Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:"

Transkriptio

1 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1088 Eduskuntavaalitutkimus 11 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: QUESTIONNAIRE This questionnaire is part of the following dataset, archived at the Finnish Social Science Data Archive: FSD1088 Finnish National Election Study 11 If this questionnaire is used or referred to in any publication, the source must be acknowledged by means of an appropriate bibliographic citation. More information:

2 TILASTOKESKUS Haastattelutoimisto PL HELSINKI Mappi I _ I I YHTEISKUNNALLINEN OSALLISTUMINEN JA DEMOKRATIA -TUTKIMUS 11/OSA II Kohdenumero Kunta... Kohteen syntymävuosi... Kohteen sukupuoli: mies... 1 nainen... 2 Haastattelupäivä:... Haastattelijanumero... Haastattelun kesto... HUOMAUTUKSIA/TARKISTETTAVAA:

3 1 Suomessa järjestettiin juuri eduskuntavaalit. Yllättikö vaalien tulos Teidät jollakin tavoin? Kyllä... 1 Ei >K3 EOS... 3 VAIN K1:SSÄ 'KYLLÄ' VASTANNEILLE 2 Mikä vaalien tuloksissa oli mielestänne yllätyksellistä? 3 Kuinka kiinnostunut olitte nyt käytyjen eduskuntavaalien vaalikampanjasta? Olitteko: hyvin kiinnostunut... 1 jonkin verran kiinnostunut... 2 vain vähän kiinnostunut... 3 vai ette ollenkaan kiinnostunut?... 4 EOS Millainen yleiskuva Teille on jäänyt eduskuntavaaleihin liittyvistä tapahtumista? Arvioikaa jokainen väittämä erikseen sen mukaan, oletteko siitä samaa vai eri mieltä. KORTTI 1 Täysin Ositt. Ositt. Täysin EOS samaa samaa eri eri mieltä mieltä mieltä mieltä Vaalit olivat mielenkiintoiset ja jännittävät? Vaalitaistelu oli liian repivä? Vaalit keskittyivät liiaksi puoluejohtajien ympärille? Puolueiden esiintyminen antoi asiallista tietoa? Puolueet välttelivät vaalitaistelussa yhteiskunnan todellisia ongelmia Vaalit jäivät ulkomaanuutisten varjoon? Vaalitaistelu toi hyvin esille puolueiden väliset erot?

4 5 Vaikuttivatko Persianlahden sota, Baltian tilanne ym. kansainväliset tapahtumat mielestänne nyt käytyihin vaaleihin: hyvin paljon... 1 melko paljon... 2 ei kovinkaan paljon... 3 vai ei ollenkaan? >K6b EOS a Millä tavoin kansainväliset asiat mielestänne vaikuttivat vaaleihin? 6b Harri Holkerin hallitus toimi koko päättyneen vaalikauden. Missä asioissa hallitus mielestänne onnistui? 6c Entä missä asioissa hallitus epäonnistui?

5 7 Missä määrin arvioitte saaneenne tietoa seuraavista lähteistä oman äänestyspäätöksenne tueksi? KORTTI 2 Erit- Ei täin Melko Melko lain- EOS paljon paljon vähän kaan Sanomalehtien kirjoittelu? Aikakauslehtien kirjoittelu? Vaaleja käsitelleet radio-ohjelmat? MTV:n vaalikeskustelu 3-kanavalla la 2.3. ja su 3.3.? Television suuri vaalikeskustelu to 14.3.? Television uutis- ja ajankohtaisohjelmat? Eri puolueiden vaalitentit televisiossa? Vaalimainonta sanomalehdissä? Vaalimainonta paikallisradiossa? Muu vaalimainonta? Vaalitilaisuudet? Ystävät, tuttavat, työtoverit tai sukulaiset? Miten usein keskustelitte ennen vaaleja eduskuntavaaleista: KORTTI 3 Mel- Noin Har- En EOS kein kerran vem- lainjoka vii- min kaan päivä kossa Perheen piirissä? Entä työpaikalla? Entä ystävien tai tuttavien kanssa? Entä muiden ihmisten kanssa?

6 6 9 Mikä seuraavista vaihtoehdoista lähinnä vastaa Teidän osallistumistanne vaaleja edeltäviin keskusteluihin? KORTTI 4 En keskustellut kenenkään kanssa vaaliasioista... 1 Keskustelin, mutta en yleensä edes sanonut omia mielipiteitäni... 2 Sanoin yleensä mielipiteeni, mutta en yrittänyt vaikuttaa muihin... 3 Sanoin omat mielipiteeni, ja yritin silloin tällöin vaikuttaa toistenkin mielipiteisiin... 4 Sanoin mielipiteeni ja yritin usein vaikuttaa toistenkin mielipiteisiin. 5 EOS Entä pyrittiinkö keskusteluissa vaikuttamaan Teidän kantaanne: usein... 1 harvoin ei lainkaan?... 3 EOS... 4

7 11 Puolueet pitivät vaaleissa esillä erilaisia asioita ja tavoitteita. Mitä näistä jäi mieleenne? PUOLUE (JOS KÄY ASIA: ILMI VASTAUKSESTA): 12 Katsoitteko suomenkielistä suurta vaalikeskustelua televisiosta torstaina 14. maaliskuuta? JOS KATSOI, TÄSMENNÄ: Kokonaan vai osittain? Kyllä, katsoi koko ohjelman... 1 Kyllä, katsoi osan ohjelmasta... 2 Ei katsonut >K14 Ei muista tai EOS Mitä suomenkielisestä suuresta vaalikeskustelusta jäi erityisesti mieleenne?

8 8 14 Katsoitteko jotakin eri puolueiden suomenkielisistä vaalitenteistä televisiosta välisenä aikana? Kyllä.... Ei... EOS >K Mitä seuraavista vaalitenteistä katsoitte televisiosta? KORTTI 5 Kyllä Ei EOS 1. tentti ma LKP ja Naisliike tentti ti Vihreä liitto ja Eläkk.saaj. & Vihreä YP tentti ke Suomen eläkel.p. ja Ihmisyyspuolue tentti to Kokoomus ja Vasemmistoliitto tentti pe 1.3. Ruotsalainen kansanpuolue tentti ma 4.3. SMP ja Ekol. puolue Vihreät tentti ti 5.3. Keskusta ja Kristilliset tentti ke 6.3. SDP ja POP tentti to 7.3. Sitoutum. eläkel. ja Komm. Työv.p Mitä näistä vaalitenteistä jäi erityisesti mieleenne?

9 17 Kuuntelitteko radiosta yhtä tai useampaa puolueiden suomenkielistä vaalitenttiä ennen vaaleja? Ei kuunnellut lainkaan... 1 Kuunteli yhtä... 2 Kuunteli useampia... 3 EOS Seurasitteko ennen vaaleja televisiosta tai radiosta yhtä tai useampaa ruotsinkielistä vaaliohjelmaa? Kyllä... 1 Ei >K21 EOS... 3 a) Katsoitteko television ruotsinkielistä suurta vaalikeskustelua lauantaina 9. maaliskuuta? b) Entä eri puolueiden ruotsinkielisiä vaalitenttejä televisiosta ennen vaaleja? c) Entä kuuntelitteko ainakin jotakin radion ruotsinkielistä valtakunnallista vaalikeskustelua? Kyllä En EOS a) Suuri vaalikeskustelu b) Puolueiden vaalitentit televisiossa c) Puolueiden vaalikeskustelut radiossa Mitä näistä television ja radion ruotsinkielisistä vaaliohjelmista jäi erityisesti mieleenne? 21 Kävittekö Te äänestämässä näissä maaliskuun eduskuntavaaleissa? Kyllä... 1 Ei >K47 Ei halua sanoa >K56

10 10 KYSYMYKSET VAIN ÄÄNESTÄNEILTÄ 22 Mikä oli tärkein syy siihen, että kävitte äänestämässä näissä vaaleissa? TÄYDENNYS KYSYMYKSESTÄ Seuraavaksi luettelen erilaisia mahdollisia syitä, miksi ihmiset käyvät äänestämässä. Missä määrin seuraavat syyt vaikuttivat siihen, että kävitte äänestämässä? KORTTI 6 Kävin äänestämässä, koska: Oli Vaikutti tärkeä jonkin syy verran Ei vaikuttatanut EOS 1. äänestäminen on ainoa tapa vaikuttaa yleisiin asioihin? halusin vaikuttaa äänelläni minulle tärkeiden aatteiden toteutumiseen politiikassa? halusin äänestää minulle tuttua ehdokasta? äänestäminen on mielestäni kansalaisvelvollisuus? olen tietyn puolueen kannattaja ja halusin äänestää sen ehdokasta? ystäväni, tuttavani tai sukulaiseni suostutteli käymään äänestämässä? katsoin, että omien taloudellisten etujeni takia minun oli järkevää käydä äänestämässä? tahdoin äänestämiselläni ajaa oman yhteiskunta luokkani etuja yhdessä muiden samaan luokkaan kuuluvien kanssa? minulle suositeltiin tiettyä puoluetta tai henkilöä? olen yleensä aina käynyt äänestämässä ja siitä tullut minulle tapa? Katsoin aiheelliseksi äänestää jo senkin vuoksi, että olen mukana tässä tutkimuksessa?

11 11 24 Haluaisitteko vielä täydentää aiemmin antamaanne vastausta siitä, mikä oli tärkein äänestämässä käyntinne syy? Kyllä (RENGASTA TÄHÄN JA KIRJOITA... 1 TÄYDENNYS KYSYMYKSEN 22 YHTEYTEEN) Ei Äänestittekö vaalipäivänä vai ennakkoon? Vaalipäivänä. 1 Ennakkoon. 2 -->K27 Ei halua sanoa >K29 26 Kävittekö äänestämässä aamupäivällä ennen puolta päivää, iltapäivällä noin vaiko illalla noin klo 18 jälkeen? Aamupäivällä klo Iltapäivällä klo >K29 Illalla klo EOS Äänestittekö ennakkoon kotikunnassanne vai jossakin muualla? Kotikunnassa... 1 Jossakin muualla Miksi kävitte äänestämässä ennakkoon? 29 Menittekö äänestämään postiin tai äänestyspaikalle yksin, jonkun toisen kanssa vai ainakin kahden muun henkilön seurassa? Yksin... 1 Yhden muun henkilön kanssa... 2 Useamman kuin yhden muun henkilön kanssa... 3 Ei halua sanoa... 4

12 30 Oliko äänestämässä käynti Teille itsestäänselvyys vai harkitsitteko myös äänestämättä jättämistä? KORTTI 7 Äänestämässä käynti oli minulle itsestään selvää... 1 Äänestämättä jättäminen kävi kyllä mielessäni, mutten harkinnut sitä vakavasti... 2 Harkitsin vakavasti äänestämättä jättämistä... 3 EOS Minkä puolueen ehdokkaalle annoitte äänenne? Vastatkaa kortin numerolla. KORTTI 8 Suomen Sosialidemokraattinen Puolue Kansallinen Kokoomus Suomen Keskusta Vasemmistoliitto Ruotsalainen Kansanpuolue Suomen Maaseudun Puolue Suomen Kristillinen Liitto Vihreä Liitto Liberaalinen Kansanpuolue Perustuslaillinen Oikeistopuolue Suomen Eläkeläisten Puolue Ekologinen Puolue Vihreät Eläkkeensaajien ja Vihreä Yhteisvastuu Puolue Ihmisyyspuolue Naisliike Rauhan ja Sosialismin puolesta - Kommunistinen Työväenpuolue 16 Riippumattomat Sitoutumattomat Eläkeläiset Joku muu ryhmä Ei halua sanoa... : >K33 EOS

13 13 32 Mikä puolue olisi ollut Teille toiseksi mieluisin näissä vaaleissa? Suonien Sosialidemokraattinen Puolue Kansallinen Kokoomus Suomen Keskusta Vasemmistoliitto Ruotsalainen Kansanpuolue Suomen Maaseudun Puolue Suomen Kristillinen Liitto Vihreä Liitto Liberaalinen Kansanpuolue Perustuslaillinen Oikeistopuolue Suomen Eläkeläisten Puolue Ekologinen Puolue Vihreät Eläkkeensaajien ja Vihreä Yhteisvastuu Puolue Ihmisyyspuolue Naisliike Rauhan ja Sosialismin puolesta - Kommunistinen Työväenpuolue 16 Riippumattomat Sitoutumattomat Eläkeläiset Joku muu ryhmä Ei halua sanoa EOS Ei muita mahdollisia puolueita Miten vaikeata tai helppoa Teille oli valita puolue, jota äänestitte: erittäin vaikeata... 1 melko vaikeata... 2 melko helppoa... 3 erittäin helppoa?... 4 EOS Mikä oli tärkein syy, jonka perusteella valitsitte puolueen, jota äänestitte?

14 14 35 Missä vaiheessa lopullisesti päätitte sen, mille puolueelle äänenne annatte? KORTTI 9 Samana päivänä kuin kävin äänestämässä... 1 Joitakin päiviä ennen äänestäneistäni Noin viikkoa tai kahta ennen äänestämistäni... 3 Noin kuukautta tai kahta ennen äänestämistäni... 4 Päätös oli selvä jo viime vuoden puolella... 5 Päätös on ollut selvä jo vuosien ajan... 6 EOS Kuinka paljon seuraavassa lueteltavat syyt vaikuttivat puoluevalintaanne näissä eduskuntavaaleissa? KORTTI 10 Ei Vai- Vai- Vai- vai- EOS kutti kutti kutti kutratkai- paljon jonkin tanut sevasti verran lainkaan Puolueen edustajien esiintyminen television vaaliohjelmissa? Puolue ajaa sen ammattiryhmän etuja, johon itse kuulun? Puolueella on hyvä puheenjohtaja? Olen sen puolueen vakituinen kannattaja? Puolueella on hyvä linja monissa viime aikoina esilläolleissa kysymyksissä? Puolueella on päteviä henkilöitä hoitamaan maassa harjoitettavaa politiikkaa? Puolueen aatteellinen linja vastaa näkemyksiäni? Puolueen toiminta edellisen vaalikauden aikana? Puolueen kanta pakolaiskysymyksissä?

15 15 37 Missä vaiheessa lopullisesti päätitte sen. kenelle ehdokkaalle äänenne annatte? KORTTI 11 Samana päivänä kuin kävin äänestämässä... Joitakin päiviä ennen äänestämistäni... Noin viikkoa tai kahta ennen äänestämistäni... Noin kuukautta tai kahta ennen äänestämistäni... Päätös oli selvä jo viime vuoden puolella... EOS KORTTI 12 Emme kysy ehdokkaan nimeä, mutta haluaisimme vielä tiedustella muutamaa äänestämäänne ehdokkaaseen liittyvää luonnehdintaa. Kuinka hyvin tunsitte ehdokkaan, jota äänestitte? JOS USEAMPI VAIHTOEHTO ON MAHDOLLINEN, MERKITÄÄN NUMEROLTAAN PIENIN Tunnen hänet henkilökohtaisesti... Ystäväni, tuttavani tai sukulaiseni tuntee hänet henkilö kohtaisesti... Tunsin ehdokkaan toimintaa tiedotusvälineiden perusteella jo ennen ehdokkaan vaalimainontaa... Äänestin ehdokasta vaalimainonnan perusteella... Valitsin ehdokkaan tuntematta häntä tarkemmin... EOS Montako ehdokasta piditte varteenotettavina vaihtoehtoina harkitessanne lopullista äänestyspäätöstänne? JOS HARKITSI USEAMPAA, TÄSMENNÄ: Kuuluivatko he samaan vai eri puolueisiin? harkitsin vain yhtä ehdokasta... harkitsin useampaa ehdokasta, jotka kuuluivat samaan puolueeseen... harkitsin useampien puolueiden ehdokkaita... EOS

16 16 40 Kumpi asia oli Teille loppujen lopuksi tärkeämpi äänestämisessänne: puolue vai ehdokas? Puolue... 1 Ehdokas EOS Oletteko aikaisemmin äänestänyt tätä samaa, nyt äänestämäänne ehdokasta? Kyllä... 1 Ei ole... 2 EOS Pidittekö oman ehdokkaanne pääsyä eduskuntaan: varmana mahdollisena... 2 vai epätodennäköisenä?... 3 En harkinnut asiaa... 4 EOS...; Äänestittekö miestä vai naista? Miestä... 1 Naista... 2 Ei muista/eos Ei halua sanoa... 4

17 17 44 Mikä oli tärkein peruste, jolla valitsitte äänestämänne ehdokkaan, jos puoluekantaa ei oteta huomioon? 45 Seuraavaksi luettelen vielä joitakin ehdokkaan valinnan perusteita. Arvioikaa kutakin asiaa sen mukaan, kuinka paljon se vaikutti siihen, ketä ehdokasta äänestitte? KORTTI 13 Ei Vai- Vai- Vai- vai- EOS kutti kutti kutti kuttaratkai- paljon jonkin nut sevasti verran lainkaan Ehdokkaan kanta ympäristö- ja luonnonsuojeluasioissa? Ehdokkaan kanta pakolaiskysymyksessä? Ehdokkaan aikaisempi kokemus eduskunnassa tai muussa politiikassa? Ehdokkaan kyky hoitaa tehokkaasti asioita? Ehdokkaan luotettavuus? Ehdokkaan miellyttävyys? Ehdokkaan sukupuoli? Ehdokas tuntee kotipaikkakuntani asiat? Vaalit järjestettiin nyt ensi kerran yksipäiväisinä. Haittasiko tämä uudistus Teitä: erittäin paljon... 1 melko paljon... 2 melko vähän >K55B ei ollenkaan >K56 EOS... 5

18 18 KYSYMYKSET 47-55A VAIN ÄÄNESTÄMÄTTÄ JÄTTÄNEILTÄ 47 Voisitteko kertoa omin sanoin, miksi ette nyt käynyt äänestämässä. TÄYDENNYSRIVIT KYSYMYKSESTÄ 49

19 19 48 Seuraavaksi luettelen erilaisia äänestämättä jättämisen syitä. Missä määrin seuraavat syyt vaikuttivat siihen, että ette käynyt äänestämässä näissä vaaleissa? KORTTI 14 Oli Vaikutti Ei EOS tärkeä jonkin vaikutsyy verran tanut 1. minun oli vaikea löytää itselleni sopivaa puoluetta? minun oli vaikea löytää itselleni sopivaa ehdokasta? en voinut käydä äänestämässä työesteen vuoksi? en voinut käydä äänestämässä matkan vuoksi? en voinut käydä äänestämässä sairauden tai korkean iän vuoksi? en muistanut käydä äänestämässä? en vain viitsinyt käydä äänestämässä? en katsonut äänestämisestä olevan itselleni mitään hyötyä? mielestäni yksi ääni ei olisi merkinnyt mitään vaalien lopputulokseen? tunnen epäluottamusta poliitikkoja ja yleensä politiikkaa kohtaan? halusin protestoida politiikkaa ja poliitikkoja vastaan? politiikka ei kiinnosta minua ja äänestäminen on minulle yhdentekevää?...; Haluaisitteko vielä täydentää aiemmin antamaanne vastausta siitä, miksi jätitte äänestämättä. Kyllä (RENGASTA TÄHÄN JA... 1 KIRJOITA TÄYDENNYS K47 YHTEYTEEN) Ei... 2

20 20 50 Olisitteko halunnut äänestää, vaikka ette aiemmin mainituista syistä äänestänytkään? Kyllä... 1 En >K53 51 Mitä puoluetta olisitte ehkä äänestänyt? KORTTI 15 Suomen Sosialidemokraattinen Puolue Kansallinen Kokoomus Suomen Keskusta Vasemmistoliitto Ruotsalainen Kansanpuolue Suomen Maaseudun Puolue Suomen Kristillinen Liitto Vihreä Liitto Liberaalinen Kansanpuolue Perustuslaillinen Oikeistopuolue Suomen Eläkeläisten Puolue Ekologinen Puolue Vihreät Eläkkeensaajien ja Vihreä Yhteisvastuu Puolue Ihmisyyspuolue Naisliike Rauhan ja Sosialismin puolesta - Kommunistinen Työväenpuolue 16 Riippumattomat Sitoutumattomat Eläkeläiset Joku muu ryhmä Ei halua sanoa EOS Jos olisitte äänestänyt, niin olisiko Teille ollut vaikeata vai helppoa valita puolue, jota äänestää: erittäin vaikeata... 1 melko vaikeata... 2 melko helppoa... 3 erittäin helppoa?... 4 EOS... 5

21 21 53 Jos ajattelette tilannetta ennen näitä eduskuntavaaleja, niin niissä vaiheessa lopullisesti päätitte jättää äänestämättä? KORTTI 16 Päätin hyvissä ajoin, aikaisemmin kuin pari viikkoa ennen vaalipäivää... Päätin pari viikkoa ennen tai samalla viikolla kun oli vaalipäivä... Päätin vaalipäivänä... En tehnyt mitään erityistä päätöstä äänestämättä jättämisestä... EOS Entä kuinka paljon toisen vaalipäivän pois jääminen vaikutti siihen, että ette käynyt äänestämässä? KORTTI 17 Jos myös maanantai olisi ollut äänestyspäivä, olisin varmasti käynyt äänestämässä... Jos myös maanantai olisi ollut äänestyspäivä, olisin luultavasti käynyt äänestämässä... Vaikka myös maanantai olisi ollut äänestyspäivä, en olisi luul tavasti käynyt äänestämässä... Vaikka myös maanantai olisi ollut äänestyspäivä, en olisi käy nyt äänestämässä... EOS >K56 55 EI ÄÄNESTÄNYT: A) Millä tavoin vaalien yksipäiväisyys vaikutti siihen, että ette käynyt äänestämässä? -->K56 ÄÄNESTI: B) Millä tavoin vaalien yksipäiväisyys haittasi äänestämässä käyntiänne?

22 22 KAIKKI: 56 Olisiko vaalien järjestämisessä mielestänne syytä palata kaksipäiväisiin vaaleihin? Kyllä... 1 Ei... 2 Asia on yhdentekevä... 3 EOS Vastatkaa kortin 18 vaihtoehtojen mukaan mitä mieltä olette seuraavista väittämistä: Täysin Ositt. Ositt. Täysin samaa samaa eri eri EOS mieltä mieltä mieltä mieltä Jos joku ei pidä vaalien tulosta tärkeänä, ei hänen pitäisi äänestääkään? Vaaleissa ei yksi ääni merkitse mitään? Maassamme harjoitettavan politiikan kannalta vaalien tuloksilla ei ole nykyään paljonkaan merkitystä? On sama mitä puoluetta äänestän, kunhan puolue vain ajaa minulle tärkeitä asioita? Veroja tulisi alentaa, vaikka se merkitsisi joidenkin tärkeiden yhteiskunnallisten uudistusten lykkäämistä? Puolueiden kautta kansalaisten mielipiteet tulevat päätöksenteossa huomioonotetuiksi? Jos maassamme kohdeltaisiin ihmisiä tasa-arvoisemmin meillä olisi silloin paljon vähemmän ongelmia? Kaikkien tulisi totella eduskunnassa päätettyä lakia, vaikka olisikin eri mieltä lain sisällöstä? Omasta mielestäni ymmärrän melko hyvin tärkeitä ratkaistavaksi tulevia poliittisia kysymyksiä? Ei ole oikeastaan mitään väliä, mitkä puolueet ovat hallituksessa; lopulta asiat kuitenkin jatkuvat paljolti samaan malliin?

23 23 58 Kuinka paljon yleensä ottaen luotatte suomalaisiin poliitikkoihin? Luotatteko heihin: hyvin paljon... 1 melko paljon... 2 melko vähän... 3 vai ette ollenkaan?... 4 Ei tiedä tai EOS..., Onko luottamuksenne suomalaisiin poliitikkoihin lisääntynyt, pysynyt ennallaan vaiko vähentynyt muutaman viime vuoden aikana? Lisääntynyt... 1 Pysynyt ennallaan... 2 Vähentynyt..., Ei tiedä tai EOS... 4 KORTTI Tällä kortilla luetellaan erilaisia poliittisen toiminnan tavoitteita. A. Mitä pidätte tärkeimpänä näistä tavoitteista? B. Mitä pidätte toiseksi tärkeimpänä? C. Mitä pidätte kolmanneksi tärkeimpänä? A. B. C tär- tär- tärkein kein kein Järjestyksen ylläpitäminen Tavallisten ihmisten vaikutuksen lisääminen poliittisessa päätöksenteossa Hinnankorotusten vastustaminen Sananvapauden puolustaminen Ei osaa sanoa

24 24 Mikä seuraavista vaihtoehdoista luonnehtii parhaiten suhdetta työhönne? 61 Onko Teillä sananvaltaa siihen, miten ja milloin tehtävänne suoritatte: paljon... 1 jonkin verran... 2 vain vähän vai ei mitään sananvaltaa?... 4 Ei työelämässä... 5 EOS KORTTI Tällä kortilla on lueteltu aakkosjärjestyksessä asioita, joita ihmiset arvostavat hyvin eri tavoin. a) Vastatkaa asian numerolla, mitkä niistä ovat tärkeysjärjestyksessä viisi (5) tärkeintä arvoa? ETENE JA MERKITSE ASIAT TÄRKEYSJÄRJESTYKSESSÄ: Mikä on tärkein asia? Entä toiseksi tärkein asia jne. b) Entä mikä niistä on vähiten arvostamanne asia? 1. Että saisi jotain merkittävää aikaan 1. tärkein asia, nro I_I _ I 2. Hyvä toimeentulo 3. Hyvät ihmissuhteet 2. tärkein asia, nro I _I_ I 4. Luonnon säilyminen turmeltumattomana 5. Maamme itsenäisyys a) 3. tärkein asia, nro I _I _ I 6. Nälän poistaminen maailmasta 7. Rauha 4. tärkein asia, nro I_I_ I 8. Sielun pelastuminen 9. Tasa-arvo ihmisten välille 5. tärkein asia, nro I _I_ I 10. Terveys 11. Työtä kaikille b) vähiten tärkeä asia, nro I_I_I HUOM! KAIKISSA KOHDISSA ON OLTAVA ASIAN NUMERO 1-11 TAI =EOS

25 25 NÄYTÄ KORTTI Tämä kortti on eräänlainen myötämielisyyden mittari. Jos Teillä on kohta mainitsemaani ryhmää kohtaan myönteisiä tunteita, siis jos pidätte ryhmästä, niin valitkaa sopiva kohta 0 ja 50:n väliltä. Jos taas tunnette vastenmielisyyttä ryhmää kohtaan, käyttäkää mittarin lukemia 0:sta miinus 50:een. HUOM! EN OSAA SANOA MERKITÄÄN RENGASTAMALLA Mittarin lukema Posit. arvo Negat. arvo EOS 1. Ammattiyhdistysliike? Poliisit? Suomen ruotsinkieliset? Sosialidemokraattinen puolue Kokoomuspuolue? Suomen Keskusta? Vasemmistoliitto?..., Suomen Maaseudun Puolue? Luonnonsuojelijat? Liikepankit? Pakolaiset? Virolaiset? Uusi eduskunta?... KORTTI 22 Seuraavalla kortilla on arvosana-asteikko nollasta kymmeneen (0-10). Nolla tarkoittaa, että olette täysin tyytymätön ja 10, että olette täysin tyytyväinen. A) Kuinka tyytyväinen olette taloudellisiin olosuhteisiinne? B) Entä kaiken kaikkiaan, kuinka tyytyväinen olette nykyisin elämäänne? EOS MERKITÄÄN RENGASTAMALLA Arvosana A) Taloudelliset olosuhteet I_I_I B) Elämä kaiken kaikkiaan I_I_I EOS

26 26 65 Millaisen arvelette perheenne taloudellisen tilanteen olevan 12 kuukauden kuluttua verrattuna tämänhetkiseen tilanteeseen? Arveletteko, että se on parempi, samanlainen vai huonompi kuin tällä hetkellä? TARKENNA! Paljon parempi... 1 Jonkin verran parempi... 2 Samanlainen... 3 Jonkin verran huonompi... 4 Paljon huonompi... 5 EOS Seuraavassa on esitetty kolme erilaista luokitusta, joiden mukaan väestöä usein ryhmitetään? Sanokaa näistä ryhmistä se, johon katsotte ensisijaisesti kuuluvanne? (VAIN YKSI RENGASTUS) Entä toissijaisesti? (VAIN YKSI RENGASTUS) KORTTI 23 Tois- sijai- sesti Ensisijaisesti Työväestö.... Alempi keskiluokka..... Ylempi keskiluokka.... Yläluokka... Työnantajat... Palkansaajat... Yrittäjät Pienituloiset... Keskituloiset... Suurtuloiset Ei osaa sanoa

27 27 67 Minkätyyppisellä paikkakunnalla asuitte vuoden ikäisenä? KORTTI 24 Haja-asutusalueella... 1 Maaseudun taajamassa... 2 Alle asukkaan kaupungissa asukkaan kaupungissa... 4 Yli asukkaan kaupungissa... 5 EOS Kuinka monta kertaa kotikuntanne on vaihtunut elämänne aikana? Muuttoja kunnan sisällä ei huomioida. KOTIKUNNALLA TARKOITETAAN KUNTAA, JOSSA VASTAAJA ON (ON OLLUT) HENKIKIRJOITETTUNA. Ei kertaakaan, aina asunut tässä kunnassa >K70 Kerran kertaa kertaa kertaa tai useammin... 5

28 28 Seuraavaksi käydään läpi viimeisimpiä muuttojanne kotikunnasta toiseen. Muuttoja kunnan sisällä ei huomioida. SYNTYNYT KUNNASSA MUUTTOVUOSI=00 1) Milloin muutitte nykyiseen kotikuntaanne? vuonna I I _I 2) Mikä oli edellinen kotikuntanne? Milloin muutitte sinne? vuonna I I _I 3) Entä mikä oli sitä edeltävä kotikuntanne? Milloin muutitte sinne? vuonna I I I 4) Mikä oli sitä edeltävä kotikuntanne? Milloin muutitte sinne? vuonna I I I 5) Entä mikä oli sitä edeltävä kotikuntanne? Milloin muutitte sinne? vuonna I I I KÄY LÄPI NIIN MONTA MUUTTOA KUIN VASTAAJA MUISTAA (ENINTÄÄN VIISI). KÄYTÄ MUUTTOVUODEN OSALTA TARVITTAESSA UTELUTEKNIIKKAA: - MILLÄ VUOSIKYMMENELLÄ MUUTTO TAPAHTUI? - VUOSIKYMMENEN ALKU VAI LOPPUPUOLELLA? JNE. LAITA AINA JOKU MUUTTOVUOSI; VAIKKA ARVIOKIN! KORTTI 25 Lopuksi pyydämme Teitä tunnistamaan kuuden eri puolueen vaaleissa käyttämät tunnukset. Mille puolueelle kukin tunnus kuuluu? SDP KOK Keskusta SMP RKP Vasem.liike Joku muu EOS

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1043 Europarlamenttivaalit 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2263 Eduskuntavaalit 2007: pienet vaalipiirit Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1088 Eduskuntavaalitutkimus 1991 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1027 Nuoret ja eduskuntavaalit 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1040 Presidentinvaalit 2000, 1. kierros Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2017 NUORTEN OSALLISTUMINEN JA YHTEISKUNNALLINEN SYR- JÄYTYMINEN 1996

KYSELYLOMAKE: FSD2017 NUORTEN OSALLISTUMINEN JA YHTEISKUNNALLINEN SYR- JÄYTYMINEN 1996 KYSELYLOMAKE: FSD2017 NUORTEN OSALLISTUMINEN JA YHTEISKUNNALLINEN SYR- JÄYTYMINEN 1996 QUESTIONNAIRE: FSD2017 YOUNG PEOPLE S POLITICAL PARTICIPATION AND SOCIAL EXCLUSION 1996 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1028 Nuoret ja europarlamenttivaalit 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1011 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1983 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2020 Kehitysyhteistyötutkimus 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1020 Kannatusmittaustutkimus 1994, osa 2 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

FSD2468 Kunnallisalan ilmapuntari 2008: valtuutetut

FSD2468 Kunnallisalan ilmapuntari 2008: valtuutetut KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2468 Kunnallisalan ilmapuntari 2008: valtuutetut Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

FSD1318 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2001

FSD1318 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2001 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1318 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2001 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2521 Nuorisobarometri 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002

FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1048 Nuoret ja presidentinvaalit 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD1316 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2003

FSD1316 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2003 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1316 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2003 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2527 Nuorisobarometri syksy 1998 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD1259 Sopimuspalokuntatutkimus 2002 : kuntien valtuutetut

FSD1259 Sopimuspalokuntatutkimus 2002 : kuntien valtuutetut KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1259 Sopimuspalokuntatutkimus 2002 : kuntien valtuutetut Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2507 Eduskuntavaalien 2007 ehdokaskysely Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

FSD1232 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1996

FSD1232 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1996 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1232 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1996 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996

KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996 KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996 QUESTIONNAIRE: FSD1122 MUNICIPAL MANAGERS VIEWS ON THE FOUNDATION FOR MUNICIPAL DEVELOPMENT 1996 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

KUNTAVAALEISSA ÄÄNESTETTIIN VELVOLLISUUDEN TUNNOSTA

KUNTAVAALEISSA ÄÄNESTETTIIN VELVOLLISUUDEN TUNNOSTA KUNTAVAALEISSA ÄÄNESTETTIIN VELVOLLISUUDEN TUNNOSTA Tärkein äänestämään ajava tekijä kuntavaaleissa oli velvollisuuden tunne, käy ilmi KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta. Enemmän kuin neljä

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1019 Kannatusmittaustutkimus 1994, osa 1 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000

FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

FSD1295 Eduskuntavaalit 2003 : ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

FSD1295 Eduskuntavaalit 2003 : ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1295 Eduskuntavaalit 2003 : ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Kyselylomaketta

Lisätiedot

FSD1023 Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : valitsijakunta

FSD1023 Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : valitsijakunta KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1023 Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : valitsijakunta Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD088 Eduskuntavaalitutkimus 99 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat

FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

CSES2, 2003 Questionnaire FINLAND (lang: Finnish)

CSES2, 2003 Questionnaire FINLAND (lang: Finnish) CSES2, 2003 Questionnaire FINLAND (lang: Finnish) EDUSKUNTAVAALITUTKIMUS 2003 VALMIS LOMAKE 13.3.2003 V1. Maassamme käytiin hiljattain eduskuntavaalit. Kuinka usein vaalikampanjan aikana keskustelitte

Lisätiedot

FSD1231 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995

FSD1231 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1231 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2925 KUNTIEN VALTUUSTOJEN JA HALLITUSTEN JÄSENET 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2925 MEMBERS OF MUNICIPAL COUNCILS AND MUNICIPAL BOARDS 2009

KYSELYLOMAKE: FSD2925 KUNTIEN VALTUUSTOJEN JA HALLITUSTEN JÄSENET 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2925 MEMBERS OF MUNICIPAL COUNCILS AND MUNICIPAL BOARDS 2009 KYSELYLOMAKE: FSD2925 KUNTIEN VALTUUSTOJEN JA HALLITUSTEN JÄSENET 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2925 MEMBERS OF MUNICIPAL COUNCILS AND MUNICIPAL BOARDS 2009 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2355 Kansalaiskeskustelu ydinvoimasta 2006 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

FSD2535 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: lapset ja nuoret

FSD2535 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: lapset ja nuoret KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2535 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: lapset ja nuoret Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

FSD1217 Ammatti, sukupuoli ja työmarkkinat : aineistot 1983-1991

FSD1217 Ammatti, sukupuoli ja työmarkkinat : aineistot 1983-1991 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD Ammatti, sukupuoli ja työmarkkinat : aineistot - Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

FSD2118 World Values Survey 2005 : Suomen aineisto

FSD2118 World Values Survey 2005 : Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2118 World Values Survey 2005 : Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006

KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006 KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006 QUESTIONNAIRE: FSD2209 STUDENT EXCHANGE EXPERIENCES OF UNIVERSITY

Lisätiedot

FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset

FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

ASK QK3a IF "VOTED", CODE 1 IN QK1 OTHERS GO TO QK3b

ASK QK3a IF VOTED, CODE 1 IN QK1 OTHERS GO TO QK3b QK Europarlamenttivaalit pidettiin 7. kesäkuuta. Jotkut suomalaiset eivät syystä tai toisesta äänestäneet näissä vaaleissa. Äänestittekö Te itse äskeisissä? Äänesti Ei äänestänyt FL Q TREND MODIFIED ASK

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2530 Nuorisobarometri 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

AATE, PERINTEET JA MIELIKUVAT SELITTIVÄT PUOLUEVALINTAA KUNTAVAALEISSA

AATE, PERINTEET JA MIELIKUVAT SELITTIVÄT PUOLUEVALINTAA KUNTAVAALEISSA AATE, PERINTEET JA MIELIKUVAT SELITTIVÄT PUOLUEVALINTAA KUNTAVAALEISSA Aatteellisilla tekijöillä (2 % vaikutti ratkaisevasti tai paljon), perinteillä sekä mielikuvilla puolueen harjoittamasta politiikasta

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: FSD2784 JULKAISUKÄYTÄNNÖT ERI TIETEENALOILLA: PROFESSORIHAASTATTELUT 2007 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Dokumenttia hyödyntävien

Lisätiedot

FSD1009 Puolueiden ajankohtaistutkimus maaliskuu 1982

FSD1009 Puolueiden ajankohtaistutkimus maaliskuu 1982 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1009 Puolueiden ajankohtaistutkimus maaliskuu 1982 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2352 Yliopistoista vuonna 2001 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD2791 KORKEAKOULUJEN UUDET OPISKELIJAT: ENSIKOKEMUKSET 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2791 NEW STUDENTS IN UNIVERSITIES 2011: FIRST IMPRESSIONS Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD3056 KORKEAKOULUJEN UUDET OPISKELIJAT: ENSIKOKEMUKSET 2013 QUESTIONNAIRE: FSD3056 NEW STUDENTS IN UNIVERSITIES 2013: FIRST IMPRESSIONS Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt

FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2072 ssa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Kyselylomaketta

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2627 EDUSKUNTAVAALIT 2011: EHDOKKAIDEN JA VAALIKONEEN KÄYTTÄJIEN VASTAUKSET VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON VAALIKONEESEEN

KYSELYLOMAKE: FSD2627 EDUSKUNTAVAALIT 2011: EHDOKKAIDEN JA VAALIKONEEN KÄYTTÄJIEN VASTAUKSET VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON VAALIKONEESEEN KYSELYLOMAKE: FSD2627 EDUSKUNTAVAALIT 2011: EHDOKKAIDEN JA VAALIKONEEN KÄYTTÄJIEN VASTAUKSET VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON VAALIKONEESEEN QUESTIONNAIRE: FSD2627 PARLIAMENTARY ELECTIONS 2011: CANDIDATE AND

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2281 tutkimus 2006 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: FSD1359 ISÄ JA ISYYS: NYT-LIITTEEN ISÄNPÄIVÄN KYSELY 2003 FSD1359 FATHERHOOD 2003 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Dokumenttia

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD3057 KORKEAKOULUJEN UUDET OPISKELIJAT: ENSIKOKEMUKSET 2014 QUESTIONNAIRE: FSD3057 NEW STUDENTS IN UNIVERSITIES 2014: FIRST IMPRESSIONS Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

FSD2366 Koulun hyvinvointiprofiili : henkilökunta

FSD2366 Koulun hyvinvointiprofiili : henkilökunta KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2366 Koulun hyvinvointiprofiili 2006-2007 : henkilökunta Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2526 Nuorisobarometri kevät 1998 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2126 PRESIDENTINVAALIT 2006: EHDOKKAIDEN VASTAUKSET HEL- SINGIN SANOMIEN VAALIKONEESEEN

KYSELYLOMAKE: FSD2126 PRESIDENTINVAALIT 2006: EHDOKKAIDEN VASTAUKSET HEL- SINGIN SANOMIEN VAALIKONEESEEN KYSELYLOMAKE: FSD2126 PRESIDENTINVAALIT 2006: EHDOKKAIDEN VASTAUKSET HEL- SINGIN SANOMIEN VAALIKONEESEEN QUESTIONNAIRE: FSD2126 PRESIDENTIAL ELECTIONS 2006: CANDIDATE RESPONSES TO HS CANDIDATE SELECTOR

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2528 Nuorisobarometri kevät 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY

PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY PORVOON KAUPUNKI JA PORVOON NUORISOVALTUUSTO Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY KYSELY Internet-kysely toteutettiin lokakuussa 2010 yhteistyössä koulujen

Lisätiedot

K2. Kuinka paljon seurasitte eduskuntavaaleja eri tiedotusvälineistä? KORTTI

K2. Kuinka paljon seurasitte eduskuntavaaleja eri tiedotusvälineistä? KORTTI EDUSKUNTAVAALITUTKIMUS 2011 Käyntihaastattelu HALLINNOLLISET CSES-MUUTTUJAT (A-ALKUISET) A1. Lomakenumero (tai muu yksittäiset haastateltavat identifioiva tunnusnumero) A2. Haastattelija (yksittäiset haastattelijat

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2525 Nuorisobarometri syksy 1997 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3134 LAPSIBAROMETRI 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3134 CHILD BAROMETER 2016

KYSELYLOMAKE: FSD3134 LAPSIBAROMETRI 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3134 CHILD BAROMETER 2016 KYSELYLOMAKE: FSD3134 LAPSIBAROMETRI 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3134 CHILD BAROMETER 2016 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: FSD3079 MUISTOJA JA MIELIKUVIA RADIOAKTIIVISUUDEN ILMIÖISTÄ 2015 FSD3079 MEMORIES AND MENTAL IMAGES OF PHENOMENA RELATED TO RADIOACTI- VITY 2015 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2019 Kehitysyhteistyötutkimus 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD2017. Nuorten osallistuminen ja yhteiskunnallinen syrjäytyminen Koodikirja

FSD2017. Nuorten osallistuminen ja yhteiskunnallinen syrjäytyminen Koodikirja FSD2017 Nuorten osallistuminen ja yhteiskunnallinen syrjäytyminen 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2629 NUORTEN POLITIIKKA 2009

KYSELYLOMAKE: FSD2629 NUORTEN POLITIIKKA 2009 KYSELYLOMAKE: FSD2629 NUORTEN POLITIIKKA 2009 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3008 TERVASKANNOT KYSELY 1998 QUESTIONNAIRE: FSD3008 VITALITY 90+ SURVEY 1998

KYSELYLOMAKE: FSD3008 TERVASKANNOT KYSELY 1998 QUESTIONNAIRE: FSD3008 VITALITY 90+ SURVEY 1998 KYSELYLOMAKE: FSD3008 TERVASKANNOT KYSELY 1998 QUESTIONNAIRE: FSD3008 VITALITY 90+ SURVEY 1998 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1059 EVAn EU-asennetutkimus 2001 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Äänistä laskettu % Vihreä liitto. Äänestysalue Äänet Pros Äänestysalue Äänet Pros

Äänistä laskettu % Vihreä liitto. Äänestysalue Äänet Pros Äänestysalue Äänet Pros Edusk.v. RYHMITTÄIN ÄÄNET Sivu 1 VIHR Vihreä liitto 001 1. Äänestysalue 126 6.8 002 2. Äänestysalue 114 6.3 003 3. Äänestysalue 103 5.5 Ennakkoäänet 126 4.5 Vaalipäivän äänet 217 7.9 Äänet yhteensä 343

Lisätiedot

EDUSKUNTAVAALITUTKIMUS 2007 Käyntihaastattelu HALLINNOLLISET CSES-MUUTTUJAT (A-ALKUISET)

EDUSKUNTAVAALITUTKIMUS 2007 Käyntihaastattelu HALLINNOLLISET CSES-MUUTTUJAT (A-ALKUISET) EDUSKUNTAVAALITUTKIMUS 2007 Käyntihaastattelu HALLINNOLLISET CSES-MUUTTUJAT (A-ALKUISET) A1. Lomakenumero (tai muu yksittäiset haastateltavat identifioiva tunnusnumero) A2. Haastattelija (yksittäiset haastattelijat

Lisätiedot

FSD2087 Kunnallisalan ilmapuntari 2001 : kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat

FSD2087 Kunnallisalan ilmapuntari 2001 : kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2087 Kunnallisalan ilmapuntari 2001 : kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Kyselylomaketta

Lisätiedot

FSD2225 Terveyden edistämisen barometri 2005 : kunnat

FSD2225 Terveyden edistämisen barometri 2005 : kunnat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2225 Terveyden edistämisen barometri 2005 : kunnat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Mitä välii? Tutkimus nuorten suhteesta politiikkaan Mikael Thuneberg, T-Media

Mitä välii? Tutkimus nuorten suhteesta politiikkaan Mikael Thuneberg, T-Media Mitä välii? Tutkimus nuorten suhteesta politiikkaan Mikael Thuneberg, T-Media Tutkimuskohteet 1. Yleisellä tasolla nuorten suhtautuminen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja politiikkaan, nuorille tärkeät

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2580 ITÄSUOMALAISET POLIISIT : TERVEYS JA TYÖ- OLOT

KYSELYLOMAKE: FSD2580 ITÄSUOMALAISET POLIISIT : TERVEYS JA TYÖ- OLOT KYSELYLOMAKE: FSD2580 ITÄSUOMALAISET POLIISIT 1995-1998: TERVEYS JA TYÖ- OLOT QUESTIONNAIRE: FSD2580 EASTERN FINNISH POLICE OFFICERS 1995-1998: HEALTH AND WORKING CONDITIONS Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ FSD2605 CP-VAMMAISTEN AIKUISTEN ELÄMÄNHALLINTA 2008-2010 FSD2605 WELL-BEING OF ADULTS WITH CEREBRAL PALSY 2008-2010 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua

Lisätiedot

FSD1028. Nuoret ja europarlamenttivaalit Koodikirja

FSD1028. Nuoret ja europarlamenttivaalit Koodikirja FSD1028 Nuoret ja europarlamenttivaalit 1999 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2000 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuoret ja europarlamenttivaalit

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1146 Koululaiset ja Eurooppa 1993 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ FSD2387 GERONTOLOGINEN SOSIAALITYÖ: HAASTATTELUAINEISTO 2000 FSD2387 GERONTOLOGICAL SOCIAL WORK: INTERVIEWS 2000 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2529 Nuorisobarometri syksy 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 Yleistä kyselystä: Toteutusaika: 13.7. 22.8.2011 Vastaajia yhteensä: 1003 Tarkoitus: Tuloksia hyödynnetään puolueen toiminnan kehittämisessä. Huomioitavaa: Eri kysymysten

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2179 KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Kyselylomaketta

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2654 TYÖOLOBAROMETRI 1992 QUESTIONNAIRE: FSD2654 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 1992

KYSELYLOMAKE: FSD2654 TYÖOLOBAROMETRI 1992 QUESTIONNAIRE: FSD2654 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 1992 KYSELYLOMAKE: FSD654 TYÖOLOBAROMETRI 99 QUESTIONNAIRE: FSD654 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 99 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

Eduskuntavaalit 1999 22 507 67,4 Eduskuntavaalit 2003 24 695 70,3 Eduskuntavaalit 2007 26 080 68,9 Eduskuntavaalit 2011 27 759 72,0

Eduskuntavaalit 1999 22 507 67,4 Eduskuntavaalit 2003 24 695 70,3 Eduskuntavaalit 2007 26 080 68,9 Eduskuntavaalit 2011 27 759 72,0 10 Vaalit (Luvun lähde: Keskusvaalilautakunta) 10.1 Äänioikeutetut ja äänioikeuden käyttö vuosina 1999-2011 Äänioikeutettuja Äänestysprosentti (%) Eduskuntavaalit 1999 22 507 67,4 Eduskuntavaalit 2003

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO MITKÄ TAVAT VAIKUTTAA EU:N TULEVAISUUTTA

Lisätiedot

FSD2336 Koulun hyvinvointiprofiili 2004-2005 : toisen asteen oppilaitokset

FSD2336 Koulun hyvinvointiprofiili 2004-2005 : toisen asteen oppilaitokset KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2336 Koulun hyvinvointiprofiili 2004-2005 : toisen asteen oppilaitokset Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2355 Kansalaiskeskustelu ydinvoimasta 2006 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2524 Nuorisobarometri kevät 1997 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1004 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1977 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

FSD1221 Oululaisten suhtautuminen kansainvälistymiseen 1996

FSD1221 Oululaisten suhtautuminen kansainvälistymiseen 1996 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1221 Oululaisten suhtautuminen kansainvälistymiseen 1996 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1013 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1986 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

Kansalaiset: Äänelläni on merkitystä ja kotikunnan asioihin voi vaikuttaa

Kansalaiset: Äänelläni on merkitystä ja kotikunnan asioihin voi vaikuttaa Kansalaiset: Äänelläni on merkitystä ja kotikunnan asioihin voi vaikuttaa Kaksi kolmesta ( %) arvioi, että hänen äänellään on merkitystä kuntavaalien lopputuloksen kannalta. Prosenttiluku on samaa luokkaa

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2355 Kansalaiskeskustelu ydinvoimasta 2006 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

Enemmistö suomalaisista ymmärtää mielestään hyvin politiikkaa

Enemmistö suomalaisista ymmärtää mielestään hyvin politiikkaa Enemmistö suomalaisista ymmärtää mielestään hyvin politiikkaa Enemmistö ( %) suomalaisista arvioi ymmärtävänsä hyvin tärkeitä poliittisia kysymyksiä, käy ilmi KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta.

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2523 Nuorisobarometri syksy 1996 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD1019. Kannatusmittaustutkimus 1994, osa 1. Koodikirja

FSD1019. Kannatusmittaustutkimus 1994, osa 1. Koodikirja FSD1019 Kannatusmittaustutkimus 1994, osa 1 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2000 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kannatusmittaustutkimus 1994,

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2021 Kehitysyhteistyötutkimus 2003 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2178 KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : itsenäisen perusterveydenhuollon kunnat

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2031 Kirkkomonitor 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2873 NATIONAL USER SURVEY OF FINNISH PUBLIC LIBRARIES 2013 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Lisätiedot