Savuttomuuskysely 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Savuttomuuskysely 2011"

Transkriptio

1 Savuttomuuskysely 2011 Savuttomuuskysely 2011 Savuton pääkaupunkiseutu -hanke & Suomen ASH ry

2 Savuttomuuskysely 2011 Savuttomuuskysely 2011 Taloustutkimus Oy Katja Mikkonen Marjut Naapuri /

3 Savuttomuuskysely 2011 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 4 Keskeiset tulokset 6 Vastaajajoukon taustatiedot 8 Savuttomuuskysely 2011 Tupakointi ja tupakoinnin lopettaminen 0 Nuuskaaminen 5 Keskustelut tupakoinnin lopettamisesta 7 Tuen riittävyys 44 Mistä saanut tukea 46 Minkälaista tukea toivoo 49 Savuttomuuteen liittyvät väitteet ja savuttomuuden edistäminen Helsinki 50 Espoo/Kauniainen 60 Vantaa 70 Yhteenveto 80 Toiveet ja ideat savuttomuuden lisäämiseksi ja edistämiseksi T-1277, KMi/mn

4 Savuttomuuskysely 2011 JOHDANTO 1(2) Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Savuton pääkaupunkiseutu - hankkeen ja Suomen ASH ry:n toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa savuttomuuteen liittyviä eri asioita ja mielipiteitä. Lisäksi selvitettiin tupakointitottumuksia ja nuuskan käyttöä. Tutkimuksen kohderyhmänä oli vuotiaat suomalaiset pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa). Kaupungit Tavoitevastaajamäärät Toteutuneet vastaajamäärät Helsinki Espoo/Kauniainen * Vantaa Yhteensä *Alun perin tavoitteena oli saada Kauniaisista n=200, mutta paneelissa on heitä vain samassa suhteessa kuin väestössä keskimäärin. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin Taloustutkimuksen Internet-paneelissa välisenä aikana. Kutsuja lähetettiin yhteensä 7255 henkilölle. Tutkimukseen vastasi 2791 henkilöä (vastausprosentti 8 ). Kysymyskohtaisesti tulosten tilastollinen virhemarginaali on 95 luottamusvälillä ± 1, T-1277, KMi/mn

5 Savuttomuuskysely 2011 JOHDANTO 2(2) Tietojen käsittely: Atk-tulostus on tehty Taloustutkimuksen laitteistoilla ja ohjelmistoilla. Tulokset on painotettu Tilastokeskuksen viimeisimpien käytössä olevien väestötietojen perusteella vastaamaan todellista vuotiasta väestön jakaumaa vastaajien sukupuolen, iän ja asuinkaupungin mukaan. Kuvissa olevia n-lukuja ei ole painotettu. Taloustutkimus käsittelee aina kaikkia tutkimuksiin liittyviä, sekä asiakkailta saatuja että tutkimuksen yhteydessä syntyneitä, tietoja ehdottoman luottamuksellisina. Kenttätyön validointi: Kenttätyön validoinnin tarkoituksena on varmistaa, että kenttätyöntekijöiden suorittama tiedonkeruu on suoritettu projektiohjeiden mukaisesti sisältäen tutkimuslomakkeiden ja yleisten vaatimusten seuraamisen. Taloustutkimuksessa on kirjattu tarkat menettelyohjeet validoinnin toteuttamisesta eri tiedonkeruumenetelmien kohdalla. Validointeja seurataan sekä projekti- että haastattelijakohtaisesti. Haastattelemalla tehdystä tiedonkeruusta 10 :a uudelleen kontaktoidaan pääsääntöisesti puhelimitse ja/tai sähköisesti laadun varmistamiseksi. Haastatteluja voidaan tarkkailla myös kuuntelemalla 5 :a haastatteluista vähintään 75 :sesti. Muissa menetelmissä käytetään tietotallenteiden tarkastusta ja/tai valvontaa. SGS Fimko on myöntänyt Taloustutkimukselle sekä ISO 9001:2008 että ISO laatusertifikaatit, ja tämän projektin kaikki vaiheet on toteutettu näiden standardien sekä Suomen lakien mukaisesti. Taloustutkimus on sitoutunut noudattamaan ESOMARin ja Kansainvälisen Kauppakamarin yhdessä julkaisemia tutkimusalan kansainvälisiä perussääntöjä T-1277, KMi/mn

6 Savuttomuuskysely 2011 Keskeiset tulokset 1(2) Kolme neljästä (78 ) pääkaupunkiseudulla asuvista vuotiaista ei tupakoi. Osa (14 ) on tupakoinut aiemmin säännöllisesti. Heistä valtaosa (55 ) lopettanut tupakoinnin yli 5 vuotta sitten. Hieman yli viidennes tupakoi. Vantaalla asuvat tupakoivat hieman Helsingissä, Espoossa ja Kauniaisissa asuvia enemmän. Hyvin harva ( ) käyttää nuuskaa. Espoossa ja Kauniaisissa nuuskaaminen on suosittua ylioppilaiden tai lukion käyneiden keskuudessa. Hyvin monen tupakoivan tai tupakoinnin lopettaneen kanssa on keskusteltu tupakoinnin lopettamisesta. Useimmin tupakoinnin lopettamisesta on keskusteltu läheisten, kavereiden, tuttavien tai ystävien kanssa. Jonkin verran (1 ) keskustelua aiheesta on käyty myös terveydenhuollon ammattilaisten kanssa työterveyshuollossa. Etenkin Vantaalla asuvat ovat selvästi muiden kaupunkien asukkaita useammin keskustelleet asiasta työterveyshuollossa. Suurin osa ei ole mielestään tarvinnut tukea tupakoinnin lopettamiseen tai on saanut sitä sopivasti. Joka viides ei ole saanut tukea. Harva (12 ) kokee saaneensa tukea liian vähän. Eri tukimuodoista eniten apua on ollut nikotiinikorvaushoidosta. Osaa on auttanut reseptilääkkeet tai ammattilaisen vetämä ryhmä T-1277, KMi/mn

7 Savuttomuuskysely 2011 Keskeiset tulokset 2(2) Pääkaupunkilaiset ovat hyvin samaa mieltä siitä, että oma asuinkaupunki on savuton, sen tilat ja tilaisuudet ovat savuttomia sekä kaupungissa panostetaan lasten ja nuorten tupakoimattomuuden edistämiseen. Yksimielisyys näkyy myös, kun kyse on kaupungin työntekijöiden tupakointiin käyttämästä työajasta. Myös lapsia ja nuoria koskevissa asioissa pääkaupunkiseudun asukkaat ovat myös yksimielisiä. Lasten ja nuorten tupakoimattomuuden tukeminen on myös kotien, koulun ja nuorisotyöntekijöiden tehtävä. Lapsia ja nuoria ei saa altistaa tupakansavulle ja heidän parissaan työskentelevät eivät saa tupakoida heidän läsnä ollessaan ja tupakoinnin aloittamisen ehkäisy kannattaa aloittaa jo kouluiässä. Nuorille on tarjolla riittävästi tukipalveluja tupakoinnin lopettamiseen jakaa mielipiteitä pääkaupungin asukkaiden keskuudessa. Moni ei osaa ottaa siihen kantaa tai suhtautuu asiaan neutraalisti. Yleisimmin savuttomuutta haluttaisiin edistää siten, että julkisten rakennusten ovien edessä ei tupakoitaisi. Valtaosa helsinkiläisistä, espoolaisista ja kauniaislaisista ehdottaa myös tupakoinnin kieltämistä katetuilla joukkoliikennepysäkeillä. Vantaalaiset haluaisivat tuoda voimakkaammin esille kaupungin savuttomuutta T-1277, KMi/mn

8 Savuttomuuskysely 2011 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT Suoraan Internetpaneelista saatiin vastaajista seuraavat taustatiedot: Sukupuoli Ikäryhmä Koulutus Ammatti/asema Talouden rakenne (yksinäistalous, lapseton pari, muu aikuistalous, lapsitalous) Kotona asuvien lasten ikäryhmä Talouden henkilömäärä Talouden bruttotulot vuodessa Asuinkaupunki (Helsinki, Espoo/Kauniainen, Vantaa) Asunnon tyyppi (omakoti-, rivi-/paritalo vai kerrostalo) T-1277, KMi/mn

9 Vastaajien taustatiedot 1(5) Kaikki vastaajat, n=2791 (N= ) Sukupuoli: Mies 49 Nainen 51 Ikäryhmä: vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta Lokakuu 2011 Savuttomuuskysely

10 Vastaajien taustatiedot 2(5) Kaikki vastaajat, n=2791 (N= ) Koulutus Perus-/kansakoulu 8 Ammatti-, tekninen-/kauppakoulu 12 Ylioppilas/lukio 21 Opisto ammattikorkeakoulu yliopisto/korkeakoulu 1 Ammatti/asema Yrittäjä Johtava asema Muu ylempi toimihenkilö, asiantuntija Toimihenkilö Työntekijä Maanviljelijä Opiskelija, koululainen Eläkeläinen kotiäiti/-isä työtön Lokakuu 2011 T-1277 Savuttomuuskysely 2011

11 Vastaajien taustatiedot (5) Talouden rakenne Kaikki vastaajat,, n=2791 (N= ) Yksinäistalous (yksi aikuinen eli sinkkutalous) Lapseton pari Muu aikuistalous (vain yli 18-vuotiaita) 14 Talous, jossa alle 18-vuotiaita lapsia (lapsitalous) 1 Kotona asuvat lapset 0-2 vuotta - 6 vuotta vuotta vuotta vuotta 8 8 ei alle 18-vuotiaita lapsia kotona Lokakuu 2011 T-1277 Savuttomuuskysely 2011

12 Vastaajien taustatiedot 4(5) Kaikki vastaajat, n=2791 (N= ) Talouden henkilömäärä 1 henkilö 28 2 henkilöä 7 henkilöä 4 henkilöä henkilöä 4 6 tai useampi henkilöä 1 Talouden Bruttotulot Alle euroa/v euroa/v euroa/v euroa/v euroa/v euroa/v euroa/v euroa/v euroa/v Yli euroa/v En halua vastata Lokakuu 2011 T-1277 Savuttomuuskysely 2011

13 Vastaajien taustatiedot 5(5) Kaikki vastaajat, n=2791 (N= ) Helsinki 57 Espoo 2 Vantaa 19 Kauniainen 1 Asunnon tyyppi kerrostalo 67 rivi-/paritalo 22 omakotitalo Lokakuu 2011 T-1277 Savuttomuuskysely 2011

14 Savuttomuuskysely 2011 Kaupunkien asukkaiden taustatiedot Helsinki Espoo/Kauniainen Vantaa

15 Helsingissä asuvien taustatiedot 1(5) Kaikki vastaajat, n=1686 (N= ) Sukupuoli: Mies 48 Nainen 52 Ikäryhmä: vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta Lokakuu 2011 T-1277 Savuttomuuskysely 2011

16 Helsingissä asuvien taustatiedot 2(5) Kaikki vastaajat, n=1686 (N= ) Koulutus Perus-/kansakoulu Ammatti-, tekninen-/kauppakoulu Ylioppilas/lukio Opisto ammattikorkeakoulu yliopisto/korkeakoulu Ammatti/asema Yrittäjä Johtava asema Muu ylempi toimihenkilö, asiantuntija Toimihenkilö Työntekijä Maanviljelijä Opiskelija, koululainen Eläkeläinen kotiäiti/-isä työtön Lokakuu 2011 T-1277 Savuttomuuskysely 2011

17 Helsingissä asuvien taustatiedot (5) Talouden rakenne Kaikki vastaajat, n=1686 (N= ) Yksinäistalous (yksi aikuinen eli sinkkutalous) 2 Lapseton pari 28 Muu aikuistalous (vain yli 18-vuotiaita) 14 Talous, jossa alle 18-vuotiaita lapsia (lapsitalous) 26 Kotona asuvat lapset 0-2 vuotta - 6 vuotta vuotta vuotta vuotta 7 7 ei alle 18-vuotiaita lapsia kotona Lokakuu 2011 T-1277 Savuttomuuskysely 2011

18 Helsingissä asuvien taustatiedot 4(5) Kaikki vastaajat, n=1686 (N= ) Talouden henkilömäärä 1 henkilö 2 henkilöä henkilöä 4 henkilöä 5 henkilöä 6 tai useampi henkilöä Talouden Bruttotulot Alle euroa/v euroa/v euroa/v euroa/v euroa/v euroa/v euroa/v euroa/v euroa/v Yli euroa/v En halua vastata Lokakuu 2011 T-1277 Savuttomuuskysely 2011

19 Helsingissä asuvien taustatiedot 5(5) Kaikki vastaajat, n=1686 (N= ) Asunnon tyyppi kerrostalo 78 rivi-/paritalo 16 omakotitalo Lokakuu 2011 T-1277 Savuttomuuskysely 2011

20 Espoossa ja Kauniaisissa asuvien taustatiedot 1(5) Kaikki vastaajat, n=600 (N=17 00) Sukupuoli: Mies 50 Nainen 50 Ikäryhmä: vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta Lokakuu 2011 T-1277 Savuttomuuskysely 2011

21 Espoossa ja Kauniaisissa asuvien taustatiedot 2(5) Kaikki vastaajat, n=600 (N=17 00) Koulutus Perus-/kansakoulu Ammatti-, tekninen-/kauppakoulu Ylioppilas/lukio Opisto ammattikorkeakoulu yliopisto/korkeakoulu Ammatti/asema Yrittäjä Johtava asema Muu ylempi toimihenkilö, asiantuntija Toimihenkilö Työntekijä Maanviljelijä Opiskelija, koululainen Eläkeläinen kotiäiti/-isä työtön Lokakuu 2011 T-1277 Savuttomuuskysely 2011

22 Espoossa ja Kauniaisissa asuvien taustatiedot (5) Talouden rakenne Kaikki vastaajat, n=600 (N=17 00) Yksinäistalous (yksi aikuinen eli sinkkutalous) 22 Lapseton pari 27 Muu aikuistalous (vain yli 18-vuotiaita) 1 Talous, jossa alle 18-vuotiaita lapsia (lapsitalous) 8 Kotona asuvat lapset 0-2 vuotta 12-6 vuotta vuotta vuotta vuotta 10 ei alle 18-vuotiaita lapsia kotona Lokakuu 2011 T-1277 Savuttomuuskysely 2011

23 Espoossa ja Kauniaisissa asuvien taustatiedot 4(5) Kaikki vastaajat, n=600 (N=17 00) Talouden henkilömäärä 1 henkilö 2 henkilöä henkilöä 4 henkilöä 5 henkilöä 6 tai useampi henkilöä Talouden Bruttotulot Alle euroa/v euroa/v euroa/v euroa/v euroa/v euroa/v euroa/v euroa/v euroa/v Yli euroa/v En halua vastata Lokakuu 2011 T-1277 Savuttomuuskysely 2011

24 Espoossa ja Kauniaisissa asuvien taustatiedot 5(5) Kaikki vastaajat, n=600 (N=17 00) Asunnon tyyppi kerrostalo 54 rivi-/paritalo 1 omakotitalo Lokakuu 2011 T-1277 Savuttomuuskysely 2011

25 Vantaalla asuvien taustatiedot 1(5) Kaikki vastaajat, n=505 (N=16 800) Sukupuoli: Mies 50 Nainen 50 Ikäryhmä: vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta Lokakuu 2011 T-1277 Savuttomuuskysely 2011

26 Vantaalla asuvien taustatiedot 2(5) Kaikki vastaajat, n=505 (N=16 800) Koulutus Perus-/kansakoulu Ammatti-, tekninen-/kauppakoulu Ylioppilas/lukio Opisto ammattikorkeakoulu yliopisto/korkeakoulu Ammatti/asema Yrittäjä Johtava asema Muu ylempi toimihenkilö, asiantuntija Toimihenkilö Työntekijä Maanviljelijä Opiskelija, koululainen Eläkeläinen kotiäiti/-isä työtön Lokakuu 2011 T-1277 Savuttomuuskysely 2011

27 Talouden rakenne Vantaalla asuvien taustatiedot (5) Kaikki vastaajat, n=505 (N=16 800) Yksinäistalous (yksi aikuinen eli sinkkutalous) Lapseton pari 2 2 Muu aikuistalous (vain yli 18-vuotiaita) 15 Talous, jossa alle 18-vuotiaita lapsia (lapsitalous) 9 Kotona asuvat lapset 0-2 vuotta - 6 vuotta 7-12 vuotta 1-15 vuotta vuotta ei alle 18-vuotiaita lapsia kotona Lokakuu 2011 T-1277 Savuttomuuskysely 2011

28 Vantaalla asuvien taustatiedot 4(5) Kaikki vastaajat, n=505 (N=16 800) Talouden henkilömäärä 1 henkilö 2 henkilöä henkilöä 4 henkilöä 5 henkilöä 6 tai useampi henkilöä Talouden Bruttotulot Alle euroa/v euroa/v euroa/v euroa/v euroa/v euroa/v euroa/v euroa/v euroa/v Yli euroa/v En halua vastata Lokakuu 2011 T-1277 Savuttomuuskysely 2011

29 Vantaalla asuvien taustatiedot 5(5) Kaikki vastaajat, n=505 (N=16 800) Asunnon tyyppi kerrostalo 49 rivi-/paritalo 28 omakotitalo Lokakuu 2011 T-1277 Savuttomuuskysely 2011

30 Savuttomuuskysely 2011 Tupakointi, nuuskaaminen ja tuen saanti

31 Savuttomuuskysely 2011 Tupakointi Kaikilta vastaajilta (n=2791) kysyttiin: Tupakoitko nykyisin (savukkeita, sikareita tai piippua)? Kyllä, päivittäin Kyllä, satunnaisesti En tällä hetkellä, mutta olen aiemmin tupakoinut säännöllisesti En tupakoi Hieman yli viidennes (22 ) pääkaupunkiseudun asukkaista tupakoi. Osa (14 ) kertoo aiemmin tupakoineensa säännöllisesti. Suurin osa ei kuitenkaan tupakoi. Tupakoivien profiilissa korostuu vuotiaat ja alempi koulutustausta. Vantaalla asuvat tupakoivat hieman muiden kaupunkien asukkaita useammin. 1 T-1277, KMi/mn

32 Tupakoiko nykyisin (savukkeita, sikareita tai piippua) Kyllä, päivittäin Kyllä, satunnaisesti En tällä hetkellä, mutta olen aiemmin tupakoinut säännöllisesti En tupakoi Kaikki vastaajat Helsinki (n=1686) Espoo/Kauniainen (n=600) Vantaa (n=505) Mies (n=1076) Nainen (n=1715) (n=115) (n=478) (n=65) (n=798) (n=747) Perus-/kansakoulu (n=174) Ammatti-, tekninen-/kauppakoulu (n=6) Ylioppilas/lukio (n=40) Opisto (n=57) Ammattikorkeakoulu (n=5) Yliopisto/korkeakoulu (n=94) Lokakuu 2011 T-1277 Savuttomuuskysely

33 Savuttomuuskysely 2011 Tupakoinnin lopettaminen Niiltä, jotka eivät tupakoi, mutta ovat aiemmin tupakoineet (n=440) kysyttiin: Milloin olet lopettanut tupakoinnin? vuoden sisällä 1-5 vuotta sitten yli 5 vuotta sitten Tupakoinnin lopettamisesta on monella kulunut jo melko pitkä aika. Yli puolet (55 ) on lopettanut tupakoinnin yli 5 vuotta sitten ja reilu neljännes (29 ) 1 5 vuotta sitten. Espoossa ja Kauniaisissa on enemmän niitä, jotka ovat lopettaneet tupakoinnin yli 5 vuotta sitten. Mitä nuoremmasta henkilöstä on kyse, sitä useammin tupakoinnista on luovuttu vuoden sisällä tai 1 5 vuotta sitten. T-1277, KMi/mn

34 Milloin lopettanut tupakoinnin Ei tupakoi tällä hetkellä, mutta tupakoinut aiemmin n=440 vuoden sisällä 1-5 vuotta sitten yli 5 vuotta sitten Kaikki vastaajat (n=440) Helsinki (n=266) Espoo/Kauniainen (n=98) Vantaa (n=76) Mies (n=188) Nainen (n=252) (n=65) (n=110) (n=12) (n=142) Lokakuu 2011 T-1277 Savuttomuuskysely

35 Savuttomuuskysely 2011 Nuuskaaminen Kaikilta vastaajilta (n=2791) kysyttiin: Entä, nuuskaatko? Kyllä, päivittäin Kyllä, satunnaisesti En tällä hetkellä, mutta olen aiemmin nuuskannut säännöllisesti En nuuskaa Erittäin harva ( ) nuuskaa. Nuuskaajien profiilissa korostuu miehet, 25-4-vuotiaat tai ylioppilaat/lukion käyneet henkilöt. Espoossa ja Kauniaisissa nuuskaaminen on suosittua ylioppilaiden tai lukion käyneiden keskuudessa (heistä 8 käyttää nuuskaa). 5 T-1277, KMi/mn

36 Nuuskan käyttö Kyllä, päivittäin Kyllä, satunnaisesti Ei nuuskaa, aiemmin nuuskannut säännöllisesti Ei nuuskaa Kaikki vastaajat (n=2791) Helsinki (n=1686) Espoo/Kauniainen (n=600) Vantaa (n=505) Mies Nainen vuotta 25-4-vuotta 5-44-vuotta vuotta vuotta huom. Perus-/kansakoulu Ammatti-, tekninen-/kauppakoulu Ylioppilas/lukio Opisto ammattikorkeakoulu yliopisto/korkeakoulu Tupakoi päivittäin/satunnaisesti Ei tupakoi tällä hetkellä, tupakoinut aiemmin Ei tupakoi Lokakuu 2011 T-1277 Savuttomuuskysely

37 Savuttomuuskysely 2011 Keskustelut tupakoinnin lopettamisesta Tupakoivilta/vuoden sisällä tupakoinnin lopettaneilta kysyttiin: Onko kukaan keskustellut kanssasi tupakointisi lopettamisesta viimeisen 12 kuukauden aikana? Kyllä Ei Tupakonnin 1-5 sitten lopettaneilta (n=12) kysyttiin: Muistatko, keskusteliko kukaan kanssasi tupakoinnin lopettamisesta niihin aikoihin, kun tupakoit tai harkitsit tupakoinnin lopettamista? Kyllä Ei Huolimatta siitä, tupakoiko vai onko lopettanut sen - valtaosa on keskustellut tupakoinnin lopettamisesta jonkun kanssa. Vuoden sisällä lopettaneista lähes kaikki (85 ) on keskustellut asiasta jonkun kanssa. 7 T-1277, KMi/mn

38 Onko kukaan keskustellut kanssasi tupakointisi lopettamisesta viimeisen 12 kuukauden aikana n=tupakoi nykyisin Kyllä Ei Kaikki vastaajat (n=588) Helsinki (n=66) Espoo/Kauniainen (n=116) Vantaa (n=106) Mies (n=257) Nainen (n=1) (n=26) (n=10) (n=124) (n=185) (n=150) Lokakuu 2011 T-1277 Savuttomuuskysely

39 Onko kukaan keskustellut kanssasi tupakointisi lopettamisesta viimeisen 12 kuukauden aikana n=lopettanut tupakoinnin vuoden sisällä Kyllä Ei Kaikki vastaajat (n=57) Helsinki (n=) Espoo/Kauniainen (n=1) Vantaa (n=11) Mies (n=24) Nainen (n=) (n=) (n=24) Lokakuu 2011 T-1277 Savuttomuuskysely

40 Keskusteliko jonkun kanssa tupakoinnin lopettamisesta silloin kun tupakoi tai harkitsi tupakoinnin lopettamista n=lopettanut tupakoinnin 1-5 vuotta sitten Kyllä Ei Kaikki vastaajat (n=12) 5 47 Helsinki (n=81) Espoo/Kauniainen (n=21) Vantaa (n=21) Mies (n=48) 57 4 Nainen (n=75) (n=27) (n=5) (n=6) (n=25) March 26, 2009 Taloustutkimus Oy, Company presentation

41 Savuttomuuskysely 2011 Kenen kanssa keskustellut lopettamisesta Niiltä, jotka keskustelleet tupakoinnin lopettamisesta (n=447) kysyttiin: Kuka on keskustellut? läheinen kaverit/tuttavat/ystävät terveydenhuollon ammattilainen apteekissa terveydenhuollon ammattilainen kouluterveydenhuollossa terveydenhuollon ammattilainen lastenneuvolassa terveydenhuollon ammattilainen opiskeluterveydenhuollossa terveydenhuollon ammattilainen sairaalassa terveydenhuollon ammattilainen terveysasemalla terveydenhuollon ammattilainen terveyskeskuksen hammashuollossa terveydenhuollon ammattilainen työterveyshuollossa terveydenhuollon ammattilainen yksityisellä hammaslääkärillä terveydenhuollon ammattilainen yksityisellä lääkäriasemalla terveydenhuollon ammattilainen äitiysneuvolassa joku muu, kuka? Useimmin keskustelu on käyty läheisten, kavereiden, tuttavien tai ystävien kanssa. Osan (1 ) keskustelukumppanina on ollut terveydenhuollon ammattilainen työterveyshuollossa. Kaupungeittain tarkasteltuna etenkin vantaalaiset ovat keskustelleet tupakoinnin lopettamisesta muita useammin myös työterveyshuollossa. Espoossa ja Kauniaisissa asuvat puolestaan ovat muita useammin keskustelleet asiasta yksityisellä lääkäriasemalla. 41 T-1277, KMi/mn

42 Kenen kanssa on keskustellut tupakoinnin lopettamisesta Keskustellut tupakoinnin lopettamisesta (viimeisen 12 kk:n aikana/niihin aikoihin kun tupakoi/harkitsi lopettamista), n=447 kaverit/tuttavat/ystävät läheinen terveydenhuollon ammattilainen työterveyshuollossa 1 terveydenhuollon ammattilainen terveysasemalla 11 terveydenhuollon ammattilainen terveyskeskuksen hammashuollossa terveydenhuollon ammattilainen sairaalassa terveydenhuollon ammattilainen yksityisellä lääkäriasemalla terveydenhuollon ammattilainen yksityisellä hammaslääkärillä 5 terveydenhuollon ammattilainen äitiysneuvolassa terveydenhuollon ammattilainen kouluterveydenhuollossa terveydenhuollon ammattilainen apteekissa 2 2 terveydenhuollon ammattilainen opiskeluterveydenhuollossa 2 terveydenhuollon ammattilainen lastenneuvolassa 0 joku muu Lokakuu 2011 T-1277 Savuttomuuskysely

43 Kenen kanssa on keskustellut tupakoinnin lopettamisesta Keskustellut tupakoinnin lopettamisesta (viimeisen 12 kk:n aikana/niihin aikoihin kun tupakoi/harkitsi lopettamista), n=447 kaverit/tuttavat/ystävät läheinen terveydenhuollon ammattilainen työterveyshuollossa terveydenhuollon ammattilainen terveysasemalla terveydenhuollon ammattilainen terveyskeskuksen hammashuollossa terveydenhuollon ammattilainen yksityisellä hammaslääkärillä terveydenhuollon ammattilainen sairaalassa terveydenhuollon ammattilainen yksityisellä lääkäriasemalla terveydenhuollon ammattilainen kouluterveydenhuollossa terveydenhuollon ammattilainen opiskeluterveydenhuollossa terveydenhuollon ammattilainen äitiysneuvolassa terveydenhuollon ammattilainen apteekissa Helsinki (n=279) Espoo/ Kauniainen (n=81) Vantaa (n=87) terveydenhuollon ammattilainen lastenneuvolassa joku muu Lokakuu 2011 T-1277 Savuttomuuskysely

44 Savuttomuuskysely 2011 Tuen riittävyys Viimeisen 5 vuoden aikana tupakoinnin lopettaneilta (n=180) kysyttiin: Oletko saanut tukea tupakoinnin lopettamiseen mielestäsi.. Liian vähän sopivasti liikaa - en ole tarvinnut tukea Valtaenemmistö ei ole tarvinnut tukea lopettamiseen tai on saanut sitä mielestään sopivasti. Melko harva (12 ) kokee saaneensa tukea liian vähän. Liian vähän tukea kokevat saaneensa erityisesti naiset, vuotiaat, päivittäin tupakoivat, Espoossa, Kauniaisissa tai Vantaalla asuvat. 44 T-1277, KMi/mn

45 Onko saanut tukea tupakoinnin lopettamiseen... n=lopettanut tupakoinnin viimeisen 5 vuoden aikana liian vähän sopivasti liikaa en ole tarvinnut tukea Kaikki vastaajat (n=180) Helsinki (n=114) Espoo/Kauniainen (n=4) Vantaa (n=2) Mies (n=72) Nainen (n=108) (n=44) (n=51) (n=46) (n=9) Lokakuu 2011 T-1277 Savuttomuuskysely

46 Savuttomuuskysely 2011 Mistä saanut tukea Viimeisen 5 vuoden aikana tupakoinnin lopettaneilta (n=180) kysyttiin: Mistä olet saanut tai sait tukea tupakoinnin lopettamiseen? ammattilaisen vetämästä ryhmästä - Stumppi.fi-sivustolta henkilökohtaisesta neuvonnasta - jokin muu nettisivusto, mikä? nikotiinikorvaushoidosta - muualta, mistä? reseptilääkkeistä - en ole saanut tukea Stumppi -neuvontapuhelimesta - en ole tarvinnut tukea Jos saanut tukea: Mistä tukimuodosta on mielestäsi ollut eniten apua? Suurin osa (51 ) ei ole tarvinnut tukea lopettamiseen. Vain pieni osa (15 ) ei ole saanut mielestään tukea. Osa on saanut tukea nikotiinikorvaushoidoista tai reseptilääkkeistä. Tukea saaneille selvästi eniten apua on ollut nikotiinikorvaushoidosta. Melko monelle myös reseptilääkkeistä ja henkilökohtaisesta neuvonnasta on ollut apua. Taustaryhmittäin tarkasteltuna yli 55-vuotiaita on auttanut useimmin henkilökohtainen neuvonta. 46 T-1277, KMi/mn

47 Mistä saanut tukea tupakoinnin lopettamiseen Lopettanut tupakoinnin viimeisen 5 vuoden aikana, n=180 nikotiinikorvaushoidosta 21 reseptilääkkeistä 12 Stumppi.fi-sivustolta 8 henkilökohtaisesta neuvonnasta ammattilaisen vetämästä ryhmästä 0 Stumppi -neuvontapuhelimesta 0 jokin muu nettisivusto, mikä? muualta, mistä? En ole saanut tukea Muu-ryhmä: ystävät, perhe, läheiset, tuttavat, Stumppa nyt kirja, työterveyshuolto (hoitaja tai lääkäri), työkaverit, työnantaja (maksoi lopetushoidon), terveydenhoitaja, raskaus&imetysaika, savuttomuuskilpailu, lehdet, TV, nikotiinilaastari, vertaistuki, ITSE, apteekki, netti, keuhkoputkentulehdus En ole tarvinnut tukea Lokakuu 2011 T-1277 Savuttomuuskysely

48 Mistä tukimuodosta on ollut eniten apua Saanut tukea tupakoinnin lopettamiseen, n=26 nikotiinikorvaushoidosta 4 reseptilääkkeistä 21 henkilökohtaisesta neuvonnasta 15 Stumppi.fi-sivustolta 2 ammattilaisen vetämästä ryhmästä 1 Stumppi -neuvontapuhelimesta Muu, mikä 0 27 Muu-ryhmä: perhe, läheiset, ystävät, tuttavat, ITSE, Stumppa nyt kirja, hypnoosi, hammaslääkäri, nikotiinilaastari, sähkötupakka, ulkoilu ja liikunta, vertaistuki EOS Lokakuu 2011 T-1277 Savuttomuuskysely

49 Savuttomuuskysely 2011 Minkälaista tukea toivoo Kaikilta vastaajilta kysyttiin (n=2791) kysyttiin: Minkälaista tukea toivot tupakoinnin lopettamiseen terveydenhuollolta? (Avoin kysymys) Kysymyksen vastaukset on eri taustaryhmissä toimitettu Helsingin kaupungin Sosiaalivirastolle, joka tekee tämän kysymyksen vastauksista analysoinnin. 49 T-1277, KMi/mn

50 Helsinki Savuttomuuskysely 2011

51 Savuttomuuskysely 2011 Savuton kaupunki: Helsinki Helsingissä asuville kerrottiin ja heiltä (n=1686) kysyttiin: Helsinki on savuton kaupunki. Kaupunki haluaa taata kaupunkilaisille terveellisen ja turvallisen elinympäristön ja tukea kaupunkilaisten ja työntekijöidensä tupakoimattomuutta. Mitä mieltä olet seuraavista Helsinkiin ja savuttomuuteen liittyvistä väittämistä? Asteikolla 5=täysin samaa mieltä, 4=jokseenkin samaa mieltä, =en samaa enkä eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 1=täysin eri mieltä On hyvä, että Helsinki on savuton kaupunki. On hyvä, että Helsingin kaupungin tilat ovat savuttomia. On hyvä, että Helsingin kaupungin tilaisuudet ovat savuttomia. On hyvä, että Helsingin kaupungin työntekijät eivät käytä työaikaa tupakointiin. On hyvä, että Helsingissä panostetaan lasten ja nuorten tupakoimattomuuden edistämiseen. 51 T-1277, KMi/mn

52 Savuttomuuskysely 2011 Savuton kaupunki: Helsinki Helsinkiläiset ovat yksimielisiä seuraavien väittämien kanssa: täysin tai jokseenkin samaa mieltä On hyvä, että Helsingissä panostetaan lasten ja nuorten 96 tupakoimattomuuden edistämiseen. On hyvä, että Helsingin kaupungin tilat ovat savuttomia 90 On hyvä, että Helsingin kaupungin tilaisuudet ovat savuttomia 87 On hyvä, että Helsinki on savuton kaupunki 79 Enemmistön (67 ) mielestä on hyvä, että kaupungin työntekijät eivät käytä työaikaa tupakointiin. Kuitenkin muista väittämistä poiketen, tämän väittämän kanssa ollaan useimmin eri mieltä tai siihen ei oteta kantaa puolesta eikä vastaan. 52 T-1277, KMi/mn

53 Mielipiteet Helsinkiin ja savuttomuuteen liittyvistä väittämistä Helsingissä asuvat vastaajat, n=1686 5:täysin samaa mieltä 4:jokseenkin samaa mieltä :en samaa enkä eri mieltä EOS 2:jokseenkin eri mieltä 1:täysin eri mieltä Ka. On hyvä, että Helsingissä panostetaan lasten ja nuorten tupakoimattomuuden edistämiseen ,8 On hyvä, että Helsingin kaupungin tilat ovat savuttomia ,61 On hyvä, että Helsingin kaupungin tilaisuudet ovat savuttomia ,51 On hyvä, että Helsinki on savuton kaupunki ,24 On hyvä, että Helsingin kaupungin työntekijät eivät käytä työaikaa tupakointiin , Lokakuu 2011 T-1277 Savuttomuuskysely

54 Savuttomuuskysely 2011 Lapset ja nuoret: Helsinki Helsingissä asuvilta (n=1686) kysyttiin: Entä, mitä mieltä olet seuraavista lapsiin ja nuoriin liittyvistä väittämistä? Asteikolla 5=täysin samaa mieltä, 4=jokseenkin samaa mieltä, =en samaa enkä eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 1=täysin eri mieltä Lapsia ja nuoria ei saa altistaa tupakansavulle Lasten ja nuorten parissa työskentelevät eivät saa tupakoida lasten ja nuorten läsnä ollessa. Lasten ja nuorten tupakoimattomuuden tukeminen on myös kotien tehtävä. Lasten ja nuorten tupakoimattomuuden tukeminen on myös koulun tehtävä. Lasten ja nuorten tupakoimattomuuden tukeminen on myös nuorisotyöntekijöiden tehtävä. Nuorille on tarjolla riittävästi tukipalveluja tupakoinnin lopettamiseen. Tupakoinnin aloittamisen ehkäisy kannattaa aloittaa jo alakouluiässä. 54 T-1277, KMi/mn

55 Savuttomuuskysely 2011 Lapset ja nuoret: Helsinki Lapsiin ja nuoriin liittyvissä asioissa helsinkiläiset ovat hyvin yksimielisiä: Lasten ja nuorten tupakoimattomuuden tukeminen 99 on myös kotien tehtävä. Lapsia ja nuoria ei saa altistaa tupakansavulle 97 Lasten ja nuorten tupakoimattomuuden tukeminen 95 on myös koulun tehtävä. Lasten ja nuorten tupakoimattomuuden tukeminen 91 on myös nuorisotyöntekijöiden tehtävä Lasten ja nuorten parissa työskentelevät eivät saa 90 tupakoida lasten ja nuorten läsnä ollessa. Tupakoinnin aloittamisen ehkäisy kannattaa aloittaa 88 jo alakouluiässä. täysin tai jokseenkin samaa mieltä Sen sijaan Nuorille on tarjolla riittävästi tukipalveluja tupakoinnin lopettamiseen jakaa mielipiteitä. Kaksi viidestä on samaa mieltä, osa (19 ) suhtautuu asiaan neutraalisti ja reilu neljännes (29 ) ei osaa sanoa asiasta mitään. 55 T-1277, KMi/mn

Savuton pääkaupunkiseutu -hanke 2011-2013

Savuton pääkaupunkiseutu -hanke 2011-2013 Socca Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Savuton pääkaupunkiseutu -hanke 2011-2013 Socca Socca 19.1.2012 1 Taustaa Savuton pääkaupunkiseutu -hankkeen tavoitteena on edistää pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Resurssitehokkuuden kartoitus. Sitra

Resurssitehokkuuden kartoitus. Sitra Resurssitehokkuuden kartoitus Sitra Resurssitehokkuuden kartoitus Taloustutkimus Oy Katja Mikkonen 5.5.204 T-2585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 204 /KMi, mn, mv 3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Taloustutkimus

Lisätiedot

Lämpölux. Asiakastyytyväisyystutkimus. Kevät 2013

Lämpölux. Asiakastyytyväisyystutkimus. Kevät 2013 Lämpölux Asiakastyytyväisyystutkimus Kevät 2013 Lämpölux Asiakastyytyväisyys kevät 2013 11.3.2013 Juha Lemmetyinen SISÄLTÖ 3 TIIVISTELMÄ 4 JOHDANTO 5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 8 VASTAAJAJOUKON RAKENNE 9 KOKONAISTYYTYVÄISYYS

Lisätiedot

VAPPUTUTKIMUS SUOMALAISEN TYÖN LIITTO. Markus Mervola 24.5.2011. Tutkimusraportti TUTKIMUS VAPUSTA, AVAINKLUBISTA JA SUOMALAISESTA TYÖSTÄ

VAPPUTUTKIMUS SUOMALAISEN TYÖN LIITTO. Markus Mervola 24.5.2011. Tutkimusraportti TUTKIMUS VAPUSTA, AVAINKLUBISTA JA SUOMALAISESTA TYÖSTÄ VAPPUTUTKIMUS TUTKIMUS VAPUSTA, AVAINKLUBISTA JA SUOMALAISESTA TYÖSTÄ SUOMALAISEN TYÖN LIITTO Markus Mervola 24.5.2011 Tutkimusraportti JOHDANTO 1. JOHDANTO Tämän tutkimuksen avulla on pyritty selvittämään,

Lisätiedot

ASUMINEN 2014. Tutkimusraportti / Hypo / elokuu 2014

ASUMINEN 2014. Tutkimusraportti / Hypo / elokuu 2014 ASUMINEN 2014 Tutkimusraportti / Hypo / elokuu 2014 SISÄLLYS 1. Päähavainnot tutkimustuloksista 3 2. Asuminen yleisesti 8 3. Omistusasuminen 14 4. Vuokra-asuminen 24 5. Oman talouden hallinta asumiskustannusten

Lisätiedot

OMNIBUS 1000 haastateltavaa 2 kertaa kuukaudessa

OMNIBUS 1000 haastateltavaa 2 kertaa kuukaudessa toy 1971 OMNIBUS 1000 haastateltavaa 2 kertaa kuukaudessa taloustutkimus oy SUOMALAISTEN TEATTERISSA KÄYNTI Huhtikuu 2004 Suomen Teatteriliitto Jari Pajunen / Helena Fagerlund 19.5.2004 Suomen Teatteriliitto

Lisätiedot

Vantaa ja päihteet -raportti 2012. Teemana savuttomuus. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Päihdepalvelut

Vantaa ja päihteet -raportti 2012. Teemana savuttomuus. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Päihdepalvelut 2012 Teemana savuttomuus Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Päihdepalvelut Sisällys Alkusanat... 2 Johdanto... 3 Savuttomuuden edistämisen lähtökohtia... 4 Savuttomuuden edistämisen linjauksia... 4

Lisätiedot

Suomen elokuvasäätiö. Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus

Suomen elokuvasäätiö. Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus Suomen elokuvasäätiö Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus Parametra Tammikuu 2008 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ.. 3 1 JOHDANTO 4 1.1 Tutkimuksen tausta 4 1.2 Otos ja vastanneiden taustatiedot. 4 2 ELOKUVIEN

Lisätiedot

Koulutuspoliittinen jäsenkysely 2010

Koulutuspoliittinen jäsenkysely 2010 ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Taloustutkimus Oy Katja Mikkonen Marjut Naapuri 3.5.2010 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 4 Keskeiset tulokset 6 Vastaajajoukon taustatiedot 10 Viestinnän koulutustarjonta ja

Lisätiedot

Viestintäpalveluiden kuluttajatutkimus 2014

Viestintäpalveluiden kuluttajatutkimus 2014 Viestintäpalveluiden kuluttajatutkimus 201 IROResearch Oy Malminkatu 00100 HELSINKI Tel. +58 9 770 600 Y 810550-1 www.iro.fi 1 Kuvailulehti 2.6.201 Julkaisija: Viestintävirasto Asiakirjan nimi: Viestintäpalvelujen

Lisätiedot

Viestintävirasto. Suomalaiset viestintäpalveluiden kuluttajina 6.11.2009

Viestintävirasto. Suomalaiset viestintäpalveluiden kuluttajina 6.11.2009 Viestintävirasto Suomalaiset viestintäpalveluiden kuluttajina 6.11.200 Tutkimuksen taustat Tämän tutkimuksen on tehnyt IROResearch Oy Viestintäviraston toimeksiannosta Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää,

Lisätiedot

Kansalaisten käsitykset elinluovutuksesta 2015

Kansalaisten käsitykset elinluovutuksesta 2015 Kansalaisten käsitykset elinluovutuksesta 20 Yksikönjohtaja Sakari Nurmela Työnro: 220002 TNS Gallup Oy, Miestentie 9 C, 0200 Espoo Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön.

Lisätiedot

Suomalaisten asennoituminen mietojen alkoholijuomien mainontaan 2010

Suomalaisten asennoituminen mietojen alkoholijuomien mainontaan 2010 Suomalaisten asennoituminen mietojen alkoholijuomien mainontaan 2010 Tiivistelmä lehdistötiedotteen avuksi 1(2) Mainonnan Neuvottelukunnan TNS Gallupilta tilaaman tutkimuksen mukaan enemmistö suomalaisista

Lisätiedot

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN JULKAISU 1/2007 Specia Kannet: Public Design Oy Piirrokset: Miiku Lehtelä Taitto: Olli Luotonen Forssan kirjapaino 2007 ISBN 978-952-5738-00-1 ISSN 1797-1810 SPECIAN

Lisätiedot

Äidiksi ja isäksi hedelmöityshoidolla

Äidiksi ja isäksi hedelmöityshoidolla 1 Anneli Miettinen Äidiksi ja isäksi hedelmöityshoidolla Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 40/ 2011 2 2011 Anneli Miettinen ja Väestöliitto Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Kalevankatu 16 B, 1. krs.

Lisätiedot

Niina Mustonen Hanna Ollila (toim.) OPAS. Tupakatta työelämään. Savuttomuusopas ammatilliseen koulutukseen

Niina Mustonen Hanna Ollila (toim.) OPAS. Tupakatta työelämään. Savuttomuusopas ammatilliseen koulutukseen OPAS Tupakatta työelämään Niina Mustonen Hanna Ollila (toim.) Savuttomuusopas ammatilliseen koulutukseen 7 Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Taitto: Raili Silius Kansikuva: Kuvatoimisto

Lisätiedot

Tampereen yliopisto Tutkimuskeskus COMET, PRIANO-projekti. Raportti yksityisyys-kyselytutkimuksen tuloksista

Tampereen yliopisto Tutkimuskeskus COMET, PRIANO-projekti. Raportti yksityisyys-kyselytutkimuksen tuloksista Tampereen yliopisto Tutkimuskeskus COMET, PRIANO-projekti Raportti yksityisyys-kyselytutkimuksen tuloksista Esa Sirkkunen Kesäkuu 2015 1 Keskeiset tulokset tiivistetysti: Valtaosa kyselyyn vastanneista

Lisätiedot

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Loppuraportti 31.12.2010 Työterveyslaitos Minna Savinainen, Panu Oksa, Merja Perkiö-Mäkelä, Marja Viluksela SISÄLTÖ 1 TAUSTA...3 2 TAVOITTEET...5

Lisätiedot

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ!

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Tonttituotanto Maria E. Tolppanen ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! KYSELY LÄHIMETSIEN ARVOSTA Hannikaisenkatu 17 PL 233, 40101 Jyväskylä SISÄLLYS 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Sana-sol-vitamiinitutkimus Axellus Oy. Johanna Kuosmanen 17.2.2010

Sana-sol-vitamiinitutkimus Axellus Oy. Johanna Kuosmanen 17.2.2010 Sana-sol-vitamiinitutkimus Johanna Kuosmanen 17.2.21 Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tavoite 2. Tutkimuksen toteutus ja kohderyhmä 3. Vitamiini- ja kivennäisaineiden käyttö 4. Vitamiini- ja kivennäisaineiden

Lisätiedot

Anni Ritari TÖISSÄ SUOMESSA RAPORTTI PALVELUALOJEN AMMATTILIITON MAAHANMUUT- TAJAJÄSENTEN KOKEMUKSISTA

Anni Ritari TÖISSÄ SUOMESSA RAPORTTI PALVELUALOJEN AMMATTILIITON MAAHANMUUT- TAJAJÄSENTEN KOKEMUKSISTA Anni Ritari TÖISSÄ SUOMESSA RAPORTTI PALVELUALOJEN AMMATTILIITON MAAHANMUUT- TAJAJÄSENTEN KOKEMUKSISTA Töissä Suomessa Raportti Palvelualojen ammattiliiton maahanmuuttajajäsenten kokemuksista Anni Ritari

Lisätiedot

Odotuksen onnea, tupakoinnin tuskaa

Odotuksen onnea, tupakoinnin tuskaa Odotuksen onnea, tupakoinnin tuskaa Käsityksiä ja kokemuksia tupakoinnista raskauden aikana Suomen Syöpäyhdistys ry 1 ODOTUKSEN ONNEA, TUPAKOINNIN TUSKAA Kustantaja: Suomen Syöpäyhdistys ry Ulkoasu ja

Lisätiedot

Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin

Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 19 Anne Birgitta Pessi Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin RAY:n juhlavuoden kansalaiskyselyjen tulokset AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 19 Anne Birgitta Pessi Suomalaiset

Lisätiedot

SUOMEN YMPÄRISTÖ 1 2011. Omaa kotia etsimässä ASUMINEN. Nuorten asuminen 2010. Tiina Kupari (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

SUOMEN YMPÄRISTÖ 1 2011. Omaa kotia etsimässä ASUMINEN. Nuorten asuminen 2010. Tiina Kupari (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 1 2011 Omaa kotia etsimässä ASUMINEN Nuorten asuminen 2010 Tiina Kupari (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 1 2011 Omaa kotia etsimässä Nuorten asuminen 2010 Tiina Kupari (toim.)

Lisätiedot

SILMÄLASIEN KÄYTTÄJÄTUTKIMUS 2009

SILMÄLASIEN KÄYTTÄJÄTUTKIMUS 2009 SILMÄLASIEN KÄYTTÄJÄTUTKIMUS 009 Optisen Alan Tiedotuskes kus Lokakuu 009 Tiedotusvälineille.3.00 SUOMALAISET OVAT SILMÄLASIKANSAA - uusinta tutkimustietoa Enemmän kuin kaksi kolmasosaa yli 5-vuotiaista

Lisätiedot

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011 Menestyksen pelinrakentajat lukiolaisten näkemyksiä työelämästä yrittäjyydestä ja taloudesta Suomen Lukiolaisten Liitto ry Ratavartijankatu 2 B 00520 Helsinki www.lukio.fi Menes tyksen pelin- rakentajat

Lisätiedot

Lähiruokaa, kiitos! Tutkimus suomalaisten ruoka- ja maatalousasenteista

Lähiruokaa, kiitos! Tutkimus suomalaisten ruoka- ja maatalousasenteista Lähiruokaa, kiitos! mutta Tutkimus suomalaisten ruoka- ja maatalousasenteista Sisältö YHTEENVETO..................... Vahva tuki kotimaiselle ruoalle............ Kuvio......................... Kuvio..........................

Lisätiedot

INTERNET-PALVELUT IHMISELLE VAI IHMINEN INTERNET- PALVELUILLE?

INTERNET-PALVELUT IHMISELLE VAI IHMINEN INTERNET- PALVELUILLE? VANTAAN KAUPUNKI Tilasto ja tutkimus C11:2004 INTERNET-PALVELUT IHMISELLE VAI IHMINEN INTERNET- PALVELUILLE? Vantaan verkkopalveluiden kehittämiskyselyn tulokset Saara Hämäläinen VANTAAN KAUPUNKI KUVAILULEHTI

Lisätiedot

LAPSIPERHEET, IT JA TASA-ARVO

LAPSIPERHEET, IT JA TASA-ARVO LAPSIPERHEET, IT JA TASA-ARVO SISÄLLYS TIIVISTELMÄ... 2 1 JOHDANTO... 3 2. TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA TOTEUTUS... 4 2.1 Esiselvityksen taustaa... 4 2.2 Esielvityksen taustaoletukset ja tavoitteet... 5

Lisätiedot

Tivi Verkon kävijäprofiili 2013 Kuulas Research Agency 28.2.2013 Kaisa Kaitosalmi, Janne Karetie

Tivi Verkon kävijäprofiili 2013 Kuulas Research Agency 28.2.2013 Kaisa Kaitosalmi, Janne Karetie Tivi Verkon kävijäprofiili 2013 Kuulas Research Agency 2.2.2013 Kaisa Kaitosalmi, Janne Karetie Tietoviikko.fi Tutkimusraportin sisältö 1. Tutkimuksen tavoitteet ja toteuttaminen 2. Kävijäprofiili 3. Sivustolla

Lisätiedot