AYY Tilahallintajärjestelmän vaatimusmäärittely

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AYY Tilahallintajärjestelmän vaatimusmäärittely"

Transkriptio

1 AYY Tilahallintajärjestelmän vaatimusmäärittely 1. Johdanto Tässä asiakirjassa kuvataan Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) tilahallintajärjestelmän (TILA) vaatimukset Tarkoitus TILA:n tarkoituksena on: 1. Mahdollistaa tilojen varaustilanteen reaaliaikainen seuranta ja varausten tekeminen Internetissä; 2. Automatisoida mahdollisimman pitkälle varauksiin liittyvä hallintotyö, kuten laskutus ja kulunvalvonta; 3. Mahdollistaa tiloihin liittyvän palautteen anto sekä kommunikointi ylioppilaskunnan ja varaajien välillä Tuote ja ympäristö TILA on itsenäinen verkkosovellus, jota ylläpitää AYY. TILA:lla on rajapinnat Aalto-yliopiston kirjautumisjärjestelmään sekä AYY:n laskutus- ja kulunvalvontajärjestelmiin. 2. Yleiskuvaus AYY:llä on tällä hetkellä noin 25 tilaa tai resurssia, joiden varausten hallinta hoidetaan käsikirjanpidolla. Määrä voi kasvaa merkittävästi myöhemmin. Resurssit vaihtelevat kokoustiloista saunatiloihin ja pakettiautoon. Osalla resursseista käyttöaste on varsin korkea ja käyttäjiä on useita päivittäin. Samaan resurssiin voi olla useita varauksia päivässä ja osa varauksista on jaksollisia, toistuen viikoittain. TILA:n tarkoituksena on vähentää tilavarauksiin liittyvää hallintotyötä. Tilojen varaaminen ja varauksiin liittyvä hallinnointi, kuten saunojen lämmitysajat, tarkastuslomakkeiden palauttaminen ja varauksiin liittyvät tiedotteet tehdään järjestelmän kautta. Samoin järjestelmä toimittaa rajapintojen kautta erillisjärjestelmille varauksista aiheutuvat laskut sekä kulunvalvonnan avaukset. Käyttäjinä TILA:ssa ovat muun muassa: Aalto-yliopiston opiskelijat AYY:n sektorit, jaostot yms. toimijaryhmät AYY:n piirissä toimivat yhdistykset AYY:n henkilökunta Aalto-yliopiston henkilökunta Ulkopuoliset käyttäjät 3. Järjestelmäkuvaus 3.1. Yleisiä rajoitteita (3.1.1.) Järjestelmän tulee toimia suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. (3.1.2.) Järjestelmän tulee toimia seuraavilla selainversioilla: Internet Explorer >= 8

2 Mozilla Firefox >= 17 Safari >= 5 Chrome >= 20 (3.1.4.) Järjestelmän tulee toimia Linux/Apache-ympäristössä. Ohjelmointikieli ja käytettävät kirjastot ovat toimittajan valittavissa, mutta niiden tulee olla avointa lähdekoodia, yleisesti käytettyjä ja jatkuvassa teknisessä kehityksessä. Avoimesta lähdekoodista on mahdollista tinkiä hinnan kustannuksella. ( ) Voidaan keskustella myös Windows Server 2008 R2 -ympäristöstä. ( ) Tietokannan osalta järjestelmän tulee käyttää MySQL 5 -SQL-ympäristöä. Ohjelmisto on valmiiksi asennettuna tuotantoympäristöön Tunnistautuminen, käyttäjät ja käyttäjäryhmät (3.2.1.) Järjestelmä käyttää sisään kirjautumisessa Aalto-yliopiston ja AYY:n kirjautumisjärjestelmiä Shibboleth 2.x rajapinnan kautta. Järjestelmään tulee toteuttaa rajapinta Shibboleth-kirjautumiseen sekä tietojen noutamiseen järjestelmästä funeteduperson-skeemaa käyttäen. (3.2.2.) Käyttäjän yksilöivänä tietona on ensisijaisesti edupersonprincipalname. (3.2.3.) Järjestelmän tulee hakea käyttäjän tiedot Shibboleth-kirjautumisen yhteydessä ja muuttuneiden tietojen tapauksessa päivittää ne. Päivityksestä ilmoitetaan käyttäjälle. (3.2.4.) Käyttäjät kirjautuvat järjestelmään henkilökohtaisten tunnusten avulla ja heille voidaan antaa oikeus edustaa yhdistyksiä tai ryhmiä TILA:ssa. Kirjautunut käyttäjä voi järjestelmässä valita käyttöoikeuksiensa mukaisesti roolin, jossa hän kulloisellakin hetkellä toimii: Yksityishenkilönä Käyttäjäryhmän edustajana Ylläpitäjänä. Käyttäjälle voidaan myöntää kahdenlaisia ylläpito-oikeuksia: AYY:n tiloista vastaava henkilökunta o Hallinnoivat varauksia o Hallinnoivat käyttäjiä ja käyttäjäryhmiä Järjestelmän ylläpitäjät o Hallinnoivat käyttäjätunnusten oikeuksia. o Hallinnoivat tiloja. (3.2.5.) Käyttäjäryhmälle määritetään vastuuhenkilö(t), jotka edustavat käyttäjäryhmää, voivat lisätä ja poistaa muita vastuuhenkilöitä sekä muokata ryhmän yhteystietoja. (3.2.6.) Käyttäjille ja käyttäjäryhmille voidaan lisäksi määritellä hallintoryhmiä (esimerkiksi opiskelijat, erityisasemayhdistykset, yhdistykset, AYY, Aalto jne.), joita voidaan käyttää varausaikojen määrittelyyn, raportointiin, hinnoitteluun yms. Yksittäinen käyttäjä tai käyttäjäryhmä voi kuulua vain yhteen hallintoryhmään.

3 (3.2.7.) Käyttäjästä tallennetaan järjestelmään seuraavat tiedot (* = pakollinen kaikille, muut tallennetaan jos ne ovat saatavissa): *Etu- ja sukunimi Puhelinnumero *Sähköpostiosoite *Kirjautumistunnus Opiskelijanumero *Hallintoryhmä, johon käyttäjä kuuluu Käyttäjäryhmät, joita käyttäjällä on oikeus edustaa Tieto onko käyttäjällä oikeus tehdä varauksia Käyttäjän tekemät varaukset Kommenttikenttä ylläpitäjille Kulkukortin numero Käyttäjän laskutustunnus. Laskutustunnus on opiskelijanumero, niillä joilla sellainen on. Muiden osalta laskutustunnus on ylläpitäjän määritettävissä. (3.2.8.) Käyttäjäryhmistä tallennetaan seuraavat tiedot (* = pakollinen): *Nimi *Lyhenne Puhelinnumero *Sähköpostisoite *Postiosoite Edustajat *Hallintoryhmä Tieto onko käyttäjäryhmällä oikeus tehdä varauksia Käyttäjäryhmän tekemät varaukset Käyttäjäryhmän laskutustunnus 3.3. Tilat ja varausajat (3.3.1.) Järjestelmän ylläpitäjät voivat luoda ja poistaa tiloja ja tilatyyppejä järjestelmässä, sekä määrittää niiden tiedot. (3.3.2.) Tiloista määritetään seuraavat tiedot järjestelmään: Tilatyyppi (sauna, kokoustila, ilmaistila jne.). Tila voi kuulua useaan tilatyyppiin. Käyttäjämäärä. Mahdollinen varausaika. Esimerkiksi kello Saunan kohdalla oletus lämmitysaika ja mahdolliset rajat ajan muutoksille. Esimerkiksi lämpene oletuksena kello ja voidaan muuttaa aikavälillä Seuraavat tiedot erikseen jokaiselle hallintoryhmälle: o Vuokrahinta. o Tieto täytyykö tilavaraukset vahvistaa ylläpitäjien toimesta. o Aikaraja jonka jälkeen varauksen muokkaus ja poisto on tehtävä ylläpitäjien kautta. Esimerkiksi 14 vrk.

4 Tekstimuotoinen yleiskuvaus. Tarkistuslista (kyllä/ei kysymyksiä, avoimia tekstikenttiä ja pohjakartta). Linkki ayy.fi-tilakuvauksiin. Tilan laskutustunnus. Käytetäänkö tilassa sähköistä kulunvalvontaa. (3.3.3.) Ylläpitäjät voivat lisätä ja poistaa tilakohtaisia tiedotteita, jotka näkyvät tilasivulla ja tilaa varatessa. Tiedotteet voivat olla toistaiseksi voimassa tai määräaikaisia. (3.3.4.) Tilat voidaan avata hallintoryhmälle varattavaksi tietylle ajanjaksolle. Esimerkiksi avataan puolen vuoden varausjakso ensin AYY:n toimijaryhmille, tämän jälkeen yhdistyksille ja lopuksi yksityishenkilöille. (3.3.5.) Varausajanjaksot voivat olla katkonaisia, eli tila avataan varattavaksi esimerkiksi ja (3.3.6.) Tilat eivät ole varattavissa avattujen varausaikojen ulkopuolella muuten kuin ylläpidon toimesta. (3.3.7.) Avatut varausjaksot voidaan sulkea myöhemmin, niin että avain ylläpitäjät voivat tehdä muutoksia olemassa oleviin varauksiin Varaukset (3.4.1.) Käyttäjä voi luoda, muokata ja poistaa tilavarauksia joko yksityishenkilönä tai edustamansa ryhmän nimissä. (3.4.2.) Käyttäjän tai käyttäjäryhmän oikeus tehdä uusia varauksia voidaan poistaa väliaikaisesti tai pysyvästi ylläpidon toimesta. (3.4.3.) Tilavaraus on vahvistettava ylläpidon toimesta, ellei hallintoryhmällä ole erikseen määritetty oikeutta varata tiloja ilman vahvistusta. (3.4.4.) Vahvistetusta varauksesta lähetetään sähköpostitse viesti varaajalle. Viestin muoto on tilakohtaisesti muokattavissa ja sisältää viimeisen muokkaus-/peruutuspäivän (kohta ). (3.4.5.) Vahvistamattomien varausten päälle voi tehdä muita varauksia. Kun yksi varaus vahvistetaan, raukeavat sen päällä olevat varaukset ja niistä lähtee tieto varausta yrittäneille. (3.4.6.) Ylläpidolla on mahdollisuus luoda, muokata ja poistaa varauksia käyttäjän tai käyttäjäryhmän nimissä. Tästä lähetetään ilmoitus käyttäjälle. (3.4.7.) Käyttäjillä on mahdollisuus tehdä viikoittain tai vuoroviikoittain toistuvia varauksia. Vahvistamisen jälkeen näitä käsitellään yksittäisvarauksina. (3.4.8.) Käyttäjällä on mahdollisuus tehdä useamman päivän kestäviä varauksia. (3.4.9.) Varauksista tallennetaan seuraavat tiedot: Kenelle tila on varattu (käyttäjä tai käyttäjäryhmä). Kuka varauksen on tehnyt. Varauksen muutoshistoria (kuka on muuttanut ja mitä) Varattu tila.

5 Varausaika. Ylläpitäjillä tulee olla mahdollisuus määrittää tämä myös tilalle normaalisti sallittujen aikojen ulkopuolelta. Hinta. Ylläpitäjillä tulee olla mahdollisuus muuttaa varauskohtaista hintaa oletushinnasta. Yleinen kommentti ja lisätietokenttä. Vain ylläpitäjille näkyvä kommentti ja lisätietokenttä. Saunan tapauksessa poikkeava saunanlämmitysaika (oletukset ja raja-arvot annettu tilan tiedoissa). Onko tila laskutettu. Varauskohtainen kulkukoodi tilaan. ( ) Ylläpitäjä voi valita järjestelmästä listan vahvistamattomista varauksista. Listassa näytetään varausaika, tila, varaaja, hinta, mahdollinen poikkeava saunanlämmitysaika, mahdolliset päällekkäiset varaukset ja kommenttikentät. Lisäksi varauksen kaikki tiedot saadaan viemällä osoitin varauksen päälle ja niitä voidaan muokata klikkaamalla varausta. Listasta voidaan valita halutut varaukset ja vahvistaa ne kaikki kerralla Käyttöliittymä (3.5.1.) Käyttäjä saa taulukkonäkymän varattavista tiloista tyyliin Käyttäjä voi valita mitkä tilat näytetään, tiloittain tai tilatyypeittäin. Samoin käyttäjä voi valita miltä ajanjaksolta varaukset näytetään. Ajanjakso on joko aikaväli tai tietyt viikonpäivät aikaväliltä. (3.5.2.) Varauksesta näytetään taustavärillä tilan tila: vapaa, vahvistamaton tai varattu, varausaika ja varaaja. Yksityishenkilön kohdalla näytetään nimikirjaimet, käyttäjäryhmän kohdalla lyhenne. (3.5.3.) Viemällä osoitin varauksen päälle, saadaan varauksesta tarkemmat tiedot, jos käyttäjänä on ylläpitäjä tai varauksen haltija. Varaajan tapauksessa näytetään kaikki tiedot paitsi ylläpitokommentit, ylläpitäjän kohdalla kaikki tiedot. Klikkaamalla varausta, päästään muokkaamaan varauksen tietoja. (3.5.4.) Näytetty varauslista on mahdollista saada ladattua Excel/CSV-taulukkona Laskutus (3.6.1.) Ylläpitäjällä voi hakea listan varauksista, myös menneistä, joita ei ole vielä laskutettu. Näytettävät tiedot ovat varausaika, tila, varaaja, hinta, onko peruutusaika kulunut (3.3.2.) ja kommenttikentät. Lisäksi muut tiedot saadaan viemällä osoitin varauksen päälle ja niitä voidaan muokata klikkaamalla varausta. Oletuksena näytetään kaikki varaukset, joiden peruutusaika on ohi, mutta ylläpitäjä voi listata myös kaikki laskuttamattomat varaukset halutulta aikaväliltä. (3.6.2.) Laskutusnäkymästä voidaan valita halutut varaukset ja lähettää ne laskutettaviksi Netvisoriin. Tämä tapahtuu määrämuotoisena XML-tiedostona. (3.6.3.) Saman tilan lasku voidaan jakaa eri käyttäjien kesken ylläpidon toimesta. Esimerkiksi kaksi yhdistystä järjestää yhteistapahtuman, niin he voivat kommenttikentässä pyytää laskun jakoa, vaikka toinen yhdistys näkyykin tilan varaajana. (3.6.4.) Saman käyttäjän/käyttäjäryhmän kerralla hyväksytyt laskut niputetaan yhdeksi, eritellyksi laskuksi Netvisoriin tehdyssä lähetteessä.

6 3.7. Tarkistuslomakkeet (3.7.1.) Käyttäjällä on mahdollisuus tulostaa tarkistuslomake järjestelmästä. Tarkistuslomake on tilakohtainen ja sisältää mm. pohjakartan sekä irtaimiston määrän ja kunnon. (3.7.2.) Tarkistuslomake on mahdollista täyttää sähköisellä lomakkeella. Lomake käsittää listan kyllä/eivalintakenttiä ja vapaan tekstikentän puutteiden tarkempaa erittelyä varten. (3.7.3.) Jos tarkistuslomaketta ei ole täytetty vuorokauden sisällä varauksen päättymisestä, suljetaan käyttäjän oikeus tehdä uusia varauksia, kunnes lomake on palautettu ja lähetetään lomakkeesta muistutus. Ylläpitäjällä on mahdollisuus palauttaa tarkistuslomake käyttäjän puolesta Raportit (3.8.1.) Käyttäjä saa järjestelmästä raportin omista voimassa olevista ja menneistä varauksistaan. Raporttiin voi valita halutut tiedot varauksista, pois lukien ylläpitäjän kommenttikentän. (3.8.2.) Ylläpitäjä voi hakea tila-, käyttäjä- tai ajanjaksokohtaisia raportteja varauksista, halutuilla tiedoilla. (3.8.3.) Ylläpitäjä voi luoda käyttöasteraportteja tiloista halutulla ajanjaksolla, käyttäjäryhmillä ja tiloilla. (3.8.4.) Ylläpitäjä saa raporttina tarkistuslistojen tilanteen: mistä varauksista tarkistuslistaa ei ole palautettu ja missä on merkattu korjattavia asioista (ei-vastauksia). (3.8.5.) Ylläpitäjä voi luoda automaattisia lähetyksiä raporteista. Esimerkkinä kerran päivässä lähetetään raportti saunanlämmitysajoista huoltoyhtiön sähköpostiosoitteeseen Lokitiedot (3.9.1.) Järjestelmä tallentaa lokitiedot käyttäjiin, käyttäjäryhmiin, tiloihin, varauksiin yms. tehdyistä lisäyksistä, muutoksista ja poistoista. (3.9.2.) Ylläpitäjillä on mahdollisuus selata lokitietoja ja rajata selausnäkymän tietoja käyttäjien ja tilojen mukaan Kulunvalvonta ( ) Järjestelmästä voidaan ajastaa halutuin aikavälein CSV-lista kaikista tulevan viikon varauksista ja kulkukorteista tai -koodeista, joilla varattuna aikana tiloihin tulisi päästä. ( ) Järjestelmä kirjaa kulunvalvontaan varten varausten muutokset erilliseen lokiin, jossa on muutoksen ajankohta, tila, varauksen ajankohta, kulkukoodi ja kulkukortit, joihin muutos vaikuttaa. 4. Käytettävyyteen kohdistuvat vaatimukset Toimittaja voi käytettävyyskysymyksissä tukeutua JHS 129:n suosituksiin julkishallinnon verkkopalveluista. (4.1.) Sivuston ulkoasua voidaan muokata CSS-tyylitiedostoilla ja sivustolle ladattavilla kuvatiedostoilla. (4.2.) Järjestelmän tulee saavutettavuuden osalta toteuttaa WCAG 1.0 -suosituksen taso A. Vaatimus verifioidaan validaattorilla A-Checker (http://achecker.ca). (4.3.) Järjestelmän tulee noudattaa XHTML 1.1- ja CSS 2.0 -standardeja. Vaatimus verifioidaan W3C:n validaattorilla (http://validator.w3.org). (4.4.) Hankintaan tulee kuulua käyttöönottokoulutus ohjausryhmälle sekä kirjallinen dokumentaatio.

7 (4.5.) Varaajien tulee voida käyttää järjestelmää ilman erillistä koulutusta. Vaatimus verifioidaan suorittamalla koekäyttö 10 hengen koeryhmällä. (4.6.) Ylläpitäjien tulee voida käyttää järjestelmää tunnin koulutuksen jälkeen. Vaatimus verifioidaan käyttökoulutuksen yhteydessä. 5. Ylläpidettävyyteen kohdistuvat vaatimukset (5.1.) Järjestelmän lähdekoodi ja täydet oikeudet sen käyttöön luovutetaan asiakkaalle sopimuksen päättyessä. (5.2.) Järjestelmän tekninen toteutus dokumentoidaan kattavasti, jotta sen jatkokehittäminen toisen toimittajan toimesta on mahdollista. (5.3.) Järjestelmän tulee kestää 500 yhtäaikaista käyttäjää 15 minuutin aikana. Hyväksyttävä viive sivunlataukselle on 500 ms jatkuvasti käytettävälle sivulle ja ms raskaalle, kertakäyttöiselle sivulle. Vaatimus verifioidaan kuormituskokeella. (5.4.) Järjestelmää käytetään virtualisoidussa Linux-ympäristössä (Red Hat Enterprise Linux 6 tai Ubuntu LTS). Ohjelmistojen versiot seuraavat distribuution normaaleja jakeluversioita. Virtualisoidussa palvelimessa on 1-2 GiB muistia ja yksi keskusyksikkö. Tarvittaessa ympäristöön on siirrettävissä lisäresursseja. Toimittajalle taataan alusta alkaen pääsy tuotantojärjestelmään ja tarvittaessa perustetaan testiympäristö. (5.4.1.) Voidaan keskustella myös Windows Server 2008 R2 -ympäristöstä. (5.5.) Järjestelmän tulee käyttää MySQL 5 -SQL-ympäristöä. Ohjelmisto on valmiiksi asennettuna tuotantoympäristöön. (5.6.) Järjestelmän mukana tulee toimittaa asennusohje, jonka perusteella kokenut ylläpitäjä voi asentaa järjestelmän tyypilliselle Linux-palvelimelle. 6. Kriteerit hyväksymistestauksessa Tuote läpäisee hyväksymistestauksen, kun hyväksymiskriteerit täyttyvät. Hyväksymiskriteerit ovat seuraavat: Kolme ylioppilaskunnan työntekijää käy toiminnalliset ja yleiset vaatimukset yksitellen läpi ja varmistaa, että ne toteutuvat. Ylioppilaskunnan työntekijöistä koostuva n. 5 hengen testausryhmä tekee heitä koskevista toiminnallisista vaatimuksista satunnaisesti kootut tehtävät järjestelmässä. Tehtävien tulee onnistua. Opiskelijoista koostuva n. 10 hengen testausryhmä tekee heitä koskevista toiminnallisista vaatimuksista satunnaisesti kootut tehtävät järjestelmässä. Tehtävien tulee onnistua. Ei-toiminnalliset vaatimukset validoidaan niissä erikseen kuvatuilla tavoilla. LIITE 1. Käyttäjätarinoita Alla on ohjeellisia käyttäjätarinoita, joiden tarkoitus on helpottaa järjestelmän kokonaisuuden hahmottamista. Nämä eivät ole vaatimuksia.

8 Tarina 1. Kalle vuokraa Viiniyhdistykselle saunatilan. Viiniyhdistys tarvitsee saunatilan saunailtaa varten. Kalle vastaa yhdistyksen tilavarauksista, joten hän menee https://tila.ayy.fi/ sivustolle ja tekee saunatiloihin haun viikoille Hän havaitsee Gorsun olevan vapaana sopivana päivänä, joten hän kirjautuu järjestelmään varauksen tehdäkseen. Kalle ohjautuu Aalto-yliopiston kirjautumissivulle, jonne hän kirjautuu yliopiston ATK-tunnuksillaan. Kirjautumisen jälkeen hän valitsee valikosta toimivansa Viiniyhdistyksen nimissä ja klikkaa varauskalenterista haluttua päivää. Hänen eteensä ilmaantuu lomake, jossa on esitäytettynä varauksen tiedot. Hän päivittää lomakkeeseen saunan lämmitysajaksi kello ja vahvistaa varauspyynnön. Kalle saa kuittauksen, jossa on varauksen tiedot ja ilmoituksen, että varaus odottaa vahvistusta. Samat tiedot lähetetään sähköpostitse Viiniyhdistyksen yhteysosoitteeseen. Myöhemmin järjestelmä lähettää Viiniyhdistyksen sähköpostiin ilmoituksen, että varaus on vahvistettu ja tilassa toimii varauksen aikana kulkukoodi Ilmoituksen liitteenä on tilan tarkistuslomake. Tämän jälkeen Viiniyhdistys saa myös tilavarauksen laskun AYY:n laskutusjärjestelmästä. Saunaillan jälkeen Kalle kirjautuu jälleen tilajärjestelmään, valitsee Viiniyhdistyksen tiedot ja klikkaa varauksen tarkistuslomaketta. Hän merkitsee tarkistuslomakkeesta valojen toimivuuden osalle ei, ja kirjoittaa vapaakenttään, että pukuhuoneesta on toinen valo palanut. Tarina 2. Varausten hallinnointia hoitava Marko käy läpi päivän varaukset. Marko avaa AYY:n palvelupisteellä tilahallinnan sivun auki ja kirjautuu sisään omia AYY-tunnuksia käyttäen. Tämän jälkeen Marko valitsee valikosta toimivansa ylläpitäjänä järjestelmässä ja valitsee ylläpitosivulta vahvistamattomat varaukset. Hän saa näytölle listan vahvistamattomista varauksista ja käy ne läpi, merkiten vahvistettavat varaukset ruksilla ja vahvistaa lopuksi kaikki merkityt varaukset. Tämän jälkeen hän avaa ylläpitovalikosta laskujen hallinnan ja saa eteensä listan laskuttamattomista varauksista. Hän varmistaa näkyvistä kommenttikentistä, ettei varauksissa ole mitään outoa ja merkitsee varaukset laskutettaviksi, niputtaen tarvittaessa saman yhdistyksen varauksia yhteen laskuun. Yhden varauksen kommenttikentässä on maininta, että kyseessä on kahden yhdistyksen yhteystilaisuus ja pyydetään jaettua laskutusta, joten hän jakaa kyseisen varauksen hinnan näille kahdelle yhdistykselle. Tämän jälkeen hän pyytää järjestelmää lähettämään laskutettavat varaukset Netvisoriin. Tarina 3. AYY:n vuokratiloista vastaava Tiina järjestää tilakähmyt. Tiina järjestää seuraavan puolen vuoden tilojen varauskierroksen. Hän kirjautuu TILAan omia AYY-tunnuksia käyttäen ja valitsee valikosta toimivansa ylläpitäjänä. Tiina menee varausaikojen hallintaan ja avaa tilojen varauksen AYY:n sisäiset ryhmät (sektorit, jaostot jne.) kattavalle hallintoryhmälle, ajanjaksolle Hän tiedottaa ryhmiä siitä, että heillä on viikko aikaa varata haluamiaan tiloja ja tämän jälkeen käy vahvistamassa varaukset. Tämän jälkeen Tiina avaa varaukset erityisasemayhdistykset kattavalle hallintoryhmälle samalle ajanjaksolle ja viikkoa myöhemmin myös kaikki yhdistykset kattavalle hallintoryhmälle. Kun kaikki ovat tehneet haluamansa varaukset, hän poistaa ennalta määrättynä ajankohtana varausoikeudet kaikilta ryhmiltä kyseiselle ajanjaksolle.

9 Tämän jälkeen Tiina vahvistaa kaikki varaukset, joilla ei ole päällekkäisyyksiä, hakee TILA:n raportoinnista sähköpostiosoitteet kaikille varaajille, joilla on päällekkäisiä varauksia kyseisenä ajanjaksona ja lähettää näille ilmoituksen, että heidän varauksensa käsitellään yhteisessä palaverissa. Tämän palaverin aikana Tiina vahvistaa loput varaukset ylläpitotunnuksilla, siirtäen osan päällekkäisistä varauksista muihin ajankohtiin tai hyläten ne kokonaan. Lopuksi Tiina avaa saman ajanjakson varattavaksi kaikille hallintoryhmille.

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4 1. ASIAKKAAN OHJEET... 2 1.1 Varauksen tekeminen... 2 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4 1.3 Varauksen peruminen... 4 1.4 Omien tietojen muokkaaminen... 5 1.5 Salasanan muuttaminen... 5 2. TYÖNTEKIJÄN

Lisätiedot

Meeting Plannerin käyttöohje

Meeting Plannerin käyttöohje Meeting Plannerin käyttöohje Näytteilleasettaja & Yhteistyökumppani Sisällysluettelo Näytteilleasettajat ja yhteistyökumppanit... 2 Sisään kirjautuminen... 2 Järjestelmän etusivu... 2 Peruskäyttäjien näkymät...

Lisätiedot

Kalajoen kaupungin tilavarausjärjestelmä

Kalajoen kaupungin tilavarausjärjestelmä Kalajoen kaupungin tilavarausjärjestelmä Yleistä Kalajoen kaupungin tilavarausjärjestelmä on tarkoitettu kaupungin asukkaiden, yritysten, yhdistysten ja kaupungin työntekijöiden työkaluksi varattessa kaupungin

Lisätiedot

Varausjärjestelmän käyttöopas

Varausjärjestelmän käyttöopas Varausjärjestelmän käyttöopas 2 1. Tunnukset ja kirjautuminen Rekisteröityminen käyttäjäksi Varausjärjestelmä löytyy Messuperhosen kotisivulta osoitteesta http://www.messuperhonen.fi/ajanvaraus/ Käyttäjäksi

Lisätiedot

ASIO Tilavarausohjelmisto / Peruskäytön ohje

ASIO Tilavarausohjelmisto / Peruskäytön ohje ASIO Tilavarausohjelmisto / Peruskäytön ohje Asio Tilavarausohjelmiston perustoimintojen esittely Sisällys 1. Johdanto 2. Käyttöoikeudet ja roolit 3. Toimintotasot 4. Kalenterityypit 5. Käyttötyypit 6.

Lisätiedot

Respa tilanvaraussovellus

Respa tilanvaraussovellus 1 Respa tilanvaraussovellus Selainkäyttöistä Respa -tilanvaraussovellusta voidaan käyttää esim. kokous- ja liikuntatilojen varausten tekemiseen. Sovellus toimii kaikilla yleisesti käytössä olevilla www-selaimilla.

Lisätiedot

Rekisteröityminen, tilojen varaaminen ja maksaminen WebTimmi varausjärjestelmässä

Rekisteröityminen, tilojen varaaminen ja maksaminen WebTimmi varausjärjestelmässä Rekisteröityminen, tilojen varaaminen ja maksaminen WebTimmi varausjärjestelmässä 1. Sanasto WebTimmi on Tampereen kaupungin kulttuuripalvelujen käytössä oleva internetpohjainen varausjärjestelmä, jossa

Lisätiedot

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI...

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI... OHJE HUOLTAJALLE 2 / 22 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Porin yliopistokeskuksen tilavarausjärjestelmä. htila.ucpori.fi/ KÄYTTÖOHJE

Porin yliopistokeskuksen tilavarausjärjestelmä. htila.ucpori.fi/ KÄYTTÖOHJE Porin yliopistokeskuksen tilavarausjärjestelmä htila.ucpori.fi/ KÄYTTÖOHJE htila on Porin yliopistokeskuksen yksiköiden tarpeisiin kehitelty tilavarausohjelma. Varausohjelman lisäksi htila sisältää Kalenteri-ohjelman,

Lisätiedot

Tarjous sidonnaisuuspalvelusta

Tarjous sidonnaisuuspalvelusta 2017 Tarjous sidonnaisuuspalvelusta Jyrki Autio 2 Tarjous Sidonnaisuuspalvelu.fi TARJOUS SIDONNAISUUSPALVELUSTA Tarjous Kuntalain 810/2015, 84 S:n tarkoittaman sidonnaisuusrekisterin ylläpidosta. 1. ASIAKKAAN

Lisätiedot

UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ KÄYTTÄJÄN OHJE. Gospel Flight ry

UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ KÄYTTÄJÄN OHJE. Gospel Flight ry UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ Gospel Flight ry Versio 1.0 Hyväksytty Tekijä 1.11.2005 Tarkastanut 1.11.2005 Hyväksynyt Juha Huttunen 3.11.2005 Helia UTIFLEET-TIETOJÄRJESTELMÄ 2 SISÄLLYS 1 SOVELLUKSEN KÄYTTÖOIKEUDET

Lisätiedot

1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4

1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4 Päivitetty 27.4.2010 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4 5 SAAPUNEET HAKEMUKSET JA NIIDEN KÄSITTELY...4

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO

TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO Timmi Software Oy Pikaopas 1(12) TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO Tämä dokumentti on pikaopas Timmi-tilavarausohjelmiston ominaisuuksien testausta varten. Pikaohjeen merkinnät Pikaohjeessa käytetään seuraavia

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEISTUS ASUKKAALLE

KÄYTTÖOHJEISTUS ASUKKAALLE KÄYTTÖOHJEISTUS ASUKKAALLE on asuinkiinteistön käyttöön suunniteltu kosketustauluratkaisu joka sisältää kerrostalorapussa nimitaulun, ilmoitustaulun ja yhteisten tilojen varauskalenterit. Kodinportin käyttäjillä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE YRITYKSILLE

KÄYTTÖOHJE YRITYKSILLE 21.11.2012 KÄYTTÖOHJE YRITYKSILLE Sähköinen asiointipalvelu e-vientiasiakirjat www.e-vientiasiakirjat.fi OY SAMLINK AB KÄYTTÖOHJE YRITYKSILLE 2 (41) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Laitevaatimukset...

Lisätiedot

Kirjautuminen Timmiin

Kirjautuminen Timmiin Sisällys Kirjautuminen Timmiin... 1 Tilojen haku... 2 Pikkukalenteri... 5 Hakemuksen teko... 6 Yöpymiskäyttö... 7 Hakemuksen lisätiedot... 7 Oheisvarattavat... 7 Varaukset Oma asiointi... 9 Vapaa-ajan

Lisätiedot

Ohje sähköiseen osallistumiseen

Ohje sähköiseen osallistumiseen Ohje sähköiseen osallistumiseen Kepan kevätkokouksessa käytetään Adobe Connect -sovellusta, joka mahdollistaa sähköisen osallistumisen kokouksiin. Kokoukseen osallistutaan henkilökohtaisella Adobe Connect

Lisätiedot

Opus Online Client Web asetukset. Opus Internet ajanvaraus

Opus Online Client Web asetukset. Opus Internet ajanvaraus Opus Online Client Web asetukset Opus Internet ajanvaraus Sivu 2 / 14 Sisältö Opus Online Client... 3 Web asetukset... 3 Vastaanotot... 3 Hoitohenkilöt... 5 Luo aliverkkotunnus... 6 Mukauttaminen... 7

Lisätiedot

SQL Buddy JAMK Labranet Wiki

SQL Buddy JAMK Labranet Wiki Page 1 of 9 SQL Buddy JAMK Labranet Wiki Sisällysluettelo Yleistä SQL Buddy:sta kotisivu :http://sqlbuddy.com/ SQL Buddy on kevyt hallintatyökalu MySQL-tietokannalle. Järjestelmävaatimukset Serverin vaatimukset

Lisätiedot

SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJE TAKSI YRITYKSILLE. 1. Palveluun rekisteröityminen... 2. 2. Palveluun kirjautuminen... 2. 3. Etusivu... 2

SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJE TAKSI YRITYKSILLE. 1. Palveluun rekisteröityminen... 2. 2. Palveluun kirjautuminen... 2. 3. Etusivu... 2 SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJEET TAKSIAUTOILIJAT SISÄLLYS 1. Palveluun rekisteröityminen... 2 2. Palveluun kirjautuminen... 2 3. Etusivu... 2 4. Autojen lisääminen... 3 5. Kuljettajaryhmät ja niiden perustaminen...

Lisätiedot

Ostolaskujen haku Netvisorista

Ostolaskujen haku Netvisorista Ostolaskujen haku Netvisorista Päiväys: 9.4.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 ValueFrameen tehtävät määritykset... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 2 Yleiset ValueFrame-määritykset... 3 Osaprojektien

Lisätiedot

Wilman pikaopas huoltajille

Wilman pikaopas huoltajille Wilman pikaopas huoltajille Vehmaan kunnan Vinkkilän koulussa on käytössä sähköinen reissuvihko Wilma, joka helpottaa tiedonvaihtoa kodin ja koulun välillä. Wilman kautta huoltajat seuraavat ja selvittävät

Lisätiedot

Ajankohtaista tietoa LähiTapiolan verkkopalvelun pääkäyttäjille

Ajankohtaista tietoa LähiTapiolan verkkopalvelun pääkäyttäjille Ajankohtaista tietoa LähiTapiolan verkkopalvelun pääkäyttäjille Hyvä verkkopalvelumme pääkäyttäjä, Kerromme tässä tiedotteessa ajankohtaisia ja tärkeitä asioita LähiTapiolan yritysten verkkopalveluun kirjautumisesta,

Lisätiedot

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus kirjautuminen palveluun: https://asiointi.rauma.fi/epermit/fi/reservation Tämän ohjeen alussa kerrotaan miten luodaan käyttäjätunnus palveluun ja link itetään

Lisätiedot

1 Kirjautuminen ja Käyttöliittymä... 2. 1.1 Kirjautuminen... 2. 1.2 Käyttöliittymä... 2. 2 Uuden varauksen tekeminen... 3. 2.1 Normaali varaus...

1 Kirjautuminen ja Käyttöliittymä... 2. 1.1 Kirjautuminen... 2. 1.2 Käyttöliittymä... 2. 2 Uuden varauksen tekeminen... 3. 2.1 Normaali varaus... 1 Kirjautuminen ja Käyttöliittymä... 2 1.1 Kirjautuminen... 2 1.2 Käyttöliittymä... 2 2 Uuden varauksen tekeminen... 3 2.1 Normaali varaus... 3 2.2 Alustava Varaus... 5 2.2.1 Alustavan varauksen muuttaminen

Lisätiedot

Kokousvarausohjelmisto

Kokousvarausohjelmisto Kokousvarausohjelmisto Tässä tuotekuvauksessa kuvataan Asio Kokousvarausohjelmiston päätoiminnot (1) Kokoustilojen nettivaraaminen (2) Varausten hallinnointi (pääkäyttäjä ja aulapalvelut) KOKOUSTILOJEN

Lisätiedot

Kirjautuminen Timmiin

Kirjautuminen Timmiin Sisällys Kirjautuminen Timmiin...1 Tilojen haku...2 Pikkukalenteri...4 Varauskalenteri...5 Hakemuksen teko...5 Hakemuksen lisätiedot-välilehti...6 Varaukset Oma asiointi...7 Kirjautuminen Timmiin Mene

Lisätiedot

1. Kalenterin omistajan käyttöohje

1. Kalenterin omistajan käyttöohje 1. Kalenterin omistajan käyttöohje 1.1. Kielen vaihtamien Ajanvarausjärjestelmässä kielen vaihtaminen tapahtuu painamalla sivun ylälaidassa olevia lippuja. 1.2. Kirjautuminen Kirjautumissivulla käyttäjä

Lisätiedot

Selainsähköposti Zimbran käyttöohje

Selainsähköposti Zimbran käyttöohje Selainsähköposti Zimbran käyttöohje 17.11.2010 Sisältö 1 ZIMBRA LYHYESTI... 3 2 EDELLEENLÄHETYKSEN KYTKENTÄ... 3 3 LOMAVASTAAJA... 4 4 POSTIN SUODATTIMET... 5 5 ALLEKIRJOITUKSET... 6 6 OSOITEKIRJAN HALLINTA...

Lisätiedot

Sisältö. Päivitetty viimeksi 31.8.2011 Sivu 2 / 14

Sisältö. Päivitetty viimeksi 31.8.2011 Sivu 2 / 14 Ylläpitäjän ohje Sisältö Ylläpitäjän ohje... 1 Yleistä... 3 Vinkkejä ylläpitäjälle... 3 Osoitteet... 3 Internet-selain ja Flash-laajennus... 3 Julkinen sivunäkymä ja ylläpitonäkymä eri välilehdissä...

Lisätiedot

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013 Tehtävä 2.2. Tehtävä-työkalun avulla opiskelijat voivat palauttaa tehtäviä Moodleen opettajan arvioitaviksi. Palautettu tehtävä näkyy ainoastaan opettajalle, ei toisille opiskelijoille. Tehtävä-työkalun

Lisätiedot

1 Hakemusten hallinta

1 Hakemusten hallinta 1 Hakemusten hallinta Tilavarauksia varten hakemukset lähetetään Asioinnissa täytettävän lomakkeen kautta. Lomakkeen tiedot saapuvat Enkoraan, josta ne voidaan käsitellä. 1.1 Varaushakemuksen tiedot Asioinnissa

Lisätiedot

1 PIKAOHJE... 3 1.1 SELAA AIKOJA... 3 1.2 PALAUTE... 3 1.3 AJANVARAUS... 3 1.4 VARAUKSEN TARKASTELU... 3 1.5 VAHVISTA LÄHTÖÖN OSALLISTUMINEN...

1 PIKAOHJE... 3 1.1 SELAA AIKOJA... 3 1.2 PALAUTE... 3 1.3 AJANVARAUS... 3 1.4 VARAUKSEN TARKASTELU... 3 1.5 VAHVISTA LÄHTÖÖN OSALLISTUMINEN... KÄYTTÖOHJE JÄSENET 1 PIKAOHJE... 3 1.1 SELAA AIKOJA... 3 1.2 PALAUTE... 3 1.3 AJANVARAUS... 3 1.4 VARAUKSEN TARKASTELU... 3 1.5 VAHVISTA LÄHTÖÖN OSALLISTUMINEN... 4 1.5.1 Vahvista lähtöön osallistuminen

Lisätiedot

NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti

NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti Suomen Voimisteluliitto NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti Nepton perusversio on seuran yhteyshenkilörekisteri ja jäsenrekisteri. Perusversiota käyttää seurassa henkilö/t, jolle on annettu

Lisätiedot

Hops-ohjaajan ohje Opiskelijan hopsit.

Hops-ohjaajan ohje Opiskelijan hopsit. Hops-ohjaajan ohje Tässä ohjeessa kuvataan kaksi erilaista tapaa hakea tietyn opiskelijan lähettämä hops. Ensin ohjeistetaan miten toimitaan, jos hopsin ryhmätyökalu on käytössä, eli ohjaajalle on luotu

Lisätiedot

Kortinhaltijat joilla on maksukeskeytys Maksuryhmään liitettyjen kortinhaltijoiden lukumäärä, joiden maksut ovat tilapäisesti keskeytetty.

Kortinhaltijat joilla on maksukeskeytys Maksuryhmään liitettyjen kortinhaltijoiden lukumäärä, joiden maksut ovat tilapäisesti keskeytetty. 1(6) MAKSURYHMÄN HALLINTA Maksuryhmäkohtaiselle sivulle pääset klikkaamalla yksittäisen maksuryhmän nimeä verkkopalvelun etusivulla tai valitsemalla ryhmän Maksuryhmät - osion listalta. Sivun tiedot ja

Lisätiedot

2 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN... 5 2.1 SELAA AIKOJA... 6 2.2 PALAUTESIVU... 6 2.3 AJANVARAUS VIERASPELAAJILLE... 7

2 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN... 5 2.1 SELAA AIKOJA... 6 2.2 PALAUTESIVU... 6 2.3 AJANVARAUS VIERASPELAAJILLE... 7 KÄYTTÖOHJE JÄSENET 2 / 14 1 PIKAOHJE... 3 1.1 SELAA AIKOJA... 3 1.2 PALAUTE... 3 1.3 AJANVARAUS... 3 1.4 VARAUKSEN TARKASTELU... 3 1.5 OMAT VARAUKSET... 4 1.6 MUOKKAA JÄSENTIETOJA... 4 1.7 MUUTA SALASANA...

Lisätiedot

TimeEdit opiskelijan ohje TimeEdit-instructions for students from this link

TimeEdit opiskelijan ohje TimeEdit-instructions for students from this link TimeEdit opiskelijan ohje TimeEdit-instructions for students from this link TimeEdit on työjärjestys- (lukujärjestys) ja tilanvarausohjelmisto. Sisältö 1 Oikeudet... 2 2 TimeEdit Web... 2 3 Kirjautuminen...

Lisätiedot

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Tuusulan kunta Päivitetty 29.2.2016 Kasvatus- ja sivistystoimi Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Sisällys Rekisteröityminen yksityishenkilönä... 2 Organisaation (rekisteröityneen seuran ja yhdistyksen)

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, yhdistystietojen ylläpito

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, yhdistystietojen ylläpito Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, yhdistystietojen ylläpito Suomen Kennelliitto ry. 19.5.2014 2(12) Yhdistystietojen ylläpito Sisältö: Yhdistystiedot -välilehden näkyminen... 3 Yhdistyksen

Lisätiedot

AYY:n palvelut ja viestintä Aaltoyhteisössä. Niko Ferm Hallituksessa 2014 viestintä, järjestöt ja tilat

AYY:n palvelut ja viestintä Aaltoyhteisössä. Niko Ferm Hallituksessa 2014 viestintä, järjestöt ja tilat AYY:n palvelut ja viestintä Aaltoyhteisössä Niko Ferm Hallituksessa 2014 viestintä, järjestöt ja tilat TUKEA VIESTINTÄÄN Järjestö- ja viestintäsektorit avustavat yhdistyksiä viestinnässä AYY:n avustuksella

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sisällysluettelo VIP Laajennettu raportointi... 3 Luo raportti Laajennetun raportoinnin työkaluilla... 4 Avaa Laajennettu raportointi... 4 Valitse

Lisätiedot

Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2

Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2 Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2 Sisällysluettelo Muutoshistoria...3 1 Johdanto...4 2 Palvelimen käyttöön tarvittavat ohjelmat...4 3 Palvelimelle kirjautuminen...4 4

Lisätiedot

2 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN... 5 2.1 SELAA AIKOJA... 6 2.2 PALAUTESIVU... 7

2 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN... 5 2.1 SELAA AIKOJA... 6 2.2 PALAUTESIVU... 7 KÄYTTÖOHJE JÄSENET 1 PIKAOHJE... 3 1.1 SELAA AIKOJA... 3 1.2 PALAUTE... 3 1.3 AJANVARAUS... 3 1.4 VARAUKSEN TARKASTELU... 3 1.5 OMAT VARAUKSET... 4 1.6 MUOKKAA JÄSENTIETOJA... 4 1.7 MUUTA SALASANA... 4

Lisätiedot

CV-kannan käyttöohje 2017

CV-kannan käyttöohje 2017 Sisällysluettelo 1. Sisäänkirjautuminen... 2 a) Sinulle lähetetään käyttäjätunnus ja salasana Monsterilta... 2 b) Sinulla ei ole vielä tunnuksia Monsterin työnantajat sivulle... 3 Turvakysymykset... 3

Lisätiedot

Tähän ohjeeseen on koottu vanhemmille ja johtokunnalle ohjeet pilvipalveluiden käyttämiseen. Tämä ohje on osa koko Tenavakallion IT dokumenttia.

Tähän ohjeeseen on koottu vanhemmille ja johtokunnalle ohjeet pilvipalveluiden käyttämiseen. Tämä ohje on osa koko Tenavakallion IT dokumenttia. Tenavakallion pilvipalvelut palvelut vanhemmille Tervetuloa Tenavakallion Pilvipalveluiden käyttäjäksi! Tähän ohjeeseen on koottu vanhemmille ja johtokunnalle ohjeet pilvipalveluiden käyttämiseen. Tämä

Lisätiedot

Ristijärven metsästysseura tysseura osti lisenssin jahtipaikat.fi verkkopalveluun, jotta seuran

Ristijärven metsästysseura tysseura osti lisenssin jahtipaikat.fi verkkopalveluun, jotta seuran Ohjeet. Sivu 1/7 Tämä ohje on tarkoitettu Ristijärven metsästysseuran jäsenille. Ohjeen tarkoitus on opastaa kuinka seuran jäsenet saavat Jahtipaikat.fi verkkosivustolla olevan metsästyskartta sovelluksen

Lisätiedot

Opas administraattori-tason käyttäjille. MANAGERIX -ohjelman esittely... 2 Kirjautuminen... 2

Opas administraattori-tason käyttäjille. MANAGERIX -ohjelman esittely... 2 Kirjautuminen... 2 MANAGERIX Opas administraattori-tason käyttäjille SISÄLLYS MANAGERIX -ohjelman esittely... 2 Kirjautuminen... 2 Käyttöliittymä... 2 1 ORGANISAATIO Organisaation tietojen tarkastelu ja muokkaaminen4 Yhteenveto

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Timmiin kirjautuminen

Timmiin kirjautuminen Sisällys Timmiin kirjautuminen... 1 Varaushakemukset - Oma asiointi... 2 Omat tiedot... 3 Omat tiedot ja edustamani organisaation tiedot... 3 Sähköpostiosoitteiden muutokset... 3 Käyttöoikeuksien laajennus...

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE 1 SUOMEN EKONOMIEN CRM-KÄYTTÖOHJE YHDISTYKSILLE (ohjeen sisältämät jäsenet ovat testidataa, eivätkä perustu aitoihin jäsenyyksiin) Tervetuloa käyttämään Suomen

Lisätiedot

NTG CMS. Julkaisujärjestelm. rjestelmä

NTG CMS. Julkaisujärjestelm. rjestelmä NTG CMS Julkaisujärjestelm rjestelmä NTG CMS julkaisujärjestelmän avulla voit päivittää ja ylläpitää internetsivujen sisältöä helppokäyttöisen webkäyttöliittymän kautta, ilman minkäänlaista html-osaamista.

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

Diacor Turku extranet

Diacor Turku extranet Diacor Turku extranet Extranet on asiakasyritystemme vastuuhenkilöille tarkoitettu sähköinen palvelukanava. Diacor Turun extranet- sivustolla yrityksen kontaktihenkilön on mahdollista kirjata työntekijöiden

Lisätiedot

Internetin hyödyt ja vaarat. Miten nettiä käytetään tehokkaasti hyväksi?

Internetin hyödyt ja vaarat. Miten nettiä käytetään tehokkaasti hyväksi? Internetin hyödyt ja vaarat Miten nettiä käytetään tehokkaasti hyväksi? Linkit Chrome https://www.google.com/intl/fi/chrome/browser/ Firefox http://www.mozilla.org/fi/ Opera http://www.opera.com/fi Vertailu

Lisätiedot

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön Kirjautumisesta Opiskelijat: kirjaudu aina tietokoneelle wilmatunnuksella etunimi.sukunimi@edu.ekami.fi + wilman salasana Opettajat: kirjaudu luokan opekoneelle @edu.ekami.fi

Lisätiedot

Lyseopaneeli 2.0. Käyttäjän opas

Lyseopaneeli 2.0. Käyttäjän opas Lyseopaneeli 2.0 Käyttäjän opas 1. Esittely Lyseopaneeli on Oulun Lyseon lukion käyttäjätietojen hallintapalvelu jonka tarkoitus on niputtaa yhteen muutamia oleellisia toimintoja. 2. Yleistä paneelin käytöstä

Lisätiedot

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Webforum Version 14.4 uudet ominaisuudet Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Yleistä & hallinnointi... 5 Dokumentit... 5 Perättäinen tarkistus- ja hyväksymisprosessi...

Lisätiedot

Metron. nettikauppaohjeet

Metron. nettikauppaohjeet Metron nettikauppaohjeet 2012 WIHURI OY AARNIO METRO Sivu 1/24 Sisällys 1 Johdanto ja nettikauppaan kirjautuminen 2 2 Tuotehaku 3 2.1 Ean-vähittäisyksikönkoodilla 4 2.2 Tuotteen nimellä 4 2.3 Nimellä ja

Lisätiedot

OHJE Jos Kelaimeen kirjautuminen ei onnistu Mac-koneella Sisällys

OHJE Jos Kelaimeen kirjautuminen ei onnistu Mac-koneella Sisällys Sisällys 1 Varmista, että DigiSign-kortinlukijaohjelmisto on käynnissä 2 1.1 DigiSign-kuvake 2 1.2 Sovelluksen käynnistäminen 2 1.3 Kortin toiminnan varmistaminen 4 2 Jos käytät selaimena Mozilla, Firefox

Lisätiedot

Tilavaraushakemuksen teko:

Tilavaraushakemuksen teko: Tilavaraushakemuksen teko: Voidaksesi tehdä sähköisen varaushakemuksen sinun tulee olla rekisteröitynyt Timmi -tilavarausohjelman käyttäjäksi. Rekisteröityminen vaatii sähköpostiosoitteen. Sähköpostiisi

Lisätiedot

Suomen Paras Hankkija Käyttöohje hankintayksiköille

Suomen Paras Hankkija Käyttöohje hankintayksiköille 2012 Sivu 1 / 14 Suomen Paras Hankkija Käyttöohje hankintayksiköille Sisältö 1. Käyttöön tarvittavat tiedot... 2 2. SPH -palvelun käyttö... 3 3. Miten palvelua käytetään?... 5 Valmistelut ennen palauteprosessin

Lisätiedot

Share toiminto ja Seinä

Share toiminto ja Seinä Share toiminto ja Seinä Top 7 opetusaineisto jakautuu kahteen osaan: Top 7 Sähköiseen opetusaineistoon, joka on tarkoitettu opettajajohtoiseen työskentelyyn ja Top 7 Oppilaan aineistoon (Student -osio,

Lisätiedot

Varaamon kautta kirjaston laitteet, tilat ja palvelut löytyvät helposti

Varaamon kautta kirjaston laitteet, tilat ja palvelut löytyvät helposti Varaamon kautta kirjaston laitteet, tilat ja palvelut löytyvät helposti Maija Saraste, Oulun kaupunginkirjasto Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastopäivät Mihin kirjasto tarvitsee uuden järjestelmän?

Lisätiedot

Hallintaliittymän käyttöohje

Hallintaliittymän käyttöohje Hallintaliittymän käyttöohje 1. Yleisiä huomioita Hallintaliittymän käyttöä helpottavia yleisiä huomioita: - Käytä listanäkymien hakukentissä kentän vieressä olevaa hakunappia, älä enter-näppäintä. - Älä

Lisätiedot

Uudistettu käyttöliittymä osoitteessa https://validointipalvelu.kanta.fi

Uudistettu käyttöliittymä osoitteessa https://validointipalvelu.kanta.fi Tutustu n palvelukuvaukseen ennen palvelun käyttöä (esim. rekisteröityminen palveluun ym. palvelun käyttöön liittyvät seikat). Palvelukuvaus on saatavissa www.kanta.fi -sivustolla http://www.kanta.fi/fi/web/ammattilaisille/testaus

Lisätiedot

Varausjärjestelmä Resurssit tehokkaaseen käyttöön! NettiTieto Oy 020 742 1160 myynti@nettitieto.fi www.nettitieto.fi

Varausjärjestelmä Resurssit tehokkaaseen käyttöön! NettiTieto Oy 020 742 1160 myynti@nettitieto.fi www.nettitieto.fi Varausjärjestelmä Resurssit tehokkaaseen käyttöön! Varausjärjestelmä Vapauttaa yrityksen tärkeät resurssit tehokkaaseen käyttöön. Voi toimia julkisena tai henkilökunnan sisäisenä varauspalveluna. Helppo

Lisätiedot

ChatSimulaatio Käyttöopas

ChatSimulaatio Käyttöopas ChatSimulaatio Käyttöopas 2 1. ChatSimulaation etusivu Etusivulla on seuraavat toiminnot (kuva 1). 1. Kielivalikko 4. Linkit 2. Ohjeet 5. Kirjaudu 3. Materiaalit 6. Ilmoitustaulu Kuva 1. ChatSimulaation

Lisätiedot

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje Sisältö 1 Verkon pääkäyttäjä (Network Admin)...3 2 Verkonhallinta...3 2.1 Navigointi verkonhallintaan...3 2.2 Sivustot...3 2.1 Sivustojen toiminnot...4 2.3 Sivuston

Lisätiedot

Ajanvarauspalvelu. T-111.5006 Konseptointi ja käsikirjoitus Einopekka Laurikainen Joonas Laurikainen

Ajanvarauspalvelu. T-111.5006 Konseptointi ja käsikirjoitus Einopekka Laurikainen Joonas Laurikainen Ajanvarauspalvelu T-111.5006 Konseptointi ja käsikirjoitus Einopekka Laurikainen Joonas Laurikainen Idea Ajanvarauspalvelumme ideana on yhdistää kaikki kunnan palvelut yhteen sivustoon, jolloin palvelujen

Lisätiedot

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus kirjautuminen palveluun: https://asiointi.rauma.fi/epermit/fi/reservation Huom! Palvelu voi toimia ajoittain hitaasti. Ole kärsivällinen! Ohjeet vanhan venepaikan

Lisätiedot

Tehtävä. Asetukset. Moodlen versiossa 2.3. käyttöön tuli uusi tehtävätyyppi, jonka on tarkoitus tulevaisuudessa korvata aiemmat tehtävätyypit.

Tehtävä. Asetukset. Moodlen versiossa 2.3. käyttöön tuli uusi tehtävätyyppi, jonka on tarkoitus tulevaisuudessa korvata aiemmat tehtävätyypit. Tehtävä Moodlen versiossa 2.3. käyttöön tuli uusi tehtävätyyppi, jonka on tarkoitus tulevaisuudessa korvata aiemmat tehtävätyypit. Uusi tehtävä näkyy Lisää aineisto tai aktiviteetti - valikossa muiden

Lisätiedot

Sidonnaisuuspalvelun käyttöönotto

Sidonnaisuuspalvelun käyttöönotto Sidonnaisuuspalvelu.fi Edullisin, Luotettavin, Helppokäyttöisin Sidonnaisuuspalvelun käyttöönotto Project-TOP Solutions Oy Sidonnaisuuksien ilmoittaminen Sidonnaisuuksien hallinnan kuvaus Käyttöönotto

Lisätiedot

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus)

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) 1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) Olette pomosi kanssa tarkastaneet asiakkaan tekemän ja sinun korjaaman suunnitelman ja tehneet oman versionsa siitä. Noudata siis tätä tekemäänne uutta

Lisätiedot

ProTieto Oy. Verottajan ilmoitus. Käyttöohje alihankkijoille

ProTieto Oy. Verottajan ilmoitus. Käyttöohje alihankkijoille ProTieto Oy Verottajan ilmoitus Käyttöohje alihankkijoille Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Rekisteröityminen... 2 3. Kirjautuminen... 2 4. Web-liittymä... 3 4.1 Yrityksen tiedot... 3 4.2 Omat suomalaiset työntekijät...

Lisätiedot

Ilmoitus saapuneesta turvasähköpostiviestistä

Ilmoitus saapuneesta turvasähköpostiviestistä Tullin turvasähköposti Asiakkaan ohje www.tulli.fi versio 2.2 8.1.2015 Korvaa version 2.1 22.5.2014 Tullin turvasähköposti Tulli lähettää sinulle sähköpostiviestin salattuna silloin, kun viesti tai sen

Lisätiedot

Valtiokonttorin tunnistuspalvelu

Valtiokonttorin tunnistuspalvelu Tila Julkaistu Dok.nro Versio P Sivumäärä 18 Päiväys www.insta.fi Hallintatiedot Yleiset hallintatiedot Nimi Nimikirjoitus Päivämäärä Laatija Hyttinen Henna Tarkastaja Hyväksyjä Arkistoviite Versiohistoria

Lisätiedot

Näin haet sairauspäivärahaa työnantajalle. Työnantajan verkkoasiointipalvelu

Näin haet sairauspäivärahaa työnantajalle. Työnantajan verkkoasiointipalvelu Näin haet sairauspäivärahaa työnantajalle Työnantajan verkkoasiointipalvelu 2017 Kirjautuminen Kirjaudu Työnantajien asiointipalveluun osoitteessa www.kela.fi/tyonantajat Palvelun käyttö edellyttää työnantajan

Lisätiedot

Ohjeet vanhan venepaikan uudelleen varaamiseen

Ohjeet vanhan venepaikan uudelleen varaamiseen 26.1.2017 Ohjeet vanhan venepaikan uudelleen varaamiseen Voit varata vanhan venepaikkasi uudestaan seuraavalle kaudelle kaupungin uudessa sähköisessä varauspalvelussa seuraamalla tätä ohjetta. Nämä toimenpiteet

Lisätiedot

OHJE ATERIAPÄIVÄKIRJAN MUOKKAUKSEEN

OHJE ATERIAPÄIVÄKIRJAN MUOKKAUKSEEN Nutri-Flow ravintotulkki OHJE ATERIAPÄIVÄKIRJAN MUOKKAUKSEEN Uuden ateriapäivän lisääminen Siirry ateriapäiväkirjaan päävalikon Ateriapäiväkirja -painikkeesta. 1. Klikkaa kalenterista päivämäärää, jolle

Lisätiedot

Verkkoliittymän ohje. F-Secure Online Backup Service for Consumers 2.1

Verkkoliittymän ohje. F-Secure Online Backup Service for Consumers 2.1 Verkkoliittymän ohje F-Secure Online Backup Service for Consumers 2.1 F-Secure Online Backup Service for Consumers -verkkoliittymän ohje... 2 Johdanto... 2 Mikä F-Secure Online Backup Service for Consumers

Lisätiedot

Kirjautuminen Timmiin

Kirjautuminen Timmiin Sisällys Kirjautuminen Timmiin... 1 Liikuntatilojen haku... 2 Pikkukalenterin käyttö... 4 Hakemuksen teko:... 5 Varaushakemukset - Oma asiointi... 7 Vapaa-ajan käyttöön sopivia tiloja pääsee hakemaan seuraavasti:

Lisätiedot

Ohje Ravitsemuspassi.fi palveluun - Organisaation rekistero ityminen

Ohje Ravitsemuspassi.fi palveluun - Organisaation rekistero ityminen Ohje Ravitsemuspassi.fi palveluun - Organisaation rekistero ityminen Ravitsemuspassi-suorituksien hallinnointi organisaatiossa (esim. kunta, ravintolaketju, yksittäinen keittiö) helpottuu oman tilin luomisella.

Lisätiedot

Kotopro käyttäjän ohje

Kotopro käyttäjän ohje KOTOPRO KÄYTTÖOHJE Kotopro käyttäjän ohje SISÄÄNKIRJAUTUMINEN Ensimmäinen kirjautuminen voidaan toteuttaa osoitteesta www.kotopro.fi. Sivun ylävalikossa on valinta Kirjaudu sisään, josta aukeaa kirjautumissivu.

Lisätiedot

KEHITYSTOIVEIDEN JA VIRHEIDEN KIRJAUSOHJE INTERNETISTÄ

KEHITYSTOIVEIDEN JA VIRHEIDEN KIRJAUSOHJE INTERNETISTÄ KEHITYSTOIVEIDEN JA VIRHEIDEN KIRJAUSOHJE INTERNETISTÄ Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki puh. (09) 2780 0078 fax (09) 155 2851 asiakaspalvelu@seuraava.fi http://exim.seuraava.fi EXIM-KEHITYS 2 (6) Virheraportit

Lisätiedot

LUKKARIN KÄYTTÖOHJE Sisällys

LUKKARIN KÄYTTÖOHJE Sisällys LUKKARIN KÄYTTÖOHJE Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Lukkarin käynnistys ja sisäänkirjautuminen... 2 3. Vapaa aikatauluhaku... 2 4. Lukujärjestyksen luominen ja avaaminen... 3 Lukukauden valinta... 3 Uuden

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE YRITYKSILLE

KÄYTTÖOHJE YRITYKSILLE 19.2.2014 KÄYTTÖOHJE YRITYKSILLE Sähköinen asiointipalvelu e-vientiasiakirjat www.e-vientiasiakirjat.fi OY SAMLINK AB KÄYTTÖOHJE YRITYKSILLE 2 (40) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Laitevaatimukset...

Lisätiedot

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola 26.8.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. Omat asetukset kuntoon (kaikkien tehtävä aluksi) sivut 3-5 2. Tärkeiden sivujen tilaaminen omiin linkkeihin sivut

Lisätiedot

Ehdokasasettelupalvelu Satakunnan Osuuskauppa

Ehdokasasettelupalvelu Satakunnan Osuuskauppa Ehdokasasettelupalvelu Satakunnan Osuuskauppa Ehdokkaan ja asiamiehen opas Edita Prima oy 2.8.2017 YLEISTÄ PALVELUSTA Ehdokasasettelupalvelu on sähköinen työkalu, joka auttaa vaalien järjestäjää tekemään

Lisätiedot

Päivitetty 17.1.2014. JETI pikaohje. Ennakkosuunnitelman luonti

Päivitetty 17.1.2014. JETI pikaohje. Ennakkosuunnitelman luonti Päivitetty 17.1.2014 JETI pikaohje Ennakkosuunnitelman luonti 1/5 Uuden ennakkosuunnitelman luonti Voit luoda uuden ennakkosuunnitelman kahdella tavalla: 1. Joko luomalla uuden ennakkosuunnitelman tyhjältä

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille ja kennelpiireille: Kurssin anominen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille ja kennelpiireille: Kurssin anominen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille ja kennelpiireille: Kurssin anominen Suomen Kennelliitto ry. 28.12.2015 2(20) Kurssin anominen Sisältö: Oikeus kurssien sähköiseen anomiseen... 4 Tapahtumat-välilehti

Lisätiedot

27.11.09. Napsauta Kurssin viikkonäkymä- näkymässä oikeassa yläreunassa sijaitsevaa Muokkaustila päälle -painiketta.

27.11.09. Napsauta Kurssin viikkonäkymä- näkymässä oikeassa yläreunassa sijaitsevaa Muokkaustila päälle -painiketta. 1 (14) MOBILOGI-ET Tässä dokumentissa on ohjeita Moodlen Logi-työkalun mobiililaajennuksen (Mobilogi) käyttöön. Dokumentin pohjana on käytetty HAMK:n Teemu Tuurin kirjoittamaa ohjeistusta ja sen sisältö

Lisätiedot

Conexting keskusteluseinän käyttöohje

Conexting keskusteluseinän käyttöohje Conexting keskusteluseinän käyttöohje Ylläpitoon kirjaudutaan seinän oikeassa yläkulmassa näkyvästä Seinän ylläpito -linkistä. Ylläpitosalasana on vapaasti valittavissa. Tarvittaessa jokaiselle keskusteluseinälle

Lisätiedot

VARAUSJÄRJESTELMÄ 2.8

VARAUSJÄRJESTELMÄ 2.8 VARAUSJÄRJESTELMÄ Vapauttaa yrityksen tärkeät resurssit tehokkaaseen käyttöön. Voi toimia julkisena tai yrityksen sisäisenä varauspalveluna. Helppo ylläpitää sekä yrityksen nettisivujen kautta toimivaa

Lisätiedot

WWW. sivut, jotka työntekijän tulee tietää.

WWW. sivut, jotka työntekijän tulee tietää. 1 WWW. sivut, jotka työntekijän tulee tietää. www.jasentieto.fi > Jäsenrekisteri www.tyoteho.fi >Tuntikirjaukset www.asiointitili.suomi.fi > Palkanmaksu ja työsopimus www.espoo.fi/liikunta / webtimmi >

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

VANHEMPIEN KÄYTTÖLIITTYMÄN OHJEET

VANHEMPIEN KÄYTTÖLIITTYMÄN OHJEET VANHEMPIEN KÄYTTÖLIITTYMÄN OHJEET SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN PÄIKKYYN 1 1.1 Käyttäjätunnuksen aktivointi 1 1.2 Sisäänkirjautuminen 2 1.3 Salasanan vaihtaminen 2 1.3.1 Vanhentuva salasana 2

Lisätiedot