Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry:n VUOSIKERTOMUS 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry:n VUOSIKERTOMUS 2012"

Transkriptio

1 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry:n VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLLYS 1. Yleistä 2. Varsinainen toiminta 3. Talous 4. Julkaisut ja viestintä 1.1 Johdanto 1.2 Hallitus 1.3 Henkilöstö 1.4 Työryhmät 1.5 Jäsenet ja jäsentoiminta 1.6 Yhdistyksen kokous 1.7 Kirjanpito 1.8 Toimitilat 2.1. Hankkeet 2.2. Yhteiskunnallinen vuorovaikutus 5. Toiminnan kehittäminen

2 1. Yleistä 1.1. Johdanto Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran vuosikertomus 2012 on sääntömääräinen kertomus yhdistyksen toiminnasta kaudella Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry ( ) on valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka on perustettu Seuran tarkoituksena on tukea ja kehittää suomalaisen kulttuuriperinnön opettamista ja vaalimista. Seuran pääasiallisena tehtävänä on edistää kulttuuriperintökasvatusta. Toiminnan tavoitteena on kasvattaa kulttuuriperintöosaamista ja kulttuuriperintötietoisuutta tukea kansalaisyhteiskuntaa: osallisuutta, osallistumista ja yhteisöllisyyttä edistää kestävää kehitystä kiinnittäen erityistä huomiota kulttuurisesti kestävään kehitykseen. Kulttuuriperintökasvatuksen merkityksen, saavutettavuuden ja vaikuttavuuden edistämiseksi seura tukee ja kehittää kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristökasvatusta, osallistuu ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon sekä verkostoituu ja viestii. Vuonna 2012 seuralla oli käynnissä yhteensä kuusi hanketta, joilla tuettiin ja kehitettiin kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristökasvatusta ja koulutusta. Hankkeissa tuotettiin aineistoja, koottiin ja aktivoitiin verkostoja Hallitus Seuran hallituksen puheenjohtajana vuosikokoukseen asti oli Heljä Järnefelt sekä jäseninä Ari Haapanen, Kauko Kyynäräinen, Liisa Löfman, Matti Nieminen ja Susanna Rajala, (varapuheenjohtaja). Varajäseniä olivat Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto (HYOL), edustajana Marja Asikainen, Marjut Lamminen ja Kati Mikkola. Vuosikokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi seuraavalle toimikaudelle 2012 valittiin Heljä Järnefelt. Hallituksen kokoonpano säilyi samana. Hallituksen kokouksia järjestettiin vuoden aikana 8 kappaletta, joista yksi oli strategiakokous. Hallituksen kokoukset järjestettiin Helsingissä Henkilöstö Seuralla oli kaksi toimihenkilöä: toiminnanjohtaja Hanna Lämsä ja kasvatustyön kehittäjä Marja Laine saakka Hanna Lämsä toimi puolipäiväisesti Kulttuurin laajakaista -hankkeen tuottajana. Seuralla oli nimetty jäsensihteeri Riitta Ahovaara. Seuralla oli eri hankkeissa mukana 15 työntekijää ja toimistotehtävissä 2 henkilöä. Seuran graafikkona toimi Iris Krusius/kinosmedia Työryhmät Seuralla oli kolme hallituksen nimittämää työryhmää: strategiatyöryhmä, viestintätyöryhmä ja Europa Nostra työryhmä. 2

3 Strategiatyöryhmä Strategiatyöryhmä vastasi seuran strategian valmistelusta. Strategiatyöryhmän jäseniä olivat Heljä Järnefelt, Marja Laine, Hanna Lämsä ja Susanna Rajala. Viestintätyöryhmä Viestintätyöryhmä perustettiin toukokuussa Viestintätyöryhmän tehtävänä oli laatia hallitukselle esitys viestintästrategiaksi sekä viestintäsuunnitelmaksi vuodelle Viestintätyöryhmän jäseniä ovat Riitta Ahovaara, Marja Laine, Marjut Lamminen ja Hanna Lämsä. Europa Nostra -työryhmä Työryhmä seuraa Europan Nostran toimintaa sekä osallistuu Europa Nostra Finlandin järjestämiin tilaisuuksiin. Europa Nostra -työryhmän jäseniä ovat Kauko Kyynäräinen, Hanna Lämsä ja Liisa Löfman. Liisa Löfman oli Suomen ehdokas Europa Nostran palkintolautakuntaan Jäsenet ja jäsentoiminta Vuonna 2012 seuran jäsenmäärä kasvoi ollen vuoden lopussa 111, joista yhteistöjäseniä oli 4: Historian ja yhteiskuntaopin liitto, Suomen Uskonnonopettajien liitto, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry sekä Lempäälän kunta. Jäsenille järjestettiin jäsentilaisuus Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa. jäsenetuna lähetettiin Euroopan rakennusperintöpäivien 2012 julkaisu Liikuttavat ympäristöt Miljöer som rör. Jäsentiedotusta hoidettiin sähköpostitse lähetetyillä jäsentiedotteilla, joita lähetettiin vuoden aikana 11 kpl:tta. Jäsenkirje jäsenille postitettiin kesäkuussa. Vuoden 2012 aikana käynnistettiin jäsentoiminnan kehittämisen suunnittelu ja jäsensihteerin perehdyttäminen tehtäviin Yhdistyksen kokous Seuran sääntömääräinen vuosikokous pidettiin seuran toimistolla. Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja vahvistettiin jäsenmaksuiksi 20 henkilöjäseniltä, 10 opiskelijoilta ja eläkeläisiltä sekä 100 yhteisöiltä. Toiminnantarkastajiksi valittiin Marianne Rytkönen ja Kimmo Sundström. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Anja Lehtijärvi ja Annikki Häkkilä. 1.7 Kirjanpito Seuran kirjanpidosta vastasi Tilitoimisto Anki Oy. 1.8 Toimitilat Seuran toimitila sijaitsi osoitteessa Hallituskatu 2 B, 2.krs., Helsinki. Seuran naapureina olivat Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry, Suomen Lähi-idän instituutin säätiö, Tietoasiantuntijat ry sekä Suomen Tiedeseura elokuuhun 2012 asti. 3

4 2. Varsinainen toiminta Seuran varsinainen toiminta vuonna 2012 koostui kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristökasvatuksen kehittämis- ja yhteistyöhankkeiden toteuttamisesta, asiantuntijayhteistyöstä sekä yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. 2.1 Hankkeet: kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristökasvatuksen tukeminen ja kehittäminen Kulttuurin laajakaista ( ) Kulttuurin laajakaista hanke käynnistyi 2004 ja päättyi vuoden 2012 lopussa. Seura käynnisti yhteistyön Kulttuurin laajakaista -hankkeen kanssa loppuvuodesta Seuran vastuulla oli hankkeen talous ja hallinto. Seuran toiminnanjohtaja Hanna Lämsä toimi hankkeen osaaikaisena tuottajana 31.7 asti. Hankkeessa järjestettiin opintokäyntejä kansallisiin kulttuurilaitoksiin luokkalaisille ja toisen asteen opiskelijoille. Kevään 2012 aikana järjestettiin 20 opintokäyntiä ja 5 Kultuuriseikkailua. Kulttuuriseikkailu oli uudenlaisen kulttuurilaitoskäyntien toimintamallin pilotti. Kulttuurin laajakaista -hankkeen loppuraportti ja kertomus toiminnasta ilmestyi joulukuussa 2012 ja se julkaistiin hankkeen verkkosivuilla (www.kulttuurinlaajakaista.fi.) Hankkeen ohjausryhmään kuuluivat puheenjohtaja Sirkka-Liisa Mettomäki (Suomalaisen kirjallisuuden seura), Pirjo Virtanen (Kansallisteatteri), Hanna Forssell (Suomen kansallismuseo) sekä tuottaja Hanna Lämsä (Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura). Ohjausryhmä kokoontui vuoden 2012 aikana 2 kertaa. Kulttuurin laajakaistan laajaan ryhmään (KanKu-ryhmä) kuuluivat edustajat kaikista kansallisista kultuurilaitoksista. Hankkeen päätösjuhla järjestettiin Kansallisarkistossa Hanketta rahoitettiin opetus- ja kulttuuriministeriön vuosille myöntämällä erityisavustuksella. Kulttuurisesti kestävä kehitys Kulttuurisesti kestävän kehityksen hanke käynnistettiin vuonna Vuonna 2012 julkistettiin hankkeen väliraporttina Kulttuurisesti kestävän kehityksen sanasto. Sanaston kokosi viestinnän asiantuntija Tuuli Toivanen. Hankkeessa aloitettiin vuonna 2012 Kestävä kasvatus kulttuuria etsimässä -kirjan laatiminen yhteistyössä 36 kirjoittajan kanssa. Vuonna 2012 aloitettiin myös seminaarin suunnittelu yhteistyössä Suomen kansallismuseon kanssa. Hankkeessa toimittajana ja assistenttina oli Paula Toivanen. Lisäksi käynnistettiin Kulttuurin vuosikello verkkomateriaalin laatiminen. Verkkomateriaalin tarkoituksena on tukea päiväkoteja, kouluja ja oppilaitoksia kulttuurisesti kestävän kasvatuksen toteuttamisessa. Kulttuurin vuosikellon verkkomateriaalin käsikirjoituksesta ja toimittamisesta vastasi Saara Mäkelä. Hanketta rahoitettiin opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella. Kulttuuriperintökasvatus identiteetin ja kotouttamisen tukena kulttuuriperintökasvatuksen edistämishanke ( ) Vuonna 2012 toteutettiin hankkeen selvitys- ja kartoitusvaihe ja tuotettiin väliraportti. Väliraportti Kulttuuriperintökasvatus identiteetin ja kotouttamisen tukena kartoitus ja selvitysvaihe 2011 julkaistiin seuran verkkosivuilla. Vaiheen toteuttamisessa olivat mukana tutkijat Pasi Saukkonen ja Saija Benjamin. Vuonna 2012 käynnistettiin yhteistyö kulttuuripoliittisen tutkimuslaitoksen Cuporen kanssa. Yhteistyön tuloksena valmistuu selvitys koskien hyviä kulttuuriperintökasvatuksen käytänteitä, joita voi hyödyntää kotoutumisen tukena. Hankkeen johtoryhmään kuuluvat professorit Arto Kallioniemi, Helsingin yliopistosta, Pirkko Pitkänen Tampereen yliopistosta, Yrjö Sepänmaa Itä-Suomen yliopistosta ja Outi Tuomi- Nikula Turun yliopistosta. Hankkeen johtoryhmä käynnisti julkaisun suunnittelun vuoden 2012 aikana. Hanketta rahoitettiin opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella. 4

5 Kulttuuriperintökerhotoiminnan kehittäminen Seura käynnisti kerhotoiminnan kehittämishankkeen vuonna 2006 ja seura on tuottanut kaksi materiaalikokonaisuutta kerhotoimintaa varten. Vuonna 2012 jatkettiin kartoitus- ja selvitystyötä koskien olemassa olevaa kulttuuriperintökasvatusta tukevaa kerhotoimintaa. Selvitys- ja kartoitustyötä teki tutkija Karoliina Käpylehto. Yhteistyökumppanina hankkeessa on Kerhokeskus. Rahoitusta hankkeelle saatiin Otto A. Malmin lahjoitusrahastolta. Maailmanperintökasvatuksen kehittäminen: Silta Maailmanperintöön Seura käynnisti maailmanperintöopetuksen ja -kasvatuksen kehittämisen vuonna Silta maailmanperintöön -hanketta toteutettiin vuonna 2012 yhteistyössä Suomen maailmanperintökohteiden kanssa. Maailmanperintökohteiden edustajille järjestettiin yhteistyökokous seuran toimistolla Hankkeen tuloksista julkaistiin sekä painettu että sähköinen aineisto Suomen maailmanperintökohteet perusopetuksessa. Julkaisu tuotettiin yhdessä maailmanperintökohteiden kanssa. Julkaisun käsikirjoituksesta vastasivat Kirsti Merta, Kauko Kyynäräinen ja Marjo Autio-Hiltunen. Aineiston toimittajana oli Lari Peltonen. Painettua julkaisua lähetettiin maailmanperintökohteiden kuntien peruskouluin ja sähköinen aineisto on ladattavissa seuran verkkosivuilla. Aineisto on tilattavissa ilmaiseksi palveluntarjoajan kautta, joka toimittaa opetusmateriaalia ilmaiseksi opettajille ja kouluhenkilöstölle. Seura osallistui hankkeen myötä maailmanperintösopimuksen 40v. juhlavuoden juhlinnan suunnitteluun ja toteutukseen opetus- ja kulttuuriministeriön koordinoimassa työryhmässä. Hanketta rahoitettiin opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella. Euroopan rakennusperintöpäivät (ERP) 2012 Seura tuotti Euroopan rakennusperintöpäivien vuoden 2012 teemaan liikunta- ja urheiluympäristöt liittyvän opetusmateriaalin Kunnon kulttuuriympäristöt. Materiaali julkaistiin sähköisesti sekä pdf. julkaisuna että verkkomateriaalina seuran verkkosivuilla. Materiaalin laatimisesta vastasi työryhmä, johon kuuluivat suunnittelija Minna Salonen, pedagoginen asiantuntija Saara Mäkelä ja toimittaja Hanna Lämsä. Hanketta rahoitettiin Keski-Suomen ELYkeskuksen ympäristökasvatuksen hankeavustuksella Yhteiskunnallinen vuorovaikutus Lausunnot ja vetoomukset Seura laati lausunnon perusopetuksen valtakunnallisiin tavoitteisiin ja tuntijakoon liittyen Seura luovutti lausunnon työryhmän puheenjohtajalle Eeva-Riitta Pirhoselle opetus- ja kulttuuriministeriössä. Seura allekirjoitti vetoomuksen (28.2.) Museoviraston toimintaedellytysten turvaamisen puolesta yhdessä Suomen Kulttuuriperinnön Tuki ry:n, Rakennusperinteen Ystävät ry:n, arkkitehtuurin historian professori Aino Niskasen ja taidehistorian professori Ville Lukkarisen kanssa. Perusopetuksen opetussuunnitelmat Vaikuttamistyön keskeisenä painopisteenä vuonna 2012 oli vaikuttaminen perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteisiin. Seura osallistui kestävän kehityksen yhteistyökokouksiin Opetushallituksessa sekä kommentoi perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden yleisiä osioita Opetushallituksen perustamalla avoimella, sähköisellä kommentointialustalla joulukuussa

6 Kestävä kehitys Seura on vaikuttanut kulttuurisesti kestävän kehityksen näkökulmien huomioon ottamiseen sekä opetussuunnitelmien laadinnassa että muissa yhteyksissä. Seura osallistui opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämään Kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa -seminaariin 9.2. Seura osallistui perusopetuksen opetussuunnitelmien laatimiseen liittyviin kestävän kehityksen työkokouksiin Opetushallituksessa. (ks. myös yllä) Seura oli mukana Kansallisen kestävää kehitystä edistävien kasvatuksen ja koulutuksen strategioiden toimeenpanon arviointiprosessissa. Seura osallistui työpajaan opetus- ja kulttuuriministeriössä sekä arvioinnin julkistamistilaisuuteen Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran järjestämillä Ympäristökasvatuspäivillä Kuopiossa Kulttuuriympäristöstrategia Seura osallistui ympäristöministeriön järjestämään kulttuuriympäristöstrategian valmisteluun liittyvään työpajaan Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö Wanhassa Satamassa Seura osallistui Suomen Kulttuuriperinnön Tuki ryn järjestämään Jokaisen Oma Ympäristö (JOY) -kampanjan arviointilaisuuteen Mitä Joy opetti kulttuuriympäristötiedoista ja taidoista? joulukuussa. Työpajassa oli suunnattu kasvatus ja opetusalan toimijoille. Työpajassa valmisteltiin kannanottoa kulttuuriympäristöstrategiaa valmistelevalle työryhmälle kasvatuksen näkökulmasta. Lastenkulttuuripoliittinen ohjelma Seura osallistui opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämään lastenkulttuuripoliittisen ohjelman laatimiseen littyvään seminaariin 3.9. Asiantuntijayhteistyö Seura oli jäsenenä seuraavissa työryhmissä ja jaostoissa: Euroopan rakennusperintöpäivien työryhmä Seura on nimitetty ympäristöministeriön koordinoimaan työryhmään kaudelle Vuoden 2012 teemana oli Liikunta- ja urheiluympäristöt. Teemavuoden avajaiset järjestettiin Olympiastadionilla , jossa esiteltiin myös seuran tuottama oppimateriaali Kunnon kulttuuriympäristöt. Työryhmä kokoontui vuoden aikana n. 5 kertaa. Työryhmässä ovat seuran lisäksi mukana ympäristöministeriö, Opetushallitus, Museovirasto ja Suomen Kotiseutuliitto. Maailmanperinnön 40 v. juhlavuosi -työryhmä Seura oli mukana maailmanperinnön 40 v. juhlavuoden suunnittelusta vastannneessa opetus- ja kulttuuriministeriön koordinoimassa työryhmässä. Työryhmä kokoontui 4 kertaa. Juhlaseminaari järjestettiin 3.10 Suomen kansallismuseossa. Työryhmässä olivat seuran lisäksi mukana opetus- ja kulttuuriministeriö, ympäristöministeriö, Opetushallitus, Metsähallitus, Suomenlinnan hoitokunta, Museovirasto ja Maanmittauslaitos. KÄSITYS -hankkeen työryhmä Kierrätyskeskuksen koordinoima KÄSITYS hanke ( ) on jatkoa vuonna 2008 toteutetulle Käsite -hankkeelle. Hankkeen tarkoituksena on 6

7 ympäristökasvatuksen käsitteiden päivittäminen, selkiyttäminen ja yhteisten käsitteiden luominen. Käsitteistöä laajennetaan etenkin aikuis- ja kulttuuriympäristökasvatuksen suuntaan ja siinä kuvataan käsitteiden keskenäisiä suhteita. Työryhmä on kokoontunut 2 kertaa. Hankkeen työryhmässä ovat mukana Kierrätyskeskus, Sykli, Suomen Luonto- ja Ympäristökoulujen liitto, Vantaan luontokoulu, Keski-Suomen ELY-keskus, Opetushallitus ja Suomen Nuorisokeskukset. Museo100 työryhmä Museoviraston koordinoiman Museo100 -työryhmän tarkoituksena oli luoda innovatiivinen ehdotus museoiden yhteishankkeeksi Suomen itsenäisyyden 100- vuotisjuhlavuoden johdosta. Työryhmän työn tuloksia esiteltiin Museoiden neuvottelupäivillä sekä Museoliiton tietopäivillä. Työryhmä kokoontui 6 kertaa. Työryhmässä olivat edustettuina Suomen Museoliitto, Valtion taidemuseon kehittämisyksikkö KEHYS, Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos, Tiedekeskus Heureka ja Helsingin kaupunginmuseo. Suomen Kotiseutuliiton kouluopetusjaosto Seura oli jäsen Kotiseutuliiton kouluopetusjaostossa. Seuran järjestämät tilaisuudet Yhteistyökokous maailmanperintökohteiden edustajille seuran toimistolla 9.3. Työkokous Kulttuuriperintökasvatus identiteetin tukena -hankkeen johtoryhmälle Kevätkuohut yhteistyökumppaneille yhteistyössä seuran naapureiden Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien, Lähi-Idän instituutin säätiön, Tietoasiantuntijoiden ja Suomen tiedeseuran kanssa. Jäsentilaisuus Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa Esiintymiset Luento valtakunnallisessa museologian seminaarissa Jyväskylässä Tervehdys Sorkan kylätalon avajaisissa 21.4 Luento Turun yliopiston Porin maisemantutkimuksen laitoksella Esitys Suomi-Seuran ja Opetushallituksen järjestämillä Suomi -koulujen opettajien koulutuspäivillä 9.8. Puheenvuoro Helsingin yliopiston monikulttuurisuusryhmässä Esitys Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran järjestämillä Ympäristökasvatuspäivillä Kuopiossa Luento seminaarissa "Neuvotteluja kulttuuriperinnöstä", Turun yliopiston Porin yksikössä Puheenvuoro Terveyttä kulttuurissa -verkoston tapaamisessa Seuran esittely Arkeologian päivillä, Lammi Jäsenyydet Seura on Europa Nostran jäsen. Seuran kasvatustyön kehittäjä Marja Laine on Kasvatustieteellisen seuran jäsen. Muu yhteistyö Seura on tehnyt yhteistyötä vuoden 2012 aikana esimerkiksi hankkeissa ja vaikuttamistoiminnassa kansallisten kulttuurilaitosten, Kerhokeskuksen, Suomen 7

8 Kotiseutuliiton, Äidinkielen opettajien liiton, Biologian ja Maantieteen opettajien liiton sekä Luonto- ja ympäristökoulujen verkoston kanssa. Seura on mukana Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran koordinoimassa Pyöreässä pöydässä, johon kuuluu ympäristökasvatusta tekeviä järjestöjä. Seuran toiminnanjohtaja Hanna Lämsä kuuluu Terveyttä kulttuurista -verkostoon. Seura järjesti yhteistyötapaamisen Suomen Museoliiton koulutuspäällikön kanssa seuran toimistolla. 3. Talous Seuran taloudellista asemaa koskevat luvut käyvät ilmi tilinpäätöksestä. Seuran toimintaa vuonna 2012 rahoitettiin opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja ympäristöministeriöltä saaduilla toiminta-avustuksilla. Hankkeita rahoittivat opetus- ja kulttuuriministeriö, Keski-Suomen ELYkeskus sekä Otto A. Malmin rahasto. 4. Julkaisut ja viestintä Julkaisut ja raportit Seura tuotti vuoden 2012 aikana seuraavat julkaisut julkaisusarjassaan: Suomen maailmanperintökohteet perusopetuksessa (pdf. ja painettu julkaisu), Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran julkaisuja 3 Kunnon kulttuuriympäristöt - Euroopan rakennusperintöpäivien 2012 oppimateriaali (pdf. julkaisu ja verkkomateriaali), Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran julkaisuja 4 Kulttuurin laajakaista -hankkeen loppuraportti ja kertomus toiminnasta (Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran julkaisuja 5, yhteisjulkaisu kansallisten kulttuurilaitosten kanssa) Seuran verkkosivuilla julkaistiin seuraavat hankkeiden väliraportit: Kulttuurisesti kestävän kehityksen sanasto Kulttuuriperintökasvatus identiteetin ja kotouttamisen tukena kartoitus ja selvitysvaihe 2011 Verkkosivut ja blogi Seuralla oli verkkosivut osoitteessa Seuran verkkosivuilla julkaistiin seuran tuottamat aineistot sekä tiedotettiin kulttuuriperintökasvatuksen tapahtumista ja ajankohtaisista aiheista. Seuralla oli Kulttuurisesti kestävän kehityksen hankkeen blogi osoitteessa Blogi ei ollut käytössä vuoden 2012 aikana. Kulttuurin laajakaista -hankkeen verkkosivut olivat osoitteessa 8

9 Tiedotteet ja kampanjat Seura lähetti seuraavat tiedotteet Kunnon kulttuuriympäristöt Euroopan rakennusperintöpäivien 2012 oppimateriaali on ilmestynyt Suomen maailmanperintökoheet perusopetuksessa uusi julkaisu maailmanperintökasvauksen tueksi Eläköön rakennus! Tue nuorten osallisuutta elinympäristöön. Kampanja nuorisotyön toimijoille Euroopan rakennusperintöpäiviin 2013 liittyen. Medianäkyvyys Seuran kasvatustyön kehittäjän Marja Laineen haastattelu julkaistiin Varhaiskasvatus -lehdessä 5/12 (s.14-15) 5. Toiminnan kehittäminen Vuonna 2012 aloitettiin seuran ensimmäisen strategian valmistelu vuosille Seura käynnisti alustavat neuvottelut kulttuuriperintökasvatuksen keskeisistä toimijoista opetus- ja kulttuuriministeriön, ympäristöministeriön ja Opetushallituksen kanssa. Neuvottelut koskivat yhteistyön tiivistämistä kulttuuriperintökasvatuksen edistämiseksi sekä seuran muuttumista kulttuuriperintökasvatuksen keskukseksi. Vuonna 2012 aloitettiin myös viestintästrategian valmistelu sekä jäsentoiminnan kehittämisen suunnittelu. 9

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kulttuuriperinnön ja siihen liittyvän tiedon tallentamisen ja saavutettavuuden edistäminen 2. Kulttuuriperinnön arvostuksen lisääminen Alueellisen

Lisätiedot

TOIMINTA- KERTOMUS 2013

TOIMINTA- KERTOMUS 2013 TOIMINTA- KERTOMUS 2013 VaLa Vastuullinen Lahjoittaminen ry AnDo Ansvarsfullt Donerande rf 2 (6) Vastuullinen Lahjoittaminen ry / Ansvarsfullt Donerande rf SISÄLLYS 1. Vastuullinen Lahjoittaminen ry 2.

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen perustetyön avausseminaari 24.9.2015

Varhaiskasvatuksen perustetyön avausseminaari 24.9.2015 Varhaiskasvatuksen perustetyön avausseminaari 24.9.2015 Jorma Kauppinen Johtaja Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus Opetushallitus MATKA ALKAA! Asema ja keskeiset lakisääteiset tehtävät Opetushallitus

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2016/9 Hallitus Sivu 1 / 5

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2016/9 Hallitus Sivu 1 / 5 Hallitus 2.12.2016 Sivu 1 / 5 Aika: pe 2.12.2016 klo 12.30-14.15 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto, Kalevankatu 13 A, Helsinki Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Otaniemen TEK-tutkijat ry Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika: 6.6.2016 klo 15:00 Paikka: Otaniemi, Otakaari 7, kokoushuone Maxwell Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Petri Kärhä avasi

Lisätiedot

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä.

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä. Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä Yleistä TPY:ssä - 228 jäsentä (toukokuu 2015) - Strategia vuosille 2015 2020 - Yhdistyksen keskeiset toimintaperiaatteet ovat tulevaisuuteen katsominen,

Lisätiedot

TPY:N ALUEELLINEN TOIMINTA JA SIIHEN LIITTYVÄ YHTEISTYÖ

TPY:N ALUEELLINEN TOIMINTA JA SIIHEN LIITTYVÄ YHTEISTYÖ TPY:N ALUEELLINEN TOIMINTA JA SIIHEN LIITTYVÄ YHTEISTYÖ Alueelliset työpajapäivät Tampereella 10.6. Anna Kapanen, jäsenpalvelupäällikkö Valtakunnallinen työpajayhdistys Yleistä TPY:ssä - 228 jäsentä (kesäkuu

Lisätiedot

Hallitus kokoontui kuluneen vuoden aikana yhteensä kahdeksan kertaa.

Hallitus kokoontui kuluneen vuoden aikana yhteensä kahdeksan kertaa. 1/5 Liite 2 17.2.2016 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1. Yleistä Vuosi 2015 oli Cotes ry:n 62. toimintavuosi. Hallitus kokoontui kuluneen vuoden aikana yhteensä kahdeksan kertaa. 2. Hallinto 2.1. Luottamus- ja toimihenkilöt

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

UUDENMAAN VÄLKE RYHMÄ. Asetettu uudelleen vuosiksi Uudenmaan ELY-keskus, nimittämiskirje Dnro UUDELY/2005/00.00.

UUDENMAAN VÄLKE RYHMÄ. Asetettu uudelleen vuosiksi Uudenmaan ELY-keskus, nimittämiskirje Dnro UUDELY/2005/00.00. UUDENMAAN VÄLKE RYHMÄ Asetettu uudelleen vuosiksi 2016-2018 Uudenmaan ELY-keskus, nimittämiskirje 19.2.2016 Dnro UUDELY/2005/00.00.01/2011 ALUKSI TAUSTALLA Laaja verkostoyhteistyö > jäsentymistä > VÄLKE

Lisätiedot

Pro gradu seminaarien toteuttaminen lukuvuonna GRADUINFO

Pro gradu seminaarien toteuttaminen lukuvuonna GRADUINFO TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Pro gradu seminaarien toteuttaminen lukuvuonna 2013-2014 GRADUINFO 23.4.2013 SEMINAARIEN AIKATAULU seminaarit (36 h) alkavat aikaisintaan viikolla 38 (16.9.

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajiston työvaliokunta/paavilainen Sääntömuutosehdotus Edustajiston sääntöihin Versio 280215 Edustajiston syksyn kasvokkaistapaamisen pohjalta Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell.

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell. Porin Taitoluistelu ry VUOSIKERTOMUS sivu 1 VUOSIKERTOMUS 1.1.2011 31.12.2011 Porin Taitoluistelu ry:n virallinen rekisteröintipäivä on 1.4.2000. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja lisätä taitoluistelun

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös Turun Seudun Pool ry Tilinpäätös 1.6.2015 31.5.2016 Sisällys Sisällysluettelo...2 Toimintakertomus...3 Vuosikertomus...5 Taseet...7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset...8 Toimintakertomus 2015-2016 YLEISTÄ

Lisätiedot

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy TOIMINTAKERTOMUS KAUDELLE 2010 2011 1. Johtokunnan toiminta ja kokoonpano Johtokunta kaudella 2010 2011 Pasi Airikka Metso Automation Oy Puheenjohtaja läsnä 5 kokouksessa Jaakko Karkila Metso Endress+Hauser

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1 Kokousaika kello 13:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa

Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa 2009 2010 Loppuraportti Kerhokeskus Erityissuunnittelija Merike Kesler Sisällys: * Hankkeen tausta ja tavoitteet * Tuotettu materiaali * Muu toiminta

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Hankkeiden työ näkyväksi tuotekorteilla

Hankkeiden työ näkyväksi tuotekorteilla Hankkeiden työ näkyväksi tuotekorteilla Opin ovi klinikka 1.12.2011 Paula Tyrväinen (paula.tyrvainen@cimo.fi) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Esityksen sisältö 1.CIMO lyhyesti 2.Vaikuttavuudesta

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

Osallistuminen oman erikoisalan keskusteluun

Osallistuminen oman erikoisalan keskusteluun Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Oman erikoisalan museo- ja tallennustoiminnan kehittäminen valtakunnallisesti 2. Oman erikoisalan museoiden keskinäisestä yhteistoiminnasta

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus 25.2.2015 Pohjois-Karjalan ELO-toiminta ELY-keskus asetti elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali. Aika 21.8.2014 klo 11:00 1/6 Paikka Jämin ilmailukeskus, Reima Center LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Haapala Heikki Haikonen Markku Lehtonen Esko Lehtonen Kalle

Lisätiedot

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Tekniikanmuseo Dnro 124/005/2011

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Tekniikanmuseo Dnro 124/005/2011 Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. 2. Elämyksellinen oppimisympäristö 3. Osallistava ja verkottuva kulttuuriperintöalan toimija Valtakunnallinen vaikuttaminen omaan erikoisalaan

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö. Pro gradu seminaareihin ilmoittautuminen lukuvuonna

TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö. Pro gradu seminaareihin ilmoittautuminen lukuvuonna TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Pro gradu seminaareihin ilmoittautuminen lukuvuonna 2013-2014 SEMINAARIEN AIKATAULU syksyllä käynnistyvät seminaarit (36 h) alkavat aikaisintaan viikolla 38

Lisätiedot

PUISTO-projekti koululaiset suunnittelun osallisina Lapset kaupungissa -seminaari , Eini Vasu arkkitehti SAFA

PUISTO-projekti koululaiset suunnittelun osallisina Lapset kaupungissa -seminaari , Eini Vasu arkkitehti SAFA PUISTO-projekti koululaiset suunnittelun osallisina Lapset kaupungissa -seminaari 23.9.2016, Eini Vasu arkkitehti SAFA Tausta Lasten ja nuorten osallistumista ympäristön suunnitteluun ja heitä koskevaan

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 Vuosikokouksen jälkeen kyläasiamies Henrik Hausen kertoo uudesta hankkeesta ja vastaa kysymyksiin. 28.2.2016 klo 18.00. Paikka Tuohikoto Käsiteltävät asiat: 1.

Lisätiedot

Raidonjärven suojeluyhdistys ry:n sääntömääräisen vuosikokouksen pöytäkirja

Raidonjärven suojeluyhdistys ry:n sääntömääräisen vuosikokouksen pöytäkirja Raidonjärven suojeluyhdistys ry:n sääntömääräisen vuosikokouksen pöytäkirja 07.08.2016 Raidonjärven suojeluyhdistys Ry Raidonpääntie 173 14300 Renko Pöytäkirja Aika: 07.08.2016 Paikka: Sirkka ja Teuvo

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA Sisältö. Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS

VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA Sisältö. Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.20-31.12.20 Sisältö Sisältö... 1 1. Yleistä... 2 2. Virallinen toiminta... 2 2.1. Yhdistyksen kokoukset... 2 2.2. Tietotekniikan

Lisätiedot

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233 Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 Aika 20.1.2016 klo 15.00 Paikka Kokouksen osanottajat Kepa, kokoushuone Dialogi Elimäenkatu 25-27, 6. krs. 00510 Helsinki Puheenjohtaja Majanen Pertti

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2016/1 Hallitus Sivu 1 / 6

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2016/1 Hallitus Sivu 1 / 6 Hallitus 13.1.2016 Sivu 1 / 6 Aika: Keskiviikko 13.1.2015 klo 12.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto, Kalevankatu 13 A, Helsinki Lounas: Kello 11.30 ravintola Kiila, Kalevankatu 1, Helsinki Läsnä

Lisätiedot

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suomen hydrologian yhdistys (SHY) VUOSIKOKOUS 15.5.2014 klo. 17.30-18:43 Suomen ympäristökeskus, Mechelininkatu 34a, Helsinki Läsnäolijat: Johanna Korhonen, Hannu Marttila, Harri Koivusalo, Ari Jolma,

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY.

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY. Aika: 24.11.2012, klo 13.00 Paikka: ABC Seinäjoki, Vekaratehtaankatu 13, 60100 Seinäjoki Asia nro Liite nro 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 11.6.2016 Paikka Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28101 Pori Lounas klo 12.00-13.00 Kahvi klo 15.30 16.00 9.00 10.00 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia tapaaminen

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia tapaaminen Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia tapaaminen 25.5.2011 Se on mahdollista! Lounais-Suomen ympäristökasvatusstrategiaa toteutetaan jo Miten me sen teimme VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen

Lisätiedot

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 Tervehdys Turun NNKY jäsen Taas saimme käyntiin uuden toimintavuoden. Tämä vuosi on juhlavuotemme.

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA YMPÄRISTÖKASVATUKSESSA

AJANKOHTAISTA YMPÄRISTÖKASVATUKSESSA AJANKOHTAISTA YMPÄRISTÖKASVATUKSESSA Verkostosta voimaa, Lahti 30.3.2016 Tanja Tuulinen, ympäristökasvatusasiantuntija, Keski-Suomen ELY-keskus Twitter: @tanjatuulinen Meitä kaikkia tarvitaan! Kokoamaan

Lisätiedot

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja Kokouskutsu Tehyn Vapaat Vaikuttajat ry 1/2014 Elin: Hallitus Aika: 3.2.2014 klo 17.30 Paikka: Messukeskus, Helsinki Asialuettelo Pykälä Käsiteltävä asia 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2015/3 Hallitus Sivu 1 / 7

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2015/3 Hallitus Sivu 1 / 7 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 7 Aika: Keskiviikko 25.3.2015 klo 11.45 14.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( x ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( x ) Jäsenet:

Lisätiedot

Vesuri-ryhmän. toimintasuunnitelma 2016

Vesuri-ryhmän. toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmän toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmä ry:n toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmä on yksi Suomen 54 Leader-ryhmästä. Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa toimintaalueen asukkaita yhteistyöhön

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

Luku 1 Nimi ja kotikunta

Luku 1 Nimi ja kotikunta Suomi - Afganistanin Akatemia AFA ry:n säännöt Luku 1 Nimi ja kotikunta 1. Yhdistyksen nimi Suomeksi Suomi Afganistan Akatemia AFA ry Englanniksi Academy of Finland Afghanistan AFA Dariksi Akademi Finland

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. HALLINTO Hallituksen jäsenet ja vastuuhenkilöt: Liisa Korpela, puheenjohtaja, tiedotusvastaava, edustukset sidosryhmiin, yhteydet. yhteistyökumppaneihin

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen. viennin edistämishanke Mervi Jansson Oppimiskumppanuuksien johtaja Omnia

Ammatillisen koulutuksen. viennin edistämishanke Mervi Jansson Oppimiskumppanuuksien johtaja Omnia + Ammatillisen koulutuksen viennin edistämishanke 2015-2016 Mervi Jansson Oppimiskumppanuuksien johtaja Omnia + Verkostossa on voimaa Omnian koordinoimassa kehittämishankkeessa oli mukana 14 koulutuksen

Lisätiedot

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com 1. YHDISTYS 2. ORGANISAATIO Kuopion kuvataiteilijat ry eli Ars Libera

Lisätiedot

!!!! LASTEN TAMPERE RY VUOSIKERTOMUS 2014

!!!! LASTEN TAMPERE RY VUOSIKERTOMUS 2014 LASTEN TAMPERE RY VUOSIKERTOMUS 2014 Lasten Tampere ry Vuosikertomus 2014 Sisältö 1. Yleistä 2. Toiminta 2.1. Tove Jansson 100 vuotta- piirustuskilpailu 2.2. Vuoden Veturi 2.3. Soiva Suomi - lastenkonsertti

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 7 / 2014 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 7 / 2014 Sivistyslautakunta Kokousaika Keskiviikko 22.10.2014 klo 18-19.42 Kokouspaikka Kosken TL kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj. :t 83-89 Tamminen Tiina Hämäläinen Risto

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI 1 Yhdistyksen nimi on nimi on Filosofisen praktiikan verkosto ry (virallinen lyhenne on FiPra ry), Nätverket för Filosofisk Praxis rf, Philosophical Practice Network. Yhdistyksen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2016/4 Hallitus 28.4.2016 Sivu 1 / 8

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2016/4 Hallitus 28.4.2016 Sivu 1 / 8 Hallitus 28.4.2016 Sivu 1 / 8 Aika: 28.4.2016 klo 12.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto, Kalevankatu 13 A, Helsinki Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( )

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle Toimintasuunnitelma 2017 Kooste jäsenkokoukselle 29.10.2016 Strategiset tavoitteet Toimijoiden määrän kasvu Verkoston laaja näkyvyys Vaikuttamistoiminnan pitkäjänteisyys ja teemaryhmien asiantuntemuksen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2016 1 Kokousaika kello 13:00 15:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 4 2 Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Tervetuloa vuosikokoukseen!

Tervetuloa vuosikokoukseen! SK POHJANMAA - POHJANMAAN LASTUSALAN LIITTO ry Tervetuloa vuosikokoukseen! Pohjanmaan Pelastusalan liitto ry:n vuosikokous pidetään la 21.5.2016 Nurmon Paloasemalla, Paanatie 1, 60550 Nurmo Tilaisuuteen

Lisätiedot

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009 pöytäkirja 1/09 Suomen Eläinlääkäriliitto ry Finlands Veterinärförbund rf VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009 Aika: 26.4.2009 klo 9.12 10.20 Paikka: Radisson SAS Marina Palace Hotel, Linnankatu 32, Turku Läsnä:

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Materia ry

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Materia ry TOIMINTAKERTOMUS 2014 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 4.1 Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 4.2 Tiedotus 4.3 Yhteistyökumppanit

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 2 LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Lasten ja nuorten säätiö Barn och ungdomsstiftelsen. Säätiön kotipaikkakunta on Helsinki. 2 Tarkoitus Lasten ja nuorten

Lisätiedot

OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖN PIRKKALAN PAIKALLISYHDISTYS ry OAJ:N PIRKKALAN PAIKALLISYHDISTYS ry:n VUOSIKOKOUS

OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖN PIRKKALAN PAIKALLISYHDISTYS ry OAJ:N PIRKKALAN PAIKALLISYHDISTYS ry:n VUOSIKOKOUS 1 OAJ:N PIRKKALAN PAIKALLISYHDISTYS ry:n VUOSIKOKOUS Aika: Tiistai 29.3.2011 kello 18.00 Paikka: Osallistujat: Tilausravintola Piha, Tampere OAJ:n Pirkkalan paikallisyhdistys ry:n jäsenet. Paikalla oli

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Teematyöpaja III. Opetushallitus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Teematyöpaja III. Opetushallitus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2017 Teematyöpaja III Opetushallitus 22.1.2016 TEEMATYÖPAJAN 22.1.2016 OHJELMA / PROGRAM 9.30 10.00 Ilmoittautuminen ja kahvi/ Anmälan och kaffe, Monitoimisalin aula

Lisätiedot

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin.

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin. 1 PALOTUTKIMUSRAATI - 22.3.2012 BRANDFORSKNINGSRÅDET RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 1. YLEISTÄ Vuosi 2011 oli Palotutkimusraati ry:n kahdeskymmenes toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä. Yhdistys

Lisätiedot

5 1 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TALOUSARVIO VUOSILLE

5 1 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TALOUSARVIO VUOSILLE Aika Tiistai 3.11.2015 klo 18.00 19.48 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:01.

1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:01. LINNAINMAAN KOTI JA KOULU ry PÖYTÄKIRJA Linnainmaankatu 12 33580 TAMPERE 14.9.2015 VUOSIKOKOUS Aika Keskiviikko 14.9.2016 klo 18 Paikka Linnainmaan koulu, ruokasali LÄSNÄ Helen Chambers, puheenjohtaja

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo hallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo hallituksen kokoushuone PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Elämänhallintatyöryhmä Aika 20.05.2015 klo 13:00-16:00 Paikka Sastamalan kaupungintalo hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

JHKA-jaosto. 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta

JHKA-jaosto. 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta JHKA-jaosto 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta JHKA-jaosto ja -sihteeristö, VM / JulkICT 3.12.2014 1.1 JHKA-jaoston tavoitteet

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Katriina Haapakangas. Kärkölän järjestöedustaja,

Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Katriina Haapakangas. Kärkölän järjestöedustaja, Hollolan kunta / Muistio 1/2013 1 (5) n kokous Aika Tiistai 5.3.2013 kello 18.00 Paikka Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Läsnä Armas Hacklin Eija Koivuniemi Tiina Aarto Marjatta

Lisätiedot