Lainaehdot: Pikavipit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lainaehdot: Pikavipit 50-1000"

Transkriptio

1 Lainaehdot: Pikavipit Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan ( ) asiakkailleen. 2. myöntämisen yleiset edellytykset Luotonantaja voi myöntää lainan henkilölle, joka on täyttänyt 18 vuotta, asuu vakituisesti Suomessa, on luotto- ja oikeustoimikelpoinen ja tunnistautuu luotonantajan hyväksymällä tavalla. 3. hakeminen Lainahakemus voidaan tehdä sen jälkeen kun luotonantaja on todentanut luotonhakijan henkilöllisyyden verkkopalvelussaan vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetun lain mukaisesti. Jos luotonantaja on jo aiemmin todentanut luotonhakijan henkilöllisyyden edellä tarkoitetulla tavalla, voi luotonantaja todentaa luotonhakijan henkilöllisyyden myös luotonhakijalle luodun henkilökohtaisen tunnisteen avulla. Henkilökohtaisen tunnisteen avulla lainanhakija voi tehdä lainahakemuksen luotonantajan hyväksymällä ja esittämällä tavalla joko tekstiviestillä, puhelimitse tai luotonantajan Internet-sivuilta. Lainaa voi hakea vain maksettavaksi luotonhakijan henkilökohtaiselle pankkitilille. Luotonantajalla on oikeus tarkastaa asiakkaan luottokelpoisuus luottotietorekisteristä ja muista tavanomaisista rekistereistä. Asiakkaan henkilötiedot ja puhelinnumero tarkistetaan vastaavien rekisterien ylläpitäjiltä. Hakiessaan lainaa asiakas antaa luvan luotonantajalle tietojensa tarkistamiseen. Palvelu on avoinna luotonantajan Internet-sivuilla ilmoitettuina aukioloaikoina. Rahaliikenne on mahdollista vain aukioloaikoina. Jos luottoa haetaan ja se myönnetään kello 23:n ja 7:n välisenä aikana, siirretään varat luotonhakijan tilille vasta kello 7:n jälkeen. 4. Asiakassuhteen ja sopimuksen syntyminen Asiakassuhde syntyy, kun asiakas jättää lainahakemuksen luotonantajalle käsiteltäväksi. Luotonantaja ilmoittaa luottopäätöksestä asiakkaalle tekstiviestillä, Internetissä tai puhelimessa riippuen asiakkaan valitsemasta asiointitavasta. Luotonantajan hyväksymä lainahakemus, lainaehdot ja lainavarojen siirto asiakkaan tilille muodostavat sopimuksen asiakkaan ja luotonantajan välille. Luotonantaja voi harkintansa mukaan ilman erityistä syytä peruuttaa myönteisen luottopäätöksen peruuttamalla varojen siirron luotonhakijan tilille, jolloin lainasopimusta ei synny. 5. Lainoista perittävät maksut Lainojen kustannukset sisältävät, korko-, käsittely- ja toimituskulut. Luotosta maksettava korko on 28,60 % laskettuna lainan jäljellä olevalle lle normaalin maksuohjelman mukaan. Korko sisältyy ilmoitettuihin luottokustannuksiin. Korko on laskettu todellisten korkopäivien mukaan käyttämällä jakajana 360. Lainojen kustannukset ovat seuraavat: 14 vrk:n lainat:

2 vuosikorko 50,00 12,00 11,44 0,56 62,00 625,71 % 100,00 19,00 17,89 1,11 119,00 495,36 % 200,00 38,00 35,78 2,22 238,00 495,36 % 30 vrk:n lainat: vuosikorko 50,00 17,00 15,81 1,19 67,00 413,67 % 100,00 25,00 22,62 2,62 125,00 304,17 % 200,00 49,00 44,23 4,77 249,00 298,08 % 300,00 69,00 61,85 7,15 369,00 279,83 % 400,00 85,00 75,47 9,53 485,00 258,54 % 90 vrk:n lainat (3 tasaerää): vuosikorko Kuukausierä 500,00 140,00 115,98 24,02 640,00 168,00 % 213,33 600,00 167,00 138,40 28,82 767,00 167,00 % 256,67 700,00 193,00 159,64 33,63 893,00 165,43 % 298,67 800,00 219,00 180,57 38, ,00 164,25 % 340,67 900,00 240,00 196,76 43, ,00 160,00 % 380, ,00 Muut kulut: 265,00 216,96 48, ,00 159,00 % 421,67 Maksumuistutus 5 /muistutus Yhteystietojen selvittäminen 10 Korko- tai saldotodistukset 7 /todistus 6. takaisinmaksu ja eräpäivä Laina-aika alkaa siitä päivästä, kun varat on siirretty asiakkaan pankkitilille. Asiakas sitoutuu maksamaan valitsemansa lainan sen ehtojen mukaisesti takaisin. Yhdessä erässä takaisin maksettavat lainat erääntyvät joko 14 tai 30 päivän kuluttua laina-ajan alkamisesta. Kolmessa erässä maksettavan lainan maksuerät erääntyvät 30, 60 ja 90 päivän kuluttua laina-ajan alkamisesta. Asiakas voi suorittaa luoton myös ennen eräpäivää. Asiakas on kuitenkin velvollinen suorittamaan kaikki sopimuksen mukaiset luottokustannukset, myös käyttämättä jäävältä laina-ajalta. maksu tulee suorittaa käyttämällä asiakkaalle lähetettyyn laskuun merkittyä viitenumeroa. Luotonantaja voi lähettää laskun kirjeitse tai asiakkaan luottohakemuksessa antamaan sähköpostiosoitteeseen. Laskuun merkitty maksettava summa sisältää kaikki lainan kustannukset lukuun ottamatta puheluihin ja tekstiviesteihin liittyviä kustannuksia.

3 7. Eräpäivän siirto Eräpäivän siirto koskee vain lainoja. Asiakas voi siirtää laskun eräpäivää vain kerran 7 päivällä. Siirtäessään eräpäivää asiakas sitoutuu samalla maksamaan luotonantajalle eräpäivään siirtoon liittyvät kustannukset, jotka ovat 5, kun lainan pääoma on 50 tai 100, 10, kun laina on 200, 15, kun laina on 300 ja 20, kun lainan on lainojen eräpäivän siirto ei ole mahdollista. 8. Maksun laiminlyönti ja sen rekisteröinti luottotietorekisteriin Mikäli asiakas ei maksa maksuerää kokonaisuudessaan eräpäivään mennessä, lähettää luotonantaja asiakkaalle kirjallisen maksumuistutuksen, josta peritään kuluna 5. Luotonantajalla on oikeus ilmoittaa tieto maksamattomasta erästä rekisteröitäväksi luottotietorekisteriin, mikäli luotonsaajan maksu on viivästynyt vähintään 60 vuorokautta maksumuistutuksessa mainitusta alkuperäisestä laskun eräpäivästä; ja samalla on kulunut vähintään 21 vuorokautta siitä, kun asiakkaalle on lähetetty maksumuistutus jossa on muistutettu myös tiedon rekisteröinnistä luottotietorekisteriin eikä laiminlyönti ole johtunut luotonantajalle todisteellisesti ilmoitetusta sairaudesta, työttömyydestä tai muusta vastaavasta syystä. 9. Luoton irtisanominen heti maksettavaksi Mikäli asiakkaan maksusuoritus luotonantajalle on viivästynyt vähintään yhden kuukauden ja se on edelleen maksamatta ja viivästynyt on vähintään 10% luoton alkuperäisestä stä tai jos viivästyneitä maksueriä on useampia ja niiden yhteissumma on vähintään 5 % luoton alkuperäisestä stä tai summa sisältää luotonantajan koko loppusaatavan luotonantajalla on oikeus eräännyttää koko loppusaatava korkoineen ja kuluineen heti maksettavaksi. Erääntyminen tapahtuu 2 viikon kuluttua ilmoituksen lähettämisestä, jos asiakasta on huomautettu viivästymisestä. Jos myöhästymisestä ei ole muistutettu, astuu erääntyminen voimaan 4 viikon kuluttua ilmoituksen lähettämisestä asiakkaalle. Mikäli asiakas maksaa kokonaisuudessaan myöhässä olevat maksuerät, erääntyminen raukeaa ja luottosopimus jatkuu entisin ehdoin ilman erillistä ilmoitusta. Luotonantaja ei voi eräännyttää saatavaa, mikäli myöhästyminen on johtunut Kuluttajasuojalain 7 luvun 16 :ssä mainituista asiakkaasta riippumattomista syistä, kuten sairaudesta, työttömyydestä tai muusta vastaavasta syystä. Asiakkaan on ilmoitettava tällaisesta syystä viipymättä. Laina erääntyy luotonantajan vaatimuksesta heti maksettavaksi, jos asiakas kuolee, asetetaan konkurssiin tai käräjäoikeus on päättänyt velkajärjestelyn aloittamisesta. 10. Viivästyskorko ja perintä Jos maksuerää ei makseta eräpäivänä, asiakas on velvollinen maksamaan viivästyneelle lle viivästys korkolain mukaisesti. Perinnässä noudatetaan voimassa olevaa lakia. Asiakkaan on korvattava luotonantajalle kaikki luoton perintään liittyvät kustannukset.

4 11. Peruuttamisoikeus Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tekemänsä lainasopimus 14 päivän kuluessa sopimuksen syntymisestä tai siitä myöhemmästä ajankohdasta, jolloin asiakas on saanut kaikki Kuluttajansuojalain mukaiset ennakkotiedot. Asiakas on velvollinen maksamaan luotonantajalle korvauksena lainan todellisen vuosikoron ajalta, jonka laina on ollut asiakkaan käytössä. Peruuttamisilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä tulee olla vähintään seuraavat tiedot: asiakkaan nimi ja henkilötunnus ilmoitus peruuttamisesta lainan paikka ja päiväys asiakkaan omakätinen allekirjoitus Peruuttamisilmoitukset lähetetään osoitteeseen: Risicum Oyj Peruuttamisilmoitus PL Turku Asiakkaan on palautettava viivytyksettä ja viimeistään 30 vuorokauden kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä luotonantajalle saamansa varat. Mikäli varoja ei palauta raukeaa peruutus. Tarvittavat tiedot lainavarojen palauttamiseen saa asiakaspalvelustamme. (Esimerkki peruuttamisesta aiheutuvasta korvauksesta: Asiakas peruuttaa 30 vuorokauden 100 pikalainan 14 päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä ja palauttaa rahat 28 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksesta. Rahat ovat olleet asiakkaan käytössä päivää. Todelliseen vuosikorkoon 304 % perustuva korvaus on tällöin yhteensä 35. Asiakkaan on maksettava takaisin yhteensä 135.) 12. Asiakkaan tiedonantovelvollisuus Asiakkaan on ilmoitettava välittömästi yhteystietojensa (esimerkiksi nimi, osoite ja puhelinnumero) muuttumine. Mikäli asiakas laiminlyö tietojen ilmoittamisen ja tieto on välttämätön luotonantajan laskutuksen ja siihen liittyvän asiakaspalvelun kannalta, luotonantajalla on oikeus hankkia muuttuneet yhteystiedot ja laskuttaa asiakasta toimenpiteestä hinnaston mukaan. Asiakkaan on annettava pyynnöstä luotonantajalle taloudellista asemaansa koskevia ja muita tähän luottosuhteeseen vaikuttavia tietoja, jotka ovat luotonantajalle luottosuhteen kannalta tarpeellisia. 13. Tiedoksiantopäivä Luotonantajan asiakkaalle lähettämän kirjallisen ilmoituksen katsotaan saapuneen vastaanottajalle viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä lähettämisestä, kun se on lähetetty asiakkaan viimeksi ilmoittamaan osoitteeseen. 14. Ylivoimainen este Sopijapuoli ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä sopijapuolelle aiheutuvasta toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Sopijapuoli on velvollinen ilmoittamaan toiselle osapuolelle niin pian kuin mahdollista, hänen kohtaamastaan esteestä.

5 Luotonantaja voi täyttää ilmoitusvelvollisuutensa antamalla tiedon. 15. Markkinointiviestit Luotonantajalla tai luotonantajan kanssa samaan konserniin kuuluvalla yhtiöllä on oikeus lähettää asiakkaalle markkinointi- ja mainosmateriaalia, mikäli asiakas ei nimenomaisesti kiellä tietojensa käyttöä edellä mainittuun tarkoitukseen. Asiakas antaa markkinointisuostumuksensa riippumatta siitä, hyväksyykö luotonantaja lainahakemuksen vai ei. Luotonantaja ei luovuta asiakkaan yhteystietoja konsernin ulkopuoliseen käyttöön. 16. Oikeus muutoksiin Luotonantajalla on oikeus muuttaa näitä sopimusehtoja ilmoittamalla muutoksista kirjallisesti luotonsaajalle etukäteen, kun muutos ei lisää asiakkaan velvollisuuksia eikä vähennä hänen oikeuksia tai muutos johtuu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä. Asiakkaalle ilmoitetaan muutoksesta vähintään 1 kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. 17. Sopimuksen siirto Luotonantajalla on oikeus siirtää tähän sopimukseen perustuvat oikeutensa ja velvollisuutensa kolmannelle osapuolelle edelleensiirto-oikeuksin asiakasta kuulematta. Luotonantajalla on myös oikeus siirtää lainahakemus kolmannelle osapuolelle luoton myöntämistä varten edellä mainituin oikeuksin. 18. Erimielisyyksien ratkaiseminen ja oikeuspaikka Asiakkaalla on oikeus saattaa luottosuhteesta johtuvat erimielisyyden kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Jos erimielisyys halutaan saattaa käräjäoikeuden ratkaistavaksi, kanne on nostettava Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Velkomista koskeva kanne käsitellään joko Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa tai vastaajan kotipaikan tai todellisen oleskelupaikan mukaisessa alioikeudessa. Tähän luottosuhteeseen sovelletaan Suomen lakia. Kuluttajariitalautakunta Hämeentie 3 B, PL 306 Puh: Fax: Risicum Oyj Asiakaspalvelu Aurakatu 12 b PL Turku Sähköposti: Suomen kaupparekisteri Y-tunnus Päätoimiala: Rahoitus

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot. 2. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot. 2. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Faksinumero Internet-osoite Gothia

Lisätiedot

YkkösBonus MasterCard - luottokorttien käyttöehdot

YkkösBonus MasterCard - luottokorttien käyttöehdot YkkösBonus MasterCard - luottokorttien käyttöehdot 1 Soveltamisala ja määritelmät Näitä YkkösBonus MasterCard -luottokorttien käyttöehtoja sovelletaan :n (jäljempänä pankki ) kortinhaltijalle myöntämään

Lisätiedot

Keskusliiton maksujenvälityksen yleisiä ehtoja (1.4.2007).

Keskusliiton maksujenvälityksen yleisiä ehtoja (1.4.2007). Korttitapahtumalla maksua tai varojen nostoa, jossa kortti on fyysisesti läsnä tai annetaan kortin tiedot (maksunsaaja-aloitteiset maksut) tapahtuman hyväksymiseksi. Jos korttitietoja käytetään ainoastaan

Lisätiedot

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND )

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) Sivu 1 (8) Voimassa 15.1.2015 lukien A TIETOA RESURS BANK AB SUOMEN SIVULIIKKEESTÄ Resurs Bank AB on ruotsalainen

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen. Näitä toimitusehtoja sovelletaan TeliaSonera Finland Oyj:n tai sen kanssa samaan konserniin

Lisätiedot

RAHATILIN TILIEHDOT. 1.4 Luotollinen tili Mikäli tiliin liittyy luotto, luoton määrästä ja sen ehdoista sovitaan erikseen.

RAHATILIN TILIEHDOT. 1.4 Luotollinen tili Mikäli tiliin liittyy luotto, luoton määrästä ja sen ehdoista sovitaan erikseen. RAHATILIN TILIEHDOT Määritelmät Asiakkaalla tarkoitetaan tilinomistajaa, tilinomistajan edunvalvojaa tai edunvalvontavaltuutettua. Tilinomistajalla tarkoitetaan henkilöä, jolle Pankki on velkaa tilillä

Lisätiedot

SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille

SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Satakunnan Kirjateollisuus Oy:n ("Palveluntarjoaja") tuottaman ja ylläpitämän verkkopalvelun

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä.

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä. WATSON-PALVELUN ERITYISEHDOT WATSON NORDIC OY 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Watson tv- ja tilausvideopalvelun (jäljempänä Watson) käyttämiseen, ja ne määrittävät

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten.

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten. MAXISAT OY:N MAXIVISION-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT 01.03.2015 1. SOVELTAMISALA 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Maxisatin asiakkaalle tarjoamiin Maxivision tuotteisiin ja palveluihin ja

Lisätiedot

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Soveltamisala Näitä Prepaid-palvelujen yleisiä sopimusehtoja ( Yleiset sopimusehdot ) sovelletaan Asiakkaan ja Nets Oy:n ( Nets ) väliseen sopimussuhteeseen, jonka

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät ja soveltamisala 2 Sopimuksen tekeminen 2.1 Sopimuksen tekemättä jättäminen Tässä

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS

Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS 1 Sisällys Velka pitää maksaa...3 Mitä velka on?...3 Sopimuksen kesto...5 Kulutusluotot...5 Pikavipit...7 Osamaksu...8 Luottokortti...8 Asuntolaina...9 Takaus... 11 Vahingonkorvaus

Lisätiedot

Maakaasun toimitusehdot

Maakaasun toimitusehdot Maakaasun toimitusehdot Sisältö Maakaasun toimitusehdot 1.3.2006 1 Soveltamisala ja määritelmät... 3 2 Maakaasun toimitussopimuksen tekeminen ja muut tarvittavat sopimukset... 3 3 Maakaasuputkistot ja

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot

K O R K E I N O I K E U S P Ä Ä T Ö S Diaarinro 1(19) S2015/29. Rovaniemen hovioikeuden tuomio 12.11.2014 nro 517

K O R K E I N O I K E U S P Ä Ä T Ö S Diaarinro 1(19) S2015/29. Rovaniemen hovioikeuden tuomio 12.11.2014 nro 517 K O R K E I N O I K E U S P Ä Ä T Ö S Diaarinro 1(19) S2015/29 Lyhennetty taltio Antopäivä Nro 23.6.2015 1281 MUUTOKSENHAKIJA VASTAPUOLI ASIA TrustBuddy AB P Velkasuhteeseen perustuva saatava RATKAISU,

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010 www.lahtienergia.fi Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen

Lisätiedot

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT URAKKAMAAILMA OY Voimassa 15.1.2015 lukien 1 (10) URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA KOHDE 1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Urakkamaailma Oy:n (Urakkamaailma on Remonttibulevardi

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

Arkistolaitos VAPA -palvelu

Arkistolaitos VAPA -palvelu Arkistolaitos VAPA -palvelu Asiakirjallisen aineiston sähköistä siirtoa ja säilyttämistä koskeva sopimus ( Siirto- ja säilytyssopimus ) Arkistolaitos ja [ ] Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, 00171

Lisätiedot

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot