, kun lämpöpumppu käynnistetään ensimmäistä kertaa. Tässä voit käynnistää sen käsin. Katso sivulla 32 lisätiedot aloitusoppaasta. Valikko pikakäynnistys Tässä voit käynnistää kompressorin. MUISTA! Kompressorin käynnistys edellyttää lämmitystai käyttövesitarpeen olemassa oloa. MUISTA! Älä pikakäynnistä kompressoria liian mta kertaa peräkkäin lyhyen ajan sisällä, kompressori ja sen ympärillä olevat varusteet voivat vaurioitua. Valikko lattiankuivaustoiminto pituus jakso 1 7 Säätöalue: 0 30 päivää Tehdasasetus, jakso 1 3, 5 7: 2 päivää Tehdasasetus, jakso 4: 3 päivää lämpötila jakso 1 7 Säätöalue: C Tehdasasetus: lämpötila jakso 1 lämpötila jakso 2 lämpötila jakso 3 lämpötila jakso 4 lämpötila jakso 5 lämpötila jakso 6 lämpötila jakso 7 Tässä asetetaan lattiankuivaustoiminto. 20 C 30 C 40 C 45 C 40 C 30 C 20 C Voit määrittää enintään 7 ajanjaksoa, joissa eri menolämpötilat. Jos ajanjaksoja vähemmän kuin 7, muiden jaksojen pituudeksi asetetaan 0 päivää. Lattiakuivaustoiminto aktivoidaan merkitsemällä ruutu "aktivoitu". Alareunassa laskuri, joka näyttää kuinka mta vuorokautta toiminto ollut aktiivinen. Toiminto Luku 8 Ohjaus - valikot 51

52 laskee asteminuutit samalla tavalla kuin normaalissa lämmityskäytössä, mutta kyseiselle ajanjaksolle asetettujen menolämpötilojen suhteen. Kun lattiankuivaustoiminto aktiivinen, kiertovesipumppu käy 100% teholla valik asetuksista riippumatta. VIHJE! Jos käyttötilaa "vain lisäys" käytetään, valitse valikossa 4.2. Menolämpötilan tasoittamiseksi lisälämpö voidaan käynnistää aikaisemmin asettamalla "lisälämmön käynnistys" valikossa arvo -80. Kun asetetut lattiankuivausjaksot ovat päättyneet, palauta valikot 4.2 ja aikaisempiin asetuksiin. Valikko muutosloki Tästä voi lukea ohjausjärjestelmään tehdyt muutokset. Jokaisesta muutoksesta näytetään päiväys, aika, tunniste (asetuskohtainen) ja uusi arvo. Muutosloki tallennetaan käynnistyksen yhteydessä eikä sitä poisteta tehdasasetusten palautuksen yhteydessä. 52 Luku 8 Ohjaus - valikot

53 9 Huolto Huoltotoimenpiteet 16 Huoll saa suorittaa vain tarvittavan pätevyyden omaava henkilö. F1255:n korjaamiseen saa käyttää vain NIBE:n toimittamia varaosia. GP1 GP2 Varatila Katkaisinta (SF1) ei saa asettaa asento " " tai ennen kuin F1255 täytetty vedellä. Sisäiset kompentit saattavat vaurioitua. QM2 QM1 XL1 XL6 LEK XL4 XL3 XL2 XL7 Varatilaa käytetään käyttöhäiriöiden ja huoll yhteydessä. Käyttövettä ei lämmitetä tässä tilassa. Varatila aktivoidaan kääntämällä katkaisin (SF1) asento " ". Tämä tarkoittaa, että: Merkkivalo palaa keltaisena. SF1 Näyttö sammutettu ja ohjaustietoke kytketty pois. F1255 Lämpötilaa sähkövastuksen kohdalla ohjaa termostaatti (FD1-BT30). Sen lämpötilaksi voi asettaa joko 35 tai 45 C. Kompressori ja lämmönkeruupumppu pysäytetty ja vain lämpöjohtopumppu ja sähkövastus ovat aktiivisia. Sähkövastusteho varatilassa asetetaan sähkövastuskortilla (AA1). Katso ohjeet sivulta 24. FD1-BT30 6 QM34 QM31 QM32 QM33 GP1 GP2 QM2 LEK QM1 12 GP1 GP2 QM2 QM1 LEK Lämminvesivaraajan tyhjennys Lämminvesivaraaja tyhjennetään lappoperiaatteella. Tämän voi tehdä tyhjennysventtiilin kautta, joka asennetaan tulevaan kylmävesijohto, tai työntämällä letku kylmävesiliitäntään. Lämmitysjärjestelmän tyhjennys Lämmitysjärjestelmän kaivatessa huoltoa usein helpointa tyhjentää ensin järjestelmä. Sen voit tehdä usealla eri tavalla riippuen siitä, mitä tarvitsee tehdä: Luku 9 Huolto 53

54 Lämmitysjärjestelmän tyhjennyksen yhteydessä siitä saattaa tulla kuumaa vettä. Palovammavaara. Jäähdytysmoduulin lämmitysvesipuolen tyhjennys Jos esim. kiertovesipumppu pitää vaihtaa tai jäähdytysmoduuli kaipaa muuta huoltoa, lämmitysvesipuoli tyhjennetään seuraavasti: 1. Sulje lämmitysjärjestelmän sulkuventtiilit (QM31) ja (QM32). 2. Liitä letku tyhjennysventtiiliin (QM1) ja avaa venttiili. Nestettä valuu hieman ulos. 3. Jotta loppu nesteestä valuisi ulos, järjestelmään pitää päästä ilmaa. Se tehdään löysäämällä hieman sulkuventtiilin (QM32) vieressä olevaa liitintä, joka yhdistää lämpöpumpun ja jäähdytysmoduulin. Kun lämpöjohtopuoli tyhjennetty, voidaan tehdä vaadittavat huoltotoimet ja/tai vaihtaa tarvittavat kompentit. Lämpöpumpun lämpöjohtojärjestelmän tyhjennys Jos lämpöpumppu kaipaa huoltoa, lämmitysvesipuoli tyhjennetään seuraavasti: 1. Sulje sulkuventtiilit lämpöpumpun ja lämmitysjärjestelmän välillä (meno- ja paluujohto). 2. Liitä letku tyhjennysventtiiliin (QM1) ja avaa venttiili. Nestettä valuu hieman ulos. 3. Jotta loppu nesteestä valuisi ulos, järjestelmään pitää päästä ilmaa. Se tehdään löysäämällä hieman lämmitysjärjestelmän ja lämpöpumpun yhdistävän sulkuventtiilin vieressä olevaa liitintä (XL2). Kun lämpöjohtopuoli tyhjennetty, voidaan tehdä vaadittavat huoltotoimet. Lämmitysjärjestelmän tyhjennys Jos koko lämmitysjärjestelmä pitää tyhjentää, toimi seuraavasti: 1. Liitä letku tyhjennysventtiiliin (QM1) ja avaa venttiili. Nestettä valuu hieman ulos. 2. Jotta loppu nesteestä valuisi ulos, järjestelmään pitää päästä ilmaa. Se tehdään avaamalla ilmausruuvi tal ylimpänä sijaitsevassa patterissa. Kun lämmityspuoli tyhjennetty, voidaan tehdä vaadittavat huoltotoimet. Lämmönkeruujärjestelmän tyhjennys Lämmönkeruujärjestelmän kaivatessa huoltoa usein helpointa tyhjentää ensin järjestelmä. Sen voit tehdä usealla eri tavalla riippuen siitä, mitä tarvitsee tehdä: Jäähdytysmoduulin lämmönkeruujärjestelmän tyhjennys Jos esim. lämmönkeruupumppu pitää vaihtaa tai jäähdytysmoduuli kaipaa muuta huoltoa, lämmönkeruujärjestelmä tyhjennetään seuraavasti: 1. Sulje lämmönkeruujärjestelmän sulkuventtiilit (QM33) ja (QM34). 2. Kytke letku tyhjennysventtiiliin (QM2), aseta letkun toinen pää astiaan ja avaa venttiili. Astiaan valuu hieman lämmönkeruunestettä. 3. Jotta loppu lämmönkeruuliuos valuisi ulos, järjestelmään pitää päästä ilmaa. Se tehdään löysäämällä hieman sulkuventtiilin (QM33) vieressä olevaa liitintä, joka yhdistää lämpöpumpun ja jäähdytysmoduulin. Kun lämmönkeruupuoli tyhjennetty, voidaan tehdä vaadittavat huoltotoimet. Lämpöpumpun lämmönkeruujärjestelmän tyhjennys Jos lämpöpumppu kaipaa huoltoa, lämmönkeruujärjestelmä tyhjennetään seuraavasti: 1. Sulje sulkuventtiilit lämpöpumpun ja lämmönkeruujärjestelmän välillä. 2. Kytke letku tyhjennysventtiiliin (QM2), aseta letkun toinen pää astiaan ja avaa venttiili. Astiaan valuu hieman lämmönkeruunestettä. 3. Jotta loppu lämmönkeruuliuos valuisi ulos, järjestelmään pitää päästä ilmaa. Se tehdään löysäämällä hieman lämmönkeruupuolen ja lämpöpumpun yhdistävän sulkuventtiilin vieressä olevaa liitintä (XL7). Kun lämmönkeruupuoli tyhjennetty, voidaan tehdä vaadittavat huoltotoimet. Kiertovesipumpun apukäynnistys 1. Pysäytä F1255 asettamalla katkaisin ((SF1)) asento " ". 2. Irrota etuluukku. 3. Irrota jäähdytysmoduulin luukku. 4. Irrota ilmausruuvi (QM5) ruuvitaltalla. Pidä pyyhettä taltan terän ympärillä, koska laitteesta saattaa valua vähän vettä. 5. Työnnä ruuvitaltta sisään ja pyöritä pumpun roottoria. 6. Ruuvaa ilmausruuvi (QM5) kiinni. 7. Käynnistä F1255 asettamalla katkaisin (SF1) asento "" ja tarkasta, että kiertovesipumppu toimii. Mesti helpompaa käynnistää kiertovesipumppu F1255:n ollessa käynnissä ja katkaisimen ((SF1)) asennossa. Jos F1255 käynnissä kiertopumpun apukäynnistyksen aikana, ota huomio se, että ruuvitaltta saattaa nytkähtää pumpun käynnistyessä. GP1 Kuvassa esimerkki kiertovesipumpusta. Ilmanpoistoruuvi Luftningsskruv (QM5) 54 Luku 9 Huolto

55 F1255 Lämpötila-anturin tiedot Lämpötila ( C) Resistanssi (kohm) Jännite (VDC) 1 Sulje sulkuventtiilit (QM31), (QM32), (QM33) ja (QM34). Tyhjennä jäähdytysmoduuli, katso ohjeet sivulla ,0 3,256 QM31 QM ,6 3, ,5 3, ,8 3, ,22 3, ,32 3, ,20 3,047 QM34 QM ,89 33,02 2,976 2,889 2 Vedä lukituspelti pois ,61 20,02 2,789 2,673 QM ,77 2, ,51 10,00 2,399 2, ,045 6,514 2,083 1, ,306 1,752 LEK 45 4,348 1, ,583 1, ,968 2,467 1,278 1,136 3 Irrota putki liitännästä sulkuventtiilin QM31) alla ,068 1,739 1,007 0,891 4 Irrota kaksi ruuvia. 75 1,469 0, ,246 0, ,061 0, ,908 0,779 0,533 0, ,672 0,414 LEK Jäähdytysmoduulin ulosvetäminen Jäähdytysmoduuli voidaan vetää ulos huoll ja kuljetuksen helpottamiseksi. Kytke lämpöpumppu pois päältä ja katkaise virta turvakytkimellä. 5 Irrota pistoke peruskortista (AA2) ruuvitaltalla. MUISTA! Jäähdytysmoduuli kevyempi nostaa, jos se tyhjennetään ensin (katso sivulta 53). 5 MUISTA! Irrota etuluukku, katso kuvaus sivulla 7. Luku 9 Huolto 55

56 LEK F1255 LEK Irrota pistokkeet (A) ja (B) peruskortin alapuolelta. Irrota pistoke (C) sähkövastuskortista (AA1) ruuvitaltalla. Irrota kosketin (D) liitäntäkortista (AA100). Vedä jäähdytysmoduuli varovasti ulos. USB-huoltoliitäntä 5 Näyttöyksikkö varustettu USB-portilla, jota voidaan käyttää ohjelmist päivitykseen, rekisteröityjen tietojen tallentamiseen ja F1255. SISÄILMASTO KÄYTTÖVESI 8 D 6 B A 9 7 C LÄMPÖPUMPPU USB INFO USB 7 VIHJE! Jäähdytysmoduuli asennetaan päinvastaisessa järjestyksessä. Asennuksen yhteydessä liitäntöjen O-renkaat pitää korvata mukana toimitetuilla (katso kuva). F1255 päivitä ohjelmisto kirjaus käsittele asetuksia QM33 Kun USB-muisti kytketään, näyttöön tulee uusi valikko (7). QM34 QM32 56 Luku 9 Huolto

57 Valikko päivitä ohjelmisto päivitä ohjelmisto7.1 valitse toinen tiedosto päivitä ohjelmisto7.1 käynnistä päivitys valitse toinen tiedosto Tässä voit päivittää F1255:n ohjelmist. Jotta seuraavat toiminnot toimisivat, USB-muistilla pitää olla ohjelmatiedostot F1255:a varten NIBE:ltä. Näytön yläreunassa näkyvässä tietoruudussa näytetään tiedot (aina englanniksi) luultavimmasta päivityksestä, jka päivitysohjelma valinnut USB-muistilta. Tämä tieto kertoo mille tuotteelle ohjelmisto tarkoitettu, ohjelman versi sekä yleistä tietoa ohjelmasta. Jos haluat käyttää jotain muuta tiedostoa, voit valita sen "valitse toinen tiedosto". käynnistä päivitys Valitse "käynnistä päivitys" jos haluat käynnistää päivityksen. Näyttöön tulee kysely haluatko varmasti päivittää ohjelmist. Vastaa"kyllä" jatkaaksesi tai "ei" päivityksen peruuttamiseksi. Jos vastasit "kyllä" aikaisempaan kysymykseen, päivitys käynnistyy ja sen edistyminen näytetään näytössä. Kun päivitys valmis, F1255 käynnistyy uudelleen. Ohjelmist päivitys ei nollaa F1255:n valikkoasetuksia. Jos päivitys keskeytetään ennen kuin se valmis (esim. sähkökatkoksen vuoksi), ohjelmisto voidaan palauttaa aikaisempaan versio pitämällä OK-painike painettuna käynnistyksen aikana, kunnes vihreä valo syttyy (noin 10 sekuntia). Valitse "valitse toinen tiedosto" ellet halua käyttää ehdotettua ohjelmistoa. Kun selaat tiedostoja, merkityn ohjelmist tiedot näytetään tietoruudussa. Kun olet valinnut tiedost OK-painikkeella, palaat edelliselle sivulle (valikko 7.1), jossa voit käynnistää päivityksen. Valikko kirjaus aktivoitu väli Säätöalue: 1 s 60 min Tehdasasetusväli: 5 s kirjaus 7.2 Tässä voit määrittää, tallennetaanko mittausarvot F1255:sta lokiin USB-muistilla. 1. Aseta rekisteröintien aikaväli. 2. Merkitse "aktivoitu". 3. Mittausarvot tallennetaan nyt F1255:sta tiedosto USB-muistilla asetetuin aikavälein, kunnes "aktivoitu" merkintä poistetaan. 5 Poista merkintä "aktivoitu" ennen kuin otat ulos USB-muistin. s Luku 9 Huolto 57

58 Valikko käsittele asetuksia käsittele asetuksia 7.3 tallenna asetukset palauta asetukset Tässä voit käsitellä (tallentaa tai noutaa) kaikkia valikkoasetuksia (käyttäjä- ja huoltovalikot) F1255:ssa USBmuistilla. Painikkeella "tallenna asetukset" tallennat valikkoasetukset USB-muistille myöhempää palautusta varten tai jos haluat kopioida asetukset toiseen F1255 -lämpöpumppuun. Kun tallennat valikkoasetukset USB-muistille, ne kirjoitetaan aikaisemmin tallennettujen asetusten päälle. Painikkeella "palauta asetukset" palautetaan kaikki valikkoasetukset USB-muistilta. Valikkoasetusten palautusta USB-muistilta ei voi peruuttaa. 58 Luku 9 Huolto

59 10 Häiriöt Useimmissa tapauksissa lämpöpumppu havaitsee toimintahäiriön ja osoittaa sen näytössä näkyvällä hälytyksellä ja toimenpideohjeilla. Info-valikko Valikossa 3.1 lämpöpumpun valikkojärjestelmään kerätty kaikki lämpöpumpun mittausarvot. Tutustuminen tämän valik arvoihin auttaa usein löytämään vian aiheuttajan. Ohjevalikossa tai käyttöohjeessa lisätietoa valikosta 3.1. Hälytysten käsittely hälytys info/toimenpide palauta hälytys vikatilakäyttö Matalapainehälytys Hälytys tarkoittaa, että ilmennyt jkinlainen toimintahäiriö. Tämä osoitetaan sillä, että tilamerkkivalo ei enää pala vihreänä vaan punaisena ja näytössä näkyy hälytyskello. Hälytys Punainen hälytys tarkoittaa, että ilmennyt toimintahäiriö, jota lämpöpumppu ei pysty poistamaan itse. Voit nähdä hälytyksen tyypin ja kuitata hälytyksen kiertämällä valitsinta ja painamalla OK-painiketta. Voit myös asettaa lämpöpumpun tilaksi vikatilakäyttö. info/toimenpide Tässä voit lukea mistä hälytys johtuu ja vinkkejä hälytyssyyn poistamiseksi. palauta hälytys Usein hälytyssyyn poistamiseksi riittää kun valitset palauta hälytys. Jos merkkivalo muuttuu vihreäksi kun olet valinnut palauta hälytys, hälytys poistunut. Jos merkkivalo edelleen palaa punaisena ja hälytysvalikko näkyy näytössä, hälytyssyy edelleen aktiivinen. Jos hälytys häviää ja ilmenee sitten uudelleen, ota yhteys asentajaan, katso vianetsintäluku (sivulla 59). vikatilakäyttö vikatilakäyttö eräänlainen varatila. Tämä tarkoittaa, että lämpöpumppu tuottaa lämmitysja käyttövettä gelmasta huolimatta. Se voi tarkoittaa, että lämpöpumpun kompressori ei ole käytössä. Siinä tapauksessa lämmitys- ja käyttövesi tuotetaan sähkövastuksella. Jotta vikatilakäyttö voidaan valita, jkun hälytystoimenpiteen täytyy valittu valikossa MUISTA! vikatilakäyttö valitseminen ei ole sama kuin hälytyksen aiheuttaneen gelman korjaaminen. Merkkivalo palaa siksi edelleen punaisena. Vianetsintä Jos käyttöhäiriö ei näy näytössä, noudata seuraavia ohjeita: Perustoimenpiteet Aloita tarkastamalla seuraavat mahdolliset vikalähteet: Katkaisimen (SF1) asento. Tal ryhmä- tai päävarokkeet. Tal vikavirtakytkin. Lämpöpumpun automaattivaroke (FA1). Lämpöpumpun lämpötilanrajoitin (FD1). Oikein säädetty valvtakytkin (jos sellainen asennettu). Käyttövesi liian kylmää tai ei käyttövettä Lämminvesivaraajan täyttöventtiili Avaa venttiili. Lämpöpumppu väärässä käyttötilassa Jos tila "käsinohjaus" valittu, valitse lisäksi "lisäys". Suuri lämpimän käyttöveden kulutus. Odota kunnes käyttövesi lämmennyt. Tilapäisesti suurempi käyttövesikapasiteetti (tilapäinen luksus) voidaan aktivoida valikossa 2.1. Liian alhainen käyttövesiasetus. Mene valikko 2.2 ja valitse korkeampi mukavuustila. Liian alhainen tai ei käyttöveden käyttöpriorisointia. Mene valikko ja suurenna käyttöveden priorisointiaikaa. Matala huelämpötila Termostaatteja kiinni useissa hueissa. Avaa termostaatit niin messa hueessa kuin mahdollista. Säädä huelämpötila valikossa 1.1 sen sijaan, että suljet termostaatteja. Lämpöpumppu väärässä käyttötilassa Mene valikko 4.2. Jos tila "auto" valittu, valitse "lämmityksen pysäytys":lle suurempi arvo valikossa Jos tila "käsinohjaus" valittu, valitse lisäksi "lämmitys". Ellei tämä riitä, aktivoi myös "lisäys". Lämpöautomatiikan asetusarvo liian alhainen. Mene valikko 1.1 "lämpötila" ja siirrä lämpökäyrää ylöspäin. Jos huelämpötila alhainen vain kylmällä säällä, suurenna lämpökäyrän jyrkkyyttä valikossa "lämpökäyrä". Liian alhainen tai ei lämmityksen käyttöpriorisointia. Mene valikko ja suurenna lämmityksen priorisointiaikaa. Lomatila aktivoitu valikossa 4.7. Mene valikko 4.7 ja valitse Pois. Luku 10 Häiriöt 59

60 Ulkoinen kosketin huelämpötilan muutokselle aktivoitu. Tarkasta mahdolliset ulkoiset koskettimet. Ilmaa lämmitysjärjestelmässä. Poista ilma lämmitysjärjestelmästä (katso sivu 31). Suljettuja venttiilejä (QM20), (QM32) ilmastointijärjestelmässä. (QM40), (QM41) ilmastointijärjestelmässä. Avaa venttiilit. Korkea huelämpötila Lämpöautomatiikan asetusarvo liian korkea. Mene valikko 1.1 (lämpötila) ja siirrä lämpökäyrää alaspäin. Jos huelämpötila korkea vain kylmällä säällä, pienennä lämpökäyrän jyrkkyyttä valikossa (lämpökäyrä). Ulkoinen kosketin huelämpötilan muutokselle aktivoitu. Tarkasta mahdolliset ulkoiset koskettimet. Epätasainen huelämpötila Väärin valittu lämpökäyrä. Hienosäädä lämpökäyrä valikossa Liian korkea "dt MUT:ssa"-arvo. Mene valikko (Virtausaset. lämmitysjärj.) ja pienennä "dt MUT:ssa arvoa. Epätasainen virtaus pattereissa. Tasapainota lämmitysjärjestelmän vesivirrat. Alhainen järjestelmäpaine Liian vähän vettä lämmitysjärjestelmässä. Täytä vettä lämmitysjärjestelmään (katso sivu 31). Ilmanvaihto riittämätön tai puuttuu Tämä vianetsintäkappale pätee vain, jos lisävaruste NIBE FLM asennettu. Suodatin (HQ10) tukossa. (HQ11) tukossa. Puhdista tai vaihda suodatin. Ilmanvaihtoa ei ole säädetty. Tilaa/suorita ilmanvaihd säätö. Poistoilmaventtiili suljettu, liian pienelle asetettu tai tukkeutunut. Tarkasta ja puhdista poistoilmaventtiilit. Puhallinnopeus rajoitetussa tilassa. Mene valikko 1.2 ja valitse "normaali". Ulkoinen kosketin puhallinnopeuden muutokselle aktivoitu. Tarkasta mahdolliset ulkoiset koskettimet. Suodatin tukossa. (HQ11) tukossa. Puhdista tai vaihda suodatin. Ilmanvaihtoa ei ole säädetty. Tilaa/suorita ilmanvaihd säätö. Puhallinnopeus pakotetussa tilassa. Mene valikko 1.2 ja valitse "normaali". Ulkoinen kosketin puhallinnopeuden muutokselle aktivoitu. Tarkasta mahdolliset ulkoiset koskettimet. Kompressori ei käynnisty Ei lämmöntarvetta. Lämpöpumppu ei tuota lämpöä eikä käyttövettä. Lämpötilaehto lauennut. Odota kunnes lämpötilaehdot ovat palautuneet. Minimiaikaa kompressorikäynnistyksien välillä ei ole saavutettu. Odota 30 minuuttia ja tarkasta, että kompressori käynnistynyt. Hälytys lauennut. Noudata näytön ohjeita. Ujeltava ääni pattereista Termostaatteja kiinni hueissa ja väärin valittu lämpökäyrä. Avaa termostaatit niin messa hueessa kuin mahdollista. Säädä huelämpötila valikossa 1.1 sen sijaan, että suljet termostaatteja. Kiertovesipumpun nopeus liian korkea. Mene valikko (kiertovesipumpun nopeus) ja pienennä kiertovesipumpun nopeutta. Epätasainen virtaus pattereissa. Tasapainota lämmitysjärjestelmän vesivirrat. Naksahtelu Tämä vianetsintäkappale pätee vain, jos lisävaruste NIBE FLM asennettu. Liian vähän vettä vesilukossa. Täytä vettä vesilukko. Vesilukko tukossa. Tarkasta ja säädä kdenssivesiletku. Voimakas tai häiritsevä ilmanvaihto Tämä vianetsintäkappale pätee vain, jos lisävaruste NIBE FLM asennettu. 60 Luku 10 Häiriöt

61 11 Lisätarvikkeet Kaikkia lisävarusteita ei ole saatavana kaikilla markkinaalueilla. Aktiivinen/Passiivinen jäähdytys HPAC 40 Lisävarusteen HPAC 40 tarkoitus kuulua F1255:n sisältävään järjestelmään. Tuotenumero Allaslämmitys POOL 40 POOL 40 lisävaruste, joka mahdollistaa uima-altaan lämmityksen F1255-lämpöpumpulla. Tuotenro Apurele HR 10 Apurelettä HR 10 käytetään ulkoisten 1-3-vaihekuormien, kuten öljypolttimien, sähkövastusten ja pumppujen ohjaukseen. Tuotenro Aurinkokennopaketti Erittäin pitkäikäinen aurinkokennopaketti, jolla voit tuottaa oman sähkösi. PV Tuotenro PV Tuotenro Hueyksikkö RMU 40 PV Tuotenro RMU 40 mahdollistaa lämpöpumpun käynnin ohjauksen ja valvnan toisesta rakennuksesta kuin F1255:n sijoituspaikasta. Tuotenro Ilmaiskylmä PCS 44 Tätä lisävarustetta käytetään, kun F1255 asennetaan järjestelmään, joka käyttää vapaajäähdytystä. Tuotenro Korotusjalka EF 45 Tätä lisävarustetta voidaan käyttää, kun F1255 lämpöpumppuun menevät putket nousevat lattiasta. Tuotenro Kosteusmittari HTS 40 Tällä lisävarusteella näytetään ja säädetään ilmankosteutta ja lämpötiloja sekä lämmitys- että jäähdytyskäytössä. Tuotenro Lisäshunttiryhmä ECS 40/ECS 41 Tätä lisävarustetta käytetään, kun F1255 asennetaan talo, jossa useita lämmitysjärjestelmiä, jotka edellyttävät eri menolämpötiloja. ECS 40 (Maks 80 m²) Tuotenro ECS 41 (n m²) Tuotenro Lisävaruste kaasun käyttämiseksi Tiedsiirtomoduuli OPT 10 OPT 10 lisävarustetta käytetään NIBE GBM kaasukattilan kytkentään ja ohjaukseen. Tuotenumero Lisävarustekortti AXC 40 Tämä lisävaruste mahdollistaa shunttiohjatun lisälämmön, porrasohjatun lisälämmön, ulkoisen kiertovesipumpun tai pohjavesipumpun kytkemisen. Tuotenro LTO-laite Tätä lisävarustetta käytetään tal lämmittämiseen poistoilmasta talteenotetulla lämpöenergialla. Yksikkö tuulettaa tal ja lämmittää tarvittaessa tuloilman. ERS Tuotenro ERS Tuotenumero Lämminvesivaraaja/varaajasäiliö AHPS Varaajasäiliö ilman sähkövastusta, sis. mm. aurinkokierukka (kuparia) ja yhdistetty esilämmitys- ja jälkilämmityskierukka (ruostumat) käyttöveden tuotanto. Tuotenro AHP Lisäsäiliö, jota käytetään etupäässä tilavuuden suurentamiseen yhdessä AHPS:n kanssa. Tuotenro AHPH Varaajasäiliö ilman sähkövastusta sisäänrakennetulla käyttövesikierukalla (ruostumat). Tuotenro Mittaussarja aurinkosähkölle EME 10 EME 10 käytetään aurinkosähkön käytön optimoimiseen. Tuotenumero Luku 11 Lisätarvikkeet 61

62 Passiivinen jäähdytys PCM 40 Tuotenumero Poistoilmamoduuli FLM PCM 42 Tuotenumero FLM poistoilmamoduuli, joka kehitetty erityisesti mekaanisen poistoilman lämmöntalteenot ja maalämmön yhdistämiseen. FLM Ksolipaketti FLM Tuotenro Tuotenro Ulkoinen sähkövastus ELK Tämä lisävaruste vaatii lisävarustekortin AXC 40 (askelohjattu lisälämpö). ELK 15 15, 3 x 400 V Tuotenro ELK , 3 x 400 V Tuotenro Puskurisäiliö UKV UKV 40 Tuotenro UKV 200 Tuotenro UKV 100 Tuotenro UKV 300 Tuotenro UKV 500 Tuotenro Tasovahti NV 10 Tuotenumero Tiedsiirtomoduuli MODBUS 40 MODBUS 40 mahdollistaa F1255:n ohjauksen ja valvnan tietokeella. Tiedsiirto tapahtuu silloin MODBUS- RTU:lla. Tuotenro Tiedsiirtomoduuli SMS 40 Jos internet-yhteys puuttuu, F1255-mallia voi ohjata tekstiviesteillä lisävarusteen SMS 40 avulla. Tuotenro Täyttöventtiilisarja KB 25/32 Venttiilisarja lämmönkeruunesteen täyttämiseksi keruuputkisto. Sisältää epäpuhtauksilta suojaavan suodattimen ja eristeen. KB 25 (maks 12 ) Tuotenro KB 32 (maks 30 ) Tuotenro Luku 11 Lisätarvikkeet

63 12 Tekniset tiedot Mitat ja varattavien mittojen koordinaatit * 650* * Tämä mitta pätee kun lämmönkeruuputkien kulma 90 (liitäntä sivulle). Mitta voi vaihdella n. ±100 mm korkeussuunnassa, koska lämmönkeruuputki koostuu osittain joustavista putkista. Luku 12 Tekniset tiedot 63

64 Tekniset tiedot IP 21 1x230V F Sähkötiedot Nimellisjännite Maks. käyttövirta ml. 0 0,5 sähkövastus (suositeltu varoke). Maks. käyttövirta ml. 1 1,5 sähkövastus (suositeltu varoke). Maks. käyttövirta ml. 2 2,5 sähkövastus (suositeltu varoke). Maks. käyttövirta mkl. 3 4 sähkövastus (suositeltu varoke). Maks. käyttövirta mkl. 4,5 sähkövastus (suositeltu varoke). Lisäenergiateho F Sähkötiedot Nimellisjännite Maks. käyttövirta ml. 0 1 sähkövastus (suositeltu varoke). Maks. käyttövirta mkl. 2 4 sähkövastus (suositeltu varoke). Maks. käyttövirta mkl. 5 7 sähkövastus (suositeltu varoke). Lisäenergiateho A rms A rms A rms A rms A rms A rms A rms A rms 230V ~ 50Hz 15(16) 20(20) 24(25) 31(32) 33(40) 0,5/1/1,5/2/2,5/3 /3,5/4/4,5 230V ~ 50Hz 26(32) 39(40) 52(63) 1/2/3/4/5/6/7 3x230V F Sähkötiedot Nimellisjännite Maks. käyttövirta ml. 0 1 sähkövastus (suositeltu varoke). Maks. käyttövirta mkl. 1,5 4,5 sähkövastus (suositeltu varoke). Lisäenergiateho F Sähkötiedot Nimellisjännite Maks. käyttövirta ml. 2 4 sähkövastus (suositeltu varoke). Maks. käyttövirta mkl. 6 sähkövastus (suositeltu varoke). Maks. käyttövirta mkl. 9 sähkövastus (suositeltu varoke). Lisäenergiateho A rms A rms A rms A rms A rms 230V 3 ~ 50Hz 16(16) 20(20) 0,5/1/1,5/2/2,5/3 /3,5/4/4,5 230V 3 ~ 50Hz 28(32) 36(40) 46(50) 1/2/3/4/5/6/7/8/9 64 Luku 12 Tekniset tiedot

65 3x400V F Sähkötiedot Nimellisjännite Maks. käyttövirta mkl. 0 sähkövastus (suositeltu varoke). Maks. käyttövirta mkl. 0,5 6,5 sähkövastus (suositeltu varoke). Lisäenergiateho F Sähkötiedot Nimellisjännite Maks. käyttövirta mkl. 0 sähkövastus (suositeltu varoke). Maks. käyttövirta mkl. 1 sähkövastus (suositeltu varoke). Maks. käyttövirta mkl. 2 4 sähkövastus (suositeltu varoke). Maks. käyttövirta mkl. 5 7 sähkövastus (suositeltu varoke). Maks. käyttövirta mkl. 9 sähkövastus, vaatii vaihtokytkennän (suositeltu varoke). Lisäenergiateho F Sähkötiedot Nimellisjännite Maks. käyttövirta mkl. 0 sähkövastus (suositeltu varoke). Maks. käyttövirta mkl. 1 sähkövastus (suositeltu varoke). Maks. käyttövirta mkl. 2 4 sähkövastus (suositeltu varoke). Maks. käyttövirta mkl. 5 7 sähkövastus (suositeltu varoke). Maks. käyttövirta mkl. 9 sähkövastus, vaatii vaihtokytkennän (suositeltu varoke). Lisäenergiateho Oikosulkuteho (Ssc) * A rms A rms A rms A rms A rms A rms A rms A rms A rms A rms A rms A rms MVA 400V 3N ~ 50Hz 12(16) 16(16) 0,5/1/1,5/2/2,5/3 /3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5 400V 3N ~ 50Hz 9(10) 12(16) 16(20) 21(25) 24(25) 1/2/3/4/5/6/7 (vaihdettavissa 2/4/6/9 :iin) 400V 3N ~ 50Hz 10(10) 13(16) 17(20) 21(25) 24(25) 1/2/3/4/5/6/7 (vaihdettavissa 2/4/6/9 :iin) 2,0 *) Tämä laitteisto täyttää standardin IEC vaatimukset edellyttäen, että oikosulkuteho Ssc suurempi tai yhtä suuri kuin 2,0 MVA asiakkaan sähkönsyötön ja yleisen sähköverk välisessä kytkentäpisteessä. Asentajan tai käyttäjän varmistettava, tarvittaessa keskustelemalla jakeluverk operaattorin kanssa, että laitteisto kytketään vain sellaiseen syöttöön, jka oikosulkuteho Ssc suurempi tai yhtä suuri kuin 2,0 MVA. Luku 12 Tekniset tiedot 65

66 1x230V, 3x230V ja 3x400V F F F Tehotiedot EN mukaan nimelliset 0/35 Antoteho (P H ) Sähköteho (P E ) COP 0/45 Antoteho (P H ) Sähköteho (P E ) COP 10/35 Antoteho (P H ) Sähköteho (P E ) COP 10/45 Antoteho (P H ) Sähköteho (P E ) COP SCOP EN mukaan Nimellinen lämmitysteho (Pdesignh) SCOP EN14825 kylmä ilmasto, 35 C / 55 C SCOP EN14825 lauha ilmasto, 35 C / 55 C Energiamerkintä, lauha ilmasto Tehokkuusluokka huelämmitys 35 C / 55 C Järjestelmän tehokkuusluokka huelämmitys 35 C / 55 C 1) Tehokkuusluokka käyttövesi / latausprofiili Äänen tehotaso (L WA ) EN mukaan kun db(a) 3,15 0,67 4,72 2,87 0,79 3,61 4,30 0,66 6,49 3,98 0,83 4,79 6 5,5 / 4,1 5,2 / 4,0 A++ / A++ A+++ / A+++ A / XL ,06 1,04 4,87 4,78 1,27 3,75 6,33 1,03 6,12 5,98 1,30 4, ,4 / 4,3 5,2 / 4,1 A++ / A++ A+++ / A+++ A / XL ,89 1,83 4,85 8,63 2,29 3,77 11,22 1,84 6,11 10,92 2,32 4, ,5 / 4,2 5,2 / 4,1 A++ / A++ A+++ / A+++ A / XL /35 Äänenpainetaso (L PA ), lasketut arvot EN ISO db(a) mukaan kun 0/35 ja 1 m etäisyydellä Sähkötiedot Teho, LK-pumppu Teho, kiertovesipumppu Kotelointiluokka W W IP Luku 12 Tekniset tiedot

67 F F F Kylmäainepiiri Kylmäaineen tyyppi GWP kylmäaine Täytösmäärä CO 2 -ekvivalentti kg tnia 1,16 2,06 R407C ,0 3,55 Katkaisuarvo, paineensäädin HP/LP MPa 3,2 (32 bar) / 0,15 (1,5 bar) Ero, paineensäädin HP/LP Lämmönkeruupiiri MPa -0,7 (-7 bar) / 0,15 (1,5 bar) Min/maks. järjestelmäpaine, lämmönkeruuliuos MPa 0,05 (0,5 bar) / 0,45 (4,5 bar) Nimellisvirtaus l/s 0,18 0,29 Suurin ulkoinen paine nimellisvirtauksella kpa Min/maks. lämmönkeruuliuoksen tulolämpötila C diagrammi Min. lämmönkeruuliuoksen menolämpötila C -12 Lämminvesipiiri Min/maks. järjestelmäpaine, lämmitysjärjestelmä MPa 0,05 (0,5 bar) / 0,45 (4,5 bar) Nimellisvirtaus l/s 0,08 0,12 Suurin ulkoinen paine nimellisvirtauksella kpa Min/maks. KV-lämp C diagrammi Putkiliitännät Lämmönkeruuliuos, ulkohalk. CU-putki mm 28 Lämmitysvesi, ulkohalk. CU-putki mm Käyttövesi, ulkohalk. mm 22 Kylmävesi, ulkohalk. mm 22 Lämminvesivaraaja Tilavuus l n. 180 Enimmäispaine MPa 1,0 (10 bar) Kapasiteetti, käyttövesituotanto (normaali käyttötila) EN16147 mukaan Käyttövesimäärä (40 C) COP DHW (laskuprofiili XL) 245 2, ,5 2,2 3,90 0, , ,5 Luku 12 Tekniset tiedot 67

68 Mitat ja painot Leveys Syvyys Korkeus Vaadittu vapaa korkeus 2) mm mm mm mm F F F Korroosiosuoja 3) Cu Rf E Cu Rf E Cu Rf E Paino, lämpöpumppu kg V: 230V: 230V: Paino, jäähdytysmoduuli Tuotenumero, 1x230V Osanumero, 3x230V, energiamittarilla Tuotenumero, 3x400V Osanumero, 3x400V, energiamittarilla kg )Järjestelmän ilmoitettu teho ottaa huomio tuotteen lämpötilasäätimen. 2)Jalat irrotettuna korkeus n mm (F1255). 3)Cu: kupari, Rf: ruostumat, E: emali V: V: V: V: V: Luku 12 Tekniset tiedot

69 Työalue, lämpöpumppu, kompressikäyttö Kompressorilla menolämpötila nostetaan 65 asteeseen keruunesteen lämpötilassa 0 C, loput (enintään 70 C) lämmitetään sähkövastuksella. F1255-6, -12, -16 Tämä käyrä näyttää työalueen alle 75 % mallille F ja koko työalueen mallille F , -16. Lämpötila, C Köldbärare in, temperatur Keruunesteen tulolämpötila, C F Menojohto Paluujohto Tämä käyrä näyttää työalueen yli 75 % mallille F Lämpötila, C Keruunesteen Köldbärare tulolämpötila, in, temperatur C Menojohto Framledning Paluujohto Returledning MUISTA! Kun F käytetään yli 75% kompressorinopeudella, lukitus pitää avata valikossa Tämä voi nostaa melutas teknisissä tiedoissa ilmoitettua suuremmiksi. Mitoituskäyrä, kompressorinopeus Lämmityskäyttö 35 C Käytä käyrää lämpöpumpun mitoitukseen. Prosenttiluku ilmaisee arvioidun kompressorinopeuden. F Lämmitysteho, % 8 75% 6 50% 4 1% Keruunesteen tulolämpötila, C F V Lämmitysteho, % 15 50% % Keruunesteen tulolämpötila, C F V Lämmitysteho, % 15 50% % Keruunesteen tulolämpötila, C F Lämmitysteho % 20 50% % C Keruunesteen tulolämpötila, C Luku 12 Tekniset tiedot 69

70 Jäähdytyskäyttö (vaatii lisävarusteen) MUISTA! Lämmön dumppauksen mitoitusta varten katso lämmityskäytön käyrästö. Menolämpötila, lämmitysvesi 35 C F Jäähdytysteho, % 50% F V Jäähdytysteho, % Keruunesteen tulolämpötila, C 100% 50% F V Jäähdytysteho, % Keruunesteen tulolämpötila, C 100% 50% F Jäähdytysteho, % Keruunesteen tulolämpötila, C 100% 50% 1% Menolämpötila, lämmitysvesi 50 C F Jäähdytysteho, % 50% 3 2 1% F V Jäähdytysteho, Keruunesteen tulolämpötila, C 100% 50% F V Jäähdytysteho, % Keruunesteen tulolämpötila, C 100% 50% F Jäähdytysteho, % Keruunesteen tulolämpötila, C 100% 50% C 1% Keruunesteen tulolämpötila, C C Keruunesteen tulolämpötila, C 70 Luku 12 Tekniset tiedot

71 Energiamerkintä Infosivu Valmistaja NIBE AB Malli F x230V F x230V Lämpötilasovellus C 35 / / 55 Ilmoitettu laskuprofiili käyttöveden lämmityksessä Hyötysuhdeluokka huelämmityksessä, keskimääräinen ilmasto Hyötysuhdeluokka käyttöveden lämmityksessä, keskimääräinen ilmasto Nimellislämmitysteho (Pdesignh), keskimääräinen ilmasto Vuotuinen energiankulutus huelämmityksessä, keskimääräinen ilmasto Vuotuinen energiankulutus käyttöveden lämmityksessä, keskimääräinen ilmasto Kauden keskihyötysuhde huelämmityksessä, keskimääräinen ilmasto Käyttövesilämmityksen energiatehokkuus, keskimääräinen ilmasto Äänitehotaso L WA sisällä Nimellislämmitysteho (Pdesignh), kylmä ilmasto Nimellislämmitysteho (Pdesignh), lämmin ilmasto Vuotuinen energiankulutus huelämmityksessä, kylmä ilmasto Vuotuinen energiankulutus käyttöveden lämmityksessä, kylmä ilmasto Vuotuinen energiankulutus huelämmityksessä, lämmin ilmasto Vuotuinen energiankulutus käyttöveden lämmityksessä, lämmin ilmasto Kauden keskihyötysuhde huelämmityksessä, kylmä ilmasto Käyttövesilämmityksen energiatehokkuus, kylmä ilmasto Kauden keskihyötysuhde huelämmityksessä, lämmin ilmasto Käyttövesilämmityksen energiatehokkuus, lämmin ilmasto Äänitehotaso L WA ulka h h % % db h h h h % % % % db XL A++ / A++ A / / / / / / XL A++ / A++ A / / / / / / Luku 12 Tekniset tiedot 71

72 Valmistaja NIBE AB Malli F x230V F x230V Lämpötilasovellus C 35 / / 55 Ilmoitettu laskuprofiili käyttöveden lämmityksessä Hyötysuhdeluokka huelämmityksessä, keskimääräinen ilmasto Hyötysuhdeluokka käyttöveden lämmityksessä, keskimääräinen ilmasto Nimellislämmitysteho (Pdesignh), keskimääräinen ilmasto Vuotuinen energiankulutus huelämmityksessä, keskimääräinen ilmasto Vuotuinen energiankulutus käyttöveden lämmityksessä, keskimääräinen ilmasto Kauden keskihyötysuhde huelämmityksessä, keskimääräinen ilmasto Käyttövesilämmityksen energiatehokkuus, keskimääräinen ilmasto Äänitehotaso L WA sisällä Nimellislämmitysteho (Pdesignh), kylmä ilmasto Nimellislämmitysteho (Pdesignh), lämmin ilmasto Vuotuinen energiankulutus huelämmityksessä, kylmä ilmasto Vuotuinen energiankulutus käyttöveden lämmityksessä, kylmä ilmasto Vuotuinen energiankulutus huelämmityksessä, lämmin ilmasto Vuotuinen energiankulutus käyttöveden lämmityksessä, lämmin ilmasto Kauden keskihyötysuhde huelämmityksessä, kylmä ilmasto Käyttövesilämmityksen energiatehokkuus, kylmä ilmasto Kauden keskihyötysuhde huelämmityksessä, lämmin ilmasto Käyttövesilämmityksen energiatehokkuus, lämmin ilmasto Äänitehotaso L WA ulka h h % % db h h h h % % % % db XL A++ / A++ A / / / / / / XL A++ / A++ A / / / / / / Luku 12 Tekniset tiedot

73 Valmistaja NIBE AB Malli F x400V F x400V F x400V Lämpötilasovellus C 35 / / / 55 Ilmoitettu laskuprofiili käyttöveden lämmityksessä Hyötysuhdeluokka huelämmityksessä, keskimääräinen ilmasto Hyötysuhdeluokka käyttöveden lämmityksessä, keskimääräinen ilmasto Nimellislämmitysteho (Pdesignh), keskimääräinen ilmasto Vuotuinen energiankulutus huelämmityksessä, keskimääräinen ilmasto Vuotuinen energiankulutus käyttöveden lämmityksessä, keskimääräinen ilmasto Kauden keskihyötysuhde huelämmityksessä, keskimääräinen ilmasto Käyttövesilämmityksen energiatehokkuus, keskimääräinen ilmasto Äänitehotaso L WA sisällä Nimellislämmitysteho (Pdesignh), kylmä ilmasto Nimellislämmitysteho (Pdesignh), lämmin ilmasto Vuotuinen energiankulutus huelämmityksessä, kylmä ilmasto Vuotuinen energiankulutus käyttöveden lämmityksessä, kylmä ilmasto Vuotuinen energiankulutus huelämmityksessä, lämmin ilmasto Vuotuinen energiankulutus käyttöveden lämmityksessä, lämmin ilmasto Kauden keskihyötysuhde huelämmityksessä, kylmä ilmasto Käyttövesilämmityksen energiatehokkuus, kylmä ilmasto Kauden keskihyötysuhde huelämmityksessä, lämmin ilmasto Käyttövesilämmityksen energiatehokkuus, lämmin ilmasto Äänitehotaso L WA ulka h h % % db h h h h % % % % db XL A++ / A++ A / / / / / / XL A++ / A++ A / / / / / / XL A++ / A++ A / / / / / / Luku 12 Tekniset tiedot 73

74 Paketin energiatehokkuustiedot Malli F x230V F x230V Lämpötilasovellus C 35 / / 55 Lämpötilasäädin, luokka VI Lämpötilasäädin, vaikutus tehokkuuteen Paketin huelämmityksen kausikeskihyötysuhde, keskimääräinen ilmasto Paketin huelämmityksen tehokkuusluokka, keskimääräinen ilmasto Paketin huelämmityksen kausikeskihyötysuhde, kylmä ilmasto Paketin huelämmityksen kausikeskihyötysuhde, lämmin ilmasto % % % % 204 / 154 A / / / 161 A / / 162 Malli F x230V F x230V Lämpötilasovellus C 35 / / 55 Lämpötilasäädin, luokka VI Lämpötilasäädin, vaikutus tehokkuuteen Paketin huelämmityksen kausikeskihyötysuhde, keskimääräinen ilmasto Paketin huelämmityksen tehokkuusluokka, keskimääräinen ilmasto Paketin huelämmityksen kausikeskihyötysuhde, kylmä ilmasto Paketin huelämmityksen kausikeskihyötysuhde, lämmin ilmasto % % % % 204 / 154 A / / / 161 A / / 162 Malli F x400V F x400V F x400V Lämpötilasovellus C 35 / / / 55 Lämpötilasäädin, luokka VI Lämpötilasäädin, vaikutus tehokkuuteen Paketin huelämmityksen kausikeskihyötysuhde, keskimääräinen ilmasto Paketin huelämmityksen tehokkuusluokka, keskimääräinen ilmasto Paketin huelämmityksen kausikeskihyötysuhde, kylmä ilmasto Paketin huelämmityksen kausikeskihyötysuhde, lämmin ilmasto % % % % 204 / 154 A / / / 161 A / / / 158 A / / 155 Paketin ilmoitettu tehokkuus huomioi myös sen lämpötilasäätimen. Jos pakettiin liitetään ulkoinen kattila tai aurinkokeräin, paketin kokaistehokkuus laskettava uudelleen. 74 Luku 12 Tekniset tiedot

75 Tekninen dokumentaatio Malli F x230V Lämpöpumpun tyyppi Ilma-vesi Poistoilma-vesi Neste-vesi Vesi-vesi Matalalämpötilalämpöpumppu Kyllä Ei Sisäänrakennettu lisäsähkövastus Kyllä Ei Lämpöpumppu lämmitys- ja käyttöveden tuotanto Kyllä Ei Ilmasto Keskimääräinen Kylmä Lämmin Lämpötilasovellus Keski (55 C) Matala (35 C) Sovellettavat standardit EN & EN Nimellinen antolämmitysteho Prated 5,5 Huelämmityksen kausikeskihyötysuhde. ƞ s 150 % Huelämmityksen ilmoitettu kapasiteetti osakuormalla ja ulkolämpötilassa Tj Huelämmityksen ilmoitettu COP osakuormalla ja ulkolämpötilassa Tj Tj = -7 C Pdh 5,0 Tj = -7 C COPd 3,06 - Tj = +2 C Pdh 3,0 Tj = +2 C COPd 3,97 - Tj = +7 C Pdh 2,0 Tj = +7 C COPd 4,63 - Tj = +12 C Pdh 1,2 Tj = +12 C COPd 4,86 - Tj = biv Pdh 5,4 Tj = biv COPd 2,84 - Tj = TOL Pdh 5,4 Tj = TOL COPd 2,84 - Tj = -15 C (jos TOL < -20 C) Pdh Tj = -15 C (jos TOL < -20 C) COPd - Bivalenssilämpötila Kapasiteetti jaksotuksessa Huemiskerroin T biv Pcych Cdh -10 0,99 C - Alin ulkolämpötila COP jaksotuksessa Suurin menoveden lämpötila TOL COPcyc WTOL C - C Tehkulutus muissa kuin aktiivitilassa Poistila Termostaatin poisasento Valmiustila Kampikammiolämmitin P OFF P TO P SB P CK 0,002 0,007 0,007 0,009 Lisälämpö Nimellislämmitysteho Syötetyn energian tyyppi Psup 0,1 Sähkö Muut tiedot Kapasiteettisäätö Äänen tehotaso, sisällä/ulka Vuotuinen energiankulutus L WA Q HE Muuttuva 42 / db h Nimellisilmavirta (ilma-vesi) Nimellinen lämmitysvesivirtaus Lämmönkeruuvirtaus neste-vesi tai vesi-vesilämpöpumput 0,68 m 3 /h m 3 /h m 3 /h Lämpöpumpuille huelämmityksellä ja käyttövesilämmityksellä Ilmoitettu laskuprofiili käyttöveden lämmityksessä Päivittäinen energiankulutus Vuotuinen energiankulutus Q elec AEC XL 7, h h Käyttövesilämmityksen energiatehokkuus Päivittäinen polttoaineenkulutus Vuotuinen polttoaineenkulutus ƞ wh Q fuel AFC 102 % h GJ Luku 12 Tekniset tiedot 75

76 Malli F x230V Lämpöpumpun tyyppi Ilma-vesi Poistoilma-vesi Neste-vesi Vesi-vesi Matalalämpötilalämpöpumppu Kyllä Ei Sisäänrakennettu lisäsähkövastus Kyllä Ei Lämpöpumppu lämmitys- ja käyttöveden tuotanto Kyllä Ei Ilmasto Keskimääräinen Kylmä Lämmin Lämpötilasovellus Keski (55 C) Matala (35 C) Sovellettavat standardit EN & EN Nimellinen antolämmitysteho Prated 12,4 Huelämmityksen kausikeskihyötysuhde. ƞ s 157 % Huelämmityksen ilmoitettu kapasiteetti osakuormalla ja ulkolämpötilassa Tj Huelämmityksen ilmoitettu COP osakuormalla ja ulkolämpötilassa Tj Tj = -7 C Pdh 11,1 Tj = -7 C COPd 3,18 - Tj = +2 C Pdh 6,8 Tj = +2 C COPd 4,12 - Tj = +7 C Pdh 4,4 Tj = +7 C COPd 4,67 - Tj = +12 C Pdh 2,6 Tj = +12 C COPd 5,06 - Tj = biv Pdh 12,3 Tj = biv COPd 2,91 - Tj = TOL Pdh 12,3 Tj = TOL COPd 2,91 - Tj = -15 C (jos TOL < -20 C) Pdh Tj = -15 C (jos TOL < -20 C) COPd - Bivalenssilämpötila Kapasiteetti jaksotuksessa Huemiskerroin T biv Pcych Cdh -10 0,99 C - Alin ulkolämpötila COP jaksotuksessa Suurin menoveden lämpötila TOL COPcyc WTOL C - C Tehkulutus muissa kuin aktiivitilassa Poistila Termostaatin poisasento Valmiustila Kampikammiolämmitin P OFF P TO P SB P CK 0,005 0,015 0,007 0,0 Lisälämpö Nimellislämmitysteho Syötetyn energian tyyppi Psup 0,1 Sähkö Muut tiedot Kapasiteettisäätö Äänen tehotaso, sisällä/ulka Vuotuinen energiankulutus L WA Q HE Muuttuva 44 / db h Nimellisilmavirta (ilma-vesi) Nimellinen lämmitysvesivirtaus Lämmönkeruuvirtaus neste-vesi tai vesi-vesilämpöpumput 1,46 m 3 /h m 3 /h m 3 /h Lämpöpumpuille huelämmityksellä ja käyttövesilämmityksellä Ilmoitettu laskuprofiili käyttöveden lämmityksessä Päivittäinen energiankulutus Vuotuinen energiankulutus Q elec AEC XL 7, h h Käyttövesilämmityksen energiatehokkuus Päivittäinen polttoaineenkulutus Vuotuinen polttoaineenkulutus ƞ wh Q fuel AFC 98 % h GJ 76 Luku 12 Tekniset tiedot

77 Malli F x230V Lämpöpumpun tyyppi Ilma-vesi Poistoilma-vesi Neste-vesi Vesi-vesi Matalalämpötilalämpöpumppu Kyllä Ei Sisäänrakennettu lisäsähkövastus Kyllä Ei Lämpöpumppu lämmitys- ja käyttöveden tuotanto Kyllä Ei Ilmasto Keskimääräinen Kylmä Lämmin Lämpötilasovellus Keski (55 C) Matala (35 C) Sovellettavat standardit EN & EN Nimellinen antolämmitysteho Prated 5,5 Huelämmityksen kausikeskihyötysuhde. ƞ s 150 % Huelämmityksen ilmoitettu kapasiteetti osakuormalla ja ulkolämpötilassa Tj Huelämmityksen ilmoitettu COP osakuormalla ja ulkolämpötilassa Tj Tj = -7 C Pdh 5,0 Tj = -7 C COPd 3,06 - Tj = +2 C Pdh 3,0 Tj = +2 C COPd 3,97 - Tj = +7 C Pdh 2,0 Tj = +7 C COPd 4,63 - Tj = +12 C Pdh 1,2 Tj = +12 C COPd 4,86 - Tj = biv Pdh 5,4 Tj = biv COPd 2,84 - Tj = TOL Pdh 5,4 Tj = TOL COPd 2,84 - Tj = -15 C (jos TOL < -20 C) Pdh Tj = -15 C (jos TOL < -20 C) COPd - Bivalenssilämpötila Kapasiteetti jaksotuksessa Huemiskerroin T biv Pcych Cdh -10 0,99 C - Alin ulkolämpötila COP jaksotuksessa Suurin menoveden lämpötila TOL COPcyc WTOL C - C Tehkulutus muissa kuin aktiivitilassa Poistila Termostaatin poisasento Valmiustila Kampikammiolämmitin P OFF P TO P SB P CK 0,002 0,007 0,007 0,009 Lisälämpö Nimellislämmitysteho Syötetyn energian tyyppi Psup 0,1 Sähkö Muut tiedot Kapasiteettisäätö Äänen tehotaso, sisällä/ulka Vuotuinen energiankulutus L WA Q HE Muuttuva 42 / db h Nimellisilmavirta (ilma-vesi) Nimellinen lämmitysvesivirtaus Lämmönkeruuvirtaus neste-vesi tai vesi-vesilämpöpumput 0,68 m 3 /h m 3 /h m 3 /h Lämpöpumpuille huelämmityksellä ja käyttövesilämmityksellä Ilmoitettu laskuprofiili käyttöveden lämmityksessä Päivittäinen energiankulutus Vuotuinen energiankulutus Q elec AEC XL 7, h h Käyttövesilämmityksen energiatehokkuus Päivittäinen polttoaineenkulutus Vuotuinen polttoaineenkulutus ƞ wh Q fuel AFC 102 % h GJ Luku 12 Tekniset tiedot 77

78 Malli F x230V Lämpöpumpun tyyppi Ilma-vesi Poistoilma-vesi Neste-vesi Vesi-vesi Matalalämpötilalämpöpumppu Kyllä Ei Sisäänrakennettu lisäsähkövastus Kyllä Ei Lämpöpumppu lämmitys- ja käyttöveden tuotanto Kyllä Ei Ilmasto Keskimääräinen Kylmä Lämmin Lämpötilasovellus Keski (55 C) Matala (35 C) Sovellettavat standardit EN & EN Nimellinen antolämmitysteho Prated 12,4 Huelämmityksen kausikeskihyötysuhde. ƞ s 157 % Huelämmityksen ilmoitettu kapasiteetti osakuormalla ja ulkolämpötilassa Tj Huelämmityksen ilmoitettu COP osakuormalla ja ulkolämpötilassa Tj Tj = -7 C Pdh 11,1 Tj = -7 C COPd 3,18 - Tj = +2 C Pdh 6,8 Tj = +2 C COPd 4,12 - Tj = +7 C Pdh 4,4 Tj = +7 C COPd 4,67 - Tj = +12 C Pdh 2,6 Tj = +12 C COPd 5,06 - Tj = biv Pdh 12,3 Tj = biv COPd 2,91 - Tj = TOL Pdh 12,3 Tj = TOL COPd 2,91 - Tj = -15 C (jos TOL < -20 C) Pdh Tj = -15 C (jos TOL < -20 C) COPd - Bivalenssilämpötila Kapasiteetti jaksotuksessa Huemiskerroin T biv Pcych Cdh -10 0,99 C - Alin ulkolämpötila COP jaksotuksessa Suurin menoveden lämpötila TOL COPcyc WTOL C - C Tehkulutus muissa kuin aktiivitilassa Poistila Termostaatin poisasento Valmiustila Kampikammiolämmitin P OFF P TO P SB P CK 0,005 0,015 0,007 0,0 Lisälämpö Nimellislämmitysteho Syötetyn energian tyyppi Psup 0,1 Sähkö Muut tiedot Kapasiteettisäätö Äänen tehotaso, sisällä/ulka Vuotuinen energiankulutus L WA Q HE Muuttuva 44 / db h Nimellisilmavirta (ilma-vesi) Nimellinen lämmitysvesivirtaus Lämmönkeruuvirtaus neste-vesi tai vesi-vesilämpöpumput 1,46 m 3 /h m 3 /h m 3 /h Lämpöpumpuille huelämmityksellä ja käyttövesilämmityksellä Ilmoitettu laskuprofiili käyttöveden lämmityksessä Päivittäinen energiankulutus Vuotuinen energiankulutus Q elec AEC XL 7, h h Käyttövesilämmityksen energiatehokkuus Päivittäinen polttoaineenkulutus Vuotuinen polttoaineenkulutus ƞ wh Q fuel AFC 98 % h GJ 78 Luku 12 Tekniset tiedot

79 Malli F x400V Lämpöpumpun tyyppi Ilma-vesi Poistoilma-vesi Neste-vesi Vesi-vesi Matalalämpötilalämpöpumppu Kyllä Ei Sisäänrakennettu lisäsähkövastus Kyllä Ei Lämpöpumppu lämmitys- ja käyttöveden tuotanto Kyllä Ei Ilmasto Keskimääräinen Kylmä Lämmin Lämpötilasovellus Keski (55 C) Matala (35 C) Sovellettavat standardit EN & EN Nimellinen antolämmitysteho Prated 5,5 Huelämmityksen kausikeskihyötysuhde. ƞ s 150 % Huelämmityksen ilmoitettu kapasiteetti osakuormalla ja ulkolämpötilassa Tj Huelämmityksen ilmoitettu COP osakuormalla ja ulkolämpötilassa Tj Tj = -7 C Pdh 5,0 Tj = -7 C COPd 3,06 - Tj = +2 C Pdh 3,0 Tj = +2 C COPd 3,97 - Tj = +7 C Pdh 2,0 Tj = +7 C COPd 4,63 - Tj = +12 C Pdh 1,2 Tj = +12 C COPd 4,86 - Tj = biv Pdh 5,4 Tj = biv COPd 2,84 - Tj = TOL Pdh 5,4 Tj = TOL COPd 2,84 - Tj = -15 C (jos TOL < -20 C) Pdh Tj = -15 C (jos TOL < -20 C) COPd - Bivalenssilämpötila Kapasiteetti jaksotuksessa Huemiskerroin T biv Pcych Cdh -10 0,99 C - Alin ulkolämpötila COP jaksotuksessa Suurin menoveden lämpötila TOL COPcyc WTOL C - C Tehkulutus muissa kuin aktiivitilassa Poistila Termostaatin poisasento Valmiustila Kampikammiolämmitin P OFF P TO P SB P CK 0,002 0,007 0,007 0,009 Lisälämpö Nimellislämmitysteho Syötetyn energian tyyppi Psup 0,1 Sähkö Muut tiedot Kapasiteettisäätö Äänen tehotaso, sisällä/ulka Vuotuinen energiankulutus L WA Q HE Muuttuva 42 / db h Nimellisilmavirta (ilma-vesi) Nimellinen lämmitysvesivirtaus Lämmönkeruuvirtaus neste-vesi tai vesi-vesilämpöpumput 0,68 m 3 /h m 3 /h m 3 /h Lämpöpumpuille huelämmityksellä ja käyttövesilämmityksellä Ilmoitettu laskuprofiili käyttöveden lämmityksessä Päivittäinen energiankulutus Vuotuinen energiankulutus Q elec AEC XL 7, h h Käyttövesilämmityksen energiatehokkuus Päivittäinen polttoaineenkulutus Vuotuinen polttoaineenkulutus ƞ wh Q fuel AFC 102 % h GJ Luku 12 Tekniset tiedot 79

80 Malli F x400V Lämpöpumpun tyyppi Ilma-vesi Poistoilma-vesi Neste-vesi Vesi-vesi Matalalämpötilalämpöpumppu Kyllä Ei Sisäänrakennettu lisäsähkövastus Kyllä Ei Lämpöpumppu lämmitys- ja käyttöveden tuotanto Kyllä Ei Ilmasto Keskimääräinen Kylmä Lämmin Lämpötilasovellus Keski (55 C) Matala (35 C) Sovellettavat standardit EN & EN Nimellinen antolämmitysteho Prated 12,4 Huelämmityksen kausikeskihyötysuhde. ƞ s 157 % Huelämmityksen ilmoitettu kapasiteetti osakuormalla ja ulkolämpötilassa Tj Huelämmityksen ilmoitettu COP osakuormalla ja ulkolämpötilassa Tj Tj = -7 C Pdh 11,1 Tj = -7 C COPd 3,18 - Tj = +2 C Pdh 6,8 Tj = +2 C COPd 4,12 - Tj = +7 C Pdh 4,4 Tj = +7 C COPd 4,67 - Tj = +12 C Pdh 2,6 Tj = +12 C COPd 5,06 - Tj = biv Pdh 12,3 Tj = biv COPd 2,91 - Tj = TOL Pdh 12,3 Tj = TOL COPd 2,91 - Tj = -15 C (jos TOL < -20 C) Pdh Tj = -15 C (jos TOL < -20 C) COPd - Bivalenssilämpötila Kapasiteetti jaksotuksessa Huemiskerroin T biv Pcych Cdh -10 0,99 C - Alin ulkolämpötila COP jaksotuksessa Suurin menoveden lämpötila TOL COPcyc WTOL C - C Tehkulutus muissa kuin aktiivitilassa Poistila Termostaatin poisasento Valmiustila Kampikammiolämmitin P OFF P TO P SB P CK 0,005 0,015 0,007 0,0 Lisälämpö Nimellislämmitysteho Syötetyn energian tyyppi Psup 0,1 Sähkö Muut tiedot Kapasiteettisäätö Äänen tehotaso, sisällä/ulka Vuotuinen energiankulutus L WA Q HE Muuttuva 44 / db h Nimellisilmavirta (ilma-vesi) Nimellinen lämmitysvesivirtaus Lämmönkeruuvirtaus neste-vesi tai vesi-vesilämpöpumput 1,46 m 3 /h m 3 /h m 3 /h Lämpöpumpuille huelämmityksellä ja käyttövesilämmityksellä Ilmoitettu laskuprofiili käyttöveden lämmityksessä Päivittäinen energiankulutus Vuotuinen energiankulutus Q elec AEC XL 7, h h Käyttövesilämmityksen energiatehokkuus Päivittäinen polttoaineenkulutus Vuotuinen polttoaineenkulutus ƞ wh Q fuel AFC 98 % h GJ 80 Luku 12 Tekniset tiedot

81 Malli F x400V Lämpöpumpun tyyppi Ilma-vesi Poistoilma-vesi Neste-vesi Vesi-vesi Matalalämpötilalämpöpumppu Kyllä Ei Sisäänrakennettu lisäsähkövastus Kyllä Ei Lämpöpumppu lämmitys- ja käyttöveden tuotanto Kyllä Ei Ilmasto Keskimääräinen Kylmä Lämmin Lämpötilasovellus Keski (55 C) Matala (35 C) Sovellettavat standardit EN & EN Nimellinen antolämmitysteho Prated 16,0 Huelämmityksen kausikeskihyötysuhde. ƞ s 154 % Huelämmityksen ilmoitettu kapasiteetti osakuormalla ja ulkolämpötilassa Tj Huelämmityksen ilmoitettu COP osakuormalla ja ulkolämpötilassa Tj Tj = -7 C Pdh 14,2 Tj = -7 C COPd 3,0 - Tj = +2 C Pdh 8,7 Tj = +2 C COPd 4,1 - Tj = +7 C Pdh 5,6 Tj = +7 C COPd 4,9 - Tj = +12 C Pdh 5,5 Tj = +12 C COPd 5,0 - Tj = biv Pdh 15,4 Tj = biv COPd 2,8 - Tj = TOL Pdh 15,4 Tj = TOL COPd 2,8 - Tj = -15 C (jos TOL < -20 C) Pdh Tj = -15 C (jos TOL < -20 C) COPd - Bivalenssilämpötila Kapasiteetti jaksotuksessa Huemiskerroin T biv Pcych Cdh -10 0,99 C - Alin ulkolämpötila COP jaksotuksessa Suurin menoveden lämpötila TOL COPcyc WTOL C - C Tehkulutus muissa kuin aktiivitilassa Poistila Termostaatin poisasento Valmiustila Kampikammiolämmitin P OFF P TO P SB P CK 0,002 0,020 0,007 0,030 Lisälämpö Nimellislämmitysteho Syötetyn energian tyyppi Psup 0,6 Sähkö Muut tiedot Kapasiteettisäätö Äänen tehotaso, sisällä/ulka Vuotuinen energiankulutus L WA Q HE Muuttuva 42 / db h Nimellisilmavirta (ilma-vesi) Nimellinen lämmitysvesivirtaus Lämmönkeruuvirtaus neste-vesi tai vesi-vesilämpöpumput 1,84 m 3 /h m 3 /h m 3 /h Lämpöpumpuille huelämmityksellä ja käyttövesilämmityksellä Ilmoitettu laskuprofiili käyttöveden lämmityksessä Päivittäinen energiankulutus Vuotuinen energiankulutus Q elec AEC XL 7, h h Käyttövesilämmityksen energiatehokkuus Päivittäinen polttoaineenkulutus Vuotuinen polttoaineenkulutus ƞ wh Q fuel AFC 98 % h GJ Luku 12 Tekniset tiedot 81

82 13 Asiahakemisto Asiahakemisto A Aloitusopas, 32 Asennus, 6 Asennusten tarkastus, 5 Asennustila, 6 Aseta arvo, 39 Asetukset, 23 Automaattivaroke, 19 AUX-tulojen mahdolliset valinnat, 27 AUX-tulojen mahdolliset valinnat (potentiaalivapaa vaihtava rele), 28 E Energiamerkintä, 71 Infosivu, Paketin energiatehokkuustiedot, 74 Tekninen dokumentaatio, 75, 77, 79 H Huolto, 53 Huoltotoimenpiteet, 53 Huoltotoimenpiteet, 53 Jäähdytysmoduulin ulosvetäminen, 55 Kiertovesipumpun apukäynnistys, 54 Lämminvesivaraajan tyhjennys, 53 Lämmitysjärjestelmän tyhjennys, 53 Lämmönkeruujärjestelmän tyhjennys, 54 Lämpötila-anturin tiedot, 55 USB-huoltoliitäntä, 56 Varatila, 53 Huelämpötilan anturi, 22 Huelämpötilan jälkisäätö, 34 Häiriöt, 59 Hälytys, 59 Hälytysten käsittely, 59 Vianetsintä, 59 Hälytys, 59 Hälytysten käsittely, 59 I Infosivu, 71 Irrota osia eristeestä, 8 J Jälkisäätö, ilmaus, lämmityspuoli, 34 Jälkisäätö, ilmaus, lämmönkeruupuoli, 34 Jälkisäätö ja ilmaus, 33 Huelämpötilan jälkisäätö, 34 Jälkisäätö, ilmaus, lämmityspuoli, 34 Jälkisäätö, ilmaus, lämmönkeruupuoli, 34 Pumppukapasiteettikäyrä, lämmönkeruupuoli, manuaalinen käyttö, 33 Pumpun säätö, automaattikäyttö, 33 Pumpun säätö, manuaalinen käyttö, 33 Järjestelmän energiatehokkuustiedot, 74 Järjestelmäperiaate, 14 Jäähdytysmoduulin ulosvetäminen, 6, 55 Jäähdytysosa, 12 Jäähdytystilan ilmaisu, 28 K Kaapelipidike, 20 Katkaisin, 37 Kiertovesipumpun apukäynnistys, 54 Kosketin aktivoinnille "tilapäinen luksus", 28 Kosketin aktivoinnille "ulkoinen säätö", 28 Kosketin lisälämmön ja/tai kompressorin ulkoista estoa varten, 27 Kosketin lämmityksen ulkoiselle estolle, 28 Kosketin lämmönkeruupumpun ulkoiselle pakko-ohjaukselle, 28 Kosketin puhallinnopeuden aktivoinnille, 28 Kosketin ulkoiselle tariffiestolle, 27 Kuljetus, 6 Kytkentärasiat, 11 Käynnistys ja säädöt, 31 Aloitusopas, 32 Jälkisäätö ja ilmaus, 33 Valmistelut, 31 Käyttö, 39 Käyttöveden kierrätys, 28 Käyttöönotto ja säätö Täyttö ja ilmaus, 31 Käytä virtuaalinäppäimistöä, 40 L Liitin "Smart Grid ready":lle, 27 Liitännät, 21 Liitäntämahdollisuudet, 26 Liitäntävaihtoehdot, 16 Allas, 18 Ilmaiskylmä, 17 Kaksi tai useampia lämmitysjärjestelmiä, 18 Lattialämmitysjärjestelmä, 18 Pohjavesijärjestelmä, 17 Poistoilman lämmöntalteenotto, 17 Puskurivaraaja, 16 Sähkötoiminen lämminvesivaraaja, 17 Lisäkiertovesipumppu, 28 Lisätarvikkeiden liitäntä, 29 Lisävarusteet, 61 Luoksepääsy, sähkökytkentä, 19 Luukkujen irrotus, 7 Luukun irrotus, peruskortti, 20 Luukun irrotus, sähkövastuskortti, 20 Luukun irrotus, tulokortti, 20 Lämminvesivaraaja, 16 Lämminvesivaraajan kytkentä, 16 Lämminvesivaraajan kytkentä, 16 Lämminvesivaraajan tyhjennys, 53 Lämminvesivaraajan täyttö, 31 Lämmitysjärjestelmän kytkeminen, 16 Lämmitysjärjestelmän tyhjennys, 53 Lämmitysjärjestelmän täyttö ja ilmaus, 31 Lämmitysvesipuoli, 16 Lämmitysjärjestelmän kytkeminen, 16 Lämmönkeruujärjestelmän tyhjennys, 54 Lämmönkeruujärjestelmän täyttö ja ilmaus, 31 Lämmönkeruupuoli, 15 Lämpöpumpun rakenne, 9 Kompenttien sijainti, 9 Kompenttien sijainti, jäähdytysosa., 12 Kompenttien sijainti, kytkentärasiat, 11 Kompenttilista, jäähdytysosa, 12 Kompenttiluettelo, 9 Kompenttiluettelo, kytkentärasiat, 11 Lämpötila-anturi, jäähdytys/lämmitys, 27 Lämpötila-anturi, ulkoinen menojohto, 22 Lämpötila-anturin tiedot, 55 Lämpötilarajoitin, 19 Palautus, 19 M Merkintä, 4 Mitat ja putkiliitännät, 15 Mitat ja tilavaraukset, 63 Mitoituskäyrä, kompressorinopeus, 69 Mukana toimitetut kompentit, 7 82 Luku 13 Asiahakemisto

83 N NIBE Uplink, 26 NV10, paine-/taso-/virtausvahti lämmönkeruuliuos, 28 Näyttö, 37 Näyttöyksikkö, 37 Katkaisin, 37 Näyttö, 37 OK-painike, 37 Takaisin-painike, 37 Tilamerkkivalo, 37 Valitsin, 37 O Ohjaus, 37, 41 Ohjaus - Johdanto, 37 Ohjaus - valikot, 41 Ohjaus - Johdanto, 37 Näyttöyksikkö, 37 Valikkojärjestelmä, 38 Ohjausjärjestelmän ulkoisen ohjausjännitteen kytkentä, 21 Ohjaus - valikot, 41 Valikko 5 -HUOLTO, 43 Ohjevalikko, 32, 40 OK-painike, 37 P Pohjavesipumpun ohjaus, 28 Pumppukapasiteettikäyrä, lämmönkeruupuoli, manuaalinen käyttö, 33 Pumpun säätö, automaattikäyttö, 33 Lämmönjakopuoli, 33 Lämmönkeruupuoli, 33 Pumpun säätö, manuaalinen käyttö, 33 Lämmönjakopuoli, 33 Putkien mitat, 15 Putkiliitännät, 14 Järjestelmäperiaate, 14 Liitäntävaihtoehdot, 16 Lämminvesivaraaja, 16 Lämmitysvesipuoli, 16 Lämmönkeruupuoli, 15 Mitat ja putkiliitännät, 15 Putkien mitat, 15 Symbolien selitykset, 14 Yleistä, 14 S Sarjanumero, 4 Selaa ikkunoita, 40 Symbolien selitykset, 14, 32 Symbolit, 4 Sähkökytkennät Asetukset, 23 Automaattivaroke, 19 Huelämpötilan anturi, 22 Kaapelipidike, 20 Liitännät, 21 Liitäntämahdollisuudet, 26 Lisätarvikkeiden liitäntä, 29 Luoksepääsy, sähkökytkentä, 19 Luukun irrotus, peruskortti, 20 Luukun irrotus, sähkövastuskortti, 20 Luukun irrotus, tulokortti, 20 Lämpötila-anturi, ulkoinen menojohto, 22 Lämpötilarajoitin, 19 Ohjausjärjestelmän ulkoisen ohjausjännitteen kytkentä, 21 Sähköliitäntä, 21 Sähkövastus - enimmäisteho, 23 Ulkoiset liitäntämahdollisuudet, 26 Ulkolämpötila-anturi, 22 Valvtakytkin, 26 Varatila, 24 Yleistä, 19 Sähköliitännät, 19 NIBE Uplink, 26 Sähköliitäntä, 21 Sähkövastus - enimmäisteho, 23 Enimmäisteh asettaminen, 23 Enimmäisteh vaihtaminen, 23 T Takaisin-painike, 37 Tekninen dokumentaatio, 75 Tekniset tiedot, Energiamerkintä, 71 Infosivu, 71 Järjestelmän energiatehokkuustiedot, 74 Tekninen dokumentaatio, 75 Mitat ja tilavaraukset, 63 Mitoituskäyrä, kompressorinopeus, 69 Tekniset tiedot, 64 Työalue, lämpöpumppu, 69 Tilamerkkivalo, 37 Toimitus ja käsittely, 6 Asennus, 6 Asennustila, 6 Irrota osa eristeistä, 8 Jäähdytysmoduulin ulosvetäminen, 6 Kuljetus, 6 Luukkujen irrotus, 7 Mukana toimitetut kompentit, 7 Turvallisuusohjeita Asennusten tarkastus, 5 Sarjanumero, 4 Symbolit, 4 Turvallisuustiedot Merkintä, 4 Työalue, lämpöpumppu, 69 Tärkeitä tietoja Kierrätys, 4 Tärkeää, 4 Täyttö ja ilmaus, 31 Lämminvesivaraajan täyttö, 31 Lämmitysjärjestelmän täyttö ja ilmaus, 31 Lämmönkeruujärjestelmän täyttö ja ilmaus, 31 Symbolien selitykset, 32 U Ulkoiset liitäntämahdollisuudet, 26 AUX-tulojen mahdolliset valinnat, 27 AUX-tulojen mahdolliset valinnat (potentiaalivapaa vaihtava rele), 28 Jäähdytystilan ilmaisu, 28 Kosketin aktivoinnille "tilapäinen luksus", 28 Kosketin aktivoinnille "ulkoinen säätö", 28 Kosketin lisälämmön ja/tai kompressorin ulkoista estoa varten, 27 Kosketin lämmityksen ulkoiselle estolle, 28 Kosketin lämmönkeruupumpun ulkoiselle pakko-ohjaukselle, 28 Kosketin puhallinnopeuden aktivoinnille, 28 Kosketin ulkoiselle tariffiestolle, 27 Käyttöveden kierrätys, 28 Liitin "Smart Grid ready":lle, 27 Lisäkiertovesipumppu, 28 Lämpötila-anturi, jäähdytys/lämmitys, 27 NV10, paine-/taso-/virtausvahti lämmönkeruuliuos, 28 Pohjavesipumpun ohjaus, 28 Ulkolämpötila-anturi, 22 USB-huoltoliitäntä, 56 V Valikko 5 -HUOLTO, 43 Valikkojärjestelmä, 38 Aseta arvo, 39 Luku 13 Asiahakemisto 83

84 Käyttö, 39 Käytä virtuaalinäppäimistöä, 40 Ohjevalikko, 32, 40 Selaa ikkunoita, 40 Valitse vaihtoehto, 39 Valitse valikko, 39 Valitse vaihtoehto, 39 Valitse valikko, 39 Valitsin, 37 Valmistelut, 31 Varatila, 53 Teho varatilassa, 24 Vianetsintä, 59 Virtamuuntajan kytkentä, Luku 13 Asiahakemisto

85

86

87 Yhteystiedot AT CH CZ DE DK FI FR GB NL NO PL RU SE KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, AT-4861 Schörfling Tel: +43 (0) NIBE Wärmetechnik c/o ait Schweiz AG, Industriepark, CH-6246 Altishofen Tel: Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ Benatky nad Jizerou Tel: NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, Celle Tel: +49 (0) Vølund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk Tel: NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie 3, Vantaa Tel: +358 (0) NIBE Energy Systems France Sarl, Ze industrielle RD 28, Rue du Pou du Ciel, Reyrieux Tel : NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, S419QG Chesterfield Tel: +44 (0) NIBE Energietechniek B.V., Postbus 634, NL 4900 AP Oosterhout Tel: ABK AS, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Vollebekk, 0516 Oslo Tel: NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 57, BIALYSTOK Tel: +48 (0) "EVAN" 17, per. Boynovskiy, RU Nizhny Novgorod Tel: NIBE AB Sweden, Box 14, Hannabadsvägen 5, SE Markaryd Tel: +46 (0) Ellei maatasi ole tässä luettelossa, ota yhteys NIBE AB Sweden:iin tai lue lisätietoja osoitteesta

88 WS name: Bergvärme WS versi: a96 (working editi) Publish date: :12 NIBE AB Sweden Hannabadsvägen 5 Box 14 SE Markaryd

Asentajan käsikirja NIBE F1155

Asentajan käsikirja NIBE F1155 Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu IHB FI 1644-3 331345-3 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen

Lisätiedot

Asentajan käsikirja JÄMÄ STAR RST Inverter

Asentajan käsikirja JÄMÄ STAR RST Inverter Asentajan käsikirja JÄMÄ STAR RST Inverter Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1644-3 331374 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta)

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1255

Asentajan käsikirja NIBE F1255 Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1745-4 331299 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1155

Asentajan käsikirja NIBE F1155 Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu IHB FI 1746-4 331345 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen

Lisätiedot

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 Tämä opas ei ole täydellinen opas asennukseen ja käyttöön. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1255

Asentajan käsikirja NIBE F1255 Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1551-1 331299 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1255

Asentajan käsikirja NIBE F1255 Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1546-5 231527 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1155

Asentajan käsikirja NIBE F1155 Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu IHB FI 1551-1 331345 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen

Lisätiedot

Asentajan käsikirja JÄMÄ STAR RST Inverter

Asentajan käsikirja JÄMÄ STAR RST Inverter Asentajan käsikirja JÄMÄ STAR RST Inverter Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1747-4 331374 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta)

Lisätiedot

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 ECS 40 IFB FI 1 Asennusohje ECS 40 Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään, kun F1145/ F1245 on asennettu rakennukseen, jossa on enintään neljä

Lisätiedot

Asentajan käsikirja JÄMÄ STAR Inverter

Asentajan käsikirja JÄMÄ STAR Inverter Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 16443 331373 Pikaopas Navigointi OKpainike (vahvista/valitse) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Takaisinpainike (takaisin/peruuta/lopeta) Yksityiskohtainen

Lisätiedot

POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS

POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS Tämä opas ei ole täydellinen asennusopas. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden asennusohjeista. NIBE PILP OPAS 1437-1 1 NIBE F370

Lisätiedot

Asennusohje ilmaiskylmälle NIBE F1145/F1245

Asennusohje ilmaiskylmälle NIBE F1145/F1245 Asennusohje ilmaiskylmälle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 PCS 44 IHB FI 1 Yleistä Tämä lisävaruste tarvitaan kun F1145 / F1245 asennuksessa käytetään ilmaiskylmää. Sisältö 1 x kiertopumppu 1 x pumpun eriste

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1245

Asentajan käsikirja NIBE F1245 Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 16432 331492 Pikaopas Navigointi OKpainike (vahvista/valitse) Takaisinpainike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen

Lisätiedot

Asentajan käsikirja JÄMÄ STAR Inverter

Asentajan käsikirja JÄMÄ STAR Inverter Asentajan käsikirja 6, 12, 16 Maalämpöpumppu LEK IHB FI 17474 331373 Pikaopas Navigointi OKpainike (vahvista/valitse) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Takaisinpainike (takaisin/peruuta/lopeta) Yksityiskohtainen

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1145

Asentajan käsikirja NIBE F1145 Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 16432 331513 Pikaopas Navigointi OKpainike (vahvista/valitse) Takaisinpainike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1255. Maalämpöpumppu IHB FI

Asentajan käsikirja NIBE F1255. Maalämpöpumppu IHB FI Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1442-4 231527 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 33. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 35.

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1255. Maalämpöpumppu IHB FI

Asentajan käsikirja NIBE F1255. Maalämpöpumppu IHB FI Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1423-2 231527 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 34. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 36.

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1155. Maalämpöpumppu IHB FI LEK

Asentajan käsikirja NIBE F1155. Maalämpöpumppu IHB FI LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1423-2 231561 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 32. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 34.

Lisätiedot

Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1

Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1 Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1 SISÄLTÖ 1 Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti 2 Sähkökytkennät yleisesti Syötön kytkentä Tiedonsiirron kytkentä 3 Shunttiventtiilillä ohjattu lisälämpö

Lisätiedot

Asentajan käsikirja JÄMÄ STAR RST

Asentajan käsikirja JÄMÄ STAR RST Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1643-3 331537 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Yksityiskohtainen

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1226

Asentajan käsikirja NIBE F1226 Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1723-2 231654 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen

Lisätiedot

Asentajan käsikirja JÄMÄ STAR. Maalämpöpumppu IHB FI LEK

Asentajan käsikirja JÄMÄ STAR. Maalämpöpumppu IHB FI LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1343-2 231735 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 29. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 31.

Lisätiedot

MAALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS

MAALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS MAALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS Käyttöönotto - aloitusopas 2 F1245 3 F1145 5 UKV kytkennän periaate 7 F1145 ja käyttöveden lämmitys 8 F1145 kiinteällä lauhdutuksella 9 ECS 40 / 41 - alashunttiryhmä 10

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1126

Asentajan käsikirja NIBE F1126 Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1723-2 231709 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1145. Maalämpöpumppu IHB FI

Asentajan käsikirja NIBE F1145. Maalämpöpumppu IHB FI Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1343-2 231679 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 32. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 34.

Lisätiedot

Asentajan käsikirja AXC 40. Lisätarvikkeet IHB FI 1240-2 231260 LEK

Asentajan käsikirja AXC 40. Lisätarvikkeet IHB FI 1240-2 231260 LEK EK Asentajan käsikirja AXC 0 isätarvikkeet IHB FI 0-0 Sisällys Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti Yhteiset kytkennät Syöttöjännitteen kytkeminen Tiedonsiirron kytkentä Shunttiohjattu lisälämpö Yleistä

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1245. Maalämpöpumppu IHB FI 1343-2 231619

Asentajan käsikirja NIBE F1245. Maalämpöpumppu IHB FI 1343-2 231619 Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1343-2 231619 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 34. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 36.

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1245. Maalämpöpumppu IHB FI

Asentajan käsikirja NIBE F1245. Maalämpöpumppu IHB FI Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1251-3 43132 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 32. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 34.

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1145. Maalämpöpumppu IHB FI LEK

Asentajan käsikirja NIBE F1145. Maalämpöpumppu IHB FI LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1251-1 231382 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 31. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 33.

Lisätiedot

-BT1 -QM31 -XL15 -HQ1 -EB100 F1145

-BT1 -QM31 -XL15 -HQ1 -EB100 F1145 Kytkentäkaavio Soveltuvuus Pientalot joissa on vesikiertoinen lämmitys. Toiminta F1145 priorisoi käyttöveden lämmityksen. Lämpöpumppua ohjataan ulkoanturin (BT1) ja sisäisen menovesianturin mittaustietojen

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1255

Asentajan käsikirja NIBE F1255 Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1335-1 231527 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 30. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 32.

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1155

Asentajan käsikirja NIBE F1155 Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1335-1 231561 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 28. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 30.

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1245

Asentajan käsikirja NIBE F1245 Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 16021 331492 Pikaopas Navigointi OKpainike (vahvista/valitse) Takaisinpainike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen

Lisätiedot

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Suurin suositeltu lämmitysteho 13,5 kw.

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Suurin suositeltu lämmitysteho 13,5 kw. Liitäntäperiaate Käyttökohteet Omakotitalot vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Suurin suositeltu lämmitysteho 13,5 kw. Vaihtoehto HUOM! Tämä on periaatekaavio. Laitteisto on suunniteltava voimassaolevien

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1126. Maalämpöpumppu IHB FI 1 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F1126. Maalämpöpumppu IHB FI 1 LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 28. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 30. Pääset sisälämpötilan

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1155. Maalämpöpumppu IHB FI LEK

Asentajan käsikirja NIBE F1155. Maalämpöpumppu IHB FI LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1442-4 231561 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 31. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 33.

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1145

Asentajan käsikirja NIBE F1145 Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 16021 331513 Pikaopas Navigointi OKpainike (vahvista/valitse) Takaisinpainike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1145. Maalämpöpumppu IHB FI 1108-1 431030 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F1145. Maalämpöpumppu IHB FI 1108-1 431030 LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1108-1 431030 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 39. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 41.

Lisätiedot

Asentajan käsikirja AXC 40

Asentajan käsikirja AXC 40 LEK sentajan käsikirja XC 0 Lisätarvikkeet IH FI - 0 Sisällys Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti Yhteiset kytkennät Tiedonsiirron kytkentä Syöttöjännitteen kytkeminen Shunttiohjattu lisälämpö Yleistä

Lisätiedot

Asentajan käsikirja JÄMÄ STAR RST. Maalämpöpumppu IHB FI 1018-1 031693 LEK

Asentajan käsikirja JÄMÄ STAR RST. Maalämpöpumppu IHB FI 1018-1 031693 LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1018-1 031693 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 39. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 41.

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1245. Maalämpöpumppu IHB FI 1018-1 031629 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F1245. Maalämpöpumppu IHB FI 1018-1 031629 LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1018-1 031629 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 42. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 44.

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1245. Maalämpöpumppu IHB FI 1110-2 431032 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F1245. Maalämpöpumppu IHB FI 1110-2 431032 LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1110-2 431032 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 40. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 42.

Lisätiedot

Asennusohjeet. Gapsal OKS & Compact. Versio 5.0

Asennusohjeet. Gapsal OKS & Compact. Versio 5.0 Asennusohjeet Gapsal OKS & Compact Versio 5.0 Movek Grupp pidättää oikeuden tehdä muutoksia laitteen osiin ja teknisiin tietoihin ilman ennakkoilmoitusta. 2012 Movek Grupp. Alkuperäiset ohjeet on julkaistu

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1126. Maalämpöpumppu IHB FI 1127-2 031730 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F1126. Maalämpöpumppu IHB FI 1127-2 031730 LEK LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu IHB FI 1127-2 031730 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 32. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 34.

Lisätiedot

Asentajan käsikirja AXC 50. Lisätarvikkeet IHB FI 1303-3 231261 LEK

Asentajan käsikirja AXC 50. Lisätarvikkeet IHB FI 1303-3 231261 LEK EK Asentajan käsikirja AXC 0 isätarvikkeet IHB FI 0- Sisällys Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti Yhteiset kytkennät Tiedonsiirron kytkentä Syöttöjännitteen kytkeminen Shunttiohjattu lisälämpö Yleistä

Lisätiedot

Asentajan käsikirja JÄMÄ STAR. Maalämpöpumppu IHB FI 1018-1 031691 LEK

Asentajan käsikirja JÄMÄ STAR. Maalämpöpumppu IHB FI 1018-1 031691 LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1018-1 031691 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 40. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 42.

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1226. Maalämpöpumppu IHB FI 1 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F1226. Maalämpöpumppu IHB FI 1 LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 29. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 31. Pääset sisälämpötilan

Lisätiedot

Asentajan käsikirja AXC 40. Lisätarvikkeet IHB FI

Asentajan käsikirja AXC 40. Lisätarvikkeet IHB FI EK Asentajan käsikirja AXC 0 isätarvikkeet IHB FI - 0 Sisällys Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti kytkentärasiassa (AA) Putkiliitäntä Periaatekaavio Sähköasennukset Ohjelman asetukset Yhteiset kytkennät

Lisätiedot

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104875 09/2015 ver1 Pikaohjeen sisältö Sisällysluettelo

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1226. Maalämpöpumppu IHB FI 1109-3 031468 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F1226. Maalämpöpumppu IHB FI 1109-3 031468 LEK LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu IHB FI 1109-3 031468 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 32. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 34.

Lisätiedot

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Kiinteistöt vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Lämpöpumppu

Liitäntäperiaate. Käyttökohteet Kiinteistöt vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Lämpöpumppu Liitäntäperiaate Käyttökohteet Kiinteistöt vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Vaihtoehto Lämpöpumppu 3 F1145 2 F1145 1 F1145 F1345 24/30 F1345 40/60 F1345 24/30 F1345 40/60 F1245 Käyttövesilataus

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1245. Maalämpöpumppu IHB FI 0934-1 031329 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F1245. Maalämpöpumppu IHB FI 0934-1 031329 LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 0934-1 031329 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1145. Maalämpöpumppu IHB FI 0934-1 031327 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F1145. Maalämpöpumppu IHB FI 0934-1 031327 LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 0934-1 031327 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen

Lisätiedot

Asentajan käsikirja AXC 40

Asentajan käsikirja AXC 40 EK Asentajan käsikirja AXC 0 isätarvikkeet IHB FI - 0 Sisällys Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti kytkentärasiassa (AA) Yhteiset kytkennät Tiedonsiirron kytkentä Syöttöjännitteen kytkeminen Shunttiohjattu

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1245. Maalämpöpumppu IHB FI 1108-1 431032 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F1245. Maalämpöpumppu IHB FI 1108-1 431032 LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1108-1 431032 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 40. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 42.

Lisätiedot

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 3: OHJAUSYKSIKÖT SMO 20 SMO 40

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 3: OHJAUSYKSIKÖT SMO 20 SMO 40 NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 3: OHJAUSYKSIKÖT SMO 20 SMO 40 NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS 1417-3 34 NIBE SMO 20 Putkikytkentä (sähkövastus ennen vaihtoventtiiliä) AA25 SMO 20 BT1 Ulkolämpö lan anturi

Lisätiedot

ILMAVESILÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS

ILMAVESILÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS ILMAVESILÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS NIBE Split Box 2 NIBE Polar 4 NIBE Vento 6 Yhteiset kytkennät NIBE Split Box, 8 Vento ja Polar Käyttöönotto - Split Box, Vento ja Polar 10 NIBE Split 14 Käyttöönotto

Lisätiedot

Asentajan käsikirja MCU 40. Lisätarvikkeet. Lisävarustekortti IHB FI 1348-1 331081

Asentajan käsikirja MCU 40. Lisätarvikkeet. Lisävarustekortti IHB FI 1348-1 331081 Asentajan käsikirja MCU 0 Lisävarustekortti Lisätarvikkeet IHB FI - 0 Sisällys Yleistä Komponenttien sijainti Shunttiohjattu lisälämpö Yleistä Putkiliitäntä Periaatekaavio Sähköasennukset Ohjelman asetukset

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE VVM 310

Asentajan käsikirja NIBE VVM 310 Asentajan käsikirja EMK Sisäyksikkö APH IHB FI 1524-5 231171 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F750

Asentajan käsikirja NIBE F750 Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1702-4 331468 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE VVM 320

Asentajan käsikirja NIBE VVM 320 Asentajan käsikirja Sisäyksikkö APH IHB FI 1524-4 231341 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1345. Maalämpöpumppu IHB FI 1210-1 031833 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F1345. Maalämpöpumppu IHB FI 1210-1 031833 LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1210-1 031833 Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 2 Toimitus ja käsittely 6 Kuljetus 6 Asennus 6 Mukana toimitetut komponentit 7 Luukkujen irrotus 7

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE VVM 310

Asentajan käsikirja NIBE VVM 310 Asentajan käsikirja EMK Sisäyksikkö APH IHB FI 1613-6 231171 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F750

Asentajan käsikirja NIBE F750 Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1536-2 331468 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE VVM 320

Asentajan käsikirja NIBE VVM 320 Asentajan käsikirja Sisäyksikkö APH IHB FI 1613-5 231341 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE VVM 320

Asentajan käsikirja NIBE VVM 320 Asentajan käsikirja Sisäyksikkö APH IHB FI 1751-6 231341 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen

Lisätiedot

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104875 11/2018 ver3 Pikaohjeen sisältö Toimitettavat

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1355. Maalämpöpumppu

Asentajan käsikirja NIBE F1355. Maalämpöpumppu Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1716-2 331994 Sisällys 1 Tärkeää 4 Sähkökytkentäkaavio, 3x400V 28 kw 42 Symbolit Merkintä 4 4 Asiahakemisto 51 Turvallisuusohjeita Sarjanumero 5 6 Yhteystiedot

Lisätiedot

ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1

ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1 ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1 Yleistä POOL 40 on lisävaruste, joka mahdollistaa uima-altaan lämmittämisen F1145/F1245 avulla. Lämpöpumppu ohjaa vaihtoventtiiliä (QN19), altaan kiertopumppua

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F750

Asentajan käsikirja NIBE F750 Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1723-1 431409 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1355. Maalämpöpumppu

Asentajan käsikirja NIBE F1355. Maalämpöpumppu Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1741-3 331994 Sisällys 1 Tärkeää 2 Toimitus ja käsittely Kuljetus Asennus Mukana toimitetut komponentit Luukkujen irrotus 3 Lämpöpumpun rakenne Yleistä Kytkentärasiat

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE VVM 320. Sisäyksikkö IHB FI

Asentajan käsikirja NIBE VVM 320. Sisäyksikkö IHB FI Asentajan käsikirja Sisäyksikkö APH IHB FI 1452-3 231341 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 33. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 35. Pääset

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE VVM 320

Asentajan käsikirja NIBE VVM 320 Asentajan käsikirja Sisäyksikkö APH IHB FI 1428-2 231341 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 33. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 35. Pääset

Lisätiedot

Asentajan käsikirja SMO 40

Asentajan käsikirja SMO 40 Asentajan käsikirja Ohjausyksikkö IHB FI 76-5 375 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen selostus

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1226. Maalämpöpumppu IHB FI 1127-4 031468 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F1226. Maalämpöpumppu IHB FI 1127-4 031468 LEK LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu IHB FI 1127-4 031468 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 33. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 35.

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1345. Maalämpöpumppu IHB FI

Asentajan käsikirja NIBE F1345. Maalämpöpumppu IHB FI Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1251-2 231278 Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 2 Toimitus ja käsittely 6 Kuljetus 6 Asennus 7 Mukana toimitetut komponentit 7 Luukkujen irrotus 7

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE VVM 310. Sisäyksikkö IHB FI 1308-2 231171

Asentajan käsikirja NIBE VVM 310. Sisäyksikkö IHB FI 1308-2 231171 Asentajan käsikirja Sisäyksikkö APH IHB FI 1308-2 231171 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 33. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 35. Pääset

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE VVM 500. Sisäyksikkö IHB FI 1219-3 431225 APH

Asentajan käsikirja NIBE VVM 500. Sisäyksikkö IHB FI 1219-3 431225 APH Asentajan käsikirja Sisäyksikkö APH IHB FI 1219-3 431225 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 27. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 29. Pääset

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE VVM 320

Asentajan käsikirja NIBE VVM 320 Asentajan käsikirja Sisäyksikkö APH IHB FI 1336-1 231341 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 32. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 34. Pääset

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE VVM 310

Asentajan käsikirja NIBE VVM 310 Asentajan käsikirja Sisäyksikkö APH IHB FI 1338-3 231171 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 33. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 35. Pääset

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE VVM 500

Asentajan käsikirja NIBE VVM 500 Asentajan käsikirja Sisäyksikkö APH IHB FI 1613-7 431225 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen

Lisätiedot

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita.

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104385 06/2015 ver1 Ohjeen sisältö Sisällysluettelo s. 2

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1226. Maalämpöpumppu IHB FI 1018-2 031468 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F1226. Maalämpöpumppu IHB FI 1018-2 031468 LEK LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu IHB FI 1018-2 031468 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 33. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 35.

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE VVM 310

Asentajan käsikirja NIBE VVM 310 Asentajan käsikirja Sisäyksikkö APH IHB FI 1338-3 231171 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 33. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 35. Pääset

Lisätiedot

Asentajan käsikirja SMO 40

Asentajan käsikirja SMO 40 Asentajan käsikirja Ohjausyksikkö IHB FI 1624-4 231752 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen selostus

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1345. Maalämpöpumppu IHB FI 1535-2 331028

Asentajan käsikirja NIBE F1345. Maalämpöpumppu IHB FI 1535-2 331028 Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu LEK IHB FI 1535-2 331028 Sisällys 1 Tärkeää Symbolit Merkintä 2 2 2 Lämpöjohtopuoli Lämminvesivaraaja Liitäntävaihtoehdot 18 18 19 Turvallisuusohjeita Sarjanumero Maakohtaiset

Lisätiedot

EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE

EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE Kaukora Oy 2014 EW tulisija PAK Asennusohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää... 4 Turvallisuustiedot... 4 2 Yleistä... 4 Tuotekuvaus... 4 Takuu... 4 Kierrätys... 4 3 Putkiliitännät...

Lisätiedot

Kytkentäperiaate Soveltuvuus Kiinteistöt, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.

Kytkentäperiaate Soveltuvuus Kiinteistöt, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Kytkentäperiaate Soveltuvuus Kiinteistöt, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Vaihtoehto Lisälämpö ennen QN10:tä Lisävarusteet HUOM! Tämä on periaatekaavio. Laitteisto on suunniteltava voimassaolevien

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Lisäwatti sähkökattila. Kaukora Oy

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Lisäwatti sähkökattila. Kaukora Oy ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Lisäwatti sähkökattila Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Toimintaselostus... 5 Kytkentäkuva... 5 3. Mittakuvat... 6 4. Seinäasennus...

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE VVM 500. Sisäyksikkö IHB FI APH

Asentajan käsikirja NIBE VVM 500. Sisäyksikkö IHB FI APH Asentajan käsikirja Sisäyksikkö APH IHB FI 1212-1 431225 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 27. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 29. Pääset

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F370. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1202-2 031548 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F370. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1202-2 031548 LEK Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1202-2 031548 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 32. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

ASENTAJAN OHJE. Asentajan käsikirja MCU 40. Ohjausyksikkö IHB FI

ASENTAJAN OHJE. Asentajan käsikirja MCU 40. Ohjausyksikkö IHB FI ASENTAJAN OHJE Asentajan käsikirja MCU 40 Ohjausyksikkö IHB FI 1344-1 231752 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 25. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu

Lisätiedot

Jäspi Tehowatti Air Asentajan käsikirja

Jäspi Tehowatti Air Asentajan käsikirja Jäspi Tehowatti Air Asentajan käsikirja Kaukora Oy D04224 r.7 Pikaopas Navigointi Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 23. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE VVM 310

Asentajan käsikirja NIBE VVM 310 Asentajan käsikirja Sisäyksikkö APH IHB FI 1428-4 231171 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 33. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 35. Pääset

Lisätiedot

Asentajan käsikirja SMO 40. Ohjausyksikkö IHB FI LEK

Asentajan käsikirja SMO 40. Ohjausyksikkö IHB FI LEK Asentajan käsikirja Ohjausyksikkö IHB FI 1436-2 231752 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 29. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 31. Pääset

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F750. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1121-1 031947 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F750. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1121-1 031947 LEK Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1121-1 031947 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 37. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1202-2 031573 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1202-2 031573 LEK Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1202-2 031573 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 33. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot