Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry:n VUOSIKERTOMUS 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry:n VUOSIKERTOMUS 2012"

Transkriptio

1 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry:n VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLLYS 1. Yleistä 2. Varsinainen toiminta 3. Talous 4. Julkaisut ja viestintä 1.1 Johdanto 1.2 Hallitus 1.3 Henkilöstö 1.4 Työryhmät 1.5 Jäsenet ja jäsentoiminta 1.6 Yhdistyksen kokous 1.7 Kirjanpito 1.8 Toimitilat 2.1. Hankkeet 2.2. Yhteiskunnallinen vuorovaikutus 5. Toiminnan kehittäminen

2 1. Yleistä 1.1. Johdanto Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran vuosikertomus 2012 on sääntömääräinen kertomus yhdistyksen toiminnasta kaudella Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry ( ) on valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka on perustettu Seuran tarkoituksena on tukea ja kehittää suomalaisen kulttuuriperinnön opettamista ja vaalimista. Seuran pääasiallisena tehtävänä on edistää kulttuuriperintökasvatusta. Toiminnan tavoitteena on kasvattaa kulttuuriperintöosaamista ja kulttuuriperintötietoisuutta tukea kansalaisyhteiskuntaa: osallisuutta, osallistumista ja yhteisöllisyyttä edistää kestävää kehitystä kiinnittäen erityistä huomiota kulttuurisesti kestävään kehitykseen. Kulttuuriperintökasvatuksen merkityksen, saavutettavuuden ja vaikuttavuuden edistämiseksi seura tukee ja kehittää kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristökasvatusta, osallistuu ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon sekä verkostoituu ja viestii. Vuonna 2012 seuralla oli käynnissä yhteensä kuusi hanketta, joilla tuettiin ja kehitettiin kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristökasvatusta ja koulutusta. Hankkeissa tuotettiin aineistoja, koottiin ja aktivoitiin verkostoja Hallitus Seuran hallituksen puheenjohtajana vuosikokoukseen asti oli Heljä Järnefelt sekä jäseninä Ari Haapanen, Kauko Kyynäräinen, Liisa Löfman, Matti Nieminen ja Susanna Rajala, (varapuheenjohtaja). Varajäseniä olivat Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto (HYOL), edustajana Marja Asikainen, Marjut Lamminen ja Kati Mikkola. Vuosikokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi seuraavalle toimikaudelle 2012 valittiin Heljä Järnefelt. Hallituksen kokoonpano säilyi samana. Hallituksen kokouksia järjestettiin vuoden aikana 8 kappaletta, joista yksi oli strategiakokous. Hallituksen kokoukset järjestettiin Helsingissä Henkilöstö Seuralla oli kaksi toimihenkilöä: toiminnanjohtaja Hanna Lämsä ja kasvatustyön kehittäjä Marja Laine saakka Hanna Lämsä toimi puolipäiväisesti Kulttuurin laajakaista -hankkeen tuottajana. Seuralla oli nimetty jäsensihteeri Riitta Ahovaara. Seuralla oli eri hankkeissa mukana 15 työntekijää ja toimistotehtävissä 2 henkilöä. Seuran graafikkona toimi Iris Krusius/kinosmedia Työryhmät Seuralla oli kolme hallituksen nimittämää työryhmää: strategiatyöryhmä, viestintätyöryhmä ja Europa Nostra työryhmä. 2

3 Strategiatyöryhmä Strategiatyöryhmä vastasi seuran strategian valmistelusta. Strategiatyöryhmän jäseniä olivat Heljä Järnefelt, Marja Laine, Hanna Lämsä ja Susanna Rajala. Viestintätyöryhmä Viestintätyöryhmä perustettiin toukokuussa Viestintätyöryhmän tehtävänä oli laatia hallitukselle esitys viestintästrategiaksi sekä viestintäsuunnitelmaksi vuodelle Viestintätyöryhmän jäseniä ovat Riitta Ahovaara, Marja Laine, Marjut Lamminen ja Hanna Lämsä. Europa Nostra -työryhmä Työryhmä seuraa Europan Nostran toimintaa sekä osallistuu Europa Nostra Finlandin järjestämiin tilaisuuksiin. Europa Nostra -työryhmän jäseniä ovat Kauko Kyynäräinen, Hanna Lämsä ja Liisa Löfman. Liisa Löfman oli Suomen ehdokas Europa Nostran palkintolautakuntaan Jäsenet ja jäsentoiminta Vuonna 2012 seuran jäsenmäärä kasvoi ollen vuoden lopussa 111, joista yhteistöjäseniä oli 4: Historian ja yhteiskuntaopin liitto, Suomen Uskonnonopettajien liitto, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry sekä Lempäälän kunta. Jäsenille järjestettiin jäsentilaisuus Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa. jäsenetuna lähetettiin Euroopan rakennusperintöpäivien 2012 julkaisu Liikuttavat ympäristöt Miljöer som rör. Jäsentiedotusta hoidettiin sähköpostitse lähetetyillä jäsentiedotteilla, joita lähetettiin vuoden aikana 11 kpl:tta. Jäsenkirje jäsenille postitettiin kesäkuussa. Vuoden 2012 aikana käynnistettiin jäsentoiminnan kehittämisen suunnittelu ja jäsensihteerin perehdyttäminen tehtäviin Yhdistyksen kokous Seuran sääntömääräinen vuosikokous pidettiin seuran toimistolla. Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja vahvistettiin jäsenmaksuiksi 20 henkilöjäseniltä, 10 opiskelijoilta ja eläkeläisiltä sekä 100 yhteisöiltä. Toiminnantarkastajiksi valittiin Marianne Rytkönen ja Kimmo Sundström. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Anja Lehtijärvi ja Annikki Häkkilä. 1.7 Kirjanpito Seuran kirjanpidosta vastasi Tilitoimisto Anki Oy. 1.8 Toimitilat Seuran toimitila sijaitsi osoitteessa Hallituskatu 2 B, 2.krs., Helsinki. Seuran naapureina olivat Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry, Suomen Lähi-idän instituutin säätiö, Tietoasiantuntijat ry sekä Suomen Tiedeseura elokuuhun 2012 asti. 3

4 2. Varsinainen toiminta Seuran varsinainen toiminta vuonna 2012 koostui kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristökasvatuksen kehittämis- ja yhteistyöhankkeiden toteuttamisesta, asiantuntijayhteistyöstä sekä yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. 2.1 Hankkeet: kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristökasvatuksen tukeminen ja kehittäminen Kulttuurin laajakaista ( ) Kulttuurin laajakaista hanke käynnistyi 2004 ja päättyi vuoden 2012 lopussa. Seura käynnisti yhteistyön Kulttuurin laajakaista -hankkeen kanssa loppuvuodesta Seuran vastuulla oli hankkeen talous ja hallinto. Seuran toiminnanjohtaja Hanna Lämsä toimi hankkeen osaaikaisena tuottajana 31.7 asti. Hankkeessa järjestettiin opintokäyntejä kansallisiin kulttuurilaitoksiin luokkalaisille ja toisen asteen opiskelijoille. Kevään 2012 aikana järjestettiin 20 opintokäyntiä ja 5 Kultuuriseikkailua. Kulttuuriseikkailu oli uudenlaisen kulttuurilaitoskäyntien toimintamallin pilotti. Kulttuurin laajakaista -hankkeen loppuraportti ja kertomus toiminnasta ilmestyi joulukuussa 2012 ja se julkaistiin hankkeen verkkosivuilla (www.kulttuurinlaajakaista.fi.) Hankkeen ohjausryhmään kuuluivat puheenjohtaja Sirkka-Liisa Mettomäki (Suomalaisen kirjallisuuden seura), Pirjo Virtanen (Kansallisteatteri), Hanna Forssell (Suomen kansallismuseo) sekä tuottaja Hanna Lämsä (Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura). Ohjausryhmä kokoontui vuoden 2012 aikana 2 kertaa. Kulttuurin laajakaistan laajaan ryhmään (KanKu-ryhmä) kuuluivat edustajat kaikista kansallisista kultuurilaitoksista. Hankkeen päätösjuhla järjestettiin Kansallisarkistossa Hanketta rahoitettiin opetus- ja kulttuuriministeriön vuosille myöntämällä erityisavustuksella. Kulttuurisesti kestävä kehitys Kulttuurisesti kestävän kehityksen hanke käynnistettiin vuonna Vuonna 2012 julkistettiin hankkeen väliraporttina Kulttuurisesti kestävän kehityksen sanasto. Sanaston kokosi viestinnän asiantuntija Tuuli Toivanen. Hankkeessa aloitettiin vuonna 2012 Kestävä kasvatus kulttuuria etsimässä -kirjan laatiminen yhteistyössä 36 kirjoittajan kanssa. Vuonna 2012 aloitettiin myös seminaarin suunnittelu yhteistyössä Suomen kansallismuseon kanssa. Hankkeessa toimittajana ja assistenttina oli Paula Toivanen. Lisäksi käynnistettiin Kulttuurin vuosikello verkkomateriaalin laatiminen. Verkkomateriaalin tarkoituksena on tukea päiväkoteja, kouluja ja oppilaitoksia kulttuurisesti kestävän kasvatuksen toteuttamisessa. Kulttuurin vuosikellon verkkomateriaalin käsikirjoituksesta ja toimittamisesta vastasi Saara Mäkelä. Hanketta rahoitettiin opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella. Kulttuuriperintökasvatus identiteetin ja kotouttamisen tukena kulttuuriperintökasvatuksen edistämishanke ( ) Vuonna 2012 toteutettiin hankkeen selvitys- ja kartoitusvaihe ja tuotettiin väliraportti. Väliraportti Kulttuuriperintökasvatus identiteetin ja kotouttamisen tukena kartoitus ja selvitysvaihe 2011 julkaistiin seuran verkkosivuilla. Vaiheen toteuttamisessa olivat mukana tutkijat Pasi Saukkonen ja Saija Benjamin. Vuonna 2012 käynnistettiin yhteistyö kulttuuripoliittisen tutkimuslaitoksen Cuporen kanssa. Yhteistyön tuloksena valmistuu selvitys koskien hyviä kulttuuriperintökasvatuksen käytänteitä, joita voi hyödyntää kotoutumisen tukena. Hankkeen johtoryhmään kuuluvat professorit Arto Kallioniemi, Helsingin yliopistosta, Pirkko Pitkänen Tampereen yliopistosta, Yrjö Sepänmaa Itä-Suomen yliopistosta ja Outi Tuomi- Nikula Turun yliopistosta. Hankkeen johtoryhmä käynnisti julkaisun suunnittelun vuoden 2012 aikana. Hanketta rahoitettiin opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella. 4

5 Kulttuuriperintökerhotoiminnan kehittäminen Seura käynnisti kerhotoiminnan kehittämishankkeen vuonna 2006 ja seura on tuottanut kaksi materiaalikokonaisuutta kerhotoimintaa varten. Vuonna 2012 jatkettiin kartoitus- ja selvitystyötä koskien olemassa olevaa kulttuuriperintökasvatusta tukevaa kerhotoimintaa. Selvitys- ja kartoitustyötä teki tutkija Karoliina Käpylehto. Yhteistyökumppanina hankkeessa on Kerhokeskus. Rahoitusta hankkeelle saatiin Otto A. Malmin lahjoitusrahastolta. Maailmanperintökasvatuksen kehittäminen: Silta Maailmanperintöön Seura käynnisti maailmanperintöopetuksen ja -kasvatuksen kehittämisen vuonna Silta maailmanperintöön -hanketta toteutettiin vuonna 2012 yhteistyössä Suomen maailmanperintökohteiden kanssa. Maailmanperintökohteiden edustajille järjestettiin yhteistyökokous seuran toimistolla Hankkeen tuloksista julkaistiin sekä painettu että sähköinen aineisto Suomen maailmanperintökohteet perusopetuksessa. Julkaisu tuotettiin yhdessä maailmanperintökohteiden kanssa. Julkaisun käsikirjoituksesta vastasivat Kirsti Merta, Kauko Kyynäräinen ja Marjo Autio-Hiltunen. Aineiston toimittajana oli Lari Peltonen. Painettua julkaisua lähetettiin maailmanperintökohteiden kuntien peruskouluin ja sähköinen aineisto on ladattavissa seuran verkkosivuilla. Aineisto on tilattavissa ilmaiseksi palveluntarjoajan kautta, joka toimittaa opetusmateriaalia ilmaiseksi opettajille ja kouluhenkilöstölle. Seura osallistui hankkeen myötä maailmanperintösopimuksen 40v. juhlavuoden juhlinnan suunnitteluun ja toteutukseen opetus- ja kulttuuriministeriön koordinoimassa työryhmässä. Hanketta rahoitettiin opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella. Euroopan rakennusperintöpäivät (ERP) 2012 Seura tuotti Euroopan rakennusperintöpäivien vuoden 2012 teemaan liikunta- ja urheiluympäristöt liittyvän opetusmateriaalin Kunnon kulttuuriympäristöt. Materiaali julkaistiin sähköisesti sekä pdf. julkaisuna että verkkomateriaalina seuran verkkosivuilla. Materiaalin laatimisesta vastasi työryhmä, johon kuuluivat suunnittelija Minna Salonen, pedagoginen asiantuntija Saara Mäkelä ja toimittaja Hanna Lämsä. Hanketta rahoitettiin Keski-Suomen ELYkeskuksen ympäristökasvatuksen hankeavustuksella Yhteiskunnallinen vuorovaikutus Lausunnot ja vetoomukset Seura laati lausunnon perusopetuksen valtakunnallisiin tavoitteisiin ja tuntijakoon liittyen Seura luovutti lausunnon työryhmän puheenjohtajalle Eeva-Riitta Pirhoselle opetus- ja kulttuuriministeriössä. Seura allekirjoitti vetoomuksen (28.2.) Museoviraston toimintaedellytysten turvaamisen puolesta yhdessä Suomen Kulttuuriperinnön Tuki ry:n, Rakennusperinteen Ystävät ry:n, arkkitehtuurin historian professori Aino Niskasen ja taidehistorian professori Ville Lukkarisen kanssa. Perusopetuksen opetussuunnitelmat Vaikuttamistyön keskeisenä painopisteenä vuonna 2012 oli vaikuttaminen perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteisiin. Seura osallistui kestävän kehityksen yhteistyökokouksiin Opetushallituksessa sekä kommentoi perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden yleisiä osioita Opetushallituksen perustamalla avoimella, sähköisellä kommentointialustalla joulukuussa

6 Kestävä kehitys Seura on vaikuttanut kulttuurisesti kestävän kehityksen näkökulmien huomioon ottamiseen sekä opetussuunnitelmien laadinnassa että muissa yhteyksissä. Seura osallistui opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämään Kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa -seminaariin 9.2. Seura osallistui perusopetuksen opetussuunnitelmien laatimiseen liittyviin kestävän kehityksen työkokouksiin Opetushallituksessa. (ks. myös yllä) Seura oli mukana Kansallisen kestävää kehitystä edistävien kasvatuksen ja koulutuksen strategioiden toimeenpanon arviointiprosessissa. Seura osallistui työpajaan opetus- ja kulttuuriministeriössä sekä arvioinnin julkistamistilaisuuteen Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran järjestämillä Ympäristökasvatuspäivillä Kuopiossa Kulttuuriympäristöstrategia Seura osallistui ympäristöministeriön järjestämään kulttuuriympäristöstrategian valmisteluun liittyvään työpajaan Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö Wanhassa Satamassa Seura osallistui Suomen Kulttuuriperinnön Tuki ryn järjestämään Jokaisen Oma Ympäristö (JOY) -kampanjan arviointilaisuuteen Mitä Joy opetti kulttuuriympäristötiedoista ja taidoista? joulukuussa. Työpajassa oli suunnattu kasvatus ja opetusalan toimijoille. Työpajassa valmisteltiin kannanottoa kulttuuriympäristöstrategiaa valmistelevalle työryhmälle kasvatuksen näkökulmasta. Lastenkulttuuripoliittinen ohjelma Seura osallistui opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämään lastenkulttuuripoliittisen ohjelman laatimiseen littyvään seminaariin 3.9. Asiantuntijayhteistyö Seura oli jäsenenä seuraavissa työryhmissä ja jaostoissa: Euroopan rakennusperintöpäivien työryhmä Seura on nimitetty ympäristöministeriön koordinoimaan työryhmään kaudelle Vuoden 2012 teemana oli Liikunta- ja urheiluympäristöt. Teemavuoden avajaiset järjestettiin Olympiastadionilla , jossa esiteltiin myös seuran tuottama oppimateriaali Kunnon kulttuuriympäristöt. Työryhmä kokoontui vuoden aikana n. 5 kertaa. Työryhmässä ovat seuran lisäksi mukana ympäristöministeriö, Opetushallitus, Museovirasto ja Suomen Kotiseutuliitto. Maailmanperinnön 40 v. juhlavuosi -työryhmä Seura oli mukana maailmanperinnön 40 v. juhlavuoden suunnittelusta vastannneessa opetus- ja kulttuuriministeriön koordinoimassa työryhmässä. Työryhmä kokoontui 4 kertaa. Juhlaseminaari järjestettiin 3.10 Suomen kansallismuseossa. Työryhmässä olivat seuran lisäksi mukana opetus- ja kulttuuriministeriö, ympäristöministeriö, Opetushallitus, Metsähallitus, Suomenlinnan hoitokunta, Museovirasto ja Maanmittauslaitos. KÄSITYS -hankkeen työryhmä Kierrätyskeskuksen koordinoima KÄSITYS hanke ( ) on jatkoa vuonna 2008 toteutetulle Käsite -hankkeelle. Hankkeen tarkoituksena on 6

7 ympäristökasvatuksen käsitteiden päivittäminen, selkiyttäminen ja yhteisten käsitteiden luominen. Käsitteistöä laajennetaan etenkin aikuis- ja kulttuuriympäristökasvatuksen suuntaan ja siinä kuvataan käsitteiden keskenäisiä suhteita. Työryhmä on kokoontunut 2 kertaa. Hankkeen työryhmässä ovat mukana Kierrätyskeskus, Sykli, Suomen Luonto- ja Ympäristökoulujen liitto, Vantaan luontokoulu, Keski-Suomen ELY-keskus, Opetushallitus ja Suomen Nuorisokeskukset. Museo100 työryhmä Museoviraston koordinoiman Museo100 -työryhmän tarkoituksena oli luoda innovatiivinen ehdotus museoiden yhteishankkeeksi Suomen itsenäisyyden 100- vuotisjuhlavuoden johdosta. Työryhmän työn tuloksia esiteltiin Museoiden neuvottelupäivillä sekä Museoliiton tietopäivillä. Työryhmä kokoontui 6 kertaa. Työryhmässä olivat edustettuina Suomen Museoliitto, Valtion taidemuseon kehittämisyksikkö KEHYS, Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos, Tiedekeskus Heureka ja Helsingin kaupunginmuseo. Suomen Kotiseutuliiton kouluopetusjaosto Seura oli jäsen Kotiseutuliiton kouluopetusjaostossa. Seuran järjestämät tilaisuudet Yhteistyökokous maailmanperintökohteiden edustajille seuran toimistolla 9.3. Työkokous Kulttuuriperintökasvatus identiteetin tukena -hankkeen johtoryhmälle Kevätkuohut yhteistyökumppaneille yhteistyössä seuran naapureiden Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien, Lähi-Idän instituutin säätiön, Tietoasiantuntijoiden ja Suomen tiedeseuran kanssa. Jäsentilaisuus Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa Esiintymiset Luento valtakunnallisessa museologian seminaarissa Jyväskylässä Tervehdys Sorkan kylätalon avajaisissa 21.4 Luento Turun yliopiston Porin maisemantutkimuksen laitoksella Esitys Suomi-Seuran ja Opetushallituksen järjestämillä Suomi -koulujen opettajien koulutuspäivillä 9.8. Puheenvuoro Helsingin yliopiston monikulttuurisuusryhmässä Esitys Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran järjestämillä Ympäristökasvatuspäivillä Kuopiossa Luento seminaarissa "Neuvotteluja kulttuuriperinnöstä", Turun yliopiston Porin yksikössä Puheenvuoro Terveyttä kulttuurissa -verkoston tapaamisessa Seuran esittely Arkeologian päivillä, Lammi Jäsenyydet Seura on Europa Nostran jäsen. Seuran kasvatustyön kehittäjä Marja Laine on Kasvatustieteellisen seuran jäsen. Muu yhteistyö Seura on tehnyt yhteistyötä vuoden 2012 aikana esimerkiksi hankkeissa ja vaikuttamistoiminnassa kansallisten kulttuurilaitosten, Kerhokeskuksen, Suomen 7

8 Kotiseutuliiton, Äidinkielen opettajien liiton, Biologian ja Maantieteen opettajien liiton sekä Luonto- ja ympäristökoulujen verkoston kanssa. Seura on mukana Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran koordinoimassa Pyöreässä pöydässä, johon kuuluu ympäristökasvatusta tekeviä järjestöjä. Seuran toiminnanjohtaja Hanna Lämsä kuuluu Terveyttä kulttuurista -verkostoon. Seura järjesti yhteistyötapaamisen Suomen Museoliiton koulutuspäällikön kanssa seuran toimistolla. 3. Talous Seuran taloudellista asemaa koskevat luvut käyvät ilmi tilinpäätöksestä. Seuran toimintaa vuonna 2012 rahoitettiin opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja ympäristöministeriöltä saaduilla toiminta-avustuksilla. Hankkeita rahoittivat opetus- ja kulttuuriministeriö, Keski-Suomen ELYkeskus sekä Otto A. Malmin rahasto. 4. Julkaisut ja viestintä Julkaisut ja raportit Seura tuotti vuoden 2012 aikana seuraavat julkaisut julkaisusarjassaan: Suomen maailmanperintökohteet perusopetuksessa (pdf. ja painettu julkaisu), Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran julkaisuja 3 Kunnon kulttuuriympäristöt - Euroopan rakennusperintöpäivien 2012 oppimateriaali (pdf. julkaisu ja verkkomateriaali), Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran julkaisuja 4 Kulttuurin laajakaista -hankkeen loppuraportti ja kertomus toiminnasta (Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran julkaisuja 5, yhteisjulkaisu kansallisten kulttuurilaitosten kanssa) Seuran verkkosivuilla julkaistiin seuraavat hankkeiden väliraportit: Kulttuurisesti kestävän kehityksen sanasto Kulttuuriperintökasvatus identiteetin ja kotouttamisen tukena kartoitus ja selvitysvaihe 2011 Verkkosivut ja blogi Seuralla oli verkkosivut osoitteessa Seuran verkkosivuilla julkaistiin seuran tuottamat aineistot sekä tiedotettiin kulttuuriperintökasvatuksen tapahtumista ja ajankohtaisista aiheista. Seuralla oli Kulttuurisesti kestävän kehityksen hankkeen blogi osoitteessa Blogi ei ollut käytössä vuoden 2012 aikana. Kulttuurin laajakaista -hankkeen verkkosivut olivat osoitteessa 8

9 Tiedotteet ja kampanjat Seura lähetti seuraavat tiedotteet Kunnon kulttuuriympäristöt Euroopan rakennusperintöpäivien 2012 oppimateriaali on ilmestynyt Suomen maailmanperintökoheet perusopetuksessa uusi julkaisu maailmanperintökasvauksen tueksi Eläköön rakennus! Tue nuorten osallisuutta elinympäristöön. Kampanja nuorisotyön toimijoille Euroopan rakennusperintöpäiviin 2013 liittyen. Medianäkyvyys Seuran kasvatustyön kehittäjän Marja Laineen haastattelu julkaistiin Varhaiskasvatus -lehdessä 5/12 (s.14-15) 5. Toiminnan kehittäminen Vuonna 2012 aloitettiin seuran ensimmäisen strategian valmistelu vuosille Seura käynnisti alustavat neuvottelut kulttuuriperintökasvatuksen keskeisistä toimijoista opetus- ja kulttuuriministeriön, ympäristöministeriön ja Opetushallituksen kanssa. Neuvottelut koskivat yhteistyön tiivistämistä kulttuuriperintökasvatuksen edistämiseksi sekä seuran muuttumista kulttuuriperintökasvatuksen keskukseksi. Vuonna 2012 aloitettiin myös viestintästrategian valmistelu sekä jäsentoiminnan kehittämisen suunnittelu. 9

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry:n VUOSIKERTOMUS 2013

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry:n VUOSIKERTOMUS 2013 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry:n VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLLYS 1. Yleistä 1.1 Johdanto 1.2 Organisaatio 1.2.1. Hallitus ja työryhmät 1.2.2. Henkilöstö 1.2.3. Kulttuuriperintökasvatuksen yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry :n VUOSIKERTOMUS 2011 1 SISÄLLYS Johdanto I YLEISTÄ 1. Hallitus 2. Toimihenkilöt 3. Työntekijät 4. Jäsenet ja jäsentoiminta 5. Kokoukset 6. Työryhmät 7. Kunniakirjat 8. Viestintä ja medianäkyvyys 8.1.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran tarkoituksena on tukea ja kehittää kulttuuriperinnön opettamista ja vaalimista. Tarkoitusta edistetään kokoamalla ja välittämällä aineellista

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällys 1. Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura 2. Strategiat 3. Toiminnan tavoitteet ja painopisteet 2015 Perustoiminnan painopisteet

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry VUOSIKERTOMUS 2014

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry VUOSIKERTOMUS 2014 :n VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLLYS 1. Johdanto 2. Organisaatio 2.1. Yhdistyksen kokous 2.2. Hallitus 2.3. Henkilöstö 2.4. Kulttuuriperintökasvatuksen yhteistyöryhmä 3. Jäsentoiminta 4. Varsinainen toiminta

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry:n TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry:n TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry:n TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran tarkoituksena sääntöjen mukaan on tukea ja kehittää suomalaisen kulttuuriperinnön

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/9 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/9 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5 Aika: perjantai 13.11.2015 klo 12.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( ) Jäsenet: Annukka

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Museot yhdessä yhteinen perintö hanke. 10+ museot 18.3.2015. Kimmo Levä pääsihteeri

Museot yhdessä yhteinen perintö hanke. 10+ museot 18.3.2015. Kimmo Levä pääsihteeri Museot yhdessä yhteinen perintö hanke 10+ museot 18.3.2015 Kimmo Levä pääsihteeri Itsenäisyyden juhlavuoden projekti Yhteinen perintö hanke on museoalan yhteisesti toteuttama osa Valtioneuvoston koordinoimaa

Lisätiedot

TUKEA YMPÄRISTÖKASVATUKSEEN. Yhteistyöseminaari Lisätään ympäristövastuullisuutta yhdessä 3.12.2009

TUKEA YMPÄRISTÖKASVATUKSEEN. Yhteistyöseminaari Lisätään ympäristövastuullisuutta yhdessä 3.12.2009 TUKEA YMPÄRISTÖKASVATUKSEEN Yhteistyöseminaari Lisätään ympäristövastuullisuutta yhdessä 3.12.2009 Aino Alasentie, Vihreä lippu -päällikkö Suomen ympäristökasvatuksen Seura ry Taustalla Kansainväliset

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2015/6 Hallitus 16.6.2015 Sivu 1 / 5

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2015/6 Hallitus 16.6.2015 Sivu 1 / 5 Hallitus 16.6.2015 Sivu 1 / 5 Aika: 16.6.2015 klo 13.00 14.40 Paikka: Hotelli Atlas, Kuopio Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander (-) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas (-) Jäsenet: Annukka Alppi (x) Rauno

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 Sisällys Esityslista...1 Toimintakertomus 1.8.2013 31.7.2014...2 Esitys toimintasuunnitelmaksi 2014 2015...4 Tilinpäätös 31.7.2014...5 Talousarvio toimikaudelle 1.8.2014

Lisätiedot

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä!

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä! Jyty Varkaus Ry Tammikuu 2015 Jäsentiedote 1 Hallituksen joulukuun kokouksen päätökset 2 Edunvalvontakatsaus 3 Syyskokouksen päätökset 4 Yhdistyksen toimihenkilöt 2015 5 Hallitus 2015 6 Kuntokorttikausi

Lisätiedot

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Nykytila: Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi 14.11.1013 lähes kaksinkertaiseksi, kun Helsingin sosiaaliviraston henkilöstö

Lisätiedot

LASTEN TAMPERE RY VUOSIKERTOMUS 2012

LASTEN TAMPERE RY VUOSIKERTOMUS 2012 LASTEN TAMPERE RY VUOSIKERTOMUS 2012 Lasten Tampere ry Vuosikertomus 2012 Sisältö 1. Yleistä 2. Toiminta 2.1. Hyvät tavat kampanja 2.2. Lasten konsertti 2.3. Vuoden veturi 2.4. LOP tapahtuma 2.5. Yhteistyö

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/7 Hallitus 24.9.2015 Sivu 1 / 6

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/7 Hallitus 24.9.2015 Sivu 1 / 6 Hallitus 24.9.2015 Sivu 1 / 6 Aika: 24.9.2015 klo 12.00 15.00 Paikka: Uudenmaan liitto, Esterinportti 2B, Länsi-Pasila / 2. kerroksen Visio-kabinetti Läsnä Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: Jäsenet: Kirsi

Lisätiedot

Asia: Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran lausunto työryhmän esityksestä Kulttuuriympäristöstrategiaksi 2014-2020

Asia: Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran lausunto työryhmän esityksestä Kulttuuriympäristöstrategiaksi 2014-2020 2.9.2013 Ympäristöministeriö Kulttuuriympäristöstrategiatyöryhmä kirjaamo.ym@ymparisto.fi cc: tuija.mikkonen@ymparisto.fi Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura Hallituskatu 2 B, 2 krs. 00170 Helsinki

Lisätiedot

Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen Keski-Suomen Sukututkijat ry kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25.3.2015 klo 17.00 alkaen Jyväskylän maakunta-arkistossa.

Lisätiedot

Kul$uuriperintö oppimisen alustana XVI Valtakunnallinen museologian seminaari

Kul$uuriperintö oppimisen alustana XVI Valtakunnallinen museologian seminaari Kul$uuriperintö oppimisen alustana XVI Valtakunnallinen museologian seminaari Heljä Järnefelt Jyväskylä 12.4 2012 www.kul7uuriperintokasvatus.fi Suomen Kul$uuriperintökasvatuksen seura Seura on vuonna

Lisätiedot

TOIMINTA- KERTOMUS 2013

TOIMINTA- KERTOMUS 2013 TOIMINTA- KERTOMUS 2013 VaLa Vastuullinen Lahjoittaminen ry AnDo Ansvarsfullt Donerande rf 2 (6) Vastuullinen Lahjoittaminen ry / Ansvarsfullt Donerande rf SISÄLLYS 1. Vastuullinen Lahjoittaminen ry 2.

Lisätiedot

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry Johtosääntö Suomen Akvaarioliitto ry Päivitetty: 18.2.2008 Edellinen päivitys: 9.2.2008 Suomen Akvaarioliitto ry 2(6) Johdanto Suomen Akvaarioliitto ry:n (SAL) johtosääntö on suunniteltu helpottamaan liiton

Lisätiedot

Käsityö oppiaine kulttuuri identiteetti ja kansainvälisyys aihekokonaisuuden toteuttajana

Käsityö oppiaine kulttuuri identiteetti ja kansainvälisyys aihekokonaisuuden toteuttajana Käsityö oppiaine kulttuuri identiteetti ja kansainvälisyys aihekokonaisuuden toteuttajana 22.11.2007/Kasvatustieteen päivät, Vaasa Marja Leena Rönkkö KL, käsityötieteen lehtori marja leena.ronkko@utu.fi

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012

Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sisältö... 1 1. Yleistä... 2 2. Virallinen toiminta... 2 2.1. Yhdistyksen kokoukset... 2 2.2. Tietotekniikan

Lisätiedot

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2011-2020

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2011-2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2011-2020 1 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2011-2020 Hyväksytty Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

LUSTO SUOMEN METSÄMUSEO

LUSTO SUOMEN METSÄMUSEO LUSTO SUOMEN METSÄMUSEO Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Metsäalan museoiden verkoston ja yhteistyömuotojen luominen metsäkulttuurin tunnettuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi.

Lisätiedot

OHJAUSRYHMÄN 11. KOKOUS MOREENIASSA 18.9.2014. Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti

OHJAUSRYHMÄN 11. KOKOUS MOREENIASSA 18.9.2014. Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti OHJAUSRYHMÄN 11. KOKOUS MOREENIASSA 18.9.2014 Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti ESITYSLISTA Kokouksen avaus Läsnäolijoiden toteaminen Edellisen pöytäkirjan (kokous nro

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUOSI 2014

TOIMINTAKERTOMUS VUOSI 2014 TOIMINTAKERTOMUS VUOSI 2014 Toiminta Hallitus Suomen Saksanpystykorva harrastaja Sapy ry:n tarkoituksena on tehdä eri saksanpystykorvia ja eri harrastusmuotoja tunnetuksi, tuoda rotujen harrastajat yhteen,

Lisätiedot

Opetussuunnitelmaprosessi Helsingin kaupungissa. Outi Salo 3.10.2014

Opetussuunnitelmaprosessi Helsingin kaupungissa. Outi Salo 3.10.2014 Opetussuunnitelmaprosessi Helsingin kaupungissa Outi Salo 3.10.2014 Koulutuksen järjestäjät ja oppilasmäärät Kaupungin koulut - Suomenkieliset - ruotsinkieliset Koulujen määrä 99 21 oppilasmäärä 37 379

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

JÄSENISTÖ, HALLINTO JA TOIMIHENKILÖT

JÄSENISTÖ, HALLINTO JA TOIMIHENKILÖT SUOMEN SIKAYRITTÄJIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 JÄSENISTÖ, HALLINTO JA TOIMIHENKILÖT Suomen Sikayrittäjien jäsenmäärä (31.12.2012) oli yhteensä 332. Jäsenmäärä lisääntyi hivenen vuoden aikana. Eronneiden

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Otaniemen TEK-tutkijat ry Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika: 6.6.2016 klo 15:00 Paikka: Otaniemi, Otakaari 7, kokoushuone Maxwell Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Petri Kärhä avasi

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen perustetyön avausseminaari 24.9.2015

Varhaiskasvatuksen perustetyön avausseminaari 24.9.2015 Varhaiskasvatuksen perustetyön avausseminaari 24.9.2015 Jorma Kauppinen Johtaja Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus Opetushallitus MATKA ALKAA! Asema ja keskeiset lakisääteiset tehtävät Opetushallitus

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut Jaana Fedotoff 23.5.2013 Helsinki Nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoite: Nuorten sosiaalinen

Lisätiedot

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus)

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus) 1/5 Vuosikokouksen 2014 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet ja suvun toiminnasta kiinnostuneet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011. Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry. Yleistä

Vuosikertomus 2010. vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011. Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry. Yleistä vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011 Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry Vuosikertomus 2010 Yleistä Toiminnan tarkoitus Tukea yhdessä Lihastautiliiton kanssa neuromuskulaarisia tauteja sairastavien ja

Lisätiedot

Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa

Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa 2009 2010 Loppuraportti Kerhokeskus Erityissuunnittelija Merike Kesler Sisällys: * Hankkeen tausta ja tavoitteet * Tuotettu materiaali * Muu toiminta

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

UUDENMAAN VÄLKE RYHMÄ. Asetettu uudelleen vuosiksi Uudenmaan ELY-keskus, nimittämiskirje Dnro UUDELY/2005/00.00.

UUDENMAAN VÄLKE RYHMÄ. Asetettu uudelleen vuosiksi Uudenmaan ELY-keskus, nimittämiskirje Dnro UUDELY/2005/00.00. UUDENMAAN VÄLKE RYHMÄ Asetettu uudelleen vuosiksi 2016-2018 Uudenmaan ELY-keskus, nimittämiskirje 19.2.2016 Dnro UUDELY/2005/00.00.01/2011 ALUKSI TAUSTALLA Laaja verkostoyhteistyö > jäsentymistä > VÄLKE

Lisätiedot

Lupauksia mukana olosta antoivat seuraavat tahot (kuhunkin ideaan seminaarissa sitoutuneet tahot on lueteltu kunkin idean kohdalla)

Lupauksia mukana olosta antoivat seuraavat tahot (kuhunkin ideaan seminaarissa sitoutuneet tahot on lueteltu kunkin idean kohdalla) Ulkona oppimisen edistämisen suunnitelmat Suunnitelmat syntyivät osallistujien ryhmätyönä 4.11.2014 Suomenlinnassa Opetussuunnitelma uudistuu - uudistuuko opetus? kutsuseminaarissa Lupauksia mukana olosta

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Monta päätä on parempi kuin yksi

Monta päätä on parempi kuin yksi Monta päätä on parempi kuin yksi Case: 4V-hanke ja verkostotyöllä yhdessä toteutettu valtakunnallinen Keke Päiväkodissa -ohjelma Tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikuntakäytäntöihin -seminaari 27.1.2012

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotouttavan koulutuksen. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä

Aikuisten maahanmuuttajien kotouttavan koulutuksen. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Aikuisten maahanmuuttajien kotouttavan koulutuksen näkymät Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Helsinki 15.3.2011 Taustaa Lainsäädännön uudistaminen Maahanmuuttohallinnon h muutokset t Maahanmuuttajabarometri

Lisätiedot

Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista

Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista TOIMINTA JA HALLINTO 2006:32 Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista Käräjäoikeuksien tilanteen kartoitus OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2006:32 Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista Käräjäoikeuksien

Lisätiedot

TPY:N ALUEELLINEN TOIMINTA JA SIIHEN LIITTYVÄ YHTEISTYÖ

TPY:N ALUEELLINEN TOIMINTA JA SIIHEN LIITTYVÄ YHTEISTYÖ TPY:N ALUEELLINEN TOIMINTA JA SIIHEN LIITTYVÄ YHTEISTYÖ Alueelliset työpajapäivät Tampereella 10.6. Anna Kapanen, jäsenpalvelupäällikkö Valtakunnallinen työpajayhdistys Yleistä TPY:ssä - 228 jäsentä (kesäkuu

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Kasvatuskuulumisia. Kasvatuspääsuunnitteluryhmä 3.6.2010

Kasvatuskuulumisia. Kasvatuspääsuunnitteluryhmä 3.6.2010 Kasvatuskuulumisia Kasvatuspääsuunnitteluryhmä 3.6.2010 Keväällä 2010 tapahtunutta Kuntien yhteisiä Harjoittelu Anna Sjövall: kasvattajien ympäristövastuuhenkilöiden verkostomalli Gradu- ja opinnäytetyöt

Lisätiedot

Suomen luonto- ja Kokouspöytäkirja 1 (2) ympäristökoulujen liitto ry Pvm 21.5.2012

Suomen luonto- ja Kokouspöytäkirja 1 (2) ympäristökoulujen liitto ry Pvm 21.5.2012 Suomen luonto- ja Kokouspöytäkirja 1 (2) ympäristökoulujen liitto ry Pvm 21.5.2012 Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry Luontokoulutoiminnan vakauttaminen ja laajentaminen Suomessa -jatkohanke

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

Hallitus kokoontui kuluneen vuoden aikana yhteensä kahdeksan kertaa.

Hallitus kokoontui kuluneen vuoden aikana yhteensä kahdeksan kertaa. 1/5 Liite 2 17.2.2016 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1. Yleistä Vuosi 2015 oli Cotes ry:n 62. toimintavuosi. Hallitus kokoontui kuluneen vuoden aikana yhteensä kahdeksan kertaa. 2. Hallinto 2.1. Luottamus- ja toimihenkilöt

Lisätiedot

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell.

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell. Porin Taitoluistelu ry VUOSIKERTOMUS sivu 1 VUOSIKERTOMUS 1.1.2011 31.12.2011 Porin Taitoluistelu ry:n virallinen rekisteröintipäivä on 1.4.2000. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja lisätä taitoluistelun

Lisätiedot

Suomen Cavalier Kingcharlesinspanieliyhdistys ry. Vuosikertomus 2011

Suomen Cavalier Kingcharlesinspanieliyhdistys ry. Vuosikertomus 2011 Suomen Cavalier Kingcharlesinspanieliyhdistys ry Vuosikertomus 2011 YLEISTÄ Vuonna 2011 tuli yhdistyksen perustamisesta kuluneeksi 38 vuotta. Itsenäisenä rotujärjestönä yhdistys on toiminut 24 vuotta.

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA YMPÄRISTÖKASVATUKSESSA

AJANKOHTAISTA YMPÄRISTÖKASVATUKSESSA AJANKOHTAISTA YMPÄRISTÖKASVATUKSESSA Verkostosta voimaa, Lahti 30.3.2016 Tanja Tuulinen, ympäristökasvatusasiantuntija, Keski-Suomen ELY-keskus Twitter: @tanjatuulinen Meitä kaikkia tarvitaan! Kokoamaan

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Arkistot ja kouluopetus

Arkistot ja kouluopetus Arkistot ja kouluopetus Arkistopedagoginen seminaari 4.5.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Opetushallitus Koulun toimintakulttuuri on kokonaisuus, jonka osia ovat Lait, asetukset, opetussuunnitelman

Lisätiedot

MITÄ ON KULTTUURISESTI KESTÄVÄ KEHITYS?

MITÄ ON KULTTUURISESTI KESTÄVÄ KEHITYS? MITÄ ON KULTTUURISESTI KESTÄVÄ KEHITYS? Kasvatustyön kehittäjä Marja Laine KULTTUURISESTI KESTÄVÄ KEHITYS VARHAISKASVATUKSESSA seminaari 14.2.2013 ry avoin kansalaisjärjestö, joka on perustettu 2006 Opetushallituksen,

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II Painopistealueittain teksti hankehakemuksesta KONKREETTISET TOIMENPITEET Etelä-Savo Keski-Suomi Ehkäisevän työn kehittäminen Sijaishuollon kehittäminen 1. ei toteudu 2. toteutunut 3. toteutunut hyvin 1.

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sisällys 1. Johdanto 2. Strategiset tavoitteet 3. Toiminnan tavoitteet 4. Toiminnan painopisteet ja keinot 4.1. Asiantuntijayhteistyö

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

OKKY:N TOIMINNAN PERIAATTEET

OKKY:N TOIMINNAN PERIAATTEET I O L U K I OKKY:N TOIMINNAN PERIAATTEET Jarmo Koskimaa 29.09.2011 OLARIN KOULU JA KOTI -YHDITY R I N K U J A 2 Olarin koulu ja koti yhdistyksen 21. toimintavuosi käynnistyy Tervetuloa vuosikokoukseen!

Lisätiedot

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen.

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 12.10.2013 klo 12.00 12.30 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden usto Suomen metsämuseo ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2016/1 Hallitus Sivu 1 / 6

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2016/1 Hallitus Sivu 1 / 6 Hallitus 13.1.2016 Sivu 1 / 6 Aika: Keskiviikko 13.1.2015 klo 12.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto, Kalevankatu 13 A, Helsinki Lounas: Kello 11.30 ravintola Kiila, Kalevankatu 1, Helsinki Läsnä

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 26.11.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011

RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011 RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011 Missio, visio ja arvot MISSIO RIL edistää jäsentensä ammattitaidon ja hyvinvoinnin jatkuvaa kehittymistä

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016 KOTEL 15-002 13.3.2015 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015

JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015 JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015 TAUSTAA 2 3 VALTAKUNNALLINEN VALMISTELU Juhlavuoden valtakunnallinen valmistelutyö käynnistyi syksyllä 2014. Keväällä 2015 alueinfot maakuntien liittojen

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013 Oikaristen Sukuseura Ry:n toimintakertomus 2013 Kuva: Sirpa Heikkinen 2013 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2013 Oikaristen 13-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena. Seuran

Lisätiedot

Makukoulu ABC makukoulu alakouluihin!

Makukoulu ABC makukoulu alakouluihin! Suomalaisen ruokakulttuurin edistämisohjelma Makukoulu ABC makukoulu alakouluihin! Loppuraportti Sisältö: 1. Hankkeen tausta ja tavoitteet 3 2. Hankkeen osapuolet ja yhteistyö 3 3. Hankkeen vaiheet lyhyesti

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1(5) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2010 Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 9.11.2010 kello 19.15. Läsnä: Luettelo liitteenä 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus

Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus Yrittäjyysskasvatuspäivät 7.10.2011 Minna Riikka Järvinen Toiminnanjohtaja, KT, FM, MBA Kerhokeskus Kerhokeskus Edistää lasten ja nuorten

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

3. EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTION HYVÄKSYMINEN

3. EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTION HYVÄKSYMINEN AMKIT-KONSORTIO MUISTIO 29.11.2013 Viestintäryhmä ja Kreodin toimituskunta AIKA 29.11.2013 klo 13.10 15.15 PAIKKA http://connect.laurea.fi/amkit-viestinta/ Kutsutut Hanna Lahtinen, Laurea, pj Leena Elenius,

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2014 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

PRO YSITIE r.y. TOIMINTA- JA HANKESUUNNITELMA 1.9.2009-31.12.2010 SEKÄ TAVOITESUUNNITELMA 2011-2015

PRO YSITIE r.y. TOIMINTA- JA HANKESUUNNITELMA 1.9.2009-31.12.2010 SEKÄ TAVOITESUUNNITELMA 2011-2015 PRO YSITIE r.y. TOIMINTA- JA HANKESUUNNITELMA 1.9.2009-31.12.2010 SEKÄ TAVOITESUUNNITELMA 2011-2015 TARKOITUS Yhdistyksen tarkoituksena on vaikuttaa Ysitien, valtatie 9:n ja rautatieyhteyden, kehittämiseen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

Kestävä kehitys käytännön kulttuuriperintötyössä

Kestävä kehitys käytännön kulttuuriperintötyössä Kestävä kehitys käytännön kulttuuriperintötyössä Kulttuuriperintökasvatus kasvattaa juuret ja antaa siivet (Mervi Eskelinen ja Ulla Bovellan) Museot ja kestävä kehitys 25.3.2010 Tuula Vuolio-Vallenius

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

Mielenterveystaidot koululaisille Levi 5. 7.9.2011

Mielenterveystaidot koululaisille Levi 5. 7.9.2011 Mielenterveystaidot koululaisille Levi 5. 7.9.2011 Elina Marjamäki, VTM Hankekoordinaattori Suomen Mielenterveysseura Mielenterveys Elämäntaitoa, jota voi tukea, vahvistaa, oppia ja opettaa Mielenterveyttä

Lisätiedot

Raidonjärven suojeluyhdistys ry:n sääntömääräisen vuosikokouksen pöytäkirja

Raidonjärven suojeluyhdistys ry:n sääntömääräisen vuosikokouksen pöytäkirja Raidonjärven suojeluyhdistys ry:n sääntömääräisen vuosikokouksen pöytäkirja 07.08.2016 Raidonjärven suojeluyhdistys Ry Raidonpääntie 173 14300 Renko Pöytäkirja Aika: 07.08.2016 Paikka: Sirkka ja Teuvo

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 29.10.2013

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 29.10.2013 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Alueellisen yhteistyön edistäminen sekä ammatillisten että paikallismuseoiden parissa 2. Osallistava, vuorovaikutteinen tiedonvälitys kulttuuriperintöön

Lisätiedot

PUISTO-projekti koululaiset suunnittelun osallisina Lapset kaupungissa -seminaari , Eini Vasu arkkitehti SAFA

PUISTO-projekti koululaiset suunnittelun osallisina Lapset kaupungissa -seminaari , Eini Vasu arkkitehti SAFA PUISTO-projekti koululaiset suunnittelun osallisina Lapset kaupungissa -seminaari 23.9.2016, Eini Vasu arkkitehti SAFA Tausta Lasten ja nuorten osallistumista ympäristön suunnitteluun ja heitä koskevaan

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Miten muistiorganisaatiot voivat olla yhteistyössä? ekam (e-kirjastot, -arkistot, -museot) - Muisti 2 KULDI laajennettu digitointiyhteistyöryhmä

Miten muistiorganisaatiot voivat olla yhteistyössä? ekam (e-kirjastot, -arkistot, -museot) - Muisti 2 KULDI laajennettu digitointiyhteistyöryhmä Muistio Miten muistiorganisaatiot voivat olla yhteistyössä? ekam (e-kirjastot, -arkistot, -museot) - Muisti 2 KULDI laajennettu digitointiyhteistyöryhmä aika: 9.9.2003 klo 13.00 15.50 paikka: Suomalaisen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen. viennin edistämishanke Mervi Jansson Oppimiskumppanuuksien johtaja Omnia

Ammatillisen koulutuksen. viennin edistämishanke Mervi Jansson Oppimiskumppanuuksien johtaja Omnia + Ammatillisen koulutuksen viennin edistämishanke 2015-2016 Mervi Jansson Oppimiskumppanuuksien johtaja Omnia + Verkostossa on voimaa Omnian koordinoimassa kehittämishankkeessa oli mukana 14 koulutuksen

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot