PIKALUOTTOSELVITYS 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIKALUOTTOSELVITYS 2007"

Transkriptio

1 Anne Kemppainen ja Jani Väisänen PIKALUOTTOSELVITYS 2007 Opinnäytetyö Palvelujen tuottaminen ja johtaminen Maaliskuu 2007

2 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Anne Kemppainen, Jani Väisänen Nimeke Koulutusohjelma ja suuntautuminen Palvelujen tuottaminen ja johtaminen Kuluttajapalvelut Pikaluottoselvitys 2007 Tiivistelmä Pikaluotot tulivat Suomen luottomarkkinoille vuoden 2005 aikana. Ilmiö on herättänyt paljon keskustelua koko olemassaolonsa aikana; pikaluottoja on syytetty esimerkiksi velkaantumisen lisäämisestä ja niitä on verrattu jopa lainvastaiseen koronkiskontaan. Ilmiöön liittyy paljon epäkohtia, mikä pääasiassa johtuu alan olemattomasta valvonnasta ja Suomen lainsäädännön vajavuudesta pikaluottojen osalta. Paljon pikaluottoalalla on jo muutosta tapahtunut, mutta oleellisempia kuluttajan asemaa pikaluottojen käyttäjänä parantavia muutoksia ollaan Suomessa vasta kehittelemässä. Tähän selvitykseen olemme keränneet tammikuussa 2007 Suomen pikaluottojen sekä niitä tarjoavien yrityksien ominaisuudet ja vertailleet niitä keskenään. Pikaluottoalaa olemme tutkineet aina ilmiöön vaikuttaneista tekijöistä jo vuosikymmenien takaa vuoteen 2007 saakka. Alalla jo tapahtuneiden ja tulevaisuudessa tapahtuvien muutoksien vaikutuksia olemme tutkineet pikaluottoilmiössä yleisesti, sekä muutoksien vaikutuksia pikaluottoa tarjoavien yrityksien toiminnassa. Pikaluottojen vaikutusta velkaantumiseen olemme tarkkailleet aiempien tutkimuksien sekä tekemämme haastattelun pohjalta. Tutkiessamme ilmiön vaikutuksia velkaantumiseen, löysimme myös määritelmiä tyypillisestä pikaluottoja käyttävästä kuluttajasta. Pikaluotot näyttävät olevan pääasiallisesti nuorten aikuisten käyttämää palvelua. Enimmäkseen niiden käyttö keskittyy sellaisiin kuluttajaryhmiin, jotka elävät heikossa taloudellisessa asemassa ja epävarmassa työmarkkinatilanteessa. Vaikka pikaluottoihin kohdistunut julkisuus on enimmäkseen koskenut alan epäkohtia ja julkisuuteen ovat kantautuneet lähinnä alan negatiiviset ominaisuudet, ei median kautta näyttäisi olevan pikaluottojen mainetta juurikaan pilattu. Aiheen kiinnostavuus ja julkisuudessa pysyminen voidaan käsittää pikaluottoja tarjoaville yrityksille ilmaiseksi mainonnaksi. Asiasanat (avainsanat) Kulutusluotto, korko, luottomarkkinat, velkaantuminen Sivumäärä Kieli URN 68 Suomi URN:NBN:fi:mamkopinn Huomautus (huomautukset liitteistä) Ohjaavan opettajan nimi Eliisa Kotro Opinnäytetyön toimeksiantaja Itä-Suomen lääninhallitus

3 DESCRIPTION Date of the bachelor's thesis March 21, 2007 Author(s) Anne Kemppainen, Jani Väisänen Degree programme and option Production and Management of Services Consumer Services Name of the bachelor's thesis Cash advance loan study 2007 Abstract Cash advance loans showed up at Finnish credit fairs during The phenomenon has caused a lot of discussion since its commencement. Cash advance loans have been accused of being an increasing factor of incurring debts and they have been compared even to illegal usury. The phenomenon includes a lot of drawbacks which mainly arise from non-existing surveillance of the domain and the faults of Finnish legislation applied to cash advance loans. A lot of amendments have already occurred inside the sector but the most essential changes to improve the consumer s status are only in the planning stages. For this study we have collected and compared the attributes of Finnish cash advance loans and the companies behind them in January We have inspected the whole sector by its influences from decades ago till We have observed the influences of amendments, already materialized and the ones coming true in the future, generally in the sector and also in the activity of the cash advance loan companies. The impact of cash advance loans for increasing debt we have observed from the basis of earlier studies of the subject and the interview we made. By inspecting this theme we found the definitions of the typical cash advances loan user. Chiefly the cash advances loans seem to be used by young adults. Mostly the use of them seems to be centred in those consumer groups that live in poor financial and insecure labour market situations. Though the publicity of cash advance loans has mostly concerned the faults of the sector and primarily the negative aspects of them have been published, the media doesn t seem to have significantly spoiled the reputation of the cash advances. The interest in the subject and its attention by media can be comprehended as free advertising for the cash advance loan companies. Subject headings, (keywords) Consumer credit, interest charge, credit fairs, getting into dept Pages Language URN URN:NBN:fi:mamkopinn Finnish Remarks, notes on appendices Tutor Eliisa Kotro Bachelor s thesis assigned by State Provincial Office of Eastern Finland

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO KÄSITTEET PIKALUOTTO KÄSITTEENÄ JA VERTAILU MUIHIN LUOTTOIHIN OPINNÄYTETYÖN AIHE, TOTEUTTAMINEN JA TAVOITTEET Opinnäytetyön aiheen rajaus Opinnäytetyön toteuttaminen Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä Haastattelu Kysely Aineiston analyysit ja tulkinta Opinnäytetyön tavoitteet PIKALUOTTOILMIÖN HISTORIA Pikaluotot Suomessa Pikaluotot Suomen ulkopuolella Pikaluottojen ominaisuuksien muutokset Pikaluottoyrityksien määrän lisääntyminen PIKALUOTOT MEDIASSA Pikaluottoja koskeva julkinen keskustelu Median vaikutus pikaluottojen maineeseen Pikaluottoyrityksien avoimuus valvoville tahoille, medialle ja kuluttajille SUOMESSA TARJOLLA OLEVAT PIKALUOTOT JA NIIDEN OMINAISUUDET Vippilaina Hetirahaa Amex-pikalaina Onni-laina Reissuluotto Satavippi Viestiluotto Vippiluotto Vippitalo... 28

5 7.10 G4 Vippi Pikavippi Terrarahoitus ÖÖ-Laina Monetti Pikalaina Tekstivippi Viestivippi Viestilaina FE-Pikalaina Satasenlaina Vippiraha RC-Pikalaina Ainalaina Credit PIKALUOTTOJEN VERTAILU Todellinen vuosikorko Pikaluottojen ominaisuuksien vertailu Myöntämisperusteet Hakutavat ja hakuajat Myönnettävien luottojen määrät Luottojen takaisinmaksu, korot ja muut kulut Luoton peruuttaminen PIKALUOTTOJA TARJOAVAT YRITYKSET TYYPILLINEN PIKALUOTTOASIAKAS PIKALUOTTOJA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ Kuluttajansuojalaki Luottomarkkinoiden lainsäädännön valvonta ja kehittäminen Pikaluottojen markkinointi PIKALUOTTOJEN VAIKUTUKSET VELKAANTUMISEEN TULOSTEN POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET Opinnäytetyön tavoitteiden toteutuminen Tulosten luotettavuus... 64

6 LÄHTEET... 65

7 1 JOHDANTO 1 Suomen rahoitusmarkkinoille vuonna 2005 syntynyt pikaluottoilmiö on aiheuttanut paljon keskustelua. Mediassa pikaluotoista on kerrottu negatiivisia tarinoita ja kuluttajat ovat kauhistelleet pikaluottojen kuluja. Rahoitusalaa valvovat sekä kuluttajien etuja ajavat viranomaistahot ovat useasti puuttuneet pikaluottoalalla vallitseviin epäkohtiin. Yleinen mielipide pikaluotoista näyttää olevan niitä vastustava, mutta osa kuluttajista kuitenkin mieltää pikaluotot helppona ja nopeana tapana saada rahoitusta pikaiseen tarpeeseen. Pikaluottoalaa koskevaa lainsäädäntöä ollaan Suomessa vasta valmistelemassa, vielä tähän mennessä laki ei tunne pikaluottoja juuri ollenkaan. Lainsäädännön kehittämisestä ovat viime aikoina valvovien tahojen lisäksi kiinnostuneet myös jotkut pikaluottoja tarjoavat yritykset. Tämän selvityksen tarkoitus on kerätä tietoa Suomen pikaluottomarkkinoiden tarjonnasta ja siihen oleellisesti liittyvistä seikoista. Tutkimme pikaluottoilmiön taustaa ja siinä tapahtuneita sekä tulevaisuudessa tapahtuvia muutoksia. Ilmiön aiheuttamaa kiinnostusta median ja kuluttajien puolelta tarkastelemme myös pikaluottoja tarjoavien yrityksien näkökulmasta. Tavoitteenamme oli kerätä mahdollisimman laajalti oleelliset pikaluottoalaa koskevat tiedot yhteen pakettiin. Aluksi määrittelemme pikaluottoilmiön ominaisuuksia sekä ilmiön taustaa ja historiaa, minkä jälkeen tarkkailemme ilmiön muutoksia sekä median kiinnostusta aiheeseen. Seuraavaksi esittelemme Suomen pikaluotot, niiden ominaisuudet, niitä tarjoavat yritykset sekä tutkimme tyypillisen pikaluottoja käyttävän kuluttajan piirteitä. Tämän jälkeen tutkimme pikaluottoalaa lainsäädännön kannalta sekä pikaluottojen vaikutuksia velkaantumiseen.

8 2 KÄSITTEET 2 Seuraavaan on kerätty selvityksessä käytettyjä käsitteitä, jotka mielestämme kaipaavat selvennystä. Selvennykset olemme laatineet itse sen mukaisesti, miten käsitteet tässä selvityksessä on tarkoitus ymmärtää. Julkinen matkapuhelinliittymä - matkapuhelinliittymä, joka ei ole salainen tai prepaid liittymä. Julkisen matkapuhelinliittymän puhelinnumero löytyy useimmista numeronhakulähteistä, mikäli haku suoritetaan henkilön nimellä. Vastaavasti numeron perusteella tehdyllä haulla voi saada puhelinnumeron omistavan henkilön nimen sekä muut yhteystiedot. Laina-aika - Sama kuin takaisinmaksuaika tai luottoaika.. Aika, jonka jälkeen pikaluottoa hakenut kuluttaja joutuu maksamaan luottosumman kuluineen takaisin luotonantajalle. Pikaluotot maksetaan takaisin kuluttajan kotiin lähetettävällä laskulla, jonka eräpäivä määräytyy kyseisen pikaluoton laina-ajan perusteella. Laina-aikaa aletaan laskea siitä päivästä lähtien, kun luottosumma on siirtynyt luotonhakijan käyttöön. Luoton kulut - Euromääräisenä kaikki kulut, jotka kuluttajalle syntyy luoton hakemisen sekä takaisinmaksun, eli koko lainaprosessin aikana. Myöntämisperusteet - Sama käsite kuin lainan myöntämisehdot. Pikaluottoja tarjoavan yrityksen ehdot, jotka kuluttajan tulee täyttää voidakseen saada myönteisen luottopäätöksen.

9 Pikaluotto 3 - Lyhytaikainen luotto, jonka voi saada käyttöönsä ainoastaan muutaman minuutin päästä luoton myöntämisestä. Kuluttaja voi hakea pikaluottoja tekstiviestillä tai internetin kautta. Tässä selvityksessä pikaluotto termi on rajattu luottoihin, joiden määrä on korkeintaan 500 euroa ja laina-aika korkeintaan kolme kuukautta. Pikaluoton saamiseksi ei vaadita vakuuksia tai takaajia. Pikaluottomarkkinat - Käsite kattaa koko pikaluottojen tarjonnan Suomessa. Pikaluottomarkkinoilla voidaan tarkoittaa tilanteesta riippuen sekä tarjolla olevia pikaluottoja että niitä tarjoavia yrityksiä tai molempia samaan aikaan. Pikaluottoyritys - Yritys, joka tarjoaa kuluttajille luottoja ilman takaajia ja vakuuksia. Positiivinen luottorekisteri - Rekisteri, johon kerättäisiin kaikki kuluttajien käyttämät lainat ja luotot. Eli rekisteristä näkyy niin asuntolainat kuin korttiluototkin. Rekisterin tarkoitus olisi edesauttaa velkaantumisen estämistä, sillä luoton tarjoaja voisi tarkistaa kuluttajan aikaisempien luottojen määrät ja sitä kautta mahdollisesti hylätä luoton haun mikäli kyseisellä kuluttajalla on luotonantajan harkinnan mukaan vaara velkaantua. Positiiviseen luottorekisteriin ei siis kerättäisi pelkästään maksuhäiriömerkintöjä, vaan kaikki luottomerkinnät. Tällaista rekisteriä on ehdotettu otettavan Suomessa käyttöön. Sähköinen hakulomake - Pikaluottoyrityksen internetsivujen kautta pikaluottoa haettaessa täytyy täyttää sähköinen hakulomake. Lomake lähetetään sähköisessä muodossa internetin kautta.

10 4 Todellinen vuosikorko - Todellinen vuosikorko kertoo luoton aiheuttamat kulut sellaisessa muodossa, että eri luottoja on helpompi verrata keskenään. Todelliseen vuosikorkoon otetaan mukaan kaikki luoton aiheuttamat kulut. Todellista vuosikorkoa kuvaillaan myös luoton eräänlaisena kilohintana. Todellinen vuosikorko määräytyy laskentakaavan mukaisesti. Pienissä, lyhytaikaisissa luotoissa todellinen vuosikorko lasketaan seuraavan kaavan avulla: korko + kulut x 365 x 100 = korkoprosentti lainamäärä laina-aika (vrk) (Kauppa- ja teollisuusministeriö, 2007.) Tuotenimi - Sama asia kuin tuotemerkki, osittain sama kuin brändi. Yrityksen antama nimitys tarjoamalleen palvelulle. Nimi, jolla kyseistä palvelua markkinoidaan ja myydään. Uusi asiakas - Tällä käsitteellä tarkoitetaan asiakasta, joka käyttää kyseistä pikaluottoa ensimmäistä kertaa. Usein asiakkaan käyttäessä pikaluottoa ensimmäistä kertaa myönnettävät luottosummat voivat olla rajoitettu johonkin tiettyyn euromäärään. Vanha asiakas - Jos kuluttaja on käyttänyt kyseistä pikaluottoa aiemmin vähintään kerran, hänet käsitetään vanhaksi asiakkaaksi. Myös käsite tuttu asiakas voi olla käytössä tarkoittaen samaa asiaa. Pikaluottoyrityksellä on jo entuudestaan tiedossa vanhan asiakkaan tiedot ja jos hän on maksanut aikaisemmat pikaluotot takaisin maksuajan puitteissa, voi hänellä olla mahdollisuus saada euromääräisesti suurempia luottoja kun palvelua ensimmäistä kertaa käyttävä kuluttaja.

11 5 3 PIKALUOTTO KÄSITTEENÄ JA VERTAILU MUIHIN LUOTTOIHIN Termiä pikaluotto käytetään monissa eri yhteyksissä. Sillä saatetaan tarkoittaa luottoja, joiden maksuaika on alle kuukaudesta yhteen vuoteen tai enemmänkin. Osa pikaluotoista saattaa olla suuruudeltaan jopa tuhansia euroja. Myös termi kulutusluotto käsitetään usein samaa asiaa tarkoittavaksi. Kulutusluotot voivat olla korttiluottoja, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että kuluttaja saa tietyllä kortilla ostoksilleen maksuaikaa ja voi maksaa ostoksiaan pienissä erissä. Toisinaan pikaluottojen määrittämiseen on käytetty sitä, ettei luoton saamiseksi vaadita takaajia tai vakuuksia. Pikaluottoja hakiessa kuluttaja saa myös luoton nimen mukaisesti luottopäätöksen sekä luottosumman käyttöönsä nopeasti. Tässä selvityksessä kohteena ovat pikaluotot, joiden takaisinmaksuaika, eli laina-aika, on korkeintaan kolme kuukautta, myönnettävien luottojen suuruus korkeintaan 500 euroa ja luottoja voi hakea joko tekstiviestillä tai internetin kautta sähköisellä hakulomakkeella. Tällaisista luotoista käytetään myös termejä pikavippi, tekstiviestilaina, kännykkälaina, lyhytaikainen kulutusluotto sekä lukuisia muita termejä, jotka kuluttajien ja median käytössä muokkautuvat jatkuvasti. Tässä selvityksessä käytämme termiä pikaluotto. Pidempiaikaiset kulutusluotot eroavat pikaluotoista monessa suhteessa. Kulutusluottoja myöntävät ja/tai välittävät muun muassa pankit, erityyppiset rahoitusyhtiöt, kaupat ja kaupparyhmittymät sekä postimyynti- ym. yritykset. Kulutusluotot ovat joko vakuudellisia tai vakuudettomia kertaluottoja tai jatkuvia tililuottoja, joita käytetään yleisimmin kortilla. (Peura-Kapanen & Raiskinmäki 2006, 2.) Kulutusluottoa hakiessa kuluttajan täytyy yleensä tehdä luottosopimus luotonantajan kanssa kirjallisena. Pikaluottoa hakiessa ei kirjallista sopimusta tehdä. Kirjallinen sopimus edellyttäisi kuluttajan asioivan henkilökohtaisesti, postitse tai muulla mahdollisella keinolla luotonantajan kanssa, jotta kirjalliseen sopimukseen tarvittavat asiapaperit voisi allekirjoittaa ja toimittaa perille. Pikaluotoissa niin sanottuna luottosopimuksena toimii joko tekstiviesti tai internetin välityksellä toimitettu sähköinen lomake.

12 6 Pikaluottoyritysten toimintaa ollaan tekemässä luvanvaraiseksi lainmuutoksella. Lailla velvoitettaisiin pikaluottoyritykset rekisteröitymään ja tekemään luottosopimukset kirjallisina. (Okkonen 2006.) Kyseinen lakimuutos muuttaisi oleellisesti pikaluottotoimintaa. Pikaluottojen myöntäminen ilman kirjallista sopimusta mahdollistaa luottosumman siirtymisen kuluttajan käyttöön ainoastaan muutaman minuutin kuluttua luoton hakemisesta, kun kirjallisen sopimuksen kautta haettuna luottosumman saamiseen kuluttajan käyttöön kuluisi todennäköisesti joissain tapauksissa useita päiviä. Joitakin pikaluottoja pystyy hakemaan vuorokauden ympäri, mikä taas ei välttämättä ole mahdollista muiden luottojen kohdalla. Aikaisemmin kuluttaja pystyi saamaan pikaluoton myös käyttöönsä vaikka viikonloppuna keskellä yötä. Tähän on kuitenkin vuoden 2006 loppupuolella tullut muutos sen jälkeen, kun Kuluttajavirasto vaati ohjeistuksessaan (Kuluttajavirasto 2006b) pikaluottoja tarjoavia yrityksiä rajoittamaan palveluaikojaan sellaisiksi, etteivät yritykset toiminnallaan lisää kuluttajien harkitsematonta luotonottoa, esimerkiksi sellaisten kuluttajien kohdalla, jotka tekevät lainanottopäätöksen kesken ravintolaillan. (Kaartinen & Lähteenmaa 2006, 10.) Pikaluottoja voi useissa tapauksissa edelleen hakea myös luottoa tarjoavan yrityksen aukioloaikojen ulkopuolella, mutta hakemuksia käsitellään ainoastaan palvelun ollessa avoinna. Asunto-, opinto- ja muut samankaltaiset lainat ovat suomalaisille kuluttajille tuttuja ja selkeitä luottomuotoja. Myös pidempiaikaiset kulutusluotot, niiden ominaisuudet, korot ja kulut ovat alkaneet selkiintyä kuluttajille. Yleisesti kulutusluottojen korkoa pidetään suurena, jos todellinen vuosikorko on 20 prosentin luokkaa, mikä on ymmärrettävää vertaillessa kyseistä todellisen vuosikoron määrää vaikka asuntolainan korkoon, joka yleensä pysyy alle viiden prosentin. Pidempiaikaisten kulutusluottojen todelliset vuosikorot ovat yleensä pienimmillään 10 prosentin luokkaa, esimerkiksi Sampo Pankin Kohtuullisen Koron Käyttölainan todellinen vuosikorko oli euron vakuudettomalle luotolle 11,6 prosenttia (Sampo Pankki 2007). Korkeimmillaan pidempiaikaisten kulutusluottojen todelliset vuosikorot ovat 30 prosentin luokkaa, esimerkiksi Finaref Oy:n Ellos Yksityislainan todellinen vuosikorko 1200 euron luotolle syyskuussa 2006 oli 31,37 prosenttia (Peura-Kapanen & Raiskinmäki 2006, Liite 3). Vertaillessa näitä korkolukemia pikaluottojen todellisiin vuosikorkoihin, jotka

13 saattavat olla yli 2000 prosenttia, voi selkeästi havaita pikaluottojen eron muihin kulutusluottoihin. 7 Todellista vuosikorkoa tarkkaillessa täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että se on alun perin suunniteltu pidempiaikaisten luottojen vertailuun. Lyhytaikaisia luottoja tarkkaillessa todelliset vuosikorot näyttävät suurilta, mutta yleisesti pikaluotoissa on kyse hyvin pienistä summista lyhyillä laina-ajoilla, jolloin todellisen vuosikoron voisi jossain määrin sanoa liioittelevan pikaluottojen kuluja. Pikaluottojen todellisia vuosikorkoja tarkkaillessa voi jollekin jopa tulla mielikuva siitä, että esimerkiksi 900 prosentin todellisella vuosikorolla 100 euron luotosta täytyy maksaa takaisin 1000 euroa, vaikka todellisuudessa takaisin maksetaan 125 euroa. Kulutusluotot ovat yleensä korttiluottoja. Kuluttaja voi saada käyttöönsä luottokortin ostaessaan esimerkiksi kodinelektroniikkaa, vaikka hän ei ostotilanteessa sitä välttämättä ymmärräkään. Useissa kulutusluottotapauksissa kuluttaja on käsittänyt kyseisen luoton niin, että hän vain maksaa tietyn ostoksen muutamassa erässä hieman suuremmalla kokonaissummalla kuin käteisostona. Pari viikkoa ostopäivästä hänelle tuleekin postissa luottokortti, jota voi käyttää myös muissa ostopaikoissa, kuin mistä kuluttaja on kyseisen hyödykkeen ostanut. Näin kuluttajalle saattaa saada käyttöönsä luottokortin jatkuvalla luotolla, vaikka hän ei alun perin niin halunnutkaan. Melko yleistä jatkuvien luottojen osalta on myös luottorajojen korotus asiakkaan sitä pyytämättä, jolloin asiakkaan täytyy ainoastaan hyväksyä uusi, korkeampi luottoraja, ja sen jälkeen hän saa sen käyttöönsä. Pikaluotoissa ei ainakaan vielä ole mitään tämänkaltaista toimintaa. Pikaluotto on kertaluotto, eikä sitä myönnetä kuluttajalle, ellei tämä sitä itse hae. Tosin tutkiessamme pikaluottojen ominaisuuksia havaitsimme, että suuremmilla luottosummilla ja pidemmillä maksuajoilla kuluttajaa houkutellaan käyttämään pikaluottopalvelua uudelleen ensimmäisen luoton jälkeen. Esimerkiksi J.W.- Yhtiöt Oy:n tarjoamassa Reissuluotossa ensimmäistä kertaa palvelua käyttävä kuluttaja voi saada luottoa 100 euroa. Mikäli hän on jo käyttänyt kerran kyseistä palvelua, voi hän saada myös 200 euron suuruista luottoa. Kolmannen luotonhaun jälkeen saatavilla on jo 300 tai 400 euron suuruiset luotot. (Reissuluotto 2006.)

14 8 Pikaluotot poikkeavat muista kulutusluotoista yleensä käyttökohteen perusteella. Muita kulutusluottoja käytetään pitkälti isompiin menoihin, kuten matkailuun, kodin elektroniikkaan ja sisustukseen sekä vapaa-ajan harrastuksiin. Pikaluotoilla taas rahoitetaan suurelta osin peruselinkustannuksia. Niitä käytetään ruokaan, vuokraan, muiden velkojen ja niiden korkojen takaisin maksuun sekä kännykkäkuluihin. Lisäksi niitä käytetään myös nautintoaineisiin; alkoholiin ja tupakkaan sekä juhlimiseen. (Kaartinen & Lähteenmaa 2006, 47.) Oleellinen ero pikaluottoja tarjoavissa yrityksissä verrattuna muita luottoja tarjoaviin yrityksiin on se, että periaatteessa kuka tahansa voi perustaa pikaluottoja tarjoavan yrityksen, sillä Rahoitustarkastus ei valvo ainakaan toistaiseksi alan yritysten toimintaa (Peura-Kapanen & Raiskinmäki 2006, 2). 4 OPINNÄYTETYÖN AIHE, TOTEUTTAMINEN JA TAVOITTEET Opinnäytetyön aiheena ovat pikaluotot. Termi on selitetty tarkemmin luvussa 3 (Pikaluotto käsitteenä ja vertailu muihin luottoihin). Pikaluotot ovat saaneet suurta huomiota medialta ja kuluttajilta aina siitä lähtien, kun niitä on alettu Suomessa myöntää. Pikaluotot tulivat Suomen markkinoille vuonna 2005 ja niitä tarjoavien yritysten määrä on lisääntynyt voimakkaasti etenkin vuoden 2006 aikana. Suomen ulkopuolella tämäntyyppisiä luottoja on ollut tarjolla jo paljon aikaisemmin, niinpä joissain maissa on selkeitä lakeja koskien pikaluottoja. Suomessa ilmiö on sen verran uusi, ettei mitään lakeja ole säädetty, jotka koskisivat suoraan pikaluottoja. Esimerkiksi muunlaisten luottojen yhteydessä ilmoitettua todellista vuosikorkoa ei tarvitse kuluttajalle ilmoittaa, mikäli laina-aika ei ylitä kolmea kuukautta. Opinnäytetyön toimeksiantaja on Itä-Suomen lääninhallitus, kilpailu- ja kuluttajaosasto. Kilpailu- ja kuluttajaosasto toimii omalla hallinnonalallaan yhdessä lääninhallituksen muiden osastojen ja yhteistyökumppaneiden kanssa Itä-Suomen kehittämiseksi alueen asukkaiden hyväksi.

15 9 4.1 Opinnäytetyön aiheen rajaus Opinnäytetyömme aihe on rajattu pelkästään pikaluottoihin, tässä selvityksessä emme siis tutki pidempiaikaisia kulutusluottoja, emmekä mitään muitakaan luottoja, joiden luottosummat ylittävät 500 euroa ja joiden laina-aika on yli kolme kuukautta. Tutkimme Suomessa tarjolla olevat pikaluotot ja niiden ominaisuudet, niitä tarjoavat yritykset ja niiden saatavilla olevat tiedot. Pikaluottoilmiötä tutkimme sen syntymisestä ja taustoista vuoteen 2007 asti, ilmiön esiintymistä muualla Euroopassa ja Pohjois- Amerikassa. Selvityksessä määrittelemme myös tyypillisen pikaluottoja käyttävän kuluttajan ja tekijöitä, jotka vaikuttavat pikaluottojen tarjonnan ja käytön yleistymiseen. 4.2 Opinnäytetyön toteuttaminen Suunnitelmallinen ja tavoitteellinen tutkimus on eri vaiheineen luova prosessi. Siihen kuuluvat perehtyminen aiheeseen eli aikaisempiin tutkimuksiin, suunnitelman laadinta sekä tutkimuksen toteutus ja tutkimusselosteen laadinta. Tutkimuksella on aina jokin tarkoitus tai tehtävä. Tarkoituksena pidetään yleensä neljää eri seikkaa. Tutkimus voi olla kartoittava, kun katsotaan, mitä tapahtuu ja etsitään uusia näkökulmia. Tutkimus voi olla myös selittävä, jos etsitään selitystä tilanteelle tai ongelmalle. Se voi myös olla kuvaileva tutkimus, joka esittää tarkkoja kuvauksia henkilöistä ja tapahtumista, tai sitten ennustava, joka ennustaa ihmisten tapahtumia ja toimintoja. (Hirsjärvi ym. 1997, 55, ) Opinnäytetyömme luonne on kartoittava eli se selvittää pikaluottoilmiötä sekä myös selittävä, jolloin pyrimme etsimään selitystä pikaluottoilmiölle Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä Ihmiset asettavat kysymyksiä ja tulkitsevat asioita kulloinkin valitsemastaan näkökulmasta sillä ymmärryksellä joka heillä on. Kvalitatiivisessa eli laadullisessa tutkimuksessa on lähtökohtana todellisen elämän kuvaaminen. Tutkimuksessa on kuitenkin otettava huomioon, että todellisuutta ei voi pirstoa mielivaltaisesti eri osiin. Tapahtumat muovaavat yleensä toinen toistaan. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään tutkimaan kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Yleisesti todetaan, että kvalita-

16 tiivisessa tutkimuksessa on pikemminkin pyrkimyksenä löytää ja paljastaa tosiasioita, kuin todentaa jo olemassa olevia väittämiä. (Hirsjärvi ym. 1997, ) 10 Kvalitatiivisen tutkimuksen tyypillisiä piirteitä on määritelty muun muassa seuraavasti: tutkimus on luonteeltaan kokonaisvaltaista tiedonhankintaa. Tutkimuksessa luotetaan enemmän omiin havaintoihin ja keskusteluihin kuin mittausvälineillä hankittavaan tietoon. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa suositaan metodeja, joissa tutkittavien näkökulmat pääsevät esille. Tämänkaltaisia tutkimusmetodeja ovat esimerkiksi haastattelut, havainnointi sekä erilaisten dokumenttien ja tekstien analysointi. (Hirsjärvi ym. 1997, 165.) Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkimus alkaa usein siitä, että kartoitetaan tilannetta. Tutkimalla yksittäistä tapausta kyllin tarkasti saadaan esiin myös se, mikä on ilmiössä merkittävää ja mikä toistuu usein tarkasteltaessa ilmiötä yleisemmällä tasolla. (Hirsjärvi ym. 1997, 182.) Haastattelu Haastattelu on sinä suhteessa ainutlaatuinen tiedonhankintamenetelmä, että siinä ollaan suorassa kielellisessä vuorovaikutuksessa haastateltavan kanssa. Tästä on sekä etuja että haittoja. Suurimpana etuna pidetään yleensä joustavuutta aineistoa kerätessä. Haastattelun etuna muihin tiedonkeruumenetelmiin verrattuna on se, että siinä voidaan säädellä aineiston keruuta joustavasti tilanteen edellyttämällä tavalla ja vastaajia myötäillen. Etuna on myös se, että haastateltavat on mahdollista tavoittaa helposti myöhemminkin, jos tarve vaatii. Haastattelun luotettavuutta saattaa heikentää se, että haastattelussa on taipumus antaa sosiaalisesti suotavia vastauksia. Haastattelussa on ratkaisevaa se, miten haastattelija osaa tulkita haastateltavan vastauksia. (Hirsjärvi ym.1997, ) Käytimme selvityksessä teemahaastattelua. Teemahaastattelu on lomake- ja avoimen haastattelun välimuoto. Teemahaastattelussa on tyypillistä, että haastattelun aihepiirit ovat tiedossa, mutta kysymysten tarkka muoto puuttuu. (Hirsjärvi ym.1997, )

17 11 Haastattelimme Mikkelin kaupungin talous- ja velkaneuvonnan johtavaa neuvojaa Maija Toivosta. Haastattelun suoritimme keskustelemalla Toivosen kanssa Mikkelin kaupungin virastotalolla. Äänitimme haastattelun kokonaisuudessaan, jotta sen raportointi olisi helpompaa. Toivoselta kysyimme lähinnä pikaluottojen talous- ja velkaneuvonnassa ilmenneitä vaikutuksia Kysely Yksi tapa kerätä aineistoa on kysely. Kyselytutkimuksen etuna pidetään yleensä sitä, että sen avulla voidaan kerätä laaja tutkimusaineisto ja kysyä monia asioita. Kyselyn heikkouksina voidaan pitää seuraavia seikkoja: ei voida varmistua, kuinka vakavasti vastaajat ovat kysymyksiin suhtautuneet, ei tiedetä varmasti, kuinka hyvin vastaajat ovat perehtyneet kysyttyihin asioihin ja kuinka moni kyselyn saaneista kyselyyn vastaa. (Hirsjärvi ym. 1997, ) Selvitystä varten lähetimme kyselyn pikaluottoja tarjoaville yrityksille. Kyselyn lähetimme sähköpostilla kaikkien tässä selvityksessä mukana olevien pikaluottojen asiakaspalveluun, tai muuhun mahdollisesti ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen, joka parhaiten tavoittaa kyselyn kohdehenkilön. Ilmoitimme kyselyssä toiveena, että lähettämämme kysely toimitetaan yrityksen sisällä sellaiselle henkilölle, jolla siihen olisi parhaat edellytykset vastata. Pikaluottoyrityksille lähettämässämme kyselyssä kysyimme heidän mielipiteitään lakimuutoksien ja valvonnan lisääntymisen vaikutuksista pikaluottomarkkinoihin, heidän mahdollisia yhteyksiä muihin rahoitusalan yrityksiin, sekä sitä, onko media pilannut pikaluottojen maineen. Lisäksi pyysimme määrittelemään heidän käsityksensä tavallisesti pikaluottoja käyttävän kuluttajan ominaisuuksista Aineiston analyysit ja tulkinta Kerätyn aineiston analyysi, tulkinta ja johtopäätösten teko on tutkimuksen ydinasia. Analyysivaiheessa tutkijalle selviää, minkälaisia vastauksia hän saa ongelmiinsa. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa, jossa aineistoa kerätään monissa eri vaiheissa ja monin eri menetelmin, analyysiä tehdään koko tutkimuksen ajan. (Hirsjärvi ym. 1997, )

18 12 Tutkimus ei ole vielä silloin valmis, kun tulokset on analysoitu. Tuloksia pitäisi selittää ja tulkita. Tulkinnalla tarkoitetaan sitä, että tutkija pohtii analyysin tuloksia ja tekee niistä omia johtopäätöksiä. Tulkinta on myös aineiston analyysissä esiin nousevien merkitysten selkiyttämistä ja pohtimista. (Hirsjärvi ym. 1997, ) 4.3 Opinnäytetyön tavoitteet Tämän opinnäytetyön pääasiallinen tavoite on kerätä Suomessa tarjolla olevien pikaluottojen ja niitä tarjoavien yritysten tiedot. Saatujen tietojen pohjalta tutkimme ja vertailemme eri pikaluottoja; niiden myöntämisperusteita, luottojen määriä, takaisinmaksuaikoja, korkoja ja kuluja sekä todellisia vuosikorkoja. Luottoja tarjoavista yrityksistä määrittelemme Suomen pikaluottomarkkinoiden johtavat yritykset sekä tutkimme yrityksien taustoja siinä määrin, kun se on mahdollista. Pikaluottoilmiötä tutkimme sen aiheuttaman julkisuuden kannalta sekä ilmiön taustaa ja historiaa. Tarkastelemme samankaltaisten luottojen tarjontaa, niiden ominaisuuksia sekä alan valvontaa muissa EU-maissa sekä Pohjois-Amerikassa. Pikaluottoihin liittyvää lainsäädäntöä ollaan Suomessa kehittelemässä. Tulevien lakimuutoksien kannalta etsimme pikaluottoilmiöön jo vaikuttaneita muutoksia ja tulevia muutoksia. Lähteinä käytämme aiempia tutkimuksia, internet lähteitä; esimerkiksi kuluttajaviraston internetjulkaisuja, lehtiartikkeleita sekä pikaluottoyrityksille lähettämäämme kyselyä. Tavoitteenamme on myös määritellä tyypillinen pikaluottoja käyttävä kuluttaja. Tyypillisesti pikaluottoja käyttävän kuluttajan piirteitä tutkiessamme etsimme vastauksia seuraaviin kysymyksiin: - mitä ikäluokkaa tyypillinen pikaluottoasiakas edustaa? - mikä on hänen työtilanteensa ja koulutuksensa? - millaisessa elämäntilanteessa pikaluottoja käyttävä kuluttaja yleensä on ja - mihin tarkoituksiin hän pikaluottoja käyttää?

19 13 Kauppa- ja teollisuusministeriöllä on tästä aiheesta tehty tutkimus, jota aiomme hyödyntää. Lisäksi käytämme lähteinä Mikkelin kaupungin talous- ja velkaneuvonnan haastattelusta sekä pikaluottoyrityksiltä kyselyn kautta saamiamme tietoja. Mediassa on usein esillä pikaluottojen vaikutus kuluttajien velkaantumiseen ja velkakierteeseen; usein pikaluotoilla maksetaan edellinen pikaluotto takaisin. Muihin kulutusluottoihin verrattuna pikaluottojen todellinen vuosikorko on todella suuri. Muun muassa näiden tekijöiden kannalta tutkimme pikaluottojen vaikutuksia velkaantumiseen. Tämän aiheen tutkimiseen käytämme lähteinä aiempien tutkimuksien tuloksia, kuluttajaviraston julkaisuja sekä Mikkelin kaupungin talous- ja velkaneuvonnan haastattelua. Pikaluottoja tutkiessa, ja aiheeseen liittyvään aiempaan tutkimustietoon sekä mediassa esillä olleisiin seikkoihin tutustuessa, muodostuu helposti negatiivinen asenne pikaluottoja kohtaan. Jotta tutkimuksemme ei olisi täysin yksipuolinen ja sävyltään pelkästään pikaluottoja vastustava, tutkimme pikaluottojen saamaa julkisuutta sekä tulevia lakimuutoksia myös pikaluottoja tarjoavien yrityksien näkökulmasta. Jotta tämän näkökulman kuvitteleminen olisi mahdollista, käytämme siinä apuna pikaluottoyrityksiltä kyselyn kautta saamiamme tietoja sekä yritämme tarkastella pikaluottoalan lakiuudistuksia ja muita seikkoja osittain siltä kannalta, että olisimme itse alan yrittäjiä. 5 PIKALUOTTOILMIÖN HISTORIA Pikaluottoilmiön syntymistä tutkiessa voi löytää taustatekijöitä jo 20 vuoden takaa. Suomen luottomarkkinat vapautuivat 1980-luvulla, mikä tarkoitti luottojen säännöstelyn loppumista. Se avasi pankeille uusia mahdollisuuksia tarjota kulutusluottoja. Perinteinen osamaksukauppa tai pankkien myöntämä vekselilaina saivat kilpailijoita rinnalleen. Pankkien ohessa rahoitusyhtiöt alkoivat tarjota maksuaika- ja luottokortteja. Lisäksi kaupan alan toimijat alkoivat myöntää omaa tai rahoitusyhtiöiden tarjoamaa hyödykesidonnaista kerta- tai tililuottoa. Luottoa pystyi hakemaan 1990-luvulla R- kioskeista täyttämällä lomakkeen. (Kaartinen & Lähteenmaa 2006, 9.)

20 5.1 Pikaluotot Suomessa 14 Matkapuhelimella tai internetin kautta haettavia pikaluottoja alettiin Suomessa tarjota kuluttajille vuonna Siitä alkaen kyseisiä luottoja tarjoavien yritysten määrä on tasaisesti kasvanut ja jatkaa edelleen kasvuaan. Ilmiön syntymisen edellytykset olivat otolliset Suomen lainsäädännön kannalta, sillä laki ei Suomessa tunne ollenkaan käsitettä pikaluotto, ainakaan siinä muodossa, mitä tässä tutkimuksessa kyseisellä termillä tarkoitamme. Kaikki voimassa olevat lait, joita sovelletaan pikaluottoihin, on tarkoitettu koskemaan muita luottoja. Suomessa pikaluottotoimintaa ei suoranaisesti valvo mikään taho, eikä Suomessa ole rekisteröintivelvollisuutta tämän alan yrityksiin, joten periaatteessa kuka tahansa voi perustaa Suomessa pikaluottoja tarjoavan yrityksen. Pikaluotot ovat Suomessa vielä uusi luottomuoto. Pikaluottoilmiön uutuutta kuvastaa myös esimerkiksi se, että Suomen Pankkiyhdistyksen teettämissä tuoreissakin tutkimuksissa vuodelta 2006 pikaluotot päätyivät luokitteluissa "jotain muuta luottoa" - kategoriaan, vaikka niiden olemassaolo noteerataan raportissa (Kaartinen & Lähteenmaa 2006, 9). 5.2 Pikaluotot Suomen ulkopuolella Rahoitustarkastuksen (Rata) tekemän tutkimuksen mukaan pikaluotot ovat lähinnä pohjoismainen ilmiö. Ratan tiedot pikaluottotoiminnasta Euroopassa perustuvat pääasiassa pankkivalvojille kesäkuussa 2006 tehtyyn kyselyyn. Rata lähetti kyselyn CEBS:n (Committee of European Banking Supervisors) alatyöryhmän Groupe de Contactin kautta EU-maiden rahoitusvalvojille. Rahoitusvalvojia pyydettiin ilmoittamaan, harjoitetaanko kyseissä maassa pikaluottotoimintaa ja millaisin toimintatavoin, miten lainsäädäntö määrittelee pikaluottotoimintaa ja miten toimintaa valvotaan. Vastauksen Rata sai 23 eri EU-maan valvojalta. Pikaluottotoiminta voidaan myös määritellä usealla eri tavalla, mistä johtuen tiedot eri maista eivät välttämättä ole täysin vertailukelpoisia keskenään. (Lehto-Sinisalo 2006, 3.) Ruotsissa ja Norjassa pikaluottoja on saatavilla, mutta niiden käyttö on vähäistä. Ruotsissa oli kesällä 2006 tiettävästi kaksi yritystä, jotka tarjosivat pikaluottoa. Ruotsissa pikaluottoja tarjoavia yrityksiä edellytetään rekisteröitymään. Norjassa pikaluottotoi-

Pikavipit ja velkaantuminen

Pikavipit ja velkaantuminen Pikavipit ja velkaantuminen Mikä on pikavipin hinta? Vippi ja velka, onko syytä huoleen? Studia monetaria - yleisöluento 22.4.2008 Suomen Pankin Rahamuseo Sampo Alhonsuo Suomen Pankki Esityksen sisältö:

Lisätiedot

Lainaa voit hakea pankkitunnuksilla tai tekstiviestillä

Lainaa voit hakea pankkitunnuksilla tai tekstiviestillä hae lainaa Miten hakea lainaa? Kun ollaan tilanteessa, että edessä on lainan hakeminen niin ensimmäinen ajatus on, mistä ja miten lainaa voin hakea? Ensimmäisenä pitää miettiä millaista lainaa ollaan hakemassa.

Lisätiedot

Tämä. Tili-ja kulutusluotot. -aineisto on tarkoitettu täydentämään. Liiketalouden matematiikka 2. kirjan sisältöä.

Tämä. Tili-ja kulutusluotot. -aineisto on tarkoitettu täydentämään. Liiketalouden matematiikka 2. kirjan sisältöä. Tämä Tili-ja kulutusluotot -aineisto on tarkoitettu täydentämään Liiketalouden matematiikka 2 kirjan sisältöä. 1 Sisällysluettelo TILI- JA KULUTUSLUOTOT...3 Esim. 1... 4 Esim. 2... 6 Esim. 3... 7 Esim.

Lisätiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.2015 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto

Lisätiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kulutusluottotiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kulutusluottotiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kulutusluottotiedot EU:ssa on laadittu vakiomuotoisten kulutusluottotietojen esittämiseen tarkoitettu lomake. Tiedot ilmaisevat oikein nykyisissä markkinaoloissa jättämämme

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen.

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 1. Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 2. Lainan myöntämisen yleiset edellytykset Luotonantaja voi myöntää

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011 1 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen taustalla olevien syiden kehittyminen s. 2 3.2 Nuorten velkaantumisen taustalla

Lisätiedot

Hyödykesidonnainen kertaluotto 1 000,00 EUR

Hyödykesidonnainen kertaluotto 1 000,00 EUR VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet-osoite Luotonvälittäjä Puhelinnumero

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet-osoite Luotonvälittäjä Puhelinnumero

Lisätiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto Oy 2382033-5

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Faksinumero Internet-osoite Lindorff

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Puhelinnumero Sähköpostiosoite Faksinumero Internet-osoite Luotonvälittäjä

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT. 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT. 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista Sivu 1 (5) VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Internet-osoite Danske Bank Oyj Hiililaiturinkuja 2, 00100 Helsinki www.danskebank.fi

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Puhelinnumero Sähköpostiosoite Faksinumero Internet-osoite Luotonvälittäjä

Lisätiedot

N:o 789. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot. 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

N:o 789. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot. 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot 2640 N:o 789 Liite 1 Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Luotonvälittäjä [Nimi] [Nimi] * Luotonantajalle valinnainen

Lisätiedot

J;l ' JÄSENTIEDOTE 10/2010 9.9.2010. Kulutusluottoja koskeva lainsäädäntö uudistuu 1.12. Työnantajan sosiaalivakuusmaksut.

J;l ' JÄSENTIEDOTE 10/2010 9.9.2010. Kulutusluottoja koskeva lainsäädäntö uudistuu 1.12. Työnantajan sosiaalivakuusmaksut. J;l ' JÄSENTIEDOTE 10/2010 Kulutusluottoja koskeva lainsäädäntö uudistuu 1.12. Työnantajan sosiaalivakuusmaksut nousevat 2011 Kulutusluottoja koskeva lainsäädäntö uudistuu 1.12.2010 3 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT. 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT. 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista Sivu 1 (5) VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Internet-osoite Danske Bank Oyj Hiililaiturinkuja 2, PL 1561, 00075 DANSKE

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet osoite Luotonvälittäjä

Lisätiedot

Lainanhakijan opas. Seitsemän askelta onnistuneeseen rahoitukseen. Joutsen Rahoitus

Lainanhakijan opas. Seitsemän askelta onnistuneeseen rahoitukseen. Joutsen Rahoitus Lainanhakijan opas Seitsemän askelta onnistuneeseen rahoitukseen. Joutsen Rahoitus Lainan hakeminen on helppoa, nopeaa ja turvallista Joutsen Rahoituksen verkkopalvelussa lainan haku on tehty niin helpoksi

Lisätiedot

V AK I O M U O T O I S E T E U R O O P P AL AISET

V AK I O M U O T O I S E T E U R O O P P AL AISET V AK I O M U O T O I S E T E U R O O P P AL AISET K U L U T T AJALUOTTOTIEDO T ( S E C C I ) 1. Luotonantajan/-välittäjän nimi ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelin Sähköpostiosoite Faksi Internet-osoite

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet osoite Luotonvälittäjä

Lisätiedot

14.12.2007. Kulutusluottoselvitys

14.12.2007. Kulutusluottoselvitys 14.12.2007 Sisältö Sivu 1 Kulutusluotto käsitteenä 1 2 Eri kulutusluottomuodot 1 3 Kulutusluottojen määrittely tilastoissa 2 4 Kulutusluotot luotonmyöntäjittäin 3 5 Kulutusluottojen määrän kehitys 4 6

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

ASUMISPAKKI-koulutus Harkittu rahan käyttö. KOTILO-projekti

ASUMISPAKKI-koulutus Harkittu rahan käyttö. KOTILO-projekti ASUMISPAKKI-koulutus Harkittu rahan käyttö Harkittu rahankäyttö Omasta taloudellisesta tilanteesta on tärkeää olla tietoinen. On hyvä arvioida tulot ja menot. Pienillä tuloilla selviää, kun suunnittelee

Lisätiedot

KULUTUSLUOTTOKATSAUS Marraskuu 2006

KULUTUSLUOTTOKATSAUS Marraskuu 2006 TYÖSELOSTEITA JA ESITELMIÄ 100 2006 KULUTUSLUOTTOKATSAUS Marraskuu 2006 Liisa Peura-Kapanen & Kyösti Raiskinmäki Kuluttajatutkimuskeskus Työselosteita ja esitelmiä 100/2006 Kulutusluottokatsaus. Marraskuu

Lisätiedot

PINS MasterCard -koulutusmateriaali. Vain myyjän käyttöön

PINS MasterCard -koulutusmateriaali. Vain myyjän käyttöön PINS MasterCard -koulutusmateriaali Vain myyjän käyttöön 2 PINS MasterCard PINS-ohjelman lippulaiva! Pinssejä kahdesti, kun asiakas maksaa PINS MasterCard -kortilla! PINS-kumppanin myöntämät pinssit Lisäksi

Lisätiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto Oy 2382033-5

Lisätiedot

Käyttölaina 2.000,00 EUR. Danske Bank A/S, Suomen sivuliike

Käyttölaina 2.000,00 EUR. Danske Bank A/S, Suomen sivuliike VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Internet-osoite www.danskebank.fi 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista Luottotyyppi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

Tämä tarkoittaa luottorajaa tai luottosopimuksen mukaisesti käyttöön annettavaa kokonaissummaa.

Tämä tarkoittaa luottorajaa tai luottosopimuksen mukaisesti käyttöön annettavaa kokonaissummaa. 1.12.2010 voimaan tullut kuluttajansuojalaki edellyttää, että asiakas saa ennen luottosopimuksen tekemistä luotosta keskeiset, sopimusta sekä kuluttajan oikeuksia koskevat tiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Vanhan kansan velkaviisautta

Vanhan kansan velkaviisautta Vanhan kansan velkaviisautta Velka on veli ottaessa ja veljen poika maksaessa Ei ole rahassa, se on nahassa, joka on verassa, se on velassa Ei vatsa velkaa salli Koira velatta elää Velasta ei pääse maksamatta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus:

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus: LUOTTOSOPIMUS 1. OSAPUOLET Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, 86601 Haapavesi Y-tunnus: 0184872-4 Haapaveden Vesi Oy (jäljempänä Luotonottaja) Perustettava yhtiö 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS

Lisätiedot

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE Yleistä palvelusetelistä: Palveluseteli on yksi kuntien käytössä oleva varhaiskasvatuksen järjestämistapa. Hausjärvellä varhaiskasvatuksen palvelusetelin

Lisätiedot

Luottomarkkinat muutoksessa. Paula Hannula 12.12.2013. kkv.fi. kkv.fi

Luottomarkkinat muutoksessa. Paula Hannula 12.12.2013. kkv.fi. kkv.fi Luottomarkkinat muutoksessa Paula Hannula 12.12.2013 12.12.2013 2 Kuluttajaluottolainsäädännön muutokset Pikaluottoja koskevia säännöksiä on uudistettu kolmessa vaiheessa 2009, 2010 ja 2013. Kuluttajansuojalain

Lisätiedot

Lainaehdot: Pikavipit 50-1000

Lainaehdot: Pikavipit 50-1000 Lainaehdot: Pikavipit 50-1000 1. Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50-1000 ) asiakkailleen. 2. myöntämisen yleiset edellytykset

Lisätiedot

Lainat, vipit ja rahapelit

Lainat, vipit ja rahapelit Lainat, vipit ja rahapelit 21.9.2012 1 1. Mikä on rahapelaamisen ikäraja? 2. Minkä ikäisenä saa itse avata pankkitilin ja käyttää sitä? 3. Minkä ikäisenä saa ottaa pikavipin? 21.9.2012 2 15-vuotiaan oikeudet

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internet osoite: Blue Finance Oy 2431091-9

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT (19.05.2014)

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT (19.05.2014) 1.12.2010 voimaan tullut kuluttajansuojalaki edellyttää, että asiakas saa ennen luottosopimuksen tekemistä luotosta keskeiset, sopimusta sekä kuluttajan oikeuksia koskevat tiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet-osoite Stockmann Oyj Abp Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Top Finance Oy Y-tunnus 2362008-5 Osoite Postikatu 2, 20250 Turku Puhelinnumero

Lisätiedot

Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu?

Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu? Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu? 1 Mistä asuntopalvelumme koostuu? Olitpa sitten hankkimassa ensimmäistä omaa kotia tai vaihtamassa nykyistä, saat meiltä juuri sinulle sopivan asuntolainan. Hoidamme

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Taloyhtiön korjaushankkeen rahoitus

Taloyhtiön korjaushankkeen rahoitus Taloyhtiön korjaushankkeen rahoitus Taloyhtiölaina / Osakaslaina Saavatko taloyhtiöt lainaa Nordeasta? Millaisia muutoksia on tapahtunut uusien säädösten myötä? Suomen talous edelleen alavireessä, mutta

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Liite 23 Opetus- ja kasvatusltk 27.11.2014 Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Kuntaliitto (Lahtinen & Selkee) on vuonna 2014 tehnyt selvityksen varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010 MPS Executive Search Johtajuustutkimus Marraskuu 2010 Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö AddValue Internetkyselynä 1....2010. Tutkimuksen kohderyhmänä oli suomalaista yritysjohtoa

Lisätiedot

Joukkorahoitus eli crowdfunding

Joukkorahoitus eli crowdfunding Joukkorahoitus eli crowdfunding Joukkorahoitus on vaihtoehtoinen tapa yritykselle löytää rahoitusta Ideana on esitellä yrityksen tuotteet ja palvelut suurelle joukolle ja saada heidät kiinnostuneiksi yrityksestä

Lisätiedot

Sosiaalisen luoton myöntämisen yleinen este on maksuvaran puuttuminen, mutta tämän ohella esteenä voi olla esimerkiksi se, että

Sosiaalisen luoton myöntämisen yleinen este on maksuvaran puuttuminen, mutta tämän ohella esteenä voi olla esimerkiksi se, että 2 mista. Perusteltuja syitä luoton myöntämiseen voivat olla esimerkiksi talouden hallintaan saattaminen, velkakierteen katkaiseminen, kodin hankinnat, kuntoutumisen tai työllistymisen edistäminen, asumisen

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

On olemassa eri lainatyyppiä, jotka eroavat juuri sillä, miten lainaa lyhennetään. Tarkastelemme muutaman yleisesti käytössä olevan tyypin.

On olemassa eri lainatyyppiä, jotka eroavat juuri sillä, miten lainaa lyhennetään. Tarkastelemme muutaman yleisesti käytössä olevan tyypin. Rahoitusmuodot HUOM. Tässä esitetään vain teoriaa ja joitakin esimerkkejä. Enemmän esimerkkejä ja laskuja löytyy ratkaistuina EXCEL-tiedostosta "Rahoitusmuodot - laskut ja esimerkit", joka on MOODLESSA

Lisätiedot

Rahoitusratkaisuja vientiin

Rahoitusratkaisuja vientiin Rahoitusratkaisuja vientiin Monipuolisia vienninrahoituspalveluja vientiyrityksille ja rahoittajille Finnvera edistää suomalaista vientiä tarjoamalla yrityksille sekä vientiä rahoittaville pankeille monipuolisia

Lisätiedot

Mikä ihmeen Global Mindedness?

Mikä ihmeen Global Mindedness? Ulkomaanjakson vaikutukset opiskelijan asenteisiin ja erilaisen kohtaamiseen Global Mindedness kyselyn alustavia tuloksia Irma Garam, CIMO LdV kesäpäivät 4.6.2 Jun- 14 Mikä ihmeen Global Mindedness? Kysely,

Lisätiedot

!!!!!!!!!!!!!! PIKAOPAS!RAHAN!TEKEMISEEN!!! Opas!verkkokaupan!markkinoinnin!tuloksekkaa< seen!suunnitteluun!ja!toteutukseen!!! Antti!Sirviö!

!!!!!!!!!!!!!! PIKAOPAS!RAHAN!TEKEMISEEN!!! Opas!verkkokaupan!markkinoinnin!tuloksekkaa< seen!suunnitteluun!ja!toteutukseen!!! Antti!Sirviö! PIKAOPASRAHANTEKEMISEEN Opasverkkokaupanmarkkinoinnintuloksekkaa< seensuunnitteluunjatoteutukseen AnttiSirviö JussiKämäräinen Opinnäytetyö Joulukuu2013 Yritystoiminnankehittämisenkoulutusohjelma Liiketalous

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Korkolasku ja diskonttaus, L6

Korkolasku ja diskonttaus, L6 Korkolasku ja diskonttaus, L6 1 Merkinnät Tarkastellaan tilannetta, jossa pääomalle maksetaan korkoa. Tulemme seuraavassa systemaattisesti käyttämään seuraavia merkintöjä K 0 = alkupääoma p = korkoprosentti

Lisätiedot

Yleisten apurahojen hakuohjeet

Yleisten apurahojen hakuohjeet Yleisten apurahojen hakuohjeet 1) Mihin tarkoitukseen rahasto jakaa yleisiä apurahoja? Erilaisia hankkeita tukemalla rahasto haluaa lisätä Suomen ja Norjan välisiä kontakteja sekä lisätä molempien maiden

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

CreaDemo. Kulttuurin ja luovien alojen tuotekehitysrahoitus. Diges ry 11/2011 1

CreaDemo. Kulttuurin ja luovien alojen tuotekehitysrahoitus. Diges ry 11/2011 1 CreaDemo Kulttuurin ja luovien alojen tuotekehitysrahoitus Diges ry 11/2011 1 CreaDemo on kulttuurin ja luovien alojen tuotekehitysrahoitusta Tuetaan luovien alojen ja luovan talouden tuote- ja palvelunkehitystoimintaa

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Riikka Laaninen 8.1.015 Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Sisällys 1. Tutkimuksen esittely.... Tutkimukseen vastanneet.... Somen nykyinen käyttö.... Miten tutkijat käyttävät somea

Lisätiedot

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Tutkimus Marraskuu 2005 *connectedthinking Sisällysluettelo Yhteenveto... 3 Yleistä... 3 Kyselytutkimuksen tulokset... 3 Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla...

Lisätiedot

Hyvästä paras. Miksi jotkut yritykset menestyvät ja toiset eivät?

Hyvästä paras. Miksi jotkut yritykset menestyvät ja toiset eivät? 1 Hyvästä paras Miksi jotkut yritykset menestyvät ja toiset eivät? Nimi: Nina Granqvist Päivämäärä: Teos: Hyvästä paras Kirjailija: Jim Collins Kirjapisteet: 3 2 Jim Collinsin teos Hyvästä paras on noussut

Lisätiedot

PK -yritykset rahoitusmarkkinoilla

PK -yritykset rahoitusmarkkinoilla PK -yritykset rahoitusmarkkinoilla Mervi Niskanen Kuopion yliopisto Kauppatieteiden laitos Suomalaiset rahoitusmarkkinat Rahoitusmarkkinoilla tarkoitetaan kaikkien rahoitusvaateiden markkinoita Rahamarkkinat

Lisätiedot

Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen

Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen 2 Fi-verkkotunnus on yhtä supisuomalainen asia kuin sauna ja joulupukki. Se on merkki turvallisuudesta ja luotettavuudesta.

Lisätiedot

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014 Kuluttajien vastuu kasvusta? Kuluttajien luottamus on yksi markkinoiden toimivuuden ja taloudellisen

Lisätiedot

Hyödykesidonnainen kertaluotto

Hyödykesidonnainen kertaluotto Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet-osoite Luotonvälittäjä Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet-osoite Lindorff Invest Oy Joukahaisenkatu 6, 20520 TURKU 02 2700 550 eramaksu@lindorff.fi

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Verkkokurssin tuotantoprosessi

Verkkokurssin tuotantoprosessi Verkkokurssin tuotantoprosessi Tietotekniikan perusteet Excel-osion sisältökäsikirjoitus Heini Puuska Sisältö 1 Aiheen esittely... 3 2 Aiheeseen liittyvien käsitteiden esittely... 3 2.1 Lainapääoma...

Lisätiedot

1. Käytät ensimmäistä kertaa DS Mobile -palvelua 1 Näin aloitat palvelun käytön

1. Käytät ensimmäistä kertaa DS Mobile -palvelua 1 Näin aloitat palvelun käytön Sisällys 1. Käytät ensimmäistä kertaa DS Mobile -palvelua 1 Näin aloitat palvelun käytön 2. Olet jo käyttänyt DS Mobile -palvelua 3 Kun kirjaudut palveluun seuraavan kerran 3. Näin käytät DS Mobile -palvelua

Lisätiedot

Kulutusluottoselvitys Tammikuu 2009

Kulutusluottoselvitys Tammikuu 2009 2.1.29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisältö Sivu 1 Kulutusluotto käsitteenä... 1 2 Eri kulutusluottomuodot... 1 3 Kulutusluottojen määrittely tilastoissa... 2 4 Kulutusluotot

Lisätiedot

POHJOISMAINEN TUTKIMUS ASUNTOKAUPAN AJANKOHTAISISTA ASIOISTA (=tulosten julkistaminen Suomen tulosten osalta)

POHJOISMAINEN TUTKIMUS ASUNTOKAUPAN AJANKOHTAISISTA ASIOISTA (=tulosten julkistaminen Suomen tulosten osalta) Jukka Malila Toimitusjohtaja KIINTEISTÖNVÄLITYSALAN KESKUSLIITTO RY POHJOISMAINEN TUTKIMUS ASUNTOKAUPAN AJANKOHTAISISTA ASIOISTA (=tulosten julkistaminen Suomen tulosten osalta) Helsinki 6.9.2011 ESITYKSEN

Lisätiedot

Normiperustan tarkistamisen yhteydessä kohta 4.3 poistettiin.

Normiperustan tarkistamisen yhteydessä kohta 4.3 poistettiin. 1 (6) Markkinavalvonta 21.03.2006 Dnro 15/121/2005 SAADUISTA LAUSUNNOISTA: RAHOITUSPALVELUSOPIMUKSET, STANDARDI 2.3 Rahoitustarkastus sai rahoituspalvelusopimuksia koskevaan standardiluonnokseen yhteensä

Lisätiedot

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 Mun talous -hanke teetti toukokuussa 2014 kyselyn porilaisilla toisen asteen opiskelijoilla (vuonna -96 syntyneille). Kyselyyn vastasi sata

Lisätiedot

Apurahahakemus Heinon Tukun 100-vuotisjuhlarahastolle

Apurahahakemus Heinon Tukun 100-vuotisjuhlarahastolle Apurahahakemus Heinon Tukun 100-vuotisjuhlarahastolle 1 (2) Hakija voi olla henkilö tai ryhmä. Sukunimi: Etunimet: Osoite: Syntymävuosi: Puhelinnumero: Sähköposti: Nykyinen työ- tai opiskelupaikka: Ryhmän

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. antajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot antaja Osoite Sähköpostiosoite Internet-osoite Collector Bank AB, -01 (Collector Bank) PL

Lisätiedot

Huomioi nämä 8 asiaa valitessasi affiliateverkostoa

Huomioi nämä 8 asiaa valitessasi affiliateverkostoa Huomioi nämä 8 asiaa valitessasi affiliateverkostoa Affiliate- eli kumppanuusmarkkinointi on tulospohjaista, verkossa tapahtuvaa markkinointia, jossa ns. julkaisijat välittävät kävijöitä mainostajan sivustolle.

Lisätiedot

Nordnetin luottowebinaari

Nordnetin luottowebinaari Nordnetin luottowebinaari Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa opit käyttämään luottoa kaupankäynnissä. Lisää ostovoimaa luotolla, käytä salkkuasi luoton vakuutena ja paranna tuottomahdollisuuksia. Webinaarissa

Lisätiedot

NORDNETIN KAUPANKÄYNTILUOTTO VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

NORDNETIN KAUPANKÄYNTILUOTTO VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT NORDNETIN KAUPANKÄYNTILUOTTO VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköposti Faksinumero Internet-osoite

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ

HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ HTSY Verohallinto 11.6.2014 2 (5) HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ Harmaan talouden selvitysyksikössä

Lisätiedot

Tampereen kaupunki TUTKIMUSLUPAHAKEMUS 1 (5) Sähköpostiosoite. Väitöskirja Lisensiaattitutkimus Pro gradu Ammatillinen opinnäytetyö Muu, mikä

Tampereen kaupunki TUTKIMUSLUPAHAKEMUS 1 (5) Sähköpostiosoite. Väitöskirja Lisensiaattitutkimus Pro gradu Ammatillinen opinnäytetyö Muu, mikä Tampereen kaupunki TUTKIMUSLUPAHAKEMUS 1 (5) 1 TUTKIMUSLUVAN HAKIJA/HAKIJAT Hakemuksen saapumispvm Sukunimi Etunimi Syntymäaika Osoite Muut tutkimuksen tekemiseen osallistuvat henkilöt Sukunimi Etunimi

Lisätiedot

Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista?

Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista? Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista? Miten kuluttajat näkevät verkkokaupan turvallisuuden? Ja mihin kuluttajat perustavat käsityksensä koetusta turvallisuudesta? Suomalaisen tietoturvayhtiö Silverskin

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Kulutusluottoselvitys

Kulutusluottoselvitys 14.12.21 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisältö 1. KULUTUSLUOTTO KÄSITTEENÄ 2 2. ERI KULUTUSLUOTTOMUODOT 2 3. KULUTUSLUOTTOJEN MÄÄRITTELY TILASTOISSA 3 4. KULUTUSLUOTOT

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/1 22.04.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/1 22.04.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2013 1 (5) 441 V Lainan myöntäminen Tuomarinkylän Talli Oy:lle HEL 2013-003007 T 02 05 03 00 Päätös päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi

Lisätiedot

Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun

Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun Tekijät: Kristian Lehtiniittu, Linda Törnström, Julia Meritähti Esityspäivä: 5.2.2016 Psykologia kurssi 7 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1 1.1

Lisätiedot

MIEHET TAVARATALON ASIAKKAINA

MIEHET TAVARATALON ASIAKKAINA MIEHETTAVARATALONASIAKKAINA AnttilaOy:nvalikoimankehittäminen HeliHeikkinen Opinnäytetyö Huhtikuu2011 Vaatetusalankoulutusohjelma Kulttuuriala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Julkaisunlaji Opinnäytetyö Päivämäärä

Lisätiedot

Viimeinen erä on korot+koko laina eli 666, 67 + 100000 100667, 67AC.

Viimeinen erä on korot+koko laina eli 666, 67 + 100000 100667, 67AC. Kotitehtäviä 6. Aihepiiri Rahoitusmuodot Ratkaisuehdotuksia 1. Pankki lainaa 100000 bullet-luoton. Laina-aika on 4kk ja luoton (vuotuinen) korkokanta 8% Luoton korot maksetaan kuukausittain ja laskutapa

Lisätiedot

PENNO Selvitä rahatilanteesi

PENNO Selvitä rahatilanteesi PENNO Selvitä rahatilanteesi TIEDÄTKÖ, KUINKA PALJON SINULLA ON RAHAA KÄYTÖSSÄSI? Kuuluuko arkeesi taiteilu laskujen ja välttämättömien menojen kanssa? Tiedätkö, mihin rahasi kuluvat? Tämän Penno-työkirjan

Lisätiedot

1) Ymmärrä - ja tule asiantuntijaksi askel askeleelta

1) Ymmärrä - ja tule asiantuntijaksi askel askeleelta Tarkkailuharjoitus 4..4. Tarkkailu- harjoitus Tarkkailuvihkotekniikka Alla on kuvattu askel askeleelta etenevät ohjeet siitä, kuinka kuluttajien tarpeita voidaan paljastaa. Tämä metodi auttaa sinua tekemään

Lisätiedot

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS SUOMEN PANKKIYHDISTYS HYVÄ PANKKITAPA Hyvä pankkitapa on muotoutunut käytännön kokemuksesta. Hyvän pankkitavan säännöt sisältävät asiakkaan ja pankin välistä suhdetta sekä pankkien toimintatapoja koskevia

Lisätiedot

KYSELY MUISTIHÄIRIÖPOTILAAN LÄHEISELLE

KYSELY MUISTIHÄIRIÖPOTILAAN LÄHEISELLE KYSELY MUISTIHÄIRIÖPOTILAAN LÄHEISELLE Suomen Alzheimer-tutkimusseura ja muistitutkimusyksiköiden asiantuntijaryhmä Kustantaja: Novartis Oy otilaan ja omaisen huolellinen haastattelu on tärkeä osa muistihäiriöpotilaan

Lisätiedot