Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry:n VUOSIKERTOMUS 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry:n VUOSIKERTOMUS 2013"

Transkriptio

1 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry:n VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLLYS 1. Yleistä 1.1 Johdanto 1.2 Organisaatio Hallitus ja työryhmät Henkilöstö Kulttuuriperintökasvatuksen yhteistyöryhmä 1.3 Jäsenet ja jäsentoiminta 1.4 Yhdistyksen kokous 2. Varsinainen toiminta 2.1. Hankkeet 2.2. Lausunnot ja kannanotot 2.3. Jäsenyydet työryhmissä ja toimikunnissa 2.4. Muu asiantuntijayhteistyö 2.5. Seuran järjestämät tilaisuudet 2.6. Esiintymiset 2.7. Jäsenyydet 3. Talous 4. Julkaisut ja viestintä 4.1 Julkaisut, raportit ja selvitykset 4.2 Verkkosivut 4.3.Tiedotteet 4.4 Medianäkyvyys

2 1. Yleistä 1.1. Johdanto Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry:n vuosikertomus on sääntömääräinen kertomus yhdistyksen toiminnasta vuonna Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry ( ) on avoin ja valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka on perustettu Seuran toimisto sijaitsee Ritarihuoneella, osoitteessa Hallituskatu 2 B, 2 krs, Helsinki. Seuran tarkoituksena sääntöjen mukaan on tukea ja kehittää suomalaisen kulttuuriperinnön opettamista ja vaalimista. Toiminnan tavoitteena on kasvattaa kulttuuriperintöosaamista ja kulttuuriperintötietoisuutta tukea kansalaisyhteiskuntaa: osallisuutta, osallistumista ja yhteisöllisyyttä edistää kestävää kehitystä kiinnittäen erityistä huomiota kulttuurisesti kestävään kehitykseen. Seuran strategia hyväksyttiin vuosikokouksessa Strategiseksi päämääräksi määriteltiin, että vuoteen 2017 mennessä seura on kehittynyt Kulttuuriperintökasvatuksen valtakunnalliseksi keskukseksi. Strategisiksi tavoitteiksi määriteltiin: 1) Kulttuuriperintötaitojen ja -tietojen saatavuus ja vaikuttavuus sekä niiden kokeminen merkityksellisiksi lisääntyy. 2) Kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristökasvatuksen näkökulmat otetaan huomioon kasvatusta, opetusta ja koulutusta ohjaavissa asiakirjoissa ja päätöksissä. 3) Eri toimijat erityisesti opetus-, kulttuuri-, nuoriso- ja ympäristöalalla ovat sitoutuneet kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristökasvatuksen edistämiseen. 4) Seuran rooli vuorovaikutteisena toimijana on vahvistunut ja seura on tunnettu kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristökasvatuksen asiantuntijana ja tukijana, yhteiskunnallisena vaikuttajana ja kansalaisyhteiskunnan toimijana. Vuonna 2013 Ø Kulttuuriperintökasvatuksen yhteistyöryhmä perustettiin 8.4. yhdessä Museoviraston, Opetushallituksen, opetus- ja kulttuuriministeriön ja ympäristöministeriön kanssa. Ø Seuran strategia hyväksyttiin vuosikokouksessa ja strategian toimeenpanosuunnitelma hallituksessa Viestintästrategia hyväksyttiin hallituksessa Ø Keskeinen toimintamuoto oli kehittämishankkeiden toteuttaminen. Seura toteutti yhteensä 9 hanketta, minkä lisäksi rahoitusta haettiin 3 uudelle hankkeelle. Vuoden aikana käynnistettiin neljä uutta hanketta, neljä hanketta päättyi ja yksi jatkui. Uusista hankkeista 2 olivat yhteistyöhankkeita Suomen museoliiton ja Maaseudun sivistysliiton kanssa. Ø Seuran asiantuntijayhteistyö ja yhteiskunnallinen vaikuttamistoiminta oli aktiivista. Seura laati 6 lausuntoa tai kannanottoa ja osallistui 7 toimikunnan, työ- tai ohjausryhmän työhön. Ø Hallitus päätti seuran ruotsinkieliseksi nimeksi Föreningen för kulturarvsfostran i Finland. 2

3 1.2. Hallitus ja työryhmät Seuran hallituksen puheenjohtajana vuosikokoukseen asti oli Heljä Järnefelt. Hallituksen jäseniä olivat Ari Haapanen, Kauko Kyynäräinen, Liisa Löfman, Matti Nieminen ja Susanna Rajala (varapuheenjohtaja). Varajäseniä olivat Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto (HYOL)/Marja Asikainen, Marjut Lamminen ja Kati Mikkola. Vuosikokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Heljä Järnefelt. Hallituksen jäseniksi valittiin Kauko Kyynäräinen, Kati Mikkola, Matti Nieminen, Susanna Rajala ja Inkeri Ruokonen. Varajäseniksi valittiin Ari Haapanen, Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto (HYOL)/Kati Hynönen ja Marjut Lamminen. Hallitus valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Susanna Rajalan. Hallitus nimitti talousvastaavaksi Susanna Rajalan. Hallituksen kokouksia järjestettiin vuoden aikana 7 kappaletta. Lisäksi järjestettiin suunnittelutapaaminen marraskuussa. Kokoukset ja suunnittelutapaaminen järjestettiin Helsingissä. Hallitus on nimittänyt kolme työryhmää: strategiatyöryhmän, viestintätyöryhmän ja Europa Nostra -työryhmän Strategiatyöryhmä Strategiatyöryhmä vastasi seuran strategian valmistelusta. Strategia hyväksyttiin vuosikokouksessa Strategiatyöryhmän jäseniä olivat hallituksen puheenjohtaja Heljä Järnefelt, kasvatustyön kehittäjä Marja Laine, toiminnanjohtaja Hanna Lämsä ja hallituksen varapuheenjohtaja Susanna Rajala. Viestintätyöryhmä Viestintätyöryhmä vastasi viestintästrategian ( ) ja viestintäsuunnitelman 2013 valmistelusta. Viestintästrategia hyväksyttiin hallituksen kokouksessa Viestintätyöryhmän jäseniä olivat jäsensihteeri Riitta Ahovaara, kasvatustyön kehittäjä Marja Laine, hallituksen varajäsen Marjut Lamminen ja toiminanjohtaja Hanna Lämsä. Europa Nostra -työryhmä Työryhmä seuraa ja osallistuu Europan Nostran ja sen jäsenjärjestön Europa Nostra Finlandin toimintaan. Europa Nostra -työryhmän jäseniä olivat hallituksen jäsen Kauko Kyynäräinen, toiminnanjohtaja Hanna Lämsä ja hallituksen jäsen Liisa Löfman asti. Työryhmä ei kokoontunut vuoden aikana. Hanna Lämsä valittiin Europa Nostra Finlandin hallitukseen Henkilöstö Seuralla oli kaksi toimihenkilöä vakituisessa työsuhteessa: toiminnanjohtaja Hanna Lämsä ja kasvatustyön kehittäjä Marja Laine. Seuralla oli nimetty jäsensihteeri Riitta Ahovaara. Seuralla oli määrä- ja osa-aikaisina työntekijöinä Kulttuurisesti kestävä kehitys -hankkeessa Paula Toivanen ja Kulttuurin vuosikello -hankkeessa Saara Mäkelä sekä toimistoapulaisina Kaisa Kokkonen ja Annukka Saarensilta. 3

4 1.4. Kulttuuriperintökasvatuksen yhteistyöryhmä Seura perusti Kulttuuriperintökasvatuksen yhteistyöryhmän yhdessä Museoviraston, Opetushallituksen, opetus- ja kulttuuriministeriön ja ympäristöministeriön kanssa 8.4. Yhteistyöryhmä on neuvoa-antava asiantuntijaryhmä, jonka tarkoituksena on edistää kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristökasvatusta Suomessa. Yhteistyöryhmä käsittelee kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristökasvatukseen ja sen kehittämiseen liittyviä ajankohtaisia asioita ja tukee Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran toimintaa keskuksena. Ryhmän jäsenet ja varajäsenet ovat: Heljä Järnefelt, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura, puheenjohtaja Jorma Kauppinen, Opetushallitus. Varajäsen Leena Nissilä. Tiina Kavilo, opetus- ja kulttuuriministeriö, koulutuksen toimiala. Varajäsen Anna Mikander. Marja Laine, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura, pysyvä asiantuntijajäsen Hanna Lämsä, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura, sihteeri Tuija Mikkonen, ympäristöministeriö. Varajäsen Matti Vatilo. Päivi Salonen, opetus- ja kulttuuriministeriö, kulttuurin toimiala. Varajäsen Laura Mäkelä. Maiju Tuisku, Museovirasto. Varajäsen Ulla Salmela. Yhteistyöryhmä kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa: 8.4. ja Jäsenet ja jäsentoiminta Seuraan liittyi 20 jäsentä ja erosi 6 jäsentä. Jäsenmäärä kasvoi ollen vuoden lopussa 125. (vuonna 2012=111). Yhteisöjäseniä oli 6: Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto, Suomen Uskonnonopettajien liitto, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry, Lempäälän kunta, Aspegrenin puutarhaseura ja Arkkitehtuuri- ja ympäristökoulu LASTU. Näistä kaksi viimeistä olivat uusia. Jäsentilaisuuksia järjestettiin kaksi: Lasten kaupungissa ja Elävän kuvan museossa. Jäsenetuna lähetettiin Euroopan rakennusperintöpäivien 2013 julkaisu Eläköön rakennus! Uusi käyttötarkoitus - uusi elämä/lång leve byggnaden! Nytt användningsändamål nytt liv. Sähköisiä jäsentiedotteita lähetettiin vuoden aikana 8 kpl:tta. Jäsenkirje postitettiin syyskuussa Yhdistyksen kokous Seuran sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin seuran toimistolla. Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja vahvistettiin jäsenmaksuiksi 20 henkilöjäseniltä, 10 opiskelijoilta ja eläkeläisiltä sekä 100 yhteisöiltä sekä hyväksyttiin seuran strategia vuosiksi Toiminnantarkastajiksi valittiin Marianne Rytkönen ja Kimmo Sundström. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Anja Lehtijärvi ja Annikki Häkkilä. 2. Varsinainen toiminta Seuran varsinainen toiminta vuonna 2013 koostui kehittämishankkeiden toteuttamisesta, asiantuntijayhteistyöstä sekä yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. 4

5 2.1 Hankkeet Vuoden aikana toteutettiin yhteensä 9 hanketta, minkä lisäksi rahoitusta haettiin kolmelle hankkeelle. Uusia hankkeita käynnistettiin neljä: Kohti kestävää kehitystä -hanke ( ) Maailmanperintökasvatuksen kehittämishanke ( ) LINKKI - museot mediakasvattajiksi ( ), yhteistyössä Suomen museoliiton kanssa Kulttuuriympäristökasvatuksen aineisto ( ), yhteistyössä Maaseudun sivistysliiton ympäristösivistyksen Paikan tuntu -hankekokonaisuuden kanssa Neljä hanketta päättyivät: Kulttuurisesti kestävä kehitys ( ) Kulttuurin vuosikello omana hankkeenaan päättyi ja siitä tuli osa Kohti kestävää kulttuuria -hanketta Silta maailmanperintöön ( ) Kerhotoiminnan kehittämishanke: kulttuuriperintökerhot ( ) Kulttuuriperintökasvatus identiteetti ja kotouttamisen tukena - kulttuuriperintökasvatuksen edistämishanke ( ) oli jatkohanke Uudet hankkeet Kohti kestävää kehitystä -hanke ( ) Hanke käynnistyi 2013 suunnittelulla ja yhteistyökumppanuuksien solmimisella. Vuoden aikana aloitettiin koulutustilaisuuden (maaliskuussa 2014) suunnittelu. Hankkeen yhteistyökumppaneiksi varmistuivat Espoon RCE -verkosto, Suomen Ympäristökasvatuksen seura ja OKKA -säätiö. Hankkeessa edistetään kulttuurisesti kestävää kehitystä luomalla konkreettinen keino toteuttaa kulttuurisesti kestävää kehitystä edistävää kasvatusta. Hanke synnyttää helposti lähestyttävän työkalun, jonka avulla kasvattajat voivat suunnitella ja toteuttaa sekä seurata ja arvioida kulttuurisesti kestävää kehitystä edistävää toimintaa. Työkalu (Kulttuurin vuosikello) on yhteensopiva Suomessa toimivien kestävän kehityksen ohjelmien (Vihreä Lippu ja OKKA -säätiön kestävän kehityksen sertifioinnit oppilaitoksille) kanssa ja se tuo kulttuurisesti kestävän kehityksen näkökulman vaikuttavaksi osaksi kestävän kehityksen teemaa ja päiväkotien ja koulujen toimintakulttuuria. Hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö. Maailmanperintökasvatuksen kehittämishanke ( ) Hanke alkoi suunnittelu- ja käynnistysvaiheella vuonna Hankkeessa tuotettiin uusi painos Maailmanperintökohteet perusopetuksessa -julkaisusta sekä tuotettiin ruotsinkielinen julkaisu Världsarven i Finland i den grundläggande utbildningen (2014) Suomenkielistä julkaisua levitettiin opettajille yhteistyössä Subject Aidin kanssa. Hankkeen tarkoituksena on tuottaa sähköinen aineisto, joka mahdollistaa maailmanperintökasvatuksen monipuolisen toteuttamisen peruskouluissa. Aineisto on kokonaisuus, joka mahdollistaa tavoitteellisen maailmanperintökasvatuksen toteuttamisen myös kohdevierailujen ulkopuolella. Aineistossa huomioidaan myös kansainvälisyyskasvatus. Aineisto on helposti ja maksutta kaikkien peruskoulujen saatavilla. Hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö. 5

6 LINKKI - museot mediakasvattajiksi ( ) Seura käynnisti yhteistyön Suomen museoliiton kanssa LINKKI museo mediakasvattajiksi hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa alle 12-vuotiaiden medialukutaitoa ja vakiinnuttaa museoiden asema mediakasvattajina lisäämällä museoiden ja muiden mediakasvatuksen toteuttajien molemminpuolista tietämystä toistensa toiminnasta ja yhteistyömahdollisuuksista. Hankkeessa kehitetään mediakasvatuksen menetelmiä ja käytäntöjä yhteistyössä museoiden, päiväkotien, koulujen sekä muiden toimijoiden kanssa. Hanke käynnistyi loppuvuodesta 2013 hankesuunnitelman täsmentämisellä ja asiantuntijaryhmän kokoamisella. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Kulttuuriympäristökasvatuksen aineisto Seura käynnisti yhteistyön Maaseudun sivistysliiton kanssa ympäristösivistyksen Paikan tuntu - hankekokonaisuuden kanssa. Seura vastaa hankkeen osakokonaisuudesta, jossa tuotetaan aineisto kulttuuriympäristökasvatuksen tueksi. Vuoden 2013 aikana suunniteltiin sekä hankekokonaisuutta osana verkostoa että seuran vastuulla olevaa osakokonaisuutta. Hankekokonaisuus sai myönteisen rahoituspäätöksen Koneen säätiöltä joulukuussa Jatkohankkeet Kulttuuriperintökasvatus identiteetin ja kotouttamisen tukena kulttuuriperintökasvatuksen edistämishanke ( ) Hankkeessa tuotettiin selvitys kulttuuriperintökasvatuksen kotouttamista tukevista käytänteistä yhteistyössä kulttuuripoliittisen tutkimuslaitoksen Cuporen kanssa sekä käynnistettiin kirjan Kulttuuri-identiteetti & kasvatus - Kulttuuriperintökasvatus kotoutumisen tukena laatiminen. Hankkeen johtoryhmään kuuluivat professorit Arto Kallioniemi, Helsingin yliopistosta, Pirkko Pitkänen Tampereen yliopistosta, Yrjö Sepänmaa Itä-Suomen yliopistosta ja Outi Tuomi-Nikula Turun yliopistosta. Hankkeen päätösseminaarin suunnittelu käynnistettiin ( Suomen kansallismuseossa). Hanketta ja seminaarin järjestämistä rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö. Päättyneet hankkeet Kulttuurisesti kestävä kehitys ( ) ja Kulttuurin vuosikello Kulttuurisesti kestävä kehitys ja Kulttuurin vuosikello -hankkeet päättyivät helmikuussa Hankkeessa oli mukana noin 100 kestävän kehityksen asiantuntijaa. Hankkeessa järjestettiin kaksi seminaaria ja kuusi asiantuntijatyöryhmätapaamista. Aloitusseminaari järjestettiin Balderin salissa 2011 ja päätösseminaari Suomen kansallismuseossa Päätösseminaariin otti osaa yli 100 henkilöä. Hanke tuotti Kulttuurisesti kestävän kehityksen sanaston ja kirjan Kestävä kasvatus kulttuuria etsimässä, johon kirjoitti 36 asiantuntijaa. Päätösseminaarissa julkistettiin kirja sekä Kulttuurin vuosikello -verkkomateriaalin ensimmäinen versio. Verkkomateriaalin tarkoituksena on tukea päiväkoteja, kouluja ja oppilaitoksia kulttuurisesti kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen toteuttamisessa. Hankkeessa apulaistoimittajana ja assistenttina oli Paula Toivanen. Kulttuurin vuosikellon verkkomateriaalin käsikirjoituksesta ja toimittamisesta vastasi Saara Mäkelä. Hankkeen tuloksista luennoitiin useissa yhteyksissä. Hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö. Lisätietoa: Silta maailmanperintöön Hankkeessa levitettiin Suomen maailmanperintökohteet perusopetuksessa -julkaisua opettajille yhteistyössä Subject Aidin kanssa sekä osallistuttiin kasvatuksen asiantuntijana opetus- ja kulttuuriministeriön koordioimaan asiantuntijaryhmään, joka ajoi Suomen jäsenyyttä maailmanperintökomiteassa. Hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö. 6

7 2.2. Lausunnot ja kannanotot Opetussuunnitelmien perusteet (OPH) Esiopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden kommentointi keväällä 2013 Perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden kommentointi syyskuussa 2013 Ammatillisen peruskoulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen Lausunto annettiin Kulttuuriympäristöstrategia (YM ja OKM) Lausunto strategiaesityksestä annettiin 2.9. Yhteistyössä Kulttuuriperinnön tuki ry:n ja muiden kansalaisjärjestöjen kanssa laadittiiin kulttuuriympäristöstrategiatyöryhmälle kannanotto, joka luovutettiin helmi-maaliskuun vaihteessa. Lastenkulttuuripoliittinen ohjelma (OKM) Kasvatustyön kehittäjä osallistui ohjelmaehdotuksen kuulemistilaisuuteen keväällä Seuran kannanotto ohjelmaan liittyen jätettiin Lausunnot ovat luettavissa seuran verkkosivuilla: Jäsenyydet työryhmissä ja toimikunnissa Suomen Kestävän kehityksen toimikunta (VN) Seura nimitettiin Kestävän kehityksen toimikunnan jäseneksi syksyllä kaudeksi Seura osallistui toimikunnan jäsenenä yhteiskuntasitoumuksen viimeistelyyn. Yhteiskuntasitoumus hyväksyttiin Toimikunta kokoontui kaksi kertaa syksyllä Suomen jäsenyys maailmanperintökomiteassa -asiantuntijaryhmä (OKM) Seuran kasvatustyön kehittäjä Marja Laine oli mukana asiantuntijaryhmässä, joka tuki Suomen pyrkimistä maailmanperintökomitean jäseneksi. Säätytalolla järjestettiin tilaisuus ulkomaiden Suomen edustustoille Työryhmässä olivat seuran lisäksi mukana edustajina ympäristöministeriöstä, metsähallituksesta, Museovirastosta, ulkoministeriöstä, Opetushallituksesta ja opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Euroopan rakennusperintöpäivien työryhmä (YM) Seura on nimitetty ympäristöministeriön koordinoimaan työryhmään kaudelle Työryhmässä ovat seuran lisäksi mukana ympäristöministeriö, Opetushallitus, Museovirasto ja Suomen Kotiseutuliitto. Vuoden 2013 teemana oli Eläköön rakennus. Teeman tarkoituksena oli tuoda esiin rakennusten uusiokäytön tärkeys. Vuonna 2013 lanseerattiin lapsille ja nuorille suunnattu Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailu. Kilpailuun osallistui 79 työtä. Vuonna 2013 muutettiin tapahtuman nimi Euroopan kulttuuriympäristöpäiviksi sekä otettiin käyttöön euroooppalainen verkkosivusto Työryhmä kokoontui vuoden aikana 6 kertaa. Tiedotteita ja uutisia lähetettiin 8 kpl. Lisätietoa tapahtumasta: 7

8 Lisätietoa Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailusta 2013: uuriympariston_tekijat_2013/ Työryhmän kokousmuistiot ja Euroopan rakennusperintöpäivien vuosiraportti 2013 ovat luettavissa (tunnus: YM040:00/2011) 2.4 Muu asiantuntijayhteistyö Suomen Kotiseutuliiton kouluopetusjaosto Seura oli jäsen Kotiseutuliiton kouluopetusjaostossa. Jaosto ei kokoontunut vuoden aikana. Materiaalipankki -hankkeen ohjausryhmä Seura oli mukana hankekumppanina Luonto- ja ympäristökoulujen liiton koordinoimassa Materiaalipankki -hankkeessa. Hankkeen tarkoituksena on laatia yhteinen portaali eri toimijoiden tuottamille ympäristökasvatuksen aineistoille. Luonto- ja ympäristökoulujen liitto haki hankkeelle jatkorahoitusta. KÄSITYS -hankkeen ohjausryhmä ja Yhteinen käsitys 2 sanastosta ontologia - hankekumppanuus Seura oli jäsen Kierrätyskeskuksen koordinoiman KÄSITYS -hankkeen ohjausryhmässä ( ). Hanke oli jatkoa vuonna 2008 toteutetulle Käsite -hankkeelle. Julkaisu Yhteinen käsityksemme ilmestyi vuonna Käsitteistöä laajennettiin etenkin aikuis- ja kulttuuriympäristökasvatuksen suuntaan ja julkaisussa kuvataan käsitteiden keskenäisiä suhteita. Hankkeen ohjausryhmässä olivat mukana myös Sykli, Suomen Luonto- ja Ympäristökoulujen liitto, Vantaan luontokoulu, Keski-Suomen ELY-keskus, Opetushallitus ja Suomen Nuorisokeskukset. Seura on hankekumppanina jatkohankkeessa Yhteinen käsitys 2 sanastosta ontologia. Hanketta koordinoi Kierrätyskeskus, joka haki rahoitusta hankkeelle. Pyöreä pöytä Seura on jäsen Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran koordinoimassa Pyöreässä pöydässä, johon kuuluu ympäristökasvatusta tekeviä järjestöjä. Pyöreä pöytä keskittyy vaikuttamistoimintaan. Vuonna 2013 valmisteltiin yhteistä tapaamista Eduskunnan sivistysvaliokuntaan. Taidon ja käsityön päivä Seura oli mukana kumppanina Käsi- ja taideteollisuusliiton Taito ry:n hakemuksessa Taidon ja käsityön päiväksi Seuran järjestämät tilaisuudet Kulttuurisesti kestävä kasvatus -seminaari Suomen kansallismuseossa Jäsentilaisuus Lasten kaupungissa Vuosikokous Jäsentilaisuus Elävän kuvan museossa Kevätkuohut jäsenille ja yhteistyökumppaneille yhteistyössä Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien, Lähi-Idän instituutin säätiön ja Tietoasiantuntijoiden kanssa Esiintymiset Kasvatustyön kehittäjän luennot: 8

9 Taitoja museoon museopedagogisia menetelmiä yleisötyöhön (Museolehtoripäivät), Jyväskylässä Järjestäjänä Suomen museoliitto. Kulttuurisesti kestävä kehitys ammatillisen koulutuksen käytännöissä 8.4. Opetushallituksessa. Mitä on kulttuurisesti kestävä kehitys? Lastentarhaopettajaliiton Kulttuurisesti kestävä kehitys -seminaarissa Toiminnanjohtajan esiintymiset: Eletty ja välitetty elämä -hankkeen esittely Mixed studies -hankkeen päätösseminaarissa Kokkolassa Jäsenyydet Seura on Europa Nostran ja Suomen Ympäristökasvatuksen seuran jäsen Seuran kasvatustyön kehittäjä Marja Laine on Kasvatustieteellisen seuran jäsen ja toiminnanjohtaja Hanna Lämsä Pedaalin ry:n jäsen Seuran toiminnanjohtaja Hanna Lämsä kuuluu Terveyttä kulttuurista -verkostoon Hanna Lämsä on Europa Nostra Finlandin hallituksen jäsen 3. Talous Seuran taloudellista asemaa koskevat luvut käyvät ilmi tilinpäätöksestä. Seuran kirjanpidosta vastaa Tilitoimisto Anki Oy. Seuran toimintaa vuonna 2013 rahoitettiin opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja ympäristöministeriöltä saaduilla yleisavustuksilla. Hankkeita rahoitettiin opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksilla. 4. Julkaisut ja viestintä 4.1. Julkaisut, raportit ja selvitykset Seura tuotti julkaisusarjassaan julkaisun Kestävä kasvatus kulttuuria etsimässä. (toim. Laine) Julkaisua painettiin 158 kpl:tta kirjastoja varten. Seura tuotti selvityksen kulttuuriperintökasvatuksen kotouttamista tukevista käytänteistä yhteistyössä kulttuuripoliittisen tutkimuslaitoksen Cuporen kanssa. Selvitys julkaistaan Kulttuuri-identiteetti & kasvatus Kulttuuriperintökasvatus kotoutumisen tukena -kirjassa, joka ilmestyy Seuran tuottamat materiaalit Kulttuurin vuosikello ja Suomen Linnat julkaistiin Opetushallituksen Hyvät käytännöt -palvelussa. https://hyvatkaytannot.oph.fi/ 4.2. Verkkosivut Seuralla oli verkkosivut osoitteessa Seura hallinnoi Kulttuurin laajakaistan verkkosivuja osoitteessa 9

10 4.3. Tiedotteet Lehdistötiedote : Tarvitseeko Suomi kulttuurisesti kestävää kehitystä? Tiedote : Uusi teos Kestävä kasvatus kulttuuria etsimässä nostaa esiin kestävän kehityksen kulttuurisen ulottuvuuden Tiedote : Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailu etsii uusia käyttötarkoituksia rakennuksille 4.4. Medianäkyvyys Kasvatustyön kehittäjän Marja Laineen haastattelu Lastentarha -lehdessä. Lehteä julkaisee Lastentarhaopettajaliitto. Kasvatustyön kehittäjän Marja Laineen haastattelu ja vieraskynä Kansanvalistusseuran ja Kansalaisopistojen liiton Sivistys -verkkolehdessä. Kulttuuri kestävän kehityksen kasvattajana -juttu Suomen Ympäristökasvatuksen seuran Ympäristökasvatus -lehdessä 3/ kulttuurikestavanykihmisia2013 Varapuheenjohtaja Susanna Rajalaa haastateltiin Ahvenanmaan radioon kesäkuussa Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailusta Toiminnanjohtaja Hanna Lämsää haastateltiin Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailusta juttua varten, joka ilmestyi Etelä-Saimaassa, Kouvolan Sanomissa ja Kymen Sanomissa. 10

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

UUDENMAAN VÄLKE RYHMÄ. Asetettu uudelleen vuosiksi Uudenmaan ELY-keskus, nimittämiskirje Dnro UUDELY/2005/00.00.

UUDENMAAN VÄLKE RYHMÄ. Asetettu uudelleen vuosiksi Uudenmaan ELY-keskus, nimittämiskirje Dnro UUDELY/2005/00.00. UUDENMAAN VÄLKE RYHMÄ Asetettu uudelleen vuosiksi 2016-2018 Uudenmaan ELY-keskus, nimittämiskirje 19.2.2016 Dnro UUDELY/2005/00.00.01/2011 ALUKSI TAUSTALLA Laaja verkostoyhteistyö > jäsentymistä > VÄLKE

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

Reformin ehdotusten perusteella täsmentyneet valtionavustustoiminnan suuntaviivat osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys

Reformin ehdotusten perusteella täsmentyneet valtionavustustoiminnan suuntaviivat osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen valtionavustushankkeiden työstö- ja kehittämisseminaari Reformin ehdotusten perusteella täsmentyneet valtionavustustoiminnan suuntaviivat osaamisperusteisuus

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Otaniemen TEK-tutkijat ry Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika: 6.6.2016 klo 15:00 Paikka: Otaniemi, Otakaari 7, kokoushuone Maxwell Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Petri Kärhä avasi

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajiston työvaliokunta/paavilainen Sääntömuutosehdotus Edustajiston sääntöihin Versio 280215 Edustajiston syksyn kasvokkaistapaamisen pohjalta Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA YMPÄRISTÖKASVATUKSESSA

AJANKOHTAISTA YMPÄRISTÖKASVATUKSESSA AJANKOHTAISTA YMPÄRISTÖKASVATUKSESSA Verkostosta voimaa, Lahti 30.3.2016 Tanja Tuulinen, ympäristökasvatusasiantuntija, Keski-Suomen ELY-keskus Twitter: @tanjatuulinen Meitä kaikkia tarvitaan! Kokoamaan

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

eops 27.2.2013 Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS

eops 27.2.2013 Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS eops 27.2.2013 Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 http://www.oph.fi/ops2016 Etusivun uutiset Tavoitteet Aikataulu Työryhmät Paikallisen työn tuki Luonnokset Blogi

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto Vesi ja yhdyskuntien kehitys-seminaari, 17.2.2012, Tampere Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto TkT Riina Liikanen 17.2.2012 1 Esiintyjän nimi Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto Perustettu v. 2003

Lisätiedot

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja Kokouskutsu Tehyn Vapaat Vaikuttajat ry 1/2014 Elin: Hallitus Aika: 3.2.2014 klo 17.30 Paikka: Messukeskus, Helsinki Asialuettelo Pykälä Käsiteltävä asia 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Visio: Kymenlaaksolainen ympäristökasvatus on arvostettua käytännön toimintaa ja tiivistä yhteistyötä.

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen perustetyön avausseminaari 24.9.2015

Varhaiskasvatuksen perustetyön avausseminaari 24.9.2015 Varhaiskasvatuksen perustetyön avausseminaari 24.9.2015 Jorma Kauppinen Johtaja Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus Opetushallitus MATKA ALKAA! Asema ja keskeiset lakisääteiset tehtävät Opetushallitus

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1 Kokousaika kello 13:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Taiteen perusopetus

OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Taiteen perusopetus OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Taiteen perusopetus MUTES RY 28.11.2013 Eija Kauppinen Opetushallitus IRMELI HALINEN Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös Turun Seudun Pool ry Tilinpäätös 1.6.2015 31.5.2016 Sisällys Sisällysluettelo...2 Toimintakertomus...3 Vuosikertomus...5 Taseet...7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset...8 Toimintakertomus 2015-2016 YLEISTÄ

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA OPETUSSUUNNITELMISTA OPETUKSEN JA KOULUTUKSEN NÄKÖKULMASTA

AJANKOHTAISTA OPETUSSUUNNITELMISTA OPETUKSEN JA KOULUTUKSEN NÄKÖKULMASTA AJANKOHTAISTA OPETUSSUUNNITELMISTA OPETUKSEN JA KOULUTUKSEN NÄKÖKULMASTA Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki 16.9.2014 Opiskeluhuollosta hyvinvointia 2014 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12

Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12 Opetus- ja kasvatuslautakunta 42 26.04.2016 Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12 129/12.00.01/2016 OPEKAS 42 valmistelijat; sivistysjohtaja Peter Johnson puh. 044 780 9254,

Lisätiedot

TOIMINTA- KERTOMUS 2013

TOIMINTA- KERTOMUS 2013 TOIMINTA- KERTOMUS 2013 VaLa Vastuullinen Lahjoittaminen ry AnDo Ansvarsfullt Donerande rf 2 (6) Vastuullinen Lahjoittaminen ry / Ansvarsfullt Donerande rf SISÄLLYS 1. Vastuullinen Lahjoittaminen ry 2.

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖN PIRKKALAN PAIKALLISYHDISTYS ry OAJ:N PIRKKALAN PAIKALLISYHDISTYS ry:n VUOSIKOKOUS

OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖN PIRKKALAN PAIKALLISYHDISTYS ry OAJ:N PIRKKALAN PAIKALLISYHDISTYS ry:n VUOSIKOKOUS 1 OAJ:N PIRKKALAN PAIKALLISYHDISTYS ry:n VUOSIKOKOUS Aika: Tiistai 29.3.2011 kello 18.00 Paikka: Osallistujat: Tilausravintola Piha, Tampere OAJ:n Pirkkalan paikallisyhdistys ry:n jäsenet. Paikalla oli

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Kaupunkilaisista ympäristökansalaisia

Kaupunkilaisista ympäristökansalaisia Kaupunkilaisista ympäristökansalaisia Testattuja malleja ja menetelmiä Tuija Hyyrynen ja Katja Viberg Kaupunkitutkimuksen päivät 6.5.2010 4V-hanke 1.4.2008-31.3.2011 Etelä-Suomen EAKR-ohjelma, toimintalinja

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2016/9 Hallitus Sivu 1 / 5

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2016/9 Hallitus Sivu 1 / 5 Hallitus 2.12.2016 Sivu 1 / 5 Aika: pe 2.12.2016 klo 12.30-14.15 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto, Kalevankatu 13 A, Helsinki Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas

Lisätiedot

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 Vuosikokouksen jälkeen kyläasiamies Henrik Hausen kertoo uudesta hankkeesta ja vastaa kysymyksiin. 28.2.2016 klo 18.00. Paikka Tuohikoto Käsiteltävät asiat: 1.

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Avaus. Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus

Avaus. Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Avaus Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Romanilasten esiopetuksessa otetaan huomioon romanikulttuurista johtuvat erityistarpeet

Lisätiedot

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016 Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016 Aika: 25.10.2016 klo 13.00 15.30 (kokouslounas klo 12 13) Paikka: Ravintola Makun pieni kabinetti, Ratamestarinkatu 11, Helsinki Päätösluettelo 1 Kokouksen

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2016/4 Hallitus 28.4.2016 Sivu 1 / 8

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2016/4 Hallitus 28.4.2016 Sivu 1 / 8 Hallitus 28.4.2016 Sivu 1 / 8 Aika: 28.4.2016 klo 12.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto, Kalevankatu 13 A, Helsinki Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( )

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

2. VIESTINTÄRYHMÄ JA KREODIN TOIMITUSKUNTA 2013 2014. AMKIT-konsortio on päättänyt 9.1.2013 viestintäryhmän ja Kreodin toimituskunnan kokoonpanosta.

2. VIESTINTÄRYHMÄ JA KREODIN TOIMITUSKUNTA 2013 2014. AMKIT-konsortio on päättänyt 9.1.2013 viestintäryhmän ja Kreodin toimituskunnan kokoonpanosta. AMKIT-KONSORTIO MUISTIO Viestintäryhmä ja Kreodin toimituskunta 29.1.2013 AIKA 14.1.2013 klo 10.10-15 PAIKKA Tikkurila, Ratatie 22, tila A406 Kutsutut Hanna Lahtinen, pj Hanna-Riina Aho, etäyhteydellä,

Lisätiedot

Vantaan sivistystoimi

Vantaan sivistystoimi Vantaan sivistystoimi Paula Ylöstalo-Kuronen Apulaiskaupunginjohtaja 12.9.2012 Sivistystoimen visio ja toiminta-ajatus Vantaa on kasvuun, oppimiseen, uudistumiseen ja sivistykseen luottava lasten, nuorten

Lisätiedot

LUKION UUDET OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET. Johtaja Jorma Kauppinen Savonlinnan seudullinen koulutuspäivä Savonlinna

LUKION UUDET OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET. Johtaja Jorma Kauppinen Savonlinnan seudullinen koulutuspäivä Savonlinna LUKION UUDET OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Johtaja Jorma Kauppinen Savonlinnan seudullinen koulutuspäivä Savonlinna 3.10.2015 VN asetuksen 942/2014 valtakunnalliset tavoitteet 2 Kasvu sivistyneeksi yhteiskunnan

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2016/5 Hallitus 27.5.2016 Sivu 2 / 6

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2016/5 Hallitus 27.5.2016 Sivu 2 / 6 Hallitus 27.5.2016 Sivu 1 / 6 Aika: 27.5.2016 klo 12.30-15.15 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto, Kalevankatu 13 A, Helsinki Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander (x) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia Tulevaisuuden Museo-Suomi Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia 24.10.2010 Taiteen ja kulttuurin luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille. Hallitusohjelma Kattavin

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2016

Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2016 Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2016 Kiimingin jäälihalli Jäälintie 6 90900 Kiiminki 1.3.2016 klo 18.00 Kokouspöytäkirja 1. Kokouksen avaus. Puheenjohtaja Harri Sanaksenaho avasi

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittäminen. AmKesu syksy 2015

Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittäminen. AmKesu syksy 2015 Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittäminen AmKesu syksy 2015 Esa Karvinen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus 1 OPH KOULUTUKSEN JA OSAAMISEN KÄRKIHANKKEET 1. Uudet

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012 OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta 2012 Kuva Sirpa Heikkinen 2012 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2012 Oikaristen 12-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena.

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

Mitä. Osaamispankki. voi tarjota? Juulia Tuominen

Mitä. Osaamispankki. voi tarjota? Juulia Tuominen Mitä Osaamispankki voi tarjota? Juulia Tuominen 3.12.2009 1 Taustaa (1) Kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen strategia ja toimenpideohjelma vuosille 2006 2014 Suomen kestävän kehityksen toimikunnan

Lisätiedot

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia tapaaminen

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia tapaaminen Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia tapaaminen 25.5.2011 Se on mahdollista! Lounais-Suomen ympäristökasvatusstrategiaa toteutetaan jo Miten me sen teimme VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen

Lisätiedot

OPS 2016 ESI- JA PERUSOPETUS UUDISTUVAT

OPS 2016 ESI- JA PERUSOPETUS UUDISTUVAT OPS 2016 ESI- JA PERUSOPETUS UUDISTUVAT ESI- JA PERUSOPETUS UUDISTUVAT Miten maailma koulun ympärillä muuttuu? Millaista osaamista oppilaat tarvitsevat elämässään? Millaisessa koulussa on hyvä oppia ja

Lisätiedot

Hallitus kokoontui kuluneen vuoden aikana yhteensä kahdeksan kertaa.

Hallitus kokoontui kuluneen vuoden aikana yhteensä kahdeksan kertaa. 1/5 Liite 2 17.2.2016 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1. Yleistä Vuosi 2015 oli Cotes ry:n 62. toimintavuosi. Hallitus kokoontui kuluneen vuoden aikana yhteensä kahdeksan kertaa. 2. Hallinto 2.1. Luottamus- ja toimihenkilöt

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 2007 N:o 859 864 SISÄLLYS N:o Sivu 859 Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta... 3867 860

Lisätiedot

Rauhankasvatusinstituutti ry

Rauhankasvatusinstituutti ry Rauhankasvatusinstituutti ry Poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö. Perustettu 1981 Yrjö Kallisen rauhanopiston kannatusyhdistys ry:n nimellä. Nimi vaihdettu Rauhankasvatusinstituutiksi

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Hallintoelin Kokouspäivä 6.4.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Veikkolan seurakuntatalo 6.4. klo 17.30 19.50 Läsnäolevat jäsenet Posti, Timo pj Erkkilä, Pentti jäsen Haukijärvi, Eino jäsen Leinonen, Anja jäsen

Lisätiedot

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9. Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.2016 Esityksen sisältö Pari sanaa Eläketurvakeskuksesta Strategiatyö vaihe

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS 1. YLEISTÄ 2. HALLITUS JA HENKILÖSTÖ

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS 1. YLEISTÄ 2. HALLITUS JA HENKILÖSTÖ :n TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2015 31.12.2015 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ 2. HALLITUS JA HENKILÖSTÖ 2.1. Hallitus 2.3. Henkilöstö 3. YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ 3.1. Kokoukset 3.2. Jäsenistö 4. KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEN

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Uusi vaikuttamispalvelu: Nuortenideat.fi Demokraattinen vaikuttamiskanava Nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tukeva Matalan kynnyksen palvelu, näkyvä

Lisätiedot

Raidonjärven suojeluyhdistys ry:n sääntömääräisen vuosikokouksen pöytäkirja

Raidonjärven suojeluyhdistys ry:n sääntömääräisen vuosikokouksen pöytäkirja Raidonjärven suojeluyhdistys ry:n sääntömääräisen vuosikokouksen pöytäkirja 07.08.2016 Raidonjärven suojeluyhdistys Ry Raidonpääntie 173 14300 Renko Pöytäkirja Aika: 07.08.2016 Paikka: Sirkka ja Teuvo

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2016/1 Hallitus Sivu 1 / 6

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2016/1 Hallitus Sivu 1 / 6 Hallitus 13.1.2016 Sivu 1 / 6 Aika: Keskiviikko 13.1.2015 klo 12.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto, Kalevankatu 13 A, Helsinki Lounas: Kello 11.30 ravintola Kiila, Kalevankatu 1, Helsinki Läsnä

Lisätiedot

Ajankohtaista opetushallinnosta

Ajankohtaista opetushallinnosta Ajankohtaista opetushallinnosta Pääjohtaja Aulis Pitkälä Rovaniemi 13.9.2016 Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 si-, perus- ja lisäpetuksen ops-perusteet

Lisätiedot

Hyvää huomenta ja tervetuloa

Hyvää huomenta ja tervetuloa Hyvää huomenta ja tervetuloa POP Oppilashuollon laadun ja palvelurakenteen kehittämisohjelma 20.5.2009 Ritva Järvinen Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen yksikön päällikkö Terveisiä Opetushallituksesta

Lisätiedot

YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUVAT

YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUVAT YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUVAT Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1.-2.12.2009 Irmeli Halinen OPETUSHALLITUS Terveisiä Opetushallituksesta 2 UUDISTUNEET AMMATILLISET

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 Nuorisovaltuusto 02.04.2013 AIKA 2.4.2013 klo 14.00 PAIKKA Yläaste KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 3 NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2016 1 Kokousaika kello 13:00 15:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 4 2 Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 Suomen APL-yhdistyksen syyskokous 19.11.2014 Eläketurvakeskus, Kirjurinkatu 3, Itä-Pasila 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 2. Kokouksen toimihenkilöiden

Lisätiedot

Kehittämisohjelma Tiivistelmä kevät 2012

Kehittämisohjelma Tiivistelmä kevät 2012 Kehittämisohjelma Tiivistelmä kevät 2012 Tampereen luontokoulu Korento Elokuussa 1998 yleissivistävän koulutuksen johtaja Ulla Liljeström asetti luontokoulua kehittelevän työryhmän, jonka esitys valmistui

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 6.-7.6.2015 Paikka Valkea Talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki Lauantai 6.6. Lounas klo 11.30-12.30 Kahvi klo 15.00-15.30 8.30 9.30 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

Ympäristökasvatuksen edistyminen Pirkanmaalla

Ympäristökasvatuksen edistyminen Pirkanmaalla Ympäristökasvatuksen edistyminen Pirkanmaalla Niina Mykrä Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton toiminnanjohtaja LYKE-verkoston koordinaattori Ympäristökasvatuksen polkuja Pirkanmaalla LYKE-verkosto

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Pirkanmaan leader-ryhmien toiminta-alueet 2014-20 2 Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

SUOMEN HOLLANNINPAIMENKOIRAT RY TOIMINTAKERTOMUS, VUOSI 2005

SUOMEN HOLLANNINPAIMENKOIRAT RY TOIMINTAKERTOMUS, VUOSI 2005 SUOMEN HOLLANNINPAIMENKOIRAT RY TOIMINTAKERTOMUS, VUOSI 2005 YHDISTYKSEN KOKOUKSET Kevätkokous 13.3.2005 Tampereella Vanhan Kirjastotalon tiloissa. Paikalla 14 äänivaltaista jäsentä. Käsiteltiin sääntömääräiset

Lisätiedot

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen.

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. lista SYYSKOKOUS 2016 Aika Torstaina 24.11.2015 klo 17.00 Paikka Tervolan nuorisoseuran talo, Seurantie, Tervola 1 KOKOUKSEN AVAUS Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. 2 KOKOUSVIRKAILIJOIDEN

Lisätiedot

Kirjastolaki käyttöön Opetus- ja kulttuuriministeriön ja aluehallintovirastojen koulutus- ja keskustelutilaisuus uudesta kirjastolaista

Kirjastolaki käyttöön Opetus- ja kulttuuriministeriön ja aluehallintovirastojen koulutus- ja keskustelutilaisuus uudesta kirjastolaista Kirjastolaki käyttöön Opetus- ja kulttuuriministeriön ja aluehallintovirastojen koulutus- ja keskustelutilaisuus uudesta kirjastolaista Lain tavoite ja yleisen kirjaston tehtävät keskiössä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa

Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa 2009 2010 Loppuraportti Kerhokeskus Erityissuunnittelija Merike Kesler Sisällys: * Hankkeen tausta ja tavoitteet * Tuotettu materiaali * Muu toiminta

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Materia ry

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Materia ry TOIMINTAKERTOMUS 2014 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 4.1 Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 4.2 Tiedotus 4.3 Yhteistyökumppanit

Lisätiedot

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy TOIMINTAKERTOMUS KAUDELLE 2010 2011 1. Johtokunnan toiminta ja kokoonpano Johtokunta kaudella 2010 2011 Pasi Airikka Metso Automation Oy Puheenjohtaja läsnä 5 kokouksessa Jaakko Karkila Metso Endress+Hauser

Lisätiedot

Monilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely. Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11.

Monilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely. Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11. Monilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11.2016 Varkaus 1 Monilukutaito Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten

Lisätiedot