Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:"

Transkriptio

1 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1013 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1986 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: QUESTIONNAIRE This questionnaire is part of the following dataset, archived at the Finnish Social Science Data Archive: FSD1013 Finnish Voter Barometer 1986 If this questionnaire is used or referred to in any publication, the source must be acknowledged by means of an appropriate bibliographic citation. More information:

2 GALLUP AJANKOHTAISTUTKIMUS T-3/38003/86/VS/kt Onko olemassa jokin tai joitakin asioita, joista Te itse olette nykyisin eniten huolissanne? Mistä? Entä onko mielessänne muita huolenaiheita? Entä arvelisitteko Teidän tai perheenne taloudellisen aseman seuraavien 12 kuukauden aikana paranevan huomattavasti, paranevan jokin verran, pysyvän ennallaan, heikentyvän jonkin verran vai heikentyvän huomattavasti? 1 paranee huomattavasti 2 paranee jonkin verran 3 pysyy ennallaan heikentyy jonkin verran 5 heikentyy huomattavasti 6 ei osaa sanoa 3. Seuraavaksi kysyisin käsitystänne hallituksen toiminnasta. Kun ajattelette (nykyistä) (Kalevi Sorsan) hallitusta, niin oletteko etupäässä tyytyväinen vai etupäässä tyytymätön sen toimintaan? 1 etupäässä tyytyväinen etupäässä tyytymätöm 3 ei osaa sanoa

3 4. Tulopoliittinen kokonaisratkaisu syntyi tänä vuonna toimihenkilöjärjestöjen neuvotteluiden ja SAK:n yhteislakon jälkeen. Tästä ratkaisusta on esitetty hyvinkin ristiinkäyviä mielipiteitä. Luettelen niitä yhden kerrallaan ja pyytäisin Teitä tämän kortin vaihtoehtoja käyttäen sanomaan, kuinka paljon samaa tai eri mieltä olette kustakin (KYSYTÄÄN JOKA TOI- SELTA VASTAAJALTA ALIMMASTA VÄITTEESTÄ ALKAEN) 2 TÄYSIN OSITTAIN OSITTAIN TÄYSIN EI SAMAA SAMAA ERI ERI OSAA MIELTÄ MIELTÄ MIELTÄ MIELTÄ SANOA Kokonaisratkaisun lopputulos oli näissä oloissa kaikkien osapuolten kannalta tyydyttävä Kokonaisratkaisu merkitsee palkansaajien elintason alenemista sopimuskauden aikana Kokonaisratkaisu lisää tuloeroja pieni- ja suurituloisten välillä Työaikaa koskevat ratkaisut olivat tyydyttäviä SAK:n yhteislakko oli turha, koska samaan tulokseen olisi päästy neuvotteluillakin Maataloustuotteiden hintapäätöksiä ja maataloustuloratkaisua ei saa liittää palkansaajien tuloneuvotteluihin, vaan niistä on sovittava erikseen On hyvä, että tulopoliittisten ratkaisujen yhteydessä voidaan sopia myös lainsäädäntöön liittyvistä kysymyksistä Eri väestöryhmien edut tulisivat parhaiten huomioon otetuiksi, jos jokainen keskusjärjestö sopisi työehdoista erikseen Valtiovallan ei tulisi osallistua tulopoliittisiin neuvotteluihin, vaan jättää ne palkansaaja- ja työnantajajärjestöille Etujärjestöt ovat saaneet liian keskeisen aseman yhteiskunnassa SEURAAVAKSI SIIRTYISIN KYSYMÄÄN MIELIPIDETTÄNNE POLITIIKASTA YLEENSÅ. 5. Kuinka paljon politiikka Teitä kiinnostaa? Oletteko hyvin kiinnostunut, jonkin verran kiinnostunut, vain vähän kiinnostunut, vai ei ollenkaan kiinnostunut? 1 hyvin kiinnostunut 2 jonkin verran kiinnostunut vain vähän kiinnostunut 4 ei ollenkaan kiinnostunut 5 ei osaa sanoa

4 6. Nyt luen Teille joitakin väitteitä, joita ihmisten kuulee esittävän. Oletteko samaa vai eri mieltä väittämien kanssa. Luettuani väittämän voitte sanoa, oletteko täysin samaa mieltä, samaa mieltä, eri mieltä vai täysin eri mieltä? (KORTTI 6) LUETELLAAN 3 TÄYSIN SAMAA ERI TÄYSIN EI SAMAA MIEL- MIEL- ERI OSAA MIELTÄ TÄ TÄ MIELTÄ SANOA Joskus politiikka vaikuttaa niin monimutkaiselta, että minunlaiseni ihminen ei oikein ymmärrä, mitä on tekeillä Puolueet ovat kiinnostuneita vain ihmisten antamista äänistä, eivätkä heidän mielipiteistään On ainakin yksi puolue, joka aina yrittää ajaa minunlaiseni ihmisen etua Äänestämällä voi todella olla mukana päättämässä, kuinka asioita maassa hoidetaan Puolueiden kautta kansalaisten mielipiteet tulevat päätöksenteossa huomioonotetuksi Ns. vaihtoehtoliikkeet edustavat kansalaisten mielipiteitä monissa asioissa varsinaisia puolueita paremmin Puolueet eivät maassamme yleensä pidä kiinni poliittisesta linjastaan, vaan toimivat liiaksi hetkellisten näkökohtien mukaan Kannattamani puolueen tulisi nykyistä selvemmin tuoda esiin periaatteellinen linjansa yhteiskunnallisissa kysymyksissa Jos ajattelette sitä puoluetta, jota tällä hetkellä lähinnä kannatatte, niin mikä seuraavista vaihtoehdoista vastaa mielipidettänne puolueen toiminnasta? (KORTTI 7) PUOLUE ON VIIME AIKOINA... 1 onnistuneesti yhdistänyt periaatteellisen linjan ja käytännön toimenpiteet korostanut liiaksi periaatteellisia asioita käytännöllisten toimenpiteiden kustannuksella 3 korostanut liiaksi käytännön toimenpiteitä periaatteellisen linjan kustannuksella 4 ei osaa sanoa

5 4 8. Entä millainen on tämän puolueen toiminnassa ollut viime aikoina painotus nykyhetken ongelmien ratkaisemisen ja tulevaisuuden haasteiden välillä - vastatkaa tämän kortin vaihtoehdoilla? (KORTTI 8) 1 puolueen toiminnassa painotus nykyhetken ongelmien ratkaisun ja tulevaisuuden haasteiden välillä on ollut sopiva puolue on keskittynyt liikaa nykyhetken ongelmiin tulevaisuuden haasteiden sijasta 3 puolue on keskittynyt liikaa tulevaisuuden haasteisiin nykyhetken ongelmien sijasta 4 ei osaa sanoa 9. Vaalien alla puolueet esittelevät pyrkimyksiään, ja tavoitteitaan eri tavoin. Luettelen kohta erilaisia asioita; jos puolue esittäisi niitä vaalien alla, niin missä määrin uskoisitte niiden lisäävän Teidän asemassanne olevien ihmisten halukkuutta sen äänestämiseen? PALJON JONKIN VÄHÄN EI LAIN- EI OSAA VERRAN KAAN SANOA Puolue esittäisi vaalien alla tavoitteita, jotka suoranaisesti liittyisivät kaltaistenne ihmisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden paranemiseen Puolue pyrkisi irroittautumaan nykyhetken ristiriidoista ja suuntautuisi tulevaisuuteen Puolue korostaisi aatteellisten näkökohtien merkitystä ja pidättäytyisi vaalilupauksista Puolue asettuisi tukemaan tavallista kansalaista vastustamalla virkavaltaisuutta ja byrokratiaa Maassamme järjestetään eduskuntavaalit noin vuoden kuluttua ja tasavallan presidentin vaalit kahden vuoden kuluttua. Eri puolueiden presidenttiehdokkaista on keskusteltu julkisuudessakin; joissakin puolueissa ehdokkaan valinta näyttää selvältä, toisissa presidenttiehdokaskeskustelua ei ole paljoakaan käyty. Miten tärkeätä Teille olisi se, että puolueet tekisivät päätöksen presidenttiehdokkaasta jo ennen vuoden päästä pidettäviä eduskuntavaaleja, jolloin eduskuntavaalien aikaan jo tiedettäisiin ketä eri puolueet tulevaksi presidentiksi kannattavat? 1 erittäin tärkeää 2 melko tärkeää ei kovin tärkeää 4 ei lainkaan tärkeää 5 ei osaa sanoa

6 5 11. (JOS ERITTÄIN TAI MELKO TÄRKEÄÄ) Mikä seuraavista vaihtoehdoista olisi Teille mieluisin? (KORTTI; VAIHTOEHDOT LUETELLAAN) 1 puolue kannattaisi nykyisen presidentin uudelleenvalintaan puolue päättäisi asettaa ehdokkaakseen oman puolueensa ehdokkaan 3 puolue asettuisi tukemaan useiden puolueiden yhteistä ehdokasta nykyisen presidentin tilalle 4 ei osaa sanoa 12. Viime vaaleissa nousi eduskuntaan ns. vihreä vaaliliitto. Tulevissa vuoden 1987 eduskuntavaaleissa on edellisiin eduskuntavaaleihin verrattuna jälleen kolme uutta erillistä vaaliliittoa: Liberaalinen Kansanpuolue, Suomen Eläkeläisten Puolue sekä Suomen Kommunistisen puolueen piiristä Tiedonantaja-lehden vaikutuspiiriin syntynyt niin sanottu yhtenäisyysrintama. Millainen käsitys teillä on tällaisten uusien ryhmien tulosta politiikkaan; onko niistä maan asioiden hoitamisen kannalta mielestänne etua vai haittaa? (KORTTI 12) 1 pelkästään etua 2 pääasiassa etua toisaalta etua, toisaalta haittaa 4 pääasiassa haittaa 5 pelkästään haittaa 6 ei osaa sanoa 13. Entä miten hyvänä pitäisitte maan asioiden hoitamisen kannalta tilannetta, jossa kahden sosialistisen puolueen sijasta olisi kolme sosialistista puoluetta? Tällöin muut puoluekenttä säilyisi nykyisellään? 1 erittäin hyvänä 2 melko hyvänä ei hyvänä eikä huonona 4 melko huonona 5 erittäin huonona

7 6 14. Tällä kortilla on lueteltuna eräitä tulevissa vaaleissa keskeisiä puolueita tai puolueryhmiä. Mitkä näistä ovat sellaisia, joiden kannatuksen uskoisitte tulevissa vaaleissa KASVAVAN edellisiin eduskuntavaaleihin verrattuna? Entä mitkä näistä ovat sellaisia, joiden kannatuksen uskoisitte tulevissa vaaleissa VÄHENEVÄN edellisistä eduskuntavaaleista? K A N N A T U S LISÄÄNTYY VÄHENEE SDP 1 1 KOKOOMUS 2 2 LAAJAN KESKUSTAN VAALILIITOT SKDL 4 4 SMP 5 5 VIHREÄT a. Mistä syystä tai syistä arvelisitte :n kannatuksen kasvavan; vaikuttaako siihen joku tai jotkut tällä kortilla esitetyistä asioista? (KORTTI 15a) SDP KOK SKDL KESKUSTAN VAALILIITTO SMP VIH- REÄT Puolueen tavoitteet ja periaatteet ovat puhuttelevia Puolueen toiminta on ollut tehokasta Puolue toimii rötöstelyn poistamiseksi poltiikasta Puolueella on hyvät edustajat b. (KYSYTÄÄN ERIKSEEN JOKAISESTA, JONKA KANNATUKSEN ARVIOIDAAN VÄHENEVÄN) Mistä syystä tai syistä arvelisitte :n kannatuksen vähenevän; vaikuttaako siihen joku tai jotkut tällä kortilla esitetyistä asioista? (KORTTI 15b) SDP KOK SKDL KESKUSTAN VAALILIITTO SMP VIH- REÄT Puolueen tavoitteet ja periaatteet ovat vanhentuneet Puolueen toiminta on ollut tehotonta Puolue on keskittynyt vain vallan tavoitteluun ja unohtanut äänestäjänsä Puolue ei ole riittävän selvästi ja nopeasti sanoutunut irti rötöstelyssä ryvettyneistä edustajistaan

8 7 16. Mitkä näistä ovat sellaisia, että pitäisitte niiden yhteistoimintaa vaalien jälkeisessä hallituksessa maan asioiden hoidon kannalta VÄLTTÄ- MÄTTÖMÄNÄ? Entä mitä ovat sellaisia, jotka mielestänne voisivat olla mukana näiden äsken mainitsemienne puolueiden kanssa hallitusyhteistyössä? Minkä näistä toivoisitte vaalien jälkeen olevan tulevassa hallituksessa JOHTAVASSA ASEMASSA? VÄLTTÄ- VOISIVAT TOIVOISI MÄT- OLLA JOHTAVAAN TÖMIÄ MUKANA ASEMAAN SDP KOKOOMUS LAAJAN KESKUSTAN RYHMITTYMÄ SKDL SMP VIHREÄT Nykyisessä hallituksessa ovat edustettuina Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, Keskustapuolue, Suomen Maaseudun Puolue ja Ruotsalainen Kansanpuolue. Jos ajattelette erityisesti SDP:n ministerien toimintaa maan asioiden hoitamisessa, niin millainen mielikuva Teille on syntynyt? (KORTTI 17)Entä Keskustapuolueen ministerien toiminnasta? Suomen Maaseudun Puolueen ministerien toiminnasta? Ruotsalaisen Kansanpuolueen ministerien toiminnasta? ERITTÄIN MELKO TOISAALTA MELKO ERITTÄIN EI MYöNTEI- MYöN- MYöNTEINEN KIEL- KIELTEI- OSAA NEN KUVA TEINEN TOISAALTA TEINEN NEN KUVA SANOA KUVA KIELTEINEN KUVA KUVA SDP:n ministerit Keskustapuolueen ministerit SMP:n ministerit RKP:n ministerit Maassamme on toiminnassa neljä ydinvoimalaa. Viime aikoina on keskusteltu uuden ydinvoimalan tilaamisesta. Missä määrin tarpeellisena tai tarpeettomana Te pidätte uuden ydinvoimalaa hankkimista? 1 välttämätöntä 2 tarpeellista melko tarpeetonta 4 täysin tarpeetonta 5 ei osaa sanoa

9 8 19. (JOS VASTAAJA EI OSAA HELPOSTI SIJOITTAA PUOLUETTA SEURAAVAN KYSYMYKSEN ASTEIKOLLE, MERKITÄÄN RASTI "EI OSAA SANOA" -VAIHTOEHDON KOHDALLE) Tällä kortilla (KORTTI 19) on esitetty asteikko poliittisesta vasemmistosta poliittiseen oikeistoon. Asteikolla on yhdeksän eri astetta siten, että äärimmäinen vasemmisto on merkitty numerolla 1 ja äärimmäinen oikeisto numerolla 9. Mikä on Teidän käsityksenne Kansallisesta Kokoomuksesta, mille kohdalle sijoittaisitte sen tällä asteikolla? Entä Keskustapuolueen? Liberaalisen Kansanpuolueen? Perustuslaillisen Oikeistopuolueen? Ruotsalaisen Kansanpuolueen? Suomen Kansan Demokraattisen Liiton siis SKDL:n? Entä Suomen Kristillisen Liiton? Suomen Maaseudun Puolueen? Sosialidemokraattisen Puolueen? Vihreät Äskettäin perustetun Suomen Eläkeläisten puolueen? Julkisuudessa on esitetty, että Suomen Kommunistisen Puolueen niin sanotun vähemmistön piirissä ollaan vaaleja varten perustamassa vaaliliittoa, josta on käytetty Tiedonantaja-ryhmän tai yhtenäisyysryhmän nimitystä. Millainen käsitys Teillä on tämän ryhmän sijoittumisesta tälle ulottuvuudelle? NYT EI OSAA SANOA 167 KOK 168 KESK 169 LKP 170 POP 171 RKP 172 SKDL 173 SKL 174 SMP 175 SDP 176 VIHREÄT 177 Suomen Eläkeläisten Puolue 178 Tiedonantajaryhmä 20. Entä millä numerolla kuvaisitte tällä hetkellä omia poliittisia mielipiteitänne? 179 OMAT MIELIPITEET EI OSAA SANOA

10 9 21. Jos ajattelette omaa poliittista kantaanne, niin mikä tällä kortilla mainituista vaihtoehdoista on lähinnä omaa mielipidettänne? (KORTTI 21) 1 puoluekantani on vakiintunut ja äänestän tulevissa vaaleissa samaa puoluetta kuin aikaisemminkin mielipiteeni puoluekannasta on melko selvä, mutta harkitsen kuitenkin joka kerta puoluetta erikseen 3 päätän joka kerta puolueen erikseen 4 ei osaa sanoa 22. Jos maassamme pidettäisiin vaalit nyt, niin miten varma olisitte siitä, minkä puolueen ehdokkaalle äänenne antaisitte? (KORTTI 22) 1 täysin varma 2 melko varma melko epävarma 4 erittäin epävarma 5 ei osaa sanoa 23. Jos edelleen ajattelemme nykyhetkeä, niin miten monta puoluetta tai ryhmittymää saattaisi kohdallanne tulla varteenotettavina vaihtoehtoina kysymykseen? (KORTTI 23) 1 vain yksi puolue 2 kaksi puoluetta kolme puoluetta 4 neljä puoluetta 5 viisi tai useampia puolueita 6 ei osaa sanoa 24. Jos puolueessa, jonka äänestäminen Teille itsellenne tällä hetkellä o- lisi mieluisinta, ei olisi sopivaa ehdokasta, niin miten menettelisitte? 1 äänestäisin puolueesta jotakin toista ehdokasta luultavasti äänestäisin jonkin toisen puolueen tai vaaliliiton ehdokasta, jos ehdokkaan ominaisuudet minua tyydyttäisivät paremmin 3 luultavasti jättäisin kokonaan äänestämättä 4 en osaa sanoa 25. Maassamme viimeksi järjestetyt valtakunnalliset vaalit olivat kunnallisvaalit vuonna Muistatteko, mitä puoluetta äänestitte näissä vaaleissa? 1 muistaa muistaa, mutta on epävarma 3 ei muista 4 ei äänestänyt kunnallisvaaleissa

11 26. Miten tyytyväinen olette sen puolueen toimintaan, jota näissä viime kunnallisvaaleissa äänestitte? (KORTTI 26) 1 täysin tyytyväinen 2 pääosin tyytyväinen toisaalta tyytyväinen, toisaalta tyytymätön 4 pääosin tyytymätön 5 täysin tyytymätön 6 ei osaa sanoa (JOS MUISTAA) Jos maassamme järjestettäisiin eduskuntavaalit nyt, niin äänestäisittekö uudelleen tämän saman puolueen ehdokasta? 1 varmasti 2 luultavasti luultavasti ei 4 varmasti ei 5 ei osaa sanoa 28. Luettelen seuraavaksi eräitä asioita, jotka saattaisivat lisätä ihmisten luottamusta puolueisiin. Sanokaa tällä kortilla olevien vaihtoehtojen mukaisesti se, missä määrin tärkeinä pidätte seuraavia asioita oman henkilökohtaisen puolueita kohtaan tuntemanne luottamuksen kannalta. (KORTTI 28) ERIT- MELKO EI EI EI TÄIN TÄR- KOVIN LAIN- OSAA TÄR- KEÄNÄ TÄR- KAAN SANOA KEÄNÄ KEÄNÄ TÄR- KEÄNÄ Puolue ajaa politiikkaa, joka turvaa ahkerien ja omalla työllään menestyneiden ihmisten elintason Puolue lisää olennaisesti ponnistelujaan luonnon säilymiseksi ja vaalimiseksi l Puolue ajaa järkevää talouspolitiikkaa, joka turvaa Suomen aseman kiristyvässä kansainvälisessä kilpailussa Puolue ajaa heikkojen ja vaikeuksissa olevien ihmisten etuja Puolue sanoutuu jyrkästi irti kaikenlaisesta lahjonnasta ja rötöstelystä Puolue tukee presidentti Mauno Koiviston toimintaa

12 29. Tällä kortilla on esitetty nuo äsken luetellut asiat. Jos teidän olisi valittava niistä ne kolme, jotka ovat kaikkein tärkeimmät puolueeseen tunnetun luottamuksen kannalta, niin mitkä valitsisitte? (KORTTI 29) 11 1 puolue ajaa politiikkaa, joka turvaa ahkerien ja omalla työllään menestyneiden ihmisten elintason 2 puolue lisää olennaisesti ponnistelujaan luonnon säilymiseksi ja vaalimiseksi 3 puolue ajaa järkevää talouspolitiikkaa, joka turvaa Suomen aseman kiristyvässä kansain välisessä kilpailussa 4 puolue ajaa heikkojen ja vaikeuksissa olevien ihmisten etuja 5 puolue sanoutuu jyrkästi irti kaikenlaisesta lahjonnasta ja rötöstelystä 6 puolue tukee presidentti Mauno Koiviston toimintaa 7 ei osaa sanoa LOPUKSI KYSYISIN ERÄITÄ TAUSTATIETOJA 30. Tällä kortilla (KORTTI 30) on lueteltuna eräitä työmarkkina- ja etujärjestöjä. Kuulutteko tällä hetkellä mihinkään sellaiseen ammatilliseen tai muuhun yhdistykseen, joka on jonkun tällä kortilla mainitun järjestön jäsen? 1 STK Suomen Työnantajien Keskusliitto ry 2 LTK Liiketyönantajien Keskusliitto ry 3 SAK Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö ry 4 TVK Toimihenkilö- ja Virkamiesjärjestöjen Keskusliitto ry 5 AKAVA 6 STTK Suomen Teknisten Toimihenkilöjärjestöjen Keskusliitto ry 7 MTK Maataloustuottajien Keskusliitto ry 8 Ei osaa sanoa 31. Entä oletteko nykyisin jonkun puolueen perusjärjestön tai nais- tai nuorisojärjestön jäsen? 1 kyllä 2 ei 3 ei osaa sanoa 32. Mikä on ammattinne tällä hetkellä? (JOS ELÄKKEELLÄ, MIKÄ ON ENTINEN AM- MATTI) 33. Voisitteko vielä sanoa, mikä on Teidän perheenne päähenkilön ammatti tai työn laatu? (JOS ELÄKKEELLÄ, MIKÄ ON ENTINEN AMMATTI)

13 Entä minkä elinkeinon tai toimialan piirissä perheenne päähenkilö työskentelee? (KIRJOITA MAHDOLLISIMMAN TARKASTI) Seuraavaksi kysyisin perhesuhteitanne. Oletteko naimaton, avoliitossa, avioliitossa, eronnut vai leski? 1 naimaton 2 avoliitossa avioliitossa 4 eronnut 5 leski 36a. Mikä on peruskoulutuksenne? 1 osa kansakoulua tai vähemmän 2 kansa- tai kansalaiskoulu, peruskoulun ala-aste tai osa keskikoulua keskikoulu, peruskoulu, osa lukiota 4 ylioppilas 5 muu, mikä? 36b. Entä mitä jatko tai ammattikoulutusta olette saanut? (VÄHINTÄÄN 3 KK KES- TÄNYT KOULUTUS HUOMIOIDAAN) 37. Mikä on äidinkielenne? 1 Suomi Ruotsi 3 muu 38. Kohdehenkilö on nainen 2 mies 39. Valitkaa toinen näistä kahdesta kortista (TULOKORTIT). Mihin tuloluokkaan perheenne kuuluu, kun kaikkien perheenjäsenten tulot lasketaan yhteen veroja vähentämättä? Valitkaa vastaus siltä kortilta jonka mukaan Teistä tuntuu helpoimmalta vastata. PERHEEN YHTEENLASKETUT TULOT PERHEEN YHTEENLASKETUT TULOT KORTTI A KUUKAUSITULOT KORTTI B - VUOSITULOT 1 alle mk 1 alle mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk 8 yli mk 8 yli mk 9 ei vastausta 9 ei vastausta

14 40. Kohdehenkilön ikä ja syntymävuosi: Alle 20 vuotta vuotta vuotta Syntymävuosi: vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta 41. Paikkakuntatyyppi: 1 Helsinki 2 Espoo 3 Vantaa Kauniainen 5 Turku 6 Tampere 7 Lahti, Oulu, Pori, Kuopio 8 Muut kaupungit 9 Maalaiskunnat 42. Vaalipiiri: 1 Helsingin kaupungin 2 Uudenmaan läänin 3 Turun läänin eteläinen 4 Turun läänin pohjoinen Hämeen läänin eteläinen 6 Hämeen läänin pohjoinen 7 Kymen läänin 8 Mikkelin läänin 9 Pohjois-Karjalan läänin 0 Kuopion läänin Vaasan läänin 2 Keski-Suomen läänin 3 Oulun läänin 4 Lapin läänin Kunta: 246

15 Lopuksi siirtyisin kysymään poliittista kantaanne. Älkää kuitenkaan missään vaiheessa ilmoittako puoluekantaanne minulle. Vastaaminen esitettäviin kysymyksiin tapahtuu siten, että kysyttyäni kysymyksen Te ympyröitte mielipidettänne vastaavan vaihtoehdon numeron tältä erilliseltä lomakkeelta. OJENNA VASTAUSLOMAKE JA TARVITTAESSA MYÖS KYNÄ. Vastaamisen jälkeen pyydän Teitä sulkemaan lomakkeen tähän kirjekuoreen, jonka postitan avaamattomana Suomen Gallup OY:öön. Tuloksista ei koskaan tule selviämään kenenkään yksityisen vastaajan henkilöllisyys. Siis siirtykäämme ensimmäiseen kysymykseen: 1. Jos maassamme järjestettäisiin eduskuntavaalit nyt, niin kuinka varmasti kävisitte äänestämässä? 2. Jos maassamme järjestettäisiin eduskuntavaalit nyt, minkä puolueen edustajaehdokkaalle äänenne antaisitte? 3. Mikä puolue olisi Teille toiseksi mieluisin 4. Mitä puoluetta ette äänestäisi missään tapauksessa? 5. Meillä järjestettiin kunnallisvaalit, vuoden 1984 syksyllä. Minkähän puolueen ehdokkaalle annoitte äänenne näissä vaaleissa? 6. Edelliset eduskuntavaalit pidettiin vuonna Mitähän puoluetta tuolloin äänestitte? TÄYTETÄÄN TOIMISTOSSA: Seutukaava-alue, kuntahierarkia, kunnan väestötiheys, kunnan elinkeinorakenne, kunnanvaltuusto, kunnan suuruusryhmä. HAASTATTELIJA TÄYTTÄÄ: HAASTATELTAVA: OSOITE: POSTITOIMIPAIKKA: PUHELIN: - HAASTATTELIJA: VALTUUSKORTIN NUMERO: HAASTATTELUPÄIVÄ: / 198 HAASTATTELUN KESTO: M1N.

16 Jos maassamme järjestettäisiin eduskuntavaalit nyt, niin kuinka varmasti kävisitte äänestämässä? T-3/38003/86 Meillä järjestettiin eduskuntavaalit maaliskuussa Minkähän puolueen ehdokkaalle annoitte äänenne näissä vaaleissa? 1 Äänestäisin varmasti 2 Luultavasti äänestäisin 1 KOK (KANSALLINEN KOKOOMUS) 3 Luultavasti en äänestäisi 2 KVL (KANSALAISVALLAN LIITTO) 4 En varmasti äänestäisi 3 KES (KESKUSTAPUOLUE) 5 En osaa sanoa 4 LKP (LIBERAALINEN KANSANPUOLUE) 5 POP (PERUSTUSLAILLINEN OIKEISTO- PUOLUE) 6 RKP (RUOTSALAINEN KANSANPUOLUE) Jos eduskuntavaalit järjestettäi- 7 SKDL (SUOMEN KANSAN DEMOKRAATTINEN siin nyt, minkä puolueen tai LIITTO) ryhmittymän edustajaehdokkaalle 8 SKL (SUOMEN KRISTILLINEN LIITTO) äänenne antaisitte? 9 SMP (SUOMEN MAASEUDUN PUOLUE) 0 SDP (SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE) 1 KOK (KANSALLINEN KOKOOMUS) X VIHREÄT 2 KES (KESKUSTAPUOLUE) 3 LKP (LIBERAALINEN KANSANPUOLUE) 1 En äänestänyt 4 POP (PERUSTUSLAILLINEN OIKEISTO- 2 Ei muista PUOLUE) 5 RKP (RUOTSALAINEN KANSANPUOLUE) 6 SKDL (SUOMEN KANSAN DEMOKRAATTINEN LIITTO) Edelliset kunnallisvaalit pidettiin 7 SKL (SUOMEN KRISTILLINEN LIITTO) lokakuussa 198. Mitähän puoluetta 8 SMP (SUOMEN MAASEUDUN PUOLUE) tuolloin äänestitte? 9 SDP (SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE) 0 VIHREÄT 1 KOK (KANSALLINEN KOKOOMUS) X Suomen eläkeläisten puolue 2 KES (KESKUSTAPUOLUE) V Tiedonantajaryhmä 3 LKP (LIBERAALINEN KANSANPUOLUE) 4 POP (PERUSTUSLAILLINEN OIKEISTO- 1 En äänestäisi PUOLUE) 5 RKP (RUOTSALAINEN KANSANPUOLUE) 6 SKDL (SUOMEN KANSAN DEMOKRAATTINEN LIITTO) 7 SKL (SUOMEN KRISTILLINEN LIITTO) Mikä puolue tai ryhmittymä olisi 8 SMP (SUOMEN MAASEUDUN PUOLUE) Teille toiseksi mieluisin? 9 SDP (SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE) 1 KOK (KANSALLINEN KOKOOMUS) 0 VIHREÄT 2 KES (KESKUSTAPUOLUE) 3 LKP (LIBERAALINEN KANSANPUOLUE) 1 En äänestänyt 4 POP (PERUSTUSLAILLINEN OIKEISTO- 2 En muista PUOLUE) 5 RKP (RUOTSALAINEN KANSANPUOLUE) 6 SKDL (SUOMEN KANSAN DEMOKRAATTINEN LIITTO) 7 SKL (SUOMEN KRISTILLINEN LIITTO) 8 SMP (SUOMEN MAASEUDUN PUOLUE) 9 SDP (SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE) 0 VIHREÄT X V Suomen eläkeläisten puolue Tiedonantajaryhmä 1 Toiseksi mieluisinta ei ole Mitä puoluetta tai ryhmittymää ette äänestäisi missään tapauksessa? EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA 1 KOK (KANSALLINEN KOKOOMUS) 2 KES (KESKUSTAPUOLUE) 3 LKP (LIBERAALINEN KANSANPUOLUE) 4 POP (PERUSTUSLAILLINEN OIKEISTO- PUOLUE) 5 RKP (RUOTSALAINEN KANSANPUOLUE) 6 SKDL (SUOMEN KANSAN DEMOKRAATTINEN LIITTO) 7 SKL (SUOMEN KRISTILLINEN LIITTO) 8 SMP (SUOMEN MAASEUDUN PUOLUE) 9 SDP (SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE) 0 VIHREÄT X Suomen eläkeläisten puolue V Tiedonantajaryhmä 1 Sellaista puoluetta ei ole

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1011 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1983 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

FSD1010 Puolueiden ajankohtaistutkimus marraskuu 1982

FSD1010 Puolueiden ajankohtaistutkimus marraskuu 1982 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1010 Puolueiden ajankohtaistutkimus marraskuu 1982 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

FSD1009 Puolueiden ajankohtaistutkimus maaliskuu 1982

FSD1009 Puolueiden ajankohtaistutkimus maaliskuu 1982 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1009 Puolueiden ajankohtaistutkimus maaliskuu 1982 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1008 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1981 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1020 Kannatusmittaustutkimus 1994, osa 2 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1002 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1975 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1006 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1979 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1015 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1988 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2263 Eduskuntavaalit 2007: pienet vaalipiirit Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996

KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996 KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996 QUESTIONNAIRE: FSD1122 MUNICIPAL MANAGERS VIEWS ON THE FOUNDATION FOR MUNICIPAL DEVELOPMENT 1996 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1003 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1976 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1043 Europarlamenttivaalit 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1004 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1977 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1005 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1978 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

FSD1259 Sopimuspalokuntatutkimus 2002 : kuntien valtuutetut

FSD1259 Sopimuspalokuntatutkimus 2002 : kuntien valtuutetut KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1259 Sopimuspalokuntatutkimus 2002 : kuntien valtuutetut Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1007 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1980 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1019 Kannatusmittaustutkimus 1994, osa 1 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

FSD2468 Kunnallisalan ilmapuntari 2008: valtuutetut

FSD2468 Kunnallisalan ilmapuntari 2008: valtuutetut KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2468 Kunnallisalan ilmapuntari 2008: valtuutetut Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2507 Eduskuntavaalien 2007 ehdokaskysely Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

FSD1030 Puolueiden ajankohtaistutkimus loka-marraskuu 1994

FSD1030 Puolueiden ajankohtaistutkimus loka-marraskuu 1994 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1030 Puolueiden ajankohtaistutkimus loka-marraskuu 1994 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2925 KUNTIEN VALTUUSTOJEN JA HALLITUSTEN JÄSENET 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2925 MEMBERS OF MUNICIPAL COUNCILS AND MUNICIPAL BOARDS 2009

KYSELYLOMAKE: FSD2925 KUNTIEN VALTUUSTOJEN JA HALLITUSTEN JÄSENET 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2925 MEMBERS OF MUNICIPAL COUNCILS AND MUNICIPAL BOARDS 2009 KYSELYLOMAKE: FSD2925 KUNTIEN VALTUUSTOJEN JA HALLITUSTEN JÄSENET 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2925 MEMBERS OF MUNICIPAL COUNCILS AND MUNICIPAL BOARDS 2009 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1001 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1974 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2020 Kehitysyhteistyötutkimus 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD1295 Eduskuntavaalit 2003 : ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

FSD1295 Eduskuntavaalit 2003 : ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1295 Eduskuntavaalit 2003 : ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Kyselylomaketta

Lisätiedot

FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000

FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

FSD1232 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1996

FSD1232 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1996 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1232 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1996 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2521 Nuorisobarometri 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD1217 Ammatti, sukupuoli ja työmarkkinat : aineistot 1983-1991

FSD1217 Ammatti, sukupuoli ja työmarkkinat : aineistot 1983-1991 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD Ammatti, sukupuoli ja työmarkkinat : aineistot - Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1027 Nuoret ja eduskuntavaalit 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD1316 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2003

FSD1316 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2003 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1316 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2003 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

FSD1318 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2001

FSD1318 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2001 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1318 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2001 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002

FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD088 Eduskuntavaalitutkimus 99 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1040 Presidentinvaalit 2000, 1. kierros Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2126 PRESIDENTINVAALIT 2006: EHDOKKAIDEN VASTAUKSET HEL- SINGIN SANOMIEN VAALIKONEESEEN

KYSELYLOMAKE: FSD2126 PRESIDENTINVAALIT 2006: EHDOKKAIDEN VASTAUKSET HEL- SINGIN SANOMIEN VAALIKONEESEEN KYSELYLOMAKE: FSD2126 PRESIDENTINVAALIT 2006: EHDOKKAIDEN VASTAUKSET HEL- SINGIN SANOMIEN VAALIKONEESEEN QUESTIONNAIRE: FSD2126 PRESIDENTIAL ELECTIONS 2006: CANDIDATE RESPONSES TO HS CANDIDATE SELECTOR

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1028 Nuoret ja europarlamenttivaalit 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2527 Nuorisobarometri syksy 1998 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1016 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1990 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD3056 KORKEAKOULUJEN UUDET OPISKELIJAT: ENSIKOKEMUKSET 2013 QUESTIONNAIRE: FSD3056 NEW STUDENTS IN UNIVERSITIES 2013: FIRST IMPRESSIONS Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2355 Kansalaiskeskustelu ydinvoimasta 2006 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2017 NUORTEN OSALLISTUMINEN JA YHTEISKUNNALLINEN SYR- JÄYTYMINEN 1996

KYSELYLOMAKE: FSD2017 NUORTEN OSALLISTUMINEN JA YHTEISKUNNALLINEN SYR- JÄYTYMINEN 1996 KYSELYLOMAKE: FSD2017 NUORTEN OSALLISTUMINEN JA YHTEISKUNNALLINEN SYR- JÄYTYMINEN 1996 QUESTIONNAIRE: FSD2017 YOUNG PEOPLE S POLITICAL PARTICIPATION AND SOCIAL EXCLUSION 1996 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

FSD1231 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995

FSD1231 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1231 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3134 LAPSIBAROMETRI 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3134 CHILD BAROMETER 2016

KYSELYLOMAKE: FSD3134 LAPSIBAROMETRI 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3134 CHILD BAROMETER 2016 KYSELYLOMAKE: FSD3134 LAPSIBAROMETRI 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3134 CHILD BAROMETER 2016 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1088 Eduskuntavaalitutkimus 1991 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2627 EDUSKUNTAVAALIT 2011: EHDOKKAIDEN JA VAALIKONEEN KÄYTTÄJIEN VASTAUKSET VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON VAALIKONEESEEN

KYSELYLOMAKE: FSD2627 EDUSKUNTAVAALIT 2011: EHDOKKAIDEN JA VAALIKONEEN KÄYTTÄJIEN VASTAUKSET VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON VAALIKONEESEEN KYSELYLOMAKE: FSD2627 EDUSKUNTAVAALIT 2011: EHDOKKAIDEN JA VAALIKONEEN KÄYTTÄJIEN VASTAUKSET VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON VAALIKONEESEEN QUESTIONNAIRE: FSD2627 PARLIAMENTARY ELECTIONS 2011: CANDIDATE AND

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD3057 KORKEAKOULUJEN UUDET OPISKELIJAT: ENSIKOKEMUKSET 2014 QUESTIONNAIRE: FSD3057 NEW STUDENTS IN UNIVERSITIES 2014: FIRST IMPRESSIONS Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006

KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006 KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006 QUESTIONNAIRE: FSD2209 STUDENT EXCHANGE EXPERIENCES OF UNIVERSITY

Lisätiedot

FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset

FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

FSD1258 Sopimuspalokuntatutkimus 2002 : palokuntalaiset

FSD1258 Sopimuspalokuntatutkimus 2002 : palokuntalaiset KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1258 Sopimuspalokuntatutkimus 2002 : palokuntalaiset Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt

FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2355 Kansalaiskeskustelu ydinvoimasta 2006 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1079 EVAn kansallinen asennetutkimus 1984 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat

FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

FSD1221 Oululaisten suhtautuminen kansainvälistymiseen 1996

FSD1221 Oululaisten suhtautuminen kansainvälistymiseen 1996 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1221 Oululaisten suhtautuminen kansainvälistymiseen 1996 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2530 Nuorisobarometri 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD1023 Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : valitsijakunta

FSD1023 Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : valitsijakunta KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1023 Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : valitsijakunta Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: FSD2784 JULKAISUKÄYTÄNNÖT ERI TIETEENALOILLA: PROFESSORIHAASTATTELUT 2007 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Dokumenttia hyödyntävien

Lisätiedot

FSD2535 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: lapset ja nuoret

FSD2535 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: lapset ja nuoret KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2535 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: lapset ja nuoret Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD2791 KORKEAKOULUJEN UUDET OPISKELIJAT: ENSIKOKEMUKSET 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2791 NEW STUDENTS IN UNIVERSITIES 2011: FIRST IMPRESSIONS Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

FSD2366 Koulun hyvinvointiprofiili : henkilökunta

FSD2366 Koulun hyvinvointiprofiili : henkilökunta KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2366 Koulun hyvinvointiprofiili 2006-2007 : henkilökunta Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: FSD1359 ISÄ JA ISYYS: NYT-LIITTEEN ISÄNPÄIVÄN KYSELY 2003 FSD1359 FATHERHOOD 2003 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Dokumenttia

Lisätiedot

Base unweighted Base weighted

Base unweighted Base weighted 16201 Telebus 13b-14 2017 Taloustutkimus Oy All interviews Total Sukupuoli Nainen Mies 15-24 Base unweighted 1009 505 504 147 Base weighted 4285 2150 2135 637 Na1. Luettelen seuraavaksi joitakin tähän

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1048 Nuoret ja presidentinvaalit 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Base unweighted Base weighted

Base unweighted Base weighted 16203 Telebus 15 2017 Taloustutkimus Oy All interviews Total Sukupuoli Nainen Mies 15-24 Base unweighted 500 250 250 62 Base weighted 4285 2150 2135 596 Na1. Luettelen seuraavaksi joitakin tähän aikaan

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1080 EVAn kansallinen asennetutkimus 1986 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1059 EVAn EU-asennetutkimus 2001 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD2087 Kunnallisalan ilmapuntari 2001 : kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat

FSD2087 Kunnallisalan ilmapuntari 2001 : kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2087 Kunnallisalan ilmapuntari 2001 : kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Kyselylomaketta

Lisätiedot

FSD1010. Puolueiden ajankohtaistutkimus marraskuu Koodikirja

FSD1010. Puolueiden ajankohtaistutkimus marraskuu Koodikirja FSD1010 Puolueiden ajankohtaistutkimus marraskuu 1982 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 1999 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueiden ajankohtaistutkimus

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2529 Nuorisobarometri syksy 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2528 Nuorisobarometri kevät 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD2225 Terveyden edistämisen barometri 2005 : kunnat

FSD2225 Terveyden edistämisen barometri 2005 : kunnat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2225 Terveyden edistämisen barometri 2005 : kunnat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2629 NUORTEN POLITIIKKA 2009

KYSELYLOMAKE: FSD2629 NUORTEN POLITIIKKA 2009 KYSELYLOMAKE: FSD2629 NUORTEN POLITIIKKA 2009 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2072 ssa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Kyselylomaketta

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1146 Koululaiset ja Eurooppa 1993 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD1000 PUOLUEIDEN AJANKOHTAISTUTKIMUS 1973 QUESTIONNAIRE: FSD1000 FINNISH VOTER BAROMETER 1973

KYSELYLOMAKE: FSD1000 PUOLUEIDEN AJANKOHTAISTUTKIMUS 1973 QUESTIONNAIRE: FSD1000 FINNISH VOTER BAROMETER 1973 KYSELYLOMAKE: FSD1000 PUOLUEIDEN AJANKOHTAISTUTKIMUS 1973 QUESTIONNAIRE: FSD1000 FINNISH VOTER BAROMETER 1973 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2709 TOHTORIN TUTKINNON VUOSINA 2004-2005 SUORITTANEI- DEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN 2007

KYSELYLOMAKE: FSD2709 TOHTORIN TUTKINNON VUOSINA 2004-2005 SUORITTANEI- DEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN 2007 KYSELYLOMAKE: FSD2709 TOHTORIN TUTKINNON VUOSINA 2004-2005 SUORITTANEI- DEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN 2007 QUESTIONNAIRE: FSD2709 DOCTORAL GRADUATES OF YEARS 2004-2005: CAREER AND EMPLOYMENT SURVEY 2007

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3008 TERVASKANNOT KYSELY 1998 QUESTIONNAIRE: FSD3008 VITALITY 90+ SURVEY 1998

KYSELYLOMAKE: FSD3008 TERVASKANNOT KYSELY 1998 QUESTIONNAIRE: FSD3008 VITALITY 90+ SURVEY 1998 KYSELYLOMAKE: FSD3008 TERVASKANNOT KYSELY 1998 QUESTIONNAIRE: FSD3008 VITALITY 90+ SURVEY 1998 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2031 Kirkkomonitor 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD2228 Terveyden edistämisen barometri 2006 : jäsenjärjestöt

FSD2228 Terveyden edistämisen barometri 2006 : jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2228 Terveyden edistämisen barometri 2006 : jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

FSD2336 Koulun hyvinvointiprofiili 2004-2005 : toisen asteen oppilaitokset

FSD2336 Koulun hyvinvointiprofiili 2004-2005 : toisen asteen oppilaitokset KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2336 Koulun hyvinvointiprofiili 2004-2005 : toisen asteen oppilaitokset Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2688 SUOMALAINEN PÄIHDEHOITO: A-KLINIKOIDEN TERAPEUTIT 2008

KYSELYLOMAKE: FSD2688 SUOMALAINEN PÄIHDEHOITO: A-KLINIKOIDEN TERAPEUTIT 2008 KYSELYLOMAKE: FSD2688 SUOMALAINEN PÄIHDEHOITO: A-KLINIKOIDEN TERAPEUTIT 2008 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta

Lisätiedot

FSD1212 Mielipiteet julkisen sektorin leikkauksista ja sosiaalipolitiikan suunnasta 1993

FSD1212 Mielipiteet julkisen sektorin leikkauksista ja sosiaalipolitiikan suunnasta 1993 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1212 Mielipiteet julkisen sektorin leikkauksista ja sosiaalipolitiikan suunnasta 1993 Kyselylomaketta

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2179 KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Kyselylomaketta

Lisätiedot

FSD1001. Puolueiden ajankohtaistutkimus 1974. Koodikirja

FSD1001. Puolueiden ajankohtaistutkimus 1974. Koodikirja FSD1001 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1974 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 1999 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueiden ajankohtaistutkimus

Lisätiedot

FSD1180 Perhebarometri 1999 : vanhemmuutta toteuttamassa

FSD1180 Perhebarometri 1999 : vanhemmuutta toteuttamassa KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1180 Perhebarometri 1999 : vanhemmuutta toteuttamassa Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

ASK QK3a IF "VOTED", CODE 1 IN QK1 OTHERS GO TO QK3b

ASK QK3a IF VOTED, CODE 1 IN QK1 OTHERS GO TO QK3b QK Europarlamenttivaalit pidettiin 7. kesäkuuta. Jotkut suomalaiset eivät syystä tai toisesta äänestäneet näissä vaaleissa. Äänestittekö Te itse äskeisissä? Äänesti Ei äänestänyt FL Q TREND MODIFIED ASK

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: FSD3080 KAUPUNKISEUTUJEN VIHERRAKENTEEN SUUNNITTELU 2013 FSD3080 COLLABORATIVE PLANNING OF URBAN GREEN INFRASTRUCTURE 2013 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2019 Kehitysyhteistyötutkimus 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3153 ENERGIA-ASENTEET 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3153 FINNISH ENERGY ATTITUDES 2016

KYSELYLOMAKE: FSD3153 ENERGIA-ASENTEET 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3153 FINNISH ENERGY ATTITUDES 2016 KYSELYLOMAKE: FSD3153 ENERGIA-ASENTEET 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3153 FINNISH ENERGY ATTITUDES 2016 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2281 tutkimus 2006 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot

FSD1106 Kunnallisalan ilmapuntari 1998 : kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat

FSD1106 Kunnallisalan ilmapuntari 1998 : kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1106 Kunnallisalan ilmapuntari 1998 : kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Kyselylomaketta

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ FSD2387 GERONTOLOGINEN SOSIAALITYÖ: HAASTATTELUAINEISTO 2000 FSD2387 GERONTOLOGICAL SOCIAL WORK: INTERVIEWS 2000 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 3. 27.1.2011. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 3. 27.1.2011. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, tammikuu 2011 (3. 27.1.2011) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus Oy YLE

Lisätiedot

FSD2118 World Values Survey 2005 : Suomen aineisto

FSD2118 World Values Survey 2005 : Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2118 World Values Survey 2005 : Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2873 NATIONAL USER SURVEY OF FINNISH PUBLIC LIBRARIES 2013 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Lisätiedot

FSD1019. Kannatusmittaustutkimus 1994, osa 1. Koodikirja

FSD1019. Kannatusmittaustutkimus 1994, osa 1. Koodikirja FSD1019 Kannatusmittaustutkimus 1994, osa 1 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2000 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kannatusmittaustutkimus 1994,

Lisätiedot