Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry:n VUOSIKERTOMUS 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry:n VUOSIKERTOMUS 2012"

Transkriptio

1 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry:n VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLLYS 1. Yleistä 2. Varsinainen toiminta 3. Talous 4. Julkaisut ja viestintä 1.1 Johdanto 1.2 Hallitus 1.3 Henkilöstö 1.4 Työryhmät 1.5 Jäsenet ja jäsentoiminta 1.6 Yhdistyksen kokous 1.7 Kirjanpito 1.8 Toimitilat 2.1. Hankkeet 2.2. Yhteiskunnallinen vuorovaikutus 5. Toiminnan kehittäminen

2 1. Yleistä 1.1. Johdanto Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran vuosikertomus 2012 on sääntömääräinen kertomus yhdistyksen toiminnasta kaudella Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry ( ) on valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka on perustettu Seuran tarkoituksena on tukea ja kehittää suomalaisen kulttuuriperinnön opettamista ja vaalimista. Seuran pääasiallisena tehtävänä on edistää kulttuuriperintökasvatusta. Toiminnan tavoitteena on kasvattaa kulttuuriperintöosaamista ja kulttuuriperintötietoisuutta tukea kansalaisyhteiskuntaa: osallisuutta, osallistumista ja yhteisöllisyyttä edistää kestävää kehitystä kiinnittäen erityistä huomiota kulttuurisesti kestävään kehitykseen. Kulttuuriperintökasvatuksen merkityksen, saavutettavuuden ja vaikuttavuuden edistämiseksi seura tukee ja kehittää kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristökasvatusta, osallistuu ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon sekä verkostoituu ja viestii. Vuonna 2012 seuralla oli käynnissä yhteensä kuusi hanketta, joilla tuettiin ja kehitettiin kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristökasvatusta ja koulutusta. Hankkeissa tuotettiin aineistoja, koottiin ja aktivoitiin verkostoja Hallitus Seuran hallituksen puheenjohtajana vuosikokoukseen asti oli Heljä Järnefelt sekä jäseninä Ari Haapanen, Kauko Kyynäräinen, Liisa Löfman, Matti Nieminen ja Susanna Rajala, (varapuheenjohtaja). Varajäseniä olivat Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto (HYOL), edustajana Marja Asikainen, Marjut Lamminen ja Kati Mikkola. Vuosikokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi seuraavalle toimikaudelle 2012 valittiin Heljä Järnefelt. Hallituksen kokoonpano säilyi samana. Hallituksen kokouksia järjestettiin vuoden aikana 8 kappaletta, joista yksi oli strategiakokous. Hallituksen kokoukset järjestettiin Helsingissä Henkilöstö Seuralla oli kaksi toimihenkilöä: toiminnanjohtaja Hanna Lämsä ja kasvatustyön kehittäjä Marja Laine saakka Hanna Lämsä toimi puolipäiväisesti Kulttuurin laajakaista -hankkeen tuottajana. Seuralla oli nimetty jäsensihteeri Riitta Ahovaara. Seuralla oli eri hankkeissa mukana 15 työntekijää ja toimistotehtävissä 2 henkilöä. Seuran graafikkona toimi Iris Krusius/kinosmedia Työryhmät Seuralla oli kolme hallituksen nimittämää työryhmää: strategiatyöryhmä, viestintätyöryhmä ja Europa Nostra työryhmä. 2

3 Strategiatyöryhmä Strategiatyöryhmä vastasi seuran strategian valmistelusta. Strategiatyöryhmän jäseniä olivat Heljä Järnefelt, Marja Laine, Hanna Lämsä ja Susanna Rajala. Viestintätyöryhmä Viestintätyöryhmä perustettiin toukokuussa Viestintätyöryhmän tehtävänä oli laatia hallitukselle esitys viestintästrategiaksi sekä viestintäsuunnitelmaksi vuodelle Viestintätyöryhmän jäseniä ovat Riitta Ahovaara, Marja Laine, Marjut Lamminen ja Hanna Lämsä. Europa Nostra -työryhmä Työryhmä seuraa Europan Nostran toimintaa sekä osallistuu Europa Nostra Finlandin järjestämiin tilaisuuksiin. Europa Nostra -työryhmän jäseniä ovat Kauko Kyynäräinen, Hanna Lämsä ja Liisa Löfman. Liisa Löfman oli Suomen ehdokas Europa Nostran palkintolautakuntaan Jäsenet ja jäsentoiminta Vuonna 2012 seuran jäsenmäärä kasvoi ollen vuoden lopussa 111, joista yhteistöjäseniä oli 4: Historian ja yhteiskuntaopin liitto, Suomen Uskonnonopettajien liitto, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry sekä Lempäälän kunta. Jäsenille järjestettiin jäsentilaisuus Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa. jäsenetuna lähetettiin Euroopan rakennusperintöpäivien 2012 julkaisu Liikuttavat ympäristöt Miljöer som rör. Jäsentiedotusta hoidettiin sähköpostitse lähetetyillä jäsentiedotteilla, joita lähetettiin vuoden aikana 11 kpl:tta. Jäsenkirje jäsenille postitettiin kesäkuussa. Vuoden 2012 aikana käynnistettiin jäsentoiminnan kehittämisen suunnittelu ja jäsensihteerin perehdyttäminen tehtäviin Yhdistyksen kokous Seuran sääntömääräinen vuosikokous pidettiin seuran toimistolla. Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja vahvistettiin jäsenmaksuiksi 20 henkilöjäseniltä, 10 opiskelijoilta ja eläkeläisiltä sekä 100 yhteisöiltä. Toiminnantarkastajiksi valittiin Marianne Rytkönen ja Kimmo Sundström. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Anja Lehtijärvi ja Annikki Häkkilä. 1.7 Kirjanpito Seuran kirjanpidosta vastasi Tilitoimisto Anki Oy. 1.8 Toimitilat Seuran toimitila sijaitsi osoitteessa Hallituskatu 2 B, 2.krs., Helsinki. Seuran naapureina olivat Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry, Suomen Lähi-idän instituutin säätiö, Tietoasiantuntijat ry sekä Suomen Tiedeseura elokuuhun 2012 asti. 3

4 2. Varsinainen toiminta Seuran varsinainen toiminta vuonna 2012 koostui kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristökasvatuksen kehittämis- ja yhteistyöhankkeiden toteuttamisesta, asiantuntijayhteistyöstä sekä yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. 2.1 Hankkeet: kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristökasvatuksen tukeminen ja kehittäminen Kulttuurin laajakaista ( ) Kulttuurin laajakaista hanke käynnistyi 2004 ja päättyi vuoden 2012 lopussa. Seura käynnisti yhteistyön Kulttuurin laajakaista -hankkeen kanssa loppuvuodesta Seuran vastuulla oli hankkeen talous ja hallinto. Seuran toiminnanjohtaja Hanna Lämsä toimi hankkeen osaaikaisena tuottajana 31.7 asti. Hankkeessa järjestettiin opintokäyntejä kansallisiin kulttuurilaitoksiin luokkalaisille ja toisen asteen opiskelijoille. Kevään 2012 aikana järjestettiin 20 opintokäyntiä ja 5 Kultuuriseikkailua. Kulttuuriseikkailu oli uudenlaisen kulttuurilaitoskäyntien toimintamallin pilotti. Kulttuurin laajakaista -hankkeen loppuraportti ja kertomus toiminnasta ilmestyi joulukuussa 2012 ja se julkaistiin hankkeen verkkosivuilla (www.kulttuurinlaajakaista.fi.) Hankkeen ohjausryhmään kuuluivat puheenjohtaja Sirkka-Liisa Mettomäki (Suomalaisen kirjallisuuden seura), Pirjo Virtanen (Kansallisteatteri), Hanna Forssell (Suomen kansallismuseo) sekä tuottaja Hanna Lämsä (Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura). Ohjausryhmä kokoontui vuoden 2012 aikana 2 kertaa. Kulttuurin laajakaistan laajaan ryhmään (KanKu-ryhmä) kuuluivat edustajat kaikista kansallisista kultuurilaitoksista. Hankkeen päätösjuhla järjestettiin Kansallisarkistossa Hanketta rahoitettiin opetus- ja kulttuuriministeriön vuosille myöntämällä erityisavustuksella. Kulttuurisesti kestävä kehitys Kulttuurisesti kestävän kehityksen hanke käynnistettiin vuonna Vuonna 2012 julkistettiin hankkeen väliraporttina Kulttuurisesti kestävän kehityksen sanasto. Sanaston kokosi viestinnän asiantuntija Tuuli Toivanen. Hankkeessa aloitettiin vuonna 2012 Kestävä kasvatus kulttuuria etsimässä -kirjan laatiminen yhteistyössä 36 kirjoittajan kanssa. Vuonna 2012 aloitettiin myös seminaarin suunnittelu yhteistyössä Suomen kansallismuseon kanssa. Hankkeessa toimittajana ja assistenttina oli Paula Toivanen. Lisäksi käynnistettiin Kulttuurin vuosikello verkkomateriaalin laatiminen. Verkkomateriaalin tarkoituksena on tukea päiväkoteja, kouluja ja oppilaitoksia kulttuurisesti kestävän kasvatuksen toteuttamisessa. Kulttuurin vuosikellon verkkomateriaalin käsikirjoituksesta ja toimittamisesta vastasi Saara Mäkelä. Hanketta rahoitettiin opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella. Kulttuuriperintökasvatus identiteetin ja kotouttamisen tukena kulttuuriperintökasvatuksen edistämishanke ( ) Vuonna 2012 toteutettiin hankkeen selvitys- ja kartoitusvaihe ja tuotettiin väliraportti. Väliraportti Kulttuuriperintökasvatus identiteetin ja kotouttamisen tukena kartoitus ja selvitysvaihe 2011 julkaistiin seuran verkkosivuilla. Vaiheen toteuttamisessa olivat mukana tutkijat Pasi Saukkonen ja Saija Benjamin. Vuonna 2012 käynnistettiin yhteistyö kulttuuripoliittisen tutkimuslaitoksen Cuporen kanssa. Yhteistyön tuloksena valmistuu selvitys koskien hyviä kulttuuriperintökasvatuksen käytänteitä, joita voi hyödyntää kotoutumisen tukena. Hankkeen johtoryhmään kuuluvat professorit Arto Kallioniemi, Helsingin yliopistosta, Pirkko Pitkänen Tampereen yliopistosta, Yrjö Sepänmaa Itä-Suomen yliopistosta ja Outi Tuomi- Nikula Turun yliopistosta. Hankkeen johtoryhmä käynnisti julkaisun suunnittelun vuoden 2012 aikana. Hanketta rahoitettiin opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella. 4

5 Kulttuuriperintökerhotoiminnan kehittäminen Seura käynnisti kerhotoiminnan kehittämishankkeen vuonna 2006 ja seura on tuottanut kaksi materiaalikokonaisuutta kerhotoimintaa varten. Vuonna 2012 jatkettiin kartoitus- ja selvitystyötä koskien olemassa olevaa kulttuuriperintökasvatusta tukevaa kerhotoimintaa. Selvitys- ja kartoitustyötä teki tutkija Karoliina Käpylehto. Yhteistyökumppanina hankkeessa on Kerhokeskus. Rahoitusta hankkeelle saatiin Otto A. Malmin lahjoitusrahastolta. Maailmanperintökasvatuksen kehittäminen: Silta Maailmanperintöön Seura käynnisti maailmanperintöopetuksen ja -kasvatuksen kehittämisen vuonna Silta maailmanperintöön -hanketta toteutettiin vuonna 2012 yhteistyössä Suomen maailmanperintökohteiden kanssa. Maailmanperintökohteiden edustajille järjestettiin yhteistyökokous seuran toimistolla Hankkeen tuloksista julkaistiin sekä painettu että sähköinen aineisto Suomen maailmanperintökohteet perusopetuksessa. Julkaisu tuotettiin yhdessä maailmanperintökohteiden kanssa. Julkaisun käsikirjoituksesta vastasivat Kirsti Merta, Kauko Kyynäräinen ja Marjo Autio-Hiltunen. Aineiston toimittajana oli Lari Peltonen. Painettua julkaisua lähetettiin maailmanperintökohteiden kuntien peruskouluin ja sähköinen aineisto on ladattavissa seuran verkkosivuilla. Aineisto on tilattavissa ilmaiseksi palveluntarjoajan kautta, joka toimittaa opetusmateriaalia ilmaiseksi opettajille ja kouluhenkilöstölle. Seura osallistui hankkeen myötä maailmanperintösopimuksen 40v. juhlavuoden juhlinnan suunnitteluun ja toteutukseen opetus- ja kulttuuriministeriön koordinoimassa työryhmässä. Hanketta rahoitettiin opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella. Euroopan rakennusperintöpäivät (ERP) 2012 Seura tuotti Euroopan rakennusperintöpäivien vuoden 2012 teemaan liikunta- ja urheiluympäristöt liittyvän opetusmateriaalin Kunnon kulttuuriympäristöt. Materiaali julkaistiin sähköisesti sekä pdf. julkaisuna että verkkomateriaalina seuran verkkosivuilla. Materiaalin laatimisesta vastasi työryhmä, johon kuuluivat suunnittelija Minna Salonen, pedagoginen asiantuntija Saara Mäkelä ja toimittaja Hanna Lämsä. Hanketta rahoitettiin Keski-Suomen ELYkeskuksen ympäristökasvatuksen hankeavustuksella Yhteiskunnallinen vuorovaikutus Lausunnot ja vetoomukset Seura laati lausunnon perusopetuksen valtakunnallisiin tavoitteisiin ja tuntijakoon liittyen Seura luovutti lausunnon työryhmän puheenjohtajalle Eeva-Riitta Pirhoselle opetus- ja kulttuuriministeriössä. Seura allekirjoitti vetoomuksen (28.2.) Museoviraston toimintaedellytysten turvaamisen puolesta yhdessä Suomen Kulttuuriperinnön Tuki ry:n, Rakennusperinteen Ystävät ry:n, arkkitehtuurin historian professori Aino Niskasen ja taidehistorian professori Ville Lukkarisen kanssa. Perusopetuksen opetussuunnitelmat Vaikuttamistyön keskeisenä painopisteenä vuonna 2012 oli vaikuttaminen perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteisiin. Seura osallistui kestävän kehityksen yhteistyökokouksiin Opetushallituksessa sekä kommentoi perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden yleisiä osioita Opetushallituksen perustamalla avoimella, sähköisellä kommentointialustalla joulukuussa

6 Kestävä kehitys Seura on vaikuttanut kulttuurisesti kestävän kehityksen näkökulmien huomioon ottamiseen sekä opetussuunnitelmien laadinnassa että muissa yhteyksissä. Seura osallistui opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämään Kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa -seminaariin 9.2. Seura osallistui perusopetuksen opetussuunnitelmien laatimiseen liittyviin kestävän kehityksen työkokouksiin Opetushallituksessa. (ks. myös yllä) Seura oli mukana Kansallisen kestävää kehitystä edistävien kasvatuksen ja koulutuksen strategioiden toimeenpanon arviointiprosessissa. Seura osallistui työpajaan opetus- ja kulttuuriministeriössä sekä arvioinnin julkistamistilaisuuteen Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran järjestämillä Ympäristökasvatuspäivillä Kuopiossa Kulttuuriympäristöstrategia Seura osallistui ympäristöministeriön järjestämään kulttuuriympäristöstrategian valmisteluun liittyvään työpajaan Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö Wanhassa Satamassa Seura osallistui Suomen Kulttuuriperinnön Tuki ryn järjestämään Jokaisen Oma Ympäristö (JOY) -kampanjan arviointilaisuuteen Mitä Joy opetti kulttuuriympäristötiedoista ja taidoista? joulukuussa. Työpajassa oli suunnattu kasvatus ja opetusalan toimijoille. Työpajassa valmisteltiin kannanottoa kulttuuriympäristöstrategiaa valmistelevalle työryhmälle kasvatuksen näkökulmasta. Lastenkulttuuripoliittinen ohjelma Seura osallistui opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämään lastenkulttuuripoliittisen ohjelman laatimiseen littyvään seminaariin 3.9. Asiantuntijayhteistyö Seura oli jäsenenä seuraavissa työryhmissä ja jaostoissa: Euroopan rakennusperintöpäivien työryhmä Seura on nimitetty ympäristöministeriön koordinoimaan työryhmään kaudelle Vuoden 2012 teemana oli Liikunta- ja urheiluympäristöt. Teemavuoden avajaiset järjestettiin Olympiastadionilla , jossa esiteltiin myös seuran tuottama oppimateriaali Kunnon kulttuuriympäristöt. Työryhmä kokoontui vuoden aikana n. 5 kertaa. Työryhmässä ovat seuran lisäksi mukana ympäristöministeriö, Opetushallitus, Museovirasto ja Suomen Kotiseutuliitto. Maailmanperinnön 40 v. juhlavuosi -työryhmä Seura oli mukana maailmanperinnön 40 v. juhlavuoden suunnittelusta vastannneessa opetus- ja kulttuuriministeriön koordinoimassa työryhmässä. Työryhmä kokoontui 4 kertaa. Juhlaseminaari järjestettiin 3.10 Suomen kansallismuseossa. Työryhmässä olivat seuran lisäksi mukana opetus- ja kulttuuriministeriö, ympäristöministeriö, Opetushallitus, Metsähallitus, Suomenlinnan hoitokunta, Museovirasto ja Maanmittauslaitos. KÄSITYS -hankkeen työryhmä Kierrätyskeskuksen koordinoima KÄSITYS hanke ( ) on jatkoa vuonna 2008 toteutetulle Käsite -hankkeelle. Hankkeen tarkoituksena on 6

7 ympäristökasvatuksen käsitteiden päivittäminen, selkiyttäminen ja yhteisten käsitteiden luominen. Käsitteistöä laajennetaan etenkin aikuis- ja kulttuuriympäristökasvatuksen suuntaan ja siinä kuvataan käsitteiden keskenäisiä suhteita. Työryhmä on kokoontunut 2 kertaa. Hankkeen työryhmässä ovat mukana Kierrätyskeskus, Sykli, Suomen Luonto- ja Ympäristökoulujen liitto, Vantaan luontokoulu, Keski-Suomen ELY-keskus, Opetushallitus ja Suomen Nuorisokeskukset. Museo100 työryhmä Museoviraston koordinoiman Museo100 -työryhmän tarkoituksena oli luoda innovatiivinen ehdotus museoiden yhteishankkeeksi Suomen itsenäisyyden 100- vuotisjuhlavuoden johdosta. Työryhmän työn tuloksia esiteltiin Museoiden neuvottelupäivillä sekä Museoliiton tietopäivillä. Työryhmä kokoontui 6 kertaa. Työryhmässä olivat edustettuina Suomen Museoliitto, Valtion taidemuseon kehittämisyksikkö KEHYS, Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos, Tiedekeskus Heureka ja Helsingin kaupunginmuseo. Suomen Kotiseutuliiton kouluopetusjaosto Seura oli jäsen Kotiseutuliiton kouluopetusjaostossa. Seuran järjestämät tilaisuudet Yhteistyökokous maailmanperintökohteiden edustajille seuran toimistolla 9.3. Työkokous Kulttuuriperintökasvatus identiteetin tukena -hankkeen johtoryhmälle Kevätkuohut yhteistyökumppaneille yhteistyössä seuran naapureiden Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien, Lähi-Idän instituutin säätiön, Tietoasiantuntijoiden ja Suomen tiedeseuran kanssa. Jäsentilaisuus Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa Esiintymiset Luento valtakunnallisessa museologian seminaarissa Jyväskylässä Tervehdys Sorkan kylätalon avajaisissa 21.4 Luento Turun yliopiston Porin maisemantutkimuksen laitoksella Esitys Suomi-Seuran ja Opetushallituksen järjestämillä Suomi -koulujen opettajien koulutuspäivillä 9.8. Puheenvuoro Helsingin yliopiston monikulttuurisuusryhmässä Esitys Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran järjestämillä Ympäristökasvatuspäivillä Kuopiossa Luento seminaarissa "Neuvotteluja kulttuuriperinnöstä", Turun yliopiston Porin yksikössä Puheenvuoro Terveyttä kulttuurissa -verkoston tapaamisessa Seuran esittely Arkeologian päivillä, Lammi Jäsenyydet Seura on Europa Nostran jäsen. Seuran kasvatustyön kehittäjä Marja Laine on Kasvatustieteellisen seuran jäsen. Muu yhteistyö Seura on tehnyt yhteistyötä vuoden 2012 aikana esimerkiksi hankkeissa ja vaikuttamistoiminnassa kansallisten kulttuurilaitosten, Kerhokeskuksen, Suomen 7

8 Kotiseutuliiton, Äidinkielen opettajien liiton, Biologian ja Maantieteen opettajien liiton sekä Luonto- ja ympäristökoulujen verkoston kanssa. Seura on mukana Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran koordinoimassa Pyöreässä pöydässä, johon kuuluu ympäristökasvatusta tekeviä järjestöjä. Seuran toiminnanjohtaja Hanna Lämsä kuuluu Terveyttä kulttuurista -verkostoon. Seura järjesti yhteistyötapaamisen Suomen Museoliiton koulutuspäällikön kanssa seuran toimistolla. 3. Talous Seuran taloudellista asemaa koskevat luvut käyvät ilmi tilinpäätöksestä. Seuran toimintaa vuonna 2012 rahoitettiin opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja ympäristöministeriöltä saaduilla toiminta-avustuksilla. Hankkeita rahoittivat opetus- ja kulttuuriministeriö, Keski-Suomen ELYkeskus sekä Otto A. Malmin rahasto. 4. Julkaisut ja viestintä Julkaisut ja raportit Seura tuotti vuoden 2012 aikana seuraavat julkaisut julkaisusarjassaan: Suomen maailmanperintökohteet perusopetuksessa (pdf. ja painettu julkaisu), Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran julkaisuja 3 Kunnon kulttuuriympäristöt - Euroopan rakennusperintöpäivien 2012 oppimateriaali (pdf. julkaisu ja verkkomateriaali), Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran julkaisuja 4 Kulttuurin laajakaista -hankkeen loppuraportti ja kertomus toiminnasta (Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran julkaisuja 5, yhteisjulkaisu kansallisten kulttuurilaitosten kanssa) Seuran verkkosivuilla julkaistiin seuraavat hankkeiden väliraportit: Kulttuurisesti kestävän kehityksen sanasto Kulttuuriperintökasvatus identiteetin ja kotouttamisen tukena kartoitus ja selvitysvaihe 2011 Verkkosivut ja blogi Seuralla oli verkkosivut osoitteessa Seuran verkkosivuilla julkaistiin seuran tuottamat aineistot sekä tiedotettiin kulttuuriperintökasvatuksen tapahtumista ja ajankohtaisista aiheista. Seuralla oli Kulttuurisesti kestävän kehityksen hankkeen blogi osoitteessa Blogi ei ollut käytössä vuoden 2012 aikana. Kulttuurin laajakaista -hankkeen verkkosivut olivat osoitteessa 8

9 Tiedotteet ja kampanjat Seura lähetti seuraavat tiedotteet Kunnon kulttuuriympäristöt Euroopan rakennusperintöpäivien 2012 oppimateriaali on ilmestynyt Suomen maailmanperintökoheet perusopetuksessa uusi julkaisu maailmanperintökasvauksen tueksi Eläköön rakennus! Tue nuorten osallisuutta elinympäristöön. Kampanja nuorisotyön toimijoille Euroopan rakennusperintöpäiviin 2013 liittyen. Medianäkyvyys Seuran kasvatustyön kehittäjän Marja Laineen haastattelu julkaistiin Varhaiskasvatus -lehdessä 5/12 (s.14-15) 5. Toiminnan kehittäminen Vuonna 2012 aloitettiin seuran ensimmäisen strategian valmistelu vuosille Seura käynnisti alustavat neuvottelut kulttuuriperintökasvatuksen keskeisistä toimijoista opetus- ja kulttuuriministeriön, ympäristöministeriön ja Opetushallituksen kanssa. Neuvottelut koskivat yhteistyön tiivistämistä kulttuuriperintökasvatuksen edistämiseksi sekä seuran muuttumista kulttuuriperintökasvatuksen keskukseksi. Vuonna 2012 aloitettiin myös viestintästrategian valmistelu sekä jäsentoiminnan kehittämisen suunnittelu. 9

Toimintakertomus 2005

Toimintakertomus 2005 1 Toimintakertomus 2005 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Työpaja-ammattilaisten vuonna 1997 perustama kansalaisjärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja tukea ensisijaisesti heikossa kouluttautumis-

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Elävä ja muuttuva liitto Yhteishankkeella voimaa viestintään Liitto eilen, tänään ja huomenna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Tilikaudelta 1.1.2011 31.12.2011 Hyväksytty Vasson yhtiökokouksessa 8.5.2012 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 TAUSTAA Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry on perustettu 9.1.2007 toteuttamaan ja hallinnoimaan laajalla yhteistyöllä koottua SILMU ry:n Maaseudun Leader- kehittämisohjelmaa 2007

Lisätiedot

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA Puhelin (09) 228 691 Sähköposti tsv@tsv.fi www.tsv.fi Toimipisteet Snellmaninkatu 13 A, 00170 Helsinki

Lisätiedot

Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012. Tiuku Pennola

Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012. Tiuku Pennola Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012 Tiuku Pennola Sisällysluettelo 1. Ensi- ja turvakotien liitto...3 2. Katsaus vuoteen 2012... 4 3. Edunvalvonta ja vaikuttaminen...7 Enska-lehti...10 Julkaisut...10

Lisätiedot

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa 3/2008 CP-LEHTI Tässä numerossa VUOSIKERTOMUS 2007 2 SISÄLLYS VUOSIKERTOMUS 2007 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. hallitus 14.2.2011 hallitus 21.3.2011 kevätkokous 21.3.2011

VUOSIKERTOMUS 2010. hallitus 14.2.2011 hallitus 21.3.2011 kevätkokous 21.3.2011 VUOSIKERTOMUS 2010 hallitus 14.2.2011 hallitus 21.3.2011 kevätkokous 21.3.2011 Liikuntatieteellisen Seuran vuosikertomus 2010 Vuosi 2010 oli LTS:n 77. toimintavuosi. LTS:n tarkoituksena on edistää Suomessa

Lisätiedot

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY VUOSIKERTOMUS 2007

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY VUOSIKERTOMUS 2007 1 TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY VUOSIKERTOMUS 2007 1. YLEISTÄ 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ 3. TIEDOTUS 4. JULKAISUT 5. PROMOOTIOTYÖ 6. TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖ 7. YLEISÖTYÖ 8. KOULUTUS 9. YHTEISTYÖPROJEKTIT 10.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 HYVÄKSYTTY JÄRJESTÖN KEVÄTKOKOUKSESSA 9.5.2015 Sisällys 1. YLEINEN YHDISTYSTOIMINTA... 4 1.1 Yleistä... 4 1.2 Toiminnan painopisteet 2014... 4 1.3 Järjestön hallinto... 4 1.3.1 Sääntömääräiset

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012. Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö Samverkande bildningsorganisationerna ry

VUOSIKERTOMUS 2012. Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö Samverkande bildningsorganisationerna ry VUOSIKERTOMUS 2012 Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö Samverkande bildningsorganisationerna ry VSY-SBO ry 2 (21) SISÄLTÖ 1 Järjestötoiminta 3 1.1 Järjestörakenteen kehittäminen 3 1.2 Kansallinen vaikuttamistyö

Lisätiedot

Ympäristötietokeskuksen toimintamalli

Ympäristötietokeskuksen toimintamalli Ympäristötietokeskuksen toimintamalli 2 Ympäristöviestintää yhteistyönä Hämeessä HÄMY-hanke Riihimäen kaupunki ympäristölautakunta 2005 Kannen kuva Juha Ilkka SISÄLLYS Johdannoksi 1. PERUSTIEDOT YMPÄRISTÖTIETOKESKUKSESTA...

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Vuosikertomus 2009 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Taitto: Merja Lensu Valokuvat: www.comma.fi, Antero Aaltonen,

Lisätiedot

vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30

vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30 2012 vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30 1. JÄSENET, VALTUUSKUNTA JA HALLITUS... 4 2. KOULUTUSTOIMINTA... 5 3. JULKAISUTOIMINTA... 8 4. VERKOSTOTOIMINTA... 9 5. KUSTANNUS OY DUODECIM... 12 6. SISÄISET PALVELUT...

Lisätiedot

Kansanvalistusseura. Toimintakertomus ja

Kansanvalistusseura. Toimintakertomus ja Kansanvalistusseura Toimintakertomus ja Tilinpäätös 31.12.2012 1 Sisällys 1 Säätiön hallinto ja yleinen toiminta...3 1.1 Toiminnanjohtajan katsaus...3 1.1.1 Hallintoneuvosto...3 1.1.2 Hallitus ja johtokunta...4

Lisätiedot

Johtajan katsaus JOHTAJAN KATSAUS

Johtajan katsaus JOHTAJAN KATSAUS SUOMEN VIRON INSTITUUTIN TOIMINTAVUOSI 2012 SUOMEN VIRON INSTITUUTIN TOIMINTAVUOSI 2012 Sisältö Johtajan katsaus 5 Yleisö ja ohjelmisto Hankkeet ja tapahtumat 6 Kirjastotoiminta 8 Kiertonäyttelytoiminta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010

TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010 TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010 Euroopan maaseudun kehittämisen rahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin 1. YLEISTÄ Oulujärvi LEADER ry on yhdistys, joka aktivoi ja tukee maaseudun asukkaita

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Lisätiedot

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Kansallisen kampanjan raportti ja arviointi Riikka Jalonen,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Ihmisoikeusliiton toiminnan temaattiset pääpainopisteet vuonna 2013 olivat yhdenvertaisuuden edistäminen ja syrjinnän vähentäminen sekä naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010 www.aivovammaliitto.fi T AIV OVA M M ALIITTO RY F R H J Ä R N S K A D E F Ö B U R E D N Sisällysluettelo Sivu 1. Yleistä 3 2. Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta 4 2.1.

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2005

Toimintakertomus vuodelta 2005 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2005 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 124. toimintavuosi sujui vireästi ja iloisesti ahkeroiden. Vuoden

Lisätiedot

Kulttuuria kaikille -palvelu Toimintakertomus 2005. Sisältö

Kulttuuria kaikille -palvelu Toimintakertomus 2005. Sisältö 1 Kulttuuria kaikille -palvelu Toimintakertomus 2005 Sisältö 1. Tunnelmat - yhteenveto 2. Hallinto ja talous 3. Toiminta osana Valtion taidemuseota 4. Neuvontapalvelua ja koulutusta 5. Kartoitukset 6.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009

TOIMINTAKERTOMUS 2009 TOIMINTAKERTOMUS 2009 1. Yleistä BirdLife Suomi ry, BirdLife Finland rf on 30 lintutieteellisen ja lintuharrastajayhdistyksen sekä näiden noin 10 000 henkilöjäsenen keskusjärjestö ja valtakunnallinen nuorisotyötä

Lisätiedot

Toimintakertomus. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintakertomus. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Toimintakertomus 2014 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. TOIMINTAKERTOMUS 2014 1. Yleistä Vuodelle 2014 asetettiin painopistealueiksi työpajojen toimintaedellytysten vahvistaminen sekä pajoilla työskentelevien

Lisätiedot

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä!

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muuttuvat tulkkipalvelut hankkeen loppuraportti. Pirkko Jääskeläinen Helsinki 2012 Sisällysluettelo Alkusanat... 1 1. Hankkeen taustaa... 1 1.2 Hankkeen päämäärä...

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014 1 (15) Hallituksen esitys Crohn ja Colitis ry:n kevätkokoukselle 23.5.2015. 1. Yleistä

Toimintakertomus 2014 1 (15) Hallituksen esitys Crohn ja Colitis ry:n kevätkokoukselle 23.5.2015. 1. Yleistä 1 (15) Hallituksen esitys Crohn ja Colitis ry:n kevätkokoukselle 23.5.2015 Toimintakertomus 1. Yleistä Suomessa on yli 40 000 henkilöä, jotka saavat Kelan erityiskorvausta tulehduksellisiin suolistosairauksiin

Lisätiedot

Hallituksen kertomus vuodelta 2006

Hallituksen kertomus vuodelta 2006 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Hallituksen kertomus vuodelta 2006 Seuran 125. toimintavuosi sujui vakaan perustoiminnan, uusien avausten ja juhlavuoden tapahtumien

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun hyvä tulevaisuus projektin

Hämeenlinnan seudun hyvä tulevaisuus projektin Hämeenlinnan seudun hyvä tulevaisuus projektin Loppuraportti 1.1.2003-31.12.2005 Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen julkaisuja 7 Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, kansallisesti, alueellisesti

Lisätiedot

Kestävä kasvatus. etsimässä SUOMEN KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEN SEURAN JULKAISUJA 6

Kestävä kasvatus. etsimässä SUOMEN KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEN SEURAN JULKAISUJA 6 Kestävä kasvatus kulttuuria etsimässä SUOMEN KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEN SEURAN JULKAISUJA 6 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran julkaisuja 6 www.kulttuuriperintokasvatus.fi Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen

Lisätiedot