Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2005 (liite 4)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2005 (liite 4)"

Transkriptio

1 Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2005 (liite 4) 1. Toiminnan tarkoitus Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on: edistää maaseudun kehittämistyötä sekä edistää ja kehittää suomalaista maaseutututkimusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: järjestää esitelmiä, konferensseja, seminaareja ja juhlia sekä tarkoitukseensa liittyen koulutus- ja tiedotustoimintaa suunnittelee ja tekee maaseutututkimusta tekee maaseutupolitiikkaan ja maaseudun kehittämiseen liittyviä aloitteita julkaisee Maaseudun uusi aika -lehteä sekä harjoittaa tarkoitukseensa liittyvää muuta julkaisutoimintaa osallistuu maaseudun kehittämistä ja maaseutupolitiikkaa koskevaan yhteistyöhön ja yhteiskunnalliseen keskusteluun on yhteydessä ulkomaisiin maaseutututkijoihin ja maaseudun kehittäjiin on yhteistoiminnassa sekä tieteellisten että maaseudun kehittämiseen liittyvien muiden yhdistysten kanssa. Yhdistys toimii aktiivisena välittäjäorganisaationa maaseutututkijoiden ja maaseudun kehittäjien välillä niin henkilökohtaisella kuin organisaatioiden tasolla. 2. Toiminnot ja tavoitteet vuodelle julkaistaan neljä Maaseudun uusi aika -lehteä, joista kolme suomenkielistä 2. järjestetään maaseutututkijatapaaminen Kiteellä ylläpidetään ja kehitetään verkkosivuja - mua.fi 4. kehitetään yhdistyksen omaa organisaatiota ja toimintoja Vuoden 2005 teemana on hyvinvointi ja elämänlaatu. Perusteluna on se, että Seuraavassa esitetään kunkin tavoitteen kohdalta yksityiskohtaisempi toimintosuunnitelma, joka sisältää toiminnan kuvauksen lisäksi kunkin toiminnon: arvioinnin tulokset, asetetut tavoitteet, budjetoidun rahoituksen sekä palautemenettelyn. 1

2 2.1 Maaseudun uusi aika -lehti Monitieteinen maaseutututkimuksen ja maaseutupolitiikan aikakauslehti - Maaseudun uusi aika - on ilmestynyt säännöllisesti vuodesta Maaseudun uusi aika -yhdistys on julkaissut lehteä vuodesta 2000 lähtien. Lehti on sekä tutkimuksen että politiikan kehittämisen tärkeä väline. Lehden aseman maaseutukeskustelun kentässä on vakiintunut ja sen merkitys arvioidaan yleisesti myönteiseksi. Monipuolisuutensa ansiosta se palvelee niin tutkijoita, politiikan tekijöitä kuin kehittäjiäkin. Erityislaatuisuutensa vuoksi se on herättänyt myönteistä huomiota myös laajemmin Euroopassa. Maaseudun uusi aika -lehden päätoimittajana on vuodesta 2003 lähtien toiminut VTT, tutkija Tiina Silvasti. Hän työskentelee Helsingin yliopiston Yhteiskuntapolitiikan laitoksella. Lehden toimitussihteerinä toimii Tuula Lehtinen. Edellisen vuosikerran perusteella opittua Maaseudun uusi aika lehden sisältö ja akateeminen taso muotoutuvat aina kulloinkin lehteen tarjottujen juttujen mukaisiksi. Tekstejä tarjoava kirjoittajakunta on ollut melko suppea, mutta merkkejä sen laajenemisesta on näkyvissä. Kuitenkin on todettava, että ajoittain käsikirjoituksista (erityisesti tieteellisesti arvioitaviksi menevistä laadukkaista artikkeleista) on ollut pulaa. Jotta julkaisun saavutettua tasoa voidaan pitää yllä ja kohentaa entisestään, on tärkeää markkinoida lehteä uusien tilaajien ohella myös korkeatasoisena julkaisukanavana potentiaalisille kirjoittajille. Erityisesti lehteä tulee tehdä tunnetuksi voimistuvan poikkitieteellisen maaseutututkijayhteisön piirissä unohtamatta kuitenkaan laajempaa akateemista ympäristöä, joka voi tarjota maaseutututkimukselle ja kehittämiselle uusia virikkeitä. Lehti tarjoaa jo nykyisellään erinomaisen kanavan esimerkiksi artikkeleillaan akateemisiin opinnäytteisiin tähtääville kirjoittajille. Tätä ulottuvuutta tulee markkinoida maaseutuaiheita tutkiville jatko-opiskelijoille. Lehden lukijakunnan heterogeenisuus on toimitukselle sekä voimavara että haaste. On erityisen tärkeää pyrkiä palvelemaan koko lukijakuntaa laaja-alaisesti ja monipuolisesti. Toimituksen on oltava asian suhteen refleksiivinen ja pyrittävä saamaan jokaiseen numeroon kaikkia lukijoita tyydyttävää sisällöllistä vaihtelua niin käsiteltävien aihepiirien kuin akateemisen vaativuuden ja yleisen mielenkiinnonkin osalta. Lehden tavoitteet vuodelle Lehden tilaajamäärän lisääminen aktiivisen markkinoinnin keinoin - Lehden kehittäminen akateemisesti korkeatasoiseksi ja monitieteelliseksi julkaisuksi - Älyllisesti aktivoivan keskustelun ylläpitäminen lehden sivuilla, jotta kiinnostus lehteä kohtaan kasvaa - Hyvinvointi ja elämänlaatu -teemanumeron toimittaminen Lehden levikki maaseutututkimuksen kentällä on kohtalaisen hyvä. Sitä luetaan jonkin verran myös virkakunnassa. Lehti toimitettiin vuosimaksuun perustuen 437 henkilölle tai taholle. Näistä yhdistyksen jäseniä oli 216 (2003 jäseniä oli 167) ja lehden tilaajia 221 (vuonna 2003 tilaajia oli 270). Lisäksi lehteä myytiin irtonumeroina ja näytenumeroita jaettiin ilmaiseksi. Heikoiten lehti tunnetaan niin kutsutun suuren yleisön piirissä. Myös paikallisten kehittäjien laaja joukko on suurelta osin vielä tavoittamatta. Lisäksi lehteä tulisi tehdä aktiivisesti tunnetuksi maaseutututkimusta laajemmalle akateemiselle yleisölle. Ongelmaan pyritään vastaamaan vuonna 2

3 2005 jatkuvalla markkinointikampanjalla, jonka toteuttamiseksi yhdistyksen ja lehden yhteinen esite uusitaan. Sisällöllisenä tavoitteena on kohottaa lehden akateemista tasoa edelleen pitäen kuitenkin huolta lehden sisällön monitieteisyydestä ja monipuolisen lukijakunnan tarpeista. Vuoden 2005 toinen numero tulee olemaan teemanumero, jonka aihealueeksi on päätetty yhdistyksen vuoden teeman mukaisesti hyvinvointi. Teemanumeron päätoimittajaksi on kutsuttu erikoistutkija Petri Kahila. Toimituskunta Lehden toiminnasta vastaa päätoimittaja. Päätoimittajan sekä toimitussihteerin valitsee Maaseudun uusi aika -yhdistyksen hallitus, jälkimmäisen päätoimittajan esityksestä. Päätoimittaja kutsuu koolle lehden toimituskunnan, joka valitaan aina päätoimittajan koko kauden ajaksi eli kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Vuosina lehden toimituskunnassa toimivat: Torsti Hyyryläinen, Helsingin yliopisto, Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus, Mikkeli Petri Kahila, Helsingin yliopisto, Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus, Seinäjoki Hannu Katajamäki, Vaasan yliopisto, Levón Instituutti Tuija Mononen, Joensuun yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos Risto Matti Niemi, Maa- ja metsätalousministeriö Pertti Rannikko, Joensuun Yliopisto, Yhteiskuntapolitiikan laitos Hilkka Vihinen, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) Ilmestymisaikataulu Numero ilmestyy sivuja huomioitavaa 1/2005 huhtikuu 80 2/2005 elokuu 80 ilmestyy normaalia aiemmin ehtiäkseen tutkijatapaamiseen 3/2005 joulukuu 80 yht. 240 Lehden rahoitus Lehden tilaajakannaksi vuodelle 2005 on arvioitu 250. Lehden tilausmaksu on 30. Tilausmaksuilla voidaan siten kattaa osa lehden kustannuksista. Maaseudun uusi aika -yhdistyksen henkilöjäsenille lehti kuuluu 20 euron jäsenmaksuun. Opiskelijajäseniltä jäsenmaksu on 10. Yhdistyksen yhteisöjäsenet, joiden jäsenmaksu on 100 euroa saavat myös lehden. Lehden rahoitus koostuu Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän hankerahoituksesta (MMM) sekä lehden tilaajamaksuista. Tätä kirjoittaessa ei ollut vielä saatu kirjallista päätöstä vuoden 2005 rahoituksesta. Ennakkotiedon mukaan sitä esitetään myönnettäväksi yhdistyksen hakemuksen mukaisesti. 3

4 Maaseudun uusi aika -lehden arvioinnin järjestäminen Kunkin numeron ilmestyttyä päätoimittaja on joko sähköpostitse tai toimituskunnan kokouksessa pyytänyt toimituksen sisäistä palautetta kustakin lehden numerosta. Palautetta on saatu suhteellisen paljon ja se on ollut avuksi seuraavia numeroita tehtäessä. Käytäntöä on syytä jatkaa. Lukijapalautteen saaminen sen sijaan on ollut sattumanvaraista. Tämän puutteen korjaamiseksi yhdistyksen uusittaville internet-sivuille avataan lehden kohdalle kuuma linja suoraan päätoimittajalle. 2.2 Maaseutututkijatapaaminen Kiteellä Maaseutututkijatapaaminen järjestetään Kiteellä yhteistyössä Pohjois-karjalan ammattikorkeakoulun maaseutuelinkeinojen koulutusohjelman kanssa. Tapaamisen teemaksi on hahmoteltu elämänlaatu ja hyvinvointi. Yhdistyksen puolelta järjestelyistä vastaa hallituksen jäsen, tutkija Tuija Mononen Karjalan tutkimuslaitokselta (sekä tutkijatapaamis tiimi?). Edellisen tapaamisen perusteella opittua Tutkijatapaamisen tavoite Tutkijatapaamisessa käydään tieteellisesti korkeatasoista keskustelua, jota pyritään vahvistamaan keskeisiin ja ajankohtaisiin asioihin pohjautuvissa työryhmissä. Erityisenä tavoitteena on tukea maaseutututkimukseen suuntautuneita jatko-opiskelijoita. Tämän lisäksi tutkijatapaamisen tavoitteena on parantaa maaseutupolitiikan käytännön työntekijöiden ja tutkijoiden välistä vuorovaikutusta Tutkijatapaamisen rahoitus Tutkijatapaamiseen arvioidaan osallistuvan noin 140 henkeä. Osallistumismaksuksi on suunniteltu 100 kahdelta päivältä sisältäen ruokailut, majoituksen ja seminaariaineiston. Tutkijatapaamisen arvioinnin järjestäminen Tutkijatapaamisen yhteydessä järjestetään kirjallinen palautekysely osallistujille. Kyselyn perusteella tutkijatapaamista kehitetään edelleen. 2.3 MUA verkossa mua.fi Yhdistyksellä on verkkosivut, joilta löytyy tietoa yhdistyksestä, lehdestä ja maaseutuasiantuntijoista (MEX-rekisteri). Sivujen kautta jaetaan tietoa ja niiden kautta voi liittyä yhdistyksen jäseneksi, tilata lehden tai ilmoittautua asiantuntijaksi. Lisäksi niiden kautta voi antaa asiakaspalautetta. Sivuille hankittiin vuoden 2003 syksyllä oma domain-nimi: Tällä hetkellä sivujen palvelintila hankitaan ostopalveluna Sicom Oy:ltä. Sivujen ylläpidosta vastaa Sari Haiko. Kokemuksen perusteella opittua 4

5 Verkkosivujen merkitys on koko ajan kasvanut. Ne ovat tällä hetkellä tärkein yhdistyksen toiminnan näyteikkuna sekä kontaktipinta. Sivujen toteuttamisen jälkeen niiden kehittämiseen ei ole riittänyt resursseja. Sivut toimivat periaatteessa hyvin, mutta parantamista olisi monien yksityiskohtien kohdalla. Sivujen ylläpitäminen vaatii jatkuvaa työtä. Tavoitteet laaditaan yksityiskohtaisempi suunnitelma verkkosivujen ja www-palvelujen kehittämiseksi hankitaan resurssit verkkosivujen kehittämiseen Verkkosivujen arviointi Verkkosivujen kehittämissuunnitelmaan liittyen kerätään palautetta verkkosivuista. Samalla pyydetään ulkopuoliselta asiantuntijalta palaute sivujen toiminnasta ja visuaalisesta ilmeestä. 2.4 Yhdistyksen organisaation ja uusien toimintojen kehittäminen Yhdistys toimii melko perinteisellä tavalla organisoituneena. Yhdistyksen vuosikokous valitsee puheenjohtajan ja hallituksen, jossa on kuusi (6) varsinaista jäsentä sekä heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Lisäksi yhdistyksellä on vuoden alusta ollut oma rahastonhoitaja ja verkkosivujen ylläpitäjä, joka työskentelee yhteistyössä erityisesti lehden toimitussihteerin kanssa. Maaseudun uusi aika -lehdellä on päätoimittaja, toimitussihteeri ja toimituskunta. Päätoimittajan valitsee hallitus, ja päätoimittaja kutsuu koolle lehden toimituskunnan. Eri toimielinten suhteet ja vastuut on määritelty hyväksytyssä yhdistyksen johtosäännössä. Vuosikokouksen valitsemassa hallituksessa toimivat seuraavat henkilöt: Rahastonhoitajana toimii Tuula Saastamoinen ja verkkosivujen ylläpitäjänä Sari Haiko. Tilintarkastajana toimii Heimo Seppälä ja varatilintarkastajana Leena Rantamäki-Lahtinen. Edellisen vuoden kokemusten perusteella opittua Yhdistyksen hallinnon hoitamisen tulee olla sujuvaa ja talkootyöpanoksen on suuntauduttava pääasiallisesti itse toimintaan. Hallinnon menettelytapojen ja vastuusuhteiden pitää olla selkeät ja kaikkien toimijoiden tiedossa. Tähän liittyen yhdistyksen toimintaa ja vastuita selkiyttämään laadittiin yhdistyksen johtosääntö, joka hyväksyttiin Eri puolilla asuvien hallitusten jäsenten väliset yhteiset kokoontumiset ovat melko suuri kustannuserä. Hallituksen kokoustyöskentelyä voitaisiin helpottaa erilaisilla teknisillä verkkoratkaisuilla, niitä selvitetään. Taloudenhoidon puolella yksi toimintaa hankaloittava tekijä on lehden raha-avustukseen (MMM) liittyvät aikataulut ja erityisesti avustusten jälkimaksatus. Ensin mainitusta seuraa, ettei yhdistyksen tilikausi (kalenterivuosi) ja lehden hankekausi mene yksiin. Jälkimaksatuksesta johtuen yhdistyksellä pitäisi olla omia varoja maksaa lehden laskut etukäteen, koska vasta syntyneitä kustannuksia vastaan voidaan saada avustusta. Tämä ongelma on yleisemminkin tunnettu kehittämisyhdistysten piirissä. Vuoden 2004 alussa yhdistys on joutunut ottamaan pienen lainan (3800 ) selviytyäkseen laskuistaan. Kyse ei kuitenkaan ole sinänsä toiminnan ja talouden epätasapainosta. Kaikkiaan tilannetta helpottaisi, jos yhdistyksen oma varallisuustilanne olisi parempi. 5

6 Oman organisaation kehittämisen tavoitteet otetaan yhdistyksen kirjanpito vahvemmin omaan hallintaan (oma rahastonhoitaja) erotetaan lehden ja yhdistyksen taloudet selvemmin toisistaan (omat tilit) etsitään mahdollisuuksia yhdistyksen perusrahoituksen laajentamiseen haetaan uusia kumppanuuksia ja lisätään yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa nostetaan yhdistyksen jäsenmäärä 210:een Vuoden 2004 vakiinnutetaan käytäntö, että koko yhdistyksen taloudenhoito on omissa käsissä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että oma rahastonhoitaja vastaa yhdistyksen taloushallinnosta. Maaseudun uusi aika -lehti on käytännössä yhdistyksen projekti. Onkin perusteltua selkiyttää lehden ja yhdistyksen taloudet erillisiksi perustamalla molemmille omat pankkitilit. Edellä kuvatuista ongelmista pyritään pääsemään eroon vahvistamalla yhdistyksen omaa maksukykyä. Jäsenmäärän kasvattamisen lisäksi on tutkittava muut mahdolliset avustuslähteet. Yhdistyksen tärkeänä roolina on toimia aktiivisena välittäjäorganisaationa maaseutututkijoiden ja maaseudun kehittäjien välillä niin henkilökohtaisella kuin organisaatioiden tasolla. Tämä tarkoittaa käytännössä aktiivista, uusien kumppanien etsimistä ja yhteistyötä heidän kanssaan. Käytännössä yhdistys toteuttaa kaikkia toimintojaan yhteistyössä eri toimijoiden ja organisaatioiden kanssa. Tutkijatapaaminen järjestetään yhdessä maaseudun kehittämiseen tai maaseutututkimukseen liittyvän organisaation kanssa. Kumppanuuspolitiikkaa laajennetaan koskemaan myös yhdistyksen vuosikokousta, joka järjestetään yhteistyössä Diakonia ammattikorkeakoulun Pieksämäen yksikön kanssa Oman toiminnan rahoitus jäsenmaksutuotot Jäsenrekisterin mukaan yhdistyksellä on vuoden alussa kaikkiaan 182 jäsenentä. Opiskelijajäseniä ei ole vielä yhtään, mutta markkinointi kohdistetaan esimerkiksi Rural Studies -opiskelijoille (vuonna 2004 noin 75 opiskelijaa). Jäsenmarkkinoinnin odotetaan tuottavan tulosta niin, että jäsenmäärä nousee vuoden 2004 aikana 210:een. Maaseudun uusi aika on yleishyödyllinen yhdistys, jonka pääasiallinen tulonlähde on jäsenmaksut. Vuodelle 2004 jäsenmaksujen tuottolaskelma on seuraavanlainen: jäsenmaksu jäsenarvio jäsenmaksutuotot huomioita henkilöjäsenet markkinoinnin tehostaminen opiskelijat mm. Rural Studies opiskelijoita yhteisöjäsenet mm. tutkimuslaitokset yhteensä Organisaation toiminnan arvioinnin järjestäminen Palautetta kerätään erityisesti jäsenistöltä. Käytännön muotona ovat verkkosivut sekä tutkijatapaamisen yhteydessä kerättävä palaute: mitä yhdistyksen olisi tehtävä? Organisaation toiminnan arviointia tehdään myös hallituksen piirissä. 6

7 Uudet kehittämiskohteet MUAmittari Yhdistyksen omaa toimintaa kehitetään jatkuvan arvioinnin ja parantamisen kautta. Pysyvämpiä toimintoja, kuten tutkijatapaamista, lehteä ja verkkosivuja kehitetään saatujen kokemusten ja asiakaspalautteen perusteella. Päämääränä on oppiva toiminta - ja verkosto, joka toteuttaa yhdistyksen tarkoitusta sekä tuo lisäarvoa jäsenille. Seuraavassa on esitetty yksi aihe ja aloite, jonka kautta yhdistyksen toimintaa voitaisiin kehittää. Yhdistys tavoittaa noin 450 maaseutualan asiantuntijaa: tutkijoita, kehittäjiä ja viranomaisia. Yhdistyksen piirissä voitaisiin valmistella muamittari -menettelyä. Sen ideana olisi käyttää yhdistyksen verkostoa hyödyksi maaseudun kehittyneisyys-/tulevaisuuskuvan rakentelussa yritys-barometrien tapaan. Hanke voitaisiin myös liittää mua.fi sivujen kehittämiseen, jossa jo on MEX-asiantuntijarekisteri. Muamittari voitaisiin toteuttaa esimerkiksi joka toinen vuosi. Se koottaisiin tietyn mallin mukaan esimerkiksi opiskelijatyönä. Tehtävä voitaisiin toteuttaa yhteistyössä alan tutkimus- tai oppilaitosten kanssa. Tulosten julkistaminen tapahtuisi esimerkiksi tutkijatapaamisen yhteydessä. Hankkeelle haettaisiin erillisrahoitus. MUA-Foorumit MUA -foorumeista voisi kehittyä uusi välittäjäorganisaation toimintamalli, välittävä linkki tieteiden, tiedon ja toimijoiden välillä. Käytännössä kyse olisi esimerkiksi päivän mittaisista, poikkitieteellisistä tutkijaseminaareista. Kyseessä olisi maaseutututkijatapaamista kevyempi tapahtuma. Tällaisten päivän seminaarien järjestäminen ei olisi niin suuri ponnistus majoitusjärjestelyineen kaikkineen. Yhteistyötaho voisi vaihdella esimerkiksi sen mukaan, minkä tieteenalan kanssa seminaaria pidettäisiin. Yhtenä vaihtoehtona on yhteistyön kehittely kaupunkitutkijoiden ja maataloustutkijoiden suuntaan. Tässä yhteydessä olisi myös relevanttia pohtia yhteistyötä esimerkiksi Kunnallistieteen yhdistyksen kanssa. Konseptia voisi kehitellä myös jatko-opiskelijoiden tarpeita ajatellen. MUA -foorumeilla voisi olla myös kehittämiseen liittyvä poikkitiedollinen sisältö. Yksi mahdollisuus olisi edetä tässä asiassa tapauskohtaisesti: voisi ottaa esille oikean kaupungin ja sitä ympäröivän maaseudun yhteistyön, kehittämisen tai keskinäisen riippuvuussuhteen. Esitelmät/paneeli voisivat koostua esimerkiksi paikallisten hallintoviranomaisten, maaseutututkijoiden, kaupunkitutkijoiden sekä vaikka paikallisen Leader -toimintaryhmän puheenvuoroista. Tällöin yhdistyisivät (poikkitieteellisesti) tutkijoiden, kehittäjien ja hallinnon maailmat sekä kaupunki- ja maaseutunäkökulmat. 3. Yhdistyksen tulo- ja menoarvio vuodelle

8 4. Toiminnan kehittäminen Yhdistyksen omaa toimintaa kehitetään jatkuvan arvioinnin ja parantamisen kautta. Pysyvämpiä toimintoja, kuten tutkijatapaamista, lehteä ja verkkosivuja kehitetään saatujen kokemusten perusteella. Päämääränä on oppiva verkosto, joka toteuttaa yhdistyksen tarkoitusta sekä tuo lisäarvoa sen jäsenille. Yhdistyksen toiminnan tavoitteet vuodelle 2004 on edellä määritelty toiminnoittain. Samoin on esitetty kunkin toiminnon osalta se, miten niitä tullaan arvioimaan. Toiminnan tulokset esitellään vuosittain toimintakertomuksessa. Seuraavan vuoden toimintasuunnitelmassa esitetään kokemusten perusteella tehdyt parannukset toimintaan. Yhdistyksen pidemmän ajan toimintaa suuntaa kuitenkin toimintasuunnitelmaa yleisempi strategia. Yhdistyksen strategiaa tarkistetaan vuoden 2004 aikana siten, että uusia strategia on käytettävissä vuoden 2005 tavoitteenasettelua varten. Strategian muotoilemisessa tullaan ottamaan huomioon erityisesti jäsenkunnan, niin tutkijoiden kuin maaseudun kehittäjien keskuudesta tulleet tarpeet sekä IV maaseutupoliittisen ohjelman myötä tulevat maaseudun kehittämisen uudet linjaukset. 8

Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2006

Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2006 Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2006 1. Toiminnan tarkoitus Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on: edistää maaseudun kehittämistyötä sekä edistää ja kehittää suomalaista maaseutututkimusta.

Lisätiedot

Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2003

Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2003 Liite 2 1 Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2003 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää suomalaista maaseutututkimusta sekä maaseudun kehittämistyötä. Vuoden 2003 tavoitteet

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toiminnan tarkoitus Maaseudun uusi aika -yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää suomalaista maaseutututkimusta

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2014

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2014 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2014 (Sääntömääräiselle kevätkokoukselle 23.4.2015) 1. Toiminnan tarkoitus Maaseudun uusi aika -yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Rural Studies -verkosto innovatiivisena yliopistokumppanuutena Toiminnan vuodet 2002 2006

Rural Studies -verkosto innovatiivisena yliopistokumppanuutena Toiminnan vuodet 2002 2006 Rural Studies -verkosto innovatiivisena yliopistokumppanuutena Toiminnan vuodet 2002 2006 Toimittaneet Torsti Hyyryläinen Eeva Uusitalo Rural Studies -koordinaatioyksikkö Rural Studies -yliopistoverkosto

Lisätiedot

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 1 Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 Hyväksytty Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007 2013 seurantakomiteassa 11.12.2007. 2 Viestintästrategia

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen OK-opintokeskus ja Suomen Parkinson-liitto ry 2012-2013 1 PAUKUISTA PEUKKUIHIN -MALLI Paukuista peukkuihin

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Lisätiedot

Optimi ry Toimintasuunnitelma 2014

Optimi ry Toimintasuunnitelma 2014 Optimi ry Toimintasuunnitelma 2014 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 2 2 TALOUS 3 3 KOULUTUSPOLITIIKKA 3 4 YRITYSSUHTEET 4 5 JUHLAT 5 5.1 Vuosijuhlat 5 5.2 Kyltereiden syyscocktailit 5 6 TAPAHTUMAT JA LIIKUNTA

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Saaren kartanon taiteilijavalintojen ja profiilin kehittäminen

Saaren kartanon taiteilijavalintojen ja profiilin kehittäminen Saaren kartanon taiteilijavalintojen ja profiilin kehittäminen Anna Talasniemi TAIVEX-kehityshanke 31.10.2011 Saaren kartanon taiteilijavalintojen ja profiilin kehittäminen Summary in English: The development

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistys täyttää

Maaseudun uusi aika -yhdistys täyttää puheenvuorot Pirjo Siiskonen Helsingin yliopisto, Ruralia-istituutti Maaseudun uusi aika 10 vuotta Maaseudun uusi aika -yhdistys täyttää tänä vuonna kymmenen vuotta. Yhdistys perustettiin Ilomantsissa

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 2014 Leader- ohjelmakausi 2007 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

SoT-käsikirja. Sosiaalinen tilinpito. Menetelmä sosiaalisten ja yhteiskunnallisten tulosten mittaamiseksi ja esittämiseksi

SoT-käsikirja. Sosiaalinen tilinpito. Menetelmä sosiaalisten ja yhteiskunnallisten tulosten mittaamiseksi ja esittämiseksi Sosiaalinen tilinpito Menetelmä sosiaalisten ja yhteiskunnallisten tulosten mittaamiseksi ja esittämiseksi Julkaisija: Suomen Kylätoiminta ry, 2005 Teoksen kirjoittajat: Håkan Björk ja Tytti Siltanen Kuvat:

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkosto 2007 2014

Suomen maaseutuverkosto 2007 2014 2 01 5 MAASEUTUVERKOSTON LOPPUR APORT TI 2009 Suomen maaseutuverkosto 2007 2014 Loppuraportti Maaseutuverkostoyksikkö 23.2.2015 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 2. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman

Lisätiedot

Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Vesa Harmaakorpi Patrick Furu Minna Takala Marja-Liisa Tenhunen Carla Westersund Karl Holm Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA :

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ

HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ KARJALAN SIVISTYSSEURA RY HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ Hyväksytty 22.11.2012 HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1) HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNNÖN MERKITYS... 2 2) KARJALAN SIVISTYSSEURAN ARVOT JA MISSIO...

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Sisällysluettelo 1 MAASEUTUVERKOSTO... 3 1.1 Maaseutuverkoston toiminnan tavoitteet... 3 1.2 Toiminnassa näkyvät teemat... 4 1.3 Uuden ohjelmakauden

Lisätiedot