Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/"

Transkriptio

1 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD088 Eduskuntavaalitutkimus 99 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: QUESTIONNAIRE This questionnaire is part of the following dataset, archived at the Finnish Social Science Data Archive: FSD088 Finnish National Election Study 99 If this questionnaire is used or referred to in any publication, the source must be acknowledged by means of an appropriate bibliographic citation. More information:

2 TILASTOKESKUS Haastattelutoimisto PL HELSINKI Mappi _ _ YHTEISKUNNALLINEN OSALLISTUMINEN JA DEMOKRATIA -TUTKIMUS 99 Kohdenumero... Kunta... Kohteen syntymävuosi Kohteen sukupuoli: mies Haastattelupäivä: nainen.... Haastattelijanumero... Haastattelun kesto... HUOMAUTUKSIA/TARKISTETTAVAA:

3 Mikä tämän kortin vaihtoehdoista parhaiten kuvaa pääasiallista toimintaanne tällä hetkellä? (KORTTI ) palkansaaja... yrittäjä maatilalla, liike tai muussa yrityksessä, ammatinharjoittaja... työskentelette perheenjäsenen yrityksessä ilman varsinaista palkkaa?... työtön tai lomautettu palkatta varusmies... opiskelija... työkyvyttömyyseläkkeellä tai pitkäaikaisesti sairas... eläkkeellä iän tai työvuosien perusteella... työttömyyseläkkeellä... hoidatte omaa kotitaloutta... teette muuta, mitä?... Mikä on ammattinne tällä hetkellä? Mikä oli ammattinne työssä ollessanne? 4 Mikä kortin vaihtoehdoista kuvaa työnantajaanne? KORTTI valtio... kunta, kuntainliitto, srk... valtioenemmistöinen osakeyhtiö... yksityinen teollisuuden alan yritys... yksityinen palvelualan yritys... muu yksityinen yritys... oma maatila... oma yritys... jokin muu, mikä?... ei ole työelämässä...

4 5 Minkä elinkeinon tai toimialan piirissä työskentelette/ työskentelitte? KIRJOITA MAHDOLLISIMMAN TARKASTI Oletteko: naimaton avoliitossa... avioliitossa... eronnut... leski... 7 Mikä on avio/ avopuolisonne ammatti tai työn laatu? JOS ON ELÄKKEELLÄ, MIKÄ ON ENTINEN AMMATTI 8 Oletteko itse tai joku perheenne jäsenistä viimeksi kuluneen kahden vuoden aikana ollut työttömänä pitemmän kuin yhden kuukauden yhtäjaksoisen ajan? ei ole ollut... on itse ollut... on, joku muu perheenjäsen... EOS...

5 9. Kuulutteko johonkin ammattijärjestöön? (KORTTI ) KATSO OH- JEISTA, JOS KESKUSJÄRJ. EI SELVÄ SAK Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö TVK Toimihenkilö- ja Virkamiesjärjestöjen keskusliitto... AKAVA... STTK Suomen Teknisten Toimihenkilöjärjestöjen Keskusliitto... MTK Maataloustuottajain Keskusliitto... SYKL Suomen Yrittäjien Keskusliitto... Muu ammatillinen etujärjestö, mikä? Ei kuulu etujärjestöön >K Toimitteko siinä tällä hetkellä: paljon... jonkin verran... vai oletteko vain jäsen? EOS... 4 Seuraavalla kortilla (KORTTI 4) on eräitä muita yhdistyksiä. Mihin niistä kuulutte? JOS KUULUU, JATKOKYSYMYS: Toimitteko tässä yhdistyksessä paljon, jonkin verran, vai oletteko vain jäsen? kuu- ei vain jonkin palluu kuulu jäsen verran jon Puoluepoliittinen yhdistys... Uskonnollinen järjestö... Osuusliike, kuluttajajärjestö... Urheiluseura... Naisjärjestö... Sotaveteraani- ja reserviläisjärjestö... Luonto- tai luonnonsuojelujärjestö Asukas- tai paikallisjärjestö

6 Onko jokin vielä mainitsematon yhdistys jossa toimitte paljon tai ainakin jonkin verran? ei muita... Yhdistys: Paljon Jonkin verran Luetteko jotakin useita kertoja viikossa ilmestyvää sanomalehteä ainakin kerran viikossa? kyllä... ei... -->K 6

7 4 Kertokaa mitä lehteä luette ja kuinka monena päivänä viikossa luette sitä? Mainitkaa enintään kolme eniten lukemaanne lehteä? YMPYRÖI ENSIN MAINITUN LEHDEN NUMERO JA MERKITSE SITTEN PÄIVIEN MÄÄRÄ OMAAN SARAKKEESEEN. TÄSMENNÄ TARVITTAESSA: Kuinka monena päivänä viikossa? LUKU- PVM lu- kee Helsingin Sanomat... Ilta-Sanomat... Aamulehti... Turun Sanomat... Maaseudun Tulevaisuus... Kaleva... Iltalehti... Savon Sanomat... Kauppalehti... Keskisuomalainen... Uusi Suomi... Kotimaa Etelä-Suomen Sanomat... Hufvudstadsbladet... Pohjalainen... Satakunnan Kansa... Karjalainen... Ilkka... Kansan Uutiset... Muu, mikä? 0 _ 0 _ 0 _ 04 _ 05 _ 06 _ 07 _ 08 _ 09 _ 0 _ _ _ _ 4 _ 5 _ 6 _ 7 _ 8 _ 9 _ Muu, mikä? Muu, mikä?

8 5 Mainitsen muutamia sanomalehtien aihepiirejä. Luetteko niitä yleensä aina, melko usein, silloin tällöin, vai ette koskaan? (KORTTI 5) Yleensä Melko Silloin Ei EOS aina usein tällöin koskaan Yleisön osaston kirjoitukset?.. Urheilu-uutiset?... Ulkomaan uutiset?... Suomen politiikkaa koskevat uutiset tai artikkelit?... Television ja radion ohjelmat?. Kulttuuriaineisto?... 6 a) Kuinka usein kuuntelette yleisradion radiouutisia? (KORTTI 6) b) Entä paikallisradion uutisia? c) Kuinka usein katselette illan TV-uutisia? d) Entä television ajankohtaisohjelmia? e) Kaapeli-TV:n omia uutisia? Ylen radiouutiset... Paikallisradion uutiset... TV-uutiset... Ajankohtaisohjelmat... Kaapeli-TV;n omat uutiset... Ei Päiviä viikossa kos- EOS kaan 7 Kuinka kiinnostunut olette politiikasta: hyvin kiinnostunut... jonkin verran kiinnostunut... vain vähän kiinnostunut... ei ollenkaan kiinnostunut?... EOS

9 8 Seuraavaksi luettelen joitakin kansalaisten vaikuttamiskeinoja. Valitkaa kunkin kohdalla sopiva vaihtoehto tältä kortilta. (KORTTI 7) Olen Tekisin Ehkä En EOS tehnyt jos asia teki- tetärkeä sin kisi Erilaisten vetoomusten tai adressien allekirjoittaminen?.., Maksu- tai ostolakkoihin tai boikotteihin osallistuminen?., Julkiset mielenosoitukseen osallistuminen?... Iskulauseiden maalaaminen seiniin?... Rakennusten tai tehtaiden valtaaminen?... 9a Kuinka usein keskustelette politiikasta muiden ihmisten kanssa: päivittäin tai lähes päivittäin... usein... joskus... harvoin ei koskaan?... EOS b Seuraavaksi luettelen joitakin poliittisen osallistumisen muotoja. Kuinka usein harrastatte niitä; usein, joskus, harvoin vai ette ollenkaan? ( KORTTI 8) Usein Joskus Harvoin Ei kos- EOS kaan Kuinka usein toimitte muiden ihmisten kanssa saadaksenne parannuksia paikallisiin asioihin?... Kuinka usein otatte muissa kuin työasioissa yhteyttä virkamiehiin tai poliitikkoihin? Kun ajattelette aikaisempia vaaleja, niin kuinka usein yritätte saada ystävänne äänestämään samaa puoluetta kuin Te?... Kuinka usein työskentelette vaaleissa jonkin puolueen tai ehdokkaan hyväksi?.

10 9 0 Vastatkaa kortin 9 vaihtoehtojen mukaan mitä mieltä olette seuraavista väittämistä: (KORTTI 9) Täysin Osittain Osittain Täysin EOS samaa samaa eri eri mieltä mieltä mieltä mieltä On ainakin yksi puolue, joka aina yrittää ajaa minun etuani? Puolueet ovat kiinnostuneita vain ihmisten antamista äänistä, eivät heidän mielipiteistään?... Joskus politiikka vaikuttaa niin monimutkaiselta, että en oikein ymmärrä, mitä on tekeillä?... Minulla ei ole mitään sanomista siihen, mitä hallitus tekee?... Meidän kaikkien tulisi tinkiä omista eduistamme maamme kansainvälisen kilpailukyvyn turvaamiseksi?... Ennen ihmiset olivat onnellisempia kuin nykyään? Tiede ja tekniikka pystyvät tulevaisuudessa ratkaisemaan useimmat tänä päivänä esiintyvät ongelmat?... Yleensä voi luottaa siihen, että hallitus tekee oikeita päätöksiä?... Jos joku ei pidä vaalien tulosta tärkeänä, ei hänen pitäisi äänestääkään?... Valitut kansanedusajat menettävät yleensä pian kosketuksen äänestäjiin?... Omasta mielestäni ymmärrän melko hyvin tärkeitä poliittisia kysymyksiä?...

11 0 KORTTI 0 Tämä kortti on eräänlainen myötämielisyyden mittari. Jos Teillä on kohta mainitsemaani ryhmää kohtaan myönteisiä tunteita, siis jos pidätte ryhmästä, niin valitkaa sopiva luku 0 ja 50:n väliltä. Jos taas tunnette vastenmielisyyttä ryhmää kohtaan, käyttäkää mittarin lukemia 0:sta miinus 50:een. HUOM! EN OSAA SANOA MERKITÄÄN RENGASTAMALLA 99 Mittarin lukema Posit. Negat. EOS arvot + arvot _- 0 Pienyrittäjät?... _ _ _ _ 99 0 Sosialidemokraattinen Puolue?... _ _ _ _ 99 0 Naisasialiike?... _ _ _ _ Kokoomuspuolue?... _ _ _ _ Suomen Keskusta?... _ _ _ _ Virkamiehet?... _ _ _ _ Suuryritykset?... _ _ _ _ Pakolaiset?... _ _ _ _ Vihreät?... _ _ _ _ 99 0 Suomen Maaseudun Puolue?... _ _ _ _ 99 Kirkko?... _ _ _ _ 99 Vasemmistoliitto?... _ _ _ _ 99 Liberaalinen Kansanpuolue?... _ _ _ _ 99 4 Mustalaiset?... _ _ _ _ 99 5 Kristillinen Liitto?... _ _ _ _ 99 6 Ruotsalainen Kansanpuolue?... _ _ _ _ 99 7 Eduskunta?... _ _ _ _ 99

12 Hoidetaanko maassamme asioita yleensä vain muutaman eturyhmän omaksi eduksi vai kaikkien yhteiseksi eduksi? muutamien ryhmien eduksi... kaikkien ryhmien eduksi... EOS... Luettelen aakkosjärjestyksessä joukon yhteiskunnallisia vaikuttajia ja pyydän Teitä sanomaan jokaisen kohdalla, kuinka paljon sillä Teidän mielestänne on valtaa. (KORTTI ) Liian Sopi- Liian paljon vasti vähän EOS Ammattiyhdistysliike?... 4 Armeija?... 4 Eduskunta?... 4 Hallitus?... 4 Kirkko?... 4 Lehdistö?... 4 Pankit?... 4 Perhe?... 4 Poliisi?... 4 Puolueet?... 4 Suuryritykset?... 4 Tasavallan presidentti?... 4 Työnantajajärjestöt?... 4 Virkamiehet?... 4 Yksityinen kansalainen?... 4 Yleisradio?... 4 Yliopistot?... 4

13 4 Tiedättekö mitkä ovat eduskunnassa neljä suurinta puoluetta, suuruusjärjestyksessä lueteltuina? VAIHTO- EHTOJA EI LUETA Suomen Sosialidemokraattinen Puolue Kansallinen Kokoomus Suomen Keskusta Vasemmistoliitto (SKDL) Ruotsalainen Kansanpuolue Suomen Maaseudun Puolue Jokin muu, mikä EOS Mitkä puolueet ovat nykyisessä hallituksessa? On VAIHTO- EHTOJA EI LUETA Suomen Sosialidemokraattinen Puolue... Kansallinen Kokoomus... Suomen Keskusta... Vasemmistoliitto... Ruotsalainen Kansanpuolue... Suomen Maaseudun Puolue... Suomen Kristillinen Liitto... Vihreät... Liberaalinen Kansanpuolue... Perustuslaillinen oikeistopuolue... Suomen Eläkeläisten Puolue... Demokraattinen Vaihtoehto... Jokin muu, mikä EOS Mikä käsitys Teillä on nykyisestä Harri Holkerin johtamasta hallituksesta? Oletteko hallituksen toimintaan: erittäin tyytyväinen... melko tyytyväinen... melko tyytymätön... vai erittäin tyytymätön?... EOS Muistatteko, minä vuonna toimitetaan seuraavat presidentinvaalit? EOS=99

14 8 Eduskuntavaalit ovat jo lähempänä. Muistatteko, milloin uusi eduskunta valitaan? VAIHTO- EHTOJA EI LUETA maaliskuun puolivälissä... maaliskuussa... tänä keväänä... tänä vuonna... joku muu ajankohta... EOS Eduskuntavaalit ovat tarkasti sanottuna sunnuntaina maaliskuun 7. päivänä. Miten suhtaudutte näihin vaaleihin: menette varmasti äänestämään... luultavasti menette äänestämään... luultavasti ette mene äänestämään... varmasti ette mene äänestämään?... EOS... JOS KYSYMYS 9 = tai 4 'LUULTAVASTI EI' TAI 'VARMASTI EI' : Miksi ette ehkä tule äänestämään näissä vaaleissa? JOS K 9=4 'EI VARMASTI ÄÄNESTÄ' KYSY SILTI K ~>K JOS KYSYMYS 9 = TAI 'VARMASTI' TAI 'LUULTAVASTI': Voisitteko sanoa, miksi aiotte äänestää näissä vaaleissa? Entä arveletteko äänestävänne tulevissa eduskuntavaaleissa todennäköisemmin vaalipäivänä vaiko ennakkoon? vaalipäivänä ennakkoon EOS...

15 4 KYSYTÄÄN KAIKILTA Tässä luettelossa (KORTTI ) ovat kaikki ne puolueet, jotka voivat asettaa ehdokkaita maaliskuun vaaleissa. Jos vaalit olisivat jo huomenna, minkä puolueen ehdokasta luultavasti äänestäisitte? Sanokaa vain numero tältä kortilta. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue... Kansallinen Kokoomus... Suomen Keskusta... Vasemmistoliitto... Ruotsalainen Kansanpuolue... Suomen Maaseudun Puolue Suomen Kristillinen Liitto... Vihreät (Vihreä liitto tai Ekologinen puolue Vihreät)... Liberaalinen Kansanpuolue... Perustuslaillinen oikeistopuolue... Suomen Eläkeläisten Puolue... Jokin muu, mikä Ei halua sanoa... EOS... En aio äänestää... VAIN K:SSA JONKIN PUOLUEEN ILMOITTANEILLE: 4 Jos ajattelette omia poliittisia mielipiteitänne, niin kuinka lähellä mainitsemaanne puoluetta olette: erittäin lähellä... melko lähellä... ei kovinkaan lähellä?... EOS Mikä on parasta siinä puolueessa, jonka asetatte ensimmäiselle tilalle?

16 5 6 Onko mielessänne jokin muukin puolue, joka voisi tulla kysymykseen Teidän kohdallanne? (KORTTI ) ei ole... ei halua sanoa... EOS... kyllä, puolue numero... 7 Edellisen kerran eduskuntavaalit toimitettiin maaliskuussa 987. Äänestittekö silloin? kyllä... ei... ei äänioikeutta... EOS/ei muista... ei halua sanoa... VAIN K7:SSA 'KYLLÄ' VASTANNEILLE: 8 Mitä puoluetta äänestitte silloin? Sanokaa vain numero tältä kortilta. (KORTTI ) Suomen Sosialidemokraattinen Puolue... Kansallinen Kokoomus... Keskustapuolue... SKDL... Ruotsalainen Kansanpuolue... Suomen Maaseudun Puolue... Suomen Kristillinen Liitto... Vihreät... Liberaalinen Kansanpuolue... Perustuslaillinen oikeistopuolue... Suomen Eläkeläisten Puolue... Demokraattinen Vaihtoehto... Åländsk Samling... Jokin muu, mikä Ei halua sanoa... EOS Tasavallan presidentti valittiin viimeksi vuoden 988 alussa. Äänestittekö presidentin vaaleissa? kyllä... ei... ei äänioikeutta... EOS/ei muista... ei halua sanoa...,...

17 6 VAIN K9:SSÄ 'KYLLÄ' VASTANNEILLE: 40 Kenelle näistä presidenttiehdokkaista (KORTTI 4) annoitte äänenne? Harri Holkeri.-... Jouko Kajanoja... Kalevi Kivistö... Mauno Koivisto... Paavo Väyrynen... ei halua sanoa... EOS Seuraavalla kortilla (KORTTI 5) luetellaan muutamia puolueen valintaperusteita. A. Mikä Teidän kannaltanne on niistä tärkein? B. Entä toiseksi tärkein? C. Entä kolmanneksi tärkein? A B C.. tärkein tärkein tärkein puolue ajaa minun etujani... puolueella on tässä vaalipiirissä hyviä ehdokkaita... puolueella on oikea poliittinen linja... puolue pystyy hoitamaan yhteisiä asioita olen tottunut äänestämään tätä puoluetta jokin muu syy perusteilla ei mitään merkitystä 7 EOS Oletteko jo valinnut ehdokkaanne jota aiotte äänestää vai valitsetteko hänet vasta lähempänä vaaleja, vai vasta vaalipäivänä? on jo valinnut... lähempänä vaaleja... vaalipäivänä... EOS... 4 ei halua vastata... 5 ei aio äänestää... 6

18 7 4 Asennoitumista politiikkaan on perinteisesti kuvattu puhumalla vasemmistosta ja oikeistosta. Seuraavassa esitetään eräänlainen vasemmisto-oikeisto -mittari. Mihin kohtaan sijoittaisitte itsenne tällä mittarilla? (KORTTI 6) RENGASTA NUMERO A B C D E F G H I J Millainen on suhteenne uskontoon? (KORTTI 7 ) hyvin uskonnollinen... jonkin verran uskonnollinen... melko vähän uskonnollinen... ei lainkaan uskonnollinen... 4 EOS Millainen on oman perheenne taloudellinen tilanne tällä hetkellä verrattuna kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen? Onko se parempi, samanlainen vai huonompi kuin vuosi sitten? TARKENNA! paljon parempi... jonkin verran parempi... samanlainen... jonkin verran huonompi... 4 paljon huonompi... 5 EOS Millaisen arvelette perheenne taloudellisen tilanteen olevan kuukauden kuluttua verrattuna tämänhetkiseen tilanteeseen? Arveletteko, että se on parempi, samanlainen vai huonompi kuin tällä hetkellä? TARKENNA! paljon parempi... jonkin verran parempi... samanlainen... jonkin verran huonompi... 4 paljon huonompi... 5 EOS... 6

19 8 47 Vaalien edellä puolueet nostavat esille monia asioita. Mitä asioita puolueiden tulisi Teidän mielestänne käsitellä vaalimainonnassaan tai muutoin vaalikampanjan aikana? 48 Seuraavassa Teille esitetään joitakin väittämiä. Sanokaa jokaisen kohdalla oletteko samaa mieltä, eri mieltä, vai onko asia Teille yhdentekevä? Yhden- Samaa Eri tekemieltä mieltä vää EOS Julkista sektoria on supistettava? 4 Palkansaaja-, yritys- tai koulutusrahastot on perustettava? 4 Valtion yritykset on yksityistettävä? 4 Puolustusmenoja on karsittava? 4 Pankkien määräysvaltaa on vähennettävä? 4 Sosiaaliapua on vähennettävä? 4 Kehitysapua on vähennettävä? 4 Yksityisiä terveydenhoitopalveluja on lisättävä? 4 Kaikki pornografia on kiellettävä? 4 Ydinvoimasta on luovuttava? 4 49 Politiikassa joudutaan usein tekemään valintoja ristiriitaisten tavoitteiden välillä. Kumpaa pidätte tärkeämpänä, puhdasta luontoa vai taloudellista kasvua? puhdas luonto... taloudellinen kasvu... EOS...

20 9 50 Kumpaa näistä pidätte tärkeämpänä: vapautta vai tasa-arvoa? vapaus... tasa-arvo... EOS... 5 Tällä kortilla (KORTTI 8) on esitetty tällä hetkellä eduskunnassa olevat puolueet. Kuinka arvioitte niille käyvän tulevissa eduskuntavaaleissa - mikä puolue voittaa ja mikä häviää kannatuksessa? Voit- Ennal- Hätaa laan viää EOS Suomen Sosialidemokraattinen Puolue?... 4 Kansallinen Kokoomus?... 4 Suomen Keskusta?... 4 Vasemmistoliitto (SKDL)?... 4 Ruotsalainen Kansanpuolue?... 4 Suomen Maaseudun Puolue?... 4 Suomen Kristillinen Liitto?... 4 Vihreät?... 4 Liberaalinen Kansanpuolue?... 4 Lopuksi kysyisin eräitä taustatietoja. 5 Mikä oli isänne ammatti Teidän nuoruudessanne ollessanne 0-8-vuotias? JOS EI ISÄÄ, KYSY ÄITIÄ TAI PÄÄHUOLTAJAA. MERKITSE MAHDOLLISIMMAN TARKASTI 5 Oliko perheenne nuoruudessanne: hyvin toimeentuleva... kohtalaisesti toimeen tuleva... taloudellisissa vaikeuksissa... suurissa taloudellisissa vaikeuksissa... EOS Mitä poliittista puoluetta isänne kannatti nuoruudessanne? EOS 99

21 0 55 Entä äitinne? Mitä poliittista puoluetta hän kannatti? EOS Katsotteko kuuluvanne johonkin yhteiskuntaluokkaan? kyllä... ei... EOS Mihin yhteiskuntaluokkaan? KIRJOITA VASTAUS TARKASTI! (KORTTI 9) 58 Mihin tuloluokkaan perheenne kuuluu, kun kaikkien perheenjäsenten tulot lasketaan yhteen veroja vähentämättä? Vastatkaa vaihtoehdon numerolla siltä kortilta, jonka mukaan Teistä tuntuu helpommalta vastata. PERHEEN YHTEENLASKETUT TULOT KORTTI A KORTTI B KUUKAUSITULOT VUOSITULOT enintään 000 mk... enintään mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk 5 yli mk yli mk 6 EOS... 7 Ei halua vastata... 8

22 59 Kuinka monta henkeä perheeseenne kuuluu? Kuinka moni heistä on alle 8-vuotias? Kuinka moni heistä on alle 7-vuotias? 60 Mikä on peruskoulutuksenne? osa kansakoulua, kansakoulu, kansalaisk.... osan keskikoulua tai peruskoulua... keskikoulu, peruskoulu... osan lukiota... lukio... ylioppilas... Muu, mikä? Mikä on ammatillinen koulutuksenne? ei ammattikoulutusta... ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa saatu koulutus... koulutasoinen ammattikoulutus... opistotasoinen ammattikoulutus... yliopisto- tai korkeakoulututkinto... Joku muu, mikä? Tähän tutkimukseen kuuluu toinen haastattelu maaliskuun puolivälin jälkeen. Voinhan ottaa Teihin yhteyttä tämän toisen haastattelun merkeissä? kyllä... ei... 6 Haluaisitteko sanoa lopuksi jotain tästä haastattelusta tai tutkimuksesta yleensä?

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2527 Nuorisobarometri syksy 1998 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2263 Eduskuntavaalit 2007: pienet vaalipiirit Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

FSD1259 Sopimuspalokuntatutkimus 2002 : kuntien valtuutetut

FSD1259 Sopimuspalokuntatutkimus 2002 : kuntien valtuutetut KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1259 Sopimuspalokuntatutkimus 2002 : kuntien valtuutetut Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2020 Kehitysyhteistyötutkimus 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD1217 Ammatti, sukupuoli ja työmarkkinat : aineistot 1983-1991

FSD1217 Ammatti, sukupuoli ja työmarkkinat : aineistot 1983-1991 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD Ammatti, sukupuoli ja työmarkkinat : aineistot - Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1027 Nuoret ja eduskuntavaalit 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1020 Kannatusmittaustutkimus 1994, osa 2 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1043 Europarlamenttivaalit 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2017 NUORTEN OSALLISTUMINEN JA YHTEISKUNNALLINEN SYR- JÄYTYMINEN 1996

KYSELYLOMAKE: FSD2017 NUORTEN OSALLISTUMINEN JA YHTEISKUNNALLINEN SYR- JÄYTYMINEN 1996 KYSELYLOMAKE: FSD2017 NUORTEN OSALLISTUMINEN JA YHTEISKUNNALLINEN SYR- JÄYTYMINEN 1996 QUESTIONNAIRE: FSD2017 YOUNG PEOPLE S POLITICAL PARTICIPATION AND SOCIAL EXCLUSION 1996 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2355 Kansalaiskeskustelu ydinvoimasta 2006 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2521 Nuorisobarometri 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD1316 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2003

FSD1316 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2003 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1316 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2003 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2507 Eduskuntavaalien 2007 ehdokaskysely Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

FSD1318 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2001

FSD1318 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2001 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1318 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2001 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2355 Kansalaiskeskustelu ydinvoimasta 2006 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000

FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2925 KUNTIEN VALTUUSTOJEN JA HALLITUSTEN JÄSENET 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2925 MEMBERS OF MUNICIPAL COUNCILS AND MUNICIPAL BOARDS 2009

KYSELYLOMAKE: FSD2925 KUNTIEN VALTUUSTOJEN JA HALLITUSTEN JÄSENET 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2925 MEMBERS OF MUNICIPAL COUNCILS AND MUNICIPAL BOARDS 2009 KYSELYLOMAKE: FSD2925 KUNTIEN VALTUUSTOJEN JA HALLITUSTEN JÄSENET 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2925 MEMBERS OF MUNICIPAL COUNCILS AND MUNICIPAL BOARDS 2009 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002

FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2525 Nuorisobarometri syksy 1997 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1011 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1983 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

FSD1295 Eduskuntavaalit 2003 : ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

FSD1295 Eduskuntavaalit 2003 : ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1295 Eduskuntavaalit 2003 : ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Kyselylomaketta

Lisätiedot

FSD1232 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1996

FSD1232 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1996 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1232 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1996 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1019 Kannatusmittaustutkimus 1994, osa 1 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996

KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996 KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996 QUESTIONNAIRE: FSD1122 MUNICIPAL MANAGERS VIEWS ON THE FOUNDATION FOR MUNICIPAL DEVELOPMENT 1996 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2530 Nuorisobarometri 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD2468 Kunnallisalan ilmapuntari 2008: valtuutetut

FSD2468 Kunnallisalan ilmapuntari 2008: valtuutetut KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2468 Kunnallisalan ilmapuntari 2008: valtuutetut Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

FSD1258 Sopimuspalokuntatutkimus 2002 : palokuntalaiset

FSD1258 Sopimuspalokuntatutkimus 2002 : palokuntalaiset KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1258 Sopimuspalokuntatutkimus 2002 : palokuntalaiset Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1028 Nuoret ja europarlamenttivaalit 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset

FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1040 Presidentinvaalit 2000, 1. kierros Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2528 Nuorisobarometri kevät 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD1009 Puolueiden ajankohtaistutkimus maaliskuu 1982

FSD1009 Puolueiden ajankohtaistutkimus maaliskuu 1982 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1009 Puolueiden ajankohtaistutkimus maaliskuu 1982 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2523 Nuorisobarometri syksy 1996 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2627 EDUSKUNTAVAALIT 2011: EHDOKKAIDEN JA VAALIKONEEN KÄYTTÄJIEN VASTAUKSET VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON VAALIKONEESEEN

KYSELYLOMAKE: FSD2627 EDUSKUNTAVAALIT 2011: EHDOKKAIDEN JA VAALIKONEEN KÄYTTÄJIEN VASTAUKSET VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON VAALIKONEESEEN KYSELYLOMAKE: FSD2627 EDUSKUNTAVAALIT 2011: EHDOKKAIDEN JA VAALIKONEEN KÄYTTÄJIEN VASTAUKSET VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON VAALIKONEESEEN QUESTIONNAIRE: FSD2627 PARLIAMENTARY ELECTIONS 2011: CANDIDATE AND

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1080 EVAn kansallinen asennetutkimus 1986 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2072 ssa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Kyselylomaketta

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2526 Nuorisobarometri kevät 1998 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1008 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1981 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1088 Eduskuntavaalitutkimus 1991 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD1231 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995

FSD1231 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1231 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1013 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1986 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt

FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2688 SUOMALAINEN PÄIHDEHOITO: A-KLINIKOIDEN TERAPEUTIT 2008

KYSELYLOMAKE: FSD2688 SUOMALAINEN PÄIHDEHOITO: A-KLINIKOIDEN TERAPEUTIT 2008 KYSELYLOMAKE: FSD2688 SUOMALAINEN PÄIHDEHOITO: A-KLINIKOIDEN TERAPEUTIT 2008 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta

Lisätiedot

FSD2535 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: lapset ja nuoret

FSD2535 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: lapset ja nuoret KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2535 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: lapset ja nuoret Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1079 EVAn kansallinen asennetutkimus 1984 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006

KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006 KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006 QUESTIONNAIRE: FSD2209 STUDENT EXCHANGE EXPERIENCES OF UNIVERSITY

Lisätiedot

FSD1180 Perhebarometri 1999 : vanhemmuutta toteuttamassa

FSD1180 Perhebarometri 1999 : vanhemmuutta toteuttamassa KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1180 Perhebarometri 1999 : vanhemmuutta toteuttamassa Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2126 PRESIDENTINVAALIT 2006: EHDOKKAIDEN VASTAUKSET HEL- SINGIN SANOMIEN VAALIKONEESEEN

KYSELYLOMAKE: FSD2126 PRESIDENTINVAALIT 2006: EHDOKKAIDEN VASTAUKSET HEL- SINGIN SANOMIEN VAALIKONEESEEN KYSELYLOMAKE: FSD2126 PRESIDENTINVAALIT 2006: EHDOKKAIDEN VASTAUKSET HEL- SINGIN SANOMIEN VAALIKONEESEEN QUESTIONNAIRE: FSD2126 PRESIDENTIAL ELECTIONS 2006: CANDIDATE RESPONSES TO HS CANDIDATE SELECTOR

Lisätiedot

FSD1212 Mielipiteet julkisen sektorin leikkauksista ja sosiaalipolitiikan suunnasta 1993

FSD1212 Mielipiteet julkisen sektorin leikkauksista ja sosiaalipolitiikan suunnasta 1993 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1212 Mielipiteet julkisen sektorin leikkauksista ja sosiaalipolitiikan suunnasta 1993 Kyselylomaketta

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2019 Kehitysyhteistyötutkimus 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD1030 Puolueiden ajankohtaistutkimus loka-marraskuu 1994

FSD1030 Puolueiden ajankohtaistutkimus loka-marraskuu 1994 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1030 Puolueiden ajankohtaistutkimus loka-marraskuu 1994 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1015 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1988 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3134 LAPSIBAROMETRI 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3134 CHILD BAROMETER 2016

KYSELYLOMAKE: FSD3134 LAPSIBAROMETRI 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3134 CHILD BAROMETER 2016 KYSELYLOMAKE: FSD3134 LAPSIBAROMETRI 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3134 CHILD BAROMETER 2016 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta

Lisätiedot

FSD2118 World Values Survey 2005 : Suomen aineisto

FSD2118 World Values Survey 2005 : Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2118 World Values Survey 2005 : Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

FSD1088. Eduskuntavaalitutkimus Koodikirja

FSD1088. Eduskuntavaalitutkimus Koodikirja FSD1088 Eduskuntavaalitutkimus 1991 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalitutkimus 1991 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1088 Eduskuntavaalitutkimus 11 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

FSD1023 Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : valitsijakunta

FSD1023 Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : valitsijakunta KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1023 Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : valitsijakunta Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1048 Nuoret ja presidentinvaalit 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2654 TYÖOLOBAROMETRI 1992 QUESTIONNAIRE: FSD2654 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 1992

KYSELYLOMAKE: FSD2654 TYÖOLOBAROMETRI 1992 QUESTIONNAIRE: FSD2654 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 1992 KYSELYLOMAKE: FSD654 TYÖOLOBAROMETRI 99 QUESTIONNAIRE: FSD654 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 99 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat

FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2536 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: vanhemmat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD2791 KORKEAKOULUJEN UUDET OPISKELIJAT: ENSIKOKEMUKSET 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2791 NEW STUDENTS IN UNIVERSITIES 2011: FIRST IMPRESSIONS Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: FSD2784 JULKAISUKÄYTÄNNÖT ERI TIETEENALOILLA: PROFESSORIHAASTATTELUT 2007 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Dokumenttia hyödyntävien

Lisätiedot

CSES2, 2003 Questionnaire FINLAND (lang: Finnish)

CSES2, 2003 Questionnaire FINLAND (lang: Finnish) CSES2, 2003 Questionnaire FINLAND (lang: Finnish) EDUSKUNTAVAALITUTKIMUS 2003 VALMIS LOMAKE 13.3.2003 V1. Maassamme käytiin hiljattain eduskuntavaalit. Kuinka usein vaalikampanjan aikana keskustelitte

Lisätiedot

FSD1010 Puolueiden ajankohtaistutkimus marraskuu 1982

FSD1010 Puolueiden ajankohtaistutkimus marraskuu 1982 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1010 Puolueiden ajankohtaistutkimus marraskuu 1982 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2524 Nuorisobarometri kevät 1997 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1195 Suomen EU-kansanäänestys 1994 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2529 Nuorisobarometri syksy 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2629 NUORTEN POLITIIKKA 2009

KYSELYLOMAKE: FSD2629 NUORTEN POLITIIKKA 2009 KYSELYLOMAKE: FSD2629 NUORTEN POLITIIKKA 2009 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD3056 KORKEAKOULUJEN UUDET OPISKELIJAT: ENSIKOKEMUKSET 2013 QUESTIONNAIRE: FSD3056 NEW STUDENTS IN UNIVERSITIES 2013: FIRST IMPRESSIONS Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2709 TOHTORIN TUTKINNON VUOSINA 2004-2005 SUORITTANEI- DEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN 2007

KYSELYLOMAKE: FSD2709 TOHTORIN TUTKINNON VUOSINA 2004-2005 SUORITTANEI- DEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN 2007 KYSELYLOMAKE: FSD2709 TOHTORIN TUTKINNON VUOSINA 2004-2005 SUORITTANEI- DEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN 2007 QUESTIONNAIRE: FSD2709 DOCTORAL GRADUATES OF YEARS 2004-2005: CAREER AND EMPLOYMENT SURVEY 2007

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: FSD3079 MUISTOJA JA MIELIKUVIA RADIOAKTIIVISUUDEN ILMIÖISTÄ 2015 FSD3079 MEMORIES AND MENTAL IMAGES OF PHENOMENA RELATED TO RADIOACTI- VITY 2015 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: FSD1359 ISÄ JA ISYYS: NYT-LIITTEEN ISÄNPÄIVÄN KYSELY 2003 FSD1359 FATHERHOOD 2003 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Dokumenttia

Lisätiedot

FSD2366 Koulun hyvinvointiprofiili : henkilökunta

FSD2366 Koulun hyvinvointiprofiili : henkilökunta KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2366 Koulun hyvinvointiprofiili 2006-2007 : henkilökunta Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2522 Nuorisobarometri kevät 1996 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2352 Yliopistoista vuonna 2001 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ FSD2387 GERONTOLOGINEN SOSIAALITYÖ: HAASTATTELUAINEISTO 2000 FSD2387 GERONTOLOGICAL SOCIAL WORK: INTERVIEWS 2000 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2355 Kansalaiskeskustelu ydinvoimasta 2006 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD3057 KORKEAKOULUJEN UUDET OPISKELIJAT: ENSIKOKEMUKSET 2014 QUESTIONNAIRE: FSD3057 NEW STUDENTS IN UNIVERSITIES 2014: FIRST IMPRESSIONS Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2281 tutkimus 2006 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3008 TERVASKANNOT KYSELY 1998 QUESTIONNAIRE: FSD3008 VITALITY 90+ SURVEY 1998

KYSELYLOMAKE: FSD3008 TERVASKANNOT KYSELY 1998 QUESTIONNAIRE: FSD3008 VITALITY 90+ SURVEY 1998 KYSELYLOMAKE: FSD3008 TERVASKANNOT KYSELY 1998 QUESTIONNAIRE: FSD3008 VITALITY 90+ SURVEY 1998 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

ZA5893. Flash Eurobarometer 375 (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5893. Flash Eurobarometer 375 (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA89 Flash Eurobarometer (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL European Youth - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1239 Valtarakennetutkimus 2001 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1059 EVAn EU-asennetutkimus 2001 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD2336 Koulun hyvinvointiprofiili 2004-2005 : toisen asteen oppilaitokset

FSD2336 Koulun hyvinvointiprofiili 2004-2005 : toisen asteen oppilaitokset KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2336 Koulun hyvinvointiprofiili 2004-2005 : toisen asteen oppilaitokset Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

PUHELINREKRYTOINNIN YHTEYDESSÄ KYSYTTÄVÄT TAUSTAKYSYMYKSET:

PUHELINREKRYTOINNIN YHTEYDESSÄ KYSYTTÄVÄT TAUSTAKYSYMYKSET: PUHELINREKRYTOINNIN YHTEYDESSÄ KYSYTTÄVÄT TAUSTAKYSYMYKSET: A. Asuinpaia (ei kysytä, data saatavilla otoksesta): Postinumero (= asuinpaiakunta, asuinalue) B. Sukupuoli: 1 Nainen 2 Mies C. Kuinka vanha

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3153 ENERGIA-ASENTEET 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3153 FINNISH ENERGY ATTITUDES 2016

KYSELYLOMAKE: FSD3153 ENERGIA-ASENTEET 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3153 FINNISH ENERGY ATTITUDES 2016 KYSELYLOMAKE: FSD3153 ENERGIA-ASENTEET 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3153 FINNISH ENERGY ATTITUDES 2016 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2873 NATIONAL USER SURVEY OF FINNISH PUBLIC LIBRARIES 2013 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Lisätiedot

FSD2225 Terveyden edistämisen barometri 2005 : kunnat

FSD2225 Terveyden edistämisen barometri 2005 : kunnat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2225 Terveyden edistämisen barometri 2005 : kunnat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

FSD1180 Perhebarometri 1999 : vanhemmuutta toteuttamassa

FSD1180 Perhebarometri 1999 : vanhemmuutta toteuttamassa KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1180 Perhebarometri 1999 : vanhemmuutta toteuttamassa Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

FSD1221 Oululaisten suhtautuminen kansainvälistymiseen 1996

FSD1221 Oululaisten suhtautuminen kansainvälistymiseen 1996 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1221 Oululaisten suhtautuminen kansainvälistymiseen 1996 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Base unweighted Base weighted

Base unweighted Base weighted 16203 Telebus 15 2017 Taloustutkimus Oy All interviews Total Sukupuoli Nainen Mies 15-24 Base unweighted 500 250 250 62 Base weighted 4285 2150 2135 596 Na1. Luettelen seuraavaksi joitakin tähän aikaan

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2021 Kehitysyhteistyötutkimus 2003 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

ASK QK3a IF "VOTED", CODE 1 IN QK1 OTHERS GO TO QK3b

ASK QK3a IF VOTED, CODE 1 IN QK1 OTHERS GO TO QK3b QK Europarlamenttivaalit pidettiin 7. kesäkuuta. Jotkut suomalaiset eivät syystä tai toisesta äänestäneet näissä vaaleissa. Äänestittekö Te itse äskeisissä? Äänesti Ei äänestänyt FL Q TREND MODIFIED ASK

Lisätiedot

FSD2514 ISSP 2009: eriarvoisuus IV: Suomen aineisto

FSD2514 ISSP 2009: eriarvoisuus IV: Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD ISSP 009: eriarvoisuus IV: Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2179 KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Kyselylomaketta

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ FSD2605 CP-VAMMAISTEN AIKUISTEN ELÄMÄNHALLINTA 2008-2010 FSD2605 WELL-BEING OF ADULTS WITH CEREBRAL PALSY 2008-2010 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1007 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1980 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot