PETRA. Ontelolaattojen tuki laataston aukoissa. Tekninen käyttöohje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PETRA. Ontelolaattojen tuki laataston aukoissa. Tekninen käyttöohje"

Transkriptio

1 Ontelolaattojen tuki laataston aukoissa Versio: FI /15 Laskentanormit: EC+FI NA Betoniyhdistyksen käyttöseloste: BY 5 B-EC n:o 1 M1 Tekninen käyttöohje

2 Ontelolaattojen tuki laataston aukoissa Järjestelmän etuja n avulla helposti suuria aukkoja ontelolaatastoihin Käyttövalmis ratkaisu Ei asennusaikaista tuentatarvetta Kaikki aukkoa ympäröivät ontelolaatat voidaan asentaa yhdellä kertaa lla tuetaan lyhennetyt laatat ontelolaataston suurten aukkojen kohdalla. Perinteisesti nämä lyhennetyt laatat on tuettu aukossa tilapäisin tuin ja paikalla valetuin palkein. Jotta tällainen perinteinen tukipalkki voidaan valaa, aukon kohdalla olevat lyhennetyt ontelolaatat on ensin tuettava palkin muottityön tekemisen, raudoittamisen, valamisen ja valun kovettumisen ajaksi. Nämä kaikki lisätyövaiheet voidaan välttää käyttämällä a, koska se on suunniteltu toimimaan myös asennusaikana. Näin aukon kohdan lyhennetyt laatat voidaan asentaa samaan aikaan muiden ontelolaattojen kanssa. on ainutlaatuinen tekninen ratkaisu, jolla on kaikki vakioidun tuotteen hyödyt (mm. käyttöseloste ja korkea laatu). Se soveltuu käytettäväksi tapauksissa, jotka normaalisti vaativat huolellista rakenneteknistä tapauskohtaista suunnitteluratkaisua ja toteutusta.

3 Sisältö Tietoa -kannakkeesta 1. Tuotteen ominaisuudet Rakenteellinen toiminta Käytön rajoitukset Kuormitus- ja ympäristöolosuhteet Ontelolaatat n sijainti Muita ominaisuuksia Kestävyydet kannakkeen valitseminen Liite A Mitoituskäyrät 15 Liite B special lähtötietolomake -kannakkeen asentaminen Revision: 1

4 Tietoa -kannakkeesta 1. Tuotteen ominaisuudet ssa on L-muotoinen etulevy, joka on hitsattu molemmista päistaan yhteen sivulevyjen kanssa (Kuva 1). Kuva 1. Tyypillinen n käyttötilanne ontelolaatastossa (näkymä päältäpäin). tukeva laatta tuettava laatta laataston aukko tukeva laatta 1 n muoto on suunniteltu vastaamaan useimpia eurooppalaisia ontelolaattoja. on suunniteltu tukemaan laattoja asennusaikana, normaalitilanteessa ja palotilanteessa ilman väliaikaisia lisätukia. Sopivin n tyyppi valitaan tässä Teknisessä Käyttöohjeessa esitettyjen kestävyyskäyrien avulla. Kestävyyskäyrät on määritetty ja esitetty Eurokoodien ja niiden kansallisten liitteiden mukaisesti. Peikon tekninen asiakaspalvelu auttaa suunnittelemaan special ratkaisun tilanteissa, joihin tässä Käyttöohjeessa esitettyjä kestävyyskäyriä ei voi käyttää (esim. poikkeava rakenne tai kuormitustilanne). 1.1 Rakenteellinen toiminta n avulla muodostettu kannake toimii yksiaukkoisena laattapalkkina, jota kuormittaa yksi tai useampi ontelolaatta. Tämän kannakkeen käyttäytyminen ja kestävyydet riippuvat n ominaisuuksista, ontelolaattojen ominaisuuksista sekä koko laataston toiminnasta. Kannake ottaa vastaan tuettavien laattojen tukireaktion ja siirtää sen tukeville rakenteille, jotka useimmiten ovat ontelolaattoja. n avulla muodostetun kannakkeen staattinen toiminta riippuu rakennuksen eri vaiheista (asennustilanne, normaali käyttötilanne ja palotilanne). n suunnittelussa on oletettu, että se on kuormitettu asennusaikana ainoastaan tuettavien ontelolaattojen ja kannakkeen omapainolla. Tuettava laatta toimii yksiaukkoisena laattana (toisena tukena toimii ), kunnes ontelolaattojen saumat on valettu ja saumavalut ovat kovettuneet. lle tuleva kuorma määritellään asennusaikana Kuvan mukaan: g HC,R g = missä g HC on tuettavan laatan omapaino [kn/m ]. HC.L Kuva. Kuormien jakautuminen asennusaikana. L = tuettavan laatan pituus L g HC

5 Tietoa -kannakkeesta Tämän kuorman resultantti sijaitsee n etulevyn vääntökeskiön ulkopuolella ja aiheuttaa siihen vääntöä (Kuva 3). Tuettavien laattojen suurin mahdollinen pituus määräytyy n asennusaikaisen vääntökestävyyden mukaan. Kuva 3. Etulevylle asennusaikana tuleva vääntö. m t Ontelolaattojen saumojen tulee olla valetut ja kovettuneet ennen kuin rakennetta kuormitetaan. Tämän jälkeen kuormien jakautuminen ontelolaattojen välillä saumojen kautta on mahdollista. Eurooppalaisen ontelolaattojen tuotestandardin EN 1 liite C sallii kuormien jakautumisen ontelolaattojen välillä siinä tapauksessa, että ontelolaattojen vaakasuuntainen siirtymä on rajoitettu: lähellä olevilla rakenteellisilla osilla tuen kitkalla pitkittäisten saumojen kitkalla rengasraudoituksella raudoitetulla pintalaatalla e q g HC, R Jos vähintään yksi yllä olevista vaatimuksista toteutuu, voidaan lle katsoa tulevan muuttuvaa kuormaa vain Kuvan mukaiselta kolmiomaiselta alueelta. Yleensä n palolle alttiita pintoja ei palosuojata. Tämän vuoksi n etulevyn ei oleteta toimivan lainkaan kantavana osana palotilanteessa. Etulevyn korvaa raudoitettu betonipalkki, jossa vetoraudoituksena toimii n paloteräs ja puristuskomponenttina ontelolaattojen saumavalujen yhteydessä valettu betoni (Kuva 5). Tämän teknisen käyttöohjeen liitteessä A on esitetty n vakiotyyppien kestävyyskäyrät R palonkestoajalle. Mikäli tarvitaan pidempää palonkestoaikaa, on n palolle alttiit pinnat palosuojattava erillisellä paloeristyksellä, esimerkiksi palonsuojalevytyksellä tai palonsuojamaalauksella rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan. Tämä lisäpalosuojaus tehdään tilaajan kustannuksella työmaalla. Peikon tekninen asiakaspalvelu voi tarvittaessa antaa lisäohjeita. Kuva. Saumojen kovettumisen jälkeen lisättyjen kuormien jakautuminen käyttötilassa. L = tuettavan laatan pituus Kuva 5. Teräsbetonipalkin toiminta palotilanteessa. F c puristettu betoni (jälkivalu + osa ontelolaatasta) L q 1 F s vedetty paloteräs Erityistilanteessa, esimerkiksi ontelolaataston säilyttäessä poikittaisen jäykkyytensä tässä luvussa aikaisemmin esitetyissä tilanteissa ja myös palotilanteessa voidaan olettaa tuettavalta laatalta siirtyvän kuormaa tukeville laatoille suoraan niiden välisen sauman kautta. Tällaisessa tapauksessa voidaan käyttää myös a ilman paloterästä ( ). Tästä huolimatta on suositeltavaa käyttää paloteräksellä varustettua a aina seuraavissa tilanteissa: an kohdistuu suoraan viiva- tai pistekuorma tukee kahta () tai useampaa ontelolaattaa Versio: FI /15 5

6 Tietoa -kannakkeesta 1. Käytön rajoitukset 1..1 Kuormitus- ja ympäristöolosuhteet on suunniteltu staattisille kuormille. Dynaamisten ja/tai väsytyskuormien tapauksessa on suunniteltava tapauskohtaisesti erikseen. on suunniteltu käytettäväksi kuivissa sisätiloissa. Muissa ympäristöolosuhteissa on pintakäsittely tai käytettävät materiaalit suunniteltava tapauskohtaisesti vastaamaan käyttöympäristön ja elinkaaren edellyttämiä vaatimuksia. 1.. Ontelolaatat n tukireaktiot välitetään n sivulevyjen avulla suhteellisen pienelle tukevien laattojen tukialueelle. Ontelolaattojen suunnittelijan tulee tarkistaa tukevien laattojen pistekuormakestävyys n pistemäisille tukireaktiolle. Tämä voi olla rajoite erityisesti matalilla ontelolaatoilla tai jos tukevissa ontelolaatoissa on reikiä. Pistekuormien aiheuttamat tukireaktiot tulee laskea yksiaukkoisen palkin mukaan. n tukireaktioita laskettaessa tulee käyttää luvussa 1.1 esitettyjä kuormien jakautumiskaavioita. Kun voidaan käyttää Kuvan mukaista muuttuvien kuormien jakautumista, voidaan n sivulevyjen aiheuttama pystysuora tukireaktio laskea: V L L g, 17 L q Ed G HC Q missä q 1 on muuttuva kuorma (kn/m ) g HC on tuettavan laatan omapaino (kn/m ) L on n pituus (mm) L on tuettavan laatan pituus (mm) γ G, γ Q ovat pysyvän kuorman ja muuttuvan kuorman osavarmuuskertoimia 1 V Ed L V Ed L n muoto on suunniteltu vastaamaan useimpia eurooppalaisia ontelolaattoja. Ontelolaattojen tukipituutena tulee käyttää niiden valmistajien ohjeiden mukaisia tukipituuksia. Tukipituuksien arvoja on esitetty myös Betoniteollisuus ry:n julkaisussa Ontelolaataston suunnitteluohje. Ontelolaattojen maksimitukipituudet lla on esitetty Taulukossa 1 ja niiden tulee olla sopusoinnussa ontelolaattavalmistajien ohjeiden mukaisten minimitukipituuksien kanssa. Taulukko 1. Ontelolaattojen suurimmat tukipituudet lla [mm]. Tuettavan laatan korkeus [mm] o t [mm] h f h f > 1 o t h f

7 Tietoa -kannakkeesta Ontelolaattojen pituussuuntaisen sauman muoto tulee olla Taulukon rajoissa, jotta Kuvan mukaiset tilanteet voidaan välttää. Kuva. Ontelolaattojen pituussuuntaisen sauman rajoitukset. a) Sauma on liian kapea sivulevyn taitekohta painaa tukevan laatan ylänurkkaa vasten. b) Sauma on liian leveä sivulevyn ylälaipan tukipituus jää liian pieneksi. Taulukko. Ontelolaattojen pituussuuntaisen sauman rajoitukset. Tukevan laatan korkeus b [mm] [mm] min max h s 5 7 < h s < h s b h s Mikäli vaatimukset ontelolaatan tukipinnan pituudesta tai pituussuuntaisen sauman muodosta eivät täyty (Taulukot 1 ja ), Peikon tekninen asiakaspalvelu suunnittelee tällöin erikoistapaukseen sopivan n. Versio: FI /15 7

8 Tietoa -kannakkeesta 1..3 n sijainti n sijainti ja tuettavien laattojen pituudet määritetään siten, että aukon reunan ja tuettavan laatan välinen etäisyys on 51 mm, kun n etulevyn korkeus on h F mm ja vastaavasti 57 mm muille n etulevyn korkeuksille (Kuva 7). Jos käytetään lyhyttä a (L<mm) ilman paloterästä, tulee tuettavan laatan ja aukon välinen etäisyys olla tällöin Kuvan mukainen. Kuva 7. Tuettavan laatan sijainti, kun on varustettu paloteräksellä mm L Kuva. Tuettavan laatan sijainti, kun ei ole varustettu paloteräksellä ( without fire rebar). 3 mm L laataston aukon reuna laataston aukon reuna 1.3 Muita ominaisuuksia valmistetaan seuraavista materiaaleista: Levyt S355J+N EN 15- (etulevy) S355MC EN 119- (sivulevyt) Harjatangot B5B EN 1, SFS, SFS 13 A5HW EN 1, SFS 15 B5A DIN -1:9 n valmistusmenetelmät: Levyt mekaaninen tai polttoleikkaus ja taivutus Harjatangot mekaaninen leikkaus Hitsaus MAG hitsaus käsin tai robotilla Hitsausluokka C (SFS-EN ISO 517) Peikko Groupin tuotantoyksiköt ovat ulkoisen laadunvalvonnan alaisia ja tarkastuslaitokset auditoivat ne säännöllisesti (mm. Inspecta Sertifiointi, VTT Expert Services, Nordcert, SLV, TSUS ja SPSC) tuote- ja tuotantohyväksyntöjen mukaan. n muoto ja mitat riippuvat ontelolaataston ominaisuuksista. Etulevyn pituus määräytyy aukon pituuden mukaan. Etulevyn korkeus vastaa tuettavien ontelolaattojen korkeutta; sivulevyjen korkeus vastaa tukevien laattojen korkeutta. Mikäli tukevien laattojen korkeus on sama kuin tuettavien laattojen korkeus, on symmetrinen. Muissa tapauksissa epäsymmetrinen on tarpeen. Erikoistapauksissa (esimerkiksi n tukeutuessa seinän päälle) sivulevy voi olla suora. n eri osien vakiomitat on esitetty Taulukossa 3.

9 Tietoa -kannakkeesta Kuva 9. Esimerkkejä sta a) n perustyyppi. Sivulevy 1 Paloteräs Sivulevy b) sivulevyjen vaihtoehtoja. Etulevy c) sivulevyjen vaihtoehtoja Taulukko 3. Symmetrisen osien mitat (tukevien ja tuettavien laattojen korkeudet ovat samat). Laattojen korkeus Etulevy Sivulevy [mm] Leveys b 1 [mm] Pituus L [mm] Leveys b [mm] Valmistustoleranssit ± ± ± b = sivulevyn leveys L = sivulevy pituus h s = tukevan laatan korkeus h f = tuettavan laatan korkeus b 1 = etulevyn leveys Versio: FI /15 9

10 Tietoa -kannakkeesta. Kestävyydet n avulla muodostetun kannakkeen kestävyydet on laskettu Eurokoodien ja niiden kansallisten liitteiden (NA) mukaisesti. Kaikki t ovat saatavissa kahdessa eri kestävyysluokassa: : joka on tarkoitettu tukemaan ensisijaisesti laattoja pituudeltaan L =- m strong: joka on tarkoitettu tukemaan ensisijaisesti pidempiä laattoja (L > m) tai laattoja, joilla on suuri muuttuva kuorma Näiden edellä esitettyjen kestävyysluokkien mukaisten tyyppien lisäksi 175 ja ovat saatavissa myös tyyppinä recess, joka soveltuu ensisijaisesti kylpyhuoneiden kohdalle tai muihin putkituksia vaativiin paikkoihin. recessin kestävyys on suurempi kuin vastaavan korkuisen strongin. n eri tyyppien kestävyydet on esitetty Liitteen A käyrästöissä. Muille erityistapauksille Peikon tekninen asiakaspalvelu voi tehdä suunnittelun. Seuraavaksi on esitetty Liitteen A käyrien määrityksessä käytetyt suunnitteluperiaatteet. lle tulevien kuormien määrittämisen periaatteet on esitetty tämän teknisen käyttöohjeen kohdassa 1.1 Rakenteellinen toiminta. Eurokoodien mukaisessa mitoituksessa käytetään standardin SFS-EN 199 mukaisia kuormien mitoitusarvoja. Asennusaikana ainoastaan tuettavien laattojen omapaino otetaan huomioon: E d = γ G G missä E d on kuormien vaikutuksen suunnitteluarvo ja G resultanttiarvo viivakuormasta g HC. Normaalissa käytön aikaisessa tilanteessa kuormitusyhdistelmä on: E d = γ G G + γ Q Q missä Q on muuttuvien kuormien resultanttiarvo. Pysyvien kuormien osavarmuuskerroin γ G = 1,15 ja muuttuvien kuormien γ Q = 1,5. Palotilanteessa lle tuleva kuormitusyhdistelmä on: E d = G + ψ,1 Q missä yhdistelykerroin ψ,1 tulee ottaa standardin SFS EN 199 kohdasta A1.1. n avulla muodostetun laatan sisäisen kannakkeen eri osien kestävyys tarkastetaan seuraavasti: E d R d missä E d on kuormien vaikutuksen määräävin mitoitusarvo eri yhdistelmistä ja R d on kestävyyden mitoitusarvo seuraavien standardien mukaan: SFS EN /NA:7 teräsrakenteelle SFS EN /NA:7 betonirakenteelle n kestävyyskäyrät antavat suurimman arvon muuttuvalle kuormalle tuettavan laatan pituuden ja omapainon g HC suhteen. Mikäli muita pysyviä kuormia g (pintavalu ) tulee tuettaville laatoille ennen laattojen saumojen valamista ja kovettumista, tulee pysyväksi kokonaiskuormaksi ottaa g HC + g. 1

11 Tietoa -kannakkeesta Mikäli kuormien osavarmuuskertoimet poikkeavat kestävyyskäyrissä ilmoitetuista, tulee suurin muuttuva kuorma lle laskea: missä q k NA γ G ; γ Q NA q = 1,15 g +1,5 q on kuormakestävyys kestävyyskäyrän mukaan. ovat kansallisen liitteen mukaiset osavarmuuskertoimet. Seuraaville erikoistapauksille tarvitaan n yksilöllinen suunnittelu Peikon teknisestä asiakaspalvelusta: Kuormien jakautuminen poikkeaa kestävyyskäyrien laadinnan perusteena olleista oletuksista n pituus on L>mm lla on viiva- ja/tai pistekuorma Versio: FI /15 11

12 -kannakkeen valitseminen kannakkeen valitseminen Seuraavat n tyypit ovat saatavissa vakioina: strong recess (vain tyypit 175 ja ) Niissä tapauksissa, joissa ei voida käyttää vakioitua a (tarvitaan suurempaa kestävyyttä tai laataston rakenne poikkeaa vakiotyyppien suunnittelun perusteena olevista oletuksista), Peikon tekninen asiakaspalvelu suunnittelee n tapauskohtaisesti. Tyyppi on tällöin: special n mitat määräytyvät aukon ja ympäröivien laattojen geometrian mukaan. Näiden tietojen lisäksi n soveltuva tyyppi määritellään liitteessä A esitettyjen kestävyyskäyrien avulla. Kun n mitat ja tyyppi on valittu, nimetään valittu tuote Kuvassa 1 esitetyin periaattein. Tuotenimeä käytetään rakennesuunnitelmissa ja tuotetta tilattaessa. Kuva 1. n nimen muodostaminen. Kaikki mitat [mm] h s tukeva laatta h s1 h f aukon leveys L tuettava laatta tukeva laatta 1 Vahva tyyppi ( strong ) Tuettavan laatan korkeus h f ja aukon leveys L h f L h s1 h s strong - st3- Mikäli kyseessä ei ole n perustyyppi, on tukevien laattojen 1 ja korkeudet otettava nimeämisessä huomioon. Suora sivulevy ilmoitetaan nimessä kirjaimilla st ennen sivulevyn korkeutta Jos käytetään a ilman paloterästä, lisätään nimen loppuun englanninkieliset sanat. Vihreällä, sinisellä ja harmalla merkityt tuotenimien osat ovat toisistaan riippumattamia lisämääreitä. Vasemmalla: - - paloteräs Esimerkkejä tuotenimistä on esitetty Kuvassa 11

13 -kannakkeen valitseminen Kuva 11. Esimerkkejä -tuotekoodeista. n perustyypit: sivulevyt ovat L-muotoiset ja yhtä korkeat kuin etulevy. Tällöin ei ole tarvetta määritellä n nimessä sivulevyjä. - 1 strong recess strong - without fire rebar Sivulevyjen vaihtoehtoiset muodot: molemmat sivulevyt on määriteltävä n nimessä. 3 strong strong - -st 3 - st3- Mikäli tarvitaan special-tyyppi, tulee tällöin käyttää liitteen B mukaista lähtötietolomaketta annettaessa tarvittavat tiedot Peikon tekniseen asiakaspalveluun n suunnittelua varten. Kuvassa on lisätietoa n valinnasta ja tilaamisesta Versio: FI /15 13

14 -kannakkeen valitseminen Kuva. n valinta- ja suunnittelukaavio. Normaali suunnittelutilanne n suunnitteluoletukset täyttyvät L mm Vain tasaisesti jakautunutta kuormaa Poikkeava suunnittelutilanne Normaalista poikkeava: Kuormien jakautuminen Osavarmuuskertoimet Laatan omapaino L > mm Piste- tai viivakuorma kannattajalla Tuotteen ominaisuudet: Kuormituskestävyys (Liite A) Geometria (Taulukko + Taulukko 3) OK n nimeäminen: (Kuva 1) Valitse tyyppi kuormituksen mukaan: strong recess Tarkista sivulevyjen tarvittavat korkeudet ja muoto: n perustyyppi vai sivulevyjen vaihtoehtoja Valitse tyyppi ontelolaataston kokonaiskäyttäytymisen perusteella (luku 1.): paloteräksellä vai ilman paloterästä EI OK Ota yhteys Peikon tekniseen asiakaspalveluun: Täytä käyttöohjeen liitteena B oleva lomake tai lataa sähköinen versio Peikon kotisivuilta ja lähetä se Peikon tekniseen asiakaspalveluun. n etulevyn takapintaan voidaan lisätä lisätueksi L-kulmateräksiä, joiden paikat voidaan määritellä myös kotisivuiltamme löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Peikko: Suunnittelee special tuotteen Antaa sille yksilöidyn nimen ID-numeroineen Pyytää käyttamään suunnitteluissa ja piirustuksissa annettua nimeä ja ID-numeroa Tekee valmistuspiirustuksen Liite B special lähtötietolomake Toimittakaa täytetty kopio tästä lomakkeesta Peikon tekniseen asiakaspalveluun special tyyppiä tilattaessa Mittatiedot b = mm Tee tilaus Peikolle käyttäen annettua nimeä ID-numeroineen Aukon leveys L = mm Hyötykuormien q1 ja pysyvien lisäkuormien g jakaminen Pysyvät kuormat (ominaisarvoina) ontelolaatan omapaino = kn/m ghc LL LL1 pintalaatan paino gtop = kn/m (tuettavalla laatalla) muut pysyvät kuormat g = kn/m (tuettavalla laatalla) Hyötykuormat (ominaisarvoina) pintakuorma = kn/m (tuettavalla laatalla) q1 viivakuorma q = kn/m (lle tuleva) pistekuorma Q3 = kn (lle tuleva) Kestävyyden laskenta Eurokoodien ja Suomen kansallisten liitteiden mukaan: Käytettävät osavarmuuskertoimet Betoni c = (Suositusarvo = 1,5) Teräs M (Suositusarvo = 1,) Raudoitus s (Suositusarvo = 1,15) Pysyvä kuorma G (Suositusarvo = 1,15) Hyötykuorma Q (Suositusarvo = 1,5) Hitsausliitokset M (Suositusarvo = 1,5) Hyötykuorman vähennyskerroin 1, (, riippuu rakennustyypistä) Paloraudoitus Kyllä (R) Ei Profiilityypit Lxx S35 L1x1x1 S35 Lxx S35 X Type mm mm mm kn kn/m Profiili 1 X1 Y1 LL1 Profiili X Y LL Profiili 3 X3 Y3 LL3 Profiili X Y LL Profiili 5 X5 Y5 LL5 Profiili X Y LL X1 Y1, Y h f 1

15 Liite A Mitoituskäyrät 15, strong 15 G = 1,15 Q = 1,5 M = 1, c = 1,5 Tuettavan ontelolaatan omapaino [kn/m], kn/m 3, kn/m, kn/m Käytä omapainon ja kuorman ominaisarvoja käyrien kanssa. Lisää laatan omapainoon pintavalun paino, jos se valetaan ennen laattojen saumojen kovettumista. 15-, strong 15- Aukon leveyksille < L mm Palotilanne, luokka R Muuttuva kuorma (ilman laatan omapainoa) [kn/m] 1 1 strong Muuttuva kuorma (ilman laatan omapainoa) [kn/m] 1 1 strong Ei voimassa tyypille , strong 15- Aukon leveyksille < L mm Palotilanne, luokka R Muuttuva kuorma (ilman laatan omapainoa) [kn/m] 1 1 strong Muuttuva kuorma (ilman laatan omapainoa) [kn/m] 1 1 strong Ei voimassa tyypille Versio: FI /15 15

16 Liite A Mitoituskäyrät 175, strong 175 G = 1,15 Q = 1,5 M = 1, c = 1,5 Tuettavan ontelolaatan omapaino [kn/m], kn/m 3, kn/m, kn/m Käytä omapainon ja kuorman ominaisarvoja käyrien kanssa. Lisää laatan omapainoon pintavalun paino, jos se valetaan ennen laattojen saumojen kovettumista. 175-, strong 175- Aukon leveyksille < L mm Palotilanne, luokka R Muuttuva kuorma (ilman laatan omapainoa) [kn/m] strong Muuttuva kuorma (ilman laatan omapainoa) [kn/m] strong Ei voimassa tyypille , strong 175- Aukon leveyksille < L mm Palotilanne, luokka R Muuttuva kuorma (ilman laatan omapainoa) [kn/m] strong Muuttuva kuorma (ilman laatan omapainoa) [kn/m] strong Ei voimassa tyypille

17 Liite A Mitoituskäyrät, strong G = 1,15 Q = 1,5 M = 1, c = 1,5 Tuettavan ontelolaatan omapaino [kn/m], kn/m 3, kn/m, kn/m Käytä omapainon ja kuorman ominaisarvoja käyrien kanssa. Lisää laatan omapainoon pintavalun paino, jos se valetaan ennen laattojen saumojen kovettumista. -, strong - Aukon leveyksille < L mm Palotilanne, luokka R Muuttuva kuorma (ilman laatan omapainoa) [kn/m] strong Muuttuva kuorma (ilman laatan omapainoa) [kn/m] strong Ei voimassa tyypille , strong - Aukon leveyksille < L mm Palotilanne, luokka R Muuttuva kuorma (ilman laatan omapainoa) [kn/m] strong Muuttuva kuorma (ilman laatan omapainoa) [kn/m] strong Ei voimassa tyypille Versio: FI /15 17

18 Liite A Mitoituskäyrät, strong G = 1,15 Q = 1,5 M = 1, c = 1,5 Tuettavan ontelolaatan omapaino [kn/m], kn/m 3, kn/m, kn/m Käytä omapainon ja kuorman ominaisarvoja käyrien kanssa. Lisää laatan omapainoon pintavalun paino, jos se valetaan ennen laattojen saumojen kovettumista. -, strong - Aukon leveyksille < L mm Palotilanne, luokka R Muuttuva kuorma (ilman laatan omapainoa) [kn/m] strong Muuttuva kuorma (ilman laatan omapainoa) [kn/m] strong Ei voimassa tyypille , strong - Aukon leveyksille < L mm Palotilanne, luokka R Muuttuva kuorma (ilman laatan omapainoa) [kn/m] strong Muuttuva kuorma (ilman laatan omapainoa) [kn/m] strong Ei voimassa tyypille

19 Liite A Mitoituskäyrät 5, strong 5 G = 1,15 Q = 1,5 M = 1, c = 1,5 Tuettavan ontelolaatan omapaino [kn/m] 5, kn/m, kn/m 3, kn/m Käytä omapainon ja kuorman ominaisarvoja käyrien kanssa. Lisää laatan omapainoon pintavalun paino, jos se valetaan ennen laattojen saumojen kovettumista. 5-, strong 5- Aukon leveyksille < L mm Palotilanne, luokka R Muuttuva kuorma (ilman laatan omapainoa) [kn/m] 1 1 strong Muuttuva kuorma (ilman laatan omapainoa) [kn/m] 1 1 strong Ei voimassa tyypille , strong 5- Aukon leveyksille < L mm Palotilanne, luokka R Muuttuva kuorma (ilman laatan omapainoa) [kn/m] 1 1 strong Muuttuva kuorma (ilman laatan omapainoa) [kn/m] 1 1 strong Ei voimassa tyypille Versio: FI /15 19

20 Liite A Mitoituskäyrät 3, strong 3 G = 1,15 Q = 1,5 M = 1, c = 1,5 Tuettavan ontelolaatan omapaino [kn/m] 5, kn/m, kn/m 3, kn/m Käytä omapainon ja kuorman ominaisarvoja käyrien kanssa. Lisää laatan omapainoon pintavalun paino, jos se valetaan ennen laattojen saumojen kovettumista. 3-, strong 3- Aukon leveyksille < L mm Palotilanne, luokka R Muuttuva kuorma (ilman laatan omapainoa) [kn/m] strong Muuttuva kuorma (ilman laatan omapainoa) [kn/m] strong Ei voimassa tyypille , strong 3- Aukon leveyksille < L mm Palotilanne, luokka R Muuttuva kuorma (ilman laatan omapainoa) [kn/m] strong Muuttuva kuorma (ilman laatan omapainoa) [kn/m] strong Ei voimassa tyypille

21 Liite A Mitoituskäyrät 37, strong 37 G = 1,15 Q = 1,5 M = 1, c = 1,5 Tuettavan ontelolaatan omapaino [kn/m], kn/m 5, kn/m, kn/m Käytä omapainon ja kuorman ominaisarvoja käyrien kanssa. Lisää laatan omapainoon pintavalun paino, jos se valetaan ennen laattojen saumojen kovettumista. 37-, strong 37- Aukon leveyksille < L mm Palotilanne, luokka R Muuttuva kuorma (ilman laatan omapainoa) [kn/m] 1 1 strong Muuttuva kuorma (ilman laatan omapainoa) [kn/m] 1 1 strong Ei voimassa tyypille , strong 37- Aukon leveyksille < L mm Palotilanne, luokka R Muuttuva kuorma (ilman laatan omapainoa) [kn/m] 1 1 strong Muuttuva kuorma (ilman laatan omapainoa) [kn/m] 1 1 strong Ei voimassa tyypille Versio: FI /15 1

22 Liite A Mitoituskäyrät, strong G = 1,15 Q = 1,5 M = 1, c = 1,5 Tuettavan ontelolaatan omapaino [kn/m], kn/m 5, kn/m, kn/m Käytä omapainon ja kuorman ominaisarvoja käyrien kanssa. Lisää laatan omapainoon pintavalun paino, jos se valetaan ennen laattojen saumojen kovettumista. -, strong - Aukon leveyksille < L mm Palotilanne, luokka R Muuttuva kuorma (ilman laatan omapainoa) [kn/m] strong 1 1 Muuttuva kuorma (ilman laatan omapainoa) [kn/m] strong Ei voimassa tyypille 1 1 -, strong - Aukon leveyksille < L mm Palotilanne, luokka R Muuttuva kuorma (ilman laatan omapainoa) [kn/m] strong 1 1 Muuttuva kuorma (ilman laatan omapainoa) [kn/m] strong Ei voimassa tyypille 1 1

23 Liite A Mitoituskäyrät 5, strong 5 G = 1,15 Q = 1,5 M = 1, c = 1,5 Tuettavan ontelolaatan omapaino [kn/m] 7, kn/m, kn/m 5, kn/m Käytä omapainon ja kuorman ominaisarvoja käyrien kanssa. Lisää laatan omapainoon pintavalun paino, jos se valetaan ennen laattojen saumojen kovettumista. 5-, strong 5- Aukon leveyksille < L mm Palotilanne, luokka R Muuttuva kuorma (ilman laatan omapainoa) [kn/m] strong 1 Muuttuva kuorma (ilman laatan omapainoa) [kn/m] strong Ei voimassa tyypille 1 5-, strong 5- Aukon leveyksille < L mm Palotilanne, luokka R Muuttuva kuorma (ilman laatan omapainoa) [kn/m] strong 1 Muuttuva kuorma (ilman laatan omapainoa) [kn/m] strong Ei voimassa tyypille 1 Versio: FI /15 3

24 Liite A Mitoituskäyrät recess 175 G = 1,15 Q = 1,5 M = 1, c = 1,5 recess 175- Tuettavan ontelolaatan omapaino [kn/m], kn/m 5, kn/m, kn/m Käytä omapainon ja kuorman ominaisarvoja käyrien kanssa. Lisää laatan omapainoon pintavalun Käytä paino, omapainon jos se valetaan ja kuorman ennen ominaisarvoja laattojen saumojen käyrien kanssa. kovettumista Lisää laatan omapainoon pintavalun 9 paino, jos se valetaan ennen laattojen h1=175 saumojen kovettumista. h=5 Aukon leveyksille < L mm Palotilanne, luokka R Muuttuva kuorma (ilman laatan omapainoa) [kn/m] Muuttuva kuorma (ilman laatan omapainoa) [kn/m] recess 175- Aukon leveyksille < L mm Palotilanne, luokka R Muuttuva kuorma (ilman laatan omapainoa) [kn/m] Muuttuva kuorma (ilman laatan omapainoa) [kn/m]

25 Liite A Mitoituskäyrät recess G = 1,15 Q = 1,5 M = 1, c = 1,5 recess - Tuettavan ontelolaatan omapaino [kn/m], kn/m 5, kn/m, kn/m Käytä omapainon ja kuorman ominaisarvoja käyrien kanssa. Lisää laatan omapainoon pintavalun paino, jos se Käytä valetaan omapainon ennen ja laattojen kuorman saumojen ominaisarvoja kovettumista. käyrien kanssa. h=3/37 /17 Lisää laatan omapainoon pintavalun paino, jos se valetaan ennen laattojen h1= saumojen kovettumista. Aukon leveyksille < L mm Palotilanne, luokka R Muuttuva kuorma (ilman laatan omapainoa) [kn/m] Muuttuva kuorma (ilman laatan omapainoa) [kn/m] recess - Aukon leveyksille < L mm Palotilanne, luokka R Muuttuva kuorma (ilman laatan omapainoa) [kn/m] Muuttuva kuorma (ilman laatan omapainoa) [kn/m] Versio: FI /15 5

26 Liite B special lähtötietolomake Toimittakaa täytetty kopio tästä lomakkeesta Peikon tekniseen asiakaspalveluun special - tyyppiä tilattaessa Mittatiedot b = mm tukeva laatta h s = mm tuettava laatta h f = mm L tuettavan laatan pituus L = mm Aukon leveys L = mm tukeva laatta h s1 = mm Hyötykuormien q 1 ja pysyvien lisäkuormien g jakaminen Malli A Malli B Pysyvät kuormat (ominaisarvoina) ontelolaatan omapaino g HC = kn/m pintalaatan paino g top = kn/m (tuettavalla laatalla) muut pysyvät kuormat Δ g = kn/m (tuettavalla laatalla) Hyötykuormat (ominaisarvoina) pintakuorma q 1 = kn/m (tuettavalla laatalla) viivakuorma q = kn/m (lle tuleva) pistekuorma Q 3 = kn (lle tuleva) Kestävyyden laskenta Eurokoodien ja Suomen kansallisten liitteiden mukaan: Käytettävät osavarmuuskertoimet Betoni γ c = (Suositusarvo = 1,5) Teräs γ M = (Suositusarvo = 1,) Raudoitus γ s = (Suositusarvo = 1,15) Pysyvä kuorma γ G = (Suositusarvo = 1,15) Hyötykuorma γ Q = (Suositusarvo = 1,5) Hitsausliitokset γ M = (Suositusarvo = 1,5) Hyötykuorman vähennyskerroin ψ 1, = (, riippuu rakennustyypistä) Paloraudoitus Kyllä (R) Ei

27 Liite B special lähtötietolomake Kulmaterästen lisääminen n etulevyyn Alla on esimerkki paikallavalettavan laatan tuennasta n etulevyn takapintaan hitsattujen L-kulmaterästen avulla. Tuote on tällöin special. Peikon tekninen asiakaspalvelu määrittelee ID-numeron. Suunnittelija voi tarvittaessa lisäksi määritellä kohdekohtaisen merkin esim. -11, joka tulostetaan n tarraan. Merkit A-Z, -9, + ja väliviiva (-) ovat sallittuja. Merkkijonon maksimipituus on 1. special 3- ID-33 special 3- ID-3 Tämä lähtötietolomake on ladattavissa kotisivuiltamme. Toimittakaa täytetty lähtötietolomake Peikon tekniseen asiakaspalveluun kuormitustietojen mukana. LL LL1 h f Profiilityypit Lxx L1x1x1 Lxx S35 S35 S35 X X1 Y1, Y Type mm mm mm kn kn/m Profiili 1 X1 Y1 LL1 Profiili X Y LL Profiili 3 X3 Y3 LL3 Profiili X Y LL Profiili 5 X5 Y5 LL5 Profiili X Y LL Versio: FI /15 7

28 -kannakkeen asentaminen Tuotteen tunnistaminen: n vakiotyypin tunnistaa tuotenimestä. Tuotenimeä käytetään tasopiirustuksissa ja tuotteessa olevassa tarrassa. Special-tyyppi tunnistetaan tuotenimestä ja yksilöllisestä ID-numerosta; tämä ID-numero yksilöi specialin sekä tasokuvassa että tuotteessa olevassa tarrassa. Tunnistevärit, joilla eri -tyypit on merkitty: (vaalean sininen) strong (harmaa) recess (harmaa) special (vihreä) tulee asentaa ehjien ontelolaattojen varaan asennuspiirustuksen mukaisesti. Tuettava laatta tulee asentaa siten, että se koskettaa n harjaterästä tai etulevyyn hitsattua vaakasuoraa levypalasta tai nostolenkkiä. A A 3 mm A-A Tuettavasta laatasta tulee poistaa alanurkka, jotta se voi tukeutua suoraan etulevyn alalaippaan. n sivulevyjen ylälaipoissa on Ø mm reiät, joista voidaan kiinnittää ontelolaattoihin kiila-ankkureilla. n ja ontelolaattojen väli tulee valaa laattojen saumavalun yhteydessä täyteen. Saumavalun tulee olla kovettunut ennen laattojen kuormitusta. n etulevyyn hitsatut nostolenkit ovat ensisijaisesti tuotanto- ja toimitusprosessia varten ja niitä on suositeltavaa hyödyntää myös asennusaikaisena tukena. Pitkien kannakkeiden etulevyyn on hitsattu vaakasuuntaiset lattateräkset, jotka toimivat asennusaikaisena tukena tuettavien ontelolaattojen päitä vasten estäen kannakkeen pyörähtämisen tuella.

29 -kannakkeen asentaminen Kuva 13. a tukevan ontelolaatan reuna tulee olla ehjä. min. 55 mm Kuva 1. a ei saa asentaa ontelolaatan vahvistamattoman reiän kohdalle. Kuva 15. Kaksi ontelolaatan reikää tulee yhdistää ja raudoittaa ja suunnitella kantamaan n tukireaktio, mikäli on tuettava onteloiden alueelle. Versio: FI /15 9

30 Muistiinpanot 3

31 Muistiinpanot Versio: FI /15 31

32 TIETOA PEIKOSTA Peikko on betonirakenteiden kiinnitystuotteisiin ja liittopalkkeihin erikoistunut vuodesta 195 lähtien toiminut perheyritys. Aikaisemmin yritys tunnettiin nimellä Teräspeikko. Peikon innovatiivisten ratkaisujen avulla asiakkaat voivat helpottaa ja nopeuttaa rakennusprosessiaan. Peikko Groupilla on myyntitoimistot lähes 3 maassa Euroopassa, Kiinassa, Lähi-idässä ja Pohjois-Amerikassa. Suomen liiketoiminnasta vastaa Peikko Finland Oy. Arkkitehdit ja rakennesuunnittelijat, elementtitehtaat, rakennuttajat, rakentajat, lattiaurakoitsijat, konevalmistajat sekä energia-alan ammattilaiset, voivat kaikki hyödyntää Peikon ratkaisuja. Peikon betonielementteihin ja paikallavaluun soveltuvien betoniliitosten ja runkorakenteissa käytettävien liittopalkkien valikoima on laaja. Peikko Groupin ja Peikko Finlandin pääkonttori sekä Suomen tehtaat sijaitsevat Lahdessa. Peikko Group työllistää maailmanlaajuisesti noin henkeä. Suomessa Peikko Finlandin palveluksessa on noin 5 henkeä.

PS-parvekesarana. Versio: FI 9/2016 Laskentanormit: EC+FI NA Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC 2 n:o 36. Tekninen käyttöohje

PS-parvekesarana. Versio: FI 9/2016 Laskentanormit: EC+FI NA Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC 2 n:o 36. Tekninen käyttöohje PS-parvekesarana Versio: FI 9/2016 Laskentanormit: EC+FI NA Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC 2 n:o 36 Tekninen käyttöohje PS-parvekesarana Järjestelmän etuja Siirtää parvekelaatan vaakavoimat

Lisätiedot

PNLF nostolenkki. Ruostumaton nostolenkki sandwich-elementeille. Tekninen käyttöohje. Versio: FI 3/2012 Laskentanormit: EC+NA

PNLF nostolenkki. Ruostumaton nostolenkki sandwich-elementeille. Tekninen käyttöohje. Versio: FI 3/2012 Laskentanormit: EC+NA PNLF nostolenkki Ruostumaton nostolenkki sandwich-elementeille Versio: FI 3/2012 Laskentanormit: EC+NA Tekninen käyttöohje PNLF nostolenkki Ruostumaton nostolenkki sandwich-elementeille Sandwich-elementtien

Lisätiedot

PVL-vaijerilenkki. Seinäelementtien pystysaumaliitoksiin. Tekninen käyttöohje

PVL-vaijerilenkki. Seinäelementtien pystysaumaliitoksiin. Tekninen käyttöohje PVL-vaijerilenkki Seinäelementtien pystysaumaliitoksiin Versio: FI 10/2012 Laskentanormit: EC+NA Betoniyhdistyksen käyttöselosteet BY 5 B-EC 2 N:o 26 (PVL 60, PVL 80, PVL, PVL 120) BY 5 B-EC 2 N:o 32 (PVL

Lisätiedot

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu FMC 41874.126 12.10.2012 Sisällysluettelo: 2 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MATERIAALIT JA MITAT... 3 2.1 MATERIAALIT...

Lisätiedot

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet RakMK mukainen suunnittelu

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet RakMK mukainen suunnittelu SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE Käyttö- ja suunnitteluohjeet RakMK mukainen suunnittelu FMC 41874.133 28..213 Sisällysluettelo: 2 1 TOIMINTA... 3 2 MITAT, OSAT, ASENNUSVAIHEEN KAPASITEETIT JA TILAUSTUNNUKSET...

Lisätiedot

HFS-valuankkurit. Valuankkuri työnaikaisiin ja pysyviin kiinnityksiin. Tekninen käyttöohje

HFS-valuankkurit. Valuankkuri työnaikaisiin ja pysyviin kiinnityksiin. Tekninen käyttöohje HFS-valuankkurit Valuankkuri työnaikaisiin ja pysyviin kiinnityksiin Versio: FI 4/2014 Laskentanormi: EC+NA Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC 2 n:o 52 Tekninen käyttöohje Valuankkuri Valuankkuri

Lisätiedot

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä Vaarnalevyt lattioiden liikuntasaumoihin Versio: FI 6/2014 Tekninen käyttöohje TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmät Vaarnalevyt lattioiden

Lisätiedot

PC-palkkikenkä. Konsolijärjestelmä palkkien tukemiseen. Tekninen käyttöohje

PC-palkkikenkä. Konsolijärjestelmä palkkien tukemiseen. Tekninen käyttöohje PC-palkkikenkä Konsolijärjestelmä palkkien tukemiseen Versio: FI 6/2012 Laskentanormit: EC+NA Betoniyhdistyksen käyttöselosteet BY 5 B-EC 2 n:o 15 BY 5 B n:o 334 Tekninen käyttöohje PC-palkkikenkä Konsolijärjestelmä

Lisätiedot

PVL-vaijerilenkki. Seinäelementtien pystysaumaliitoksiin. Tekninen käyttöohje

PVL-vaijerilenkki. Seinäelementtien pystysaumaliitoksiin. Tekninen käyttöohje PVL-vaijerilenkki Seinäelementtien pystysaumaliitoksiin Versio: FI 8/2016 Laskentanormit: EC+FI NA Betoniyhdistyksen käyttöselosteet BY 5 B-EC 2 n:o 34 Tekninen käyttöohje PVL-vaijerilenkki Seinäelementtien

Lisätiedot

AOK ONTELOLAATAN KANNAKE KÄYTTÖOHJE

AOK ONTELOLAATAN KANNAKE KÄYTTÖOHJE 2/2013 AOK ONTELOLAATAN KANNAKE KÄYTTÖOHJE Suomen Betoniyhdistyksen käyttöselosteet: no 380 (BY 5B) RakMK no 65 (BY 5B-EC2) Eurokoodi www.anstar.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. TOIMINTATAPA... 3 2. KANNAKKEEN

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosat Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosAt 1 TOIMINTATAPA...3 2 MATERIAALIT...4 3 VALMISTUS...5 3.1 Valmistustapa...5 3.2 Valmistustoleranssit...5 3.3 Valmistusmerkinnät...5

Lisätiedot

A-PALKKI PIKAMITOITUSTAULUKOT

A-PALKKI PIKAMITOITUSTAULUKOT A-PALKKI PIKAMITOITUSTAULUKOT A-PALKIT A200 A265 A320 A370 A400 A500 Taloudellinen ratkaisu ontelolaattatasojen kantavaksi palkkirakenteeksi. Suomen Betoniyhdistyksen käyttöseloste nro 216-23.9.2004. 2

Lisätiedot

WQ-palkkijärjestelmä

WQ-palkkijärjestelmä WQ-palkkijärjestelmä Sisällys 1. Toimintatapa 2 2. Valmistus 2 2.1. Materiaali 2 2.2. Pintakäsittely 2 2.3. Laadunvalvonta 3 3. Palkin käyttö rakenteissa 3 4. Suunnittelu 3 4.1. Palkin rakenne 3 4.2. Palkin

Lisätiedot

Ontelolaattojen suunnittelu

Ontelolaattojen suunnittelu Ontelolaattojen suunnittelu - rei`itys ja varaukset, laattajako - valmistustekniikan tuomat reunaehdot - kuormat ja kuormien jako - kantokyky, laattatyypin valinta Ontelolaataston suunnitteluohje Alan

Lisätiedot

HPKM pilarikengät. Pilareiden pulttiliitoksiin. Tekninen käyttöohje

HPKM pilarikengät. Pilareiden pulttiliitoksiin. Tekninen käyttöohje HPKM pilarikengät Pilareiden pulttiliitoksiin Versio: FI 8/2012 Laskentanormit: EC+NA Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC 2 n:o 14 Tekninen käyttöohje HPKM pilarikengät Pilareiden pulttiliitoksiin

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

RPS PARVEKESARANA EuRoKoodiEN mukainen SuuNNittElu

RPS PARVEKESARANA EuRoKoodiEN mukainen SuuNNittElu RPS PARVEKESARANA Eurokoodien mukainen suunnittelu RPS PARVEKESARANA 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Parvekesaranan mitat ja osat... 4 2.2 Parvekesaranan materiaalit ja standardit...

Lisätiedot

vakioteräsosat rakmk:n Mukainen suunnittelu

vakioteräsosat rakmk:n Mukainen suunnittelu vakioteräsosat RakMK:n mukainen suunnittelu vakioteräsosat 1 TOIMINTATAPA...3 2 MATERIAALIT...4 3 VALMISTUS...5 3.1 Valmistustapa...5 3.2 Valmistustoleranssit...5 3.3 Valmistusmerkinnät...5 3.4 Laadunvalvonta...5

Lisätiedot

RPS PARVEKESARANA RaKMK:N MuKaiNEN SuuNNittElu

RPS PARVEKESARANA RaKMK:N MuKaiNEN SuuNNittElu RPS PARVEKESARANA RakMK:n mukainen suunnittelu RPS PARVEKESARANA 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Parvekesaranan mitat... 4 2.2 Parvekesaranan materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS...

Lisätiedot

SEMKO OY RR-NOSTOANKKURIT KÄYTTÖOHJE, EUROKOODIEN MUKAINEN SUUNNITTELU

SEMKO OY RR-NOSTOANKKURIT KÄYTTÖOHJE, EUROKOODIEN MUKAINEN SUUNNITTELU SEMKO OY RR-NOSTOANKKURIT KÄYTTÖOHJE, EUROKOODIEN MUKAINEN SUUNNITTELU FMC no. 41874.126.300 4.12.2012 2 Sisällysluettelo 1 Toimintatapa... 3 2 Rakenne... 3 2.1 Osat ja materiaalit... 3 2.2 Valmistustapa...

Lisätiedot

CWQ-liittopalkkijärjestelmä

CWQ-liittopalkkijärjestelmä CWQ-liittopalkkijärjestelmä Sisällys 1. Toimintatapa 3 2. Valmistus 3 2.1. Materiaali 3 2.2. Pintakäsittely 3 2.3. Laadunvalvonta 3 3. Palkin käyttö rakenteissa 3 4. Suunnittelu 4 4.1. Palkin rakenne 4

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot

SIPOREX-HARKKOSEINÄÄN TUKEUTUVIEN TERÄSPALKKIEN SUUNNITTELUOHJE 21.10.2006

SIPOREX-HARKKOSEINÄÄN TUKEUTUVIEN TERÄSPALKKIEN SUUNNITTELUOHJE 21.10.2006 SIPOREX-HARKKOSEINÄÄN TUKEUTUVIEN TERÄSPALKKIEN SUUNNITTELUOHJE 21.10.2006 Tämä päivitetty ohje perustuu aiempiin versioihin: 18.3.1988 AKN 13.5.1999 AKN/ks SISÄLLYS: 1. Yleistä... 2 2. Mitoitusperusteet...

Lisätiedot

ONTELOLAATASTOJEN REI ITYKSET JA VARAUKSET

ONTELOLAATASTOJEN REI ITYKSET JA VARAUKSET ONTELOLAATASTOJEN REI ITYKSET JA VARAUKSET 1. Laattojen rei itys...3 2. Laattojen kavennukset ja vakiovaraukset...4 3. Erikoiselementit...7 4. Hormien sijoittelu ontelolaatastossa...8 4.1 Hormi laatan

Lisätiedot

HUOMAUTUS: JOS DELTAPALKIN ASENNUSTOLERANSSIT YLITTYVÄT, OTA YHTEYTTÄ PEIKKOON.

HUOMAUTUS: JOS DELTAPALKIN ASENNUSTOLERANSSIT YLITTYVÄT, OTA YHTEYTTÄ PEIKKOON. Deltapalkin asennus Tämä en asennusohje on tarkoitettu täydentämään projektikohtaista asennussuunnitelmaa. Peikon tekninen tuki voi tarvittaessa auttaa asennussuunnitelman laadinnassa. Jos asennussuunnitelman

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN LIITE 14 KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1994-1-1 EUROKOODI 4: BETONI- TERÄSLIITTORAKENTEIDEN SUUNNITTELU. OSA 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt Esipuhe Tätä kansallista liitettä

Lisätiedot

R-STEEL LENKKI EuRoKoodIEN mukainen SuuNNITTELu

R-STEEL LENKKI EuRoKoodIEN mukainen SuuNNITTELu R-STEEL LENKKI Eurokoodien mukainen suunnittelu R-STEEL LENKKI 1 R-STEEL LENKIN TOIMINTATAPA... 2 2 R-STEEL LENKIN MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 R-Seel Lenkin mitat... 4 2.2 R-Steel Lenkin materiaalit

Lisätiedot

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit RTA-, RWTL- ja RWTSnostoAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...2 2 RTA-NOSTOANKKUREIDEN MITAT...3 2.1 RTA-nostoankkureiden mitat ja toleranssit...3

Lisätiedot

KL-KIINNITYSLEVYT EuroKoodIEN mukainen SuuNNITTELu

KL-KIINNITYSLEVYT EuroKoodIEN mukainen SuuNNITTELu KL-KIINNITYSLEVYT Eurokoodien mukainen suunnittelu KL-KIINNITYSLEVYT 1 TOIMINTATAPA...2 2 KL-KIINNITYSLEVYJEN MITAT JA MATERIAALIT...3 2.1 KL-kiinnityslevyjen mitat...3 2.2 KL-kiinnityslevyjen tilaustunnukset...4

Lisätiedot

SUPER TT-, TT- JA HTT -LAATAT

SUPER TT-, TT- JA HTT -LAATAT SUUNNITTELUOHJE SUPER TT-, TT- JA HTT -LAATAT 1 (33) SISÄLLYS 1. YLEISTÄ...2 2. SUUNNITTELU...3 3. VALMISTUS...4 4. KIINNITYSTEN JA RIPUSTUSTEN YLEISOHJE...5 LIITTEET...6 LIITE 1A: SUPERTT-LAATAN POIKKILEIKKAUSMITAT...7

Lisätiedot

HTT- ja TT-LAATTOJEN SUUNNITTELUOHJE

HTT- ja TT-LAATTOJEN SUUNNITTELUOHJE 1 TT- ja TT-LAATTOJEN SUUNNITTELUOJE 2 YLEISTÄ TT-ja TT-laatat ovat esijännitettyjä betonielementtejä. Jännevälit enimmillään 33 m. Laattoja käytetään ala-, väli- ja yläpohjien kantaviksi rakenteiksi teollisuus-,

Lisätiedot

PASI-VAIJERILENKKISIDONTA

PASI-VAIJERILENKKISIDONTA LIITE 1 1 (10) BY:N KÄYTTÖSELOSTE n:o 385 PASI-VAIJERILENKKISIDONTA KÄYTTÖOHJE 12.6.2013 PASI-VAIJERILENKIT PASI-100 PASI-400 Ei-kantavan ulkoseinäelementin yläreunan sitominen ontelolaatan reunaan 2 (10)

Lisätiedot

JOINTSAVERkorjaussaumalista. Betonilattioiden ja -laattojen saumojen korjaamiseen. Tekninen käyttöohje. Versio: FI 6/2014

JOINTSAVERkorjaussaumalista. Betonilattioiden ja -laattojen saumojen korjaamiseen. Tekninen käyttöohje. Versio: FI 6/2014 JOINTSAVERkorjaussaumalista Betonilattioiden ja -laattojen saumojen korjaamiseen Versio: FI 6/2014 Tekninen käyttöohje JOINTSAVER-korjaussaumalista Betonilattioiden ja -laattojen saumojen korjaamiseen

Lisätiedot

KUVA 1 Vaijerilenkin käyttöperiaatteita

KUVA 1 Vaijerilenkin käyttöperiaatteita vaijerilenkki RakMK:n mukainen suunnittelu vaijerilenkki 1 TOIMINTATAPA...2 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat...4 2.2 Vaijerilenkin materiaalit ja standardit...4 3 VALMISTUS 5 3.1 Valmistustapa...5

Lisätiedot

SUMO-seinäkenkä. Seinien pulttiliitoksiin. Tekninen käyttöohje. Versio: FI 02/2015 Laskentanormit: EC+NA

SUMO-seinäkenkä. Seinien pulttiliitoksiin. Tekninen käyttöohje. Versio: FI 02/2015 Laskentanormit: EC+NA -seinäkenkä Seinien pulttiliitoksiin Versio: FI 02/2015 Laskentanormit: EC+NA Tekninen käyttöohje -seinäkenkä Seinien pulttiliitoksiin Järjestelmän etuja Vahva vetoliitos: mahdollistaa jäykistävien seinien

Lisätiedot

SBKL-KIINNITYSLEVYT EuroKoodIEN mukainen SuuNNITTELu

SBKL-KIINNITYSLEVYT EuroKoodIEN mukainen SuuNNITTELu SBKL-KIINNITYSLEVYT Eurokoodien mukainen suunnittelu SBKL-KIINNITYSLEVYT 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 SBKL-kiinnityslevyjen mitat... 4 2.2 SBKL-kiinnityslevyjen tilaustunnukset...

Lisätiedot

MITOITUSTEHTÄVÄ: I Rakennemallin muodostaminen 1/16

MITOITUSTEHTÄVÄ: I Rakennemallin muodostaminen 1/16 1/16 MITOITUSTEHTÄVÄ: I Rakennemallin muodostaminen Mitoitettava hitsattu palkki on rakenneosa sellaisessa rakennuksessa, joka kuuluu seuraamusluokkaan CC. Palkki on katoksen pääkannattaja. Hyötykuorma

Lisätiedot

SEMKO OY SSK-SEINÄKENGÄT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu

SEMKO OY SSK-SEINÄKENGÄT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu SEMKO OY SSK-SEINÄKENGÄT Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu FMC 41874.126 8.10.2012 2 Sisällysluettelo: 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MATERIAALIT JA MITAT... 3 2.1 MATERIAALIT... 3 2.2

Lisätiedot

P4X-kaideliitos. Versio: FI 03/2016 Laskentanormit: EC+FI NA Betoniyhdistyksen käyttöseloste: BY 5 B-EC 2 n:o 29. Tekninen käyttöohje

P4X-kaideliitos. Versio: FI 03/2016 Laskentanormit: EC+FI NA Betoniyhdistyksen käyttöseloste: BY 5 B-EC 2 n:o 29. Tekninen käyttöohje P4X-kaideliitos Versio: FI 03/2016 Laskentanormit: EC+FI NA Betoniyhdistyksen käyttöseloste: BY 5 B-EC 2 n:o 29 Tekninen käyttöohje P4X-kaideliitos Ruostumaton teräs ei ruostevalumia, huoltovapaus ja pitkä

Lisätiedot

Nostossa betonielementin painon aiheuttama kuormitus siirretään nostoelimelle teräsosan tyssäpään avulla.

Nostossa betonielementin painon aiheuttama kuormitus siirretään nostoelimelle teräsosan tyssäpään avulla. RLA TyssÄpÄÄnostoAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RLA TyssÄpÄÄnostoAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...2 2 MITAT JA MATERIAALIT...3 2.1 Mitat ja toleranssit... 3 2.2 RLA-nostoankkureiden materiaalit ja

Lisätiedot

RakMK:n mukainen suunnittelu

RakMK:n mukainen suunnittelu RVL-vAijerilenkit RakMK:n mukainen suunnittelu RVL-VAIJERILENKIT 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Mitat ja toleranssit... 4 2.2 Vaijerilenkin materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN. SFS-EN EUROKOODI 3: TERÄSRAKENTEIDEN SUUNNITTELU. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN. SFS-EN EUROKOODI 3: TERÄSRAKENTEIDEN SUUNNITTELU. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt LIITE 9 1 KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1993-1-1 EUROKOODI 3: TERÄSRAKENTEIDEN SUUNNITTELU. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt Esipuhe Tätä kansallista liitettä käytetään yhdessä

Lisätiedot

SUOMEN KUITULEVY OY Heinola/Pihlava TUULENSUOJALEVYT. -tyyppihyväksyntä n:o 121/6221/2000. Laskenta- ja kiinnitysohjeet. Runkoleijona.

SUOMEN KUITULEVY OY Heinola/Pihlava TUULENSUOJALEVYT. -tyyppihyväksyntä n:o 121/6221/2000. Laskenta- ja kiinnitysohjeet. Runkoleijona. SUOMEN KUITULEVY OY Heinola/Pihlava TUULENSUOJLEVYT -tyyppihyväksyntä n:o 121/6221/2000 Laskenta- ja kiinnitysohjeet Runkoleijona Tuulileijona Vihreä tuulensuoja Rakennuksen jäykistäminen huokoisella kuitulevyllä

Lisätiedot

LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE

LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B nro 363 17.02.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...2 1.1 YLEISKUVAUS...2 1.2 TOIMINTATAPA...2 1.3 LEPO...4 1.3.1 Mitat...4

Lisätiedot

Vaijerilenkit. Betoniteollisuus ry 28.3.2012

Vaijerilenkit. Betoniteollisuus ry 28.3.2012 Betoniteollisuus ry 28.3.2012 Vaijerilenkit Vaijerilenkeillä betonielementit liitetään toisiinsa lenkkiraudoituksen, valusauman ja betonivaarnan avulla. Liitoksessa vaikuttaa sekä sauman pituussuuntainen

Lisätiedot

Semko Oy. Parvekkeen PL-kaideliitos. Käyttöohje Eurokoodien mukainen suunnittelu

Semko Oy. Parvekkeen PL-kaideliitos. Käyttöohje Eurokoodien mukainen suunnittelu Semko Oy Parvekkeen PL-kaideliitos Käyttöohje Eurokoodien mukainen suunnittelu 17.8.2015 Sisällysluettelo 1 PL-KAIDELIITOKSEN TOIMINTATAPA... 2 2 PL-KAIDELIITOKSEN RAKENNE... 2 2.1 Osat ja materiaalit...

Lisätiedot

BECO-palkkikenkä Palkkien ja pilareiden välisiin pulttiliitoksiin. Versio: FI 10/2016. Tekninen käyttöohje

BECO-palkkikenkä Palkkien ja pilareiden välisiin pulttiliitoksiin. Versio: FI 10/2016. Tekninen käyttöohje -palkkikenkä Palkkien ja pilareiden välisiin pulttiliitoksiin Versio: FI 10/2016 Tekninen käyttöohje -palkkikenkä Palkkien ja pilareiden välisiin pulttiliitoksiin Mahdollistaa jatkuvan elementtipalkkirakenteen

Lisätiedot

Puurakenteet. Tomi Toratti

Puurakenteet. Tomi Toratti 1 Puurakenteet Tomi Toratti 25.9.2014 2 SFS 5978 Puurakenteiden toteuttaminen. Rakennuksien kantavia rakenneosia koskevat vaatimukset 2012 Toteutusasiakirjat Toteutusluokat TL1, TL2 ja TL3 Toleranssiluokat

Lisätiedot

1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 RLS-sisäkierrehylsyankkurin materiaalit ja standardit...

1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 RLS-sisäkierrehylsyankkurin materiaalit ja standardit... RLS sisäkierrehylsyankkurit RakMK:n mukainen suunnittelu RLS sisäkierrehylsyankkurit 1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 RLS-sisäkierrehylsyankkurin materiaalit

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RVL-vAijerilenkit Eurokoodien mukainen suunnittelu RVL-VAIJERILENKIT 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Mitat ja toleranssit... 4 2.2 Vaijerilenkin materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS...

Lisätiedot

SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET

SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET KÄYTTÖ- JA SUUNNITTELUOHJE 19.5.2016 - 1 - SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... - 2-1.1 Yleiskuvaus... - 2-1.2 Toimintatapa... - 3-1 MITAT JA MATERIAALIT... - 4-2.1 Kannaketyypit...

Lisätiedot

RUDUS OY ELEMENTO - PORRASELEMENTIT

RUDUS OY ELEMENTO - PORRASELEMENTIT RUDUS OY Sivu 1/15 RUDUS OY ELEMENTO - PORRASELEMENTIT SUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT 1. Suunnittelun perusteet SFS-EN 1990 Eurocode: Rakenteiden suunnitteluperusteet, 2010 NA SFS-EN 1990-YM, Suomen kansallinen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE KALLIOKÄRKI

KÄYTTÖOHJE KALLIOKÄRKI KÄYTTÖOHJE KALLIOKÄRKI Liite 1 Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC2 Nro 33 12.9.2014 1.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 3 2.1 Kalliokärkien mitat... 3 2.2 Materiaalit...

Lisätiedot

Mitoitetaan MäkeläAlu Oy:n materiaalivaraston kaksiaukkoinen hyllypalkki.

Mitoitetaan MäkeläAlu Oy:n materiaalivaraston kaksiaukkoinen hyllypalkki. YLEISTÄ Mitoitetaan MäkeläAlu Oy:n materiaalivaraston kaksiaukkoinen hyllypalkki. Kaksi 57 mm päässä toisistaan olevaa U70x80x alumiiniprofiilia muodostaa varastohyllypalkkiparin, joiden ylälaippojen päälle

Lisätiedot

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood? 19.11.2015

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood? 19.11.2015 Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

VS-VAARNALENKIT KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE Käyttöseloste nro BY390. VS-vaarnalenkit VS-80 VS-100 VS-120 VSH-140

VS-VAARNALENKIT KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE Käyttöseloste nro BY390. VS-vaarnalenkit VS-80 VS-100 VS-120 VSH-140 VS-VAARNALENKIT KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE Käyttöseloste nro BY390 VS-vaarnalenkit VS-80 VS-100 VS-120 VSH-140 14.6.2013 1/7 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 1.1 Yleiskuvaus 1.2 Toimintatapa 2. MITAT JA MATERIAALIT

Lisätiedot

KIINNITYSLEVYT RaKMK:N MuKaINEN SuuNNITTELu

KIINNITYSLEVYT RaKMK:N MuKaINEN SuuNNITTELu KIINNITYSLEVYT RakMK:n mukainen suunnittelu KIINNITYSLEVYT 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 SBKL-kiinnityslevy... 4 2.2 KL-kiinnityslevy... 5 2.3 JRL-kiinnityslevy... 6 2.4 RKL- ja R2KL-kiinnityslevy...

Lisätiedot

YEISTÄ KOKONAISUUS. 1 Rakennemalli. 1.1 Rungon päämitat

YEISTÄ KOKONAISUUS. 1 Rakennemalli. 1.1 Rungon päämitat YEISTÄ Tässä esimerkissä mitoitetaan asuinkerrostalon lasitetun parvekkeen kaiteen kantavat rakenteet pystytolppa- ja käsijohdeprofiili. Esimerkin rakenteet ovat Lumon Oy: parvekekaidejärjestelmän mukaiset.

Lisätiedot

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

Ontelolaatastojen suunnittelukurssi 21.11.2012 Juha Rämö. 12.10.2012 Juha Rämö 1

Ontelolaatastojen suunnittelukurssi 21.11.2012 Juha Rämö. 12.10.2012 Juha Rämö 1 Ontelolaatastojen suunnittelukurssi 21.11.2012 Juha Rämö 12.10.2012 Juha Rämö 1 Suunnittelu - Äänen eristys - Liitosten erityiskysymyksiä; mm. ulokeparvekkeet - Palonkesto tiistai, 20. marraskuuta 2012

Lisätiedot

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( ) Varasto, Ovipalkki 4 m. FarmiMalli Oy. Urpo Manninen 8.1.

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( ) Varasto, Ovipalkki 4 m. FarmiMalli Oy. Urpo Manninen 8.1. Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

JOHDANTO SEINÄKENKIEN TOIMINNAN KUVAUS TUOTEVALIKOIMA VETO- JA LEIKKAUSKAPASITEETIT

JOHDANTO SEINÄKENKIEN TOIMINNAN KUVAUS TUOTEVALIKOIMA VETO- JA LEIKKAUSKAPASITEETIT SEINÄKENKIEN KÄYTTÖ Václav Vimmr Zahra Sharif Khoda odaei Kuva 1. Erikokoisia seinäkenkiä JOHDNTO Seinäkengät on kehitetty yhdistämään jäykistävät seinäelementit toisiinsa. Periaatteessa liitos on suunniteltu

Lisätiedot

Ontelolaattojen suunnitteluohje/asv Oy 1. Suunnittelun Lähtötiedot ONTELOLAATTOJEN SUUNNITTELUOHJEET

Ontelolaattojen suunnitteluohje/asv Oy 1. Suunnittelun Lähtötiedot ONTELOLAATTOJEN SUUNNITTELUOHJEET Ontelolaattojen suunnitteluohje/asv Oy 1 Suunnittelun Lähtötiedot ONTELOLAATTOJEN SUUNNITTELUOHJEET ANSION SEMENTTIVALIMO OY ONTELOLAATTOJEN SUUNNITTELUOHJEET SISÄLLYSLUETTELO Sivu Otsikko 3. 1. Yleistä

Lisätiedot

Ontelolaatat suunnitellaan, valmistetaan ja asennetaan voimassaolevien standardien SFS-EN 1168, SFS 7016 ja SFS-EN 13670 mukaan.

Ontelolaatat suunnitellaan, valmistetaan ja asennetaan voimassaolevien standardien SFS-EN 1168, SFS 7016 ja SFS-EN 13670 mukaan. 1 Betoninormikortti n:o 27 3.5.2012 ONTELOLAATTA - SEINÄLIITOS Eurokoodi 1992-1-1 1. Normikortin soveltamisalue Tämä normikortti käsittelee raskaasti kuormitettujen (tyypillisesti yli 8-kerroksisten rakennusten)

Lisätiedot

SEMKO OY OPK-PILARIKENGÄT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu

SEMKO OY OPK-PILARIKENGÄT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu SEMKO OY OPK-PILARIKENGÄT Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu FMC 41874.123 28.1.2013 Sisällysluettelo: 2 1 OPK-PILARIKENKIEN TOIMINTATAPA... 3 2 OPK-PILARIKENKIEN MATERIAALIT

Lisätiedot

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( 2.3.027) FarmiMalli Oy. Katoksen takaseinän palkki. Urpo Manninen 12.7.

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( 2.3.027) FarmiMalli Oy. Katoksen takaseinän palkki. Urpo Manninen 12.7. Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( 2.3.027) FarmiMalli Oy. Katoksen rakentaminen, Katoksen 1.

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( 2.3.027) FarmiMalli Oy. Katoksen rakentaminen, Katoksen 1. Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

UNIRAIL-valukisko. Ohuiden pintabetonien helppoon valuun. Tekninen käyttöohje. Versio: FI 6/2014

UNIRAIL-valukisko. Ohuiden pintabetonien helppoon valuun. Tekninen käyttöohje. Versio: FI 6/2014 UNIRAIL-valukisko Ohuiden pintabetonien helppoon valuun Versio: FI 6/2014 Tekninen käyttöohje UNIRAIL-valukisko Ohuiden pintabetonien helppoon valuun Järjestelmän edut Esivalmistetuista osista asennettava,

Lisätiedot

Betonieurokoodit ja niiden kansalliset liitteet Betonivalmisosarakentamisen uudet suunnittelu- ja toteutusohjeet

Betonieurokoodit ja niiden kansalliset liitteet Betonivalmisosarakentamisen uudet suunnittelu- ja toteutusohjeet Betonieurokoodit ja niiden kansalliset liitteet Betonivalmisosarakentamisen uudet suunnittelu- ja toteutusohjeet /Rakennusteollisuus RT Betonieurokoodien tilanne Eurokoodien asema Uudessa B-sarjassa eurokoodeihin

Lisätiedot

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit - Mitä betoninormeihin (rakentamiskokoelmaan) jää jäljelle - Mitä suunnittelijan tulee tietää tuotestandardeista

Lisätiedot

Katso lasiseinän rungon päämitat kuvista 01 ja Jäykistys ja staattinen tasapaino

Katso lasiseinän rungon päämitat kuvista 01 ja Jäykistys ja staattinen tasapaino YLEISTÄ itoitetaan oheisen toimistotalo A-kulman sisääntuloaulan alumiinirunkoisen lasiseinän kantavat rakenteet. Rakennus sijaitsee Tampereen keskustaalueella. KOKOAISUUS Rakennemalli Lasiseinän kantava

Lisätiedot

Tukimuurielementit 2-80

Tukimuurielementit 2-80 2- Tukimuurielementit Tukimuurien käyttö antaa erinomaiset madollisuudet tonttien ja liikennealueiden pintojen yötykäyttöön. Niillä alue voidaan jäsennellä käyttötarkoituksen mukaisesti eri tasoisiksi

Lisätiedot

BES 2010 Runkorakenteiden valinta ja kantokykykäyrästöt. DI Juha Valjus

BES 2010 Runkorakenteiden valinta ja kantokykykäyrästöt. DI Juha Valjus BES 2010 Runkorakenteiden valinta ja kantokykykäyrästöt DI Juha Valjus Kuormituksista eurokoodeissa Eurokoodeissa vaatimukset yleensä kasvavat kun luokka suurenee, esimerkiksi CC1 seuraamusluokka on vaatimattomin

Lisätiedot

Kuva 1. LL13 Haponkestävä naulalevyn rakenne.

Kuva 1. LL13 Haponkestävä naulalevyn rakenne. LAUSUNTO NRO VTT-S-04187-14 1 (4) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö Lahti Levy Oy Askonkatu 11 FI-15100 Lahti 15.9.2014 Kimmo Köntti VTT Expert Services Oy Ari Kevarinmäki PL 1001, 02044 VTT Puh. 020 722 5566,

Lisätiedot

NOPEA ASENNUS SÄÄDETTÄVÄ LIITOS. AKK kerrospilarikengässä yhdistyy kolme elementtipilarin raudoitustuotetta; kenkäliitos, pääteräs ja jatkospultti.

NOPEA ASENNUS SÄÄDETTÄVÄ LIITOS. AKK kerrospilarikengässä yhdistyy kolme elementtipilarin raudoitustuotetta; kenkäliitos, pääteräs ja jatkospultti. PILARIKENGÄT sivu 1 / 5 Pilarikenkiä käytetään betonielementtipilareiden kiinnittämiseen ja kuormien siirtämiseen. Pilarielementtiin sijoitetut kengät liitetään vastakkaisessa rakenteessa oleviin pultteihin.

Lisätiedot

SEINÄT, MASSIIVILAATAT, TB-PILARIT ja PALKIT s. 2-3. HI-, I-, JK-PALKIT, HTT-, MaxTT- ja TT-LAATAT s. 4-5. ONTELO- ja KUORILAATAT s.

SEINÄT, MASSIIVILAATAT, TB-PILARIT ja PALKIT s. 2-3. HI-, I-, JK-PALKIT, HTT-, MaxTT- ja TT-LAATAT s. 4-5. ONTELO- ja KUORILAATAT s. 1 / Laatta- elementtituotantoon toimitettavien tuotantokuvien toimitustavat ja -muodot sekä tarvittavat tiedot ja valokopiointihinnasto SEINÄT, MASSIIVILAATAT, TB-PILARIT ja PALKIT s. 2-3 HI-, I-, JK-PALKIT,

Lisätiedot

Schöck Isokorb liitososien käyttöohje Eurokoodi 2

Schöck Isokorb liitososien käyttöohje Eurokoodi 2 Schöck Isokorb liitososien käyttöohje Eurokoodi 2 BY 5 B-EC 2 nro. 67 Schöck Isokorb KS, QS 17.4.2013 Tekninen neuvonta ja laskentapyynnöt Linterm Oy Puh.: 0207 430 890 Faksi: 0207 430 891 info@schoeck.fi

Lisätiedot

RakMK:n mukainen suunnittelu

RakMK:n mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit RakMK:n mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Mitat ja toleranssit... 4 2.2 Valuankkurin materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS...

Lisätiedot

DELTAPALKKI LIITTOPALKKI

DELTAPALKKI LIITTOPALKKI DELTAPALKKI LIITTOPALKKI VTT:n tyyppihyväksyntä VTT-RTH-03040-07 Korvaa esitteen 5/03 väli 9, 4/2007 DELTAPALKKI Deltapalkin edut VAPAA ALAPINTA: sallii joustavat tilojen muutokset rakennuksen koko elinkaaren

Lisätiedot

Liitos ja mitat. Lisäksi mitoitetaan 4) seinän suuntainen sideraudoitus sekä 6) terästapit vaakasuuntaisille voimille.

Liitos ja mitat. Lisäksi mitoitetaan 4) seinän suuntainen sideraudoitus sekä 6) terästapit vaakasuuntaisille voimille. 25.9.2013 1/5 Liitoksen DO501 laskentaesimerkki Esimerkissä käsitellään tyypillisten elementtien mittojen mukaista liitosta. Oletetaan liitoksen liittyvän tavanomaiseen asuinkerrostaloon. Mitoitustarkastelut

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde Puh. (03) 872200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi. AEP Piilokonsoli Käyttöohje 1

Erstantie 2, 15540 Villähde Puh. (03) 872200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi. AEP Piilokonsoli Käyttöohje 1 1 2 3 Sisällysluettelo 1. PIILOKONSOLIN TOIMINTATAPA... 4 2. PIILOKONSOLIN RAKENNE... 4 2.1 Piilokonsolin valmistusohjelma... 4 2.2 Piilokonsolin materiaalit... 4 2.3 Valmistustapa... 4 2.4 Piilokonsolin

Lisätiedot

JRL-KIINNITYSLEVYT EuRoKoodIEN mukainen SuuNNITTELu

JRL-KIINNITYSLEVYT EuRoKoodIEN mukainen SuuNNITTELu JRL-KIINNITYSLEVYT Eurokoodien mukainen suunnittelu JRL-KIINNITYSLEVYT 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 JRL-kiinnityslevyjen mitat... 4 2.2 JRL-kiinnityslevyjen tilaustunnukset... 5

Lisätiedot

Tartuntakierteiden veto- ja leikkauskapasiteettien

Tartuntakierteiden veto- ja leikkauskapasiteettien TUTKIMUSSELOSTUS Nro RTE3261/4 8..4 Tartuntakierteiden veto- ja leikkauskapasiteettien mittausarvojen määritys Tilaaja: Salon Tukituote Oy VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TUTKIMUSSELOSTUS NRO RTE3261/4

Lisätiedot

Hitsattavien teräsrakenteiden muotoilu

Hitsattavien teräsrakenteiden muotoilu Hitsattavien teräsrakenteiden muotoilu Kohtisuoraan tasoaan vasten levy ei kanna minkäänlaista kuormaa. Tässä suunnassa se on myös äärettömän joustava verrattuna jäykkyyteen tasonsa suunnassa. Levyn taivutus

Lisätiedot

Muurattavat harkot. SUUNNITTELUOHJE 2016 Eurokoodi 6. (korvaa 19.1.2016 ohjeen)

Muurattavat harkot. SUUNNITTELUOHJE 2016 Eurokoodi 6. (korvaa 19.1.2016 ohjeen) Muurattavat harkot SUUNNITTLUOHJ 2016 urokoodi 6 (korvaa 19.1.2016 ohjeen) SISÄLTÖ 1. Yleistä, Lakka muurattavat harkot s. 3 2. Tekniset tiedot s. 3 3. Mitoitustaulukot s. 4 3.1 Mitoitusperusteet s. 4

Lisätiedot

Kuormitustaulukko SP-ritilätasot. Malli A

Kuormitustaulukko SP-ritilätasot. Malli A Kuormitustaulukko SP-ritilätasot Malli A 20 x 3 25 x 2 25 x 3 25 x 4 25 x 5 30 x 2 30 x 4 30 x 5 35 x 4 35 x 5 40 x 2 40 x 4 3072 258 3195 267 4792 400 63 534 7987 667 4608 382 6912 573 9216 764 20 956

Lisätiedot

VARASTOINTI- JA ASENNUSOHJE

VARASTOINTI- JA ASENNUSOHJE VARASTOINTI- 2 (7) Näitä asennus- ja varastointiohjeita sekä suunnittelijoiden ja viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita on noudatettava käsiteltäessä ontelolaattoja. 1.1 Lujabetonin ontelolaattatyypit

Lisätiedot

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje Taiter-pistoansaan ja Taiter-tringaliansaan käyttöohje 17.3.2011 1 Taiter Oy Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje 17.3.2011 Liite 1 Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC2: nro 22

Lisätiedot

Stabiliteetti ja jäykistäminen

Stabiliteetti ja jäykistäminen Stabiliteetti ja jäykistäminen Lommahdusjännitykset ja -kertoimet Lommahdus normaalijännitysten vuoksi: Leikkauslommahdus: Eulerin jännitys Lommahduskerroin normaalijännitykselle, pitkä jäykistämätön levy:

Lisätiedot

SEMKO OY SU-VAKIOTERÄSOSAT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu

SEMKO OY SU-VAKIOTERÄSOSAT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu SEKO OY SU-VAKIOTERÄSOSAT Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu FC 41874.15 8.10.01 Sisällysluettelo: 1 VAKIOTERÄSOSIEN TOIINTATAPA... 3 VAKIOTERÄSOSIEN ATERIAALIT... 3 3 VALISTUS...

Lisätiedot

SEMKO OY SELP-PERUSPULTIT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu

SEMKO OY SELP-PERUSPULTIT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu SEMKO OY SELP-PERUSPULTIT Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu FMC 41874.130 18.6.2013 Sisällysluettelo: 2 1 SELP-PERUSPULTTIEN TOIMINTATAPA... 3 2 SELP-PERUSPULTTIEN MATERIAALIT

Lisätiedot

NIRO. Ulokeparvekeraudoite. Versio: fi 7/2011 Laskentanormit: EC+NA. Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC2 N:o 28

NIRO. Ulokeparvekeraudoite. Versio: fi 7/2011 Laskentanormit: EC+NA. Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC2 N:o 28 NIRO Ulokeparvekeraudoite Versio: fi 7/2011 Laskentanormit: EC+NA Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC2 N:o 28 NIRO Peikko NIRO:n etuja Yksinkertainen rakenne Kevyt asentaa Testattu ja hyväksi todettu

Lisätiedot

Betoniteollisuus ry 21.05.2012. Ontelolaataston suunnitteluohje

Betoniteollisuus ry 21.05.2012. Ontelolaataston suunnitteluohje Betoniteollisuus ry 21.05.2012 Ontelolaataston suunnitteluohje 1.Ontelolaataston suunnittelun prosessi... 3 1.1 Punossuunnittelun tarvitsemat lähtötiedot... 4 2. Laattojen rei itys... 5 2.1 Kaikkia ontelolaattoja

Lisätiedot

PALONKESTO-OHJEISTUS - MITEN TAULUKKOMITOITUSTA VOIDAAN KÄYTTÄÄ - RAKENTEIDEN YHTEISTOIMINTA PALOTILANTEESSA

PALONKESTO-OHJEISTUS - MITEN TAULUKKOMITOITUSTA VOIDAAN KÄYTTÄÄ - RAKENTEIDEN YHTEISTOIMINTA PALOTILANTEESSA PALONKESTO-OHJEISTUS - MITEN TAULUKKOMITOITUSTA VOIDAAN KÄYTTÄÄ - RAKENTEIDEN YHTEISTOIMINTA PALOTILANTEESSA STANDARDIN EN 1992-1-2 SISÄLTÖÄ: Luvussa 2: Palomitoituksen perusteet Luvussa 3: Materiaaliominaisuudet

Lisätiedot

SEMKO OY SUJ-PERUSPULTIT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu

SEMKO OY SUJ-PERUSPULTIT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu SEMKO OY SUJ-PERUSPULTIT Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu FMC 41874.132 13.3.2013 Sisällysluettelo: 2 1 PERUSPULTTIEN TOIMINTATAPA... 3 2 PERUSPULTTIEN MATERIAALIT JA MITAT...

Lisätiedot

BECO-palkkikengän asennus. Tuotteen asennus elementtitehtaalla. Tuotteen tunnistaminen. Palkkikenkien asennus

BECO-palkkikengän asennus. Tuotteen asennus elementtitehtaalla. Tuotteen tunnistaminen. Palkkikenkien asennus -palkkikengän asennus Tuotteen asennus elementtitehtaalla Tuotteen tunnistaminen -palkkikenkiä valmistetaan vakiomalleina, jotka vastaavat COPRA-ankkurointijatkosten M-kierrekokoja. Palkkikengän malli

Lisätiedot

Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö. Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Tauno Hietanen Rakennusteollisuus RT

Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö. Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Tauno Hietanen Rakennusteollisuus RT Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Rakennusteollisuus RT RakMK luotiin 1970 luvun jälkipuoliskolla Rakennusteollisuus RT ry 2 Rakennusteollisuus

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN. SFS-EN 1995 EUROKOODI 5: PUURAKENTEIDEN SUUNNITTELU Osa 1-2: Yleistä. Rakenteiden palomitoitus

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN. SFS-EN 1995 EUROKOODI 5: PUURAKENTEIDEN SUUNNITTELU Osa 1-2: Yleistä. Rakenteiden palomitoitus 1 LIITE 17 KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1995 EUROKOODI 5: PUURAKENTEIDEN SUUNNITTELU Osa 1-2: Yleistä. Rakenteiden palomitoitus Esipuhe Tätä kansallista liitettä käytetään yhdessä standardin SFS-EN

Lisätiedot

4. Kapasiteetit ja sallitut kuormat 4.1 Mitoitusperiaate 4.2 Kapasiteetit ja sallitut kuormat 4.3 Nostoankkureiden sallitut kuormat

4. Kapasiteetit ja sallitut kuormat 4.1 Mitoitusperiaate 4.2 Kapasiteetit ja sallitut kuormat 4.3 Nostoankkureiden sallitut kuormat VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 1074-A 1168-A 1988 995-G 1036-G 1140 1130 18.12.2009 Sivu 1/19 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1 Valuankkurin toimintatapa 2. Valuankkurin rakenne 2.1

Lisätiedot

JORDAHL-KIINNITYSKISKOESITE KÄYTTÖOHJEEN TUEKSI: KÄYTTÖSELOSTE BY 237

JORDAHL-KIINNITYSKISKOESITE KÄYTTÖOHJEEN TUEKSI: KÄYTTÖSELOSTE BY 237 JORDAHL-KIINNITYSKISKOESITE KÄYTTÖOHJEEN TUEKSI: KÄYTTÖSELOSTE BY 237 2/10 JORDAHL-KIINNITYSKISKOESITE Tämän esitteen tarkoitus on antaa suunnittelijoille ja urakoitsijoille ideoita ja esimerkkejä kiinnityskiskojen

Lisätiedot