Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:"

Transkriptio

1 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1015 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1988 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: QUESTIONNAIRE This questionnaire is part of the following dataset, archived at the Finnish Social Science Data Archive: FSD1015 Finnish Voter Barometer 1988 If this questionnaire is used or referred to in any publication, the source must be acknowledged by means of an appropriate bibliographic citation. More information:

2 1 SUOMEN GALLUP OY AJANKOHTAISTUTKIMUS T-14501/88 1. Onko olemassa jokin tai joitakin asioita, joista Te itse olette nykyisin eniten huolissanne? Mistä? Entä onko mielestänne muita huolenaiheita? Kuinka paljon politiikka Teitä kiinnostaa? Oletteko hyvin kiinnostunut, jonkin verran kiinnostunut, vain vähän kiinnostunut vai ei ollenkaan kiinnostunut? 1 Hyvin kiinnostunut 2 Jonkin verran kiinnostunut Vain vähän kiinnostunut 4 En ollenkaan kiinnostunut 5 En osaa sanoa 3. Asennoitumista politiikkaan on kuvattu puhumalla vasemmistosta, keskustasta ja oikeistosta. Seuraavassa esitetään eräänlainen vasemmisto-oikeisto-mittari. Mihin kohtaan sijoittaisitte itsenne tällä mittarilla? (KORTTI 3) Sanokaa numero kortilta. Entä jos ajattelemme edellisessä presidentinvaaleissa ehdokkaina olleita henkilöitä, niin millä numerolla kuvaisitte Harri Holkerin sijaintia samalla ulottuvuudella? Entä Jouko Kajanojan? Kalevi Kivistön? Mauno Koiviston? Paavo Väyrysen? vasemmisto oikeisto Oma sijainti Harri Holkeri Jouko Kajanoja Kalevi Kivistö Mauno Koivisto EN OSAA SANOA Paavo Väyrynen 119 0

3 2 4. Kuinka montaa presidenttiehdokasta piditte varteenotettavina vaihtoehtoina harkitessanne lopullista äänestyspäätöstänne? Vastatkaa kortin vaihtoehtoja käyttäen? (KORTTI 4) 1 Harkitsin vain yhtä ehdokasta 2 Harkitsin kahta ehdokasta Harkitsin useamman kuin kahden ehdokkaan välillä 4 En harkinnut ketään 5 En osaa sanoa 5. Jos ajattelette tilannetta ennen nyt käytyjä presidentinvaaleja, niin missä vaiheessa lopullisesti teitte ratkaisun äänestämisestä tai äänestämättä jättämisestä? (KORTTI 5) 1 Tein ratkaisuni hyvissä ajoin ennen vaaleja 2 Tein ratkaisuni pari viikkoa ennen vaaleja Tein ratkaisuni vaaliviikolla 4 Tein ratkaisuni vasta vaalipäivinä 5 En osaa sanoa 6. Kävittekö äänestämässä presidentinvaaleissa? 1 Kyllä Ei > siirry kysymykseen 19 (VAIN ÄÄNESTÄNEILTÄ - KYSYMYKSET ) 7. Missä vaiheessa lopullisesti päätitte sen, kenelle presidenttiehdokkaalle äänenne annatte? Vastatkaa kortin vaihtoehtoja käyttäen. (KORT- TI 7) Äänestyspäivinä 2 Joitakin päiviä ennen vaaleja 3 Noin viikkoa ennen vaaleja 4 Noin kahta viikkoa ennen vaaleja 5 Noin kuukautta tai kahta ennen vaaleja 6 Päätös oli selvä jo aiemmin kuin kahta kuukautta ennen vaaleja 7 En osaa sanoa 8. Entä missä vaiheessa lopullisesti päätitte sen, mille puolueelle tai muulle ryhmittymälle annatte äänenne valitsijamiesvaalissa? (KORTTI 8) Äänestyspäivinä 2 Joitakin päiviä ennen vaaleja 3 Noin viikkoa ennen vaaleja 4 Noin kahta viikkoa ennen vaaleja 5 Noin kuukautta tai kahta ennen vaaleja 6 Päätös oli selvä jo aiemmin kuin kahta kuukautta ennen vaaleja 7 En osaa sanoa

4 9. Milloin kävitte äänestämässä; äänestittekö ennakkoon, ensimmäisenä varsinaisena vaalipäivänä vai toisena vaalipäivänä? 1 Äänestin ennakkoon Äänestin ensimmäisenä vaalipäivänä 3 Äänestin toisena vaalipäivänä Kuinka vaikeaa tai helppoa Teille oli vaaleissa kahden äänestyslipun käyttö? (KORTTI 10) 1 Erittäin vaikeata 2 Melko vaikeata Melko helppoa 4 Erittäin helppoa 5 En osaa sanoa 11. Äänestittekö vaaleissa sekä presidentti- että valitsijamiesehdokasta, ainoastaan ruskealla lipulla presidenttiehdokasta, ainoastaan valkealla valitsijamiesehdokasta vai molemmilla lipuilla tyhjää? (KORTTI 11) 1 Äänestin sekä presidentti- että valitsijamiesehdokasta --> KYS Äänestin ainoastaan ruskealla suoraan presidenttiehdokasta --> KYS Äänestin ainoastaan valkealla valitsijamiesehdokasta --> KYS Äänestin molemmilla tyhjää --> KYS En osaa sanoa --> KYS (JOS EDELLISESSÄ VAIN PRESIDENTTIEHDOKASTA/MOLEMMILLA TYHJÄÄ) Minkähän vuoksi Te äänestitte pelkästään presidenttiehdokasta/molemmilla lipuilla tyhjää? Kumpi asia oli Teille loppujen lopuksi tärkeämpi äänestämisessänne, presidenttiehdokas henkilönä vai se puolue tai ryhmittymä, joka oli asettanut kannattamanne presidenttiehdokkaan ehdolle vai olivatko molemmat asiat aivan yhtä tärkeitä? 1 Presidenttiehdokas henkilönä tärkeämpi Puolue tai ryhmittymä tärkeämpi 3 Molemmat yhtä tärkeitä 4 En osaa sanoa

5 14. Kun ajattelette äänestämistänne suorassa presidentinvaalissa, niin miten vaikeata tai helppoa Teille oli valita presidenttiehdokas, jota äänestitte? (KORTTI 14)? Entä miten vaikeata tai helppoa Teille oli valita puolue tai muu ryhmittymä jota äänestitte valitsijamiesvaalissa? SUORA VAALI VALITSIJAMIESVAALI Erittäin vaikeata 1 1 Melko vaikeata 2 2 Melko helppoa Erittäin helppoa 4 4 En osaa sanoa Entä jos nyt pidettäisiin uudet vaalit ja ehdokkaat olisivat samat, niin äänestäisittekö samaa presidenttiehdokasta kuin juuri käydyissä vaaleissa? 1 Varmasti -----> kys Luultavasti -----> kys Luultavasti en -----> kys Varmasti en -----> kys En osaa sanoa -----> kys Osaatteko sanoa, miksi ette äänestäisi samaa presidenttiehdokasta kuin juuri käydyissä vaaleissa? Mikä oli tärkein syy, jonka perusteella valitsitte presidenttiehdokkaan, jota äänestitte suoraan presidentiksi? 136- TÄRKEIN SYY: MUUT SYYT: 139

6 18. Miten tärkeinä piditte seuraavia asioita sen presidenttiehdokkaan kohdalla jota äänestitte suorassa presidentinvaalissa; sanokaa jokaisen kohdalla missä määrin asia vaikutti ratkaisuunne äänestää ko. presidenttiehdokasta? (KORTTI 18) Sanokaa numero kortilta. 5 VAIKUTTI VAIKUTTI EI VAIKUT- EN OSAA PALJON JONKIN TANUT SANOA VERRAN LAINKAAN Presidenttiehdokkaan näkemykset ulkopolitiikkaa koskevissa kysymyksissä Presidenttiehdokkaan näkemykset hallituskoostumusta koskevissa asioissa Presidenttiehdokkaan aatteellinen tausta Presidenttiehdokkaan esiintyminen televisiossa Presidenttiehdokkaan henkilökohtaisista ominaisuukta välittänyt kuva Seuraavalla kortilla on lueteltu kuusi erilaista tapaa valita tasavallan presidentti. Sanokaa, mikä vaihtoehdoista on mielestänne paras tapa valita tasavallan presidentti? (KORTTI 19) Entä toiseksi paras? 1 AIEMMIN SOVELLETTU VAALITAPA, jossa yleisillä vaaleilla valitut 301 valitsijamiestä suorittavat lopullisen valinnan 2 NYKYINEN VAALITAPA, jossa äänestetään sekä presidenttiä että valitsijamiesehdokasta. Tasavallan presidentiksi tulee valituksi se ehdokas, joka saa yli puolet äänistä suorassa vaalissa. Jos kukaan ei saa yli puolta äänistä, niin valitut 301 valitsijamiestä suorittavat vaalin KAKSIVAIHEINEN SUORA VAALITAPA, jossa äänestetään ainoastaan presidenttiehdokasta. Tasavallan presidentiksi tulee valituksi se ehdokas, joka saa yli puolet äänistä. Jos kukaan ei saa yli puolta äänistä, niin suoritetaan kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välinen uusintavaali 4 VAALITAPA, JOSSA PRESIDENTINVAALIT PIDETÄÄN EDUSKUNTAVAALIEN YH- TEYDESSÄ. Tasavallan presidentiksi tulee valituksi se ehdokas, joka saa yli puolet äänistä. Jos kukaan ei saa yli puolta äänistä, niin valitut kansanedustajat toimivat valitsijamiehinä ja suorittavat vaalin 5 HYVÄKSYMISVAALITAPA, jossa äänestetään ensimmäisellä kierroksella yhtä tai useampaa presidentiksi sopivaa henkilöä. Tämän jälkeen kahden eniten kannatusta saaneen ehdokkaan välillä suoritetaan uusintavaali. 6 EDUSKUNTA valitsee tasavallan presidentin 7 En osaa sanoa

7 20. Kävittekö äänestämässä viime vuonna järjestetyissä eduskuntavaaleissa 1 Kyllä En 3 En muista Jos ajattelette vuoden 1994 tasavallan presidentin vaaleja, niin keiden kaikkien henkilöiden arvelette olevan silloin ehdokkaana tasavallan presidentin toimeen? Entä kenen (VAIN YKSI HENKILÖ) toivotte näillä näkymin tulevan valituksi tasavallan presidentiksi? ARVIOI OLEVAN EHDOKKAANA TOIVOO TULEVAN VALITUKSI Harri Holkeri Kalevi Kivistö 2 2 Eeva Kuuskoski-Vikatmaa 3 3 Mauno Koivisto 4 4 Pertti Paasio 5 5 Kalevi Sorsa 6 6 Ilkka Suominen 7 7 Cristoffer Taxell 8 8 Pirkko Työläjärvi 9 9 Pekka Vennamo Paavo Väyrynen Joku muu, kuka? 22. Jos ajatellaan juuri käytyjä tasavallan presidentinvaaleja, niin ovatko vaalit ja niihin liittyvät tapahtumat aiheuttaneet muutoksia HENKILÖKOHTAISESSA HALUKKUUDESSANNE äänestää seuraavaksi lueteltavia eduskunnassa edustettuina olevia puolueita tai ryhmittymiä ensi syksyn kunnallisvaaleissa? (KORTTI 22) HALUKKUUTENI ÄÄNESTÄÄ ON... LISÄÄN- ENNAL- VÄHEN- EN OSAA TYNYT LAAN TYNYT SANOA Suomen Sosialidemokraattinen Puolue Kansallinen Kokoomus Keskustapuolue Suomen Kansan Demokraattinen Liitto Ruotsalainen Kansanpuolue Suomen Maaseudun Puolue Suomen Kristillinen Liitto Demokraattinen Vaihtoehto Vihreät

8 23. Nyt pyytäisin Teitä vertailemaan eräiden ominaisuuksien suhteen maassamme toimivia puolueita ja ryhmittymiä? Voitte mainita yhden, useamman tai ei yhtään ryhmittymää. Mihin ryhmittymään sopii mielestänne...(kortti 23). (ALOITETAAN YLHÄÄLTÄ, JOS LOMAKKEEN NUMEROINTI ON PA- RILLINEN JA ALHAALTA, JOS LOMAKKEEN NUMEROINTI ON PARITON). 7 SDP SKDL DEVA KOK KESK SMP RKP SKL LKP POP VIHR SEP 160 Tehokas työllisyyspolitiikka X V Ajaa tasapuolisesti maan eri osien etuja X V Ajaa järkevää ympäristöpolitiikkaa X V Ajaa järkevää tiede- ja koulutuspolitiikkaa X V Ajaa järkevää asuntopolitiikkaa X V Ajaa järkevää maatalouspolitiikkaa X V Edistää kulttuuriolojen kehittymistä X V Ajaa järkevää talouspolitiikkaa X V Edistää kansalaisten sosiaaliturvaa X V Kannattaa maan etujen mukaista ulkopolitiikkaa X V Ajaa oikeudenmu- 170 kaista veropolitiikkaa X V

9 8 24. Seuraavalla kortilla on esitetty neljä enemmistöhallituspohjavaihtoehtoa. Mikä niistä olisi Teidän mielestänne paras vaihtoehto? Mikä olisi toiseksi paras? (KORTTI 24) PARAS TOISEKSI PARAS "Sinipuna"-hallitus (SDP, Kokoomus, RKP ja SMP) 1 1 "Kansanrintama"-hallitus (SDP, Keskustapuolue, SKDL, RKP, SMP) 2 2 "Punamulta"-hallitus (SDP, Keskustapuolue, RKP, SMP) "Porvarihallitus" (Kokoomus, Keskustapuolue, RKP, SMP, SKL) 4 4 Joku muu vaihtoehto, mikä? 5 5 En osaa sanoa Seuraavalla kortilla on lueteltu eduskunnassa edustettuina olevat puolueet. Sanokaa minkä puolueiden tulisi mielestänne olla hallituksessa mukana? Entä mitkä puolueet eivät saisi olla mukana hallituksessa? (KORTTI 25) TULISI OLLA EI SAISI OLLA HALLITUKSESSA HALLITUKSESSA DEVA (Demokraattinen Vaihtoehto) 1 1 KESK (Keskustapuolue) 2 2 KOK (Kansallinen Kokoomus) 3 3 RKP (Ruotsalainen Kansanpuolue) 4 4 SDP (Sosialidemokraattinen Puolue) 5 5 SKDL (Suomen Kansan Demokraattinen Liitto) 6 6 SKL (Suomen Kristillinen Liitto) 7 7 SMP (Suomen Maaseudun Puolue) 8 8 Vihreät 9 9

10 9 26. Puolueen puheenjohtajan henkilöllisyydellä on usein väitetty olevan merkitystä puolueen kannatukselle. Seuraavaksi kysyisin käsitystänne suurimpien puolueiden puheenjohtajasta. Millainen merkitys mielestänne on Suomen Sosialidemokraattiselle Puolueelle sillä, että puolueen puheenjohtajana on nimenomaan Pertti Paasio? Käyttäkää kortin vaihtoehtoja. (KORTTI 26). Entä Kansalliselle Kokoomukselle sillä, että puheenjohtaja on Ilkka Suominen? Keskustapuolueelle puheenjohtaja Paavo Väyrysellä? Entä Suomen Kansan Demokraattiselle liitolle Esko Helteellä? Suomen Kommunistiselle puolueelle puheenjohtaja Arvo Aallolla? LISÄÄ KANNATUSTA Ei merki- VÄHENTÄÄ KANNATUSTA Paljon Vähän tystä Vähän Paljon PERTTI PAASIO ILKKA SUOMINEN PAAVO VÄYRYNEN ESKO HELLE ARVO AALTO Kysyisin käsitystänne hallituksesta. Kun ajattelette nykyistä Harri Holkerin johtaa hallitusta, niin oletteko etupäässä tyytyväinen vai tyytymätön sen toimintaan? 1 Etupäässä tyytyväinen Etupäässä tyytymätön 3 En osaa sanoa

11 28. Jos käytetään koulun arvosteluasteikkoa neljästä kymmeneen (4-10), niin minkä arvosanan antaisitte nykyisen (Harri Holkerin) hallituksen toiminnalle seuraavissa asioissa? 10 (LUETELLAAN) ARVOSANA Ulkopolitiikan hoito 217 Työllisyyden hoito 218 Verotusasioiden hoito 219 Hinnankorotusten hillitseminen 220 Ulkomaankauppapolitiikan hoito 221 Maatalouspoliittisten kysymysten hoito 222 Sosiaaliturvan kehittäminen 223 Koululaitoksen kehittäminen 224 Työelämän uudistaminen 225 Ympäristö- ja luonnonsuojelukysymysten hoito 226 Yritysten toimintaedellytysten parantaminen 227 Energiakysymysten hoito 228 Alueellista kehitystä koskevien asioiden hoito Ensi syksynä pidetään maassamme kunnallisvaalit. Jos ajattelette äänestämistänne kunnallisvaaleissa, niin onko äänestyspäätöksenne perustana näillä näkymin enemmän puolueiden toiminta yleensä maassamme vai puolueiden toiminta nimenomaan omaa kuntaanne koskevissa asioissa? 1 Puolueiden toiminta yleensä maassamme Puolueiden toiminta omaa kuntaa koskevissa asioissa 3 Yhtä paljon molemmat 5 En osaa sanoa

12 Tällä kortilla (KORTTI 30) on lueteltu eräitä asioita, joiden hoitamiseen kunnat maassamme osallistuvat. Sanokaa, mikä niistä kaipaa eniten kehittämistä Teidän omassa asuinkunnassanne? Entä mikä toiseksi eniten. Entä mitkä asioista ovat sellaisia, joiden kehittämisestä voisi helpoimmin tinkiä? Sanokaa numero kortilta. TÄRKEIN TOISEKSI VOISI TÄRKEIN TINKIÄ (Vain (Vain (Saa olla yksi) yksi) useita) Liikenneyhteydet kunnassa Kouluolot kunnassa Terveyspalvelut kunnassa Yritysten toiminnan tukeminen kunnassa Maatalouden toimintaedellytysten tukeminen kunnassa Lasten päivähoidon järjestäminen kunnassa Työllisyyden hoito kunnassa Ulkoilu- ja virkistyspalveluiden kehittäminen kunnassa Asunto-olot kunnassa Elinympäristön saasteettomuus Vanhusten aseman parantaminen En osaa sanoa Tasapainoisen alueellisen kehityksen turvaamiseen liittyvistä keinoista on keskusteltu viime aikoina. Seuraavassa esitetään eräitä keskusteluissa esillenousseita aluepoliittisia väittämiä. Sanokaa jokaisen väittämän kohdalla erikseen oletteko samaa vai eri mieltä? (KORTTI 31 JA 33) (LUETELLAAN) TÄYSIN SAMAA ERI TÄYSIN EN OSAA SAMAA MIELTÄ MIELTÄ ERI SANOA MIELTÄ MIELTÄ Pääkaupunkiseudun kasvua on rajoitettava Julkista hallintoa tulisi hajasijoittaa siirtämällä päätäntävaltaa maakuntiin, lääneihin ja kuntiin Maatalouden aluetukea pitäisi lisätä Maakuntakorkeakoulujen määrärahoja on lisättävä Yritystoiminnan välitöntä taloudellista tukea on lisättävä heikommin kehittyneillä alueilla Tasapainoisesta alueellisesta kehittämisestä voidaan tinkiä

13 32. Työelämän uudistamisen yhteydessä on keskusteltu siitä, mistä toimista yritysjohdon pitäisi yrityksissä henkilöstön kanssa neuvotella ennen kuin lopullisia päätöksiä yrityksessä tehdään? Seuraavaksi luettelen erilaisia yritystoimintoja. Sanokaa jokaisen asian kohdalla kortin vaihtoehtoja käyttäen, miten toivoisitte meneteltävän? (KORTTI 32) 12 LUETELLAAN YRITYSTEN HENKILÖSTÖN EDUSTAJIEN KANSSA PITÄISI PITÄISI PITÄISI EI PITÄISI EN NEUVOTELLA NEUVOTELLA NEUVOTELLA LAINKAAN OSAA SELVÄSTI VÄHÄN VASTA NEUVOTELLA SANOA ENNEN ENNEN PÄÄTÖSTEN PÄÄTÖKSIÄ PÄÄTÖKSIÄ JÄLKEEN Yrityksen tuotantosuunnan muutokset Yrityksen henkilöstön joukkoirtisanomiset tai lomautukset Yrityksen myyminen Yritysten fuusiot eli yhtymiset Yrityksen johdossa tapahtuvat muutokset Yrityksen organisaation muutoksia koskevat päätökset Seuraavaksi esitän Teille eräitä verotusta koskevia väittämiä. Sanokaa jokaisen väittämän kohdalla erikseen oletteko samaa vai eri mieltä? (KORTTI 31 JA 33) Sanokaa numero kortilta. (LUETELLAAN) TÄYSIN SAMAA ERI TÄYSIN EN OSAA SAMAA MIELTÄ MIELTÄ ERI SANOA MIELTÄ MIELTÄ Kaikkia tuloja on verotettava yhtäläisesti Yksityisten henkilöiden tuloveroasteikkoja tulee alentaa Luontaisetuja on verotettava täydestä arvosta Tavanomaisten talletusten korot on säilytettävä verovapaina Pitkäaikaistalletusten ja oblikaatioiden korot on saatettava veronalaisiksi

14 13 TÄYSIN SAMAA ERI TÄYSIN EN OSAA SAMAA MIELTÄ MIELTÄ ERI SANOA MIELTÄ MIELTÄ Verovähennyksiä on karsittava Verovähennykset ja verotaulukot on säilytettävä ennallaan Sosiaaliset vähennykset verotuksessa on korvattava suoralla tuella Työtulovähennys ja palkkatulovähennys on siirrettävä veroasteikkoihin Ammattiyhdistysjäsenmaksut on säilytettävä verovähennyskelpoisina Verovähennykset hyödyttävät eniten suurituloisia Veroasteikkojen kevennykset suosivat suurituloisia Yritysverotusta on kiristettävä Maatalouden verotusta on helpotettava Varallisuusverotusta on kiristettävä Metsätaloudessa verotusta on kiristettävä Pienituloiset hyötyvät eniten verovähennyksistä Myyntivoittojen verotusta on kiristettävä Asuntotulo on saatettava verotuksen piiriin Kuluttamista on verotettava voimakkaammin Kunnallisveroäyrin hinta on tasattava samaksi koko maassa Perintöverotusta on kiristettävä

15 Seuraavassa Teille esitetään vaatimuksia, joiden toteuttamisesta ihmiset ovat usein eri mieltä. Sanokaa jokaisen asian kohdalla kannatatteko ehdotusta, vastustatteko sitä vai onko asia yhdentekevä? KANNATAN VASTUSTAN ASIA ON EI OSAA YHDENTE- SANOA KEVÄ Henkilöstön osallistumista yritysten päätöksentekoon on lisättävä Henkilöstö- tai koulutusrahastot on perustettava Työntekijöiden irtisanomisaikoja on pidennettävä Julkista sektoria on supistettava Valtion ja kuntien virkamiesten määrää on supistettava Julkisia palveluita on supistettava Suuryritykset on valtiollistettava Puolustusmenoja on karsittava Pankit on sosialisoitava Sosiaaliapua on vähennettävä Valtion yritykset on yksityistettävä Kehitysapua on vähennettävä Yksityisiä terveydenhoitopalveluksia on lisättävä Kaikki pornografia on kiellettäva Ydinvoimasta on luovuttava

16 Seuraavassa esitämme puolueita ja politiikkaa koskevia mielipiteitä, joita joskus kuulee ihmisten esittävän. Luettelen nyt mielipiteet yhden kerrallaan ja pyydän Teitä joka kerran valitsemaan yhden vastausvaihtoehdon. Oletteko samaa vai eri mieltä? (KORTTI 35) Sanokaa numero kortilta. TÄYSIN OSITTAIN VAIKEA OSITTAIN TÄYSIN SAMAA SAMAA SANOA ERI ERI MIELTÄ MIELTÄ MIELTÄ MIELTÄ On ainakin yksi puolue, joka aina yrittää ajaa minun etuani Puolueet ovat kiinnostuneita vain ihmisten antamista äänistä eivätkä heidän mielipiteistään Puolueiden kautta kansalaisten mielipiteet tulevat päätöksenteossa huomioonotetuksi Ns. vaihtoehtoliikkeet edustavat kansalaisten mielipiteitä monissa asioissa varsinaisia puolueita paremmin

17 LOPUKSI KYSYISIN ERÄITÄ TAUSTATIETOJA Tällä kortilla (KORTTI 37) on lueteltuna eräitä työmarkkina- ja etujärjestöjä. Kuulutteko tällä hetkellä mihinkään sellaiseen ammatilliseen tai muuhun yhdistykseen, joka on jonkun tällä kortilla mainitun järjestön jäsen? 1 STK Suomen Työnantajien Keskusliitto ry 2 LTK Liiketyönantajien Keskusliitto ry 3 SAK Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö ry 4 TVK Toimihenkilö- ja Virkamiesjärjestöjen Keskusliitto ry AKAVA 6 STTK Suomen Teknisten Toimihenkilöjärjestöjen Keskusliitto ry 7 MTK Maataloustuottajien Keskusliitto ry 8 SYKL Suomen Yrittäjien Keskusliitto 9 Ei kuulu mihinkään 0 En osaa sanoa 38. Entä oletteko nykyisin jonkun puolueen perusjärjestön tai naistai nuorisojärjestön jäsen? 1 Kyllä En 3 En osaa sanoa 39. Mikä on ammattinne tällä hetkellä? (JOS ELÄKKEELLÄ, MIKÄ ON ENTINEN AMMATTI) Voisitteko vielä sanoa, mikä on Teidän perheenne päähenkilön ammatti tai työn laatu? (JOS ELÄKKEELLÄ, MIKÄ ON ENTINEN AMMAT- TI) Mikä on ammattiryhmä/sosiaaliryhmä, johon katsotte kuuluvanne? (KORTTI 41) 1 Johtavassa asemassa toisen palveluksessa 2 Ylempi toimihenkilö 3 Alempi toimihenkilö 4 Työntekijä 5 Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja Maanviljelijä 7 Koululainen tai opiskelija 8 Eläkeläinen 9 Kotirouva 0 Työtön x Joku muu

18 42. Oletteko Te itse tai joku perheenne jäsenistä viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana ollut työttömänä pitemmän kuin yhden kuukauden yhtäjaksoisen ajan? 1 En ole ollut Olen itse 3 On joku perheenjäsen 4 En osaa sanoa Seuraavaksi kysyisin perhesuhteitanne. Oletteko naimaton, avoliitossa, avioliitossa, eronnut vai leski? 1 Naimaton 2 Avoliitossa Avioliitossa 4 Eronnut 5 Leski 44. Mikä on peruskoulutuksenne? 1 Kansakoulu tai vähemmän, kansalaiskoulu 2 Keskikoulu tai peruskoulu Ylioppilastutkinto 4 Muu, mikä? 45. Entä mikä on ammatillinen koulutuksenne? (KORTTI 45) 1 Ei ammatillista koulua > KYSYMYS 47 2 Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa saatu koulutus Ammattikoulu, kauppakoulu tai näihin verrattava 4 Opistotasoinen ammattikoulutus 5 Yliopisto- tai korkeakoulututkinto 6 Joku muu, mikä (JOS EDELLISESSÄ KYSYMYKSESSÄ MUU KUIN 1) 46. Sanokaa seuraavalta kortilta se koulutusala, joka parhaiten vastaa ammatillista koulutustanne (KORTTI 46) 1 Tekninen tai rakennusala 2 Kaupallinen ala 3 Terveydenhuolto, liikunta tai lääketiede 4 Maa- ja metsätalous Sosiaaliala 6 Humanistinen koulutusala 7 Muu yhteiskunnallinen koulutusala 8 Joku muu koulutusala, mikä 9 En osaa sanoa

19 47. Mikä Seuraavista vaihtoehdoista lähinnä vastaa toimialaa, jolla työskentelette? (KORTTI 47) 18 1 Valtio, kunta tai seurakunta 2 Yksityinen teollisuuden alan yritys Yksityinen palvelualan yritys 5 Joku muu 6 Ei ole mukana työelämässä 48. Mikä on äidinkielenne? 1 Suomi Ruotsi 3 Muu 49. Kohdehenkilö on... 1 Nainen Mies 50. Valitkaa toinen näistä kahdesta kortista (TULOKORTIT). Mihin tuloluokkaan perheenne kuuluu, kun kaikkien perheenjäsenten tulot lasketaan yhteen veroja vähentämättä? Valitkaa vastaus siltä kortilta, jonka mukaan Teistä tuntuu helpoimmalta vastata. PERHEEN YHTEENLASKETUT TULOT KORTTI A - KUUKAUSITULOT PERHEEN YHTEENLASKETUT TULOT KORTTI B VUOSITULOT 1 alle mk 1 alle mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk 8 yli mk 8 yli mk 9 ei vastausta 9 ei vastausta 51. Kohdehenkilön ikä ja syntymävuosi: 1 Alle 20 v v v Syntymävuosi: v v v v v

20 Paikkakuntatyyppi: 1 Helsinki 2 Espoo 3 Vantaa 4 Kauniainen Turku 6 Tampere 7 Lahti, Oulu, Pori, Kuopio 8 Muut kaupungit 9 Maalaiskunnat 53. Vaalipiiri: 1 Helsingin kaupungin 2 Uudenmaan läänin 3 Turun läänin eteläinen 4 Turun läänin pohjoinen 5 Hämeen läänin eteläinen Hämeen läänin pohjoinen 7 Kymen läänin 8 Mikkelin läänin 9 Pohjois-Karjalan läänin 0 Kuopion läänin Vaasan läänin Keski-Suomen läänin 3 Oulun läänin 4 Lapin läänin Kunta: Seuraavaksi kysyisin muutaman kysymyksen presidentinvaaleista Älkää kuitenkaan missään vaiheessa ilmoittako vastaustanne minulle. Vastaaminen esitettäviin kysymyksiin tapahtuu siten, että kysyttyäni kysymyksen Te ympyröitte mielipidettänne vastaavan vaihtoehdon numeron tältä erilliseltä lomakkeelta. OJENNA VASTAUSLOMAKE JA TARVITTAESSA MYÖS KYNÄ. Vastaamisen jälkeen pyydän Teitä sulkemaan lomakkeen kirjekuoreen, jonka postitan avaamattomana Suomen Gallupiin. Tuloksista ei koskaan tule selviämään kenenkään yksityisen vastaajan henkilöllisyys. Siis siirtykäämme ensimmäiseen kysymykseen: 1. Ketä presidenttiehdokasta Te äänestitte suoraan tasavallan presidentiksi juuri käydyissä presidentinvaaleissa? 2. Minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta Te äänestitte valitsijamiesvaalissa?

21 56. Lopuksi siirtyisin kysymään poliittista kantaanne. Älkää kuitenkaan missään vaiheessa ilmoittako puoluekantaanne minulle. Vastaaminen esitettäviin kysymyksiin tapahtuu siten, että kysyttyäni kysymyksen Te ympyröitte mielipidettänne vastaavan vaihtoehdon numeron tältä erilliseltä lomakkeelta. 20 OJENNA VASTAUSLOMAKE JA TARVITTAESSA MYÖS KYNÄ. Vastaamisen jälkeen pyydän Teitä sulkemaan lomakkeen tähän kirjekuoreen, jonka postitan avaamattomana Suomen Gallupiin. Tuloksista ei koskaan tule selviämään kenenkään yksityisen vastaajan henkilöllisyys. Siis siirtykäämme ensimmäiseen kysymykseen: 1. Jos maassamme järjestettäisiin kunnallisvaalit nyt, niin kuinka varmasti kävisitte äänestämässä? 2. Jos maassamme järjestettäisiin kunnallisvaalit nyt, minkä puolueen tai ryhmittymän edustajaehdokkaalle antaisitte äänenne? 3. Mikä puolue tai ryhmittymä olisi Teille toiseksi mieluisin? 4. Meillä järjestettiin viime vuoden maaliskuussa eduskuntavaalit. Minkä puolueen tai ryhmittymän ehdokkaalle annoitte äänenne näissä vaaleissa? 5. Jos ajattelette omia poliittisia mielipiteitänne, niin miten lähellä olette kysymyksessä kaksi merkitsemäänne puoluetta tai ryhmittymää? HAASTATTELIJA TÄYTTÄÄ: HAASTATTELIJA: VALTUUSKORTIN NUMERO: HAASTATTELUPÄIVÄ: / 1988 HAASTATTELUN KESTO: MIN

22 T-14501/88 1. Ketä presidenttiehdokasta Te äänestitte suoraan tasavallan presidentiksi juuri käydyissä presidentinvaaleissa? 1 Harri Holkeri 2 Jouko Kajanoja 3 Kalevi Kivistö Mauno Koivisto 5 Paavo Väyrynen 6 Äänestin tyhjää 7 En äänestänyt lainkaan 8 En halua sanoa 2. Minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta Te äänestitte valitsijamiesvaalissa 1 Sosialidemokraattinen puolue (SDP) 2 Kansallinen Kokoomus (KOK) 3 Keskustapuolue (KESK) 4 Suomen Kansan Demokraattisen Liiton ympärille kerätty 412 "Liike 88 5 Suomen Maaseudun Puolue (SMP) 6 Demokraattinen Vaihtoehto (DEVA) 7 Pro Koivisto-liike 8 Äänestin tyhjää 0 En käynyt äänestämässä lainkaan 9 En osaa/en halua sanoa

23 T-14501/88 1. Jos maassamme järjestettäisiin kun- 4. Meillä järjestettiin eduskuntavaanallisvaalit nyt, niin kuinka var- lit viime vuoden maaliskuussa. masti kävisitte äänestämässä? Minkä puolueen tai ryhmittymän ehdokkaalle annoitte äänenne näissä eduskuntavaaleissa? 1 Äänestäisin varmasti 2 Luultavasti äänestäisin 1 DEVA (Demokraattinen vaihtoehto) Luultavasti en äänestäisi 2 KESK (Keskustapuolue) 4 En osaa sanoa KOK (Kansallinen Kokoomus) 4 RKP (Ruotsalainen Kansanpuolue) 2. Jos kunnallisvaalit järjestettäisiin 5 SDP (Sosialidemokraattinen nyt, minkä puolueen tai ryhmittymän Puolue) edustajaehdokkaalle antaisitte ää- 6 SKDL (Suomen Kansan Demokraattinenne? nen Liitto) 7 SKL (Suomen Kristillinen Liitto) 1 DEVA (Demokraattinen vaihtoehto) 8 SMP (Suomen Maaseudun Puolue) 2 KESK (Keskustapuolue) 9 'VIHREÄT' 3 KOK (Kansallinen Kokoomus) 0 LKP (Liberaalinen Kansanpuolue) 4 RKP (Ruotsalainen Kansanpuolue) X POP (Perustuslaillinen 5 SDP (Sosialidemokraattinen Oikeistopuolue) 414 Puolue) V SEP (Suomen Eläkeläisten Puolue) 6 SKDL (Suomen Kansan Demokraatti- 1 Joku muu ryhmittymä nen Liitto) SKL (Suomen Kristillinen Liitto) 2 En äänestänyt 8 SMP (Suomen Maaseudun Puolue) 3 En muista 9 'VIHREÄT' 4 En halua/en osaa sanoa 0 LKP (Liberaalinen Kansanpuolue) X POP (Perustuslaillinen 5. Jos ajattelette omia poliittisia 415 Oikeistopuolue) mielipiteitänne, niin miten lähellä V SEP (Suomen Eläkeläisten Puolue) tätä kysymyksessä 2 merkitsemäänne 1 Joku muu ryhmittymä puoluetta tai ryhmittymää olette? 2 En äänestäisi 1 Erittäin lähellä 3 En halua/en osaa sanoa 2 Melko lähellä En kovinkaan lähellä 3. Mikä puolue tai ryhmittymä olisi 4 En osaa sanoa Teille toiseksi mieluisin? TOISEKSI MIELUISIN 1 DEVA (Demokraattinen vaihtoehto) 2 KESK (Keskustapuolue) 3 KOK (Kansallinen Kokoomus) 4 RKP (Ruotsalainen Kansanpuolue) 5 SDP (Sosialidemokraattinen 416 Puolue) 6 SKDL (Suomen Kansan Demokraattinen Liitto) 7 SKL (Suomen Kristillinen Liitto) 8 SMP (Suomen Maaseudun Puolue) 9 'VIHREÄT' 0 LKP (Liberaalinen Kansanpuolue) X POP (Perustuslaillinen Oikeistopuolue) V SEP (Suomen Eläkeläisten Puolue) 1 Joku muu ryhmittymä Toiseksi mieluisinta ei ole 3 En halua/en osaa sanoa

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1011 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1983 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

FSD1009 Puolueiden ajankohtaistutkimus maaliskuu 1982

FSD1009 Puolueiden ajankohtaistutkimus maaliskuu 1982 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1009 Puolueiden ajankohtaistutkimus maaliskuu 1982 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1020 Kannatusmittaustutkimus 1994, osa 2 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1008 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1981 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

FSD1010 Puolueiden ajankohtaistutkimus marraskuu 1982

FSD1010 Puolueiden ajankohtaistutkimus marraskuu 1982 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1010 Puolueiden ajankohtaistutkimus marraskuu 1982 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1013 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1986 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1019 Kannatusmittaustutkimus 1994, osa 1 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2263 Eduskuntavaalit 2007: pienet vaalipiirit Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1043 Europarlamenttivaalit 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1006 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1979 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1040 Presidentinvaalit 2000, 1. kierros Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

FSD1259 Sopimuspalokuntatutkimus 2002 : kuntien valtuutetut

FSD1259 Sopimuspalokuntatutkimus 2002 : kuntien valtuutetut KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1259 Sopimuspalokuntatutkimus 2002 : kuntien valtuutetut Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

FSD1030 Puolueiden ajankohtaistutkimus loka-marraskuu 1994

FSD1030 Puolueiden ajankohtaistutkimus loka-marraskuu 1994 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1030 Puolueiden ajankohtaistutkimus loka-marraskuu 1994 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996

KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996 KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996 QUESTIONNAIRE: FSD1122 MUNICIPAL MANAGERS VIEWS ON THE FOUNDATION FOR MUNICIPAL DEVELOPMENT 1996 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2017 NUORTEN OSALLISTUMINEN JA YHTEISKUNNALLINEN SYR- JÄYTYMINEN 1996

KYSELYLOMAKE: FSD2017 NUORTEN OSALLISTUMINEN JA YHTEISKUNNALLINEN SYR- JÄYTYMINEN 1996 KYSELYLOMAKE: FSD2017 NUORTEN OSALLISTUMINEN JA YHTEISKUNNALLINEN SYR- JÄYTYMINEN 1996 QUESTIONNAIRE: FSD2017 YOUNG PEOPLE S POLITICAL PARTICIPATION AND SOCIAL EXCLUSION 1996 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1027 Nuoret ja eduskuntavaalit 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD088 Eduskuntavaalitutkimus 99 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1005 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1978 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

FSD2468 Kunnallisalan ilmapuntari 2008: valtuutetut

FSD2468 Kunnallisalan ilmapuntari 2008: valtuutetut KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2468 Kunnallisalan ilmapuntari 2008: valtuutetut Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1004 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1977 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1003 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1976 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1002 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1975 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

FSD1015. Puolueiden ajankohtaistutkimus Koodikirja

FSD1015. Puolueiden ajankohtaistutkimus Koodikirja FSD1015 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1988 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 1999 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueiden ajankohtaistutkimus

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1007 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1980 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2925 KUNTIEN VALTUUSTOJEN JA HALLITUSTEN JÄSENET 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2925 MEMBERS OF MUNICIPAL COUNCILS AND MUNICIPAL BOARDS 2009

KYSELYLOMAKE: FSD2925 KUNTIEN VALTUUSTOJEN JA HALLITUSTEN JÄSENET 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2925 MEMBERS OF MUNICIPAL COUNCILS AND MUNICIPAL BOARDS 2009 KYSELYLOMAKE: FSD2925 KUNTIEN VALTUUSTOJEN JA HALLITUSTEN JÄSENET 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2925 MEMBERS OF MUNICIPAL COUNCILS AND MUNICIPAL BOARDS 2009 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2527 Nuorisobarometri syksy 1998 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD1217 Ammatti, sukupuoli ja työmarkkinat : aineistot 1983-1991

FSD1217 Ammatti, sukupuoli ja työmarkkinat : aineistot 1983-1991 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD Ammatti, sukupuoli ja työmarkkinat : aineistot - Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

FSD1316 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2003

FSD1316 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2003 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1316 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2003 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2020 Kehitysyhteistyötutkimus 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2507 Eduskuntavaalien 2007 ehdokaskysely Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

FSD1318 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2001

FSD1318 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2001 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1318 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2001 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

FSD1232 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1996

FSD1232 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1996 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1232 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1996 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002

FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1016 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1990 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000

FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1028 Nuoret ja europarlamenttivaalit 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2521 Nuorisobarometri 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD1295 Eduskuntavaalit 2003 : ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

FSD1295 Eduskuntavaalit 2003 : ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1295 Eduskuntavaalit 2003 : ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Kyselylomaketta

Lisätiedot

FSD1023 Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : valitsijakunta

FSD1023 Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : valitsijakunta KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1023 Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : valitsijakunta Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1048 Nuoret ja presidentinvaalit 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1080 EVAn kansallinen asennetutkimus 1986 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

FSD1231 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995

FSD1231 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1231 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2355 Kansalaiskeskustelu ydinvoimasta 2006 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1079 EVAn kansallinen asennetutkimus 1984 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

FSD1019. Kannatusmittaustutkimus 1994, osa 1. Koodikirja

FSD1019. Kannatusmittaustutkimus 1994, osa 1. Koodikirja FSD1019 Kannatusmittaustutkimus 1994, osa 1 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2000 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kannatusmittaustutkimus 1994,

Lisätiedot

FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat

FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD3056 KORKEAKOULUJEN UUDET OPISKELIJAT: ENSIKOKEMUKSET 2013 QUESTIONNAIRE: FSD3056 NEW STUDENTS IN UNIVERSITIES 2013: FIRST IMPRESSIONS Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

FSD1212 Mielipiteet julkisen sektorin leikkauksista ja sosiaalipolitiikan suunnasta 1993

FSD1212 Mielipiteet julkisen sektorin leikkauksista ja sosiaalipolitiikan suunnasta 1993 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1212 Mielipiteet julkisen sektorin leikkauksista ja sosiaalipolitiikan suunnasta 1993 Kyselylomaketta

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2126 PRESIDENTINVAALIT 2006: EHDOKKAIDEN VASTAUKSET HEL- SINGIN SANOMIEN VAALIKONEESEEN

KYSELYLOMAKE: FSD2126 PRESIDENTINVAALIT 2006: EHDOKKAIDEN VASTAUKSET HEL- SINGIN SANOMIEN VAALIKONEESEEN KYSELYLOMAKE: FSD2126 PRESIDENTINVAALIT 2006: EHDOKKAIDEN VASTAUKSET HEL- SINGIN SANOMIEN VAALIKONEESEEN QUESTIONNAIRE: FSD2126 PRESIDENTIAL ELECTIONS 2006: CANDIDATE RESPONSES TO HS CANDIDATE SELECTOR

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2355 Kansalaiskeskustelu ydinvoimasta 2006 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

FSD1258 Sopimuspalokuntatutkimus 2002 : palokuntalaiset

FSD1258 Sopimuspalokuntatutkimus 2002 : palokuntalaiset KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1258 Sopimuspalokuntatutkimus 2002 : palokuntalaiset Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1001 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1974 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2352 Yliopistoista vuonna 2001 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1088 Eduskuntavaalitutkimus 11 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2072 ssa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Kyselylomaketta

Lisätiedot

FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset

FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2528 Nuorisobarometri kevät 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2627 EDUSKUNTAVAALIT 2011: EHDOKKAIDEN JA VAALIKONEEN KÄYTTÄJIEN VASTAUKSET VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON VAALIKONEESEEN

KYSELYLOMAKE: FSD2627 EDUSKUNTAVAALIT 2011: EHDOKKAIDEN JA VAALIKONEEN KÄYTTÄJIEN VASTAUKSET VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON VAALIKONEESEEN KYSELYLOMAKE: FSD2627 EDUSKUNTAVAALIT 2011: EHDOKKAIDEN JA VAALIKONEEN KÄYTTÄJIEN VASTAUKSET VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON VAALIKONEESEEN QUESTIONNAIRE: FSD2627 PARLIAMENTARY ELECTIONS 2011: CANDIDATE AND

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD1000 PUOLUEIDEN AJANKOHTAISTUTKIMUS 1973 QUESTIONNAIRE: FSD1000 FINNISH VOTER BAROMETER 1973

KYSELYLOMAKE: FSD1000 PUOLUEIDEN AJANKOHTAISTUTKIMUS 1973 QUESTIONNAIRE: FSD1000 FINNISH VOTER BAROMETER 1973 KYSELYLOMAKE: FSD1000 PUOLUEIDEN AJANKOHTAISTUTKIMUS 1973 QUESTIONNAIRE: FSD1000 FINNISH VOTER BAROMETER 1973 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3134 LAPSIBAROMETRI 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3134 CHILD BAROMETER 2016

KYSELYLOMAKE: FSD3134 LAPSIBAROMETRI 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3134 CHILD BAROMETER 2016 KYSELYLOMAKE: FSD3134 LAPSIBAROMETRI 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3134 CHILD BAROMETER 2016 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1064 Energia-asennetutkimus 1985 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt

FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD2791 KORKEAKOULUJEN UUDET OPISKELIJAT: ENSIKOKEMUKSET 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2791 NEW STUDENTS IN UNIVERSITIES 2011: FIRST IMPRESSIONS Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

FSD2535 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: lapset ja nuoret

FSD2535 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: lapset ja nuoret KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2535 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: lapset ja nuoret Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

PRESIDENTINVAALIT

PRESIDENTINVAALIT PRESIDENTINVAALIT 99-2006 Vaalivuosi, valintatapa ja valintamenettelyn erityispiirteet ) 99: Eduskunta kuuden vuoden toimikaudeksi hallitusmuodon 94 :n siirtymäsäännöksen nojalla Presidenttiehdokk aat

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD3057 KORKEAKOULUJEN UUDET OPISKELIJAT: ENSIKOKEMUKSET 2014 QUESTIONNAIRE: FSD3057 NEW STUDENTS IN UNIVERSITIES 2014: FIRST IMPRESSIONS Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2709 TOHTORIN TUTKINNON VUOSINA 2004-2005 SUORITTANEI- DEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN 2007

KYSELYLOMAKE: FSD2709 TOHTORIN TUTKINNON VUOSINA 2004-2005 SUORITTANEI- DEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN 2007 KYSELYLOMAKE: FSD2709 TOHTORIN TUTKINNON VUOSINA 2004-2005 SUORITTANEI- DEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN 2007 QUESTIONNAIRE: FSD2709 DOCTORAL GRADUATES OF YEARS 2004-2005: CAREER AND EMPLOYMENT SURVEY 2007

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2688 SUOMALAINEN PÄIHDEHOITO: A-KLINIKOIDEN TERAPEUTIT 2008

KYSELYLOMAKE: FSD2688 SUOMALAINEN PÄIHDEHOITO: A-KLINIKOIDEN TERAPEUTIT 2008 KYSELYLOMAKE: FSD2688 SUOMALAINEN PÄIHDEHOITO: A-KLINIKOIDEN TERAPEUTIT 2008 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1088 Eduskuntavaalitutkimus 1991 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Onko tämänhetkinen ehdokasvalintanne presidentinvaalissa...

Onko tämänhetkinen ehdokasvalintanne presidentinvaalissa... TALOUSTUTKIMUS OY 20120119 08:54:07 TYÖ 2703.13 TAULUKKO 9020 ss VER % Telebus vko 2-3/2012 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi

Lisätiedot

FSD1180 Perhebarometri 1999 : vanhemmuutta toteuttamassa

FSD1180 Perhebarometri 1999 : vanhemmuutta toteuttamassa KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1180 Perhebarometri 1999 : vanhemmuutta toteuttamassa Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: FSD2784 JULKAISUKÄYTÄNNÖT ERI TIETEENALOILLA: PROFESSORIHAASTATTELUT 2007 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Dokumenttia hyödyntävien

Lisätiedot

Base unweighted Base weighted

Base unweighted Base weighted 16201 Telebus 13b-14 2017 Taloustutkimus Oy All interviews Total Sukupuoli Nainen Mies 15-24 Base unweighted 1009 505 504 147 Base weighted 4285 2150 2135 637 Na1. Luettelen seuraavaksi joitakin tähän

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2530 Nuorisobarometri 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: FSD1359 ISÄ JA ISYYS: NYT-LIITTEEN ISÄNPÄIVÄN KYSELY 2003 FSD1359 FATHERHOOD 2003 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Dokumenttia

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2281 tutkimus 2006 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006

KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006 KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006 QUESTIONNAIRE: FSD2209 STUDENT EXCHANGE EXPERIENCES OF UNIVERSITY

Lisätiedot

ASK QK3a IF "VOTED", CODE 1 IN QK1 OTHERS GO TO QK3b

ASK QK3a IF VOTED, CODE 1 IN QK1 OTHERS GO TO QK3b QK Europarlamenttivaalit pidettiin 7. kesäkuuta. Jotkut suomalaiset eivät syystä tai toisesta äänestäneet näissä vaaleissa. Äänestittekö Te itse äskeisissä? Äänesti Ei äänestänyt FL Q TREND MODIFIED ASK

Lisätiedot

Base unweighted Base weighted

Base unweighted Base weighted 16203 Telebus 15 2017 Taloustutkimus Oy All interviews Total Sukupuoli Nainen Mies 15-24 Base unweighted 500 250 250 62 Base weighted 4285 2150 2135 596 Na1. Luettelen seuraavaksi joitakin tähän aikaan

Lisätiedot

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 Yleistä kyselystä: Toteutusaika: 13.7. 22.8.2011 Vastaajia yhteensä: 1003 Tarkoitus: Tuloksia hyödynnetään puolueen toiminnan kehittämisessä. Huomioitavaa: Eri kysymysten

Lisätiedot

FSD1010. Puolueiden ajankohtaistutkimus marraskuu Koodikirja

FSD1010. Puolueiden ajankohtaistutkimus marraskuu Koodikirja FSD1010 Puolueiden ajankohtaistutkimus marraskuu 1982 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 1999 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueiden ajankohtaistutkimus

Lisätiedot

FSD2087 Kunnallisalan ilmapuntari 2001 : kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat

FSD2087 Kunnallisalan ilmapuntari 2001 : kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2087 Kunnallisalan ilmapuntari 2001 : kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Kyselylomaketta

Lisätiedot

CSES2, 2003 Questionnaire FINLAND (lang: Finnish)

CSES2, 2003 Questionnaire FINLAND (lang: Finnish) CSES2, 2003 Questionnaire FINLAND (lang: Finnish) EDUSKUNTAVAALITUTKIMUS 2003 VALMIS LOMAKE 13.3.2003 V1. Maassamme käytiin hiljattain eduskuntavaalit. Kuinka usein vaalikampanjan aikana keskustelitte

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2526 Nuorisobarometri kevät 1998 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Oletteko seuraavista presidentin valtaoikeuksiin liittyvistä väittämistä samaa mieltä vai eri mieltä?

Oletteko seuraavista presidentin valtaoikeuksiin liittyvistä väittämistä samaa mieltä vai eri mieltä? TALOUSTUTKIMUS OY 20091217 09:07:49 TYÖ 2451.11 TAULUKKO 17017 ss VER % Telebus vko 50B-51A/2009 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis

Lisätiedot

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista Syyskuu 2015 TNS Tutkimuksen toteuttaminen TNS Gallup Oy kartoitti Greenpeacin toimeksiannosta tällä kyselyllä helsinkiläisten

Lisätiedot

1. Jos seuraavat henkilöt olisivat ehdokkaina seuraavissa presidentinvaaleissa 2012, ketä heistä todennäköisesti äänestäisitte?

1. Jos seuraavat henkilöt olisivat ehdokkaina seuraavissa presidentinvaaleissa 2012, ketä heistä todennäköisesti äänestäisitte? TALOUSTUTKIMUS OY 20110728 08:06:08 TYÖ 2630.11 TAULUKKO 9015 np VER % Telebus vko 27A-30A/2011 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2654 TYÖOLOBAROMETRI 1992 QUESTIONNAIRE: FSD2654 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 1992

KYSELYLOMAKE: FSD2654 TYÖOLOBAROMETRI 1992 QUESTIONNAIRE: FSD2654 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 1992 KYSELYLOMAKE: FSD654 TYÖOLOBAROMETRI 99 QUESTIONNAIRE: FSD654 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 99 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ FSD2387 GERONTOLOGINEN SOSIAALITYÖ: HAASTATTELUAINEISTO 2000 FSD2387 GERONTOLOGICAL SOCIAL WORK: INTERVIEWS 2000 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua

Lisätiedot

FSD1221 Oululaisten suhtautuminen kansainvälistymiseen 1996

FSD1221 Oululaisten suhtautuminen kansainvälistymiseen 1996 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1221 Oululaisten suhtautuminen kansainvälistymiseen 1996 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1059 EVAn EU-asennetutkimus 2001 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012

KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012 KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2923 FINNISH UNIVERSITY GRADUATES OF YEAR 2007: CAREER AND EMPLOYMENT SURVEY 2012 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2529 Nuorisobarometri syksy 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: FSD3079 MUISTOJA JA MIELIKUVIA RADIOAKTIIVISUUDEN ILMIÖISTÄ 2015 FSD3079 MEMORIES AND MENTAL IMAGES OF PHENOMENA RELATED TO RADIOACTI- VITY 2015 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

FSD2366 Koulun hyvinvointiprofiili : henkilökunta

FSD2366 Koulun hyvinvointiprofiili : henkilökunta KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2366 Koulun hyvinvointiprofiili 2006-2007 : henkilökunta Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2524 Nuorisobarometri kevät 1997 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2629 NUORTEN POLITIIKKA 2009

KYSELYLOMAKE: FSD2629 NUORTEN POLITIIKKA 2009 KYSELYLOMAKE: FSD2629 NUORTEN POLITIIKKA 2009 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot