SANAT JA NIIDEN SUHDE KIELENULKOISEEN MAAILMAAN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SANAT JA NIIDEN SUHDE KIELENULKOISEEN MAAILMAAN"

Transkriptio

1 SANAT JA NIIDEN SUHDE KIELENULKOISEEN MAAILMAAN Suomalainen Tiedeakatemia Nuorten Akatemiaklubi , FT Kirsi-Maria Nummila Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus/ Suomen kieli Kieli- ja käännöstieteiden laitos Turun yliopisto

2 Lyhyesti: - FT 2012, Turun yliopisto Väitöskirja 2011: Tekijännimet Mikael Agricolan teosten kielessä. Henkilötarkoitteisten johdosten merkitykset, funktiot ja rakenteet - Opetus-, ohjaus- ja tutkimustehtävissä , Turun yliopisto - Post doc -tutkimuskausi kl Omat erikoisalat: sanastontutkimus, sananmuodostus, vanha kirjasuomi Muita kiinnostuksen kohteita: historiallisvertailevat syntaktiset kysymykset, historiallinen koodinvaihto

3 KESKEISIÄ TEEMOJA Sanojen/kielen suhde kielenulkoiseen maailmaan. Muodon ja merkityksen suhde. Kulttuurisanojen tutkimus (omat ja vierasperäiset sanat) - diakroninen synkroninen Tekijännimijohdokset (tietyllä johtimella muodostetut sanat), esim. ja-johdoksia: tietäjä, tutkija, niittäjä, kampaaja Uri-johdoksia: lampuri, metsuri, parturi, sahuri Sellaiset sanat kuin kuppari, maalari ja muurari ovat suomeen kokonaisuudessaan johtimineen kaikkineen lainattuja (vrt. ruotsin koppare, målare, murare). Vanha kirjasuomi

4 Kulttuurisanat - elinkeinoihin, yhteiskuntarakenteeseen, uskontoon, ideologiaan, muotivirtauksiin liittyviä sanoja - Tyypillisiä kulttuurisanoja ovat esim. työvälineiden ja -menetelmien, viljelykasvien, raaka-aineiden nimitykset, poliittinen ja uskonnollinen terminologia tai eri ammattien ja ammatinharjoittajien nimitykset sekä tieteen ja taiteen eri osa-alueisiin liittyvät sanat (Häkkinen 1990)

5 SUOMEN KIELEN SANASTO Suomen kielen sanasto muodostuu ikivanhasta omaperäisestä sanastosta sekä eri-ikäisistä johdoksista, yhdyssanoista ja lainasanoista. Nykysuomeen saadaan uusia sanoja käytännössä kolmella tavalla: johtamalla tai yhdistämällä olemassa olevista aineksista uusia sanoja tai lainaamalla valmis ilmaus muista kielistä. kala kalastaa kalastaja kalastus kalamies kalastuslupa ammattikalastaja kalakauppias

6 Vaikka suomen omat sananmuodostuskeinot ovat erittäin produktiivisia, monikäyttöisiä ja joustavia, lainataan jatkuvasti paljon uutta sanastoa muista kielistä. Näin on tehty kaikkina aikoina; tosin puristinen ilmapiiri ja kielenohjailu ovat voineet rajoittaa lainaamista. Lainaaminen on luonnollinen ja kielelle ominainen, elävän ja monipuolisesti eri elämänaloilla käytetyn kielen piirre, ei kielen turmio tai merkki kielen rappeutumisesta. laki, teksti, tuoli maisteri, tohtori, maalari banaani, kahvi, suklaa tiikeri, smaragdi tori, markkinat, marketti auto, televisio, ipad apliitti, plasebo, medialogia biodiesel brändi, genre, brunssi sushi

7 SANOJEN JA MAAILMAN SUHDE Kielen sanasto koostuu eri-ikäisistä ja eri alkuperää olevista sanoista. Sanojen iän, alkuperän ja kehityshistorian tutkimus on etymologista tutkimusta (> peruskriteerit: äänneasu, merkitys, levikki) Etymologinen tutkimus edellyttää kielen kaikkien osa-alueiden huomioon ottamista. Kognitiivisen kielikäsityksen mukaan sanat eivät ole muusta maailmasta irrallaan ja kaikki niihin liittyvä taustatieto on edellytys ymmärtämiselle (esim. Langacker 1997). MERKITYS Jokaisen aikakauden sanasto kertoo siitä maailmasta ja yhteiskunnasta, jossa eletään tai on eletty > kulttuurisanaston tutkimuksen olennainen osa ja ehdoton edellytys onkin kohteen kytkeminen ympäröivään yhteiskuntaan, aikansa sosiohistorialliseen kontekstiin. Olennaista ajoittamisen kannalta on myös se, milloin millekin tarkoitteelle on tarvittu nimitys! Etymologian perussääntö: Sanat tulevat sieltä, mistä niiden taustalla olevat tarkoitteetkin.

8 SANASTOA KIELENKEHITYKSEN ERI VAIHEISTA Ikivanhoja perussanoja, omaperäisiä ja lainoja tuhansien vuosien takaa. sukulaisten nimityksiä: emä äiti, isä, anoppi, miniä, poika ruumiinosien nimityksiä: käsi, luu, polvi, sydän, silmä, pää eläinten nimityksiä: kala, hiiri, pyy muita luontosanoja: maa, kivi, puu, joki, vesi > eivät tyypillisesti ns. kulttuurisanoja Esim. vanhoja germaanisia lainasanoja (- n. 500 eaa.): juhla, kansa, kauppa, kuningas, neula, pelto, ruoka, leipä, kulta, rauta, raha, valta; rohkea, pyhä, paha, kaunis, köyhä; hallita, mitata, tuomita. > tyypillisiä ns. kulttuurisanoja

9 Nuoria ruotsalaisia tai ruotsin kautta lainattuja lainasanoja (n l. >): herra, katu, kaupunki, portti, laki, vanki, tuomari, lääkäri, pormestari, paperi kirkko, koulu, piispa, synti, sielu Venäläisiä: pappi, pakana, risti Keskiaika (n l. >) ja uuden ajan taite (n >) kaupungistuminen; kaupunkikulttuuri, ammatillinen eriytyminen uskonpuhdistus, kristinuskon ja kirkollisen elämän merkitys Itämerenkauppa, Hansaliitto jne. Kuvat teoksesta Olaus Magnus: Historia de gentibus septentrionalibus (Pohjoisten kansojen historia), 1555.

10 Kuvat teoksesta Olaus Magnus: Historia de gentibus septentrionalibus (Pohjoisten kansojen historia), 1555.

11 OMAN TUTKIMUKSEN FOKUS Ns. historiallinen aika - dokumentteja - konkreettista todistusaineistoa - paljon olemassa olevaa tietoa kielenulkoisesta maailmasta - tieteidenväliset ja monitieteiset ulottuvuudet Vanha kirjasuomi, 1500-l. > = vanhimmat suomen kielellä kirjoitetut tekstit = vanhinta suomea, josta olemassa konkreettista kirjallista todistusaineistoa

12 SANOJEN SUHDE KIELENULKOISEEN MAAILMAAN: ESIMERKKINÄ 2 TEKIJÄNNIMIIN PERUSTUVAA TAPAUSTA Lyhyesti tarkasteltavasta ilmaisutyypistä: - Tekijännimi on tietyllä johtimella muodostettu sana, joka viittaa tyypillisesti ihmiseen. > Sekä rakenteellisesti että semanttisesti hahmottuva kategoria. - Tekijännimet (Agent nouns, nomen agentis) yleisesti maailman kielissä tunnettu ja produktiivinen johdostyyppi. Muodon ja merkityksen suhteesta: - Kielen yksinkertaisissa sanoissa muodon ja merkityksen välillä ei ole lähtökohtaisesti yhteyttä. - Johdoksissa (kompleksinen sanasto) muotoasuun liittyy kuitenkin kiistatta tietty merkitys > muoto ja merkitys kytkeytyvät erottamattomasti yhteen. kalastaja ihminen joka kalastaa

13 Kuva: Olaus Magnus, 1555 TAPAUS I KESKIAJAN JA UUDEN AJAN TAITTEEN AMMATINNIMITYKSET 1500-luvun kirjasuomen ihmiseen viittaavissa ja erityisesti elinkeinon harjoittamiseen tai ammattimaiseen toimintaan viittaavissa nimityksissä on sekä omia että suoraan lainattuja tekijännimiä Koska muodostetaan itse uusi ilmaus ja koska lainataan? Esiintyvätkö sanaston hankkimistavat rinnan ilman mitään ehtoja tai mitään yleisesti noudatettuja peruskäytänteitä? > Sama kysymys voitaisiin esittää minkä tahansa aikakauden tai kielen sanastosta.

14 Kysymyksen selvittämiseksi tarvitaan tietoa historiallisyhteiskunnallisesta tilanteesta, jossa on eletty ja kieltä käytetty. > Suomessa ammatillinen eriytyminen liittyy keskiaikaiseen kaupunkikulttuuriin; perinteisessä agraarikulttuurissa ei ole tyypillisesti ollut tiettyyn ammattiin erikoistuneita toimijoita. > saadaan ns. takaraja > Kielitieteellisesti analysoidun datan peilaaminen historiantutkimuksen selvittämään tietoon aikakauden elinkeinoelämän rakenteesta* tuo havainnollisesti esiin keskiaikaisen sanaston ja kielenulkoisen maailman suhteen ja mahdollistaa kielen syvällisemmän semanttisen analyysin. *Myrdal & Söderberg 1991: Kontinuitetens dynamik, Agrar ekonomi i 1500-talets Sverige;1500- luvun Ruotsin valtakunnan taloutta kuvaava kolmisektorimalli

15 Myrdalin & Söderbergin Ruotsin 1500-luvun taloutta kuvaava kolmisektorimalli: 1) Elintarvikkeiden tuotannosta vastaava primaari sektori 2) Muiden tavaroiden ja materiaalisten hyödykkeiden valmistamisesta huolehtiva sekundaari sektori (kauppa, käsityö) 3) Ei-materiaalisista palveluista vastaava tertiääri sektori (valtio, armeija, kirkko) Lingvistiset sanojen muotoon ja alkuperään perustuvat kategoriat korreloivat poikkeuksetta kielenulkoisiin kriteereihin perustuvien ryhmien kanssa: 1) Omaperäisiä nimityksiä: keritsijä, kylväjä, niittäjä; lampuri, linturi, sikuri 2) Nuoria lainasanoja: kräämäri, mestari, parkkari, porvari, skippari, snikkari 3) Nuoria lainasanoja: tuomari, kanttori, reisnääri (myös huovi, knaapi, vouti; evankelista jne.)

16 Kiinnostavaa on paitsi kielen ja maailman myös muodon ja merkityksen välinen suhde > omaperäisillä ja vierailla tekijännimijohdoksilla eriytyneet funktiot. - Omaperäiset tekijännimijohdokset liittyvät tyypillisesti agraarikulttuuriin ja aikaan ennen ammatillista erikoistumista. - Nuoret germaaniselta taholta omaksutut tekijännimet kuvaavat keskiajan ja uuden ajan alun kaupunkikulttuurin toimijoita. Yhteiskuntalaitoksen järjestäytyminen ja siihen olennaisesti liittyvä kaupunkien perustaminen ovat henkilöviitteisen kulttuurisanaston kannalta merkittävä tekijä. Uuden sanaston tarve on suorassa yhteydessä yhteiskunnallisten rakenteiden muutoksiin: uudet yhteiskunnalliset toimijat tarvitsevat välttämättä omat nimityksensä. Koska uudet sanat tulevat sieltä mistä uudet vaikutteetkin, on luontevaa, että uusi sanasto on peräisin saksalaiselta kielialueelta.

17 Kiitos!

18 LÄHTEET Booij, Geert The Grammar of Words. An Introduction to Linguistic Morphology. 3. ed. Oxford Linguistics, Oxford. Häkkinen, Kaisa 1990: Mistä sanat tulevat. Suomalaista etymologiaa. SKS, Helsinki. Langacker, Ronald W. 1997: The contextual basis of Cognitive semantics. Language and Conceptualization. Cambridge University Press, Cambridge. Myrdal, Janken & Söderberg, Johan 1991: Kontinuitetens dynamik, Agrar ekonomi i 1500-talets Sverige. Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in Economic History 15. Stockholm. Nummila, Kirsi-Maria 2011: Tekijännimet Mikael Agricolan teosten kielessä. Henkilötarkoitteisten johdosten merkitykset, funktiot ja rakenteet. Turun yliopiston julkaisuja C 328. Turku: Turun yliopisto.

ERITYIS- JA SITAATTILAINOJEN KIRJOITUKSESTA JA TAIVUTUKSESTA HELSINGIN SANOMISSA VUOSINA 1948 JA 2012

ERITYIS- JA SITAATTILAINOJEN KIRJOITUKSESTA JA TAIVUTUKSESTA HELSINGIN SANOMISSA VUOSINA 1948 JA 2012 ERITYIS- JA SITAATTILAINOJEN KIRJOITUKSESTA JA TAIVUTUKSESTA HELSINGIN SANOMISSA VUOSINA 1948 JA 2012 Itä-Suomen yliopisto Filosofinen tiedekunta Suomen kieli Pro gradu -tutkielma Lidia Kupreeva Toukokuu

Lisätiedot

Kirosana vai voimasana ja muita karkeita terminologisia pohdintoja

Kirosana vai voimasana ja muita karkeita terminologisia pohdintoja Kirosana vai voimasana ja muita karkeita terminologisia pohdintoja Minna Hjort Käännöstieteen laitos Helsingin yliopisto This paper deals with the Finnish definitions for what are commonly translated as

Lisätiedot

Suomen kielen väylää ilmaisevien adpositioiden yli, läpi, kautta ja pitkin

Suomen kielen väylää ilmaisevien adpositioiden yli, läpi, kautta ja pitkin DISSERTATIONES LINGUISTICAE UNIVERSITATIS TARTUENSIS 21 KERSTEN LEHISMETS Suomen kielen väylää ilmaisevien adpositioiden yli, läpi, kautta ja pitkin kognitiivista semantiikkaa DISSERTATIONES LINGUISTICAE

Lisätiedot

DISKURSSIANALYYTTINEN TUTKIMUS YLEN SAAMELAISUUTISTEN VERKKOKOMMENTEISTA

DISKURSSIANALYYTTINEN TUTKIMUS YLEN SAAMELAISUUTISTEN VERKKOKOMMENTEISTA DISKURSSIANALYYTTINEN TUTKIMUS YLEN SAAMELAISUUTISTEN VERKKOKOMMENTEISTA Suomen kielen pro gradu -tutkielma Oulun yliopisto Huhtikuu 2013 Tiina Mattanen SISÄLLYS 1. JOHDANTO 1 1.1. Tutkimusaihe ja oma

Lisätiedot

Viipurin. Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita

Viipurin. Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita Viipurin 16 Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 16 HELSINKI 2012 ISSN 1236-4304 (SARJA; PDF) Viipurin viisas - näkökulmia Jaakko Juteiniin toimittaneet

Lisätiedot

»KU ON KIELI KERRAN TEHTY,

»KU ON KIELI KERRAN TEHTY, lektiot»ku ON KIELI KERRAN TEHTY, NIIN SE PITÄS SÄILYTTÄÄ» MAGDOLNA KOVÁCS Väitöksenalkajaisesitelmä Åbo Akademissa 20. joulukuuta 2001 Arvoisa vastaväittäjä, arvoisa kustos, arvoisat kuulijat! Elämälle

Lisätiedot

Kun on tunteet Suomen kielen tunnesanojen semantiikkaa

Kun on tunteet Suomen kielen tunnesanojen semantiikkaa lektiot Kun on tunteet Suomen kielen tunnesanojen semantiikkaa SEIJA TUOVILA Väitöksenalkajaisesitelmä Oulun yliopistossa 3. syyskuuta 2005 Tunnesanojen semantiikassa yhdistyy kaksi epäilemättä lähes jokaista

Lisätiedot

Huomioita lintujen nimityksistä

Huomioita lintujen nimityksistä Tapani Salminen Huomioita lintujen nimityksistä Vanhimmista lintujen nimistä Lintujen nimille on ominaista kohtalaisen nopea muuttuminen. Muutokset koskevat sekä nimissä usein esiintyviä sporadisia äänteenmuutoksia

Lisätiedot

Vielä kerran itämerensuomen vanhimmista muistomerkeistä

Vielä kerran itämerensuomen vanhimmista muistomerkeistä JOHANNA LAAKSO Vielä kerran itämerensuomen vanhimmista muistomerkeistä Karjalainen ukkosen loitsu? nnen paperin ja musteen yleistymistä koivuntuohi oli Pohjolan pergamentti. Novgorodin ja Staraja Russan

Lisätiedot

Nollapersoonalause suomessa ja virossa

Nollapersoonalause suomessa ja virossa TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS SARJA - SER. C OSA - TOM. 334 SCRIPTA LINGUA FENNICA EDITA Nollapersoonalause suomessa ja virossa Tutkimus kirjoitetun kielen aineistosta Hanna

Lisätiedot

MÄ EN BONJAA MUT MÄ SNAIJAAN KYL MITÄ BONJAA MEINAA

MÄ EN BONJAA MUT MÄ SNAIJAAN KYL MITÄ BONJAA MEINAA P MÄ EN BONJAA MUT MÄ SNAIJAAN KYL MITÄ BONJAA MEINAA Heikki Paunonen Tsennaaks Stadii, bonjaaks slangii. Stadin slangin suursanakirja. Laatineet Heikki ja Marjatta Paunonen. Helsinki: WSOY 2000. 1381

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikan laitos. Eron aika. Tyttärien kertomuksia ikääntyneen vanhemman kuolemasta

Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikan laitos. Eron aika. Tyttärien kertomuksia ikääntyneen vanhemman kuolemasta Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikan laitos Eron aika Tyttärien kertomuksia ikääntyneen vanhemman kuolemasta Sonja Miettinen AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Esitetään Helsingin

Lisätiedot

Mursun ja norsun jäljillä

Mursun ja norsun jäljillä KAISA HÄKKINEN Mursun ja norsun jäljillä uomen lähimmästä etäsukukielestä saamesta on suomen yleiskieleen lainattu vain muutamia kymmeniä sanoja, jotka enimmäkseen liittyvät Lapin luontoon, eläimistöön

Lisätiedot

Merja Luoma. ETTÄ ON AINA HUOMIOITAVA MUUT SIINÄ Ammatillinen kasvu ja ammatillinen identiteetti John Deweyn kasvatusajattelun valossa

Merja Luoma. ETTÄ ON AINA HUOMIOITAVA MUUT SIINÄ Ammatillinen kasvu ja ammatillinen identiteetti John Deweyn kasvatusajattelun valossa Merja Luoma ETTÄ ON AINA HUOMIOITAVA MUUT SIINÄ Ammatillinen kasvu ja ammatillinen identiteetti John Deweyn kasvatusajattelun valossa Pro gradu -tutkielma Kevätlukukausi 2003 Kasvatustieteen laitos Jyväskylän

Lisätiedot

Monikasvoinen TAVA-partisiippi Tutkimus suomen TAVA-partisiipin käyttökonteksteista ja verbiliittojen kieliopillistumisesta

Monikasvoinen TAVA-partisiippi Tutkimus suomen TAVA-partisiipin käyttökonteksteista ja verbiliittojen kieliopillistumisesta Heli Pekkarinen Monikasvoinen TAVA-partisiippi Tutkimus suomen TAVA-partisiipin käyttökonteksteista ja verbiliittojen kieliopillistumisesta Esitetään Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan suostumuksella

Lisätiedot

Selvitys Suomen romanikielen nykytilasta sekä kielentutkimuksen ja -huollon tarpeista

Selvitys Suomen romanikielen nykytilasta sekä kielentutkimuksen ja -huollon tarpeista Selvitys Suomen romanikielen nykytilasta sekä kielentutkimuksen ja -huollon tarpeista Kimmo Granqvist 22.2.2006 1 Taustaa 1.1 Suomen romanit Suomen romaneja arvioidaan olevan kaikkiaan n. 13 000, joista

Lisätiedot

Mihin sananlasku lasta johdattaa?

Mihin sananlasku lasta johdattaa? Mihin sananlasku lasta johdattaa? Elämäntarinoiden avulla lapsen tulkintaan sananlaskujen kasvatustavoitteista Liisa Granbom-Herranen Sananlaskut ovat kyseenalaistamatonta puhetta. Usein mielikuvaan sananlaskuista

Lisätiedot

Uralilaisen Kantakielen ja Nykysuomen Samankaltaisuuksista ja Eroista Peter Sauli Piispanen

Uralilaisen Kantakielen ja Nykysuomen Samankaltaisuuksista ja Eroista Peter Sauli Piispanen Stockholms Universitet Institutionen för Baltiska Språk, Finska och Tyska Avdelningen för Finska Uralilaisen Kantakielen ja Nykysuomen Samankaltaisuuksista ja Eroista Peter Sauli Piispanen Examensarbete

Lisätiedot

No emmä tiiä, miks se tuntuu typerältä? Opetettavien aiheiden omakohtainen käsittely induktiivisessa opetuksessa

No emmä tiiä, miks se tuntuu typerältä? Opetettavien aiheiden omakohtainen käsittely induktiivisessa opetuksessa No emmä tiiä, miks se tuntuu typerältä? Opetettavien aiheiden omakohtainen käsittely induktiivisessa opetuksessa Jenni Seppänen Kasvatustieteen pro gradu tutkielma Kevät 2011 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän

Lisätiedot

Ihmis- ja kulttuurikuva suomalaisissa esihistorian näyttelyissä

Ihmis- ja kulttuurikuva suomalaisissa esihistorian näyttelyissä Ihmis- ja kulttuurikuva suomalaisissa esihistorian näyttelyissä Minna Rönkä Helsingin yliopisto Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, Arkeologia Pro gradu -tutkielma 2014 Sisältö

Lisätiedot

Ne kärsimykset ne haavat jotka kansamme pelastivat - Suomen suuri sotakertomus vuosilta 1939!1944

Ne kärsimykset ne haavat jotka kansamme pelastivat - Suomen suuri sotakertomus vuosilta 1939!1944 !!!!!!!!!!!!!!! Ne kärsimykset ne haavat jotka kansamme pelastivat - Suomen suuri sotakertomus vuosilta 1939!1944 Etnologian pro gradu -tutkielma Historian ja etnologian laitos Jyväskylän yliopisto Maaru

Lisätiedot

Kvantiteetti ja aika II

Kvantiteetti ja aika II TUOMAS HUUMO Kvantiteetti ja aika II Nominaalinen aspekti ja suomen predikatiivin sijanvaihtelu uomen kielen predikatiivin sija vaihtelee nominatiivin ja partitiivin välillä hieman samaan tapaan kuin transitiivilauseen

Lisätiedot

Tampereen yliopiston kirjasto, 2004 http://www.uta.fi/laitokset/kirjasto/

Tampereen yliopiston kirjasto, 2004 http://www.uta.fi/laitokset/kirjasto/ Tekijä: Nimeke: Julkaisussa: Keskinen, Riku Retoriikka ja kaunoluku : katsaus suomalaisen puhetaidon oppihistoriaan Vierikko, Esko & Tolonen, Anu (toim.) Retoriikan polulla : retoriikkaa antiikista EU-aikaan

Lisätiedot

KONSTRUKTIO MENNÄ KUIN X SANOMALEHDISSÄ

KONSTRUKTIO MENNÄ KUIN X SANOMALEHDISSÄ KONSTRUKTIO MENNÄ KUIN X SANOMALEHDISSÄ Suomen kielen pro gradu -tutkielma Oulun yliopisto 18.5.2015 Laura Linna SISÄLLYS 1. JOHDANTO 1 1.1. Tutkimusaihe ja aikaisempi tutkimus 1 1.2. Tutkimusongelma,

Lisätiedot

Tea Seppälä (toim.) NÄKÖKULMIA MONIKULTTUURISEEN ESIMIESTYÖHÖN JA HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN

Tea Seppälä (toim.) NÄKÖKULMIA MONIKULTTUURISEEN ESIMIESTYÖHÖN JA HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN Tea Seppälä (toim.) NÄKÖKULMIA MONIKULTTUURISEEN ESIMIESTYÖHÖN JA HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN 1 Sisältö ESIPUHE 5 Johdanto 6 1. MONIKULTTUURISUUTTA VAI KULTTUURIENVÄLISYYTTÄ TERMIEN KÄYTÖSTÄ 13 Tea Seppälä 2.

Lisätiedot

Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma

Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma Kuurojen Liitto ry Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 1 Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma Kuurojen Liitto ry Kotimaisten kielten tutkimuskeskus

Lisätiedot

MITÄ ON LIIKUNNAN FILOSOFIA. Timo Klemola

MITÄ ON LIIKUNNAN FILOSOFIA. Timo Klemola MITÄ ON LIIKUNNAN FILOSOFIA Timo Klemola Julkaistu sarjassa: Filosofisia tutkimuksia Tampereen yliopistosta, Vol II. Tampere 1989, s. 54 73. I. Liikunnan filosofia Suomessa 1.1. Ensimmäinen liikunnan filosofian

Lisätiedot

Kulttuuriperintökasvatus kotoutumisen tukena

Kulttuuriperintökasvatus kotoutumisen tukena Kulttuuriperintökasvatus kotoutumisen tukena SUOMEN KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEN SEURAN JULKAISUJA 8 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran julkaisuja 8 www.kulttuuriperintokasvatus.fi Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen

Lisätiedot

Esipoliittinen kasvatus poliittisen edellytyksenä, eli katsaus Hannah Arendtin kasvatusajatteluun

Esipoliittinen kasvatus poliittisen edellytyksenä, eli katsaus Hannah Arendtin kasvatusajatteluun Aluksi Esipoliittinen kasvatus poliittisen edellytyksenä, eli katsaus Hannah Arendtin kasvatusajatteluun Esko Harni Ei ainoastaan vegetatiivinen elämä, vaan kaikki mikä elää, kumpuaa pimeydestä. Ja vaikka

Lisätiedot

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa 28.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 3 1.1 Internetin palveluista... 3 1.2 Sopimuksen syntyminen... 3 1.3 Internetpalvelusopimuksen

Lisätiedot