Ecophon & Ground Communications Akustiikka työpaikolla -tutkimus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ecophon & Ground Communications Akustiikka työpaikolla -tutkimus 9.4.2013"

Transkriptio

1 Ecophon & Ground Communications Akustiikka työpaikolla -tutkimus

2 Sisällysluettelo Johdanto Tutkimuksen toteutus ja raportointi 4 Tutkimuksen vastaajarakenne 5 Tutkimuksen yhteenveto 9 Tutkimustulokset 15 Työhyvinvointiin eniten vaikuttavat asiat Opetusala Toimistotyö Terveydenhuolto LIITE: Tutkimustulosten julkistaminen 58

3 Johdanto

4 Tutkimuksen toteutus ja raportointi Tämä tutkimus on toteutettu Taloustutkimus Oy:n toimesta Ground Communicationsin toimeksiannosta. Tutkimuksen avulla haluttiin selvittää suomalaisten työntekijöiden - opetusalan, jaetuissa työtiloissa toimistotyötä tekevien sekä terveydenhuoltoalan työntekijöiden keskuudessa, mitkä asiat vaikuttavat työhyvinvointiin, työympäristön viihtyisyyteen, miten melu koetaan työpaikoilla ja minkälaisia haittoja melusta mahdollisesti aiheutuu. Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa viestinnällisiin tarkoituksiin sekä tukea markkinointitoimenpiteiden kehitystä ja kohdistamista. Tutkimuksen kohderyhmän muodostavat opetusalalla, terveydenhoitoalalla ja jaetuissa työtiloissa työskentelevät vuotiaat suomalaiset valtakunnallisesti. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin Taloustutkimuksen Internet-paneelissa välisenä aikana. Tutkimukseen vastasi tiedonkeruuajan puitteissa hyväksytysti 721vastaajaa. Vastausprosentti oli 9,5 %. Taloustutkimuksen Internet-paneeli on perustettu vuonna 1997 ja se on pisimpään Suomessa toiminut valtakunnallinen Internet-paneeli. Taloustutkimuksen Internet-paneeli koostuu nykyisin noin suomalaisesta internetin käyttäjästä ja uusia jäseniä rekrytoidaan jatkuvasti. Internet-paneelin jäsenten rekrytointi tapahtuu kokonaisuudessaan Taloustutkimuksen valtakunnallisesti edustavien tutkimusten yhteydessä tai erillisen vtj-satunnaisotokseen perustuvan rekrytointiprosessin kautta, mikä takaa tutkimusten edustavuuden ja luotettavuuden.

5 Vastaajien taustatiedot 1/4 Sukupuoli Kaikki vastaajat, n=721 Mies 34 Nainen 66 Ikäryhmä Koulutus perus-/kansakoulu 3 ammatti-, tekninen-/kauppakoulu 14 ylioppilas/lukio 8 opisto 23 ammattikorkeakoulu 18 yliopisto/korkeakoulu %

6 Vastaajien taustatiedot 2/4 Nykyinen ammatti/asema Kaikki vastaajat, n=721 yrittäjä johtava asema 2 3 muu ylempi toimihenkilö, asiantuntija 29 toimihenkilö 35 työntekijä 28 opiskelija, koululainen eläkeläinen kotiäiti/-isä työtön Toimiala, jolla työskentelee opetus 26 toimistotyö 48 terveydenhuolto %

7 Vastaajien taustatiedot 3/4 Asuinpaikkakunta Kaikki vastaajat, n=721 Helsinki 16 Espoo/Kauniainen/Vantaa 9 muu pääkaupunkiseutu (09-suunta) Turku Tampere muu yli asukkaan kaupunki muu kaupunki muu kunta 14 Suuralue Helsinki-Uusimaa 34 Etelä-Suomi Länsi-Suomi Pohjois- ja Itä-Suomi %

8 Vastaajien taustatiedot 4/4 Talouden bruttotulot Kaikki vastaajat, n=721 alle euroa/v euroa/v euroa/v euroa/v euroa/v euroa/v euroa/v euroa/v euroa/v 5 yli euroa/v En halua vastata %

9 Tutkimuksen yhteenveto

10 Tutkimuksen yhteenveto 1(5) Työhyvinvointiin ylivoimaisesti eniten vaikuttavat tekijät ovat motivoiva työ ja työpaikan sosiaaliset suhteet. Työn sopiva tahti korostuu hiukan muita vastaajaryhmiä enemmän terveydenhuollossa ja työhön soveltuvat tilat puolestaan opetusalalla. Fyysisen työympäristön osalta eniten hyvinvointiin vaikuttaa mahdollisuus keskittyä silloin kun työtehtävät vaativat sitä (79 % pitää erittäin tärkeänä), toiseksi eniten vaikuttaa hyvä ääniympäristö (71 % pitää erittäin tärkeänä) ja kolmanneksi eniten työtehtäviin soveltuvat tilat (63 % pitää erittäin tärkeänä). Opetusalan vastaajista kolmannes työskentelee peruskoulussa, viidennes ammatillisessa koulutuksessa ja loput vastaajat esikoulussa/päiväkodissa (14 %), yliopistossa (12 %), aikuiskoulutuksessa (10%), lukiossa (7 %) tai muissa tehtävissä. Opetusalalla 37 % vastaajista kuormittuu häiritsevän melun takia silloin tällöin ja kolmannes useita kertoja päivässä. Päiväkodissa tai peruskoulussa työskentelevät vastaajat kuormittuvat useiten melusta useita kertoja päivässä (51 %). Opetusalalla eniten melua aiheuttaviksi tekijöiksi koetaan oppilaiden työskentelystä aiheutuvat äänet, muutamia oppilaan/lapsen häiriökäyttäytyminen ja äänen korottaminen jatkuvasti jotta se kuuluisi luokan perälle asti. Noin kolmannes joutuukin korottamaan ääntään jotta kuuluisi luokan perälle asti useita kertoja päivässä, kolmannes viikoittain ja kolmannes harvoin. Vajaa kymmenesosa joutuu korottamaan ääntään miltei jokaisella tunnilla.

11 Tutkimuksen yhteenveto 2(5) Opetusalalla vajaalla kolmanneksella (27 %) on esiintynyt vähäisiä äänihäiriöitä ja kuudenneksella (16 %) kohtalaisia äänihäiriöitä viimeisen puolen vuoden aikana. Äänihäiriöistä kärsineistä 14 % on joutunut olemaan sairaslomalla äänihäiriöiden takia viimeisen puolen vuoden aikana. Opetusalalla 15 % kokee, että luokan äänimaailma / akustiikka ei toimi lainkaan työn tukena, 37 % kokee että akustiikka tukee jonkin verran ja 37 % kokee että äänimaailma tukee melko hyvin työskentelyä. Vastaajista 4 % kokee, että akustiikka tukee erittäin hyvin työskentelyä. Opetusalalla työskentelevistä vastaajista 44 % toivoo, että työtilojen ääniympäristöä parannettaisiin. Eniten melusta kärsitään luokkahuoneessa, ruokasalissa/ruokailutilassa ja käytävillä. Opetusalan vastaajista suurin osa työskentelee rakennuksissa, jotka on rakennettu luvuilla (34% ) tai luvuilla (31 %). Toimistossa työskentelevistä vastaajista lähes kaksi kolmasosaa työskentelee asiantuntijaroolissa, viidennes assistenttina ja kymmenesosa esimiesasemassa. Jaetuissa työskentelytiloissa työskentelevien keskuudessa tyypillisin toimistotilan muoto on avokonttori, joissa työskentelee lähes puolet vastaajista. Kolmasosa työskentelee jaetussa työhuoneessa ja viidesosa jaetussa toimistotilassa. (Tutkijan huomio: On huomioitava, että tutkimuksen kohderyhmänä olivat toimistotyöntekijöiden osalta jaetuissa työskentelytiloissa työskentelevät, eli tulos ei ole yleistettävissä siten, että kaikista toimistossa työskentelevistä suomalaisista esim. puolet työskentelisi avokonttorissa.)

12 Tutkimuksen yhteenveto 3(5) Jaetuissa työtiloissa työskentelevistä toimistotyöntekijöistä viidennes kokee kuormittuvansa työssä useita kertoja päivässä häiritsevän melun takia, reilu kymmenesosa noin kerran päivässä ja reilu kymmenesosa useamman kerran viikossa. Kuormittuminen on hiukan kaikkia vastaajia suurempaa keskiikäisten toimistotyöntekijöiden keskuudessa, joista 36 % kokee kuormittuvansa melun takia työssä joka päivä, vähintään kerran päivässä. Jaetuissa työtiloissa työskenteleviä toimistotyöntekijöitä häiritsee työtilassa eniten työtovereiden puhe ja puhelinkeskustelut, yksityisyyden puute sekä taustamelu joka vaikeuttaa esim. puhumista puhelimessa. Avotilassa työskenteleviä vastaajia häiritsee myös tilan kaikuisuus hiukan kaikkia vastaajia useammin. Jaetuissa työtiloissa työskentelevien toimistotyöntekijöiden keskuudessa melu vaikuttaa eniten työntekoon siten, että ajatus katkeilee ja työn tekeminen vie enemmän aikaa sekä siten, että jää kuuntelemaan toisten puhetta ja ehkä itsekin osallistuu keskusteluun. Kolmanneksi useiten mainittiin seikka, että työn tekeminen kärsii, kun melussa ei pysty keskittymään työntekoon. Kolmannes vastaajista arvioi, että melun takia työajasta menee hukkaan päivittäin noin 10 minuutista puoleen tuntiin, neljäsosan mukaan noin 5-10 minuuttia päivittäin ja viidesosan mukaan noin puolesta tunnista tuntiin päivittäin. Jaetuissa työtiloissa työskentelevistä toimistotyöntekijöistä yli puolet (54 %) työskentelisi mieluummin omassa huoneessa ja yli puolet (55 %) myös toivoo, että toimiston ääniympäristöä / akustiikkaa parannettaisiin.

13 Tutkimuksen yhteenveto 4(5) Jaetuissa työtiloissa työskentelevistä toimistotyöntekijöistä erityisesti avokonttorissa työskentelevät kokevat, että joutuvat rajoittamaan omaa äänenkäyttöä / toimintaa työssä, jotta ei syntyisi melua ja yli puolet (58 %, kaikki toimistotyöntekijä-vastaajat 49 %) ilmoittaa tekevänsä näin. Eniten oman äänenkäytön rajoittamisen koetaan vaikuttavan sosiaalisuuteen (43 %), työasioiden hoitamiseen kollegoiden kanssa (37 %) ja työssä viihtymiseen (35 %). Terveydenhuoltoalalla työskentelevistä vastaajista sairaalassa julkisella puolella työskentelee 40 %, yksityisen terveydenhuollon puolella 21 % ja terveyskeskuksissa kymmenesosa ja osa esim. päiväosastolla, vanhuspalveluissa, kotisairaanhoidossa, hoivaosastolla jne. Eniten terveydenhuollon työntekijöitä työpaikalla häiritsee työtovereiden puhe / puhelinkeskustelut toimistossa tai esim. kansliassa työskennellessä, toiseksi eniten laitteiden äänet/hälyttimet ja puhelimet ja kolmanneksi eniten yksityisyyden puute. Terveydenhuollon työntekijöistä noin kolmannes (29 %) kokee kuormittuvansa vähintään kerran päivässä häiritsevän melun takia. Terveydenhuollon työntekijöistä suurin osa (60 %) kokee häiritsevän melun työpaikalla olevan enimmäkseen satunnaista häiritsevää melua tai ääntä ja noin kolmasosa kokee sen olevan jatkuvaa tasaista melua. Alle kymmenesosa (8 %) ilmoittaa, että työtiloissa ei ole häiritsevää melua. Terveydenhuollon työntekijöihin melu vaikuttaa työskentelyyn eniten siten, että melusta ärsyyntyy tai tulee huonolle tuulelle, toiseksi eniten siten, että melussa väsyy ja kolmantena ilmoitetaan että työn tekeminen vie enemmän aikaa koska ajatus katkeilee.

14 Tutkimuksen yhteenveto 5(5) Terveydenhuoltoalalla työskentelevistä vastaajista 42 % kokee, että melu aiheuttaa stressiä. Terveydenhuoltoalan työntekijöiden mukaan melu vaikuttaa potilaisiin eniten siten, että potilas ärsyyntyy / tulee huonolle tuulelle melusta, potilaat eivät pysty lepäämään / nukkumaan kunnolla ja potilas vaivaantuu yksityisyyden puutteesta. Terveydenhuollon työntekijöistä 54 % kokee että työnantaja kiinnittää riittävästi huomiota ääniympäristöön ja meluun ja 46 % kokee että ei kiinnitä. Yli puolet (54 %) terveydenhuollon vastaajista toivoo, että työskentelytiloissa parannettaisiin ääniympäristöä / akustiikkaa.

15 Tutkimustulokset

16 Työhyvinvointiin eniten vaikuttavat asiat

17 Työhyvinvointiin eniten vaikuttavat tekijät Kaikki vastaajat Kaikki vastaajat (n=721) opetus (n=190) toimistotyö (n=348) terveydenhuolto (n=183) %

18 Työhyvinvoinnin tärkeimmät tekijät: Fyysinen työympäristö Kaikki vastaajat, n=721 1: ei lainkaan tärkeä 2: vähän tärkeä 3: melko tärkeä 4: erittäin tärkeä EOS Keskiarvo mahdollisuus keskittyä silloin, kun työtehtävät sitä vaativat ,78 hyvä ääniympäristö (että tilassa puhe erottuu selkeästi ja puhetta on helppo kuunnella eivätkä äänet häiritse keskittymistä) ,67 työtehtäviin soveltuvat tilat ,63 riittävä valaistus ,62 ilmanvaihto ,60 riittävän rauhallinen työympäristö ,49 sopiva lämpötila ,47 säädettävät työtuolit ja pöydät ,38 tilojen siisteys ,31 työympäristö on riittävän hiljainen ,17 mahdollisuus yksityisyyteen tarvittaessa (esim. puhelinkopit tms) ,06 hyvät taukotilat , %

19 Opetusala

20 Minkälaisessa opetustehtävässä työskentelee Opetustehtävissä työskentelevät, n=190 ammatillinen koulutus 19 peruskoulu lk päiväkoti/esikoulu 14 peruskoulu lk yliopisto 12 aikuiskoulutus 10 lukio 7 muu %

21 Kuinka usein kokee kuormittuvansa työssä häiritsevän melun takia Opetustehtävissä työskentelevät, n=190 useita kertoja päivässä 29 joka päivä n. kerran päivässä 13 useamman kerran viikossa 13 silloin tällöin 37 ei koskaan %

22 Opetustehtävät: Kuinka usein kokee kuormittuvansa työssä häiritsevän melun takia Opetustehtävissä työskentelevät, n=190 useita kertoja päivässä joka päivä n. kerran päivässä useamman kerran viikossa silloin tällöin ei koskaan Kaikki vastaajat (n=190) Sukupuoli Mies (n=62) Nainen (n=128) Ikäryhmä (n=4) (n=31) (n=97) (n=58) Minkälaisessa opetustehtävässä työskentelee Päiväkodissa tai peruskoulussa työskentelevät (n=83) Lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa tai yliopistossa työskentelevät (n=72) Aikuiskoulutuksessa työskentelevät ja muut (n=37) %

23 Opetustehtävät: Merkittävimmät melua aiheuttavat tekijät Opetustehtävissä työskentelevät, n=190 1: ei lainkaan merkittävä 2: vähän merkittävä 3: melko merkittävä 4: erittäin merkittävä Keskiarvo oppilaiden/lasten työskentelystä syntyvät äänet, esim. ryhmätyössä puhe ,55 muutaman lapsen/ oppilaan/oppilaiden/ häiriökäyttäytyminen ,47 äänen korottaminen jatkuvasti, jotta se kuuluisi luokan/huoneen perälle saakka ,23 käytävältä kuuluva melu ,02 kovista pinnoista johtuva kaikuisuus ,01 laitteet, kuten ilmastointi, tietokone tms ,82 toisesta luokasta/huoneesta kuuluva melu , %

24 Opetustehtävät: Merkittävimmät melua aiheuttavat tekijät oppilaiden/lasten työskentelystä syntyvät äänet, esim. ryhmätyössä puhe 4 Opetustehtävissä työskentelevät, n=190 Kaikki vastaajat äänen korottaminen jatkuvasti, jotta se kuuluisi luokan/huoneen perälle saakka 3 muutaman lapsen/ oppilaan/oppilaiden/ häiriökäyttäytyminen Päiväkodissa tai peruskoulussa työskentelevät 2 1 Lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa tai yliopistossa työskentelevät kovista pinnoista johtuva kaikuisuus käytävältä kuuluva melu Aikuiskoulutuksessa työskentelevät ja muut laitteet, kuten ilmastointi, tietokone tms. toisesta luokasta/huoneesta kuuluva melu Asteikko 1-4 1=Ei lainkaan merkittävä 4=Erittäin merkittävät

25 Opetustehtävät: Kuinka usein joutuu korottamaan ääntä, jota kaikki oppilaat/lapset kuulevat opettajaa Opetustehtävissä työskentelevät, n=190 miltei jokaisella tunnilla 8 useita kertoja päivässä 28 muutaman kerran viikossa 28 harvoin 28 en koskaan %

26 Opetustehtävät: Äänihäiriöt viimeisen puolen aikana Opetustehtävissä työskentelevät, n=190 kyllä, vähäisiä äänihäiriöitä 27 kyllä, kohtalaisia äänihäiriöitä silloin tällöin 16 kyllä, huomattavia äänihäiriöitä toistuvasti 6 ei %

27 Opetustehtävät: Sairaslomat äänihäiriöiden takia viimeisen puolen vuoden aikana Opetustehtävissä työskentelevät, joilla äänihäiriöitä, n=94 14 kyllä ei 86

28 Opetustehtävät: Äänihäiriöt ja sairauslomat puolen vuoden sisällä Opetustehtävissä työskentelevät, joilla äänihäiriöitä, n=94 ollut sairaslomalla ei ole ollut sairaslomalla Onko ollut äänihäiriöitä kuluneen puolen vuoden aikana kyllä, vähäisiä äänihäiriöitä (n=51) 2 98 kyllä, kohtalaisia äänihäiriöitä silloin tällöin (n=31) kyllä, huomattavia äänihäiriöitä toistuvasti (n=12) %

29 Opetustehtävät: Luokan äänimaailma / akustiikka työn tukena Opetustehtävissä työskentelevät, n=190 ei lainkaan 15 jonkin verran 37 melko hyvin 37 erittäin hyvin 4 eos %

30 Opetustehtävät: Toiveet työtilojen ääniympäristön parantamiselle Opetustehtävissä työskentelevät, n=190 kyllä en / ei ole tarvetta

31 Opetustehtävät: Missä tiloissa kärsii eniten melun aiheuttamista ongelmista Opetustehtävissä työskentelevät, n=190 luokkahuoneessa 23 ruokasalissa/ruokailutilassa 22 käytävillä 17 muu 12 päiväkodin leikkihuoneessa 10 koulun sisääntuloaulassa tai muussa avarassa aulatilassa 6 opettajanhuoneessa / toimistotiloissa 5 liikuntasalissa 4 ei missään/ei ongelmia %

32 Opetustehtävät: Millä vuosikymmenellä työpaikka - koulu/päiväkoti - on rakennettu Opetustehtävissä työskentelevät, n= luvulla luvulla luvulla luvulla luvulla tai sen jälkeen 12 eos %

33 Toimistotyö

34 Toimistotyö: Minkälaisessa tehtävässä toimistossa työskentelee Toimistotyöntekijät, n=348 assistenttina 20 asiantuntijaroolissa 58 esimiesasemassa 9 johtajana 2 muu %

35 Toimistotyö: Minkälaisessa toimistotilassa työskentelee Toimistotyöntekijät, n=348 avokonttorissa 49 jaetussa toimistotilassa 18 jaetussa työhuoneessa 33 omassa työhuoneessa %

36 Toimistotyö: Kuinka usein kokee kuormittuvansa työssä häiritsevän melun takia Toimistotyöntekijät, n=348 useita kertoja päivässä joka päivä n. kerran päivässä useamman kerran viikossa silloin tällöin ei koskaan Kaikki vastaajat (n=348) Sukupuoli Mies (n=156) Nainen (n=192) Ikäryhmä (n=9) (n=84) (n=183) (n=72) Minkälaisessa toimistotilassa työskentelee Avokonttorissa työskentelevät (n=170) Jaetussa toimistotilassa/työhuoneessa työskentelevät (n=178) %

37 Toimistotyö: Eniten työpaikalla häiritsevät tekijät Toimistotyöntekijät, n=348 1: ei lainkaan häiritsevä 2: vähän häiritsevä 3: melko häiritsevä 4: erittäin häiritsevä Keskiarvo työtovereiden puhe, puhelinkeskustelut ,52 yksityisyyden puute ,28 tiloissa on vaikea puhua puhelimessa taustamelusta johtuen ,07 puhelimessa puhuessani minun on vaikea saada selvää johtuen ympärilläni olevasta hälystä ,05 useampi kuin yksi ei voi puhua puhelimeen yhtä aikaa ,93 tilan kaikuisuus ,68 ilmastointi, kopiokoneiden tai muiden laitteiden ääni ,67 taukotiloista kuuluvat äänet ,56 musiikki, päällä oleva radio tai muu taustalla oleva ääni ,38 ulkoa kuuluva melu, kuten liikenteen ääni , %

38 puhelimessa puhuessani minun on vaikea saada selvää johtuen ympärilläni olevasta hälystä musiikki, päällä oleva radio tai muu taustalla oleva ääni Toimistotyö: Eniten työpaikalla häiritsevät tekijät ulkoa kuuluva melu, kuten liikenteen ääni Toimistotyöntekijät, n=348 työtovereiden puhe, puhelinkeskustelut ilmastointi, kopiokoneiden tai muiden laitteiden ääni Kaikki vastaajat Avokonttorissa työskentelevät Jaetussa toimistotilassa/ työhuoneessa työskentelevät 1 useampi kuin yksi ei voi puhua puhelimeen yhtä aikaa taukotiloista kuuluvat äänet tiloissa on vaikea puhua puhelimessa taustamelusta johtuen yksityisyyden puute Asteikko 1-4 1=Ei lainkaan häiritsevä 4=Erittäin häiritsevä tilan kaikuisuus

39 Toimistotyö: Melun vaikutus työskentelyyn Toimistotyöntekijät, n=348 1:ei lainkaan 2: vähän 3: jonkin verran 4: erittäin paljon Keskiarvo työn tekeminen vie pidemmän aikaa, koska ajatus katkeilee ,51 jään kuuntelemaan toisten puhetta ja ehkä osallistun keskusteluun ,33 työssä suoriutuminen kärsii, koska en pysty melussa keskittymään työhöni ,26 ärsyynnyn tai tulen huonolle tuulelle melusta ,20 joudun pinnistelemään, jotta pystyn keskittymään työhöni ,11 melu sekoittaa ajatukseni ja joudun aloittamaan työn alusta ,07 väsyn meluisassa ympäristössä nopeasti ,05 teen enemmän virheitä työssä (esim. kirjoitusvirheitä, laskuvirheitä tms) , %

40 Toimistotyö: Melun vaikutus työskentelyyn työssä suoriutuminen kärsii, koska en pysty Toimistotyöntekijät, n=348 melussa keskittymään työhöni 4 Kaikki vastaajat ärsyynnyn tai tulen huonolle tuulelle melusta 3 työn tekeminen vie pidemmän aikaa, koska ajatus katkeilee Avokonttorissa työskentelevät 2 joudun pinnistelemään, jotta pystyn keskittymään työhöni 1 jään kuuntelemaan toisten puhetta ja ehkä osallistun keskusteluun Jaetussa toimistotilassa/ työhuoneessa työskentelevät väsyn meluisassa ympäristössä nopeasti teen enemmän virheitä työssä (esim. kirjoitusvirheitä, laskuvirheitä tms). Asteikko 1-4 1=Ei lainkaan 4=Erittäin paljon melu sekoittaa ajatukseni ja joudun aloittamaan työn alusta

41 Toimistotyö: Melun takia hukkaan menevä päivittäinen työaika Toimistotyöntekijät, n=348 Kaikki vastaajat Avokonttorissa työskentelevät Jaetussa toimistotilassa/työhuoneessa työskentelevät % noin 5-10 minuuttia yli 10 minuuttia - puoli tuntia yli puoli tuntia -tunti yli tunti enemmän kuin 2 tuntia 3 14 ei lainkaan

42 Toimistotyö: Työskentelisitkö mieluummin omassa työhuoneessa kuin avotoimistossa tai jaetussa työhuoneessa? Toimistotyöntekijät, n= kyllä en eos

43 Toimistotyö: Toivoisitko, että toimistossa parannettaisiin ääniympäristöä / akustiikkaa Toimistotyöntekijät, n=348 kyllä en / ei ole tarvetta

44 Toimistotyö: Joutuuko itse rajoittamaan omaa äänenkäyttöä/toimintaa työssä, jotta ei syntyisi melua Toimistotyöntekijät, n= Kaikki vastaajat (n=348) kyllä Avokonttorissa työskentelevät (n=170) 51 ei Jaetussa toimistotilassa/t yöhuoneessa työskentelevät (n=178) %

45 Toimistotyö: Mihin asioihin oman äänenkäytön rajoittaminen vaikuttaa Toimistotyöntekijät, n=348 sosiaalisuuteen 43 työasioiden hoitamiseen kollegoiden kanssa (lyhyetkin neuvot 37 töissä viihtymiseen 35 normaali kanssakäyminen työtovereiden kanssa liian vähäistä 28 mielialaan 28 tehokkuuteen / työtehoon 27 luovuuteen ahdistun jatkuvasti pakosta olla hiljaa ja varoa äänen syntymistä Eos %

46 Terveydenhuoltoala

47 Terveydenhuolto: Minkälaisessa työtehtävässä pääasiassa terveydenhuollossa työskentelee Terveydenhuollon työntekijät, n=183 terveyskeskuksessa 11 sairaalassa julkisella puolella 40 yksityisen terveydenhuollon puolella 21 muu %

48 Terveydenhuolto: Eniten työpaikalla häiritsevät tekijät Terveydenhuollon työntekijät, n=183 1: ei lainkaan häiritsevä 2: vähän häiritsevä 3: melko häiritsevä 4: erittäin häiritsevä Keskiarvo työtovereiden puhe, puhelinkeskustelut työskennellessäni toimistossa/kansliassa/vastaanotossa ,18 laitteiden ja koneiden äänet, hälyttimet, puhelimet ,06 yksityisyyden puute ,89 työtovereiden puhe, puhelinkeskustelut työskennellessäni potilastiloissa ,88 tilojen kaikuisuus ,72 potilaiden äänet ,66 hoitotoimenpiteiden ja niihin liittyvien laitteiden äänet ,57 ulkoa kuuluva melu, kuten liikenteen ääni , %

49 yksityisyyden puute Terveydenhuolto: Eniten työpaikalla häiritsevät tekijät ulkoa kuuluva melu, kuten liikenteen ääni Terveydenhuollon työntekijät, n=183 työtovereiden puhe, puhelinkeskustelut työskennellessäni toimistossa/ kansliassa/ vastaanotossa Kaikki vastaajat Julkisella puolella sairaalassa/ terveyskeskuksessa työskentelevät Yksityisellä puolella työskentelevät hoitotoimenpiteiden ja niihin liittyvien laitteiden äänet 1 työtovereiden puhe, puhelinkeskustelut työskennellessäni potilastiloissa Muu potilaiden äänet laitteiden ja koneiden äänet, hälyttimet, puhelimet Asteikko 1-4 1=Ei lainkaan häiritsevä 4=Erittäin häiritsevä tilojen kaikuisuus

50 Terveydenhuolto: Kuinka usein kokee kuormittuvansa työssä häiritsevän melun takia Terveydenhuollon työntekijät, n=183 useita kertoja päivässä joka päivä n. kerran päivässä useamman kerran viikossa silloin tällöin ei koskaan Kaikki vastaajat (n=183) Sukupuoli Mies (n=28) Nainen (n=155) Ikäryhmä (n=11) (n=24) (n=87) (n=61) Minkälaisessa tehtävässä työskentelee Julkisella puolella sairaalassa/terveyskeskuksessa työskentelevät (n=94) Yksityisellä puolella työskentelevät (n=38) Muu (n=51) %

51 Terveydenhuolto: Minkälaiseksi kokee häiritsevän melun työskentelytiloissa Terveydenhuollon työntekijät, n=183 satunnaista häiritsevää ääntä ja melua 60 pääosin jatkuvaa, tasaista melua 14 jatkuvaa, tasaista melua ja lisäksi usein kovia ääniä 13 tiloissa ei ole häiritsevää melua 8 hetkellisesti niin kovaa, että se ottaa korviin (esim. jonki %

52 Terveydenhuolto: Melun vaikutus työskentelyyn Terveydenhuollon työntekijät, n=183 1: ei lainkaan 2: vähän 3: jonkin verran 4: erittäin paljon Keskiarvo ärsyynnyn tai tulen huonolle tuulelle melusta ,40 väsyn meluisassa ympäristössä nopeasti ,37 työn tekeminen vie pidemmän aikaa, koska ajatus katkeilee ,36 joudun pinnistelemään, jotta pystyn keskittymään työhöni ,29 työssä suoriutuminen kärsii, koska en pysty melussa keskittymään työhöni ,22 minun on hankala keskustella potilaan hoidosta, sillä potilaan yksityisyys vaarantuu (keskustelu kuuluu esimerkiksi potilashuoneesta käytävään) ,06 en kuule ohjeita, joita minulle annetaan ,97 teen enemmän virheitä työssä (esim. kirjoitusvirheitä, laskuvirheitä tms) ,97 minun ja potilaan on vaikea kuulla toisiamme oikein , %

53 minun ja potilaan on vaikea kuulla toisiamme oikein minun on hankala keskustella potilaan hoidosta, sillä potilaan yksityisyys vaarantuu Terveydenhuolto: Melun vaikutus työskentelyyn työssä suoriutuminen kärsii, koska en pysty melussa keskittymään työhöni Terveydenhuollon työntekijät, n=183 työn tekeminen vie pidemmän aikaa, koska ajatus katkeilee teen enemmän virheitä työssä (esim. kirjoitusvirheitä, laskuvirheitä tms) Kaikki vastaajat Julkisella puolella sairaalassa/ terveyskeskuksessa työskentelevät Yksityisellä puolella työskentelevät Muu en kuule ohjeita, joita minulle annetaan väsyn meluisassa ympäristössä nopeasti ärsyynnyn tai tulen huonolle tuulelle melusta joudun pinnistelemään, jotta pystyn keskittymään työhöni Asteikko 1-4 1=Ei lainkaan 4=Erittäin paljon

54 Terveydenhuolto: Aiheuttaako melu stressiä Terveydenhuollon työntekijät, n= kyllä ei 58

55 Terveydenhuolto: Onko ympäristön meluisuudesta haittaa potilaille Terveydenhuollon työntekijät, n= kyllä ei

56 Terveydenhuolto: Potilaille koituvat haitat meluisuuden takia Terveydenhuollon työntekijät, n=183 potilas ärsyyntyy/ tulee huonolle tuulelle melusta 63 potilaat eivät pysty lepäämään/nukkumaan kunnolla 49 potilas vaivaantuu yksityisyyden puutteesta (hänen tilaansa 48 potilas tarvitsee enemmän särkylääkettä 8 eos %

57 Terveydenhuolto: Kiinnittääkö työnantaja riittävästi huomiota ääniympäristöön ja meluun Terveydenhuollon työntekijät, n= kyllä ei

58 Terveydenhuolto: Toivooko, että työskentelytiloissa parannettaisiin ääniympäristöä/akustiikkaa Terveydenhuollon työntekijät, n=183 kyllä en / ei ole tarvetta

59 t10625 / IH Terveydenhuolto: Melun stressaavuus ja toiveet ääniympäristön parantamiselle Terveydenhuollon työntekijät, n=183 toivoo ääniympäristöön parannuksia ei toivo ääniympäristöön parannuksia / ei ole tarvetta Aiheuttaako melu stressiä kyllä (n=76) ei (n=107) %

60

61 LIITE: Tutkimustulosten julkistaminen (ad hoc -tutkimukset) Tilaajan toimeksiannosta toteutettujen tutkimusten (ad hoc -tutkimukset) tuloksia julkistettaessa on huomioitava seuraavat asiat: Tutkimuksen tilaaja voi julkistaa tilaamansa tutkimuksen tuloksia, kunhan julkaistut tulokset eivät ole harhaanjohtavia. Kun tutkimustuloksia julkaistaan, tulee selvästi erottaa tulokset ja niiden tulkinta. Vastuun tutkimustulosten julkaisemisen oikeellisuudesta ja asianmukaisuudesta kantaa yleensä tekijänoikeuden haltija. Julkistamisen yhteydessä on aina mainittava tutkimuksen nimi, toteutusaika ja tutkimuksen tekijä, Taloustutkimus Oy. Taloustutkimus Oy voi julkaista tutkimustulokset esimerkiksi alan konferensseissa, jos asiasta on sovittu tutkimusprojektin toimeksiantajan kanssa. Toivomme, että lähetätte suunnittelemanne julkaisun (lehtiartikkeli, verkossa julkaistava tiedote tms.) Taloustutkimus Oy:hyn tarkastettavaksi ennen sen julkaisemista. Lisäksi toivomme, että toimitatte meille tiedon siitä, missä ja milloin asia julkaistaan, jotta voimme vastata meille mahdollisesti tuleviin kysymyksiin.

62 Kiitos. Kerromme mielellämme lisää. tutkimusjohtaja Irene Haikonen puh. (09)

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta Matkailun ja elämystuotannon OSKE Taloustutkimus Oy / Christel Nummela.11.2013 T-10244///CN.11.2013 2 Johdanto Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Matkailun ja elämystuotannon OSKEn toimeksiannosta.

Lisätiedot

Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013

Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013 Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013 3 19.11.2013 28.11.2013 1. Johdanto Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten mielipiteitä kotimaisesta

Lisätiedot

LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS

LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS Internet-paneeli syksy 014..014 Taloustutkimus Oy Paula Lehto ..014 0674 Arjen katsaus syksy 014 / PL Sisällysluettelo Tutkimuksen toteutus Vastaajajoukon rakenne Päätulokset

Lisätiedot

Karttapaikannuksen avulla tehty kyselytutkimus toimistotilojen ääniympäristöstä. Sisäilmastoseminaari 2017

Karttapaikannuksen avulla tehty kyselytutkimus toimistotilojen ääniympäristöstä. Sisäilmastoseminaari 2017 Karttapaikannuksen avulla tehty kyselytutkimus toimistotilojen ääniympäristöstä Arto Rauta - toimistotilojen konseptikehittäjä Kyselyn sisältö akustiikan osalta: Ecophon (Arto Rauta, Jyrki Kilpikari ja

Lisätiedot

KARTTAPAIKANNUKSEN AVULLA TEHTY KYSELYTUTKIMUS TOIMISTOTILOJEN ÄÄNIYMPÄRISTÖSTÄ. Tiivistelmä

KARTTAPAIKANNUKSEN AVULLA TEHTY KYSELYTUTKIMUS TOIMISTOTILOJEN ÄÄNIYMPÄRISTÖSTÄ. Tiivistelmä KARTTAPAIKANNUKSEN AVULLA TEHTY KYSELYTUTKIMUS TOIMISTOTILOJEN ÄÄNIYMPÄRISTÖSTÄ Arto Rauta 1, Maarit Kahila 2 1 Ecophon Strömberginkuja 2 00380 Helsinki arto.rauta@saint-gobain.com 2 Mapita Oy Kanavaranta

Lisätiedot

YRITTÄJYYSILMAPUNTARI YRITTÄJÄN PÄIVÄ SÄÄTIÖ

YRITTÄJYYSILMAPUNTARI YRITTÄJÄN PÄIVÄ SÄÄTIÖ YRITTÄJYYSILMAPUNTARI YRITTÄJÄN PÄIVÄ SÄÄTIÖ 0.8.01 Markus Mervola Marko Mäkinen Tutkimusraportti SISÄLLYSLUETTELO 0.8.01 T 109 MAM Yrittäjyysilmapuntari 01 JOHDANTO Tutkimuksen kohderyhmä Tutkimuksen

Lisätiedot

Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä.

Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. 1. JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksella pyrittiin selvittämään miten n maakunnan asukkaat suhtautuvat Suomen ja Venäjän

Lisätiedot

ainen/ seutu Mitä mieltä olette ulkomaalaistaustaisten henkilöiden määrästä Suomessa? Onko heitä...

ainen/ seutu Mitä mieltä olette ulkomaalaistaustaisten henkilöiden määrästä Suomessa? Onko heitä... TALOUSTUTKIMUS OY 20130801 08:20:10 TYÖ 000010231.11 TAULUKKO 41015 np VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Euroopan komission Suomen-edustusto Päijät-Hämeen maakuntatutkimus

Euroopan komission Suomen-edustusto Päijät-Hämeen maakuntatutkimus Euroopan komission Suomen-edustusto Päijät-Hämeen maakuntatutkimus Taloustutkimus Oy Jari Pajunen 1..01 1 Huhtikuu 01 Taloustutkimus Oy, T31, JPa 1. JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston

Lisätiedot

Euroopan komission Suomen-edustusto Etelä-Pohjanmaan maakuntatutkimus Taloustutkimus Oy Jari Pajunen

Euroopan komission Suomen-edustusto Etelä-Pohjanmaan maakuntatutkimus Taloustutkimus Oy Jari Pajunen Euroopan komission Suomen-edustusto Etelä-Pohjanmaan maakuntatutkimus Taloustutkimus Oy Jari Pajunen 17..2012 1 17..2012 1005/ PPa, JPa 1. JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston

Lisätiedot

Euroopan komission Suomen-edustusto. Varsinais-Suomen maakuntatutkimus

Euroopan komission Suomen-edustusto. Varsinais-Suomen maakuntatutkimus Varsinais-Suomen maakuntatutkimus Taloustutkimus Oy Jari Pajunen..01 1 Maaliskuu 01 Taloustutkimus Oy, T1, JPa 1. JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. Tutkimuksen tavoitteet

Lisätiedot

ainen/ seutu Mitä sosiaalisen median yhteisöpalveluita käytätte?

ainen/ seutu Mitä sosiaalisen median yhteisöpalveluita käytätte? TALOUSTUTKIMUS OY 20141211 09:17:24 TYÖ 000012171.11 TAULUKKO 41015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Kaikki painottamaton n= 1000 17 251 98 136 53 16 13 136 227 45 Kaikki painotettu (.000) N= 4244 61 1031 412 603 245 67 81 573 946 192

Kaikki painottamaton n= 1000 17 251 98 136 53 16 13 136 227 45 Kaikki painotettu (.000) N= 4244 61 1031 412 603 245 67 81 573 946 192 TALOUSTUTKIMUS OY 20131009 08:22:28 TYÖ 000010241.12 TAULUKKO 41016 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

ainen/ seutu Haluaisin, että Suomen eurossa pysymisestä ja sen ehdoista järjestetään kansanäänestys

ainen/ seutu Haluaisin, että Suomen eurossa pysymisestä ja sen ehdoista järjestetään kansanäänestys TALOUSTUTKIMUS OY 20140425 09:29:36 TYÖ 000012062.15 TAULUKKO 41015 ss VER % Telebus vko 16Ake-17A/2014 +paneeli Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu

Lisätiedot

ainen/ seutu Ilmastonmuutoksen torjuminen ei ole tärkeää. 5 3* 7* 4 4 5 5 4 5 3-3* 6* Ei osaa sanoa 2 2 2 2 1 1* 3 5* 1* - 2 3* 3

ainen/ seutu Ilmastonmuutoksen torjuminen ei ole tärkeää. 5 3* 7* 4 4 5 5 4 5 3-3* 6* Ei osaa sanoa 2 2 2 2 1 1* 3 5* 1* - 2 3* 3 TALOUSTUTKIMUS OY 20140417 09:27:54 TYÖ 000012060.11 TAULUKKO 41015 np VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

ainen/ seutu En hyväksy lasten ruumiillista kurittamista missään tilanteessa 56 67* 45* 53 48* 62* 58 53 61* 61 54 55 54*

ainen/ seutu En hyväksy lasten ruumiillista kurittamista missään tilanteessa 56 67* 45* 53 48* 62* 58 53 61* 61 54 55 54* TALOUSTUTKIMUS OY 20130605 08:27:30 TYÖ 000010223.11 TAULUKKO 41015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

ainen/ seutu Minkä seuraavista aiotte valita seuraavaksi matkapuhelimeksenne?

ainen/ seutu Minkä seuraavista aiotte valita seuraavaksi matkapuhelimeksenne? TALOUSTUTKIMUS OY 20130704 09:23:54 TYÖ 000010227.12 TAULUKKO 41015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Onko eurokriisin pahin vaihe mielestäsi jo ohi?

Onko eurokriisin pahin vaihe mielestäsi jo ohi? TALOUSTUTKIMUS OY 20121219 12:27:36 TYÖ 2751.24 TAULUKKO 17015 ss VER % Telebus vko 50Bto-51Ati/2012+paneeli Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke

Lisätiedot

Kyllä 87 85* 88* 91* 92* 88 82* 86 89* 82* 93* 85* 91* Ei 10 11 9 7* 7* 10 13* 11 10 13* 4* 12* 8* Ei osaa sanoa 3 3* 2* 2 1* 2* 4* 3 2* 5* 2 4* 1*

Kyllä 87 85* 88* 91* 92* 88 82* 86 89* 82* 93* 85* 91* Ei 10 11 9 7* 7* 10 13* 11 10 13* 4* 12* 8* Ei osaa sanoa 3 3* 2* 2 1* 2* 4* 3 2* 5* 2 4* 1* TALOUSTUTKIMUS OY 20120330 09:43:06 TYÖ 2713.12 TAULUKKO 7015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä.

Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. 1. JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksella pyrittiin selvittämään miten n maakunnan asukkaat suhtautuvat Euroopan Unionin

Lisätiedot

Euroopan komission Suomen-edustusto. Pohjois-Savon maakuntatutkimus

Euroopan komission Suomen-edustusto. Pohjois-Savon maakuntatutkimus n maakuntatutkimus Taloustutkimus Oy Jari Pajunen.1.010 1. JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksella pyrittiin selvittämään,

Lisätiedot

Suomen ja Hollannin estettyä Bulgarian ja Romanian liittymisen Schengen alueeseen

Suomen ja Hollannin estettyä Bulgarian ja Romanian liittymisen Schengen alueeseen TALOUSTUTKIMUS OY 20111021 09:12:33 TYÖ 2642.12 TAULUKKO 7015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

ainen/ seutu Uskoo 7 6* 9* 9* 8 6 7 7 5* 2* 9 11* 7 Ei usko 92 93* 91* 91 92 93 92 93 95* 98* 91 89* 92 Ei osaa sanoa 0 1 0 - - 0 1* 0 - - - - 1

ainen/ seutu Uskoo 7 6* 9* 9* 8 6 7 7 5* 2* 9 11* 7 Ei usko 92 93* 91* 91 92 93 92 93 95* 98* 91 89* 92 Ei osaa sanoa 0 1 0 - - 0 1* 0 - - - - 1 TALOUSTUTKIMUS OY 20130927 09:25:43 TYÖ 000010239.13 TAULUKKO 41019 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Euroopan komission Suomen-edustusto. Pohjois-Pohjanmaan maakuntatutkimus

Euroopan komission Suomen-edustusto. Pohjois-Pohjanmaan maakuntatutkimus n maakuntatutkimus Taloustutkimus Oy Jari Pajunen 0..0 Kesäkuu, 0 Taloustutkimus Oy, T, JPa Maakuntatutkimus 0 . JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. Tutkimuksen tavoitteet

Lisätiedot

YRITTÄJYYSILMAPUNTARI 2011 SUOMALAISEN TYÖN LIITTO SUOMEN YRITTÄJÄT

YRITTÄJYYSILMAPUNTARI 2011 SUOMALAISEN TYÖN LIITTO SUOMEN YRITTÄJÄT YRITTÄJYYSILMAPUNTARI 011 SUOMALAISEN TYÖN LIITTO SUOMEN YRITTÄJÄT Markus Mervola 0..011 Tutkimusraportti JOHDANTO 1. JOHDANTO Tämän tutkimuksen avulla on pyritty selvittämään, mitä mieltä suomalaiset

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Lämpölux. Asiakastyytyväisyystutkimus. Kevät 2013

Lämpölux. Asiakastyytyväisyystutkimus. Kevät 2013 Lämpölux Asiakastyytyväisyystutkimus Kevät 2013 Lämpölux Asiakastyytyväisyys kevät 2013 11.3.2013 Juha Lemmetyinen SISÄLTÖ 3 TIIVISTELMÄ 4 JOHDANTO 5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 8 VASTAAJAJOUKON RAKENNE 9 KOKONAISTYYTYVÄISYYS

Lisätiedot

Toimivat, esteettömät työtilat Esken verkostoseminaari IIRIS

Toimivat, esteettömät työtilat Esken verkostoseminaari IIRIS 150318 Toimivat, esteettömät työtilat Esken verkostoseminaari IIRIS NÄKÖKULMIA TYÖPAIKKOJEN ESTEETTÖMYYTEEN Koppikonttori avokonttori monitilatoimisto Kommenttipuheenvuoro Kuuloliitto ry muokattu viimeksi

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja TNS 2014

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja TNS 2014 RIGHT MA Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja A TNS 0 RIGHT MA Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta.

Lisätiedot

POHJOLAN ENERGIA. Asiakastyytyväisyystutkimus 2017

POHJOLAN ENERGIA. Asiakastyytyväisyystutkimus 2017 POHJOLAN ENERGIA Asiakastyytyväisyystutkimus 2017 TIIVISTELMÄ JA TUTKIJAN YHTEENVETO Tiivistelmä Tämän Pohjolan Energian asiakastyytyväisyystutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy Pohjolan Energian

Lisätiedot

Vauraimpien kehitysmaiden kuten Kiinan ja Brasilian on heti rajoitettava päästöjensä kasvua. 35 32* 37* 28* 35 32 38* 38* 31* 41* 42* 38* 30*

Vauraimpien kehitysmaiden kuten Kiinan ja Brasilian on heti rajoitettava päästöjensä kasvua. 35 32* 37* 28* 35 32 38* 38* 31* 41* 42* 38* 30* TALOUSTUTKIMUS OY 20101210 09:01:11 TYÖ 2549.11 TAULUKKO 21015 ss VER % Telebus vko 48B-49A/2010 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti/asema nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ työn asian yrit eläke koti 25

Lisätiedot

Kummasta puolueesta Keskustasta vai Kokoomuksesta tulee pääministeri?

Kummasta puolueesta Keskustasta vai Kokoomuksesta tulee pääministeri? TALOUSTUTKIMUS OY 20090114 14:07:32 TYÖ 2403.12 TAULUKKO 17012 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Vaikuttajaviestintä 2014. ProCom - Viestinnän ammattilaiset ry

Vaikuttajaviestintä 2014. ProCom - Viestinnän ammattilaiset ry Vaikuttajaviestintä 2014 ProCom - Viestinnän ammattilaiset ry Vaikuttajaviestintä 2014 Taloustutkimus Oy Katja Mikkonen 5.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO 3 5.5.2014 T-12617 ProCom - Vaikuttajaviestintä 2014 /

Lisätiedot

Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N=

Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N= TALOUSTUTKIMUS OY 20130823 07:43:13 TYÖ 000010234.15 TAULUKKO 41017 np VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

18-79 vuotiaat Painottamaton n= 2399 149 1134 601 212 337 327 1029 136 Painotettu (.000) N= 3976 250 1874 987 349 563 531 1695 228

18-79 vuotiaat Painottamaton n= 2399 149 1134 601 212 337 327 1029 136 Painotettu (.000) N= 3976 250 1874 987 349 563 531 1695 228 TALOUSTUTKIMUS OY 20100518 09:09:07 TYÖ 2519.14 TAULUKKO 9017 ss VER % Telebus vko 17A-19A/2010 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi

Lisätiedot

ainen/ seutu Mitä mieltä olette arviosta, että Suomi ei enää olisi liittoutumaton maa?

ainen/ seutu Mitä mieltä olette arviosta, että Suomi ei enää olisi liittoutumaton maa? TALOUSTUTKIMUS OY 20130612 08:44:19 TYÖ 000010224.11 TAULUKKO 41015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Naisten hiustenlähtö Suomessa

Naisten hiustenlähtö Suomessa Kyselytutkimus: Naisten hiustenlähtö Suomessa Mediatilaisuus 25.9.2013 Marko Perälahti 28 35-70-vuotiaista naisista kärsii tai on kärsinyt hiustenlähdöstä. Johdanto Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 35-70-vuotiaat

Lisätiedot

MIKTECH OY EU-HANKKEIDEN VAIKUTTAVUUS EASTWOOD. Pauliina Aho & Timo Myllymäki

MIKTECH OY EU-HANKKEIDEN VAIKUTTAVUUS EASTWOOD. Pauliina Aho & Timo Myllymäki MIKTECH OY EU-HANKKEIDEN VAIKUTTAVUUS EASTWOOD Pauliina Aho & Timo Myllymäki TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 2 Tutkimuksen toteutus Tämä kysely tehtiin Miktech Oy:n toimeksiannosta. Kysely toteutettiin Internet-kyselynä.

Lisätiedot

ainen/ seutu 1. Miten arvioitte uusien ministerien pätevyyttä tehtäviinsä? Petteri Orpo

ainen/ seutu 1. Miten arvioitte uusien ministerien pätevyyttä tehtäviinsä? Petteri Orpo TALOUSTUTKIMUS OY 20140710 08:55:06 TYÖ 000012143.11 TAULUKKO 41017 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Ilta-Sanomat.fi Pelikone. Kävijäprofiili TNS Atlas tammi-kesäkuu 2012

Ilta-Sanomat.fi Pelikone. Kävijäprofiili TNS Atlas tammi-kesäkuu 2012 Kävijäprofiili Toteutus Tulokset TNS Gallup Oy:n TNS Atlas tutkimuksesta. TNS Atlas tutkimuksen tiedonkeruu toteutetaan seuraavasti: Menetelmänä internetkysely TNS Gallup Forumissa Kohderyhmänä 5- vuotias

Lisätiedot

KOETUN SISÄYMPÄRISTÖN JA TYÖTILOJEN

KOETUN SISÄYMPÄRISTÖN JA TYÖTILOJEN KOETUN SISÄYMPÄRISTÖN JA TYÖTILOJEN TOIMIVUUDEN YHTEYS TYÖYMPÄRISTÖ- TYYTYVÄISYYTEEN AVOTOIMISTOISSA Annu Haapakangas, Valtteri Hongisto & Hannu Koskela Työterveyslaitos 13.3.2013 Haapakangas ym. 0 Tausta

Lisätiedot

Neuvontajärjestöt. Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012

Neuvontajärjestöt. Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012 Neuvontajärjestöt Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012 1 Neuvontajärjestöt 2012 Sisältö sivu Tutkimuksen sisältö ja toteutus 3 Aineiston rakenne 4 Tiivistelmä tuloksista 5-6 Tulokset graafisena esityksenä

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Säästävätkö suomalaiset henkensä uhalla? Tutkimus suomalaisautoilijoiden toiminnasta liittyen autohuoltoon

Säästävätkö suomalaiset henkensä uhalla? Tutkimus suomalaisautoilijoiden toiminnasta liittyen autohuoltoon Säästävätkö suomalaiset henkensä uhalla? Tutkimus suomalaisautoilijoiden toiminnasta liittyen autohuoltoon Tutkimuksen lähtökohdat ja toteutus Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys selvitti, säästävätkö

Lisätiedot

VASL SDP KESK KOK Vihreä RKP KD Perus muu ei Liitto suoma osaa

VASL SDP KESK KOK Vihreä RKP KD Perus muu ei Liitto suoma osaa TALOUSTUTKIMUS OY 20101222 13:18:38 TYÖ 2551.25 TAULUKKO 16015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

ainen/ seutu Seuraavaksi luettelen erilaisia tapoja, joilla ihminen voi rikastua. Vastatkaa jokaiseen kohtaan asteikolla...

ainen/ seutu Seuraavaksi luettelen erilaisia tapoja, joilla ihminen voi rikastua. Vastatkaa jokaiseen kohtaan asteikolla... TALOUSTUTKIMUS OY 20131101 10:16:40 TYÖ 000010244.11 TAULUKKO 41017 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Jenni Larjomaa 3.7.2009 JOHDANTO 1(2) Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Suomen Luonnonsuojeluliiton

Lisätiedot

ainen/ seutu Kannatatteko tällaista avioliittolakia?

ainen/ seutu Kannatatteko tällaista avioliittolakia? TALOUSTUTKIMUS OY 20140312 08:33:24 TYÖ 000012050.11 TAULUKKO 41015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

ainen/ seutu Kannatatteko tällaista avioliittolakia?

ainen/ seutu Kannatatteko tällaista avioliittolakia? TALOUSTUTKIMUS OY 20130913 08:54:35 TYÖ 000010237.13 TAULUKKO 41017 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

INTOHIMOINEN OMISTAJUUS KANSALAISKYSELY

INTOHIMOINEN OMISTAJUUS KANSALAISKYSELY INTOHIMOINEN OMISTAJUUS KANSALAISKYSELY 22.6.2016 15.6.2016 15706 Intohimoinen omistajuus Johdanto Tämän tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy Suomalaisen työn liiton toimeksiannosta. Tutkimuksen

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

SuomiAreena 2017: Nuorten toiveet tulevaisuuden asumisesta, työpaikasta ja liikkumisesta

SuomiAreena 2017: Nuorten toiveet tulevaisuuden asumisesta, työpaikasta ja liikkumisesta Ilmarinen, Skanska, Stora Enso SuomiAreena 017: Nuorten toiveet tulevaisuuden asumisesta, työpaikasta ja liikkumisesta Tutkimusraportti 1.7.017 Merja Tuominen SISÄLTÖ sivu Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus

Lisätiedot

Miktech Oy EU-hankkeiden vaikuttavuus, Biosaimaa

Miktech Oy EU-hankkeiden vaikuttavuus, Biosaimaa Miktech Oy EU-hankkeiden vaikuttavuus, Biosaimaa 28.11.2014 13123 / Miktech Oy / Hankkeiden vaikuttavuus / PAH / TMY 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 2 Tutkimuksen toteutus Tämä kysely tehtiin Miktech Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Aineistonrakenne Telebus vko 38A-38B/2008 (.000) n= % N= % Kaikki Taustatiedot. Elämäntilanne

Aineistonrakenne Telebus vko 38A-38B/2008 (.000) n= % N= % Kaikki Taustatiedot. Elämäntilanne TALOUSTUTKIMUS OY 20080919 09:10:34 TYÖ 2338.21 TAULUKKO 2002 ss N-LUVUT Aineistonrakenne Painottamaton Painotettu (.000) n= % N= % Kaikki 1008 100 4156 100 Taustatiedot Sukupuoli Nainen 505 50 2095 50

Lisätiedot

TALOUSTUTKIMUS OY TYÖNTEKIJÖIDEN N=1010

TALOUSTUTKIMUS OY TYÖNTEKIJÖIDEN N=1010 TALOUSTUTKIMUS OY 8. 1.10.01 10 01 TYÖNTEKIJÖIDEN OIKEUS KOULUTUKSEEN N=1010 Tiedättekö, että raamisopimuksessa sovittiin työntekijöiden oikeudesta kolmeen koulutuspäivään vuodessa? (%) Kaikki 5 En Kyllä

Lisätiedot

ainen/ seutu Miten euromaiden velkakriisi olisi Teidän mielestänne parasta hoitaa?

ainen/ seutu Miten euromaiden velkakriisi olisi Teidän mielestänne parasta hoitaa? TALOUSTUTKIMUS OY 20130927 09:25:31 TYÖ 000010239.13 TAULUKKO 41018 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Kansalaistutkimus verotuksesta STTK /18/2017 Luottamuksellinen 1

Kansalaistutkimus verotuksesta STTK /18/2017 Luottamuksellinen 1 Kansalaistutkimus verotuksesta STTK 18.8.2017 8/18/2017 Luottamuksellinen 1 Taustaa selvityksestä Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kansalaistutkimuksen työikäisten (18-64-vuotiaiden) parissa

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE TULEVAISUUDEN LIIKENNE KYSELYN TULOKSET Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 24.8.2012 Tekninen johdanto 3 24.8.2012 1009 Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

KYSELYN TULOKSIA OSITTAISESTA VANHUUSELÄKKEESTÄ

KYSELYN TULOKSIA OSITTAISESTA VANHUUSELÄKKEESTÄ KYSELYN TULOKSIA OSITTAISESTA VANHUUSELÄKKEESTÄ 18.5.217 SELVITIMME SYITÄ, MIKSI OSITTAINEN VANHUUSELÄKE ON SUOSITTU Osittainen vanhuuseläke on ollut suosittu eläkelaji ja saimme neljännesvuodessa enemmän

Lisätiedot

Miktech Oy EU-hankkeiden vaikuttavuus Etelä-Savon teknologia-asiamies Pietarissa / Miktech Oy / Hankkeiden vaikuttavuus / PAH / TMY

Miktech Oy EU-hankkeiden vaikuttavuus Etelä-Savon teknologia-asiamies Pietarissa / Miktech Oy / Hankkeiden vaikuttavuus / PAH / TMY Miktech Oy EU-hankkeiden vaikuttavuus Etelä-Savon teknologia-asiamies Pietarissa 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 2 Tutkimuksen toteutus Tämä kysely tehtiin Miktech Oy:n toimeksiannosta. Kysely toteutettiin Internet-kyselynä.

Lisätiedot

Miktech Oy EU-hankkeiden vaikuttavuus POOLIplus

Miktech Oy EU-hankkeiden vaikuttavuus POOLIplus Miktech Oy EU-hankkeiden vaikuttavuus POOLIplus 28.11.2014 13123 / Miktech Oy / Hankkeiden vaikuttavuus / PAH / TMY 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 2 Tutkimuksen toteutus Tämä kysely tehtiin Miktech Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Miktech Oy EU-hankkeiden vaikuttavuus Ktek 2016

Miktech Oy EU-hankkeiden vaikuttavuus Ktek 2016 Miktech Oy EU-hankkeiden vaikuttavuus Ktek 2016 28.11.2014 13123 / Miktech Oy / Hankkeiden vaikuttavuus / PAH / TMY 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 2 Tutkimuksen toteutus Tämä kysely tehtiin Miktech Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko ja 9 / 4 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.4 JOHDANTO T7,T7 Tukes / Kemikaaliturvallisuus vko ja 9 Taloustutkimus Oy on

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista -tutkimus Apteekkariliitto, Lääkäriliitto ja Lääketietokeskus Syyskuu 2017

Tuhat Suomalaista -tutkimus Apteekkariliitto, Lääkäriliitto ja Lääketietokeskus Syyskuu 2017 Tuhat suomalaista /1 Tuhat Suomalaista -tutkimus Apteekkariliitto, Lääkäriliitto ja Lääketietokeskus Syyskuu 1 SFS ISO Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /1 IROResearch Oy:n Tuhat suomalaista

Lisätiedot

Miktech Oy EU-hankkeiden vaikuttavuus DM Ohjelmajohtaja

Miktech Oy EU-hankkeiden vaikuttavuus DM Ohjelmajohtaja Miktech Oy EU-hankkeiden vaikuttavuus DM Ohjelmajohtaja 28.11.2014 13123 / Miktech Oy / Hankkeiden vaikuttavuus / PAH / TMY 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 2 Tutkimuksen toteutus Tämä kysely tehtiin Miktech Oy:n

Lisätiedot

1. Oletteko tyytyväinen vai tyytymätön hallituksen toimintaan yhä vakavammaksi muuttuvan taloustilanteen parantamiseksi?

1. Oletteko tyytyväinen vai tyytymätön hallituksen toimintaan yhä vakavammaksi muuttuvan taloustilanteen parantamiseksi? TALOUSTUTKIMUS OY 20090213 10:39:51 TYÖ 2407.11 TAULUKKO 7014 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Lämpölux. Asiakastyytyväisyystutkimus. Syksy 2013

Lämpölux. Asiakastyytyväisyystutkimus. Syksy 2013 Lämpölux Asiakastyytyväisyystutkimus Syksy 2013 Lämpölux Asiakastyytyväisyys syksy 2013 18.10.2013 Juha Lemmetyinen SISÄLTÖ 3 TIIVISTELMÄ 4 JOHDANTO 5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 8 VASTAAJAJOUKON RAKENNE 9 KOKONAISTYYTYVÄISYYS

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä

Hyvinvointia työstä Hyvinvointia työstä www.ttl.fi/sujuva Julkaistu 11.05.2015 1 Inhimilliset virheet ja niiden vähentäminen työpaikoilla Sujuvaa työtä, vähemmän virheitä -tutkimushankkeen tuloksia Vuokko Puro, Henriikka

Lisätiedot

VASL SDP KESK KOK Vihreä RKP KD Perus muu ei Liitto suoma osaa

VASL SDP KESK KOK Vihreä RKP KD Perus muu ei Liitto suoma osaa TALOUSTUTKIMUS OY 20120119 09:05:52 TYÖ 2703.13 TAULUKKO 9015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu 1 SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä

Lisätiedot

18-79 vuotiaat Painottamaton n= 2399 149 1134 601 212 337 327 1029 136 Painotettu (.000) N= 3976 250 1874 987 349 563 531 1695 228

18-79 vuotiaat Painottamaton n= 2399 149 1134 601 212 337 327 1029 136 Painotettu (.000) N= 3976 250 1874 987 349 563 531 1695 228 TALOUSTUTKIMUS OY 20100518 09:08:37 TYÖ 2519.14 TAULUKKO 9016 ss VER % Telebus vko 17A-19A/2010 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi

Lisätiedot

Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek

Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek TÄRKEYS = Palvelujen tärkeys minulle TOIMIVUUS = Miten kirjasto on onnistunut Kirjaston käyttäjäkysely 2013

Lisätiedot

Sinivalkoinen jalanjälki

Sinivalkoinen jalanjälki Sinivalkoinen jalanjälki Kampanjatutkimus Tutkimuksen käytännön toteuttaja: Taloustutkimus Oy Marko Perälahti ja Markus Mervola Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ) miten suomalaiset

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Seuraavat henkilöt ovat ehdokkaina seuraavissa presidentinvaaleissa 2012, ketä heistä todennäköisesti äänestätte?

Seuraavat henkilöt ovat ehdokkaina seuraavissa presidentinvaaleissa 2012, ketä heistä todennäköisesti äänestätte? TALOUSTUTKIMUS OY 20120104 09:02:34 TYÖ 2701.12 TAULUKKO 9015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

AKUSTINEN SUUNNITTELU HUONETYYPIN PERUSTEELLA

AKUSTINEN SUUNNITTELU HUONETYYPIN PERUSTEELLA HUONETYYPIN PERUSTEELLA Huonetilan käyttötarkoituksella on ratkaiseva merkitys luotavalle akustiselle ympäristölle. Huoneissa, joissa puhutaan, kuten luokkahuoneet ja auditoriot, on tärkeää varmistaa hyvä

Lisätiedot

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä. Asiakaskysely kirjastopalveluista Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Lisätiedot

Savuttomuuskysely 2011

Savuttomuuskysely 2011 Savuttomuuskysely 2011 Savuttomuuskysely 2011 Savuton pääkaupunkiseutu -hanke & Suomen ASH ry Savuttomuuskysely 2011 Savuttomuuskysely 2011 Taloustutkimus Oy Katja Mikkonen Marjut Naapuri.11.2011/8.11.2011

Lisätiedot

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Taulukkoraportti Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Tässä taulukkoraportissa verrataan kaupan esimiesten ja myymälätyöntekijöiden työn voimavaroja, vaatimuksia ja hyvinvointia. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

ainen/ seutu Ihmisiä, jotka joutuvat tulemaan toimeen alle 1,25 dollarilla eli noin eurolla päivässä, kutsutaan äärimmäisen köyhiksi.

ainen/ seutu Ihmisiä, jotka joutuvat tulemaan toimeen alle 1,25 dollarilla eli noin eurolla päivässä, kutsutaan äärimmäisen köyhiksi. TALOUSTUTKIMUS OY 20141229 11:28:59 TYÖ 000012172.12 TAULUKKO 41015 ss VER % Telebus vko 51A-52A/2014 Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta

Lisätiedot

ainen/ seutu Mitä teidän mielestänne Suomen kehitysapumäärärahoille pitäisi tehdä?

ainen/ seutu Mitä teidän mielestänne Suomen kehitysapumäärärahoille pitäisi tehdä? TALOUSTUTKIMUS OY 20110504 09:22:17 TYÖ 2618.11 TAULUKKO 41017 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta sinki/

Lisätiedot

Kyselytutkimus työajan käytöstä

Kyselytutkimus työajan käytöstä Kyselytutkimus työajan käytöstä Omien asioiden hoitaminen ja Internetin käyttö työajalla Markkina- ja mielipidetutkimusyritys Q-Tutkimus toteutti kesäkuussa 2013 (3.6. 17.6.2013) kyselytutkimuksen, joka

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista -tutkimus Hallituksen apteekkilinjaukset, Toukokuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista -tutkimus Hallituksen apteekkilinjaukset, Toukokuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista -tutkimus Hallituksen apteekkilinjaukset, Toukokuu 1 SFS ISO Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /1 IROResearch Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast 21.11.2013 VIIHDY TÖISSÄ. Työympäristön suunnittelun haasteet

Technopolis Business Breakfast 21.11.2013 VIIHDY TÖISSÄ. Työympäristön suunnittelun haasteet Technopolis Business Breakfast 21.11.2013 VIIHDY TÖISSÄ Työympäristön suunnittelun haasteet miten erityyppisiä työtilaratkaisuja suunnitellaan ja mitkä työskentelytiloihin liittyvät asiat edistävät työhyvinvointia

Lisätiedot

Huuto.net Koko palvelu -profiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2012

Huuto.net Koko palvelu -profiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2012 -profiili Toteutus Tulokset TNS Gallup Oy:n TNS Atlas tutkimuksesta. TNS Atlas tutkimuksen tiedonkeruu toteutetaan seuraavasti: Menetelmänä internetkysely TNS Gallup Forumissa Kohderyhmänä 5-69 vuotias

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET Yhteenveto vuosilta, ja toteutetuista kyselyistä Yleistä kyselystä Ranuan työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin kunnan palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

Keltainenporssi.fi Autot -profiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2011

Keltainenporssi.fi Autot -profiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2011 -profiili Toteutus Tulokset TNS Gallup Oy:n TNS Atlas tutkimuksesta. TNS Atlas tutkimuksen tiedonkeruu toteutetaan seuraavasti: Menetelmänä internetkysely TNS Gallup Forumissa Kohderyhmänä 1-69 vuotias

Lisätiedot

Virheelliset takuuuskomukset pysyvät tiukassa

Virheelliset takuuuskomukset pysyvät tiukassa Virheelliset takuuuskomukset pysyvät tiukassa Suomalaisautoilijoiden käsityksiä autohuollon ja varaosien vaikutuksista auton takuuseen Tutkimusraportti 30.9.2015 Tulostiivistelmä Joka kolmas suomalaisautoilija

Lisätiedot

Henkilöauton käyttöä on vähennetty

Henkilöauton käyttöä on vähennetty TALOUSTUTKIMUS OY 20080516 08:15:12 TYÖ 9187.00 TAULUKKO 20020 ca VER % Omnibus toukokuu I 2008 Kaikki Sukupuoli Ikäryhmä Talous on Talouden bruttotulot Ilmastonmuutos nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-64

Lisätiedot

REILU KAUPPA RY BRÄNDITUTKIMUS 2015. Tutkimusraportti 26.11. 2015 Merja Lintunen

REILU KAUPPA RY BRÄNDITUTKIMUS 2015. Tutkimusraportti 26.11. 2015 Merja Lintunen REILU KAUPPA RY BRÄNDITUTKIMUS 01 Tutkimusraportti 6.11. 01 Merja Lintunen TUTKIMUKSEN TOTEUTUS REILUN KAUPAN BRÄNDI- JA KAMPANJATUTKIMUS 014 Tutkimuslaitos Taloustutkimus Oy Tutkimuslaitoksen yhteyshenkilöt

Lisätiedot

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista Syyskuu 2015 TNS Tutkimuksen toteuttaminen TNS Gallup Oy kartoitti Greenpeacin toimeksiannosta tällä kyselyllä helsinkiläisten

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

1 18.2.2008 T-8624+9180 rw, Internetpaneel + Omnobusi tammikuu 2008 KUULE OY

1 18.2.2008 T-8624+9180 rw, Internetpaneel + Omnobusi tammikuu 2008 KUULE OY 1 18.2.2008 T-8624+9180 rw, Internetpaneel + Omnobusi tammikuu 2008 KUULE OY Terveystutkimus Taloustutkimus 2008 Johdanto Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän tutkimuksen Kuule Oy:n toimeksiantona. Tutkimuksen

Lisätiedot

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 IKÄ % 18 24 9 25-34 35-44 26 45-54 30 55-60 13 Yli 60 7 ASEMA % Työntekijä 23 Alempi toimihenkilö 13 Ylempi toimihenkilö 31 Johtava asema 6 Opiskelija 9 Perhe-/opinto-/vuorotteluvapaalla

Lisätiedot

Kokemukset tuulivoimaloista

Kokemukset tuulivoimaloista Kokemukset tuulivoimaloista Haastattelututkimus Iin Olhavassa Maija Suokas, Johanna Varjo, Valtteri Hongisto Työterveyslaitos, Turku Tulosten julkistaminen 15.9.2015 verkossa Tämä esitys on vapaasti nähtävissä

Lisätiedot

Puolueet vasemmisto oikeisto ja arvoliberaali konservatiivi - janoilla

Puolueet vasemmisto oikeisto ja arvoliberaali konservatiivi - janoilla Julkaistavissa.. klo. Puolueet vasemmisto oikeisto ja arvoliberaali konservatiivi - janoilla Suomalaisista noin neljännes ( %) sijoittaa itsensä enemmän tai vähemmän vasemmistoon ja noin kolmannes ( %)

Lisätiedot

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Raportti Tutkimusraportti 3.2.2010 23.3.2010 TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimusjohtaja Tutkija Suvi Kovero Mikko Kesä Innolink Research Oy Oy. 2009-2010 2010 Perustiedot

Lisätiedot

Palveluseteliä ja julkisten palveluiden tuottajan valitsemista koskeva kansalaistutkimus

Palveluseteliä ja julkisten palveluiden tuottajan valitsemista koskeva kansalaistutkimus Palveluseteliä ja julkisten palveluiden tuottajan valitsemista koskeva kansalaistutkimus TNS 014 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta.

Lisätiedot

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI YRITTÄJIEN HYVINVOINTI Yrittäjien työhyvinvointikysely 2013 tulokset 4.9.2013 Kati Huoponen, Mari Merilampi ja Jouni Vatanen TAUSTAA Kysely lähetettiin yli 10 000:lle Ilmarisen yrittäjäasiakkaalle Kyselyyn

Lisätiedot