Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry:n TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry:n TOIMINTASUUNNITELMA 2014"

Transkriptio

1 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry:n TOIMINTASUUNNITELMA Yleistä Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran tarkoituksena sääntöjen mukaan on tukea ja kehittää suomalaisen kulttuuriperinnön opettamista ja vaalimista. Toiminnan tavoitteena on: lisätä kulttuuriperintötietoisuutta ja kulttuuriperintöön liittyvää osaamista tukea kulttuurista ja yhteiskunnallista osallisuutta, osallistumista ja yhteisöllisyyttä edistää kestävää elämäntapaa tukien erityisesti yksilöiden valmiuksia tunnistaa sekä kulttuurin muutoksen että jatkuvuuden rooli kestävän tulevaisuuden kannalta. Seuran toiminta perustuu avoimuuteen, oikeudenmukaisuuteen, tasa-arvoon ja monimuotoisuuteen. 2. Strateginen päämäärä ja tavoitteet Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strateginen päämäärä on, että vuonna 2017 seura on Kulttuuriperintökasvatuksen keskus. Strategiset tavoitteemme ovat: 1) Kulttuuriperintötaitojen ja -tietojen saatavuus ja vaikuttavuus sekä niiden kokeminen merkityksellisiksi lisääntyy. 2) Kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristökasvatuksen näkökulmat otetaan huomioon kasvatusta, opetusta ja koulutusta ohjaavissa asiakirjoissa ja päätöksissä. 3) Eri toimijat erityisesti opetus-, kulttuuri-, nuoriso- ja ympäristöalalla ovat sitoutuneet 4) Seuran rooli vuorovaikutteisena toimijana on vahvistunut ja seura on tunnettu kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristökasvatuksen asiantuntijana ja tukijana, yhteiskunnallisena vaikuttajana ja kansalaisyhteiskunnan toimijana. Strategian toimeenpanosuunnitelmassa hyv ) määritellään strategisiin tavoitteisiin pohjautuvat kehitettävät kokonaisuudet, niihin liittyvät toimenpiteet sekä aikataulu. Strategia hyv )

2 3. Painopisteet Toiminnan painopisteet vuonna 2014 ovat: Ydintoiminnan eli kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristökasvatuksen kehittäminen Ydintoiminnan tulosten saavutettavuuden ja vaikuttavuuden edistäminen 3.1. Ydintoiminnan kehittäminen Seura tukee ja kehittää kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristökasvatusta sekä hankkeissa että osana perustoimintaa kehittämällä toimintamalleja ja käytäntöjä, tuottamalla aineistoja sekä tarjoamalla asiantuntijapalveluita. 1) Kulttuuriperintötaitojen ja -tietojen saatavuus ja vaikuttavuus sekä niiden kokeminen merkityksellisiksi lisääntyy. 3) Eri toimijat erityisesti opetus-, kulttuuri-, nuoriso- ja ympäristöalalla ovat sitoutuneet 4) Seura on tunnettu kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristökasvatuksen asiantuntijana ja tukijana. A) Toimintamallien ja käytäntöjen kehittäminen ja aineistojen tuottaminen kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen tueksi Kulttuuri-identiteetti ja kasvatus kulttuuriperintökasvatus kotoutumisen tukena - kirja ja e-kirja ilmestyy alkuvuodesta. Kirja julkistetaan Kulttuurin moninaisuuden vaikutus yhteiskuntaan ja kasvatukseen -seminaarissa 5. helmikuuta. Seminaari järjestetään yhteityössä Suomen kansallismuseon kanssa. Lapsille ja nuorille 18v. ja sitä nuoremmat) suunnatun Kulttuuriympäristön tekijät - kilpailun suunnittelu ja kehittäminen yhteistyössä Euroopan kulttuuriympäristöpäivien työryhmän kanssa. Kilpailu on osa Euroopan kulttuuriympäristöpäivien kansallista ohjelmaa. Kulttuurin vuosikello -mallin kehittäminen Kohti kestävää kulttuuria -hankkeessa ). Hankkeen tuloksena syntyy kulttuurisesti kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen suunnittelu-, seuranta- ja arviointiväline. Maailmanperintökasvatuksen aineiston tuottamisen käynnistäminen Maailmanperintökasvatuksen kehittämishankkeessa. Aineisto on suunnattu peruskouluille. Kulttuuriympäristökasvatuksen aineiston tuottamisen käynnistäminen. Hanke on osahanke Maaseudun sivistysliiton koordinoimassa ympäristösivistyksen Paikan tuntu -hankekokonaisuudessa. Aineiston kohderyhmänä ovat 6-12-vuotiaat päiväkodeissa, kouluissa, kerho- ja harrastustoiminnassa. Uusien menetelmien ja käytäntöjen kehittäminen museoiden päiväkoti- ja kouluyhteistyöhön alle 12-vuotiaiden mediataitojen vahvistamiseksi LINKKI museot mediakasvattajiksi -hankkeessa yhteistyössä Suomen museoliiton kanssa. Ympäristökasvatuksen saavutettavuuden edistäminen sähköisen palvelun avulla Materiaalipankki -hankkeessa. Hanketta koordinoi Luonto ja ympäristökoulujen liitto LYKE). Seura on hankekumppani. Kasvattajille suunnatun verkkopalvelun suunnittelun käynnistäminen. 2

3 B) Asiantuntijapalveluiden tarjoaminen Seura tarjoaa asiantuntemustaan kohde- ja sidosryhmien ja käyttöön sekä jakaa sitä eteenpäin esimerkiksi luennoimalla, kirjallisilla kommentoinneilla sekä neuvonnalla Ydintoiminnan tulosten saatavuuden ja vaikuttavuuden edistäminen Seura edistää ydintoiminnan tulosten saatavuutta ja vaikuttavuutta monikanavaisen viestinnän sekä verkostoitumisen avulla. 1) Kulttuuriperintötaitojen ja -tietojen saatavuus ja vaikuttavuus sekä niiden kokeminen merkityksellisiksi lisääntyy. 2) Eri toimijat erityisesti opetus-, kulttuuri-, nuoriso- ja ympäristöalalla ovat sitoutuneet 4) Seuran rooli vuorovaikutteisena toimijana on vahvistunut ja seura on tunnettu kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristökasvatuksen asiantuntijana ja tukijana, yhteiskunnallisena vaikuttajana ja kansalaisyhteiskunnan toimijana C) Monikanavainen viestintä Viestinnässä keskitytään erityisesti 1) kohderyhmien eli kasvattajien, opettajien ja kouluttajien sekä opetuksen, kasvatuksen ja koulutuksen järjestäjien tavoittamiseen entistä paremmin sekä 2) ydinviestien saavutettavuuden edistämiseen ydinviestit määriteltiin Viestintästrategiassa, hyv ) Viestintäsuunnitelman laatiminen Uusitut verkkosivut julkaistaan Perustetaan facebook -sivusto Otetaan käyttöön uutiskirje Valmistaudutaan Educa -messuille 2015 Lähetetään tiedotteita lehdistölle ja kohderyhmille Otetaan käyttöön sähköiset palvelut sisäiseen viestintään Päivitetään viestintämateriaali hallituksen ja jäsenten käyttöön Viestintästrategian ja -suunnitelman seuranta ja arviointi D) Verkostoituminen Seura organisoi ja kehittää Kulttuuriperintökasvatuksen yhteistyöryhmän toimintaa sekä vie eteenpäin yhteistyöryhmässä sovittuja asioita. Vuonna 2014 järjestetään vähintään kaksi yhteistyöryhmän kokousta. Seura, Opetushallitus, Museovirasto, opetus- ja kulttuuriministeriö ja ympäristöministeriö perustivat Kulttuuriperintökasvatuksen yhteistyöryhmän keväällä Ylläpidetään ja tiivistetään yhteistyökumppanuuksia keskeisten sidosryhmien mm. Suomen Kotiseutuliitto, Suomen museoliitto, Suomen Ympäristökasvatuksen seura, Taikalamppu-verkosto, yliopistot) ja jäsenistön kanssa. Käynnistetään laajemman verkoston luominen kutsumalla keskeisiä tahoja koolle esimerkiksi seminaariin yhteistyössä Kulttuuriperintökasvatuksen yhteistyöryhmän kanssa. 3

4 4. Muut kehitettävät kokonaisuudet 4.1. Yhteiskunnallinen toiminta on perustoimintaa Aktiivista osallistumista ja vaikuttamista kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristökasvatuksen kannalta keskeisiin asiakirjoihin ja prosesseihin jatketaan laatimalla lausuntoja sekä osallistumalla toimikuntien ja työryhmien työskentelyyn. 3) Kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristökasvatuksen näkökulmat otetaan huomioon kasvatusta, opetusta ja koulutusta ohjaavissa asiakirjoissa ja päätöksissä. 4) Seura on tunnettu yhteiskunnallisena vaikuttajana ja kansalaisyhteiskunnan toimijana. E) Vaikuttaminen keskeisiin lakeihin ja asetuksiin, opetussuunnitelmiin, strategioihin ja politiikkaohjelmiin ym. lausuntojen, vetoomusten ja kannanottojen avulla erityisesti opetus- kulttuuri-, nuoriso ja ympäristöalalla Esi-, perus- ja lisäopetuksen sekä lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien perusteet Maailmanperintöstrategia Varhaiskasvatuslaki Muut lausunnot, vetoomukset ja kannanotot tarvittaessa F) Jäsenyydet toimikunnissa, työ- ja ohjausryhmissä Suomen Kestävän kehityksen toimikunta VN) Euroopan kulttuuriympäristöpäivien työryhmä YM) Kulttuuriympäristöstrategian toimeenpanoa valmisteleva työryhmä YM) Kulttuuriperintöalan neuvottelukunta OKM/MV) Suomen jäsenyyttä maailmanperintökomiteassa tukeva asiantuntijaverkosto OKM) Pyöreä pöytä SYKSE) Suomen Kotiseutuliiton koulutusjaosto Materiaalipankki -hankkeen ohjausryhmä LYKE) G) Osallistuminen muuhun yhteiskunnalliseen toimintaan: jäsenyydet, seminaarit ja muut tilaisuudet, eri medioiden seuraaminen ja osallistuminen keskusteluun Arkkitehtuurikasvatuskilpailu Architecture & Children Golden Cubes Awards - Suomen osakilpailun tuomaristo Jäsenyydet: Europa Nostra, Pedaali ry, Suomen Ympäristökasvatuksen seura. Kasvatustyön kehittäjä Marja Laine on Suomen Kasvatustieteellisen seuran jäsen ja toiminnanjohtaja Hanna Lämsä on Terveyttä kulttuurista -verkoston jäsen. Toiminnanjohtaja Hanna Lämsä jatkaa Europa Nostra Finlandin hallituksen jäsenenä Jäsenten verkoston tiivistäminen ja jäsentoiminnan monipuolistaminen Seura tiivistää jäsenten verkostoa aktivoimalla yhteydenpitoa jäsenistöön. 3) Eri toimijat erityisesti opetus-, kulttuuri-, nuoriso- ja ympäristöalalla ovat sitoutuneet 4

5 4) Seura on tunnettu kansalaisyhteiskunnan toimijana. H) Jäsentoiminnan ja -tiedotuksen kehittäminen Jäsenkyselyn toteuttaminen, vastausten analysointi ja toimintasuunnitelman laatiminen vastausten perusteella Järjestetään vähintään 2 jäsentilaisuutta Jäsentyöryhmän nimittäminen ja toiminnan käynnistäminen Käynnistetään uudenlaisen jäsenille suunnatun toiminnan suunnittelu jäsentyöryhmässä esimerkiksi: verkostoitumis- ja ideointitapahtumat, alueellisten lähettiläiden kouluttaminen, asiantuntijapoolin ja työ-/toimintaryhmien perustaminen) Uudistetaan jäsentiedote ja -kirje I) Jäsenhankinta. Toiveena on, että edellä olevien keinojen seurauksena seuraan liittyy uusia jäseniä. 5. Hankkeet Kulttuuriperintökasvatuksen edistämishanke - kulttuuri-identiteetti ja kotouttaminen ) Hankkeen tuloksena julkaistaan kirja ja e-kirja Kulttuuri-identiteetti & kasvatus - Kulttuuriperintökasvatus kotoutumisen tukena alkuvuodesta Kirja julkistetaan Kulttuurin moninaisuuden vaikutus yhteiskuntaan ja kasvatukseen seminaarissa 5. helmikuuta Suomen kansallismuseossa. Hanke päättyy helmikuussa. Kohti kestävää kulttuuria Hankkeessa kehitetään edelleen Kulttuurisesti kestävä kehitys -hankkeen tuloksena syntynyttä Kulttuurin vuosikello -mallia. Hankkeen tuloksena syntyy kasvattajien ja kouluttajien käyttöön kulttuurisesti kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen suunnittelu-, seuranta- ja arviointiväline. Hankkeen ensimmäinen vaihe valmistuu helmikuussa 2014 ja II vaihe käynnistyy rahoituksen varmistuessa. Loppuvuodesta 2014 haetaan rahoitusta hankkeen III vaiheelle. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Maailmanperintökasvatuksen kehittäminen Hankkeen tuloksena syntyy sähköinen aineisto maailmanperintökasvatuksen toteuttamisen tueksi peruskouluissa. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa vuosina toteutetaan hankkeen suunnittelu ja -käynnistys. Vuonna 2014 haetaan rahoitusta hankkeen II vaiheen toteuttamiseksi. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Kulttuuriympäristökasvatuksen aineisto 2013) Hanke on osa Maaseudun sivistysliiton ympäristösivistyksen Paikan tuntu - hankekokonaisuutta. Hankkeessa tuotetaan aineisto kulttuuriympäristökasvatuksen tueksi. Aineiston kohderyhmä on vuotiaat päiväkodeissa, kouluissa, kerho- ja harrastustoiminnassa. Hankekokonaisuutta rahoittaa Koneen Säätiö. Linkki museot mediakasvattajiksi Hanke on yhteistyöhanke Suomen Museoliiton kanssa, joka toimii hankkeen päähakijana. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa alle 12-vuotiaiden medialukutaitoa ja vakiinnuttaa museoiden asema mediakasvattajina lisäämällä museoiden ja muiden mediakasvatuksen toteuttajien molemminpuolista tietämystä toistensa toiminnasta ja yhteistyömahdollisuuksista. 5

6 Hankkeessa kehitetään mediakasvatuksen menetelmiä ja käytäntöjä yhteistyössä museoiden, päiväkotien, koulujen sekä muiden toimijoiden kanssa. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Maailmanperintökomitea- ja strategiatyö Seura on käynnistänyt yhteistyön Museoviraston kanssa maailmanperintökomitea- ja strategiatyössä opetus- ja kulttuuriministeriön aloitteesta. Suomi valittiin maailmanperintökomitean jäseneksi marraskuussa 2013 kaudelle Hanke tukee Suomen tavoitteiden toteutumista maailmanperintökomiteassa sekä edistää kansallisen maailmanperintöstrategian valmistumista. Komitean jäsenenä Suomi korostaa maailmanperintökohteiden hallinnon ja suojelusuunnitelmien asianmukaista kehittämistä, maailmanperintöluettelon tasapainottamista sekä painottaa yleisen tietoisuuden lisäämistä maailmanperinnöstä muun muassa maailmanperintökasvatuksen avulla. Hankkeeseen palkataan maailmanperintökoordinaattoriksi Wiktoriina Hurskainen. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Lisäksi seura jatkaa rahoituksen hakemista yhteistyöhankkeille Eletty ja välitetty elämä - tikutus siltana sukupolvien välillä sekä Minne johtaa Kulttuuripolku? sekä tarvittaessa myös muille hankkeille. 6. Julkaisut Seuran julkaisut ilmestyvät julkaisusarjassa Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran julkaisuja. Julkaisut ovat maksuttomia ja ne ovat vapaasti saatavilla seuran verkkosivuilla osoitteessa 7. Kokoukset Yhdistyksen kokous järjestetään kevättalvella Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä vahvistetaan jäsenmaksut vuodelle Hallitus kokoontuu 6-10 kertaa. Hallituksen kokouksissa seurataan tavoitteiden toteutumista ja suunnitelmien etenemistä sekä päätetään toteuttamistavoista ja toimintamuodoista. 8. Talous Seura turvaa rahoituksen toimintaansa opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja ympäristöministeriöltä ja hakee aktiivisesti hankerahoitusta. 9. Henkilöstö Seurassa on kaksi toimihenkilöä, toiminnanjohtaja Hanna Lämsä ja kasvatustyön kehittäjä Marja Laine, vakituisessa työsuhteessa. Maailmaperintökomitea- ja strategiatyön hankkeessa maailmanperintökoordinaattorina toimii Wiktoriina Hurskainen 3.3. alkaen). Seura palkkaa hanke- ja muita työntekijöitä sekä harjoittelijoita tarvittaessa. 6

7 "#$%&")**""+,-%+,&*./0120*"/1%&1%"+0&*#,$,&*0 302#,**%%* 3")#/1%* 40,/"*"/1%* : <A9:B8?0 862>AB AC:>8= ;:BAB :0 4;<=9:>8?0 862>AB AC:>8= ;:BAB 2*$+*%/-$#& -#3"%%1"&#& 43%#"$0 -/&&*55"&#& %."1"&%* "#$%"&%)* +#,-.$%."%/0 1"&#& 567,18*8 /")**""+,-%+,&*.9 *,%*#,1""**0:0 /")**""+,-%+,&*..&),,**;288 #100$,1*0 <63"/%0 /")**""+,1*0:0 ;=*%,1/"&&0)9 ),1*0 #10)),1""**0> #10)),1*"$,1*0:0 /%1*8288 %)8$8&*0-00B ="#$,#,A%& %+,*;,1%1*, /")**""+,1%& 8."1"&%*1*55"%)* #,-.$%.% 43%#"$%DE-/1FF*&//G #% 7*/$/&&.%H +#%..1/-$#%)* -*&&*&.%.% I$#&DDG#% %."1"-/&&"$$*H.3)*/$0 )*%DE,D31"$$ 2D%E$$.& 1.&"F/.5"&#& -.3G#,D31"#& %*+."%%*1"$%*)* +#,-.$%."%/1"$%*%/-#+* +"#$%"&%*FF*,**%%"J +#,--.$"+/%H$.1#H //%"$-",)##%HL5.M"H 5#3G"$%E0H)$#&0)*1//% %"#G.%%##% 8."1")."G#&+#,-.$%. 5**)#&## " 7*$%#&)*&/.,%#&2F-0 %*"G.%)*%"#G.% 5"$&%D+% " 2*$+*%%*)"#&)* -./5/%%*)"#&+*51"/G#% -#3"%%D+% " 2F-J&&-D+DD$ -#$-#"$$*$"*-",)."$$* " KF#%/-$#&),)#$%)"55.&1*3G.55"$//$ %.%#/%%**2<2J* " 2<201DE&%#"$DD$ D3%#"$-/&&*$$*5"$&%DD " 8"#%.$#/,*&%."1"&&*& %/5.-$"$%*5#+"$"% %*,+"%$#+"55# " 8"#%.3D+"$%-F-0 -D%&&E"$%5#+" $#/,*&-*/%%*#%##&F"& " >#/,*&%."1"&%*-#3"%%DD +*$%**1**&F*,#11"& -.3G#,D31"#&N-$O $%,*%#M"*PQRS0PQRTU %*,+#%%* " B-#1D-$#%2<2J& %*,-."%/-$#$%*H %*+."%%#"$%*)*D3%O -/&&*55"$#$%* 1#,-"%D-$#$%5#+"+%)* -#3"%%D+%#G#55##&O 2<202A>26> CA,&*#,$,&*03#,$,&*0$"#A#* kuvio 1 1FCSSFFTUGDTUQSV1WA"WSF1ADQDXUASYEUQDQ 1FCSSFFTU3EGYTUASV1WA"WSF1ADQDXUASYEUQDQ 1*%+*&/-%$ -$2#&&0#$ 16#%%.5$+*&2*--$$&789: ""#$%"&)#&*+,"-."*/,-&0,1#**2%#&& :;%//#&&$5/)*-6#%&6% 0 9:1*#09-*2.220,/$**//)#"0; <0 789:;%$/,*&*<=%//#&&$5/)* *,+#.#&#+5#$#>$5/.0#$*5-**< 9/$**//)#7#=&*#***#0>"0,:*:/*/%#&&0 789:;-#,)*#50$%&66*5-/+/.>$%&*789:4 A$0#**,#A/.0$-*%*55#%0/%$.%%* 2$50#-//%%*789: 32&4 -/*55#$ &.#0#&* " +*#-/&&*0#$ " "*,2*#%-*%+*&/%5*-# " " E//&0*2>.55#%$&5*/%/.&< +$&..0/-%$&)*-**.&.& " P%$66>$&.#0#-/#%%*)* &6?,620#%%;0041$%&+ -$2#&6-%$&.#0#-/*)%$66% $/+.&&$5/-/&*ME/%$.+#,*%&.N< &6?,620M3EN<A/.0$ 1.&#%$/&/5##&.-./5/&/%)*.%&.< "#$%&#&)* +$,-.%&.#&/0#$ " E.#-**+*#$+#$%&#& &.#0#*%&* " F/%#&/&+$,--.%#+/&)/5-*#%&** " G$,/%&$&**H*I$J..-=%#+/%&. " K&$&**-6&&??//&#%-#,)$ " F/>#%&$&**)%$&#$>.&$)*=-#,)$ " "*50#%&*/>/&**D>/I*=0$%%/#55$ 789L " 62&$#%&6?, /%&* " C**)$00*+$,-.%&.5/.0#$ -6#%&66M%$0#**,#55*N " 5/.0#$ kuvio ) 7

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry:n VUOSIKERTOMUS 2013

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry:n VUOSIKERTOMUS 2013 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry:n VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLLYS 1. Yleistä 1.1 Johdanto 1.2 Organisaatio 1.2.1. Hallitus ja työryhmät 1.2.2. Henkilöstö 1.2.3. Kulttuuriperintökasvatuksen yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry VUOSIKERTOMUS 2014

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry VUOSIKERTOMUS 2014 :n VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLLYS 1. Johdanto 2. Organisaatio 2.1. Yhdistyksen kokous 2.2. Hallitus 2.3. Henkilöstö 2.4. Kulttuuriperintökasvatuksen yhteistyöryhmä 3. Jäsentoiminta 4. Varsinainen toiminta

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry:n VUOSIKERTOMUS 2012

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry:n VUOSIKERTOMUS 2012 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry:n VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLLYS 1. Yleistä 2. Varsinainen toiminta 3. Talous 4. Julkaisut ja viestintä 1.1 Johdanto 1.2 Hallitus 1.3 Henkilöstö 1.4 Työryhmät 1.5

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry :n VUOSIKERTOMUS 2011 1 SISÄLLYS Johdanto I YLEISTÄ 1. Hallitus 2. Toimihenkilöt 3. Työntekijät 4. Jäsenet ja jäsentoiminta 5. Kokoukset 6. Työryhmät 7. Kunniakirjat 8. Viestintä ja medianäkyvyys 8.1.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Vuosi 2015 on 1.4.2005 perustetun yhdistyksen kymmenvuotisjuhlavuosi. Juhlavuosi näkyy yhdistyksen toiminnassa pitkin vuotta. Siihen sisältyy mm. kansainvälinen seminaari keväällä

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

Suomen Nuorisoseurat ry Toimintasuunnitelma 2015

Suomen Nuorisoseurat ry Toimintasuunnitelma 2015 Suomen Nuorisoseurat ry Toimintasuunnitelma 2015 1 Sisältö: Johdanto 1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta 2. Järjestötoiminta 3. Vaikuttaminen ja viestintä 4. Hallinto ja talous 5. Liiton

Lisätiedot

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012. Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012. Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011 Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012 Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011 1 KALEVAN NUORTEN LIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2012 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. JÄRJESTÖTOIMINTA

Lisätiedot

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2011. Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2010

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2011. Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2010 Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2011 Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2010 1 KALEVAN NUORTEN LIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. JÄRJESTÖTOIMINTA 1.1.

Lisätiedot

Opetusministeriön kansalaisjärjestöstrategia

Opetusministeriön kansalaisjärjestöstrategia Opetusministeriö Undervisningsministeriet Opetusministeriön kansalaisjärjestöstrategia Opetusministeriön julkaisuja 2010:16 Opetusministeriön kansalaisjärjestöstrategia Opetusministeriön julkaisuja 2010:16

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma Toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Toiminta-alueen erityispiirteet ja haasteet... 1 1.2 Yhteistyö Uudenmaan maakuntaliiton kanssa... 3 1.3 Strategiset valinnat... 3 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

Yhteinen. Kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen sanasto ja käytännöt

Yhteinen. Kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen sanasto ja käytännöt Yhteinen Kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen sanasto ja käytännöt 1 2 Yhteinen Kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen sanasto ja käytännöt 3 4 Yhteinen Kestävän kehityksen kasvatuksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. JÄSENISTÖ... 5 2.1 YHTEISÖJÄSENET... 5 2.2 KOTISEUTUKLUBI... 5 3. HALLINTO... 5 3.1 VUOSIKOKOUS... 5 3.2 VALTUUSTON VAALIN VALMISTELUVALIOKUNTA... 6

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 Sisältö 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Toiminta-alueen erityispiirteet ja haasteet... 2 1.2 Strategiset valinnat... 4 1.3 Toiminnan johtolinjat ESLU alueensa osaajana... 4 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokouksessa 15.11.2014 Toimintasuunnitelma 2015 1. EDUNVALVONTA 1.1 Valtakunnallinen edunvalvonta 1 Liitto vaikuttaa lukiokoulutukseen ja ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry. Toimintasuunnitelma 2012

Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry. Toimintasuunnitelma 2012 Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry Toimintasuunnitelma 2012 SNL:n valtuusto 26.-27.11.2011 SNL:n valtuusto 26.-27.11.2011 1 (19) Sisällysluettelo Johdanto 1. Järjestötoiminta Kehittäminen Koulutus Jäsenpalvelut

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014 SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014 Joulukuu 2007 1 SISÄLLYSLUETTELO: LÄHTÖKOHDAT...3 1. Maaseutuverkoston taustaa...3 1.1. Suomen maaseudun kehittämisstrategia

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry Toimintakertomus 2014 Suomen Nuorisoseurat ry SISÄLTÖ Johdanto 5 1. Kulttuuri- ja harrastus- ja kansainvälinen toiminta 6 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 6 1.2 Kerhotoiminta 9 1.3 Koulutus 10 1.4 Tapahtumat

Lisätiedot

Vuosi 2012 on liiton 89. toimintavuosi ja valmistautuminen Museoliitto 90 juhlavuoteen aloitetaan.

Vuosi 2012 on liiton 89. toimintavuosi ja valmistautuminen Museoliitto 90 juhlavuoteen aloitetaan. SUOMEN MUSEOLIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2012 (tarkennettu taloussuunnitelman osalta 17.4.2012) Tarkoitus Suomen museoliiton sääntöjen määrittelemänä tarkoituksena on toimia museoita omistavien tai ylläpitävien

Lisätiedot

cuporen strategia 2015 2020

cuporen strategia 2015 2020 cuporen strategia 2015 2020 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö cupore cuporen strategia 2015 2020 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön hallitus asetti kokouksessaan 27. helmikuuta

Lisätiedot

SAMAAN KESTÄVÄÄN SUUNTAAN Opas paikallistoimijoille

SAMAAN KESTÄVÄÄN SUUNTAAN Opas paikallistoimijoille KASVATUSTA KESTÄVÄÄN ELÄMÄNTAPAAN KUNNASSA SAMAAN KESTÄVÄÄN SUUNTAAN Opas paikallistoimijoille Koulutoimi Päivähoito Opettajat Kasvattajat Sosiaalitoimi Nuorisotoimi mi Vapaa-aikatoimi Päättäjät Kuntastrategiat

Lisätiedot

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1. JOHDANTO 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ 3. TIEDOTUS 4. JULKAISUT 5. PROMOOTIO 6. TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖ 7. KOULUTUS 8. YHTEISTYÖPROJEKTIT 9. YHTEISKUNNALLINEN

Lisätiedot

TPY:n toimintasuunnitelma 2015

TPY:n toimintasuunnitelma 2015 TPY:n toimintasuunnitelma 2015 2 (10 ) SISÄLTÖ Yleistä yhdistyksestä... 1 Yhdistyksen strategia 2020 ja toiminnan organisoituminen 1.1.2015 alkaen... 2 1 Jäsenpalvelut... 3 1.1 TPY:n alueellinen toiminta...

Lisätiedot

Työmme hyvinvoinnin puolesta JULKAISUJA 1/2013

Työmme hyvinvoinnin puolesta JULKAISUJA 1/2013 Työmme hyvinvoinnin puolesta JULKAISUJA 1/2013 Toimintasuunnitelma 2013 Toimintasuunnitelma 2013 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB VASSO Toimintasuunnitelma 2013 1 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

- Muutos lähtee pienestä - TOIMINTASUUNNITELMA 2015

- Muutos lähtee pienestä - TOIMINTASUUNNITELMA 2015 - Muutos lähtee pienestä - TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hallituksen hyväksymä 25.10.2014 Valtuuston hyväksymä 22.11.2014 1 Tiivistelmä: Vuoden 2015 toiminnan keskeiset tavoitteet Ympäristökasvatuksessa Luonto-Liiton

Lisätiedot

Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry Fimu TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry Fimu TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry Fimu TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry Fimu Kivensilmänkuja 2, 3. kerros 00920 HELSINKI www.fimu.org 1. YLEISTÄ Suomen Monikulttuurinen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku, www.vslapset.fi 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällysluettelo JOHDANTO VIESTINTÄ VIESTINNÄN KEHITTÄMINEN 2015 VERKKOSIVUSTO VERKKOSIVUSTON UUDISTUS TANSSIALAN ILMIÖIDEN JA TAPAHTUMIEN UUTISOINTI

Lisätiedot

LIITTOKOKOUKSEN 26.5.2008 PÄÄTÖS

LIITTOKOKOUKSEN 26.5.2008 PÄÄTÖS Lastensuojelun Keskusliitto TOIMINTALINJAUS 2007 2011 VUOSIKATSAUS 2007 LIITTOKOKOUKSEN 26.5.2008 PÄÄTÖS SISÄLLYS/sivuilla 1. Toiminnanjohtajan katsaus 1 2. Toimintaan vaikuttavat tekijät 3 2.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot