Vindkraft till Kimitoön? Tuulivoimaa Kemiönsaarelle?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vindkraft till Kimitoön? Tuulivoimaa Kemiönsaarelle?"

Transkriptio

1 Vindkraft till Kimitoön? Tuulivoimaa Kemiönsaarelle? På Kimitoön planeras nu nästan hundra vindkraftverk som inklusive vingspannet når en höjd på 200 meter. Vilken effekt har de på följande? Kemiönsaarelle suunnitellaan jopa sataa pyyhkäisykorkeudeltaan 200-metristä tuulivoimalaa. Mitä vaikutuksia näillä on? Boendetrivseln? Asumisviihtyvyys? Naturen och djuren? Luonto ja eläimet? Landskapet? Maisema? Fastigheternas värde? Kiinteistöjen arvo? Invånarnas hälsa? Asukkaiden terveys? Pro Kimitoön Kemiönsaaren puolesta ry

2 Bullereffekter Vindkraftverken skapar bl a lågfrekventa basljud som tränger in i närliggande bostadshus ifall bullervärdena inte har beaktats tillräckligt och vindmöllorna byggs alltför nära boningshus och fritidsbostäder. På Kimitoön planerar man att bygga kraftverk så nära som 500 meter från bebyggelsen. Miljöministeriets senaste rekommendationer gällande beräkning av bullernivån har inte beaktats i planerna. Beräkningarna grundar sig på statsrådets beslut från Bullret från ett vindkraftverk som är i gång dygnet runt kan förorsaka bl a stress och sömnlöshet i värsta fall leda till hjärt- och blodkärlssjukdomar. De på Kimitoön planerade vindkraftverkens navhöjd är upp till 141 meter och totalhöjden 200 meter. Kuntaan suunnitellut tuulivoimalat ovat napakorkeudeltaan jopa 141 metriä ja niiden lavat yltävät 200 metriin. 199 m Kemiönsaaren suunnitelmissa on rakentaa voimaloita jopa 500 metrin läheisyyteen asutuksesta. Suunnitelmissa ei ole otettu huomioon ympäristöministeriön suosituksia melun laskennasta, vaan ne perustuvat vuoden 1992 valtioneuvoston päätöksiin. Ympärivuorokautinen tuulivoimamelu voi aiheuttaa stressiä, unettomuutta ja pahimmassa tapauksessa altistaa sydän- ja verisuonitaudeille. Vaikutukset kiinteistöjen arvoon Ruotsissa tehtyjen tutkimusten mukaan lähialueen kiinteistöjen arvo laskee jopa kolmanneksen, kun tuulivoimala tulee lähelle. Maksaisitko sinä saman summan maaseudun rauhasta tuulivoimalalla vai ilman? Inverkan på värdet på fastigheter Enligt undersökningar gjorda i Sverige sjunker värdet med upp till en tredjedel på de fastigheter som ligger i närheten av vindkraftverk. Skulle du betala lika mycket för lugnet-på-landet med vindkraft som för samma lugn utan vindmöllor? Effekter på landskapet och vyerna Högsåra mölla Högsåran myllyt (100,5 m.) 100 m Vaikutukset maisemaan Napakorkeudeltaan 140-metrinen tuulivoimala näkyy jopa 60 kilometrin päähän joka suuntaan. Kemiönsaaren tuulivoimalat näkyisivät Hankoon ja Paraisille! Pylväät on varustettu 2 x kandelan lentoestevaloilla. Pimeällä tuulivoimaloiden keskittymä näyttää teollisuusalueelta. Ett vindkraftverk med en navhöjd på 140 meter syns åt alla håll, t o m på 60 kilometers avstånd. Kimitoöns kraftverk skulle synas i Hangö och i Pargas. Varje kraftverkstorn förses med 2 varningsljus för flyg, vardera på candela. I mörker ser en samling vindkraftverk ut som ett industriomrode. Inverkan på djur Skog Metsä (20 m.) Människa Ihminen (1,75 m.) Kimito kyrka Kemiön kirkko (37 m.) 0 m Vaikutukset eläimiin Ympäristöjärjestöt ovat esittäneet huolensa tuulivoimaloiden vaikutuksista suuriin petolintuihin, jotka ovat vaarassa törmätä pyöriviin roottorinlapoihin. Kemiönsaarella ja ympäristössä asuu mm. runsas merikotkakanta. Tuulivoimalat häiritsevät myös lintujen pesintää. Väärässä paikassa ne aiheuttavat suuren joukon lepakkokuolemia. Miljöorganisationerna har uttryckt sin oro över vindkraftverkens inverkan på stora rovfåglar, som riskerar kollidera med de snurrande rotorbladen. Kimitoön och den omgivande skärgården har bl a en stor havsörnspopulation. Vindkraftverken stör också andra fåglars häckning. Placerade på fel plats kan möllorna dessutom döda stor mängder fladdermöss. Inverkan på ekonomin Den fastighetsskatt kommunen får in från vindkraftverken är marginell. Hur stor den lokala sysselsätt- ningseffekten skulle bli är inte känt, men möjligen kan 1-2 personer sysselsättas. För markägarna betyder vindkraften tilläggsinkomster. Vindkraftsbolagen betalar arrende för marken, euro per år, per vindkraftverk. I proportion förhindrar stora vindkraftsområden användning av markerna för rekreationsändamål och kan hejda utvecklingen av turismen och fritidsverksamheten. Bild / Kuva: Pro Kimitoön - Kemiönsaaren puolesta ry Meluvaikutukset Tuulivoimalat synnyttävät mm. matalataajuista bassomelua, joka tunkeutuu lähiseudun asuntoihin jos meluarvoja ei ole tarpeeksi huomioitu ja jos tuulimyllyt on rakennettu liian lähelle vakituista tai vapaa-ajan asuntoa. Vaikutukset talouteen Kunta saa pienen määrän kiinteistöverotuloja tuulivoimasta. Paikallista työllistävää vaikutusta ei ole tiedossa, mutta se mahdollisesti työllistää 1-2 henkilöä. Maanomistajille tuulivoima merkitsee lisätuloja. Tuulivoimayhtiö maksaa maanvuokraa euroa vuodessa / tuulivoimala. Vastaavasti suuret tuulivoima-alueet haittaavat muuta virkistyskäyttöä ja voivat estää matkailun ja vapaa-ajanpalveluiden kehittämistä. Tag reda på, delta och påverka! Ota selvää, osallistu ja vaikuta! Pro Kimitoön Kemiönsaaren puolesta ry Pro Kimitoön Kemiönsaaren puolesta ry

3 Det planeras upp till 100 vindkraftverk på Kimitoön. Kartan är riktgivande, noggrannare kartor finns på nätet. Kemiönsaareen suunnitellaan jopa sataa tuulivoimalaa. Kartta on suuntaa-antava ja tarkemmat kartat löydät netistä. Beslutsfattande och påverkan Päätöksenteko ja vaikuttaminen Kimitoöns kommunfullmäktige fattar det avgörande beslutet angående vindkraftverken. En kommuninvånare kan göra anmärkningar gällande planläggningen och föra fram sina åsikter till fullmäktige och tjänstemän. Det viktigaste är att besluten alltigenom grundar sig på korrekta sakuppgifter, för kommuninvånarnas bästa. Kemiönsaaren kunnanvaltuusto päättää tuulivoimaloista aikanaan. Kuntalainen voi tehdä huomautuksia kaavoista sekä kertoa mielipiteensä valtuutetuille ja virkamiehille. Tärkeintä on, että päätökset perustuvat aina oikeaan tietoon ja kuntalaisten parhaaksi. Pro Kimitoön söker fram och publicerar information om planerna och erbjuder kommuninvånarna en öppen deltagar- och diskussionskanal. Alla är välkomna med i vår verksamhet. Pro Kimitoön etsii ja julkaisee tietoa suunnitelmista ja tarjoaa osallistumis- ja keskustelukanavan. Kaikki ovat tervetulleita mukaan toimintaamme. Läs mera på nätet! Lue lisää netistä! Pro Kimitoön Kemiönsaaren puolesta ry

På Gränsenstaden. Snart kommer beslut om

På Gränsenstaden. Snart kommer beslut om Snart kommer beslut om På Gränsenstaden Inom kort, troligtvis i början av februari, kommer Haparanda kommun att fatta beslut som rör tre tomter intill gränsen mot Tornio. Det handlar om På Gränsenstaden.

Lisätiedot

DYNAMIC. Närpes Närpiö. coast NÄRPES FINLAND NÄRPIÖ SUOMI

DYNAMIC. Närpes Närpiö. coast NÄRPES FINLAND NÄRPIÖ SUOMI DYNAMIC coast Närpes Närpiö NÄRPES FINLAND NÄRPIÖ SUOMI FAKTA OM NÄRPES - TIETOA NÄRPIÖSTÄ DANZATORES 90% 80% 70% 60% SPRÅKFÖRDELNING KIELIJAKAUTUMINEN SVENSKSPRÅKIGA RUOTSINKIELISIÄ 85,5% FINSKSPRÅKIGA

Lisätiedot

MEKin kiinteistösijoitukset osa merenkulkijoiden eläketurvaa SPKs fastighetsplaceringar en del av sjöfararnas pensionsskydd

MEKin kiinteistösijoitukset osa merenkulkijoiden eläketurvaa SPKs fastighetsplaceringar en del av sjöfararnas pensionsskydd 2/2010 MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI I SJÖMANSPENSIONSKASSANS KUNDTIDNING MEKin kiinteistösijoitukset osa merenkulkijoiden eläketurvaa SPKs fastighetsplaceringar en del av sjöfararnas pensionsskydd

Lisätiedot

www.aktiva.fi Nyhetsbrev Uutiskirje 6.6. 2014 Myyjäiset / Marknad INFO AKTIVA KLO/KL 9-17 Työpajan tuotteita / Ungdomsverkstadens produkter

www.aktiva.fi Nyhetsbrev Uutiskirje 6.6. 2014 Myyjäiset / Marknad INFO AKTIVA KLO/KL 9-17 Työpajan tuotteita / Ungdomsverkstadens produkter www.aktiva.fi Ungdomsverkstaden Aktiva är Pargas stads verksamhet för unga som är sysslolösa. Nyhetsbrev Uutiskirje T O U K O K U U / M A J 2 0 1 4 Nuorten työpaja Aktiva on Paraisten kaupungin toimintaa

Lisätiedot

O M A K O T I A S U M I N E N S U O M E S S A

O M A K O T I A S U M I N E N S U O M E S S A O M A K O T I O M A K O T I A S U M I N E N S U O M E S S A Euroopan rakennusperintöpäiviä vietetään vuosittain kaikissa Euroopan maissa. Päivien tarkoituksena on edistää paikallisen kulttuuriperinnön

Lisätiedot

Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja

Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja folktinget www.folktinget.fi folktinget@folktinget.fi 09-6844 250 Grafisk form: Christian Aarnio Foto: Charlotta Boucht Tryck: juni 2013 / DMP, Helsingfors 2

Lisätiedot

Invånarcentrering. Keskitytään asukkaisiin LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2014

Invånarcentrering. Keskitytään asukkaisiin LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2014 LEDARE PÄÄKIRJOITUS Invånarcentrering Stadsfullmäktige slog under vårvintern fast fyra övergripande strategiska målsättningar för stadens verksamhet, nämligen fokus på kärnverksamheten, hög nivå av invånarcentrering,

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Ska du betala skatt i Sverige eller i Finland?

Ska du betala skatt i Sverige eller i Finland? Skattemyndigheten informerar Ska du betala skatt i Sverige eller i Finland? Den här broschyren vänder sig till dig som är anställd och utför arbete i Sverige samt har anknytning till Finland genom bosättning

Lisätiedot

Kauniaisten musiikkijuhlat yhdisti tieteen ja taiteen Konst och vetenskap på Grankulla musikfest

Kauniaisten musiikkijuhlat yhdisti tieteen ja taiteen Konst och vetenskap på Grankulla musikfest Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 13/9.11. 29.11.2010 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Kauniaisten musiikkijuhlat yhdisti

Lisätiedot

Testamentti kertoo tahdosta Ett testamente uttrycker din vilja

Testamentti kertoo tahdosta Ett testamente uttrycker din vilja Testamentti kertoo tahdosta Ett testamente uttrycker din vilja Jokaisen meistä kannattaa joskus pysähtyä miettimään, olisiko testamentin laatimiseen aihetta. Tehdessäsi testamentin eli jälkisäädöksen vaikutat

Lisätiedot

Samråd finskt förvaltningsområde

Samråd finskt förvaltningsområde SIG2000, v4.0, 2012-09-24 MINNESANTECKNINGAR 1 (6) 2014-11-11 Helge Artell helge.artell@sigtuna.se Samråd finskt förvaltningsområde Plats: Kommunhuset, Matsilver Datum: 2014-11-11 kl.17.30 Närvarande:

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Siqualone Decanoat 25 mg/ml injektioneste, liuos. flufenatsiinidekanoaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Siqualone Decanoat 25 mg/ml injektioneste, liuos. flufenatsiinidekanoaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Siqualone Decanoat 25 mg/ml injektioneste, liuos flufenatsiinidekanoaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY LANGATON LÄMPÖMITTARI No 7330 Käyttöohje SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY 1 TOIMINNOT: Ripustusreikä LCD-näyttö Paristotilan kansi Näppäimet Pöytätuki 2 Radio-ohjattu kello (DCF-77) tai kvartsikello Päivämäärä Aikavyöhykkeen

Lisätiedot

Mitä tehtäis? Vad ska vi hitta på? Oppilaiden ideoita yhteishengen rakentamiseen

Mitä tehtäis? Vad ska vi hitta på? Oppilaiden ideoita yhteishengen rakentamiseen Mitä tehtäis? Vad ska vi hitta på? Oppilaiden ideoita yhteishengen rakentamiseen Aktiviteter utvecklade av elever för att stärka sammahållningen i klassen Mitä tehtäis? Oppilaiden ideoimia hyvää yhteishenkeä

Lisätiedot

PALVELUHAKEMISTO SERVICEKATALOG SIUNTIO/ SJUNDEÅ 2015

PALVELUHAKEMISTO SERVICEKATALOG SIUNTIO/ SJUNDEÅ 2015 PALVELUHAKEMISTO SERVICEKATALOG SIUNTIO/ SJUNDEÅ 2015 KESKEISET YHTEYSTIEDOT CENTRALA KONTAKTUPPGIFTER Yleinen hätänumero (palokunta, pelastuspalvelu, sairaankuljetus ja poliisi) - Allmänt nödnummer (brandkår,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir Sandoz emulsiovoide 5 % asikloviiri

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir Sandoz emulsiovoide 5 % asikloviiri PAKKAUSSELOSTE Aciclovir Sandoz emulsiovoide 5 % asikloviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee

Lisätiedot

Putkiremontti on myös mahdollisuus

Putkiremontti on myös mahdollisuus 4 Piha ja parveke viihtyisiksi Taloyhtiön kuntotodistus Husbolagets konditionsintyg Kiinteistönvälittäjä auttaa Putkiremontti on myös mahdollisuus 3 4 6 7 8 12 14 16 18 20 Koti on elämisen keskus Taloyhtiön

Lisätiedot

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET 3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET Kilpailukyvyn säilyminen edellyttää uudistumista Vi behöver förnya oss för att förbli konkurrenskraftiga 2 Asiakastyytyväisyys kiinnostaa yrityksiä Kundnöjdhet intresserar

Lisätiedot

Uudenmaan tuulivoimaselvitys, osa 1: NYKYTILA-ANALYYSI

Uudenmaan tuulivoimaselvitys, osa 1: NYKYTILA-ANALYYSI Uudenmaan tuulivoimaselvitys, osa 1: NYKYTILA-ANALYYSI Uudenmaan liiton julkaisuja E127-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja E127-2013 ISSN 2341-8885 ISBN 978-952-448-372-8 Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot

R PAR I14 SKRIBAN. Sisältää tiedot rippikouluilmoittautumisesta. Ilmoittaudu mukaan osoitteessa: www.seitsemastaivas.fi.

R PAR I14 SKRIBAN. Sisältää tiedot rippikouluilmoittautumisesta. Ilmoittaudu mukaan osoitteessa: www.seitsemastaivas.fi. R PAR I14 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän rippikoulut vuodelle 2014 SKRIBAN Sisältää tiedot rippikouluilmoittautumisesta Katso riparivideo osoitteessa: seitsemastaivas.fi Ilmoittaudu mukaan osoitteessa:

Lisätiedot

Merenkulku on Suomelle elintärkeää Sjöfarten är livsviktig för Finland. Positiivisuutta peliin! Positivitet i spelet! 2 3/2011

Merenkulku on Suomelle elintärkeää Sjöfarten är livsviktig för Finland. Positiivisuutta peliin! Positivitet i spelet! 2 3/2011 2 3/2011 MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI I SJÖMANSPENSIONSKASSANS KUNDTIDNING Merenkulku on Suomelle elintärkeää Sjöfarten är livsviktig för Finland Positiivisuutta peliin! Positivitet i spelet! 1 2 3/2011

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Allonol 100 mg ja 300 mg tabletti Allopurinoli

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Allonol 100 mg ja 300 mg tabletti Allopurinoli Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Allonol 100 mg ja 300 mg tabletti Allopurinoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

K11G K13,5G K15G T9 T10,5 F10,5 F15 F16,5 F18

K11G K13,5G K15G T9 T10,5 F10,5 F15 F16,5 F18 K11G K13,5G K15G T9 T10,5 F10,5 F15 F16,5 F18 FI Sähkökiukaan käyttö- ja asennusohje Monterings- och bruksanvisning för bastuaggregat 18032008 SISÄLLYS FI 1. KÄYTTÖOHJE...3 1.1. Kiuaskivien latominen...3

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini

PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

RUOTSIN KIELIOPPIA (PÄHKINÄNKUORESSA) Heidi Kankainen

RUOTSIN KIELIOPPIA (PÄHKINÄNKUORESSA) Heidi Kankainen RUOTSIN KIELIOPPIA (PÄHKINÄNKUORESSA) Heidi Kankainen SISÄLLYSLUETTELO 1. Peruskauraa 3 2.Peruskauraa osa 2..5 3.Substantiivien taivutus..6 4.Substantiivien epämääräinen ja määräinen muoto 7 5.Adjektiivien

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Amoxin comp 500 mg kalvopäällysteinen tabletti Amoxin comp 50 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten Amoksisilliini/klavulaanihappo

PAKKAUSSELOSTE. Amoxin comp 500 mg kalvopäällysteinen tabletti Amoxin comp 50 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten Amoksisilliini/klavulaanihappo PAKKAUSSELOSTE Amoxin comp 500 mg kalvopäällysteinen tabletti Amoxin comp 50 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten Amoksisilliini/klavulaanihappo Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Pursennid Ex-Lax 12 mg päällystetty tabletti sennaglykosidit

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Pursennid Ex-Lax 12 mg päällystetty tabletti sennaglykosidit Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Pursennid Ex-Lax 12 mg päällystetty tabletti sennaglykosidit Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot