Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2006"

Transkriptio

1 Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle Toiminnan tarkoitus Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on: edistää maaseudun kehittämistyötä sekä edistää ja kehittää suomalaista maaseutututkimusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: järjestää esitelmiä, konferensseja, seminaareja ja juhlia sekä tarkoitukseensa liittyen koulutus- ja tiedotustoimintaa suunnittelee ja tekee maaseutututkimusta tekee maaseutupolitiikkaan ja maaseudun kehittämiseen liittyviä aloitteita julkaisee Maaseudun uusi aika -lehteä sekä harjoittaa tarkoitukseensa liittyvää muuta julkaisutoimintaa osallistuu maaseudun kehittämistä ja maaseutupolitiikkaa koskevaan yhteistyöhön ja yhteiskunnalliseen keskusteluun on yhteydessä ulkomaisiin maaseutututkijoihin ja maaseudun kehittäjiin on yhteistoiminnassa sekä tieteellisten että maaseudun kehittämiseen liittyvien muiden yhdistysten kanssa. Yhdistys toimii aktiivisena välittäjäorganisaationa maaseutututkijoiden ja maaseudun kehittäjien välillä niin henkilökohtaisella kuin organisaatioiden tasolla. 2. Toiminnot ja tavoitteet vuodelle julkaistaan kolme Maaseudun uusi aika -lehteä 2. järjestetään maaseutututkijatapaaminen Kokkolassa järjestetään yksi MUA-foorumi vuonna ylläpidetään ja kehitetään verkkosivuja - mua.fi 5. kehitetään yhdistyksen omaa organisaatiota ja toimintoja Vuoden 2006 teemana on kulttuuri ja kansainvälisyys. Seuraavassa esitetään kunkin tavoitteen kohdalta yksityiskohtaisempi toimintosuunnitelma, joka sisältää toiminnan kuvauksen lisäksi kunkin toiminnon: arvioinnin, tavoitteet, resurssit sekä palautemenettelyn. 1

2 2.1 Maaseudun uusi aika -lehti Monitieteinen maaseutututkimuksen ja maaseutupolitiikan aikakauslehti - Maaseudun uusi aika - on ilmestynyt vuodesta Maaseudun uusi aika -yhdistys on julkaissut lehteä vuodesta 2000 lähtien. Lehden asema maaseutukeskustelun kentässä on muodostunut tärkeäksi. Monipuolisuutensa ansiosta se palvelee tutkijoita, politiikan tekijöitä, kehittäjiä ja opiskelijoita sekä muutoin maaseutuun liittyvistä ilmiöistä ja kysymyksistä kiinnostuneita. Lehden toiminnasta vastaa päätoimittaja. Päätoimittajan sekä toimitussihteerin valitsee Maaseudun uusi aika -yhdistyksen hallitus, jälkimmäisen päätoimittajan esityksestä. Päätoimittaja kutsuu koolle lehden toimituskunnan, joka valitaan jatkossa aina päätoimittajan koko kauden ajaksi eli kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Maaseudun uusi aika -lehden päätoimittaja vaihtui vuoden 2006 alusta. Päätoimittajaksi seuraavalle kolmivuotiskaudelle valittiin YTT Maarit Sireni. Hän työskentelee yliassistenttina Joensuun yliopiston maantieteen laitoksella. Toimitussihteerin palvelut ostetaan Hämeen maaseudun kehittämisosuuskunnalta. Käytännössä toimitussihteerin työtä jatkaa Tuula Lehtinen. Lehden toimituskuntaan kuuluvat: Torsti Hyyryläinen, Helsingin yliopisto, Mikkeli Pekka Jokinen, Tampereen yliopisto, Tampere Petri Kahila, Helsingin yliopisto, Seinäjoki Tuija Mononen, Joensuun yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos, Joensuu Risto Matti Niemi, Maa- ja metsätalousministeriö, Helsinki Olli Rosenqvist, Chydenius-instituutti, Kokkola Tiina Silvasti, Helsingin yliopisto, Helsinki Hilkka Vihinen, MTT, Helsinki Päätoimittaja pitää toimituskunnan ajan tasalla tiedottamalla säännöllisesti sähköpostitse käsikirjoitusten tarjonnasta sekä neuvottelemalla lehteä koskevista kysymyksistä. Lisäksi toimituskunta kokoontuu noin 2 kertaa vuodessa. Toimituskunnalla on myös yhteisiä tehtäväalueita kuten kirjoitusten hankinta, lehden markkinointi ja päättäminen teemanumeroista. Toimituskunnan tärkein ja haasteellisin tehtävä on kuitenkin lehden kehittäminen yhdessä päätoimittajan kanssa. Jokaisella toimituskunnan jäsenellä on tiedotusvastuu toisilleen. Lehden toiminnan menestystekijänä on tutkijoiden ja kehittäjien verkostojen hyödyntäminen. Tämä on tärkeää sekä lehden tunnettuuden että sisällön kehittämisen kannalta. Arviointi Maaseudun uusi aika -lehden sisältö muotoutuu tarjottujen käsikirjoitusten mukaisesti. Teemanumerot ovat poikkeustapauksia: niihin kootaan tiettyyn teemaan liittyviä käsikirjoituksia. Tekstejä tarjoava tutkijoiden ja kehittäjien kirjoittajakunta on Suomessa melko suppea, mistä syystä käsikirjoituksista ja erityisesti tieteellisesti arvioitaviksi menevistä laadukkaista artikkeleista saattaa olla ajoittain pulaa. Jotta julkaisun saavutettua tasoa voidaan pitää yllä ja kohentaa entisestään, on tärkeää markkinoida lehteä uusien tilaajien ohella myös monipuolisena ja korkeatasoisena julkaisukanavana potentiaalisille kirjoittajille. 2

3 Lehti tunnetaan melko hyvin poikkitieteellisen maaseutututkijayhteisön piirissä. Kiinnostavaa maaseutua koskevaa tai sitä sivuavaa tutkimusta tehdään kuitenkin myös tämän vakiintuneen yhteisön ulkopuolella. Tästä syystä kirjoittajakuntaa on pyrittävä jatkuvasti laajentamaan. Uusien kirjoittajien rekrytoimiseksi lehdessä aloitetaan vuonna 2006 artikkelisarjoja, joihin pyydetään käsikirjoituksia tutkijoilta ja kehittäjiltä. Tällaisia sarjoja ovat maaseutututkimuksen metodologisia kysymyksiä käsittelevät analyysikirjoitukset sekä maaseudun kehittämisen ajankohtaisia haasteita käsittelevät analyysikirjoitukset ja keskusteluosastolle pyydetyt kommentit. Lisäksi lehdessä aloitetaan analyysikirjoitusten sarja suomalaisesta maaseudusta ulkomaalaisten tutkijoiden tulkitsemana. Lehden lukijakunnan heterogeenisuus on sekä voimavara että haaste. On erityisen tärkeää pyrkiä palvelemaan koko lukijakuntaa laaja-alaisesti ja monipuolisesti siten, että jokaisessa numerossa on sekä akateemisesti korkeatasoisia artikkeleita että maaseudun kehittämisen näkökulmasta tuoreita ja kiinnostavia keskustelunavauksia. Lehden tavoitteet vuodelle 2006 lehden kokonaislevikin kasvattaminen aktiivisen, tiettyihin kohderyhmiin suunnattavan markkinoinnin keinoin lehden edelleen kehittäminen akateemisesti korkeatasoisena ja monitieteellisenä julkaisuna Lehden levikki maaseutututkimuksen kentällä on kohtalaisen hyvä ja sitä luetaan myös keskus-, alue- ja paikallishallinnossa. Heikoiten lehti tunnetaan nk. suuren yleisön piirissä. Myös paikallisten kehittäjien laaja joukko on suurelta osin vielä tavoittamatta. Ongelmaan pyritään vastaamaan mm. kehittämällä lehden verkkosivuja ja tehostamalla markkinointia (esim. toimintaryhmille voisi järjestää mainoskampanjan). Vahva panostus maaseutututkimukseen ja alan opetukseen samoin kuin lehden julkaisupolitiikan tietoinen monipuolistaminen on havaittavissa myös lehden akateemisen tason nousuna. Tavoitteena on kohottaa lehden akateemista tasoa edelleen pitäen kuitenkin huolta lehden sisällön monitieteisyydestä ja monipuolisen lukijakunnan tarpeista. Lehti toimitettiin vuosimaksuun perustuen 443 henkilölle tai taholle. Näistä yhdistyksen jäseniä oli 228 ja lehden tilaajia 215. Lisäksi lehteä myytiin irtonumeroina ja näytenumeroita jaettiin ilmaiseksi. Vuosikerran 2006 ilmestymisaikataulu on seuraava: Numero ilmesty Sivuja huomioitavaa y 1/2006 huhtikuu 80 2/2006 elokuu 80 ilmestyy tutkijatapaamiseen Kokkolaan 3/2006 joulukuu 80 yht

4 Resurssit Lehden rahoitus koostuu Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän hankerahoituksesta (MMM) sekä lehden tilaajamaksuista (6 480 ). Lisäksi tehdään merkittävä määrä talkootyötä artikkeleiden työstämisessä. Kirjoittajille ei makseta kirjoittajapalkkioita. Tilaajakannaksi vuodelle 2006 on arvioitu 216. Lehden tilausmaksu on 30. Yhdistyksen henkilöjäsenille lehti kuuluu 20 euron jäsenmaksuun. Perustutkintoa suorittavilta opiskelijajäseniltä jäsenmaksu on 10. Yhteisöjäsenmaksuun (100 ) sisältyy viisi lehteä. Kustannusarvion mukaiset menot ja tulot ovat: Maaseudun uusi aika -lehti budjetoitu 05/ huomioita Menot Tulot (MMM avustus) Tilausmaksut perustuu 216 tilaja-arvioon (a 30 ) Voitto/tappio 0 Palaute Kunkin numeron ilmestyttyä päätoimittaja on joko sähköpostitse tai toimituskunnan kokouksessa pyytänyt toimituksen sisäistä palautetta kustakin lehden numerosta. Palautetta on saatu suhteellisen paljon ja se on ollut avuksi seuraavia numeroita tehtäessä. Käytäntöä on syytä jatkaa. 2.2 Maaseutututkijatapaaminen Kokkolassa Järjestyksessään 15. Maaseutututkijatapaaminen Katson maalaismaisemaa ja ymmärrän järjestetään Kokkolassa yhteistyössä Chydenius -instituutin kanssa. Tapaamisen teema on Kulttuuri ja kansainvälisyys. Yhdistyksen puolelta vastuuhenkilönä toimii tutkija Tuija Mononen Karjalan tutkimuslaitokselta. Tapaamisen ohjelma koostuu pääesitelmästä sekä työryhmätyöskentelystä. Ohjelma on jo nähtävissä yhdistyksen nettisivuilla. Kevään kuluessa sivuille lisätään osallistujamaksut sekä tietoa muista käytännönjärjestelyistä kuten majoituksesta. Arviointi Edellisestä tutkijatapaamisesta kerättiin aiempien vuosien tapaan palautetta sekä osallistujilta että järjestäjiltä. Keskeisin haaste on sekä tutkijoita että kehittäjiä kiinnostavan ohjelman tarjoaminen. Joidenkin osallistujien mielestä esimerkiksi työryhmissä käytävä keskustelu on liian tieteellistä tai toisaalta liian käytännönläheistä. Kaikkien osallistujien vaatimuksiin tuskin pystytään vastaamaan, mutta viime kerroista oppineena kiinnitämme edelleen erityistä huomioita tiettyihin asioihin. Tavoitteet Toimia korkeatasoisen ja monipuolisen keskustelun foorumina Tukea ja rohkaista alan perus- ja jatko-opiskelijoita Edistää asiantuntijoiden ja kehittäjien sekä tutkijoiden vuorovaikutusta 4

5 Tutkijatapaamisessa tarjotaan ja käydään tieteellisesti korkeatasoista, monipuolista keskustelua, jota pyritään vahvistamaan keskeisiin ja ajankohtaisiin asioihin pohjautuvissa työryhmissä. Yhdistys haluaa rohkaista kaikkia maaseudusta kiinnostuneita perustutkintoopiskelijoita että maaseutuaiheisten kysymysten parissa työskenteleviä jatko-opiskelijoita osallistumaan tapaamiseen ja esittelemään gradujen ja jatko-opintoihin liittyviä tutkimussuunnitelmien ituja sekä keskustelemaan näistä ja muista kiinnostavista kysymyksistä alan asiantuntijoiden kanssa. Tutkijatapaamisen on todettu olevan erinomainen keino intensiiviselle keskustelulle sekä asiantuntijoihin tutustumiselle. Lisäksi haluamme parantaa maaseutupolitiikan käytännön työntekijöiden ja tutkijoiden välistä vuorovaikutusta. Jatkamme maaseutuaiheisen gradun palkitsemista tutkijatapaamisen yhteydessä. Tapaamiseen liittyvä info, kuten työryhmät ja ohjelma, ovat yhdistyksen nettisivuilla. Yksityiskohtaisempia tietoja, kuten osallistumismaksut ja majoitusvaihtoehdot, lisätään sivuille kevään kuluessa. Resurssit Tutkijatapaamiseen arvioidaan osallistuvan noin 130 henkeä. Tapahtumassa tehdään runsaasti talkootyötä niin yhdistyksen kuin muiden järjestelyihin osallistuvien tahojen puolelta. Tärkein tulonlähde ovat osallistumismaksut. Osallistumismaksu kahdelta päivältä sisältää ruokailut ja kahvit, seminaariaineiston ja oheisohjelman. Majoituksen kukin osallistuja järjestää ja kustantaa itse. Majoitusvaihtoehtoja löytyy lähiaikoina yhdistyksen nettisivuilta. Tutkijatapaamisen osallistumismaksut päätetään myöhemmin keväällä. Yhdistyksen jäsenet saavat maksusta 10 euron alennuksen. Mikäli yhteisöjäsenet haluavat osallistua tapaamiseen, tulee heidän nimetä keskuudestaan edustaja, jonka kohdalla noudatetaan alemman maksun käytäntöä. Tutkijatapaaminen budjetoitu 06 / huomioita Menot Tulot perustuu noin 130 osallistujan arvioon (osallistumismaksut) Voitto/tappio Palaute Tutkijatapaamisen osallistujille jaetaan tapaamisen materiaalin mukana palautekysely. Kyselyn perusteella tutkijatapaamista kehitetään edelleen. 2.3 MUA-foorumi MUA -foorumi on yksipäiväinen kehittämispainotteinen seminaari, joka järjestetään yhden tai use-amman kumppanin kanssa yhteistyössä. Vuonna 2006 MUA-foorumi järjestetään Mikkelin seudulla aiheesta Kulttuurin ja kansainvälistymisen merkitys aluekehityksessä. Foorumi toteutetaan yhteistyössä Mikkelin ammattikorkeakoulun ja Etelä-Savon paikallisten toimintaryhmien kanssa. MUA-foorumissa ovat aluehallinnon, tutkimuksen, toimintaryhmän ja kentän (kyläläisen, taiteilijan tms.) puheenvuorot. Hankkeen 5

6 vastuuhenkilöinä yhdistyksen puolelta toimivat Kimmo Kainulainen ja Torsti Hyyryläinen. Arviointi Foorumi-idea on yleisesti todettu hyväksi, mutta sen toteuttaminen on ollut kiinni siitä, ottaako joku henkilökohtaisesti asian hoitaakseen. Foorumin järjestelyssä on sen verran työtä, että vastuuhenkilöksi ryhtyvän pitäisi pystyä jollain tavalla liittämään asia omaan työkuvaansa. Jatkossa yhtenä yhteistyön suuntana voisi olla paikalliset toimintaryhmät. Foorumi voisi olla väline tehdä yhteis-työtä juuri niiden kanssa. Tämä voisi parantaa myös yhdistyksen ja sen lehden tunnettuutta kentällä. Tavoite Toteuttaa yksi MUA-foorumi toimintaryhmien ja muiden kumppaneiden kanssa Resurssit Yhdistys osallistuu MUA-foorumin toteutukseen tarjoamalla yhteistyökumppanille asiantuntemustaan, verkostonsa yhteydet ja talkoopanoksen. Yhdistys ei siis itse budjetoi foorumin toteutukseen taloudellisia resursseja. Mahdollisen taloudellisen tuoton jakamisesta kumppaneiden kanssa sovitaan kulloinkin erikseen. Palaute Seminaarista kerätään palaute osallistujilta. 2.4 MUA verkossa mua.fi Yhdistyksellä on verkkosivut, joilta löytyy tietoa yhdistyksestä, lehdestä ja maaseutuasiantuntijoista (MEX-rekisteri). Sivujen kautta jaetaan tietoa ja niiden kautta voi liittyä yhdistyksen jäseneksi, tilata lehden tai ilmoittautua asiantuntijaksi. Lisäksi niiden kautta voi antaa asiakaspalautetta. Sivujen palvelintila hankitaan ostopalveluna Oy Yellow Knight lta (aiemmin Sicom Oy). Verkkosivuvastaavan tehtävää hoitaa tradenomi Marko Leppä. Arviointi Verkkosivut ovat tärkeä yhdistyksen toiminnan näyteikkuna sekä kontaktipinta. Sivujen ilme uudistettiin vuoden 2005 lopulla, kun graafikko Tuula Virtanen suunnitteli uudet sivukokonaisuudet yhteistyössä Torsti Hyyryläisen kanssa. Seuraavana vaiheena on uuden sivuston vieminen nettiin. MEX-rekisterin päivitysongelma on ratkaistava ja siinä esimerkiksi yhteistyö Länsi-Suomen maaseudun kehittäjien osaamisrekisteri -hankkeen kanssa on mahdollista. Sivuilla ei ole laskuria, joten sivuilla käyntien lukumäärää ei tiedetä. Koska tietojen ajan tasalla pitäminen on osoittautunut hankalaksi, on kuluvana vuonna tärkeää keskustella myös sivuston tarpeellisuudesta. 6

7 Tavoitteet Otetaan uudistetut nettisivut käyttöön Ratkaistaan asiantuntijarekisterin toteutustapa Kevään aikana pyydetään tarjoukset nettisivujen teknisestä uudistamisesta. Tavoitteena on, että tutkijatapaamisessa elokuussa voitaisiin jo esitellä uusittua sivustoa. Asiantuntijarekisterin toteutustavasta tehdään perusteellinen analyysi ja siinä yhteydessä ratkaistaan yhdistyksen rooli rekisterin ylläpidossa. Resurssit Verkkosivujen ylläpidon vuosikustannus on 650, joka jakautuu kahteen osaan lehden ja yhdistyksen välillä. Uuden sivuilmeen tekniseen toteutukseen vartaan Palaute Verkkosivut otetaan käyttöön laajasti vuoden 2006 aikana. Uudesta sivustosta kerätään palautetta eri tavoilla. 2.5 Yhdistyksen organisaation ja uusien toimintojen kehittäminen Yhdistys toimii perinteisellä tavalla organisoituneena. Yhdistyksen vuosikokous valitsee puheenjohtajan ja hallituksen, jossa on kuusi (6) varsinaista jäsentä sekä heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Lisäksi yhdistyksellä on varapuheenjohtaja, sihteeri, oma rahastonhoitaja ja verkkosivujen ylläpitäjä. Maaseudun uusi aika -lehdellä on päätoimittaja, toimitussihteeri ja toimituskunta. Päätoimittajan valitsee hallitus, ja päätoimittaja kutsuu koolle lehden toimituskunnan. Eri toimielinten suhteet ja vastuut on määritelty hyväksytyssä yhdistyksen johtosäännössä. Vuosikokous 22.3 valitsee puheenjohtajan ja hallituksen. Vuosikokouksessa valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastajan. Sihteerin, rahastonhoitajan ja verkkosivujen ylläpitäjän hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessaan. Lisäksi jokaiselle toiminnolle valitaan hallituksessa vastuuhenkilö, joka toimii yhdessä nimetyn tiimin ja hallituksen kanssa. Arviointi Yhdistyksen toiminta kehittyi vuonna 2005 myönteisesti: jäsenmäärä on ollut lievässä kasvussa ja talous on tasapainossa. Yhteisöjäsenten määrää ei ole onnistuttu kasvattamaan. Siinä olisi mahdollisuus aktivoitua esimerkiksi maaseudun paikallisten kehittämisyhdistysten, eli toimintaryhmien suuntaan. Selkeätä kuvaa jäsenistön rakenteesta ei ole. Tämä puute voitaisiin korjata jäsenkyselyllä. Yhdistyksen vuosikokouksessa valittiin yhdistykselle hallitus, jossa toimivat seuraavat henkilöt: Torsti Hyyryläinen (Puheenjohtaja) 7

8 Liisa Häme Petri Kahila Kimmo Kainulainen Kari Leinamo Tuija Mononen Ella Mustakangas Petri Rinne Toivo Muilu Eija Lahtinen Eija Koski Mikko Kumpulainen Hilkka Vihinen Tilintarkastajiksi valittiin Heimo Seppälä ja varatilintarkastajaksi Leena Rantamäki- Lahtinen. Varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessaan. Tavoitteet kehittää työnjakoa yhdistyksen sisällä ja hallituksen työskentelyssä hakea uusia kumppanuuksia ja lisätään yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa etsiä mahdollisuuksia yhdistyksen perusrahoituksen laajentamiseen nostaa yhdistyksen jäsenmäärä 248:aan tehdä jäsenkysely Yhdistyksen toiminnan kehittämisessä tulee harkita, olisiko yhdistyksen perusteltua muuttaa sääntöjään niin, että siirryttäisiin kahden vuosikokouksen käytäntöön, jolloin työskentely rytmittyisi kevät ja syyskokouksen välille. Yhden kokouksen käytäntöön verraten asialista kevenisi. Yhdistyksen tärkeänä roolina on toimia aktiivisena välittäjäorganisaationa maaseutututkijoiden ja maaseudun kehittäjien välillä niin henkilökohtaisella kuin organisaatioiden tasolla. Tämä tarkoittaa käytännössä aktiivista, uusien kumppanien etsimistä ja yhteistyötä heidän kanssaan. Maaseudun paikalliset kehittämisyhdistykset, eli toimintaryhmät on yksi tärkeä yhteistyön suunta. Yhdistyksen perusrahoitus on edelleen hyvin ohut. Rahoituspohjan laajentamista pohditaan. Yhteisöjäsenten määrän lisäämiseksi tehdään kampanja. Tänä vuonna jäsenmäärän kasvutavoite on hieman edellistä vuotta maltillisempi. Tavoitteena on pitää huolta vanhoista ja saada 20 uutta jäsentä. Näin ollen yhdistyksen jäsenmäärätavoite on 248. Jäsenistöstä olisi lisäksi hyvä saada aiempaa selkeämpi kuva. Tämän toteuttamiseksi tehdään vuonna 2006 jäsenkysely. Resurssit Yhdistyksen merkittävin resurssi on ihmisten henkinen ja sosiaalinen pääoma, joka konkretisoituu vapaaehtoisena työnä yhdistyksen toiminnoissa. Yhdistyksen jäsenistö muodostaa suuren osaamis- ja toimintaresurssin. Jäsenrekisterin mukaan yhdistyksellä on vuoden 2005 alussa kaikkiaan 228 jäsentä, joista opiskelijajäseniä oli 9 ja yhteisöjäseniä 7. Jäsenmarkkinoinnin odotetaan tuottavan tulosta niin, että jäsenmäärä nousee vuoden 2006 aikana 248:aan. Vuodelle 2006 jäsenmaksujen tuottolaskelma on seuraavanlainen: 8

9 jäsenmaksu jäsenarvio jäsenmaksutuotot huomioita henkilöjäsenet markkinoinnin tehostaminen perustutkintoopiskelijat yhteisöjäsenet markkinoinnin painopiste yhteensä Palaute Palautetta kerätään jäsenistöltä kyselyn yhteydessä. Uusien toimintojen kehittäminen Edellä lueteltuja toimintoja kehitetään vuonna Tässä yhteydessä ei esitetä uusia toimintoja vuodelle Yhdistys on kuitenkin avoin uusille aloitteille ja vuoden aikana voidaan tarvittaessa ottaa esiin kehittämisaloitteita. 9

10 3. Yhdistyksen tulo- ja menoarvio vuodelle 2006 TUOTOT euroa huomioita Tutkijatapaaminen arvioitu 130 osallistujan mukaan Lehden - tilausmaksut - avustus Jäsenmaksut Tuotot yhteensä KULUT Tutkijatapaaminen Lehden kulut Matkakulut Palkkiot - puheenjohtaja - sihteeri - rahastonhoitaja - www-vastaava MPYTR:lle jätetyn hakemuksen kustannusarvio liitteessä 1. Avustus hankepäätöksen mukaan arvioitu 248 jäsenen mukaan ks. liite 1 yhdistyksen osuus kirjanpito- ja vastaavista hallintokuluista yhdistyksen osuus verkkosivujen ylläpitokuluista Ostopalvelut mm. verkkosivujen ilmeen uudistaminen Muut menot 820 Kulut yhteensä

11 Liite 1: Maaseudun uusi aika lehden budjetti vuodelle 2006 MENOT Maaseudun uusia aika lehden toimittaminen (euroa) Ostopalvelut: Toimitustyö (sis. alv. 22 %) toimitussihteerintyöt -taitto -paino-originaalien valmistus -kirjapainovalvonta -kielenhuoltopalvelut Nettisivujen kehittäminen Palkkiot: Taloudenhoitajan palkkio (sosiaalikuluineen) Tilintarkastuspalkkio 180 Verkkosivujen päivitys 350 Päätoimittajan palkkio (sosiaalikuluineen) Painokustannukset: Matkat: Muut kulut: Puhelin ja sähköposti Lehtien postitus Muut postimaksut 350 Markkinointi YHTEENSÄ TULOT Maaseudun uusi aika-lehden tilaajamaksut ( tilaajaa) EROTUS

Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2003

Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2003 Liite 2 1 Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2003 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää suomalaista maaseutututkimusta sekä maaseudun kehittämistyötä. Vuoden 2003 tavoitteet

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toiminnan tarkoitus Maaseudun uusi aika -yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää suomalaista maaseutututkimusta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistys täyttää

Maaseudun uusi aika -yhdistys täyttää puheenvuorot Pirjo Siiskonen Helsingin yliopisto, Ruralia-istituutti Maaseudun uusi aika 10 vuotta Maaseudun uusi aika -yhdistys täyttää tänä vuonna kymmenen vuotta. Yhdistys perustettiin Ilomantsissa

Lisätiedot

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 1 Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 Hyväksytty Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007 2013 seurantakomiteassa 11.12.2007. 2 Viestintästrategia

Lisätiedot

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT Tieteellisten seurain valtuuskunta Helsinki 2011 Tieteellisten seurain valtuuskunta Mariankatu 5 00170 Helsinki Puhelin *(09) 228 691 Sähköposti: tsv@tsv.fi

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen OK-opintokeskus ja Suomen Parkinson-liitto ry 2012-2013 1 PAUKUISTA PEUKKUIHIN -MALLI Paukuista peukkuihin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi Reserviläisliiton kunniapuheenjohtaja Mikko Pesälän muotokuva paljastettiin 5.12.2013 Helsingissä. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Lisätiedot

ESITYSLISTA. 2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

ESITYSLISTA. 2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat Puoluehallitus 19.5.2011 1(1) ESITYSLISTA Piraattipuolue r.p. Yhdistyksen kevätkokous Aika: 18. kesäkuuta 2011 kello 12.00 Paikka: Kylmäkosken työväentalo, Kylmäkoskentie 22, Akaa 1. Kokouksen avaus 2.

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

Vuosikokouksen esitelmä: Metsähallituksen metsien kulttuuriperintö, Jouni Taivainen, Metsähallitus

Vuosikokouksen esitelmä: Metsähallituksen metsien kulttuuriperintö, Jouni Taivainen, Metsähallitus Tervetuloa seuran vuosikokoukseen, esitelmätilaisuuteen sekä jäsen- ja tutkijatapaamiseen Tieteiden talolle Helsinkiin 26.3.2015. Vuosikokouksen esitelmä: Metsähallituksen metsien kulttuuriperintö, Jouni

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ OPPIMATERIAALEJA 67 PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Tiina Hautala, Mira Ojalehto & Johanna Saarinen (toim.) TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Ammattikorkeakoulu projektimaisen kehittämisen kumppanina Turun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 O U L U N T A I T E I L I J A S E U R A O U L U A R T I S T S A S S O C I A T I O N Hallituskatu 5, PL 42, 90015 Oulun kaupunki, puh. 044 3133163 e-mail: ouluntaiteilijaseura@gmail.com,

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS T I E T E E L L I S T E N S E U R A I N VA LT U U S K U N TA V e t e n s k a p l i g a s a m f u n d e n s d e l e g a t i o n T O I M I N TA K E R T O M US 2 014 SISÄLLYS PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 3 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot

Saaren kartanon taiteilijavalintojen ja profiilin kehittäminen

Saaren kartanon taiteilijavalintojen ja profiilin kehittäminen Saaren kartanon taiteilijavalintojen ja profiilin kehittäminen Anna Talasniemi TAIVEX-kehityshanke 31.10.2011 Saaren kartanon taiteilijavalintojen ja profiilin kehittäminen Summary in English: The development

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Vuosikokous 24.4.2013 Pyöräilykuntien verkosto ry on kasvava kuntien, valtionhallinnon, yritysten, järjestöjen ja muiden tahojen välinen yhteistyöverkosto. Verkoston päätavoite

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.11.2013 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 1 Toimintasuunnitelma 2014 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.11.2013 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot