Laskumaatti Turvallinen ja nykyaikainen ratkaisu sähköiseen sähk laasku ask tuk u s tuk een s v 2.7

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laskumaatti Turvallinen ja nykyaikainen ratkaisu sähköiseen sähk laasku ask tuk u s tuk een s v 2.7"

Transkriptio

1 Laskumaatti Turvallinen ja nykyaikainen ratkaisu sähköiseen la askutukseen

2 Yit Yrityksen sähkö öinen laskutus On tärkeää, että yrityksen laskut ovat standardien mukaiset ja että laskutus on helppoa ja tehokasta. Perinteiseen paperilaskutukseen verrattuna sähköinen laskutus on kustannustehokasta ja nopeaa. Virheet ja väärinkäytön mahdollisuudet vä ähenevät huomattavasti. Yrityksen taloushallinnon tuottavuus paranee ja hallinnon valvontatehtävät tehostuvat. Laskutusjärjestelmät eivät ole itsestäänselvyys vain suurille yrityksille, vaan niitä käytetään yhä enemmän myös pk sektorilla. Tehokas sähköinen laskutusjärjestelmä on lisäarvo sekä yritykselle y itselleen että sidosryhmille.

3 Laskum maatti Laskumaatti on kokonaisvaltainen sähköinen laskutusjärjestelmä. Laskumaatti sisältää kaikki työvaiheet laskutuksesta asiakasrekistereihin: Laskutus Kuukausilaskutus Myyntireskontra Perintätoimet Pankkiliikenne Asiakkaiden ja tuotteiden hallinta Yritystietojen hallinta Myyjien ja myyntiryhmien hallinta Raportit Kaaviot

4 Laskum maatti Helppokäyttöinen kokonaisuus koostuu laskutus ja myyntireskontramoduuleista. Laskumaatti on helppo tapa tehostaa kirjanpitoa, laskutusta ja myyntireskontran hallintaa. Sopii kaikenkokoisille yrityksille. Järjestelmää käytetään suoraan web sela imella ajasta ja paikasta riippumatta. Voit laskuttaa missä ja milloin vain: kotona, konttorissa tai vaikka tien päällä! Asiakaskohtaiset laskutustiedot ja raporti t ovat aina helposti saatavilla. Yrityksen eri toimipisteissä kaikki näkevät samat tiedot reaaliajassa. Räätälöitävissä maa ja aluekohtaiset erot huomioiden. Oman henkilöstön lisäksi käyttäjinä voivat olla esimerkiksi tilitoimistot.

5 Tki Tekniset ominaisuudet i Toimii web selaimella aika ja paikkariippumattomasti Ei vaadi työasemakohtaisia asennuksia, varmistuksia tai ohjelmisto lisenssejä. Ei vaadi käyttäjän taholta päivittämistä. Toimii turvallisilla ja varmistetuilla palvelimilla suojatulla nettiyhteydellä. Käytössä ä luotettava SSL salaus, l jota käytetään myös verkkopankkipalveluissa. kki l i Yhteensopiva euromaksualueen SEPA standardiin. Pystyy käsittelemään ja luomaan verkkolas skuja (Verkkolaskua käytettäessä asiakassaasaa laskun suoraan verkkopankkiinsa).

6 Yhteensopivuus Laskumaatti voidaan liittää moniin Myynninhallinta Asiakaspalvelujärjestelmät Tuotantologistiikka Verkkokauppa Varausjärjestelmä Muut yrityksen tuottamat verkkopalvelut ulkoisiin järjestelmiin:

7 Lask utus Laskutusmoduulilla laadit laskut nopeasti ja näet laskutustilanteen yhdellä silmäyksellä. Ominaisuuksia: Laskujen teko manuaalisesti, esikatselu, korjaus ja tulostus Laskujen haku sekä vanhalla kansallisella että uudella kansainvälisellä RF muotoisella viitenumerolla Viivakoodilaskutus Kuukausilaskutus Verkkolaskutus Laskujen lähetys vastaanottajalle suoraan sähköpostilla tai tulostusoperaattorille Asiakas, tuote ja myyjäkortisto Käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallinta Automaattinentiliöinti tiliöinti tilikartanasetusteasetuste en mukaan Laskupäiväkirja tapahtumineen ja kirjausyhteenveto kirjanpitoa varten Laskupohjan valinta yritys, asiakas tai laskukohtaisesti Laskun tapahtumahistoria Laskujen uudelleentulostus Laskukohtainen sisäinen tai laskulletulost tuva lisätieto Mahdollista liittää lasku ja asiakastietojen tiedostosiirto ulkoisesta järjestelmästä

8 Laskuttaja an näkymä ä Voit seurata laskujen tilaa: Laskutusvalmis Suorituksia Selvityksessä Kesken Laskutettu Maksettu Perinnässä Vit Voit esikatsella ja lähettää laskut thl helposti muut tamalla napin painalluksella. Järjestelmä muodostaa laskut PDF formaatissa. Voit tulostaa laskut paikallisesti, lähettää sähköisesti, tai ohjata tulostusoperaattorille tiedonsiirtona. Laskupäivää muuttamalla voit tehdä laskut etukäteen ja tulostaa ne haluttuna päivämääränä. Tallennetut laskut siirtyvät automaattisesti myy yntireskontraan ja maksujen seurantaan.

9 Myyntire eskontra Myyntireskontra moduulilla maksujen seuranta toimii tehokkaasti. Myyntireskontrasta nähdään avoimet laskut lähetetään maksukehotukset ja perintäaineistot muodostetaan viivästyskorkorivit k i i automaattisesti iseuraavalle laskulle ll kirjataan suoritukset Suoritukset voidaankirjata manuaalisestit tai kohdistaa ne automaattisesti pankkiyhteysohjelmiston hakemasta aineistosta.

10 Ominaisuuksia Myyntire eskontra Saatavien seuranta, avoimet ja erääntyneet laskut Laskujen haku sekä vanhalla kansallisella että uudella kansainvälisellä RFautomaattisesti pankin muotoisella viitenumerolla Suoritusten kirjaus manuaalisesti tai viiteaineistosta Luottotappiot Maksupäiväkirja tapahtumineen ja kirjausyhteenveto kirjanpitoa varten Yksittäisen tai massamaksukehotusaineiston esikatselu ja tulostus Maksukehotusaineiston uudelleen tulostus Perinnässä ja selvityksessä olevien laskujen seuranta Viivästyskorkorivien automaattinen luonti Tapahtumahistoria Mk Maksuajan kirjaus laskulle ll Rajapinnat ulkoisiin järjestelmiin toteutettavissa, esim. perintäaineiston lähetys perintätoimistoon, maksusuoritusten tiedonsiirto laskutusjärjestelmästä j myynninhallintaan

11 Mk Maksusuorituste ten seuraaminen Suoritusten seuraaminen selkeää ja helppoa Automaattinen tiliöinti tilikartan asetusten mukaan Kaikki avoimet laskut Avoimet laskut asiakkaittain ikki i Asiakaskohtaiset asetukset Laskun tilan seuranta Automaattiset huomautuslaskut Maksamattomien laskujen tiedonsiirto suoraan perintätoimistoon mahdollista

12 Aikk Asiakkaat tj ja tuotteettt t Asiakkaat: Asiakkaan perustiedot ja asiakkaan yhteyshenkilöt Toimitusosoitteiden hallinta Asiakaskohtainen tapahtumalistaus, johon voidaan lisätä myös liitteitä Aikk Asiakkaan laskujen asetukset Asiakkaan alennusprosentti Asiakkaan tuotekohtaiset alennuspros sentit Asiakastietojen tuonti tiedostosta Tuotteet: Tuotteen perustiedot ja lisätiedot Tuotteen alennukset Tuotetietojen tuonti tiedostosta Tuoteryhmien hallinta

13 Rapo ortit Laskumaatista saat kaikki tarvittavat raportit yhdellä kirjautumisella: Laskupäiväkirja Maksupäiväkirja Avoimet laskut Avoimet korot Perintälista Tilikartta lk Viitesiirrot Provisiot Asiakaskohtainen reskontraluettelo Tuotekohtaiset myynnit asiakkaittain/ tuotteittain Luottotappiot Asiakastarrat Tuotenimikkeet Voit toimittaa kaikki tarvittavat raportit kätevästi yhtenä tositteena tilitoimistoon. Voit määritellä provisioraportin muodostu ksen jokolaskutettujen myyntien tai suoritusten mukaan.

14 Kaaviot Avoimet laskut Laskut ja suoritukset Myynnit Myöhässä olevat ja erääntyvät saatavat

15 Tilikartan hallinta Tilikausien hallinta Pankki ja yritystietojen hallinta Ylläpito Arvonlisäverojen, maksuehtojen, yksiköiden, toimitustapojen ja toimitusehtojen hallinta Myyjien ja myyjäryhmien hallinta Yritystietojen ja lasku, reskontra ja tiliasetusten hallinta Aputyökalut

16 Lisäoptiot Laskujen ja maksukehotusten tulostus ja välitys paperilaskuna Monipankkimoduuli Viitteellisten pankkisuoritusten automaattinen kohdistus ja verkkolaskujen lähetys Rajapinta NTG Verkkokauppaan tai muuhun ulkoiseen järjestelmään (Laskumaatti Pro) Tilitoimistoratkaisu Kieliversiotuki: englanti Yksilöllinen laskupohja Yrityskohtaisesti räätälöidyt raportit

17 Laskuma aatti Pro Sisältää perusominaisuuksien lisäksi myös: Verkkolaskutus Kuukausilaskutus Kuukausilaskujen tapahtumahistoria Laskujen automaattinen perintään siir rto ja perintätiedoston i muodostus Perinnässä oleviin laskuihin tulleiden suoritusten tiedostorajapinta perintätoimistoon Rajaton määrä käyttäjätunnuksia

18 Verkko olaskut Laskumaatin kautta voidaan käsitellä ja lähettää myös verkkolaskuja. Finvoice verkkolaskun soveltamisohje on Finanssialan Keskusliiton määrittelemä yleisesti käytössä oleva verkkolaskun esittämistapa. Verkkolaskutuksen avulla on helppo korvata paperinen lasku, koska se voidaan toimittaa saajalle pankin kautta kuten mak ksutkin. Verkkolasku soveltuu yhtä hyvin yritysten kuin kuluttajien laskutukseen. Varma ja turvallinen laskun lähetystapa, säästöä laskujen tulostus, postitus ja materiaalikuluissa, lisäarvoa asiakassuhteeseen.

19 Verkko olasku Miten verkkolasku toimii laskuttajalla: Laskun vastaanottaja ilmoittaa laskuttajalle verkkolaskuosoitteensa Laskuttaja tekee Laskumaatista Finanssialan Keskusliiton soveltamisohjeen mukaisia laskuja Laskuttaja lähettää Laskumaatista ver kkolaskun pankkiin maksajan ilmoittamalla verkkolaskuosoitteella Saapuneen suorituksen (viitemaksu) seuranta tapahtuu normaalisti

20 Finvoice i vä älityspalvelul l Pankkien Finvoice-välityspalvelun avulla lähettäjä voi toimittaa Finvoice-sanoman vastaanottajan saataville vastaanottajan pankkiin esimerkiksi noudettavaksi vastaanottajan pankista tai käsiteltäväksi ja maksettavaksi vastaanottajan verkkopankissa. Lähettäjä 1. Vastaanotto-osoite Vastaanottaja 2. Finvoice 5. Välittämättä jääneet 4a. Finvoicei Lähettäjän pankki 3. Finvoice 4b. Välittämättä jääneet Vastaanottajan tt pankki 1. Lähettäjä saa Vastaanotto-osoitteen Vastaanottajalta suoraan tai Vastaanotto-osoitteiden ilmiottamispalvelulla. 2. Lähettäjä toimittaa Finvoice-sanoman pankkiinsa. Lähettäjän pankki tunnistaa Lähettäjän. 3. Lähettäjän pankki toimittaa itt Finvoice-sanoman i Vastaanottajan tt pankkiin (voi olla sama kuin Lähettäjän pankki). 4a. Vastaanottajan pankki asettaa Finvoice-sanoman Vastaanottajann saataville. 4b. Jos Vastaanottajan pankki ei voi toimittaa Finvoice-sanomaa Vastaanottajan saataville, Vastaanottajan pankki lähettää Välittämättä jääneet aineiston Lähettäjän pankille. 5. Lähettäjän pankki asettaa Välittämättä jääneet aineiston Lähettäjän saataville.

21 Laskumaa atin etuja Toimii kaikkialla web selaimen kautta 24/7 Ei tarvitse toimiakseen ohjelmistoasennuksia tai päivityksiä Tiedot käyttöön reaaliajassa kaikkiin toimipisteisiin Helppokäyttöinen ja monipuolinen Sisältää ää kaikki laskutuksen k työvaiheet niin Yhdellä kirjautumisella kaikki raportit, myynnit, suoritukset ja tiliöinti Nopeuttaa huomattavasti kirjanpitoa Vapauttaa yrityksen resursseja Laajenee yrityksen kasvaviin tarpeisiin pieniin ii kuin suuriinkin tarpeisiin iii Verkkolaskutus Paperilaskujen määrä pienenee > taloudellista, ympäristöystävällistä, nopeaa ja kustannustehokasta! t k t

22 Laskumaa atin etuja Nopea ja helppo käyttöönotto Vanha asiakas ja tuoterekisteri siirrettävissä Laskumaattiin Laskupohjan valinta yritys, asiakas tai laskukohtaisesti Laskupohjalle voidaan lisätä yrityksen logoo Säästää aikaa ja rahaa, kun esimerkiksi itilit toimistolle i ei tarvitse välittää ää tietoa manuaalisesti Laskumaatti tekee ajattelutyön puolestasi: Suurin osa tiedoista, kuten eräpäivä ja viitenumerot, tulevat automaattisesti järjestelmän asetuksista. Laskutustiedot kirjautuvat järjestelmään talteen. Arvonlisäveron laskenta hoituu automaattisesti Tyylikäs standardinmukainen lasku Ei enää ylimääräistä käsityötä!

23 Kaikki laskutuksen ja myy yntireskontran hallintaan avaimet käteen! NettiTieto Oy Yritysmyynti: umaatti.fi

1. Johdanto... 5. 2. Asennus... 5. 2.1. Ohjelmistovaatimukset... 5. 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 5. 3. Käyttöönotto...

1. Johdanto... 5. 2. Asennus... 5. 2.1. Ohjelmistovaatimukset... 5. 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 5. 3. Käyttöönotto... Käyttäjän opas 1. Johdanto... 5 2. Asennus... 5 2.1. Ohjelmistovaatimukset... 5 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 5 3. Käyttöönotto... 5 3.1. Omat tiedot... 5 3.2. Yrityksen logon asettaminen...

Lisätiedot

Ostolaskut ja ostoreskontra

Ostolaskut ja ostoreskontra Ostolaskut ja ostoreskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom ostolaskut ja ostoreskontra...3 1.1 Ostoreskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Ostolasku ja Ostoreskontraoletukset...4

Lisätiedot

VERKKOLASKUTUSOHJELMAN HANKINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO PIRKAN MAALAUSURAKOINTI OY:LLE

VERKKOLASKUTUSOHJELMAN HANKINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO PIRKAN MAALAUSURAKOINTI OY:LLE VERKKOLASKUTUSOHJELMAN HANKINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO PIRKAN MAALAUSURAKOINTI OY:LLE Oona Lod Opinnäytetyö Maaliskuu 2013 Liiketalous Taloushallinto TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalous Taloushallinto

Lisätiedot

RESERVATION. Asiakaslähtöiset hankkeet 1. Heidi Rastas Jari-Matti Seppälä Riikka Vesander. Raportti Huhtikuu 2013

RESERVATION. Asiakaslähtöiset hankkeet 1. Heidi Rastas Jari-Matti Seppälä Riikka Vesander. Raportti Huhtikuu 2013 RESERVATION Asiakaslähtöiset hankkeet 1 Heidi Rastas Jari-Matti Seppälä Riikka Vesander Raportti Huhtikuu 2013 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Luonnontieteiden ala 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 JÄRJESTELMÄT...

Lisätiedot

E-laskupalvelun sopimusehdot yritysasiakkaille

E-laskupalvelun sopimusehdot yritysasiakkaille E-laskupalvelun sopimusehdot yritysasiakkaille Voimassa 5.9.2013 Alla olevia sopimusehtoja sovelletaan Pankin ja Asiakkaan välillä e-laskujen käsittelyssä koskien asiakkaan lähettämiä ja/tai vastaanottamia

Lisätiedot

OPAS LASKUTUKSEEN MYYNNINHALLINTAAN

OPAS LASKUTUKSEEN MYYNNINHALLINTAAN OPAS LASKUTUKSEEN & MYYNNINHALLINTAAN Tässä oppaassa Tervehdys yrittäjä! Jokaisen yrityksen myynnin kulmakivi on toimiva asiakkuudenhallinta. Tai ainakin sen pitäisi olla, asiakkaathan mahdollistavat yrityksen

Lisätiedot

Visma Econet Pro Versioseloste, versio 5.62

Visma Econet Pro Versioseloste, versio 5.62 Versioseloste, versio 5.62 Oppaan päiväys: 24.3.2009. Asiakasneuvonta: Helpdesk: www.visma.fi Visma Econet Pro: 0600-39-7261 Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Aditro Tikon versio 6.1.1

Aditro Tikon versio 6.1.1 Marraskuu 2011 1 (79) Aditro Tikon versio 6.1.1 Ohjelmistomuutokset Copyright Aditro 2011 Marraskuu 2011 2 (79) Sisällysluettelo Tikon versioon 6.1.1 tehdyt muutokset... 6 1. Kirjanpito ja reskontra (6.1.1)...

Lisätiedot

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 62900 ALAJÄRVI 1 / 90 SISÄLLYSLUETTELO: Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 1.1 Yleistä 5 1.2 Sisäinen tietoliikenne 5 1.2.1 Lähiverkko 5 1.2.2 Lähiverkon laitteet 5 1.2.3 Kaapeloitu lähiverkko (yleisesti ja toteutus)

Lisätiedot

Sähköinen lasku tehostaa maksamista ja säästää ympäristöä

Sähköinen lasku tehostaa maksamista ja säästää ympäristöä Sähköinen lasku tehostaa maksamista ja säästää ympäristöä 3.11.2008 Jenni Koskinen ekonomisti rahoitusmarkkinat ja tilasto-osasto Tehokas, sähköinen ja standardoitu maksujenvälitys lisää talouden tuottavuutta.

Lisätiedot

Tuoteluettelo. Kauppakatu 9 Puh / Fax E-mail Kotisivu 26100 Rauma (02) 823 9558 avita@aviste.fi www.aviste.fi

Tuoteluettelo. Kauppakatu 9 Puh / Fax E-mail Kotisivu 26100 Rauma (02) 823 9558 avita@aviste.fi www.aviste.fi Tuoteluettelo AVISTE OY on suomalainen ohjelmistotalo. Erikoisalaamme ovat taloushallinnon ja oppilashallinnon ohjelmistot sekä toimialakohtaiset erikoisohjelmistot. Ohjelmistojemme yhteispiirteinä on

Lisätiedot

OPAS LASKUTUKSEEN MYYNNINHALLINTAAN

OPAS LASKUTUKSEEN MYYNNINHALLINTAAN OPAS LASKUTUKSEEN & MYYNNINHALLINTAAN edes-ohjelmistoperheemme on jo kymmenen vuoden ajan auttanut keskittymään olennaiseen ja välttämään turhaa toimistotyötä. Tarjoina vain helppokäyttöisempiä työkaluja

Lisätiedot

Tehokkuutta osto- ja matkalaskujen sähköiseen käsittelyyn sekä arkistointiin

Tehokkuutta osto- ja matkalaskujen sähköiseen käsittelyyn sekä arkistointiin Keskeiset hyödyt TEHOKKAAMMAT LIIKETOIMINTAPROSESSIT Poistaa aikaa vaativia toistuvia laskun käsittelytehtäviä Vähentää manuaalista laskujen täsmäytystä sopimuksiin Vähentää manuaalisessa tietojen syöttämisessä

Lisätiedot

tannuksissa. Sähköisen

tannuksissa. Sähköisen 1 (6) Front-running digital invoicing Verkkolasku sisältäää samat tiedot kuin paperilasku ja koostuu laskun tietokentistä sekä laskun kuvasta. Verkkolasku voidaan vastaanottaa suoraan sähköiseen ostolaskujenkäsittelyjärjestelmään,

Lisätiedot

Visma Monipankki. Käyttäjän käsikirja

Visma Monipankki. Käyttäjän käsikirja Visma Monipankki Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 10.10.2011. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa

Lisätiedot

Verkkokaupan opas. Opas aloittavalle verkkokauppiaalle

Verkkokaupan opas. Opas aloittavalle verkkokauppiaalle Verkkokaupan opas Opas aloittavalle verkkokauppiaalle Verkkokaupan perustaminen sisältää useita eri vaiheita ja useita kumppaneita. Tämä opas auttaa sinua löytämään verkkokaupallesi sopivia ratkaisuja.

Lisätiedot

NetPostista usein kysyttyä

NetPostista usein kysyttyä NetPostista usein kysyttyä 1. Mikä NetPosti on? Joko kaikki posti alkaa tulla nettiin? 2. Miten NetPosti toimii? 3. Mitä NetPostin käyttö maksaa? 4. Miksi NetPostin käyttäjäksi kannattaa ryhtyä? 5. Miten

Lisätiedot

Logistiikan sähköinen tietopaketti

Logistiikan sähköinen tietopaketti Logistiikan sähköinen tietopaketti 1 KUVA Rami Salle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Logistiikan sähköisen tiedonsiirron tietopaketti 4 Nykytilanne tietojärjestelmien

Lisätiedot

Luotonanto ja vastuu nivoutuvat toisiinsa. Erämaksulla asiakkaalle sujuvuutta. s. 06. > Lippupiste > Lindorff Lahteen > Tuhatta ja sataa

Luotonanto ja vastuu nivoutuvat toisiinsa. Erämaksulla asiakkaalle sujuvuutta. s. 06. > Lippupiste > Lindorff Lahteen > Tuhatta ja sataa 220 1 2 Lindorff Oy:n sidosryhmälehti Erämaksulla asiakkaalle sujuvuutta Luotonanto ja vastuu nivoutuvat toisiinsa s. 06 > Lippupiste > Lindorff Lahteen > Tuhatta ja sataa sisältö s. 12 s. 19 Johan Ahlroth

Lisätiedot

SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON VAIKUTUKSET TILITOIMISTON TYÖS- KENTELYTAPOIHIN CASE-YRITYKSESSÄ

SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON VAIKUTUKSET TILITOIMISTON TYÖS- KENTELYTAPOIHIN CASE-YRITYKSESSÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON VAIKUTUKSET TILITOIMISTON TYÖS- KENTELYTAPOIHIN CASE-YRITYKSESSÄ Elina Mononen Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori

Lisätiedot

INFORMAATIO- TEKNOLOGIA

INFORMAATIO- TEKNOLOGIA TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI INFORMAATIO- Lokakuu 2007 TEKNOLOGIA - Opas yksinkertaiseen IT-maailmaan Aktiivisten tiedonhakijoiden joukko haastaa yritysten tiedonvälitysmenetelmät

Lisätiedot

Epicorin toiminnanohjaus. Liiketoimintaa ilman rajoja

Epicorin toiminnanohjaus. Liiketoimintaa ilman rajoja Epicorin toiminnanohjaus Liiketoimintaa ilman rajoja Uudenlaista liiketoimintaa ilman rajoja Liiketoimintaa ilman rajoja on lupaus, jonka Epicorin seuraavan sukupolven yrityssovellukset antavat. Ne poistavat

Lisätiedot

LEIJONAKAUPPA: Laskulla myynnin riskejä minimoidaan. EUROOPPALAINEN MAKSUTAPATUTKIMUS 2013: Luottotappioiden määrä Suomessa 2,5 miljardia

LEIJONAKAUPPA: Laskulla myynnin riskejä minimoidaan. EUROOPPALAINEN MAKSUTAPATUTKIMUS 2013: Luottotappioiden määrä Suomessa 2,5 miljardia INTRUM JUSTITIAN TOIMEKSIANTAJALEHTI NO. 3 I 2013 LEIJONAKAUPPA: Laskulla myynnin riskejä minimoidaan luottotietojen ja ostooikeuksien tarkastuksella EUROOPPALAINEN MAKSUTAPATUTKIMUS 2013: Luottotappioiden

Lisätiedot

4/2012 Cash Management

4/2012 Cash Management 4/2012 Cash Management Pohjoismaista kassanhallintaa Payment Gatewayllä s. 2 Factoringrahoituksella nopeutta myyntisaatavien kiertoon s. 6 SEPAsta säästöjä kansainväliselle yritykselle s. 10 2 Cash Management

Lisätiedot

Laskutus- ja perintäohje

Laskutus- ja perintäohje Laskutus- ja perintäohje Yleisperiaatteet 1. Tätä ohjetta on noudatettava kaikkien Sastamalan kaupungin ja sen liikelaitosten ja taseyksikköjen perimien maksujen ja saatavien laskutuksessa ja perinnässä.

Lisätiedot

Visma Econet Pro. Duetto integraatio maksumuistutukset perintätoimet. Visma Software Oy, 2013 www.visma.fi

Visma Econet Pro. Duetto integraatio maksumuistutukset perintätoimet. Visma Software Oy, 2013 www.visma.fi Visma Econet Pro Duetto integraatio maksumuistutukset perintätoimet Oppaan päiväys: 19.11.2013. Asiakasneuvonta: Helpdesk: kirjautuminen Visma Econet -infolinen tai osoitteen www.visma.fi/helpdesk kautta

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

Toimii kaikille laskuille tyypistä tai muodosta riippumatta

Toimii kaikille laskuille tyypistä tai muodosta riippumatta OSTOLASKUJEN KÄSITTELYN AUTOMATISOINTI PARHAAT KÄYTÄNNÖT READSOFTIN SÄHKÖISEN LASKUTUKSEN RATKAISUN AVULLA Toimii kaikille laskuille tyypistä tai muodosta riippumatta ON-BOARDING TOOL INCLUDED R E A D

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijatyö matkailupalveluiden myyntiin verkossa

Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijatyö matkailupalveluiden myyntiin verkossa Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijatyö matkailupalveluiden myyntiin verkossa Sisällysluettelo Johdanto Nykytila Ongelman rajaus ja kiteytys Ratkaisut: Palvelupakettien toteuttaminen Verkkokaupparatkaisut

Lisätiedot

Forssan kaupungin laskutus- ja perintäohjeet

Forssan kaupungin laskutus- ja perintäohjeet Forssan kaupungin laskutus- ja perintäohjeet Kaupunginhallitus hyväksynyt 23.6.2014 1 Ohjeiden noudattaminen Ellei toisin ole määrätty, on näitä ohjeita noudatettava kaikkien kaupungille kuuluvien tai

Lisätiedot