OPINNÄYTETYÖOHJAUSJÄRJESTELMÄ. ~Pikaohjeet ohjaajakurssin käyttöön~

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPINNÄYTETYÖOHJAUSJÄRJESTELMÄ. ~Pikaohjeet ohjaajakurssin käyttöön~"

Transkriptio

1 OPINNÄYTETYÖOHJAUSJÄRJESTELMÄ ~Pikaohjeet ohjaajakurssin käyttöön~

2 OHJAAJAKOHTAINEN KURSTASO Rakenteen ensimmäisellä tasolla opiskelijat siirtyvät vaiheeseen, jonka suorittamisessa jokaisella opiskelijalla on oma henkilökohtainen aikataulunsa. Tälle tasolle tullessaan opiskelijalla tulee olla valittuna opinnäytetyön aihe ja hänelle tulee olla osoitettuna ohjaaja, sillä ohjaajan perusteella opiskelija ohjataan oikealle kurssille, eikä hän pysty tekemään suunnitelmaa opinnäytetyöstään, jos aihetta ei ole valittu. Aiheen valinta on yleensä viimeinen suorite, joka tehdään koulutusalakohtaisilla kursseilla. Jos opiskelija ei ole ottanut osaa koulutusalakohtaiselle kurssille, niin hän voi tehdä aihevalinnan kokonaan järjestelmän ulkopuolella. Ensimmäisen tason kurssipohjat perustetaan opinnäytetöitä ohjaaville opettajille, jotka voivat ottaa samalle pohjalle opiskelijoita useilta vuosikursseilta ja koulutusaloilta. Tässä oppaassa on kuvattu ohjausprosessi oikeassa järjestyksessä sekä opettajan että opiskelijan näkökulmasta ohjaajakohtaisella kurssilla. Jos sinulla ei vielä ole omaa ohjauskurssia, niin tilaa se järjestelmän ylläpitäjältä. Kurssi nimetään ohjaajan nimen mukaan periaatteella: Etunimi Sukunimi - ohjattavat. KURSN LAITTAMINEN TOIMINTAKUNTOON Saatuaan oman ohjaajakohtaisen kurssinsa, kurssipohja näyttää samalta kuin kuvassa 1. Kuva 1 Ohjaajakohtaisen kurssin alkutila Kurssinäkymän reunoilla näkyvät oletuksena käytössä olevat lohkotyökalut ja keskipalstalla ovat opiskelijoille varatut kurssialueet palautuslokeroineen sekä Ohjauskeskustelu -päätyökalun kuvalinkki. 2

3 Opinnäytetyön aikataulu -työkalun asettaminen Ohjaavan opettajan ensimmäinen tehtävä on asettaa kurssille Opinnäytetyön aikataulu -työkalu. Työkalun sisällä opiskelijat täyttävät opinnäytetyötään koskevan etenemissopimusehdotuksen, johon sisältyvät opinnäytetyön perustiedot sekä vaiheet aikatauluineen. Opinnäytetyön aikataulun saa asetettua laittamalla ensin päälle Moodlen muokkaustilan ja valitsemalla ylimmän kurssialueen (joka ei ole varattu opiskelijoille) Lisää aktiviteetti -alasvetovalikosta kohteen Opinnäytetyön aikataulu. Asetusten tallentamisen jälkeen työkalu ilmestyy kurssinäkymään sekä pienenä linkkinä, että suurena kuvalinkkinä. Kuva 2 Kurssinäkymä kahden päätyökalun kuvalinkkien kera Opinnäytetyön aikataulu voi olla ohjaajan kurssilla jo valmiina, jos ylläpitäjä on asettanut sen kurssin luomisen jälkeen. Seuraavana kurssille tulee asettaa toimintakuntoon yksi pohjan päätyökaluista, joka on Yksilöllinen eteneminen. Yksilöllisen etenemisen asetukset Yksilöllinen eteneminen on lohkotyökalu, joka on sijoitettu oletuksena jo valmiiksi kurssipohjalle ja se sijaitsee kurssinäkymän oikeassa yläkulmassa. 3

4 Kuva 3 Yksilöllinen eteneminen alkutilassaan Työkalun asetuksiin pääsee käsiksi asettamalla Moodlen muokkaustilan päälle ja menemällä työkalun asetuksiin klikkaamalla sen työkalu -ikonia. Asetuksista tulee valita seurattavaksi kaikki kurssin palautuslokerot. Valitseminen onnistuu kätevästi merkkaamalla laatikko Valitse kaikki aktiviteettilistauksen yläpuolella. Tämän jälkeen asetukset tulee tallentaa. Tallentamisen jälkeen käyttäjä ohjataan takaisin kurssinäkymään, mutta tehdystä muokkauksesta ei ole vielä näkyvää hyötyä. Kurssi opiskelijoiden saataville Lopuksi opettajan täytyy asettaa kurssi opiskelijoiden saataville. Kurssin voi asettaa näkyville valitsemalla kurssinäkymän ylläpitovalikosta kohdasta Asetukset. Kuva 4 Ylläpitovalikko Asetuslomakkeella on kohta Saatavuus, josta näkyvyyden tilan voi muuttaa. Tehty muutos tulee lopuksi tallentaa painamalla Tallenna muutokset -nappia. Ohjaajan ohjattavat opiskelijat pääsevät nyt osallistumaan kurssille. 4

5 OHJAUSPROSES Saatettuaan oman alustansa toimintakuntoon, opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua ohjaajan kurssille. Etenemissopimuksen täyttö Opiskelijan ensimmäinen tehtävä ohjaajansa kurssilla on täyttää opinnäytetyötään koskeva etenemissopimus. Jos samaa opinnäytetyötä tekee useampi kuin yksi henkilö, niin on opettajan päätettävissä, haluaako hän sopimuksen vain yhdeltä vai kaikilta ryhmäläisiltä. Asialla ei ole käytännössä suurta merkitystä kunhan ohjaaja muistaa, ketä ryhmään kuuluu. Sopimusta pääsee täyttämään klikkaamalla Opinnäytetyön aikataulu -kuvalinkkiä kurssinäkymän yläosassa. Kuva 5 Opinnäytetyön aikataulu -kuvalinkki Ensimmäinen välilehti on nimeltään Omat tiedot, johon syötetään työtä koskevat perustiedot kuten sen aihe ja ohjaava opettaja. 5

6 Kuva 6 Omat tiedot -välilehti Täytettyään lomakkeeseen tarvittavat tiedot, määritettyään opinnäytetyönsä arvioidun keston ja tallennettuaan tiedot, opiskelija on valmis siirtymään seuraavalle välilehdelle, joka on nimeltään Työvaiheet. Työvaiheissa opiskelija vaiheistaa oman työnsä ja määrittää vaiheille aikataulut. Vaiheistuksessa voi käyttää apuna valmiiksi määritettyjä vaiheita, joiden pitäisi olla sopivia useimmissa käyttötapauksissa. Jos valmiit vaiheet eivät sovi opiskelijalle, niin hän voi käyttää vaihetta Muu ja nimetä sen haluamallaan tavalla. 6

7 Kuva 7 Vaiheet -välilehti ja vaiheistettu opinnäytetyö Kun opiskelija on tyytyväinen vaiheisiinsa, niin hänen tulee siirtyä viimeiselle välilehdelle, joka on nimeltään Sopimus. Tällä välilehdellä on yhteenveto koko opiskelijan juuri tekemästä etenemissopimuksesta. Jos opiskelija on tietoihin tyytyväinen, niin hän voi lähettää sopimuksen nähtäväksi ohjaajalleen. Lähettämisen jälkeen opiskelija voi jäädä odottamaan ohjaajansa vastausta sopimusehdotukseen. 7

8 Kuva 8 Sopimus -välilehti Etenemissopimuksen hyväksyminen Kun ohjaaja havaitsee, että hänelle on tullut järjestelmässä uusi etenemissopimusehdotus, niin hänen tulee reagoida siihen käsittelemällä saapunut sopimus. Käsittelemään pääsee menemällä järjestelmään ja klikkaamalla etusivun Etenemissopimukset -lohkosta Katso ehdotus -linkkiä, jolloin opettaja johdatetaan katsomaan saapunutta ehdotusta. Vaihtoehtoisesti sopimukseen pääsee käsiksi myös oman kurssipohjan kautta tai uudesta sopimuksesta ilmoittavan sähköpostiviestin linkin kautta. Ohjaajan tulee tarkistaa sopimus ja vastata siihen napeilla Pyydä sopimukseen muutosta tai Hyväksy sopimus. 8

9 Kuva 9 Saapunut etenemissopimusehdotus Molemmissa tapauksissa näkyville ilmestyy tekstilaatikko, johon voi kirjoittaa kommentin, joka lähetetään toiminnon jälkeen opiskelijan sähköpostiin. Jos opiskelijaa pyydetään muuttamaan sopimusta, niin hänen täytyy tehdä siihen vaadittavat muutokset ja lähettää se uudelleen ohjaajalle. Kun sopimus on hyväksytty, on aika perustaa opiskelijalle oma kurssialue. Opiskelijan kurssialueen perustaminen Kurssialueen perustaminen alkaa asettamalla muokkaustila päälle ja muokkaamalla valitun alueen yhteenvetoa, jossa lukee oletuksena opiskelija/ryhmä n. 9 Kuva 10 Käyttämätön kurssialue

10 Yhteenvedon voi kirjoittaa vapaamuotoisesti, mutta suositeltavaa on käyttää sen opiskelijan tai ryhmäläisten nimiä, joille kurssialue on varattu. Tällöin opiskelijat itse tietävät, mikä on heidän alueensa. Alueella on oletuksena neljä palautuslokeroa, jotka on varattu opinnäytetyötä tekevän tärkeitä palautuksia varten. Palautuslokerot vastaavat etenemissopimuksen mukaisten vaiheiden palautuksia. Jos opinnäytetyötä tekevällä on muita tärkeitä vaiheita työssään, niin lokeroita voidaan lisätä alueelle. Pääasiassa muut palautukset on suositeltavaa hoitaa Ohjauskeskustelun kautta. Palautuslokeroiden aikarajat tulee laittaa niin, että lokeroon tehtävän palautuksen viimeinen palautuspäivämäärä on sitä vastaavan vaiheen päättymispäivämäärä tai ainakin mahdollisimman lähellä sitä. Näin opiskelijan työlle saadaan asetettua tietyt etapit, joiden suorittamista voidaan tarkkailla Yksilöllisellä etenemisellä. Palautuspäivämääriä pääsee syöttämään kunkin palautuslokeron asetuksista ja niiden asettamisessa kannattaa käyttää apuna Ajankohtaiset sopimukset -lohkoa, jossa näkyvät äskettäin hyväksytyt sopimukset vaiheineen. Täysin samaa palautuslokeroilmentymää ei saa käyttää uudelleen toiselle opinnäytetyöryhmälle, jos siihen on tehty jo palautus. Kun kaikki aikarajat on asetettu, niin alue tulee asettaa näkyväksi, jotta opiskelija pääsee palautuslokeroihin käsiksi. Alueen voi laittaa näkyville klikkaamalla alueen oikealla laidalla olevaa suljettu silmä -ikonia. Kuva 11 Kurssialueen oikea laita Samalla, kun alue asetetaan avatuksi, myös Yksilölliseen etenemiseen ilmestyy uusi taulukkorivi, joka näyttää alueen palautuslokeroiden tilaa. Taulukkoon ilmestyy uusia rivejä sen mukaan, kun kurssialueita avataan. Tarkkailtavan alueen nimen saa selville, kun pitää hetken aikaa kursoria taulukon rivin alussa olevan kasvoikonin päällä. Kuva 12 Yksilöllinen eteneminen, joka tarkkailee yhtä kurssialuetta Opiskelija voi nyt tehdä palautuksia omiin palautuslokeroihinsa. 10

11 Ohjauskeskustelun käyminen Ohjauskeskusteluun pääsee klikkaamalla kurssinäkymässä Ohjauskeskustelu -kuvalinkkiä. Kuva 13 Ohjauskeskustelu -kuvalinkki Keskustelu toimii dialogiperiaatteella ja dialogin voi perustaa kumpi tahansa osapuoli. Ohjauskeskusteluun kannattaa keskittää kaikki opinnäytetyöohjaukseen liittyvä keskustelu. Siellä voi tehdä välipalautuksia, joita ohjaaja pääsee kommentoimaan. Liitemateriaalina voi toimia myös esimerkiksi lähdemateriaalit tai seminaariesitykset, joihin opiskelija haluaa ohjaajalta palautetta. Työkalun kautta voidaan hoitaa kaikki vähemmän tärkeät palautukset, jolloin opettajan ei tarvitse luoda opiskelijalle uusia palautuslokeroita. Menettely valmiin opiskelijan kanssa Valmistuneen opiskelijan kurssialueen käsittelemiseen on kaksi eri vaihtoehtoa. Ensimmäinen vaihtoehto on asettaa opiskelijan kurssialue suljetuksi, jolloin siihen ei enää pääse käsiksi (eikä se myöskään näy Yksilöllinen eteneminen -taulukossa) ja alueen voi siirtää kurssinäkymässä alaspäin pois aktiivisten alueiden tieltä. Kurssialuetta voi siirrellä alueen oikealla laidalla olevia nuolia klikkailemalla. Toinen vaihtoehto on poistaa valmiin opiskelijan alueen kaikki palautuslokerot, ja tehdä niiden tilalle uudet (kerran käytettyjä lokeroita ei voi käyttää uudelleen). Palautuslokeroiden lisäksi täytyy tietenkin muokata myös alueen yhteenveto. Etenemissopimus voidaan valmiin opiskelijan kohdalla käsitellä yksinkertaisesti niin, että hänen sopimuksensa merkitään valmiiksi Opinnäytetyön aikataulussa. Työn voi merkitä valmiiksi valitsemalla työkalun päänäkymässä haluttu opiskelija, jolloin hänen sopimuksensa ilmestyy näkyviin, minkä jälkeen tulee painaa Merkitse työ valmiiksi -nappia. Opiskelijan poistamiseen kurssilta on kaksi vaihtoehtoa ja ne ovat: Odotetaan, että opiskelijan tunnukset mitätöidään, jolloin hän poistuu kurssilta automaattisesti. Poistetaan opiskelija kurssilta käyttämällä Jaa rooleja -toimintoa. 11

12 Ensimmäinen vaihtoehto on molempien osapuolien kannalta helpoin, sillä kummankaan ei tarvitse tehdä mitään. Tunnusten poistamisella on kuitenkin hieman viivettä, joten malttamattomampi käyttäjä voi käyttää seuraavaa vaihtoehtoa. Opiskelijan voi poistaa kurssilta kurssin ylläpidon Jaa rooleja -kohdasta. Klikattuaan Jaa rooleja -linkkiä käyttäjä ohjataan seuraavaan näkymään, jossa on listattuna kurssilla käytössä olevat roolit ja kurssin käyttäjät, jotka on sijoiteltu heidän rooliensa mukaan. Kuva 14 Roolilistaus Opiskelijoiden rooliin kuuluvia pääsee määrittämään klikkaamalla Opiskelija -linkkiä. Seuraavaksi käyttäjä näkee vasemmalla puolella listan kurssin osallistujista ja oikealla puolella listan järjestelmän käyttäjistä. Opiskelijan saa poistettua opiskelijoiden joukosta valitsemalla haluttu opiskelija vasemmanpuoleisesta listasta ja klikkaamalla nappia Poista. Tämän seurauksena opiskelija poistetaan kurssin osallistujista. Muutokset tallennetaan vielä klikkaamalla Jaetaan rooleja kohteessa.. -nappia. Poistamisen jälkeen prosessi on päätöksessään. Tätä samaa kierrettä sovelletaan ohjaajan pohjalla uudestaan ja uudestaan. HUOM! Jos ohjaaja haluaa ottaa talteen opiskelijan palauttamia materiaaleja tai päästä käsiksi hänen etenemissopimukseensa työn valmistumisen jälkeen, niin se on tehtävä ENNEN, kuin opiskelija poistetaan kurssilta. Poistamisen jälkeen materiaaleihin ei enää pääse käsiksi kurssin kautta. Prosessin lyhyt yhteenveto Ohjaajan pohjan käyttöprosessi menee siis pääpiirteissään seuraavasti: Opiskelija tulee kurssille ja täyttää etenemissopimuksen joko itsenäisesti tai yhdessä ohjaajan kanssa. Ohjaaja hyväksyy sopimuksen Ohjaaja valmistelee opiskelijalle kurssialueen muokkaamalla yhteenvedon ja asettamalla aikarajat palautuslokeroihin sekä lopuksi asettamalla alueen näkyviin. Opiskelija tekee palautuksia ja käy ohjauskeskustelua. Opiskelijan valmistuttua hänen työnsä merkitään valmiiksi, kurssialue uusitaan tai siirretään pois näkyvistä ja opiskelija poistetaan kurssilta tai koko järjestelmästä. 12

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 Sisältö: Sisältö:... 2 Yleistä Moodlesta... 5 Navigointi ja liikkuminen... 5 Ympäristön aloitussivu... 5 Sisäänkirjautuminen... 6 Kurssit ja työtilat... 6 Kurssin aloitussivu...

Lisätiedot

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tentti Tentti -työkalun avulla opettaja voi laatia tentin, jonka tulokset tallentuvat Moodleen. Tentissä on mahdollista käyttää erilaisia kysymystyyppejä: monivalintakysymyksiä, tosi/epätosi -väittämiä,

Lisätiedot

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy Sivu 2/37 Sisällysluettelo 1. Esittely... 4 2. Kotisivutyökalun tilaaminen... 4 3. Kotisivutyökalun tunnusten luominen... 4 4. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun... 7 4.1. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun

Lisätiedot

Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki

Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki 1 Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki Käyttöohje pitkä oppimäärä Päivitetty 9.10.2014 Sisällys Jäsenyhdistyssivu... 3 Mikä jäsenyhdistyssivu on ja mitä se ei ole?... 3 Sivun tilaaminen getting started!...

Lisätiedot

FACEBOOK-KURSSI. Edistyneille. HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.

FACEBOOK-KURSSI. Edistyneille. HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere. FACEBOOK-KURSSI Edistyneille HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi FACEBOOK-KURSSI 1 Sisältö Aluksi... 2 Asetukset... 3 Käyttäjätilin asetukset...

Lisätiedot

Office 365-pääkäyttäjän opas

Office 365-pääkäyttäjän opas Office 365-pääkäyttäjän opas Palvelun käytön aloittaminen 2 (48) Office 365 -palvelun pääkäyttäjän opas. Pääkäyttäjän opas Office 365 -palvelun käytön aloittaminen Sisällysluettelo Johdanto... 4 Sovelluskauppa-tilin

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset...

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset... Opas käyttäjälle 2 Optima Opas käyttäjälle Sisällysluettelo 1 1 Yleistä Optimasta... 7 1.1 Laitteistovaatimukset... 8 1.2 Sisäänkirjautuminen... 8 1.3 Optiman käyttöliittymä... 8 2 Optiman eri objektityypit...

Lisätiedot

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle 27.4. 2015 OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle Tämä ohje on niille kouluttajille, jotka aktivoivat koulutusten väli- ja päättöpalautteita ja tarvittaessa kommentoivat palautteita Jos oppilaitoksesi

Lisätiedot

Hallintaportaalin pääkäyttäjän opas

Hallintaportaalin pääkäyttäjän opas Hallintaportaalin pääkäyttäjän opas Sonera Yrityssähköposti Sonera Työtila Sonera Toimistoviestintä 27.11.2012 Sisältö 1/39 Sonera Toimisto -palveluiden pääkäyttäjän opas 27.11.2012 1 Perusteet... 4 1.1

Lisätiedot

Savalanche-käyttöohje

Savalanche-käyttöohje Savalanche-käyttöohje Perusta verkkokauppa ja hyödynnä uudet jakelukanavat Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Savalanche-palvelun pikaohje... 3 3. Savalanche-palveluun rekisteröityminen... 5 4. Kauppiaaksi

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. www.webropol.fi

KÄYTTÖOPAS. www.webropol.fi KÄYTTÖOPAS Sisältö 1. PERUSSANASTO... 1 1.1 Kysymystyypit... 1 1.2 Palvelun termit... 2 2. KYSELYN LUONTI... 5 2.1 Pikaopas... 5 2.2 Eri kysymystyyppien luonti (Classic mode)... 7 2.2.1 Otsikko... 7 2.2.2

Lisätiedot

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96 Käyttöohjeet Kuksa Jäsenrekisteri sivu 1/96 Contents 1 Johdanto... 5 1.1 Käytön tuki... 5 2 Kirjautuminen Kuksa -jäsenrekisteriin... 5 2.1 Yleistä... 5 2.2 PartioID... 5 2.3 Virhetilanteet... 6 2.3.1 Rekisteröityminen

Lisätiedot

SKYPE-OHJE LATAUS- JA KÄYTTÖOHJEET

SKYPE-OHJE LATAUS- JA KÄYTTÖOHJEET SKYPE-OHJE LATAUS- JA KÄYTTÖOHJEET 1 MIKÄ ON SKYPE?... 2 Mitä tarvitset Skypen käyttöä varten?... 2 KUVALLISET OHJEET SKYPEN LATAUKSEEN JA KÄYTTÖÖN... 4 Tunnuksen luominen ja Skypen lataaminen... 4 Sisäänkirjautuminen...

Lisätiedot

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinnassa on neljän tyyppisiä dokumentteja: Tilaukset, laskut, lähetykset ja hyvityslaskut, Tilaus on ensimmäinen dokumentti, jonka joko ostaja on luonnut

Lisätiedot

Palautuskansio moduuli, ja sen vuorovaikutukset tehtävien annossa!

Palautuskansio moduuli, ja sen vuorovaikutukset tehtävien annossa! Palautuskansio moduuli, ja sen vuorovaikutukset tehtävien annossa! - Elikkä tässä ohjeessa näet kuinka voit tehdä peda.net palveluun koti/etätehtäviä tai vaikka kokeitten tekoa, tapoja on rajattomasti.

Lisätiedot

RAPORTOINTI LIIKKUVUUSHANKKEISSA

RAPORTOINTI LIIKKUVUUSHANKKEISSA 24.8. 2007 RAPORTOINTI LIIKKUVUUSHANKKEISSA VUONNA 2007 HYVÄKSYTYT HANKKEET SISÄLTÖ: RAP4LEO KÄYTTÖOHJEET KOORDINAATTORILLE.2 1 VASEMMAN VALIKON TOIMINNOT...4 2 APURAHANSAAJIEN JA ULKOMAANJAKSOJEN REKISTERÖINTI...5-7

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 IVUT SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI TALKOISSA 5 NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 YLLÄPITOTILANÄKYMÄN TYÖKALUT 8 Valikkorivi 8 Palkki sivujen järjestyksen vaihtamiseen 8 SIVUJEN LUOMINEN

Lisätiedot

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO Hinnastojen käsittely Sisällys i Sisällys HINNASTOJEN PÄIVITTÄMISESTÄ YLEISESTI... 1 YLEISTÄ... 1 HINNASTOJEN MUOTO... 1 OSTOHINNAT HINNASTOSSA TULEVILLE TUOTTEILLE...

Lisätiedot

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Aalto Yliopiston Teknillinen Korkeakoulu Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos Fysikaalisen kemian ja sähkökemian tutkimusryhmä WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Annukka Aarnio asantasa@cc.hut.fi

Lisätiedot

Maarit Hynninen-Ojala. Moodle 2.3.2+ Opiskelijan opas

Maarit Hynninen-Ojala. Moodle 2.3.2+ Opiskelijan opas Moodle 2.3.2+ Opiskelijan opas Sisällys 1 Opiskelijana Moodlessa ohje 1 1.1 Kirjautuminen Moodleen 1 1.2 Etusivu 2 1.3 Navigointi 3 1.4 Minun Moodleni 4 1.5 Omat käyttäjätiedot 4 1.6 Omien käyttäjätietojen

Lisätiedot

Kotisivuohjeet. Eteläpohjalaiset Kylät ry. Sivupohjien rakenne

Kotisivuohjeet. Eteläpohjalaiset Kylät ry. Sivupohjien rakenne Kotisivuohjeet Tässä ohjeessa käydään läpi kotisivujen tekemisen perusteet keskittyen html-koodiin ja sen ominaisuuksiin. Ohjetta voidaan käyttää sivupohjien luonnin apuna, on kuitenkin suositeltavaa että

Lisätiedot

Sisältö. kysymysten. Yhteisten ... 12

Sisältö. kysymysten. Yhteisten ... 12 PALAUTEOODI Opettajan ohje Sisältö Yleistä Palauteoodista 2 Muistilista palautteen keräämiseen Palauteoodilla 3 Palautelomakkeiden luominen ja ylläpito 4 Yhteisten kysymysten lataaminenn lomakkeellee 5

Lisätiedot

LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA

LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA Laskutus ja myyntireskontra Sisällys 1 Sisällys YLEISTÄ... 6 MYYNTIRESKONTRA KOKONAISUUTENA... 7 LASKUTUKSEN PERUSTIETOJEN ASETTAMINEN... 8 YLEISTÄ... 8 KASSA-ALENNUSTEN KÄYTTÖ

Lisätiedot

FACEBOOK-KURSSI Aloittelijoille

FACEBOOK-KURSSI Aloittelijoille FACEBOOK-KURSSI Aloittelijoille HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi FACEBOOK-KURSSI 1 Sisältö Rekisteröityminen... 2 Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

Ohjeistus Facebook-sivuihin Oulun InnoMajakka -hankkeen yhteistyökumppaneille

Ohjeistus Facebook-sivuihin Oulun InnoMajakka -hankkeen yhteistyökumppaneille Ohjeistus Facebook-sivuihin Oulun InnoMajakka -hankkeen yhteistyökumppaneille Sisältö Pakollinen taustatyö ennen toteutusta... 4 Miten FB-sivu yritykselle perustetaan?... 5 Sivun muokkaaminen... 8 Tietojen

Lisätiedot

WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK. Mervi Ruotsalainen 29.8.2010

WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK. Mervi Ruotsalainen 29.8.2010 1 WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK Mervi Ruotsalainen 29.8.2010 2 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 1.1 OFFICE- OHJELMIEN MUUTTAMINEN SUOMEN KIELELLE... 3 1.2 WORDIN OMA OHJETOIMINTO... 3 1.3 WORDIN IKKUNAN

Lisätiedot

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA EXCEL- TAULUKKOLASKENTA Kevät 2008 osittain HAMKin tietotyövälineetmateriaalin pohjalta (http://www.elearningcentre.hamk.fi/ttv/) Excel-taulukkolaskenta ja sen käyttöliittymä... 1 Tiedoston avaaminen,

Lisätiedot

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15 AB-ajokortti 2 Excel 97 Sisällys Taulukkolaskenta...4 Excel...5 Alueiden valinta...5 Automaattinen laskenta...6 Excelin käytön perusperiaatteita...6 Täyttökahva, aikasarjat, muut sarjat...7 Solun sisällön

Lisätiedot

ENSIASKELEET SOSIAALISEN MEDIAN MAAILMAAN

ENSIASKELEET SOSIAALISEN MEDIAN MAAILMAAN ENSIASKELEET SOSIAALISEN MEDIAN MAAILMAAN johdanto ja raportti sosiaalisen median pikastarteista pk-yrityksille Facebook Google+ Instagram LinkedIn YouTube Twitter Sari Hanka ja Eveliina Toivonen ALUKSI

Lisätiedot

tervetuloa internetiin:

tervetuloa internetiin: Tässä osassa opit rakentamaan omat kotisivut lisäämään tekstiä ja kuvia valitsemaan teeman liittämään taustan kotisivuille Toinen osa antaa apua kotisivujen rakentamisessa yhdistyksen tai kerhon käyttöön.

Lisätiedot