Asentajan käsikirja JÄMÄ STAR Inverter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asentajan käsikirja JÄMÄ STAR Inverter"

Transkriptio

1 Asentajan käsikirja 6, 12, 16 Maalämpöpumppu LEK IHB FI

2 Pikaopas Navigointi OKpainike (vahvista/valitse) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Takaisinpainike (takaisin/peruuta/lopeta) Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 36. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen selostettu sivulla 38. Aseta sisäilmasto 2X lämpötila1.1 SISÄILMASTO Pääset sisälämpötilan asetustilaan painamalla päävalikossa kaksi kertaa OKpainiketta. Lisää käyttövesimäärää 1X 2X tilapäinen luksus 2.1 pois 3 h KÄYTTÖVESI 6 h 12 h Voit lisätä tilapäisesti käyttövesimäärää (jos STAR Inverterlämpöpumppuun liitetty lämminvesivaraaja) kiertämällä valitsinta niin, että valikko 2 (vesipisara) valittu ja painamalla sitten kaksi kertaa OKpainiketta.

3 Sisällys 1 Tärkeää 4 9 Huolto 52 Turvallisuustiedot 4 Huoltotoimenpiteet 52 2 Toimitus ja käsittely 6 10 Häiriöt 58 Kuljetus 6 Infovalikko 58 Asennus 6 Hälytysten käsittely 58 Mukana toimitetut kompentit 7 Vianetsintä 58 Luukkujen irrotus 3 Lämpöpumpun rakenne Yleistä Lisätarvikkeet 12 Tekniset tiedot Kytkentärasiat Jäähdytysosa Mitat ja varattavien mittojen koordinaatit Tekniset tiedot Putkiliitännät Yleistä Energiamerkintä Asiahakemisto Mitat ja putkiliitännät 14 Lämmönkeruupuoli 14 Lämpöjohtopuoli 15 Lämminvesivaraaja 15 Liitäntävaihtoehdot 16 5 Sähköliitännät 19 Yleistä 19 Liitännät 21 Asetukset 23 Liitäntämahdollisuudet 25 Lisävarusteiden liitäntä 28 6 Käynnistys ja säädöt 30 Valmistelut 30 Täyttö ja ilmaus 30 Aloitusopas 31 Jälkisäätö ja ilmaus 32 Jäähdytys/lämpökäyrän asetukset 33 7 Ohjaus Johdanto 36 Näyttö 36 Valikkojärjestelmä 37 8 Ohjaus valikot 40 Valikko 1 SISÄILMASTO 40 Valikko 2 KÄYTTÖVESI 40 Valikko 3 INFO 40 Valikko 4 LÄMPÖPUMPPU 41 Valikko 5 HUOLTO 42 Sisällys 3

4 1 Tärkeää Turvallisuustiedot Tässä käsikirjassa selostetaan asennus ja huoltotoimenpiteitä, jotka tulisi teettää ammattilaisella. Käsikirja tulee jättää asiakkaalle. Tätä laitetta saavat käyttää yli 8vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aistivaraiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietoa, jos heille opastettu tai kerrottu laitteen turvallinen käyttö ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaaratekijät. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta valvomatta. Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin. Symbolit Tämä symboli merkitsee ihmistä tai ketta uhkaavaa vaaraa. MUISTA! Tämä symboli osoittaa tärkeän tied, joka pitää ottaa huomio laitteistoa hoidettaessa. VIHJE! Tämä symboli osoittaa vinkin, joka helpottaa tuotteen käsittelyä. Sarjanumero Sarjanumero löytyy kannen oikeassa etukulmassa ja infovalikosta (valikko3.1). Kierrätys MUISTA! Sarjanumero Tarvitset tuotteen valmistenumer ((14 numeroinen) huolto ja tukiyhteydenotoissa. Anna tuotteen asentaneen asentajan tai jäteaseman huolehtia pakkauksen hävittämisestä. Kun tuote poistetaan käytöstä, sitä ei saa hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Se tulee toimittaa jäteasemalle tai jälleenmyyjälle, joka tarjoaa tämäntyyppisen palvelun. Tuotteen asianmukaisen hävittämisen laiminlyönti aiheuttaa käyttäjälle voimassa olevan lainsäädännön mukaiset hallinnolliset seuraamukset. Ympäristötiedot Tämä yksikkö sisältää fluoroitua kasvihuekaasua, joka sisältyy Kiot sopimukseen. Fkaasuasetus (EU) nro 517/2014 Laite sisältää R407C, fluorinoitua kasvihuekaasua, jka GWParvo (Global warming potential) Älä päästä R407C ilmaan. Merkintä CE IP21! CEmerkintä pakollinen useimmille EU:n alueella myytäville tuotteille valmistuspaikasta riippumatta. Sähköteknisten laitteiden koteloinnin luokittelu. Ihmistä tai ketta uhkaava vaaraa. Lue käyttöohje. 4 Luku 1 Tärkeää

5 Asennusten tarkastus Lämmitysjärjestelmä tarkastettava ennen käyttöönottoa voimassa olevien määräysten mukaan. Tarkastuksen saa tehdä vain tehtävään pätevä henkilö. Täytä myös käyttöohjekirjan sivu, jossa ovat laitteist tiedot. Kuvaus Huomautus Allekirjoitus Päiväys Lämmönkeruu (sivulla 14) Järjestelmä huuhdeltu Järjestelmä ilmattu Pakkasneste Tasoastia/Paisuntasäiliö Suodatinpalloventtiili (likasuodatin) Varoventtiili Sulkuventtiilit Kiertovesipumppu asetettu Lämmitysvesi (sivu 15) Järjestelmä huuhdeltu Järjestelmä ilmattu Kalvopaisuntasäiliö Suodatinpalloventtiili (likasuodatin) Varoventtiili Sulkuventtiilit Kiertovesipumppu asetettu Sähkö (sivulla 19) Liitännät Pääjännite Vaihejännite Lämpöpumpun varokkeet Kiinteistön varokkeet Ulkolämpötilan anturi Hueanturi Virrantunnistin Turvakytkin Vikavirtasuoja Varatilatermostaatin asetus Luku 1 Tärkeää 5

6 0 R 0 R 2 Toimitus ja käsittely Kuljetus STAR Inverter kuljetettava ja sitä säilytettävä pystyasennossa ja kuivassa. Sisään tutia varten STAR Inverter:a voidaan kuitenkin varoen kallistaa taaksepäin 45. MUISTA! Tuote voi olla takapainoinen. Asennustila Jätä laitteen eteen 800 mm vapaata tilaa. Sivupeltien avaamista varten tarvitaan n. 50 mm vapaata tilaa kummallakin puolella (katso kuva). Peltejä ei kuitenkaan tarvitse irrottaa huoll yhteydessä, vaan kaikki STAR Inverter:n huoltotoimenpiteet voidaan suorittaa edestäpäin. Jätä vapaata tilaa lämpöpumpun ja seinän väliin (sekä mahdollisten syöttökaapelien ja putkien) mahdollisten värinöiden siirtymisen välttämiseksi. Jos jäähdytysmoduuli vedetään ulos ja kuljetetaan pystyasennossa, STAR Inverter voidaan siirtää vaakaasennossa selkäpuoli alaspäin. Ulkopellit kannattaa irrottaa sisääntunin ajaksi, jos tilaa vähän. * (50) (50) * Jäähdytysmoduulin ulosvetäminen Kuljetuksen ja huoll helpottamiseksi lämpöpumppu voidaan jakaa osiin vetämällä jäähdytysmoduuli ulos kaapista. Katso sivulla 54 jakamisohjeet. Asennus Aseta STAR Inverter tukevalle alustalle, joka kestää lämpöpumpun pain. Säädä laite vaakasuoraan ja vakaaseen asento säätöjaloilla. 800 Normaaliasennuksessa vaaditaan mm (valittavalla puolella) liitäntävarusteille, esim. tasoastia, venttiilit ja sähkölaitteet mm Koska STAR Inverter:sta valuu vettä, lämpöpumpun sijoitustilassa pitää olla lattiakaivo. Aseta selkäpuoli ulkoseinää vasten melulle herkissä hueissa meluhaittojen poistamiseksi. Ellei tämä ole mahdollista, tulee välttää makuuhueiden ja muiden melulle herkkien hueiden vastaisia seiniä. Sijainnista riippumatta äänille herkän tilan seinä äänieristettävä. Putket vedettävä ilman sinkilöitä makuu/olohueen puoleista sisäseinää vasten. 6 Luku 2 Toimitus ja käsittely

7 LEK LEK LEK Mukana toimitetut kompentit Luukkujen irrotus Etuluukku 2 Ulkolämpötilan anturi 1 kpl Hueanturi 1 kpl Virrantunnistin 3 kpl 1 LEK Varoventtiili 0,3 MPa (3 bar) 1 kpl Orenkaat 8 kpl Lämpötilaanturi 3 kpl LEK 1. Irrota ruuvit etuluukun alareunasta. 2. Nosta luukkua ulospäin alareunasta ja ylöspäin. LEK LEK Sivuluukut Anturiputket 3 kpl Tasopaisuntaastia 1 kpl LEK LEK Alumiiniteippi 1 kpl LEK LEK LEK LEK Puserrusliittimet 6 2 kpl (ø28 x G25) 3 kpl (ø22 x G20 12/16 5 kpl (ø28 x G25) Suodatinpalloventtiili 6 1 kpl G1 1 kpl G3/4 12/16 1 kpl G1 1 kpl G1 1/4 Eristysteippi 1 kpl Sivuluukut voidaan irrottaa asennuksen helpottamiseksi. 1. Irrota ruuvit ylä ja alareunasta. 2. Käännä luukkua hieman ulospäin. 3. Siirrä luukkua ulos ja taaksepäin. 4. Asenna päinvastaisessa järjestyksessä. Peitetulppa 2 kpl Sijoitus Varusteerä paketissa lämpöpumpun päällä. Luku 2 Toimitus ja käsittely 7

8 OK 3 Lämpöpumpun rakenne Yleistä Näkymä takaa BF1 XL1 XL6 XL9 XL7 XL2 BF1 UB3 PF1 AA4 W130 QN10 BT2 EB1 SF1 AA4XJ4 AA4XJ3 UB2 QM31 QM34 UB1 QM32 QM33 PF2 RA3 UN 8 Luku 3 Lämpöpumpun rakenne

9 Putkiliitännät XL1 Liitäntä, lämpöjohto meno XL2 Liitäntä, lämpöjohto paluu XL6 Liitäntä, lämmönkeruu tulo XL7 Liitäntä, lämmönkeruu meno XL9 Liitäntä, lämminvesivaraaja LVIkompentit QM31 Sulkuventtiili, lämmitysvesi meno QM32 Sulkuventtiili, lämpöjohto paluu QM33 Sulkuventtiili, lämmönkeruuliuos meno QM34 Sulkuventtiili, lämmönkeruuliuos paluu QN10 Vaihtoventtiili, lämmitysjärjestelmä/lämminvesivaraaja Anturi jne. BF1 Virtausmittari BT1 Ulkolämpötilaanturi* BT2 Lämpötilaanturi, lämpöjohto meno * Ei näy kuvassa Sähkökompentit AA4 Näyttö EB1 RA3 SF1 AA4XJ3 USBliitäntä AA4XJ4 Huoltoliitäntä (ei toimintoa) Sähkövastus Kuristin** Katkaisin ** Vain STAR Inverter12 3X400V. Muut PF1 PF2 UB1 UB2 UB3 Tyyppikilpi Tyyppikilpi, kylmäosa Kaapeliläpivienti, syöttökaapelil Kaapeliläpivienti Kaapeliläpivienti, takapuoli, anturit Kompenttikaavi merkinnät standardin IEC ja mukaan. Luku 3 Lämpöpumpun rakenne 9

10 OK Kytkentärasiat RA2 AA1 AA23 AA3 AA2 FA1 FD1 UN RA3 Sähkökompentit AA1 Sähkövastuskortti AA2 Peruskortti AA3 Tulokortti AA23 Tiedsiirtokortti FA1 Automaattivaroke FD1 Lämpötilanrajoitin/varatilatermostaatti RA2 Kuristin** RA3 Kuristin** ** Vain STAR Inverter12 3X400V. Kompenttikaavi merkinnät standardin IEC ja mukaan. 10 Luku 3 Lämpöpumpun rakenne

11 Jäähdytysosa 6 BT12 BT10 6 EP2 BT14 QA40 BT17 EP1 GQ10 HS1 BP2 GP1 GP2 AA100 BT11 CA1 RA1 BT15 LEK XL20 QN1 XL21 BT3 LEK BP1 EB10 QM2 QM EP2 EP1 BT12 BT10 BT17 GQ10 QA40 HS1 RF2 AA100 BT14 BP2 GP2 GP1 XL21 BT15 LEK XL20 QN1 BT3 LEK BT11 BP1 EB10 QM2 QM EP2 EP1 BT12 BT10 BT14 BT17 GQ10 HS1 RF2 GP1 GP2 AA100 BT11 QA40 BT15 BP1 LEK BP2 XL20 QN1 BT3 LEK EB10 XL21 QM2 QM1 Luku 3 Lämpöpumpun rakenne 11

12 Putkiliitännät XL20 Huoltoliitäntä, ylipaine XL21 Huoltoliitäntä, alipaine LVIkompentit GP1 Lämpöjohtopumppu GP2 Lämmönkeruupumppu QM1 Tyhjennys, lämmitysjärjestelmä QM2 Tyhjennys, lämmönkeruupuoli Anturi jne. BP1 Ylipaineensäädin BP2 Alipaineensäädin BT3 Lämpötilaanturi, lämpöjohto paluu BT10 Lämpötilan anturi, lämmönkeruu paluu BT11 Lämpötilan anturi, lämmönkeruu meno BT12 Lämpötilaanturi, lauhduttimen menojohto BT14 Lämpötilaanturi, kuumakaasu BT15 Lämpötilaanturi, käyttövesi BT17 Lämpötilaanturi, imukaasu Sähkökompentit AA100 Liitoskortti CA1 Kdensaattori EB10 Kompressorilämmitin QA40 Invertteri RA1 Kuristin RF2* EMCsuodatin * Vain 12 & 16 Jäähdytyskompentit EP1 Höyrystin EP2 Lauhdutin GQ10 Kompressori HS1 Kuivaussuodatin QN1 Paisuntaventtiili Kompenttikaavi merkinnät standardin IEC ja mukaan. 12 Luku 3 Lämpöpumpun rakenne

13 4 Putkiliitännät Yleistä Putkiasennukset tehtävä voimassa olevien asetusten ja määräysten mukaisesti. STAR Inverter voi toimia maks. n. 58 C paluulämpötilalla ja 70 C menolämpötilalla (65 C pelkällä kompressorilla). STAR Inverter:a ei ole varustettu ulkoisilla sulkuventtiileillä, vaan ne asennettava huoll helpottamiseksi. MUISTA! Varmista, että tuleva vesi puhdasta. Omaa kaivoa käytettäessä järjestelmään ehkä asennettava vedensuodatin. Järjestelmäperiaate STAR Inverter koostuu lämpöpumpusta, sähkövastuksesta, kiertovesipumpuista sekä ohjausyksiköstä. STAR Inverter liitetään lämmönkeruu ja lämpöjohtopiiriin. Lämpöpumpun höyrystimessä lämmönkeruuneste (pakkasenkestävä neste, esim. veden ja etanolin seos) luovuttaa energiansa kylmäaineeseen, joka höyrystyy ja puristetaan sitten kompressorissa. Lämmennyt kylmäaine johdetaan lauhduttimeen, jossa sen energia siirtyy lämmityspiiriin ja tarvittaessa lämminvesivaraajaan. Jos tarvitaan enemmän lämmitys/käyttövettä kuin kompressori pystyy tuottamaan, laitteistossa sisäänrakennettu sähkövastus. XL1 XL6 XL9 XL7 XL2 MUISTA! Lämmitysjärjestelmän korkeimpiin kohtiin asennettava ilmausventtiilit. Putkistot huuhdeltava ennen lämpöpumpun liittämistä epäpuhtauksien aiheuttamien vahinkojen välttämiseksi. Symboliavain Symboli Merkitys Sulkuventtiili Takaiskuventtiili Sekoitusventtiili Shuntti/vaihtoventtiili Varoventtiili Lämpötilaanturi XL1 XL2 XL6 XL7 Liitäntä, lämpöjohto meno Liitäntä, lämpöjohto paluu Liitäntä, lämmönkeruu tulo Liitäntä, lämmönkeruu meno P Painemittari XL9 Liitäntä, lämminvesivaraaja Kiertovesipumppu Mudanerotin Suodatinpalloventtiili (palloventtiili integroiduilla suodattimella) Kompressori Kalvopaisuntasäiliö Tasopaisuntaastia Lämmönvaihdin Luku 4 Putkiliitännät 13

14 Mitat ja putkiliitännät Lämmönkeruupuoli Keruuputkisto 70 MUISTA! 1475 Keruuputkist pituus vaihtelee kalli/maaperän olosuhteiden, ilmastoalueen, lämmitysjärjestelmän (patteri tai lattialämmitys) ja tal lämmitysenergian mukaan. Kukin laitteisto täytyy mitoittaa erikseen. 725* * 620 XL1 XL6 XL9 XL7 440 XL Keräimen yhden silmukan pituus saa olla korkeintaan 400 m. Jos keruuputkisto jaetaan useampaan piiriin ne kytkettävä rinnan siten, että piirien virtaus voidaan säätää. Pintamaaputkist asennussyvyys määritetään paikallisten olosuhteiden mukaan ja putkien välin oltava vähintään 1,5 metriä. Jos lämpökaivoja useita, aukkojen väli määritetään paikallisten olosuhteiden mukaan. Varmista, että keruuputkisto nousee jatkuvasti lämpöpumppua kohti ilmataskujen välttämiseksi. Jos tämä ei ole mahdollista, korkeisiin kohtiin järjestettävä ilmausmahdollisuus. Koska lämmönkeruujärjestelmän lämpötila voi laskea alle 0 C, se pitää suojata jäätymiseltä 15 C saakka. Tilavuuslaskennan ohjearva käytetään 1 litraa valmista lämmönkeruuseosta putkimetriä kohti (koskee PEMputkea 40x2,4 PN 6,3). Sivuliitäntä Putkien mitat Lämmönkeruuliitäntöjä voidaan kääntää, kun halutaan liitäntä sivulle yläliitännän sijaan. Liitännän kääntäminen: 1. Irrota putki yläliitännästä. 2. Käännä putki haluttuun suuntaan. 3. Katkaise putki tarvittaessa halutun pituiseksi. Liitäntä (XL1)/(XL2) Lämmitysvesi meno/paluu ulk. Ø (mm) (XL9) Käyttövesiliitäntä ulk. Ø (mm) (XL6)/(XL7) Lämmönkeruu sisään/ulos Ø (mm) * Voidaan kallistaa sivuliitäntää varten. Luku 4 Putkiliitännät

15 Lämmönkeruupuolen kytkentä Eristä hueist kaikki lämmönkeruuputket veden tiivistymisen välttämiseksi. Sijoita tasoastia lämmönkeruujärjestelmän korkeimpaan kohtaan, sisääntulevaan putkeen ennen lämmönkeruupumppua (vaihtoehto 1). Ellei tasoastiaa voi sijoittaa korkeimpaan kohtaan, pitää käyttää paisuntasäiliötä (vaihtoehto 2). Tasoastiasta saattaa tippua tiivistynyttä vettä. Sijoita se siksi niin, ettei muu laitteisto vahingoitu. Varoventtiilin avautumispaineen oltava maks. 0,25 MPa (2,5 bar) ja se asennetaan lämmitysjärjestelmän paluuputkeen kuvan mukaisesti. Varoventtiilin poistovesiputki tulee vetää laskevana koko pituudeltaan vesitaskujen välttämiseksi, eikä se saa päästä jäätymään. Liitäntä termostaateilla varustettuun järjestelmään edellyttää, että kaikkiin pattereihin (silmukoihin) asennetaan ohitusventtiili tai että poistetaan muutama termostaatti tarpeeksi tehokkaan virtauksen takaamiseksi. Tasoastiaan merkittävä käytetyn jäätymisenestoaineen nimi. Asenna mukana toimitettu varoventtiili tasoastian alle kuvan mukaan. Varoventtiilin ylivuotoputki tulee vetää laskevana koko pituudeltaan vesitaskujen välttämiseksi, eikä se saa päästä jäätymään. Asenna sulkuventtiilit mahdollisimman lähelle lämpöpumppua. Asenna mukana toimitettu suodatinpalloventtiili tuloputkeen. Avoimeen pohjavesijärjestelmään liitettäessä höyrystimen likaantumis ja jäätymisvaaran vuoksi väliin asennettava pakkassuojattu piiri. Tämä vaatii ylimääräisen lämmönvaihtimen. Ve 1 Ve 2 P Lämminvesivaraaja Lämminvesivaraajan kytkentä XL6 XL7 Jos STAR Inverter:aa ei ole liitetty lämminvesivaraajaan tai jos se käyttää kiinteää lauhdutusta, lämminvesivaraajan liitäntä (XL9) tulpataan. Lämpöjohtopuoli Lämmitysjärjestelmän kytkeminen Lämmitysjärjestelmä, joka säätelee sisälämpötilaa STAR Inverter:n ohjausjärjestelmän ja esim. pattereiden, lattialämmityksen/jäähdytyksen, puhallinkvektoreiden jne. avulla. Asenna vaadittavat suojalaitteet, sulkuventtiilit (asennetaan mahdollisimman lähelle lämpöpumppua) sekä suodatinpalloventtiili. Mahdollinen lämminvesivaraaja varustettava tarvittavilla venttiileillä. Järjestelmässä pitää olla sekoitusventtiili, jos asetuksia muutetaan niin, että lämpötila voi ylittää 60 C. Käyttövesiasetukset tehdään valikossa Varoventtiilin avautumispaineen oltava maks. 1,0 MPa (10,0 bar) ja se asennetaan tulevaan kylmävesiputkeen kuvan mukaisesti. Varoventtiilin ylivuotoputki tulee vetää laskevana koko pituudeltaan vesitaskujen välttämiseksi, eikä se saa päästä jäätymään. MUISTA! Käyttövesituotanto aktivoidaan aloitusoppaassa tai valikossa 5.2. Luku 4 Putkiliitännät 15

16 Kiinteä lauhdutus Jos STAR Inverter lämmittää lämminvesivaraajaa kiinteällä lauhdutuksella, ulkoinen menolämpötilan anturi (BT25) pitää kytkeä, katso sivu22. Lisäksi tulee tehdä seuraavat valikkoasetukset. Valikko min. menolämpötila lämmitys suurin menojohd lämpötila käyttötila lämpöjohtopumppu 4.2 käyttötila Valikkoasetukset (paikalliset vaihtelut saattavat olla tarpeen) Haluttu lämpötila säiliössä. Haluttu lämpötila säiliössä. ajoittainen käsinohjaus Pohjavesijärjestelmä Välilämmönvaihdinta käytetään lämpöpumpun lämmönvaihtimen suojaamiseksi lialta. Vesi päästetään suotokaivo tai porakaivo. Katso sivulla 28 lisätietoa pohjavesipumpun liittämisestä. Tätä liitäntävaihtoehtoa käytettäessä "pienin keruu ulos" valikossa "keruuhälytysasetukset" täytyy muuttaa sopivaan arvo lämmönsiirtimen jäätymisen estämiseksi. Liitäntävaihtoehdot STAR Inverter voidaan asentaa mella eri tavalla, joista alla annetaan muutama esimerkki. Lisätietoja vaihtoehdosta osoitteessa sekä käytettävän lisävarusteen asennusohjeessa. Katso kohdasta sivulla 60 luettelo lisävarusteista, joita voi käyttää STAR Inverter:n yhteydessä. Puskurivaraaja Jos lämmitysjärjestelmän nestetilavuus liian pieni lämpöpumpun teho nähden, tulee siihen lisätä puskurivaraaja. Ilmanvaihd lämmöntalteenotto Laitteistoa voidaan täydentää poistoilmamoduulilla FLM, jka avulla voidaan ottaa talteen poistoilman lämpöenergia. Tiivistymisen välttämiseksi putket ja muut kylmät pinnat eristettävä diffuusiotiiviillä materiaalilla. Lämmönkeruujärjestelmä varustettava paisuntasäiliöllä (CM3). Se asennetaan mahdollisen tasoastian (CM2) tilalle. UlospuhallusilmaPoistoilma Ø 160 Ø 160 P 16 Luku 4 Putkiliitännät

17 Ilmaiskylmä Lisävaruste PCS 44 mahdollistaa ilmaiskylmän käytön esim. puhallinkvektorin avulla. Jäähdytysjärjestelmä kytketään lämpöpumpun lämmönkeruupiiriin, joten jäähdytyksen syöttö keruuputkistosta tapahtuu kiertovesipumpun ja shunttiventtiilin kautta. Tiivistymisen välttämiseksi putket ja muut kylmät pinnat eristettävä diffuusiotiiviillä materiaalilla. Kun jäähdytystä tarvitaan palj, puhallinkvektorissa tulee olla tippakouru ja vedenpoistoliitäntä. Lämmönkeruujärjestelmä varustettava paisuntasäiliöllä (CM3). Se asennetaan mahdollisen tasoastian (CM2) tilalle. Lattialämmitysjärjestelmä/esilämmitys LTO Ulkoinen kiertovesipumppu mitoitetaan lattialämmitysjärjestelmän tarpeita vastaavaksi. Jos lämmitysjärjestelmän nestetilavuus liian pieni lämpöpumpun teho nähden, tulee siihen lisätä puskurivaraaja. P Luku 4 Putkiliitännät 17

18 Kaksi tai useampia lämmitysjärjestelmiä Lisävarustetta ECS 40/ECS 41 voidaan käyttää, kun talossa useampia lämmitysjärjestelmiä, jotka edellyttävät eri menolämpötiloja. Shunttiventtiili säätää esim. lattialämmitysjärjestelmään menevän veden lämpötilaa. Allas Lisävaruste POOL 40 mahdollistaa allasveden lämmityksen lämmitysjärjestelmällä. Allaslämmityksen aikana lämmitysvettä kierrätetään STAR Inverterlämpöpumpun ja allasvaihtimen välillä lämpöpumpun sisäisillä kiertovesipumpuilla. 18 Luku 4 Putkiliitännät

19 5 Sähköliitännät Yleistä Kaikki sähkölaitteet paitsi ulkoanturi, hueanturi ja virtamuuntajat valmiiksi kytketty tehtaalla. Lämpöpumppu kytkettävä irti ennen kiinteistön eristystestiä. Jos kiinteistö varustettu vikavirtasuojilla, STAR Inverter pitää kytkeä erilliseen vikavirtasuojaan. Jos käytetään automaattivaroketta, sen tulee olla C tyyppinen. Katso varokekoko sivulla 63. Lämpöpumpun sähkökytkentäkaavio asentajan käsikirjassa. Tiedsiirto ja anturikaapeleita ulkoisiin liitäntöihin ei saa asentaa vahvavirtajohtojen läheisyyteen. Ulkoisen liitännän tiedsiirto ja anturikaapelin johdinalan tulee olla vähintään 0,5 mm², kun käytetään alle 50 m pituisia kaapeleita, esim. tyyppiä EKKX tai LiYY. STAR Inverter kaapelit pitää asentaa läpivienteihin (esim. UB1UB3, merkitty kuvaan). UB1UB3:ssa kaapelit vedetään lämpöpumpun läpi takapuolelta etupuolelle. Katkaisinta (SF1) ei saa asettaa asento "" tai " " ennen kattilaveden täyttöä. Sisäiset kompentit saattavat vaurioitua. Sähköasennukset ja mahdolliset huollot saa tehdä vain valtuutetun sähköasentajan valvnassa. Katkaise virta turvakytkimellä ennen mahdollista huoltoa. Sähköasennukset ja johtimien veto tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti. Lämpöpumpun elektriikan vahingoittumisen välttämiseksi tarkasta liitännät, pääjännite ja vaihejännite ennen keen käynnistystä. FA1 FD1 FD1SF2 RA3 Automaattivaroke UB1 UB2 UB3 Lämpöpumpun ohjauspiiri ja osa sen sisäisistä kompenteista suojattu sisäisesti automaattivarokkeella (FA1). Lämpötilarajoitin Lämpötilanrajoitin (FD1) katkaisee sähkövastuksen virransyötön, jos lämpötila nousee yli 89 C, ja palautetaan manuaalisesti. Palautus Lämpötilanrajoitin (FD1) etuluukun takana. Palauta lämpötilarajoitin painamalla sen painiketta (FD1SF2) pienellä ruuvitaltalla. Luoksepääsy, sähkökytkentä Sähkökaappien muovikansi avataan ruuvitaltalla. Tulokortin kansi avataan ilman työkaluja. Luku 5 Sähköliitännät 19

20 LEK Luukun irrotus, tulokortti 1. Irrota ruuvit ja käännä kansi ulos. Luukun irrotus, kytkentärasia 1. Kytke irti koskettimet. 2. Irrota ruuvit ja käännä kansi ulos. 2. Ota kansi pois. 20 Luku 5 Sähköliitännät

21 3. Ota kansi pois. AA1X1 3x400V kytkentä AA1X1 N 0 PE L1 1 L2 L3 Kaapelipidike Käytä sopivaa työkalua kaapeleiden irrottamiseen/kiinnittämiseen lämpöpumpun liittimiin. 3 PE1 Jos halutaan erillinen syöttö kompressorille ja sähkövastukselle, katso luku "Kosketin lisälämmön ja/tai kompressorin ulkoista estoa varten" kohdassa sivulla Tariffiohjaus Jos sähkövastuksen ja/tai kompressorin jännitteensyöttö katkeaa tietyksi ajaksi, täytyy samanaikaisesti tapahtua esto AUXtul kautta, katso "Liitäntämahdollisuudet Mahdolliset valinnat AUXtuloille" LEK LEK 3 Liitännät Häiriöiden välttämiseksi ulkoisten liitäntöjen tiedsiirto ja/tai anturikaapeleita ei saa asentaa alle 20 cm etäisyydelle vahvavirtakaapeleista. Sähköliitäntä STAR Inverter:n syöttökaapeli kytketään turvakytkimeen. Johdinalan tulee vastata käytettävää varoketta. Syöttökaapeli sisältyy toimitukseen ja tehtaalla kytketty sähkövastuskortin AA1 liittimeen X1. Asennukset tehtävä voimassa olevien määräysten ja asetusten mukaisesti. Luku 5 Sähköliitännät 21

22 Ohjausjärjestelmän ulkoisen ohjausjännitteen kytkentä Koskee vain 3x400V kytkentää. Merkitse sähkökaappiin varoitus ulkoisesta jännitteestä. Jos STAR Inverter:n ohjausjärjestelmän ulkoinen ohjausjännite kytketään sähkövastuskorttiin (AA1), liittimen AA1:X2 pistoke pitää siirtää liittimeen AA1:X9 (kuvan mukaan). Ohjausjännite (1x230V ~ 50Hz) kytketään liittimeen AA1:X11 (kuvan mukaan). Ulkolämpötilan anturi Ulkolämpötilaanturi (BT1) sijoitettava varjoisaan paikkaan tal pohjois tai luoteispuolelle, jottei esim. aamuaurinko vaikuta siihen. Anturi kytketään liittimiin X6:1 ja X6:2 tulokortissa (AA3). Käytä parikaapelia, jka poikkipintaala vähintään 0,5 mm². Mahdollinen kaapeliputki tiivistettävä, jotta kosteutta ei tiivisty ulkoanturin kotelo. AA3X6 STAR Inverter Ulkoinen BT1 Lämpötilaanturi, käyttöveden tuotanto AA1X8 ON Käyttöveden lämpötilaanturi (BT6) asennetaan lämminvesivaraajan anturiputkeen. Anturi kytketään liittimiin X6:7 ja X6:8 tulokortissa (AA3). Käytä 2napaista kaapelia, jka poikkipintaala vähintään 0,5 mm². Käyttövesituotanto aktivoidaan valikossa 5.2 tai aloitusoppaassa. AA1X2 AA3X N 0 PE L1 1 L2 L3 STAR Inverter F1145 AA1X9 AA1 BT6 L PE N AA1X11 1x230V+N+PE ohjausjännite Anturien kytkeminen Kytke anturit tulokortin (AA3) liittimeen X6 alla olevien ohjeiden mukaan. Lämpötilaanturi, käyttövesi huippu Yläosan lämpötilan anturi (BT7) voidaan kytkeä STAR Inverter:n tuloihin säiliön yläosan veden lämpötilan näyttöä varten. Katso anturin kytkentäohjeet sivulta 26. Lämpötilaanturi, ulkoinen menojohto Jos ulkoisen menojohd lämpötilaanturia (BT25) pitää käyttää, se kytketään liittimiin X6:5 ja X6:6 tulokortissa (AA3). Käytä 2napaista kaapelia, jka poikkipintaala vähintään 0,5 mm². AA3X6 AA3X STAR Inverter F1145 BT25 22 Luku 5 Sähköliitännät

23 Hueanturi STAR Inverter :n mukana toimitetaan hueanturi (BT50). Hueanturilla useita toimintoja: 1. Näyttää todellisen huelämpötilan STAR Inverter:n näytössä. 2. Tarjoaa mahdollisuuden muuttaa hueenlämpötilaa, C. 3. Mahdollistaa hueenlämpötilan hienosäätämisen. Asenna anturi neutraaliin paikkaan, jka lämpötila halutaan tietää. Sopiva paikka esim. vapaa käytävän seinä n. 1,5 m korkeudella lattiasta. On tärkeää, että anturi voi mitata huelämpötilan oikein, eikä sitä sijoiteta esim. syvennykseen, hyllyjen väliin, verh taakse, lämmönlähteen yläpuolelle tai läheisyyteen, ulkoovesta tulevaan veto tai suoraan auringpaisteeseen. Myös suljetut patteritermostaatit voivat aiheuttaa gelmia. Lämpöpumppu toimii ilman antureita, mutta jos halutaan lukea tal sisälämpötila STAR Inverter:n näytössä, anturi pitää asentaa. Hueanturi kytketään liittimiin X6:3 ja X6:4 tulokortissa (AA3). Jos anturia käytetään huelämpötilan muuttamiseen C asteina ja/tai huelämpötilan hienosäätämiseen, anturi pitää aktivoida valikossa Jos hueanturia käytetään hueessa, jossa lattialämmitys, siinä tulee olla vain näyttötoiminto, ei huelämpötilan ohjausta. Ulkoisen energiamittarin kytkeminen Ulkoisen energiamittarin kytkeminen vaatii tulokortin (AA3) versi 35 tai uudemman ja "display versi" 7312 tai uudemman. Yksi tai kaksi energiamittaria (BE6, BE7) kytketään liittimeen X22 ja/tai X23 tulokortissa (AA3). AA3X22/23 STAR ProduktNamn Inverter Ulkoinen Externt AA3X22/ Aktivoi energiamittari valikossa ja aseta sitten haluttu arvo (energia pulssia kohti) valikossa Asetukset +5V AA3X F1145 STAR Inverter RG05 Ulkoinen FD1BT30 AA1X7 AA1X3 AA1SF2 MUISTA! BT50 Tal lämpötilan muuttuminen kestää aikansa. Esimerkiksi lattialämmityksen yhteydessä lyhyt aikajakso ei aiheuta merkittävää huelämpötilan muutosta. Sähkövastus enimmäisteho STAR Inverter6 3 x 400 V Maks. 6,5 Kytkentäportaiden lukumäärä 13 STAR Inverter12 & 16 Maks. Vaihdettavissa (tehdasasetus ) Kytkentäportaiden lukumäärä 3 x 400 V porrasta (4 jos sähkövastus kytketty maks. 9 teholle) Maksimiteh asettaminen Sähkövastuksen maksimiteho asetetaan valikossa Taulukoissa näkyy sähkövastuksen kokaisvaihevirta käynnistyksen yhteydessä. Jos sähkövastus jo päällä mutta ei koko tehollaan, tauluk arvot voivat muuttua, koska ohjaus käyttää etupäässä tätä vastusta. Luku 5 Sähköliitännät 23

24 Enimmäisteh vaihtaminen Jos tarvitaan enemmän tehoa kuin toimitettaessa kytketty sähkövastuksen maksimiteho (7 ), lämpöpumppu voidaan kytkeä enintään 9 teholle. Siirrä valkoinen kaapeli liittimestä X7:23 liittimeen X3:13 (liittimen sinetti pitää murtaa) sähkövastuskortissa (AA1). 3x400V (suurin sähköteho, kytketty toimitettaessa 7 malleille STAR Inverter12 / 16) Suurin sähkövastusteho () Suurin vaihevirta L1 (A) 8,7 8,7 Suurin vaihevirta L2 (A) 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 Suurin vaihevirta L3 (A) 4,3 4,3 8,7 13,0 8,7 13,0 3x400V (suurin sähköteho, vaihtokytketty 9 mallille STAR Inverter12 / 16.) Suurin sähkövastusteho () Suurin vaihevirta L1 (A) 8,7 8,7 3x400V, STAR Inverter6 Suurin sähkövastusteho () 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 Suurin vaihevirta L1 (A) 2,2 2,2 2,2 2,2 7,5 9,7 7,5 9,7 7,5 9,7 Suurin vaihevirta L2 (A) 8,7 8,7 8,7 15,6 Suurin vaihevirta L2 (A) 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 Suurin vaihevirta L3 (A) 8,7 8,7 15,6 Suurin vaihevirta L3 (A) 8,7 8,7 8,7 8,7 7,5 7,5 16,2 16,2 16,2 16,2 Jos virtamuuntajia kytketty, lämpöpumppu valvoo vaihevirtoja ja kytkee sähköportaan automaattisesti vähiten kuormitettuun vaiheeseen. Varatila Kun lämpöpumppu asetetaan varatilaan (SF1 asetetaan asento ), vain tärkeimmät toiminnot ovat toiminnassa. Kompressori pysäytetty ja sähkövastus lämmittää lämmitysveden. Käyttövettä ei tuoteta. Valvtakytkintä ei ole kytketty. Katkaisinta (SF1) ei saa asettaa asento "" tai ennen kuin STAR Inverter täytetty vedellä. Sisäiset kompentit saattavat vaurioitua. Teho varatilassa Sähkövastuksen teho varatilassa asetetaan sähkövastuskortissa (AA1) olevalla dipkytkimellä (S2) alla olevan tauluk mukaan. Fabriksinställningen är 3,5 mallille STAR Inverter6 ja 6 mallille STAR Inverter12 / 16. 3x400V (suurin sähköteho, toimituskytketty 7 ) mallille STAR Inverter12 / 16) x400V (suurin sähköteho, vaihtokytketty 9 ) mallille STAR Inverter 12 / 16) Luku 5 Sähköliitännät

25 3x400V STAR Inverter6 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6, x400V 6 / 12 / 16 ON AA1SF Kuvassa dipkytkin (AA1SF2) tehdasasetuksessa, eli 3,5 STAR Inverter6:lle ja 6 STAR Inverter12 / 16:lle. virta ylittää päävarokkeen arv, sähkövastusportaan päällekytkentää ei sallita. Kiinteistön päävarokkeen koko asetetaan valikossa Valvtakytkin ja virrantunnistin Kun kiinteistössä lisäsähköä käytettäessä mta sähkönkuluttajaa kytkeytyneenä, olemassa vaara, että kiinteistön päävarokkeet laukeavat. STAR Inverter varustettu sisäänrakennetulla valvtakytkimellä, joka virrantunnistimen avulla ohjaa sähkövastuksen tehoportaita jakamalla kulutuksen eri vaiheille tai kytkemällä sähkövastuksen pois, jos jokin vaihe ylikuormittuu. Jos ylikuormitus ei poistu, vaikka sähkövastus kytketty pois päältä, kompressori pysäytetään. Se kytketään päälle, kun muu virrankulutus laskee. Virtamuuntajan kytkentä Kiinteistön vaiheiden kuormitus voi vaihdella. Jos taajuusmuuttaja kytketään raskaasti kuormitettuun vaiheeseen, kompressori saattaa pysähtyä ja sähkövastusta käytetään odotettua enemmän. Tämä merkitsee, että odotettua säästöä ei saavuteta. Virran mittausta varten asennettava virtatunnistin kuhunkin kiinteistön sähkökeskukseen tulevaan vaihejohto. Tämä suositeltavaa tehdä sähkökeskuksessa. Kytke virrantunnistin minapaiseen kaapeliin sähkökeskuksen vieressä olevassa kotelossa. Kotel ja STAR Inverter:n välisen minapaisen kaapelin johdinalan täytyy olla vähintään 0,5 mm². Kytke kaapeli tulokortin (AA3) liittimeen X4:14, jossa X4:1 yhteinen liitin kolmelle virtamuuntajalle. Sähkönsyöttö PEN L1 L 2 L 3 Varatilatermostaatti Varatilan menolämpötila asetetaan termostaatilla (FD1 BT30). Sen arvoksi voi asettaa joko 35 (esiasetus, esim. lattialämmitys) tai 45 C (esim.patterit). Sähkökeskus LEK Lämpöpumppu T3 T2 T Liitäntämahdollisuudet Valvtakytkin Sisäänrakennettu valvtakytkin STAR Inverter varustettu sisäänrakennetulla valvtakytkimellä, joka rajoittaa sähkövastuksen tehoportaita laskemalla voiko seuraavan sähkövastusportaan kytkeä kyseiseen vaiheeseen ilman, että päävaroke laukeaa. Jos AA3X4 Ulkoiset liitäntämahdollisuudet Tulokortissa (AA3) STAR Inverter ohjelmallisesti ohjattua AUXtuloa/lähtöä ulkoisen kosketintoiminn tai anturin kytkentään. Tämä tarkoittaa, että kun ulkoinen kosketintoiminto tai anturi kytketään yhteen kuudesta erikoisliitännästä, STAR Inverter:n ohjelmistossa valittava oikea toiminto oikealle liitännälle. Luku 5 Sähköliitännät 25

26 MUISTA! Jos ulkoinen kosketintoiminto tai anturi kytketään STAR Inverterlämpöpumppuun, käytetyn tul tai lähdön toiminto pitää valita valikossa 5.4, katso sivulla 50. Tulokortin valittavat tulot näille toiminnoille ovat: AUX1 AUX2 AUX3 AUX4 AUX5 Valittava lähtö AA3X7. AA3X6 AA3X6:910 AA3X6:1112 AA3X6:1314 AA3X6:1516 AA3X6:1718 pehmeät lähdöt/tulot5.4 estä lämpö aktivoi tilap. luksus ei käytössä ei käytössä ei käytössä hälytyslähtö F1145 Ulkoinen Externt AA3X6 STAR Inverter Yllä olevassa esimerkissä käytetään tuloja AUX1 (X6:910) ja AUX2 (X6:1112) tulokortissa (AA3). MUISTA! Osa seuraavista toiminnoista voidaan aktivoida ja ohjelmoida valikkoasetuksilla. AUXtulojen vaihtoehdot MUISTA! Ulkoinen kosketintoiminto tai anturi kytketään etuluukun takana olevan tulokortin ((AA3)) liittimeen (X6). Tul toiminto valitaan valikossa 5.4. Lämpötilaanturi, käyttövesi huippu Käyttöveden lämpötilaanturi voidaan kytkeä STAR Inverter lämpöpumppuun lämminvesivaraajan yläosan lämpötilan näyttöä varten. Lämpötilaanturi, käyttövesi yläosa (BT7) kytketään valittuun tulo (valikko 5.4, katso sivulla 50) liittimeen X6 tulokortissa (AA3), joka etuluukun takana ja asennetaan lämminvesivaraajan anturiputkeen. Käytä 2napaista kaapelia, jka poikkipintaala vähintään 0,5 mm². Lämpötilaanturi, jäähdytys/lämmitys Ulkoinen lämpötilaanturi (BT74) voidaan kytkeä STAR Inverter:een jäähdytys ja lämmityskäytön vaihtoajankohdan määrittämistä varten. Lämpötilaanturi kytketään valittuun tulo (valikko 5.4, vaihtoehto näkyy vain jos jäähdytyslisävaruste asennettu, katso sivulla 50) liittimessä X6 tulokortissa (AA3), joka asennettu etuluukun taakse ja asennetaan sopivaan paikkaan lämmitysjärjestelmässä. Käytä 2napaista kaapelia, jka poikkipintaala vähintään 0,5 mm². Kosketin lisälämmön ja/tai kompressorin ulkoista estoa varten Lisälämmön ja kompressorin esto tehdään kahdella eri AUXtulolla. Kun lisäyksen ja/tai kompressorin ulkoista estoa halutaan käyttää, se voidaan kytkeä etuluukun takana olevan tulokortin (AA3) liittimeen (X6). Lisäys ja/tai kompressori kytketään pois kytkemällä potentiaalivapaa kosketintoiminto tulo, joka valitaan valikossa 5.4, katso sivulla 50. Lisälämmön ja kompressorin esto voidaan yhdistää. Teho kytketty pois, kun kosketin suljettu. Kosketin ulkoiselle tariffiestolle Kun ulkoista tariffiestoa käytetään, se voidaan kytkeä etuluukun takana olevan tulokortin (AA3) liittimeen (X6). Tariffiesto tarkoittaa, että lisälämpö, kompressori, lämmitys ja käyttövesi kytketään pois kytkemällä potentiaalivapaa kosketintoiminto tulo, joka valitaan valikossa 5.4, katso sivu 50. Tariffiesto aktivoitu, kun kosketin kiinni. Kun tariffiesto aktiivinen, min. menolämpötilaa ei käytetä. Kosketin lämmön ulkoiselle estolle Kun ulkoista lämmityksen estoa käytetään, se voidaan kytkeä etuluukun takana olevan tulokortin (AA3) liittimeen (X6). Lämmitys kytketään pois kytkemällä potentiaalivapaa kosketintoiminto tulo, joka valitaan valikossa 5.4, katso sivulla 50. Koskettimen sulkeminen estää lämmityskäytön. 26 Luku 5 Sähköliitännät

27 Kun lämmön esto aktiivinen, min. menolämpötilaa ei käytetä. Kosketin käyttöveden ulkoiselle estolle Kun käyttöveden estoa käytetään, se voidaan kytkeä etuluukun takana olevan tulokortin (AA3) liittimeen X6. Käyttövesi kytketään pois kytkemällä potentiaalivapaa kosketintoiminto tulo, joka valitaan valikossa 5.4, katso sivu 50. Koskettimen sulkeminen estää käyttövesikäytön. Kosketin lämmönkeruupumpun ulkoiselle pakkoohjaukselle Kun lämmönkeruupumpun ulkoista pakkoohjausta käytetään, se voidaan kytkeä liittimeen X6 etuluukun takana olevassa tulokortissa (AA3). Lämmönkeruupumppua voidaan pakkoohjata kytkemällä potentiaalivapaa kosketintoiminto tulo, joka valitaan valikossa 5.4, katso sivulla 50. Koskettimen sulkeminen aktivoi lämmönkeruupumpun. Kosketin aktivoinnille "tilapäinen luksus" Ulkoinen kosketintoiminto voidaan kytkeä STAR Inverterlämpöpumppuun käyttövesitoiminn "tilapäinen luksus" aktivointia varten. Koskettimen tulee olla potentiaalivapaa ja se kytketään valittuun tulo (valikko 5.4, katso sivulla 50) liittimeen X6 tulokortissa (AA3). "tilapäinen luksus" aktivoidaan, kun kosketin suljettuna. Katso asennusohjeet lisätarvikkeen asentajan käsikirjasta. Kosketin puhallinnopeuden aktivoinnille MUISTA! Ulkoinen kosketintoiminto toimii vain, jos lisävaruste FLM asennettu ja aktivoitu. STAR Inverter lämpöpumppuun voidaan kytkeä ulkoinen kosketintoiminto yhden puhallinnopeuden aktivointia varten. Koskettimen pitää olla potentiaalivapaa ja se kytketään valittuun tulo (valikko 5.4, katso sivulla 50) liittimeen X6 tulokortissa (AA3). Koskettimen sulkeminen aktivoi valitun puhallinnopeuden. Nopeus palaa normaaliksi, kun kosketin avataan. NV10, paine/taso/virtausvahti lämmönkeruuliuos Jos lämmönkeruujärjestelmässä tarvitaan tasovahtia (lisävaruste NV10), se voidaan kytkeä valittuun tulo (valikko 5.4) katso sivulla 50) liittimeen X6 tulokortissa (AA3). Tulo voi myös kytkeä paine tai virtausvahdin. Tul oltava suljettu normaalikäytössä. Kosketin aktivoinnille "säästö" Ulkoinen kosketintoiminto voidaan kytkeä STAR Inverter:een lisäkäyttövesitilan säästö aktivointia varten. Koskettimen tulee olla potentiaalivapaa ja se kytketään valittuun tulo (valikko 5.4, katso sivu 50) tulokortin (AA3) liitinrimassa X6. Lisäkäyttövesitila säästö" aktiivinen, kun kosketin suljettuna. Kosketin aktivoinnille "ulkoinen säätö" Ulkoinen kosketintoiminto voidaan kytkeä STAR Inverterlämpöpumppuun menolämpötilan ja siten huelämpötilan muuttamiseksi. Kun kosketin kiinni,, asetetaan haluttu lämpötila C asteina (jos hueanturi kytketty ja aktivoitu). Ellei hueanturia ole kytketty tai aktivoitu, asetetaan lämpötila:n muutos (lämpökäyrän muutos) valittavien portaiden määrällä. Arvo säädettävissä välillä 10 ja +10. lämmitysjärjestelmä 1 Koskettimen tulee olla potentiaalivapaa ja se kytketään valittuun tulo (valikko 5.4, katso sivulla 50) liittimeen X6 tulokortissa (AA3). Muutoksen arvo asetetaan valikossa 1.9.2, "ulkoinen säätö". lämmitysjärjestelmä 2 8:lle 8:n ilmastointijärjestelmän 2 ulkoinen säätö vaatii lisävarusteen (MG40 ALW). Luku 5 Sähköliitännät 27

28 AUXlähdön vaihtoehdot (potentiaalivapaa vaihtava rele) Ulkoiset liitännät voidaan tehdä potentiaalivapaalla vaihtavalla releellä (maks. 2 A) tulokortin (AA3) liittimessä X7. Valittavat toiminnot ulkoiselle liitännälle: Summahälytyksen ilmaisu. Ulkoinen kiertovesipumppu, pohjavesipumppu tai käyttöveden kierrätyspumppu kytketään summahälytysreleeseen alla olevan kuvan mukaan. Merkitse sähkökaappiin varoitus ulkoisesta jännitteestä. Pohjavesipumpun ohjaus. Jäähdytystilan ilmaisu (vain jos jäähdytyslisävaruste asennettu) Käyttövesikierr kiertovesipumpun ohjaus. AA3X7 C NO NC Ulkoinen kiertovesipumppu (lämmitysvesi). Ulkoinen vaihtoventtiili lämmitysvedelle. STARF1X45 Inverter Ulkoinen Externt Lomaohjelma aktiivinen. L Jos jokin edellä mainituista kytketään liittimeen X7, se pitää valita valikossa 5.4, katso sivulla 50. AA3X7 N PE L N PE Summahälytys aktivoitu tehtaalla. Lisätarvikekortti vaaditaan, jos useita toimintoja kytketään liittimeen X7 ja summahälytyksen ilmaisu aktivoitu (katso sivulla 60). MUISTA! Kiertovesipumppu Relelähdön maksimikuormitus 2 A (230V AC). AA3X C NO NC AA3X7 Lisävarusteiden liitäntä Lisävarusteiden kytkentäohjeet löytyvät kyseisen lisävarusteen asennusohjeesta. Katso sivulta60 luettelo lisävarusteista, joita voi käyttää STAR Inverter:n yhteydessä. Lisävaruste, jossa piirikortti AA5 Kuvassa rele hälytystilassa. Jos katkaisin (SF1) asennossa " " tai " ", rele hälytystilassa. Lisävarusteet, joissa piirikortti AA5, kytketään lämpöpumpun liitinrimaan AA3X4: Käytä kaapelia LiYY, EKKX tai vastaavaa. Jos kytket useita lisävarusteita, kytke ensimmäinen lisävarustekortti suoraan lämpöpumpun liittimeen. Muut lisävarustekortit kytketään sarjaan ensimmäisen kanssa. Koska piirikortilla AA5 varustetut lisävarusteet voidaan kytkeä eri tavoin, lue aina asennettavan lisävarusteen asennusohje. 28 Luku 5 Sähköliitännät

29 N L PE PE N L PE PE EB100 AA3X4 A B GND AA3X STAR Inverter Lisävarustekortti 1 AA5X4 A 1 B 2 GND 3 A 4 B 5 GND AA5X4 X8 ON X4 X2 X10 X1 X9 Lisävarustekortti 2 A B GND A B GND AA5X AA5X4 X8 ON X4 X2 X10 X1 X9 8 Lisävaruste, jossa piirikortti AA9 Piirikortin AA9 sisältävät lisävarusteet kytketään ohjausyksikön tulokortin AA3 liitinrimaan X4:912. Käytä kaapelia LiYY, EKKX tai vastaavaa. Koska piirikortilla AA9 varustetut lisävarusteet voidaan kytkeä eri tavoin, lue aina asennettavan lisävarusteen asennusohje. AA3X4 STAR Inverter AA3X4 Lisätarvikkeet AA9X1 8 12V 9 A 10 B GND Luku 5 Sähköliitännät 29

30 6 Käynnistys ja säädöt Valmistelut 1. Varmista, että STAR Inverter ei ole vahingoittunut kuljetuksen aikana. 2. Varmista, että katkaisin (SF1) asennossa ( ). 3. Tarkasta, että mahdollisessa lämminvesivaraajassa ja lämmitysjärjestelmässä vettä. 9. Avaa täyttöryhmän (QZ20) vaihtoventtiili. 10. Jos vaihtoehtoa 1 käytetään (tasoastia), avaa tasoastian CM2 alla oleva venttiili. XL6 XL7 MUISTA! Tarkasta moottorinsuojakatkaisimet ja automaattivaroke. Ne ovat voineet laueta kuljetuksen aikana. Älä käynnistä STAR Inverterlämpöpumppua, jos järjestelmässä oleva vesi voinut jäätyä. Ve 2 Ve 1 P Täyttö ja ilmaus Suljetaan MUISTA! Riittämätön ilmaus voi vahingoittaa STAR Inverter:n kompentteja. Lämmitysjärjestelmän täyttö ja ilmaus XL1 XL6 XL9 XL7 XL2 Täyttö 1. Avaa täyttöventtiili (ulkoinen, ei sisälly toimitukseen). Ilmastointijärjestelmä täyttyy vedellä. 2. Avaa ilmausventtiili. 3. Sulje venttiili, kun ilmanpoistoventtiilistä virtaavassa vedessä ei ole ilmaa. Paineen tulisi jkun ajan kuluttua alkaa nousta. 4. Sulje täyttöventtiili, kun paine oikealla tasolla. Ilmaus 1. Ilmaa lämpöpumppu ilmausventtiilin kautta ja muu lämmitysjärjestelmä sen omien ilmausventtiileiden avulla. 2. Toista täyttö ja ilmaus, kunnes kaikki ilma poistunut ja paine oikea. Lämmönkeruujärjestelmän täyttö ja ilmaus Sekoita veteen jäätymisenestoainetta avoastiassa lämmönkeruujärjestelmää täytettäessä. Seoksen tulee kestää vähintään 15 C lämpötila. Käytä lämmönkeruunesteen täyttöön kytkettyä täyttöpumppua. 1. Tarkasta lämmönkeruujärjestelmän tiiviys. 2. Kytke täyttöpumppu ja paluujohto lämmönkeruujärjestelmän täyttöryhmään (QZ20) (lisävaruste). 3. Jos vaihtoehtoa 1 käytetään (tasoastia), sulje tasoastian CM2 alla oleva venttiili. 4. Sulje täyttöryhmän (QZ20) vaihtoventtiili. 5. Avaa täyttöryhmän (QZ20) venttiilit. 6. Käynnistä täyttöpumppu. 7. Täytä, kunnes nestettä tulee paluuputkesta. 8. Sulje täyttöryhmän (QZ20) venttiilit. XL1 XL2 XL6 XL7 XL9 Liitäntä, lämpöjohto meno Liitäntä, lämpöjohto paluu Liitäntä, lämmönkeruu tulo Liitäntä, lämmönkeruu meno Liitäntä, lämminvesivaraaja 30 Luku 6 Käynnistys ja säädöt

31 Symboliavain Aloitusoppaassa liikkuminen Symboli Merkitys Sulkuventtiili A. Sivu B. Nimi ja valikkumero kieli 4.6 Shuntti/vaihtoventtiili Varoventtiili P Painemittari Suodatinpalloventtiili (palloventtiili integroiduilla suodattimella) Kalvopaisuntasäiliö Tasopaisuntaastia Aloitusopas Lämmitysjärjestelmä täytettävä vedellä ja ilmattava ennen kuin katkaisin käännetään asento "". 1. Käännä STAR Inverter:n katkaisin (SF1) asento. 2. Noudata näytön aloitusoppaan ohjeita. Ellei aloitusopas käynnisty, kun käynnistät STAR Inverter:n, voit käynnistää sen käsin valikossa 5.7. VIHJE! Katso sivulla 36 lämpöpumpun ohjausjärjestelmän esittely (ohjaus, valikot jne.). Jos kiinteistö kylmä kun STAR Inverter käynnistetään, ei ole varmaa, että kompressori pystyy itsekseen täyttämään koko lämmitystarpeen, vaan lisälämpöä ehkä käytettävä. Käyttöönotto Aloitusopas käynnistyy, kun lämpöpumppu käynnistetään ensimmäistä kertaa. Aloitusoppaassa neuvotaan mitä tulee tehdä ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä sekä käydään läpi lämpöpumpun perusasetukset. Aloitusopas varmistaa, että käynnistys suoritetaan oikein eikä sitä saa sen vuoksi ohittaa. Aloitusopas voidaan käynnistää jälkikäteen valikossa 5.7. Jos aloitusopas jätetään tälle sivulle, se sulkeutuu automaattisesti 60 min C. Vaihtoehto / asetus A. Sivu Tästä näet miten pitkällä olet aloitusoppaassa. Voit selata aloitusoppaan sivuja seuraavasti: 1. Kierrä valitsinta, kunnes nuoli vasemmassa yläkulmassa (sivunumer vieressä) merkitty. 2. Siirry seuraavalle sivulle aloitusoppaassa painamalla OKpainiketta. B. Nimi ja valikkumero Tästä näet mihin ohjausjärjestelmän valikko tämä aloitusoppaan sivu perustuu. Suluissa olevat numerot ovat valik numero ohjausjärjestelmässä. Lisätietoa kyseisestä valikosta löydät sen ohjevalikosta tai käyttöohjeesta C. Vaihtoehto / asetus Näin teet järjestelmän asetukset. D. Ohjevalikko Missa valikoissa symboli, joka osoittaa että käytettävissä lisäohjeita. Ohjeteksteihin käsiksi pääsy: 1. Merkitse ohjekuvake kiertämällä valitsinta. 2. Paina OKpainiketta. Ohjetekstit koostuvat usein useammasta sivusta, joita voit selata valitsimella. MUISTA! Kun aloitusopas käynnissä, yksikään laitteist toiminnoista ei käynnisty automaattisesti. Opas ilmestyy jokaisen käynnistyksen yhteydessä, kunnes se estetään viimeisellä sivulla. Luku 6 Käynnistys ja säädöt 31

32 Jälkisäätö ja ilmaus Pumpun säätö, automaattikäyttö Lämmönkeruupuoli Jotta lämmönkeruujärjestelmän virtaus olisi oikea, lämmönkeruupumpun nopeus pitää asettaa oikein. STAR Inverter:ssa lämmönkeruupumppu, jota tavallisesti säädetään automaattisesti. Tietyt toiminnot ja lisävarusteet saattavat vaatia, että sitä käytetään manuaalisesti. Nopeus pitää silloin asettaa oikein, katso Pumpun säätö, manuaalinen käyttö. Automaattinen säätö tapahtuu, kun kompressori käynnissä ja asettaa automaattisesti lämmönkeruupumpun nopeuden, jotta meno ja paluulämpötilojen välinen lämpötilaero optimaalinen. Esim. passiivisessa jäähdytyskäytössä lämmönkeruupumpun täytyy käydä vakiopeudella, joka asetetaan valikossa Lämmönkeruupuoli Jotta lämmitysjärjestelmän virtaus olisi oikea, kiertovesipumpun nopeus pitää asettaa oikein. STAR Inverter:ssa kiertovesipumppu, jota tavallisesti säädetään automaattisesti. Tietyt toiminnot ja lisävarusteet saattavat vaatia, että sitä käytetään manuaalisesti. Nopeus pitää silloin asettaa oikein, katso Pumpun säätö, manuaalinen käyttö. Automaattinen säätö tapahtuu, kun kompressori käynnissä ja asettaa automaattisesti kiertovesipumpun käyttötilan mukaisen nopeuden, jotta meno ja paluulämpötilojen välinen lämpötilaero optimaalinen. Lämmityskäytössä käytetään mitoittavaa ulkolämpötilaa ja lämpötilaeroa valikossa Tarvittaessa kiertovesipumpun maksiminopeus voidaan rajoittaa valikossa Pumpun säätö, manuaalinen käyttö Lämmönkeruupuoli STAR Inverter:ssa lämmönkeruupumppu, jota säädetään automaattisesti. Jos nopeutta halutaan säätää manuaalisesti, avaa valikko (katso sivu44 ) ja deaktivoi "auto) ja aseta pumpun nopeus alla olevan käyrän mukaan. MUISTA! Kun käytetään passiivista jäähdytystä, lämmönkeruupumpun nopeus asetetaan valikossa STAR Inverter 6 P Käytettävissä oleva paine, kpa Käytettävissä Tillgängligt tryck oleva paine, kpa Sähköteho, Eleffekt W P60% Sähköteho, W 100 P100% P80% P40% 100% % % 10 40% 0 0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 STAR Inverter 12 Käytettävissä oleva paine, kpa % P40% P60% 60% Virtaus l/s Sähköteho, W 200 P100% 180 P80% 80% 100% 0 0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 STAR Inverter 16 Käytettävissä oleva paine, kpa Virtaus l/s Sähköteho, W 200 P100% 180 P80% 100% P60% 80% P40% 60% 20 40% 0 0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0, Virtaus l/s Lämmönkeruupuoli STAR Inverter:ssa lämmönkeruupumppu, jota säädetään automaattisesti. Jos nopeutta halutaan säätää manuaalisesti, avaa valikko (katso sivu 45 ) ja deaktivoi "auto) ja aseta pumpun nopeus alla olevan käyrän mukaan. 32 Luku 6 Käynnistys ja säädöt

33 LEK STAR Inverter 6 P Käytettävissä oleva paine, kpa 90 Käytettävissä Tillgängligt tryck oleva paine, kpa Sähköteho, Eleffekt W Sähköteho, W 80 P100% % P80% P60% 80% % 10 P40% ,00 0,05 40% 0 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 STAR Inverter 12 Käytettävissä oleva paine, kpa Virtaus l/s Sähköteho, W 70 P100% P80% % P60% 80% P40% 60% 40% ,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0 0,6 STAR Inverter 16 Käytettävissä oleva paine, kpa P40% 40% 60% P60% P80% 80% 60 Virtaus l/s Sähköteho, W 100 P100% ,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 Jälkisäätö, ilmaus, lämpöjohtopuoli 100% Virtaus l/s Alkuaikoina lämmitysvedestä vapautuu ilmaa ja ilmaukset ovat ehkä tarpeen. Jos lämpöpumpusta tai lämmitysjärjestelmästä kuuluu poreilua, koko järjestelmä ilmattava. Jälkisäätö, ilmaus, lämmönkeruupuoli Tasopaisuntaastia Tarkasta tasoastian (CM2) nestetaso. Jos taso laskenut, täytä järjestelmä. 1. Sulje astian alla oleva venttiili. 2. Irrota liitännät tasoastian päällä. 3. Täytä lämmönkeruuliuoksella, kunnes astia noin 2/3 täynnä. 4. Asenna liitäntä astian päällä. 5. Avaa astian alla oleva venttiili. Painetta korotetaan sulkemalla sisääntulevan pääjohd venttiili lämmönkeruupumpun (GP2) ollessa käynnissä ja tasoastia (CM2) avoinna niin, että nestettä imetään astiasta. Paisuntasäiliö Jos käytetään paisuntasäiliötä (CM3) tasoastian sijaan, tarkasta sen paine. Jos paine laskee, järjestelmään pitää täyttää lisää vettä. Huelämpötilan jälkisäätö Jos huelämpötilaa ei saada halutuksi, jälkisäätö ehkä tarpeen. Kylmä sää Jos huelämpötila liian matala, suurenna arvoa lämpökäyrä valikossa yhden askelen verran. Jos huelämpötila liian korkea, laske arvoa lämpökäyrä valikossa yhden askelen verran. Lämmin sää Jos huelämpötila liian matala, suurenna lämpötila (lämpökäyrän siirto) valikossa yhden askeleen verran. Jos huelämpötila liian korkea, laske lämpötila (lämpökäyrän siirto) valikossa yhden askeleen verran. Jäähdytys/lämpökäyrän asetukset järjestelmä menojohd lämpötila C lämpökäyrä ulkolämpötila C LEK 2/3 Luku 6 Käynnistys ja säädöt 33

34 34 järjestelmä menojohd lämpötila C lämpökäyrä Säätöalue: 0 15 Tehdasasetus: 9 jäähdytyskäyrä ulkolämpötila C jäähdytyskäyrä (vaatii lisävarusteen) Säätöalue: 0 9 Tehdasasetus: 0 Valikossa käyrä voit valita lämmityksen tai jäähdytyksen. Seuraavassa valikossa (lämpökäyrä/jäähdytyskäyrä) näkyy talosi lämmitys tai jäähdytyskäyrä. Käyrän tehtävä varmistaa tasainen sisälämpötila kaikissa ulkolämpötiloissa ja säästää siten energiaa. Näiden käyrien perusteella lämpöpumpun ohjausyksikkö määrittää järjestelmään menevän veden lämpötilan, menolämpötilan, ja siten sisälämpötilan. Valikossa voit valita käyrän ja myös lukea, miten menolämpötila muuttuu eri ulkolämpötiloissa. Otsik "järjestelmä" oikealla puolella oleva numero ilmaisee, minkä järjestelmän lämpö/jäähdytyskäyrä kyseessä. Lämpökäyrän jyrkkyys Lämmitys/jäähdytyskäyrän jyrkkyys ilmaisee, kuinka mta astetta menolämpötilaa nostetaan/lasketaan, kun ulkolämpötila laskee/nousee. Jyrkemmällä käyrällä lämmityksen menolämpötila korkeampi ja jäähdytyksen matalampi tietyssä ulkolämpötilassa. Menolämpötila Framledningstempereratur ( C) Jyrkempi käyrä Ulkolämpötila Utetemperatur ( C) Käyrän ihannejyrkkyys riippuu paikallisista ilmastoolosuhteista, tal lämmitysjärjestelmästä (patteri vai lattialämmitys) sekä siitä, kuinka hyvin talo eristetty. Käyrä asetetaan lämmitysjärjestelmän asennuksen yhteydessä, mutta sitä ehkä säädettävä jälkeenpäin. Sen jälkeen lämpökäyrää ei normaalisti tarvitse muuttaa. MUISTA! Sisälämpötilan hienosäädön yhteydessä käyrän paikkaa pitää siirtää ylös tai alaspäin, mikä tehdään valikossa 1.1 lämpötila. Luku 6 Käynnistys ja säädöt Käyrän muutos Lämpökäyrän muutos tarkoittaa, että menolämpötila muuttuu yhtä palj kaikissa ulkolämpötiloissa, esim. +2 muutos nostaa menolämpötilaa 5 C kaikissa ulkolämpötiloissa. Menojohd lämpötila maksimi ja minimiarvot Koska menojohd pyyntilämpötila ei voi nousta korkeammaksi kuin asetettu maksimiarvo eikä laskea alemmaksi kuin asetettu minimiarvo, lämpökäyrä kääntyy vaakasuuntaan näissä lämpötiloissa. MUISTA! Lattialämmitysjärjestelmien yhteydessä suurin menojohd lämpötila asetetaan tavallisesti välille C. Lattiajäähdytyksen yhteydessä pienin menolämpötila täytyy rajoittaa kdensoitumisen välttämiseksi. Tarkasta lattian suurin sallittu lämpötila lattiatoimittajaltasi. Käyrän päässä oleva numero osoittaa käyrän jyrkkyyden. Lämpömittarin vieressä oleva numero osoittaa lämpökäyrän muutoksen. Aseta uusi arvo valitsimella. Vahvista uusi asetus painamalla OKpainiketta. Käyrä 0 oma lämpökäyrä, joka luotu valikossa Toisen käyrän valitsemiseksi (käyrän jyrkkyys): Jos lämmitysjärjestelmiä vain yksi, käyrän numero jo merkitty, kun valikkoikkuna avautuu. 1. Valitse järjestelmä (jos niitä useampia), jka lämpökäyrä muutetaan. 2. Kun järjestelmän valinta vahvistetaan, lämpökäyrän numero merkitään. 3. Palaa säätötilaan painamalla OKpainiketta. 4. Valitse uusi käyrä. Käyrät numeroitu 0 15, suurempi numero tarkoittaa suurempaa jyrkkyyttä ja korkeampaa menolämpötilaa. Käyrä 0 tarkoittaa, että oma käyrä (valikko 1.9.7) käytetään. 5. Lopeta asetusten määrittäminen painamalla OKpainiketta. Käyrän lukeminen: 1. Kierrä valitsinta, niin että ulkolämpötilan akselin rengas merkitään. 2. Paina OKpainiketta. 3. Seuraa harmaata viivaa käyrään saakka ja lue vasemmalta vaakaviivan päästä menolämpötila valitussa ulkolämpötilassa. 4. Nyt voit lukea eri lämpötilat kiertämällä valitsinta oikealla tai vasemmalle ja lukea vastaavan menojohd lämpötilan.

35 5. Poistu lukutilasta painamalla OK tai takaisinpainiketta. VIHJE! Odota vuorokausi ennen uutta asetusta, jotta huelämpötila ehtii asettua. Jos ulka kylmä ja huelämpötila liian alhainen, lisää lämpökäyrän jyrkkyyttä askelen verran. Jos ulka kylmä ja huelämpötila liian korkea, pienennä lämpökäyrän jyrkkyyttä askelen verran. Jos ulka lämmin ja huelämpötila liian alhainen, lisää lämpökäyrän muutosta askelen verran. Jos ulka lämmin ja huelämpötila liian korkea, pienennä lämpökäyrän muutosta askelen verran. Luku 6 Käynnistys ja säädöt 35

36 7 Ohjaus Johdanto Näyttö SISÄILMASTO A B Näyttö Tilan merkkivalo F Katkaisimet (SF1) Katkaisin kolme tilaa: Päällä () Valmiustila ( ) Varatila ( ) C D E F OKpainike Takaisinpainike Valitsin Katkaisin G Varatilaa tulee käyttää vain silloin, kun lämpöpumpussa jokin vika. Tässä tilassa kompressori pysäytetään ja sähkövastus aktivoitu. Lämpöpumpun näyttö sammutettu ja merkkivalo palaa keltaisena. USBportti USBportti tuotenimen muovilevyn alla. USBporttia käytetään ohjelmist päivitykseen. A Näyttö G USBportti Näytössä näytetään ohjeita, asetukset ja käyttötietoja. Voit helposti liikkua valikoissa ja selata vaihtoehtoja asetusten muuttamiseksi tai saadaksesi haluamasi tiedot. Jos haluat ladata uusimman ohjelmistoversi laitteistoosi, mene osoitteeseen ja napsauta välilehteä "Ohjelmisto". B Tilan merkkivalo Merkkivalo ilmaisee lämpöpumpun tilan: palaa vihreänä normaalitilassa. palaa keltaisena, kun varatila aktivoitu. palaa punaisena hälytyksen lauettua. C OKpainike OKpainiketta käytetään seuraaviin: vahvista alivalik/vaihtoehd/asetuksen/aloitusoppaan sivun valinta. D Takaisinpainike Takaisinpainiketta käytetään: palataksesi edelliseen valikko. vahvistamattoman asetuksen peruuttamiseen. E Valitsin Valitsinta voi kiertää oikealle tai vasemmalle. Voit: siirtyä valikoissa ja vaihtoehtojen välillä. suurentaa tai pienentää arvoa. vaihtaa sivua misivunäytössä (esim. ohjeteksti ja huoltotiedot). 36 Luku 7 Ohjaus Johdanto

37 Valikkojärjestelmä Näytössä näkyvät valikkojärjestelmän neljä päävalikkoa sekä tiettyjä perustietoja. Ulkolämpötila Sisälämpötila (jos huelämpötilaanturi asennettu) Käyttöveden lämpötila HUOLTO Tietoa käytöstä Tilapäinen luksus (jos aktivoitu) Valikko 1 SISÄILMASTO Sisälämpötilan asetukset ja ohjelmointi. Katso lisätietoa ohjevalikosta tai käyttöohjeesta. Valikko 2 KÄYTTÖVESI Käyttövesituotann asetukset ja ohjelmointi. Katso lisätietoa ohjevalikosta tai käyttöohjeesta. Tämä valikko näkyy vain, jos lämminvesivaraaja liitetty lämpöpumppuun. Valikko 3 INFO Lämpötilan ja muiden käyttötietojen näyttö sekä hälytyslokiin käsiksi pääsy. Katso lisätietoa ohjevalikosta tai käyttöohjeesta. Valikko 4 LÄMPÖPUMPPU Kellajan, päiväyksen, kielen, näytön, käyntitilan jne. asetus. Katso lisätietoa ohjevalikosta tai käyttöohjeesta. Valikko 5 HUOLTO Lisäasetukset. Nämä asetukset tarkoitettu vain asentajalle ja huoltoteknikolle. Valikko tulee näkyviin, kun takaisinpainike pidetään aloitusvalikossa painettuna 7 sekunnin ajan. Katso sivulta 42. Luku 7 Ohjaus Johdanto 37

38 Valikkumero merkitty alivalikko Nimi ja valikkumero päävalikko SISÄILMASTO 1 Kuvake päävalikko SISÄILMASTO lämpötila ilmanvaihto normaali ohjelmointi pois lisäasetukset Merkitty päävalikko Symbolit alivalikot Nimi alivalikot Tilatiedot alivalikot Käyttö Kohdistinta siirretään kiertämällä valitsinta oikealle tai vasemmalle. Merkityt kohdat ovat aina vaaleita ja/tai niissä ylöskäännetty taite. Valitse valikko Valikkojärjestelmässä liikutaan merkitsemällä päävalikko ja painamalla sitten OKpainiketta. Näyttöön tulee uusi ikkuna alivalikoineen. Valitse yksi alivalikoista merkitsemällä se ja painamalla OKpainiketta. Aseta arvo aika päiväys päivä kuukausi vuosi aika ja päiväys h 12 h Valitse vaihtoehto smart ctrol säästö normaali luksus mukavuustila 2.2 Useita vaihtoehtoja sisältävässä valikossa valittu vaihtoehto näytetään vihreällä ruksilla. Toisen vaihtoehd valitsemiseksi: 1. Merkitse haluttu vaihtoehto. Yksi vaihtoehdoista esivalittu (valkoinen). 2. Vahvista valinta painamalla OKpainiketta. Valitun vaihtoehd viereen tulee vihreä ruksi. Muutettava arvo Yhden arv asettamiseksi: 1. Merkitse valitsimella asetettava arvo. 2. Paina OKpainiketta. Arv tausta muuttuu vihreäksi, mikä tarkoittaa, että olet säätötilassa. 3. Suurenna arvoa kiertämällä valitsinta oikealle ja pienennä arvoa kiertämällä sitä vasemmalle. 4. Vahvista asetettu arvo painamalla OKpainiketta. Palaa alkuperäiseen arvo painamalla takaisinpainiketta. 38 Luku 7 Ohjaus Johdanto

39 Selaa ikkunoita Valikossa voi olla useita ikkunoita. Siirry ikkunoiden välillä kiertämällä valitsinta. Nykyinen valikkoikkuna Valik ikkunoiden lukumäärä Selaa aloitusoppaan ikkunoita kieli 4.6 Nuoli aloitusoppaan sivujen selaamiseen 1. Kierrä valitsinta, kunnes nuoli vasemmassa yläkulmassa (sivunumer vieressä) merkitty. 2. Siirry seuraavaan kohtaan aloitusoppaassa painamalla OKpainiketta. Ohjevalikko Missa valikoissa symboli, joka osoittaa että käytettävissä lisäohjeita. Ohjeteksteihin käsiksi pääsy: 1. Merkitse ohjekuvake kiertämällä valitsinta. 2. Paina OKpainiketta. Ohjetekstit koostuvat usein useammasta sivusta, joita voit selata valitsimella. Luku 7 Ohjaus Johdanto 39

40 8 Ohjaus valikot Valikko 1 SISÄILMASTO 1 SISÄILMASTO 1.1 lämpötila 1.2 ilmanvaihto * 1.3 ohjelmointi 1.9 lisäasetukset lämmitys jäähdytys * lämmitys jäähdytys * ilmanvaihto * käyrä ulkoinen säätö lämpökäyrä jäähdytyskäyrä * pienin menolämpötila lämmitys hueanturiasetukset jäähdytysasetukset * puhaltimen palautumisaika * jäähdytys * oma käyrä pisteensiirto yöjäähdytys FLM jäähdytys* lämmitys jäähdytys * Valikko 2 KÄYTTÖVESI 2 KÄYTTÖVESI* 2.1 tilapäinen luksus 2.2 mukavuustila 2.3 ohjelmointi 2.9 lisäasetukset jaks. korotus käyttövesikierto * Valikko 3 INFO 3 INFO 3.1 huoltotiedot 3.2 kompressoritiedot 3.3 lisäyksen tiedot 3.4 hälytysloki 3.5 sisälämpötilaloki * Vaatii lisävarusteen. 40 Luku 8 Ohjaus valikot

41 Valikko 4 LÄMPÖPUMPPU 4 LÄMPÖPUMPPU 4.1 plustoiminnot * allas * internet myupway sms * smart price adapti 4.2 käyttötila 4.4 aika ja päiväys 4.6 kieli 4.7 lomaasetus 4.9 lisäasetukset smart energy source asetukset aurinkosähkö * käyttöpriorisointi autom.tilan asetukset asteminuuttiasetukset tehdasasetukset käyttäjä Est ohjelmointi hetkellinen hinta CO2 impact tariffijaksot, sähkön hinta tariffijakso, kiinteä sähkök tariffijakso, ulkoinen shuntti tariffijakso, ulkoinen porras tariffijaksot, OPT10 * Vaatii lisävarusteen. Luku 8 Ohjaus valikot 41

42 Valikko 5 HUOLTO Yleiskuvaus 5 HUOLTO 5.1 käyttöasetukset käyttövesiasetukset * suurin menojohd lämpötila maks. poikkeama menolämp Hälytystoimenpiteet puhallinnop. poistoilma * keruuhälytysasetukset käyttötila lkpumppu lämmönkeruupumpun nopeus käyttötila lämpöjohtopumppu kiertovesipumpun nopeus sisäinen sähkölisäys Virtausaset. lämmitysjärj heat pump testing taajuuden esto 5.2 järjestelmäasetukset lisävarusteet 5.3 lisävarusteasetukset 5.4 pehmeät lähdöt/tulot 5.5 tehdasasetus huolto 5.6 pakkoohjaus 5.7 aloitusopas 5.8 pikakäynnistys 5.9 lattiankuivaustoiminto 5.10 muutosloki FLM * shunttiohjattu lisälämpö * lisäilmastointijärjestelmä * aurinkolämpö * porrasohjattu lisälämpö käyttövesimukavuus * modbus * poisto/tuloilmamoduuli * GBM tiedsiirtomoduuli * kosteusmittari * ulk. kulutusmittari* 42 * Vaatii lisävarusteen. Mene päävalikko ja siirry huoltovalikko painamalla Takaisinpainiketta 7 sekunnin ajan. Alivalikot Valikossa HUOLTO oranssi teksti, mikä tarkoittaa, että se tarkoitettu asentajan käyttöön. Tässä valikossa useita alivalikoita. Valikoiden oikealla puolella näkyvät kunkin valik tilatiedot. käyttöasetukset Lämpöpumpun käyttöasetukset. järjestelmäasetukset Lämpöpumpun järjestelmäasetukset, lisätarvikkeiden aktivointi jne. Luku 8 Ohjaus valikot lisävarusteasetukset Lisätarvikkeiden käyttöasetukset. pehmeät lähdöt/tulot Tulokortin (AA3) ohjelmallisesti ohjattujen tulojen ja lähtöjen asetukset. tehdasasetus huolto Kaikkien käyttäjän käytettävissä olevien asetusten (mukaan lukien lisäasetusvalikko) palautus tehdasarvoihin. pakkoohjaus Lämpöpumpun kompenttien pakkoohjaus. aloitusopas Lämpöpumpun ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä näytettävän aloitusoppaan käsinkäynnistys. pikakäynnistys Kompressorin pikakäynnistys.

43 Virheelliset asetukset huoltovalikoissa voivat vahingoittaa lämpöpumppua. Valikko 5.1 käyttöasetukset Tämän alavalikoissa tehdään lämpöpumpun käyttöasetukset. Valikko käyttövesiasetukset säästö Säätöalue käynnistyslämpötila säästö: 5 55 C Tehdasasetus käynnistyslämpötila säästö: 38 C Säätöalue pysäytyslämpötila säästö: 5 60 C Tehdasasetus pysäytyslämpötila säästö: 48 C normaali Säätöalue käynnistyslämpöt. normaali: 5 60 C Tehdasasetus käynnistyslämpöt. normaali: 41 C Säätöalue pysäytyslämpöt. normaali: 5 65 C Tehdasasetus pysäytyslämpöt. normaali: 50 C luksus Säätöalue käynnistyslämpötila luksustila: 5 70 C Tehdasasetus käynnistyslämpötila luksustila: 44 C Säätöalue pysäytyslämpötila luksus: 5 70 C Tehdasasetus pysäytyslämpötila luksus: 53 C pysäytyslämpöt. per korotus Säätöalue: C Tehdasasetus: 55 C latausmenettely Säätöalue: tav.lämp, lämpötilaero Tehdasasetus: lämpötilaero korkea teho Säätöalue: päälle/pois Tehdasasetus: pois Tässä asetetaan käyttöveden käynnistys ja pysäytyslämpötilat eri mukavuusvaihtoehdoille valikossa 2.2 sekä jaksoittaisen korotuksen pysäytyslämpötila valikossa Suurempaa lataustehoa varten valitse suuri teho. Tässä valitaan käyttöveden latausmenettely. lämpötilaero" suositellaan latauskierukalla varustetuille lämminvesivaraajille, "tav.lämp" suositellaan kaksoisvaipalla ja käyttövesikierukalla varustetuille lämminvesivaraajille. "korkea teho" aktivoituna käyttövettä lämmitetään vakiokäyttöä suuremmalla teholla ja käyttövesimäärä siten suurempi. Valikko suurin menojohd lämpötila lämmitysjärjestelmä Säätöalue: 2080 C Tehdasasetus: 60 C Tässä asetetaan lämmitysjärjestelmän korkein menolämpötila. Jos talossa enemmän kuin yksi lämmitysjärjestelmä, kullekin järjestelmälle voidaan asettaa erilliset menolämpötilat. Lämmitysjärjestelmien 2 8 menolämpötilat eivät voi olla korkeammat kuin lämmitysjärjestelmän 1 menolämpötila. MUISTA! Lattialämmitysjärjestelmän yhteydessä suurin menojohd lämpötila asetetaan tavallisesti välille 35 ja 45 C. Tarkasta lattian suurin sallittu lämpötila lattiatoimittajaltasi. Valikko maks. poikkeama menolämp. maks. ero kompr. Säätöalue: 1 25 C Tehdasasetus: 10 C maks. ero lisäläm. Säätöalue: 1 24 C Tehdasasetus: 3 C Tässä asetetaan suurin sallittu ero lasketun ja todellisen menolämpötilan välillä kompressori ja lisäyskäytössä. Maks. ero lisäys ei saa koskaan olla suurempi kuin maks. ero kompressori. maks. ero kompr. Jos todellinen menolämpötila ylittää lasketun menolämpötilan asetetulla arvolla, asetetaan asteminuuttilukemaksi 0. Jos tarvitaan vain lämmitystä, lämpöpumpun kompressori pysähtyy. maks. ero lisäläm. Jos "lisäys valittu ja aktivoitu valikossa 4.2 ja todellinen menolämpötila ylittää lasketun asetetulla arvolla, sähkövastus pysäytetään. Valikko Hälytystoimenpiteet Tässä voit valita miten lämpöpumppu ilmoittaa, että näytössä näkyy hälytys. Lämpöpumppu joko lopettaa käyttöveden tuottamisen (tehdasasetus) ja/tai laskee huelämpötilaa. MUISTA! Ellei hälytystoimenpidettä valita, energiankulutus saattaa kasvaa hälytyksen yhteydessä. Luku 8 Ohjaus valikot 43

44 44 Valikko puhallinnop. poistoilma (vaatii lisävarusteen) normaali sekänopeus 14 Säätöalue: % Tässä asetetaan puhaltimen viiden valittavan tilan nopeudet. MUISTA! Väärin säädetty ilmavirta voi vahingoittaa taloa ja suurentaa energiankulutusta. Valikko keruuhälytysasetukset pienin keruu ulos Säätöalue: C Tehdasasetus: 8 C pienin keruu ulos Tässä asetetaan, missä lämpötilassa lämpöpumppu hälyttää liian alhaisesta lämmönkeruun menolämpötilasta. Jos "automaattinen palautus" valittu, hälytys nollautuu, kun lämpötila noussut 1 C asetusarv yläpuolelle. Kompressorin pyörimisnopeutta lasketaan, kun lämmönkeruunesteen lämpötila lähestyy lämmönkeruunesteen lämpötilan asetettua minimiarvoa. Kompressorin ohjaus pyrkii pitämään lämmönkeruunesteen menolämpötilan 2 astetta korkeampana kuin lämmönkeruunesteen menolämpötilan asetettu minimiarvo. Valikko käyttötila lkpumppu käyttötila Säätöalue: ajoittainen, jatkuva, 10 päivää jatkuva Tehdasasetus: ajoittainen Tässä asetetaan lämmönkeruupumpun käyttötila. ajoittainen: Lämmönkeruupumppu käynnistyy n. 20 sekuntia ennen kompressoria ja pysähtyy n. 20 sekuntia kompressorin jälkeen. jatkuva: Jatkuva käyttö. 10 päivää jatkuva: Jatkuva käyttö 10 vuorokautta. Sen jälkeen pumppu siirtyy ajoittaiseen käyttöön. VIHJE! Voit käyttää "10 päivää jatkuva" käynnistyksen yhteydessä, jotta saat jatkuvan kierr käynnistysaikana ja järjestelmä helpompi ilmata. Luku 8 Ohjaus valikot Valikko lämmönkeruupumpun nopeus käyttötila Säätöalue: auto / käsinohjaus / kiinteä delta Tehdasasetus: auto deltat Säätöalue: 2 10 C Tehdasasetus: 4 C nop odotustilassa Säätöalue: % Tehdasasetus: 70 % käsinohjaus Säätöalue: % Tehdasasetus: 100 % nop. akt. jäähd (vaatii lisävarusteen) Säätöalue: % Tehdasasetus: 70 % nop. pass. jäähd (vaatii lisävarusteen) Säätöalue: % Tehdasasetus: 100 % Tässä asetetaan lämmönkeruupumpun nopeus. Valitse "auto", jos lämmönkeruupumpun nopeus säädetään automaattisesti (tehdasasetus) optimaalista käyttöä varten. Lämmönkeruupumpun manuaalista käyttöä varten deaktivoi "auto" ja aseta arvo 1 ja 100 % välille. Lämmönkeruupumpun käyttöön "kiinteä delta":llä valitse "kiinteä delta" kohdassa "käyttötila" ja aseta arvo välille 2 10 C. Jos jäähdytysmoduuli asennettu tai lämpöpumpussa sisäänrakennettu jäähdytystoiminto, voit myös asettaa lämmönkeruupumpun nopeuden passiivisessa jäähdytyskäytössä (lämmönkeruupuppu käy manuaalisessa tilassa). Jos käyntitilaksi valittu jatkuva (katso "Valikko käyttötila lkpumppu", sivu 44), voidaan myös valita odotustila. Kiertovesipumppu käy ja kompressori pysähtyy. Valikko käyttötila lämpöjohtopumppu käyttötila Säätöalue: auto, ajoittainen Tehdasasetus: auto Tässä asetetaan lämpöjohtopumpun käyttötila. auto: Kiertovesipumppu käy STAR Inverter:n käyttötilassa. ajoittainen: Kiertovesipumppu käynnistyy n. 20 sekuntia ennen kompressoria ja pysähtyy samaan aikaan kompressorin kanssa.

45 Valikko kiertovesipumpun nopeus Käyttötila Säätöalue: auto / käsinohjaus Tehdasasetus: auto Käyttöveden manuaalinen säätö Säätöalue: % Tehdasasetus: 70 % Lämmityksen manuaalinen säätö Säätöalue: % Tehdasasetus: 70 % Manuaalinen allaslämmityksen säätö Säätöalue: % Tehdasasetus: 70 % odotustila Säätöalue: % Tehdasasetus: 30 % korkein sallittu nopeus Säätöalue: % Tehdasasetus: 100 % nop. akt. jäähd (vaatii lisävarusteen) Säätöalue: % Tehdasasetus: 70 % nop. pass. jäähd (vaatii lisävarusteen) Säätöalue: % Tehdasasetus: 70 % Tässä asetetaan kiertovesipumpun nopeus eri käyttötiloissa. Valitse "auto", jos kiertovesipumpun nopeus säädetään automaattisesti (tehdasasetus) optimaalista käyttöä varten. Jos "auto" aktivoitu lämmityskäyttöä varten, voit myös tehdä asetuksen "korkein sallittu nopeus", joka rajoittaa kiertovesipumpun nopeuden eikä salli sen käydä asetettua arvoa suuremmalla nopeudella. Kiertovesipumpun manuaalista käyttöä varten deaktivoi "auto" kyseistä käyttötilaa varten ja aseta arvo 0 ja 100 % välille (aikaisemmin asetettu "korkein sallittu nopeus" arvo ei enää päde). "lämmitys" tarkoittaa kiertovesipumpun lämmityskäyttötilaa. "odotustila" tarkoittaa kiertovesipumpun lämmitys tai jäähdytyskäyttötilaa, mutta kun lämpöpumppu ei tarvitse kompressoria tai sähkövastusta ja sen nopeus laskee. "käyttövesi" tarkoittaa kiertovesipumpun käyttövesikäyttötilaa. "allas" (vaatii lisävarusteen) tarkoittaa kiertovesipumpun allaslämmitystilaa. "jäähdytys" (vaatii lisävarusteen) tarkoittaa kiertovesipumpun jäähdytyskäyttötilaa. Jos jäähdytysmoduuli asennettu tai lämpöpumpussa sisäänrakennettu jäähdytystoiminto, voit myös asettaa kiertovesipumpun nopeuden aktiivisessa ja passiivisessa jäähdytyskäytössä (kiertovesipumppu käy manuaalisessa tilassa). Valikko sisäinen sähkölisäys maks.kytk.sähköteho 3x400V, STAR Inverter12 / 16 Säätöalue STAR Inverter12 / 16: 7 / 9 Tehdasasetus STAR Inverter12 / 16: 7 maks.sääd.sähköteho Säätöalue STAR Inverter6 3x400V: 0 6,5 Tehdasasetus STAR Inverter6 3x400V: 6 varokekoko Säätöalue: A Tehdasasetus: 25A virtamuuntajien muuntosuhde Säätöalue: Tehdasasetus: 300 Tässä asetetaan STAR Inverter:n sisäisen sähkövastuksen maksimiteho sekä laitteist varokekoko. Tässä voit tarkistaa, mikä virrantunnistin asennettu mihinkin vaiheeseen (edellyttää, että virrantunnistimet asennettu, katso sivu 25). Merkitse "tunnista vaihejärjestys" ja paina OKpainiketta. Tarkastuksen tulos tulee näkyviin heti valikko "tunnista vaihejärjestys". Valikko Virtausaset. lämmitysjärj. tehdasaset. Säätöalue: patteri, lattialämmitys, pat. + lattialäm., MUT C Tehdasasetus: patteri Säätöalue MUT: 40,0 20,0 C Tehdasasetus MUT: 18,0 C oma aset. Säätöalue dt MUT:ssa: 0,0 25,0 Tehdasasetus dt MUT:ssa: 10,0 Säätöalue MUT: 40,0 20,0 C Tehdasasetus MUT: 18,0 C Tässä asetetaan, millaiseen lämmönjakojärjestelmään kiertovesipumppu (GP1) kytketty. dt MUT:ssa tulo ja menolämpötilojen välinen ero asteina mitoitetussa ulkolämpötilassa. Luku 8 Ohjaus valikot 45

46 Valikko heat pump testing Tämä valikko tarkoitettu STAR Inverter:n testaukseen eri standardien mukaisesti. Valik käyttö muuhun tarkoitukseen voi aiheuttaa sen, että laitteisto ei toimi oikein. Tässä valikossa useita alivalikoita, yksi kutakin standardia kohti. Valikko taajuuden esto taajuuden esto 1 Näytön säätöalue: käynnistys: Hz seis: Hz Suurin säätöalue: 50 Hz. taajuuden esto 2 Näytön säätöalue: käynnistys: Hz seis: Hz Suurin säätöalue: 50 Hz. Tässä voit asettaa taajuusalueen, jossa kompressori estetty. Säätöalueen rajat vaihtelevat riippuen laitteistoa ohjaavasta tuotteesta. Suuri estetty taajuusalue voi aiheuttaa kompressorin nykivää toimintaa. Valikko 5.2 järjestelmäasetukset Tässä voit määrittää lämpöpumpun järjestelmäasetukset, esim. mitä lisävarusteita asennettu. Jos lämminvesivaraaja liitetty STAR Inverterlämpöpumppuun, käyttöveden lämmitys aktivoitava tässä. Lisävarusteet voidaan aktivoida kahdella tavalla. Voit joko merkitä vaihtoehd luettelossa tai käyttää automaattitoimintoa "etsi asennettuja lisävarusteita". etsi asennettuja lisävarusteita Merkitse "etsi asennettuja lisävarusteita" ja paina OKpainiketta STAR Inverterlämpöpumppuun liitettyjen lisävarusteiden automaattisen haun käynnistämiseksi. MUISTA! Tiettyjä lisävarusteita ei löydetä automaattisesti, vaan ne pitää valita käsin, katso valikko 5.4. Merkitse pohjavesipumppu vain, jos lisävarustetta AXC 40 käytetään kiertovesipumpun ohjaukseen. Tässä voit määrittää lämpöpumpun järjestelmäasetukset, esim. mitä lisävarusteita asennettu. Valikko lisävarusteet Tässä voit määrittää asennetut lisävarusteet. Jos lämminvesivaraaja liitetty STAR Inverterlämpöpumppuun, käyttöveden lämmitys aktivoitava tässä. Lisätarvikkeet voidaan aktivoida kahdella tavalla. Voit joko merkitä vaihtoehd luettelossa tai käyttää automaattitoimintoa "etsi asennettuja lisävarusteita". etsi asennettuja lisävarusteita Merkitse etsi asennettuja lisävarusteita" ja paina OKpainiketta STAR Inverterlämpöpumppuun liitettyjen lisätarvikkeiden automaattisen haun käynnistämiseksi. MUISTA! Tiettyjä lisävarusteita ei löydetä automaattisesti, vaan ne pitää valita valikossa 5.4. Merkitse vain pohjavesipumppu, jos lisävarustetta AXC 40 käytetään kiertovesipumpun ohjaamiseen. Valikko 5.3 lisävarusteasetukset Tämän alavalikoissa tehdään asennettujen ja aktivoitujen lisätarvikkeiden käyttöasetukset. Valikko FLM pumpun jatkuva käyttö Säätöalue: päälle/pois Tehdasasetus: pois sulatuksen aikaväli Säätöalue: 1 30 h Tehdasasetus: 10 h kk suod.hälytysten välillä Säätöalue: 1 12 Tehdasasetus: 3 aktivoi jäähdytys Säätöalue: päälle/pois Tehdasasetus: pois 46 Luku 8 Ohjaus valikot pumpun jatkuva käyttö: Valitse poistoilmamoduulin kiertovesipumpun jatkuvaa käyttöä varten. sulatuksen aikaväli: Tässä voit asettaa poistoilmamoduulin lämmönvaihtimen sulatusten minimiaikavälin.

47 Kun poistoilmamoduuli käynnissä, lämmönvaihdin jäähtyy ja siihen voi kertyä jäätä. Jos jäätä liikaa, lämmönsiirtokyky heikkenee ja lämmönvaihdin sulatettava. Sulatustoiminto lämmittää lämmönvaihdinta niin, että jää sulaa ja vesi valuu pois kdenssivesiletkua pitkin kk suod.hälytysten välillä: Tässä voit määrittää poistoilmamoduulin suodattimien puhdistusilmoituksen aikavälin kuukausina. Poistoilmamoduulin ilmansuodatin pitää puhdistaa säännöllisesti. Puhdistusväli riippuu poistoilman pölyisyydestä. aktivoi jäähdytys: Täällä voit aktivoida viilennyksen poistoilmamoduulilla. Kun toiminto aktiivinen, jäähdytysasetukset näkyvät valikkojärjestelmässä. Katso toiminnan kuvaus lisätarvikkeen asennuskäsikirjasta. Valikko shunttiohjattu lisälämpö priorisoitu lisä Säätöalue: päälle/pois Tehdasasetus: pois käynnistysero lisälämpö Säätöalue: GM Tehdasasetus: 400 GM minimikäyntiaika Säätöalue: 0 48 h Tehdasasetus: 12 h alin lämpötila Säätöalue: 5 90 C Tehdasasetus: 55 C shunttivahvistus Säätöalue: 0,1 10,0 Tehdasasetus: 1,0 shuntin odotusaika Säätöalue: s Tehdasasetus: 30 s Valikko lisäilmastointijärjestelmä käytä lämmitystilassa Säätöalue: päälle/pois Tehdasasetus: päällä käytä jäähdytystilassa Säätöalue: päälle/pois Tehdasasetus: pois shunttivahvistus Säätöalue: 0,1 10,0 Tehdasasetus: 1,0 shuntin odotusaika Säätöalue: s Tehdasasetus: 30 s Valikossa valitset, minkä lämmitysjärjestelmän (2 8) haluat säätää. Seuraavassa valikossa teet asetukset valitsemaasi lämmitysjärjestelmään. Jos lämpöpumppu liitetty useampaan lämmitysjärjestelmään, niihin voi tiivistyä kosteutta, ellei niitä ole tarkoitettu jäähdytyskäyttöön. Kdenssiveden tiivistymisen estämiseksi varmista, että "käytä lämmitystilassa" valittu lämmitysjärjestelmissä, joita ei käytetä jäähdytykseen. Tämä tarkoittaa, että muiden lämmitysjärjestelmien alishuntit sulkeutuvat, kun jäähdytyskäyttö aktivoidaan. MUISTA! Tämä asetus näkyy vain, jos "pas./akt. jäähdytys, 2putki" tai "passiivinen jäähdytys, 2putki" aktivoitu valikossa Tässä asetetaan shunttivahvistus ja odotusaika asennetuille lämmitysjärjestelmille. Katso toiminnan kuvaus lisätarvikkeen asennuskäsikirjasta. Tässä asetetaan ulkoisen shuntatun lisälämmön käynnistysehdot, minimikäyntiaika ja minimilämpötila. Ulkoinen shuntattu lisälämmönlähde esim. puu/öljy/pellettikattila. Shuntille voidaan asettaa shunttivahvistus ja odotusaika. Jos valitset "priorisoitu lisä", käytetään ulkoisen lisälämmönlähteen lämpöä lämpöpumpun sijaan. Shuntti säätää niin kauan kuin lämpöä käytettävissä, muuten shuntti kiinni. Katso toiminnan kuvaus lisätarvikkeen asennuskäsikirjasta. Luku 8 Ohjaus valikot 47

48 Valikko aurinkolämpö käyn. deltat Säätöalue: 1 40 C Tehdasasetus: 8 C pys. deltat Säätöalue: 0 40 C Tehdasasetus: 4 C varaajan maks. lämpötila Säätöalue: C Tehdasasetus: 95 C aur.kenn maks. lämp. Säätöalue: C Tehdasasetus: 125 C pakkasenkestävyys Säätöalue: C Tehdasasetus: 2 C käyn. aurinkokennojäähdytys Säätöalue: C Tehdasasetus: 110 C passiivinen uud.lataus aktivointilämpötila Säätöalue: C Tehdasasetus: 110 C passiivinen uud.lataus deaktivointilämpötila Säätöalue: C Tehdasasetus: 50 C aktiivinen uud.lataus aktivointi dt Säätöalue: 8 60 C Tehdasasetus: 40 C aktiivinen uud.lataus deaktivointi dt Säätöalue: 4 50 C Tehdasasetus: 20 C käyn. deltat, pys. deltat: Tässä voit asettaa millä aurinkolämpökerääjän ja aurinkolämpösäiliön lämpötilaerolla kiertovesipumppu käynnistyy ja pysähtyy. varaajan maks. lämpötila, aur.kenn maks. lämp.: Tässä asetetaan aurinkosäiliön ja aurinkokeräimen maksimilämpötila, jossa kiertovesipumppu pysähtyy. Tällä suojataan aurinkosäiliö ylikuumenemiselta. Jos laitteistossa toiminnot jäätymisenestolle, aurinkokeräimen jäähdytykselle ja/tai passiiviselle/aktiiviselle uudelleenlataukselle, voit aktivoida ne tässä. Kun toiminto aktiivinen, voit tehdä niihin liittyvät asetukset. Toimintoja "aurinkokeräimen jäähdytys", "passiivinen uud.lataus" ja "aktiivinen uud.lataus" ei voi yhdistellä, vain yksi toiminto voi olla aktiivinen kerrallaan. jäätymissuojaus pakkasenkestävyys: Tässä voit asettaa missä aurinkolämpökerääjän lämpötilassa kiertovesipumppu käynnistyy jäätymisen estämiseksi. aurinkokeräimen jäähdytys käyn. aurinkokennojäähdytys: Jos aurinkolämpökerääjän lämpötila ylittää tämän asetuksen samalla kun aurinkolämpösäiliön lämpötila ylittää asetetun maksimilämpötilan, aktivoidaan ulkoinen jäähdytystoiminto. passiivinen uud.lataus aktivointilämpötila: Toiminto aktivoituu, kun aurinkokeräimen lämpötila ylittää tämän asetuksen. Toiminto estetään tunniksi, jos keruunesteen lämpötila lämpöpumpussa (BT10) korkeampi kuin "maks. keruu sisään" arvo valikossa deaktivointilämpötila: Toiminto deaktivoituu, kun aurinkokeräimen lämpötila alittaa tämän asetuksen. aktiivinen uud.lataus aktivointi dt: Toiminto aktivoidaan, jos aurinkokeräimen (BT53) lämpötilan ja lämpöpumpun (BT10) tulevan keruunesteen lämpötilan välinen ero suurempi kuin asetusarvo. Toiminto estetään tunniksi, jos keruunesteen lämpötila lämpöpumpussa (BT10) korkeampi kuin "maks. keruu sisään" arvo valikossa deaktivointi dt: Toiminto deaktivoidaan, jos aurinkokeräimen (BT53) lämpötilan ja lämpöpumppuun (BT10) tulevan keruunesteen lämpötilan välinen ero pienempi kuin asetusarvo. Katso toiminnan kuvaus lisätarvikkeen asennuskäsikirjasta. 48 Luku 8 Ohjaus valikot

49 Valikko porrasohjattu lisälämpö käynnistysero lisälämpö Säätöalue: GM Tehdasasetus: 400 GM lisälämm. portaiden ero Säätöalue: GM Tehdasasetus: 100 GM maks. porras Säätöalue (binäärinen ohjaus deaktivoitu): 0 3 Säätöalue (binäärinen ohjaus aktivoitu): 0 7 Tehdasasetus: 3 binäärinen nousu Säätöalue: päälle/pois Tehdasasetus: pois Tässä määritetään askelohjatun lisälämmön asetukset. Askelohjattu lisälämpö esim. ulkoinen sähkökattila. Voit esim. valita milloin lisälämpö käynnistyy, asettaa sallittujen lisälämpöportaiden enimmäismäärän ja sen, käytetäänkö binääristä porrastusta. Kun binaarinen porrastus deaktivoitu (pois), asetukset koskevat lineaarista porrastusta. Katso toiminnan kuvaus lisätarvikkeen asennuskäsikirjasta. Valikko käyttövesimukavuus sähköv. aktivointi Säätöalue: päälle/pois Tehdasasetus: pois vastus aktivoitu lämmitykseen Säätöalue: päälle/pois Tehdasasetus: pois sekoitusventtiilin aktivointi Säätöalue: päälle/pois Tehdasasetus: pois lähtevä käyttövesi Säätöalue: C Tehdasasetus: 55 C shunttivahvistus Säätöalue: 0,1 10,0 Tehdasasetus: 1,0 shuntin odotusaika Säätöalue: s Tehdasasetus: 30 s Tässä teet käyttövesimukavuutta koskevat asetukset. Katso toiminnan kuvaus lisätarvikkeen asennuskäsikirjasta. sähköv. aktivointi: Tässä aktivoidaan sähkövastus, jos sellainen asennettu lämminvesivaraajaan. vastus aktivoitu lämmitykseen: Tässä voit asettaa saako säiliön sähkövastus (edellyttää, että yllä oleva vaihtoehto aktivoitu) lämmittää käyttövettä, jos lämpöpumpun kompressorit priorisoivat lämmityskäytön. sekoitusventtiilin aktivointi: Aktivoidaan jos sekoitusventtiili asennettu ja sitä ohjataan STAR Inverter:lla. Jos tämä vaihtoehto aktivoitu, voit asettaa käyttöveden menolämpötilan sekä sekoitusventtiilin vahvistuksen ja odotusajan. lähtevä käyttövesi: Tässä voit asettaa mihin lämpötilaan sekoitusventtiili rajoittaa lämminvesivaraajasta tulevan käyttöveden lämpötilan. Valikko modbus osoite Tehdasasetus: osoite 1 Modbus 40 versiosta 10 lähtien osoitealue Vanhemmilla versioilla kiinteä osoite. Katso toiminnan kuvaus lisätarvikkeen asennuskäsikirjasta. Luku 8 Ohjaus valikot 49

50 Valikko poisto/tuloilmamoduuli alin jäteilman lämpötila Säätöalue: 0 10 C Tehdasasetus: 5 C ohitus ylikuum. yhteydessä Säätöalue: 2 10 C Tehdasasetus: 4 C ohitus lämmit. yhteydessä Säätöalue: päälle/pois Tehdasasetus: pois katkaisuarvo poistoilmalämp. Säätöalue: 5 30 C Tehdasasetus: 25 C kk suod.hälytysten välillä Säätöalue: 1 24 Tehdasasetus: 3 alin jäteilman lämpötila: Aseta alin poistoilman lämpötila lämmönsiirtimen jäätymisen välttämiseksi. ohitus ylikuum. yhteydessä: Jos hueanturi asennettu, aseta missä ylilämpötilassa ohituspallin pitää avautua. kk suod.hälytysten välillä: Aseta, kuinka usein suodatinhälytys näytetään. Katso toiminnan kuvaus ERS:n asennusohjeesta. Valikko GBM tiedsiirtomoduuli käynnistysero lisälämpö Säätöalue: GM Tehdasasetus: 400 GM hystereesi Säätöalue: GM Tehdasasetus: 100 GM Tässä teet GBM 1015 kaasukattilan asetukset. Voit esim. valita milloin kaasukattila käynnistyy. Katso toiminnan kuvaus lisätarvikkeen asennuskäsikirjasta. Valikko kosteusmittari estä kd., järj. Säätöalue: päälle/pois Tehdasasetus: pois RH raj. hu. järj. Säätöalue: päälle/pois Tehdasasetus: pois Tässä valitset rajoittaako järjestelmä suhteellista ilmankosteutta (RH) lämmitys tai jäähdytyskäytössä. Voit myös rajoittaa jäähdytyksen alinta menolämpötilaa, jotta kosteuden tiivistyminen jäähdytysjärjestelmän putkiin ja kompentteihin estetään. Katso toiminnan kuvaus HTS 40:n asennusohjeesta. Valikko ulk. kulutusmittari asetettu tila Säätöalue: energiaa pulssia kohti / pulssia per h Tehdasasetus: energiaa pulssia kohti energiaa pulssia kohti Säätöalue: Wh Tehdasasetus: 1000 Wh pulssia per h Säätöalue: Tehdasasetus: 500 Energiamittari lähettää pulssisignaalin aina kun tietty energiamäärä kulutettu. energiaa pulssia kohti: Tässä valikossa asetetaan pulssia vastaava energiamäärä. pulssia per h: Tässä asetetaan kuinka mta pulssia lähetetään STAR Inverter.een h kohti. Valikko 5.4 pehmeät lähdöt/tulot Tässä voit valita mihin tulokortin (AA3) tulo/lähtöön ulkoinen kosketintoiminto (sivu 25) kytketään. Valinnaiset tulot liitinrimassa AUX 15 (AA3X6:918) ja lähtö AA3X7 tulokortissa. Valikko 5.5 tehdasasetus huolto Tässä voit palauttaa kaikki asetukset (mukaan lukien käyttäjän asetukset) tehdasarvoihin. Palautuksen jälkeen aloitusopas näkyy näytössä seuraavan käynnistyksen yhteydessä. Valikko 5.6 pakkoohjaus Tässä voit pakkoohjata lämpöpumpun eri osia ja kytkettyjä lisävarusteita. Pakkoohjaus tarkoitettu vain vianetsintään. Toiminn virheellinen käyttö voi vahingoittaa lämmitysjärjestelmän kompentteja. Valikko 5.7 aloitusopas Aloitusopas käynnistyy automaattisesti, kun lämpöpumppu käynnistetään ensimmäistä kertaa. Tässä voit käynnistää sen käsin. Katso sivulla 31 lisätiedot aloitusoppaasta. 50 Luku 8 Ohjaus valikot

51 Valikko 5.8 pikakäynnistys Tässä voit käynnistää kompressorin. MUISTA! Kompressorin käynnistys edellyttää lämmitystai käyttövesitarpeen olemassa oloa. MUISTA! Älä pikakäynnistä kompressoria liian mta kertaa peräkkäin lyhyen ajan sisällä, kompressori ja sen ympärillä olevat varusteet voivat vaurioitua. Valikko 5.9 lattiankuivaustoiminto pituus jakso 1 7 Säätöalue: 0 30 päivää Tehdasasetus, jakso 1 3, 5 7: 2 päivää Tehdasasetus, jakso 4: 3 päivää VIHJE! Jos käyttötilaa "vain lisäys" käytetään, valitse valikossa 4.2. Menolämpötilan tasoittamiseksi lisälämpö voidaan käynnistää aikaisemmin asettamalla "lisälämmön käynnistys" valikossa arvo 80. Kun asetetut lattiankuivausjaksot ovat päättyneet, palauta valikot 4.2 ja aikaisempiin asetuksiin. Valikko 5.10 muutosloki Tästä voi lukea ohjausjärjestelmään tehdyt muutokset. Jokaisesta muutoksesta näytetään päiväys, aika, tunniste (asetuskohtainen) ja uusi arvo. Muutosloki tallennetaan käynnistyksen yhteydessä eikä sitä poisteta tehdasasetusten palautuksen yhteydessä. lämpötila jakso 1 7 Säätöalue: C Tehdasasetus: lämpötila jakso 1 lämpötila jakso 2 lämpötila jakso 3 lämpötila jakso 4 lämpötila jakso 5 lämpötila jakso 6 lämpötila jakso 7 20 C 30 C 40 C 45 C 40 C 30 C 20 C Tässä asetetaan lattiankuivaustoiminto. Voit määrittää enintään 7 ajanjaksoa, joissa eri menolämpötilat. Jos ajanjaksoja vähemmän kuin 7, muiden jaksojen pituudeksi asetetaan 0 päivää. Lattiakuivaustoiminto aktivoidaan merkitsemällä ruutu "aktivoitu". Alareunassa laskuri, joka näyttää kuinka mta vuorokautta toiminto ollut aktiivinen. Toiminto laskee asteminuutit samalla tavalla kuin normaalissa lämmityskäytössä, mutta kyseiselle ajanjaksolle asetettujen menolämpötilojen suhteen. Kun lattiankuivaustoiminto aktiivinen, kiertovesipumppu käy 100% teholla valik asetuksista riippumatta. Luku 8 Ohjaus valikot 51

52 OK 9 Huolto Huoltotoimenpiteet 16 Huoll saa suorittaa vain tarvittavan pätevyyden omaava henkilö. STAR Inverter:n kompentteja vaihdettaessa saa käyttää vain Kaukoran toimittamia varaosia. GP1 GP2 Varatila Katkaisinta (SF1) ei saa asettaa asento " " tai ennen kuin STAR Inverter täytetty vedellä. Sisäiset kompentit saattavat vaurioitua. QM2 QM1 XL1 XL6 XL9 XL7 LEK XL2 Varatilaa käytetään käyttöhäiriöiden ja huoll yhteydessä. Käyttövettä ei lämmitetä tässä tilassa. Varatila aktivoidaan kääntämällä katkaisin (SF1) asento " ". Tämä tarkoittaa, että: Merkkivalo palaa keltaisena. SF1 Näyttö sammutettu ja ohjaustietoke kytketty pois. Lämpötilaa sähkövastuksen kohdalla ohjaa termostaatti (FD1BT30). Sen lämpötilaksi voi asettaa joko 35 tai 45 C. FD1BT30 Kompressori ja lämmönkeruupumppu pysäytetty ja vain lämpöjohtopumppu ja sähkövastus ovat aktiivisia. Sähkövastusteho varatilassa asetetaan sähkövastuskortilla (AA1). Katso ohjeet sivulta QM31 QM34 QM33 QM32 GP1 UN GP2 QM2 QM1 12 LEK Lämminvesivaraajan tyhjennys (jos liitetty) Lämminvesivaraaja tyhjennetään lappoperiaatteella. Tämän voi tehdä tyhjennysventtiilin kautta, joka asennetaan tulevaan kylmävesijohto, tai työntämällä letku kylmävesiliitäntään. Lämmitysjärjestelmän tyhjennys Lämmitysjärjestelmän kaivatessa huoltoa usein helpointa tyhjentää ensin järjestelmä. Sen voit tehdä usealla eri tavalla riippuen siitä, mitä tarvitsee tehdä: GP1 GP2 QM2 QM1 LEK Lämmitysjärjestelmän tyhjennyksen yhteydessä siitä saattaa tulla kuumaa vettä. Palovammavaara. 52 Luku 9 Huolto

53 Jäähdytysmoduulin lämmitysvesipuolen tyhjennys Jos esim. kiertovesipumppu pitää vaihtaa tai jäähdytysmoduuli kaipaa muuta huoltoa, lämmitysvesipuoli tyhjennetään seuraavasti: 1. Sulje lämmitysjärjestelmän sulkuventtiilit (QM31) ja (QM32). 2. Liitä letku tyhjennysventtiiliin (QM1) ja avaa venttiili. Nestettä valuu hieman ulos. 3. Jotta loppu nesteestä valuisi ulos, järjestelmään pitää päästä ilmaa. Se tehdään löysäämällä hieman sulkuventtiilin (QM32) vieressä olevaa liitintä, joka yhdistää lämpöpumpun ja jäähdytysmoduulin. Kun lämmitysvesipiiri tyhjennetty, voidaan tehdä vaadittavat huoltotoimet ja/tai vaihtaa tarvittavat kompentit. Lämpöpumpun lämmitysvesipiirin tyhjennys Jos STAR Inverter kaipaa huoltoa, lämmitysvesipiiri tyhjennetään seuraavasti: 1. Sulje sulkuventtiilit lämpöpumpun ja lämmitysjärjestelmän välillä (meno ja paluujohto). 2. Liitä letku tyhjennysventtiiliin (QM1) ja avaa venttiili. Nestettä valuu hieman ulos. 3. Jotta loppu nesteestä valuisi ulos, järjestelmään pitää päästä ilmaa. Se tehdään löysäämällä hieman lämmitysjärjestelmän ja lämpöpumpun yhdistävän sulkuventtiilin vieressä olevaa liitintä (XL2). Kun lämmitysvesipiiri tyhjennetty, voidaan tehdä vaadittavat huoltotoimet. Lämmitysjärjestelmän tyhjennys Jos koko lämmitysjärjestelmä pitää tyhjentää, toimi seuraavasti: 1. Liitä letku tyhjennysventtiiliin (QM1) ja avaa venttiili. Nestettä valuu hieman ulos. 2. Jotta loppu nesteestä valuisi ulos, järjestelmään pitää päästä ilmaa. Se tehdään avaamalla ilmausruuvi tal ylimpänä sijaitsevassa patterissa. Kun lämmitysvesipiiri tyhjennetty, voidaan tehdä vaadittavat huoltotoimet. Lämmönkeruujärjestelmän tyhjennys Lämmönkeruujärjestelmän kaivatessa huoltoa usein helpointa tyhjentää ensin järjestelmä. Sen voit tehdä usealla eri tavalla riippuen siitä, mitä tarvitsee tehdä: Jäähdytysmoduulin lämmönkeruupiirin tyhjennys Jos esim. lämmönkeruupumppu pitää vaihtaa tai jäähdytysmoduuli kaipaa muuta huoltoa, lämmönkeruujärjestelmä tyhjennetään seuraavasti: 1. Sulje lämmönkeruujärjestelmän sulkuventtiilit (QM33) ja (QM34). 2. Kytke letku tyhjennysventtiiliin (QM2), aseta letkun toinen pää astiaan ja avaa venttiili. Astiaan valuu hieman lämmönkeruunestettä. 3. Jotta loppu lämmönkeruuliuos valuisi ulos, järjestelmään pitää päästä ilmaa. Se tehdään löysäämällä hieman sulkuventtiilin ((QM33)) vieressä olevaa liitosta, joka yhdistää lämpöpumpun ja jäähdytysmoduulin. Kun lämmönkeruupuoli tyhjennetty, voidaan tehdä vaadittavat huoltotoimet. Lämpöpumpun lämmönkeruujärjestelmän tyhjennys Jos lämpöpumppu kaipaa huoltoa, lämmönkeruujärjestelmä tyhjennetään seuraavasti: 1. Sulje sulkuventtiilit lämpöpumpun ja lämmönkeruujärjestelmän välillä. 2. Kytke letku tyhjennysventtiiliin (QM2), aseta letkun toinen pää astiaan ja avaa venttiili. Astiaan valuu hieman lämmönkeruunestettä. 3. Jotta loppu lämmönkeruuliuos valuisi ulos, järjestelmään pitää päästä ilmaa. Se tehdään löysäämällä hieman lämmönkeruupuolen ja lämpöpumpun yhdistävän sulkuventtiilin vieressä olevaa liitintä (XL7). Kun lämmönkeruupuoli tyhjennetty, voidaan tehdä vaadittavat huoltotoimet. Kiertovesipumpun apukäynnistys 1. Pysäytä STAR Inverter asettamalla katkaisin ((SF1)) asento " ". 2. Irrota etuluukku. 3. Irrota jäähdytysmoduulin luukku. 4. Irrota ilmausruuvi (QM5) ruuvitaltalla. Pidä pyyhettä taltan terän ympärillä, koska laitteesta saattaa valua vähän vettä. 5. Työnnä ruuvitaltta sisään ja pyöritä pumpun roottoria. 6. Ruuvaa ilmausruuvi (QM5) kiinni. 7. Käynnistä STAR Inverter asettamalla katkaisin (SF1) asento "" ja tarkasta, että kiertovesipumppu toimii. Mesti helpompaa käynnistää kiertovesipumppu STAR Inverter:n ollessa käynnissä ja katkaisimen ((SF1)) asennossa. Jos STAR Inverter käynnissä kiertopumpun apukäynnistyksen aikana, ota huomio se, että ruuvitaltta saattaa nytkähtää pumpun käynnistyessä. Luku 9 Huolto 53

54 Irrota vaihtoventtiilin moottori Ilmanpoistoruuvi Luftningsskruv (QM5) Vaihtoventtiilin moottorin voi irrottaa esim. huoltotöiden helpottamiseksi. Irrota kaapeli moottorista ja irrota moottori vaihtoventtiilistä kuvan mukaan. A LEK GP1 Kuvassa esimerkki kiertovesipumpusta. Lämpötilaanturin tiedot Lämpötila ( C) Resistanssi (kohm) Jännite (VDC) B LEK ,0 3, ,6 3,240 LEK ,5 3, ,8 99,22 3,189 3,150 Jäähdytysmoduulin ulosvetäminen ,32 56,20 3,105 3,047 Jäähdytysmoduuli voidaan vetää ulos huoll ja kuljetuksen helpottamiseksi ,89 33,02 25,61 20,02 2,976 2,889 2,789 2,673 Kytke lämpöpumppu pois päältä ja katkaise virta turvakytkimellä ,77 12,51 10,00 8,045 2,541 2,399 2,245 2,083 MUISTA! Jäähdytysmoduuli kevyempi nostaa, jos se tyhjennetään ensin (katso sivulta 52) ,514 5,306 4,348 1,916 1,752 1,587 MUISTA! Irrota etuluukku, katso kuvaus sivulla ,583 1, ,968 2,467 1,278 1,136 1 Sulje sulkuventtiilit (QM31), (QM32), (QM33) ja (QM34) ,068 1,739 1,469 1,007 0,891 0,785 Tyhjennä jäähdytysmoduuli, katso ohjeet sivulla 52. QM31 QM ,246 0, ,061 0, ,908 0, ,779 0, ,672 0,414 QM34 QM32 54 Luku 9 Huolto

55 LEK 2 Vedä lukituspelti pois. 9 Vedä jäähdytysmoduuli varovasti ulos. QM Irrota putki liitännästä sulkuventtiilin QM31) alla. D 6 A 4 Irrota kaksi ruuvia. LEK 9 B 4 7 C LEK 5 Irrota pistoke peruskortista (AA2) ruuvitaltalla. VIHJE! Jäähdytysmoduuli asennetaan päinvastaisessa järjestyksessä. 5 Asennuksen yhteydessä liitäntöjen Orenkaat pitää korvata mukana toimitetuilla (katso kuva). QM31 QM33 6 Irrota pistokkeet (A) ja (B) peruskortin alapuolelta. 7 Irrota pistoke (C) sähkövastuskortista (AA1) ruuvitaltalla. QM34 QM32 8 Irrota kosketin (D) liitäntäkortista (AA100). Luku 9 Huolto 55

56 LEK USBhuoltoliitäntä Valikko 7.1 päivitä ohjelmisto päivitä ohjelmisto7.1 käynnistä päivitys valitse toinen tiedosto Tässä voit päivittää STAR Inverter:n ohjelmist. Näyttöyksikkö varustettu USBportilla, jota voidaan käyttää ohjelmist päivitykseen, rekisteröityjen tietojen tallentamiseen ja STAR Inverter:n asetusten muuttamiseen. USB Jotta seuraavat toiminnot toimisivat, USBmuistilla pitää olla ohjelmatiedostot STAR Inverter:a varten JÄMÄ:ltä. Näytön yläreunassa näkyvässä tietoruudussa näytetään tiedot (aina englanniksi) luultavimmasta päivityksestä, jka päivitysohjelma valinnut USBmuistilta. Tämä tieto kertoo mille tuotteelle ohjelmisto tarkoitettu, ohjelman versi sekä yleistä tietoa ohjelmasta. Jos haluat käyttää jotain muuta tiedostoa, voit valita sen "valitse toinen tiedosto". käynnistä päivitys Valitse "käynnistä päivitys" jos haluat käynnistää päivityksen. Näyttöön tulee kysely haluatko varmasti päivittää ohjelmist. Vastaa"kyllä" jatkaaksesi tai "ei" päivityksen peruuttamiseksi. Jos vastasit "kyllä" aikaisempaan kysymykseen, päivitys käynnistyy ja sen edistyminen näytetään näytössä. Kun päivitys valmis, STAR Inverter käynnistyy uudelleen. päivitä ohjelmisto kirjaus käsittele asetuksia USB 7 Ohjelmist päivitys ei nollaa STAR Inverter:n valikkoasetuksia. Jos päivitys keskeytetään ennen kuin se valmis (esim. sähkökatkoksen vuoksi), ohjelmisto voidaan palauttaa aikaisempaan versio pitämällä OKpainike painettuna käynnistyksen aikana, kunnes vihreä valo syttyy (noin 10 sekuntia). Kun USBmuisti kytketään, näyttöön tulee uusi valikko (7). 56 Luku 9 Huolto

57 valitse toinen tiedosto päivitä ohjelmisto7.1 Valikko 7.3 käsittele asetuksia käsittele asetuksia 7.3 tallenna asetukset palauta asetukset Valitse "valitse toinen tiedosto" ellet halua käyttää ehdotettua ohjelmistoa. Kun selaat tiedostoja, merkityn ohjelmist tiedot näytetään tietoruudussa. Kun olet valinnut tiedost OKpainikkeella, palaat edelliselle sivulle (valikko 7.1), jossa voit käynnistää päivityksen. Valikko 7.2 kirjaus aktivoitu väli kirjaus 7.2 min Tässä voit käsitellä (tallentaa tai noutaa) kaikkia valikkoasetuksia (käyttäjä ja huoltovalikot) STAR Inverter:ssa USBmuistilla. Painikkeella "tallenna asetukset" tallennat valikkoasetukset USBmuistille myöhempää palautusta varten tai jos haluat kopioida asetukset toiseen STAR Inverter lämpöpumppuun. Kun tallennat valikkoasetukset USBmuistille, ne kirjoitetaan aikaisemmin tallennettujen asetusten päälle. Painikkeella "palauta asetukset" palautetaan kaikki valikkoasetukset USBmuistilta. Valikkoasetusten palautusta USBmuistilta ei voi peruuttaa. Säätöalue: 1 s 60 min Tehdasasetusväli: 5 s Tässä voit määrittää, tallennetaanko mittausarvot STAR Inverter:sta lokiin USBmuistilla. 1. Aseta rekisteröintien aikaväli. 2. Merkitse "aktivoitu". 3. Mittausarvot tallennetaan nyt STAR Inverter:sta tiedosto USBmuistilla asetetuin aikavälein, kunnes "aktivoitu" merkintä poistetaan. Poista merkintä "aktivoitu" ennen kuin otat ulos USBmuistin. Luku 9 Huolto 57

58 10 Häiriöt 58 Useimmissa tapauksissa lämpöpumppu havaitsee toimintahäiriön ja osoittaa sen näytössä näkyvällä hälytyksellä ja toimenpideohjeilla. Infovalikko Valikossa 3.1 lämpöpumpun valikkojärjestelmään kerätty kaikki lämpöpumpun mittausarvot. Tutustuminen tämän valik arvoihin auttaa usein löytämään vian aiheuttajan. Ohjevalikossa tai käyttöohjeessa lisätietoa valikosta 3.1. Hälytysten käsittely hälytys info/toimenpide palauta hälytys vikatilakäyttö Tiedsiirtovirhe PCA Input:n kanssa. Hälytys tarkoittaa, että ilmennyt jkinlainen toimintahäiriö. Tämä osoitetaan sillä, että tilamerkkivalo ei enää pala vihreänä vaan punaisena ja näytössä näkyy hälytyskello. Hälytys Punainen hälytys tarkoittaa, että ilmennyt toimintahäiriö, jota lämpöpumppu ei pysty poistamaan itse. Voit nähdä hälytyksen tyypin ja kuitata hälytyksen kiertämällä valitsinta ja painamalla OKpainiketta. Voit myös asettaa lämpöpumpun tilaksi vikatilakäyttö. info/toimenpide Tässä voit lukea mistä hälytys johtuu ja vinkkejä hälytyssyyn poistamiseksi. palauta hälytys Missa tapauksissa tuote palaa normaalitilaan kun valitaan palauta hälytys. Jos merkkivalo muuttuu vihreäksi, kun olet valinnut palauta hälytys, hälytys poissa. Jos merkkivalo edelleen palaa punaisena ja hälytysvalikko näkyy näytössä, hälytyksen syy edelleen aktiivinen. Jos hälytys häviää ja ilmenee sitten uudelleen, katso vianetsintäluku (sivu 58). vikatilakäyttö vikatilakäyttö eräänlainen varatila. Tämä tarkoittaa, että lämpöpumppu tuottaa lämmitysja käyttövettä gelmasta huolimatta. Se voi tarkoittaa, että lämpöpumpun kompressori ei ole käytössä. Siinä tapauksessa lämmitys ja käyttövesi tuotetaan sähkövastuksella. Jotta vikatilakäyttö voidaan valita, jkun hälytystoimenpiteen täytyy valittu valikossa MUISTA! vikatilakäyttö valitseminen ei ole sama kuin hälytyksen aiheuttaneen gelman korjaaminen. Merkkivalo palaa siksi edelleen punaisena. Luku 10 Häiriöt Vianetsintä Jos käyttöhäiriö ei näy näytössä, noudata seuraavia ohjeita: Perustoimenpiteet Aloita tarkastamalla seuraavat: Katkaisimen (SF1) asento. Tal ryhmä tai päävarokkeet. Tal vikavirtakytkin. Lämpöpumpun automaattivaroke (FA1). Lämpöpumpun lämpötilanrajoitin (FD1). Oikein säädetty valvtakytkin (jos sellainen asennettu). Käyttövesi liian kylmää tai ei käyttövettä Nämä vianetsintäohjeet pätevät vain, kun lämpöpumppu liitetty lämminvesivaraajaan. Lämminvesivaraajan täyttöventtiili Avaa venttiili. Lämpöpumppu väärässä käyttötilassa Jos tila "käsinohjaus" valittu, valitse lisäksi "lisäys". Suuri lämpimän käyttöveden kulutus. Odota kunnes käyttövesi lämmennyt. Tilapäisesti suurempi käyttövesikapasiteetti (tilapäinen luksus) voidaan aktivoida valikossa 2.1. Liian alhainen käyttövesiasetus. Mene valikko 2.2 ja valitse korkeampi mukavuustila. Liian alhainen tai ei käyttöveden käyttöpriorisointia. Mene valikko ja suurenna käyttöveden priorisointiaikaa. Matala huelämpötila Termostaatteja kiinni useissa hueissa. Avaa termostaatit niin messa hueessa kuin mahdollista. Säädä huelämpötila valikossa 1.1 sen sijaan, että suljet termostaatteja. Lämpöpumppu väärässä käyttötilassa Mene valikko 4.2. Jos tila "auto" valittu, valitse "lämmityksen pysäytys":lle suurempi arvo valikossa Jos tila "käsinohjaus" valittu, valitse lisäksi "lämmitys". Ellei tämä riitä, aktivoi myös "lisäys". Lämpöautomatiikan asetusarvo liian alhainen. Mene valikko 1.1 "lämpötila" ja siirrä lämpökäyrää ylöspäin. Jos huelämpötila alhainen vain kylmällä säällä, suurenna lämpökäyrän jyrkkyyttä valikossa "lämpökäyrä". Liian alhainen tai ei lämmityksen käyttöpriorisointia. Mene valikko ja suurenna lämmityksen priorisointiaikaa. Lomatila aktivoitu valikossa 4.7. Mene valikko 4.7 ja valitse Pois.

59 Ulkoinen kosketin huelämpötilan muutokselle aktivoitu. Tarkasta mahdolliset ulkoiset koskettimet. Ilmaa lämmitysjärjestelmässä. Poista ilma lämmitysjärjestelmästä (katso sivu 30). Suljettuja venttiilejä (QM20), (QM32) ilmastointijärjestelmässä. Suljettuja venttiilejä lämmitysjärjestelmässä. (QM40), (QM41) ilmastointijärjestelmässä. Avaa venttiilit. Korkea huelämpötila Lämpöautomatiikan asetusarvo liian korkea. Mene valikko 1.1 (lämpötila) ja siirrä lämpökäyrää alaspäin. Jos huelämpötila korkea vain kylmällä säällä, pienennä lämpökäyrän jyrkkyyttä valikossa (lämpökäyrä). Ulkoinen kosketin huelämpötilan muutokselle aktivoitu. Tarkasta mahdolliset ulkoiset koskettimet. Epätasainen huelämpötila Väärin valittu lämpökäyrä. Hienosäädä lämpökäyrä valikossa Liian korkea "dt MUT:ssa"arvo. Mene valikko (Virtausaset. lämmitysjärj.) ja pienennä "dt MUT:ssa arvoa. Epätasainen virtaus pattereissa. Tasapainota lämmitysjärjestelmän vesivirrat. Alhainen järjestelmäpaine Liian vähän vettä lämmitysjärjestelmässä. Täytä vettä lämmitysjärjestelmään (katso sivu 30). Ilmanvaihto riittämätön tai puuttuu Tämä vianetsintäkappale pätee vain, jos lisävaruste FLM asennettu. Suodatin (HQ10) tukossa. Puhdista tai vaihda suodatin. Ilmanvaihtoa ei ole säädetty. Tilaa/suorita ilmanvaihd säätö. Poistoilmaventtiili suljettu, liian pienelle asetettu tai tukkeutunut. Tarkasta ja puhdista poistoilmaventtiilit. Puhallinnopeus rajoitetussa tilassa. Mene valikko 1.2 ja valitse "normaali". Ulkoinen kosketin puhallinnopeuden muutokselle aktivoitu. Tarkasta mahdolliset ulkoiset koskettimet. Suodatin tukossa. Puhdista tai vaihda suodatin. Ilmanvaihtoa ei ole säädetty. Tilaa/suorita ilmanvaihd säätö. Puhallinnopeus pakotetussa tilassa. Mene valikko 1.2 ja valitse "normaali". Ulkoinen kosketin puhallinnopeuden muutokselle aktivoitu. Tarkasta mahdolliset ulkoiset koskettimet. Kompressori ei käynnisty Ei lämmöntarvetta. Lämpöpumppu ei tuota lämpöä eikä käyttövettä. Kompressori estetty lämpötilaehtojen vuoksi. Odota kunnes lämpötila tuotteen työalueella. Minimiaikaa kompressorikäynnistyksien välillä ei ole saavutettu. Odota 30 minuuttia ja tarkasta, että kompressori käynnistynyt. Hälytys lauennut. Noudata näytön ohjeita. Ujeltava ääni pattereista Termostaatteja kiinni hueissa ja väärin valittu lämpökäyrä. Avaa termostaatit niin messa hueessa kuin mahdollista. Säädä huelämpötila valikossa 1.1 sen sijaan, että suljet termostaatteja. Kiertovesipumpun nopeus liian korkea. Mene valikko (kiertovesipumpun nopeus) ja pienennä kiertovesipumpun nopeutta. Epätasainen virtaus pattereissa. Tasapainota lämmitysjärjestelmän vesivirrat. Naksahtelu Liian vähän vettä vesilukossa. Täytä vettä vesilukko. Vesilukko tukossa. Tarkasta ja säädä kdenssivesiletku. Voimakas tai häiritsevä ilmanvaihto Tämä vianetsintäkappale pätee vain, jos lisävaruste FLM asennettu. Luku 10 Häiriöt 59

60 11 Lisätarvikkeet Aktiivinen/Passiivinen jäähdytys 4putkijärjestelmässä ACS 45 Tuotenro Allaslämmitys POOL 40 POOL 40 lisävaruste, joka mahdollistaa uimaaltaan lämmityksen STAR Inverterlämpöpumpulla. Tuotenro M02786 Apurele HR 10 Apurelettä HR 10 käytetään ulkoisten 13vaihekuormien, kuten öljypolttimien, sähkövastusten ja pumppujen ohjaukseen. Tuotenro M02276 Aurinkosähköpaketti Erittäin pitkäikäinen aurinkokennopaketti, jolla voit tuottaa oman sähkösi Aurinkokennopaneelit Aurinkokennopaneelit 6 20 Aurinkokennopaneelit Aurinkokennopaneelit 9 30 Aurinkokennopaneelit Energiamittarisarja EMK 500 Tämä lisävaruste asennetaan lämpöpumpun ulkopuolelle ja sillä mitataan miten palj energiaa käytetään allasveden, käyttöveden ja tal lämmitysveden lämmitykseen/jäähdytykseen. Cuputki Ø28. Tuotenro Hueanturi RTS 40 Tätä lisävarustetta käytetään tasaisemman sisälämpötilan varmistamiseen. Tuotenro Käyttövesiohjaus VST 20 Vaihtoventtiili, Cuputki Ø35 mm (Suurin suositeltu teho, 40 ) Tuotenro M02785 Liitäntäsarja Solar 42 Solar 42:n avulla STAR Inverter (yhdessä VPBS:n kanssa) voidaan liittää aurinkolämmitysjärjestelmään. Tuotenro Lisäshunttiryhmä ECS 40/ECS 41 Tätä lisävarustetta käytetään, kun STAR Inverter asennetaan talo, jossa useita lämmitysjärjestelmiä, jotka edellyttävät eri menolämpötiloja. ECS 40 (Maks 80 m²) Tuotenro M02556 ECS 41 (n m²) Tuotenro M02691 Lisävaruste kaasun käyttämiseksi Tiedsiirtomoduuli OPT 10 OPT 10 lisävarustetta käytetään NIBE GBM 1015 kaasukattilan kytkentään ja ohjaukseen. Tuotenumero LTOlaite Tätä lisävarustetta käytetään tal lämmittämiseen poistoilmasta talteenotetulla lämpöenergialla. Yksikkö tuulettaa tal ja lämmittää tarvittaessa tuloilman. ERS Tuotenro ERS Tuotenumero Lämminvesivaraaja/varaajasäiliö AHPH Varaajasäiliö ilman sähkövastusta, jossa käyttövesikierukka (ruostumat). Hueyksikkö JÄMÄ RMU 40 JÄMÄ RMU 40 mahdollistaa lämpöpumpun ohjauksen ja valvnan muualta kuin STAR Inverter:n sijoituspaikasta. Tuotenro M02757 JÄSPI VLM 300 STAR Tuotenumero JÄSPI VLM 500 STAR Tuotenumero JÄSPI VLM 1000 STAR Tuotenumero T JÄSPI VLM 2000 STAR Tuotenumero T Kosteusmittari JÄMÄ HTS 40 Tällä lisävarusteella näytetään ja säädetään ilmankosteutta ja lämpötiloja sekä lämmitys että jäähdytyskäytössä. Tuotenro Mittaussarja aurinkosähkölle EME 10 EME 10 käytetään aurinkosähkön käytön optimoimiseen. 60 Luku 11 Lisätarvikkeet

61 Puskurisäiliö JÄSPI BUFFER 100 Tuotenumero JÄSPI BUFFER 200 Tuotenumero JÄSPI BUFFER 270 Tuotenumero JÄSPI BUFFER 500 Tuotenumero Sähkövastus JÄSPI JVASTUS 3 4,5 Tuotenumero Tuotenumero Tuotenumero ,5 Tuotenumero Tiedsiirtomoduuli MODBUS 40 MODBUS 40 mahdollistaa STAR Inverter:n ohjauksen ja valvnan tietokeella. Tiedsiirto tapahtuu silloin MODBUSRTU:lla. Tuotenro M02924 Tiedsiirtomoduuli SMS 40 Jos internetyhteys puuttuu, STAR Invertermallia voi ohjata tekstiviesteillä lisävarusteen SMS 40 avulla. Tuotenro M02853 Täyttöventtiilisarja KB 32 Venttiilisarja lämmönkeruunesteen täyttämiseksi keruuputkisto. Sisältää epäpuhtauksilta suojaavan suodattimen ja eristeen. Ulkoinen sähkövastus JÄSPI FIL LP JÄSPI FIL LP 31,5 Tuotenumero JÄSPI FIL LP 42 Tuotenumero JÄSPI FIL LP 52,5 Tuotenumero JÄSPI FIL LP 84 Tuotenumero JÄSPI FIL LP 70 Tuotenumero JÄSPI FIL LP 105 Tuotenumero JÄSPI FIL LP 112 Tuotenumero Luku 11 Lisätarvikkeet 61

62 12 Tekniset tiedot Mitat ja varattavien mittojen koordinaatit * 725* * Tämä mitta pätee kun lämmönkeruuputkien kulma 90 (liitäntä sivulle). Mitta voi vaihdella n. ±100 mm korkeussuunnassa, koska lämmönkeruuputki koostuu osittain joustavista putkista. 62 Luku 12 Tekniset tiedot

63 Tekniset tiedot 3x400V IP 21 STAR Inverter6 Sähkötiedot Nimellisjännite Maks. käyttövirta mkl. 0 sähkövastus (suositeltu varoke). Maks. käyttövirta mkl. 0,5 6,5 sähkövastus (suositeltu varoke). Lisäenergiateho A rms A rms 400V 3N ~ 50Hz 12(16) 16(16) 0,5/1/1,5/2/2,5/3 /3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5 STAR Inverter12 Sähkötiedot Nimellisjännite Maks. käyttövirta mkl. 0 sähkövastus (suositeltu varoke). Maks. käyttövirta mkl. 1 sähkövastus (suositeltu varoke). Maks. käyttövirta mkl. 2 4 sähkövastus (suositeltu varoke). Maks. käyttövirta mkl. 5 7 sähkövastus (suositeltu varoke). Maks. käyttövirta mkl. 9 sähkövastus, vaatii vaihtokytkennän (suositeltu varoke). Lisäenergiateho A rms A rms A rms A rms A rms 400V 3N ~ 50Hz 9(10) 12(16) 16(20) 21(25) 24(25) 1/2/3/4/5/6/7 (vaihdettavissa 2/4/6/9 :iin) STAR Inverter16 Sähkötiedot Nimellisjännite Maks. käyttövirta mkl. 0 sähkövastus (suositeltu varoke). Maks. käyttövirta mkl. 1 sähkövastus (suositeltu varoke). Maks. käyttövirta mkl. 2 4 sähkövastus (suositeltu varoke). Maks. käyttövirta mkl. 5 7 sähkövastus (suositeltu varoke). Maks. käyttövirta mkl. 9 sähkövastus, vaatii vaihtokytkennän (suositeltu varoke). Lisäenergiateho Oikosulkuteho (Ssc) * A rms A rms A rms A rms A rms MVA 400V 3N ~ 50Hz 10(10) 13(16) 17(20) 21(25) 24(25) 1/2/3/4/5/6/7 (vaihdettavissa 2/4/6/9 :iin) 2,0 *) Tämä laitteisto täyttää standardin IEC vaatimukset edellyttäen, että oikosulkuteho Ssc suurempi tai yhtä suuri kuin 2,0 MVA asiakkaan sähkönsyötön ja yleisen sähköverk välisessä kytkentäpisteessä. Asentajan tai käyttäjän varmistettava, tarvittaessa keskustelemalla jakeluverk operaattorin kanssa, että laitteisto kytketään vain sellaiseen syöttöön, jka oikosulkuteho Ssc suurempi tai yhtä suuri kuin 2,0 MVA. Luku 12 Tekniset tiedot 63

64 3x400 V STAR Inverter6 STAR Inverter12 STAR Inverter16 Tehotiedot EN mukaan Lämmitysteho (P H ) 0/35 Nimellinen Lämmitysteho (P H ) Sähköteho (P E ) COP 0/45 Nimellinen Lämmitysteho (P H ) Sähköteho (P E ) COP 10/35 Nimellinen Lämmitysteho (P H ) Sähköteho (P E ) COP 10/45 Nimellinen Lämmitysteho (P H ) Sähköteho (P E ) COP SCOP EN mukaan Nimellinen lämmitysteho (P designh ) SCOP EN14825 kylmä ilmasto, 35 C / 55 C SCOP EN14825 lauha ilmasto, 35 C / 55 C Energiamerkintä, lauha ilmasto Tehokkuusluokka huelämmitys 35 C / 55 C 1) Järjestelmän tehokkuusluokka huelämmitys 35 C 1,5 6 3,15 0,67 4,72 2,87 0,79 3,61 4,30 0,66 6,49 3,98 0,83 4,79 6 5,5 / 4,1 5,2 / 4,0 A++ / A++ A+++ / A ,06 1,04 4,87 4,78 1,27 3,75 6,33 1,03 6,12 5,98 1,30 4, ,4 / 4,3 5,2 / 4,1 A++ / A++ A+++ / A ,89 1,83 4,85 8,63 2,29 3,77 11,22 1,84 6,11 10,92 2,32 4, ,5 / 4,2 5,2 / 4,1 A++ / A++ A+++ / A+++ A / XXL Tehokkuusluokka käyttövesi / juoksutusprofiili lämminvesivaraajalla3) A / XL A / XXL / 55 C 2) VPB 300 VPB 300 VPB 300 Ääni Äänen tehotaso (L WA ) EN mukaan kun 0/35 db(a) Äänenpainetaso (L PA ), lasketut arvot EN ISO mukaan kun db(a) /35 ja 1 m etäisyydellä Sähkötiedot Teho, LKpumppu Teho, kiertovesipumppu Kotelointiluokka Kylmäainepiiri Kylmäaineen tyyppi GWP kylmäaine Täytösmäärä CO 2 ekvivalentti Katkaisuarvo, paineensäädin HP/LP Ero, paineensäädin HP/LP Lämmönkeruupiiri Min/maks. järjestelmäpaine, lämmönkeruuliuos Nimellisvirtaus Suurin ulkoinen paine nimellisvirtauksella Min/maks. lämmönkeruuliuoksen tulolämpötila Min. lämmönkeruuliuoksen menolämpötila Lämminvesipiiri Min/maks. järjestelmäpaine, lämmitysjärjestelmä Nimellisvirtaus Suurin ulkoinen paine nimellisvirtauksella Min/maks. KVlämp Putkiliitännät Lämmönkeruuliuos, ulkohalk. CUputki Lämmitysvesi, ulkohalk. CUputki Lämminvesivesivaraajan liitäntä ulkohalk. Kompressoriöljy Öljytyyppi Tilavuus W W kg tnia MPa MPa MPa l/s kpa C C MPa l/s kpa C mm mm mm l ,16 2,06 0, , , IP21 R407C ,0 3,55 3,2 (32 bar) / 0,15 (1,5 bar) 0,7 (7 bar) / 0,15 (1,5 bar) 0,05 (0,5 bar) / 0,45 (4,5 bar) 0, diagrammi 12 0,05 (0,5 bar) / 0,45 (4,5 bar) 0,12 73 diagrammi 28 POE 0, ,2 3,90 0, , ,45 64 Luku 12 Tekniset tiedot

65 Mitat ja painot Leveys Syvyys Korkeus mm mm mm STAR Inverter6 STAR Inverter STAR Inverter16 Vaadittu vapaa korkeus 4) mm 1670 Paino, lämpöpumppu kg Paino, jäähdytysmoduuli Osanumero, 3x400V, energiamittarilla 1)Tuotteen huelämmityksen tehokkuusluokkaasteikko: A++ G. kg )Järjestelmän huelämmityksen tehokkuusluokkaasteikko: A+++ G. Järjestelmän ilmoitettu tehokkuus ottaa huomio tuotteen ohjauksen. 3)Käyttöveden tehokkuusluokkaasteikko: A G. 4)Jalat irrotettuna nostokorkeus n mm. Työalue, lämpöpumppu, kompressikäyttö Kompressorilla menolämpötila nostetaan 65 asteeseen keruunesteen lämpötilassa 0 C, loput (enintään 70 C) lämmitetään sähkövastuksella. STAR Inverter6, 12, 16 Tämä käyrä näyttää työalueen alle 75 % mallille STAR Inverter6 ja koko työalueen mallille STAR Inverter12, 16. Lämpötila, C MUISTA! Kun STAR Inverter6 käytetään yli 75% kompressorinopeudella, lukitus pitää avata valikossa Tämä voi nostaa melutas teknisissä tiedoissa ilmoitettua suuremmiksi. Mitoituskäyrä, kompressorinopeus Lämmityskäyttö 35 C Käytä käyrää lämpöpumpun mitoitukseen. Prosenttiluku ilmaisee arvioidun kompressorinopeuden. STAR Inverter6 Lämmitysteho, % 75% 50% Framledning Menojohto Keruunesteen Köldbärare tulolämpötila, in, temperatur C 4 1% Returledning Paluujohto 2 STAR Inverter6 Tämä käyrä näyttää työalueen yli 75 % mallille STAR Inverter6. Lämpötila, C C Keruunesteen tulolämpötila, C STAR Inverter12 Lämmitysteho, % 20 50% % Framledning Menojohto Returledning Paluujohto Keruunesteen Köldbärare tulolämpötila, in, temperatu C Keruunesteen tulolämpötila, C Luku 12 Tekniset tiedot 65

66 STAR Inverter16 STAR Inverter16 Lämmitysteho, % Jäähdytysteho, % % 50% % 10 1% Jäähdytyskäyttö (vaatii lisävarusteen) MUISTA! Keruunesteen tulolämpötila, C Lämmön dumppauksen mitoitusta varten katso lämmityskäytön käyrästö. Menolämpötila, lämmitysvesi 35 C STAR Inverter6 Jäähdytysteho, % 50% STAR Inverter12 Jäähdytysteho, % Keruunesteen tulolämpötila, C 100% 50% 1% Keruunesteen tulolämpötila, C Menolämpötila, lämmitysvesi 50 C STAR Inverter6 Jäähdytysteho, % % 3 1% Keruunesteen tulolämpötila, C STAR Inverter12 Jäähdytysteho, % % 8 6 1% Keruunesteen tulolämpötila, C STAR Inverter16 Jäähdytysteho, Keruunesteen tulolämpötila, C % 50% % Keruunesteen tulolämpötila, C 66 Luku 12 Tekniset tiedot

67 Energiamerkintä Infosivu Valmistaja Kaukora Malli Lämminvesivaraaja Lämpötilasovellus C 35 / / / 55 Ilmoitettu laskuprofiili käyttöveden lämmityksessä Hyötysuhdeluokka huelämmityksessä, keskimääräinen ilmasto Hyötysuhdeluokka käyttöveden lämmityksessä, keskimääräinen ilmasto Nimellislämmitysteho (P designh ), keskimääräinen ilmasto Vuotuinen energiankulutus huelämmityksessä, keskimääräinen ilmasto Vuotuinen energiankulutus käyttöveden lämmityksessä, keskimääräinen ilmasto Kauden keskihyötysuhde huelämmityksessä, keskimääräinen ilmasto Käyttövesilämmityksen energiatehokkuus, keskimääräinen ilmasto Äänitehotaso L WA sisällä Nimellislämmitysteho (P designh ), kylmä ilmasto Nimellislämmitysteho (P designh ), lämmin ilmasto Vuotuinen energiankulutus huelämmityksessä, kylmä ilmasto Vuotuinen energiankulutus käyttöveden lämmityksessä, kylmä ilmasto Vuotuinen energiankulutus huelämmityksessä, lämmin ilmasto Vuotuinen energiankulutus käyttöveden lämmityksessä, lämmin ilmasto Kauden keskihyötysuhde huelämmityksessä, kylmä ilmasto Käyttövesilämmityksen energiatehokkuus, kylmä ilmasto Kauden keskihyötysuhde huelämmityksessä, lämmin ilmasto Käyttövesilämmityksen energiatehokkuus, lämmin ilmasto Äänitehotaso L WA ulka h h % % db h h h h % % % % db A++ / A / / / / / / 151 A++ / A / / / / / / 158 A++ / A / / / / / / 151 Luku 12 Tekniset tiedot 67

68 Paketin energiatehokkuustiedot Malli Lämminvesivaraaja Lämpötilasovellus C 35 / / / 55 Lämpötilasäädin, luokka VI Lämpötilasäädin, vaikutus tehokkuuteen Paketin huelämmityksen kausikeskihyötysuhde, keskimääräinen ilmasto Paketin huelämmityksen tehokkuusluokka, keskimääräinen ilmasto Paketin huelämmityksen kausikeskihyötysuhde, kylmä ilmasto Paketin huelämmityksen kausikeskihyötysuhde, lämmin ilmasto % % % % 204 / 154 A / / / 161 A / / / 158 A / / 155 Paketin ilmoitettu tehokkuus huomioi myös sen lämpötilasäätimen. Jos pakettiin liitetään ulkoinen kattila tai aurinkokeräin, paketin kokaistehokkuus laskettava uudelleen. 68 Luku 12 Tekniset tiedot

69 Tekninen dokumentaatio Malli 6 Lämminvesivaraaja Lämpöpumpun tyyppi Ilmavesi Poistoilmavesi Nestevesi Vesivesi Matalalämpötilalämpöpumppu Kyllä Ei Sisäänrakennettu lisäsähkövastus Kyllä Ei Lämpöpumppu lämmitys ja käyttöveden tuotanto Kyllä Ei Ilmasto Keskimääräinen Kylmä Lämmin Lämpötilasovellus Keski (55 C) Matala (35 C) Sovellettavat standardit EN14825 & EN16147 Nimellinen antolämmitysteho Prated 5,5 Huelämmityksen kausikeskihyötysuhde. ƞ s 150 % Huelämmityksen ilmoitettu kapasiteetti osakuormalla ja ulkolämpötilassa Tj Huelämmityksen ilmoitettu COP osakuormalla ja ulkolämpötilassa Tj Tj = 7 C Pdh 5,0 Tj = 7 C COPd 3,06 Tj = +2 C Pdh 3,0 Tj = +2 C COPd 3,97 Tj = +7 C Pdh 2,0 Tj = +7 C COPd 4,63 Tj = +12 C Pdh 1,2 Tj = +12 C COPd 4,86 Tj = biv Pdh 5,4 Tj = biv COPd 2,84 Tj = TOL Pdh 5,4 Tj = TOL COPd 2,84 Tj = 15 C (jos TOL < 20 C) Pdh Tj = 15 C (jos TOL < 20 C) COPd Bivalenssilämpötila Kapasiteetti jaksotuksessa Huemiskerroin T biv Pcych Cdh 10 0,99 C Alin ulkolämpötila COP jaksotuksessa Suurin menoveden lämpötila TOL COPcyc WTOL C C Tehkulutus muissa kuin aktiivitilassa Poistila Termostaatin poisasento Valmiustila Kampikammiolämmitin P OFF P TO P SB P CK 0,002 0,007 0,007 0,009 Lisälämpö Nimellislämmitysteho Syötetyn energian tyyppi Psup 0,1 Sähkö Muut tiedot Kapasiteettisäätö Äänen tehotaso, sisällä/ulka Vuotuinen energiankulutus L WA Q HE Muuttuva 42 / db h Nimellisilmavirta (ilmavesi) Nimellinen lämmitysvesivirtaus Lämmönkeruuvirtaus nestevesi tai vesivesilämpöpumput 0,68 m 3 /h m 3 /h m 3 /h Lämpöpumpuille huelämmityksellä ja käyttövesilämmityksellä Ilmoitettu laskuprofiili käyttöveden lämmityksessä Päivittäinen energiankulutus Vuotuinen energiankulutus Yhteystiedot Q elec AEC 7,73 h h Käyttövesilämmityksen energiatehokkuus Päivittäinen polttoaineenkulutus Vuotuinen polttoaineenkulutus Kaukora Oy PL 21, Tuotekatu Raisio Suomi ƞ wh Q fuel AFC % h GJ Luku 12 Tekniset tiedot 69

70 Malli 12 Lämminvesivaraaja Lämpöpumpun tyyppi Ilmavesi Poistoilmavesi Nestevesi Vesivesi Matalalämpötilalämpöpumppu Kyllä Ei Sisäänrakennettu lisäsähkövastus Kyllä Ei Lämpöpumppu lämmitys ja käyttöveden tuotanto Kyllä Ei Ilmasto Keskimääräinen Kylmä Lämmin Lämpötilasovellus Keski (55 C) Matala (35 C) Sovellettavat standardit EN14825 & EN16147 Nimellinen antolämmitysteho Prated 12,4 Huelämmityksen kausikeskihyötysuhde. ƞ s 157 % Huelämmityksen ilmoitettu kapasiteetti osakuormalla ja ulkolämpötilassa Tj Huelämmityksen ilmoitettu COP osakuormalla ja ulkolämpötilassa Tj Tj = 7 C Pdh 11,1 Tj = 7 C COPd 3,18 Tj = +2 C Pdh 6,8 Tj = +2 C COPd 4,12 Tj = +7 C Pdh 4,4 Tj = +7 C COPd 4,67 Tj = +12 C Pdh 2,6 Tj = +12 C COPd 5,06 Tj = biv Pdh 12,3 Tj = biv COPd 2,91 Tj = TOL Pdh 12,3 Tj = TOL COPd 2,91 Tj = 15 C (jos TOL < 20 C) Pdh Tj = 15 C (jos TOL < 20 C) COPd Bivalenssilämpötila Kapasiteetti jaksotuksessa Huemiskerroin T biv Pcych Cdh 10 0,99 C Alin ulkolämpötila COP jaksotuksessa Suurin menoveden lämpötila TOL COPcyc WTOL C C Tehkulutus muissa kuin aktiivitilassa Poistila Termostaatin poisasento Valmiustila Kampikammiolämmitin P OFF P TO P SB P CK 0,005 0,015 0,007 0,0 Lisälämpö Nimellislämmitysteho Syötetyn energian tyyppi Psup 0,1 Sähkö Muut tiedot Kapasiteettisäätö Äänen tehotaso, sisällä/ulka Vuotuinen energiankulutus L WA Q HE Muuttuva 44 / db h Nimellisilmavirta (ilmavesi) Nimellinen lämmitysvesivirtaus Lämmönkeruuvirtaus nestevesi tai vesivesilämpöpumput 1,46 m 3 /h m 3 /h m 3 /h Lämpöpumpuille huelämmityksellä ja käyttövesilämmityksellä Ilmoitettu laskuprofiili käyttöveden lämmityksessä Päivittäinen energiankulutus Vuotuinen energiankulutus Yhteystiedot Q elec AEC 9,62 h h Käyttövesilämmityksen energiatehokkuus Päivittäinen polttoaineenkulutus Vuotuinen polttoaineenkulutus Kaukora Oy PL 21, Tuotekatu Raisio Suomi ƞ wh Q fuel AFC % h GJ 70 Luku 12 Tekniset tiedot

71 Malli 16 Lämminvesivaraaja Lämpöpumpun tyyppi Ilmavesi Poistoilmavesi Nestevesi Vesivesi Matalalämpötilalämpöpumppu Kyllä Ei Sisäänrakennettu lisäsähkövastus Kyllä Ei Lämpöpumppu lämmitys ja käyttöveden tuotanto Kyllä Ei Ilmasto Keskimääräinen Kylmä Lämmin Lämpötilasovellus Keski (55 C) Matala (35 C) Sovellettavat standardit EN14825 & EN16147 Nimellinen antolämmitysteho Prated 16,0 Huelämmityksen kausikeskihyötysuhde. ƞ s 154 % Huelämmityksen ilmoitettu kapasiteetti osakuormalla ja ulkolämpötilassa Tj Huelämmityksen ilmoitettu COP osakuormalla ja ulkolämpötilassa Tj Tj = 7 C Pdh 14,2 Tj = 7 C COPd 3,0 Tj = +2 C Pdh 8,7 Tj = +2 C COPd 4,1 Tj = +7 C Pdh 5,6 Tj = +7 C COPd 4,9 Tj = +12 C Pdh 5,5 Tj = +12 C COPd 5,0 Tj = biv Pdh 15,4 Tj = biv COPd 2,8 Tj = TOL Pdh 15,4 Tj = TOL COPd 2,8 Tj = 15 C (jos TOL < 20 C) Pdh Tj = 15 C (jos TOL < 20 C) COPd Bivalenssilämpötila Kapasiteetti jaksotuksessa Huemiskerroin T biv Pcych Cdh 10 0,99 C Alin ulkolämpötila COP jaksotuksessa Suurin menoveden lämpötila TOL COPcyc WTOL C C Tehkulutus muissa kuin aktiivitilassa Poistila Termostaatin poisasento Valmiustila Kampikammiolämmitin P OFF P TO P SB P CK 0,002 0,020 0,007 0,030 Lisälämpö Nimellislämmitysteho Syötetyn energian tyyppi Psup 0,6 Sähkö Muut tiedot Kapasiteettisäätö Äänen tehotaso, sisällä/ulka Vuotuinen energiankulutus L WA Q HE Muuttuva 42 / db h Nimellisilmavirta (ilmavesi) Nimellinen lämmitysvesivirtaus Lämmönkeruuvirtaus nestevesi tai vesivesilämpöpumput 1,84 m 3 /h m 3 /h m 3 /h Lämpöpumpuille huelämmityksellä ja käyttövesilämmityksellä Ilmoitettu laskuprofiili käyttöveden lämmityksessä Päivittäinen energiankulutus Vuotuinen energiankulutus Yhteystiedot Q elec AEC 9,33 h h Käyttövesilämmityksen energiatehokkuus Päivittäinen polttoaineenkulutus Vuotuinen polttoaineenkulutus Kaukora Oy PL 21, Tuotekatu Raisio Suomi ƞ wh Q fuel AFC % h GJ Luku 12 Tekniset tiedot 71

72 72 13 Asiahakemisto Asiahakemisto A Aloitusopas, 31 Asennus, 6 Asennusten tarkastus, 5 Asennustila, 6 Aseta arvo, 38 Asetukset, 23 Automaattivaroke, 19 AUXtulojen mahdolliset valinnat, 26 AUXtulojen mahdolliset valinnat (potentiaalivapaa vaihtava rele), 28 E Energiamerkintä, 67 Infosivu, 67 Paketin energiatehokkuustiedot, 68 Tekninen dokumentaatio, 69 H Huolto, 52 Huoltotoimenpiteet, 52 Huoltotoimenpiteet, 52 Irrota vaihtoventtiilin moottori, 54 Jäähdytysmoduulin ulosvetäminen, 54 Kiertovesipumpun apukäynnistys, 53 Lämminvesivaraajan tyhjennys, 52 Lämmitysjärjestelmän tyhjennys, 52 Lämmönkeruujärjestelmän tyhjennys, 53 Lämpötilaanturin tiedot, 54 USBhuoltoliitäntä, 56 Varatila, 52 Huelämpötilan anturi, 23 Huelämpötilan jälkisäätö, 33 Häiriöt, 58 Hälytys, 58 Hälytysten käsittely, 58 Vianetsintä, 58 Hälytys, 58 Hälytysten käsittely, 58 I Infosivu, 67 Irrota vaihtoventtiilin moottori, 54 J Jälkisäätö, ilmaus, lämmityspuoli, 33 Jälkisäätö, ilmaus, lämmönkeruupuoli, 33 Jälkisäätö ja ilmaus, 32 Huelämpötilan jälkisäätö, 33 Jälkisäätö, ilmaus, lämmityspuoli, 33 Jälkisäätö, ilmaus, lämmönkeruupuoli, 33 Pumppukapasiteettikäyrä, lämmönkeruupuoli, manuaalinen käyttö, 32 Pumpun säätö, automaattikäyttö, 32 Pumpun säätö, manuaalinen käyttö, 32 Järjestelmän energiatehokkuustiedot, 68 Järjestelmäperiaate, 13 Jäähdytysmoduulin ulosvetäminen, 6, 54 Jäähdytysosa, 11 Jäähdytystilan ilmaisu, 28 K Kaapelipidike, 21 Katkaisin, 36 Kiertovesipumpun apukäynnistys, 53 Kosketin aktivoinnille "tilapäinen luksus", 27 Kosketin aktivoinnille "ulkoinen säätö", 27 Kosketin lisälämmön ja/tai kompressorin ulkoista estoa varten, 26 Kosketin lämmityksen ulkoiselle estolle, Luku 13 Asiahakemisto Kosketin lämmönkeruupumpun ulkoiselle pakkoohjaukselle, 27 Kosketin puhallinnopeuden aktivoinnille, 27 Kosketin ulkoiselle tariffiestolle, 26 Kuljetus, 6 Kytkentärasiat, 10 Käynnistys ja säädöt, 30 Aloitusopas, 31 Jälkisäätö ja ilmaus, 32 Valmistelut, 30 Käyttö, 38 Käyttöveden kierrätys, 28 Käyttöönotto ja säätö Täyttö ja ilmaus, 30 L Liitännät, 21 Liitäntämahdollisuudet, 25 Liitäntävaihtoehdot, 16 Allas, 18 Ilmaiskylmä, 17 Kaksi tai useampia lämmitysjärjestelmiä, 18 Lattialämmitysjärjestelmä, 17 Pohjavesijärjestelmä, 16 Poistoilman lämmöntalteenotto, 16 Puskurivaraaja, 16 Lisäkiertovesipumppu, 28 Lisätarvikkeiden liitäntä, 28 Lisävarusteet, 60 Luoksepääsy, sähkökytkentä, 19 Luukkujen irrotus, 7 Luukun irrotus, kytkentärasia, 20 Luukun irrotus, tulokortti, 20 Lämminvesivaraaja, 15 Lämminvesivaraajan kytkentä, 15 Lämminvesivaraajan kytkentä, 15 Lämminvesivaraajan tyhjennys, 52 Lämmitysjärjestelmän kytkeminen, 15 Lämmitysjärjestelmän tyhjennys, 52 Lämmitysjärjestelmän täyttö ja ilmaus, 30 Lämmitysvesipuoli, 15 Lämmitysjärjestelmän kytkeminen, 15 Lämmönkeruujärjestelmän tyhjennys, 53 Lämmönkeruujärjestelmän täyttö ja ilmaus, 30 Lämmönkeruupuoli, 14 Lämpöpumpun rakenne, 8 Kompenttien sijainti, 8 Kompenttien sijainti, jäähdytysosa., 11 Kompenttien sijainti, kytkentärasiat, 10 Kompenttilista, jäähdytysosa, 11 Kompenttiluettelo, 8 Kompenttiluettelo, kytkentärasiat, 10 Lämpötilaanturi, jäähdytys/lämmitys, 26 Lämpötilaanturi, käyttöveden tuotanto, 22 Lämpötilaanturi, käyttövesi huippu, 22, 26 Lämpötilaanturi, ulkoinen menojohto, 22 Lämpötilaanturin tiedot, 54 Lämpötilarajoitin, 19 Palautus, 19 M Merkintä, 4 Mitat ja putkiliitännät, 14 Mitat ja tilavaraukset, 62 Mitoituskäyrä, kompressorinopeus, 65 Mukana toimitetut kompentit, 7 N NV10, paine/taso/virtausvahti lämmönkeruuliuos, 27 Näyttö, 36

73 Näyttöyksikkö, 36 Katkaisin, 36 Näyttö, 36 OKpainike, 36 Takaisinpainike, 36 Tilamerkkivalo, 36 Valitsin, 36 O Ohjaus, 36, 40 Ohjaus Johdanto, 36 Ohjaus valikot, 40 Ohjaus Johdanto, 36 Näyttöyksikkö, 36 Valikkojärjestelmä, 37 Ohjausjärjestelmän ulkoisen ohjausjännitteen kytkentä, 22 Ohjaus valikot, 40 Valikko 5 HUOLTO, 42 Ohjevalikko, 31, 39 OKpainike, 36 P Pohjavesipumpun ohjaus, 28 Pumppukapasiteettikäyrä, lämmönkeruupuoli, manuaalinen käyttö, 32 Pumpun säätö, automaattikäyttö, 32 Lämmönjakopuoli, 32 Lämmönkeruupuoli, 32 Pumpun säätö, manuaalinen käyttö, 32 Lämmönjakopuoli, 32 Putkien mitat, 14 Putki ja ilmanvaihtoliitännät Symboliavain, 13 Putkiliitännät, 13 Järjestelmäperiaate, 13 Liitäntävaihtoehdot, 16 Lämminvesivaraaja, 15 Lämmitysvesipuoli, 15 Lämmönkeruupuoli, 14 Mitat ja putkiliitännät, 14 Putkien mitat, 14 Yleistä, 13 S Sarjanumero, 4 Selaa ikkunoita, 39 Symbolien selitykset, 13, 31 Symbolit, 4 Symbolit STAR Inverter, 4 Sähkökytkennät Asetukset, 23 Automaattivaroke, 19 Huelämpötilan anturi, 23 Kaapelipidike, 21 Liitännät, 21 Liitäntämahdollisuudet, 25 Lisätarvikkeiden liitäntä, 28 Luoksepääsy, sähkökytkentä, 19 Luukun irrotus, kytkentärasia, 20 Luukun irrotus, tulokortti, 20 Lämpötilaanturi, käyttöveden tuotanto, 22 Lämpötilaanturi, ulkoinen menojohto, 22 Lämpötilarajoitin, 19 Ohjausjärjestelmän ulkoisen ohjausjännitteen kytkentä, 22 Sähköliitäntä, 21 Sähkövastus enimmäisteho, 23 Ulkoiset liitäntämahdollisuudet, 25 Ulkolämpötilaanturi, 22 Valvtakytkin, 25 Varatila, 24 Yleistä, 19 Sähköliitännät, 19 Sähköliitäntä, 21 Sähkövastus enimmäisteho, 23 Enimmäisteh asettaminen, 23 Enimmäisteh vaihtaminen, 24 T Takaisinpainike, 36 Tekninen dokumentaatio, 69 Tekniset tiedot, Energiamerkintä, 67 Infosivu, 67 Järjestelmän energiatehokkuustiedot, 68 Tekninen dokumentaatio, 69 Mitat ja tilavaraukset, 62 Mitoituskäyrä, kompressorinopeus, 65 Tekniset tiedot, 63 Työalue, lämpöpumppu, 65 Tilamerkkivalo, 36 Toimitus ja käsittely, 6 Asennus, 6 Asennustila, 6 Jäähdytysmoduulin ulosvetäminen, 6 Kuljetus, 6 Luukkujen irrotus, 7 Mukana toimitetut kompentit, 7 Turvallisuusohjeita Asennusten tarkastus, 5 Sarjanumero, 4 Symbolit, 4 Turvallisuustiedot Merkintä, 4 Symbolit STAR Inverter, 4 Työalue, lämpöpumppu, 65 Tärkeitä tietoja Kierrätys, 4 Tärkeää, 4 Täyttö ja ilmaus, 30 Lämmitysjärjestelmän täyttö ja ilmaus, 30 Lämmönkeruujärjestelmän täyttö ja ilmaus, 30 Symbolien selitykset, 31 U Ulkoiset liitäntämahdollisuudet, 25 AUXtulojen mahdolliset valinnat, 26 AUXtulojen mahdolliset valinnat (potentiaalivapaa vaihtava rele), 28 Jäähdytystilan ilmaisu, 28 Kosketin aktivoinnille "säästö", 27 Kosketin aktivoinnille "tilapäinen luksus", 27 Kosketin aktivoinnille "ulkoinen säätö", 27 Kosketin lisälämmön ja/tai kompressorin ulkoista estoa varten, 26 Kosketin lämmityksen ulkoiselle estolle, Kosketin lämmönkeruupumpun ulkoiselle pakkoohjaukselle, 27 Kosketin puhallinnopeuden aktivoinnille, 27 Kosketin ulkoiselle tariffiestolle, 26 Käyttöveden kierrätys, 28 Lisäkiertovesipumppu, 28 Lämpötilaanturi, jäähdytys/lämmitys, 26 Lämpötilaanturi, käyttövesi huippu, 22, 26 NV10, paine/taso/virtausvahti lämmönkeruuliuos, 27 Pohjavesipumpun ohjaus, 28 Ulkolämpötilaanturi, 22 USBhuoltoliitäntä, 56 V Valikko 5 HUOLTO, 42 Valikkojärjestelmä, 37 Aseta arvo, 38 Käyttö, 38 Ohjevalikko, 31, 39 Selaa ikkunoita, 39 Luku 13 Asiahakemisto 73

74 Valitse vaihtoehto, 38 Valitse valikko, 38 Valitse vaihtoehto, 38 Valitse valikko, 38 Valitsin, 36 Valmistelut, 30 Varatila, 52 Teho varatilassa, 24 Vianetsintä, 58 Virtamuuntajan kytkentä, Luku 13 Asiahakemisto

75

76 WS name: Gemensamt WS versi: a452 WS release date: :22 Publish date: :50 Kaukora Oy PL 21, Tuotekatu Raisio