Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2003

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2003"

Transkriptio

1 Liite 2 1 Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2003 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää suomalaista maaseutututkimusta sekä maaseudun kehittämistyötä. Vuoden 2003 tavoitteet ja toiminnot olivat: 1. Maaseudun uusi aika -lehden tuottaminen 2. Maaseutututkijatapaamisen järjestäminen 3. Maaseudun uusi aika -yhdistyksen www-sivujen ylläpitäminen 4. Yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen 5. Muut toimenpiteet 1. Maaseudun uusi aika -lehti Maaseudun uusi aika -lehti ilmestyi vuonna 2003 kolme kertaa. Lehden päätoimittajana toimi VTT Tiina Silvasti Helsingin yliopiston Sosiaalipolitiikan laitokselta. Toimitussihteerin palvelut hankittiin Hämeen maaseudun kehittämisosuuskunnalta, jossa tehtävää hoiti Tuula Lehtinen. Lehden taloushallinnosta vastasi tilitoimisto Tilisavotta Oy Mikkelistä ja lehden painatuksesta vaasalainen kirjapaino FRAM. Lehden toimituskuntaan kuuluivat päätoimittajan lisäksi seuraavat henkilöt: - tutkimusjohtaja Torsti Hyyryläinen (Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus, Mikkeli) - erikoistutkija Petri Kahila (Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus, Seinäjoki) - professori Hannu Katajamäki (Vaasan yliopisto, aluetieteen laitos) - tutkija Tuija Mononen (Joensuun yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos) - Risto Matti Niemi (Maa- ja metsätalousministeriö) - professori Pertti Rannikko (Joensuun yliopisto, yhteiskuntapolitiikan laitos) - professori Hilkka Vihinen (MTT) Vuonna 2003 ilmestyneiden lehtien sivumäärät ja kirjoitusten lehtikohtainen jaottelu on esitetty alla olevassa taulukossa. Artikkeleita Analyysejä Keskustelua Julkaisut 1/2003, 79 s /2003, 87 s /2003, 96 s Yhteensä Lehti toimitettiin vuosimaksuun perustuen 420 henkilölle tai taholle. Näistä yhdistyksen jäseniä oli 180 ja lehden tilaajia 240. Lisäksi lehteä myytiin irtonumeroina ja näytenumeroita jaettiin ilmaiseksi.

2 Liite Maaseutututkijatapaaminen Jokioisilla Maaseudun uusi aika -yhdistyksen tutkijatapaaminen järjestettiin Jokioisilla Seminaarin järjestelyistä vastasivat Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) Jokioisten yksiköt sekä MTT Taloustutkimus Helsingistä. Järjestelyjä koordinoi maaseutupolitiikan professori Hilkka Vihinen MTT Taloustutkimuksesta. Tapaamiseen osallistui 103 henkilöä. Tapaamisen pääesitelmän piti akatemiatutkija, dosentti Pirjo Markkola aiheesta Yhteisö ja yksilö maaseudun historiassa. Tapaamisen työryhmät ja niiden koordinaattorit olivat: Maaseutupolitiikka / Hannu Katajamäki Maaseutuyrittäjyys ja innovaatiot / Tapani Köppä Ruokakeskustelu / Tuija Mononen Lehmä maaseudun merkityksellistäjänä / Terri Kupiainen Maaseudun arkimaisema / Simo Palviainen ja Mikko Kumpulainen Kirjallisen palautteen perusteella tapaamista ja paikan valintaa pidettiin yleisesti onnistuneena. Majoitus ja seminaari olisi kuitenkin hyvä järjestää yhdessä paikassa. Joidenkin mielestä historian alaan kuulunut pääesitelmä oli maaseutututkijatapaamiseen liian historiatutkimuksellinen, vaikka aihetta sinänsä pidettiin mielenkiintoisena. Osaa työryhmistä pidettiin hyvin organisoituina ja niiden esitelmiä mielenkiintoisina. Osaa kritisoitiin liian kireästä aikataulusta. Keskustelulle ei jäänyt riittävästi aikaa. On kuitenkin huomattava, että kirjallisesti palautetta koki tarpeelliseksi antaa vain 16 osallistujaa. Jos seminaarin osallistujamäärä vakiintuu näin isoksi, on syytä pohtia seminaarin rakennetta. Esimerkiksi Rural Studies -opiskelijoiden osallistumisen voisi kytkeä seminaariin niin, että se palvelisi paremmin sekä heidän omaa ohjaustaan että muita seminaariin osallistuvia. Opiskelijoille voisi järjestää ennen seminaaria heidän omiin esitelmiinsä keskittyvän työryhmäpäivän, joka olisi seminaaria opetuksellisempi. Yksi vaihtoehto on työryhmien määrän lisääminen. Lisäksi seminaarin tieteellistä tasoa voisi nostaa valikoimalla esitelmiä kaikkiin työryhmiin nykyistä korkeammilla kriteereillä. On myös todettava, että näin mittavan tilaisuuden järjestäminen talkoilla ja projektitutkijoiden voimin on tutkimuslaitokselta vaativa ponnistus. Jatkoa ajatellen olisi mietittävä, millaisen taustaorganisaation avulla seminaarin järjestää mielekkäimmin. 3. Maaseudun uusi aika -yhdistyksen www-sivut Yhdistyksellä on omat nettisivut, joilta löytyy tietoa yhdistyksestä: säännöt, hallituksen kokoonpano yhteystietoineen sekä edellisten kokousten pöytäkirjat. Sivuilla on myös mahdollisuus selata Maaseudun uusi aika -lehden edellisiä numeroita ja tilata lehti. Sivujen kautta voi myös kommentoida mieltä painavia asioita. Sivuilta löytyy sekä yhdistyksen jäsenhakemuslomake että asiantuntijarekisteriin ilmoittautumislomake. Sivuille hankittiin oma domain: Sivujen palvelintilan tarjoaa Sicom Oy. Alkuvuodesta 2003 sivujen ylläpidosta vastasi Helsingin yliopiston Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskuksen Mikkelin yksikkö, jossa vastuuhenkilönä toimi graafinen suunnittelija Anne-Maria Hytönen alkaen sivujen ylläpidosta on vastannut Sari Haiko (Haiko Design, Mikkeli).

3 Liite 2 3 Maaseutuekspertit (MEX) on yhdistyksen www -sivuilla oleva henkilörekisteri, jonka tarkoituksena on edistää ja helpottaa tutkijoiden, kehittäjien ja päätöksentekijöiden keskinäistä yhteydenpitoa sekä auttaa maaseudun kehittämisestä kiinnostuneita henkilöitä löytämään eri alojen ja aiheiden osaajat ja asiantuntijat. Rekisteri avattiin käyttöön alkukeväällä 2000 ja se on luokiteltu 14 osa-alueeseen. Rekisteriin on ilmoittautunut noin 200 asiantuntijaa. Asiantuntijoiden joukossa on tutkijoita, maaseudun kehittäjiä, kehittämis- ja projektipäälliköitä sekä virkamiehiä. Vuonna 2003 sivuilla olevia tietoja ajantasaistettiin. 4. Yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen On tärkeää, että Maaseudun uusi aika -yhdistys osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun. Maaseudun uusi aika -lehden lisäksi tulee käyttää myös muita keskustelufoorumeita ja osallistua maaseutupoliittiseen työskentelyyn. Yhdistyksen edustajat ovat osallistuneet IV maaseutupoliittisen ohjelman valmisteluun eri työryhmissä. Vuonna 2003 hallituksen jäsen, professori Hannu Katajamäki oli yhdistyksen edustaja Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmässä, ja tutkija Kimmo Kainulainen toimi sen hankeryhmässä. 5. Muut toimenpiteet Yhdistyksen tunnetuksi tekemiseksi ja jäsenmäärän kasvattamiseksi sekä Maaseudun uusi aika -lehden tunnetuksi tekemiseksi ja tilaajakunnan lisäämiseksi alettiin toteuttaa yhdistyksen hallituksen laatimaa markkinointisuunnitelmaa. Syyskuussa saatiin uusi lehden esite. Sitä toimitettiin näytenumeron kanssa eri kohderyhmille. Keskusteltiin yhdistyksen vuosikokouksen ajoituksesta suhteessa toimintavuoteen. Edellinen vuosikokous pidettiin toukokuussa Kyseinen ajankohta on liian myöhään. Kokouksen siirtäminen helmi-maaliskuulle selkeyttäisi tilannetta monella tavoin. Myös yhdistyksen organisaation muutokset laitettiin alkuun. Yhdistyksen rahastonhoitajan tehtävään valittiin Tuula Saastamoinen. Organisaation toimintaa ja vastuita selkiyttämään laadittiin yhdistyksen johtosääntö, joka hyväksyttiin (toimintakertomuksen liite). 6. Yhdistyksen talous Yhdistyksen tilinpäätös on erillisenä liitteenä. 7. Yhdistyksen hallitus Torsti Hyyryläinen (puheenjohtaja) Liisa Häme (varapuheenjohtaja) Petri Kahila Kimmo Kainulainen Hannu Katajamäki Tuija Mononen (sihteeri) Ella Mustakangas Jukka Ollikainen Sami Kurki Eija Lahtinen Kari Leinamo Mikko Kumpulainen Hilkka Vihinen Rahastonhoitajana toimi Tuula Saastamoinen ja verkkosivujen ylläpitäjänä Sari Haiko. Tilintarkastajana toimi Leena Rantamäki-Lahtinen ja varatilintarkastajana Sari Forsman.

4 Liite 2 4 Liite 1: Maaseudun uusi aika -yhdistyksen johtosääntö Yhdistyksen hallituksen hyväksymä. 1. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tehtävät Yhdistyksen yleiskokous valitsee puheenjohtajan, hallituksen jäsenet ja varajäsenet. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan estyneenä ollessa puheenjohtajan tehtävät. Tällöin se, mitä seuraavassa sanotaan puheenjohtajan tehtävistä, koskee hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajaa. 1.1 Puheenjohtaja (varapuheenjohtaja) kutsuu koolle hallituksen kokoukset. 1.2 Puheenjohtaja valmistelee yhdessä sihteerin kanssa hallituksen kokousten esityslistat. 1.3 Puheenjohtaja valmistelee yhdessä yhdistyksen sihteerin ja päätoimittajan kanssa hallitukselle esityksen toimintasuunnitelmaksi ja -kertomukseksi. 1.4 Puheenjohtaja ja sihteeri valmistelevat yhdessä Maaseudun uusi aika -lehteen yhdistyksen asioita koskevan MUA -palstan. 1.5 Puheenjohtaja valmistelee yhdessä rahastonhoitajan ja päätoimittajan kanssa hallitukselle esityksen talousarvioksi. 1.6 Puheenjohtaja valmistelee yhdessä muiden hallituksen valitsemien henkilöiden kanssa yhdistyksen nimissä tehtävät hankehakemukset, anomukset ja lausunnot. Lehteä koskevat hakemukset puheenjohtaja valmistelee yhdessä päätoimittajan kanssa. 1.7 Puheenjohtaja neuvottelee yhdistyksen puolelta sopimukset ja sitoumukset. 1.8 Puheenjohtaja allekirjoittaa kaikki yhdistyksen nimissä tehtävät sopimukset ja sitoumukset. Sopimuksesta riippuen yhdistyksen puolelta toisena allekirjoittajana on joko sihteeri tai päätoimittaja. 1.9 Puheenjohtaja hyväksyy allekirjoituksellaan yhdistyksen toimintaan kohdistuvat laskut yhdessä rahastonhoitajan kanssa. Maaseudun uusi aika -lehden toimintaan kohdistuvat laskut hyväksyy puheenjohtajan sijasta kuitenkin päätoimittaja. Puheenjohtajalla on laajat tilinkäyttöoikeudet. Puheenjohtajalle maksetaan vuosittain hallituksen määräämä palkkio.

5 Liite Sihteerin tehtävät Yhdistyksen hallitus valitsee sihteerin joko keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta. 2.1 Yhdistyksen sihteeri huolehtii kokousjärjestelyistä ja valmistelee esityslistan yhdessä puheenjohtajan kanssa. 2.2 Sihteeri toimittaa hallituksen jäsenille ja varajäsenille esityslistan. Esityslistat toimitetaan pääsääntöisesti sähköisessä muodossa. 2.3 Sihteeri pitää pöytäkirjaa hallituksen kokouksissa. 2.4 Sihteeri huolehtii tarvittavat allekirjoitukset pöytäkirjoihin ja toimittaa tarvittaessa pöytäkirjaotteita. 2.5 Sihteeri valmistelee yhdessä yhdistyksen puheenjohtajan ja päätoimittajan kanssa hallitukselle esityksen toimintasuunnitelmaksi ja -kertomukseksi. 2.6 Sihteeri toimittaa pöytäkirjat, toimintasuunnitelman ja -kertomuksen tiedot yhdistyksen verkkosivujen ylläpitäjälle. 2.7 Sihteeri ottaa vastaan uudet jäsenhakemukset ja esittelee ne hallituksen kokouksen päätettäviksi. Tästä poiketen sähköpostimenettelyssä päätös tehdään puheenjohtajan esityksestä. Hallituksen päätöksen jälkeen sihteeri toimittaa uudet jäsentiedot rahastonhoitajalle jäsenmaksujen lähettämistä varten. 2.8 Sihteeri ottaa vastaan Maaseutuekspertit -osaamisrekisteriin tulevat muutokset ja toimittaa uudet tiedot yhdistyksen verkkosivujen ylläpitäjälle. 2.9 Sihteeri allekirjoittaa yhdessä puheenjohtajan kanssa yhdistyksen puolelta sopimuksia ja sitoumuksia. Sihteerille maksetaan vuosittain hallituksen määräämä palkkio.

6 Liite Rahastonhoitajan tehtävät Yhdistyksen hallitus valitsee rahastonhoitajan joko keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta. 3.1 Rahastonhoitaja vastaa yhdistyksen maksuliikenteestä ja seuraa yhdistyksen talousarvion toteutumisesta. 3.2 Rahastonhoitaja huolehtii yhdistyksen kirjanpidosta ja tilinpäätöksistä. 3.3 Rahastonhoitaja laskuttaa lehden tilausmaksut ja yhdistyksen jäsenmaksut sekä lähettää vuosittain tarvittaessa 2 karhukirjettä maksamattomista laskuista. 3.4 Rahastonhoitaja valmistelee yhdessä puheenjohtajan ja päätoimittajan kanssa hallitukselle esityksen talousarvioksi. 3.5 Rahastonhoitaja tekee yhdessä puheenjohtajan ja päätoimittajan kanssa tarvittavat maksatus- ja muutoshakemukset rahoittajille. 3.6 Rahastonhoitaja pitää yllä jäsenrekisteriä sekä ottaa vastaan Maaseudun uusi aikalehden tilaukset, peruutukset ja osoitteenmuutokset (tilaajarekisterin ylläpito). 3.7 Rahastonhoitaja hyväksyy lehden toimintaan kohdistuvat laskut allekirjoituksellaan yhdessä päätoimittajan kanssa. 3.8 Rahastonhoitaja hyväksyy yhdistyksen muuhun toimintaan kohdistuvat laskut allekirjoituksellaan yhdessä puheenjohtajan kanssa. Rahastonhoitajalla on laajat tilinkäyttöoikeudet. Rahastonhoitajan tehtävistä tehdään kirjallinen sopimus ja rahastonhoitajalle maksetaan sopimuksen mukainen palkkio. Mikäli kirjanpito päätetään hankkia ostopalveluna, se kilpailutetaan ja toimenpiteistä maksetaan laskun perusteella.

7 Liite Lehden päätoimittajan ja toimitussihteerin tehtävät Yhdistyksen hallitus valitsee Maaseudun uusi aika -lehden päätoimittajan ja toimitussihteerin. Päätoimittajan hoitaa tehtäväänsä itsenäisesti. Hallitus valitsee lehden toimitussihteerin päätoimittajan esityksestä. Päätoimittaja valitsee lehden toimituskunnan jäsenet. 4.1 Päätoimittaja vastaa kokonaisvaltaisesti lehden toiminnasta. 4.2 Päätoimittaja vastaa hallitukselle lehden taloudesta sovitun budjetin puitteissa. 4.3 Päätoimittaja päättää lehden sisällöstä. Hän vastaa lehden ilmestymisestä sekä yhteistyöstä toimituskunnan kanssa. 4.4 Päätoimittaja osallistuu lehteä koskevien rahoitushakemusten tekemiseen. 4.5 Päätoimittajan valmistelee yhdessä rahastonhoitajan ja puheenjohtaja kanssa hallitukselle esityksen talousarvioksi. 4.6 Päätoimittaja valmistelee lehteä koskevat osat yhdessä yhdistyksen puheenjohtajan ja sihteerin toimintasuunnitelmaan ja -kertomukseen. 4.7 Päätoimittaja hyväksyy allekirjoituksellaan yhdessä rahastonhoitajan kanssa lehden toimintaan kohdistuvat laskut. 4.8 Päätoimittaja allekirjoittaa yhdessä puheenjohtajan kanssa yhdistyksen lehteä koskevat sopimukset ja sitoumukset. 4.9 Toimitussihteeri toimii tiiviissä yhteistyössä päätoimittajan kanssa Toimitussihteeri vastaa lehden taitosta, graafisesta suunnittelusta ja painatuksesta Toimitussihteeri toimittaa lehteä koskevan materiaalin verkkosivujen ylläpitäjälle. Päätoimittajalle maksetaan vuosittain hallituksen määräämä palkkio. Jos jonkin numeron päätoimittajaksi kutsutaan toinen henkilö, hallitus voi päätoimittajan esityksestä maksaa palkkion tälle henkilölle. Toimitussihteerille maksettavasta palkkiosta sovitaan yhdistyksen ja toimitussihteerin välisessä sopimuksessa. Lehden painatus toteutetaan ostopalveluna, joka kilpailutetaan tarvittaessa. Ostopalvelusopimuksen neuvottelee päätoimittaja. Yhdistyksen puolelta ostopalvelusopimuksen allekirjoittavat päätoimittaja ja puheenjohtaja yhdessä.

8 Liite Yhdistyksen verkkosivujen ylläpitäjän tehtävät 5.1 Ylläpitäjä vastaa verkkosivujen teknisestä ylläpidosta ja päivityksestä. 5.2 Ylläpitäjä osallistuu verkkosivujen kehittämiseen. 5.3 Ylläpitäjä toimii yhteistyössä yhdistyksen muiden toimihenkilöiden kanssa. Ylläpitäjä valitaan tarjousten perusteella. Hänelle maksetaan palkkio yhdistyksen ja ylläpitäjän välisessä sopimuksessa esitetyillä perusteilla. Yhdistyksen laskujen hyväksyminen Yhdistykselle osoitetut laskut erotetaan sen perusteella, onko kyse lehden tekemiseen kohdistuvasta menosta tai muuhun yhdistyksen toimintaan kohdistuvasta menosta, kuten esimerkiksi tutkijatapaamisen järjestämisestä. Lehden laskujen oikeellisuuden tarkistaa päätoimittaja, muiden laskujen oikeellisuuden varmistaa puheenjohtaja. Laskujen hyväksymisestä hallitus on päättänyt kokouksessaan ( ) seuraavaa: 1. Lehden toimintaan kohdistuvat laskut hyväksyy päätoimittaja allekirjoituksellaan yhdessä rahastonhoitajan kanssa. 2. Muuhun yhdistyksen toimintaan kohdistuvat laskut hyväksyy puheenjohtaja allekirjoituksellaan yhdessä rahastonhoitajan kanssa. Rahastonhoitajalla on koko ajan tieto talouden tilasta ja budjetin toteutumisesta. Tämän tiedon hän toimittaa sekä puheenjohtajalle että päätoimittajalle.

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toiminnan tarkoitus Maaseudun uusi aika -yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää suomalaista maaseutututkimusta

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistys täyttää

Maaseudun uusi aika -yhdistys täyttää puheenvuorot Pirjo Siiskonen Helsingin yliopisto, Ruralia-istituutti Maaseudun uusi aika 10 vuotta Maaseudun uusi aika -yhdistys täyttää tänä vuonna kymmenen vuotta. Yhdistys perustettiin Ilomantsissa

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Ympäristötieteellinen Seura r.y. Miljövetenskapliga Sällskapet r.f. Finnish Society for Environmental Sciences JÄSENTIEDOTE 2008

Ympäristötieteellinen Seura r.y. Miljövetenskapliga Sällskapet r.f. Finnish Society for Environmental Sciences JÄSENTIEDOTE 2008 JÄSENTIEDOTE 2008 Sisältö Seuran yhteystiedot 1 FCES 09 - Ympäristötieteen päivät Lahdessa 2009, Jäsenmaksu, Mainosesite 2 Logokilpailu, Ympäristö ja terveys lehti, Kansalliskomitea, Workshop-toiminta

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

Järjestökansio. Järjestökansion käyttäjälle

Järjestökansio. Järjestökansion käyttäjälle Järjestökansio Järjestökansion käyttäjälle Kansio on tarkoitettu arjen apuvälineeksi yhdistystoimintaan. Kansioon on koottu eri osioihin toiminta yhden kokouksen säännöillä sekä oma osio kahden kokouksen

Lisätiedot

Oma Oppilaskunta osaa

Oma Oppilaskunta osaa Oma Oppilaskunta osaa Opas oppilaskuntatoimintaan Sisällysluettelo 1. Kohti keskustelevampaa peruskoulua s. 3 2. Oppilaskunta - peruskoulun dream team s. 4 3. Kokoustamisen jalo taito s. 6 4. Oppilaskunnan

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt

Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt Käsitelty ensimmäisen kerran 20.11.2009 pidetyssä yhdistyksen kokouksessa ja hyväksytty 24.4.2010 vuosikokouksessa. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko

Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko Hyväksytty piiriyhdistyksen

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2013. Seuran yhteystiedot 1. Puheenjohtajan tervehdys 2. Jäsenmaksu, toiminta, kansalliskomiteat 3

JÄSENTIEDOTE 2013. Seuran yhteystiedot 1. Puheenjohtajan tervehdys 2. Jäsenmaksu, toiminta, kansalliskomiteat 3 JÄSENTIEDOTE 2013 Sisältö Seuran yhteystiedot 1 Puheenjohtajan tervehdys 2 Jäsenmaksu, toiminta, kansalliskomiteat 3 Kotisivut, postituslista ja Facebook-ryhmä, kuulumisia FCES 13-konferenssista 4 Parhaan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi. Sen kotipaikka

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Tehoa ja toimintaa hallitustyöskentelyyn

Tehoa ja toimintaa hallitustyöskentelyyn Helsinki 25.10.2014 Matti Forsberg Jan Englund Matleena Seppälä Päivän ohjelma 10.00-10.30 Aamukahvi, esittelyt, päivän ohjelma 10.30-11.15 Yhdistyksen hallituksen tehtävät ja roolit ja sujuva hallitustyöskentely

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen fotoniikan seura ry, englanniksi Photonics Finland, jota näissä säännöissä kutsutaan Yhdistykseksi. Kansainvälisissä,

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 Kansalaisjärjestöteemaryhmä MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN JULKAISUJA 1/2009 Sivu 1 SISÄLLYS 1 LUKIJALLE...

Lisätiedot

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 3 2013 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Julkaisusarja: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän

Lisätiedot

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Aikuisneurologinen Fysioterapiayhdistys

Lisätiedot

Yhdistyksen talous. Yhdistyksen talous

Yhdistyksen talous. Yhdistyksen talous Yhdistyksen talous Tämän vihkosen tarkoituksena ei ole pelotella ketään asettumasta ehdolle yhdistysten luottamustehtäviin. Monet karttavat joutumasta luottamushenkilöksi, koska pelkäävät sekä vastuuta

Lisätiedot

SEURAOPAS. [Valitse päivämäärä]

SEURAOPAS. [Valitse päivämäärä] SEURAOPAS [Valitse päivämäärä] SEURAOPAS Urheiluseura Hatsina 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO Sisältö Sisältö...2 Urheiluseura Hatsina yleiskuvaus...5 Mikä on seuraopas?...5 1 TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGIA...6

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013 2014 MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009 Suomen maaseutuverkosto 2013 Sisällysluettelo 1. AVAINTIETOJA 2013... 2 2. KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. HALLINTO JA ORGANISAATIO... 4 3.1. Maaseutuverkoston

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Sivu 1 / 29 STUUVA-HANKE LOPPURAPORTTI. Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella.

LOPPURAPORTTI. Sivu 1 / 29 STUUVA-HANKE LOPPURAPORTTI. Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella. Sivu 1 / 29 STUUVA-HANKE LOPPURAPORTTI Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella. Sivu 2 / 29 1 Tiivistelmä Stuuva-hankkeen tavoitteena oli levittää Satamien turvallisuustietokanta hankkeessa kehitetyn

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 6 Hallituksen jäsentä 19 Hallituksen kokousta 100% Keskimääräinen osallistumisprosentti Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 26.3. Yhtiökokous 1 more than squares Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot