SEMKO OY SJL-KIINNITYSLEVYT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SEMKO OY SJL-KIINNITYSLEVYT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu"

Transkriptio

1 SEMKO OY SJL-KIINNITYSLEVYT Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu FMC

2 2 Sisällysluettelo: 1 SJL-KIINNITYSLEVYJEN TOIMINTATAPA SJL-KIINNITYSLEVYJEN MATERIAALIT JA MITAT SJL-KIINNITYSLEVYJEN MATERIAALIT SJL-KIINNITYSLEVYJEN TILAUSTUNNUS SJL-KIINNITYSLEVYJEN MITAT VALMISTUS VALMISTUSTAPA VALMISTUSTOLERANSSIT PINTAKÄSITTELY SJL-KIINNITYSLEVYJEN VALMISTUSMERKINNÄT SJL-KIINNITYSLEVYJEN KESTÄVYYDET SJL-KIINNITYSLEVYJEN LASKENTAPERIAATTEET SJL-KIINNITYSLEVYJEN MITOITUS Laskentakuormien yhdistäminen KESTÄVYYKSIEN MERKINNÄT SJL-KIINNITYSLEVYJEN KESTÄVYYDET TERÄSBETONIRAKENTEESSA SJL-kiinnityslevyjen pieni lisäraudoitus SJL-KIINNITYSLEVYJEN KESTÄVYYDET TERÄSBETONIRAKENTEESSA TÄYDEN VOIMAN LISÄRAUDOITUKSELLA SJL-kiinnityslevyjen lisäraudoitus taulukon 6 mukaisille kestävyyksille SJL-KIINNITYSLEVYJEN KESTÄVYYDET BETONIRAKENTEESSA ILMAN LISÄRAUDOITUSTA SJL-kiinnityslevyjen reunaetäisyydet ja kiinnitysalustan paksuus SJL-kiinnityslevyjen kestävyydet betonirakenteessa täydellä reunaetäisyydellä SJL-kiinnityslevyjen kestävyydet betonirakenteessa pienemmillä reunaetäisyyksillä SJL-KIINNITYSLEVYJEN KÄYTTÖ KÄYTÖN RAJOITUKSET SJL-KIINNITYSLEVYJEN SIJOITTAMINEN JA PIENIMMÄT REUNA- JA KESKIÖETÄISYYDET KIINNITYSALUSTALLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET Kiinnitysalustan raudoitus SJL-KIINNITYSLEVYJEN ASENNUS LAITTEET JA TARVIKKEET TYÖN SUORITUS JA ASENNUSTOLERANSSIT SJL-KIINNITYSLEVYJEN LIITÄNTÖJEN ASENNUS TURVALLISUUSTOIMENPITEET LAADUNVALVONTA ASENNUKSEN VALVONTA SJL-KIINNITYSLEVYJEN ASENNUKSEN VALVONTAOHJE LIITÄNTÖJEN ASENNUKSEN VALVONTAOHJE... 40

3 3 1 SJL-KIINNITYSLEVYJEN TOIMINTATAPA Käyttöohjeessa esitetyt SJL-kiinnityslevyt ovat betonivaluun ennen sen kovettumista asennettavia teräsosia, jotka siirtävät niihin kohdistuvat kuormitukset betoni- ja teräsbetonirakenteisiin teräsosissa olevien tartuntojen avulla. SJL-kiinnityslevyt koostuvat teräslevystä ja siihen hitsatuista harjaterästartunnoista. 2 SJL-KIINNITYSLEVYJEN MATERIAALIT JA MITAT 2.1 SJL-KIINNITYSLEVYJEN MATERIAALIT Taulukko 1. SJL-kiinnityslevyjen materiaalit Osa Materiaali Standardi Tartunnat A500HW SFS 1215 Kiinnityslevy S355J2+N SFS-EN Kiinnityslevy SFS-EN Kiinnityslevy SFS-EN Ankkurointilevy S355J2+N SFS-EN SJL-KIINNITYSLEVYJEN TILAUSTUNNUS Tilaustunnus Kiinnityslevy Tartunnat Ankkurointilevy Tyyppi SJL SJLs S355J2+N, pohjamaalattu S355J2+N, kuumasinkitty A500HW S355J2+N Musta A500HW S355J2+N Kuumasinkitty SJLr A500HW S355J2+N Ruostumaton SJLh A500HW S355J2+N Haponkestävä

4 4 2.3 SJL-KIINNITYSLEVYJEN MITAT Kuva 1. SJL-kiinnityslevyjen mitat Taulukko 2. SJL-Kiinnityslevyjen mitat SJL-kiinnityslevy Levy Tartunta Kokonaiskorkeus Paino C B T n Ø D A x H [mm] [kg] [mm] [mm] [mm] [kpl] [mm [mm] [mm] SJL 150 x ,0 SJL 200 x ,7 SJL 200 x ,7 SJL 250 x ,1 SJL 250 x ,6 SJL 250 x ,1 SJL 300 x ,4 SJL 300 x ,4 SJL 400 x ,3 SJL 500 x ,5 SJL 600 x ,4

5 3 VALMISTUS VALMISTUSTAPA Levyt ja tangot leikataan ja katkaistaan mekaanisesti tai polttamalla. Rakenteiden liitokset tehdään hitsaamalla. Liitosten hitsausluokka on C SFS-EN ISO 5817 mukaisesti. 3.2 VALMISTUSTOLERANSSIT Levyn sivumitat SFS-EN ISO Tartuntojen kaltevuus ±5 Tartuntojen sijainti ±5 mm Tartuntojen keskinäinen sijainti ±5 mm Teräsosan kokonaiskorkeus ±5 mm 3.3 PINTAKÄSITTELY Tilaustunnuksella SJL kiinnityslevyjen S355J2+N pinta ja sivut pohjamaalataan alkydimaalilla, kalvon paksuus 15-20µm ja värisävy harmaa. Tilaustunnuksella SJLs kiinnityslevyt S355J2+N kuumasinkitään. Kuumasinkittyjä kiinnityslevyjä ei pohjamaalata. Ruostumattomilla kiinnityslevyillä SJLr ja haponkestävillä kiinnityslevyillä SJLh ei ole pintakäsittelyä. 3.4 SJL-KIINNITYSLEVYJEN VALMISTUSMERKINNÄT Teräsosan asennuksessa näkyviin jäävä osa leimataan. Merkinnästä ilmenee tuotteen tunnus, valmistajan nimi, päivämäärä ja Inspecta Sertifiointi Oy:n laadunvalvontamerkki. 4 SJL-KIINNITYSLEVYJEN KESTÄVYYDET 4.1 SJL-KIINNITYSLEVYJEN LASKENTAPERIAATTEET SJL-kiinnityslevyjen kestävyydet on laskettu Eurokoodi 2: Betonirakenteiden suunnittelu. osan SFS-EN : Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt ja Eurokoodi 3: Teräsrakenteiden suunnittelu. osien SFS-EN :Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt ja SFS-EN : Liitosten mitoitus betonin lujuuden C25/30 mukaan. Kestävyyksien laskennassa on huomioitu mahdollinen toleransseista johtuva epäkeskisyys ±15 mm levyn keskilinjojen suhteen. Kestävyydet on laskettu staattisille kuormille murtorajatilassa. Mitoitus dynaamisille kuormille tulee tehdä erikseen.

6 4.2 SJL-KIINNITYSLEVYJEN MITOITUS 6 Mitoitus tapahtuu murtorajatilatarkastelun perusteella muuntamalla ominaiskuorma laskentakuormaksi Laskentakuormien yhdistäminen Yhdistetyissä rasitustapauksissa tarkistetaan, että teräsosan kestävyydet täyttävät seuraavat ehdot: 1. Kaksiakselinen taivutusmomentti M M Ed.A Rd.A M M Ed.B Rd.B 1 2. Taivutusmomentti ja vetovoima M M Ed.A Rd.A M M Ed.B Rd.B N N Ed Rd 1 3. Leikkausvoima ja vääntömomentti V V Ed Rd T T Ed Rd 1 4. Vetovoima ja leikkausvoima N N Rd N N Q V 4 / 3 Rd Rd M M T T Ed.A Rd.A Ed Rd Q V Rd V 4 / 3 N Ed Rd 1 M M Ed.B Rd.B N Ed Laskentakuorman tulee olla pienempi kuin teräsosan kestävyys. N V M T Ed Ed Ed Ed N V T Rd Rd M Rd Rd Yhtälöissä M Ed = taivutusmomentin mitoitusarvo M Rd = taivutusmomenttikestävyyden mitoitusarvo N Ed = vetovoiman mitoitusarvo = vetovoimakestävyyden mitoitusarvo N Rd

7 V Ed V Rd T Ed T Rd = leikkausvoiman mitoitusarvo = leikkausvoimakestävyyden mitoitusarvo = vääntömomentin mitoitusarvo = vääntömomenttikestävyyden mitoitusarvo KESTÄVYYKSIEN MERKINNÄT Kuva 2. SJL-kiinnityslevyjen kestävyyksien merkinnät Kuvassa 2 on esitetty SJL-kiinnityslevyjen kestävyyksien merkinnät, joita käytetään seuraavien kohtien kestävyystaulukoissa ja kuvaajissa.

8 4.4 SJL-KIINNITYSLEVYJEN KESTÄVYYDET TERÄSBETONIRAKENTEESSA 8 SJL-kiinnityslevyjen kestävyydet eri voimille ja vastaaville lisäraudoituksille on esitetty taulukossa 3. Taulukossa 3 SJL-kiinnityslevyjen reunaetäisyys tartunnan keskeltä on 11 x Ø (Ø = tartunnan halkaisija) yhdellä reunalla. Leikkausvoiman suunnassa on kohdan mukainen lisäraudoitus. Taulukossa 4 on esitetty korjauskertoimet SJLkiinnityslevyjen kestävyyksille tapauksille, joissa reunaetäisyys 11 x Ø on kahdella reunalla tai reunaetäisyys on 8 x Ø tai 5 x Ø yhdellä tai kahdella reunalla. Taulukko 3. SJL-kiinnityslevyjen kestävyyden mitoitusarvot teräsbetonirakenteessa reunaetäisyydellä 11 x Ø yhdellä reunalla ja kohdan lisäraudoituksella SJL-kiinnityslevy N Rd [kn] V Rd [kn] M Rd.C [knm] M Rd.B [knm] T Rd [knm] e kc [mm] e kb [mm] C B x [mm] [mm] SJL 150 x SJL 200 x SJL 200 x SJL 250 x SJL 250 x SJL 250 x SJL 300 x SJL 300 x SJL 400 x SJL 500 x SJL 600 x M Rd.C = taivutusmomenttikestävyyden mitoitusarvo C-suunnassa M Rd.B = taivutusmomenttikestävyyden mitoitusarvo B-suunnassa e kc = kiinnityslevyn minimikiinnityspinta-ala C-suunnassa e kb = kiinnityslevyn minimikiinnityspinta-ala B-suunnassa Taulukossa 3 on annettu SJL-kiinnityslevyjen kestävyydet kohdan mukaisella lisäraudoituksella, kun kiinnityslevyjen reunaetäisyys tartunnan keskeltä betonin reunaan on yhdellä reunalla 11 x Ø (Ø = tartunnan halkaisija). Tällöin kaikilla kolmella muulla sivulla reunaetäisyyden tulee olla c cr. Vaadittava reunaetäisyys c cr = 1.5 x kiinnityslevyn korkeus (taulukon 1 mukainen kokonaiskorkeus H). Pienemmillä reunaetäisyyksillä tai jos reunaetäisyys on kahdella sivulla pienempi kuin c cr, tulee SJL-kiinnityslevyjen kestävyyksiä normaalivoimalle N Rd ja momenteille M Rd.C ja M Rd.B pienentää taulukon 4 mukaisilla pienennyskertoimilla. Pienennyskertoimia tulee käyttää myös jos vierekkäisten SJL-levyjen tartuntojen keskinäinen etäisyys on < 2 x c cr. Leikkausvoimalle V Rd ja vääntömomentille T Rd pienennyskertoimia ei tarvitse käyttää kun rakenteessa on kohdan mukainen raudoitus. Taulukko 4. Lisäraudoitetun SJL-levyn kestävyyksien pienennyskertoimet normaalivoimalle N Rd ja momenteille M Rd.C ja M Rd.B Reunaetäisyys yhdellä reunalla kahdella reunalla 11 x Ø x Ø x Ø

9 4.4.1 SJL-kiinnityslevyjen pieni lisäraudoitus 9 SJL-kiinnityslevyjen pieni lisäraudoitus sijoitetaan leikkausvoiman suuntaisesti ja kuvan 3 mukaisesti kiinnityslevyn tartuntojen ympäri mahdollisimman lähelle kiinnityslevyn pinnan teräslevyä huomioiden rakenteen rasitusluokan vaatima betonipeite. Raudoituksena käytetään teräslaatua A500HW tai vastaavaa terästä. Kuva 3. SJL-kiinnityslevyjen pienen lisäraudoituksen sijoitus Taulukko 5. SJL-kiinnityslevyjen pieni lisäraudoitus taulukon 3 mukaisille kestävyyksille SJL-kiinnityslevy n re Ø C B re x [kpl] [mm] [mm] [mm] SJL 150 x SJL 200 x SJL 200 x SJL 250 x SJL 250 x SJL 250 x SJL 300 x SJL 300 x SJL 400 x SJL 500 x SJL 600 x

10 4.5 SJL-KIINNITYSLEVYJEN KESTÄVYYDET TERÄSBETONIRAKENTEESSA TÄYDEN VOIMAN LISÄRAUDOITUKSELLA 10 SJL-kiinnityslevyjen kestävyydet, kun kiinnitysalusta raudoitetaan täydelle voimalle, on esitetty taulukossa 6. Taulukon 6 mukaisia kestävyyksiä käytettäessä tulee rakenteessa olla kohdan mukainen lisäraudoitus. Lisäraudoituksen tulee siirtää koko SJLkiinnityslevyyn kohdistuva voima. Taulukko 6. SJL-kiinnityslevyjen kestävyyden mitoitusarvot teräsbetonirakenteessa täyden voiman lisäraudoituksella SJL-kiinnityslevy N Rd [kn] V Rd [kn] M Rd.C [knm] M Rd.B [knm] T Rd [knm] e kc [mm] e kb [mm] C B x [mm] [mm] SJL 150 x SJL 200 x SJL 200 x SJL 250 x SJL 250 x SJL 250 x SJL 300 x SJL 300 x SJL 400 x SJL 500 x SJL 600 x M Rd.C = taivutusmomenttikestävyyden mitoitusarvo C-suunnassa M Rd.B = taivutusmomenttikestävyyden mitoitusarvo B-suunnassa e kc = kiinnityslevyn minimikiinnityspinta-ala C-suunnassa e kb = kiinnityslevyn minimikiinnityspinta-ala B-suunnassa SJL-kiinnityslevyjen lisäraudoitus taulukon 6 mukaisille kestävyyksille SJL-kiinnityslevyjen lisäraudoitus taulukon 6 mukaisille kestävyyksille tulee sijoittaa kuvien 4 ja 5 mukaisesti SJL-kiinnityslevyjen tartuntojen viereen ja ankkuroida sekä tartuntojen murtokartioon että murtokartion ulkopuolelle täydelle voimalle. Taulukoissa 7 ja 8 on esitetty SJL-kiinnityslevyjen raudoitus taulukon 6 mukaisille kestävyyksille. Raudoituksena käytetään teräslaatua A500HW tai vastaavaa terästä. Raudoitukset 2 ja 4 tulee sijoittaa maksimissaan 0.75 x h ef mitan päähän SJLkiinnityslevyn tartunnasta. Kaikki raudoitteet tulee ankkuroida rakenteeseen taulukoissa 7 ja 8 annetulla ankkurointipituudella l bd. Tarvittaessa (esim. kulmien läheisyydessä) raudoitteet taivutetaan. Jos SJL-kiinnityslevyyn kohdistuu normaalivoima- tai taivutusmomenttirasitusten kanssa samanaikaisesti leikkaus- tai vääntömomenttirasituksia, asennetaan eri voimien vaatimat lisäraudoitukset rakenteeseen toistensa lisäksi.

11 11 Kuva 4. SJL-kiinnityslevyjen raudoitus taulukon 6 mukaiselle normaalivoimakestävyydelle ja taivutusmomenttikestävyyksille Taulukko 7. SJL-kiinnityslevyjen raudoitus taulukon 6 mukaiselle normaalivoimakestävyydelle ja taivutusmomenttikestävyyksille SJL-kiinnityslevy h ef [mm] n 1 [kpl] Ø 1 [mm] l bd1 [mm] n 2 [kpl] Ø 2 [mm] l bd2 [mm] C B x [mm] [mm] SJL 150 x SJL 200 x SJL 200 x SJL 250 x SJL 250 x SJL 250 x SJL 300 x SJL 300 x SJL 400 x SJL 500 x SJL 600 x

12 12 Kuva 5. SJL-kiinnityslevyjen raudoitus taulukon 6 mukaiselle leikkausvoimakestävyydelle ja vääntömomenttikestävyydelle Taulukko 8. SJL-kiinnityslevyjen raudoitus taulukon 6 mukaiselle leikkausvoimakestävyydelle ja vääntömomenttikestävyydelle SJL-kiinnityslevy h ef [mm] n 3 [kpl] Ø 3 [mm] l bd3 [mm] n 4 [kpl] Ø 4 [mm] l bd4 [mm] C B x [mm] [mm] SJL 150 x SJL 200 x SJL 200 x SJL 250 x SJL 250 x SJL 250 x SJL 300 x SJL 300 x SJL 400 x SJL 500 x SJL 600 x

13 4.6 SJL-KIINNITYSLEVYJEN KESTÄVYYDET BETONIRAKENTEESSA ILMAN LISÄRAUDOITUSTA 13 Kohtien ja mukaisia SJL-kiinnityslevyjen kestävyyksiä käytettäessä suositellaan kiinnitysalustaan asennettavaksi kohdan mukaisesti raudoitus, joka ehkäisee betonin haurasmurtuman syntymistä SJL-kiinnityslevyjen reunaetäisyydet ja kiinnitysalustan paksuus SJL-kiinnityslevyjen reunaetäisyydet vaikuttavat SJL-kiinnityslevyn kestävyyteen. Taulukossa 9 esitetään SJL-kiinnityslevyjen pienimmät reunaetäisyydet kiinnityslevyn reunasta rakenteen reunaan, joilla SJL-kiinnityslevyn täysi kestävyys voidaan hyödyntää. Jos reunaetäisyys yhdellä tai useammalla reunalla on pienempi kuin taulukon 9 mukainen c t, tulee SJL-kiinnityslevyn kestävyyksiä pienentää. SJL-kiinnityslevyjen kestävyydet pienemmillä reunaetäisyyksillä esitetään kohdan kuvaajissa. Taulukko 9. SJL-kiinnityslevyjen täydet reunaetäisyydet SJL-kiinnityslevy C [mm] x B [mm] SJL-kiinnityslevyn täyden kestävyyden mitoitusarvon antava reunaetäisyys c t [mm] N Rd ja M Rd V Rd ja T Rd SJL 150 x SJL 200 x SJL 200 x SJL 250 x SJL 250 x SJL 250 x SJL 300 x SJL 300 x SJL 400 x SJL 500 x SJL 600 x Taulukon 10 ja kohdan mukaiset kestävyydet on laskettu käyttäen SJLkiinnityslevyjen betonialustan paksuutena SJL-kiinnityslevyn kokonaiskorkeutta (kuva 1 mitta H) lisättynä betonipeitteellä 20mm. Tätä pienemmillä betonipeitteen arvoilla taulukossa 10 ja kohdassa annetut kestävyydet eivät ole voimassa.

14 14 Kuva 6. SJL-kiinnityslevyn täyden kestävyyden antavat reunaetäisyydet (vrt. taulukko 9) SJL-kiinnityslevyjen kestävyydet betonirakenteessa täydellä reunaetäisyydellä Taulukko 10. SJL-kiinnityslevyjen kestävyyden mitoitusarvot betonirakenteessa täydellä reunaetäisyydellä (vrt. taulukko 9) SJL-kiinnityslevy N Rd [kn] V Rd [kn] M Rd.C [knm] M Rd.B [knm] T Rd [knm] e kc [mm] e kb [mm] C B x [mm] [mm] SJL 150 x SJL 200 x SJL 200 x SJL 250 x SJL 250 x SJL 250 x SJL 300 x SJL 300 x SJL 400 x SJL 500 x SJL 600 x M Rd.C = taivutusmomenttikestävyyden mitoitusarvo C-suunnassa M Rd.B = taivutusmomenttikestävyyden mitoitusarvo B-suunnassa e kc = kiinnityslevyn minimikiinnityspinta-ala C-suunnassa e kb = kiinnityslevyn minimikiinnityspinta-ala B-suunnassa

15 SJL-kiinnityslevyjen kestävyydet betonirakenteessa pienemmillä reunaetäisyyksillä Kuva 7. SJL-kiinnityslevyjen reunaetäisyys c Jos SJL-kiinnityslevyjen reunaetäisyydet ovat pienempiä kuin taulukossa 9 esitetyt reunaetäisyydet, tulee SJL-kiinnityslevyjen kestävyyksiä pienentää. Seuraavissa kuvaajissa esitetään SJL-kiinnityslevyjen kestävyydet reunaetäisyyden muuttuessa. Kuvaajissa esitetään kuvassa x esitetyt tapaukset A) reunaetäisyys c yhdellä reunalla, muilla reunoilla vähintään taulukon 9 mukainen c t B) reunaetäisyys c kahdella reunalla, muilla reunoilla vähintään taulukon 9 mukainen c t C) reunaetäisyys c kolmella reunalla, yhdellä reunalla vähintään taulukon 9 mukainen c t D) reunaetäisyys c neljällä reunalla. Kuvaajien vaaka-akselilla on SJL-kiinnityslevyjen reunaetäisyys kiinnityslevyn reunasta rakenteen reunaan c ja pystyakselilla kestävyyden mitoitusarvo.

16 SJL150x SJL150x150

17 SJL150x SJL150x150

18 SJL200x SJL200x150

19 SJL200x SJL200x150 SJL200x150

20 SJL200x SJL200x200

21 SJL200x SJL200x200

22 SJL250x SJL250x150

23 SJL250x SJL250x150 SJL250x150

24 SJL250x SJL250x200

25 SJL250x SJL250x200 SJL250x200

26 SJL250x SJL250x250

27 SJL250x SJL250x250

28 SJL300x SJL300x200

29 SJL300x SJL300x200 SJL300x200

30 SJL300x SJL300x300

31 SJL300x SJL300x300

32 SJL400x SJL400x400

33 SJL400x SJL400x400

34 SJL500x SJL500x500

35 SJL500x SJL500x500

36 SJL600x SJL600x600

37 SJL600x SJL600x600

38 38 5 SJL-KIINNITYSLEVYJEN KÄYTTÖ 5.1 KÄYTÖN RAJOITUKSET SJL-kiinnityslevyjen kestävyydet on laskettu staattisille kuormille. SJL-kiinnityslevyjen kestävyydet dynaamisille ja väsyttäville kuormille tulee tarkistaa erikseen. 5.2 SJL-KIINNITYSLEVYJEN SIJOITTAMINEN JA PIENIMMÄT REUNA- JA KESKIÖETÄISYYDET SJL-kiinnityslevyjen reuna- ja keskiöetäisyydet tulee suunnitella rakenteen rasitusluokan ja harjaterästartuntojen betonin tartunnan mukaan. SJL-kiinnityslevyjen sijoitusta rakenteen vedettyyn osaan tulisi välttää betonin halkeilun vuoksi. 5.3 KIINNITYSALUSTALLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET SJL-kiinnityslevyjen tartuntojen suojabetonikerrokseen tulee kiinnittää erityisesti huomiota. Mikäli tartuntojen vaadittava betonipeite ei täyty kiinnitysosan pinta-asennuksena, on osa upotettava siten, että betonipeite toteutuu normien edellyttämällä tavalla. Tässä käyttöohjeessa esitetyt SJL-kiinnityslevyjen kestävyyksien mitoitusarvot on laskettu betonin lujuudelle C25/ Kiinnitysalustan raudoitus SJL-kiinnityslevyjen tyssäkantatartunnat siirtävät ulkoisen voiman betoniin. Kiinnike joutuu kantamaan laskettujen kuormien lisäksi usein myös pakkovoimia, jotka johtuvat esim. rakenteiden kutistumisesta, lämpöliikkeistä ja taipumisesta sekä asennuksen aikaisista sykäyksistä. Tämän vuoksi rakenteellisen kiinnityksen sitkeydestä on varmistuttava. Jos metalliosan upotussyvyys tai tartuntojen etäisyydet betonirakenteen reunasta eivät ole riittäviä, ts. betoni murtuu ennen metalliosan myötäämistä, varmistetaan kiinnityksen riittävä sitkeys raudoituksella tai suunnitellaan kiinnitykset siten, ettei yhden kiinnikkeen murtuminen johda kiinnitettävän rakenneosan tai laitteen irtoamiseen. Tarvittaessa on kiinnityskohtaan asennettava lisäraudoitus, joka mitoitetaan siten, että se pystyy siirtämään kiinnikkeen voimat ankkuroinnin avulla rakenteeseen. Betonirakenteen lisäraudoituksen ei katsota merkittävästi parantavan lujuutta vaan ehkäisevän haurasmurtuman syntymistä ja varmistavan kiinnityksen sitkeyden murtokartion synnyttyä.

39 39 6 SJL-KIINNITYSLEVYJEN ASENNUS 6.1 LAITTEET JA TARVIKKEET SJL-kiinnityslevyjen asentaminen voidaan suorittaa ennen betonointia kiinnittämällä SJLkiinnityslevyt muottiin tai raudoitukseen. Kiinnitys voidaan suorittaa naulaamalla, liimaamalla, kaksipuolisella teipillä, puristuskiinnityksellä muotin reunoihin tai raudoitukseen. 6.2 TYÖN SUORITUS JA ASENNUSTOLERANSSIT Betonimassalla tulee olla sellaiset ominaisuudet, että se tarkoitukseen soveltuvia menetelmiä käyttäen, tiivistettynä ja käsiteltynä, kovetuttuaan täyttää asetetut vaatimukset. Betonimassan koostumus valitaan siten, että se muokattavuudeltaan ja koossapysyvyydeltään soveltuu käytettävään valmistus-, käsittely- ja betonointitapaan. Betonimassalla tulee olla sellainen tehtävään, rakenteeseen ja käytettävään työtapaan sopiva tiivistyvyys ja notkeus, että betonimassa täyttää tarkoin muotit ja ympäröi raudoituksen. Betonointityö tehdään suurta huolellisuutta noudattaen siten, että SJL-kiinnityslevy ja/tai ankkurointiteräs eivät liiku paikaltaan massaa laskettaessa muottiin tai tiivistettäessä. 6.3 SJL-KIINNITYSLEVYJEN LIITÄNTÖJEN ASENNUS Tarvittaessa rakennesuunnittelijan on laadittava hitsaussuunnitelma, josta ilmenee hitsausjärjestys ja lisäaineiden valinta. Lisäaineiden laatu määräytyy perusaineen laatu- ja lujuusluokan mukaan ja ne on oltava standardien mukaisia. Lisäainetta valittaessa on huomioitava myös syöpymiskohdat. 6.4 TURVALLISUUSTOIMENPITEET Työmaalla on oltava rakennesuunnittelijan hyväksymä asennussuunnitelma, joka sisältää mm. elementtien kiinnittämisen ja kiinnityshitsauksen materiaaleineen. 7 LAADUNVALVONTA Semko Oy:n Seinäjoen tehtaalla valmistettavien betonirakenteisiin tulevien teräsosien laadunvalvonta tapahtuu Inspecta Sertifiointi Oy:n ohjeiden mukaisesti. Inspecta Sertifiointi Oy:n toimii Suomessa Ympäristöministeriön hyväksymänä betoniteollisuuden tuotteiden laadunvalvojana. Tuotteilla on Suomen Betoniyhdistyksen (By) myöntämä käyttöseloste.

40 40 8 ASENNUKSEN VALVONTA 8.1 SJL-KIINNITYSLEVYJEN ASENNUKSEN VALVONTAOHJE Työnjohdon tulee valvoa, että käytettävät SJL-kiinnityslevyt ovat suunnitelman mukaisia. Ennen asennusta tarkastetaan, että SJL-kiinnityslevyt eivät ole viallisia. Asennuksessa valvotaan, että SJL-kiinnityslevyt sijoitetaan käyttöohjeiden mukaisesti suunnitelmien mukaisiin kohtiin asennustarkkuuden toleranssin puitteissa. Betonoinnin aikana valvotaan, että: - kaikki SJL-kiinnityslevyt on asennettu ohjeiden ja suunnitelmien mukaisille paikoilleen - betoni tiivistetään huolellisesti SJL-kiinnityslevyjen ympäristössä - SJL-kiinnityslevy ei liiku tiivistämisen jälkeen - SJL-kiinnityslevy on asennustoleranssin puitteissa suunnitellulla paikalla sekä ohjeiden ja suunnitelmien mukaisessa asennossa betonoinnin jälkeen 8.2 LIITÄNTÖJEN ASENNUKSEN VALVONTAOHJE Työmaalla tulee työnjohdon valvoa, että liitokset ja kiinnitykset tehdään asennus- ja hitsaussuunnitelman mukaisesti. Hitsauskohdat on ennen hitsausta puhdistettava ja suojeltava kosteudelta. Esikuumennusta suositellaan käytettäväksi, kun lämpötila on alle - 5. Ennen pintakäsittelyä tulee teräsosan olla puhdas ja kuiva.

SEMKO OY SBKL-KIINNITYSLEVYT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu

SEMKO OY SBKL-KIINNITYSLEVYT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu SEMKO OY SBKL-KIINNITYSLEVYT Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu FMC 41874.125 10.5.2013 2 Sisällysluettelo: 1 SBKL-KIINNITYSLEVYJEN TOIMINTATAPA... 3 2 SBKL-KIINNITYSLEVYJEN

Lisätiedot

SEMKO OY KL-KIINNITYSLEVYT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu

SEMKO OY KL-KIINNITYSLEVYT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu SEKO OY KL-KIINNITYSLEVYT Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu FC 41874.125 22.5.2013 2 Sisällysluettelo: 1 KL-KIINNITYSLEVYJEN TOIINTATAPA... 3 2 KL-KIINNITYSLEVYJEN ATERIAALIT

Lisätiedot

SEMKO OY SU-VAKIOTERÄSOSAT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu

SEMKO OY SU-VAKIOTERÄSOSAT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu SEKO OY SU-VAKIOTERÄSOSAT Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu FC 41874.15 8.10.01 Sisällysluettelo: 1 VAKIOTERÄSOSIEN TOIINTATAPA... 3 VAKIOTERÄSOSIEN ATERIAALIT... 3 3 VALISTUS...

Lisätiedot

SEMKO OY SSK-SEINÄKENGÄT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu

SEMKO OY SSK-SEINÄKENGÄT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu SEMKO OY SSK-SEINÄKENGÄT Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu FMC 41874.126 8.10.2012 2 Sisällysluettelo: 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MATERIAALIT JA MITAT... 3 2.1 MATERIAALIT... 3 2.2

Lisätiedot

SEMKO OY SBKL- JA KL-KIINNITYSLEVYT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet RakMK mukainen suunnittelu

SEMKO OY SBKL- JA KL-KIINNITYSLEVYT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet RakMK mukainen suunnittelu SEKO OY SBKL- JA KL-KIINNITYSLEVYT Käyttö- ja suunnitteluohjeet RakK mukainen suunnittelu FC 41874.135 30.4.2013 2 Sisällysluettelo: 1 KIINNITYSLEVYJEN TOIINTATAPA... 3 2 KIINNITYSLEVYJEN ATERIAALIT JA

Lisätiedot

SBKL-KIINNITYSLEVYT EuroKoodIEN mukainen SuuNNITTELu

SBKL-KIINNITYSLEVYT EuroKoodIEN mukainen SuuNNITTELu SBKL-KIINNITYSLEVYT Eurokoodien mukainen suunnittelu SBKL-KIINNITYSLEVYT 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 SBKL-kiinnityslevyjen mitat... 4 2.2 SBKL-kiinnityslevyjen tilaustunnukset...

Lisätiedot

SEMKO OY SJL- KIINNITYSLEVYT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet

SEMKO OY SJL- KIINNITYSLEVYT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet SEMKO OY SJL- KIINNITYSLEVYT Käyttö- ja suunnitteluohjeet FMC 41874.111.111 29.8.2012 Sisällysluettelo 2 1 KIINNITYSLEVYJEN TOIMINTATAPA... 3 2 KIINNITYSLEVYJEN RAKENNE... 3 2.1 KIINNITYSLEVYJEN MATERIAALIT...

Lisätiedot

KL-KIINNITYSLEVYT EuroKoodIEN mukainen SuuNNITTELu

KL-KIINNITYSLEVYT EuroKoodIEN mukainen SuuNNITTELu KL-KIINNITYSLEVYT Eurokoodien mukainen suunnittelu KL-KIINNITYSLEVYT 1 TOIMINTATAPA...2 2 KL-KIINNITYSLEVYJEN MITAT JA MATERIAALIT...3 2.1 KL-kiinnityslevyjen mitat...3 2.2 KL-kiinnityslevyjen tilaustunnukset...4

Lisätiedot

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu FMC 41874.126 12.10.2012 Sisällysluettelo: 2 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MATERIAALIT JA MITAT... 3 2.1 MATERIAALIT...

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

JRL-KIINNITYSLEVYT EuRoKoodIEN mukainen SuuNNITTELu

JRL-KIINNITYSLEVYT EuRoKoodIEN mukainen SuuNNITTELu JRL-KIINNITYSLEVYT Eurokoodien mukainen suunnittelu JRL-KIINNITYSLEVYT 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 JRL-kiinnityslevyjen mitat... 4 2.2 JRL-kiinnityslevyjen tilaustunnukset... 5

Lisätiedot

vakioteräsosat rakmk:n Mukainen suunnittelu

vakioteräsosat rakmk:n Mukainen suunnittelu vakioteräsosat RakMK:n mukainen suunnittelu vakioteräsosat 1 TOIMINTATAPA...3 2 MATERIAALIT...4 3 VALMISTUS...5 3.1 Valmistustapa...5 3.2 Valmistustoleranssit...5 3.3 Valmistusmerkinnät...5 3.4 Laadunvalvonta...5

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosat Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosAt 1 TOIMINTATAPA...3 2 MATERIAALIT...4 3 VALMISTUS...5 3.1 Valmistustapa...5 3.2 Valmistustoleranssit...5 3.3 Valmistusmerkinnät...5

Lisätiedot

RakMK ohjeistuksen löydät osoitteesta

RakMK ohjeistuksen löydät osoitteesta RVT-VAluAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RVT-VAluAnkkurit 1 TOIMINTATAPA... 2 2 RVT-VALUANKKUREIDEN MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 Mitat ja toleranssit... 3 2.2 RVT-valuankkureiden materiaalit

Lisätiedot

SEMKO OY RR-NOSTOANKKURIT KÄYTTÖOHJE, EUROKOODIEN MUKAINEN SUUNNITTELU

SEMKO OY RR-NOSTOANKKURIT KÄYTTÖOHJE, EUROKOODIEN MUKAINEN SUUNNITTELU SEMKO OY RR-NOSTOANKKURIT KÄYTTÖOHJE, EUROKOODIEN MUKAINEN SUUNNITTELU FMC no. 41874.126.300 4.12.2012 2 Sisällysluettelo 1 Toimintatapa... 3 2 Rakenne... 3 2.1 Osat ja materiaalit... 3 2.2 Valmistustapa...

Lisätiedot

SEMKO OY SELP-PERUSPULTIT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu

SEMKO OY SELP-PERUSPULTIT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu SEMKO OY SELP-PERUSPULTIT Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu FMC 41874.130 18.6.2013 Sisällysluettelo: 2 1 SELP-PERUSPULTTIEN TOIMINTATAPA... 3 2 SELP-PERUSPULTTIEN MATERIAALIT

Lisätiedot

KIINNITYSLEVYT RaKMK:N MuKaINEN SuuNNITTELu

KIINNITYSLEVYT RaKMK:N MuKaINEN SuuNNITTELu KIINNITYSLEVYT RakMK:n mukainen suunnittelu KIINNITYSLEVYT 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 SBKL-kiinnityslevy... 4 2.2 KL-kiinnityslevy... 5 2.3 JRL-kiinnityslevy... 6 2.4 RKL- ja R2KL-kiinnityslevy...

Lisätiedot

Semko Oy. Parvekkeen PL-kaideliitos. Käyttöohje Eurokoodien mukainen suunnittelu

Semko Oy. Parvekkeen PL-kaideliitos. Käyttöohje Eurokoodien mukainen suunnittelu Semko Oy Parvekkeen PL-kaideliitos Käyttöohje Eurokoodien mukainen suunnittelu 17.8.2015 Sisällysluettelo 1 PL-KAIDELIITOKSEN TOIMINTATAPA... 2 2 PL-KAIDELIITOKSEN RAKENNE... 2 2.1 Osat ja materiaalit...

Lisätiedot

R-STEEL LENKKI EuRoKoodIEN mukainen SuuNNITTELu

R-STEEL LENKKI EuRoKoodIEN mukainen SuuNNITTELu R-STEEL LENKKI Eurokoodien mukainen suunnittelu R-STEEL LENKKI 1 R-STEEL LENKIN TOIMINTATAPA... 2 2 R-STEEL LENKIN MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 R-Seel Lenkin mitat... 4 2.2 R-Steel Lenkin materiaalit

Lisätiedot

RakMK:n mukainen suunnittelu

RakMK:n mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit RakMK:n mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Mitat ja toleranssit... 4 2.2 Valuankkurin materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS...

Lisätiedot

SEMKO OY SUJ-PERUSPULTIT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu

SEMKO OY SUJ-PERUSPULTIT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu SEMKO OY SUJ-PERUSPULTIT Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu FMC 41874.132 13.3.2013 Sisällysluettelo: 2 1 PERUSPULTTIEN TOIMINTATAPA... 3 2 PERUSPULTTIEN MATERIAALIT JA MITAT...

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RVL-vAijerilenkit Eurokoodien mukainen suunnittelu RVL-VAIJERILENKIT 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Mitat ja toleranssit... 4 2.2 Vaijerilenkin materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS...

Lisätiedot

RakMK:n mukainen suunnittelu

RakMK:n mukainen suunnittelu RVL-vAijerilenkit RakMK:n mukainen suunnittelu RVL-VAIJERILENKIT 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Mitat ja toleranssit... 4 2.2 Vaijerilenkin materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS

Lisätiedot

RPS PARVEKESARANA EuRoKoodiEN mukainen SuuNNittElu

RPS PARVEKESARANA EuRoKoodiEN mukainen SuuNNittElu RPS PARVEKESARANA Eurokoodien mukainen suunnittelu RPS PARVEKESARANA 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Parvekesaranan mitat ja osat... 4 2.2 Parvekesaranan materiaalit ja standardit...

Lisätiedot

RPS PARVEKESARANA RaKMK:N MuKaiNEN SuuNNittElu

RPS PARVEKESARANA RaKMK:N MuKaiNEN SuuNNittElu RPS PARVEKESARANA RakMK:n mukainen suunnittelu RPS PARVEKESARANA 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Parvekesaranan mitat... 4 2.2 Parvekesaranan materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS...

Lisätiedot

SEMKO OY OPK-PILARIKENGÄT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu

SEMKO OY OPK-PILARIKENGÄT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu SEMKO OY OPK-PILARIKENGÄT Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu FMC 41874.123 28.1.2013 Sisällysluettelo: 2 1 OPK-PILARIKENKIEN TOIMINTATAPA... 3 2 OPK-PILARIKENKIEN MATERIAALIT

Lisätiedot

R-Group Finland Oy. RT-vakioteräsosat Käyttöohje. Eurokoodien mukainen mitoitus

R-Group Finland Oy. RT-vakioteräsosat Käyttöohje. Eurokoodien mukainen mitoitus R-Group Finland Oy RT-vakioteräsosat Käyttöohje Eurokoodien mukainen mitoitus 18.5.2017 2 / 17 Tämä ohje on laadittu yhteistyössä alla mainittujen yritysten sekä Betoniteollisuus ry:n kanssa. Mainitut

Lisätiedot

KUVA 1 Vaijerilenkin käyttöperiaatteita

KUVA 1 Vaijerilenkin käyttöperiaatteita vaijerilenkki RakMK:n mukainen suunnittelu vaijerilenkki 1 TOIMINTATAPA...2 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat...4 2.2 Vaijerilenkin materiaalit ja standardit...4 3 VALMISTUS 5 3.1 Valmistustapa...5

Lisätiedot

Nostossa betonielementin painon aiheuttama kuormitus siirretään nostoelimelle teräsosan tyssäpään avulla.

Nostossa betonielementin painon aiheuttama kuormitus siirretään nostoelimelle teräsosan tyssäpään avulla. RLA TyssÄpÄÄnostoAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RLA TyssÄpÄÄnostoAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...2 2 MITAT JA MATERIAALIT...3 2.1 Mitat ja toleranssit... 3 2.2 RLA-nostoankkureiden materiaalit ja

Lisätiedot

Maarla Oy. Kiinnityslevyt Käyttöohje

Maarla Oy. Kiinnityslevyt Käyttöohje Maarla Oy Kiinnityslevyt Käyttöohje 19.6.2013 1 (29) SISÄLLYSLUETTELO 1 TERÄSOSIEN TOIMINTATAPA... 3 2 TERÄSOSIEN RAKENNE... 3 2.1 Osat ja materiaalit... 3 2.2 Valmistustapa... 4 2.3 Valmistustoleranssit...

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 Valuankkurin materiaalit ja standardit...5 3 VALMISTUS...6

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot

4. Kapasiteetit ja sallitut kuormat 4.1 Mitoitusperiaate 4.2 Kapasiteetit ja sallitut kuormat 4.3 Nostoankkureiden sallitut kuormat

4. Kapasiteetit ja sallitut kuormat 4.1 Mitoitusperiaate 4.2 Kapasiteetit ja sallitut kuormat 4.3 Nostoankkureiden sallitut kuormat VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 1074-A 1168-A 1988 995-G 1036-G 1140 1130 18.12.2009 Sivu 1/19 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1 Valuankkurin toimintatapa 2. Valuankkurin rakenne 2.1

Lisätiedot

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet RakMK mukainen suunnittelu

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet RakMK mukainen suunnittelu SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE Käyttö- ja suunnitteluohjeet RakMK mukainen suunnittelu FMC 41874.133 28..213 Sisällysluettelo: 2 1 TOIMINTA... 3 2 MITAT, OSAT, ASENNUSVAIHEEN KAPASITEETIT JA TILAUSTUNNUKSET...

Lisätiedot

1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 RLS-sisäkierrehylsyankkurin materiaalit ja standardit...

1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 RLS-sisäkierrehylsyankkurin materiaalit ja standardit... RLS sisäkierrehylsyankkurit RakMK:n mukainen suunnittelu RLS sisäkierrehylsyankkurit 1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 RLS-sisäkierrehylsyankkurin materiaalit

Lisätiedot

Rakennusteollisuus RT

Rakennusteollisuus RT Rakennusteollisuus RT KL-kiinnityslevyt Käyttöohje Eurokoodien mukainen mitoitus 18.5.2017 2 / 16 Tämä ohje on laadittu yhteistyössä alla mainittujen yritysten sekä Betoniteollisuus ry:n kanssa. Mainitut

Lisätiedot

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 995-G 1036-G 1140 1130 1988 07.05.2012 Sivu 1/16 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1 Valuankkurin toimintatapa 2. Valuankkurin rakenne 2.1 Ankkurin osat

Lisätiedot

semtu VEMO-valuankkurit Käyttöohje BY käyttöseloste: BY 5B EC2 nro 28 VEMO 1140 VEMO 995-G VEMO 1036-G VEMO 1130

semtu VEMO-valuankkurit Käyttöohje BY käyttöseloste: BY 5B EC2 nro 28 VEMO 1140 VEMO 995-G VEMO 1036-G VEMO 1130 VEMO-valuankkurit Käyttöohje 8.12.2015 BY käyttöseloste: BY 5B EC2 nro 28 VEMO 995-G VEMO 1140 VEMO 1036-G VEMO 1130 1 YLEISTÄ... 2 1.1 VALUANKKURIN TOIMINTATAPA... 2 2 VALUANKKURIN RAKENNE... 2 2.1 ANKKURIEN

Lisätiedot

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit RTA-, RWTL- ja RWTSnostoAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...2 2 RTA-NOSTOANKKUREIDEN MITAT...3 2.1 RTA-nostoankkureiden mitat ja toleranssit...3

Lisätiedot

Laippa: 410, 400, 210 ja 200 EN 10130 DC01 AM 410R, 400R SFS-EN 10088 1.4301/2B 410H, 400H SFS-EN 10088 1.4404/2B

Laippa: 410, 400, 210 ja 200 EN 10130 DC01 AM 410R, 400R SFS-EN 10088 1.4301/2B 410H, 400H SFS-EN 10088 1.4404/2B TARTUNTAKIERTEIDEN KÄYTTÖOHJE(1).6.20 TARTUNTAKIERTEIDEN TOIMINTATAPA Tukituotteen tartuntakierteet siirtävät niihin kohdistuvat kuormat rungossa olevalla tartunnalla ympäröivään betonin. Tartuntakierteitä

Lisätiedot

LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE

LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B nro 363 17.02.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...2 1.1 YLEISKUVAUS...2 1.2 TOIMINTATAPA...2 1.3 LEPO...4 1.3.1 Mitat...4

Lisätiedot

RLS SISÄKIERREHYLSYANKKURIT RAKMK:N MUKAINEN SUUNNITTELU

RLS SISÄKIERREHYLSYANKKURIT RAKMK:N MUKAINEN SUUNNITTELU RLS SISÄKIERREHYLSYANKKURIT RAKMK:N MUKAINEN SUUNNITTELU RLS SISÄKIERREHYLSYANKKURIT 1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 RLS-sisäkierrehylsyankkurin materiaalit

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PÄIVITETTY HBUS-VALUANKKURIT. BY käyttöseloste 5B EC2 no 48. oikeus muutoksiin pidätetään Sivu 0

KÄYTTÖOHJE PÄIVITETTY HBUS-VALUANKKURIT. BY käyttöseloste 5B EC2 no 48. oikeus muutoksiin pidätetään Sivu 0 HBUS-VALUANKKURIT BY käyttöseloste 5B EC2 no 48 oikeus muutoksiin pidätetään Sivu 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 2 1.1. TOIMINTATAPA... 2 2. MITAT, MATERIAALIT JA TOLERANSSIT... 2 2.1. HBUS-VALUANKKURI...

Lisätiedot

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro VEMO 995-G VEMO 1140 VEMO 1036-G VEMO 1130 08.12.2015 Sivu 1/13 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1 Valuankkurin toimintatapa 2. Valuankkurin rakenne 2.1 Ankkurin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE KALLIOKÄRKI

KÄYTTÖOHJE KALLIOKÄRKI KÄYTTÖOHJE KALLIOKÄRKI Liite 1 Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC2 Nro 33 12.9.2014 1.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 3 2.1 Kalliokärkien mitat... 3 2.2 Materiaalit...

Lisätiedot

PRKU PAKSURAPPAUSKIINNIKE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

PRKU PAKSURAPPAUSKIINNIKE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE versio FI 11/2015 1 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 2 3 VALMISTUS... 3 3.1 Valmistustapa ja merkinnät... 3 3.2 Valmistustoleranssit... 3 4 KESTÄVYYSARVOT...

Lisätiedot

R-nostoAnkkurit. Eurokoodien mukainen suunnittelu

R-nostoAnkkurit. Eurokoodien mukainen suunnittelu R-nostoAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu R-NOSTOANKKURIT 1 TOIMINTATAPA...3 2 R-NOSTOANKKUREIDEN MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 R-nostoankkureiden mitat ja toleranssit...4 2.2 R-nostoankkureiden

Lisätiedot

R-nostoAnkkurit. RakMK:n mukainen suunnittelu

R-nostoAnkkurit. RakMK:n mukainen suunnittelu R-nostoAnkkurit RakMK:n mukainen suunnittelu R-NOSTOANKKURIT 1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 Nostoankkurin materiaalit ja standardit...5 3 VALMISTUS...5 3.1

Lisätiedot

VS-VAARNALENKIT KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE Käyttöseloste nro BY390. VS-vaarnalenkit VS-80 VS-100 VS-120 VSH-140

VS-VAARNALENKIT KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE Käyttöseloste nro BY390. VS-vaarnalenkit VS-80 VS-100 VS-120 VSH-140 VS-VAARNALENKIT KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE Käyttöseloste nro BY390 VS-vaarnalenkit VS-80 VS-100 VS-120 VSH-140 14.6.2013 1/7 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 1.1 Yleiskuvaus 1.2 Toimintatapa 2. MITAT JA MATERIAALIT

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA...4 2 MATERIAALIT...4 3 VALMISTUS...4 3.1 VALMISTUSTAPA... 4 3.2 VALMISTUSTOLERANSSIT... 4 3.3 LAADUNVALVONTA...

Lisätiedot

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje Taiter-pistoansaan ja Taiter-tringaliansaan käyttöohje 17.3.2011 1 Taiter Oy Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje 17.3.2011 Liite 1 Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC2: nro 22

Lisätiedot

Leimet KALLIOKÄRKI KÄYTTÖOHJE

Leimet KALLIOKÄRKI KÄYTTÖOHJE Leimet KALLIOKÄRKI KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTATAPA 3 2 MATERIAALIT JA RAKENNE 4 2.1 Kalliokärkien mitat 4 2.2 Materiaalit 5 2.3 Valmistustapa 6 2.4 Laadunvalvonta 6 3 VALMISTUSMERKINNÄT 6 4

Lisätiedot

HFS-valuankkurit. Valuankkuri työnaikaisiin ja pysyviin kiinnityksiin. Tekninen käyttöohje

HFS-valuankkurit. Valuankkuri työnaikaisiin ja pysyviin kiinnityksiin. Tekninen käyttöohje HFS-valuankkurit Valuankkuri työnaikaisiin ja pysyviin kiinnityksiin Versio: FI 4/2014 Laskentanormi: EC+NA Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC 2 n:o 52 Tekninen käyttöohje Valuankkuri Valuankkuri

Lisätiedot

PB-, PBK- ja PBR-nostolenkkien käyttöohje

PB-, PBK- ja PBR-nostolenkkien käyttöohje Liite 1 Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B nro 364 Pintos Oy PB-, PBK- ja PBR-nostolenkkien käyttöohje 19.2.2013 Pintos Oy Pysäkintie 12 27510 EURA puh. 02-83 85 200 fax. 02-86 51 755 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Rakennusteollisuus RT

Rakennusteollisuus RT Rakennusteollisuus RT JKL-kiinnityslevyt Käyttöohje Eurokoodien mukainen mitoitus 18.5.2017 2 / 25 Tämä ohje on laadittu yhteistyössä alla mainittujen yritysten sekä Betoniteollisuus ry:n kanssa. Mainitut

Lisätiedot

AOK ONTELOLAATAN KANNAKE KÄYTTÖOHJE

AOK ONTELOLAATAN KANNAKE KÄYTTÖOHJE 2/2013 AOK ONTELOLAATAN KANNAKE KÄYTTÖOHJE Suomen Betoniyhdistyksen käyttöselosteet: no 380 (BY 5B) RakMK no 65 (BY 5B-EC2) Eurokoodi www.anstar.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. TOIMINTATAPA... 3 2. KANNAKKEEN

Lisätiedot

PERUSPULTIT KÄYTTÖOHJE

PERUSPULTIT KÄYTTÖOHJE 5/2013 PERUSPULTIT KÄYTTÖOHJE AK-KENKIEN PERUSPULTIT AET, AES Suomen Betoniyhdistyksen käyttöselosteet: no 389 (BY 5B) RakMK no 70 (BY 5B-EC2) Eurokoodi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSPULTIN TOIMINTATAPA...

Lisätiedot

LANKARAKENNE - VALUANKKUREIDEN

LANKARAKENNE - VALUANKKUREIDEN LANKARAKENNE - VALUANKKUREIDEN EUROKOODIN MUKAINEN MITOITUS JA KÄYTTÖOHJE Liittyy käyttöseloste tyyppi 5B - EC 2 kiinnitysosa Mitoitus ja käyttöohje revisioitu 18.06.2014 SJ REV C 1. Metalliosan toimintatapa

Lisätiedot

Rakennusteollisuus RT

Rakennusteollisuus RT Rakennusteollisuus RT SBKL-kiinnityslevyt Käyttöohje Eurokoodien mukainen mitoitus 18.5.017 / 5 Tämä ohje on laadittu yhteistyössä alla mainittujen yritysten sekä Betoniteollisuus ry:n kanssa. Mainitut

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2. www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2. www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 SEINÄELEMENTIN PULTTILIITOKSEN TOIMINTATAPA...4 2 SEINÄKENGÄN RAKENNE...5 2.1 ASL SEINÄKENGÄN MITAT JA MATERIAALIT...

Lisätiedot

LANKARAKENNE VALUANKKUREIDEN MITOITUS- JA KÄYTTÖOHJE

LANKARAKENNE VALUANKKUREIDEN MITOITUS- JA KÄYTTÖOHJE LANKARAKENNE VALUANKKUREIDEN MITOITUS- JA KÄYTTÖOHJE Liittyy BY 5 B käyttöselosteeseen n:o 312 Mitoitus ja käyttöohje revisioitu 29.06.2009 SJ REV C 1. Metalliosan toimintatapa Lankarakenne valuankkuri

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MITAT JA MATERIAALIT... 5 2.1 SBKL KIINNITYSLEVY... 5 2.2 KL KIINNITYSLEVY... 6 2.3 AKL KIINNITYSLEVY...

Lisätiedot

R-nostoAnkkurit. Eurokoodien mukainen suunnittelu

R-nostoAnkkurit. Eurokoodien mukainen suunnittelu R-nostoAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu R-NOSTOANKKURIT 1 TOIMINTATAPA...3 2 R-NOSTOANKKUREIDEN MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 R-nostoankkureiden mitat ja toleranssit...4 2.2 R-nostoankkureiden

Lisätiedot

LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE

LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B EC2 nro 31 12.12.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...2 1.1 YLEISKUVAUS...2 1.2 TOIMINTATAPA...2 1.3 LEPO...4 1.3.1 Mitat...4

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi. APK-Pilarikengät Käyttöohje 2

Erstantie 2, 15540 Villähde Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi. APK-Pilarikengät Käyttöohje 2 2 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. PILARIKENGÄN TOIMINTATAPA... 4 2. KENGÄN RAKENNE... 4 2.1 Kenkien valmistusohjelma... 4 2.2 Materiaalit... 4 2.3 Valmistustapa... 4 2.4 Valmistustoleranssit... 4 2.5 Pilarikenkien

Lisätiedot

PVL-vaijerilenkki. Seinäelementtien pystysaumaliitoksiin. Tekninen käyttöohje

PVL-vaijerilenkki. Seinäelementtien pystysaumaliitoksiin. Tekninen käyttöohje PVL-vaijerilenkki Seinäelementtien pystysaumaliitoksiin Versio: FI 10/2012 Laskentanormit: EC+NA Betoniyhdistyksen käyttöselosteet BY 5 B-EC 2 N:o 26 (PVL 60, PVL 80, PVL, PVL 120) BY 5 B-EC 2 N:o 32 (PVL

Lisätiedot

Vaijerilenkit. Betoniteollisuus ry 28.3.2012

Vaijerilenkit. Betoniteollisuus ry 28.3.2012 Betoniteollisuus ry 28.3.2012 Vaijerilenkit Vaijerilenkeillä betonielementit liitetään toisiinsa lenkkiraudoituksen, valusauman ja betonivaarnan avulla. Liitoksessa vaikuttaa sekä sauman pituussuuntainen

Lisätiedot

PS-parvekesarana. Versio: FI 9/2016 Laskentanormit: EC+FI NA Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC 2 n:o 36. Tekninen käyttöohje

PS-parvekesarana. Versio: FI 9/2016 Laskentanormit: EC+FI NA Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC 2 n:o 36. Tekninen käyttöohje PS-parvekesarana Versio: FI 9/2016 Laskentanormit: EC+FI NA Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC 2 n:o 36 Tekninen käyttöohje PS-parvekesarana Järjestelmän etuja Siirtää parvekelaatan vaakavoimat

Lisätiedot

Semko Oy. SUJ- peruspultit Käyttöohje

Semko Oy. SUJ- peruspultit Käyttöohje Semko Oy SUJ- peruspultit Käyttöohje FMC 41874.123 19.4.2013 2 Sisällysluettelo 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 3 VALMISTUS... 5 3.1 VALMISTUSMENETELMÄT... 5 3.2 VALMISTUSTOLERANSSIT...

Lisätiedot

JORDAHL KIINNITYS- KISKOT JA KISKOPULTIT KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY349

JORDAHL KIINNITYS- KISKOT JA KISKOPULTIT KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY349 JORDAHL KIINNITYS- KISKOT JA KISKOPULTIT KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY349 17.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...2 1 TOIMINTATAPA...3 2 RAKENNE...4 2.1 OSAT JA MATERIAALIT... 4 2.2 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. AD diagonaaliansas koostuu kahdesta paarrelangasta ja niiden väliin hitsatusta yhtenäisestä diagonaalissa.

SISÄLLYSLUETTELO. AD diagonaaliansas koostuu kahdesta paarrelangasta ja niiden väliin hitsatusta yhtenäisestä diagonaalissa. Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 ANSASLIITOKSEN TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 3 VALMISTUS... 4 3.1 Valmistustapa ja merkinnät... 4 3.2 Valmistustoleranssit... 4 3.3

Lisätiedot

Vakiopaaluperustusten laskenta. DI Antti Laitakari

Vakiopaaluperustusten laskenta. DI Antti Laitakari Vakiopaaluperustusten laskenta DI Antti Laitakari Yleistä Uusi tekeillä oleva paaluanturaohje päivittää vuodelta 1988 peräisin olevan BY:n vanhan ohjeen by 30-2 (Betonirakenteiden yksityiskohtien ja raudoituksen

Lisätiedot

DIAGONAALIANSAIDEN KÄYTTÖOHJE DIAGONAALIANSAAT

DIAGONAALIANSAIDEN KÄYTTÖOHJE DIAGONAALIANSAAT DIAGONAALIANSAIDEN KÄYTTÖOHJE DIAGONAALIANSAAT Liittyy Suomen Betoniyhdistyksen r.y. Betonirakenteiden kuormia siirtävien metalliosien käyttöselosteeseen Käyttöseloste n:o 382 pintos Pintos Oy Pysäkintie

Lisätiedot

SEMKO OY TUOTEKATALOGI 2014. Elementtien kiinnitys helpoksi.

SEMKO OY TUOTEKATALOGI 2014. Elementtien kiinnitys helpoksi. SEMKO OY TUOTEKATALOGI 2014 Elementtien kiinnitys helpoksi. SEMKO OY YRITYS Semko Oy betonirakenteiden uranuurtaja Semko Oy on aloittanut toimintansa Seinäjoella v. 1975 nimellä Semtu Oy / Seinäjoen tehdas.

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi. AK Pilarikengät Käyttöohje 2

Erstantie 2, 15540 Villähde Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi. AK Pilarikengät Käyttöohje 2 2 3 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. PILARIKENGÄN TOIMINTATAPA 4 2. KENGÄN RAKENNE 4 2.1 Kenkien valmistusohjelma 4 2.2 Kenkien materiaalit 4 2.3 Valmistustapa 4 2.4 Valmistustoleranssit 4 2.5 AK-pilarikengän

Lisätiedot

1. TOIMINTATAPA. ST-nostoankkureiden valmistuksen laadunvalvonnasta vastaa Inspecta Sertifiointi Oy.

1. TOIMINTATAPA. ST-nostoankkureiden valmistuksen laadunvalvonnasta vastaa Inspecta Sertifiointi Oy. 1 1. TOIMINTATAPA ST-nostoankkuri toimii betoniin asennettavana voimia siirtävänä metalliosana. Ankkurin sisäkierrehylsyyn on kiinnitetty tyssätty harjateräs voiman ankkuroimiseksi betoniin. Rakenteensa

Lisätiedot

NOPEA ASENNUS SÄÄDETTÄVÄ LIITOS. AKK kerrospilarikengässä yhdistyy kolme elementtipilarin raudoitustuotetta; kenkäliitos, pääteräs ja jatkospultti.

NOPEA ASENNUS SÄÄDETTÄVÄ LIITOS. AKK kerrospilarikengässä yhdistyy kolme elementtipilarin raudoitustuotetta; kenkäliitos, pääteräs ja jatkospultti. PILARIKENGÄT sivu 1 / 5 Pilarikenkiä käytetään betonielementtipilareiden kiinnittämiseen ja kuormien siirtämiseen. Pilarielementtiin sijoitetut kengät liitetään vastakkaisessa rakenteessa oleviin pultteihin.

Lisätiedot

PASI-VAIJERILENKKISIDONTA

PASI-VAIJERILENKKISIDONTA LIITE 1 1 (10) BY:N KÄYTTÖSELOSTE n:o 385 PASI-VAIJERILENKKISIDONTA KÄYTTÖOHJE 12.6.2013 PASI-VAIJERILENKIT PASI-100 PASI-400 Ei-kantavan ulkoseinäelementin yläreunan sitominen ontelolaatan reunaan 2 (10)

Lisätiedot

Tartuntakierteiden veto- ja leikkauskapasiteettien

Tartuntakierteiden veto- ja leikkauskapasiteettien TUTKIMUSSELOSTUS Nro RTE3261/4 8..4 Tartuntakierteiden veto- ja leikkauskapasiteettien mittausarvojen määritys Tilaaja: Salon Tukituote Oy VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TUTKIMUSSELOSTUS NRO RTE3261/4

Lisätiedot

PVL-vaijerilenkki. Seinäelementtien pystysaumaliitoksiin. Tekninen käyttöohje

PVL-vaijerilenkki. Seinäelementtien pystysaumaliitoksiin. Tekninen käyttöohje PVL-vaijerilenkki Seinäelementtien pystysaumaliitoksiin Versio: FI 8/2016 Laskentanormit: EC+FI NA Betoniyhdistyksen käyttöselosteet BY 5 B-EC 2 n:o 34 Tekninen käyttöohje PVL-vaijerilenkki Seinäelementtien

Lisätiedot

Schöck Isokorb liitososien käyttöohje Eurokoodi 2

Schöck Isokorb liitososien käyttöohje Eurokoodi 2 Schöck Isokorb liitososien käyttöohje Eurokoodi 2 BY 5 B-EC 2 nro. 67 Schöck Isokorb KS, QS 17.4.2013 Tekninen neuvonta ja laskentapyynnöt Linterm Oy Puh.: 0207 430 890 Faksi: 0207 430 891 info@schoeck.fi

Lisätiedot

TEKNINEN KÄYTTÖOHJE. PVL -vaijerilenkki. Vaijerilenkit seinäelementtien kiinnitykseen

TEKNINEN KÄYTTÖOHJE. PVL -vaijerilenkki. Vaijerilenkit seinäelementtien kiinnitykseen TEKNINEN KÄYTTÖOHJE PVL -vaijerilenkki Vaijerilenkit seinäelementtien kiinnitykseen Versio: FI 08/2016 Laskentanormit: EC+FI NA Betoniyhdistyksen käyttöselosteet BY 5 B-EC 2 n:o 34 PVL-vaijerilenkki Seinäelementtien

Lisätiedot

PNLF nostolenkki. Ruostumaton nostolenkki sandwich-elementeille. Tekninen käyttöohje. Versio: FI 3/2012 Laskentanormit: EC+NA

PNLF nostolenkki. Ruostumaton nostolenkki sandwich-elementeille. Tekninen käyttöohje. Versio: FI 3/2012 Laskentanormit: EC+NA PNLF nostolenkki Ruostumaton nostolenkki sandwich-elementeille Versio: FI 3/2012 Laskentanormit: EC+NA Tekninen käyttöohje PNLF nostolenkki Ruostumaton nostolenkki sandwich-elementeille Sandwich-elementtien

Lisätiedot

Pieni (590) 12...20 630 20 130 70 30 50 Iso (850) 20...32 825 30 210 90 45 90

Pieni (590) 12...20 630 20 130 70 30 50 Iso (850) 20...32 825 30 210 90 45 90 LENTON KIERREMUHVIJATKOSTEN JA ANKKUREIDEN ASENNUS Toimitustila Ellei toisin ole sovittu, jatkokset tai ankkurit toimitetaan liitoskappale valmiiksi asennettuna toiseen liitettävään tankoon ja muhvin vapaa

Lisätiedot

VAKIOTERÄSOSAT KÄYTTÖOHJE

VAKIOTERÄSOSAT KÄYTTÖOHJE 1/2013 VAKIOTERÄSOSAT KÄYTTÖOHJE AVT ASKT AUKT Suomen betoniyhdistyksen käyttöseloste nro. 370 Erstantie 2, 15540 Villähde 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA...3 2 MATERIAALIT...4 3 VALMISTUS...4 3.1

Lisätiedot

SALON TUKITUOTE OY SISÄKIERRENOSTOANKKURIT JA NIIHIN SOPIVAT VAIJERINOSTOLENKIT KÄYTTÖOHJE

SALON TUKITUOTE OY SISÄKIERRENOSTOANKKURIT JA NIIHIN SOPIVAT VAIJERINOSTOLENKIT KÄYTTÖOHJE SALON TUKITUOTE OY SISÄKIERRENOSTOANKKURIT JA NIIHIN SOPIVAT VAIJERINOSTOLENKIT KÄYTTÖOHJE 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintatapa... 2 2. Rakenne... 3 2.1 Sisäkierrekäyräankkureiden tunnukset ja mitat... 3

Lisätiedot

R-STEEL. RPK-N2, RPK-E2 Pilarikengät KÄYTTÖOHJE

R-STEEL. RPK-N2, RPK-E2 Pilarikengät KÄYTTÖOHJE R-STEEL RPK-N2, RPK-E2 Pilarikengät KÄYTTÖOHJE 3.11.2017 Sisällysluettelo 1. TOIMINTATAPA...3 2. MATERIAALIT JA MITAT...4 3. VALMISTUS...5 3.1 Valmistustapa... 5 3.2 Laadunvalvonta... 5 3.3 Kenkien merkinnät...

Lisätiedot

HKD Lyöntiankkuri Yhden ankkurin sovellukset

HKD Lyöntiankkuri Yhden ankkurin sovellukset HKD Lyöntiankkuri Ankkurin tyyppi Hyödyt HKD Hiiliteräs kauluksellinen HKD-S(R) Hiiliteräs, Haponkestävä teräs kauluksellinen (R) Hiiliteräs, Haponkestävä teräs ilman kaulusta - yksinkertainen ja luotettava

Lisätiedot

Semko Oy Tehtaantie 8 60100 Seinäjoki Puh: 0207288350 Fax: 0207288360 (toimisto) Fax: 0207288361 (tehdas) www.semko.fi.

Semko Oy Tehtaantie 8 60100 Seinäjoki Puh: 0207288350 Fax: 0207288360 (toimisto) Fax: 0207288361 (tehdas) www.semko.fi. Semko Oy Tehtaantie 8 60100 Seinäjoki Puh: 0207288350 Fax: 0207288360 (toimisto) Fax: 0207288361 (tehdas) www.semko.fi Hinnasto 2011 1 SISÄLLYS VAKIOKIINNITYSLEVYT 2-8 SBKL, KL, SU JÄREÄT KIINNITYSLEVYT

Lisätiedot

DELTA-ansasjärjestelmä KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE Käyttöseloste nro BY321

DELTA-ansasjärjestelmä KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE Käyttöseloste nro BY321 DELTA-ansasjärjestelmä KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE Käyttöseloste nro BY321 24.09.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...2 1.1 YLEISKUVAUS...2 1.2 TOIMINTATAPA...2 2 MITAT JA MATERIAALIT...3 2.1 DELTA-ANSAS...3

Lisätiedot

Erstantie 2, Villähde Puh. (03) , Fax (03) Peruspultit Käyttöohje 2

Erstantie 2, Villähde Puh. (03) , Fax (03) Peruspultit Käyttöohje 2 2 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSPULTIN TOIMINTATAPA... 4 2. PERUSPULTTIEN RAKENNE... 4 2.1 Pulttien valmistusohjelma...4 2.2 Materiaalit...4 2.3 Valmistustapa...4 2.4 Valmistustoleranssit...4 2.5 Peruspulttien

Lisätiedot

NOSTOLENKIT. Naulat Raudoitusverkot Harjatangot Muut verkot Ansasraudoitteet Nostolenkit Kierrehaat Irtohaat Rengasraudoitteet Erikoisraudoitteet 1

NOSTOLENKIT. Naulat Raudoitusverkot Harjatangot Muut verkot Ansasraudoitteet Nostolenkit Kierrehaat Irtohaat Rengasraudoitteet Erikoisraudoitteet 1 NOSTOLENKIT Naulat Raudoitusverkot Harjatangot Muut verkot Ansasraudoitteet Nostolenkit Kierrehaat Irtohaat Rengasraudoitteet Erikoisraudoitteet 1 PBK, PBR JA PB NOSTOLENKKIEN NOSTOVOIMATAULUKOT Elementin

Lisätiedot

TEKNINEN KÄYTTÖOHJE. ARBOX -työsaumaraudoite. Tehokas työsaumaraudoite betonirakenteille

TEKNINEN KÄYTTÖOHJE. ARBOX -työsaumaraudoite. Tehokas työsaumaraudoite betonirakenteille TEKNINEN KÄYTTÖOHJE ARBOX -työsaumaraudoite Tehokas työsaumaraudoite betonirakenteille Versio: FI 06/2018 ARBOX -työsaumaraudoite Betonirakenteiden työsaumoihin Järjestelmän etuja taloudellinen ja nopea

Lisätiedot

PEC -pilarikenkien asennus. PEC -pilarikenkien asentaminen elementtitehtaalla. Tuotteen tunnistaminen. Pilarikenkien asennus

PEC -pilarikenkien asennus. PEC -pilarikenkien asentaminen elementtitehtaalla. Tuotteen tunnistaminen. Pilarikenkien asennus PEC -pilarikenkien asentaminen elementtitehtaalla Tuotteen tunnistaminen PEC -pilarikenkiä valmistetaan vakiomalleina (30, 36, 39, 45 ja 52), jotka vastaavat korkealujuusteräksestä valmistettujen PPM -ankkurointipulttien

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde Puh. (03) 872200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi. AEP Piilokonsoli Käyttöohje 1

Erstantie 2, 15540 Villähde Puh. (03) 872200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi. AEP Piilokonsoli Käyttöohje 1 1 2 3 Sisällysluettelo 1. PIILOKONSOLIN TOIMINTATAPA... 4 2. PIILOKONSOLIN RAKENNE... 4 2.1 Piilokonsolin valmistusohjelma... 4 2.2 Piilokonsolin materiaalit... 4 2.3 Valmistustapa... 4 2.4 Piilokonsolin

Lisätiedot

PC-palkkikenkä. Konsolijärjestelmä palkkien tukemiseen. Tekninen käyttöohje

PC-palkkikenkä. Konsolijärjestelmä palkkien tukemiseen. Tekninen käyttöohje PC-palkkikenkä Konsolijärjestelmä palkkien tukemiseen Versio: FI 6/2012 Laskentanormit: EC+NA Betoniyhdistyksen käyttöselosteet BY 5 B-EC 2 n:o 15 BY 5 B n:o 334 Tekninen käyttöohje PC-palkkikenkä Konsolijärjestelmä

Lisätiedot

SEMKO OY TUOTEKATALOGI Elementtien kiinnitys helpoksi.

SEMKO OY TUOTEKATALOGI Elementtien kiinnitys helpoksi. SEMKO OY TUOTEKATALOGI 2014 Elementtien kiinnitys helpoksi. SEMKO OY YRITYS Semko Oy betonirakenteiden uranuurtaja Semko Oy on aloittanut toimintansa Seinäjoella v. 1975 nimellä Semtu Oy / Seinäjoen tehdas.

Lisätiedot

TEKNINEN KÄYTTÖOHJE. PC -palkkikenkä. Palkkikenkä teräsbetonipalkkien kannattamiseen. Versio: FI 06/2012 Laskentanormit: EC+NA

TEKNINEN KÄYTTÖOHJE. PC -palkkikenkä. Palkkikenkä teräsbetonipalkkien kannattamiseen. Versio: FI 06/2012 Laskentanormit: EC+NA TEKNINEN KÄYTTÖOHJE PC -palkkikenkä Palkkikenkä teräsbetonipalkkien kannattamiseen Versio: FI 06/2012 Laskentanormit: EC+NA Betoniyhdistyksen käyttöselosteet BY 5 B-EC 2 n:o 15 BY 5 B n:o 334 PC-palkkikenkä

Lisätiedot

SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET

SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET KÄYTTÖ- JA SUUNNITTELUOHJE 19.5.2016 - 1 - SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... - 2-1.1 Yleiskuvaus... - 2-1.2 Toimintatapa... - 3-1 MITAT JA MATERIAALIT... - 4-2.1 Kannaketyypit...

Lisätiedot

EUROKOODISEMINAARI 2016 BETONI- JA BETONI-TERÄS-LIITTORAKENTEITA KOSKEVAT OHJEET

EUROKOODISEMINAARI 2016 BETONI- JA BETONI-TERÄS-LIITTORAKENTEITA KOSKEVAT OHJEET EUROKOODISEMINAARI 2016 BETONI- JA BETONI-TERÄS-LIITTORAKENTEITA KOSKEVAT OHJEET 1 2016-12-08 Toteutusluokan valinta Toteutusluokka valitaan seuraamusluokkien (CC1, CC2 ja CC3) sekä rakenteen käyttöön

Lisätiedot