Ääniympäristöt. Ajankohtaista melusta Ratkaisumallit ja lähestymistavat STHS päivät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4.-5.2.2014. Ääniympäristöt. Ajankohtaista melusta Ratkaisumallit ja lähestymistavat STHS päivät 4.-5-2-2014"

Transkriptio

1 Ajankohtaista melusta Ratkaisumallit ja lähestymistavat STHS päivät Jaana Jokitulppo, Akukon Oy FT, Vanhempi konsultti, FISE AA Akustiikkaosaston päällikkö Ääniympäristöt 1/3 uni-----1/3 työ-----1/3 vapaa-aika Koti ja asuminen Työpaikat mm. toimistot teollisuus, rakentaminen Päiväkodit ja koulut Vapaa-aika ja viihde Harrastukset Julkiset tilat mm: Kauppakeskukset Ravintolat Urheiluhallit, konserttisalit Ympäristöt Liikenne,Luonto Melu ja ääniongelmat yleisiä Melun aiheuttamat kuulovauriot Ammattitauteina kuulovammoja vuosittain n : 1119 kpl, 24% kaikista ammattitaudeista tai epäilyistä) Miehillä eniten, naisilla 8%, ikäryhmässä eniten vuotiailla Toimialoista eniten massa, paperi ja paperituotteiden valmistuksessa, kulkuneuvojen valmistuksessa Kovaa melua mm. rakennuksilla, monilla teollisuuden ja alkutuotannon aloilla ja liikenteessä Nykyisin lisääntyvä ongelma myös viestintä- ja viihdetuotannossa Ympäristömelu Kasvava ongelma häiritsevyys (mm. lepo, keskittyminen) Esim. liikenne, teollisuus, rakentaminen, vapaa-ajan toiminnat Melun vaikutukset tuottavuuteen 5-10% (TTL avotoimistotutkimukset) Avotoimiston ääniongelmat edelleen kasvussa Tärinään liittyvät tarkastelut kasvussa Kehotärinä Laitteista ja kulkuneuvoista Rakenteisiin kytkeytyvä runkomelu ja tärinä Häiritsee herkästi, jos kuuloalueella, aiheuttaa myös räminää Cop,yright JJ/Akukon Meluvammat Ammattitautitilasto Meluvammat Vuosi 1

2 Trendejä ja muutoksia Työtä tehdään yhä enemmän muualla kuin tietyssä työpisteessä Toimistot, avotoimistot, asiakkaan luona, liikennevälineissä, kotona Videoneuvottelut, etäyhteydet -> kommunikaation toimivuus ja käytön helppous Tiimi- ja ryhmätyöt yleistyvät Kommunikoinnin merkitys kasvaa työssä ja oppimisessa -> Vuorovaikutustaidot, kommunikaatiotavat korostuvat, puhumisen merkitys kasvaa -> kuuleminen ja puheen erotettavuus tärkeää! Uudet teknologiat, ohjelmistot ja sähköinen tiedon kulku mm. tabletit, älytaulut, dokumenttikamerat, Facebook, Twitter jne. Muuttavat työskentely- ja oppimistavat, haastaa kommunikaation Teknologian käyttötaitovaatimukset, päivitystarpeet Tilojen käytön tehostaminen Avotoimistot, monikäyttötilat Aulat ja käytävätilat käytössä esim. kouluissa yleisötilaisuudet, juhlat, tapahtumat Oppimispaikat muuttuvat: Luokka ei välttämättä ainut oppimispaikka Kirjastot oppimisympäristöinä, aulat ja käytävät Haastaa eri ympäristöjen suunnittelun ja toimivuuden! Melun vaikutukset ärsyttää, häiritsee, väsyttää, uni, päänsärky, stressi Kommunikaatio vaikutukset, eristää muista, välttää puhetilanteita ääniyliherkkyys vaikutukset persoonallisuuteen tunteisiin Äänenkäyttöhäiriöt syke, verenpaine, sisäeritystoiminta Tapaturmavaara Melun vaikutukset ja aistivajaukset Melu, äänet vaikuttavat voimakkaammin, pitkäkestoisemmin Ääniympäristöjen väliset erot Hyvä/huono tilojen toimivuus esim. kuulovammaiselle Puheenerotettavuuden ja kuulemisen olosuhteet korostuvat Kaiuttomuus nousee keskeiseksi asiaksi Tärkeää tietää mihin tilaan tulee Näkövammaisella Apuvälineet ja niiden integrointi esitysteknisiin järjestelmiin Kuulonsuojaimien merkitys Huomioitava jo mahdollinen kuulon alenema Muiden suojaimien tai apuvälineiden samanaikainen käyttö 2

3 Melutasot ja vaikutukset LAeq, db Miten melun haitallisuutta voidaan arvioida? Vaikutukset: Kuulo Puhe: erottuvuus, puheäänen kuormittuvuus Häiritsevyys, vaikutukset uneen, informaatiosisältö Melun taajuusalue (Hz) Altistumisaika h/vrk Ajankohta (päivä/ilta/yö) Äänenvoimakkuus (db) Impulssimainen/jatkuva, kapeakaistainen melu Etäisyys Yläkerran koputtelija! Hanki itsellesi oma elämä kehottaa mummo alakerrasta Yleisimpiä syitä melu- ja ääniongelmiin rakennuksissa Huono tilasijoittelu Meluisat tilat rauhallisten tilojen vieressä/lähellä Riittämätön äänieristys Tilan käytön muutokset Rakentaminen Rakennusaikaiset virheet, huolimattomuus, piittaamattomuus Huonolaatuiset, väärät rakennusmateriaalit, rakennuksen eläminen Epätarkoituksenmukainen (huono) akustiikka: Kaikuisuus, puheenerotettavuus, hälyisyys Väärät materiaalivalinnat, alimitoitus, sijoittelu, puuttuu kokonaan Korkea taustamelutaso Toiminta, LVIS-laitteet, tekniikkatilojen laitteet Ihmiset itse, esim. puhe ja huuto Ongelmiin herätään liian myöhään Toimenpidemahdollisuudet rajalliset Tiedon ja valvonnan puute -> Huono/puutteellinen akustinen suunnittelu tai ei huomioitu lainkaan 3

4 Muita melu ja ääniongelmien syitä Yleismaailmalliset: Liikenteen kasvu Kaupungistuminen, muuttoliike Liiketoiminta, teollistuminen Vapaa-ajan lisääntyminen -> vapaa-ajan melu Järjestyssääntöjen noudattamattomuus Esim. kerrostalot: toisten huomiotta jättäminen Nykyihmisen minä-keskeisyys Epärealistiset käsitykset hiljaisuudesta Eri käsitykset suhtautumisessa meluun ja haittaaviin ääniin Asuntovalinnoissa huomioitava että kerrostalossa on ääniä Yksilölliset erot ja tilanteet Meluherkkyys, sairaudet Vuorotyö Vuorotyöläisenä kiroan näiden pakoputkettomalla autolla ajavia Isänmaan Toivoja. Yleisiä viime vuosien melu- ja ääniongelmia rakennuksissa Kovat lattiamateriaalit parketin/laminaatin yleistynyt käyttö, oikean alusmateriaalin käyttö tärkeää!!! -> aiheuttaa askelääniongelmia kerrostaloissa, ongelmat kasvussa Yhtenäiset keittiö- ja olohuonetilat Esim. tv:n kuuntelu vaikeaa Korkeat tilat, kovat pinnat kaikuisuus ongelmat, äänieristysongelmat, limittäiset tilat LVIS-laitteet Uudet viemäriputkimateriaalit Ilmastointilaitteiden melu Säätöongelmat, kannakoinnit Kompressorit, pumput, jäähdytinlaitteet Ovet ja siirtoseinät Huolimaton asennus, painuminen, täytemateriaalit, tiivisteet Raot, asennusaukot/karmit vuotaa ääntä Riittämätön julkisivun ääneneristys Erityisesti ikkunat usein alimitoitettu Väärät tiivistemateriaalit Ei kestä kulutusta, ei tiivistä riittävästi Eikö niitä mölyäviä lapsia saa kuriin? Ei auttanut muutto. Kertoo jotain nykyajan vanhemmista, sentään jo aikaa kun laskeuduttiin puusta. Hyvän ääniympäristön tavoitteita 1. Tilan käyttö ja toiminta aina lähtökohtana 2. Ympäristön tulee olla Turvallinen Neuvot ja tärkeät varoitusäänet kuuluvat (esim. hätäkuulutukset) Terveellinen Ei ylimääräistä rasitetta äänenkäytölle Hyvä puheen kuuluvuus, erotettavuus (esim. opetustilat, auditoriot tms.) Viihtyisä Ei liian meluisa (hälyisä) tai hiljainen helppo keskittyä ko. tehtävään/ työhön/toimintaan Äänikentän tasaisuus ja laatu Intimiteettisuoja Luottamukselliset tiedot eivät kuulu ympäristöön Toimiva!!!! 4

5 Rakennusakustiikan huomioiminen suunnittelussa Tilojen välinen äänieristys Tarpeellisten äänieristysarvojen esittäminen Teknisten tilojen äänenhallinta Tarpeellisten lisärakenteiden esittäminen ym. Määräykset on minimitaso, ei aina riittävä! Tilojen keskinäinen sijoitus Akustisesti järkevät ja kustannustehokkaat ratkaisut Lepotilat, rauhalliset tilat, meluisat tilat erillään Muuntojoustavuus/riittävän hyvät akustiset olosuhteet Tilojen monikäyttöisyys Esim. järjestelmä- ja siirtoseinien äänitekniikan hallinta Varautuminen tilan käyttötarkoituksen muutoksiin Huoneakustiikan suunnittelussa Saako puheesta selvää? Puuroutuuko puhe? Huonetilojen äänenvaimennus- /äänenheijastusominaisuudet Oikea tuote ja määrä oikeaan paikkaan Teknisten tilojen äänenvaimennus Ei myöskään liikaa vaimennusta!!!! -> rasite puhujalle jos liian vaimennettu tila Tilojen äänimaailman kokonaissuunnittelu Korkeat tilat, tilan käyttö huomioiden Vaimennusmateriaalien kestävyys ja terveellisyys Vaihtoehtojen vertailu Kustannustehokkuus Akustiikkasuunnittelun huomioiminen rakennusprojektissa Pätevien konsulttien valitseminen Referenssit ja cv:t syytä selvittää Akkreditointi ja laatujärjestelmä STM uusi asetus 2014: sisäilma-asiantuntija/melu Suunnitteluun mukaan heti alussa Usein mukaan liian myöhään Rakennusaikaiset tarkistukset (valvonta) Pelkät työselitykset ja ohjeet riittävät harvoin Loppumittaukset ja tarkistukset Urakoitsijoiden suoritukset on syytä lopuksi tarkistaa AINA yhteistyötä muiden suunnittelijoiden kanssa (ark, rakenne, LVI, sähkö, AV jne.) Osana työsuojelutoimintaa 5

6 Melun ja äänenhallinta prosessi 1. Tilatyypit ja toiminnan määrittely Tehtävän ja käytön määrittely 2. Tavoitetasot Määräykset, suositukset, laatu, omat muut kriteerit Lyhyen ja pitkän ajan tavoitteet 3. Mittaukset ja selvitykset Selvillä olo velvoite Tilanne toimialoittain, työpisteittäin, tehtävittäin Melualueiden määrittely 4. Äänen hallinta ja meluntorjunta Priorisointi, erityistarpeet huomioiden Suunnittelu Toteutus Toteutuksen valvonta 5. Seuranta Toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi Säännöllinen monitorointi Seuranta Äänenhallinta ja meluntorjunta Tilatyypit ja toiminnan määrittely Mittaukset ja selvitykset Tavoitetasot Ääni- ja meluongelmien selvittämiskeinoja 1 Aistinvarainen arviointi-kuuntelu Vain alustava arviointi Epämääräinen menetelmä Vaikea arvioida matalataajuista melua Stetoskooppi, kuuntelusauva Omat korvat paras työkalu! >Huolehdi kuulostasi Katselmukset ja kartoitukset Esim. rakenteiden tutkiminen silmämääräinen arviointi Akustointimateriaalien kartoitus ja riittävyyden arviointi Usein ei riittävä, vaan vaatii mittauksia Piirustusten tutkiminen Ääni- ja meluongelmien selvittämiskeinoja 2 Mittaukset ja selvitykset Äänieristys, ilmaäänieristys, askeläänitaso Akustiset suureet esim. jälkikaiunta-aika, puheen erotettavuutta kuvaavat parametrit esim. RASTI, STI Ympäristömelumittaukset Melupäästömittaukset Altistusmittaukset Vaatii myös usein kone/laitekohtaisia mittauksia Huomioitava: Mittauslaitteiden monipuolisuus, oikeat mittaussuureet Standardit, määräykset ja ohjeet Mittausolosuhteiden vaikutus Käytännön kokemus ja pätevyys Mallintaminen Lähtötiedot: maasto, kartat, melupäästöarvot Laskentamenetelmät ja ohjelmat Mallin avulla meluntorjunnan priorisointi Tarkistukset aina kohteessa mittaamalla! 6

7 Ritaharjun koulu ja monitoimitalo, Oulu Erityispiirteitä - Avattavat siirtoseinät tiloihin aulasta - Hyvä puheenkuuluvuus ja erotettavuus - Äänieristys, tilojen vaimennus - Monikäyttö - Aulan käyttö esitys- ja tapaamistilana copyright JJ/Akukon OYS Kuulokeskus, Oulu Oulun yliopistollisen sairaalan vanhoihin tiloihin Lasten ja aikuisten kuulontutkimustiloja Äänikenttä- ja kuulotutkimushuoneita Erityispiirteinä - Hyvä äänieristys - Tasainen huonevaimennus - Liikkuminen tilaan - Alhainen taustamelutaso Oulun seurakuntayhtymän virastotalo Saneeraus vanhoihin tiloihin Tiloina: - Studio - Valtuustosali Erityispiirteet - Hyvä puheenkuuluvuus ja erotettavuus - Äänieristys - Monikäyttö Kuva : Sanna Krook copyright JJ/Akukon 7

8 P5 O deon Licensed to: Insinööritoimisto Akukon OY, Finland SPL(A) >= <= P5 O deon Licensed to: Insinööritoimisto Akukon OY, Finland SPL(A) >= <= BRP-Finland, Rovaniemen moottorikelkkatehdas Neuvottelutilat - Hyvä puheen erottuvuus - Hyvä äänieristys Kokoonpanohalli - Hyvä äänieristys toimistotilaan - Kaikuisuus kuriin akustoinnilla Melu konehallissa (moottorihalli) mallinnus apuvälineenä Tilanne ennen - Melu leviää ympäristöön - Melua myös viereisiin toimistotiloihin Tilanne jälkeen - Melualueet pienemmiksi - Vaimennusmateriaaleilla: 200% lattia-alasta (seinät+katto) -Ulkoseinän ääneritys mallinnettiin myös ja mitoitettiin Värikoodi: vihreä db, keltainen db, ruskea db, punainen > 110 db. Kustannuslaskentaa jos työtehoa saadaan paremmaksi olosuhteita parantamalla: Melu voi heikentää työtehoa avotoimistossa jopa 5 10 % (TTL tutkimus) Investointikustannus: Suunnittelu n Akustointi 200 m 2 toimisto (30 hlöä) n % lattia-alasta, á 20 /m 2 Sermit 480 /kpl, 1 sermi/2 hlöä n investointi yht Hukkaan mennyt aika: Vuodessa 42 vkoa (á 37,5h /vko) yht h, josta 5 % hukkaan 79 h/hlö/vuosi yhteensä 30 henkilölle hukkaan yht: 2363 h/vuosi Rahaa menee hukkaan (80 /h laskutus), rahallinen menetys investointi kuoleentuu jo 5 viikon jälkeen!!!! Jos saadaan Koko 5% työtehoa takaisin -> vaikutus tuottavuuteen n /v 1% työtehoa takaisin -> vaikutus /v 8

9 TÄRKEÄT ASIAT SANOTAAN USEIN HILJAA! KIITOS! DI Timo Peltonen Akukon Oy STHS-päivät copyright JJ/Akukon 9

Terveydenhuollon tilojen akustiikan suunnittelu

Terveydenhuollon tilojen akustiikan suunnittelu Terveydenhuollon tilojen akustiikan suunnittelu Mikko Kylliäinen Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Erikoisalana rakennushankkeen hallinta kokonaisuutena akustiikan

Lisätiedot

Kaikkia rakennuksia koskevat määräykset. RakMK C1 rakentamisen ohjaajana. Ääniolosuhteet ovat kokonaisuus. Koulurakennusten akustiset ratkaisut

Kaikkia rakennuksia koskevat määräykset. RakMK C1 rakentamisen ohjaajana. Ääniolosuhteet ovat kokonaisuus. Koulurakennusten akustiset ratkaisut Koulurakennusten akustiset ratkaisut Kaikkia rakennuksia koskevat määräykset Suomen rakentamismääräyskokoelma, C1-1998 osa Ääneneristys ja meluntorjunta on suunniteltava ja toteutettava niin, että toimintaa

Lisätiedot

HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003

HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003 HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 4 1. MELUSTA YLEISESTI... 5 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 6 2.1 Meluntorjuntaan liittyvä lainsäädäntö... 6 2.1.1 Ympäristönsuojelulaki...

Lisätiedot

TOUCH TO REALITY KORTEPOHJAN YLIOPPILASKYLÄ

TOUCH TO REALITY KORTEPOHJAN YLIOPPILASKYLÄ TOUCH TO REALITY KORTEPOHJAN YLIOPPILASKYLÄ Asukastyytyväisyystutkimus Hi-Log Oy, Gummeruksenkatu, FIN - Jyväskylä, Tel. + (), Fax. + (), www.salokorpi.com/hi-log Hi-Log Oy Aki Vuorenmaa Gummeruksenkatu

Lisätiedot

Gyptone alakatot 4.1 Johdanto akustiikkaan

Gyptone alakatot 4.1 Johdanto akustiikkaan Gyptone alakatot 4.1 Johdanto akustiikkaan Reflecting everyday life Johdanto akustiikkaan Akustiikalla tarkoitetaan usein tilan jälkikaiunta-aikaa tai ääneneristysominaisuuksia. Helposti jonkin tilan akustiikkaa

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS Opas kartoituksen tilaajalle ja toteuttajalle

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS Opas kartoituksen tilaajalle ja toteuttajalle RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS Opas kartoituksen tilaajalle ja toteuttajalle Invalidiliitto RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS Opas kartoituksen tilaajalle ja toteuttajalle Invalidiliitto

Lisätiedot

Käyttäjälähtöiset tilat. Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun

Käyttäjälähtöiset tilat. Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun Käyttäjälähtöiset tilat Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun ISBN 978-952-457-531-7 Toimitustyö, graafinen suunnittelu ja taitto: Teonsana Oy Paino: Kirjapaino Markprint Oy Kannen kuva: Jari Härkönen

Lisätiedot

Avotoimiston uusi akustisen suunnittelun menetelmä

Avotoimiston uusi akustisen suunnittelun menetelmä Avotoimiston uusi akustisen suunnittelun menetelmä Valtteri Hongisto, Petra Virjonen, Jukka Keränen Työterveyslaitos, Sisäympäristölaboratorio, 20520 TURKU 1 Johdanto Kahden riippumattoman kyselytutkimuksen

Lisätiedot

Invalidiliiton julkaisuja O.39., 2009 ISBN 978-952-5548-24-2 ISSN 1457-1471. Tyylipaino Oy

Invalidiliiton julkaisuja O.39., 2009 ISBN 978-952-5548-24-2 ISSN 1457-1471. Tyylipaino Oy Invalidiliiton julkaisuja O.39., 2009 ISBN 978-952-5548-24-2 ISSN 1457-1471 Tyylipaino Oy Invalidiliitto ry:n Esteettömyysprojektin tavoitteena oli lisätä osaamista ja tietoa rakennetun ympäristön esteettömyydestä

Lisätiedot

KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA Hyvinkään Laurea

KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA Hyvinkään Laurea LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 3 Anne Virtanen (toim.) KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA Hyvinkään Laurea Copyright tekijät ja Laurea-ammattikorkeakoulu Kuva: Eila Harle ISSN 1796-7325 ISBN 978-951-799-135-3

Lisätiedot

Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena

Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Eveliina Vahtera Raidemelun vaimennuskyky matalien meluesteiden tuotevaatimuksena Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

Systemaattinen layout-suunnittelu

Systemaattinen layout-suunnittelu LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Kemiantekniikan osasto Prosessitekniikan laboratorio Kandidaatintyö Systemaattinen layout-suunnittelu Ohjaaja / tarkastaja: Nastola 10.10.2014

Lisätiedot

Ääntä joka tuutista? Kriittisiä havaintoja ääniympäristöstämme

Ääntä joka tuutista? Kriittisiä havaintoja ääniympäristöstämme Ääntä joka tuutista? Kriittisiä havaintoja ääniympäristöstämme Outi Ampuja Täydellinen hiljaisuus olisi tietysti minun ja lukemattomien muiden ihmisten ihanne mutta mistäpä sitä tässä nykyisessä kirotun

Lisätiedot

RAY:n arviointikoulutus

RAY:n arviointikoulutus RAY:n arviointikoulutus Tuomas Koskela & Henna Harju Arviointi- ja koulutusyksikkö 1 Sisältö 1. Taustaa 1.1. RAY: Arvioinnin tilaa kartoittava selvitys 2011 2. Miksi arviointia tarvitaan? 2.1. Yleistä

Lisätiedot

1. JOHDANTO Kuurosokealla on oikeus olla yhteiskuntamme tasavertainen jäsen. Hänellä on oikeus opiskeluun ja työhön, harrastamiseen, perheeseen ja yhteistoimintaan ihmisten kanssa. Kuurosokealla on oikeus

Lisätiedot

SuLVIssa on uudistumisen aika

SuLVIssa on uudistumisen aika SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Pekka Kontturi pekka.kontturi@sulvi.fi

Lisätiedot

Ympäröivä maailmamme on täynnä kuvia. Visuaalisuus on

Ympäröivä maailmamme on täynnä kuvia. Visuaalisuus on Tämän oppaan on työstänyt sosionomiopiskelija Suvi Lehtisare Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta osana opinnäytetyöprojektiaan. Opas on työstetty Tampereella toimivan OSMO-hankkeen alaisuudessa. Haluan

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2. Työsuojeluhallinto. Työmelu

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2. Työsuojeluhallinto. Työmelu Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2 Työsuojeluhallinto Työmelu Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2 Työmelu TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2013 ISBN 978-952-479-046-8 ISSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2012 Melusta

Lisätiedot

Ihminen. Helena Venäläinen, Yksikönpäällikkö, FD Finanssidata Oy helena.venalainen@osuuspankki.fi. Sytyke ry - Systeemityö 1/02 * 1

Ihminen. Helena Venäläinen, Yksikönpäällikkö, FD Finanssidata Oy helena.venalainen@osuuspankki.fi. Sytyke ry - Systeemityö 1/02 * 1 Ihminen Omistamme vuoden 2002 ensimmäisen Systeemityö-lehden Ihmiselle. Hän on mielestämme systeemityön tärkein tekijä. Tietojärjestelmät syntyvät vain asiantuntijoiden innovatiivisen yhteistyön tuloksena,

Lisätiedot

yli 30 muuta älytermiä

yli 30 muuta älytermiä 01-2015 Europress Group Oy:n asiakaslehti Ulkoilmaasetus ja yli 30 muuta älytermiä Tokmannilla Termit tutuiksi, Ecodesignia homma toimii s. 6 osa 2 s. 14 lajitteluun! s. 24 Surffaa Europressin sivuille,

Lisätiedot

Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa?

Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa? Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa? Heli Toroska Pikassos30.09.2012 PIKASSOS OY Sosiaalialan osaamiskeskus Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Satakunnassa SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA Opas ikästrategian laatimisen tueksi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. ELÄMÄN JA TYÖELÄMÄN KULKU 5 Ihmisen monet iät 5 3. ERI-IKÄISTEN JOHTAMISEN HAASTEET 7 3.1

Lisätiedot

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ Jukka Vehviläinen DiaLoog-tutkimuspalvelut Lokakuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN

Lisätiedot

Pientalorakentajan perustieto

Pientalorakentajan perustieto Pientalorakentajan perustieto SISÄLLYS ALKUSANAT... 2 1.0 HANKKEEN VAIHEET... 3 2.0 SUUNNITTELU... 4 2.1 TARPEIDEN KARTOITTAMINEN... 4 2.2 TONTTI... 5 2.3 KUSTANNUKSET... 6 2.4 SUUNNITTELUN OHJAAMINEN...

Lisätiedot

Erilaiset oppijat monta tapaa oppia

Erilaiset oppijat monta tapaa oppia Erilaiset oppijat monta tapaa oppia A N N E A A LTO M A A R I T A H TO L A S AT U A L P P I S E I J A E S KO L A S I R PA J O N N I N E N Erilaiset oppijat monta tapaa oppia Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus

Lisätiedot

ERO JA ISYYS Opas eroperheiden kanssa työskenteleville

ERO JA ISYYS Opas eroperheiden kanssa työskenteleville Simo Pernu Mikko Pohjola ERO JA ISYYS Opas eroperheiden kanssa työskenteleville SISÄLLYS ESIPUHE...2 1 JOHDANTO...4 2 VANHEMMUUDEN MUUTOKSET...7 2.1 Muutoksia vanhemmuudessa...7 2.2 Isyyden muutokset...11

Lisätiedot

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea Yleinen palaute - Tuntuu aivan käsittämättömältä että taas leikataan lapsista! Tulevaisuuden toivot heittopusseina! Lapset joutuvat mahdollisesti hoitoon kauemmas joten hoitopäivät pitenee eikä omalta

Lisätiedot

Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet

Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja 2 2013 Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet Mari Sepponen, Jyri Nieminen, Pekka Tuominen, Ilpo Kouhia, Jari Shemeikka, Meri Viikari, Kari Hemmilä

Lisätiedot