AYY Tilahallintajärjestelmän vaatimusmäärittely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AYY Tilahallintajärjestelmän vaatimusmäärittely"

Transkriptio

1 AYY Tilahallintajärjestelmän vaatimusmäärittely 1. Johdanto Tässä asiakirjassa kuvataan Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) tilahallintajärjestelmän (TILA) vaatimukset Tarkoitus TILA:n tarkoituksena on: 1. Mahdollistaa tilojen varaustilanteen reaaliaikainen seuranta ja varausten tekeminen Internetissä; 2. Automatisoida mahdollisimman pitkälle varauksiin liittyvä hallintotyö, kuten laskutus ja kulunvalvonta; 3. Mahdollistaa tiloihin liittyvän palautteen anto sekä kommunikointi ylioppilaskunnan ja varaajien välillä Tuote ja ympäristö TILA on itsenäinen verkkosovellus, jota ylläpitää AYY. TILA:lla on rajapinnat Aalto-yliopiston kirjautumisjärjestelmään sekä AYY:n laskutus- ja kulunvalvontajärjestelmiin. 2. Yleiskuvaus AYY:llä on tällä hetkellä noin 25 tilaa tai resurssia, joiden varausten hallinta hoidetaan käsikirjanpidolla. Määrä voi kasvaa merkittävästi myöhemmin. Resurssit vaihtelevat kokoustiloista saunatiloihin ja pakettiautoon. Osalla resursseista käyttöaste on varsin korkea ja käyttäjiä on useita päivittäin. Samaan resurssiin voi olla useita varauksia päivässä ja osa varauksista on jaksollisia, toistuen viikoittain. TILA:n tarkoituksena on vähentää tilavarauksiin liittyvää hallintotyötä. Tilojen varaaminen ja varauksiin liittyvä hallinnointi, kuten saunojen lämmitysajat, tarkastuslomakkeiden palauttaminen ja varauksiin liittyvät tiedotteet tehdään järjestelmän kautta. Samoin järjestelmä toimittaa rajapintojen kautta erillisjärjestelmille varauksista aiheutuvat laskut sekä kulunvalvonnan avaukset. Käyttäjinä TILA:ssa ovat muun muassa: Aalto-yliopiston opiskelijat AYY:n sektorit, jaostot yms. toimijaryhmät AYY:n piirissä toimivat yhdistykset AYY:n henkilökunta Aalto-yliopiston henkilökunta Ulkopuoliset käyttäjät 3. Järjestelmäkuvaus 3.1. Yleisiä rajoitteita (3.1.1.) Järjestelmän tulee toimia suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. (3.1.2.) Järjestelmän tulee toimia seuraavilla selainversioilla: Internet Explorer >= 8

2 Mozilla Firefox >= 17 Safari >= 5 Chrome >= 20 (3.1.4.) Järjestelmän tulee toimia Linux/Apache-ympäristössä. Ohjelmointikieli ja käytettävät kirjastot ovat toimittajan valittavissa, mutta niiden tulee olla avointa lähdekoodia, yleisesti käytettyjä ja jatkuvassa teknisessä kehityksessä. Avoimesta lähdekoodista on mahdollista tinkiä hinnan kustannuksella. ( ) Voidaan keskustella myös Windows Server 2008 R2 -ympäristöstä. ( ) Tietokannan osalta järjestelmän tulee käyttää MySQL 5 -SQL-ympäristöä. Ohjelmisto on valmiiksi asennettuna tuotantoympäristöön Tunnistautuminen, käyttäjät ja käyttäjäryhmät (3.2.1.) Järjestelmä käyttää sisään kirjautumisessa Aalto-yliopiston ja AYY:n kirjautumisjärjestelmiä Shibboleth 2.x rajapinnan kautta. Järjestelmään tulee toteuttaa rajapinta Shibboleth-kirjautumiseen sekä tietojen noutamiseen järjestelmästä funeteduperson-skeemaa käyttäen. (3.2.2.) Käyttäjän yksilöivänä tietona on ensisijaisesti edupersonprincipalname. (3.2.3.) Järjestelmän tulee hakea käyttäjän tiedot Shibboleth-kirjautumisen yhteydessä ja muuttuneiden tietojen tapauksessa päivittää ne. Päivityksestä ilmoitetaan käyttäjälle. (3.2.4.) Käyttäjät kirjautuvat järjestelmään henkilökohtaisten tunnusten avulla ja heille voidaan antaa oikeus edustaa yhdistyksiä tai ryhmiä TILA:ssa. Kirjautunut käyttäjä voi järjestelmässä valita käyttöoikeuksiensa mukaisesti roolin, jossa hän kulloisellakin hetkellä toimii: Yksityishenkilönä Käyttäjäryhmän edustajana Ylläpitäjänä. Käyttäjälle voidaan myöntää kahdenlaisia ylläpito-oikeuksia: AYY:n tiloista vastaava henkilökunta o Hallinnoivat varauksia o Hallinnoivat käyttäjiä ja käyttäjäryhmiä Järjestelmän ylläpitäjät o Hallinnoivat käyttäjätunnusten oikeuksia. o Hallinnoivat tiloja. (3.2.5.) Käyttäjäryhmälle määritetään vastuuhenkilö(t), jotka edustavat käyttäjäryhmää, voivat lisätä ja poistaa muita vastuuhenkilöitä sekä muokata ryhmän yhteystietoja. (3.2.6.) Käyttäjille ja käyttäjäryhmille voidaan lisäksi määritellä hallintoryhmiä (esimerkiksi opiskelijat, erityisasemayhdistykset, yhdistykset, AYY, Aalto jne.), joita voidaan käyttää varausaikojen määrittelyyn, raportointiin, hinnoitteluun yms. Yksittäinen käyttäjä tai käyttäjäryhmä voi kuulua vain yhteen hallintoryhmään.

3 (3.2.7.) Käyttäjästä tallennetaan järjestelmään seuraavat tiedot (* = pakollinen kaikille, muut tallennetaan jos ne ovat saatavissa): *Etu- ja sukunimi Puhelinnumero *Sähköpostiosoite *Kirjautumistunnus Opiskelijanumero *Hallintoryhmä, johon käyttäjä kuuluu Käyttäjäryhmät, joita käyttäjällä on oikeus edustaa Tieto onko käyttäjällä oikeus tehdä varauksia Käyttäjän tekemät varaukset Kommenttikenttä ylläpitäjille Kulkukortin numero Käyttäjän laskutustunnus. Laskutustunnus on opiskelijanumero, niillä joilla sellainen on. Muiden osalta laskutustunnus on ylläpitäjän määritettävissä. (3.2.8.) Käyttäjäryhmistä tallennetaan seuraavat tiedot (* = pakollinen): *Nimi *Lyhenne Puhelinnumero *Sähköpostisoite *Postiosoite Edustajat *Hallintoryhmä Tieto onko käyttäjäryhmällä oikeus tehdä varauksia Käyttäjäryhmän tekemät varaukset Käyttäjäryhmän laskutustunnus 3.3. Tilat ja varausajat (3.3.1.) Järjestelmän ylläpitäjät voivat luoda ja poistaa tiloja ja tilatyyppejä järjestelmässä, sekä määrittää niiden tiedot. (3.3.2.) Tiloista määritetään seuraavat tiedot järjestelmään: Tilatyyppi (sauna, kokoustila, ilmaistila jne.). Tila voi kuulua useaan tilatyyppiin. Käyttäjämäärä. Mahdollinen varausaika. Esimerkiksi kello Saunan kohdalla oletus lämmitysaika ja mahdolliset rajat ajan muutoksille. Esimerkiksi lämpene oletuksena kello ja voidaan muuttaa aikavälillä Seuraavat tiedot erikseen jokaiselle hallintoryhmälle: o Vuokrahinta. o Tieto täytyykö tilavaraukset vahvistaa ylläpitäjien toimesta. o Aikaraja jonka jälkeen varauksen muokkaus ja poisto on tehtävä ylläpitäjien kautta. Esimerkiksi 14 vrk.

4 Tekstimuotoinen yleiskuvaus. Tarkistuslista (kyllä/ei kysymyksiä, avoimia tekstikenttiä ja pohjakartta). Linkki ayy.fi-tilakuvauksiin. Tilan laskutustunnus. Käytetäänkö tilassa sähköistä kulunvalvontaa. (3.3.3.) Ylläpitäjät voivat lisätä ja poistaa tilakohtaisia tiedotteita, jotka näkyvät tilasivulla ja tilaa varatessa. Tiedotteet voivat olla toistaiseksi voimassa tai määräaikaisia. (3.3.4.) Tilat voidaan avata hallintoryhmälle varattavaksi tietylle ajanjaksolle. Esimerkiksi avataan puolen vuoden varausjakso ensin AYY:n toimijaryhmille, tämän jälkeen yhdistyksille ja lopuksi yksityishenkilöille. (3.3.5.) Varausajanjaksot voivat olla katkonaisia, eli tila avataan varattavaksi esimerkiksi ja (3.3.6.) Tilat eivät ole varattavissa avattujen varausaikojen ulkopuolella muuten kuin ylläpidon toimesta. (3.3.7.) Avatut varausjaksot voidaan sulkea myöhemmin, niin että avain ylläpitäjät voivat tehdä muutoksia olemassa oleviin varauksiin Varaukset (3.4.1.) Käyttäjä voi luoda, muokata ja poistaa tilavarauksia joko yksityishenkilönä tai edustamansa ryhmän nimissä. (3.4.2.) Käyttäjän tai käyttäjäryhmän oikeus tehdä uusia varauksia voidaan poistaa väliaikaisesti tai pysyvästi ylläpidon toimesta. (3.4.3.) Tilavaraus on vahvistettava ylläpidon toimesta, ellei hallintoryhmällä ole erikseen määritetty oikeutta varata tiloja ilman vahvistusta. (3.4.4.) Vahvistetusta varauksesta lähetetään sähköpostitse viesti varaajalle. Viestin muoto on tilakohtaisesti muokattavissa ja sisältää viimeisen muokkaus-/peruutuspäivän (kohta ). (3.4.5.) Vahvistamattomien varausten päälle voi tehdä muita varauksia. Kun yksi varaus vahvistetaan, raukeavat sen päällä olevat varaukset ja niistä lähtee tieto varausta yrittäneille. (3.4.6.) Ylläpidolla on mahdollisuus luoda, muokata ja poistaa varauksia käyttäjän tai käyttäjäryhmän nimissä. Tästä lähetetään ilmoitus käyttäjälle. (3.4.7.) Käyttäjillä on mahdollisuus tehdä viikoittain tai vuoroviikoittain toistuvia varauksia. Vahvistamisen jälkeen näitä käsitellään yksittäisvarauksina. (3.4.8.) Käyttäjällä on mahdollisuus tehdä useamman päivän kestäviä varauksia. (3.4.9.) Varauksista tallennetaan seuraavat tiedot: Kenelle tila on varattu (käyttäjä tai käyttäjäryhmä). Kuka varauksen on tehnyt. Varauksen muutoshistoria (kuka on muuttanut ja mitä) Varattu tila.

5 Varausaika. Ylläpitäjillä tulee olla mahdollisuus määrittää tämä myös tilalle normaalisti sallittujen aikojen ulkopuolelta. Hinta. Ylläpitäjillä tulee olla mahdollisuus muuttaa varauskohtaista hintaa oletushinnasta. Yleinen kommentti ja lisätietokenttä. Vain ylläpitäjille näkyvä kommentti ja lisätietokenttä. Saunan tapauksessa poikkeava saunanlämmitysaika (oletukset ja raja-arvot annettu tilan tiedoissa). Onko tila laskutettu. Varauskohtainen kulkukoodi tilaan. ( ) Ylläpitäjä voi valita järjestelmästä listan vahvistamattomista varauksista. Listassa näytetään varausaika, tila, varaaja, hinta, mahdollinen poikkeava saunanlämmitysaika, mahdolliset päällekkäiset varaukset ja kommenttikentät. Lisäksi varauksen kaikki tiedot saadaan viemällä osoitin varauksen päälle ja niitä voidaan muokata klikkaamalla varausta. Listasta voidaan valita halutut varaukset ja vahvistaa ne kaikki kerralla Käyttöliittymä (3.5.1.) Käyttäjä saa taulukkonäkymän varattavista tiloista tyyliin Käyttäjä voi valita mitkä tilat näytetään, tiloittain tai tilatyypeittäin. Samoin käyttäjä voi valita miltä ajanjaksolta varaukset näytetään. Ajanjakso on joko aikaväli tai tietyt viikonpäivät aikaväliltä. (3.5.2.) Varauksesta näytetään taustavärillä tilan tila: vapaa, vahvistamaton tai varattu, varausaika ja varaaja. Yksityishenkilön kohdalla näytetään nimikirjaimet, käyttäjäryhmän kohdalla lyhenne. (3.5.3.) Viemällä osoitin varauksen päälle, saadaan varauksesta tarkemmat tiedot, jos käyttäjänä on ylläpitäjä tai varauksen haltija. Varaajan tapauksessa näytetään kaikki tiedot paitsi ylläpitokommentit, ylläpitäjän kohdalla kaikki tiedot. Klikkaamalla varausta, päästään muokkaamaan varauksen tietoja. (3.5.4.) Näytetty varauslista on mahdollista saada ladattua Excel/CSV-taulukkona Laskutus (3.6.1.) Ylläpitäjällä voi hakea listan varauksista, myös menneistä, joita ei ole vielä laskutettu. Näytettävät tiedot ovat varausaika, tila, varaaja, hinta, onko peruutusaika kulunut (3.3.2.) ja kommenttikentät. Lisäksi muut tiedot saadaan viemällä osoitin varauksen päälle ja niitä voidaan muokata klikkaamalla varausta. Oletuksena näytetään kaikki varaukset, joiden peruutusaika on ohi, mutta ylläpitäjä voi listata myös kaikki laskuttamattomat varaukset halutulta aikaväliltä. (3.6.2.) Laskutusnäkymästä voidaan valita halutut varaukset ja lähettää ne laskutettaviksi Netvisoriin. Tämä tapahtuu määrämuotoisena XML-tiedostona. (3.6.3.) Saman tilan lasku voidaan jakaa eri käyttäjien kesken ylläpidon toimesta. Esimerkiksi kaksi yhdistystä järjestää yhteistapahtuman, niin he voivat kommenttikentässä pyytää laskun jakoa, vaikka toinen yhdistys näkyykin tilan varaajana. (3.6.4.) Saman käyttäjän/käyttäjäryhmän kerralla hyväksytyt laskut niputetaan yhdeksi, eritellyksi laskuksi Netvisoriin tehdyssä lähetteessä.

6 3.7. Tarkistuslomakkeet (3.7.1.) Käyttäjällä on mahdollisuus tulostaa tarkistuslomake järjestelmästä. Tarkistuslomake on tilakohtainen ja sisältää mm. pohjakartan sekä irtaimiston määrän ja kunnon. (3.7.2.) Tarkistuslomake on mahdollista täyttää sähköisellä lomakkeella. Lomake käsittää listan kyllä/eivalintakenttiä ja vapaan tekstikentän puutteiden tarkempaa erittelyä varten. (3.7.3.) Jos tarkistuslomaketta ei ole täytetty vuorokauden sisällä varauksen päättymisestä, suljetaan käyttäjän oikeus tehdä uusia varauksia, kunnes lomake on palautettu ja lähetetään lomakkeesta muistutus. Ylläpitäjällä on mahdollisuus palauttaa tarkistuslomake käyttäjän puolesta Raportit (3.8.1.) Käyttäjä saa järjestelmästä raportin omista voimassa olevista ja menneistä varauksistaan. Raporttiin voi valita halutut tiedot varauksista, pois lukien ylläpitäjän kommenttikentän. (3.8.2.) Ylläpitäjä voi hakea tila-, käyttäjä- tai ajanjaksokohtaisia raportteja varauksista, halutuilla tiedoilla. (3.8.3.) Ylläpitäjä voi luoda käyttöasteraportteja tiloista halutulla ajanjaksolla, käyttäjäryhmillä ja tiloilla. (3.8.4.) Ylläpitäjä saa raporttina tarkistuslistojen tilanteen: mistä varauksista tarkistuslistaa ei ole palautettu ja missä on merkattu korjattavia asioista (ei-vastauksia). (3.8.5.) Ylläpitäjä voi luoda automaattisia lähetyksiä raporteista. Esimerkkinä kerran päivässä lähetetään raportti saunanlämmitysajoista huoltoyhtiön sähköpostiosoitteeseen Lokitiedot (3.9.1.) Järjestelmä tallentaa lokitiedot käyttäjiin, käyttäjäryhmiin, tiloihin, varauksiin yms. tehdyistä lisäyksistä, muutoksista ja poistoista. (3.9.2.) Ylläpitäjillä on mahdollisuus selata lokitietoja ja rajata selausnäkymän tietoja käyttäjien ja tilojen mukaan Kulunvalvonta ( ) Järjestelmästä voidaan ajastaa halutuin aikavälein CSV-lista kaikista tulevan viikon varauksista ja kulkukorteista tai -koodeista, joilla varattuna aikana tiloihin tulisi päästä. ( ) Järjestelmä kirjaa kulunvalvontaan varten varausten muutokset erilliseen lokiin, jossa on muutoksen ajankohta, tila, varauksen ajankohta, kulkukoodi ja kulkukortit, joihin muutos vaikuttaa. 4. Käytettävyyteen kohdistuvat vaatimukset Toimittaja voi käytettävyyskysymyksissä tukeutua JHS 129:n suosituksiin julkishallinnon verkkopalveluista. (4.1.) Sivuston ulkoasua voidaan muokata CSS-tyylitiedostoilla ja sivustolle ladattavilla kuvatiedostoilla. (4.2.) Järjestelmän tulee saavutettavuuden osalta toteuttaa WCAG 1.0 -suosituksen taso A. Vaatimus verifioidaan validaattorilla A-Checker (http://achecker.ca). (4.3.) Järjestelmän tulee noudattaa XHTML 1.1- ja CSS 2.0 -standardeja. Vaatimus verifioidaan W3C:n validaattorilla (http://validator.w3.org). (4.4.) Hankintaan tulee kuulua käyttöönottokoulutus ohjausryhmälle sekä kirjallinen dokumentaatio.

7 (4.5.) Varaajien tulee voida käyttää järjestelmää ilman erillistä koulutusta. Vaatimus verifioidaan suorittamalla koekäyttö 10 hengen koeryhmällä. (4.6.) Ylläpitäjien tulee voida käyttää järjestelmää tunnin koulutuksen jälkeen. Vaatimus verifioidaan käyttökoulutuksen yhteydessä. 5. Ylläpidettävyyteen kohdistuvat vaatimukset (5.1.) Järjestelmän lähdekoodi ja täydet oikeudet sen käyttöön luovutetaan asiakkaalle sopimuksen päättyessä. (5.2.) Järjestelmän tekninen toteutus dokumentoidaan kattavasti, jotta sen jatkokehittäminen toisen toimittajan toimesta on mahdollista. (5.3.) Järjestelmän tulee kestää 500 yhtäaikaista käyttäjää 15 minuutin aikana. Hyväksyttävä viive sivunlataukselle on 500 ms jatkuvasti käytettävälle sivulle ja ms raskaalle, kertakäyttöiselle sivulle. Vaatimus verifioidaan kuormituskokeella. (5.4.) Järjestelmää käytetään virtualisoidussa Linux-ympäristössä (Red Hat Enterprise Linux 6 tai Ubuntu LTS). Ohjelmistojen versiot seuraavat distribuution normaaleja jakeluversioita. Virtualisoidussa palvelimessa on 1-2 GiB muistia ja yksi keskusyksikkö. Tarvittaessa ympäristöön on siirrettävissä lisäresursseja. Toimittajalle taataan alusta alkaen pääsy tuotantojärjestelmään ja tarvittaessa perustetaan testiympäristö. (5.4.1.) Voidaan keskustella myös Windows Server 2008 R2 -ympäristöstä. (5.5.) Järjestelmän tulee käyttää MySQL 5 -SQL-ympäristöä. Ohjelmisto on valmiiksi asennettuna tuotantoympäristöön. (5.6.) Järjestelmän mukana tulee toimittaa asennusohje, jonka perusteella kokenut ylläpitäjä voi asentaa järjestelmän tyypilliselle Linux-palvelimelle. 6. Kriteerit hyväksymistestauksessa Tuote läpäisee hyväksymistestauksen, kun hyväksymiskriteerit täyttyvät. Hyväksymiskriteerit ovat seuraavat: Kolme ylioppilaskunnan työntekijää käy toiminnalliset ja yleiset vaatimukset yksitellen läpi ja varmistaa, että ne toteutuvat. Ylioppilaskunnan työntekijöistä koostuva n. 5 hengen testausryhmä tekee heitä koskevista toiminnallisista vaatimuksista satunnaisesti kootut tehtävät järjestelmässä. Tehtävien tulee onnistua. Opiskelijoista koostuva n. 10 hengen testausryhmä tekee heitä koskevista toiminnallisista vaatimuksista satunnaisesti kootut tehtävät järjestelmässä. Tehtävien tulee onnistua. Ei-toiminnalliset vaatimukset validoidaan niissä erikseen kuvatuilla tavoilla. LIITE 1. Käyttäjätarinoita Alla on ohjeellisia käyttäjätarinoita, joiden tarkoitus on helpottaa järjestelmän kokonaisuuden hahmottamista. Nämä eivät ole vaatimuksia.

8 Tarina 1. Kalle vuokraa Viiniyhdistykselle saunatilan. Viiniyhdistys tarvitsee saunatilan saunailtaa varten. Kalle vastaa yhdistyksen tilavarauksista, joten hän menee https://tila.ayy.fi/ sivustolle ja tekee saunatiloihin haun viikoille Hän havaitsee Gorsun olevan vapaana sopivana päivänä, joten hän kirjautuu järjestelmään varauksen tehdäkseen. Kalle ohjautuu Aalto-yliopiston kirjautumissivulle, jonne hän kirjautuu yliopiston ATK-tunnuksillaan. Kirjautumisen jälkeen hän valitsee valikosta toimivansa Viiniyhdistyksen nimissä ja klikkaa varauskalenterista haluttua päivää. Hänen eteensä ilmaantuu lomake, jossa on esitäytettynä varauksen tiedot. Hän päivittää lomakkeeseen saunan lämmitysajaksi kello ja vahvistaa varauspyynnön. Kalle saa kuittauksen, jossa on varauksen tiedot ja ilmoituksen, että varaus odottaa vahvistusta. Samat tiedot lähetetään sähköpostitse Viiniyhdistyksen yhteysosoitteeseen. Myöhemmin järjestelmä lähettää Viiniyhdistyksen sähköpostiin ilmoituksen, että varaus on vahvistettu ja tilassa toimii varauksen aikana kulkukoodi Ilmoituksen liitteenä on tilan tarkistuslomake. Tämän jälkeen Viiniyhdistys saa myös tilavarauksen laskun AYY:n laskutusjärjestelmästä. Saunaillan jälkeen Kalle kirjautuu jälleen tilajärjestelmään, valitsee Viiniyhdistyksen tiedot ja klikkaa varauksen tarkistuslomaketta. Hän merkitsee tarkistuslomakkeesta valojen toimivuuden osalle ei, ja kirjoittaa vapaakenttään, että pukuhuoneesta on toinen valo palanut. Tarina 2. Varausten hallinnointia hoitava Marko käy läpi päivän varaukset. Marko avaa AYY:n palvelupisteellä tilahallinnan sivun auki ja kirjautuu sisään omia AYY-tunnuksia käyttäen. Tämän jälkeen Marko valitsee valikosta toimivansa ylläpitäjänä järjestelmässä ja valitsee ylläpitosivulta vahvistamattomat varaukset. Hän saa näytölle listan vahvistamattomista varauksista ja käy ne läpi, merkiten vahvistettavat varaukset ruksilla ja vahvistaa lopuksi kaikki merkityt varaukset. Tämän jälkeen hän avaa ylläpitovalikosta laskujen hallinnan ja saa eteensä listan laskuttamattomista varauksista. Hän varmistaa näkyvistä kommenttikentistä, ettei varauksissa ole mitään outoa ja merkitsee varaukset laskutettaviksi, niputtaen tarvittaessa saman yhdistyksen varauksia yhteen laskuun. Yhden varauksen kommenttikentässä on maininta, että kyseessä on kahden yhdistyksen yhteystilaisuus ja pyydetään jaettua laskutusta, joten hän jakaa kyseisen varauksen hinnan näille kahdelle yhdistykselle. Tämän jälkeen hän pyytää järjestelmää lähettämään laskutettavat varaukset Netvisoriin. Tarina 3. AYY:n vuokratiloista vastaava Tiina järjestää tilakähmyt. Tiina järjestää seuraavan puolen vuoden tilojen varauskierroksen. Hän kirjautuu TILAan omia AYY-tunnuksia käyttäen ja valitsee valikosta toimivansa ylläpitäjänä. Tiina menee varausaikojen hallintaan ja avaa tilojen varauksen AYY:n sisäiset ryhmät (sektorit, jaostot jne.) kattavalle hallintoryhmälle, ajanjaksolle Hän tiedottaa ryhmiä siitä, että heillä on viikko aikaa varata haluamiaan tiloja ja tämän jälkeen käy vahvistamassa varaukset. Tämän jälkeen Tiina avaa varaukset erityisasemayhdistykset kattavalle hallintoryhmälle samalle ajanjaksolle ja viikkoa myöhemmin myös kaikki yhdistykset kattavalle hallintoryhmälle. Kun kaikki ovat tehneet haluamansa varaukset, hän poistaa ennalta määrättynä ajankohtana varausoikeudet kaikilta ryhmiltä kyseiselle ajanjaksolle.

9 Tämän jälkeen Tiina vahvistaa kaikki varaukset, joilla ei ole päällekkäisyyksiä, hakee TILA:n raportoinnista sähköpostiosoitteet kaikille varaajille, joilla on päällekkäisiä varauksia kyseisenä ajanjaksona ja lähettää näille ilmoituksen, että heidän varauksensa käsitellään yhteisessä palaverissa. Tämän palaverin aikana Tiina vahvistaa loput varaukset ylläpitotunnuksilla, siirtäen osan päällekkäisistä varauksista muihin ajankohtiin tai hyläten ne kokonaan. Lopuksi Tiina avaa saman ajanjakson varattavaksi kaikille hallintoryhmille.

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI...

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI... OHJE HUOLTAJALLE 2 / 22 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Porin yliopistokeskuksen tilavarausjärjestelmä. htila.ucpori.fi/ KÄYTTÖOHJE

Porin yliopistokeskuksen tilavarausjärjestelmä. htila.ucpori.fi/ KÄYTTÖOHJE Porin yliopistokeskuksen tilavarausjärjestelmä htila.ucpori.fi/ KÄYTTÖOHJE htila on Porin yliopistokeskuksen yksiköiden tarpeisiin kehitelty tilavarausohjelma. Varausohjelman lisäksi htila sisältää Kalenteri-ohjelman,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEISTUS ASUKKAALLE

KÄYTTÖOHJEISTUS ASUKKAALLE KÄYTTÖOHJEISTUS ASUKKAALLE on asuinkiinteistön käyttöön suunniteltu kosketustauluratkaisu joka sisältää kerrostalorapussa nimitaulun, ilmoitustaulun ja yhteisten tilojen varauskalenterit. Kodinportin käyttäjillä

Lisätiedot

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus kirjautuminen palveluun: https://asiointi.rauma.fi/epermit/fi/reservation Tämän ohjeen alussa kerrotaan miten luodaan käyttäjätunnus palveluun ja link itetään

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Tuusulan kunta Päivitetty 29.2.2016 Kasvatus- ja sivistystoimi Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Sisällys Rekisteröityminen yksityishenkilönä... 2 Organisaation (rekisteröityneen seuran ja yhdistyksen)

Lisätiedot

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE 1 SUOMEN EKONOMIEN CRM-KÄYTTÖOHJE YHDISTYKSILLE (ohjeen sisältämät jäsenet ovat testidataa, eivätkä perustu aitoihin jäsenyyksiin) Tervetuloa käyttämään Suomen

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

Diacor Turku extranet

Diacor Turku extranet Diacor Turku extranet Extranet on asiakasyritystemme vastuuhenkilöille tarkoitettu sähköinen palvelukanava. Diacor Turun extranet- sivustolla yrityksen kontaktihenkilön on mahdollista kirjata työntekijöiden

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

Metron. nettikauppaohjeet

Metron. nettikauppaohjeet Metron nettikauppaohjeet 2012 WIHURI OY AARNIO METRO Sivu 1/24 Sisällys 1 Johdanto ja nettikauppaan kirjautuminen 2 2 Tuotehaku 3 2.1 Ean-vähittäisyksikönkoodilla 4 2.2 Tuotteen nimellä 4 2.3 Nimellä ja

Lisätiedot

Valtiokonttorin tunnistuspalvelu

Valtiokonttorin tunnistuspalvelu Tila Julkaistu Dok.nro Versio P Sivumäärä 18 Päiväys www.insta.fi Hallintatiedot Yleiset hallintatiedot Nimi Nimikirjoitus Päivämäärä Laatija Hyttinen Henna Tarkastaja Hyväksyjä Arkistoviite Versiohistoria

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

VANHEMPIEN KÄYTTÖLIITTYMÄN OHJEET

VANHEMPIEN KÄYTTÖLIITTYMÄN OHJEET VANHEMPIEN KÄYTTÖLIITTYMÄN OHJEET SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN PÄIKKYYN 1 1.1 Käyttäjätunnuksen aktivointi 1 1.2 Sisäänkirjautuminen 2 1.3 Salasanan vaihtaminen 2 1.3.1 Vanhentuva salasana 2

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

Samk Exam ohjeistus opiskelijalle

Samk Exam ohjeistus opiskelijalle Samk Exam ohjeistus opiskelijalle Mikäli opintojaksolla käytetään tenttiakvaariotenttiä, avoinna olevat tenttiperiodit löytyvät SoleOPSista opintojaksoselosteelta. Kaikilla opintojaksoilla ei käytetä tenttiakvaariota.

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Opiskelijoiden OneDriveohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Opiskelijoiden OneDrive-ohje Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi

Lisätiedot

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen EU Login EU Login kirjautuminen EU Login järjestelmä mahdollistaa keskitetyn pääsyn useisiin eri Euroopan Komission verkkosovelluksiin yhdellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. EU login varmistaa identiteettisi

Lisätiedot

Ohjeet vanhan venepaikan uudelleen varaamiseen

Ohjeet vanhan venepaikan uudelleen varaamiseen 26.1.2017 Ohjeet vanhan venepaikan uudelleen varaamiseen Voit varata vanhan venepaikkasi uudestaan seuraavalle kaudelle kaupungin uudessa sähköisessä varauspalvelussa seuraamalla tätä ohjetta. Nämä toimenpiteet

Lisätiedot

Varaamon kautta kirjaston laitteet, tilat ja palvelut löytyvät helposti

Varaamon kautta kirjaston laitteet, tilat ja palvelut löytyvät helposti Varaamon kautta kirjaston laitteet, tilat ja palvelut löytyvät helposti Maija Saraste, Oulun kaupunginkirjasto Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastopäivät Mihin kirjasto tarvitsee uuden järjestelmän?

Lisätiedot

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Turvapaketti Asennusohje 04/2016 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://oma.ipp.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 29.1.2016 1

Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 29.1.2016 1 Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 1 Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Mozilla Firefox 3.5. tai

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö Suomen Kennelliitto ry. 26.5.2014 2(19) Omakoira-palvelun käyttö Sisältö: Yleistä... 3 Palvelussa tehtävät toiminnot...

Lisätiedot

Hyvä tietää ennen kuin aloitat

Hyvä tietää ennen kuin aloitat Tämä on hakijan ohje Suomen Akatemian verkkoasioinnin käyttöön. Järjestelmän käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Hyvä tietää ennen kuin aloitat Järjestelmän tukemat selainohjelmat ja niiden versiot: Tuetut

Lisätiedot

Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet

Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet Kirjautumisen jälkeen käyttäjälle ilmestyy näkymä aikaisemmin tehdyistä ilmoituksistaan (kuva 1). Kuva 1. Käyttäjän kirjautumisen jälkeen aloitusnäkymässä näytetään

Lisätiedot

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus kirjautuminen palveluun: https://asiointi.rauma.fi/epermit/fi/reservation Tämän ohjeen alussa kerrotaan miten luodaan käyttäjätunnus palveluun ja linkitetään

Lisätiedot

Zimbran käyttöohje

Zimbran käyttöohje Zimbran käyttöohje ZIMBRAN KÄYTTÖOHJE 2 Sisältö 1 ZIMBRA LYHYESTI... 3 2 EDELLEENLÄHETYKSEN KYTKENTÄ... 3 3 LOMAVASTAAJA... 4 4 POSTIN SUODATTIMET... 5 5 ALLEKIRJOITUKSET... 6 6 OSOITEKIRJAN HALLINTA...

Lisätiedot

Tiedonlähteille NELLIn kautta -

Tiedonlähteille NELLIn kautta - 28.8.2009 1 Tiedonlähteille NELLIn kautta - www.nelliportaali.fi/jy NELLI-portaali on tiedonhakujärjestelmä, joka tarjoaa pääsyn Jyväskylän yliopistossa käytettävissä oleviin sähköisiin aineistoihin kuten

Lisätiedot

Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje

Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 1 Huomioitavaa palvelun käytöstä Tämä käyttöohje koskee ainoastaan Espoon sosiaalipalveluista haetun toimeentulotuen sähköistä asiointia. Kelasta haetun

Lisätiedot

Opiskelijoiden HOPSit

Opiskelijoiden HOPSit Opiskelijoiden HOPSit Ohje kommentoijalle ja hyväksyjälle/19.3.2014 Täydennetty ohjetta/2.1.2014: Lisätty tietoa opiskelijoiden lisäämisestä Omiin opiskelijoihin, mikä helpottaa HOPSien käsittelyä. Tarvittavat

Lisätiedot

Opus Internet ajanvaraus Opus Online Client Web asetukset

Opus Internet ajanvaraus Opus Online Client Web asetukset Opus Internet ajanvaraus Opus Online Client Web asetukset Sisältö Opus Online Client...3 Web asetukset...3 Vastaanotot...3 Ryhmät... 4 Hoitohenkilöt...5 Luo aliverkkotunnus... 6 Mukauttaminen... 7 Yleiset

Lisätiedot

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun.

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun. 1(7) KORTINHALTIJAN HALLINTA Kortinhaltijan nimetty sivu sisältää kortinhaltijan henkilö-, korttitili-, kortti- ja maksutiedot. Sivulle pääsee hakemalla kortinhaltijan tietoja ja avaamalla hakutuloksesta

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Etäkokousohjeet HUS:n työntekijöille, joilla on Lync/Skype asennettuna työasemalle

Etäkokousohjeet HUS:n työntekijöille, joilla on Lync/Skype asennettuna työasemalle Etäkokousohjeet HUS:n työntekijöille, joilla on Lync/Skype asennettuna työasemalle Tämä ohje on tarkoitettu HUS:n sisäisille työntekijöille, eli käytössä täytyy olla HUS:n antamat tunnukset, joita käytetään

Lisätiedot

Turvapaketti Asennusohje

Turvapaketti Asennusohje Turvapaketti Asennusohje 01/2017 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://www.omahallinta.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

Outlook Web Access 1(7) 9.9.2011 OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ

Outlook Web Access 1(7) 9.9.2011 OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ Outlook Web Access 1(7) OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ Pääset OWA-sähköpostiin selaimella (esim. Internet Explorer, Mozilla Firefox). Tässä ohjeessa on käytetty Internet Exploreria, jonka

Lisätiedot

Kirjautuminen Timmiin

Kirjautuminen Timmiin Sisällys Kirjautuminen Timmiin... 1 Liikuntatilojen haku... 2 Pikkukalenterin käyttö... 4 Asetukset... 4 Hakemuksen teko:... 4 Varaushakemukset - Oma asiointi... 7 Vapaa-ajan käyttöön sopivia tiloja pääsee

Lisätiedot

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Sisällysluettelo Julkaisujärjestelmä hallinta... 3 Joomla-järjestelmän ylävalikolla on seuraavia:... 3 Valikot... 4 Kategoriat ja artikkelit... 5 Lisäosat ja moduulien

Lisätiedot

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Firefox 3.5 eteenpäin Opera 10.5

Lisätiedot

Arviointimenetelmän valinta

Arviointimenetelmän valinta Arviointimenetelmän valinta Kunkin tehtävätyypin asetuksissa on valittavissa kolme vaihtoehtoista arviointimenetelmää: yksinkertainen, suora arviointi, arviointimatriisi ja arviointiopas. yksinkertainen,

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Käyttöohje - Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu v 1.0 2013-07- 10. Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu... 2. Yleistä... 2. Laitteistovaatimukset...

Käyttöohje - Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu v 1.0 2013-07- 10. Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu... 2. Yleistä... 2. Laitteistovaatimukset... - 1 - Käyttöohje - Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu v 1.0 2013-07- 10 Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu... 2 Yleistä... 2 Laitteistovaatimukset... 2 Sisäänkirjautuminen... 2 Uloskirjautuminen... 3

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen 15.3.2016 2(10) Palvelun käyttö Yleistä... 3 Omakoira-palvelun käyttöoikeus... 3 Oikeus toimintailmoituksen antamiseen...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PERUSTEET SANASTOA KIRJAUTUMINEN OPETUKSEN TYÖTILAT. Kopan osoite koppa.tampere.fi

KÄYTTÖOHJEET PERUSTEET SANASTOA KIRJAUTUMINEN OPETUKSEN TYÖTILAT. Kopan osoite koppa.tampere.fi KÄYTTÖOHJEET Kopan osoite koppa.tampere.fi PERUSTEET Käytä mieluiten Firefox-, Opera-, Chrome- tai Internet Explorer 8 selainta. SANASTOA Dashlet: Työpöydälle tai työtilaan sijoitettava ikkuna tai pienohjelma.

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, näyttelyn anominen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, näyttelyn anominen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, näyttelyn anominen Suomen Kennelliitto ry. 12.5.2014 2(11) Näyttelyn anominen Sisältö Oikeus näyttelyiden sähköiseen anomiseen... 3 Yhdistysvalinta...

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

Videoapua nuorille ja lapsiperheille - palvelu

Videoapua nuorille ja lapsiperheille - palvelu Videoapua nuorille ja lapsip perheille - palvelu Omalähetteen ja sähköisen ajanvarauksen käyttöohjeet asiakkaille 2 Sisällys 1 Verkkoneuvonnan käyttämiseen liittyvät tekniset vaatimukset... 3 2 Palveluun

Lisätiedot

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE 2007 Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S SISÄLLYS 1 Projektorin käyttö... 3 2 Projektien julkinen haku ja selailu... 4 2.1 Hakuvaihtoehdot... 4 2.2 Tarkennettu haku... 5 3 Rekisteröityminen

Lisätiedot

Yrityspalvelujärjestelmä

Yrityspalvelujärjestelmä Yrityspalvelujärjestelmä Voit tehdä tyylikkäät nettisivut yrityksellesi YPJ:n sivueditorilla. Sivueditorin avulla on helppoa päivittää ittää ja ylläpitää sivuja silloin, i kun sinulle parhaiten sopii.

Lisätiedot

Asiointipalvelu. Asiakkaan sisäänkirjautumisohje

Asiointipalvelu. Asiakkaan sisäänkirjautumisohje Asiointipalvelu Asiakkaan sisäänkirjautumisohje sivu 1/7 Asiointipalvelu Asiakkaan sisäänkirjautumisohje 1 Yleiskuvaus... 3 2 Asiointipalvelun pääsivu... 4 2.1 Kieli... 4 2.2 Rekisteröityminen palveluun...

Lisätiedot

Sähköinen ajanvaraus Virkailijan ohje. 11.11.2015 Valtiovarainministeriö

Sähköinen ajanvaraus Virkailijan ohje. 11.11.2015 Valtiovarainministeriö Sähköinen ajanvaraus Virkailijan ohje 11.11.2015 Valtiovarainministeriö Sisältö 1 Yleistä... 1 1.1 Sisään- ja uloskirjautuminen... 1 1.2 Salasanan vaihto... 2 2 Ajanvaraus... 3 2.1 Varauksen luonti...

Lisätiedot

sijaisrekrytointi.tampere.fi SIJAISREKISTERIN OHJEET KÄYTTÄJÄLLE

sijaisrekrytointi.tampere.fi SIJAISREKISTERIN OHJEET KÄYTTÄJÄLLE sijaisrekrytointi.tampere.fi SIJAISREKISTERIN OHJEET KÄYTTÄJÄLLE SISÄLLYS 1. Rekisteröityminen 2. Kirjautuminen 3. Sijaisrekisterin välilehdet 4. Hakemuksen tekeminen 5. Haastatteluajan varaus 6. Kalenterin

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, yhdistystietojen ylläpito

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, yhdistystietojen ylläpito Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, yhdistystietojen ylläpito 10.2.2016 2(14) Yhdistystietojen ylläpito Liikkuminen Omakoira-palvelussa... 3 Yhdistystiedot -välilehden näkyminen... 4

Lisätiedot

Toimeentulotuen sähköinen asiointi. palvelun käyttöohje

Toimeentulotuen sähköinen asiointi. palvelun käyttöohje Toimeentulotuen sähköinen asiointi palvelun käyttöohje Palvelua voi käyttää selaimilla: Internet Explorer 9 tai uudempi Firefox 3.5 tai uudempi Opera 10.5 tai uudempi Chrome ja Safari uusimmat versiot

Lisätiedot

Webmail on monipuolinen työkalu jolla voi tehdä paljon muutakin kuin lukea sähköpostia. Tässä ohjeessa on lyhyesti esitelty joitakin sen ominaisuuksia. Peruspostilaatikossa ei ole kaikkia ominaisuuksia,

Lisätiedot

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen Käyttöohje projektien toteuttajille SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä järjestelmästä...3

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...2 ATJ Aloitussivu...3 Rekisteröinnin päävalikko...4 Liikennekäytöstäpoisto...5 Rekisteritietojen haku...5 Omistajuuden perustiedot...6

Lisätiedot

Oppimisympäristön ominaisuudet

Oppimisympäristön ominaisuudet Oppimisympäristön ominaisuudet Skholen oppimisympäristö Skholessa voit opiskella tietokoneella, mobiililaitteella tai tabletilla Kaksikielinen käyttöliittymä suomeksi ja englanniksi Kirjautuminen osoitteista

Lisätiedot

Valtion yhteisen viestintäratkaisun (Vyvi) Työtila- ja Ryhmä-palvelun kirjautumisohje

Valtion yhteisen viestintäratkaisun (Vyvi) Työtila- ja Ryhmä-palvelun kirjautumisohje Valtiokonttori Ohje 1 (5) Valtion IT-palvelukeskus Vyvi Työtila ja Ryhmä kirjautumisohje 11.10.2013 Valtion yhteisen viestintäratkaisun (Vyvi) Työtila- ja Ryhmä-palvelun kirjautumisohje Tässä ohjeessa

Lisätiedot

Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus

Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus 1 Sähköisten palveluiden käytön aloittaminen 1. Mene www.tampere.fi -sivulle 2. Klikkaa Sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen Suomen Kennelliitto ry. 19.5.2014 2(10) Toimintailmoituksen antaminen Sisältö: Yleistä... 3 Toimenpiteet sähköisen toimintailmoituksen

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

Magento Trustpoint integraatio/maksutapa - moduuli

Magento Trustpoint integraatio/maksutapa - moduuli Pardco Group Oy Magento Trustpoint integraatio/maksutapa - moduuli Asennus- ja asetusohjeet Pardco Group Oy 9/6/2013 Sisältö Yleistä moduulista... 2 Moduulin asennus... 2 Asetukset... 2 Trustpoint Invoice

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU

TYÖSSÄOPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU TYÖSSÄOPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU Työpaikkakouluttajan ohje Kun työssäoppimisen arviointi ja koulutuskorvauksen haku ovat ajankohtaisia, saat asiasta ilmoituksen sähköpostiisi. Käy tällöin

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat 1.2.2016 2(10) Osoitelistat Osoitteet-valinnan näkyminen kennelpiirin henkilöille... 3 Tietojen haku listaukselle... 3 Yhdistykset,

Lisätiedot

Webinaariin liittyminen Skype for

Webinaariin liittyminen Skype for Webinaariin liittyminen Skype for Business Web Appin kautta Ohjeet Sähköpostin Liity webinaariin tästä -linkki Kun klikkaat Osallistumisohjeet webinaariin -sähköpostiviestissä olevaa Liity webinaariin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Keskuskauppakamari e-vientiasiakirjat. Copyright OY SAMLINK AB

KÄYTTÖOHJE. Keskuskauppakamari e-vientiasiakirjat. Copyright OY SAMLINK AB KÄYTTÖOHJE Keskuskauppakamari e-vientiasiakirjat OY SAMLINK AB KÄYTTÖOHJE 2 (35) Sisällysluettelo Sisällysluettelo YLEISET KÄYTTÖTAPAUKSET... 3 1 Kirjaudu järjestelmään... 3 2 Kirjaudu ulos järjestelmästä...

Lisätiedot

ProTieto Oy. Verottajan ilmoitus. Käyttöohje

ProTieto Oy. Verottajan ilmoitus. Käyttöohje ProTieto Oy Verottajan ilmoitus Käyttöohje Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Kirjautuminen... 2 3. Web-liittymä... 2 3.1 Yrityksen tiedot... 2 3.2 Omat suomalaiset työntekijät... 3 Uuden työntekijätiedon lisääminen...

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta Metsähallitus ilmoittaa käynnissä olevista

Lisätiedot

PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Esimies

PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Esimies PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Esimies Personec HR-järjestelmä sisältää yliopistojen palkkausjärjestelmän arviointilomakkeet, joihin tallennetut tiedot siirtyvät järjestelmässä ypj-arviointiprosessin

Lisätiedot

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE Johdanto Liikematkatoimistojärjestelmä on lisäarvopalvelu Winres -varausjärjestelmään, jolla matkatoimisto pystyy tuottamaan liikeasiakkailleen raportteja heidän matkatoimistopalveluiden

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien käsittely

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien käsittely Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien käsittely Suomen Kennelliitto ry. 9.5.2014 2(7) Pätevyyksien käsittely Sisältö: Pätevyydet -sivun näkyminen... 3 Pätevyydet -sivun

Lisätiedot

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto Sisäänkirjaus Uloskirjaus Yritystieto Kustannusarvio PartSmart Siirrä PartSmart tiedosto Näytä PartSmart ostoslistat Lataa PartSmartHinnasto Tuotteet Lisävarusteet SNOW ATV PWC Öljytuotteet Öljyt, Snow

Lisätiedot

Mitkä ovat suurimmat muutokset yritysverkkopankissa? / Mikä yritysverkkopankissa muuttuu?

Mitkä ovat suurimmat muutokset yritysverkkopankissa? / Mikä yritysverkkopankissa muuttuu? Säästöpankin yritysverkkopankin uudistaminen Usein kysytyt kysymykset Yleistä Mitkä ovat suurimmat muutokset yritysverkkopankissa? / Mikä yritysverkkopankissa muuttuu? Verkkopankkiin kirjautuminen muuttuu

Lisätiedot

GroupWise Calendar Publishing Host User

GroupWise Calendar Publishing Host User GroupWise 8 Calendar Publishing Host User 8 17. lokakuu 2008 Novell GroupWise Calendar Publishing Host User PIKAKÄYNNISTYS www.novell.com YLEISTÄ Novell GroupWise Calendar Publishing Host User on Web-pohjainen

Lisätiedot

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Vaatimusluettelo versio 0.17 Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Yleiset vaatimukset 1 Koodistopalvelujärjestelmä on selainkäyttöinen 2 Käyttöliittymän tulee

Lisätiedot

Sähköinen ajanvaraus Organisaation ylläpitäjän ohje Valtiovarainministeriö

Sähköinen ajanvaraus Organisaation ylläpitäjän ohje Valtiovarainministeriö Sähköinen ajanvaraus Organisaation ylläpitäjän ohje 13.11.2015 Valtiovarainministeriö Sisältö 1 Yleistä... 1 1.1 Sisään- ja uloskirjautuminen... 1 1.2 Salasanan vaihto... 2 2 Organisaatiot... 3 2.1 Käyttäjien

Lisätiedot

CEREMP-järjestelmän käyttöönotto

CEREMP-järjestelmän käyttöönotto CEREMP-järjestelmän käyttöönotto Ohje energian tukkumarkkinoiden markkinaosapuolille CEREMP-järjestelmän käyttöönottoon ja markkinaosapuolen ensimmäisen vaiheen rekisteröintiin Versio 1.0 Mikä on CEREMP?

Lisätiedot

Yhteistyökumppanit kirjautuvat erikseen annetuilla tunnuksilla osoitteeseen

Yhteistyökumppanit kirjautuvat erikseen annetuilla tunnuksilla osoitteeseen 1 Etäyhteysohje (vpn.lappia.fi) Yleistä ssl-vpn etäkäyttöpalvelusta Koulutuskuntayhtymän henkilökunnalla ja opiskelijoilla on käytössään selaimella käytettävä etäkäyttöpalvelu. Palvelun kautta voi käyttää

Lisätiedot

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO)

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO) Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio 22.5.2015 RO) Asio Sanomapalvelinohjelmiston ja viestintäpalvelun käyttö nettiselaimella Kirjautuminen palveluun, Viestin lähetys, Sanomaryhmän luominen

Lisätiedot

PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Yksikön johtaja

PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Yksikön johtaja PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Yksikön johtaja Personec HR-järjestelmä sisältää valtion palkkausjärjestelmän (yliopistot) arviointilomakkeet, joihin tallennetut tiedot siirtyvät järjestelmässä VPJ-arviointiprosessin

Lisätiedot

Tonttihakemuksen tekeminen

Tonttihakemuksen tekeminen Tonttihakemuksen tekeminen Tontinluovutuksen periaatteet ja hyväksyttävän hakemuksen ehdot on kuvattu Espoon kaupungin internet-sivuilla osoitteessa. Tärkeitä huomioita tonttihakuun osallistumisessa: 1)

Lisätiedot

Vältä Internet Explorer selainta WebOodin käytössä ilmenneiden ongelmien vuoksi

Vältä Internet Explorer selainta WebOodin käytössä ilmenneiden ongelmien vuoksi Versiopäivitys 4.4., versiomuutoksia WebOodissa Vältä Internet Explorer selainta WebOodin käytössä ilmenneiden ongelmien vuoksi Kirjautumisen aikakatkaisu (30 min.): selaimen kysely ja muistutukset istunnon

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Arena-koulutus Sisäänkirjautuminen ja omat sivut. Noora Muurimäki Outi Syväniemi Leila Virta

Arena-koulutus Sisäänkirjautuminen ja omat sivut. Noora Muurimäki Outi Syväniemi Leila Virta Arena-koulutus Sisäänkirjautuminen ja omat sivut Noora Muurimäki Outi Syväniemi Leila Virta 1 Sisäänkirjautuminen ja omat sivut osio: Eri kirjautumistavat verkkokirjastoon, unohtuneet käyttäjätunnukset

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

oppimispeli esi- ja alkuopetusikäisten lasten matemaattisten taitojen tukemiseen

oppimispeli esi- ja alkuopetusikäisten lasten matemaattisten taitojen tukemiseen oppimispeli esi- ja alkuopetusikäisten lasten matemaattisten taitojen tukemiseen ILMAINEN Lukimat-verkkopalvelun (www.lukimat.fi) kautta saatava tietokonepeli EKAPELI-MATIKKA Ekapeli-Matikka on tarkoitettu

Lisätiedot

Ylläpito toimittaa sinulla sähköpostiisi käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tässä esimerkissä

Ylläpito toimittaa sinulla sähköpostiisi käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tässä esimerkissä Sivustolle santaskyla.net kirjautuminen Sisällysluettelo Sisällys Sivustolle santaskyla.net kirjautuminen... 1 Sisällysluettelo... 1 Käyttöoikeus... 1 Kirjautunut käyttäjä... 3 Artikkelin kommentointi...

Lisätiedot

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen 1 OHJEET 1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen verkkopalveluun 2 1.2 Rekisteröityminen 2 1.2 Tunnistautuminen 3 1.2.1 Tunnistautuminen henkilökortilla 3 1.2.2 Mobiilivarmenteella tunnistautuminen

Lisätiedot

VARAUSLOMAKE Asio - opetuksen suunnittelu.

VARAUSLOMAKE Asio - opetuksen suunnittelu. VARAUSLOMAKE Asio - opetuksen suunnittelu http://math.tkk.fi/osu/suunnittelujarjestelma/ohjeet/ Katriina Korhonen 3.10.2011 Tilavarausjärjestelmä: https://booking.aalto.fi/ Kirjautuminen Aalto-tunnuksilla

Lisätiedot

Koulutuksen verkkopalvelut. Vineyard Koulutuspalvelu

Koulutuksen verkkopalvelut. Vineyard Koulutuspalvelu Koulutuksen verkkopalvelut Vineyard Koulutuspalvelu Koulutuksen verkkopalvelut Koulutuskalenterin julkaisu webiin Koulutustiedot automaattisesti Koulutuspalvelusta Verkkojulkaisun ohjaus Koulutuspalvelun

Lisätiedot

Www-tallennuksen käyttöohje

Www-tallennuksen käyttöohje OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut puh: (09) 7747 7090 E-mail: laskentapalvelut@oph.fi Www-tallennuksen käyttöohje Sisällys Käyttäjätunnukset Koulutuksen järjestäjä (saajatunnus) Laitokset/koulutusmuodot

Lisätiedot

VYPEdit verkkosivualusta SVY-toimijoille

VYPEdit verkkosivualusta SVY-toimijoille VYPEdit verkkosivualusta SVY-toimijoille www.vy.fi/admin/vypedit TieVie 26.8.2005 Hely Lahtinen VypEdit sisällönhallintajärjestelmällä voi www.vy.fi/admin/vypedit tuottaa ja ylläpitää www-sivustoja SVY:n

Lisätiedot