Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/ (40)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/ (40)"

Transkriptio

1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/ (40) tiedekunnan Aika , 14:15-15:50 Paikka ME201 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Ketolainen Jarkko professori, jäsen 1-27 Tavi Pasi professori, varajäsen 1-27 Pelkonen Jukka professori, jäsen 1-27 Tuomainen Tomi-Pekka professori, jäsen 1-27 Korhonen Riitta henkilöstö, jäsen 1-20 Lampinen Leena henkilöstö, jäsen 1-27 Korhonen Ossi henkilöstö, jäsen 1-26 Pietilä Marko henkilöstö, jäsen 1-27 Jakupovic Hermina opiskelija, jäsen 1-27 Sivonen Minna opiskelija, varajäsen 1-27 Paavo Honkakoski varadekaani, professori 1-17, Riitta Keinänen johtava hallintopäällikkö 1-27 Mervi Silaste opintohallinnon päällikkö 1-26 Arja Takalo hallintoamanuenssi 1-26 Riikka Pellinen koordinaattori 1-27 Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja (1-17, 19-27) Varadekaani Paavo Honkakoski Puheenjohtaja (18) Professori Jukka Pelkonen Sihteeri Johtava hallintopäällikkö Riitta Keinänen

2 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/ (40) Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 4 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä asialista 5 3 LT Hanna Huopion opetusnäytteen hyväksyminen 6 4 Esityksen tekeminen Itä-Suomen yliopiston rehtorille FT, dosentti 7 Janne Martikaisen ottamisesta professorin, sosiaalifarmasia, erityisesti lääketaloustiede tehtävään (31017 UEF) viiden vuoden määräajaksi 5 Esityksen tekeminen akateemiselle rehtorille yleislääketieteen 9 kliinisen opettajan tehtäviin (30938 UEF ja UEF) otettavista 6 Esityksen tekeminen Itä-Suomen yliopiston rehtorille neurologian 11 professorin tehtävän (31298 UEF) osa-aikaisesta (70 %), määräaikaisesta hoitamisesta 7 Professorin, geriatria, tehtävä (31013 UEF): tehtäväntäyttöseloste, 12 kutsumenettelyn käynnistäminen LT, dosentti, erikoislääkäri Eija Lönnroosin kutsumiseksi tähän tehtävään viiden vuoden määräajaksi sekä asiantuntijavalinta 8 Professorin, psykiatria, tehtävä (32072 UEF): tehtäväntäyttöseloste, 15 kutsumenettelyn käynnistäminen professori Sari Lindemanin kutsumiseksi tähän tehtävään sekä asiantuntijavalinta 9 Professorin, hammaslääketieteellinen radiologia, tehtävä ( UEF): tehtäväntäyttöseloste, kutsumenettelyn käynnistäminen HLT, erikoishammaslääkäri, dosentti Sisko Huumosen kutsumiseksi tähän tehtävään sekä asiantuntijavalinta 10 Sisätautien professorin tehtävä (32073 UEF) tehtäväntäyttöseloste: 21 tehtäväalasta, tehtäväpiiristä sekä käytännöllisestä perehtyneisyydestä päättäminen 11 Esityksen tekeminen Itä-Suomen yliopiston rehtorille FT, dosentti 23 Pasi Soinisen ottamisesta apulaisprofessorin, farmaseuttinen kemia, erityisesti NMR-analytiikka (Tenure Track) tehtävään (32242 UEF) 12 Esityksen tekeminen Itä-Suomen yliopiston rehtorille 25 yleislääketieteen professorin tehtävän (31018 UEF) osa-aikaisesta (50 %), määräaikaisesta hoitamisesta 13 Lastentautien dosentin arvon myöntäminen LT, erikoislääkäri Hanna 26 Huopiolle 14 Neurofarmakologian dosentin arvon myöntäminen PhD Sárka 27 Lehtoselle 15 Työterveysepidemiologian dosentin arvon myöntäminen PhD Subas 28 Neupanelle 16 LT, erikoislääkäri Arto Immosen hakemus Itä-Suomen yliopiston 29 neurokirurgian dosentin arvon myöntämiseksi 17 PhD Nihay Laham Karamin hakemus Itä-Suomen yliopiston 30 molekulaarisen virologian dosentin arvon myöntämiseksi 18 FT Timo Korjamon hakemus Itä-Suomen yliopiston biofarmasian 31 dosentin arvon myöntämiseksi 19 LT, erikoislääkäri Satu Kärkkäisen hakemus Itä-Suomen yliopiston 32 kardiologian dosentin arvon myöntämiseksi 20 HLL Tiina Ikävalkon väitöskirjan (FT/korva-, nenä- ja kurkkutaudit) 33 "Pediatric sleep disordered breathing: Causes and consequences" hyväksyminen 21 TtM Annamari Lastusen väitöskirjan (TtT/hoitotiede) 34 "Socio-ecological view of adolescents' smoking behaviour in the cross-border area of two Karelias" hyväksyminen 22 FM Tiia Turusen väitöskirjan (FT/molekulaarinen lääketiede) "Epigenetherapy: Small RNAs regulating vascular endothelial growth 35

3 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/ (40) factor A" hyväksyminen 23 FM Kari Törrösen väitöskirjan (FT/solubiologia) "Hyaluronan 36 synthases in development and cancer" hyväksyminen 24 Tiedekuntaneuvoston kokoukset kevätkaudella Tiedekunnan strateginen henkilöstösuunnitelma kaudelle Ajankohtaiset asiat Kokouksen päättäminen 40

4 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/ (40) tiedekunnan Kokouksen avaus Puheenjohtaja avaa n kokouksen. Puheenjohtaja avasi n kokouksen klo

5 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/ (40) tiedekunnan Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä asialista Hallintojohtosäännön 25 2 momentin mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään neljä arkipäivää ennen kokousta, ellei hallintoelin ole osaltaan toisin päättänyt. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat (25 3 momentti). Tiedekuntaneuvoston sihteeri on lähettänyt kokouskutsun Kokouskutsun liitteenä olevassa esityslistassa on mainittu käsiteltävät asiat. Hallintojohtosäännön 26 1 momentin mukaan yliopiston monijäseniset toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Merkitään tiedoksi, että dekaanin ollessa estynyt, kokouksen puheenjohtajana toimi varadekaani Paavo Honkakoski. Koska kutsu kokoukseen oli lähetetty määräajassa ja koska paikalla oli puheenjohtajan lisäksi kahdeksan (8) n jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä, todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin kokouksen asialista.

6 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/ (40) tiedekunnan LT Hanna Huopion opetusnäytteen hyväksyminen Yliopistolain (558/2009) 89 :n mukaan dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito. tiedekunnan dosenttiohjeen mukaan pääsääntöisesti opetustaito arvioidaan hakemusasiakirjoista ilmenevien tietojen perusteella. Tällöin huomioidaan suoritetut korkeakoulupedagogiset opinnot, muu pedagoginen kelpoisuus sekä aiemmin vähintään arvosanalla 'hyvä' hyväksytty opetusnäyte, joka on annettu yliopistotasoiseen virkaan/tehtävään sekä opetustyössä hankittu käytännön kokemus tai toimiminen koulutustehtävissä. Mikäli dosentuurin hakijalla ei ole aiemmin hankittuna edellä mainittuja ansioita tulee hänen antaa julkinen opetusnäyte. Dosentilta edellytettävän hyvän opetustaidon arvioimiseksi LT, erikoislääkäri Hanna Huopion tulee antaa opetusnäyte. LT, erikoislääkäri Hanna Huopio antaa opetusnäytteen hakemaansa lastentautien dosentin arvoa varten aiheesta 'Diabetes vastasyntyneellä'. Opetusnäyte arvostellaan asteikolla tyydyttävä, hyvä, erinomainen. Tiedekuntaneuvosto kuuntelee ja arvostelee LT, erikoislääkäri Hanna Huopion opetusnäytteen. Tiedekuntaneuvosto kuunteli LT, erikoislääkäri Hanna Huopion opetusnäytteen hänen hakemaansa lastentautien dosentin arvoa varten. Suoritetussa äänestyksessä arvioivat jäsenet Minna Sivonen, Marko Pietilä, Jukka Pelkonen, Pasi Tavi sekä puheenjohtaja esityksen arvosanalla hyvä ja jäsenet Hermina Jakupovic, Ossi Korhonen, Leena Lampinen, Riitta Korhonen, Tomi-Pekka Tuomainen ja Jarkko Ketolainen arvosanalla erinomainen. Tiedekuntaneuvosto hyväksyi LT, erikoislääkäri Hanna Huopion lastentautien dosentin arvoa varten antaman opetusnäytteen arvosanalla erinomainen.

7 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/ (40) tiedekunnan Esityksen tekeminen Itä-Suomen yliopiston rehtorille FT, dosentti Janne Martikaisen ottamisesta professorin, sosiaalifarmasia, erityisesti lääketaloustiede tehtävään (31017 UEF) viiden vuoden määräajaksi Yliopiston rehtori on tekemällään päätöksellä hyväksynyt n esityksestä professorin, sosiaalifarmasia, erityisesti lääketaloustiede, tehtävän (31017 UEF) tehtäväntäyttöselosteen sekä tehtävän täyttämisen kutsumenettelyllä FT, dosentti Janne Martikaisen kutsumiseksi tehtävään viiden (5) vuoden määräajaksi. Yliopistolain (558/2009) 33 :n mukaan professorin tehtävä voidaan täyttää kutsusta haettavaksi julistamatta silloin, kun tehtävään voidaan kutsua ansioitunut henkilö tai tehtävään valitaan määräajaksi. Tehtävään voidaan valita kutsusta vain henkilö, joka kiistatta täyttää kelpoisuusvaatimukset. Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön 30 :n 1 momentin mukaan professorin palvelusuhteeseen toistaiseksi tai yli kaksivuotiskaudeksi valittavan tulee olla tieteellisesti pätevä ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito ja, jos se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Asiantuntijalausunnot FT, dosentti Janne Martikaisen kelpoisuudesta ja ansioista täytettävänä olevaan professorin tehtävään on n tekemän päätöksen mukaisesti pyydetty seuraavilta henkilöiltä: professori Lars Holger Ehlers (Aalborg University) ja professori (emeritus) Ivar Sønbø Kristiansen (University of Oslo). Molemmat asiantuntijat pitävät FT, dosentti Janne Martikaista kiistatta kelpoisena sosiaalifarmasian, erityisesti lääketalöoustiede, professorin tehtävään. Asiantuntijalausunnot ovat liitteinä 1 ja 2. tiedekunnan dekaani on päättänyt, että opetusnäytteen antaminen on po. professorin tehtävän osalta on tarpeetonta (Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosääntö 12, kohta 6). Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön 11 :n kohdan 11 mukaan tekee rehtorille ehdotuksen professorin tehtävään valittavasta. Tiedekuntaneuvosto esittänee rehtorille, että FT, dosentti Janne Martikainen otetaan sosiaalifarmasian, erityisesti lääketaloustiede, professorin tehtävään (31017 UEF) viiden (5) vuoden määräajaksi lukien. Määräaikaisuuden peruste: Sosiaalifarmasian, erityisesti lääketaloustiede, professorin tehtävä lukeutuu alansa osalta Hoidon vaikuttavuus -tutkimusalueelle, joka on yksi terveystieteiden tiedekunnan ns. nousevista strategisista tutkimusalueista. Ko. tutkimusalue on vasta vakiintumassa, mikä saattaa jatkossa antaa vielä aihetta tarkastella myös po. professorin tehtäväkokonaisuutta tarkemmin. Tiedekuntaneuvosto totesi, että FT, dosentti Janne Martikainen täyttää Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön 30 :ssä professorille säädetyt kelpoisuusvaatimukset ja on yliopistolain (558/2009) 33 :n 2 momentin mukaisesti kiistatta kelpoinen Itä-Suomen yliopiston sosiaalifarmasian, erityisesti lääketaloustiede, tehtävään. Tiedekuntaneuvosto päätti esittää yliopiston

8 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/ (40) rehtorille, että Itä-Suomen yliopiston sosiaalifarmasian, erityisesti lääketaloustiede, professorin tehtävään (31017 UEF) otetaan lukien viiden (5) vuoden määräajaksi FT, dosentti Janne Martikainen. Määräaikaisen täytön peruste: Sosiaalifarmasian, erityisesti lääketaloustiede, professorin tehtävä lukeutuu alansa osalta Hoidon vaikuttavuus -tutkimusalueelle, joka on yksi terveystieteiden tiedekunnan ns. nousevista strategisista tutkimusalueista. Ko. tutkimusalue on vasta vakiintumassa, mikä saattaa jatkossa antaa vielä aihetta tarkastella myös po. professorin tehtäväkokonaisuutta tarkemmin. Liitteet 1 Liite_1_lausunto_Lars Ehlers 2 Liite_2_lausunto_Kristiansen

9 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/ (40) tiedekunnan Esityksen tekeminen akateemiselle rehtorille yleislääketieteen kliinisen opettajan tehtäviin (30938 UEF ja UEF) otettavista Haettavana on ollut kaksi (2) kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikköön sijoitettua yleislääketieteen kliinisen opettajan tehtävää (30938 UEF ja UEF). Määräaikaan mennessä tehtäviä hakivat LL, yleislääketieteen erikoislääkäri Nina Tusa ja LL, yleislääketieteen erikoislääkäri Henna Saari. Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön 30 :n 5 momentin mukaan kliinisen opettajan palvelussuhteeseen valittavalla tulee olla soveltuva tohtorin tutkinto. Erityisestä syystä kliiniseksi opettajaksi voidaan valita erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin tutkinnon suorittanut taikka erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin oikeudet omaava. Lisäksi kliinisellä opettajalla tulee olla hyvä opetustaito. Yleislääketieteen oppiaineen vastuuhenkilö, professori Pekka Mäntyselkä ja kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikön johtaja, professori Jussi Kauhanen esittävät, että yleislääketieteen kliinisen opettajan tehtäviin (30938 UEF ja UEF; vaati 6/opetus- ja tutkimushenkilöstö) otetaan viiden (5) vuoden määräajaksi lukien LL, yleislääketieteen erikoislääkäri Nina Tusa ja LL, yleislääketieteen erikoislääkäri Henna Saari. Määräaikaisuuden perusteena on yksikön ja oppiaineen rakenteellinen kehittäminen ja siihen liittyvä mahdollinen tehtävien uudelleen organisointi. Lääketieteen laitoksen johtaja professori Jukka Pelkonen puoltaa esitystä. Tehtävään ottamisen perustelumuistio on liitteenä. Tehtäviin otettaviksi esitetyt LL, erl Nina Tusa ja LL, erl Henna Saari täyttävät Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännössä kliiniselle opettajalle asetetut kelpoisuusvaatimukset. tiedekunnan dekaani on päättänyt, että opetusnäytteen antaminen yleislääketieteen kliinisen opettajan tehtävien osalta on tarpeetonta (Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosääntö 12, kohta 6). Itä-Suomen yliopiston toimivaltamääräyksen ( ) mukaan akateeminen rehtori ottaa neliportaisessa uramallissa n ehdotuksesta kliinisen opettajan kolmeksi vuodeksi tai sitä pitemmäksi ajaksi täytettävään tehtävään. Molemmat yleislääketieteen kliinisen opettajan tehtävät ovat merkinnällä A rehtorin vahvistamissa strategisissa henkilöstösuunnitelmissa. Hakemusasiakirjat nähtävänä valmistelijalla (johtava hallintopäällikkö Riitta Keinänen, MD4088) sekä kokouksessa. Tiedekuntaneuvosto totesi, että LL, erikoislääkäri Nina Tusa ja LL, erikoislääkäri Henna Saari täyttävät Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön 30 :ssä kliiniselle opettajalle asetetut kelpoisuusvaatimukset. Tiedekuntaneuvosto päätti

10 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/ (40) esittää akateemiselle rehtorille, että yleislääketieteen kliinisen opettajan tehtäviin (30938 UEF ja UEF) otetaan viiden (5) vuoden määräajaksi lukien LL, erikoislääkäri Nina Tusa ja LL, erikoislääkäri Henna Saari. Määräaikaisuuden perusteena on yksikön ja oppiaineen rakenteellinen kehittäminen ja siihen liittyvä mahdollinen tehtävien uudelleen organisointi. Liitteet 3 Perustelumuistio

11 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/ (40) tiedekunnan Esityksen tekeminen Itä-Suomen yliopiston rehtorille neurologian professorin tehtävän (31298 UEF) osa-aikaisesta (70 %), määräaikaisesta hoitamisesta Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön 11 :n kohdan 11 mukaan n tehtävänä on valita asiantuntijat antamaan lausunto professorin tehtävää hakeneista tai kutsuttavasta sekä tehdä rehtorille ehdotus kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi professorin tehtävään valittavasta. Neurologian professorin tehtävä (31298 UEF): Sijoituspaikka terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos, kliinisen lääketieteen yksikkö. Neurologian professorin tehtävän kohdalla kahden vuoden määräaika ylittyy aiempien tehtävänhoitojen ja jatkoesityksen myötä. Lääketieteen laitos esittää tehtävän hoitajaksi 70 %:n hoito-osuudella ajalle LT, dosentti Pekka Jäkälää. Määräaikaisuuden peruste: Sijaisuus. Kelpoisuus: LT, dosentti Pekka Jäkälä on nimitetty asiantuntijamenettelyn kautta neurodegeneratiivisten sairauksien ja kuntoutuksen osa-aikaiseen (50 %) professorin virkaan viiden (5) vuoden määräajaksi alkaen. Professori Pekka Jäkälä on todettu asiantuntijalausunnoissa kelpoiseksi Itä-Suomen yliopiston neurologian professorin tehtävään vuonna Tiedekuntaneuvosto totesi, että LT, dosentti, erikoislääkäri Pekka Jäkälä täyttää hallintojohtosäännön 30 :ssä professorille säädetyt kelpoisuusvaatimukset. Tiedekuntaneuvosto päätti esittää yliopiston rehtorille, että Itä-Suomen yliopiston neurologian professorin tehtävän (31298 UEF) hoitajaksi 70 %:n hoito-osuudella otetaan ajalle LT, dosentti, erikoislääkäri Pekka Jäkälä. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus.

12 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/ (40) tiedekunnan Professorin, geriatria, tehtävä (31013 UEF): tehtäväntäyttöseloste, kutsumenettelyn käynnistäminen LT, dosentti, erikoislääkäri Eija Lönnroosin kutsumiseksi tähän tehtävään viiden vuoden määräajaksi sekä asiantuntijavalinta Geriatrian professorin tehtävä (31013 UEF) on sijoitettu terveystieteiden tiedekuntaan, lääketieteen laitoksen kliinisen lääketieteen yksikköön. Rehtorin vahvistamassa terveystieteiden tiedekunnan strategisen henkilöstösuunnitelman tarkisteessa kaudelle geriatrian professorin tehtävä on saanut merkinnän A (=vapautuva vakanssi täytettävissä rahatilanteen mukaan). Geriatrin professorin tehtävästä kiinnostuneita pyydettiin julkaistulla kuulutuksella ilmoittautumaan mahdollista kutsumenettelyä varten. Määräaikaan mennessä kiinnostuksensa tehtävää kohtaan ilmaisi kaksi henkilöä: Professori Miia Kivipelto, LT ja ma. professori Eija Lönnroos, LT. Professori Miia Kivipelto ilmoitti lähettämässään sähköpostissa, ettei hän ole enää kiinnostunut po. professorin kokoaikaisesta tehtävästä. Professorin, geriatria, tehtävää (31013 UEF) täytettäessä voidaan käyttää kutsumenettelyä professori Eija Lönnroosin kutsumiseksi tähän tehtävään, kuten lääketieteen laitoksen johtaja professori Jukka Pelkonen ja kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikön johtaja professori Jussi Kauhanen ovat todenneet. Tehtävä täytetään viiden (5) vuoden määräajaksi. Määräaikaisuuden perusteena on sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä meneillään olevat merkittävät uudistukset ja niihin liittyvä alueellinen yhteistyö, jotka saattavat antaa aihetta tarkastella tehtäväkokonaisuutta uudelleen. Kutsumenettelyn perusteena esitetään seuraavaa: Eija Lönnroos on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon v ja lääketieteen tohtorin tutkinnon v Kuopion yliopistossa. Hän on suorittanut Kuopion yliopistossa yleislääketieteen erikoislääkärin tutkinnon v ja geriatrian erikoislääkärin tutkinnon v Lisäksi hänelle on myönnetty kuntoutuksen erityispätevyys (Suomen Lääkäriliitto) v Geriatrian dosentin arvo LT Eija Lönnroosille on myönnetty v Itä-Suomen yliopistosta. Eija Lönnroos on työskennellyt terveyskeskuslääkärinä (Juvan terveyskeskus, ), osastonlääkärinä (Jyväskylän terveyskeskussairaala, ) ja geriatrian erikoislääkärinä (Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, ). Geriatrian kliinisen opettajan tehtävässä Eija Lönnroos on ollut 10/2003 lukien (Kuopion yliopisto 10/ /2007, ma.; 08/2007, toistaiseksi, Kuopion/Itä-Suomen yliopisto) ja hoitanut Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksen tutkimusjohtajan tehtävää ajalla 02/ /2011 sekä geriatrian professorin tehtävää (Kuopion yliopisto 09-12/2009) ja 08/2013 lukien Itä-Suomen yliopistossa. Eija Lönnroosin julkaisuluettelo sisältää 31 vertaisarvioitua tieteellistä alkuperäisartikkelia, viisi (5) katsausartikkelia sekä kuusi (6) vertaisarvioimatonta tieteellistä kirjoitusta ja kolme (3) ammattiyhteisölle suunnattua julkaisua. Hän on ohjannut yhden (1) väitöskirjatyön ja ohjaa parhaillaan viittä (5). Lönnroosin ohjauksessa on valmistunut lisäksi yli 20 pro gradua ja lääketieteeteen syventävien opintojen opinnäytetyötä. Hän on toiminut myös väitöskirjojen esitarkastajana neljä (4) kertaa sekä useiden tieteellisten aikakauslehtien vertaisarvioijana. Ma. professori Eija Lönnroosin cv ja julkaisuluettelo ovat liitteenä 1.

13 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/ (40) Edellä esitetyillä perusteilla professori Eija Lönnroos täyttää kutsumenettelyn edellytykset geriatrian professorin tehtävään. Yliopistolain (558/2009) 33 :n 2 momentin mukaan professorin tehtävä voidaan täyttää kutsusta haettavaksi julistamatta silloin kun tehtävään voidaan kutsua ansioitunut henkilö tai tehtävään valitaan määrärajaksi. Tehtävään voidaan valita kutsusta vain henkilö, joka kiistatta täyttää kelpoisuusvaatimukset. Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön 30 :n 1 momentin mukaan professorin palvelusuhteeseen toistaiseksi tai yli kaksivuotiskaudeksi valittavan tulee olla tieteellisesti tai taiteellisesti pätevä ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito ja, jos se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Hallintojohtosäännön 11 :n kohdan 9 mukaan n tehtävänä on tehdä esitys professorin tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä sekä siitä, vaaditaanko professorilta käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Geriatrian professorin tehtävän tehtäväntäyttöseloste on liitteenä 2. Tehtäväntäyttöseloste sisältää hallintojohtosäännön edellyttämät tehtäväalan ja tehtävämääritykset. Selosteessa edellytetään myös, että geriatrian professorin tehtävään kutsuttavalla tulee olla käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Seloste sisältää myös esityksen siitä, että tehtävää täytettäessä käytetään kutsumenettelyä LT, dosentti, erl Eija Lönnroosin kutsumiseksi tähän tehtävään. Eija Lönnroosin suostumus on liitteenä 3. Asiantuntijavalinta: Yliopistolain (558/2009) 33 :n 3 momentin mukaan hakijoiden ja kutsuttavien kelpoisuudesta ja ansioista on ennen valintaa pyydettävä lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, kun henkilö valitaan toistaiseksi voimassa olevaan tai vähintään kahden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen. Asiantuntijan esteellisyyteen sovelletaan hallintolain (434/2003) :ää. Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön 11 :n kohdan 11 mukaan n tehtävänä on valita asiantuntijat antamaan lausunto professorin tehtävää hakeneista tai kutsuttavasta. Edellyttäen, että Itä-Suomen yliopiston rehtori hyväksyy po. tehtävän tehtäväntäyttöselosteen ja kutsumenettelyn käynnistämisen, tehtäväntäytön asiantuntijoiksi esitetään seuraavia henkilöitä: Professori Timo Strandberg Lääketieteellinen tiedekunta, Clinicum/geriatria Helsingin yliopisto Professori Jaakko Valvanne Lääketieteen yksikkö/geriatria Tampereen yliopisto LT, dosentti, erl Eija Lönnroosilta on kirjallisesti tiedusteltu , onko hänellä hallintolain :ssä mainittuja esteitä tiedekunnan asiantuntijaehdotukselle. Eija Lönnroos on samalla päivämäärällä ilmoittanut sähköpostilla hyväksyvänsä asiantuntijaesityksen.

14 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/ (40) Tiedekuntaneuvosto käsitteli geriatrian professorin tehtävän (31013 UEF) tehtäväntäyttöselosteen (asialistan liite) ja päätti esittää yliopiston rehtorille 1) geriatrian professorin tehtävän tehtäväalan ja tehtävämäärityksen tehtäväntäyttöselosteen mukaisesti; 2) että geriatrian professorilla tulee olla käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan; 3) että geriatrian professorin tehtävä täytetään kutsumenettelyä käyttäen siten, että tehtävään kutsutaan viiden (5) vuoden määräajaksi LT, dosentti, erikoislääkäri Eija Lönnroos. Määräaikaisuuden perusteena on sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä meneillään olevat merkittävät uudistukset ja niihin liittyvä alueellinen yhteistyö, jotka saattavat antaa aihetta tarkastella tehtäväkokonaisuutta uudelleen. Edellyttäen, että rehtori hyväksyy n em. esitykset, päätti lisäksi, että 4) po. tehtäväntäytön asiantuntijoiksi kutsutaan selostusosan mukaisesti professori Timo Strandberg (Helsingin yliopisto) ja professori Jaakko Valvanne (Tampereen yliopisto). Lisäksi valtuutti dekaanin päättämään tarvittaessa mahdollisista vara-asiantuntijoista. Liitteet 4 Liite_1_EL_cv_Julkaisut 5 Liite_2_Tehtäväntäyttöseloste_geriatria_ professori 6 Liite_3_Suostumus_Lönnroos

15 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/ (40) tiedekunnan Professorin, psykiatria, tehtävä (32072 UEF): tehtäväntäyttöseloste, kutsumenettelyn käynnistäminen professori Sari Lindemanin kutsumiseksi tähän tehtävään sekä asiantuntijavalinta Yliopiston rehtorin päätöksellä on Itä-Suomen yliopistoon perustettu alkaen psykiatrian professorin tehtävä (32072 UEF). Tehtävä on sijoitettu terveystieteiden tiedekuntaan, lääketieteen laitoksen kliinisen lääketieteen yksikköön. Psykiatrin professorin tehtävässä on saakka LT, erl, Sari Lindeman. Psykiatrian professorin tehtäviin liittyvistä järjestelyistä on laadittu sopimus Itä-Suomen yliopiston ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa. Professorin, psykiatria, tehtävää (32072 UEF) täytettäessä voidaan käyttää kutsumenettelyä professori, psykiatrian dosentti Sari Lindemanin, kutsumiseksi tähän tehtävään. Tehtävä täytetään osa-aikaisena (hoito-osuus 30 %) viiden (5) vuoden määräajaksi. Määräaikaisen täytön peruste: Tehtävän rahoitus perustuu ulkopuolisten rahoittajien kanssa tehtyyn sopimukseen, jonka jatkuvuudesta sovitaan tehtävään ottamiskauden lopussa uudelleen. Lisäksi meneillään oleva sosiaali- ja terveysalan uudistus saattaa edellyttää tehtävän uudelleen tarkastelua myöhemmin. Kutsumenettelyn perusteena esitetään seuraavaa: Sari Lindeman on valmistunut psykologiksi v Tampereen yliopistosta. Hän on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon (v. 1995) ja lääketieteen tohtorin tutkinnon (v. 1997) Oulun yliopistossa. Hän on suorittanut psykiatrian erikoislääkärin tutkinnon Oulun yliopistossa v. 2002, minkä lisäksi hän on laillistettu psykoterapeutti. LT Sari Lindeman on sekä Oulun ylipiston (v. 2002) että Itä-Suomen yliopiston (v. 2011) dosentti. Hänen on todettu täyttävän sekä psykologian (2006, Jyväskylän yliopisto) että psykiatrian professorin kelpoisuusvaatimukset (2007 ja 2009, Oulun yliopisto; 2012, Itä-Suomen yliopisto). LT, dosentti, erikoislääkäri Sari Lindeman on työskennellyt psykologina ( ), Oulun yliopistossa tutkimusapulaisena (1993), tutkijana (1995), kliinisenä opettajana ( ; 09/ /2012) ja professorina ( /2009), Oulun yliopistollisessa sairaalassa osa-aikaisena ylilääkärinä ( /2008; 02/ /2009) ja on parhaillaan Itä-Suomen yliopiston määräaikaisessa (04/ (2017) psykiatrian professorin tehtävässä. LT, dosentti, erikoislääkäri Sari Lindemanin julkaisuluettelo sisältää 43 kansainvälisissä tieteellisissä julkaisusarjoissa ja kahdeksan (8) kotimaisissa julkaisusarjoissa ilmestynyttä alkuperäisartikkelia sekä neljä (4) katsausartikkelia kotimaisissa lääketieteen sarjoissa. Hän on ohjannut kaksi (2) väitöskirjaa ja ohjaa parhaillaan yhtä (1). Lisäksi hän on ohjannut useita ylempään korkeakoulututkintoon vaadittavia opinnäytetöitä. Sari Lindeman on suorittanut myös pedagogisia opintoja. Professori Sari Lindemanin cv ja julkaisuluettelo ovat liitteenä 1. Edellä esitetyillä perusteilla professori Sari Lindeman täyttää kutsumenettelyn

16 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/ (40) edellytykset psykiatrian professorin tehtävään. Yliopistolain (558/2009) 33 :n 2 momentin mukaan professorin tehtävä voidaan täyttää kutsusta haettavaksi julistamatta silloin kun tehtävään voidaan kutsua ansioitunut henkilö tai tehtävään valitaan määrärajaksi. Tehtävään voidaan valita kutsusta vain henkilö, joka kiistatta täyttää kelpoisuusvaatimukset. Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön 30 :n 1 momentin mukaan professorin palvelusuhteeseen toistaiseksi tai yli kaksivuotiskaudeksi valittavan tulee olla tieteellisesti tai taiteellisesti pätevä ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito ja, jos se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Hallintojohtosäännön 11 :n kohdan 9 mukaan n tehtävänä on tehdä esitys professorin tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä sekä siitä, vaaditaanko professorilta käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Po. psykiatrian professorin tehtävän tehtäväntäyttöseloste on liitteenä 2. Tehtäväntäyttöseloste sisältää hallintojohtosäännön edellyttämät tehtäväalan ja tehtävämääritykset. Selosteessa edellytetään myös, että psykiatrian professorin tehtävään kutsuttavalla tulee olla käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Seloste sisältää myös esityksen siitä, että tehtävää täytettäessä käytetään kutsumenettelyä professori Sari Lindemanin kutsumiseksi psykiatrian professorin tehtävään viiden (5) vuoden määräajaksi tehtävän hoito-osuuden ollessa 30 %. Sari Lindemanin suostumus on liitteenä 3. Asiantuntijavalinta: Yliopistolain (558/2009) 33 :n 3 momentin mukaan hakijoiden ja kutsuttavien kelpoisuudesta ja ansioista on ennen valintaa pyydettävä lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, kun henkilö valitaan toistaiseksi voimassa olevaan tai vähintään kahden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen. Asiantuntijan esteellisyyteen sovelletaan hallintolain (434/2003) :ää. Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön 11 :n kohdan 11 mukaan n tehtävänä on valita asiantuntijat antamaan lausunto professorin tehtävää hakeneista tai kutsuttavasta. Edellyttäen, että Itä-Suomen yliopiston rehtori hyväksyy po. tehtävän tehtäväntäyttöselosteen ja kutsumenettelyn käynnistämisen, tehtäväntäytön asiantuntijoiksi esitetään seuraavia henkilöitä: Professori (emeritus) Raimo K. R. Salokangas Turun yliopisto Professori (emeritus) Matti Joukamaa Tampereen yliopisto Professori Sari Lindemanilta on kirjallisesti tiedusteltu , onko hänellä hallintolain :ssä mainittuja esteitä tiedekunnan asiantuntijaehdotukselle. Sari Lindeman on hyväksynyt sähköpostilla asiantuntijaesityksen.

17 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/ (40) Tiedekuntaneuvosto käsitteli psykiatrian professorin tehtävän (32072 UEF) tehtäväntäyttöselosteen (asialistan liite) ja päätti esittää yliopiston rehtorille 1) psykiatrian professorin tehtävän tehtäväalan ja tehtävämäärityksen tehtäväntäyttöselosteen mukaisesti; 2) että psykiatrian professorilla tulee olla käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan; 3) että psykiatrian professorin tehtävä täytetään kutsumenettelyä käyttäen siten, että tehtävään kutsutaan viiden (5) vuoden määräajaksi 30 %:n hoito-osuudella professori, LT, dosentti, erikoislääkäri Sari Lindeman. Määräaikaisuuden peruste: Tehtävän rahoitus perustuu ulkopuolisten rahoittajien kanssa tehtyyn sopimukseen, jonka jatkuvuudesta sovitaan tehtävään ottamiskauden lopussa uudelleen. Lisäksi meneillään oleva sosiaali- ja terveysalan uudistus saattaa edellyttää tehtävän uudelleen tarkastelua myöhemmin. Edellyttäen, että rehtori hyväksyy n em. esitykset, päätti lisäksi, että 4) po. tehtäväntäytön asiantuntijoiksi kutsutaan selostusosan mukaisesti professori (emeritus) Raimo K. R. Salokangas (Turun yliopisto) ja professori (emeritus) Matti Joukamaa (Tampereen yliopisto). Lisäksi valtuutti dekaanin päättämään tarvittaessa mahdollisista vara-asiantuntijoista. Liitteet 7 Liite_1_Lindeman_cv_julkaisut 8 Liite_2_Psykiatria_ professori_32072_tehtäväntäyttöseloste 9 LIite_3_Suostumus kutsumenettelyn käyttöön

18 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/ (40) tiedekunnan Professorin, hammaslääketieteellinen radiologia, tehtävä (32155 UEF): tehtäväntäyttöseloste, kutsumenettelyn käynnistäminen HLT, erikoishammaslääkäri, dosentti Sisko Huumosen kutsumiseksi tähän tehtävään sekä asiantuntijavalinta Yliopiston rehtori on hyväksyessään terveystieteiden tiedekunnan strategisen henkilöstösuunnitelman tarkisteen kaudelle päättänyt, että lääketieteen laitoksen hammaslääketieteen yksikköön sijoitettu hammaslääketieteellisen radiologian yliopisto-opettajan avoimena oleva tehtävä (32155 UEF) muutetaan professorin tehtäväksi. Po. professorin tehtävä rahoitetaan aluksi yhdessä Itä-Suomen yliopiston ja Oulun yliopiston kanssa tarkoituksena vahvistaa hammaslääketieteellisen radiologian koulutusta ja tutkimusta molemmissa yliopistoissa. Tehtävään otettava professori on työsuhteessa Itä-Suomen yliopistoon, jossa käyttää työajastaan 80 %. Loput 20 % työajasta kohdentuu Oulun yliopistoon, joka kattaa laskua vastaan vastaavan osuuden työntekijän palkkakustannuksista. Yliopistojen välinen sopimus tehtäväjärjestelyistä ja kustannusten jakamisesta on laadittu viiden (5) vuoden määräajaksi. Professorin, hammaslääketieteellinen radiologia, tehtävää (32155 UEF) täytettäessä voidaan käyttää kutsumenettelyä HLT, erikoishammaslääkäri, dosentti Sisko Huumosen kutsumiseksi tähän tehtävään. Hammaslääketieteellinen radiologia osana diagnostiikkaa on yksi keskeinen hammaslääketieteen osa-alue ja sen merkitys teknologian kehittyessä tullee tulevaisuudessa vain korostumaan. Tehtävä täytetään siten toistaiseksi. Kutsumenettelyn perusteena esitetään seuraavaa: Sisko Huumonen on suorittanut Oulun yliopistossa hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon v ja hammaslääketieteen tohtorin tutkinnon v Hänelle on myönnetty laillistetun hammaslääkärin oikeudet paitsi Suomessa (1986), myös Ruotsissa (Swedish National Board of Health and Welfare, 2002) ja Norjassa (The Norwegian Registration Authority for Health Personnel, 2007). Sisko Huumonen on suorittanut hammaslääketieteellisen radiologian erikoislääkärin tutkinnon v Oulun yliopistossa ja v Ruotsissa (Swedish National Board of Health and Welfare). Norjassa hänet on laillistettu toimimaan suun ja kasvojen alueen erikoishammaslääkärinä v Turun yliopisto on myöntänyt HLT, erikoishammaslääkäri Sisko Huumoselle v hammaslääketieteellisen radiologian dosentin arvon. Sisko Huumonen on työskennellyt vuosina terveyskeskushammaslääkärinä. Sen jälkeen ajalla /2001 hän on toiminut Oulun yliopistossa ensin tutkimusapulaisena ( ), sittemmin lehtorina ( ja 04-06/2001) ja erikoistuvana hammaslääkärini ( ). Hän on ollut vierailevana tutkijana Scandinavian Institute of Dental Materials instituutissa (Oslo, Norja) vuosina , lehtorina ja kliinisenä opettajana (lecturer and clinical instructur; The Specialist Clinic for Oral and Maxillofacial Radiology at the Public Dental Service Götegorg) Göteborgissa, Ruotsissa, vuosina ja toiminut myös suun ja kasvojen alueen oa. erikoishammaslääkärinä (Troms Fylkeskommune Tannhelseetaten, Tromsø) Tromsassa, Norjassa, vuosina Tromssan yliopistossa (Institute of Clinical Dentistry) Sisko Huumonen on ollut Associate Professorin tehtävässä vuosina , ja vuodesta 2010 alkaen yliopistonlehtorina Turun yliopistossa ja hammaslääketieteellisen radiologian oa. erikoishammaslääkärinä

19 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/ (40) Turun yliopistollisessa keskussairaalassa. Dosentti, HLT, erikoishammaslääkäri Sisko Huumosella on opetuskokemusta Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Hän on suorittanut myös pedagogisia opintoja. Väitöskirjoja Sisko Huumonen on ohjannut kaksi (2) ja ohjaa parhaillaan kolmea (3) väitöskirjaansa valmistelevaa hammaslääketieteen jatko-opiskelijaa. Hänen julkaisuluettelonsa sisältää 30 tieteellistä alkuperäisartikkelia kansainvälisissä julkaisusarjoissa, seitsemän (7) katsausartikkelia, joista kaksi (2) kotimaisia, ja kolme (3) muuta nimikettä. HLT, erikoishammaslääkäri, dosentti Sisko Huumosen cv ja julkaisuluettelo ovat liitteenä 1. Edellä esitetyillä perusteilla HLT, erikoislääkäri, dosentti Sisko Huumonen täyttää kutsumenettelyn edellytykset hammaslääketieteellisen radiologian professorin tehtävään. Yliopistolain (558/2009) 33 :n 2 momentin mukaan professorin tehtävä voidaan täyttää kutsusta haettavaksi julistamatta silloin kun tehtävään voidaan kutsua ansioitunut henkilö tai tehtävään valitaan määrärajaksi. Tehtävään voidaan valita kutsusta vain henkilö, joka kiistatta täyttää kelpoisuusvaatimukset. Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön 30 :n 1 momentin mukaan professorin palvelusuhteeseen toistaiseksi tai yli kaksivuotiskaudeksi valittavan tulee olla tieteellisesti tai taiteellisesti pätevä ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito ja, jos se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Hallintojohtosäännön 11 :n kohdan 9 mukaan n tehtävänä on tehdä esitys professorin tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä sekä siitä, vaaditaanko professorilta käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Hammaslääketieteellisen radiologian professorin tehtävän tehtäväntäyttöseloste on liitteenä 2. Tehtäväntäyttöseloste sisältää hallintojohtosäännön edellyttämät tehtäväalan ja tehtävämääritykset. Selosteessa edellytetään myös, että hammaslääketieteellisen radiologian professorin tehtävään kutsuttavalla tulee olla käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Seloste sisältää myös esityksen siitä, että tehtävää täytettäessä käytetään kutsumenettelyä HLT, erikoishammaslääkäri, dosentti Sisko Huumosen kutsumiseksi tähän tehtävään. Sisko Huumosen suostumus kutsumenettelyn käytölle on liitteenä 3. Asiantuntijavalinta: Yliopistolain (558/2009) 33 :n 3 momentin mukaan hakijoiden ja kutsuttavien kelpoisuudesta ja ansioista on ennen valintaa pyydettävä lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta, kun henkilö valitaan toistaiseksi voimassa olevaan tai vähintään kahden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen. Asiantuntijan esteellisyyteen sovelletaan hallintolain (434/2003) :ää. Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön 11 :n kohdan 11 mukaan n tehtävänä on valita asiantuntijat antamaan lausunto professorin tehtävää hakeneista tai kutsuttavasta. Edellyttäen, että Itä-Suomen yliopiston rehtori hyväksyy po. tehtävän tehtäväntäyttöselosteen ja kutsumenettelyn käynnistämisen, tehtäväntäytön

20 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/ (40) asiantuntijoiksi esitetään seuraavia henkilöitä: Professori Taina Autti Helsingin yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta, Kliiniset osastot/radiologia Professori Ann Wenzel Aarhus University Department of Dentistry and Oral Health - Department of Oral Radiology Aarhus, Denmark HLT, erikoishammaslääkäri, dosentti Sisko Huumoselta on kirjallisesti tiedusteltu , onko hänellä hallintolain :ssä mainittuja esteitä tiedekunnan asiantuntijaehdotukselle. Sisko Huumonen on hyväksynyt sähköpostilla asiantuntijaesityksen. Tiedekuntaneuvosto käsitteli professorin, hammaslääketieteellinen radiologia, tehtävän (32155 UEF) tehtäväntäyttöselosteen (asialistan liite) ja päätti esittää yliopiston rehtorille 1) hammaslääketieteellisen radiologian professorin tehtävän tehtäväalan ja tehtävämäärityksen tehtäväntäyttöselosteen mukaisesti; 2) että hammaslääketieteellisen radiologian professorilla tulee olla käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan; 3) että hammaslääketieteellisen radiologian professorin tehtävä täytetään kutsumenettelyä käyttäen siten, että tehtävään kutsutaan toistaiseksi HLT, dosentti, erikoishammaslääkäri Sisko Huumonen. Edellyttäen, että rehtori hyväksyy n em. esitykset, päätti lisäksi, että 4) po. tehtäväntäytön asiantuntijoiksi kutsutaan selostusosan mukaisesti professori Taina Autti (Helsingin yliopisto) ja professori Ann Wenzel (Aarhus University, Denmark). Lisäksi valtuutti dekaanin päättämään tarvittaessa mahdollisista vara-asiantuntijoista. Liitteet 10 Liite_1_Sisko_Huumonen_cv_julkaisut 11 Liite_2_Tehtäväntäyttöseloste_hammaslääketieteellinen radiologia_ professori 12 Liite_3_Suostumus_SH

21 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/ (40) tiedekunnan Sisätautien professorin tehtävä (32073 UEF) tehtäväntäyttöseloste: tehtäväalasta, tehtäväpiiristä sekä käytännöllisestä perehtyneisyydestä päättäminen Yliopiston rehtorin päätöksellä on Itä-Suomen yliopistoon perustettu alkaen sisätautien professorin tehtävä (vaativuustaso 8-10/opetus- ja tutkimushenkilöstö). Tehtävän sijoitusyksikkö on terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos, kliinisen lääketieteen yksikkö (työskentelypaikka: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Keski-Suomen keskussairaala). Sisätautien professorin tehtävä on tarkoitus julistaa julkisesti haettavaksi ja täyttää viiden (5) vuoden määräajaksi. Määräaikaisen täytön peruste: professuuri perustuu ulkopuolisen rahoittajan (Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä) kanssa tehtyyn sopimukseen, jonka jatkuvuudesta sovitaan tehtävään ottamiskauden lopussa uudelleen ao. kuntayhtymän kanssa. Lisäksi meneillään oleva sosiaali- ja terveysalan uudistus saattaa edellyttää tehtävän uudelleen tarkastelua myöhemmin. Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön 30 :n 1 momentin mukaan professorin palvelusuhteeseen toistaiseksi tai yli kaksivuotiskaudeksi valittavan tulee olla tieteellisesti tai taiteellisesti pätevä ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito ja, jos se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Hallintojohtosäännön 11 :n kohdan 9 mukaan n tehtävänä on tehdä esitys professorin tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä sekä siitä, vaaditaanko professorilta käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Sisätautien professorin tehtävän tehtäväntäyttöseloste sisältää hallintojohtosäännön edellyttämät tehtäväalan ja tehtävämääritykset. Selosteessa edellytetään, että po. professorin tehtävänhaltijalla tulee olla käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Tehtäväntäyttöseloste on liitteenä. Tiedekuntaneuvosto käsitteli sisätautien professorin tehtävän (32073 UEF) tehtäväntäyttöselosteen ja päätti esittää yliopiston rehtorille 1) sisätautien professorin tehtävän tehtäväalan ja tehtävämäärityksen tehtäväntäyttöselosteen mukaisesti; 2) että sisätautien professorilta edellytetään käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtäväalaan; 3) että sisätautien professorin tehtävä julistetaan julkisesti haettavaksi ja tehtävä täytetään viiden (5) vuoden määräajaksi. Määräaikaisen täytön peruste: Professuuri perustuu ulkopuolisen rahoittajan (Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä) kanssa tehtyyn sopimukseen, jonka jatkuvuudesta sovitaan tehtävään ottamiskauden lopussa uudelleen ao. kuntayhtymän kanssa. Lisäksi meneillään oleva sosiaali- ja terveysalan uudistus saattaa edellyttää tehtävän

22 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/ (40) uudelleen tarkastelua myöhemmin. Liitteet 13 Liite_Sisätautien prof teht seloste

23 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/ (40) tiedekunnan Esityksen tekeminen Itä-Suomen yliopiston rehtorille FT, dosentti Pasi Soinisen ottamisesta apulaisprofessorin, farmaseuttinen kemia, erityisesti NMR-analytiikka (Tenure Track) tehtävään (32242 UEF) FT, dosentti Pasi Soininen on otettu farmasian laitokselle sijoitettuun yliopistotutkijan, farmaseuttinen kemia, erityisesti NMR-analytiikka, tenure track tehtävään (32242 UEF) ajalle Kauden ollessa nyt päättymäisillään on tiedekunnan Tenure track toimikunta arvioinut pitämässään kokouksessa yliopistotutkija (Tenure Track) Pasi Soinisen ansioita ja todennut, että edellytykset siirtyä vakinaistamispolun seuraavalle tasolle ovat hänen kohdallaan olemassa. Vakinaistamispolun periaatteet ja yleiset tasolta toiselle siirtymisen kriteerit ovat luettavissa osoitteessa Tenure track toimikunnan tarkasteltavina olleet FT, dosentti Pasi Soinisen cv ja julkaisuluettelo ovat liitteinä 1 ja 2. Hallintojohtosäännön 30,3 :n mukaan vakinaistamispolun mukaiseen apulaisprofessorin palvelussuhteeseen valittavalla tulee olla soveltuva tohtorin tutkinto ja hyvä opetustaito sekä edellytykset määräajassa täyttää professorin palvelussuhteen kelpoisuusvaatimukset. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava opetusta (Asetus 770/2009). Tiedekunnan dekaani myöntää erivapauden yliopistoasetuksen kielitaitovaatimuksiin (hallintojohtosääntö 32 ). Dekaani on päättänyt , että FT, dosentti Pasi Soinisen ei ole tarpeen antaa opetusnäytettä (hjs 12,6 ). Apulaisprofessorin, farmaseuttinen kemia, erityisesti NMR-analytiikka (Tenure Track) tehtävä (32242 UEF) täytetään ajalle Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen tutkimus- ja opetustehtävä (Tenure Track). Itä-Suomen yliopiston toimivaltamääräyksen mukaan tekee esityksen yliopiston rehtorille apulaisprofessorin tehtävään otettavasta henkilöstä. Tehtävään otettavan kanssa laaditaan työsopimuksen liitteeksi täsmentävä sopimus vakinaistamispolun seuraavalle tasolle siirtymisen arviointikriteereistä. Tiedekuntaneuvosto totesi, että FT, dosentti Pasi Soininen täyttää Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön 30 :ssä apulaisprofessorille säädetyt kelpoisuusvaatimukset. Tiedekuntaneuvosto päätti esittää yliopiston rehtorille, että apulaisprofessorin (Tenure Track), farmaseuttinen kemia, erityisesti NMR-analytiikka, tehtävään (32242 UEF) otetaan ajalle FT, dosentti Pasi Soininen. Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen tutkimusja opetustehtävä (Tenure Track). Liitteet 14 Liite_1_Soininen_cv 15 Liite_2_Soininen_publications

24 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/ (40)

25 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/ (40) tiedekunnan Esityksen tekeminen Itä-Suomen yliopiston rehtorille yleislääketieteen professorin tehtävän (31018 UEF) osa-aikaisesta (50 %), määräaikaisesta hoitamisesta Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön 11 : kohdan 11 mukaan n tehtävänä on valita asiantuntijat antamaan lausunto professorin tehtävää hakeneista tai kutsuttavasta sekä tehdä rehtorille ehdotus kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi professorin tehtävään valittavasta. Yleislääketieteen professorin tehtävä (31018 UEF): Sijoituspaikka terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos, kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen laitos. Professori työskentelee Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yleislääketieteen yksikössä. Yleislääketieteen professorin tehtävän kohdalla kahden vuoden määräaika ylittyy aiempien tehtävänhoitojen ja jatkoesityksen myötä. Lääketieteen laitos esittää tehtävän hoitajaksi 50 % hoito-osuudella ajalle professori Mauno Vanhalaa. Määräaikaisuuden peruste: Avoimen tehtävä hoito. Kelpoisuus: Professori Mauno Vanhala on nimitetty asiantuntijamenettelyn kautta yleislääketieteen professorin virkaan/tehtävään ajalle Tiedekuntaneuvosto totesi, että professori Mauno Vanhala täyttää hallintojohtosäännön 30 :ssä professorille säädetyt kelpoisuusvaatimukset. Tiedekuntaneuvosto päätti esittää yliopiston rehtorille, että Itä-Suomen yliopiston yleislääketieteen professorin tehtävän (31018 UEF) hoitajaksi 50 %:n hoito-osuudella otetaan ajalle professori Mauno Vanhala. Määräaikaisuuden perusteena on avoimen tehtävän hoito.

26 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/ (40) tiedekunnan Lastentautien dosentin arvon myöntäminen LT, erikoislääkäri Hanna Huopiolle LT, erikoislääkäri Hanna Huopio on esittänyt ( ), että hänelle myönnettäisiin lastentautien dosentin arvo Itä-Suomen yliopistossa terveystieteiden tiedekunnassa. tiedekunnan päätti kokouksessaan , että lastentautien dosentuuri on tarkoituksenmukainen opetuksen ja tutkimuksen kannalta ja päätti kutsua professori Harri Niinikosken (Turun yliopisto) ja dosentti Tiina Laineen (Helsingin yliopisto) antamaan lausunto LT, erikoislääkäri Hanna Huopion tieteellisestä pätevyydestä hakemaansa dosentuuriin. Professori Harri Niinikoski on antanut lausuntonsa ja dosentti Tiina Laine Molemmat asiantuntijat pitävät LT, erikoislääkäri Hanna Huopiota tieteellisesti pätevänä hakemaansa dosentuuriin ja puoltavat dosentin arvon myöntämistä. Asiantuntijoiden lausunnot ovat liitteenä. Yliopistolain (558/2009) 89 :n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito. Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön 11 :n kohdan 12 mukaan n tehtävänä on päättää dosentin arvon myöntämisestä sekä dosentin arvoa hakeneesta pyydettävistä asiantuntijalausunnoista. Yliopistolain 558/2009 mukaan dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito. Tiedekuntaneuvosto kuuntelee ja arvostelee asialistan 3 kohdalla LT, erikoislääkäri Hanna Huopion opetusnäytteen hakemaansa dosentin arvoa varten. Edellyttäen, että hyväksyy hakijan opetusnäytteen vähintään arvosanalla "hyvä", LT, erikoislääkäri Hanna Huopio täyttää yliopiston 89 :ssä dosentilta vaadittavan kelpoisuuden sekä terveystieteiden tiedekunnan dosentuuriohjeen dosentin arvoon vaadittavat kriteerit. Tiedekuntaneuvosto totesi, että LT, erikoislääkäri Hanna Huopio täyttää yliopistolain 89 :ssä dosentilta vaadittavan kelpoisuuden sekä terveystieteiden tiedekunnan dosentuuriohjeen dosentin arvoon vaadittavat kriteerit ja päätti myöntää LT, erikoislääkäri Hanna Huopiolle lastentautien dosentin arvon. Liitteet 16 lausunnot_hanna Huopio

27 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/ (40) tiedekunnan Neurofarmakologian dosentin arvon myöntäminen PhD Sárka Lehtoselle PhD Sárka Lehtonen on esittänyt, että hänelle myönnettäisiin neurofarmakologian dosentin arvo Itä-Suomen yliopistossa terveystieteiden tiedekunnassa. tiedekunnan päätti kokouksessaan , että neurofarmakologian dosentuuri on tarkoituksenmukainen opetuksen ja tutkimuksen kannalta ja päätti, että asiantuntijoiksi antamaan lausunto PhD Sárka Lehtosen tieteellisestä pätevyydestä hakemaansa dosentuuriin kutsutaan tutkimusjohtaja Mikko Airavaara (Helsingin yliopisto) ja professori Raimo K. Tuominen (Helsingin yliopisto). Tutkimusjohtaja Mikko Airavaara on antanut lausuntonsa ja professori Raimo K. Tuominen Molemmat asiantuntijat pitävät PhD Sárka Lehtosta tieteellisesti pätevänä hakemaansa dosentuuriin ja puoltavat dosentin arvon myöntämistä. Asiantuntijoiden lausunnot ovat liitteenä. Yliopistolain (558/2009) 89 :n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito. Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön 11 :n kohdan 12 mukaan n tehtävänä on päättää dosentin arvon myöntämisestä sekä dosentin arvoa hakeneesta pyydettävistä asiantuntijalausunnoista. Yliopistolain 558/2009 mukaan dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito. tiedekunnan dosenttitoimikunta on todennut käsitellessään PhD Sárka Lehtosen hakemusta, että koska hakijalla on riittävästi aiempaa opetuskokemusta ei häneltä ole tarpeen pyytää opetusnäytettä. Hakija PhD Sárka Lehtonen täyttää yliopistolain 89 :ssä dosentilta vaadittavan kelpoisuuden sekä terveystieteiden tiedekunnan dosentuuriohjeen dosentin arvoon vaadittavat kriteerit. Tiedekuntaneuvosto totesi, että PhD Sárka Lehtonen täyttää yliopistolain 89 :ssä dosentilta vaadittavan kelpoisuuden sekä terveystieteiden tiedekunnan dosentuuriohjeen dosentin arvoon vaadittavat kriteerit ja päätti myöntää PhD Sárka Lehtoselle neurofarmakologian dosentin arvon. Liitteet 17 lausunnot_?árka Lehtonen

Sisätautien professorin tehtävä (32073 UEF/vaati 8-10): tehtäväntäyttöseloste

Sisätautien professorin tehtävä (32073 UEF/vaati 8-10): tehtäväntäyttöseloste Sisätautien professorin tehtävä (32073 UEF/vaati 8-10): tehtäväntäyttöseloste Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on käsitellyt selosteen kokouksessaan 23.11.2016. 1. Tehtävän ala, tehtävämääritys

Lisätiedot

Ortodontian professorin tehtävä (32038 UEF): tehtäväseloste

Ortodontian professorin tehtävä (32038 UEF): tehtäväseloste Ortodontian professorin tehtävä (32038 UEF): tehtäväseloste Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto käsitellyt selosteen kokouksessaan 25.3.2015. 1. Tehtävän ala, tehtävämääritys sekä tehtävän

Lisätiedot

Yleislääketieteen professorin tehtävä (31018 UEF) tehtäväntäyttöseloste

Yleislääketieteen professorin tehtävä (31018 UEF) tehtäväntäyttöseloste Yleislääketieteen professorin tehtävä (31018 UEF) tehtäväntäyttöseloste Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto käsitellyt selosteen kokouksessaan 28.1.2015. 1. Tehtävän ala, tehtävämääritys sekä

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 8/ (12)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 8/ (12) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 8/2017 1 (12) 20.09.2017 Terveystieteiden tiedekunnan Aika 20.09.2017, 14:15-14:30 Paikka Ca3036 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Soininen Hilkka dekaani, puheenjohtaja

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 8/ (29)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 8/ (29) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 8/2016 1 (29) 14.09.2016 tiedekunnan Aika 14.09.2016, 14:15-15:50 Paikka ME100 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Soininen Hilkka dekaani, puheenjohtaja 1-3, 6-21 Tuomainen

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Professori, xxxx, xxxx laitos. Tehtävää koskevat tiedot XXXX. Tehtävän kelpoisuusvaatimukset

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Professori, xxxx, xxxx laitos. Tehtävää koskevat tiedot XXXX. Tehtävän kelpoisuusvaatimukset Professori, xxxx, xxxx laitos Tehtävää koskevat tiedot XXXX Tehtävän kelpoisuusvaatimukset Professorin tehtävistä säädetään yliopistolain 33 :ssä (558/2009). Professorin tulee harjoittaa ja ohjata tieteellistä

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/ (17)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/ (17) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2016 1 (17) 30.03.2016 tiedekunnan Aika 30.03.2016, 14:15-15:00 Paikka ME201 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Soininen Hilkka dekaani, puheenjohtaja 1-15 Forsberg Markus

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/2014 1 (38)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/2014 1 (38) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/2014 1 (38) 26.11.2014 Terveystieteiden tiedekunnan Aika 26.11.2014, 14:15-15:40 Paikka Me-220 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Soininen Hilkka dekaani, puheenjohtaja

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 9/ (19)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 9/ (19) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 9/2016 1 (19) 19.10.2016 tiedekunnan Aika 19.10.2016, 14:15-15:35 Paikka ME201 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Soininen Hilkka dekaani, puheenjohtaja 1-14 Ketolainen

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/ (26)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/ (26) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2017 1 (26) 19.04.2017 Aika 19.04.2017, 14:15-15:15 Paikka MD300 (Mediteknia, 3. krs) Osallistujat Pöytäkirjan vakuudeksi Nimi Tehtävä Läsnäolo Soininen Hilkka dekaani,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011 Kokous: Keskiviikko 26.1.2011 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 4 (FL227) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

Kokouksen 12 / 2009 asialista

Kokouksen 12 / 2009 asialista Kokouksen 12 / 2009 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Kasvatustieteiden tiedekunnan esitys yliopiston rehtorille dekaanin nimeämisestä 4. Esitys lisäjäsenten määräämiseksi

Lisätiedot

1/5. Tampereen yliopiston henkilöstöjohtosääntö

1/5. Tampereen yliopiston henkilöstöjohtosääntö 1/5 Tampereen yliopiston henkilöstöjohtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus hyväksynyt. Tämä henkilöstöjohtosääntö luo edellytykset yliopiston henkilöstön ottamiselle

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi dekaani ja sihteerit. Päätös: Esityksen mukainen.

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi dekaani ja sihteerit. Päätös: Esityksen mukainen. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokous: Keskiviikko 23.1.2013 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 4 (FL227) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 1/ (30)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 1/ (30) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 1/2017 1 (30) 25.01.2017 Terveystieteiden tiedekunnan Aika 25.01.2017, 14:15-15:00 Paikka MD300 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Ketolainen Jarkko professori, jäsen 1-20

Lisätiedot

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros).

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros). LAPIN YLIOPISTO 1 Tuula Tolppi 341 3236 keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin

Lisätiedot

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Pöytäkirja 6A/2016 1 (5) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 15.6.2016 klo 9.15 10.30 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/2014 1 (<SM>)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/2014 1 (<SM>) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/2014 1 () 26.08.2014 tiedekunnan Aika 26.08.2014, 14:15-15:55 Paikka CA 2053 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Soininen Hilkka dekaani, puheenjohtaja 1-18, 20-22

Lisätiedot

Paikka Uno Harva -sali, Assistentinkatu 7, 4. krs, huone 499

Paikka Uno Harva -sali, Assistentinkatu 7, 4. krs, huone 499 Pöytäkirja 6A/2015 1 (5) Johtokunnan kokous Aika maanantai 15.6.2015 klo 9.15 9.50 Paikka Uno Harva -sali, Assistentinkatu 7, 4. krs, huone 499 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö Läsnä Henri

Lisätiedot

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/ (33)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/ (33) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2017 1 (33) 22.03.2017 Aika 22.03.2017, 14:15-15:25 Paikka ME201 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Soininen Hilkka dekaani, puheenjohtaja 1-27 Ketolainen Jarkko professori,

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/ (32)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/ (32) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/2017 1 (32) 31.05.2017 Aika 31.05.2017, 14:15-15:30 Paikka ME201 Osallistujat Pöytäkirjan vakuudeksi Nimi Tehtävä Läsnäolo Soininen Hilkka dekaani, puheenjohtaja 1-2,

Lisätiedot

0 U L U N YLI OPISTO UNIVERSITY of OULU

0 U L U N YLI OPISTO UNIVERSITY of OULU BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILAAKETIETEEN TIEDEKUNNAN TIEDEKUNTAHALLITUS 0 U L U N YLI OPISTO BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILAA KETIETEEN TIEDEKUNNAN TIEDEKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS Aika 14.4.20 14 kello 13:00 Paikka Kokoushuone

Lisätiedot

Tampereen yliopiston henkilöstöjohtosääntö

Tampereen yliopiston henkilöstöjohtosääntö 15.11.2010 1/6 Tampereen yliopiston henkilöstöjohtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n 2 momentin 8 kohdan, 31 :n ja 33 :n 3 momentin nojalla Tampereen yliopiston hallitus hyväksynyt 15.11.2010. Tämä

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 8/2009, 30.9.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet ja valittavien opiskelijoiden

Lisätiedot

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö Kokouksen sihteeri Helena Juntunen KOKOUSKUTSU gsm 040 4844 111 Privatel 83 2409 (email: Helena.Juntunen(at)ulapland.fi) 9.12.2009 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

Lisätiedot

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Pöytäkirja 6A/2011 1 (5) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 1.6.2011 klo 9.15 10.15 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö

Lisätiedot

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely:

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely: Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 14 17.02.2016 Tiedekunnassa vapautuneiden tehtävien tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleenmäärittelyn hyväksyminen Valmistelija hallintopäällikkö Kari Korhonen

Lisätiedot

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

Lisätiedot

URALLA ETENEMINEN KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNASSA

URALLA ETENEMINEN KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNASSA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Hyväksytty kasvatustieteiden johtokunnan kokouksessa 3.12.2014 Tekniset korjaukset 20.1.2017 URALLA ETENEMINEN KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNASSA Tampereen yliopistossa on tavoitteena

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 1/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 1/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 1/2017 1 25.01.2017 Aika 25.01.2017, 10:15-10:51 Paikka Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Filppula Markku

Lisätiedot

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Asialista 3A/2015 1 (5) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 11.3.2015 klo 9.15 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö Jäsenet

Lisätiedot

Sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä Hallintopäällikkö Matti Pylvänäinen, ,

Sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä Hallintopäällikkö Matti Pylvänäinen, , JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 9/2013 Kokous: Keskiviikko 16.10.2013 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 5 (FL226) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 3/2009, 18.3.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. KTT Janne Järvisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimenpiteet 4. FT

Lisätiedot

Dosentin arvoa henkilö on oikeutettu käyttämään myös eläkkeelle siirryttyään.

Dosentin arvoa henkilö on oikeutettu käyttämään myös eläkkeelle siirryttyään. 1/4 OHJEET DOSENTIN ARVOA HAKEVILLE 1. Kelpoisuusvaatimukset Yliopistolain (558/2009) 89 :n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan,

Lisätiedot

Päivitysvastuu: Hallintojohtaja. SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä

Päivitysvastuu: Hallintojohtaja. SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Päivitysvastuu: Hallintojohtaja SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä 16.12.2009) Tehtävät Professorin

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2017 1 16.03.2017 Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto Aika 16.03.2017, 10:15-11:02 Paikka Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Osallistujat

Lisätiedot

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Pöytäkirja 12A/2012 1 (5) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 12.12.2012 klo 9.15 9.30 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/2015 1

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/2015 1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/2015 1 16.11.2015 Aika 16.11.2015, 13:00-13:13 Paikka AU300 Joensuun kampus; Sn3097 Kuopion kampus Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Siiskonen Harri puheenjohtaja 1-5

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 6/2011

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 6/2011 LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 6/2011 Aika Paikka tiistaina 18.10.2011 klo 13.15 alkaen luonnontieteellisen tiedekunnan kokoushuone YL136-1 Käsiteltävät asiat Hallintopäällikön

Lisätiedot

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Hallitus 25.1.2012 Päivitysvastuu: hallintojohtaja OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRYTOINTISÄÄNTÖ 1 luku Tehtävät 1 Professorin tehtävät Professorin tehtävistä

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2008 Aika Tiistaina 1.4.2008 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 7/2011

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 7/2011 LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 7/2011 Aika Paikka torstaina 15.12.2011 klo 13.15 alkaen luonnontieteellisen tiedekunnan kokoushuone YL136-1 Käsiteltävät asiat Hallintopäällikön

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/2017 1

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/2017 1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/2017 1 09.10.2017 Aika 09.10.2017, 13:00-13:35 Paikka AU300 / SN101 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Rissanen Sari puheenjohtaja 1-5 Saranto Kaija professori, jäsen

Lisätiedot

torstaina klo 9.00 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa (Pöykkölä, Laajakaista 3, talo B, osa C, 3. krs, F2018).

torstaina klo 9.00 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa (Pöykkölä, Laajakaista 3, talo B, osa C, 3. krs, F2018). Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin torstaina 15.12.2011 klo 9.00 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa (Pöykkölä,

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 9/ (25)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 9/ (25) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 9/2015 1 (25) 28.10.2015 tiedekunnan Aika 28.10.2015, 14:15-15:50 Paikka ME201 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Soininen Hilkka dekaani, puheenjohtaja 1-13, 15-21 Ketolainen

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 2/2017 1

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 2/2017 1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 2/2017 1 11.04.2017 Aika 11.04.2017, 10:00-12:25 Paikka Joensuun kampus, Natura-rakennus N111 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Elorinne Anna-Liisa professori, jäsen poissa

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/ (38)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/ (38) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/2016 1 (38) 25.05.2016 tiedekunnan Aika 25.05.2016, 14:15-15:55 Paikka ME201 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Soininen Hilkka dekaani, puheenjohtaja 1-29 Forsberg Markus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HUMANISTIS-YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 TIEDEKUNTANEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HUMANISTIS-YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 TIEDEKUNTANEUVOSTO JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HUMANISTIS-YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 TIEDEKUNTANEUVOSTO Kokous: Keskiviikkona 14.9.2016 klo 10 Lyhty Jäsenet: Läsnä: Päätös: Dekaani Minna-Riitta Luukka,

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 8/2010 tiistaina klo (KTK314)

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 8/2010 tiistaina klo (KTK314) 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Säännökset hallintoelimen koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön 41 42 :issä. Kutsu kokoukseen on lähetetty 12.8.2010.

Lisätiedot

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149. Kokouskutsu on lähetetty

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149. Kokouskutsu on lähetetty Pöytäkirja 3A/2015 1 (6) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 11.3.2015 klo 9.15 9.40 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/ (30)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/ (30) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/2015 1 (30) 25.08.2015 tiedekunnan Aika 25.08.2015, 14:15-15:45 Paikka MS307 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Soininen Hilkka dekaani, puheenjohtaja 1-3, 5, 7-22 Ketolainen

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2017 1

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2017 1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2017 1 29.05.2017 Aika 29.05.2017, 10:00-15:20 Paikka Kuopion kampus, Snellmania-rakennus Sn300 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Elorinne Anna-Liisa professori, jäsen

Lisätiedot

Asialista 1A/ (6) Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Asialista 1A/ (6) Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Asialista 1A/2012 1 (6) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 18.1.2012 klo 9.15 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö Jäsenet

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus HALLITUS Kokous 8/07 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Kasvatustieteen, erityisesti aikuiskoulutuksen professorin viran muuttaminen aikuiskasvatustieteen professorin

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 6/ (36)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 6/ (36) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 6/2015 1 (36) 16.06.2015 tiedekunnan Aika 16.06.2015, 14:15-15:20 Paikka MS307 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Soininen Hilkka dekaani, puheenjohtaja 1-8, 10-11, 13-15,

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Opintosuorituksia koskevan johtosäännön muutos. 6 Lapin yliopiston tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2007

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Opintosuorituksia koskevan johtosäännön muutos. 6 Lapin yliopiston tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2007 HALLITUS Kokous 2/08 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Hallintotieteen yliopistonlehtorin virka 4 Opintosuorituksia koskevan johtosäännön muutos 5 Edustajan nimeäminen

Lisätiedot

12/ esityslista Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto. Aika , 10:15

12/ esityslista Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto. Aika , 10:15 12/2017 1 Aika, 10:15 Paikka Futuran neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Filppula Markku professori, puheenjohtaja Väisänen Pertti professori, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/ (24)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/ (24) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/2016 1 (24) 24.08.2016 tiedekunnan Aika 24.08.2016, 14:15-15:10 Paikka CA5029 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Soininen Hilkka dekaani, puheenjohtaja 1-22 Ketolainen

Lisätiedot

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Pöytäkirja 4A/2017 1 (7) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 15.3.2017 klo 9.15 9.45 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö

Lisätiedot

esityslista Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen Paavo professori, jäsen Elorinne Anna-Liisa professori, varajäsen professori, varapuheenjohtaja

esityslista Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen Paavo professori, jäsen Elorinne Anna-Liisa professori, varajäsen professori, varapuheenjohtaja 1/2017 1 Aika, 10:30 Paikka Joensuun kampus, Borealiksen auditorio BOR100, Yliopistokatu 7 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen Paavo professori, jäsen Elorinne Anna-Liisa professori, varajäsen

Lisätiedot

AIKA 27.10.2011 kb 12.15 PAIKKA Kokous salissa Ylistonmäentie 33 135 KASITELTAVAT ASIAT:

AIKA 27.10.2011 kb 12.15 PAIKKA Kokous salissa Ylistonmäentie 33 135 KASITELTAVAT ASIAT: JYVASKYLAN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto POYTAKIRJA 9/2011 Muut asiat / B Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Timo Ahonen / Professori Terhi-Anna Wilska Jasen

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto PROFESSORILUENTO Professori Päivi Rautava Ehkäisevä terveydenhuolto Lääketieteellinen tiedekunta 4.5.2016 Professori Päivi Rautava pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 4. toukokuuta

Lisätiedot

Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille

Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin keskiviikkona 14.12.2011 klo 9.00 oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa

Lisätiedot

Filosofinen tiedekunta Ohje 1 (5)

Filosofinen tiedekunta Ohje 1 (5) Filosofinen tiedekunta Ohje 1 (5) Ohje professorin tehtävän kelpoisuusehtojen arvioinnin perusteiksi ja professorin tehtävän täyttämistä valmistelevien täyttötoimikuntien työskentelyn suuntaviivoiksi Tällä

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 1/ (23)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 1/ (23) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 1/2016 1 (23) 27.01.2016 tiedekunnan Aika 27.01.2016, 14:15-15:15 Paikka ME201 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Soininen Hilkka dekaani, puheenjohtaja 1-8, 10-11, 13-18

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2016 1

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2016 1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2016 1 13.12.2016 Aika 13.12.2016, 10:00-15:00 Paikka Kuopion kampus, Snellmania-rakennus, Sn201 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen Paavo professori, jäsen 1-8

Lisätiedot

Oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunnan kokous 9 A/2016

Oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunnan kokous 9 A/2016 Pöytäkirja 9 A/2016 1 (7) Oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunnan kokous 9 A/2016 Aika tiistaina klo 10 10.50 Paikka Valmistelija Puheenjohtaja DataCityn neuvotteluhuone 2, Lemminkäisenkatu 14 18 A,

Lisätiedot

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Asialista 3A/2014 1 (5) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 12.3.2014 klo 9.15 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö Jäsenet

Lisätiedot

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous /08 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous /08 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous 28.5.2008 6/08 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Oikeustieteiden tiedekunnan dekaanin

Lisätiedot

Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n nojalla Lapin yliopiston johtosäännön.

Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n nojalla Lapin yliopiston johtosäännön. 1 341 3236 (Yliopistonkatu 8, E-siipi 3. kerros). Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan 17.12.2003 vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n

Lisätiedot

OIKEUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TIEDEKUNTANEUVOS- TON TEKEMÄ PÄÄTÖS OPETUSTAIDON HUOMI- OONOTTAMISESTA OPETUSTEHTÄVIEN TÄYTÖSSÄ

OIKEUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TIEDEKUNTANEUVOS- TON TEKEMÄ PÄÄTÖS OPETUSTAIDON HUOMI- OONOTTAMISESTA OPETUSTEHTÄVIEN TÄYTÖSSÄ OIKEUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TIEDEKUNTANEUVOS- TON 28.9.2010 TEKEMÄ PÄÄTÖS OPETUSTAIDON HUOMI- OONOTTAMISESTA OPETUSTEHTÄVIEN TÄYTÖSSÄ Opetustehtävillä tarkoitetaan tässä päätöksessä opetus- ja tutkimustehtäviä

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/ (16)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/ (16) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2016 1 (16) 22.03.2016 Aika 22.03.2016, 13:00-13:58 Paikka Joensuu CK216 ja Kuopio ME201 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Peltola Heli professori, jäsen 1-12 Friberg

Lisätiedot

Oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunnan kokous 8 A/2016

Oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunnan kokous 8 A/2016 Pöytäkirja 8 A/2016 1 (5) Oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunnan kokous 8 A/2016 Aika tiistaina klo 10 10.40 Paikka Valmistelija Puheenjohtaja DataCityn neuvotteluhuone 2, Lemminkäisenkatu 14 18 A,

Lisätiedot

Aika keskiviikko klo Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Aika keskiviikko klo Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Pöytäkirja 10A/2016 1 (5) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 14.12.2016 klo 9.15 10.10 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 8/2015 1 (16)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 8/2015 1 (16) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 8/2015 1 (16) 23.09.2015 tiedekunnan Aika 23.09.2015, 14:15-15:30 Paikka ME201 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Soininen Hilkka dekaani, puheenjohtaja 1-12 Ketolainen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Humanistinen tiedekunta. Kirjallinen suunnitelma professorin tehtävän täyttämisestä

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Humanistinen tiedekunta. Kirjallinen suunnitelma professorin tehtävän täyttämisestä JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Humanistinen tiedekunta Kirjallinen suunnitelma professorin tehtävän täyttämisestä Professorin tehtävä, suomen kieli, 1.8.2016 alkaen toistaiseksi 1. Professorin toimintaympäristö

Lisätiedot

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Asialista 9A/2014 1 (5) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 24.9.2014 klo 9.15 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö Jäsenet

Lisätiedot

Kokouksen 9 / 2015 asialista

Kokouksen 9 / 2015 asialista Kokouksen 9 / 2015 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Väittelyluvan myöntäminen KM Mari Salmelalle 4. Esitarkastajien määrääminen KM Sanna Hyvärisen väitöskirjaksi

Lisätiedot

Suunnitelma laskentatoimen apulaisprofessorin tehtävän täyttämiseksi alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen, viiden vuoden määräajaksi.

Suunnitelma laskentatoimen apulaisprofessorin tehtävän täyttämiseksi alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen, viiden vuoden määräajaksi. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu 24.5.2016 Suunnitelma laskentatoimen apulaisprofessorin tehtävän täyttämiseksi 1.2.2017 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen, viiden vuoden määräajaksi. 1.

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 11/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 11/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 11/2016 1 23.11.2016 Aika 23.11.2016, 10:15 Paikka Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Väisänen Pertti

Lisätiedot

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Muotoilun semantiikan ja historian dosentuuri

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Muotoilun semantiikan ja historian dosentuuri HALLITUS 24.3.2004 Kokous 4/04 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Muotoilun semantiikan ja historian dosentuuri 4. Kulttuurimatkailun professorin viran muuttaminen

Lisätiedot

0 U L U N YLI OPI STO UNIVERSITY of OULU

0 U L U N YLI OPI STO UNIVERSITY of OULU Pöytäkirja 3/20 13 LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN N KOKOUS Aika 12.6.2013 kello 13: 15 15:00 Paikka Kokoushuone, YLI 36-1 Tiedekuntaneuvoston jäsenet Muut Jouni Pursiainen, dekaani, puheenjohtaja Jari

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit. Päätös: Esityksen mukainen.

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit. Päätös: Esityksen mukainen. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 4/2017 Kokous: Keskiviikko 26.4.2017 klo 9.00 Paikka YN330 Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen varajäsen: Läsnä:

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 14.1.2016 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 20.1. klo 10.00 alkaen oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta UUSI HALLITUS Kokous 01/09 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta 3 Yliopiston rehtorin valinta 4 Muut asiat 3210 2211 1 Kokouksen

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2014 1. Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, Aurora-rakennus, kokoushuone AU111

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2014 1. Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, Aurora-rakennus, kokoushuone AU111 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2014 1 27.10.2014 Aika 27.10.2014, 10:00-15:30 Paikka Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, Aurora-rakennus, kokoushuone AU111 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 6/ (23)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 6/ (23) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 6/2017 1 (23) 21.06.2017 Aika 21.06.2017, 14:15-15:15 Paikka ME201 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Soininen Hilkka dekaani, puheenjohtaja 1-18 Ketolainen Jarkko professori,

Lisätiedot

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Pöytäkirja 5A/2016 1 (7) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 18.5.2016 klo 9.15 11.50 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö

Lisätiedot

Virantäyttöseloste Tietoliikennetekniikan professorin virka nro 457

Virantäyttöseloste Tietoliikennetekniikan professorin virka nro 457 1/5 VAASAN YLIOPISTO Virantäyttöseloste Tietoliikennetekniikan professorin virka nro 457 Virka Tietoliikennetekniikan professorin virka on perustettu Vaasan yliopiston hallituksen 16.12.2005 tekemällä

Lisätiedot

Seppo Vainio, professori (poissa) Ari-Pekka Kvist, laboratorioinsinööri (poissa) Ritva Heljasvaara, yliopistotutkija (poissa) Anna Laitakari, fil.

Seppo Vainio, professori (poissa) Ari-Pekka Kvist, laboratorioinsinööri (poissa) Ritva Heljasvaara, yliopistotutkija (poissa) Anna Laitakari, fil. BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILAAKETIETEEN TIEDEKUNNAN TIEDEKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS Aika 6.2.2014 kello 13:00 15:15 Paikka Kokoushuone LIOIA, Kontinkangas (Aapistie 7) Tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

7.3.2005. Helsingissä 7. maaliskuuta 2005 SUOMEN YLIOPISTOJEN REHTORIEN NEUVOSTO. Puolesta. Tapio Markkanen Pääsihteeri.

7.3.2005. Helsingissä 7. maaliskuuta 2005 SUOMEN YLIOPISTOJEN REHTORIEN NEUVOSTO. Puolesta. Tapio Markkanen Pääsihteeri. 7.3.2005 Yliopistojen rehtorien neuvoston työryhmä on rehtori Perttu Vartiaisen puheenjohdolla pohtinut yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkarakennetta. Työryhmän raportti valmistui tammikuussa 2004, ja

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 6/ (31)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 6/ (31) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 6/2016 1 (31) 20.06.2016 tiedekunnan Aika 20.06.2016, 14:15-16:05 Paikka ME201 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Soininen Hilkka dekaani, puheenjohtaja 1-25 Forsberg Markus

Lisätiedot

Johtosäännön 16 :n mukaan hallintoelin on päätösvaltainen kun läsnä on kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä.

Johtosäännön 16 :n mukaan hallintoelin on päätösvaltainen kun läsnä on kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä. 1 LAPIN YLIOPISTO 341 3236 Aika tiistai 22.3.2005 klo 12.00 Ravintola Felli Akvaario-kabinetti (Yliopistonkatu 8, päärakennus). Läsnä + (pj) =Päivi Naskali (vpj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

esityslista Nimi Tehtävä Läsnäolo Vornanen Matti professori, jäsen Rouvinen Juha professori, varajäsen

esityslista Nimi Tehtävä Läsnäolo Vornanen Matti professori, jäsen Rouvinen Juha professori, varajäsen 1/2017 1 Aika, 13:00 Paikka Joensuu M302, Kuopio SN102 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Vornanen Matti professori, jäsen Rouvinen Juha professori, varajäsen Peltola Heli professori, jäsen Tokola Timo

Lisätiedot

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Asialista 9A/2011 1 (6) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 28.9.2011 klo 9.15 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö Jäsenet

Lisätiedot

Professorin rekrytointiprosessi Sibelius-Akatemiassa

Professorin rekrytointiprosessi Sibelius-Akatemiassa Professorin rekrytointiprosessi Sibelius-Akatemiassa 1 Soveltamisala Tätä prosessikuvausta sovelletaan silloin, kun henkilö palkataan toistaiseksi voimassa olevaan tai vähintään kahden vuoden pituiseen

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) hallintopäällikkö Meri Louhi tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija Anne Tuittu

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) hallintopäällikkö Meri Louhi tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija Anne Tuittu Pöytäkirja 1/2015 1 (6) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika Paikka keskiviikko 21.1.2015 klo 10.05 10.15 Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit.

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 7/2017 Kokous: Keskiviikko 23.8.2017 klo 9.00 Paikka YN330 Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen varajäsen: Läsnä:

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit.

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 10/2015 Kokous: Keskiviikko 28.10.2015 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 4 (FL227) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot