KILPAILIJAKARTOITUS JA KESÄDRINKKILISTAN TUOTESUUNNITTELU MYCOFFEE & MYBAR:IIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KILPAILIJAKARTOITUS JA KESÄDRINKKILISTAN TUOTESUUNNITTELU MYCOFFEE & MYBAR:IIN"

Transkriptio

1 Outi Virolainen Jarna Ylönen KILPAILIJAKARTOITUS JA KESÄDRINKKILISTAN TUOTESUUNNITTELU MYCOFFEE & MYBAR:IIN Opinnäytetyö Palvelujen tuottamisen ja johtamisen ko Huhtikuu 2009

2 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Outi Virolainen ja Jarna Ylönen Koulutusohjelma ja suuntautuminen Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Ruokapalvelut, Kuluttajapalvelut Nimeke Kilpailijakartoitus ja Kesädrinkkilistan tuotesuunnittelu MyCOFFEE & MyBAR:iin Tiivistelmä Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä opinnäytetyö, josta toimeksiantaja saisi todellista hyötyä. Tavoitteenamme oli tietojen kartoituksen ja tuotesuunnittelun avulla saada uusi ravintolayksikkö menestymään markkinoilla ja esittämään kuluttajille tietty mielikuva paikasta. Työn kohteena on St Michel Serving Partners Oy:n ravintolayksikkö MyCOFFEE & MyBAR. Toimeksiantajamme Teija Hänninen ja Rauno Järvinen halusivat ennen uuden ravintolayksikön perustamista tietoa lähimpien kilpailijoidensa kahvilatuotteista ja hinnoista, jotta heidän oma tuotteistamis- ja hinnoittelutyönsä helpottuisi ja että he osaisivat erilaistaa oman kahvilansa muista Mikkelin kahviloista. MyCOFFEE & My- BAR:n avaamisen jälkeen ilmeni toimeksiantajallemme tarve suunnitella drinkkilista kesäksi 2008 ja he ehdottivat meille sen tekemistä. Tutkimusmenetelmänämme kilpailijakartoituksessa oli erillistutkimus, jossa tutkimus tehtiin mittatilauksena toimeksiantajalle ja on kertaluontoinen. Käytimme kilpailijakartoitukseen havainnointilomaketta, johon kirjasimme tietoa kahviloiden tuotteista sekä hinnoista. Teimme havainnoinnista koelomakkeen, jonka testasimme yhdessä kahviloista ennen varsinaisen kartoituksen tekemistä kesällä Drinkkien tuotesuunnittelun toteutimme siten, että ensin tutkimme drinkkejä teoriassa sekä neuvottelimme asiasta muiden työntekijöiden kanssa. Muutaman testauskerran jälkeen joukosta erottuivat listalle päätyneet drinkit, jotka nimesimme sekä hinnoittelimme. Seuraavaksi laadimme drinkeistä reseptiikan henkilökuntaa varten sekä suunnittelimme ja toteutimme asiakkaiden käyttöön tarkoitetun listan. Tavoitteemme opinnäytetyössämme toteutui, ja saimme valmiiksi tuotokset, joista toimeksiantajallemme oli oikeasti hyötyä uuden yksikön perustamisessa ja imagon ylläpitämisessä. Asiasanat (avainsanat) kilpailijakartoitus, kilpailija, kvantitatiivinen tutkimus, tuotesuunnittelu, juomasekoitus, katetuottolaskenta, hinnoittelu Sivumäärä Kieli URN 51 Suomi URN:NBN:fi:mamkopinn Huomautus (huomautukset liitteistä) Ohjaavan opettajan nimi Tiina Tuovinen Opinnäytetyön toimeksiantaja St. Michel Serving Partners Oy

3 DESCRIPTION Date of the bachelor's thesis Author(s) Outi Virolainen and Jarna Ylönen Degree programme and option Bachelor s Degree of Hospitality Management; Food Services, Consumer Services Name of the bachelor's thesis Competitor Mapping and Designing of Summer drinks at MyCOFFEE & MyBAR Abstract Our bachelor s thesis goal was to create something that was really useful for the working life. We wanted to help the new restaurant unit to succeed in the market and also help create a certain image of the place to consumers by mapping the unit s competitors and designing products for the unit. The object for our bachelor s thesis was MyCOFFEE & MyBAR, a restaurant unit for the company St. Michel Serving Partners Oy. The owners, Teija Hänninen and Rauno Järvinen wanted to have information about their closest competitors products and prices so that they could make their own pricing job easier and that they could find a way to stand out from the rest of the market. After MyCOFFEE & MyBAR opened, a need occurred to design a new drink menu for the summer of Hänninen and Järvinen suggested that job for us and we did it. With the competitor mapping our research method is separate research. That means that the research is tailormade for the customer and that it s often a one-time research that answers one or two specific questions. We used an observation form to gather information of the competitors and after we had properly tested the form, we executed the mapping in the summer of We started the designing of the summer drinks by first getting to know the theory of drinks and consulting our colleges at MyCOFFEE & MyBAR. After testing the drinks we had in mind a few times, we could see which ones would end up it the menu. We named them and priced them and after that we made the actual menu that would end up with the customers. All that was left after that was to make recipes of the drinks for the employees hold training for them so that everyone would know how to make each drink the same way. Our goal for our bachelor s thesis was reached and we succeeded on giving Hänninen and Järvinen the turnouts that were actually useful to them with opening the new restaurant unit and keeping up the image they had built for it. Subject headings, (keywords) competitor mapping, competitor, qualitative research, product design, drink, profit margin calculation, pricing Pages Language URN Remarks, notes on appendices URN:NBN:fi:mamk-opinn Tutor Tiina Tuovinen Bachelor s thesis assigned by St. Michel Serving Partners Oy

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO TOIMEKSIANTAJA KILPAILIJAKARTOITUS Taustatietoa Kilpailijat Menetelmät Kartoituslomake Luotettavuus Tulokset Yleistä Kahviloiden kahvileipävalikoimat Kahviloiden juomavalikoimat Lounas, salaatti ja muut tuotteet Pohdinta KESÄDRINKKILISTAN TUOTESUUNNITTELU Tuotesuunnittelun vaiheet Lainsäädäntö tuotesuunnittelussa Drinkkien eri valmistustavat Hinnoittelu Drinkkien ostohinnat Katelaskenta ja arvolisäveron huomioiminen Valmis drinkkilista Rhum Runner Lime Oasis Red Relief Blueberry Swing My Cacao Strawberry Margarita th Heaven Strawberry Field Mango Breeze... 43

5 Vanilla Summer Pohdinta LOPUKSI LÄHTEET LIITTEET

6 1 JOHDANTO 1 Otimme joulukuussa 2006 yhteyttä Teija Hänniseen ja Rauno Järviseen kuultuamme heidän aikeistaan avata uusi ravintola Mikkeliin. Kerroimme haluavamme tehdä heille opinnäytetyön, josta heille olisi oikeasti hyötyä. Heillä olikin heti meille aihe, joka käsitteli kilpailevien kahviloiden kartoitusta Mikkelissä. Hännisellä ja Järvisellä ei kummallakaan ollut ennen tätä yksikköä juurikaan kokemusta kahvila-alalta, vaikka muunlaisia ravintola-alan yksiköitä he ovatkin uriensa aikana olleet perustamassa. Hänninen ja Järvinen siis tarvitsivat tietoa lähimmistä kilpailijoistaan, jotta he voisivat tarjota kuluttajille jotakin erilaista kuin mitä muilla on ja samalla itse tutustua kahvila-alan yrityksien hintoihin sekä toimintaan hyvissä ajoin ennen oman yksikkönsä avaamista. Tapasimme Hännisen ja Järvisen muutaman kerran, jonka jälkeen olimme saaneet tietoa uudesta yksiköstä sekä sovittua asiat, joista he halusivat meidän ottavan selvää kilpailevissa kahviloissa. Valmistelimme kevään aikana kartoituslomaketta ja päätimme kartoitettavat asiat sekä testasimme lomakkeen. Kartoituksen teimme kesällä 2007, jonka jälkeen taulukoimme tulokset toimeksiantajan käyttöön. Yksikkö avattiin lokakuussa 2007 ja sen nimeksi annettiin MyCOFFEE & MyBAR. Olemme opinnäytetyössämme käyttäneet yksikön virallista kirjoitusasua, koska toimeksiantajamme toivoi näin, jotta tietous uudesta ravintolayksiköstä leviäisi sen oikealla nimellä. Yksikön nimestä käy hyvin selville, että yksikössä on kaksi eri puolta kahvilamaailma ja baarimaailma. (Hänninen 2009) Keväällä 2008 tuli ehdotus suunnitella kesälle 2008 drinkkilista, joka tukisi uuden terassin avaamista. He halusivat drinkkilistan tuotteissa käytettävän niitä raakaaineita, joiden liikkuvuus ei ole baarissa hittituotteiden tasoa. Tutkimme ensin teoriassa drinkkejä ja niiden valmistusta sekä neuvottelimme asiasta muiden työntekijöiden kanssa. Muutaman testauskerran jälkeen joukosta erottuivat listalle päätyneet drinkit, jotka nimesimme sekä hinnoittelimme. Seuraavaksi laadimme drinkeistä reseptiikan henkilökuntaa varten sekä suunnittelimme ja toteutimme asiakkaiden käyttöön tarkoitetun drinkkilistan.

7 2 Opinnäytetyömme tavoitteena oli tehdä opinnäytetyö, josta toimeksiantaja saisi todellista hyötyä. Tavoitteenamme oli tietojen kartoituksen ja tuotesuunnittelun avulla saada uusi kahvila menestymään markkinoilla ja esittämään kuluttajille tietty mielikuva paikasta. Tutkimuksemme vastaa kysymyksiin: Millä tavalla kilpailevat kahvilat hinnoittelevat tuotteensa markkinoilla? Miten saadaan rakennettua toimiva, houkutteleva ja yrityksen imagon mukainen drinkkilista käyttäen mahdollisimman paljon niitä raaka-aineita, joita yksikössä jo ennestään on? 2 TOIMEKSIANTAJA Opinnäytetyömme toimeksiantaja on St. Michel Serving Partners Oy. Sen omistajat ovat Teija Hänninen ja Rauno Järvinen. Hännisellä ja Järvisellä on vuosikymmenien kokemus ravintolayksiköiden perustamisesta, sillä he ovat molemmat olleet töissä suurissa ketjuissa, kuten Restel ja Osuuskauppa Hämeenmaa. Oman yrityksensä he perustivat vuonna 1997, jolloin toimintansa aloitti Hotelli Nuijamies. Tämän jälkeen yritys on lisännyt toimintaansa Joensuuhun kahteen pubiin sekä Mikkelin Osuuspankin henkilöstöruokailun hoitamiseen. Yrityksen toimintaan kuuluu myös cateringpalvelut. Merkittävin tapahtuma yrityksen historiassa on Nuijamiehen toiminnan lopettaminen ja Anttila-tavaratalon rakentaminen vanhoihin tiloihin, jonka kautta My- COFFEE & MyBAR sai perustamisideansa. MyCOFFEE & MyBAR aloitti toimintansa Liiketila sijaitsee Anttilan tavaratalon yhteydessä, Mikkelin ydinkeskustassa torin laidalla ja asiakaspaikkoja siinä on noin 120. Liikeidea on eurooppalaistyylinen kahvila ja baari, jollaista ei löydy muiden kauppakeskusten yhteydestä. Toiminta-ajatuksena on aito asiakkaiden palvelemisen tahtotila. Ilmapiiri on leppoisa, mukava ja aikuismainen. Paikkaan on helppo pistäytyä toimivien aukioloaikojen sekä pääsymaksuttomuuden vuoksi. Laadukkaan juomavalikoiman lisäksi tarjolla on erilaisia kahvilatuotteita, kuten raikkaita leipiä, joita samanlaisia muualla ei ole saatavilla. Yksikön toiminta perustuu kantaasiakkuuden syntymiseen, sekä hinnoitteluun, joka on markkinoiden ylärajalla. Alkoholin heavy-userit eivät ole MyCOFFEE:n & MyBAR:in asiakkaita. Tämä takaa yksikön liikeidean säilymisen, taloudellisen menestymisen, asiakkaiden suosion ja työolosuhteiden turvallisuuden pitkällä tähtäimellä.

8 3 3 KILPAILIJAKARTOITUS Suunnittelimme ennen uuden kahvilan avaamista sen tuotevalikoimaa ja hinnoittelua auttavan kilpailijakartoituksen. Toimeksiantajamme halusivat saada tietoa kilpailevien kahviloiden tuotteista ja hinnoista. Tuotteista heitä kiinnostivat salaatit, lounaat, jäätelöt, pirtelöt, erikoiskahvit sekä kaikki muut mahdolliset erikoistuotteet. Toimeksiantajamme suunnittelevat lisäksi hittituotteekseen tuorepuristettuja mehuja, joten saimme tehtäväksemme tarkkailla muiden kahviloiden mahdollista mehuvalikoimaa. Päätimme toteuttaa kilpailijakartoituksen käymällä jokaisessa kilpailevassa kahvilassa, havainnoimalla tarvitsemamme asiat ja kirjoittamalla asiat ylös valmiille lomakepohjalle. Lomakkeen avulla saimme varmasti havainnoitua samat asiat jokaisesta kahvilasta ja kerättyä kaiken tiedon varmasti talteen. 3.1 Taustatietoa Kahvilakulttuurin kehittyminen Suomessa alkoi 1700-luvulla. Kahvi saapui Suomeen Ruotsista, joka haki mallia Euroopan kaupungeista, kuten Pariisista, Wienistä ja Lontoosta. (Koppinen ym. 2002, ) Kahvilat ovat noista ajoista kasvattaneet suosiotaan sekä muuttuneet tähän päivään saakka. Nykyään kahviloissa kohdataan tuttuja, neuvotellaan sekä seurustellaan nauttien erilaisia kahveja ja leivonnaisia. Kahvila-nimen alla toimii nykyään monia erilaisia yksiköitä, kuten huoltoasemia, lounaskahviloita, konditorioita sekä trendi- ja internet-kahviloita. Nämä kahvilat eroavat toisistaan sekä ulkonäöltään että tuotevalikoimaltaan (Koppinen ym.2002, 339). MyCOFFEE & MyBAR taas on liikeidealtaan eurooppalaistyylinen kahvila, joka tarjoaa asiakkailleen myös alkoholipitoisia juomia, joten se ei suoraan osu mihinkään yllämainituista ryhmistä. Merja Hemmi ja Merja Lahdenkarppi (1998, 50) määrittelevät hienoimmat kahvilat, joiden valikoimaan kuuluu erilaisia kahvi- ja teelaatuja sekä usein myös alkoholijuomia, cafèiksi. Tämä määritelmä osuu mielestämme hyvin MyCOFFEE & MyBAR:iin.

9 4 Kahvin kulutus Suomessa henkeä kohden oli 9,8 kg vuonna Tällä kulutuksella suomalaiset pysyivät kahvinkulutuksen kärkimaana, kuten myös vuonna 2005 sekä 2007 ja Suomalaisista yli 90 prosenttia juo kahvia ja juomaa nautitaan keskimäärin neljästä viiteen kuppia päivässä. (Paahtimoyhdistys, 2007) Suomalaiset siis rakastavat kahvia ja voidaankin olettaa, että suomalaisten hinta-laatutietous kahvin suhteen on hyvin kehittynyt. Jo tämän tiedon vuoksi oli erittäin tärkeää saada My- COFFEE & MyBAR:n kahvin hinta kohdalleen ja kilpailukykyiseksi. Myös HORECA:n (2006) teettämän tutkimuksen mukaan ulkona nautittujen annosten määrä Suomessa kasvoi 1,7 % vuodesta Tutkimuksessa oli otettu huomioon kahvilat, ravintolat, henkilöstöravintolat sekä julkiset keittiöt. Tutkimuksessa selvisi myös, että joka toinen Suomalainen käyttää päivittäin jotain edellä mainituista palveluista. Tutkimuksen jaottelun (taulukko 1) mukaan MyCOFFEE & MyBAR kuuluu ryhmään Kahvilat muun toiminnan yhteydessä, sillä kahvilan lisäksi yksikössä toimii baari ja yksikön välittömässä läheisyydessä toimii myös kauppakeskus Anttila. Tämän ryhmän annosmäärät olivat kasvaneet 11 % vuosien 2004 ja 2006 välillä. Kuitenkin yksiköiden määrä oli laskenut vuosien 2004 ja 2006 välillä 1,8 %. Tämä kertoo mielestämme sen, että vaikka lukumäärä kahviloissa on laskenut, ovat jäljelle jääneiden kahviloiden annosmäärät kasvaneet. Tulkitsimme tämän tiedon siten, että tuote- ja hintapolitiikka kahviloissa ovat entistä tärkeämmässä osassa, sillä menestyvät kahvilat menestyvät entistä paremmin huonosti menestyvien kahviloiden kuihtuessa alta pois. Juuri tämän seikan vuoksi kilpailijakartoituksemme osui hyvään kohtaan, sillä tutkimustulosten valossa on entistä tärkeämpää panostaa kuluttajien kannalta oikeisiin tuotteisiin oikeilla hinnoilla.

10 TAULUKKO 1. Suurkeittiöiden lukumäärät ja annosmäärät toimialoittain vuosina (HORECA 2006) Kilpailijat Ennen varsinaisen kartoituksen tekemistä pohdimme, mitkä yritykset olisivat My- COFFEE & MyBAR:in kilpailijoita. Tärkein valintakriteeri oli tietenkin sijainti, sillä ajattelimme keskustan kahviloiden kilpailevan samoista asiakkaista. Sijainnin perusteella valitsimme kartoitukseen seuraavat kahvilat: Ravintola Sole, Ramin Konditoria Pusankulmassa sekä Ramin Konditoria Mikonkadulla, Café Biella, Kahvila Presso tavaratalo Sokoksen yläkerrassa sekä Kahvila Sitruunapisara. Myös tuotevalikoiman sisältö sekä asiakaskunta vaikuttivat mielestämme siihen, mikä olisi juuri tämän yrityksen kilpailija. Tämän perusteella valitsimme kartoitukseen mukaan myös Ravintola Amarillon, koska siellä tarjoillaan alkoholia kuten MyCOFFEE & MyBAR:ssa ja se on nuorten keskuudessa suosittu paikka käydä kahvilla myös päiväsaikaan. Ramin konditoria Pusankulmassa, Kahvila Sitruunapisara sekä Kahvila Presso rajautuivat selkeästi tärkeimmiksi kilpailijoiksi MyCOFFEE & MyBAR:lle, koska ne kaikki ovat myös kauppakeskuksen yhteydessä toimivia, keskustassa sijaitsevia kahviloita ja ajattelimme näillä kahviloilla olevan lähinnä toisiaan oleva asiakaskunta. Anneli Pirttilä (2000, 26) jakaa kilpailijoiden määrittelemisen kahteen osaan. Ensimmäinen on toimialaperustainen määrittely, jonka mukaan yritykset kilpailevat keskenään, kun niillä on samanlainen teknologia ja samanlaiset tuotteet. Tämä määrittely rajaa kilpailijat saman toimialan yrityksiin. Toinen määrittely on markkinaperustainen, mikä tarkoittaa sitä, että yritykset kilpailevat keskenään, kun niiden tuotteet tyy-

11 6 dyttävät saman asiakkaan tarpeen ja voivat siis korvata toisensa. Me käytimme tutkimuksessamme toimialaperustaista määrittelyä, sillä kaikki valitsemamme kahvilat tarjoavat samankaltaisia tuotteita, kuin mitä MyCOFFEE & MyBAR:iinkin oli suunniteltu ja toimialana kaikilla yrityksillä on ravintola- ja kahvila-ala. 3.3 Menetelmät Leila Lotin (1998, 34) jaottelun mukaan tutkimuksemme on erillistutkimus. Siinä tutkimus on alusta loppuun toimeksiantajan toiveiden mukainen, yhteen kysymykseen vastausta hakeva tutkimus. Meidän tutkimuksessamme kysymys on, minkälaisia palveluita ja tuotteita yrityksen tulevat kilpailijat tarjoavat ja millä hinnoilla. Erillistutkimuksen luonnetta kuvaa myös se, että tutkimus on useimmiten kertaluontoinen ja se tehdään ns. mittatilaustyönä toimeksiantajalle. Sirkka Hirsjärvi ym.(2004, 131) määrittelevät kilpailijakartoituksesta saamamme tiedon kvantitatiiviseksi, sillä se on numeerista tietoa, joka voidaan tarpeen tulleen tilastoida ja josta voidaan tehdä yleistyksiä. 3.4 Kartoituslomake Tiedonkeruuta varten tekemämme lomake (liitteet 1-7) on melko yksinkertainen. Se sisältää kohdat kahvilan nimelle sekä päivämäärälle ja kellonajalle, jolloin kävimme kahvilassa. Lisäksi lomakkeessa on omat sarakkeensa eri tuoteryhmille, joita ovat suolaiset leivonnaiset, makeat leivonnaiset, lämpimät juomat, kylmät juomat sekä muut tuotteet. Kaikkien tuotteiden hinnoille löytyy myös oma sarakkeensa. Lämpimien juomien kohdalla on lisäksi oma kohtansa juoman valmistustavalle sekä laitteen merkille. Lisäksi lomakkeen ensimmäisessä versiossa oli kohdat palvelulle, sisutukselle ja tunnelmalle sekä asiakasmäärälle ja -rakenteelle. Testasimme lomakkeen toimivuutta ennen varsinaisen kartoituksen aloittamista käymällä yhdessä kilpailevista kahviloista. Tämä kahvila oli Ravintola Amarillo. Kävimme siellä keräämässä tietoa ja arvioimassa, mitä lomakkeesta vielä puuttui ja mitä siihen mahdollisesti tarvittiin lisää. Huomasimmekin, että moni kohta lomakkeessamme oli tarpeeton. Näitä olivat kahvilan sisustus ja tunnelma, asiakkaiden määrä ja rakenne sekä palvelu. Huomasimme siis harjoituslomakkeita täyttäessämme, ettemme mitenkään voisi havainnoimalla saada luotettavaa kuvaa palvelun laadusta kussakin

12 7 kahvilassa. Emme myöskään uskoneet, että meidän kahden mielipiteet kahvilan tunnelmasta olisivat olleet tarpeeksi luotettavia ja kattavia, jotta toimeksiantajamme olisi saanut siitä itselleen hyödyllistä tietoa. Huomasimme myös, että kahvilassa oloaikamme ei riittänyt kattavasti kartoittamaan kahvilan asiakasmäärää, sillä sattuma olisi saanut vaikuttaa siihen aivan liikaa. Meillä ei myöskään omien töidemme ohessa olisi ollut niin paljoa yhteistä aikaa, että olisimme saman sesongin aikana ehtineet vierailla jokaisessa kahvilassa samaan vuorokaudenaikaan samana viikonpäivänä niin montaa kertaa, että olisimme siten saaneet kirjattua muistiin luotettavan keskiarvon asiakasmääristä sekä rakenteesta. Edellä mainitsemamme, pois jättämämme tutkimuskohteet olisivat vaatineet kvalitatiivista eli laadullista tutkimusta. Sirkka Hirsjärvi yms. (2004, 131, 152) määrittelevät kvalitatiivisen tutkimuksen siten, että se kuvaa todellista elämää ja että tutkimuskohde muovautuu jatkuvasti eri olosuhteiden mukaan. Esimerkiksi jos olisimme päätyneet tutkimaan kahvilan palvelua kartoituksessamme, olisi tulokseen vaikuttanut monikin asia. Asiakaspalvelijan huono päivä olisi voinut vääristää palvelun kokonaiskuvaa huomattavasti huonoon suuntaan. Samoin omat ennakkoluulomme tai esimerkiksi tuttu asiakaspalvelija olisivat voineet vaikuttaa omiin mielipiteisiimme palvelun laadusta. Toimeksiantajamme ei ollut niin kiinnostunut kilpailijoidensa palvelun laadusta tai tunnelmasta, että meidän olisi kannattanut ryhtyä tekemään kokonaisvaltaista asiakaskyselyä tai tunnelmamittareita, saadaksemme totuudenmukaisen tuloksen aiheesta. Tämän vuoksi päätimme pitäytyä kvantitatiivisessa tutkimuksessa. 3.5 Luotettavuus Tutkimuksemme luotettavuutta lisää se, että havainnoijia on kaksi. Tällä tavoin yhden ihmisen mielipide pääsee todennäköisesti vähemmän vaikuttamaan tuloksiin. Tuotteiden olemassaolo on asia, johon ei voi vaikuttaa muutoin kuin siten, että tuote on yrityksessä käyntihetkellämme myyty loppuun. Kaiken kaikkiaan kaikki lomakkeessa olevat laskettavat seikat, kuten tuotteiden hinnat ovat melkoisella varmuudella luotettavia. Mielipiteet eivät voi vaikuttaa paperissa, internetissä tai hinnastossa lukeviin asioihin millään tavalla, eivätkä näin ollen pääse murentamaan luotettavuutta. Lisäksi tutkimuksemme luotettavuutta edistää se, että ajoitimme käyntimme kahviloihin suurin piirtein samaan vuorokaudenaikaan. (liitteet 1-7). Jos olisimme käyneet osassa kahviloista aamulla ja osassa illalla, olisimme nähneet aamukahviloissa runsaan tuo-

13 8 tevalikoiman ja iltakahviloissa vain vähän tuotteita, sillä luonnollisesti kahviloiden tuotevalikoima pienenee osaltaan myynnin ja osaltaan hävikin minimoinnin ansiosta. Tuotevalikoiman muuttumisen vuoksi päätimme siis käydä joka kahvilassa mahdollisimman samaan aikaan. Erilaisia tutkimuksia käsittelevässä kirjallisuudessa tutkimuksen luotettavuutta pohdittaessa esiin nousee aina kaksi termiä: reliaabelius ja validius. Näitä kahta termiä noudattamalla voidaankin mielestämme todeta tutkimuksen luotettavuus hyvin. Reliaabelius eli luotettavuus tarkoittaa sitä, että tutkimuksen tulokset eivät ole sattumanvaraisia ja tutkimus on toistettavissa aina samoin tuloksin. Reliaabelius voidaan todeta useilla eri tavoilla. Yksi hyvä tapa todeta reliaabelius on se, että kaksi eri tutkijaa tai havainnoijaa saavat samasta asiasta saman tuloksen tai se, että samasta asiasta saadaan sama tulos eri tutkimuskerroilla.(hirsjärvi ym.1997, 216.) Edellä mainittu teoria pätee meidän tutkimukseemme siltä osin, että tuotteiden aukioloajat ja hinnat tuskin muuttuvat, vaikka eri ihmiset niitä katsovatkin. Onhan toki aina mahdollisuus, että esimerkiksi hinnat nousevat, mutta tarkoituksena meidän tutkimuksessamme ei olekaan tutkia hintojen vaihtuvuutta, vaan antaa sen hetkinen kartoitus kilpailevien kahviloiden tuotteista sekä hinnoista toimeksiantajallemme. Reliaabeliutta tukee meidän tutkimuksessamme myös se, että tutkijoita on kaksi, joka on aina luotettavampaa kuin vain yhden tutkijan käyttäminen. Validius eli pätevyys taas tarkoittaa sitä, että mitataan juuri sitä asiaa, mitä on tarkoituskin mitata. (Hirsjärvi, ym. 1997, 216.) Jos esimerkiksi olisimme päättäneet suorittaa tutkimuksemme siten, että jokaisen kahvilan oma työntekijä tai omistaja olisi täyttänyt lomakkeen, voisi olla mahdollisuus, että he olisivat käsittäneet jonkin kohdan eri tavalla kuin me olisimme sen tarkoittaneet. Tämä olisi muuttanut tuloksia huomattavasti, ja sen tähden päätimmekin suorittaa lomakkeen täyttämisen itse, käymällä paikan päällä. Tämän vuoksi jokaisessa käymässämme kahvilassa saamme tuloksen samasta asiasta, ilman väärinkäsityksen mahdollisuutta. 3.6 Tulokset Yleistä

14 9 Kokosimme tutkimuksemme tulokset taulukoiksi.(liitteet 1-7) Lähtökohtana tuloksien kirjaamisessa oli se, että ne olisivat mahdollisimman helposti luettavassa ja vertailtavissa olevassa muodossa toimeksiantajalle. Sekä suolaiset että makeat kahvileivät kokosimme taulukoiksi jokaisen kahvilan kohdalla erikseen, sillä tuotteita ei voitu verrata suoraan keskenään niiden ollessa jokaisessa kahvilassa erikokoiset ja - laatuiset. Huomasimme vertailussa olevien kahviloiden tarjoavan todella paljon toisistaan eroavia kokonaisuuksia kahvilatuotteissa. Osa kahviloista oli selkeästi panostanut makeisiin tuotteisiin sekä valikoiman runsauteen, kun taas osalla kahviloista painopiste oli jossain muualla kuin kahvilatuotteissa. Monessa kahvilassa valikoimasta löytyi kestosuosikki panini, grillattu, pitkä leipä, jonka täytteenä on useimmiten kinkkua, kanaa tai mozzarellajuustoa. Tuloksia kirjatessamme huomasimme, että panini oli erihintainen jokaisessa kahvilassa, jossa kävimme. Tästä poikkeuksena olivat Ramin konditoriat, jotka ovat samaa ketjua ja pitävät sen vuoksi samoja hintoja tuotteillaan. Erikoiskahvit näyttivät myös olevan pakollinen tuote valikoimassa lähes kaikissa tutkimissamme kahviloissa. Ravintola Amarillo oli poikkeus erikoiskahvien osalta, sillä sen valikoimiin kuului niin monia eri alkoholipitoisia jälkiruokajuomia, ettemme uskoneetkaan erikoiskahvien menestyvän siellä kovin hyvin. Osassa kahviloista erikoiskahvit valmistettiin itse käsikäyttöisellä espressokoneella käyttäen kahvilassa jauhettuja espressopapuja, kun taas osa kahviloista käytti automaattista kahvikonetta. Lari Järnefeltinkään (2007) mukaan Suomesta tuskin löytyy montaa kahvilaa, joissa ei tarjottaisi erikoiskahveja. Marraskuussa 2005 Aromi-lehdessä tehdyssä haastattelussa (Brotheus, 2005) Erik Wiljanen ennusti erikoiskahvien nousevan entistä suositummaksi tuotteeksi kahviloissa. Mielestämme Wiljasen ennustus on osunut oikeaan, sillä yhdestäkään kartoitukseemme kuuluneesta kahvilasta eivät erikoiskahvit valikoimasta puuttuneet. Wiljanen uskoi myös kodin ulkopuolella nautittavan kahvin yleistyvän. Tämän uskomme myös Mikkelissä toteutuneen jo senkin vuoksi, että keskustan alueella on niinkin monta kahvilaa Kahviloiden kahvileipävalikoimat

15 10 Tutkimuksessamme mukana olevat kahvilat tarjosivat toisistaan hyvinkin eroavia kahvileipiä. Ravintola Amarilloa lukuun ottamatta kaikilla kahviloilla oli valikoimissaan sekä lämpimiä että kylmiä suolaisia kahvileipiä. Perinteiset pullat ja wienerit kuuluivat myös lukuun ottamatta Ravintola Amarilloa ja Ramin Konditoriaa Mikonkadulla kahvileipävalikoimiin. Kakut ja leivokset tuntuivat olevan erityisesti Kahvila Sitruunapisaran ja Pusankulman Ramin Konditorian suosikkituotteita. Voileipäkakkuja ei ollut tarjolla muissa kahviloissa kuin Kahvila Sitruunapisarassa. Gluteenittomia tuotteita oli hyvin huonosti tutkimiemme kahviloiden tuotevalikoimissa. Vain Ravintola Solen tuotteistosta löytyi gluteeniton makea tuote (taulukko1). Mikkeliläisten kuluttajien suosiossa tuntui olevan myös perinteinen karjanpiirakka, joka löytyi Pusankulman ja Mikonkadun Ramin konditorioista sekä Kahvila Pressosta. Erikoisimpia tuotteita kahviloiden valikoimissa olivat Pusankulman Ramin konditorian tarjoama wrap (taulukko 2), Kahvila Sitruunapisaran broilerileipä (taulukko 6) sekä Cafe Biellan ciabatta-sämpylä (taulukko 4) Ravintola Sole Ravintola Solessa kävimme klo Ravintola oli ollut avoinna klo 9.00 alkaen, joten kiireisen päivän jälkeen ei vitriinissä ollut meidän vierailuhetkellämme kovinkaan paljoa tuotteita (taulukko 2). Lisäksi Ravintola Solen painopiste on koko ajan siirtynyt lähemmäs lounas- ja salaattivalikoimaa sekä ala carte - ruokaa, joten ajattelimme kahvilatuotteiden vähyyden johtuvan osaltaan myös siitä. Osasyynä saattoi myös olla vastikään tapahtuneet omistajuus- sekä henkilökuntamuutokset, joiden uskoimme vievän aikaa kahvilatuotteisiin keskittymiseltä.

16 TAULUKKO 2. Ravintola Solen kahvileivät 11 Makeat leivonnaiset Hinta Suolaiset leivonnaiset Hinta Keksi 0,20 Pizzapala 3,50 Munkki 1,00 Sämpylä 3,50 Täytetty pulla 1,50 Panini 4,30 Kermamunkki 2,00 Leivos 2,50 Gluteeniton marjapiirakka 2, Ramin Konditoria Pusankulma Ramin konditoriassa Pusankulmassa kävimme klo Ramin konditoriassa tuotevalikoima oli vielä kiireisimmän lounasajankin jälkeen erittäin laaja ja monipuolinen sekä suolaisten että makeiden tuotteiden osalta. Toimeksiantajiamme kiinnosti tietää kilpailijoidensa hinnat yleisellä tasolla ja Ramin konditorialla Pusankulmassa oli makeita tuotteita jokaisessa ryhmässä niin paljon, että päädyimme laskemaan jokaisesta ryhmästä keskiarvohinnan. Suolaisista tuotteista kirjasimme muistiin vain osan, sillä kaikki valikoimassa olevat leivät ja patongit olivat sekä koostumukseltaan että kooltaan niin paljon toisistaan eroavia, ettemme uskoneet keskiarvon laskemisen olevan viisas ratkaisu. Päätimmekin kirjata muistiin sellaisia tuotteita, joita arvelimme muissakin kahviloissa olevan, jotta eri kahviloiden vertaileminen olisi toimeksiantajillemme mahdollisimman helppoa. (taulukko 3) TAULUKKO 3. Ramin Konditoria Pusankulman kahvileivät Makeat leivonnaiset Hinta Suolaiset leivonnaiset Hinta Kakkupala 2,85 Kolmioleipä 3,50 Leivos 2,05 Wrap 3,00 Pulla 1,60 Karjalanpiirakka 0,50 Pasteija 1,50 Panini 4, Ramin Konditoria Mikonkatu Kävimme Ramin Konditoriassa Mikonkadulla klo Pieneen kokoonsa nähden se piti sisällään melko laajan tuotevalikoiman. (taulukko 4.) Valikoimaan kuuluivat myös kokonaisina myytävät kakut ja piirakat.

17 TAULUKKO 4. Ramin Konditoria Mikonkadun kahvileivät 12 Makeat leivonnaiset Hinta Suolaiset leivonnaiset Hinta Valkosuklaakakku 3,00 Patonki 3,50 Omenamurokakku 2,30 Kanaleipä 3,20 Kinuskileivos 2,30 Ruisleipä 2,00 Bebe-leivos 1,90 Panini 4,00 Budapest-leivos 2,50 Karjalanpiirakka 0,60 Perunaleivos 1,90 Pasteija 1, Cafe Biella Cafe Biellan tuotteita ja hintoja kävimme kartoittamassa klo Biellan kahvileipävalikoima oli mielestämme yllättävän laaja. (taulukko 5.) Ajattelimme, että koska Cafe Biellassa tarjoillaan myös lounasta sekä salaatteja (taulukko 11), ei kahvilatuotevalikoima olisi niin suuri. Tuotteet olivat kooltaan melko suuria ja siihen verrattuna hinnoiltaan todella edullisia. TAULUKKO 5. Cafe Biellan kahvileivät Makeat leivonnaiset Hinta Suolaiset leivonnaiset Hinta Munkki 2,00 Croissant 1,80 Mokkapala 2,20 Suolainen piiras 2,20 Unelmatorttu 1,80 Ciabattasämpylä 3,70 Sitruunajuustokakku 2,80 Juustokolmioleipä 3,00 Pulla 1,50 Moniviljasämpylä 3,20 Panini 4, Kahvila Presso Kahvila Pressossa kävimme klo Myöhäisestä ajankohdasta huolimatta tuotteita oli esillä runsaasti. (taulukko 6) Makeita kahvileipiä oli esillä montaa eri laatua, kun taas suolaisissa kahvileivissä painopiste oli panineissa, joita löytyikin kahvilasta montaa eri makua. TAULUKKO 6. Kahvila Presson kahvileivät Makeat leivonnaiset Hinta Suolaiset leivonnaiset Hinta Keksit 0,80 Fetakolmio 2,20 Suklaakakku 2,60 Munavoipiirakka 1,40 Wieneri 2,00 Pizzapala 2,50 Pullat 1,75 Parilaleipä kana 3,00 Muffinit 2,20 Tonnikalaleipä 2,00 Panini 4,20

18 Kahvila Sitruunapisara 13 Kahvila Sitruunapisarassa kävimme klo Sitruunapisarassa oli erittäin laaja valikoima etenkin sekä makeiden hyydyke- ja juustokakkujen että suolaisten voileipäkakkujen osalta. (taulukko 7) Juomavalikoima kylmien juomien osalta oli melkoisen suppea, eikä esimerkiksi virvokkeita saanut ostettua kuin vain puolen litran pulloissa (taulukot 9-10). Lämpimiä juomia sen sijaan Kahvila Sitruunapisarassa oli runsaasti. Valikoimissa oli myös sellaisia tuotteita, joita ei muissa kahviloissa ollut saatavilla. Näitä tuotteita olivat Wienermelange; kahvin, maidon ja kaakaon sekoitus sekä suklaakahvi. (taulukot 11-12) TAULUKKO 7. Kahvila Sitruunapisaran kahvileivät Makeat leivonnaiset Hinta Suolaiset leivonnaiset Hinta Kääretorttupala 2,00 Fetapiirakka 2,50 Hyydyke-/juustokakut 2,90 Pasteija 2,00 Kermamunkki 2,50 Pizzapatonki 3,50 Voileipäkakku 3,50 Täytetty reissumies 2,50 Broilerileipä 4, Ravintola Amarillo Ravintola Amarillo tuotevalikoiman kartoitimme klo Kahvilatuotteita ei Amarillossa luonnollisestikaan ole, sillä se on pääasiassa ruokaravintola. Kirjasimme lomakkeeseen kuitenkin makeat leivokset (taulukko 8), jotka löytyivät jälkiruokalistalta. Erikoiskahvejakaan ei Amarillosta saanut, koska sillä on valikoimassaan omat erikoiskahvinsa, kuten Texas Coffee, Sweet and South Coffee sekä Hot Spicy Chocolate. (Taulukko 12) TAULUKKO 8. Ravintola Amarillon kahvileivät Makeat leivonnaiset Hinta Suolaiset leivonnaiset Hinta Juustokakku 6,30 Suklaakakku 6,30 Vohveli 3,70 Makea tortilla 4,90

19 3.6.3 Kahviloiden juomavalikoimat 14 Juomat kokosimme kaikkien kahviloiden osalta hintavertailutaulukoiksi (taulukot 9-12), sillä ajattelimme juomien olevan suurin piirtein samanlaiset ja - kokoiset joka kahvilassa. Tietenkin juomienkin osalta saattoi pieniä eroavaisuuksia olla, mutta pääasiallisesti ne kuitenkin olivat suoraan vertailtavissa keskenään. Juomien hintavertailutaulukossa vihreällä on merkitty kunkin juoman kohdalta halvin kahvila ja punaisella kallein kahvila. Taulukon alaosaan on lisäksi kirjattu kallein ja halvin hinta sekä juomien keskihinta kaikissa kahviloissa. Tyhjä ruutu tarkoittaa kyseisen tuotteen puuttumista kahvilan valikoimasta Kylmät juomat Kylmien juomien valikoima oli melkein kaikissa kahviloissa sama. Limonadit, mehut sekä kivennäisvedet kuuluivat jokaisen kahvilan valikoimaan jollain tavalla. Tästä poikkeuksena Ravintola Amarillo, jossa valikoimaan alkoholi- sekä kahvijuomien lisäksi kuului vain limonadi. (taulukko 9.) Hinnat olivat näiden kolmen tuoteryhmän osalta hyvin samanlaiset jokaisessa kahvilassa; suurin hintaero limonadeissa, kivennäisvesissä sekä Trip- ja Grandi - mehuissa oli 0,80. Tämäkin ero johtui siitä, että Amarillossa suuresta limonadista veloitettiin luonnollisesti enemmän kuin kahviloissa. Energiajuomia oli saatavilla melkein jokaisessa kahvilassa. Poikkeuksena tästä oli jälleen Amarillo, jossa energiajuoma ei kuulunut valikoimaan. (taulukko 10) Tuoremehut näyttivät myös olleen suosittu juomavaihtoehto kahviloissa, sillä jälleen Amarilloa lukuun ottamatta kaikissa kahviloissa tarjoiltiin sitä. Tuoremehujen hinnat vaihtelivat melkoisesti kahviloiden välillä; kallein tuoremehu oli Cafe Biellan valikoimassa ja maksoi 2,00 euroa kun taas edullisinta tuoremehua myytiin Ramin konditoriassa Mikonkadulla, jossa mehu maksoi 1,30 euroa (taulukko 9) Jääteen hinnoissa näkyi myös suurta vaihtelua kahviloiden välillä. Edullisin jääteepullo oli Ramin Konditoriassa Mikonkadulla, jossa se maksoi 2,00 euroa kun taas suurin hinta jääteepullosta pyydettiin Cafe Biellassa, jossa hinta oli 3,00 euroa. Vesipulloja oli kaupan vain kahdessa kahvilassa; Ravintola Solessa sekä Ramin konditoriassa Pusankulmalla, vaikka olikin kesäaika.(taulukko 9)

20 15 Kylmien juomien valikoima oli melko lailla samanlainen jokaisessa tutkimuksemme kahvilassa. Limonadi, pillimehu, kivennäisvesi sekä tuoremehu olivat tuotteita, joita oli tarjolla melkein kaikissa kahviloissa. Erikoistuotteita ei kylmissä juomissa ollut juuri missään kahvilassa. Ramin Konditoria Pusankulmassa oli ainoa, jolla oli jokin erikoinen tuote juomavalikoimassaan. Tämä tuote oli nimeltään Crystal Ice; jäämurskasta, mehusta ja hedelmä-/marjasoseesta tehty juoma. (liite 2) TAULUKKO 9. Kylmien juomien hintavertailu 1 Limsamuki pieni Limsamuki keskikoko Limsamuki iso Ravintola Sole 1,30 1,50 1,70 Ramin Konditoria (mikonkatu) 1,80 Ramin Konditoria (pusankulma) 1,80 Cafe Biella 1,50 Presso 1,20 1,60 1,80 Sitruunapisara Amarillo 2,50 Limsa pullo 0,5 l Trip mehu 2,10 1,10 2,20 1,00 2,20 1,00 2,00 1,00 1,80 1,00 2,20 1,20 Tuoremehu 1,40 Jäätee 0,5 l 1,30 2,00 1,70 2,50 2,00 3,00 1,60 2,80 1,50 2,50 Keskiarvo 1,52 1,55 2,00 Kallein 1,80 1,60 2,50 Halvin 1,20 1,50 1,70 2,08 1,05 2,20 1,20 1,80 1,00 1,58 2,56 2,00 3,00 1,30 2,00

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin.

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Ajatuksia hinnoittelusta Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Hinnoittelu Yritystoiminnan tavoitteena on aina kannattava liiketoiminta ja asiakastyytyväisyys. Hinta

Lisätiedot

OMA 1m2 coffee shop.

OMA 1m2 coffee shop. OMA 1m 2 coffee shop. Oma 1m 2 coffee SHOP. Mitä sanoisit, jos voisit antaa liiketoiminnallesi nostetta tarjoamalla täydellisen valikoiman herkullisia erikoiskahveja? Tarvitset vain yhden 1m 2 tilaa ja

Lisätiedot

Myydään Kahvila Kerman liiketoiminta Varkaudessa

Myydään Kahvila Kerman liiketoiminta Varkaudessa Myydään Kahvila Kerman liiketoiminta Varkaudessa Yrityksen nimi: Kahvila Kerma Ky Yrityksen osoite: Kauppakatu 48, Varkaus Internet-osoite: www.facebook.com Perustamisvuosi: 2012 Toimiala: Majoitus, ravintola,

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus Mirja Rautiainen - Mika Siiskonen Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus HARJOITUSTEHTÄVIÄ LUKU 15: HUONEMYYNNIN MAKSIMOINTI http://charles.savonia.fi/~mas/julkaisut HINNOITTELUN VAIKUTUS HUONETUOTTOIHIN

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 23.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Mitä tapahtuisi jos Alkon vähittäismyyntimonopoli purettaisiin?

Mitä tapahtuisi jos Alkon vähittäismyyntimonopoli purettaisiin? Mitä tapahtuisi jos Alkon vähittäismyyntimonopoli purettaisiin? Esa Österberg Johtava asiantuntija, Alkoholi ja huumeet yksikkö, Päihteet ja riippuvuus osasto Alkoholin kokonaiskulutus Suomessa vuosina

Lisätiedot

Vastakeitettyä erikoiskahvia missä tahansa, milloin tahansa! Hyvien ulkoilmaelämysten tulisi alkaa liikkeestäsi!

Vastakeitettyä erikoiskahvia missä tahansa, milloin tahansa! Hyvien ulkoilmaelämysten tulisi alkaa liikkeestäsi! Vastakeitettyä erikoiskahvia missä tahansa, milloin tahansa! Hyvien ulkoilmaelämysten tulisi alkaa liikkeestäsi! Coffeebrewer miten se toimii? Coffeebreweriä voidaan parhaiten kuvata kertakäyttöiseksi

Lisätiedot

Nopea, kätevä ja luotettava kahviratkaisu itsepalveluun

Nopea, kätevä ja luotettava kahviratkaisu itsepalveluun Nopea, kätevä ja luotettava kahviratkaisu itsepalveluun Tarvitsen ratkaisun, joka tarjoaa hyvää kahvia nopeasti. Mahdollisuuksia Kahvinjuojat ovat yhä vaativampia. He haluavat todella hyvää kahvia ja laajan

Lisätiedot

AKO Länsi-Uusimaa Mystery Shopping. Matkailualan selvitysten julkistamistilaisuus 19.11.2009 Janne Myyry TNS-Gallup Oy

AKO Länsi-Uusimaa Mystery Shopping. Matkailualan selvitysten julkistamistilaisuus 19.11.2009 Janne Myyry TNS-Gallup Oy AKO Länsi-Uusimaa Mystery Shopping Matkailualan selvitysten julkistamistilaisuus 19.11.2009 Janne Myyry TNS-Gallup Oy Mitä tehtiin? Selvitettiin Länsi-Uudeltamaalta mukaan valittujen ravintoloiden (45

Lisätiedot

Just duunit. Kevät 2015

Just duunit. Kevät 2015 Just duunit Kevät 2015 Just duunit Mitä tehdään? Perustetaan yritys. Miten tehdään? Keksitään yritysidea. Perustetaan yritys. Laaditaan kirjallinen yrityssuunnitelma. Toteutetaan! Just duunit: Tavoite

Lisätiedot

Taloustutkimuksen Horeca-rekisteri 2011

Taloustutkimuksen Horeca-rekisteri 2011 Taloustutkimuksen Horeca-rekisteri 2011 24.2.2012 Marko Perälahti/ Vilja Kumpusalo-Sanna Kodin ulkopuolella valmistettujen aterioiden määrä oli 889 miljoonaa vuonna 2011 Taloustutkimuksen Horeca-rekisterissä2011

Lisätiedot

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 Päivämäärä Lajin vastuuhenkilöt: Tea Ruppa, lajivastaava, Jyväskylän ammattiopisto Semifinaalikoordinaattori:

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

www.uudiskohde.fi Uusien asuntojen osaaja.

www.uudiskohde.fi Uusien asuntojen osaaja. www.uudiskohde.fi Uusien asuntojen osaaja. Uudiskohteiden asiantuntija palveluksessanne. Uudiskohde on palveluna ainutlaatuinen. Välittäjämme ovat keskittyneet nimenomaan uudiskohteiden myyntiin, mistä

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 27.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta

Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta Miten lisää arvoa? Kuinka saada lisää arvoa kalalle ja kalan kasvattajalle? Osallistujat ohjattiin ideoimaan keinoja kalan ja kalankasvattajien

Lisätiedot

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Markkinointi on asiakaslähtöinen ajattelu- ja toimintatapa, jonka avulla luodaan yrityksille kilpailuetua, tuodaan hyödykkeet markkinoille ostohalua synnyttäen ja rakennetaan

Lisätiedot

Asiakaskysely 2014 Kanavagolf Vääksy Oy 25.11.2014

Asiakaskysely 2014 Kanavagolf Vääksy Oy 25.11.2014 Asiakaskysely 2014 Kanavagolf Vääksy Oy 1 Yhteenveto Kanavagolf Vääksy Oy:n asiakaskysely järjestettiin sähköisenä kyselynä 29.10.- 9.11.2014 välisenä aikana. Kyselyyn saatiin määräaikaan mennessä 103

Lisätiedot

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Ravintolapalveluverkoston Hyvää Pataa - tapaaminen 7.6.2010 Merja Salminen/Design LiMe Oy Mikä on laatujärjestelmä

Lisätiedot

Selvitys kuntosaliketjujen hinnoista

Selvitys kuntosaliketjujen hinnoista Selvitys kuntosaliketjujen hinnoista 1/2016 27.1.2016 Kuluttajaliitto tiedottaa: Treenaaja säästää satasia vertailemalla kuntosaliketjujen hintoja Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry:n ja Kuluttaja-lehden

Lisätiedot

Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu

Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu Johdanto Tarkoituksenamme on parantaa Konebox.fi-verkkokaupan nettisivuja. Ensivaikutelman perusteella sivusto tuntuu todella kömpelöltä ja ahdistavalta. Sivu on

Lisätiedot

Työssäoppimassa Espanjan Fuengirolassa

Työssäoppimassa Espanjan Fuengirolassa Työssäoppimassa Espanjan Fuengirolassa Fuengirola Fuengirola on kaupunki eteläisessä Espanjassa, Andalusian maakunnassa. Kaupunki sijaitsee Välimeren rannalla Costa del Solin eli Aurinkorannikon alueella.

Lisätiedot

paulig.fi/kaupunkikahvit PAULIG KAUPUNKIKAHVIT INSPIRAATIOTA KAHVIHETKIISI

paulig.fi/kaupunkikahvit PAULIG KAUPUNKIKAHVIT INSPIRAATIOTA KAHVIHETKIISI paulig.fi/kaupunkikahvit PAULIG KAUPUNKIKAHVIT INSPIRAATIOTA KAHVIHETKIISI HETKI, JOLLE OMISTAT KOKO AAMUSI PAULIG CAFÉ PARISIEN on ranskalaiseen tapaan erittäin tummaksi paahdettu kahvi sekoituksemme,

Lisätiedot

, Kallion virastotalolla ja Oiva-akatemian tiloissa

, Kallion virastotalolla ja Oiva-akatemian tiloissa Timo Linden Veera Reuna Kiitos mielenkiinnostanne kokous- ja ravintolapalveluitamme kohtaan. Tarjoamme teille seuraavia palveluitamme: Aika: Tilavuokra: 8.4.-10.4.2017, Kallion virastotalolla ja Oiva-akatemian

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Yleinen kielitutkinto, keskitaso, harjoituksia /

Yleinen kielitutkinto, keskitaso, harjoituksia / RUOKA LÄMMITTELY 1. Mitä teet aamulla ensimmäiseksi? Entä sen jälkeen? 2. Mihin aikaan syöt yleensä aamupalaa / lounasta / päivällistä / iltapalaa? 3. Mitä teet iltapäivällä? 4. Mitä sinä syöt usein? 5.

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

TUOTEKEHITYKSELLÄ HUNAJAN KULUTUS KASVUUN. Vuokko Tuononen 24.11.2007

TUOTEKEHITYKSELLÄ HUNAJAN KULUTUS KASVUUN. Vuokko Tuononen 24.11.2007 TUOTEKEHITYKSELLÄ HUNAJAN KULUTUS KASVUUN Vuokko Tuononen 24.11.2007 Tuotekehitys "Tuotekehitys on toimintaa, jonka tarkoituksena on etsiä, synnyttää, valita ja kehittää yritykselle uusia tuotteita sekä

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

SOPIMUS ATERIAPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

SOPIMUS ATERIAPALVELUJEN TUOTTAMISESTA SOPIMUS ATERIAPALVELUJEN TUOTTAMISESTA Sopimus ateriapalveluiden myynnistä ja ostamisesta 1. Sopijapuoletja yhteyshenkilöt Tilaaja: Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä yhteistyö: Leena Suonkanta Tuottaja:

Lisätiedot

Yritysten päämäärän ja vastuullisuuden merkityksellisyys. - piittaako kuluttaja? Julkaisuvapaa 13.5.2014 klo 11.50

Yritysten päämäärän ja vastuullisuuden merkityksellisyys. - piittaako kuluttaja? Julkaisuvapaa 13.5.2014 klo 11.50 Yritysten päämäärän ja vastuullisuuden merkityksellisyys - piittaako kuluttaja? Julkaisuvapaa 13.5.2014 klo 11.50 TNS 2014 1 Kuinka tärkeää? 2 Mitkä asiat? 3 Vaikuttaako? TNS 2014 2 76% TNS Gallupin tutkimus

Lisätiedot

Marjat maailmassa. Johdanto kansainvälisiin marjastrategiohin & trendeihin. Market intelligence for healthy profits

Marjat maailmassa. Johdanto kansainvälisiin marjastrategiohin & trendeihin. Market intelligence for healthy profits Market intelligence for healthy profits Marjat maailmassa Johdanto kansainvälisiin marjastrategiohin & trendeihin Projektin tavoitteet Löytää malleja marja-alan osaamisen tuotteistamiseksi korkean jalostusarvon

Lisätiedot

Juomat Kahvi / tee annos 3,07 Virvokkeet 0,33 l 3,07 Tuoremehu 3,07 Smoothie 3,77

Juomat Kahvi / tee annos 3,07 Virvokkeet 0,33 l 3,07 Tuoremehu 3,07 Smoothie 3,77 KOKOUSTARJOILUT 1.1.2014 alkaen Juomat Kahvi / tee annos 3,07 Virvokkeet 0,33 l 3,07 Tuoremehu 3,07 Smoothie 3,77 Kokoustilan vuokraan sisältyy jäävesi. Tarjoilupaketit Kahvi/tee ja suolainen kahvileipä

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Lisää luomua: Valio ja LUOMU 2012

Lisää luomua: Valio ja LUOMU 2012 Lisää luomua: Valio ja LUOMU 2012 26.1.2011 Valio Luomu on lanseerattu vuonna 1993 Lähes 20 vuotta luomua Valiolta Valio on tarjonnut kuluttajille luomuvaihtoehtoja jo vuodesta 1993 alkaen Tuotevalikoimaa

Lisätiedot

YKSI LAITE, KAIKKI SUOMEN SUOSITUIMMAT KUUMAT JUOMAT!

YKSI LAITE, KAIKKI SUOMEN SUOSITUIMMAT KUUMAT JUOMAT! YKSI LAITE, KAIKKI SUOMEN SUOSITUIMMAT KUUMAT JUOMAT! PAULIGIN TUTUT TUOTTEET JA MAUT NYT KAPSELEISSA. AINA OIKEA MÄÄRÄ TUORETTA, AITOA KAHVIA, TAZZA-KAAKAOTA TAI TEETÄ, KUPILLINEN KERRALLAAN. PAULIG CUPSOLO

Lisätiedot

Asymmetrinen informaatio

Asymmetrinen informaatio Asymmetrinen informaatio Luku 36 Marita Laukkanen November 24, 2016 Marita Laukkanen Asymmetrinen informaatio November 24, 2016 1 / 10 Entä jos informaatio tuotteen laadusta on kallista? Ei ole uskottavaa,

Lisätiedot

Tule ja tutustu Porin uuteen, vanhaan Kauppahalliin! UUDISTUNUT PORIN KAUPPAHALLI. Jo vuodesta 1927

Tule ja tutustu Porin uuteen, vanhaan Kauppahalliin! UUDISTUNUT PORIN KAUPPAHALLI. Jo vuodesta 1927 Tule ja tutustu Porin uuteen, vanhaan Kauppahalliin! UUDISTUNUT PORIN KAUPPAHALLI Jo vuodesta 1927 PORIN PISIN PALVELUTISKI! Café Nestor Kahvitupa Viva la Coffee Ullan Pakari Lounaspiste Kanttura Ravintola

Lisätiedot

Leena Erola, 26.1.2016

Leena Erola, 26.1.2016 Leena Erola, 26.1.2016 Sisältö Liikeidea ja sen merkitys markkinoinnin päätöksiin Mitä markkinointi on? Markkinoinnin kilpailukeinot Mainonnan ABC Liikeidea Mitä? Kenelle? Miten? = näkemys ja päätös siitä,

Lisätiedot

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain.

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain. Tavoita ja vaikuta Oletko koskaan ollut epätietoinen siitä, mitä tuotteita tai palveluita yritys, jonka sivuilla vierailet, oikeasti tarjoaa? Jos olet, niin on todennäköisesti asiakkaasikin. Hän voi olla

Lisätiedot

Verkottumisen mahdollisuudet

Verkottumisen mahdollisuudet Verkottumisen mahdollisuudet Verkostojen luominen kannattaa aloittaa varhain Pro-hankinta Oy Ota selvää, minkälaisia oman toimialan hankintailmoitukset ovat käytä esim. Credita palvelua, josta löytyy myös

Lisätiedot

Panos-tuotos -analyysi ja omakustannusarvo, L28b

Panos-tuotos -analyysi ja omakustannusarvo, L28b , L28b -analyysi (Input-output analysis) Menetelmän kehitti Wassily Leontief (1905-1999). Venäläissyntyinen ekonomisti. Yleisen tasapainoteorian kehittäjä. 1953: Studies in the Structure of the American

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

KOLMANSIEN OSAPUOLIEN PÄÄSY KAUKOLÄMPÖVERKKOIHIN. Kaukolämpöpäivät Jenni Patronen, Pöyry Management Consulting

KOLMANSIEN OSAPUOLIEN PÄÄSY KAUKOLÄMPÖVERKKOIHIN. Kaukolämpöpäivät Jenni Patronen, Pöyry Management Consulting KOLMANSIEN OSAPUOLIEN PÄÄSY KAUKOLÄMPÖVERKKOIHIN Kaukolämpöpäivät 23.8.2017 Jenni Patronen, Pöyry Management Consulting All rights reserved. No part of this document may be reproduced in any form or by

Lisätiedot

Juomat Kahvi / tee annos 3,07 Virvokkeet 0,33 l 3,07 Tuoremehu 3,07 Fruitie (mehupohjainen) Smoothie (jogurttipohjainen)

Juomat Kahvi / tee annos 3,07 Virvokkeet 0,33 l 3,07 Tuoremehu 3,07 Fruitie (mehupohjainen) Smoothie (jogurttipohjainen) KOKOUSTARJOILUT 1.4.2015 alkaen Juomat Kahvi / tee annos 3,07 Virvokkeet 0,33 l 3,07 Tuoremehu 3,07 Fruitie (mehupohjainen) 3,77 Smoothie (jogurttipohjainen) 3,77 Fruitie (mehupohjainen) 13,50 / litra

Lisätiedot

Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi

Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi Versiohistoria: Versio: Pvm: Laatijat: Muutokset: 0.1 2006-11-25 Janne Mäkelä Alustava 1.0 2006-12-10 Janne Mäkelä Valmis 1.

Lisätiedot

Ravintoloiden ruokapalveluiden alv-alennus ja hintakehitys vuonna 2010

Ravintoloiden ruokapalveluiden alv-alennus ja hintakehitys vuonna 2010 Ravintoloiden ruokapalveluiden alv-alennus ja hintakehitys vuonna 2010 20.4.2011 ARI PELTONIEMI Tutkimuksen taustaa VEROMUUTOS Ravintoloiden ruokapalveluiden alv 22 prosentista 13 prosenttiin 1.7.2010.

Lisätiedot

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme Kiinaraportti Sain kuulla lähdöstäni Kiinaan 3 viikkoa ennen matkan alkua ja siinä ajassa en ehtinyt edes alkaa jännittää koko matkaa. Meitä oli reissussa 4 muuta opiskelijaa lisäkseni. Shanghaihin saavuttua

Lisätiedot

Case Marks & Spencer. Lingerie Heaven

Case Marks & Spencer. Lingerie Heaven Case Marks & Spencer Lingerie Heaven Marks & Spencer casen taustaa Marks & Spencerin alamäki vuosina 1997-2000 oli yhtä paljon puhuttu kuin sen virkoaminen vuosina 2001-2003. Myynnin alamäen aikana alusvaatteet

Lisätiedot

Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen

Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen marko.viljanen@jm.eto.fi gsm 041-5340051 Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen Customer Experience Design 21.10.2014 Tunnistaminen, avaaminen ja kehittäminen Haluamme

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Maidontuotannon kokonaisvaltainen laatu Yhteenveto: Toimintaympäristön tarkastelu- ja ennakointitilaisuus 6/6 Tilaisuuden avaus ja tavoitteet Matti

Lisätiedot

Kissaihmisten oma kahvila!

Kissaihmisten oma kahvila! Kissaihmisten oma kahvila! Teksti ja kuvat: Annika Pitkänen Jo ulkopuolelta voi huomata, ettei tamperelainen Purnauskis ole mikä tahansa kahvila. Ikkunalaudalla istuu kissa katselemassa uteliaana ohikulkevia

Lisätiedot

Muutokset henkilökunnan määrässä yrityksen perustamisesta alkaen. 10 % 15 % kasvanut vähintään viidellä henkilöllä 9 % kasvanut 3-4 henkilöllä 44 % 22 % kasvanut 1-2 henkilöllä pysynyt ennallaan vähentynyt

Lisätiedot

KAUPPASI PARAS KALAKAVERI

KAUPPASI PARAS KALAKAVERI KAUPPASI PARAS KALAKAVERI www.jokisenevaat.fi JOKISEN EVÄÄT ON LUOTETTAVA KUMPPANI KALATISKISI HOVIHANKKIJAKSI Yhteistyö kanssamme tarjoaa sinulle suuren määrän etuja ja palveluja, jotka helpottavat työtäsi

Lisätiedot

Kouvola. Kehitysideat Syyt ja esteet käydä 15.11.2011

Kouvola. Kehitysideat Syyt ja esteet käydä 15.11.2011 Kouvola Kehitysideat Syyt ja esteet käydä 15.11.2011 Kalvojen sisältö Kohdekaupungeille on paikallistilaisuuksien yhteydessä toimitettu analyysit Vastaajien taustatiedot Vetovoimaisuus osion viiden eri

Lisätiedot

AMMATILLISET TUTKINNON OSAT (135 osp) Kaikille pakollinen tutkinnon osa (30 osp) Asiakaspalvelun osaamisala / tarjoilija (60 osp)

AMMATILLISET TUTKINNON OSAT (135 osp) Kaikille pakollinen tutkinnon osa (30 osp) Asiakaspalvelun osaamisala / tarjoilija (60 osp) HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN SISÄLTÖ Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto (180 osp) koostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osp),

Lisätiedot

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015 Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015 Laaja valtakunnallinen otanta Kyselyyn vastasi lähes 1700 kauppakamarien jäsenyritystä eri

Lisätiedot

HE 4/1998 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 4/1998 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 4/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi makeis- ja vilvoitusjuomaverosta annetun lain 5 :n ja lain liitteenä olevan virvoitusjuomaverotaulukon muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Aloitamme yksinkertaisella leluesimerkillä. Tarkastelemme yhtä osaketta S. Oletamme että tänään, hetkellä t = 0, osakkeen hinta on S 0 = 100=C.

Aloitamme yksinkertaisella leluesimerkillä. Tarkastelemme yhtä osaketta S. Oletamme että tänään, hetkellä t = 0, osakkeen hinta on S 0 = 100=C. Luku 1 Johdatteleva esimerkki Herra K. tarjoaa osto-option Aloitamme yksinkertaisella leluesimerkillä. Tarkastelemme yhtä osaketta S. Oletamme että tänään, hetkellä t = 0, osakkeen hinta on S 0 = 100=C.

Lisätiedot

SMOOTHIEMIXIT. Paljon käyttövinkkejä! L = laktoositon VL = vähälaktoosinen M = maidoton K = kananmunaton S = soijaton P = pähkinätön

SMOOTHIEMIXIT. Paljon käyttövinkkejä! L = laktoositon VL = vähälaktoosinen M = maidoton K = kananmunaton S = soijaton P = pähkinätön SMOOTHIEMIXIT Paljon käyttövinkkejä! L = laktoositon VL = vähälaktoosinen M = maidoton K = kananmunaton S = soijaton P = pähkinätön Aurinkoisia smootheja, väriä ja luonnollisuutta! Raikkaat smoothiemixit

Lisätiedot

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS)

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS) Businessteeman yrittäjyyspaja 2013 CrossBorder Citizen Scientists (CBCS) TERVETULOA! Elena Ruskovaara LUT 1 Yrityspajan ohjelmaa ja teemoja Suunnitellaan pienryhmissä kuvitteellinen rajan pinnassa toimiva

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

Kunnon välipala korvaa napostelun

Kunnon välipala korvaa napostelun Puhtia työpäivään tai talvilomalle: Kunnon välipala korvaa napostelun Kunnon välipala on napostelua ja nopeaa sokeritankkausta parempi vaihtoehto, sillä se säätää verensokerin sopivalle tasolle, parantaa

Lisätiedot

Luomun kuluttajabarometri 2015. Anne Kallinen Suomen Gallup Elintarviketieto Oy

Luomun kuluttajabarometri 2015. Anne Kallinen Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Luomun kuluttajabarometri 2015 Anne Kallinen Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Luomuelintarvikkeiden aktiivikäyttäjiä entistä enemmän ja käyttö säännöllisempää 2012 2015 13 23 14 37 32 Aktiivit Käyttäjät

Lisätiedot

CREATIVE PRODUCER money money money

CREATIVE PRODUCER money money money CREATIVE PRODUCER money money money 26.11.2009 Lenita Nieminen, KTM, tutkija Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Liiketoimintamalli tuottojen lähteet (tuote-, palvelu- ja informaatio- ja tulovirrat)

Lisätiedot

LIMUVIINA. mitä valmistustaparajoitteesta luopuminen tarkoittaisi?

LIMUVIINA. mitä valmistustaparajoitteesta luopuminen tarkoittaisi? LIMUVIINA mitä valmistustaparajoitteesta luopuminen tarkoittaisi? HALLITUSPUOLUEIDEN EDUSKUNTA- RYHMÄT ESITTIVÄT, ETTÄ ALKOHOLILAIN UUDISTUKSEN MYÖTÄ LUOVUTTAISIIN KAUPOISSA MYYTÄVÄN ALKOHOLIN VALMISTUSTAPARAJOITTEESTA.

Lisätiedot

MIEHET TAVARATALON ASIAKKAINA

MIEHET TAVARATALON ASIAKKAINA MIEHETTAVARATALONASIAKKAINA AnttilaOy:nvalikoimankehittäminen HeliHeikkinen Opinnäytetyö Huhtikuu2011 Vaatetusalankoulutusohjelma Kulttuuriala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Julkaisunlaji Opinnäytetyö Päivämäärä

Lisätiedot

adminetin vastaavat tuotteet

adminetin vastaavat tuotteet adminetin vastaavat tuotteet Edullisimman tuotteen löytäminen eri valmistajien vaihtoehdoista on helppoa vastaavien tuotteiden avulla. Adminetin vastaavien tuotteiden rekisterillä saatte merkittävää kilpailuetua

Lisätiedot

Yritysyhteenliittymän markkinointi

Yritysyhteenliittymän markkinointi Yritysyhteenliittymän markkinointi Hankintayksikön markkinakartoitus l. RFI Toimittajat voivat markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan hankintayksikölle kuten muillekin potentiaalisille asiakkaille - aktiiviset

Lisätiedot

Näyteikkunasomistus leluista Paviljongissa

Näyteikkunasomistus leluista Paviljongissa Finaalitehtävät Tehtävä 1, 24.4.2012 Näyteikkunasomistus leluista Paviljongissa Tehtävänäsi on toteuttaa sinulle arvotuista leluista näyteikkunasomistus. Huolehdit myös asiakasinformaation tuottamisesta

Lisätiedot

Finfood Suomen Ruokatieto ry. Jouluruokien syöminen ja ostaminen Kotitalouksien pt-ostoista päättävät Telebus vko 48, marraskuu 2007

Finfood Suomen Ruokatieto ry. Jouluruokien syöminen ja ostaminen Kotitalouksien pt-ostoista päättävät Telebus vko 48, marraskuu 2007 Finfood Suomen Ruokatieto ry Kotitalouksien pt-ostoista päättävät Telebus vko 8, marraskuu 2007 10.12.2007 Kristina Kajaani-Kurki Merja LIntunen Jutta Tuomela Sisällys Tiivistelmä päätuloksista Johdanto

Lisätiedot

Out-of-Home GRAAFINEN OHJE REILUN KAUPAN SERTIFIOINTIMERKIN KÄYTTÖ 1.9.2009 ALKAEN

Out-of-Home GRAAFINEN OHJE REILUN KAUPAN SERTIFIOINTIMERKIN KÄYTTÖ 1.9.2009 ALKAEN Out-of-Home GRAAFINEN OHJE REILUN KAUPAN SERTIFIOINTIMERKIN KÄYTTÖ 1.9.2009 ALKAEN 1 JOHDANTO Tämä ohjeisto on tarkoitettu Out-of-Home sektorilla toimiville tahoille, jotka käyttävät Reilun kaupan merkkiä

Lisätiedot

VILJAKAUPAN RISKIENHALLINTA

VILJAKAUPAN RISKIENHALLINTA VILJAKAUPAN RISKIENHALLINTA 26.3.2009 1 Riskienhallinnan yleiset periaatteet ja sovellukset 2 Markkinariskien hallinnan tarve ja lähtökohdat EU:n maatalouspolitiikka kehittyy entistä markkinalähtöisempään

Lisätiedot

LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN

LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke PORONLIHAN SUORAMYYNTI KOULUTUS HINNOITTELU Erkki Viero HINNOITTELU TAVOITTEET SISÄLTÖ OPETTAA KUSTANNUS- VASTAAVAA HINNOITTELUA

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Päivittäistavarakauppa ry Jouluruokatutkimus 2009. 4.12.2009 Johanna Kuosmanen

Päivittäistavarakauppa ry Jouluruokatutkimus 2009. 4.12.2009 Johanna Kuosmanen Päivittäistavarakauppa ry Jouluruokatutkimus 9 4.1.9 Johanna Kuosmanen Tiivistelmä tuloksista 1/6 Jouluruokien tärkeimmät ostopäätökseen vaikuttavat tekijät ovat hinta, laatu ja kotimaisuus. Kotimaisuuden

Lisätiedot

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008 Taulukko 1. Tutkimusaineiston toimialakohtainen jakauma Toimiala N Osuus tutkimusaineistosta (%) Toimialan yrityksiä (alle 20 henkeä) Suomessa %:a koko elintarvikealasta v. 2007 (Ruoka Suomi tilasto) Leipomotuotteet

Lisätiedot

Mitä markkinointi on?

Mitä markkinointi on? Mitä markkinointi on? ASIAKAS Markkinoinnin tehtävä on luoda tarvittava yritystunnettuus, hyvä maine, rakentaa asiakasta houkutteleva tarjonta, varmistaa saatavuus ja pohjustaa siten myyntityötä Tavoitteena

Lisätiedot

Mitä tietoja kuluttajat haluavat saada elintarvikkeista Elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 kansallinen toimeenpano

Mitä tietoja kuluttajat haluavat saada elintarvikkeista Elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 kansallinen toimeenpano Mitä tietoja kuluttajat haluavat saada elintarvikkeista Elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 kansallinen toimeenpano 31.7.2013, Helsinki Anne Haikonen Maa- ja metsätalousministeriö Elintarviketietoasetus

Lisätiedot

Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta

Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta Ryhmäraportti Jenni Kämäri, Anne Laitinen, Anssi Louet, Päivi Mäkimartti, Katri Åström Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto Tradenomi (AMK) KEMI/TORNIO 2012

Lisätiedot

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI?

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? Aalto University Executive Education Teemu Malmi Professori, AUSB WORKSHOP Alustus: Budjetti ohjaa, kaikki hyvin? Keskustelu pöydissä Yhteenveto Alustus: Miten varmistan,

Lisätiedot

BRANDS. Vahvista BRÄNDIÄ

BRANDS. Vahvista BRÄNDIÄ BRANDS Lisää myyntiä Vahvista BRÄNDIÄ VIESTINTÄ myymälässä MIKSI SE ON TÄRKEÄÄ? Hyödyntämällä näitä tietoja voit lisätä myyntiä melkoisesti Haluatko lisätä myyntiä? Viesti enemmän Haluatko kasvattaa MARKKINAOSUUTTASI?

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

Meedio on luotu helpottamaan yrittäjän elämää.

Meedio on luotu helpottamaan yrittäjän elämää. Meedio on luotu helpottamaan yrittäjän elämää. Yrityksesi markkinointitoimet ovat nyt hallinnassasi yhden, helppokäyttöisen sähköisen työpöydän kautta, myös mobiilisti. Meedion avulla nykyiset ja uudet

Lisätiedot

Ikäjakauma 3 % 1 % alle 20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 -> ikävuodet

Ikäjakauma 3 % 1 % alle 20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 -> ikävuodet Kysely SKAL:n jäsenille 5.1.26/MV Toukokuussa SKAL:n jäsenlehdessä (nro 4/6) olleen kyselyn avulla pyrittiin selvittämään liikenteen ammattilaisten työnaikaisia ravitsemus- ja liikuntatottumuksista sekä

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä Psykologia 7 KAMA Tutkimus toteutettiin: 4.10.2016-18.11.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Mitä ovat ulkonäköpaineet?

Lisätiedot

Useasti Kysyttyä ja Vastattua

Useasti Kysyttyä ja Vastattua 1. Miksen ostaisi tykkääjiä, seuraajia tai katsojia? Sinun ei kannata ostaa palveluitamme mikäli koet että rahasi kuuluvat oikeastaan kilpailijoidesi taskuun. 2. Miksi ostaisin tykkääjiä, seuraajia tai

Lisätiedot

Yritysyhteistyömalli HOK-Elannon kanssa!

Yritysyhteistyömalli HOK-Elannon kanssa! Yritysyhteistyömalli HOK-Elannon kanssa Eero Antila Arttu Brade Elsa Nyrhinen Elsa Pekkarinen Iisa Rautiainen Johdanto Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan järjestämällä kurssilla Matematiikka ja

Lisätiedot

Uudet digitaaliset keinot toivat Pizzataxin takaisin kartalle CASE Pizzataxi

Uudet digitaaliset keinot toivat Pizzataxin takaisin kartalle CASE Pizzataxi Uudet digitaaliset keinot toivat Pizzataxin takaisin kartalle CASE Pizzataxi Toimiala: Kahvila- ja ravintolapalvelut Yritys: Helsingin Pizzapalvelu Oy / Pizzataxi Investointi maksoi itsensä takaisin jo

Lisätiedot

12 Lineaarialgebran sovelluksia

12 Lineaarialgebran sovelluksia Lineaarialgebran sovelluksia, Panos-tuotos -analyysi 1 12 Lineaarialgebran sovelluksia Tässä kappaleessa esitellään sovelluksia. Ainakin osa sovelluksista on luennoilla syytä käydä läpi niin varhain kuin

Lisätiedot

Tunnelma on rento mutta tehokas!

Tunnelma on rento mutta tehokas! Kokoukset ja juhlat Kokoukset Tunnelma on rento mutta tehokas! Oli oikeastaan neronleimaus järjestää kokous muualla kuin omassa konttorissa. Ne silmiä häikäisevät loistoputket ja epämukavat tuolit eivät

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Omavalvontasuunnitelma

Omavalvontasuunnitelma Omavalvontasuunnitelma Café Kanava 4H Omavalvontasuunnitelma 2/10 Café Kanavan omavalvontasuunnitelma Sisällysluettelo 1.0 Käsitteet... 3 2.0 Yrityksen toiminta ja tuotteet... 4 3.0 Raaka-aineiden hankinta

Lisätiedot

Baristan reseptikirjanen #4. Inspiraatiota ja ohjeita tekemisen tueksi SYKSY & TALVI

Baristan reseptikirjanen #4. Inspiraatiota ja ohjeita tekemisen tueksi SYKSY & TALVI Baristan reseptikirjanen #4 Inspiraatiota ja ohjeita tekemisen tueksi SYKSY & TALVI Moi barista! Tiesitkö, että barista on italian kieltä ja tarkoittaa espresso- ja baarimestaria? Jotta sinä, mestaribarista,

Lisätiedot

SIELTÄHÄN NE PARHAAT ASIAT TULEVAT. OMASTA MAASTA.

SIELTÄHÄN NE PARHAAT ASIAT TULEVAT. OMASTA MAASTA. SIELTÄHÄN NE PARHAAT ASIAT TULEVAT. OMASTA MAASTA. Se tulee omalle pöydälle tai kaverin kylmälaukkuun tutusta kaupasta. Me kannamme sen kassalle tutunnäköisessä pakkauksessa, josta tiedämme tarkkaan, mitä

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot