JA SÄILYTÄ KÄYTTÖOHJEET HIILITERÄKSISET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JA SÄILYTÄ KÄYTTÖOHJEET HIILITERÄKSISET"

Transkriptio

1 KÄYTTÖOHJEET OSALUETTELO KÄYTTÖOHJEET Tämä käyttöohjekirja sisältää tärkeitä varoituksia ja tietoja. LUE JA SÄILYTÄ B B-versio Korvaa A-version HIILITERÄKSISET Dura-Flo 750 -pumput Varustettu kestävällä männänvarrella ja sylinterillä Katso malli- ja sisällysluettelo sivulta 2. Malli Malli GRACO N.V.; Industrieterrein Oude Bunders; Slakweidestraat 3, 3630 Maasmechelen, Belgium Tel.: Fax: COPYRIGHT 995, GRACO INC. 0524

2 Malliluettelo Osanro Sarja Pumppumalli Mäntäpumppu Suhde Nesteen suurin käyttöpaine Ilman suurin tulopaine A King : 422 bar 6,3 bar A Jäätymistä ehkäisevä, hiljainen King : 422 bar 6,3 bar A Bulldog : 228 bar 7 bar A Jäätymistä ehkäisevä, hiljainen Bulldog A Bulldog, varustettu nousuputkella : 228 bar 7 bar : 228 bar 7 bar Sisällysluettelo Varoitukset Asennus Käyttö ja kunnossapito Vianetsintätaulukko Huolto Tarvittavat työkalut Mäntäpumpun irrotus Mäntäpumpun kiinnitys Mäntäpumpun huolto Osapiirustukset ja osaluettelot Pumppukokoonpanot Mäntäpumppu Mäntäpumppu Tekniset tiedot Mitat Kiinnitysreikien sijainti Takuu

3 Vaaran merkki Merkinnät Varoituksen merkki VAROITUS Tällä merkinnällä varoitetaan vakavasta tapaturmasta tai hengenvaarasta, jos ohjeita ei noudateta. Tällä merkinnällä varoitetaan laitevauriosta tai laitteiden tuhoutumisvaarasta, jos ohjeita ei noudateta. KÄYTTÖOHJEET VAROITUS ET LAITTEISTON VÄÄRINKÄYTÖN Laitteiston väärinkäyttö voi rikkoa laitteet tai saada ne epäkuntoon ja johtaa vakavaan taparturmaan. Tämä laite on tarkoitettu vain ammattikäyttöön. Lue kaikki käyttöohjeet, tarrat ja kyltit ennen laitteen käyttöä. Käytä laitetta vain sille määrättyyn tarkoitukseen. Jos et ole asiasta varma, ota yhteys Gracon tekniseen neuvontaan. Älä muuta tätä laitetta millään tavoin. Tarkasta laite päivittäin. Korjaa tai vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat välittömästi. Älä ylitä minkään järjestelmässä käytettävän komponentin suurinta käyttöpainetta. Katso tämän laitteen suurin käyttöpaine teknisistä tiedoista sivuilta 28 ja 29. Käytä nesteitä ja liuottimia, jotka soveltuvat nesteiden kanssa kosketuksissa oleviin laitteen osiin. Katso ohjeita kaikkien laitekäsikirjojen teknisistä tiedoista. Lue nesteen ja liuottimen valmistajan varoitukset. Älä vedä laitteita letkuista. Reititä letkut kauaksi kulkuväyliltä, terävistä kulmista, liikkuvista osista ja kuumista pinnoista. Älä altista Gracoletkuja lämpötiloille, jotka ovat yli 82C tai alle -40C. Pidä kuulosuojaimia käyttäessäsi tätä laitetta. Älä nosta paineistettua laitetta. Noudata kaikkia palo-, sähkö- ja turvamääräyksiä

4 NESTEEN TUNKEUTUMIS Suihku pistoolista, vuodot tai särkyneet komponentit voivat ruiskuttaa nestettä kehoon ja aiheuttaa hyvin vakavan vamman, joka saattaa johtaa amputointiin. Myös silmiin tai iholle suihkuava neste voi aiheuttaa vakavia vammoja. Nesteen tunkeutuminen ihoon saattaa näyttää tavalliselta haavalta, mutta kyseessä on vakava tapaturma. Hakeudu lääkärin hoitoon välittömästi. Älä osoita pistoolia ketään kohti tai mihinkään kehon osaan. Älä laita kättä tai sormia ruiskutussuuttimen eteen. Älä yritä pysäyttää tai torjua vuotoja kädelläsi, kehollasi, käsineellä tai rätillä. Älä puhalla nestettä takaisin; tämä ei ole ilmaruiskutusjärjestelmä. Pidä aina suuttimen ja liipaisimen suojukset paikoillaan pistoolissa ruiskutuksen aikana. Tarkasta pistoolin hajottimen toiminta viikoittain. Katso ohjeita pistoolin käsikirjasta. Varmista liipaisimen varmistussalvan toiminta ennen ruiskutusta. Lukitse liipaisimen varmistussalpa, kun lopetat ruiskuttamisen. Noudata paineenpoistotoimia sivulta 0, jos ruiskutussuutin tukkeutuu ja aina ennen laitteen puhdistamista, tarkistamista tai huoltamista. Kiristä kaikki nesteliitännät ennen laitteen käyttöä. Tarkasta letkut, putket ja liittimet päivittäin. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat välittömästi. Älä korjaa suurpaineliittimiä, vaan vaihda koko letku. Nesteletkuissa pitää olla jousisuojukset molemmissa päissä, jotteivät kiertymät tai mutkat riko letkuja liitinten läheltä. MYRKYLLISTEN NESTEIDEN Vaaralliset nesteet tai myrkylliset huurut voivat aiheuttaa vakavan tapaturman tai hengenvaaran, jos niitä roiskuu silmiin tai iholle tai jos niitä joutuu hengitys- tai ruoansulatuselimiin. Tunne käyttämäsi nesteen erikoisvaarat. Säilytä vaarallista nestettä hyväksytyssä säiliössä. Hävitä vaarallinen neste noudattaen kaikkia voimassa olevia varomääräyksiä. Käytä aina nesteen ja liuottimen valmistajan suosittelemia suojalaseja, -käsineitä, -vaatteita ja hengityssuojainta

5 TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN Huono maadoitus, huono ilmanvaihto, avotuli tai kipinät voivat aiheuttaa vaaratilanteen ja johtaa tulipaloon tai räjähdykseen ja vakavaan tapaturmaan. Maadoita laite ja ruiskutettava kohde. Ks. kohta Maadoitus sivulta 7. Jos havaitset staattista kipinöintiä tai sähköiskun laitteiston käytön aikana, lopeta ruiskutus välittömästi. Älä käytä laitteistoa ennen kuin ongelma on paikallistettu ja korjattu. Järjestä raittiin ilman saanti, jottei liuottimista tai ruiskutettavasta nesteestä keräänny syttyviä huuruja. Pidä ruiskutusalue puhtaana roskista, mukaan lukien liuottimet, rätit ja bensiini. Irrota kaikki ruiskutusalueen laitteet pistorasioista. Sammuta avotuli tai sytytysliekit ruiskutusalueelta. Älä tupakoi ruiskutusalueella. Älä sytytä äläkä sammuta valoja ruiskutusalueella olevasta valokatkaisijasta käytön aikana tai jos huuruja on ilmassa. Älä käytä bensiinimottoria ruiskutusalueella. LIIKKUVIEN OSIEN AIHEUTTAMA Liikkuvat osat, kuten ilmamoottorin mäntä, voivat jättää sormet puristuksiin ja jopa katkaista ne. Pysy etäällä kaikista liikkuvista osista pumppua käynnistäessäsi ja käyttäessäsi. Ennen laitteen huoltamista noudata paineenpoistotoimia sivulta 0 estääksesi laitteen odottamattoman käynnistymisen

6 Muistiinpanoja

7 Asennus Yleistä HUOM: Tekstin suluissa olevat viitenumerot ja kirjaimet viittaavat kuvateksteihin ja osapiirustuksiin. HUOM: Käytä aina alkuperäisiä Gracon osia ja lisävarusteita, joita on saatavissa Graco-jälleenmyyjältä. Katso Bulldog-pumppujen tietoja tuotelehdeltä ja King-pumppujen tietoja tuotelehdeltä Jos käytät omia lisävarusteita, varmista, että niiden koko ja paineenkestävyys on riittävä. Maadoitus TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN Maadoita järjestelmä alla esitetyllä tavalla ennen pumpun käyttöä. Lue myös kohta TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN sivulta 5.. Pumppu: käytä maadoitusjohtoa ja liitintä. Ks. kuva. Löysää maadoitustapin lukkomutteria (W) ja aluslaattaa (X). Työnnä vähintään,5 mm maadoitusjohdon (Y) toinen pää tapin (Z) rakoon ja kiristä lukkomutteri kunnolla. Liitä johdon toinen pää sähköiseen maahan. Tilaa osanro maadoitusjohto ja liitin. Y W X Z 2. Ilma- ja nesteletkut: käytä ainoastaan sähköä johtavia letkuja. 3. Ilmakompressori: noudata valmistajan suosituksia. 4. Ruiskutuspistooli: maadoita liittämällä kunnolla maadoitettuun nesteletkuun ja pumppuun. 5. Nesteen syöttöastia: noudata paikallisia määräyksiä. 6. Ruiskutettava kohde: noudata paikallisia määräyksiä. 7. Huuhtelun aikana käytetyt liuotinastiat: noudata paikallisia määräyksiä. Käytä vain sähköä johtavia metalliastioita, jotka asetetaan maadoitetulle alustalle. Älä laita astiaa sähköä johtamattomalla alustalle, kuten paperin tai pahvin päälle, joka katkaisee maadoituksen jatkuvuuden. 8. Säilytä maadoituksen jatkuvuus huuhtelun tai paineenpoiston aikana pitämällä pistoolin metalliosaa tukevasti maadoitettua metalliastiaa vasten, ja liipaise vasta sitten pistooli. Järjestelmän lisävarusteet Kuva 2 on ainoastaan ohjeellinen valittaessa ja asennettaessa osia ja lisävarusteita järjestelmään. Ota yhteys Gracon edustajaan tai Gracon tekniseen neuvontaan saadaksesi apua omiin tarpeisiisi sopivan järjestelmän suunnitteluun. Ilma- ja nesteletkut Varmista, että kaikki ilmaletkut (H) ja nesteletkut (N ja P) ovat riittävän kokoisia ja kestävät järjestelmässä käytetyn paineen. Käytä ainoastaan sähköä johtavia letkuja. Nesteletkuissa pitää olla jousisuojukset molemmissa päissä. Käytä liitosletkua (P) ja kiertoliitintä (R) päänesteletkun (N) ja pistoolin (S) välissä, jotta pistoolia voidaan liikuttaa vapaasti. Lisävarusteiden kiinnitys Kuva 0864 Kiinnitä pumppu (A) suunnitellun asennustyypin mukaisesti. Kuvassa 2 näkyy seinään kiinnitetty järjestelmä. Pumpun mitat ja kiinnitysreikien sijainti näkyvät sivulla 3. Jos käytät lattialla seisovaa telinettä, katso sen asennus- ja käyttöohjeet erillisestä käyttöohjekirjasta

8 Asennus Järjestelmän lisävarusteet (jatkoa) Pumpun varoventtiili (C) tunnistaa, kun pumppu käy liian nopeasti, ja katkaisee automaattisesti moottorille menevän ilman. Liian nopeasti käyvä pumppu voi vaurioitua pahasti. Järjestelmään vaaditaan ilman pääpoistoventtiili (E) ja nesteen tyhjennysventtiili (M). Näillä lisävarusteilla vähennetään vakavan tapaturman vaaraa pumpun säätämisen tai korjaamisen aikana, mukaan lukien nesteen tunkeutuminen ihoon, nesteen roiskuminen silmiin ja iholle sekä liikkuvien osien aiheuttamat tapaturmat. Ilman pääpoistoventtiili poistaa paineen, joka jää kyseisen venttiilin ja ilmamoottorin välille, kun paineilma suljetaan. Välille jäänyt ilma voi saada pumpun käymään odottamatta. Venttiili sijoitetaan pumpun lähelle. Tilaa osanro Nesteen tyhjennysventtiilillä poistetaan nestepaine mäntäpumpusta, letkusta ja pistoolista. Pistoolin liipaiseminen paineen poistamiseksi ei ehkä riitä. Tilaa osanro Ilmajohdon lisävarusteet Asenna seuraavat lisävarusteet kuvassa 2 näkyviin kohtiin käyttäen adaptereita tarvittaessa: Ilmajohdon voitelulaite (D) voitelee automaattisesti ilmamoottoria. Ilman pääpoistoventtiili(e) is vaaditaan järjestelmään poistamaan ilma, joka on jäänyt venttiilin ja ilmamoottorin välille, kun venttiili suljetaan (ks. yllä oleva ). Varmista, että poistoventtiiliin pääsee pumpusta helposti käsiksi, ja että se sijaitsee järjestelmässä ilmasäätimen jälkeen. Ilmasäädin (F) ohjaa pumpun nopeutta ja ulostulopainetta säätämällä pumppuun menevää ilmanpainetta. Sijoita säädin pumpun lähelle, mutta ennen ilman pääpoistoventtiiliä. Ilman jakokappaleessa (G) on 3/4 npsm(f) kiertoliittimellä varustettu ilman sisääntulo. Se kiinnitetään pumpun tukikannattimeen ja siihen liitetään johdot paineilmakäyttöisiä lisävarusteita varten. Ilmajohdon suodatin (J) poistaa haitallista likaa ja kosteutta paineilmasyötöstä. Asenna myös tyhjennysventtiili (W) jokaisen ilmajohdon alimpaan kohtaan kosteuden tyhjentämistä varten. Toinen ilman pääpoistoventtiili (K) eristää ilmajohdon lisävarusteet huoltoa varten. Sijoita se ennen kaikkia muita ilmajohdon lisävarusteita. Nestelinjan varusteet Asenna seuraavat lisävarusteet kuvassa 2 näkyviin kohtiin käyttäen adaptereita tarvittaessa: Nestesuodatin (L) varustettuna 250 mikronin ruostumattomalla terässuodattimella suodattaa hiukkasia pumpusta lähtevästä nesteestä. Nesteen tyhjennysventtiili (M) vaaditaan järjestelmään poistamaan nestepaine letkusta ja pistoolista (ks. vasemmalta kohta ). Pistooli (S) nesteen ruiskuttamiseen. Kuvassa 2 oleva pistooli on ilmaton ruiskutuspistooli juoksevia tai keskijuoksevia nesteitä varten. Pistoolin kääntöliitin (R) mahdollistaa pistoolin vapaan liikuttamisen. Imusarjalla (T) pumppu vetää nestettä syöttöastiasta

9 Asennus SELITE TYYPILLINEN ASENNUS A B C D E F G Pumppu Seinäkannatin Pumpun varoventtiili Ilmajohdon voitelulaite Ilman pääpoistoventtiili (vaaditaan pumppua varten) Pumpun ilmasäädin Ilman jakokappale H J K L M N Sähköä johtava ilmaletku Ilmajohdon suodatin Ilman pääpoistoventtiili (lisävarusteita varten) Nestesuodatin Nesteen tyhjennysventtiili (vaaditaan) Sähköä johtava nesteletku P R S T Y W Nesteen liitosletku Pistoolin kiertoliitin Ilmaton ruiskutuspistooli Imusarja Maadoitusjohto ja liitin (vaaditaan; ks. asennusohjeet sivulta 7) Ilmajohdon tyhjennysventtiili J K PÄÄILMAJOHTO Y D A E S H C F G B R W L P N M T Kuva

10 Käyttö ja kunnossapito Paineenpoistotoimet NESTEEN TUNKEUTUMIS Järjestelmän paine on poistettava käsin, jottei järjestelmä käynnisty tai ala ruiskuttaa vahingossa. Suurpaineinen neste voi tunkeutua ihon läpi ja aiheuttaa vakavan vamman. Vähentääksesi nesteen tunkeutumisesta, nesteen roiskumisesta tai liikkuvista osista aiheutuvaa tapaturmavaaraa noudata paineenpoistotoimia aina kun: ohjeissa kehotetaan poistamaan paine, lopetat ruiskuttamisen, tarkastat tai huollat jotakin järjestelmän laitetta, tai asennat tai puhdistat ruiskutussuuttimia. Tiivistemutteri/nestekuppi Täytä ennen käynnistystä tiivistemutteri (8) /3-täyteen Gracon kaulatiivistenesteellä (TSL) tai vastaavalla liuottimella. Ks. kuva 3. Vähentääksesi vakavan tapaturman vaaraa noudata aina vasemmalla olevia paineenpoistotoimia, kun ohjeissa kehotetaan poistamaan paine. Tiivistemutteri on kiristetty tehtaalla käyttövalmiiksi. Jos se on löysällä ja kaulatiivisteet vuotavat, poista paine ja kiristä mutteri 6 75 N.m:iin mukana toimitetulla avaimella (0). Tee sama aina tarvittaessa. Älä kiristä tiivistemutteria liikaa. Kiristä 6 75 N.m:iin. Lukitse liipaisimen varmistussalpa. 2. Sulje pumpun ilmasyöttö. 3. Sulje ilman pääpoistoventtiili (vaaditaan järjestelmään). 4. Vapauta liipaisimen varmistussalpa. 5. Pidä pistoolin metalliosaa tukevasti maadoitettua metalliastiaa vasten ja liipaise pistooli paineen poistamiseksi Lukitse liipaisimen varmistussalpa. 7. Avaa tyhjennysventtiili (vaaditaan järjestelmään), ja pidä astia valmiina ulosvuotavaa nestettä varten Jätä tyhjennysventtiili auki, kunnes alat ruiskuttaa uudelleen. Malli kuvassa Jos epäilet, että ruiskutussuutin tai letku on täysin tukossa tai ettei paine ole poistunut kokonaan yllä mainittuja ohjeita noudattaen, löysää hyvin hitaasti suuttimen suojuksen kiinnitysmutteria tai letkun pään liitintä ja poista paine vähitellen, ja irrota sitten osat kokonaan. Nyt voit puhdistaa suuttimen tai letkun. Kuva

11 Käyttö ja kunnossapito Huuhtele pumppu ennen ensimmäistä käyttökertaa Pumppu on testattu kevyellä öljyllä, joka on jätetty sisään suojaamaan pumpun osia. Jos öljy likaa käyttämääsi nestettä, huuhtele öljy pois sopivalla liuottimella. Ks. kohta Huuhtelu sivulta 2. Pumpun käynnitys ja säätö VAROITUS Älä anna pumpun käydä kuivana. Sen nopeus kiihtyy pian liian suureksi ja aiheuttaa vaurioita. Jos pumppu käy liian nopeasti, pysäytä se välittömästi ja tarkasta nestesyöttö. Jos säiliö on tyhjä ja ilmaa on päässyt letkuihin, täytä säiliö ja esitäytä pumppu ja letkut tai suorita huuhtelu ja jätä pumppu täyteen sopivaa liuotinta. Poista ilma kokonaan nestejärjestelmästä.. Ks. kuva 2. Liitä imusarja (T) pumpussa olevaan nesteen sisääntuloon. Laita putki nesteastiaan. 2. Sulje ilmasäädin (F). 3. Avaa pumpussa oleva ilman pääpoistoventtiili (E). 4. Pidä pistoolin (S) metalliosaa tukevasti maadoitettua metalliastiaa vasten ja vedä liipaisin pohjaan. 5. Avaa hitaasti ilmasäädintä, kunnes pumppu käynnistyy. 6. Anna pumpun käydä hitaasti, kunnes kaikki ilma on tullut ulos ja pumppu ja letkut ovat täyttyneet nesteestä. 7. Vapauta pistoolin liipaisin ja lukitse varmistussalpa. Pumpun tulee pysähtyä paineen vaikutuksesta. 8. Jos pumppu ei täyty kunnolla, avaa tyhjennysventtiili (M). Käytä tyhjennysventtiiliä esitäyttöventtiilinä, kunnes neste alkaa virrata venttiilistä. Sulje venttiili. HUOM: Kun vaihdat nestesäiliöitä letkun ja pistoolin ollessa esitäytettyinä, avaa tyhjennysventtiili (M), jotta pumppu täyttyy ja ilma poistuu ennen letkuun joutumistaan. Sulje tyhjennysventtiili, kun kaikki ilma on poistunut. 9. Kun pumppu ja letkut on esitäytetty ja käytössä on tarpeeksi ilmaa riittävällä ilmanpaineella, pumppu käynnistyy ja pysähtyy pistoolia avattaessa ja suljettaessa. Kiertojärjestelmässä pumppu kiihtyy ja hidastuu tarvittaessa, kunnes ilmansyöttö suljetaan. OSIEN RIKKOUTUMIS Vähentääksesi järjestelmän ylipaineistuksen vaaraa, mikä voi johtaa osien rikkoutumiseen ja vakavaan tapaturmaan, älä koskaan ylitä pumppuun tulevaa suurinta ilmanpainetta (ks. tekniset tiedot sivulta 28 ja 29). 0. Ilmasäätimellä (F) ohjataan pumpun nopeutta ja nestepainetta. Käytä mahdollisimman pientä painetta, jolla saadaan aikaan haluttu lopputulos. Suuremmat paineet kuluttavat ruiskutussuutinta ja pumppua ennenaikaisesti

12 Käyttö ja kunnossapito Pumpun pysäytys ja hoito Vähentääksesi vakavan tapaturman vaaraa noudata aina paineenpoistotoimia sivulta 0, kun ohjeissa kehotetaan poistamaan paine. Kun lopetat ruiskutuksen työpäivän päättyessä, pysäytä pumppu iskun pohjaan, jottei nestettä kuivu esille jäävään männänvarteen ja vaurioita kaulatiivisteitä. Poista paine. Huuhtele aina pumppu ennen kuin neste ehtii kuivua männänvarteen. Ks. kohta Huuhtelu. Huuhtelu TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN Lue ennen huuhtelua kohta TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN sivulta 5. Varmista, että koko järjestelmä ja huuhteluastiat on maadoitettu kunnolla. Katso kohta Maadoitus sivulta 7. Huuhtele nesteellä, joka sopii yhteen pumpattavan nesteen kanssa ja järjestelmän märkien osien kanssa. Kysy suositellut huuhtelunesteet ja huuhteluvälit nesteen valmistajalta tai toimittajalta. Huuhtele pumppu aina ennen kuin neste kuivuu männänvarteen. VAROITUS Älä koskaan jätä vettä tai vesipohjaista nestettä pumppuun yön yli. Jos pumppaat vesipohjaista nestettä, huuhtele ensin vedellä, ja sitten korroosionestoaineella, esim. mineraalitärpätillä. Poista paine, mutta jätä korroosionestoaine pumppuun suojaamaan osia ruostumiselta. Vähentääksesi vakavan tapaturman vaaraa noudata aina paineenpoistotoimia sivulta 0, kun ohjeissa kehotetaan poistamaan paine.. Poista paine. 2. Irrota ruiskutussuutin pistoolista. 3. Pidä pistoolin metalliosaa tukevasti maadoitettua metalliastiaa vasten. 4. Käynnistä pumppu. Käytä aina mahdollisimman pientä painetta huuhtelun aikana. 5. Liipaise pistooli. 6. Huuhtele järjestelmää, kunnes pistoolista virtaa puhdasta liuotinainetta. 7. Poista paine

13 Vianetsintätaulukko Vähentääksesi vakavan tapaturman vaaraa noudata aina paineenpoistotoimia sivulta 0, kun ohjeissa kehotetaan poistamaan paine.. Poista paine. 2. Tarkasta kaikki mahdolliset syyt ja ongelmat ennen pumpun purkamista. ONGELMA SYY RATKAISU Pumppu ei toimi. Venttiilit ovat kiinni tai tukossa. Puhdista ilmajohto; lisää ilmansyöttöä. Tarkasta, että venttiilit ovat auki. Nesteletkussa tai pistoolissa on tukos. Puhdista letku tai pistooli*; käytä letkua, jonka sisähalkaisija on suurempi. Nestettä on kuivunut männänvarteen. Puhdista varsi; pysäytä pumppu aina iskun pohjaan; pidä nestekuppi /3-täynnä sopivaa liuotinta. Pumppu toimii, mutta tuotto on heikkoa molemmilla iskuilla. Pumppu toimii, mutta tuotto on heikkoa laskuiskulla. Pumppu toimii, mutta tuotto on heikkoa nousuiskulla. Pumpun nopeus vaihtelee tai on liian nopea. Ilmamoottorin osat ovat likaiset, kuluneet tai vaurioituneet. Ilmajohdossa on ahtauma tai ilmansyöttö on riittämätön. Venttiilit ovat kiinni tai tukossa. Nesteletkussa tai pistoolissa on tukos; nesteletkun sisähalkaisija on liian pieni. Mäntäpumpun tiivisteet kuluneet. Ilmamoottorin osat ovat likaiset, kuluneet tai vaurioituneet. Imuventtiili jää auki tai on kulunut. Imuventtiili jää auki tai on kulunut. Männän venttiili jää auki tai on kulunut tai tiivisteet kuluneet. Neste on loppumassa. Männän venttiili jää auki tai on kulunut tai tiivisteet kuluneet. Imuventtiili jää auki tai on kulunut. Puhdista tai korjaa ilmamoottori; ks. ohjeita erillisestä moottorin käsikirjasta. Puhdista ilmajohto; lisää ilmansyöttöä. Tarkasta, että venttiilit ovat auki. Puhdista letku tai pistooli*; käytä letkua, jonka sisähalkaisija on suurempi. Vaihda tiivisteet. Puhdista tai korjaa ilmamoottori; ks. ohjeita erillisestä moottorin käsikirjasta. Puhdista tai huolla imuventtiili. Puhdista tai huolla imuventtiili. Puhdista männän venttiili; vaihda tiivisteet. Täytä astia ja esitäytä pumppu. Puhdista männän venttiili; vaihda tiivisteet. Puhdista tai huolla imuventtiili. * Saadaksesi selville onko nesteletkussa tai pistoolissa tukos, noudata paineenpoistotoimia sivulta 0. Irrota nesteletku ja aseta astia pumpun ulostulon kohdalle keräämään nestettä. Kytke paineilmaa päälle vain sen verran, että pumppu käynnistyy. Jos pumppu käynnistyy paineilmaa saadessaan, tukos on nesteletkussa tai pistoolissa. HUOM: Jos ilmamoottori jäätyy, ota yhteys Gracon tekniseen neuvontaan

14 Huolto Tarvittavat työkalut Sarja jakoavaimia 5. Kierrä liitinmutteri (06) pois moottorin akselilta (W) käyttämällä jakoavainta (tai vasaraa ja tuurnaa). Älä hävitä äläkä pudota liitinholkkeja (07). Ks. kuva 4. Isot putkipihdit 2 3/4 hylsyavain Momenttiavain Kuminuija O-rengaspuikko Iso ruuvipuristin Muovi- tai puukappale, noin 5 x 5 cm ja 2,5 cm paksu HUOM: Irrota mallissa nousuputki (3) joko käyrästä (2) tai liittimestä (4). Katso osapiirustus sivulta Pidä kiinnitystankoja avaimella tasaisista kohdista paikallaan, jotteivät ne pyöri. Irrota mutterit (08) kiinnitystangoista (05). Poista mäntäpumppu (09) varovasti ilmamoottorista (0). 7. Katso mäntäpumpun huoltoa sivulta 6. Katso ilmapumpun huolto-ohjeita erillisestä moottorin käsikirjasta. Mäntäpumpun kiinnitys Kierrevoiteluainetta Kierrelukitetta Mäntäpumpun irrotus. Huuhtele pumppu, mikäli mahdollista. Pysäytä pumppu iskun pohjaan. Vähentääksesi vakavan tapaturman vaaraa noudata aina paineenpoistotoimia sivulta 0, kun ohjeissa kehotetaan poistamaan paine. 2. Poista paine. 3. Irrota ilma- ja nesteletku. 4. Irrota mäntäpumppu (09) ilmamoottorista (0) seuraavasti. Huomaa pumpussa olevan nesteen ulostuloaukon (U) sijainti suhteessa moottorin ilman imuaukkoon (V). Jos moottori ei kaipaa huoltoa, jätä se kiinnitettynä paikalleen. VAROITUS Kokonaisen pumpun nosto, siirto tai irrotus on hoidettava kahden henkilön voimin. Tämä pumppu on liian raskas yhdelle henkilölle. Jos mäntäpumppu irrotetaan moottorista, joka on kiinnitettynä paikalleen (esimerkiksi seinäkannattimeen), tarvitaan vain yksi henkilö. Mäntäpumppu painaa noin 5 kg. Jos pumppu on kiinnitetty pyörillä olevaan telineeseen, kallista telinettä varovasti taaksepäin, kunnes kädensija on maata vasten, ja irrota mäntäpumppu vasta sitten.. Varmista, että liitinmutteri (06) ja liitinholkit (07) ovat paikallaan männänvarressa (). Ks. kuva Toisen henkilön pitäessä mäntäpumpusta kiinni toinen kiinnittää sen moottoriin (ks. vasemmalla oleva VAROITUS). Suuntaa pumpun ulostuloaukko (U) ilman imuaukon (V) mukaan, kuten kohdassa 4 mäntäpumpun irrotus mainittiin. Aseta mäntäpumppu (09) kiinnitystankoihin (05). HUOM: Kiinnitä mallissa nousuputki (3) joko käyrään (2) tai liittimeen (4). 3. Kierrä mutterit (08) kiinnitystankoihin (05) ja kiristä 8 89 N.m:iin. 4. Kierrä liitinmutteri moottoriakseliin (W) löysästi. Pidä moottoriakselia tasaisista kohdista avaimella paikallaan, jottei se pyöri. Kiristä liitinmutteri jakoavaimella. Kiristä N.m:iin. 5. Liitä kaikki letkut paikoilleen. Liitä maadoitusjohto, jos se on irrotettu. Täytä tiivistemutteri (8) /3-täyteen Gracon kaulatiivistenestettä tai vastaavaa liuotinta. 6. Kytke paineilmasyöttö päälle. Varmista pumpun kunnollinen toiminta käyttämällä sitä hitaasti. Vähentääksesi vakavan tapaturman vaaraa noudata aina paineenpoistotoimia sivulta 0, kun ohjeissa kehotetaan poistamaan paine. 7. Ennen kuin otat pumpun tuotantokäyttöön, poista paine ja kiristä tiivistemutteri (8) uudelleen 6 75 N.m:iin

15 Huolto V Malli kuvassa 0 W Kiristä 6 75 N.m:iin U 2 Kiristä N.m:iin 3 Kiristä 8 89 N.m:iin Kuva

16 Huolto MÄNTÄPUMPUN HUOLTO Purkaminen Laita pumppua purettaessa kaikki irrotetut osat järjestykseen kokoamisen helpottamiseksi. HUOM: Saatavissa on tiivisteiden korjaussarjoja. Paras tulos saadaan käyttämällä kaikki sarjaan kuuluvat uudet osat. Sarjojen osat on merkitty tähdellä, esimerkiksi (3*). Voit myös käyttää pumpussa erilaisia tiivistemateriaaleja. Ks. sivu 25.. Laita pumppu pitkittäin isoon ruuvipuristimeen siten, että leuat tulevat pumppukotelon (6) päälle kuvan 5 mukaisesti. Löysää mukana toimitetulla avaimella (0) tiivistemutteria (8), mutta älä poista sitä. 2. Irrota 2 3/4 hylsyllä tai putkipihdeillä imuventtiili (5) imupesästä (7). Pidä huoli, että saat kuulan (3) kiinni imuventtiiliä poistaessasi, jottei se putoa ja vaurioidu. Poista tiiviste () imuventtiilistä. Tarkista imuventtiilin kuula ja pesä (D) kulumisen ja vaurioiden varalta. 3. Poista putkipihdeillä imupesä (7) sylinteristä (2). HUOM: Nämä ohjeet on tarkoitettu pumpulle, jonka irrotusliitos on kohdassa A. Jos liitos on kohdassa B, pura pumppu kyseisen liitoksen kohdalta, laita imupesä (7) puristimeen ja jatka kohdasta Irrota sylinteri (2) putkipihdeillä. Männänvarsi () voi tulla sylinterin mukana. D * * 2 2 A B 8 Kiristä N.m:iin 2 Voitele. 3 Kiristä N.m:iin Kuva A

17 Huolto VAROITUS Välttääksesi kalliiden vaurioiden syntymisen männänvarteen () ja sylinteriin (2) käytä aina muovi- tai puukappaletta apuna, kun irrotat vartta sylinteristä. Älä koskaan iske männänvartta vasaralla. 6. Tarkista sisäpinta naarmujen ja kulumisen varalta valaisemalla sylinteriä (2). Poista kaksi tiivistettä () sylinteristä. 7. Kiinnitä männän pesä (0) tasaisilta kohdiltaan ruuvipuristimeen kuvan 7 mukaisesti. 5. Käännä sylinteri (2) ylösalaisin ja lyö männänvarren () yläpäätä muovi- tai puukappaleeseen, kunnes mäntä vapautuu. Vedä varsi ja mäntä pois sylinteristä varoen naarmuttamasta osia. Ks. kuva Irrota jakoavaimella männän kuulapesä (9) männän pesästä. Pidä huoli, että saat männän kuulan (2) kiinni irrottaessasi männän pesää ja kuulapesää toisistaan, jottei kuula putoa ja vaurioidu. 9. Tutki männänvarsi () naarmujen ja muiden vaurioiden varalta. Aseta männän kuulapesä (9) ruuvipuristimeen ja irrota männänvarsi jakoavaimella tasaisilta kohdilta kiertäen vain siinä tapauksessa, että männänvarsi on vaihdettava Poista tiivisteholkit ja V-tiivisteet (P) sekä kuula (2) männän pesästä (0). Tarkista kuulapesä (E) ja kuulan ohjaimet (F) kulumisen tai vaurioiden varalta. Ks. kuva 9.. Kierrä tiivistemutteri (8) irti pumppukotelosta (6). Irrota tiivisteholkit ja V-tiivisteet (T). Ks. kuva 9. Kuva Puhdista kaikki osat sopivalla liuottimella ja tarkista ne kulumisen tai vaurioiden varalta * 0 0 Kiristä N.m:iin Kuva

18 Huolto Kokoaminen. Jos männän kuulapesä (9) piti irrottaa männänvarresta (), puhdista varren kierteet ja kuulapesä ja laita niihin kierrelukitetta. Kierrä kuulapesä männänvarteen käsin kiristäen. Laita männän kuulapesä tasaisilta kohdiltaan ruuvipuristimeen ja kiristä männänvarsi N.m:iin. Ks. kuva Asenna tavallisissa nahkatiivisteillä varustetuissa mäntäpumpuissa ja männän tiivisteet männän pesään (0) seuraavassa järjestyksessä siten, että V-tiivisteiden huulet tulevat ylöspäin: naarasholkki (4*), yksi PTFE V-tiiviste (8*), neljä V-nahkatiivistettä (9*) ja urosholkki (3*). Ks. männän tiivisteitä koskevaa yksityiskohtaa kuvasta 9. HUOM: Jos käytät pumpussa erilaisia tiivistemateriaaleja, ks. sivut 25 ja Aseta männän pesä (0) tasaisilta kohdiltaan ruuvipuristimeen. Laita kierrelukitetta männän pesän kierteisiin. Aseta kuula (2*) pesään. Kierrä männän kuulapesä (9) männän pesään kiristäen käsin ja kiristä sitten N.m:iin. Ks. kuva Voitele ja asenna tavallisissa nahkatiivisteillä varustetuissa mäntäpumpuissa ja kaulatiivisteet pumppukoteloon (6) seuraavassa järjestyksessä siten, että V-tiivisteiden huulet tulevat alaspäin: urosholkki (3*), neljä V-nahkatiivistettä (9*), yksi PTFE V-tiiviste (8*) ja naarasholkki (4*). Ks. kaulatiivisteitä koskevaa yksityiskohtaa kuvasta 9. HUOM: Jos käytät pumpussa erilaisia tiivistemateriaaleja, ks. sivut 25 ja Voitele tiivistemutterin (8) kierteet ja asenna se löysästi pumppukoteloon (6). 6. Voitele männän tiivisteet. Työnnä männänvarsi () ja mäntäkokoonpano sylinteriin (2). Sylinteri on symmetrinen, joten kumpikin pää voi olla ylöspäin. Aja männänvarsi kuminuijalla sylinteriin, kunnes männän pesä (0) on sylinterin keskikohdalla. 7. Asenna tiiviste (*) sylinterin (2) yläosaan. Voitele tiiviste ja sylinterin yläosan kierteet. 8. Laita pumppukotelo (6) ruuvipuristimeen kuvan 8 mukaisesti. Työnnä männänvarsi () pumppukoteloon, ja kierrä sitten sylinteri (2) pumppukoteloon käsin kiristäen. Kierteet pyörivät helposti, kunnes tiiviste (*) koskettaa pumppukotelon tiivistyspintaa. Männänvarren yläosa pistää esiin tiivistemutterista (8) * 2 Kiristä N.m:iin 8 2 Voitele 3 Kiristä N.m:iin Kuva

19 Huolto 2 Kiristä 6 75 N.m:iin Kiristä N.m:iin 6 7 Huulet ylöspäin Huulet alaspäin 3 4 Kiristä N.m:iin Voitele 8 9 Ks. yksityiskohtaa kaulatiivisteistä vasemmalla Ks. yksityiskohtaa männän tiivisteistä vasemmalla 5 Laita kierrelukitetta. Yksityiskohta kaulatiivisteistä (Nahkatiivisteillä varustettu mäntäpumppu kuvassa; ks. vaihtoehdot sivuilta 25 ja 27.) 0 Kiristä N.m:iin 8 8 (Viite) *8 *9 T 8 6 (Viite) 4 * Yksityiskohta männän tiivisteistä (Nahkatiivisteillä varustettu mäntäpumppu kuvassa; ks. vaihtoehdot sivuilta 25 ja 27.) 3 5 * (Viite) 2 (Viite) 7 (Viite) E F (Viite) 9 P *9 4 4 * S *8 4 * D * (Viite) 5 0 Kuva 9 3* 0449A

20 Huolto 9. Asenna tiiviste (*) imuventtiiliin (5). Voitele tiiviste ja imuventtiilin kierteet. 0. Imupesän (7) toisessa päässä on sisäpuolella pyöristetty kuulatila (S) (ks. kuva 9). Asenna kuula (3*) tähän tilaan ja kierrä sitten imuventtiili (5) imupesään kiristäen käsin. Ks. kuva 0. Kierteet pyörivät helposti, kunnes tiiviste koskettaa imupesän tiivistyspintoja. 2 Suuntaa siten, että kuulatilan puoleinen pää (S, ks. kuva 9) tulee kuulaan (3*) päin Voitele 2 5. Asenna tiiviste (*) sylinterin (2) alaosaan. Ks. kuva 8. Voitele tiiviste ja sylinterin kierteet. Kierrä imupesä (7) sylinteriin kiristäen käsin. Kierteet pyörivät helposti, kunnes tiiviste koskettaa imupesän tiivistyspintoja. 2. Kiristä putkipihdeillä imupesä (7) N.m:iin. Tämä kiristää myös sylinterin (2) pumppukoteloon (6). Ks. kuva Kiristä 2 3/4 hylsyllä tai putkipihdeillä imuventtiili (5) N.m:iin. 4. Kiristä tiivistemutteri (8) 6 75 N.m:iin. 5. Liitä mäntäpumppu ilmamoottoriin sivulla 4 esitetyllä tavalla. 7 3* * 2 Kuva A

21 Osat Osanro pumppu, A-sarja 68:, varustettu King-ilmamoottorilla Osanro pumppu, A-sarja 68:, varustettu jäätymistä ehkäisevällä, hiljaisella King-ilmamoottorilla Nämä osat sisältyvät liitinsarjaan Nämä osat sisältyvät liitinsarjaan Viite nro Osanro Kuvaus Kpl ILMAMOOTTORI, King Ks. osat käsikirjasta KYLTTI, vaara KIINNITYSTANKO; 224 mm olakkeesta olakkeeseen MUTTERI, liitin HOLKKI, liitin MUTTERI, kuusio; M6 x 2, MÄNTÄPUMPPU Ks. osat sivulta KIINTOAVAIN Viite nro Osanro Kuvaus Kpl ILMAMOOTTORI, King Ks. osat käsikirjasta KYLTTI, vaara KIINNITYSTANKO; 224 mm olakkeesta olakkeeseen MUTTERI, liitin HOLKKI, liitin MUTTERI, kuusio; M6 x 2, MÄNTÄPUMPPU Ks. osat sivulta KIINTOAVAIN Vaaran ja varoituksen vaihtokylttejä, tarroja ja kortteja on saatavissa veloituksetta. Vaaran ja varoituksen vaihtokylttejä, tarroja ja kortteja on saatavissa veloituksetta

22 Osat Osanro pumppu, A-sarja 33:, varustettu Bulldog-ilmamoottorilla Osanro pumppu, A-sarja 33:, varustettu jäätymistä ehkäisevällä, hiljaisella Bulldog-ilmamoottorilla Nämä osat sisältyvät liitinsarjaan Viite nro Osanro Kuvaus Kpl ILMAMOOTTORI, Bulldog Ks. osat käsikirjasta KYLTTI, vaara KIINNITYSTANKO; 224 mm olakkeesta olakkeeseen MUTTERI, liitin HOLKKI, liitin MUTTERI, kuusio; M6 x 2, MÄNTÄPUMPPU Ks. osat sivulta KIINTOAVAIN Nämä osat sisältyvät liitinsarjaan Viite nro Osanro Kuvaus Kpl ILMAMOOTTORI, Bulldog Ks. osat käsikirjasta KYLTTI, vaara KIINNITYSTANKO; 224 mm olakkeesta olakkeeseen MUTTERI, liitin HOLKKI, liitin MUTTERI, kuusio; M6 x 2, MÄNTÄPUMPPU Ks. osat sivulta KIINTOAVAIN Vaaran ja varoituksen vaihtokylttejä, tarroja ja kortteja on saatavissa veloituksetta. Vaaran ja varoituksen vaihtokylttejä, tarroja ja kortteja on saatavissa veloituksetta

23 Osat Osanro pumppu, A-sarja 33:, varustettu Bulldog-ilmamoottorilla ja nousuputkella Viite nro Osanro Kuvaus Kpl ILMAMOOTTORI, Bulldog Ks. osat käsikirjasta KYLTTI, vaara KIINNITYSTANKO; 486,5 mm olakkeesta olakkeeseen MUTTERI, liitin HOLKKI, liitin MUTTERI, kuusio; M6 x 2, MÄNTÄPUMPPU Ks. osat sivulta KIINTOAVAIN ADAPTERI, varsi KÄYRÄ, putki; 3/4 npt(m) x 7/8 ulkohalk. putki NOUSUPUTKI; ruostumaton teräs; 52 mm; 0,875 ulkohalk LIITIN, putki; 3/4 npt(m) x 7/8 ulkohalk. putki KÄYRÄ; 3/4 npt(m) x 3/4 npt(f) HOLKKIMUTTERI; /2 npt Vaaran ja varoituksen vaihtokylttejä, tarroja ja kortteja on saatavissa veloituksetta

24 Mäntäpumpun osat HUOM: Katso saatavissa olevat eri tiivistekokoonpanot sivulta 25. * Nämä osat sisältyvät korjaussarjaan 238 7, joka voidaan ostaa erikseen tavalliseen mäntäpumppuun Ks. sivu 25. Ne sisältyvät myös optiona oleviin sarjoihin 238 8, ja Vaaran ja varoituksen vaihtokylttejä, tarroja ja kortteja on saatavissa veloituksetta. Viite Osa nro nro Kuvaus Kpl MÄNNÄNVARSI; ruostumaton teräs SYLINTERI; ruostumaton teräs IMUVENTTIILI; hiiliteräs, pesä volframikarbidia PUMPPUKOTELO; nikkelöity pallografiittivalurauta IMUPESÄ; nikkelöity pallografiittivalurauta TIIVISTEMUTTERI; hiiliteräs PESÄ, kuula, mäntä; teräslejeerinki PESÄ, männän venttiili; ruostumaton teräs, pesä volframikarbidia * TIIVISTE; PTFE 3 2* KUULA, mäntä; titaanikarbidi; 9 mm halk. 3* KUULA, imu; ruostumaton teräs; 3,8 mm halk TULPPA, putki, kuusiokolo; 3/8 npt TARRA, vaara (ei kuvassa) TARRA, vaara (ei kuvassa) 8 Kaula-tiivistesarja (ks. sivu 25) Männän tiivistesarja (ks. sivu 25) * 2 2* 0 7 * 3* * A

25 Mäntäpumpun tiivistesarjat Nahkatiivistesarja tavalliseen mäntäpumppuun 238 6, A-sarja Viite Osa nro nro Kuvaus Kpl 3* TIIVISTEHOLKKI, uros; hiiliteräs 2 4* TIIVISTEHOLKKI, naaras; hiiliteräs 2 8* V-TIIVISTE; PTFE 2 9* V-TIIVISTE; nahka 8 * Sarja sisältää myös osat, 2 ja 3 (ks. sivu 24). KAULATIIVISTEET: HUULET ALASPÄIN *9 8* *9 MÄNNÄN TIIVISTEET: HUULET YLÖSPÄIN 8* PTFE-tiivistesarja (optio) Viite Osa nro nro Kuvaus Kpl 3* TIIVISTEHOLKKI, uros; hiiliteräs 2 4* TIIVISTEHOLKKI, naaras; hiiliteräs 2 8* V-TIIVISTE; PTFE 0 * Sarja sisältää myös osat, 2 ja 3 (ks. sivu 24). KAULATIIVISTEET: HUULET ALASPÄIN *8 VOITELE TIIVISTEET MÄNNÄN TIIVISTEET: HUULET YLÖSPÄIN *8 UHMWPE/nahkatiivistesarja (optio) Viite Osa nro nro Kuvaus Kpl 3* TIIVISTEHOLKKI, uros; hiiliteräs 2 4* TIIVISTEHOLKKI, naaras; hiiliteräs 2 8* V-TIIVISTE; UHMWPE 6 9* V-TIIVISTE; nahka 4 * Sarja sisältää myös osat, 2 ja 3 (ks. sivu 24). UHMWPE/PTFE-tiivistesarja (optio) Viite Osa nro nro Kuvaus Kpl 3* TIIVISTEHOLKKI, uros; hiiliteräs 2 4* TIIVISTEHOLKKI, naaras; hiiliteräs 2 8* V-TIIVISTE; UHMWPE 6 9* V-TIIVISTE; PTFE 4 * Sarja sisältää myös osat, 2 ja 3 (ks. sivu 24). KAULATIIVISTEET: HUULET ALASPÄIN *8 KAULATIIVISTEET: HUULET ALASPÄIN *8 VOITELE TIIVISTEET 9* VOITELE TIIVISTEET 9* MÄNNÄN TIIVISTEET: HUULET YLÖSPÄIN *8 9* VOITELE TIIVISTEET MÄNNÄN TIIVISTEET: HUULET YLÖSPÄIN *8 9*

26 Mäntäpumpun osat HUOM: Ks. saatavissa olevia eri tiivistekokoonpanoja sivulta 27. * Nämä osat sisältyvät korjaussarjaan , joka voidaan ostaa erikseen tavalliseen mäntäpumppuun Ks. sivu 27. Ne sisältyvät myös optiona oleviin sarjoihin , ja Vaaran ja varoituksen vaihtokylttejä, tarroja ja kortteja on saatavissa veloituksetta. Viite Osa nro nro Kuvaus Kpl MÄNNÄNVARSI; ruostumaton teräs SYLINTERI; ruostumaton teräs IMUVENTTIILI; hiiliteräs, pesä volframikarbidia PUMPPUKOTELO; nikkelöity pallografiittivalurauta IMUPESÄ; nikkelöity pallografiittivalurauta TIIVISTEMUTTERI; hiiliteräs PESÄ, kuula, mäntä; seosteräs PESÄ, männän venttiili; ruostumaton teräs, pesä volframikarbidia * TIIVISTE; PTFE 3 2* KUULA, mäntä; kromiterässeos; 9 mm halk. 3* KUULA, imu; ruostumaton teräs; 3,8 mm halk TULPPA, putki, kuusiokolo; 3/8 npt TARRA, vaara (ei kuvassa) TARRA, vaara (ei kuvassa) 8 Kaulatiivistesarja (ks. sivu 27) Männän tiivistesarja (ks. sivu 27) * 2* * 3* * A

27 Mäntäpumpun tiivistesarjat Nahkatiivistesarja tavalliseen mäntäpumppuun , A-sarja Viite Osa nro nro Kuvaus Kpl 3* TIIVISTEHOLKKI, uros; hiiliteräs 2 4* TIIVISTEHOLKKI, naaras; hiiliteräs 2 8* V-TIIVISTE; PTFE 2 9* V-TIIVISTE; nahka 8 * Sarja sisältää myös osat, 2 ja 3 (ks. sivu 26). KAULATIIVISTEET: HUULET ALASPÄIN *9 8* *9 MÄNNÄN TIIVISTEET: HUULET YLÖSPÄIN 8* PTFE-tiivistesarja (optio) Viite Osa nro nro Kuvaus Kpl 3* TIIVISTEHOLKKI, uros; hiiliteräs 2 4* TIIVISTEHOLKKI, naaras; hiiliteräs 2 8* V-TIIVISTE; PTFE 0 KAULATIIVISTEET: HUULET ALASPÄIN VOITELE TIIVISTEET MÄNNÄN TIIVISTEET: HUULET YLÖSPÄIN * Sarja sisältää myös osat, 2 ja 3 (ks. sivu 26). *8 *8 UHMWPE/nahkatiivistesarja (optio) Viite Osa nro nro Kuvaus Kpl 3* TIIVISTEHOLKKI, uros; hiiliteräs 2 4* TIIVISTEHOLKKI, naaras; hiiliteräs 2 8* V-TIIVISTE; UHMWPE 6 9* V-TIIVISTE; nahka 4 * Sarja sisältää myös osat, 2 ja 3 (ks. sivu 26). KAULATIIVISTEET: HUULET ALASPÄIN *8 VOITELE TIIVISTEET 9* MÄNNÄN TIIVISTEET: HUULET YLÖSPÄIN *8 9* UHMWPE/PTFE-tiivistesarja (optio) Viite Osa nro nro Kuvaus Kpl 3* TIIVISTEHOLKKI, uros; ruostumaton teräs 2 4* TIIVISTEHOLKKI, naaras; ruostumaton teräs 2 8* V-TIIVISTE; UHMWPE 6 9* V-TIIVISTE; PTFE 4 * Sarja sisältää myös osat, 2 ja 3 (ks. sivu 26). KAULATIIVISTEET: HUULET ALASPÄIN *8 VOITELE TIIVISTEET 9* MÄNNÄN TIIVISTEET: HUULET YLÖSPÄIN *8 9* VOITELE TIIVISTEET

28 Tekniset tiedot King-pumput (mäntäpumppu 238 6) Varmista, että kaikki nesteet ja liuotinaineet ovat kemiallisesti yhteensopivia alla lueteltujen märkien osien kanssa. Lue aina valmistajan ohjeet ennen nesteen tai liuottimen käyttöä tässä pumpussa. Suhde : Nesteen suurin käyttöpaine bar Ilman suurin tulopaine ,3 bar Pumpun sykäysmäärä 3,8 litraa kohti Nestevirtaus 60 sykäyksellä/min ,0 litraa/min Ilmamoottorin männän tehollinen alue cm Iskun pituus mm Mäntäpumpun tehollinen alue ,5 cm Pumpun korkein käyttölämpötila C * Melutaso 6,3 barin paineella, 25 sykäyksellä/min Mallit : 98 dba Malli : 86 dba * Ääniteho 6,3 barin paineella, 25 sykäyksellä/min Mallit : 3 dba Malli : 0 dba Ilman imuaukon koko /4 npsm(f) Nesteen imuaukon koko /2 npt(f) Nesteen ulostuloaukon koko /4 npt(f) Pumpun paino noin 48 kg Mäntäpumpun paino noin 5 kg Märät osat hiiliteräs; seosteräs; galvanoitu ja nikkelöity; pallografiittivalurauta; ruostumattoman teräksen 304-, 440- ja 7 4 PH-laadut; titaanikarbidi; volframikarbidi; PTFE; nahka * Testattu ISO 3744 mukaan. SELITE: Nesteen lähtöpaine mustat käyrät A 6,3 barin ilmanpaine Ilmankulutus harmaat käyrät B 4,9 barin ilmanpaine C 2,8 barin ilmanpaine HUOM: Suositeltu pumpun nopeus jatkuvaan käyttöön (varjostetulle alueelle): 60 sykäystä/min bar 490 sykäystä/min m 3 /min 420 8,40 NESTEPAINE A B A B 7,00 5,60 4,20 40 C C 2,80 70,40 litraa/min 0 0 3,8 7,6,4 5,2 8,0 NESTEVIRTAUS (NRO 0 KEVYT ÖLJY) Nesteen lähtöpaine (bar) tietyllä nestevirtauksella (l/min) ja käyttöilmanpaineella (bar):. Hae haluttu virtaus kaavion alaosasta. 2. Seuraa pystysuoraa viivaa valitun lähtöpaineen käyrän (musta) leikkauskohtaan. Vasemmalta asteikolta voit lukea nesteen lähtöpaineen Pumpun ilmankulutus (m /min) tietyllä nestevirtauksella (l/min) ja ilmanpaineella (bar):. Hae haluttu virtaus kaavion alaosasta. 2. Seuraa pystysuoraa viivaa valitun ilmankulutuksen käyrän (harmaa) leikkauskohtaan. Oikealta asteikolta voit lukea ilmankulutuksen.

29 Tekniset tiedot Bulldog-pumput (mäntäpumppu ) Varmista, että kaikki nesteet ja liuotinaineet ovat kemiallisesti yhteensopivia alla lueteltujen märkien osien kanssa. Lue aina valmistajan ohjeet ennen nesteen tai liuottimen käyttöä tässä pumpussa. Suhde : Nesteen suurin käyttöpaine bar Ilman suurin imupaine bar Pumpun sykäysmäärä 3,8 litraa kohti Nestevirtaus 60 sykäyksellä/min ,0 litraa/min Ilmamoottorin männän tehollinen alue cm Iskun pituus mm Mäntäpumpun tehollinen alue ,5 cm Pumpun korkein käyttölämpötila C * Melutaso 7 barin paineella, 25 sykäyksellä/min Mallit ja : 93 dba Malli : 85 dba * Ääniteho 7 barin paineella, 25 sykäyksellä/min Mallit ja : 08 dba Malli : 99 dba Ilman imuaukon koko /4 npsm(f) Nesteen imuaukon koko /2 npt(f) Nesteen ulostuloaukon koko /4 npt(f) Pumpun paino noin 4 kg Mäntäpumpun paino noin 5 kg Märät osat hiiliteräs; seosteräs; galvanoitu ja nikkelöity; pallografiittivalurauta; ruostumattoman teräksen 304-, 440- ja 7 4 PH-laadut; volframikarbidi; PTFE; nahka * Testattu ISO 3744 mukaan. SELITE: Nesteen lähtöpaine mustat käyrät A 7 barin ilmanpaine Ilmankulutus harmaat käyrät B 4,9 barin ilmanpaine C 2,8 barin ilmanpaine HUOM: Suositeltu pumpun nopeus jatkuvaan käyttöön (varjostetulle alueelle): 60 sykäystä/min bar 280 sykäystä/min m 3 /min 20 A 8,40 NESTEPAINE B 40 5,60 A 70 C B 2,80 C litraa/min 0 0 3,8 7,6,4 5,2 8,0 NESTEVIRTAUS (NRO 0 KEVYT ÖLJY) Nesteen lähtöpaine (bar) tietyllä nestevirtauksella (l/min) ja käyttöilmanpaineella (bar):. Hae haluttu virtaus kaavion alaosasta. 2. Seuraa pystysuoraa viivaa valitun lähtöpaineen käyrän (musta) leikkauskohtaan. Vasemmalta asteikolta voit lukea nesteen lähtöpaineen. Pumpun ilmankulutus (m /min) tietyllä nestevirtauksella (l/min) ja ilmanpaineella (bar):. Hae haluttu virtaus kaavion alaosasta. 2. Seuraa pystysuoraa viivaa valitun ilmankulutuksen käyrän (harmaa) leikkauskohtaan. Oikealta asteikolta voit lukea ilmankulutuksen

30 Muistiinpanoja

31 Malli kuvassa Mitat Kiinnitysreikien sijainti 94,28 mm G 0,6 mm 94,28 mm C H A 50,8 mm Kolme M6 x 2,0 reikää 88 mm, mm HALK. (4) D B 0653 F E Pumppumalli A B C D E F G H mm 56 mm 544 mm 257 mm /2 npt(f) 3/4 npt(f) 3/4 npsm(f) /2 npt(f) mm 56 mm 594 mm 257 mm /2 npt(f) 3/4 npt(f) 3/4 npsm(f) /2 npt(f) mm 823 mm 544 mm 520 mm /2 npt(f) 3/4 npt(f) 3/4 npsm(f) 3/4 npt(m) [ei kuvassa] mm 56 mm 583 mm 257 mm /2 npt(f) 3/4 npt(f) 3/4 npsm(f) /2 npt(f) mm 56 mm 589 mm 257 mm /2 npt(f) 3/4 npt(f) 3/4 npsm(f) /2 npt(f) Tiivistelmä käsikirjan muutoksista Muuttunut kokoonpano Kaikki mallit Osan tila Määrän muutos Viitenro Osanro Nimi O-rengas; määrä muuttunut 2:sta 3:een Poistettu O-rengas

32 Gracon takuu Graco takaa, että tällä lomakkeella mainitut, Gracon valmistamat ja sen nimellä varustetut laitteet ovat materiaalien ja työn osalta virheettömiä sinä päivänä, kun valtuutettu Graco-jälleenmyyjä on ne myynyt alkuperäisen ostajan käyttöön. Graco korjaa tai vaihtaa kahdentoista kuukauden aikana myyntipäivästä lukien laitteen osan, jonka Graco on todennut vialliseksi. Tämä takuu on voimassa vain silloin, kun laitteen asennuksessa, käytössä ja kunnossapidossa on noudatettu Gracon kirjallisia ohjeita. Tämä takuu ei koske normaalia kulumista eikä virheellisestä asennuksesta, väärästä käytöstä, hankautumisesta, korroosiosta, riittämättömästä tai sopimattomasta kunnossapidosta, laiminlyönnistä, onnettomuudesta, osien muuttamisesta tai muiden kuin Gracon osien käyttämisestä aiheutunutta toimintahäiriötä, vahinkoa tai kulumista, eikä Graco ole vastuussa edellä mainituista. Graco ei myöskään ole vastuussa toimintahäiriöstä, vahingosta tai kulumisesta, joka aiheutuu Gracon laitteiden yhteensopimattomuudesta kolmannen osapuolen toimittamiin rakenteisiin, lisävarusteisiin, laitteisiin tai materiaaleihin tai kolmannen osapuolen toimittamien rakenteiden, lisävarusteiden, laitteiden tai materiaalien sopimattomasta suunnittelusta, valmistuksesta, asennuksesta, käytöstä tai kunnossapidosta. Tämän takuun ehtona on vialliseksi väitetyn laitteen palauttaminen lähettäjän kustannuksella valtuutetulle Graco-jälleenmyyjälle vian toteamiseksi. Jos vika todetaan aiheelliseksi, Graco korjaa tai vaihtaa veloituksetta vialliset osat. Laite palautetaan alkuperäiselle ostajalle rahtivapaasti. Jos laitteen tarkastuksessa ei löydetä mitään materiaali- tai työvirhettä, korjaukset tehdään kohtuullista veloitusta vastaan, joihin kuuluvat osiin, työhön ja kuljetukseen sisältyvät kustannukset. Edellä mainittu muodostaa Gracon ainoan velvoitteen ja ostajan saaman ainoan korvauksen takuuvaatimuksen osalta. Ostaja hyväksyy sen, ettei hän saa muuta korvausta (mukaan lukien satunnaiset tai välilliset vahingonkorvaukset menetetyistä voitoista, menetetystä myynnistä, henkilö- tai omaisuusvahingoista tai muusta satunnaisesta tai välillisestä menetyksestä). Takuuta koskevat vaateet on esitettävä kahden (2) vuoden kuluessa myyntipäiväyksestä. Graco ei anna takuuta eikä vastaa lisävarusteista, laitteista, materiaaleista tai komponenteista, jotka Graco on myynyt mutta ei valmistanut. Näihin Gracon myymiin toisten valmistajien tuotteisiin sovelletaan asianomaisen valmistajan antamaa takuuta. Graco antaa ostajalle kohtuullisessa määrin apua näitä koskevien takuuvaatimusten tekemisessä. Seuraavat kohdat eivät kuulu Gracon takuuseen: Kaulatiivisteen säätö Normaalista kulumisesta johtuva tiivisteen vaihto. Normaalia kulumista ei katsota materiaalin tai työn virheellisyydeksi. VASTUUN RAJOITUS Missään tapauksessa Graco ei vastaa epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat laitteiden toimittamisesta tai myytyjen tuotteiden tai muiden tavaroiden hankkimisesta, suorituskyvystä tai käytöstä, olipa kyseessä sopimuksen rikkominen, takuuvaatimus, Gracon laiminlyönti tai jokin muu syy USA:n myyntipisteet: Atlanta, Chicago, Dallas, Detroit, Los Angeles, Mt. Arlington (N.J.) Ulkomaiset toimistot: Kanada; Englanti; Korea; Sveitsi; Ranska, Saksa; Hongkong; Japani GRACO N.V.; Industrieterrein Oude Bunders; Slakweidestraat 3, 3630 Maasmechelen, Belgium Tel.: Fax: PAINETTU BELGIASSA /95

Työkalukotelo B KÄYTTÖOHJEET -- OSALUETTELO. Malli ; sopii seuraaviin korkeisiin maaliruiskuihin: A-versio.

Työkalukotelo B KÄYTTÖOHJEET -- OSALUETTELO. Malli ; sopii seuraaviin korkeisiin maaliruiskuihin: A-versio. KÄYTTÖOHJEET -- OSALUETTELO KÄYTTÖOHJEET Tämä käyttöohjekirja sisältää tärkeitä varoituksia ja tietoja. LUE JA SÄILYTÄ Ensivalinta kun laatu ratkaisee.z 308--817B A-versio Työkalukotelo Malli 240--148;

Lisätiedot

RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ VALMISTETUT Falcon- ja Falcon II -pumput Varustettu erittäin kestävällä männänvarrella ja sylinterillä

RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ VALMISTETUT Falcon- ja Falcon II -pumput Varustettu erittäin kestävällä männänvarrella ja sylinterillä KÄYTTÖOHJEET OSALUETTELO Tämä käyttöopas sisältää tärkeitä tietoja ja varoituksia. LUE JA SÄILYTÄ KÄYTTÖOHJEET Ensivalinta kun laatu ratkaisee. 308996B A-versio RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ VALMISTETUT

Lisätiedot

Mäntäpumppu Suurin käyttöpaine 250 baria (24,8 MPa)

Mäntäpumppu Suurin käyttöpaine 250 baria (24,8 MPa) KÄYTTÖOHJEET OSALUETTELO KÄYTTÖOHJEET Tämä käyttöohjekirja sisältää tärkeitä varoituksia ja tietoja LUE JA SÄILYTÄ Ensivalinta kun laatu ratkaisee. 308798B U-versio Mäntäpumppu Suurin käyttöpaine 250 baria

Lisätiedot

Käyttöohjeet Osaluettelo

Käyttöohjeet Osaluettelo Käyttöohjeet Osaluettelo HYDRA-SPRAY President- ja Monark-pumput 306981B AC versio 30:1 PRESIDENT-PUMPUT Nesteen suurin käyttöpaine 25 MPa (248 bar) Ilman suurin sisääntulopaine 0,8 MPa (8 baaria) Osanro

Lisätiedot

NESTEEN ULOSTULOAUKON SUODATIN

NESTEEN ULOSTULOAUKON SUODATIN KÄYTTÖOHJEET OSALUETTELO 08 9B F-versio KÄYTTÖOHJEET Tämä käyttöopas sisältää tärkeitä tietoja ja varoituksia. LUE JA SÄILYTÄ Ensivalinta kun laatu ratkaisee. NESTEEN ULOSTULOAUKON SUODATIN SUURIN KÄYTTÖPAINE

Lisätiedot

Mäntäpumput. Sisältö. Käyttöohjeet B. Osanro , C-sarja (#2) Osanro , B-sarja (#5) Osanro , C-sarja (#7)

Mäntäpumput. Sisältö. Käyttöohjeet B. Osanro , C-sarja (#2) Osanro , B-sarja (#5) Osanro , C-sarja (#7) Käyttöohjeet RASKAASEEN KÄYTTÖÖN TARKOITETUT Mäntäpumput Osanro 222012, C-sarja (#2) Suurin käyttöpaine 34,5 MPa (345 bar) 357,4 mm tehokas tilavuusala 307944B W-versio Osanro 222015, B-sarja (#5) Suurin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET OSALUETTELO 308 357B. HIILITERÄKSINEN Dura-Flo 1100 -pumput varustettu kestävällä männänvarrella ja sylinterillä

KÄYTTÖOHJEET OSALUETTELO 308 357B. HIILITERÄKSINEN Dura-Flo 1100 -pumput varustettu kestävällä männänvarrella ja sylinterillä KÄYTTÖOHJEET OSALUETTELO 308 357B Rev. A KÄYTTÖOHJEET Tämä käyttöohjekirja sisältää tärkeitä varoituksia ja tietoja. LUE JA SÄILYTÄ. HIILITERÄKSINEN Dura-Flo 00 -pumput varustettu kestävällä männänvarrella

Lisätiedot

Käyttöohjeet Osaluettelo

Käyttöohjeet Osaluettelo Käyttöohjeet Osaluettelo KORKEAPAINEISET Paineentasaussäiliöt ja nestesuodattimet Nestesuodattimet 079B N versio Suurin käyttöpaine 0 baaria ( MPa) Malli 80, A-sarja Erillinen kiinnitys Malli 7, E-sarja

Lisätiedot

Ïlma-avusteiset Falcon- ja Falcon II -ruiskutuslaitteet

Ïlma-avusteiset Falcon- ja Falcon II -ruiskutuslaitteet KÄYTTÖOHJEET - OSLUETTELO 308994 -versio KÄYTTÖOHJEET Tämä käyttöopas sisältää tärkeitä tietoja ja varoituksia. LUE J SÄILYTÄ Ensi valinta kun laatu ratkaisee.z Ïlma-avusteiset Falcon- ja Falcon II -ruiskutuslaitteet

Lisätiedot

Ilmattomat ruiskutuslaitteet ja pyörätelineet

Ilmattomat ruiskutuslaitteet ja pyörätelineet Käyttöohjeet Osaluettelo Ilmattomat ruiskutuslaitteet ja pyörätelineet 308635B G Versio Tärkeitä turvaohjeita Lue kaikki tämän käyttöohjeen varoitukset ja ohjeet. Säilytä nämä ohjeet. Katso mallinumerot

Lisätiedot

Käyttöohjeet Osaluettelo

Käyttöohjeet Osaluettelo Käyttöohjeet Osaluettelo KORKEAPAINEINEN NESTEPUTKI Palloventtiilit, vastaventtiilit ja kiertonivelet 308B Tärkeitä turvaohjeita Lue kaikki tämän käyttöohjeen varoitukset ja ohjeet. Säilytä nämä ohjeet.

Lisätiedot

Käyttöohjeet Osaluettelo

Käyttöohjeet Osaluettelo Käyttöohjeet Osaluettelo RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ, PASSIVOITU Tynnyrin kansi 308466B F-versio TI98A GRACO N.V.; Industrieterrein Oude Bunders; Slakweidestraat 3, 3630 Maasmechelen, Belgium Tel.: 3 89 770

Lisätiedot

Dura-Flo Alentimet. Ohjeet - osat K FI. Dura-Flo Dura-Flo 1800 (430 cc) -alentimet Dura-Flo Dura-Flo 2400 (580 cc) -alentimet

Dura-Flo Alentimet. Ohjeet - osat K FI. Dura-Flo Dura-Flo 1800 (430 cc) -alentimet Dura-Flo Dura-Flo 2400 (580 cc) -alentimet Ohjeet - osat Dura-Flo Alentimet 32596K FI Pumput hiiliteräksestä tai ruostumattomasta teräksestä, männänvarret ja sylinterit raskaaseen käyttöön suunniteltu. Käytettäviksi Graco-pumppujen, ruiskujen ja

Lisätiedot

Ilmaton kuviointimaalien ruiskutuspistooli

Ilmaton kuviointimaalien ruiskutuspistooli Käyttöohjeet Osaluettelo Ilmaton kuviointimaalien ruiskutuspistooli 30849B M versio Suurin käyttöpaine 27,6 MPa (276 baria) Osanro 24705, B-sarja Sisältää RAC suutinsuojuksen ja GHD63 SwitchTip-suuttimen

Lisätiedot

Nestesuodatin. Sisällysluettelo. Käyttöohjeet Osaluettelo 307273B. T versio

Nestesuodatin. Sisällysluettelo. Käyttöohjeet Osaluettelo 307273B. T versio Käyttöohjeet Osaluettelo Nestesuodatin 303B T versio Lue varoitukset ja ohjeet. Katso mallinumerot ja maksimikäyttöpaineet sivulta. Sisällysluettelo Malliluettelo.................................... Merkit.........................................

Lisätiedot

Mäntäpumppu. Korjaus 310643B. Suurin käyttöpaine 250 bar (24,8 MPa) Malli 248204, A-sarja Ultra Max II sekä Ultimate Mx II 695 ja 795

Mäntäpumppu. Korjaus 310643B. Suurin käyttöpaine 250 bar (24,8 MPa) Malli 248204, A-sarja Ultra Max II sekä Ultimate Mx II 695 ja 795 Korjaus Mäntäpumppu 310643B J-versio Suurin käyttöpaine 250 bar (24,8 MPa) Malli 248204, A-sarja Ultra Max II sekä Ultimate Mx II 695 ja 795 Malli 248205, A-sarja Ultra Max II sekä Ultimate Mx II 1095

Lisätiedot

Käyttöohjeet Osaluettelo

Käyttöohjeet Osaluettelo Käyttöohjeet Osaluettelo KAKSITOIMISET Falcon ja Falcon II Ilmamoottorit 308995B E-versio Osanro 4504, sarja C Falcon-ilmamoottori Ilman suurin sisääntulopaine,0 MPa (0 bar) Osanro 4505, sarja C Falcon

Lisätiedot

President -ilmamoottorit

President -ilmamoottorit Käyttöohjeet Osaluettelo President-ilmamoottorit Käytetään Gracon nesteenkäsittelypumpuissa. 306982B AF-versio Katso suurin käyttöpaine pumpun käyttöoppaasta. Malli 205647, L-sarja Putkistokiinnitys, keskipaineinen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

4-kuula-alentimet 750 cm³, 1000 cm³, 1500 cm³ ja 2000 cm³ mallit

4-kuula-alentimet 750 cm³, 1000 cm³, 1500 cm³ ja 2000 cm³ mallit Käyttöohjeet - osaluettelo Korjaussarjat Lisävarustesarjat Liittyvät ohjekirjat Katso sivu 28 4-kuula-alentimet 750 cm³, 000 cm³, 500 cm³ ja 2000 cm³ mallit 3A539L FI Suunniteltu alhaisille paineille ja

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

ASETAALISTA VALMISTETUT, VESIOHENTEISILLE AINEILLE SOPIVAT

ASETAALISTA VALMISTETUT, VESIOHENTEISILLE AINEILLE SOPIVAT Käyttöohjeet ASETAALISTA VALMISTETUT, VESIOHENTEISILLE AINEILLE SOPIVAT Nestepaineen säätimet Vain matalapaineisiin järjestelmiin Nestevirtaus enint.,9 l/min 0825B Rev. E Lue varoitukset ja ohjeet. Jousikäyttöiset

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto FX-pumppu on suunniteltu, valmistettu ja testattu FX Airguns AB:ssä Ruotsissa. Pumpuissa käytetyt kaksi eri järjestelmää

Lisätiedot

Käyttöohjeet Osaluettelo

Käyttöohjeet Osaluettelo Käyttöohjeet Osaluettelo ILMAKÄYTTÖISET, RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ VALMISTETUT Sekoittimet Suurin käyttöpaine 0,7 MPa (7 bar) 306565B H-versio Tärkeitä turvaohjeita Lue kaikki tämän käyttöohjeen varoitukset

Lisätiedot

High-Flo -pumppuosat. Käyttöohjeet - osaluettelo M FIN

High-Flo -pumppuosat. Käyttöohjeet - osaluettelo M FIN Käyttöohjeet - osaluettelo High-Flo -pumppuosat 0M FIN Suunniteltu alhaisille paineille ja viimeistelymateriaalien korkealle kierrolle. Vain ammattimaiseen käyttöön. Tärkeitä turvaohjeita Lue kaikki High-Flo-pumpun

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450

KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450 1 4.8.2006 12:27 KO HP 450.doc KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ 1. Ruiskun pesu ennen käyttöönottoa 2. Maalin lisäys ja maalaus 3. Ruiskunpesu maalauksen jälkeen RUISKUN KÄYTTÖ MAALAUKSISSA Air-Mix-ruiskua käytetään lähinnä kalusteovien

Lisätiedot

High-Flo -pumppuosat. Käyttöohjeet - osaluettelo. Sisältö D FIN

High-Flo -pumppuosat. Käyttöohjeet - osaluettelo. Sisältö D FIN Käyttöohjeet - osaluettelo High-Flo -pumppuosat 3636D FIN Suunniteltu alhaisille paineille ja viimeistelymateriaalien korkealle kierrolle. Suunniteltu käytettäviksi High-Flo -pumppujen kanssa. Vain ammattikäyttöön.

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

Ilmakäyttöinen kalvopumppu

Ilmakäyttöinen kalvopumppu Käyttöohjeet Ilmakäyttöinen kalvopumppu 3A950ZAD Nesteidensiirtosovelluksiin. Vain ammattikäyttöön. Vain tähdellä (*) merkityt mallit on hyväksytty käyttöön eurooppalaisissa räjähdysvaarallisissa tiloissa.

Lisätiedot

Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet

Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet Retrojasson asennusohje 1. Asennuspohjan valinta Laite painaa noin 30 kg. Seinäkiinnitystä varten Retrojasson takaseinässä on kaksi reikää. Kiinnitykseen käytetään

Lisätiedot

3590050/2 IM-P359-01 CH Issue 2 DN15 - DN100 QL43D, QL43M, QL73D ja QL73M kolmitieventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuustiedote 2. Toiminta 3. Asennus ja käyttöönotto 4. Huolto 5. Varaosat

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Pienen ilmamäärän ilmansäätimet

Pienen ilmamäärän ilmansäätimet KÄYTTÖOHJEET OSALUETTELO 0867B F-versio KÄYTTÖOHJEET Tämä käyttöopas sisältää tärkeitä varoituksia ja tietoja. LUE JA SÄILYTÄ. Ensivalinta kun laatu ratkaisee. Pienen ilmamäärän ilmansäätimet Suurin tuloilman

Lisätiedot

Tärkeitä turvaohjeita Lue kaikki tämän käyttöohjeen varoitukset ja ohjeet. Säilytä nämä ohjeet. Varoitukset... 2 Asennus... 4 Käyttö...

Tärkeitä turvaohjeita Lue kaikki tämän käyttöohjeen varoitukset ja ohjeet. Säilytä nämä ohjeet. Varoitukset... 2 Asennus... 4 Käyttö... Käyttöohjeet Osaluettelo RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ RASKAASEEN KÄYTTÖÖN Tynnyrisekoitin Suurin ilmanottopaine: 0,7 MPa (7 baaria) 308609B G-versio Tärkeitä turvaohjeita Lue kaikki tämän käyttöohjeen varoitukset

Lisätiedot

Automaattiset ilma-avusteiset G40 -ruiskupistoolit

Automaattiset ilma-avusteiset G40 -ruiskupistoolit Ohjeet - Osat Automaattiset ilma-avusteiset G40 -ruiskupistoolit 3654G FI Ilma-avusteiseen ruiskutukseen sekä maalausten ja pinnoitteiden viimeistelyyn. Vain ammattikäyttöön. Sopii käytettäväksi Euroopassa

Lisätiedot

Asennus. Valintaventtiilisarja Multi Pro WM -ruiskutuslaite VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Valintaventtiilisarja Multi Pro WM -ruiskutuslaite VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Valintaventtiilisarja Multi Pro WM -ruiskutuslaite Mallinro: 130-7190 Form No. 3386-265 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian

Lisätiedot

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 Käsisammutin tulee tarkastaa vähintään kahden vuoden välein. Milloin sammutin on alttiina toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille,

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

KÄTTÖOHJEET OSALUETTELO 308 368B

KÄTTÖOHJEET OSALUETTELO 308 368B KÄTTÖOHJEET OSALUETTELO KÄTTÖOHJEET Tämä käyttöohjekirja sisältää tärkeitä varoituksia ja tietoja LUE JA SÄILYTÄ 308 368B A-versio ALUMIINI JA RUOSTUMATON TERÄS Paineilmakäyttöiset Husky 50 kalvopumput

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

Käyttöohje osat 309303B. 1:1 PAINESUHDE TRITON 308-kalvopumppu

Käyttöohje osat 309303B. 1:1 PAINESUHDE TRITON 308-kalvopumppu Käyttöohje osat : PAINESUHDE TRITON 308-kalvopumppu Nesteen suurin käyttöpaine 0,8 MPa (8 baaria) Ilman suurin sisääntulopaine 0,8 MPa (8 bar) Osanro. 33500 alumiinipumppu, sarja B, npt-kierteet Osanro.

Lisätiedot

PNEUMAATTINEN SAUMANSULKIJA. Käyttökäsikirja. Malli, jossa on automaattipysäytys

PNEUMAATTINEN SAUMANSULKIJA. Käyttökäsikirja. Malli, jossa on automaattipysäytys PNEUMAATTINEN SAUMANSULKIJA Käyttökäsikirja Malli, jossa on automaattipysäytys 2 Yleistä Konetta voidaan hyvin käyttää useimpien tyyppiä m 82, VM 84 tms. olevien saumojen sulkemiseen. Koneen rakenne on

Lisätiedot

Käyttöopas RECONNX-naulanpoistaja

Käyttöopas RECONNX-naulanpoistaja 1 Käyttöopas RECONNX-naulanpoistaja nail kicker V20e (U.S. Pat. 8,146,891 B2 ) 2 Tuo een kuvaus ja käy ötarkoitus Reconnx nail kicker -naulanpoistaja on paineilmatoiminen käsityökalu, joka on tarkoite

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava

Vetokoukku, irrotettava Installation instructions, accessories Ohje nro 31338957 Versio 1.6 Osa nro 31359616 Vetokoukku, irrotettava Volvo Car Corporation Vetokoukku, irrotettava- 31338957 - V1.6 Sivu 1 / 50 Erikoistyökalut 999

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 110003091

KÄYTTÖOHJE 110003091 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 Käyttöönotto... 2 Huolto... 3 Häiriötilanteet... 4 Turvallisuus... 5 Takuuehdot... 6 Tekniset tiedot... 7 1. JOHDANTO Tämä vihkonen sisältää ne tiedot, jotka tarvitset

Lisätiedot

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat.

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat. Asennus Irralliset osat Form No. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: 30454 Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu. Kuvaus Määrä Käyttökohde

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

Käyttöohjeet LA-VA V300 / Premium Line VAKUUMIPAKKAUSLAITE

Käyttöohjeet LA-VA V300 / Premium Line VAKUUMIPAKKAUSLAITE Käyttöohjeet LA-VA V300 / Premium Line VAKUUMIPAKKAUSLAITE Hankkimallasi Lava vakuumipakkauslaitteella on 2 vuoden takuu. Takuu ei kata vahinkoa, mikäli ilmapumppuun on päästetty nestettä. On tärkeä tietää,

Lisätiedot

2. Tarkasta sammuttimen kokonaispaino.

2. Tarkasta sammuttimen kokonaispaino. 1(4) Tarkastus Sammutin tulee tarkastaa vähintään kahden vuoden välein. Milloin sammutin on alttiina sammuttimen toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille, kuten sään vaihteluille, kosteudelle tai tärinälle,

Lisätiedot

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Asennusohjeet Ennen jääkaapin asentamista 4 Vesiliitäntä 4 Sähköliitäntä 5 Jääkaapin sijoitus ja tasapainottaminen 6 Asennusmitat ja -vaatimukset 7 Pakastimen

Lisätiedot

Turvallisuus. Asennuksessa tarvittavat työkalut. Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä.

Turvallisuus. Asennuksessa tarvittavat työkalut. Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä. Kuomun asennusohje Turvallisuus Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä.! kuomun nostaminen, siirtäminen ja kääntäminen kevennysjousien asentaminen tuulihaan asentaminen varmistettava peräkärryn

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

Paineilmakäyttöiset Husky 205 -kalvopumput Suurin tuloilman paine 0,7 MPa (7 baaria) Nesteen suurin käyttöpaine 0,7 MPa (7 baaria)

Paineilmakäyttöiset Husky 205 -kalvopumput Suurin tuloilman paine 0,7 MPa (7 baaria) Nesteen suurin käyttöpaine 0,7 MPa (7 baaria) Käyttöohjeet Osaluettelo Paineilmakäyttöiset Husky 205 -kalvopumput Suurin tuloilman paine 0,7 MPa (7 baaria) Nesteen suurin käyttöpaine 0,7 MPa (7 baaria) Tärkeitä turvaohjeita Lue kaikki tämän käyttöohjeen

Lisätiedot

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET PAGE 19 ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA (OSA N:O 34131) EMC direktiivi 89/336/EEC ja korjattu 91/263/EEC & 92/31/EEC Standardit EN55014:1987, IEC 801-2, IEC 801-4, IEC 801-3 Matalajännite

Lisätiedot

Käyttöohjeet Pahlen V350 Hiekkasuodatin

Käyttöohjeet Pahlen V350 Hiekkasuodatin Käyttöohjeet Pahlen V350 Hiekkasuodatin Näiden ohjeiden kaikki kohdat on luettava huolellisesti läpi ja kaikki ohjeet huomioitava. Ennen asennustöiden alkua tulee suodatinlaitteen täydellinen toimitus

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MAALAUSKANNU 12219

KÄYTTÖOHJE MAALAUSKANNU 12219 KÄYTTÖOHJE MAALAUSKANNU 12219 01032006 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen! 1 Turvaohjeet VAROITUS! Työskentelypaineen

Lisätiedot

Tämä käyttöopas sisältää tärkeitä tietoja ja varoituksia. LUE JA SÄILYTÄ ÎÎÎ ÎÎÎ

Tämä käyttöopas sisältää tärkeitä tietoja ja varoituksia. LUE JA SÄILYTÄ ÎÎÎ ÎÎÎ KÄYTTÖOHJEET OSALUETTELO KÄYTTÖOHJEET Tämä käyttöopas sisältää tärkeitä tietoja ja varoituksia. LUE JA SÄILYTÄ KESKIDAINEINEN ILMA-AVUSTEINEN Alpha AA ruiskutuspistooli Nesteen suurin käyttöpaine 10 MPa

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Handsfree, Bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 41

Installation instructions, accessories. Handsfree, Bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 41 Installation instructions, accessories Ohje nro 31310099 Versio 1.2 Osa nro 31285547 Handsfree, Bluetooth Volvo Car Corporation Handsfree, Bluetooth- 31310099 - V1.2 Sivu 1 / 41 Varuste IMG-242205 A0000162

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1180650/1 IM-P118-03 ST Issue 1 RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat IM-P118-03

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 OPTIMUS 3,5 kw Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 Kuvaus Laitetta ei saa asentaa kohteisiin jotka altistuvat räjähdysvaaralle tai kohteisiin joissa lämpötila voi laskea alle 0 C. Ole hyvä, lue ja noudata

Lisätiedot

7. Puhdista venttiilirunko harjaamalla tai paineilmalla ja tarkasta, että puhallusputken suojakumi on ehjä ja paikallaan.

7. Puhdista venttiilirunko harjaamalla tai paineilmalla ja tarkasta, että puhallusputken suojakumi on ehjä ja paikallaan. 1(5) Tarkastus Sammutin tulee tarkastaa vähintään kahden vuoden välein. Milloin sammutin on alttiina sammuttimen toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille, kuten sään vaihteluille, kosteudelle tai tärinälle,

Lisätiedot

Application and processing note (P)

Application and processing note (P) Application and processing note (P) Article Number: 113703 Languages: fi BERNER_Application_and_processing_note_(P) 83892[PDF]_fi.pdf 2015-02-09 PAINE/ALIPAINEPUMPPUSARJA 113703 KÄYTTÖOPAS Lomake 824342

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

PullmanErmator. Rakennusimuri S13. Käyttöohjeet

PullmanErmator. Rakennusimuri S13. Käyttöohjeet PullmanErmator Rakennusimuri S13 Käyttöohjeet Sisällys 1 Huomio!... 3 2 Pakkauksen purkaminen... 3 3 Turvamääräykset... 3 3.1 Käsittely... 3 3.2 Huolto... 3 4 Toiminta... 4 5 Käyttö... 4 6 Suodattimen

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31359727 Versio 1.3 Osa nro 31414266, 31359740, 31359718 Vetokoukku, kiinteä Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 31359727 - V1.3 Sivu 1 / 41 Materiaali

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä)

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) Model ODS-300 Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03 (Finnish) FM07-702-B 11-22-10 (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA REKISTERÖI

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Installation instructions, accessories Ohje nro 31454381 Versio 1.3 Osa nro 31454379 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)-

Lisätiedot

Ilma-avusteiset G40-ruiskutuspistoolit

Ilma-avusteiset G40-ruiskutuspistoolit Käyttöohje/Osat Ilma-avusteiset G40-ruiskutuspistoolit 333203A FI Malli: 262929, 262932 Rakennusmaaleille ja -pinnoitteille tarkoitettuihin sovelluksiin. Vain ammattimaiseen käyttöön. Suurin käyttöpaine:

Lisätiedot

Uusi FWB500 ilmakiväärisi on toimitettu tehdaspakkauksessa, jota voit käyttää jatkossa säilytys- ja kantolaukkuna.

Uusi FWB500 ilmakiväärisi on toimitettu tehdaspakkauksessa, jota voit käyttää jatkossa säilytys- ja kantolaukkuna. KÄYTTÖOHJE FEINWERKBAU 500 ILMAKIVÄÄRI Ennen aseen käyttöä Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä se myöhempää käyttöä varten. Aseesi toimii moitteettomasti vain jos käsittelet sitä oikein ja huollat

Lisätiedot

Jäähdytysnesteen täyttö. Jäähdytysnesteen täytön edellytykset. Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS!

Jäähdytysnesteen täyttö. Jäähdytysnesteen täytön edellytykset. Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS! Jäähdytysnesteen täytön edellytykset Jäähdytysnesteen täytön edellytykset Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS! Käytä suojavarusteita, kun työskentelet ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän

Lisätiedot

Sulky maalikelkka 1200

Sulky maalikelkka 1200 Form No. 3355 5 Rev C Sulky maalikelkka 00 Mallinrosta 403 6000000 alkaen Käyttöopas Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.toro.com. Käännös alkutekstistä (FI) Sisältö Sivu Johdanto....................................

Lisätiedot

SOLAR handy - sälekaihtimien asennusohje. Tästä pääset takuuehtoihin:

SOLAR handy - sälekaihtimien asennusohje. Tästä pääset takuuehtoihin: SOLAR handy - sälekaihtimien asennusohje Tästä pääset takuuehtoihin: 29.04.2015 SISÄLLYSLUETTELO HANDY-VARIAATIOT 1-5 Varoitus 2 Handy-variaatiot 1-5 3 Asennus Handy 1 5 Käyttöohje 15 Puhdistaminen 16

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Moottorisarja GreensPro viheriöjyrä

Moottorisarja GreensPro viheriöjyrä Moottorisarja GreensPro 00 -viheriöjyrä Mallinro: 36-689 Form No. 344-75 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Koristepaneeli BYCQ140D7W1 BYCQ140D7W1W

ASENNUSOPAS. Koristepaneeli BYCQ140D7W1 BYCQ140D7W1W ASENNUSOPAS Koristepaneeli BYCQ40D7W BYCQ40D7WW 4 9 8 7 4 6 4 4 4 4 4 4+6 a g a c e f d g g h 6 mm 6 4 8 7 9 4 6 BYCQ40D7W Koristepaneeli BYCQ40D7WW Asennusopas Englanninkielinen teksti on alkuperäinen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31337686 Versio 1.2 Osa nro 31337677, 31310791, 31357750 Handsfree, bluetooth Volvo Car Corporation Handsfree, bluetooth- 31337686 - V1.2 Sivu 1 / 74 Materiaali

Lisätiedot

Kankaan vaihto, Apollo ikkunamarkiisi

Kankaan vaihto, Apollo ikkunamarkiisi Kankaan vaihto, Apollo ikkunamarkiisi Kyseinen asennusohje koskee Apollo Kaihdin ja Markiisi Oy:n valmistamia ikkunamarkiiseja. Eri mallityypeillä voi olla pieniä eroja. Ohje on viitteellinen, ja koskee

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi KÄYTTÖOPAS -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE

Lisätiedot