BECO-palkkikenkä Palkkien ja pilareiden välisiin pulttiliitoksiin. Versio: FI 10/2016. Tekninen käyttöohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BECO-palkkikenkä Palkkien ja pilareiden välisiin pulttiliitoksiin. Versio: FI 10/2016. Tekninen käyttöohje"

Transkriptio

1 -palkkikenkä Palkkien ja pilareiden välisiin pulttiliitoksiin Versio: FI 10/2016 Tekninen käyttöohje

2 -palkkikenkä Palkkien ja pilareiden välisiin pulttiliitoksiin Mahdollistaa jatkuvan elementtipalkkirakenteen Palkkien asentaminen on nopeaa, helppoa ja kustannustehokasta Ei tarvetta hitsaukselle asennusvaiheessa -palkkikenkien avulla voidaan tehdä kustannustehokkaasti betonielementtipilareiden ja -palkkien välisiä momenttijäykkiä liitoksia. Palkin ja pilarin liitos toteutetaan palkkikenkien ja ankkurointijatkosten avulla. Palkkikengät valetaan teräsbetonipalkkeihin, ja ankkurointijatkokset puolestaan valetaan pilareihin. Asennuspaikalla palkit asennetaan konsoleille, sovitetaan oikeaan asemaan ja kiinnitetään sisäkierteisiin ankkurointijatkoksiin kierretankojen avulla. Palkin ja pilarin välinen liitos on juotosvalettava ennen palkin kuormittamista. Kun juotosvalu on kovettunut, liitos toimii teräsbetonirakenteena. -palkkikenkiä käytetään yhdessä COPRA-ankkurointijatkosten kanssa. -palkkikenkä on suunniteltu Eurokoodien 2 ja 3 mukaan.

3 Sisällys Tietoja -palkkikengästä 4 1. Tuotteen ominaisuudet Rakenteellinen toiminta Käyttökohteessa Kuormitus ja ympäristöolosuhteet Palkkikengän sijoittaminen Käyttösovelluksia Muut ominaisuudet Kestävyydet Palonkestävyys palkkikengän valinta 10 Liite A Lisäraudoitus 14 -palkkikengän asennus 15 Revision: 001

4 Tietoja -palkkikengästä 1. Tuotteen ominaisuudet -palkkikenkiä on saatavana useita vakiomalleja, joilla voidaan tehdä lähes kaikki teräsbetonipalkkien liitokset. Järjestelmä koostuu seuraavista osista: Palkkikengät Ankkurointijatkokset Tarvikkeet -palkkikenkiä käytetään yhdessä COPRA-ankkurointijatkosten kanssa ja niillä voidaan liittää toisiinsa teräsbetonipilareita ja -palkkeja. Palkkikengät valetaan teräsbetonipalkin päähän yhdessä pää- ja lisäraudoituksen kanssa. Tarkat ohjeet ovat tämän käyttöohjeen liitteessä A. COPRA-ankkurointijatkokset valetaan pilareihin. Tavallisesti palkki kiinnitetään pilariin käyttämällä palkkikenkiä ja kierretankoja, jotka ruuvataan ankkurointipulttien sisäkierremuhveihin (Kuva 1). Kuorilaattoja käytettäessä palkit liitetään pilariin ainoastaan palkin alareunaan sijoitetuista palkkikengistä. Yläkiinnitys toteutetaan käyttämällä Peikon MODIXraudoitusjatkoksia harjateräksille (Kuva 2). Kuva 1. Elementtiliitos. Kuva 2. Puoliksi elementtirakenteinen liitos. 4 -palkkikenkä

5 Tietoja -palkkikengästä Pulttiliitoksen asennustoleranssin ansiosta palkki voidaan säätää oikeaan asemaan. Varauskolot ja saumat on valettava juotosvalulla, jonka on annettava kovettua ennen rakenteen käyttöä. Kuva 3. Palkkikenkä ja ankkurointijatkos. COPRA-ankkurointijatkos -palkkikenkä -palkkikenkien kestävyyden mitoitusarvot ovat samat kuin vastaavien COPRA-ankkurointijatkosten. 1.1 Rakenteellinen toiminta -palkkikengät on suunniteltu siirtämään ainoastaan veto- ja puristusvoimia, jotka aiheutuvat palkkiliitoksen taivutusmomentista. Palkin pystysuuntaiset tukireaktiot siirretään pilariin erillisillä tukijärjestelmillä, esimerkiksi konsoleilla. Kuva 4. Palkkien tuentatapoja. Palkin pään ja pilarin välinen sauma on valettava kutistumattomalla juotosmassalla mahdollisimman pian asennuksen jälkeen. Kun juotosvalu on kovettunut, liitoksen taivutuskestävyys muodostuu palkkikenkien vetokestävyyden ja juotosvalun puristuskestävyyden mukaan. Tällöin liitos käyttäytyy raudoitetun teräsbetonipoikkileikkauksen tavoin ja sen kestävyys voidaan suunnitella standardin EN periaatteiden mukaisesti. Versio: FI 10/2016 5

6 Tietoja -palkkikengästä Kuva 5. Pilari- ja palkkiliitoksen rakenteellinen toiminta (esimerkki käyttötavasta). COPRA-ankkurointijatkos Pystysuuntainen kuormitus -palkkikenkä COPRA-ankkurointijatkos Liitoksessa vaikuttavat normaalivoimat Teräslevyjä tai tarkoitukseen sopivia asennuslevyjä on käytettävä pystysuuntaisten kuormitusten tuentaan. Levyt on asennettava erilleen -palkkikengän rakenteesta. (Katso Kuva 6). Kuva 6. Teräs- tai asennuslevyn paikka. Näkymä ylhäältä Tuki Näkymä sivulta Palkki Palkki Pilari Pilari Tuki Teräslevy 1.2 Käyttökohteessa -palkkikenkien vakiomallit on suunniteltu käytettäviksi jäljempänä tässä osassa kuvatuissa olosuhteissa. Jos olosuhteet poikkeavat, ota yhteyttä Peikon tekniseen asiakaspalveluun -palkkikenkien suunnittelua varten Kuormitus ja ympäristöolosuhteet -palkkikengät on suunniteltu staattisille kuormituksille. Palkkikengät on suunniteltu sisätiloissa ja kuivissa olosuhteissa käytettäviksi. Jos -palkkikenkiä käytetään edellisestä poikkeavissa olosuhteissa, palkkikenkien pintakäsittelyn, betonipeitteen ja raaka-aineiden pitää täyttää ympäristön rasitusluokan ja suunnitellun käyttöiän asettamat vaatimukset Palkkikengän sijoittaminen Palkkikenkäliitoksen raudoituksen betonipeitepaksuus c = 30 mm, mikäli palkkikenkä asetetaan palkin nurkkaan. Tätä paksumpi betonipeite voidaan muodostaa siirtämällä kenkää poikkileikkauksessa sisään päin. -palkkikenkien ominaisuudet on taattu vähintään lujuusluokan C30/37 betonista valmistetuissa raudoitetuissa teräsbetonipalkeissa. Jos olosuhteet poikkeavat, ota yhteyttä Peikon tekniseen asiakaspalveluun -palkkikenkien suunnittelua varten. -palkkikenkien rakenteellisia ominaisuuksia koskevat tiedot ovat voimassa ainoastaan siinä tapauksessa, että palkin lisäraudoitus on toteutettu tämän teknisen käyttöohjeen liitteen A sääntöjen mukaisesti. On huomattava, että lisäraudoitus on suunniteltu käytettäväksi palkin sisäisten kuormien hallitsemiseen pääraudoituksen lisäksi. 6 -palkkikenkä

7 Tietoja -palkkikengästä Käyttösovelluksia Kuva 7. Palkkien asennus pilarin vastakkaisilta puolilta. COPRA-ankkurointijatkos Kutistumaton juotosvalu Kierretanko COPRA-ankkurointijatkos Kuva 8. Palkkien asennus pilarin vastakkaisilta puolilta käytettäessä puoliksi elementtirakenteista liitosta. Kutistumaton juotosvalu MODIX-raudoitusjatkos Kierretanko COPRA-ankkurointijatkos Kuva 9. Reunapalkin asennus. COPRA-ankkurointijatkos palkkikenkä palkkikenkä Kutistumaton juotosvalu COPRA-ankkurointijatkos Kierretanko Versio: FI 10/2016 7

8 Tietoja -palkkikengästä 1.3 Muut ominaisuudet -palkkikengät on valmistettu teräslevyistä ja harjaterästangoista, joiden materiaaliominaisuudet ovat seuraavat: Teräslevyt S355J2+N EN Harjatangot B500B EN Peikko Groupin tuotantoyksiköt ovat ulkoisen kolmannen osapuolen laadunvalvonnan alaisia, ja tarkastuslaitokset, esimerkiksi Inspecta Sertifiointi, VTT Expert Services, Nordcert, SLV, TSUS ja SPSC, auditoivat ne säännöllisesti tuote- ja tuotantohyväksyntöjen mukaan. Tuotteissa on sertifiointimerkintä, Peikko Groupin tunnus, tiedot tuotteen tyypistä ja valmistusajankohta. Kuva 10. -palkkikengän mitat [mm]. Ø 1 Ø 1 Ø 2 Ø 3 H B Ø 2 Ø 1 t B B h h 1 B Ø op U U R D Taulukko 1. Palkkikenkien mitat [mm], painot [kg] ja värikoodit. Palkkikenkä 16H 20H 24H 30H 39H B H t R U D h h Ø Ø Ø Ø op Paino Värikoodi* Keltainen Sininen Harmaa Vihreä Oranssi Musta Punainen Ruskea Violetti Valkoinen *Värikoodi on merkitty -pohjalevyn ulkopintaan. Ankkurointitankojen jatkospituudet on määritetty betonin lujuusluokan C30/37 ja hyvien tartuntaolosuhteiden mukaan. Mikäli tuotetta käytetään huonoissa tartuntaolosuhteissa, ottakaa yhteyttä Peikon tekniseen asiakaspalveluun yksilöllisen ratkaisun suunnittelua varten. 30P 36P 39P 45P 52P 8 -palkkikenkä

9 Tietoja -palkkikengästä 2. Kestävyydet -palkkikenkien kestävyydet määritetään soveltamalla seuraavien standardien mukaisia suunnitteluperusteita: EN :2004/AC:2010+NA EN :2005/AC:2009+NA EN :2005+NA -palkkikenkien vetokestävyydet on suunniteltu vastaamaan COPRA-ankkurointijatkosten vetokestävyyksien mitoitusarvoja. Yksittäisten -palkkikenkien suurimmat kestävyyden mitoitusarvot on lueteltu Taulukossa 2. Taulukko 2. Yksittäisten -palkkikenkien kestävyyden mitoitusarvot betoniluokassa C30/37. Palkkikenkä Ankkurointijatkos N Rd [kn] 16H COPRA 16H- * 62 20H COPRA 20H- * 96 24H COPRA 24H- * H COPRA 30H- * H COPRA 39H- * P COPRA 30P- * 299 N Rd 36P COPRA 36P- * P COPRA 39P- * P COPRA 45P- * P COPRA 52P- * 938 * Lisätietoja COPRA-tuotekoodeista on osiossa "Liitososien valinta". -palkkikenkien suurimmat kestävyydet perustuvat COPRA-ankkurointijatkosten normaalivoimakestävyyden mitoitusarvoihin N Rd. 2.1 Palonkestävyys Ankkurointijatkosten ja palkkikenkien ankkurointitankojen betonipeitteen tulee olla vähintään teräsbetonielementtien raudoituksen betonipeitteen paksuinen. Mikäli palkkikenkäliitoksen palonkestävyys arvioidaan riittämättömäksi, palkkikengän betonipeitteen paksuutta on kasvatettava suurentamalla betonielementtipalkkien kokoa tai asettamalla -palkkikenkä keskemmälle rakennetta, mikäli poikkileikkauksen koko sallii tämän vaihtoehdon käytön. Versio: FI 10/2016 9

10 -palkkikengän valinta Seuraavat tekijät on otettava huomioon suunniteltaessa pilarien ja palkkien välistä liitosta, joka toteutetaan käyttämällä -palkkikenkiä ja COPRA-ankkurointijatkoksia: Kestävyys Palkkikenkien sijoitus ja asettelu Betonipilarin ominaisuudet Kestävyys Ulkoiset voimat (pysyvä kuorma, pystysuuntainen kuormitus) vaikuttavat teräsbetonipalkkiin ja synnyttävät taivutusmomentin. Normaalivoimat kuormittavat liitosta voimien jakautuessa Kuvan 5 periaatteen mukaisesti. Normaalivoimat on määriteltävä rakenteen kokonaisanalyysi huomioiden ja soveltuvien suunnittelustandardien mukaisesti. On tärkeää, että tarkoitukseen valitaan sekä oikea palkkikenkä että ankkurointijatkos. Siten taataan, että niiden kestävyyksien mitoitusarvot ovat riittäviä liitoksessa vaikuttaviin vetovoimiin verrattuina (katso Taulukko 2). Suunnitteluesimerkki: Liitoksessa vaikuttava vetovoima (yhtä palkkikenkää kohti) N Ed = 356,0 kn Ankkurointijatkoksen ja palkkikengän valinta: Palkkikenkä 39H Ankkurointijatkos COPRA 39H-... Vetokestävyys N Rd = 383,4 kn Kuva 11. -palkkikenkä ja COPRAankkurointijatkos. N Ed < N Rd 356,0 kn < 383,4 kn Palkkikenkien sijoitus ja asettelu Palkkikengät valetaan betonipalkin päätyyn ja sen poikkileikkauksen kulmiin. Puoliksi elementtirakenteisissa liitoksissa on käytettävä vähintään kahta palkkikenkää (Kuva 8). Normaaleissa betonielementtiliitoksissa on suositeltavaa käyttää vähintään neljää palkkikenkää palkin molemmissa päissä. Betonipalkin vähimmäismitat ja ankurointijatkosten vähimmäisetäisyydet on annettu Taulukoissa Taulukko 3 ja Taulukko 4. Taulukko 3. Betonipalkkien vähimmäismitat. a b,min Palkki 16H 20H 24H 30H 39H 30P 36P 39P 45P 52P a b,min b b,min b b,min Taulukko 4. COPRA-ankkurointijatkosten väliset vähimmäisetäisyydet. Pilari 16H 20H 24H 30H 39H 30P 36P 39P 45P 52P s min s min 10 -palkkikenkä

11 -palkkikengän valinta Liitoksen ominaisuudet Kaksipuolinen ratkaisu Kaksipuolisissa liitoksissa käytetään symmetristä COPRA-liitosta, joka koostuu kahdesta sisäkierreholkista sekä niitä yhdistävästä kierretangosta (katso alla oleva kuva). h c Käytetyt COPRA-ankkurointijatkokset: Tuotekoodi: l e = h c l e = h c - 2 x naulauslevyn paksuus Tuotenimi M-kierrekoko Jatkostyyppi H tai P Ankkurointitangon muoto, Taulukko 5 COPRA-liitoksen kokonaispituus Esimerkki: COPRA 39H-D-600 COPRA XXY-D-l e Järjestelmän tuotekoodi: 1. 39H 2. COPRA 39H-D-600 HUOMAUTUS: Naulauslevyt tulee ottaa huomioon kokonaismitassa vain, mikäli niitä on tarkoitus käyttää. Lisätietoja on COPRA-järjestelmän teknisessä käyttöohjeessa. Versio: FI 10/

12 -palkkikengän valinta Yksipuoliset ratkaisut Yksipuoliset COPRA-liitokset koostuvat yhdestä sisäkierreholkista ja ankkurointiosasta. Yksipuolisten COPRAankkurointijatkosten vakiotyypit käyvät ilmi seuraavasta kuvasta. h c C nom a Käytetyt COPRA-ankkurointijatkokset: l co l e 90 a ϕ m l e l AN Tuotekoodi: COPRA XXY-P12-l e (a-(dxx)*) Tuotekoodi: COPRA XXY-L-l e Tuotenimi M-kierremitta Jatkostyyppi H tai P Ankkurointitangon muoto, Taulukko 5 COPRA-liitoksen kokonaispituus Pituus [mm] Taivutustelan halkaisija Ø m Tuotenimi M-kierremitta Jatkostyyppi H tai P Ankkurointitangon muoto, Taulukko 5 COPRA-liitoksen kokonaispituus Esimerkki: COPRA 39H-L-430 * Taivutustelan halkaisija on määritettävä erikseen vain, mikäli arvo poikkeaa standardin EN osiossa 8.3 annetuista vähimmäisvaatimuksista. a a min l e = l co + l AN l co - liitososan pituus (taulukko alla) l AN - tangon ankkurointipituus standardin EN mukaisesti 12 -palkkikenkä

13 -palkkikengän valinta a min l co a min l co COPRA 16H COPRA 30P COPRA 20H COPRA 36P COPRA 24H COPRA 39P COPRA 30H COPRA 45P COPRA 39H COPRA 52P Esimerkki: COPRA 39H-P (570). Järjestelmän tuotekoodi: 1. 39H 2. COPRA 39H-P (570) 3. COPRA 39H-L-430 Taulukko 5. COPRA-ankkurointijatkosten päiden tyypit ja taivutusmuodot. Raudoitteiden muotokoodit ovat standardin EN ISO 3766 mukaiset. P - Suora pää D - Kaksipuolinen L- Tyssäpäinen P D L P12 90 HUOMAUTUS: Kirjaimet P, D ja L kertovat ankkurointitangon päiden tyypin. Kirjaimen jälkeen tuleva numero kertoo taivutusmuodon. Versio: FI 10/

14 Liite A Lisäraudoitus Lisäraudoitus Palkki vaatii poikittaisraudoituksen alueella, jolla ankkurointitangot limittyvät palkin pääraudoituksen kanssa. Poikittaisraudoitus on suunniteltava standardin EN periaatteiden mukaisesti. Lisäraudoitushakoja on käytettävä palkin leikkausraudoituksen lisäksi. Hakojen halkaisija (d st ), lukumäärä (n) ja sijainti on suunniteltava Taulukon 6 ja Kuvan 12 mukaisesti. Taulukko 6. Poikittaisraudoituksen suunnittelu. 16H 20H 24H 30H d st [mm] n H 30P 36P Leikkausraudoitus on suunniteltava standardin luvun 9 periaatteiden mukaisesti. 39P 45P 52P Näkymä sivulta: l=h-(t+h)* l/3 l/3 Palkkikenkä Palkin raudoitus *Mitat Taulukon 1 mukaan. n/2 n/2 Haat Poikittaisraudoitus (EN ) Poikkileikkausnäkymä: Haat Palkkikenkä Palkin raudoitus Kuva 12. Poikittaisraudoitus jatkosalueella. 14 -palkkikenkä

15 -palkkikengän asennus Tuotteen asennus elementtitehtaalla Tuotteen tunnistaminen -palkkikenkiä valmistetaan vakiomalleina, jotka vastaavat COPRA-ankkurointijatkosten M-kierrekokoja. Palkkikengän malli voidaan tunnistaa tuotteessa olevasta tunnuksesta ja tuotteen väristä. Värikoodit on esitetty oheisessa taulukossa. -palkkikenkien ja niitä vastaavien COPRA-ankkurointijatkosten värikoodit. Palkkikenkä Ankkurointijatkos Värikoodi 16H* COPRA 16H- Keltainen 20H* COPRA 20H- Sininen 24H* COPRA 24H- Harmaa 30H* COPRA 30H- Vihreä 39H* COPRA 39H- Oranssi 30P* COPRA 30P- Musta 36P* COPRA 36P- Punainen 39P* COPRA 39P- Ruskea 45P* COPRA 45P- Violetti 52P* COPRA 52P- Valkoinen * Värikoodi on merkitty -pohjalevyn ulkopintaan. Palkkikenkien asennus -palkkikengät asetetaan raudoituksen sisälle ja kiinnitetään pulteilla muotin päätylevyyn. Ennen valua palkin valukotelo on täytettävä lisäelementillä (polystyreenikappaleella). Siten varmistetaan, että valun jälkeen palkkiin jää riittävän suuri tila kierretangon asennukseen. Tämän jälkeen kierretanko voidaan kiristää paikalleen. Kun betoni on kovettunut, kappale voidaan poistaa. Lisäraudoitus on toteutettava liitteessä A kuvatulla tavalla. Palkkikengän suurin asennustoleranssi teräsbetonielementissä on ±2 mm. Versio: FI 10/

16 -palkkikengän asennus -palkkikengän asennus muottiin. Polystyreenikappaleen asennus. h c Palkin valaminen. Kappaleen poistaminen. Taulukko 7. Polystyreenikappaleen korkeus [mm]. 16H 20H 24H 30H 39H h c [mm] P 36P 39P 45P 52P 16 -palkkikenkä

17 -palkkikengän asennus Tuotteen asennus työmaalla Tuotteen tunnistaminen -palkkikenkiä valmistetaan vakiomalleina, jotka vastaavat COPRA-ankkurointijatkosten M-kierrekokoja. Palkkikengän malli voidaan tunnistaa tuotteessa olevasta tunnuksesta ja tuotteen väristä. Värikoodit on esitetty oheisessa taulukossa. -palkkikenkien ja niitä vastaavien COPRA-ankkurointijatkosten värikoodit. Palkkikenkä Ankkurointijatkos Värikoodi 16H* COPRA 16H- Keltainen 20H* COPRA 20H- Sininen 24H* COPRA 24H- Harmaa 30H* COPRA 30H- Vihreä 39H* COPRA 39H- Oranssi 30P* COPRA 30P- Musta 36P* COPRA 36P- Punainen 39P* COPRA 39P- Ruskea 45P* COPRA 45P- Violetti 52P* COPRA 52P- Valkoinen * Värikoodi on merkitty -pohjalevyn ulkopintaan. Betonielementtipalkin asennus Palkin asennusvaiheessa sen sijaintia pystysuunnassa voidaan säätää käyttämällä apuna konsolin päällä asennus- tai teräslevyjä. Betonielementin oikea sijainti on varmistettava ennen muttereiden kiristämistä. Kiristämisessä voidaan käyttää apuna iskulenkkiavainta (DIN 7444) ja 1,5 kg:n lekaa tai vastaavaa työkalua. Kierretangot on kierrettävä COPRA-ankkurointijatkoksiin. Mutterit on kiristettävä kunnolla. Kun mutterit on kiristetty, nostoapuvälineet voidaan irrottaa palkista. Tämän jälkeen elementin sauma voidaan betonoida juotosvalulla. Käytettävän juotosvalun on oltava kutistumatonta. Kun juotosvalu on saavuttanut riittävän lujuuden, liitos on valmis. Asennus on suoritettava asennussuunnitelman mukaisesti. Toleranssit ja sauman paksuus on annettu Taulukossa 8. d A s w M16 M20 M24 M30 M36 M39 M45 M52 d A s w Versio: FI 10/

18 -palkkikengän asennus Taulukko 8. Suositustoleranssit. Palkkikenkä Sauman paksuus t j [mm] Toleranssi saumassa [mm] 16H COPRA 16H 20 ± 5 20H COPRA 20H 20 ± 5 24H COPRA 24H 20 ± 5 30H COPRA 30H 20 ± 5 39H COPRA 39H 20 ± 8 30P COPRA P30 20 ± 5 36P COPRA 36P 20 ± 7 39P COPRA 39P 20 ± 8 45P COPRA 45P 20 ± 7 52P COPRA 52P 20 ± 9 t j Tuen korkeus Tukipituus Mikäli rakenteessa on tarpeen käyttää muuta saumapaksuutta, ota yhteyttä Peikon tekniseen asiakaspalveluun. Teräsbetonipalkin asennus ja palkkikenkien käyttö vaihe vaiheelta. Asenna palkki oikeassa korkoasemassa olevien asennusvälikkeiden päälle Asenna kierretangot aluslevyjen ja muttereiden kanssa pohjalevyjen läpi ankkurointijatkosten sisäkierrehylsyihin Kierretangot Palkki Pilari Ankkurointijatkos COPRAankkurointijatkos Asennuslevy -palkkikenkä Kierrä mutterit, aluslevyt ja kierretangot paikoilleen ja kiristä ne. Liitos on valmis, kun valu on kovettunut. Kierretanko, mutteri ja aluslevy 18 -palkkikenkä

19 -palkkikengän asennus Teräsbetonipalkin asennus ennen paikallavalettavan laatan asennusta vaihe vaiheelta Asenna palkki oikeassa korkoasemassa olevien asennuslevyjen päälle Kierrä mutterit, aluslevyt ja kierretangot paikoilleen ja kiristä ne. Palkki Pilari Kierretanko, mutteri ja aluslevy Täytä liitos juotosvalulla ja ruuvaa MODIXraudoitusjatkokset paikoilleen Valmis rakenne betonilaatan kanssa MODIXraudoitusjatkos, osa A COPRAankkurointijatkos Asennuslevy MODIXraudoitusjatkos, osa B Betonilaatta Kutistumaton juotosvalu Versio: FI 10/

20 -palkkikengän asennus Betonielementtipalkin asennus. COPRA-ankkurointijatkoksen ja -palkkikengän liitoksen tekeminen kierretangon avulla vaihe vaiheelta. Palkkikenkä Mutteri Aluslevy Kierretanko Ankkurointijatkos 20 -palkkikenkä

21 Muistiinpanoja Versio: FI 10/

22 Muistiinpanoja 22 -palkkikenkä

23 Muistiinpanoja Versio: FI 10/

24 TIETOA PEIKOSTA Peikko on betonirakenteiden kiinnitystuotteisiin ja liittopalkkeihin erikoistunut vuodesta 1965 lähtien toiminut perheyritys. Aikaisemmin yritys tunnettiin nimellä Teräspeikko. Peikon innovatiivisten ratkaisujen avulla asiakkaat voivat helpottaa ja nopeuttaa rakennusprosessiaan. Peikko Groupilla on myyntitoimistot lähes 30 maassa Euroopassa, Kiinassa, Lähi-idässä ja Pohjois-Amerikassa. Suomen liiketoiminnasta vastaa Peikko Finland Oy. Arkkitehdit ja rakennesuunnittelijat, elementtitehtaat, rakennuttajat, rakentajat, lattiaurakoitsijat, konevalmistajat sekä energia-alan ammattilaiset, voivat kaikki hyödyntää Peikon ratkaisuja. Peikon betonielementteihin ja paikallavaluun soveltuvien betoniliitosten ja runkorakenteissa käytettävien liittopalkkien valikoima on laaja. Peikko Groupin ja Peikko Finlandin pääkonttori sekä Suomen tehtaat sijaitsevat Lahdessa. Peikko Group työllistää maailmanlaajuisesti noin 1200 henkeä. Suomessa Peikko Finlandin palveluksessa on noin 250 henkeä. Peikko Group - Concrete Connections since 1965

BECO-palkkikengän asennus. Tuotteen asennus elementtitehtaalla. Tuotteen tunnistaminen. Palkkikenkien asennus

BECO-palkkikengän asennus. Tuotteen asennus elementtitehtaalla. Tuotteen tunnistaminen. Palkkikenkien asennus -palkkikengän asennus Tuotteen asennus elementtitehtaalla Tuotteen tunnistaminen -palkkikenkiä valmistetaan vakiomalleina, jotka vastaavat COPRA-ankkurointijatkosten M-kierrekokoja. Palkkikengän malli

Lisätiedot

PS-parvekesarana. Versio: FI 9/2016 Laskentanormit: EC+FI NA Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC 2 n:o 36. Tekninen käyttöohje

PS-parvekesarana. Versio: FI 9/2016 Laskentanormit: EC+FI NA Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC 2 n:o 36. Tekninen käyttöohje PS-parvekesarana Versio: FI 9/2016 Laskentanormit: EC+FI NA Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC 2 n:o 36 Tekninen käyttöohje PS-parvekesarana Järjestelmän etuja Siirtää parvekelaatan vaakavoimat

Lisätiedot

COPRA-ankkurointijatkos Pulttiliitoksiin. Versio: FI 10/2016. Tekninen käyttöohje

COPRA-ankkurointijatkos Pulttiliitoksiin. Versio: FI 10/2016. Tekninen käyttöohje -ankkurointijatkos Pulttiliitoksiin Versio: FI 10/2016 Tekninen käyttöohje -ankkurointijatkos Pulttiliitoksiin Monikäyttöinen ankkurointijärjestelmä kaikille pulttiliitoksille Helpottaa ja yksinkertaistaa

Lisätiedot

TEKNINEN KÄYTTÖOHJE. BECO -palkkikenkä. Tehokkaat palkkien ja pilarien väliset pulttiliitokset

TEKNINEN KÄYTTÖOHJE. BECO -palkkikenkä. Tehokkaat palkkien ja pilarien väliset pulttiliitokset TEKNINEN KÄYTTÖOHJE BECO -palkkikenkä Tehokkaat palkkien ja pilarien väliset pulttiliitokset Versio: FI 09/2016 -ankkurointijatkos Pulttiliitoksiin Monikäyttöinen ankkurointijärjestelmä kaikille pulttiliitoksille

Lisätiedot

PEC -pilarikenkien asennus. PEC -pilarikenkien asentaminen elementtitehtaalla. Tuotteen tunnistaminen. Pilarikenkien asennus

PEC -pilarikenkien asennus. PEC -pilarikenkien asentaminen elementtitehtaalla. Tuotteen tunnistaminen. Pilarikenkien asennus PEC -pilarikenkien asentaminen elementtitehtaalla Tuotteen tunnistaminen PEC -pilarikenkiä valmistetaan vakiomalleina (30, 36, 39, 45 ja 52), jotka vastaavat korkealujuusteräksestä valmistettujen PPM -ankkurointipulttien

Lisätiedot

PNLF nostolenkki. Ruostumaton nostolenkki sandwich-elementeille. Tekninen käyttöohje. Versio: FI 3/2012 Laskentanormit: EC+NA

PNLF nostolenkki. Ruostumaton nostolenkki sandwich-elementeille. Tekninen käyttöohje. Versio: FI 3/2012 Laskentanormit: EC+NA PNLF nostolenkki Ruostumaton nostolenkki sandwich-elementeille Versio: FI 3/2012 Laskentanormit: EC+NA Tekninen käyttöohje PNLF nostolenkki Ruostumaton nostolenkki sandwich-elementeille Sandwich-elementtien

Lisätiedot

HPKM -pilarikenkien asentaminen. Tuotteen asentaminen elementtitehtaalla. Tuotteen tunnistaminen. Pilarikenkien asennus

HPKM -pilarikenkien asentaminen. Tuotteen asentaminen elementtitehtaalla. Tuotteen tunnistaminen. Pilarikenkien asennus Tuotteen asentaminen elementtitehtaalla Tuotteen tunnistaminen HPKM -pilarikenkiä on saatavana vakiomalleina (16, 20, 24, 30 ja 39), jotka vastaavat HPM -ankkurointipulttien kierrekokoja. Pilarikengän

Lisätiedot

SUMO-seinäkenkä. Seinien pulttiliitoksiin. Tekninen käyttöohje. Versio: FI 02/2015 Laskentanormit: EC+NA

SUMO-seinäkenkä. Seinien pulttiliitoksiin. Tekninen käyttöohje. Versio: FI 02/2015 Laskentanormit: EC+NA -seinäkenkä Seinien pulttiliitoksiin Versio: FI 02/2015 Laskentanormit: EC+NA Tekninen käyttöohje -seinäkenkä Seinien pulttiliitoksiin Järjestelmän etuja Vahva vetoliitos: mahdollistaa jäykistävien seinien

Lisätiedot

PVL-vaijerilenkki. Seinäelementtien pystysaumaliitoksiin. Tekninen käyttöohje

PVL-vaijerilenkki. Seinäelementtien pystysaumaliitoksiin. Tekninen käyttöohje PVL-vaijerilenkki Seinäelementtien pystysaumaliitoksiin Versio: FI 10/2012 Laskentanormit: EC+NA Betoniyhdistyksen käyttöselosteet BY 5 B-EC 2 N:o 26 (PVL 60, PVL 80, PVL, PVL 120) BY 5 B-EC 2 N:o 32 (PVL

Lisätiedot

HPKM pilarikengät. Pilareiden pulttiliitoksiin. Tekninen käyttöohje

HPKM pilarikengät. Pilareiden pulttiliitoksiin. Tekninen käyttöohje HPKM pilarikengät Pilareiden pulttiliitoksiin Versio: FI 8/2012 Laskentanormit: EC+NA Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC 2 n:o 14 Tekninen käyttöohje HPKM pilarikengät Pilareiden pulttiliitoksiin

Lisätiedot

HFS-valuankkurit. Valuankkuri työnaikaisiin ja pysyviin kiinnityksiin. Tekninen käyttöohje

HFS-valuankkurit. Valuankkuri työnaikaisiin ja pysyviin kiinnityksiin. Tekninen käyttöohje HFS-valuankkurit Valuankkuri työnaikaisiin ja pysyviin kiinnityksiin Versio: FI 4/2014 Laskentanormi: EC+NA Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC 2 n:o 52 Tekninen käyttöohje Valuankkuri Valuankkuri

Lisätiedot

PEC -pilarikenkä Pilareiden pulttiliitoksiin. Versio: FI 05/2018. Tekninen käyttöohje

PEC -pilarikenkä Pilareiden pulttiliitoksiin. Versio: FI 05/2018. Tekninen käyttöohje PEC -pilarikenkä Pilareiden pulttiliitoksiin Versio: FI 05/2018 Tekninen käyttöohje PEC -pilarikenkä Pilareiden pulttiliitoksiin Nopea valuprosessi vakiotarvikkeiden ansiostaa Turvallinen, helppo ja nopea

Lisätiedot

PPM -ankkurointipulttien asentaminen

PPM -ankkurointipulttien asentaminen Tuotteen tunnistaminen PPM -ankkurointipultteja valmistetaan vakiomalleina (M30, M36, M39, M45, M52 ja M60), jotka vastaavat pultin metrisiä kierrekokoja. Ankkurointipultin malli voidaan tunnistaa tuotteessa

Lisätiedot

HPM -ankkurointipulttien asentaminen

HPM -ankkurointipulttien asentaminen Tuotteen tunnistaminen HPM -ankkurointipultteja valmistetaan vakiomalleina metrisille kierreko oille M16, M20, M24, M30 ja M39. Ankkurointipultin malli voidaan tunnistaa tuotteessa olevasta tunnuksesta

Lisätiedot

PC-palkkikenkä. Konsolijärjestelmä palkkien tukemiseen. Tekninen käyttöohje

PC-palkkikenkä. Konsolijärjestelmä palkkien tukemiseen. Tekninen käyttöohje PC-palkkikenkä Konsolijärjestelmä palkkien tukemiseen Versio: FI 6/2012 Laskentanormit: EC+NA Betoniyhdistyksen käyttöselosteet BY 5 B-EC 2 n:o 15 BY 5 B n:o 334 Tekninen käyttöohje PC-palkkikenkä Konsolijärjestelmä

Lisätiedot

PVL-vaijerilenkki. Seinäelementtien pystysaumaliitoksiin. Tekninen käyttöohje

PVL-vaijerilenkki. Seinäelementtien pystysaumaliitoksiin. Tekninen käyttöohje PVL-vaijerilenkki Seinäelementtien pystysaumaliitoksiin Versio: FI 8/2016 Laskentanormit: EC+FI NA Betoniyhdistyksen käyttöselosteet BY 5 B-EC 2 n:o 34 Tekninen käyttöohje PVL-vaijerilenkki Seinäelementtien

Lisätiedot

HPKM -pilarikengät pilareiden pulttiliitoksiin. Versio: FI 09/2016 Hyväksyntä: Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-13/0603. Tekninen käyttöohje

HPKM -pilarikengät pilareiden pulttiliitoksiin. Versio: FI 09/2016 Hyväksyntä: Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-13/0603. Tekninen käyttöohje -pilarikengät pilareiden pulttiliitoksiin Versio: FI 09/2016 Hyväksyntä: Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-13/0603 Tekninen käyttöohje -pilarikengät Pilareiden pulttiliitoksiin Järjestelmän edut Peikon

Lisätiedot

TEKNINEN KÄYTTÖOHJE. PC -palkkikenkä. Palkkikenkä teräsbetonipalkkien kannattamiseen. Versio: FI 06/2012 Laskentanormit: EC+NA

TEKNINEN KÄYTTÖOHJE. PC -palkkikenkä. Palkkikenkä teräsbetonipalkkien kannattamiseen. Versio: FI 06/2012 Laskentanormit: EC+NA TEKNINEN KÄYTTÖOHJE PC -palkkikenkä Palkkikenkä teräsbetonipalkkien kannattamiseen Versio: FI 06/2012 Laskentanormit: EC+NA Betoniyhdistyksen käyttöselosteet BY 5 B-EC 2 n:o 15 BY 5 B n:o 334 PC-palkkikenkä

Lisätiedot

TEKNINEN KÄYTTÖOHJE. ARBOX -työsaumaraudoite. Tehokas työsaumaraudoite betonirakenteille

TEKNINEN KÄYTTÖOHJE. ARBOX -työsaumaraudoite. Tehokas työsaumaraudoite betonirakenteille TEKNINEN KÄYTTÖOHJE ARBOX -työsaumaraudoite Tehokas työsaumaraudoite betonirakenteille Versio: FI 06/2018 ARBOX -työsaumaraudoite Betonirakenteiden työsaumoihin Järjestelmän etuja taloudellinen ja nopea

Lisätiedot

TEKNINEN KÄYTTÖOHJE. HPKM -pilarikenkä. Luotettavat pulttiliitokset pilareille

TEKNINEN KÄYTTÖOHJE. HPKM -pilarikenkä. Luotettavat pulttiliitokset pilareille TEKNINEN KÄYTTÖOHJE -pilarikenkä Luotettavat pulttiliitokset pilareille Versio: FI 09/2016 -pilarikengät Pilareiden pulttiliitoksiin Järjestelmän edut Peikon -pilarikenkäliitoksen taivutusjäykkyys vastaa

Lisätiedot

MODIX-raudoitusjatkoksen asentaminen. MODIX-raudoitusjatkoksen asentaminen. Tuotteen tunnistaminen. Varastointi. Liitoksen laatu

MODIX-raudoitusjatkoksen asentaminen. MODIX-raudoitusjatkoksen asentaminen. Tuotteen tunnistaminen. Varastointi. Liitoksen laatu MODIX-raudoitusjatkoksen asentaminen Tuotteen tunnistaminen MODIX-raudoitusjatkoksen mallin voi tunnistaa tuotteessa olevasta tunnuksesta ja suojatulpan väristä. Värikoodit on esitetty alla olevassa taulukossa.

Lisätiedot

JOHDANTO SEINÄKENKIEN TOIMINNAN KUVAUS TUOTEVALIKOIMA VETO- JA LEIKKAUSKAPASITEETIT

JOHDANTO SEINÄKENKIEN TOIMINNAN KUVAUS TUOTEVALIKOIMA VETO- JA LEIKKAUSKAPASITEETIT SEINÄKENKIEN KÄYTTÖ Václav Vimmr Zahra Sharif Khoda odaei Kuva 1. Erikokoisia seinäkenkiä JOHDNTO Seinäkengät on kehitetty yhdistämään jäykistävät seinäelementit toisiinsa. Periaatteessa liitos on suunniteltu

Lisätiedot

NOPEA ASENNUS SÄÄDETTÄVÄ LIITOS. AKK kerrospilarikengässä yhdistyy kolme elementtipilarin raudoitustuotetta; kenkäliitos, pääteräs ja jatkospultti.

NOPEA ASENNUS SÄÄDETTÄVÄ LIITOS. AKK kerrospilarikengässä yhdistyy kolme elementtipilarin raudoitustuotetta; kenkäliitos, pääteräs ja jatkospultti. PILARIKENGÄT sivu 1 / 5 Pilarikenkiä käytetään betonielementtipilareiden kiinnittämiseen ja kuormien siirtämiseen. Pilarielementtiin sijoitetut kengät liitetään vastakkaisessa rakenteessa oleviin pultteihin.

Lisätiedot

SEMKO OY SSK-SEINÄKENGÄT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu

SEMKO OY SSK-SEINÄKENGÄT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu SEMKO OY SSK-SEINÄKENGÄT Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu FMC 41874.126 8.10.2012 2 Sisällysluettelo: 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MATERIAALIT JA MITAT... 3 2.1 MATERIAALIT... 3 2.2

Lisätiedot

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä Vaarnalevyt lattioiden liikuntasaumoihin Versio: FI 6/2014 Tekninen käyttöohje TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmät Vaarnalevyt lattioiden

Lisätiedot

RakMK ohjeistuksen löydät osoitteesta

RakMK ohjeistuksen löydät osoitteesta RVT-VAluAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RVT-VAluAnkkurit 1 TOIMINTATAPA... 2 2 RVT-VALUANKKUREIDEN MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 Mitat ja toleranssit... 3 2.2 RVT-valuankkureiden materiaalit

Lisätiedot

HUOMAUTUS: JOS DELTAPALKIN ASENNUSTOLERANSSIT YLITTYVÄT, OTA YHTEYTTÄ PEIKKOON.

HUOMAUTUS: JOS DELTAPALKIN ASENNUSTOLERANSSIT YLITTYVÄT, OTA YHTEYTTÄ PEIKKOON. Deltapalkin asennus Tämä en asennusohje on tarkoitettu täydentämään projektikohtaista asennussuunnitelmaa. Peikon tekninen tuki voi tarvittaessa auttaa asennussuunnitelman laadinnassa. Jos asennussuunnitelman

Lisätiedot

R-STEEL. RPK-N2, RPK-E2 Pilarikengät KÄYTTÖOHJE

R-STEEL. RPK-N2, RPK-E2 Pilarikengät KÄYTTÖOHJE R-STEEL RPK-N2, RPK-E2 Pilarikengät KÄYTTÖOHJE 3.11.2017 Sisällysluettelo 1. TOIMINTATAPA...3 2. MATERIAALIT JA MITAT...4 3. VALMISTUS...5 3.1 Valmistustapa... 5 3.2 Laadunvalvonta... 5 3.3 Kenkien merkinnät...

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosat Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosAt 1 TOIMINTATAPA...3 2 MATERIAALIT...4 3 VALMISTUS...5 3.1 Valmistustapa...5 3.2 Valmistustoleranssit...5 3.3 Valmistusmerkinnät...5

Lisätiedot

SEMKO OY SELP-PERUSPULTIT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu

SEMKO OY SELP-PERUSPULTIT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu SEMKO OY SELP-PERUSPULTIT Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu FMC 41874.130 18.6.2013 Sisällysluettelo: 2 1 SELP-PERUSPULTTIEN TOIMINTATAPA... 3 2 SELP-PERUSPULTTIEN MATERIAALIT

Lisätiedot

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu FMC 41874.126 12.10.2012 Sisällysluettelo: 2 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MATERIAALIT JA MITAT... 3 2.1 MATERIAALIT...

Lisätiedot

SEMKO OY OPK-PILARIKENGÄT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu

SEMKO OY OPK-PILARIKENGÄT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu SEMKO OY OPK-PILARIKENGÄT Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu FMC 41874.123 28.1.2013 Sisällysluettelo: 2 1 OPK-PILARIKENKIEN TOIMINTATAPA... 3 2 OPK-PILARIKENKIEN MATERIAALIT

Lisätiedot

SEMKO OY RR-NOSTOANKKURIT KÄYTTÖOHJE, EUROKOODIEN MUKAINEN SUUNNITTELU

SEMKO OY RR-NOSTOANKKURIT KÄYTTÖOHJE, EUROKOODIEN MUKAINEN SUUNNITTELU SEMKO OY RR-NOSTOANKKURIT KÄYTTÖOHJE, EUROKOODIEN MUKAINEN SUUNNITTELU FMC no. 41874.126.300 4.12.2012 2 Sisällysluettelo 1 Toimintatapa... 3 2 Rakenne... 3 2.1 Osat ja materiaalit... 3 2.2 Valmistustapa...

Lisätiedot

TEKNINEN KÄYTTÖOHJE. PVL -vaijerilenkki. Vaijerilenkit seinäelementtien kiinnitykseen

TEKNINEN KÄYTTÖOHJE. PVL -vaijerilenkki. Vaijerilenkit seinäelementtien kiinnitykseen TEKNINEN KÄYTTÖOHJE PVL -vaijerilenkki Vaijerilenkit seinäelementtien kiinnitykseen Versio: FI 08/2016 Laskentanormit: EC+FI NA Betoniyhdistyksen käyttöselosteet BY 5 B-EC 2 n:o 34 PVL-vaijerilenkki Seinäelementtien

Lisätiedot

TEKNINEN KÄYTTÖOHJE. ARBOX -työsaumaraudoite. Tehokas työsaumaraudoite betonirakenteille

TEKNINEN KÄYTTÖOHJE. ARBOX -työsaumaraudoite. Tehokas työsaumaraudoite betonirakenteille TEKNINEN KÄYTTÖOHJE ARBOX -työsaumaraudoite Tehokas työsaumaraudoite betonirakenteille Versio FI 05/2019 ARBOX -työsaumaraudoite Tehokas työsaumaraudoite betonirakenteille Taloudellinen ja nopea asennus

Lisätiedot

MODIX Raudoitusjatkokset

MODIX Raudoitusjatkokset MODIX Raudoitusjatkokset Betoniyhdistyksen käyttöseloste nro 23 2/2009 MODIX -raudoitusjatkos Peikko MODIX raudoitusjatkosten etuja: kaikki tangot voidaan jatkaa samassa poikkileikkauksessa mahdollistaa

Lisätiedot

Nostossa betonielementin painon aiheuttama kuormitus siirretään nostoelimelle teräsosan tyssäpään avulla.

Nostossa betonielementin painon aiheuttama kuormitus siirretään nostoelimelle teräsosan tyssäpään avulla. RLA TyssÄpÄÄnostoAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RLA TyssÄpÄÄnostoAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...2 2 MITAT JA MATERIAALIT...3 2.1 Mitat ja toleranssit... 3 2.2 RLA-nostoankkureiden materiaalit ja

Lisätiedot

RakMK:n mukainen suunnittelu

RakMK:n mukainen suunnittelu RVL-vAijerilenkit RakMK:n mukainen suunnittelu RVL-VAIJERILENKIT 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Mitat ja toleranssit... 4 2.2 Vaijerilenkin materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RVL-vAijerilenkit Eurokoodien mukainen suunnittelu RVL-VAIJERILENKIT 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Mitat ja toleranssit... 4 2.2 Vaijerilenkin materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS...

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

RPS PARVEKESARANA EuRoKoodiEN mukainen SuuNNittElu

RPS PARVEKESARANA EuRoKoodiEN mukainen SuuNNittElu RPS PARVEKESARANA Eurokoodien mukainen suunnittelu RPS PARVEKESARANA 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Parvekesaranan mitat ja osat... 4 2.2 Parvekesaranan materiaalit ja standardit...

Lisätiedot

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit RTA-, RWTL- ja RWTSnostoAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...2 2 RTA-NOSTOANKKUREIDEN MITAT...3 2.1 RTA-nostoankkureiden mitat ja toleranssit...3

Lisätiedot

KL-KIINNITYSLEVYT EuroKoodIEN mukainen SuuNNITTELu

KL-KIINNITYSLEVYT EuroKoodIEN mukainen SuuNNITTELu KL-KIINNITYSLEVYT Eurokoodien mukainen suunnittelu KL-KIINNITYSLEVYT 1 TOIMINTATAPA...2 2 KL-KIINNITYSLEVYJEN MITAT JA MATERIAALIT...3 2.1 KL-kiinnityslevyjen mitat...3 2.2 KL-kiinnityslevyjen tilaustunnukset...4

Lisätiedot

SEMKO OY SUJ-PERUSPULTIT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu

SEMKO OY SUJ-PERUSPULTIT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu SEMKO OY SUJ-PERUSPULTIT Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu FMC 41874.132 13.3.2013 Sisällysluettelo: 2 1 PERUSPULTTIEN TOIMINTATAPA... 3 2 PERUSPULTTIEN MATERIAALIT JA MITAT...

Lisätiedot

LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE

LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B nro 363 17.02.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...2 1.1 YLEISKUVAUS...2 1.2 TOIMINTATAPA...2 1.3 LEPO...4 1.3.1 Mitat...4

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi. APK-Pilarikengät Käyttöohje 2

Erstantie 2, 15540 Villähde Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi. APK-Pilarikengät Käyttöohje 2 2 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. PILARIKENGÄN TOIMINTATAPA... 4 2. KENGÄN RAKENNE... 4 2.1 Kenkien valmistusohjelma... 4 2.2 Materiaalit... 4 2.3 Valmistustapa... 4 2.4 Valmistustoleranssit... 4 2.5 Pilarikenkien

Lisätiedot

RPS PARVEKESARANA RaKMK:N MuKaiNEN SuuNNittElu

RPS PARVEKESARANA RaKMK:N MuKaiNEN SuuNNittElu RPS PARVEKESARANA RakMK:n mukainen suunnittelu RPS PARVEKESARANA 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Parvekesaranan mitat... 4 2.2 Parvekesaranan materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS...

Lisätiedot

Semko Oy. Parvekkeen PL-kaideliitos. Käyttöohje Eurokoodien mukainen suunnittelu

Semko Oy. Parvekkeen PL-kaideliitos. Käyttöohje Eurokoodien mukainen suunnittelu Semko Oy Parvekkeen PL-kaideliitos Käyttöohje Eurokoodien mukainen suunnittelu 17.8.2015 Sisällysluettelo 1 PL-KAIDELIITOKSEN TOIMINTATAPA... 2 2 PL-KAIDELIITOKSEN RAKENNE... 2 2.1 Osat ja materiaalit...

Lisätiedot

SBKL-KIINNITYSLEVYT EuroKoodIEN mukainen SuuNNITTELu

SBKL-KIINNITYSLEVYT EuroKoodIEN mukainen SuuNNITTELu SBKL-KIINNITYSLEVYT Eurokoodien mukainen suunnittelu SBKL-KIINNITYSLEVYT 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 SBKL-kiinnityslevyjen mitat... 4 2.2 SBKL-kiinnityslevyjen tilaustunnukset...

Lisätiedot

vakioteräsosat rakmk:n Mukainen suunnittelu

vakioteräsosat rakmk:n Mukainen suunnittelu vakioteräsosat RakMK:n mukainen suunnittelu vakioteräsosat 1 TOIMINTATAPA...3 2 MATERIAALIT...4 3 VALMISTUS...5 3.1 Valmistustapa...5 3.2 Valmistustoleranssit...5 3.3 Valmistusmerkinnät...5 3.4 Laadunvalvonta...5

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 Valuankkurin materiaalit ja standardit...5 3 VALMISTUS...6

Lisätiedot

SEMKO OY SJL-KIINNITYSLEVYT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu

SEMKO OY SJL-KIINNITYSLEVYT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu SEMKO OY SJL-KIINNITYSLEVYT Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu FMC 41874.125 7.5.2013 2 Sisällysluettelo: 1 SJL-KIINNITYSLEVYJEN TOIMINTATAPA... 3 2 SJL-KIINNITYSLEVYJEN MATERIAALIT

Lisätiedot

SEMKO OY SBKL-KIINNITYSLEVYT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu

SEMKO OY SBKL-KIINNITYSLEVYT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu SEMKO OY SBKL-KIINNITYSLEVYT Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu FMC 41874.125 10.5.2013 2 Sisällysluettelo: 1 SBKL-KIINNITYSLEVYJEN TOIMINTATAPA... 3 2 SBKL-KIINNITYSLEVYJEN

Lisätiedot

AOK ONTELOLAATAN KANNAKE KÄYTTÖOHJE

AOK ONTELOLAATAN KANNAKE KÄYTTÖOHJE 2/2013 AOK ONTELOLAATAN KANNAKE KÄYTTÖOHJE Suomen Betoniyhdistyksen käyttöselosteet: no 380 (BY 5B) RakMK no 65 (BY 5B-EC2) Eurokoodi www.anstar.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. TOIMINTATAPA... 3 2. KANNAKKEEN

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2. www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2. www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 SEINÄELEMENTIN PULTTILIITOKSEN TOIMINTATAPA...4 2 SEINÄKENGÄN RAKENNE...5 2.1 ASL SEINÄKENGÄN MITAT JA MATERIAALIT...

Lisätiedot

RakMK:n mukainen suunnittelu

RakMK:n mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit RakMK:n mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Mitat ja toleranssit... 4 2.2 Valuankkurin materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS...

Lisätiedot

SEMKO OY KL-KIINNITYSLEVYT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu

SEMKO OY KL-KIINNITYSLEVYT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu SEKO OY KL-KIINNITYSLEVYT Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu FC 41874.125 22.5.2013 2 Sisällysluettelo: 1 KL-KIINNITYSLEVYJEN TOIINTATAPA... 3 2 KL-KIINNITYSLEVYJEN ATERIAALIT

Lisätiedot

1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 RLS-sisäkierrehylsyankkurin materiaalit ja standardit...

1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 RLS-sisäkierrehylsyankkurin materiaalit ja standardit... RLS sisäkierrehylsyankkurit RakMK:n mukainen suunnittelu RLS sisäkierrehylsyankkurit 1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 RLS-sisäkierrehylsyankkurin materiaalit

Lisätiedot

Semko Oy. SUJ- peruspultit Käyttöohje

Semko Oy. SUJ- peruspultit Käyttöohje Semko Oy SUJ- peruspultit Käyttöohje FMC 41874.123 19.4.2013 2 Sisällysluettelo 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 3 VALMISTUS... 5 3.1 VALMISTUSMENETELMÄT... 5 3.2 VALMISTUSTOLERANSSIT...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE KALLIOKÄRKI

KÄYTTÖOHJE KALLIOKÄRKI KÄYTTÖOHJE KALLIOKÄRKI Liite 1 Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC2 Nro 33 12.9.2014 1.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 3 2.1 Kalliokärkien mitat... 3 2.2 Materiaalit...

Lisätiedot

SEMKO OY SU-VAKIOTERÄSOSAT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu

SEMKO OY SU-VAKIOTERÄSOSAT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu SEKO OY SU-VAKIOTERÄSOSAT Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu FC 41874.15 8.10.01 Sisällysluettelo: 1 VAKIOTERÄSOSIEN TOIINTATAPA... 3 VAKIOTERÄSOSIEN ATERIAALIT... 3 3 VALISTUS...

Lisätiedot

P4X-kaideliitos. Versio: FI 03/2016 Laskentanormit: EC+FI NA Betoniyhdistyksen käyttöseloste: BY 5 B-EC 2 n:o 29. Tekninen käyttöohje

P4X-kaideliitos. Versio: FI 03/2016 Laskentanormit: EC+FI NA Betoniyhdistyksen käyttöseloste: BY 5 B-EC 2 n:o 29. Tekninen käyttöohje P4X-kaideliitos Versio: FI 03/2016 Laskentanormit: EC+FI NA Betoniyhdistyksen käyttöseloste: BY 5 B-EC 2 n:o 29 Tekninen käyttöohje P4X-kaideliitos Ruostumaton teräs ei ruostevalumia, huoltovapaus ja pitkä

Lisätiedot

PRKU PAKSURAPPAUSKIINNIKE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

PRKU PAKSURAPPAUSKIINNIKE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE versio FI 11/2015 1 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 2 3 VALMISTUS... 3 3.1 Valmistustapa ja merkinnät... 3 3.2 Valmistustoleranssit... 3 4 KESTÄVYYSARVOT...

Lisätiedot

Schöck Isokorb liitososien käyttöohje Eurokoodi 2

Schöck Isokorb liitososien käyttöohje Eurokoodi 2 Schöck Isokorb liitososien käyttöohje Eurokoodi 2 BY 5 B-EC 2 nro. 67 Schöck Isokorb KS, QS 17.4.2013 Tekninen neuvonta ja laskentapyynnöt Linterm Oy Puh.: 0207 430 890 Faksi: 0207 430 891 info@schoeck.fi

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot

PERUSPULTIT KÄYTTÖOHJE

PERUSPULTIT KÄYTTÖOHJE 5/2013 PERUSPULTIT KÄYTTÖOHJE AK-KENKIEN PERUSPULTIT AET, AES Suomen Betoniyhdistyksen käyttöselosteet: no 389 (BY 5B) RakMK no 70 (BY 5B-EC2) Eurokoodi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSPULTIN TOIMINTATAPA...

Lisätiedot

R-nostoAnkkurit. Eurokoodien mukainen suunnittelu

R-nostoAnkkurit. Eurokoodien mukainen suunnittelu R-nostoAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu R-NOSTOANKKURIT 1 TOIMINTATAPA...3 2 R-NOSTOANKKUREIDEN MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 R-nostoankkureiden mitat ja toleranssit...4 2.2 R-nostoankkureiden

Lisätiedot

Leimet KALLIOKÄRKI KÄYTTÖOHJE

Leimet KALLIOKÄRKI KÄYTTÖOHJE Leimet KALLIOKÄRKI KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTATAPA 3 2 MATERIAALIT JA RAKENNE 4 2.1 Kalliokärkien mitat 4 2.2 Materiaalit 5 2.3 Valmistustapa 6 2.4 Laadunvalvonta 6 3 VALMISTUSMERKINNÄT 6 4

Lisätiedot

JRL-KIINNITYSLEVYT EuRoKoodIEN mukainen SuuNNITTELu

JRL-KIINNITYSLEVYT EuRoKoodIEN mukainen SuuNNITTELu JRL-KIINNITYSLEVYT Eurokoodien mukainen suunnittelu JRL-KIINNITYSLEVYT 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 JRL-kiinnityslevyjen mitat... 4 2.2 JRL-kiinnityslevyjen tilaustunnukset... 5

Lisätiedot

TEKNINEN KÄYTTÖOHJE. HPM -ankkurointipultit. Helpot ja nopeat pulttiliitokset. Versio: FI 05/2019 Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-02/0006

TEKNINEN KÄYTTÖOHJE. HPM -ankkurointipultit. Helpot ja nopeat pulttiliitokset. Versio: FI 05/2019 Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-02/0006 TEKNINEN KÄYTTÖOHJE HPM -ankkurointipultit Helpot ja nopeat pulttiliitokset Versio: FI 05/2019 Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-02/0006 HPM -ankkurointipultti Helpot ja nopeat pulttiliitokset Vakioitu

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde Ristikkoliitokset Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi 2

Erstantie 2, 15540 Villähde Ristikkoliitokset Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi 2 www.anstar.fi 2 www.anstar.fi 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 RISTIKKOLIITOKSEN TOIMINTATAPA... 4 2 RISTIKKOLIITOSTEN RAKENNE JA KÄYTTÖKOHTEET... 4 2.1 LIITOSTEN VALMISTUSOHJELMA... 4 2.2 LIITOSOSAN MATERIAALIT...

Lisätiedot

R-STEEL LENKKI EuRoKoodIEN mukainen SuuNNITTELu

R-STEEL LENKKI EuRoKoodIEN mukainen SuuNNITTELu R-STEEL LENKKI Eurokoodien mukainen suunnittelu R-STEEL LENKKI 1 R-STEEL LENKIN TOIMINTATAPA... 2 2 R-STEEL LENKIN MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 R-Seel Lenkin mitat... 4 2.2 R-Steel Lenkin materiaalit

Lisätiedot

RLS SISÄKIERREHYLSYANKKURIT RAKMK:N MUKAINEN SUUNNITTELU

RLS SISÄKIERREHYLSYANKKURIT RAKMK:N MUKAINEN SUUNNITTELU RLS SISÄKIERREHYLSYANKKURIT RAKMK:N MUKAINEN SUUNNITTELU RLS SISÄKIERREHYLSYANKKURIT 1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 RLS-sisäkierrehylsyankkurin materiaalit

Lisätiedot

HPM -ankkurointipultit. Pulttiliitoksiin. Tekninen käyttöohje. Versio: FI 01/2017 Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-02/0006

HPM -ankkurointipultit. Pulttiliitoksiin. Tekninen käyttöohje. Versio: FI 01/2017 Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-02/0006 HPM -ankkurointipultit Pulttiliitoksiin Versio: FI 01/2017 Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-02/0006 Tekninen käyttöohje HPM -ankkurointipultti Pulttiliitoksiin Järjestelmän edut Vakioitu ja ETA-hyväksytty

Lisätiedot

VS-VAARNALENKIT KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE Käyttöseloste nro BY390. VS-vaarnalenkit VS-80 VS-100 VS-120 VSH-140

VS-VAARNALENKIT KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE Käyttöseloste nro BY390. VS-vaarnalenkit VS-80 VS-100 VS-120 VSH-140 VS-VAARNALENKIT KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE Käyttöseloste nro BY390 VS-vaarnalenkit VS-80 VS-100 VS-120 VSH-140 14.6.2013 1/7 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 1.1 Yleiskuvaus 1.2 Toimintatapa 2. MITAT JA MATERIAALIT

Lisätiedot

LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE

LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B EC2 nro 31 12.12.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...2 1.1 YLEISKUVAUS...2 1.2 TOIMINTATAPA...2 1.3 LEPO...4 1.3.1 Mitat...4

Lisätiedot

TEKNINEN KÄYTTÖOHJE. PPM -ankkurointipultti. Pulttiliitokset suurille kuormille

TEKNINEN KÄYTTÖOHJE. PPM -ankkurointipultti. Pulttiliitokset suurille kuormille TEKNINEN KÄYTTÖOHJE PPM -ankkurointipultti Pulttiliitokset suurille kuormille Versio: FI 09/2017 PPM -ankkurointipultit korkealujuusteräksestä Pulttiliitoksiin Korkealujuusteräksestä valmistettu standardoitu,

Lisätiedot

1. TOIMINTATAPA. ST-nostoankkureiden valmistuksen laadunvalvonnasta vastaa Inspecta Sertifiointi Oy.

1. TOIMINTATAPA. ST-nostoankkureiden valmistuksen laadunvalvonnasta vastaa Inspecta Sertifiointi Oy. 1 1. TOIMINTATAPA ST-nostoankkuri toimii betoniin asennettavana voimia siirtävänä metalliosana. Ankkurin sisäkierrehylsyyn on kiinnitetty tyssätty harjateräs voiman ankkuroimiseksi betoniin. Rakenteensa

Lisätiedot

semtu DEMU 2000 HARJATERÄSJATKOS KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE

semtu DEMU 2000 HARJATERÄSJATKOS KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE semtu DEMU 2000 HARJATERÄSJATKOS KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE 4.5.2018 1/10 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 1.1 Yleiskuvaus 1.2 Jatkoksen toimintatapa 2. JATKOSOSAT JA MATERIAALIT 2.1 Betoniterästangot 2.2 Valmistustapa

Lisätiedot

DEMU 2000 HARJATERÄSJATKOS KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE Käyttöseloste nro BY25

DEMU 2000 HARJATERÄSJATKOS KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE Käyttöseloste nro BY25 DEMU 2000 HARJATERÄSJATKOS KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE Käyttöseloste nro BY25 07.11.2016 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 1.1 Yleiskuvaus 1.2 Jatkoksen toimintatapa 2. JATKOSOSAT JA MATERIAALIT 2.1 Betoniterästangot

Lisätiedot

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje Taiter-pistoansaan ja Taiter-tringaliansaan käyttöohje 17.3.2011 1 Taiter Oy Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje 17.3.2011 Liite 1 Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC2: nro 22

Lisätiedot

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet RakMK mukainen suunnittelu

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet RakMK mukainen suunnittelu SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE Käyttö- ja suunnitteluohjeet RakMK mukainen suunnittelu FMC 41874.133 28..213 Sisällysluettelo: 2 1 TOIMINTA... 3 2 MITAT, OSAT, ASENNUSVAIHEEN KAPASITEETIT JA TILAUSTUNNUKSET...

Lisätiedot

PEC-PILARIKENGÄT fi -1/2012

PEC-PILARIKENGÄT fi -1/2012 PEC-PILARIKENGÄT Betoniyhdistyksen käyttöselosteet BY 5 B: 01 BY 5 B-EC 2: 8 Versio fi-1/2012 PEC-Pilarikengät Peikko -pilariliitosten etuja Säästää aikaa, kustannuksia ja materiaaleja Vaivaton ja nopea

Lisätiedot

Liitos ja mitat. Lisäksi mitoitetaan 4) seinän suuntainen sideraudoitus sekä 6) terästapit vaakasuuntaisille voimille.

Liitos ja mitat. Lisäksi mitoitetaan 4) seinän suuntainen sideraudoitus sekä 6) terästapit vaakasuuntaisille voimille. 25.9.2013 1/5 Liitoksen DO501 laskentaesimerkki Esimerkissä käsitellään tyypillisten elementtien mittojen mukaista liitosta. Oletetaan liitoksen liittyvän tavanomaiseen asuinkerrostaloon. Mitoitustarkastelut

Lisätiedot

Celsa Steel Service Oy

Celsa Steel Service Oy PN nostolenkit käyttöohje 9.2_2016.doc 14-Mar-16 Liite 1 Celsa Steel Service Oy PN ja PNS nostolenkkien käyttöohje 9.2.2016 PN PNS Celsa Steel Service Oy Jokitie 35 10410 Åminnefors 019 221 31 www.celsa-steelservice.fi

Lisätiedot

R-Group Finland Oy. RT-vakioteräsosat Käyttöohje. Eurokoodien mukainen mitoitus

R-Group Finland Oy. RT-vakioteräsosat Käyttöohje. Eurokoodien mukainen mitoitus R-Group Finland Oy RT-vakioteräsosat Käyttöohje Eurokoodien mukainen mitoitus 18.5.2017 2 / 17 Tämä ohje on laadittu yhteistyössä alla mainittujen yritysten sekä Betoniteollisuus ry:n kanssa. Mainitut

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi. AK Pilarikengät Käyttöohje 2

Erstantie 2, 15540 Villähde Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi. AK Pilarikengät Käyttöohje 2 2 3 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. PILARIKENGÄN TOIMINTATAPA 4 2. KENGÄN RAKENNE 4 2.1 Kenkien valmistusohjelma 4 2.2 Kenkien materiaalit 4 2.3 Valmistustapa 4 2.4 Valmistustoleranssit 4 2.5 AK-pilarikengän

Lisätiedot

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 995-G 1036-G 1140 1130 1988 07.05.2012 Sivu 1/16 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1 Valuankkurin toimintatapa 2. Valuankkurin rakenne 2.1 Ankkurin osat

Lisätiedot

UNIRAIL-valukisko. Ohuiden pintabetonien helppoon valuun. Tekninen käyttöohje. Versio: FI 6/2014

UNIRAIL-valukisko. Ohuiden pintabetonien helppoon valuun. Tekninen käyttöohje. Versio: FI 6/2014 UNIRAIL-valukisko Ohuiden pintabetonien helppoon valuun Versio: FI 6/2014 Tekninen käyttöohje UNIRAIL-valukisko Ohuiden pintabetonien helppoon valuun Järjestelmän edut Esivalmistetuista osista asennettava,

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde Puh. (03) 872200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi. AEP Piilokonsoli Käyttöohje 1

Erstantie 2, 15540 Villähde Puh. (03) 872200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi. AEP Piilokonsoli Käyttöohje 1 1 2 3 Sisällysluettelo 1. PIILOKONSOLIN TOIMINTATAPA... 4 2. PIILOKONSOLIN RAKENNE... 4 2.1 Piilokonsolin valmistusohjelma... 4 2.2 Piilokonsolin materiaalit... 4 2.3 Valmistustapa... 4 2.4 Piilokonsolin

Lisätiedot

PETRA. Ontelolaattojen tuki laataston aukoissa. Tekninen käyttöohje

PETRA. Ontelolaattojen tuki laataston aukoissa. Tekninen käyttöohje Ontelolaattojen tuki laataston aukoissa Versio: FI /15 Laskentanormit: EC+FI NA Betoniyhdistyksen käyttöseloste: BY 5 B-EC n:o 1 M1 Tekninen käyttöohje Ontelolaattojen tuki laataston aukoissa Järjestelmän

Lisätiedot

PASI-VAIJERILENKKISIDONTA

PASI-VAIJERILENKKISIDONTA LIITE 1 1 (10) BY:N KÄYTTÖSELOSTE n:o 385 PASI-VAIJERILENKKISIDONTA KÄYTTÖOHJE 12.6.2013 PASI-VAIJERILENKIT PASI-100 PASI-400 Ei-kantavan ulkoseinäelementin yläreunan sitominen ontelolaatan reunaan 2 (10)

Lisätiedot

UKM- Raudoituskorokkeet. rakennustarvikkeet. UK-Muovi Oy

UKM- Raudoituskorokkeet. rakennustarvikkeet. UK-Muovi Oy UKM- Raudoituskorokkeet ja rakennustarvikkeet Kuva: Tecnomedia Jaana Pesonen Valmistamme raudoituskorokkeita, erilaisia kiinnitystarvikkeita sekä valukartioita käytettäväksi rakentamiseen. Kätevillä tuotteillamme

Lisätiedot

semtu VEMO-valuankkurit Käyttöohje BY käyttöseloste: BY 5B EC2 nro 28 VEMO 1140 VEMO 995-G VEMO 1036-G VEMO 1130

semtu VEMO-valuankkurit Käyttöohje BY käyttöseloste: BY 5B EC2 nro 28 VEMO 1140 VEMO 995-G VEMO 1036-G VEMO 1130 VEMO-valuankkurit Käyttöohje 8.12.2015 BY käyttöseloste: BY 5B EC2 nro 28 VEMO 995-G VEMO 1140 VEMO 1036-G VEMO 1130 1 YLEISTÄ... 2 1.1 VALUANKKURIN TOIMINTATAPA... 2 2 VALUANKKURIN RAKENNE... 2 2.1 ANKKURIEN

Lisätiedot

WQ-palkkijärjestelmä

WQ-palkkijärjestelmä WQ-palkkijärjestelmä Sisällys 1. Toimintatapa 2 2. Valmistus 2 2.1. Materiaali 2 2.2. Pintakäsittely 2 2.3. Laadunvalvonta 3 3. Palkin käyttö rakenteissa 3 4. Suunnittelu 3 4.1. Palkin rakenne 3 4.2. Palkin

Lisätiedot

SALON TUKITUOTE OY SISÄKIERRENOSTOANKKURIT JA NIIHIN SOPIVAT VAIJERINOSTOLENKIT KÄYTTÖOHJE

SALON TUKITUOTE OY SISÄKIERRENOSTOANKKURIT JA NIIHIN SOPIVAT VAIJERINOSTOLENKIT KÄYTTÖOHJE SALON TUKITUOTE OY SISÄKIERRENOSTOANKKURIT JA NIIHIN SOPIVAT VAIJERINOSTOLENKIT KÄYTTÖOHJE 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintatapa... 2 2. Rakenne... 3 2.1 Sisäkierrekäyräankkureiden tunnukset ja mitat... 3

Lisätiedot

SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET

SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET KÄYTTÖ- JA SUUNNITTELUOHJE 19.5.2016 - 1 - SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... - 2-1.1 Yleiskuvaus... - 2-1.2 Toimintatapa... - 3-1 MITAT JA MATERIAALIT... - 4-2.1 Kannaketyypit...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PÄIVITETTY HBUS-VALUANKKURIT. BY käyttöseloste 5B EC2 no 48. oikeus muutoksiin pidätetään Sivu 0

KÄYTTÖOHJE PÄIVITETTY HBUS-VALUANKKURIT. BY käyttöseloste 5B EC2 no 48. oikeus muutoksiin pidätetään Sivu 0 HBUS-VALUANKKURIT BY käyttöseloste 5B EC2 no 48 oikeus muutoksiin pidätetään Sivu 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 2 1.1. TOIMINTATAPA... 2 2. MITAT, MATERIAALIT JA TOLERANSSIT... 2 2.1. HBUS-VALUANKKURI...

Lisätiedot

R-nostoAnkkurit. Eurokoodien mukainen suunnittelu

R-nostoAnkkurit. Eurokoodien mukainen suunnittelu R-nostoAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu R-NOSTOANKKURIT 1 TOIMINTATAPA...3 2 R-NOSTOANKKUREIDEN MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 R-nostoankkureiden mitat ja toleranssit...4 2.2 R-nostoankkureiden

Lisätiedot

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro VEMO 995-G VEMO 1140 VEMO 1036-G VEMO 1130 08.12.2015 Sivu 1/13 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1 Valuankkurin toimintatapa 2. Valuankkurin rakenne 2.1 Ankkurin

Lisätiedot