FUTURES FOCUS koulutus- ja kehittämispalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FUTURES FOCUS koulutus- ja kehittämispalvelut"

Transkriptio

1 FUTURES FOCUS koulutus- ja kehittämispalvelut ELLO-HANKKEEN KOTKAN TULEVAISUUSVERSTAAN RAPORTTI Timo Nurmi Marko Ahvenainen Olli Hietanen Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto

2 Kirjoittajat: Timo Nurmi, Marko Ahvenainen, Olli Hietanen Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto Yhteystiedot 2011 Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto Rehtorinpellonkatu 3, TURKU Korkeavuorenkatu 25 A 2, HELSINKI Pinninkatu 47, TAMPERE Puhelin (02) Faksi (02)

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO TULEVAISUUSPYÖRÄ: KAAKKOIS-SUOMEN LOGISTIIKKA TULEVAISUUSTAULUKKO: KAAKKOIS-SUOMEN LOGISTIIKAN KEHITTÄMINEN RYHMIEN TUOTOSTEN RAPORTOINTI JA TOIMENPIDESUOSITUKSET Taulukko 1 Ryhmien tulevaisuuspyörätehtävässä ääniä saaneet ja jatkoon valitut asiat... 6 Taulukko 2 Tulevaisuustaulukot logistiikan kehittämisestä

4 1. JOHDANTO ELLO-hankkeen tulevaisuusverstas pidettiin Kotkassa Kymenlaakson Ammattikorkeakoululla. Verstaaseen osallistui yhteensä 31 henkilöä. Osallistujaluettelo on liitteessä 1. Verstaan vetäjinä toimivat kehitysjohtaja Olli Hietanen sekä projektipäälliköt Timo Nurmi ja Marko Ahvenainen Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta. Tulevaisuusverstaassa käytetyistä menetelmistä on kerrottu liitteessä 2. Joulukuun työpaja oli ensimmäinen, kaiken kaikkiaan kolmen verstaan sarjassa, jotka Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus toteuttaa Kotkassa osana ELLOhanketta. Kotkan työpajan tarkoituksena oli osallistavan verstastyön avulla muodostaa näkemys Kymenlaakson logistiikan nykytilasta sekä määritellä logistiikan nykyistä rakennetta, palveluja, toimijoita sekä verkostoja. Verstas tuotti myös näkemyksiä maakunnan logistiikan vahvuuksista, joiden varaan vahvaa tulevaisuutta voidaan rakentaa. Verstaan ohjelma oli seuraavanlainen: Ilmoittautuminen ja kahvi 9: Alustukset ja johdatus tulevaisuustyöhön Juhani Talvela Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Kirsti Rautio Lappeenrannan Seudun yrityspalvelut Oy Markku Koskinen Kotkan Satama Oy Olli Hietanen, Marko Ahvenainen ja Timo Nurmi TY Tutu Ryhmätyö 1: Tulevaisuuspyörä - Alueellisen logistiikan nykytila 11:00-11:15 Orientoituminen Ryhmätyö 2: Tulevaisuustaulukko - Logistiikan alueellinen kehittäminen 12:15-13:00 Lounas Tuotosten esittely sekä loppukeskustelu ja kahvi 4

5 Ennen varsinaista verstastyötä kuultiin kaksi alustusta (yksi oli sairastunut) ja näiden jälkeen Timo Nurmi ohjeisti verstasväen päivän työhön. Saatavilla olevat alustukset ovat liitteessä TULEVAISUUSPYÖRÄ: KAAKKOIS-SUOMEN LOGISTIIKKA 2010 Osallistujat oli verstastyötä varten jaettu etukäteen viiteen ryhmään. Tulevaisuuspyörätehtävässä ryhmät avasivat Kaakkois-Suomen logistiikan nykytilaa 2010 sekä määrittelivät maakunnan logistiikan nykyistä rakennetta, palveluja, toimijoita, verkostoja sekä vahvuuksia. Ryhmien keskustelussa esiin nousseet avainsanat kirjoitettiin fläppipapereille tulevaisuuspyörään/ miellekarttaan (~mind map). Keskustelun lopuksi suoritettiin ryhmissä äänestys. Äänestyksessä jokaisella osallistujalla oli kolme plusääntä (+) ja kolme miinusääntä ( ). Osallistujat merkitsivät plussat omasta mielestään vahvuuksien kohdalle ja miinukset heikkouksien kohdalle. Äänestyksen avulla tulevaisuuspyörästä valittiin tärkein/tärkeimmät vahvuudet, heikkoudet tai muuten vain mielenkiintoiset asiat tulevaisuustaulukkoon jatkotyöstämistä varten. Liitteessä 4 on valokuvattuina ryhmien tekemät fläpit. Seuraavaan taulukkoon 1 on koottu ryhmien tulevaisuuspyörän keskustelussa esille nousseet + ja ääniä (plus- ja miinusäänet samanarvoisia) saaneet tulevaisuushaasteet ja asiat sekä jatkoon valituksi tullut asiakokonaisuus. 5

6 Taulukko 1 Ryhmien tulevaisuuspyörätehtävässä ääniä saaneet ja jatkoon valitut asiat RYHMÄ JA JATKOON VALITTU ASIAKOKONAISUUS Ryhmä 1: Pullonkaulat/Infra Ryhmä 2: Transito Venäjältä Ryhmä 3: Alan ylikilpailu ÄÄNIÄ SAANEET ASIAT Raideverkko (1) Satamat (1) Hamina-Kotka (2) Sijainti (5) Henkiset resurssit lkm 28 (3) Yritykset, n. 200 yritystä (2) Pullonkaulat (8) Kotka - Kouvola tie ruuhkainen Hamina-Taavetti tie Raja Tavaraliikenne Henkilöliikenne Kotkan keskusta Mussalo tie Läpäisykyky (teoreettinen) (1) Lainsäädäntö (3) Turvallisuus (1) Turvallisuus vs. joustavuus (1) Kulttuurierot (3) Rajanylitysosaaminen (1) Kotka ja Hamina satama (2) Asiakas Pietari (2) Rautatiet (3) Transito Venäjälle (2) m3 varastoja (3) Venäläiset hoitavat jo nyt kuljetuksia ja satamatoimintoja jossain määrin (2) (Paikallis)politikointi (3) Myyntiosaamisessa puutteita (2) Varaosapalvelut Venäjälle (1) Paperiteollisuus (1) Rajamuodollisuudet (1) Kielitaito venäjä, tapakultuuri (3) Epäluottamus, investoinihalukkuus (4) Ylikilpailu logistiikassa (1) Toimitusvarmuus (4) Venäläiset kilpailijat (1) Suomi on halpa vrt. Keski-Eurooppa (2) Viro, Latvia, Liettua kilpailijoita (2) Imago alkaa kärsiä lakkoilusta (1) 6

7 Ryhmä 4: Alueellisen yhteistyön tiivistäminen Ryhmä 5: Transitoliikenne Rajan kapasiteetti (3) Väylät (3) Väylämaksut (2) Hyvä infra (4) Viranomaismääräykset (2) Pietari (6) Lentoliikenne (1) potentiaali Venäjä Haaste nopeita ratkaisuja (1), tulkinnat yllättävät, myös positiivia tuloksia (1) VR:n hinnoittelutilanne (4) Korkeampi jalostusaste (1) Tieliikenne (1) Tiet eivät riittävässä kunnossa (1) Saimaan kanava (1) Alueellisen yhteistyön puute (7) Raideliikenne (5) EU- haaste (2) Investointihalukkuuden puute (5) Venäjäosaaminen (3) Satama (4) Tullin toiminta (3) Saimaan kanava (1) Metsäteollisuus raaka-aineet (3) Satamat (9) Transitoliikenne (5) Tuulimyllyt (2) Logistiikkakeskukset (2) Lappeenranta (Utti) lentorahti (2) Rajanläheisyys (2) Osaaminen (1) Tiet (2) 3. TULEVAISUUSTAULUKKO: KAAKKOIS-SUOMEN LOGISTIIKAN KEHITTÄMINEN Tulevaisuustaulukkotehtävässä pohdittiin edellisessä tehtävässä esille nousseita tulevaisuushaasteita Kaakkois-Suomen logistiikan näkökulmasta tarkastelemalla, miten valitut tulevaisuushaasteet voidaan huomioida kehittämisessä nykyhetkestä eteenpäin, tuotteissa ja palveluissa, tuotekehityksessä sekä yhteistoiminnassa ja miten 7

8 toimimalla voidaan saavuttaa kestävää sekä kilpailukykyistä liiketoimintaa Kaakkois- Suomen maakuntaan. Tässä ryhmätehtävässä osallistujat pohtivat tulevaisuustaulukon avulla em. asiaa seuraavien kysymysten kautta: Mitä? (Konkreettisia esimerkkejä ja tekoja tulevaisuuden tuotteista ja palveluista, mitä pitää tapahtua ym.), Kenelle? (Kohderyhmät, joille tuotteita ja palveluita tarjotaan, asiakkaat, yritykset ym.), Ketkä? (Keitä tarvitaan yhteistyökumppaneina mukaan, jotta asian toteuttaminen onnistuu, keiden muiden kanssa tuotteet ja palvelut tuotetaan ja mikä on näiden tahojen rooli), Miten? (Millä tavalla valittua asiaa voidaan lähteä toteuttamaan vaikka heti ym.?), Esteet/Haasteet? (Mitä asioita on olemassa, jotka estävät tai hidastavat asioiden etenemistä) sekä Ajurit? (Asiat, jotka tukevat ja helpottavat toimintaa, resurssit ym.). Seuraavaan taulukkoon 2 ovat koottu ryhmien pohdinnat asiasta. Taulukko 2 Tulevaisuustaulukot logistiikan kehittämisestä Ryhmä 1 Mitä Kenelle Ketkä Miten Esteet Ajurit Pullonkaulat/ Infra Kaakkois-Suomen tieverkon kehittäminen Bensan hakijat, logistiikkayritykset, henkilöliikenne, tavaraliikenne, matkailu, satamat, paikalliset asukkaat Poliitikot, virkamiehet (aluehallinto, ministeriö) Priorisointi nyt, tien laadun parantaminen, uusinvestointi, erilaiset rahoitusmallit, esim elinkaarimalli, EU rahoitus, tiemaksut) Rahoitus, liikenne- ja aluepolitiikka, budjetti, painopiste kuljetusmuotojen välillä, tieliikenteen ympäristöhaitat Tien kunnon parantaminen, turvallisuuden lisääminen, läpäisykyvyn lisääminen (sujuvuus), älyliikenteen kehitys Ryhmä 2 Mitä Kenelle Ketkä Miten Esteet Ajurit Transito Venäjältä Raaka-aineita ja teollisuustuotteita, matkailijat Venäläiselle viejälle ja kansainväliselle ostajalle Lakiasiaintoimistot, huolitsijat, logistiikkatoimijat, poliitikot (paikallis) Rajan pinnassa olevat yrityspuistoalueet Off-shore yhtiöpalvelut Suomessa, (Väliyhtiöt) Poliittiset WTO jäsenyys, Yhteisyritykset Ryhmä 3 Mitä Alan ylikilpailu Logistiikasta riippuvaisten yritysten kilpailukyvyn syöminen Toimitusvarmuus kärsii Teollisuus, matkailuala jne. kilpailukyky syntyy logistiikasta 8

9 Kenelle Ketkä Miten Esteet Ajurit Logistiikkapalvelujen ostajille Poliittiset päättäjät mukaan Yritykset itse Yhteistyö oppilaitosten kanssa uusia näkökulmia Poliittinen tahtotila Terve kilpailukyky pallo koulutusorganisaatioille Uudet näkökulmat, hullut ideat Ostajien ammattitaito Yritysten lyhytnäköisyys Koulutusorganisaatioiden aikataulutus, kankeus Euro kilpailukyky syntyy logistiikasta Ryhmä 4 Mitä Kenelle Ketkä Miten Esteet Ajurit Ryhmä 5 Mitä Kenelle Ketkä Miten Esteet Ajurit Alueellisen yhteistyön tiivistäminen Konkreettinen tavoite ja toimenpiteet tavoitteeseen pääsemiseksi Ulospäin esiintyminen samalla brändillä Alueen toimijat, yritykset Poliitikot, virkamiehet, yritykset, (oppilaitokset) Sopimalla vahvuuksien tuotteistamisesta Prosessoitava ja päätösten toteuttaminen. Neutraali koollekutsuja, johtajuus Nurkkakuntalaisuus (kilpailu), investointihalukkuuden puute Pietarin (Venäjän) potentiaalisuus Transitoliikenne Venäjä osaaminen Palvelukonseptit Tuo lisäarvoa Tukee venäjän liikennestrategiaa Palvelujen ostajat Logistiikkapalveluiden tuottajat, tulli ja lainsäädäntö Verkostoitumalla Koulutuksella (kieli ja kulttuuri) Markkinoinnilla Tutkimus Yhteistyö venäläisten kehitysorganisaatioiden kanssa Protektionismi (verot, luvat korruptio) EU tullimääräykset Venäjän satamakapasiteetti kasvaa Venäjän WTO jäsenyys Työpaikat ja liikenne säilyy Satamafuusio 9

10 4. RYHMIEN TUOTOSTEN RAPORTOINTI JA TOIMENPIDESUOSITUKSET Verstaan lopuksi jokainen ryhmä vuorollaan esitteli muille osallistujille ryhmässä käydyn keskustelun pääpiirteet, työskentelyyn valitut asiat sekä tulevaisuustaulukon sisällön. Ryhmien keskustelujen ja tuotosten mukaan Kaakkois-Suomen logistiikka voidaan nähdä olevan: Matkailulogistiikkaa Rajamuodollisuuksia Tapa-, kieli- ja kulttuuriosaamista Metsäteollisuutta alueella Valmistavaa teollisuutta kotimaassa Venäjän kehityksen ja kasvun ruokkimista ts. logistiikkaa Kaakkois-Suomesta Venäjälle Venäjän valmistavaa teollisuutta ts. lisääntyvässä määrin logistiikkaa Venäjältä Kaakkois-Suomeen Hyvää ja toimivaa infrastruktuuria Ympäristöasioita Kehittyvää ympäristöteollisuutta Yhteistyötä Ryhmien sanomana oli, että logistiikan lähtökohdat Kaakkois-Suomessa ovat hyvät. Alueelta löytyy kaikki aineelliset ja aineettomat peruselementit, joita tarvitaan logistiikkapalveluiden laadukkaaseen järjestämiseen maalla, raiteilla, merellä, vesistöillä ja ilmassa. Kaakkois-Suomen sijaintia voidaan pitää strategisesti hyvänä erityisesti suhteessa Venäjään, mutta myös globaalisti ajateltuna eräänlaisena solmukohtana idän ja lännen välissä erityisesti lentoliikenteen näkökulmasta. Kaakkois-Suomen alueiden tulevaisuusstrategiat tukevat logistiikan kehittämistä, infrastruktuuri on monipuolinen ja toimiva vaikka joitakin pullonkauloja löytyy esimerkiksi tieväyliin liittyen. Lappeenranta on profiloitunut lentokenttään, Hamina-Kotka satamaan ja Kouvola rautatiehen. Alueella on myös sisävesiliikennettä ja Saimaan kana- 10

11 va. Lisäksi alueelta löytyy logistiikan tutkimusta, koulutusta sekä kehitys- ja välittäjäorganisaatioita, joiden tehtävänä on edistää alan kehitystä. Ryhmät näkivät Kaakkois-Suomen logistiikassa myös ongelmia. Loppukeskustelussa nykytilan ongelmakohdiksi tunnistettiin: Nurkkakuntaisuus Logistiikan heikko osto-osaaminen Venäjäosaamisen puute Uusien asiakkuuksien heikko tunteminen (nykyinen = metsäteollisuus) Alan sisäinen ylikilpailu Toisaalta alan pienten yritysten heikko investointihalukkuus ja toisaalta alan ylikapasiteetti (esimerkiksi varastotilaa runsaasti) Alan häiriöherkkyys (lakot) Nurkkakuntaisuus ilmenee alueella turhana kilpailuna ja yhteistyön puutteena siellä, missä se olisi kaikkien näkökulmasta perusteltua. Kaakkois-Suomen kunnat ja kaupungit saisivat vähemmällä enemmän, jos ne profiloituisivat tuotteistamalla omia vahvuuksiaan mutta löytäisivät samalla yhteisen nimittäjän, jonka parissa voitaisiin tehdä rakentavaa yhteistyötä. Tuloksena olisi parhaimmillaan yhteinen brändi, jolla esiinnyttäisiin ja erottauduttaisiin ulospäin riittävän isosti. Mallia voisi ottaa esimerkiksi Lapin matkailuklusterista. Turhaa ja epätervettä kilpailua esiintyy alan sisällä myös yritysten kesken. Hyvinä aikoina investoidaan yleensä voimakkaasti, mutta hintojen laskiessa syntyy ylikapasiteettia ja kireä keskinäinen kilpailu alkaa syödä alalla itse itseään. Infrastruktuuriin, kuten teiden parantamiseen, investoimiseen olisi hyvä löytää uusia innovatiivisia toimintamalleja liittyen esimerkiksi rahoitukseen. Tässä on tärkeää miettiä myös sitä miten tarpeista viestitään asioista päättäville tahoille. Tärkeinä kehittämiskohteina nähtiin myös logistiikkapalvelujen osto-osaamisen kehittämisen, Venäjä-osaaminen ja uusien asiakkuuksien tunnistaminen. Venäjäosaamisen painopiste on muuttumassa meiltä pyydettyjen kuljetusten hoitamisesta Venäjälle siihen, että tulevaisuudessa palvellaan yhä enemmän Venäjän valmistavaa teollisuutta ja sen vientiä. Tämä luo kotimaisen teollisuuden rakennemuutoksen rinnalla 11

12 muutospainetta logistiikkaosaamiseen, joka liittyy uusien asiakkuuksien tuntemiseen. Muutoksen johtamiseen tarvitaan toimiala-, alue- ja valtionrajoja ylittäviä yhteisyrityksiä ja yhteisiä kehittämisorganisaatioita, joiden strategisena tehtävänä on auttaa esimerkiksi Venäjän teollisuutta. Maailmassa, jossa tuotanto on ripoteltu ympäri maailmaa, logistiikka on yhä tärkeämpi osa yritysten arvoprosessia ja kilpailukykyä vaikka sitä ei aina mielletä toiminnan ytimeen kuuluvaksi. Logistiikan hyödyntämistä yritysten kilpailukyvyn parantamisessa voitaisiin kehittää panostamalla osto-osaamiseen ja siihen liittyvien palvelutuotteiden innovoimiseen. Kaakkois-Suomen logistiikassa voitaisiin pureutua Venäjän logistiikkaan esimerkiksi siten, että koulutetaan venäläisiä ostamaan paremmin tai jopa koulutetaan logistiikan alan kouluttajia Venäjällä kouluttamaan venäläisiä siten, että koulutus pitää sisällään suomalaista logistiikkaa. Kaakkois-Suomen logistiikan nykytilaverstaan yhteenvetona voidaan todeta, että logistiikkaa tulisi tarkastella dynaamisena systeeminä kontekstissa. Kokonaistarkastelussa esiin nousee kaksi toisistaan poikkeavaa ja samalla tosiaan täydentävää näkökulmaa. Näkökulmat ovat i) logistiikka on varanto, joka mahdollistaa esimerkiksi tuotannontekijöiden tai ihmisten kuljettamisen, siirtämisen ja vuorovaikutuksen sekä ii) logistiikka on kilpailukykyä. Ensimmäiselle näkökulmalle on luonteenomaista määritellä logistiikka alan sisältä; omien sisäisten vahvuuksien ja heikkouksien kautta. Näkökulmassa korostuu se, mitä meillä on ja tarkastelun viitekehys on usein alueellisesti rajoittunutta. Kun logistiikkaa tarkastellaan kilpailukyvyn näkökulmasta, huomion keskiöön nousee asiakkuudet sekä se, miten ja millaista lisäarvoa logistiikalla voidaan tuottaa asiakkaan prosesseihin (fokus kontin sisältöön, kuten verstaassa todettiin). Samalla alueelliset rajat hämärtyvät ja Kaakkois-Suomesta tulee osa esimerkiksi Pietarin alueen kasvustrategiaa tai osa Venäjän valmistavaa teollisuutta palvelevaa logistiikkaa. Eräänlainen olemassa oleva arjen esimerkki näkökulmien eroista ja kuitenkin samanaikaisuudesta on Venäläisten yritysten, ja usein myös heidän asiakkaidensa, käytäntö operoida välittäjäyritysten kautta. Käytännön seuraukset kohdistuvat Kaakkois-Suomen logistiikkaan, mutta käytännön perusteita ei voida ymmärtää tarkaste- 12

13 lemalla vain Kaakkois-Suomen logistiikkaa vaan syyt tulevat alan ja alueen ulkopuolelta. Tulevaisuustarkastelussa näkökulmien välinen ero kiteytyy omistajuuteen. Jos tarkastelun viitekehykseksi otetaan kilpailukyky, ensimmäisen näkökulman käsite logistiikka varantona muuttuu ensin mahdollisiksi resursseiksi ja edelleen haluttaviksi ydinpätevyyksiksi ja ylivoimatekijöiksi asiakkaiden omiin arvoprosesseihin ja strategioihin. Tulevaisuuden mahdollisuuksien kartoittamisessa ja hyödyntämisessä näkökulmat tukevat toisiaan, mutta vaativat erilaisia toimenpiteitä ja erilaista ajattelua. 13

14 Liite 1: Verstaan osallistujaluettelo Järjestöt Kallström Riitta Kymenlaakson Liitto Järjestö 1 Wallenius Marjo Etelä-Karjalan Liitto Järjestö 1 Tutkimuslaitokset Ahvenainen Marko Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskus TY Tutu Tutkimuslaitos 1 Henttu Ville Lappeenrannan tekninen yliopisto Tutkimuslaitos 1 Hietanen Olli TY Tutu Tutkimuslaitos 1 Holmberg Kai NELI Tutkimuslaitos 1 Luukonlahti Jyrki Hämeen ammattikorkeakoulu Tutkimuslaitos 1 Muller Ekaterina Lappeenrannan teknillinen yliopisto / NORDI Tutkimuslaitos 1 Nurmi Timo TY Tutu Tutkimuslaitos 1 Nurminen Mervi NELI Tutkimuslaitos 1 Posti Antti Merikotka / Meriturvallisuuden ja liikenteen tutkimuskeskus Tutkimuslaitos 1 Roslund Marianne Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Tutkimuslaitos 1 Stenman Kari Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Tutkimuslaitos 1 Talvela Juhani Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Tutkimuslaitos 1 Julkinen sektori Erävala Matti Kotkan kaupunki Kunta 1 Holopainen Harri A. Cursor Oy Yritys 1 Kiviniemi Isto Kouvola Innovation Oy Yritys 1

15 Kukkola Petteri Kaakkois-Suomen ELY-keskus, liikenne- ja infrastruktuuri- vastuualue Viranomainen 1 Lihavainen Lauri Imatran kaupunki Kunta 1 Yritykset Horto Mikko RAMSE Consulting Oy Yritys 1 Koskinen Markku Kotkan Satama Oy Yritys 1 Laitinen Olli-Pekka Cargo Masters Group Yritys 1 Lajunen Pentti Visi Oy Yritys 1 Lankinen Kimmo North European Oil Trade Oy Yritys 1 Mattila Tapio Steveco Oy Yritys 1 Paananen Juha-Pekka Lappeenranta International Airport Oy Yritys 1 Porali Jukka "Nurminen Cargo" Yritys 1 Saikkonen Eero CHS Logistics Yritys 1 Sievers Tommi Haminan Satama Oy Yritys 1 Sirola-Myllylä Nanna Kotkan Satama Oy Yritys 1 Soisalo Timo DHL Freight Finland Oy Yritys 1 Yhteensä 31 henkilöä 15

16 Liite 2: Hieman tulevaisuusmenetelmistä Tulevaisuusverstas on eri toimijoita laaja-alaisesti ja monipuolisesti osallistava tulevaisuuden tekemisen väline. Verstastyöskentelyssä voidaan tekijöistä, tavoitteista ja sisällöistä riippuen hyödyntää hyvinkin erilaisia ryhmätyömenetelmiä verstaiden rakenteelle on kuitenkin yleisesti ominaista se, että verstas jakaantuu sisällöllisesti (Nurmela 2003): valmisteluvaiheeseen, joka tapahtuu ennen verstasta ongelmavaiheeseen, jossa määritellään käsiteltävä ongelma ja lähtötilanne mielikuvitusvaiheeseen, jossa etsitään vaihtoehtoisia ratkaisuja todellistamisvaiheeseen, jossa etsitään konkreettisia toimenpiteitä jälkitoimenpiteisiin, jotka tapahtuvat verstaan jälkeen Tulevaisuuspyörä on nk. mind map menetelmä, jossa käsiteltävänä oleva teema esimerkiksi ubiikkiliiketoiminnan tulevaisuus puretaan kerros kerrokselta osiinsa. Tulevaisuuspyörä on alun perin Jerome Glennin 1970-luvulla kehittämä strukturoitu, aivoriihityyppinen menetelmä, jossa etsitään paperille piirretyn pyörän ja siitä eteenpäin johtavien nuolien avulla esimerkiksi jonkin tärkeän trendin, tapahtuman, päätöksen tai heikon signaalin ensimmäisen, toisen ja kolmannen vaiheen vaikutuksia yhteiskunnan tai organisaation toimintaan, arvoihin jne. Menetelmän toisessa vaiheessa voidaan analysoida ja arvioida, miten erilaiset megatrendit yms. tunnistetut tulevaisuushaasteet vaikuttavat kuhunkin osatekijään. Samantyyppisellä kuviolla ryhmät avaavat oman ryhmänsä teeman sijoittamalla teemansa nimen kuvion keskelle esim. Kaakkois-Suomen logistiikka Ohessa on tulevaisuuspyörän mallikuvio.

17 Seuraavassa on ohjeet mind map -tekniikan käyttämiseksi. Ne ovat peräisin Opi oppimaan -kirjasta (Ringom 1994 s ). Tekniikkaa esitellään myös Linnakylän (1990)* artikkelissa. Laita paperi eteesi vaakasuuntaan. Paperin koko tulisi olla A3 silloin, kun teet muistiinpanoja kokouksista, luennoista tai kirjoista. Ryhmätyössä kartta voidaan tehdä taululle. Kirjoita aihe keskelle paperia. Piirrä tai kuvaa aihe pienessä mittakaavassa tekstin yläpuolelle, alapuolelle tai ympäri. Piirrä viivoja keskeltä ulospäin. Kaikilla viivoilla on kytkentä keskikuvioon tai johonkin toiseen viivaan. Kirjoita viivojen päälle avainsanoja ja lukuja tai piirrä kuvia ja symboleita. Valitse avainsanoiksi mieluiten substantiiveja tai verbejä. Käytä enintään kahta sanaa viivalla. Poikkeuksena ovat täsmällisyyttä vaativat asiat, kuten lainaukset, nimet, matemaattiset kaavat tai määritelmät, jotka voidaan sijoittaa kartan reunaan ja varustaa viittauksella tai nuolella avainsanaan päin. Laita vain yksi sana viivalle käyttäessäsi tekniikkaa ideointiin. Kaikkien sanojen tulee olla alleviivattuja vähintään viimeiseen kirjaimeen asti. 17

18 Käytä paljon värejä (yhdellä värillä ei tätä tekniikkaa saa oikein toimimaan). Piirrä geometrisia kuvioita, merkkejä, symboleita, nuolia, piirroksia ja värejä osoittamaan tärkeysjärjestystä ja viittauksia. Visuaalinen kartta on helpompi muistaa kuin pelkkiä sanoja sisältävä kartta. Tulevaisuustaulukko on tulevaisuudentutkimuksen käyttämä skenaariomenetelmä vaihtoehtoisten tulevaisuuskuvien hahmottamiseen. Kun vaihtoehtoiset tulevaisuuskuvat sisältävät myös kuvauksen niihin johtavista vaihtoehtoisista poluista, voidaan puhua skenaarioista. Tulevaisuustaulukko on tarkastelumatriisi, jonka vasempaan laitaan (pystysarakkeeseen) merkitään kaikki tutkittavaan asiaan tai ilmiöön vaikuttavat muuttujat. Taulukon vaakarivit puolestaan sisältävät näiden muuttujien erilaisia tiloja. Tutkittavan asian vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia muodostetaan valitsemalla taulukon riveiltä erilaisia tilapareja yleensä yksi arvo/rivi. (Seppälä 2003 sekä Kuusi ja Kamppinen 2003). Tulevaisuusprosessissa tulevaisuustaulukkoa voidaan käyttää tulevaisuusverstaan toisena työvaiheena siten, että tulevaisuuspyörien tulokset avataan tulevaisuustaulukoissa skenaarioiksi/tulevaisuuskuviksi. 18

19 Liite 3 Alustajien esitykset 19

20 20

21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 Liite 4: Verstaan valokuvatut fläpit 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä Toiminnallinen tehtävä Tulevaisuusverstas Tulevaisuusverstaassa pohditaan omaa roolia ja toimintaa kestävän kehityksen edistämisessä. Lisäksi tavoitteena on oppia tulevaisuusajattelua: ymmärtää, että nykyiset

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW

TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti Pekka Lampelto Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Suurpellossa Antila, Heidi Isoviita, Leeni Kinnunen, Hanna Laukkonen, Patrick Liukkonen, Jussi 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Palvelumuotoilulla

Lisätiedot

Vaikuttava ote toimintaan

Vaikuttava ote toimintaan Miettinen, Helena & Lyytimäki, Virpi Vaikuttava ote toimintaan Matkaopas kohti entistä vaikuttavampaa ammatillista aikuiskoulutusta SISÄLTÖ Lukijalle... 4 Taustaa... 8 Viitekehys: Aikuiskoulutusorganisaatioiden

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Strateginen maakuntaohjelma 2014+

Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Häme-ohjelma Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 www.hameenliitto.fi Yhteydet henkilökuntaan:

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt

Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt Ulriika Leponiemi & Pasi-Heikki Rannisto & Jari Stenvall & Ismo Lumijärvi & Risto Harisalo Kuntakehto, Tuottava

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Lapsiparkki -palvelukonsepti

Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Lapsiparkki -palvelukonsepti Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Lapsiparkki -palvelukonsepti Hyttinen, Junnila, Koponen Lehtinen, Lehto, Lyytikäinen Raportti Joulukuu, 2014 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Suurpelto... 5 2.1 Suurpelto

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 Loppuraportti

Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 Loppuraportti TIMO NURMI Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 Loppuraportti Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 Loppuraportti TIMO NURMI Timo Nurmi Projektipäällikkö, KTM Tulevaisuuden

Lisätiedot

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista 22. kesäkuuta 2011 SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista Selvitystyön loppuraportti SISÄLTÖ sivu KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUDEN SUURI KUVA 2 1 JOHDANTO 3 2 SELVITYSTYÖN

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND Miten ansaita aktiviteeteilla? OPAS YRITTÄJÄLLE Outdoors Finland TRADE OUTDOORS FINL AND Lukijalle Tämä opas on tarkoitettu matkailun ohjelmapalveluja tuottaville pk-yrityksille, organisaatioille ja kehittäjille,

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO!

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! EHDOTUS HÄMEENLINNAN, KOUVOLAN JA LAHDEN KIRJASTOJEN LAATUKÄSIKIRJAKSI Hanna Kaisti 2014 Hämeenlinnan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Lisätiedot

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN Copyright Business Arena Oy ja Serus Media Oy/ Personal Book Käsikirjoitus: Mikko Markkanen, Toni Pienonen ja muut businessarenalaiset. Tilaaja: Business

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Stakes 17.12.2007 Satu Korhonen ja Ilse Julkunen 1 Sisällys

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

Suuri siirtymä. Uusia lähestymistapoja tietämysverkostojen kehittämiseen

Suuri siirtymä. Uusia lähestymistapoja tietämysverkostojen kehittämiseen Suuri siirtymä Uusia lähestymistapoja tietämysverkostojen kehittämiseen Petri Vasara, Antti Hautamäki, Katja Bergroth, Hannele Lehtinen, Pia Nilsson, Laura Peuhkuri Sitran raportteja 79 Suuri siirtymä

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Ville Väärälä Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Soveltavan kasvatustieteenlaitos Helsingin yliopisto Toukokuu 2007 1 Johdanto...4 2 Käsitteitä...6

Lisätiedot

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 57/2009 tommi ranta anssi uitto jarl matti anttila KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja

Lisätiedot

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Pääkirjoitus Raahen seudun yrityspalvelut palveluksessanne, olkaa hyvä! Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

VERKOSTOMAISEN YHTEISTYÖN JÄLJILLÄ. Diskurssianalyyttinen tutkimus organisaatioiden välisestä kehittämisverkostosta

VERKOSTOMAISEN YHTEISTYÖN JÄLJILLÄ. Diskurssianalyyttinen tutkimus organisaatioiden välisestä kehittämisverkostosta VERKOSTOMAISEN YHTEISTYÖN JÄLJILLÄ Diskurssianalyyttinen tutkimus organisaatioiden välisestä kehittämisverkostosta KIMMO SUOMINEN Pro gradu -tutkielma Aikuiskasvatustiede Kasvatustieteen laitos Helsingin

Lisätiedot

Oppimisen tulevaisuus 2030. Hannu Linturi, Tommi Laitio, Anita Rubin, Olli Sirén, Jenni Linturi

Oppimisen tulevaisuus 2030. Hannu Linturi, Tommi Laitio, Anita Rubin, Olli Sirén, Jenni Linturi Oppimisen tulevaisuus 2030 Hannu Linturi, Tommi Laitio, Anita Rubin, Olli Sirén, Jenni Linturi Otavan Opiston Osuuskunta, Demos Helsinki, Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus 200 3. Sisällysluettelo.

Lisätiedot