MITEN MERENKURKUN ALUEEN KULTTUURI- YRITYKSET VOIVAT KASVAA?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MITEN MERENKURKUN ALUEEN KULTTUURI- YRITYKSET VOIVAT KASVAA?"

Transkriptio

1 MITEN MERENKURKUN ALUEEN KULTTUURI- YRITYKSET VOIVAT KASVAA? TARVEANALYYSI SELLINGKVARKEN.COM

2 SISÄLLYSLUETTELO SELLINGKVARKEN.COM SELLING POHJANMAA LINDA BLOMQVIST, PROJEKTINJOHTAJA, MERENKURKUN NEUVOSTO / JUTHBACKA KULTTUURIKESKUS JUTHASVÄGEN 34 A UUSIKARLEBY PUH (0) SELLING VÄSTERBOTTEN RIIKKA ENGMAN, PROJEKTINJOHTAJA, REGION VÄSTERBOTTEN PARKGATAN UMEÅ PUH. +46 (0) SELLING ETELÄ-POHJANMAA TUULIINA TUOMINEN, PROJEKTIKOORDINAATTORI, MERENKURKUN NEUVOSTO / ETELÄPOHJANMAAN LIITO KAMPUSRANTA 9 C SEINÄJOKI PUH (0) MITEN MERENKURKUN ALUEEN KULTTUURIYRITYKSET VOIVAT KASVAA? TARVEANALYYSI TEKSTI RIIKKA ENGMAN, LINDA BLOMQVIST JA TUULIINA TUOMINEN LAYOUT ANNA WALLENDAHL Selling alueellista kasvua kulttuurin kautta... 5 Kulttuuriala ja luovatalous - varteenotettavia kasvutekijöitä... 5 Paikallinen ankkurointi... 6 Yritykset ja järjestöt lukuina... 6 Alueille yhteiset toimenpidevaatimukset... 7 Alueelliset erot... 8 Pohjanmaa... 8 Etelä-Pohjanmaa... 9 Västerbotten Johtopäätökset Sudenkuopat ja vaikeudet Kulttuuri- ja luova ala tulevaisuudessa Kulttuuriruotsi 2040 ja Kulttuurisuomi Yksittäisten sektoreiden näkymät Liitteet Mediasektorin tarveanalyysi, Pohjanmaa Muotoilusektorin tarveanalyysi, Pohjanmaa Musiikkisektorin tarveanalyysi, Etelä-Pohjanmaa Käsi- ja taideteollisuussektorin tarveanalyysi, Etelä-Pohjanmaa Kuvataidesektorin tarveanalyysi, Västerbotten Musiikkisektorin tarveanalyysi, Västerbotten... 22

3 MITEN MERENKURKUN ALUEEN KULTTUURIYRITYKSET VOIVAT KASVAA? TARVEANALYYSI SELLING ALUEELLISTA KASVUA KULTTUURIN KAUTTA Selling alueellista kasvua kulttuurin kautta -hankkeen tarkoituksena on kehittää Merenkurkun luovien alojen kulttuuriyrittäjyyden ja luovienalojen toimintaedellytyksiä. Hankkeessa täydennetään alan arvoketjua kehittämällä alaa lähellä olevia liikeideoita. Hanke sisältää myös toimenpiteitä, joilla tähdätään osaamisen kohentamiseen ja näkyvyyden lisäämiseen. Tarveanalyysin tavoitteena on selvittää luovienalojen tarpeita lähinnä liittyen alaa lähellä toimivien yritysten ja välikäsien suhteen. Tulokset antavat myös osviittaa muista toimenpiteistä, joita hankkeessa tulisi toteuttaa. Tarveanalyysissä noudatetaan luovien alojen laajaa määritelmää, koska yhdenmukainen määritelmä puuttuu niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Tavoitteena on ollut sisällyttää tarveanalyysiin laaja edustus alan eri sektoreilta. Tutkimuksen osallistujat on tavoitettu jo olemassa olevien verkostoiden kautta tai henkilökohtaisesti pyydetty osallistumaan tutkimukseen. Tämän lisäksi alan järjestöiltä tilattiin sektorikohtaiset selvitykset analyysin edelleen laajentamiseksi. KULTTUURI- JA LUOVA ALA VARTEENOTETTAVA KASVUTEKIJÄ Luovatalous tuottaa nykyään 4,5% Ruotsin bruttokansantuotteesta, mikä on suurempi kuin auto- ja elintarviketeollisuuden osuus. 1 Suomessa luovantalouden osuus bruttokansantuotteesta oli 3,2 % vuonna Luvun uskotaan kasvaneen, ja Suomen Tilastokeskuksen uuden raportin arvioidaan valmistuvan toukokuun 2012 lopulla. Luvut puhuvat selkeää kieltään. Kulttuuri- ja luovat alat ovat vakavasti otettava elinkeino. Jos lisäksi tutkii EU-komission kilpailuraporttia vuodelta 2010 tai EU:n strategiatyötä vuodelle 2020, ymmärtää kulttuurin ja luovien alojen suuren merkityksen EU:n tulevalle kehitykselle. Luovista aloista on viime vuosina kirjoitettu lukuisia raportteja niin paikallisella, kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Alan kasvupotentiaali käy ilmi eri raporteista, mutta kannattavuuteen ja kulttuurin mittaamattomiin arvoihin liittyvät ongelmat osoittavat myös, että alalla tarvitaan sitä piristäviä panostuksia ja erilaisten arvojen mittausta. Luovien alojen arvoketju erityisesti tarvitsee täydentämistä. Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi v raportin Kulttuurivienti näkyy, uudistaa ja vaikuttaa. Siitä ilmenee, että ammattimaisten välikäsien, esim. agenttien ja managerien, pieni ja kehittymätön määrä vaikeuttaa kulttuurivientiä. Ruotsin kulttuuri- ja elinkeinoministeriön v julkaisema Handlingsplan för kulturella och kreativa näringar (su. Kulttuuri- ja luovien alojen toimintasuunnitelma) nostaa esiin myös elinkeinon meklaritoiminnan. Se sisältyy Välikädet/verkostot/mallit toimenpidealueeseen, jonka Tillväxtverket (su. Talous- ja aluekehitys-virasto) on saanut työstettäväkseen. Välikäsien, välittäjien, myynti- ja markkinointikanavien tarve on havaittu myös alueellisella tasolla. Useissa hankkeissa sekä Suomessa että Ruotsissa pyritään

4 vakiinnuttamaan erilaisia meklaritoimintoja tai toimimaan omilla alueilla välittäjinä. Esimerkkeinä voidaan mainita Västernorrlannin Cynergy ja Agentti Akatemia Seinäjoella. 1 Tieto saatu Lena Adelshon Liljerothilta, Västsvenska handelskammaren klt_2007_01_ _kat_001.html ( ) PAIKALLINEN ANKKUROINTI Puuttuvista toiminnoista käytetään edelleen erilaisia nimityksiä: välikäsistä välittäjiin ja agentteihin, mutta käsitteen sisältö on suurin piirtein sama. Kulttuuri ja luovat alat tarvitsevat ulkopuolista osaamista; osaamista jota kulttuuriyrittäjät eivät halua tai pysty itse hallitsemaan. Tämä tarveanalyysi on laadittu selvittämään Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Västerbottenin luovien alojen tarpeita. Kulttuuriyrittäjiä haastattelemalla ja tutkimalla toimialajärjestöjen raportteja on kerätty tietoa siitä, mitä yksittäiset yritykset ja alan eri sektorit vaativat säilyäkseen ja kasvaakseen. Tavoitteena ei ole selvittää, miten yksittäiset yritykset voivat kehittyä omien tarpeidensa pohjalta, vaan tarkoituksena on selvittää koko alan kehittymistä alan yhteisten tarpeiden pohjalta. Analyysia varten haastateltiin yhteensä 40 kulttuuriyrittäjää ja neljä yrittäjyyden asiantuntijaa ja kuudelta sektorilta tilattiin lausunnot. Useimmat haastattelut toteutettiin kasvokkain, mutta muutamat yrittäjät vastasivat kirjallisesti kyselylomakkeeseen. Haastattelujen lähtökohtana oli selvittää yritysten toiminnan pohjalta, millaista osaamista niissä kaivataan ja miten nämä tarpeet voisi tyydyttää; mitä palveluja yrittäjän on ostettava ulkopuolelta ja millaisia uusia yrityksiä mielellään tarvittaisiin. Sektoreiden lausunnot tarjoavat yleiskuvaa eri sektorien kehitystarpeista. Yrittäjäjärjestöille on tarjottu mahdollisuus esittää, miten ne suhtautuvat kulttuuri ja luoviin aloihin sekä Selling-hankkeen suunnittelemaan kehitystyöhön. Tarveanalyysi on tarkoitettu käytettäväksi sellaisten alaa lähellä toimivien yritysten kehittämisessä, jotka eri tavoin edistävät jo olemassa olevia kulttuuriyrityksiä, sekä hankkeen muiden toimenpiteiden suunnittelussa. YRITYKSET JA JÄRJESTÖT LUKUINA Haastateltujen yrittäjien alakohtainen jakauma Valokuvaus... 5 Muotoilu... 8 Muoti... 2 Kuvataide... 8 Musiikki... 6 Kirjallisuus... 4 Media... 2 Muut... 5 Yrittäjien jakauma sukupuolen mukaan Naisia Miehiä Yritysten jakauma yritysmuodon mukaan (yht. 17 yritystä) Osakeyhtiö... 3 Yksittäinen elinkeinonharjoittaja / toiminimi Sektorikohtaiset lausunnot Media, Mediacity, Vaasa Muotoilu, Juthbacka kulttuurikeskus/ Kreator Ab, Uusikaarlepyy Musiikki, Pohjanmaan taidetoimikunta, Seinäjoki Käsi- ja taideteollisuus, Etelä-Pohjanmaa Kuvataide, Konst i Västerbotten, Uumaja Musiikki, Lucky Star Music, Uumaja Muut järjestöt Österbottens Företagarförening, Vaasa Uusyrityskeskus, Seinäjoki Företagarna Västerbotten, Uumaja Almi, Uumaja Yhteenvetona voidaan todeta, että haastatteluihin osallistui huomattavasti enemmän naisia kuin miehiä ja että yksittäinen elinkeinonharjoittaja/ toiminimi oli hallitsevin yritysmuoto. Se ei yllätä. The Entrepreneurial Dimension of the Cultural and Creative Industries (2010) tutkimus, jonka Euroopan komissio tilasi Utrecht School of the Artsilta, toteaa, että 80 % eurooppalaisista luovan talouden yrityksistä on pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja mikroyrityksiä. Niistä 60 % on mikroyrityksiä, joissa on 1 3 työntekijää. Suuria yrityksiä on 1 %. ALUEILLE YHTEISET TOIMENPIDEVAATIMUKSET Tämän hankkeen kolmella maantieteellisellä alueella on ryhdytty erilaisiin toimenpiteisiin luovien alojen kehittämiseksi. Lisäksi koetaan, että tietyillä sektoreilla tarvitaan enemmän tukea kuin toisilla, ja se vaihtelee alueesta toiseen. Tästä huolimatta alueiden luovilla aloilla on selkeitä samankaltaisuuksia. Sektorista ja maantieteellisestä alueesta riippumatta lähestulkoon kaikki haastatellut yritykset haluaisivat tai niiden pitäisi kehittää markkinointia. Markkinoinnilla tarkoitetaan kaikkea toimintaa, jolla hankitaan uusia asiakkaita ja säilytetään vanhat asiakkaat; esim. lehtimainontaa, tv-mainontaa, verkkosivuja ja markkinointistrategioita. Mutta koska kulttuuri- ja luovat alat usein ovat ideoita tuottavia yrityksiä, tarvitaan muutakin kuin tietyn tuotteen tai palvelun markkinointia. Ei voi nojautua vain yhteen kuvaan tai tuotekuvaukseen, kun tuote on yleensä asiakkaasta riippuvan prosessin tulos. Samalla monien luovien alojen yritysten markkinointi perustuu yrittäjän persoonaan liittyvään tavaramerkkiin. Niissä tapauksissa, joissa tuote tai palvelu on jo valmiina myyntiin, rahanpuute laittaa kapuloita rattaisiin. Markkinointitoimistot hinnoittelevat usein palvelunsa aika kalliiksi ja lisäksi niiltä puuttuu se sitoutuminen ja into, jota kulttuuriyrittäjät usein tuntuvat kaipaavan. Kulttuuriyrittäjät kaipaavat usein apua myyntiin. Yrittäjä joko pitää itseään huonona myyjänä, mikä ei ole mitenkään epätavallinen vaiva kulttuuri- ja luovilla aloilla, tai hän ei tiedä, kuka asiakas on ja miten asiakkaan tavoittaa. Lisäksi ajanpuute on, kuten niin monilla yrittäjillä, merkittävä tekijä, kun välikäsien puute pakottaa kulttuuriyrittäjän hoitamaan koko prosessin itse. Lisäksi useat yritykset toivovat voivansa harjoittaa yhteistyötä sellaisten henkilöiden kanssa, jotka hallitsevat johtamista, hallintoa ja myyntiä. Kulttuuriyrittäjät haluavat kuitenkin varmistua, että kyseinen henkilö on sitoutunut alaan ja ymmärtää kulttuuritoimintaa.

5 Viimeisenä alueille yhteisenä piirteenä voidaan mainita halu kansainvälistymiseen. Halu kansainväliseen toimintaan on suuri, mutta osaaminen ja sitä kautta halu riskinottoon pieni, ellei peräti olematon. Merenkurkun molemmin puolin toivotaan yhteistyötä rajan yli. Selling-hankkeen kautta halutaan ensi sijassa hankkia kontakteja. Yrittäjäjärjestöjen ja vastaavien kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta voidaan päätellä, että luovien alojen ja perinteisten alojen kosketuspinta on vähäinen. Siihen voi olla syynä tietämättömyys, erilainen arvoperusta, puutteellinen kommunikaatio jossa puhutaan niin sanotusti eri kieltä jne. On myös nähty, että kulttuuri- ja luovien alojen yrittäjät harvoin samaistuvat perinteisiin elinkeinoelämän piireihin tai lähestyvät niitä. Siitä huolimatta yrittäjäyhdistysten puolelta on kiinnostusta ja halua sitoutua Selling-hankkeen edistämään kehitykseen. ALUEELLISET EROT POHJANMAA Pohjanmaalla haastatteluihin osallistui 11 yrittäjää ja kaksi musiikki- ja mediasektorin edustajaa. Heistä neljä oli valokuvaajaa, yksi kuvataiteilija, yksi teollinen muotoilija, yksi sisustussuunnittelija ja neljä muotoilijaa. Heistä kahdella valokuvaajalla on yhteinen osakeyhtiö, neljä eri alojen yrittäjää tekee yhteistyössä lifestyle-lehteä ja viisi muotoilun ja valokuvauksen yrittäjää muodostaa osuuskunnan. Haastattelujen lisäksi on laadittu sektorikohtaiset raportit yhteistyössä Mediacityn eli vaasalaisen digitaalisen median tutkimus- ja kehityskeskuksen sekä Juthbacka kulttuurikeskuksen uusikaarlepyyläisen elinkeinoyhtiön Kreator Ab:n kanssa. Pohjanmaalla haastatelluille yrittäjille oli tunnusomaista, että he kaikki ovat yrityksen osaomistajia tai toimivat muilla tavoin yhteistyössä toisten yrittäjien kanssa. Toimiminen yhdessä muiden kanssa on koettu myönteisenä mutta joskus myös pirstaleisena eri ihmisten eri tahoille suuntautuvien tehtävien vuoksi. Pohjanmaalla on viime vuosina syntynyt joukko yritysten yhteistyökuvioita, kuten nyt haastatellut yrittäjät kertoivat. Eri alueille yhteisten tarpeiden lisäksi haastatellut yrittäjät toivoivat saavansa apua yrittäjyyteen liittyvissä asioissa, jolloin he itse voisivat keskittyä luomiseen. Lisäksi Luovien alojen yrittäjät kaipasivat työvälineiden, esim. studion ja rekvisiitan vuokrausmahdollisuuksia. Omien hankkiminen on kallista ja tarpeetonta, koska niitä ei tarvita jatkuvasti. Myös assistenttipalveluille oli tarvetta. MUSIIKKI Musiikkialalla on selkeästi puutetta elävän musiikin esityspaikoista. Alueen muusikkojen markkinointi on myös priorisointialue. Agentteja ei useinkaan käytetä, koska heidän korvauksensa vie suuren osuuden esiintymispalkkiosta. MEDIA Ote mediasektorin alakohtaisesta raportista: Alan uutta toimintaympäristöä kutsutaan yleisesti nimellä content 360, ja se kattaa niin perinteiset kuin uudetkin mediat. Se rakentuu eri alustojen välillä liikkuvalle sisällölle ja aktiiviselle käyttäjälle, joka usein itse ottaa keskeisen roolin siinä, miten hän haluaa kuluttaa ja tuottaa sisältöä tarjolla olevien eri medioiden kautta Yhteenvetona; koska yllämainittu ideoiden kehittely tapahtuu Suomessa suurelta osin pienissä yksiköissä rajallisin resurssein, onnistumisen kannalta on äärimmäisen tärkeää, että onnistumme luomaan tilaa kehittämiselle ja uusia kontakteja innovatiivisten toimijoiden välille luomalla kehitysedellytyksiä turvaavia mekanismeja, best practices -menettelyjä ja policysuosituksia. MUOTOILU Suurin osa alan yrityksistä on yhden henkilön yrityksiä. Myynti ja sen eri piirteet ovat usein kompastuskivenä. Internet-kauppa on helpottanut monien työtä, mutta kalliit maksutavat ja aikaa vievä markkinointi puolestaan vaikeuttavat sitä. Lisäksi tuotanto on aluksi usein pienimuotoista, ja ilman rahoitusta on vaikea kasvaa. Mahdollisuudet suurten toimeksiantojen vastaanottamiseen ovat lähestulkoon olemattomat. Tiettyjä toimeksiantoja varten voitaisiin mahdollisesti muodostaa tilapäisiä verkostoja. Muotoilupalveluja tarjoavien yritysten on usein vaikea saada asiakas vakuuttuneeksi palvelun hyödyllisyydestä. Koska lopputuote on usein ennakoimaton, myytävä palvelu jää abstraktiksi ja ostajan mielestä kalliiksi. Kilpailun yhä kiristyessä markkinoilla myös muotoilun paketointi ja markkinointi tulevat yhä tärkeämmäksi, paikallisesti ja globaalisti. ETELÄ-POHJANMAA Etelä-Pohjanmaalla haastateltiin kahdeksaa yritystä, yhtä kulttuuriyhdistystä ja yhtä uusyrittäjyyskeskusta. Yritykset toimivat muotoilun, median, kuvataiteen, markkinoinnin sekä palveludesignin aloilla. Lisäksi kahdelta sektorilta saatiin raportit, yksi musiikista ja toinen käsi- ja taideteollisuudesta. Etelä-Pohjanmaalle oli tunnusomaista, että useat yritykset toivoivat Sellingin kautta voivansa osallistua messuille, joissa eri maantieteellisten alueiden osallistujat jakavat messuosaston. Sama koskee kontaktiverkon luomista Merenkurkun yli. Tuotekehitys oli muotoilualalla kaikkein kysytyintä. MUSIIKKI Etelä-Pohjanmaalla on toimittu aktiivisesti musiikin edistämiseksi vuodesta Rytmimusiikkiverkosto tukee musiikkialan ammattimaistumista. Alan ongelmana on, että useimmat muusikot toimivat freelance-pohjalta eikä heillä useinkaan ole toimeksiantoja vuoden ympäri. Lyhyiden toimeksiantojen vuoksi muusikkojen on hankittava elantonsa muissa töissä. Lisäksi toimeksiantojen sisältö ja palkkiot vaihtelevat. Varsinkin klassinen musiikki ja kansanmusiikki kärsivät musiikkiesityksiä välittävän ohjelmatoimiston tai vastaavan puutteesta. Yhteistyö matkailualan kanssa voisi olla yksi tapa tavoittaa uusia markkinoita. KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUS Käsi- ja taideteollisuudelle on tunnusomasita, että tuloksena on usein ainutkertainen tuote tai pieni tuotesarja. Käsityömäisen tuotannon vuoksi prosessi tuotekehityksestä valmiiksi tuot-

6 teeksi on pitkä. Käsityöläisten keski-ikä nousee ja koulutus vähenee, minkä vuoksi nuorempi käsityöläispolvi supistuu ja heidän taitonsa heikkenee. Etelä-Pohjanmaan käsi- ja taideteollisuusyrityksissä kaivataan koulutusta, laajempia verkostoja, markkinointia ja apua tuotekehitykseen. Sisäänostajien mielestä käsityöläisiltä puuttuu tietoa liike-elämäsuhteista ja heidän pitäisi parantaa markkinointimateriaaliensa ja paketointinsa laatua. VÄSTERBOTTEN Västerbottenissa tarveanalyysi käsittelee lähinnä kuvataidetta, kirjallisuutta, musiikkia ja muotoilua. Analyysia varten toteutettiin yhteensä 19 haastattelua. Muutaman sektorin kehitystyö on jo vakiintunutta ja toimii hyvin. Ne ovat tietenkin tärkeitä yhteistyökumppaneita tälle hankkeelle. Esimerkkinä voidaan mainita Film i Västerbottenin perinpohjainen työ elokuva-alalla ja läänissä toimivien Umeå Creative ja The Lodge -toimialajärjestöjen työ mediaalalla. Myös muut hankkeet, esim. Dino Lab, ovat suuntautuneet nimenomaan audiovisuaaliselle alalle. KUVATAIDE Kuusi kuvataiteilijaa osallistui pitkään haastatteluun (ja lisäksi kuusi esitti mielipiteitä ja näkökantoja eri kokouksissa). Västerbottenin taiteilijat -yhdistykseltä saatiin policy-asiakirja, joka kuvaa alan tarpeita ja tulevaisuuden visioita. On selvää, että alueella on merkittävä asema taidemaailmassa, niin kansallisesti kuin myös kansainvälisesti. Bildmuseet ja Skulpturparken Uumajassa sekä Museum Anna Nordlander Skellefteåssa edistävät osaltaan taidenäyttämön elävyyttä. Mutta näiden laitosten läheisyys ei ole pelkästään myönteistä. Suuret taidemuseot esittelevät usein kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettujen taiteilijoiden teoksia ja avaavat harvoin ovensa paikallisille taiteilijoille. Paikalliset taiteilijat joutuvat ensin hakeutumaan muualle hankkimaan nimeä ennen kuin saavat tunnustusta paikallisesti. Kunnallisen taidehallin puuttuminen ei ole tässä avuksi. Joukko paikallisia taidegallerioita esittelee myös paikallista taidetta, mutta paikallisten taiteilijoiden tarkoituksena on saada enemmän vaikutusvaltaa paikallisella taidenäyttämöllä. Sen lisäksi taiteilijat toivovat toimeksiantojen, sekä näyttelyiden että suunnittelutehtävien, välitystä. Lisäksi he toivovat saavansa tukea toiminnan laajentamiseen kansalliseksi ja kansainväliseksi sekä enemmän neuvontapalveluja. Yksittäisillä taiteilijoilla on yleensä tarvetta markkinointi- ja myyntiavulle. MUSIIKKI Uumajan musiikkinäyttämö on pitkään ollut vahva ja sekä kansallisesti että kansainvälisesti tunnustettu. Elannosta taistelee useiden muusikkojen joukko, mutta monet myös onnistuvat. Elävän musiikin näyttämöistä on kova pula, samoin järjestäjistä. Alakohtainen, yhteenkokoava järjestö puuttuu kokonaan. Vähemmän tunnettujen muusikoiden varausyhtiö puuttuu myös. Jotta musiikilla voisi elää, asiakkaita on löydyttävä myös muilta paikkakunnilta. Siihen Uumaja sijaitsee maantieteellisesti liian kaukana. Koska soittohaluisia muusikkoja on paljon, palkkiot ovat alhaisia. Jos pyytää parempaa palkkiota, vastauksena on usein, että tarjolla on muita, jotka suostuvat soittamaan tarjotulla summalla. Silloin joko menettää työtilaisuuden tai joutuu hyväksymään tarjotun palkkion. KIRJALLISUUS Västerbottenissa on monia kirjailijoita. Useimmat eivät elä kirjoittamisella vaan käyvät muissa töissä. Neljä kirjailijaa vastasi kyselylomakkeeseen seuraavin tuloksin: Kaikkien pitäisi pystyä kasvattamaan liiketuottoaan, jotta voisivat vapauttaa aikaa kirjoittamiselle. Myynnin lisäämiseen tarvitaan parempaa markkinointia ja laajempia verkostoja. Markkinoiden laajentamiseen ulkomaille on suurta kiinnostusta, mutta tieto siitä, miten se tehdään, on lähes olematonta. MUOTOILU Haastatteluihin osallistui viisi eri aloilla toimivaa muotoilijaa korujen valmistuksesta ja muodista huonekalu- ja tekstiilimuotoiluun. Näillä yrityksillä on omat yksilölliset kehitystarpeensa, mutta myös yhteisiä tarpeita, jotka koskevat tuotteita valmistavien luovien yritysten ryhmää. Muotoilijat kaipaavat usein kontakteja valmistajiin, jälleenmyyjiin sekä näytteilleasettajiin. Osallistuminen messuille ja kansainvälistyminen ovat myös tärkeitä. Muutamat haastatelluista olivat jo alkaneet hakeutua ulkomaille mutta sanovat, että se olisi ollut paljon helpompaa, jos he olisivat saaneet apua kontaktien hakemisessa ja kuulleet toisten kokemuksista. JOHTOPÄÄTÖKSET Tarveanalyysin tarkoituksena on, kuten yllä on mainittu, selvittää, mitä tarpeita kulttuuri- ja luovien alojen eri sektoreilla on. Joillain sektoreilla on täysin ainutkertaisia tarpeita, kun taas toiset sektorit kulkevat käsi kädessä toistensa kanssa. Markkinointi on sektorista riippumatta kiistatta kaikkein kysytyin palvelu. Ongelmana ei ole markkinointifirmojen löytäminen vaan kustannukset, henkilökohtaisen sitoutumisen puute ja myös epätietoisuus kulttuuri- ja luovien alojen erityisehdoista. Lisäksi kysyntää on välitystoiminnasta, joka tarjoaa toimeksiantojen välitystä, vuokraa henkilöstöä erilaisiin hallintotehtäviin ja vuokraa myös työvälineitä. Siinä on kyse oikean henkilön löytämisestä sellaisen jonka kanssa asiat sujuvat ja joka on valmis panostamaan alaan. Edelleen kysytään Merenkurkun ylittäviä verkostoja ja kontakteja. Sektorista riippumatta yrittäjät näkevät mahdollisuuksia yhteistyöhön ja markkinoiden laajentamiseen. Jotta markkinoita voisi laajentaa ulkomaille, myös kauemmas kuin Merenkurkun yli, yrittäjät haluavat oppia kansainvälisestä kaupasta, laeista, säännöistä ja kontakteista jne. SUDENKUOPAT JA VAIKEUDET Tarpeiden tunnistaminen ei ole hankkeen vaikein tehtävä. Haasteena on niiden tyydyttäminen. Ei ole mahdotonta kehittää liikeideoita, jotka voivat auttaa kulttuuri- ja luovan alan yrityksiä niiden toiminnassa. Sitä vastoin haas-

7 teeksi nousee sellaisten henkilöiden löytäminen, jotka haluavat hoitaa tällaisia yrityksiä ottaen huomioon, että kulttuuri- ja luova ala edelleen kamppailee kasvunsa puolesta. Lisäksi näiden henkilöiden pitää ymmärtää kulttuuriyritysten yleisintä käyttövoimaa; nimittäin luomisen iloa ja halua elää oman lahjakkuutensa varassa. Luovan alan yrittäjä perustaa harvoin yrityksen pelkästään rahan vuoksi. Kulttuuri- ja luovat alat ovat kuitenkin osoittaneet kasvupotentiaalia, ja sillä voidaan houkutella muiden alojen yrittäjiä. Yhdessä näiden yrittäjien kanssa on mahdollista luoda alalle tervettä kasvua. Vaikka raha ei ole tärkein yrittäjää ohjaava tekijä, se ei kuitenkaan estä yritystä olemasta kannattava. Mutta ylöspäin suuntautuvan spiraalin on alettava jostain, yrityksen on päästävä alkuun. Sellingin kehitettäväkseen aikomien liikeideoiden tiimoilta on esitetty kysymyksiä. Useat asiantuntijat ovat esittäneet huolensa prosessin pysähtymisestä liikeideoiden kehittämisen jälkeen; he pelkäävät, ettei yrityksiä tosiasiassa synny. Syinä siihen voi olla yrityksen perustamiseen halukkaiden yrittäjien puute, heille tarjottu riittämätön tuki tai tärkeimpänä ettei toimintaa ole mahdollisuus toteuttaa ensin kokeiluna. Tarveanalyysin laatimisprosessin aikana on sen vuoksi herätelty ajatuksia toimenpiteistä, joilla kiinnostuneita yrittäjiä ja hankkeessa kehitettyjä liikeideoita saatettaisiin yhteen. Lisäksi on kyseenalaistettu ajatus useista samankaltaisista, samoilla alueilla toimivista yrityksistä. On epävarmaa, onko sille riittävää pohjaa. Vaikka tiedämme, että kulttuuri- ja luovalta alalta puuttuu tiettyjä palveluja, se ei tarkoita, että kaikki olisivat halukkaita maksamaan niistä. KULTTUURI- JA LUOVA ALA TULEVAISUUDESSA Yrittäjyydessä on keskeistä nähdä tarpeet, markkinapotentiaali ja mahdollisuudet ennen kuin joku muu tekee sen. Usein on kyse näppituntumasta, joskus hyvästä onnesta. Mitä muutoksia, mahdollisuuksia ja tarpeita voimme havaita yhteiskunnassamme ja kulttuurielämässämme jo nyt? Miten asiat kehittyvät tulevaisuudessa? Jotta alan alueellinen kehittäminen onnistuisi, meidän on ymmärrettä muualla yhteiskunnassa, maailmassa ja kulttuurielämässä tapahtuvaa kehitystä. Tähän alle on koottu erilaisia tulevaisuus-skenaarioita. KULTTUURIRUOTSI 2040 JA KULTTUURISUOMI 2035 Vuonna 2004 ilmestyneessä Massive Change -kirjassaan Bruce Mau kuvaa muutoksia, joita hän katsoo tapahtuvan yhteiskunnassamme tulevaisuudessa. Riippumatta niiden toteutumisasteesta nämä muutokset antavat ajattelemisen aihetta niin kulttuurialan kuin muidenkin alojen kehitykselle. aasuminen Rakennamme asuntoja kaupunkeihin koko maailman väestölle. aliikenne Mahdollistamme kestävän kehityksen mukaisen liikkuvuuden. aenergia Energia tulee koko maailman saataville. atiedonvälitys Rakennamme globaalin tietoisuuden. akuvat Tuomme näkyväksi sen, mikä tähän saakka on ollut näkymätöntä. amarkkinat Sovitamme tarjonnan ja kysynnän yhteen. ateollisuus Poistamme raakaaineiden tarpeen ja lopetamme kaiken tuhlauksen. aelämä ja geenit Designaamme evoluution. ahyvinvointi ja politiikka Kitkemme köyhyyden maailmasta. Tobias Nielsén ja Sven Nilsson julkaisivat v teoksen Framtiden är nu kultursverige 2040 (su. Tulevaisuus on nyt kulttuuriruotsi 2040). He pyysivät 30 henkilöä tutkijaa, toimittajaa ja riippumatonta asiantuntijaa kirjoittamaan teokseensa artikkelin nykyhetkestä ja tulevaisuudennäkymistä. Kirjailija ja toimittaja Anders Rydell kirjoitti tulevaisuuden kulttuurimarkkinoista ja kumosi väitteet, että supertähtien aika olisi ohi. Hänen mielestään meillä on 15 viime vuoden aikana ollut kolme erilaista kulttuuripiiriä eli mastodonttikulttuuri, keskiluokan kulttuuri ja amatöörikulttuuri, ja niistä kuolee keskiluokan kulttuuri, ei mastodonttikulttuuri. Globaali mastodonttikulttuuri on panostanut kanavien monipuolisuuteen ja sen vuoksi omistaa tai hallitsee esitys- ja jakelupinnat. Samalla Rydell kuitenkin katsoo, että paikallisuus saa yhä suuremman merkityksen. Fyysinen läsnäolo paikalla saa yhä enemmän painoa. Rydellin mielestä paikallista valmistusta, esim. ruoan mutta myös kulttuurin, tarvitaan taloudellisista ja ympäristösyistä. Toisin sanoen kulttuuri ja informaatio muuttuvat yhä globaaleimmiksi, kun taas kohtaamiset ja elämykset ovat paikallisia. Amatöörikulttuurin tulva hukuttaa keskiluokan kulttuurin ja mastodonttikulttuurin talousmuskelit polkevat keskiluokan kulttuurin maahan. Suomessa on hiljattain julkaistu laaja kulttuuriselonteko, joka käsittelee kulttuurin tulevaisuutta aina vuoteen 2035 saakka. Selonteon mukaan Suomen panostus luovuuteen, taiteen ja kulttuurin osaamiseen pitkällä tähtäyksellä on osoittautunut menestyksekkääksi v Suomen kulttuuriselonteon :n toimikunnan puheenjohtaja Leif Jakobsson kirjoittaa, että haasteena on kyetä käsittelemään luovan vapauden ja kulttuurin sosiaalisten ja taloudellisten sovellusten jännitekenttää. Selonteko tavoittelee tulevaisuutta, jossa taiteellinen luovuus kuuluu kansalaistaitoon samalla, kun se on ammatillisen toiminnan edellytys luovilla aloilla. Sen vuoksi taideaineisiin on panostettava peruskoulusta korkeakoulutukseen samoin kuin taide- ja kulttuurialojen ammattilaisuutta on uudistettava ja siihen on panostettava. Selonteko tavoittelee myös joustavampia rahoitusjärjestelmiä, jotka pystyvät toimimaan joustavasti ja tunnistamaan uusia, dynaamisia kehitysalueita. Jakobsson varoittaa myös luovaan alaan kohdistuvista suurista ja ajoittain ylimitoitetuista odotuksista Suomessa. Toimintaa pakotetaan perinteisten kasvuyritysten yleisiin malleihin ja odotuksiin, josta voi aiheutua kielteisiä seurauksia. Kulttuurin pienimuotoiset verkostot, joissa työ tapahtuu usein kollektiivisissa informaatioverkostoissa, luovat uudentyyppistä innovaatiota,

8 tuotantoa, jakelua ja kulutusta. Kysymys kuuluu, miten perinteisten jäykkien toimintojen hallintokulttuurit pystyvät kohtaamaan verkostotalouden uudet ja avoimet työmuodot. YKSITTÄISTEN SEKTOREIDEN NÄKYMÄT MUSIIKKI Owe Ronström tiivistää 1900-luvun musiikin historian seuraavasti: Valtavan paljon enemmän valtavan monelle enemmän. Enemmän kaikentyylistä, eri genren musiikkia, enemmän medioita jotka levittävät musiikkia, enemmän muusikkoja. Ronström uskoo suuntauksen jatkuvan, mutta ei yhtä räjähdysmäisesti. Samaan aikaan musiikkiteollisuus joutuu kohtaamaan tekijänoikeuksiin liittyviä mittavia kiistoja. Yhdellä puolella ovat kansalliset tekijänoikeusjärjestöt ja isot monikansalliset mediayhtiöt. Toisella puolella on tiedostonjakajien sukupolvi, jonka visiona on globaali creative common. Siinä välissä ovat musiikintekijät, jotka tarvitsevat luovuudelleen vapaata toimintatilaa sekä korvauksen työnsä tuloksista. Ronström korostaa myös, että musiikkia on nykyään helpompi luoda ja tuoda ihmisten saataville. Tuotannon ja kulutuksen ehdot eivät koskaan ole olleet paremmat. Ongelmana on jakelu laajassa merkityksessä. Kun YouTuben, Myspacen ja Facebookin kaltaiset kanavat mahdollistavat yhä mittavamman aineiston näkyvyyden, artistit joutuvat huutamaan yhä kovemmin ja käyttämään yhä voimakkaampia ilmaisuvälineitä. ELOKUVA Hynek Pallas on Svenska Dagbladet -sanomalehden elokuvakriitikko sekä elokuvataiteen tohtorikoulutettava, ja hän kirjoittaa elokuvan tulevaisuudesta. Hän kuvaa huomispäivän lahjakkuuksia, joilla on HD-kamera taskussaan jo nuorella iällä. He aloittavat filmillä, ei kynällä. Ja heitä tulee yhä enemmän. Pallaksen mielesta elokuvateattereista tulee suurten hittielokuvien areena. Merkittävin kehitys tapahtuu yhä lyhyemmässä formaatissa ja pienemmillä näyttöruuduilla. Hänen mukaansa lyhytfilmin asema nousee lähivuosina. Lisäksi hän uskoo, että fiktion ja dokumentäärin sekoituksia nähdään yhä enemmän. KIRJALLISUUS Tutkija ja kirjallisuustieteen opettaja Ann Steiner katsoo, että kirjalla on haasteita, mutta se ei ole uhattuna. Vaikka tietyntyyppiset kirjat, esim. hakuteokset ja matkaoppaat, kuihtuvat pois, kirjojen julkaisutoiminta kasvaa siinä määrin, että nykyään puhutaan voimakkaasta ylijulkaisemisesta. Kustantamorakenteissa näkyy siirtymä pienistä kustantamoista suuriin ylikansallisiin mediakonserneihin. Koska suurilla kustantamoilla on taipumus kiinnostua vain todella kannattavasta kustannustoiminnasta, ne jättävät tilaa pienemmille toimijoille, jotka panostavat viime vuosina yhä laajemmiksi kasvaneihin sivumarkkinoihin. Steiner toteaa, että kehitys kulkee suurilla kustantamoilla kohti keskittymistä ja pienillä yhä kasvavaan monimuotoisuuteen. Lisäksi omakustanne-julkaiseminen kasvaa nopeasti. Steiner mainitsee myös Chris Andersonin teorian pitkästä hännästä, the long tail, jossa verkkokauppa mahdollistaa muutaman yksittäisen kappaleen myynnin suuresta valikoimasta tuotteita. Tämäntyyppinen myynti voi jopa kasvattaa voittoja, koska populääriteosten hintapaine on usein kovempi. Myös kirjoitusprosessi on muuttunut, esimerkiksi fan fictionin kautta, jossa lukijat kutsutaan mukaan teoksen kirjoittajiksi. Print-on-demand on myös muuttanut julkaisutoiminnan ja jälleenmyynnin edellytyksiä. Lisäksi Steiner uskoo, että e-kirja saavuttaa laajat markkinat, koska elektroniset lukulaitteet ovat kehittyneet ja niiden käyttöliittymä, nopeus ja ulkoasu ovat parantuneet. KUVATAIDE Taiteentuntija ja -kriitikko Bo Nilsson kirjoittaa kuvataiteen tulevaisuudesta. Hänestä funktionaalista yhteiskuntahyötyä korostava 1990-luvun taidenäkemys on yhtäältä lisännyt yhteiskunnan kiinnostusta taidetta kohtaan mutta toisaalta samalla vienyt taiteelta sen luovuutta ja kyseenalaistavaa roolia. Taiteeseen liitetään kaikenlaisia sen ulkopuolisia käsityksiä markkinajärjestelmästä työympäristön piirteisiin, jotta taiteesta saataisiin parempi hyöty yhteiskunnan palveluksessa, Nilsson kirjoittaa. Hän ennustaa, että Tukholmassa on v kaksi kertaa nykyistä enemmän taidelaitoksia, vaikka kaikki eivät omistaudukaan pelkästään taiteelliseen toimintaan. Taiteen, muotoilun, arkkitehtuurin ja taidekäsityön rajat hämärtyvät taiteilijoiden kiinnostuessa eri taidemuotojen rajapinnoista. Laajempi kulttuurielämä asettaa samalla uusia vaatimuksia laitosten rahoitukselle ja kehittämiselle nykytilanteessa laitoksissa sovelletaan sekataloutta, jossa on osin valtion rahoitusta yhdistettynä kaupoista, ravintoloista ja kokoustoiminnasta saatuihin kaupallisiin tuloihin. Ruotsissa asiakaspohja kasvaa jatkuvasti uusien ryhmien kiinnostuessa taiteesta. Näiden ryhmien asenne taiteeseen on usein rennompi; heille taide on lähinnä osa feelgood-kulttuuria. Taiteesta tulee eräänlaista terveysravintoa, joka tuottaa hyvinvointia. Lopuksi Nilsson nostaa esiin, kuinka joukkotiedotusvälineet ovat menettäneet taide-elämän tiedonlevityksen tehtävän ja taiteilijat ovat itse luoneet sosiaaliseen mediaan omat kanavansa, joita he pystyvät itse valvomaan ja joiden kautta he voivat antautua vuoropuheluun kohderyhmänsä kanssa. Medioiden tulee sen sijaan panostaa taidekritiikkiin, jossa lehdistö riippumattomana toimijana tutkii ja paljastaa taidelaitosten toimintaa. TEATTERI Filosofian tohtori, kirjailija ja dramaturgi Per Arne Tjäder kirjoittaa teatterin tulevaisuudesta. Hänestä ainut varma muutos, jonka voimme ennustaa, on että teattereihin tulee enemmän naisjohtajia, -ohjaajia, -dramaturgeja, valosuunnittelijoita ym. Tämän muutoksen lisäksi Tjäder mainitsee myös kehityssuunnan kohti suurelle yleisölle suunnattua, spektaakkelipotentiaalia omaavaa teatteria sekä kohti avoimempaa rajatylittävää kokeellista teatteria, kärkenä vapaat ryhmät. Tämä polarisointi ei kuitenkaan sulje pois vuorovaikutusta ja keskinäistä vaihtoa. Vanhat vastakkainasettelut ovat erotuksena aiempaan käyneet turhiksi, ohjaajat ja näyttelijät liikkuvat ääripäästä toiseen.

KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta

KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta Maria Österåker 2009 Juthasvägen 34 A 3 FI - 66900 Nykarleby info@juthbacka.fi www.juthbacka.fi Kulttuuriyrittäjyys teoriassa ja käytännössä

Lisätiedot

Vapa Media -julkaisu

Vapa Media -julkaisu MISTÄ ON KYSE? Hiljainen signaali -trendiraportti käsittelee digitaalista murrosta ja sen moninaisia seurauksia yritysten, kuluttajien ja median arkeen. Kolme kertaa vuodessa ilmestyvä trendiraportti koostuu

Lisätiedot

TEM raportteja 25/2014

TEM raportteja 25/2014 TEM raportteja 25/2014 Kuva median murroksesta - Mitä käy kasvulle ja työpaikoille? Timo Argillander - Virpi Martikainen - Jari Muikku Elinkeino- ja innovaatio-osasto 20.10.2014 Käyntiosoite Aleksanterinkatu

Lisätiedot

MENESTYKSEN JONGLÖÖRIT luovien alojen täydennyskoulutus ja sen arvo esiselvitys

MENESTYKSEN JONGLÖÖRIT luovien alojen täydennyskoulutus ja sen arvo esiselvitys MENESTYKSEN JONGLÖÖRIT luovien alojen täydennyskoulutus ja sen arvo esiselvitys Anna Kanerva Kai Lehikoinen IADE:n julkaisusarja 1/2007 tekijät ja IADE 2007 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 4 2. Luovien

Lisätiedot

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Helsinki 2011 Sivu 1 / 60 Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Anders Innovations Oy www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Oppaan tekijä on Anders Innovations Oy Oppaan tilaaja on Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE Oppaan valmistumista ovat

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Starttiraha yksinyrittäjän arjessa toiminnan ja toimeentulon tukena 1 "Starttiraha oli ehdottoman tärkeä meille, et muodosti aika

Lisätiedot

Digitaalisen jakelun ekosysteemit

Digitaalisen jakelun ekosysteemit 1 Digitaalisen jakelun ekosysteemit Digital Media Finland 26.11.2012 Timo Argillander, Seppo Kalli, Virpi Martikainen, Jari Muikku, Timoteus Tuovinen 2 Digitaalisia sisältöjä ja palveluita kv-markkinoille

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA B 8 Hannu Nyqvist, Marko Iljin & Mikko Pärnänen PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 8 Pk-yritysten haasteet

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen Selvitysmiehen raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 29/2010 vesa puttonen Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä

Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriö Undervisningsministeriet Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriön julkaisuja 2009:30 Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriön

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia?

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Olli Luukkainen Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Koulutus tasa-arvon turvaajana Yhteiskunta on hyvä, jos ihmiset voivat elää siinä hyvää elämää ja olla onnellisia. Hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 4/2013 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013

BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013 BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013 SELVITYSTYÖN TAVOITE JA TOTEUTUS SELVITYSTYÖN TAUSTA JA TOTEUTUS Tavoitteet määrittää bioalan yrittäjien profiileja ja yritysten tarpeita

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

Sosiaalisen yrityksen perustamisopas

Sosiaalisen yrityksen perustamisopas Sosiaalisen yrityksen perustamisopas www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Sisältö Alkusanat 3 Miksi tämä opas? 4 Kannusteita ja hidasteita 6 Hyötyjä ja haasteita 7 Sosiaalinen yritys, ei aivan

Lisätiedot

SUORA YHTEYS. Näin sosiaalinen media muuttaa yritykset. Antti Isokangas Petteri Kankkunen

SUORA YHTEYS. Näin sosiaalinen media muuttaa yritykset. Antti Isokangas Petteri Kankkunen SUORA YHTEYS Näin sosiaalinen media muuttaa yritykset Antti Isokangas Petteri Kankkunen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa

Lisätiedot

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Rajatonta rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Toimittaneet Heli Paavola ja Marjo Uusikylä Kaikkea saa tehdä. Kaikkea pitää tehdä. Kaikkia ovia täytyy tempoa, kaikkia kuita kurkotella.

Lisätiedot