Hyvinvointitoimikunta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinvointitoimikunta"

Transkriptio

1 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/ Hyvinvointitoimikunta Aika klo 17:02-18:35 Paikka Kokoustila Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Perusturvakuntayhtymä Karviainen talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille Lausunto Karkkilan kaupungin talousarviosta vuodelle Kummitoiminnan ajankohtaiset asiat

2 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Frosterus Anu Helena 17:02-18:35 puheenjohtaja Boström Marianne 17:02-18:35 varapuheenjohtaja Ala-Hiiro Veikko 17:02-18:35 jäsen Hämäläinen Kaarina 17:02-18:35 varajäsen Stenholm Aulis 17:02-18:35 jäsen Sintonen Risto 17:02-18:35 kaupunginhallituks en pj Sundström Mia 17:02-18:35 kuntayht. hallituksen jäsen Poissa Iisalo Risto jäsen Söderström Minna jäsen Majalahti Juha kaupunginjohtaja Riekkinen Anna-Liisa kaupunginhallituks en edustaja Huotari Eino kuntayht.tark.ltk:n jäsen Kuusela Matti kuntayht.tark.ltk:n jäsen Ahjoniemi Markku kuntayht. hallituksen jäsen Palenius Timo kuntayht. hallituksen jäsen Muut osallistujat Eerola Erkki 17:02-18:35 talous-ja henkilöstöjohtaja, esittelijä Salmi Marja 17:02-18:35 hallinnon sihteeri, ptk:n pitäjä Silvennoinen Silja Reiterä Riitta-Liisa 17:02-18:35 sivistysjohtaja 17:02-18:35 kuntayhtymän johtaja Allekirjoitukset Anu Frosterus puheenjohtaja Marja Salmi pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Karkkila klo Kaarina Hämäläinen Aulis Stenholm Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Hallintopalvelut klo

3 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/ Hyvinvointitoimikunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hyvinvointitoimikunta Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille, varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Hyvinvointitoimikunnan kokous on päätösvaltai nen, kun saa puvilla on enemmän kuin puolet hyvinvointitoimikun nan jä se nis tä. Ehdotus: Päätös: Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/ Hyvinvointitoimikunta Pöytäkirjantarkastajien valinta Hyvinvointitoimikunta Hyvinvointitoimikunnan pöytäkirjan tarkastaa kul la kin ker ral la kak si sitä varten valittua jäsentä. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kaksi aakkosjärjestyksessä tarkastusvuorossa olevaa jäsentä. Ehdotus: Päätös: Hyvinvointitoimikunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Risto Iisalo ja Aulis Stenholm. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaarina Hämäläinen ja Aulis Stenholm.

5 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/ Hyvinvointitoimikunta Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Hyvinvointitoimikunta Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei puheenjohtaja tai hyvinvointitoimikunta toisin pää tä. Toi mi elin voi ottaa käsiteltäväkseen sellaisenkin asian, jota ei ole mai nittu kokous kutsussa. Ehdotus: Päätös: Hyvinvointitoimikunta hyväksyy esityslistan asioi den kä sit te ly järjes tykseksi. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/ Hyvinvointitoimikunta Perusturvakuntayhtymä Karviainen talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille Hyvinvointitoimikunta Yhtymähallitus Ptky Karviaiselle on laadittu talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille Talousarvio 2015 perustuu palvelutasosuunnitelmaan, joka on laadittu vuosille Talousarvion 2015 teemana on Karviaisessa tehdyn kehitys- ja rakennemuutostyön taloudellinen realisointi. Talousarvio 2015 sisältää toiminnalliset tavoitteet, palvelujen euromääräiset arvot keskuksittain ja niiden ikäryhmä- tai asukaskohtaiset kustannukset jäsenkunnittain. Jäsenkuntaosuuksien laskelma pohjautuu tuote- ja toimipistekohtaisiin menoihin, suoritearvioihin ja laskennallisiin yksikköhintoihin. Lisäksi talousarvio sisältää yhteenvedon toiminnan tehostamisesta palvelujen saatavuuden, taloudellisuuden ja asiakasvaikuttavuuden näkökulmasta. Karviaisessa on tehty palvelujen kehitys- ja rakennemuutostyötä tiiviimmin vuodesta 2011 lähtien. Vuoden 2015 talousarviossa voidaan eräitä rakennemuutoksia realisoida taloudellisesti varsinkin ikäihmisten palvelulinjalla, mutta myös mielenterveys- ja päihdepalveluissa ja lastensuojelussa. Toimintojen pitkäjänteinen kehittäminen alkaa näkyä myös suun terveydenhuollossa ja lääkärin vastaanotoilla palvelujen saatavuudessa ja taloudellisuudessa. Palvelutasosuunnitelmassa on tavoitteena, että palvelutaso vastaa lainsäädännössä ym. normeissa asetettuja valtakunnallisia minimitavoitteita. Hoitotakuusäädökset kiireettömän hoidon saatavuudessa lääkärinvastaanotolle edellyttävät pääsyä 3 kuukaudessa ja suunterveydenhuollossa 6 kuukaudessa. Palvelutasosuunnitelmassa on kuitenkin asetettu kiireettömän hoidon saatavuuden osalta minimiä huomattavasti korkeampi tavoitetaso. Vuoden 2015 talousarviossa palvelutaso noudattaa kiireettömän hoidon saatavuuden osalta lääkärinvastaanotolla ja suun terveydenhuollossa vuoden 2014 tasoa, jossa keskimääräiseksi odotusajaksi on määritelty 2 viikkoa. Tämä tavoite saavutettiin vuonna Mielenterveyspalvelujen rakennemuutos erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä viedään loppuun vuonna Mielenterveyspalvelujen resursseja kohdennetaan erikoissairaanhoidon laitos- ja poliklinikkamuotoisesta palvelusta perusterveydenhuollon vastaanotto- ja päivätoimintaan, kotihoitoon ja asumispalveluihin painottaen kevyempiä palveluja. Vanhuspalvelulain mukaan iäkkään henkilön pitkäaikainen hoito ja huolenpito toteutetaan ensisijaisesti hänen yksityiskotiinsa tai

7 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/ Hyvinvointitoimikunta muuhun kodinomaiseen asuinpaikkaan järjestettävillä sosiaali- ja terveyspalveluilla. Pitkäaikaista laitoshoitoa järjestetään vain kun siihen on lääketieteelliset perusteet. Kotihoidon tuottavuutta lisätään vuonna 2015 hyvinvointiteknologian avulla. Vuonna 2015 realisoituu ikäihmisten palveluissa mittava rakennemuutos, jossa palvelujen painopiste siirtyy yhä enemmän laitoshoidon sijasta tehostettuun asumispalveluun. Tämä muutos pienentää ikäihmisten palvelulinjan talousarviota molempien jäsenkuntien osalta n. -3 %. Vuonna 2015 jatketaan lastensuojelun rakennemuutosta siten, että sijaishuollon ja avohuollon palvelujen euromääräinen suhde kaikista lastensuojelun menoista pysyy vähintään 50 /50 prosentissa. Vuonna 2009 toimintaa aloitettaessa sijaishuollon osuus kaikista lastensuojelun menoista oli 80 % ja avohuollon 20 %. Lasten sijaishuollossa perhehoito on lastensuojelulain mukaan ensisijainen hoitomuoto. Vuonna 2015 suhde perhehoidon ja laitoshoidon hoitopäivien välillä pysyy vähintään 50 /50 prosentissa. Vuonna 2009 toimintaa aloitettaessa perhehoidon osuus sijaishuollossa oli 32 % ja laitoshoidon 68 %. Ptky Karviaisen talousarvion 2015 nettomenosumma ilman erikoissairaanhoidon menoja on yhteensä 66,2 milj. euroa (66,3 milj. euroa 2014). Talousarvio pienenee vuoden 2014 talousarvioon verrattuna -0,2 %, kesäkuun tilanteesta laadittuun tilinpäätösennusteeseen nähden -1,1 %. Erikoissairaanhoidon osalta talousarvio vuodelle 2015 on yhteensä 42,3 milj. euroa, josta Vihti 30,1 milj. euroa ja Karkkila 11,6 mij. euroa ( ,3 milj. euroa mikä luku sisälsi Karkkilan erikoissairaanhoidon). Vuosien 2014 ja 2015 talousarvion vertailua vaikeuttaa se, että kunnan osuudet työmarkkinatuen palautuksiin on siirtynyt Karviaisen budjetista kuntien budjettiin ja Karviaisen erikoissairaanhoidon talousarviossa on uutena myös Vihdin kunnan erikoissairaanhoito. Kun työmarkkinatuen osuus eliminoidaan vuoden 2014 talousarviosta, on vuoden 2015 talousarvion muutos Karviaisen palvelujen (ei. sis ESH) osalta +0,7 %. Talousarviossa vuodelle 2015 kasvavat kuntien Karviaiselta perimät vuokrat ja pakollinen tietotekniikan uudistaminen eräiltä osin. Palvelulinjojen välillä tapahtuu muutoksia mielenterveyspalvelujen rakenteen muuttuessa suurelta osin perusterveydenhuoltoon erikoissairaanhoidon sijasta ja ikäihmisten palveluissa laitoshoidon vähentymisenä asumispalveluihin verrattuna. Henkilöstömenojen budjetti Karviaisen henkilöstön osalta pienenee vuodelle 2015 n euroa. Vuonna 2014 henkilöstömenojen budjettia pienennettiin n euroa ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä sovittujen säästötoimenpiteiden yhteydessä. Näin ollen henkilöstöbudjettia on pienennetty vuoden 2014 alusta yhteensä n euroa. Vakanssien määrä vähenee vuoden 2014 alusta lähtien ikäihmisten palvelurakennemuutosten yms. yhteensä 26

8 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/ Hyvinvointitoimikunta vakanssia. Vihdin maksuosuudeksi vuodelle 2015 ehdotetaan 78,4 milj. euroa, josta erikoissairaanhoidon osuus on 30,8 milj. euroa. Talousarvion muutos ilman erikoissairaanhoitoa on -0,3 % vuoteen 2014 verrattuna. Karkkilan maksuosuudeksi vuodelle 2015 ehdotetaan 30,2 milj. euroa, josta erikoissairaanhoidon osuus on 11,6 milj. euroa. Kasvu vuoteen 2014 ilman erikoissairaanhoitoa on 0,2 %. Karkkilan erikoissairaanhoidon kasvu talousarviossa on 3,1 %. Karkkilan osalta lastenlinjan talousarvio on -3,1 % pienempi, työikäisten linjan 3,9 % suurempi ja ikäihmisten linjan -3,3 % pienempi kuin vuonna Karkkilan työikäisten linjan talousarviossa näkyy se, että Karkkilan palvelukeskuksen toiminnasta poistuu ikäihmisten asumispalvelut ja toiminta muuttuu mielenterveyskuntoutujien yksiköksi, mikä selittää lähes kokonaan työikäisten palvelulinjan kasvuprosentin. Palvelukeskuksen mielenterveystoiminnalla korvataan erikoissairaanhoidon palveluja ja ostopalveluja. Ikäihmisten linjan talousarviota pienentää palvelurakenteen muutoksen realisoituminen vuonna 2015, jolloin laitoshoidon osuus palvelurakenteessa vähenee ja asumispalvelujen lisääntyy. Vihdin kunnan lastenlinjan talousarvio kasvaa 2,5 % ja työikäisten 0,4 %. Ikäihmisten linjan talousarvio pienenee -2,9 %. Lasten palvelulinjan osalta tietotekniikka- ja vuokramenot kasvavat neuvoloiden osalta, lisäksi lastensuojelumenot kasvavat talousarvioon 2014 nähden alittaen kuitenkin vuoden 2014 tilinpäätösennusteen. Työikäisten linjan sisällä erilaisissa subjektiivisiin oikeuksiin perustuvissa vammaispalveluissa on kasvupaineita talousarvioon 2014 verrattuna lähinnä liittyen asumispalveluihin ja palveluasumiseen. Ikäihmisten linjan talousarviota pienentää palvelurakenteen muutos laitoshoidosta asumispalveluihin. Sekä Karkkilan että Vihdin talousarvioluvuissa näkyvät selkeästi ikäihmisten palveluprofiilin muutoksen aiheuttama taloudellinen vaikutus, mikä pienentää budjettilukuja vuodelle Lisäpanostus sen sijaan joudutaan vuonna 2015 tekemään tietoja viestintekniikkapalveluihin useiden järjestelmien tultua elinkaarensa päähän. Lisäksi asiakastietojärjestelmiin liittyvät sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännölliset muutokset aiheuttavat myös ohjelmistoihin liittyviä lisäkuluja. Vuoden 2015 talousarvioon esitetään investointeja euroa ( euroa TA 2014). Vuoden 2015 talousarvio sisältää selonteon toiminnan tehostamisesta kustannus- ja asiakasvaikuttavasti Karviaisessa vuosina Karviaisen johtoajatuksena vuosittaisissa toiminnallisissa muutoksissa on ollut, että olemassaolevat resurssit käytetään mahdollisimman hyvin asiakkaiden tarpeita,

9 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/ Hyvinvointitoimikunta lainsäädännöllisiä muutoksia ja valtakunnallisia kehittämistavoitteita tukien. Näin ollen resursseja on vuosittain kohdennettu toimintojen välillä uudestaan. Toiminnan painopisteen siirtäminen laitosmuotoisista yms. raskaammista palveluista ns. kivijalkapalveluihin on ollut koko Karviaisen toiminnan strateginen johtoajatus. Tavoitteena on ollut hillitä sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten kasvua. Talousarviossa 2015 on laskettuna peruspalveluindeksillä korjattuja lukuja niiden toimintojen reaalisesta kehityksestä, joihin on kohdennettu resursseja. Vaikka näihin palveluihin on panostettu siirtämällä niihin resursseja muista Karviaisen toiminnoista ja myös selkeillä lisäpanostuksilla, on niiden reaalinen kustannukehitys ollut joko maltillista tai eräissä tapauksissa alenevaa, mikä oli näiden panostuksien tarkoituskin. Karviaisen talousarvioissa 2013 ja 2014 asetetut tavoitteet palvelujen saatavuudessa sekä lääkärin vastaanottotoiminnassa että suun terveydenhuollossa ovat toteutuneet. Tavoitteiden toteuttamista tukivat myös Karviaisen osallistuminan molemmissa toiminnoissa v Kaste rahoitteiseen Hyvä vastaanotto hankkeeseen. Hankkeessa tavoitteena oli mm. tasapainottaa kysyntää ja tarjontaa vastaanottotoiminnassa. Lisäksi Karviaisessa asetettiin tavoitteeksi mm. asiakastarpeisiin vastaaminen täsmällisemmin järjestämällä asiakasvastaavatoimintaa runsaasti palveluja tarvitseville asiakkaille. Myös prosesseja kehitettiin esim. diabeteshoidossa. Saatavuuden paraneminen ei kuitenkaan ole lisännyt näiden palvelujen kustannuksia. Liite: Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma Oheismateriaali: Kuntalaskelma 2015 Valmistelijat: Riitta-Liisa Reiterä, Hannele Vesterlin, Pirkko Hynynen, Arja Tikkala, Lars Forsell, Ailan Idman Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Yhtymähallitus päättää hyväksyä vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille liitteen mukaisesti. Lisäksi yhtymähallitus päättää esittää jäsenkunnille vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksymistä siten, että maksuosuus Vihdin kunnan osalta 2015 on euroa sisältäen erikoissairaanhoidon euromäärältään ja Karkkilan kaupungin osalta euroa sisältäen erikoissairaanhoidon euroa. Koko Karviaisen talousarvion määräraha 2015 on yhteensä euroa sisältäen erikoissairaanhoidon, joka on euroa. Käsittely: Asian käsittelyn aikana esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

10 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/ Hyvinvointitoimikunta Yhtymähallitus päättää hyväksyä vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille liitteen mukaisesti. Lisäksi yhtymähallitus päättää esittää jäsenkunnille vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksymistä siten, että talousarvio 2015 sisältää seuraavat määrärahat: Vihdin kunta: Ptky Karviaisen palvelut Erikoissairaanhoito Yhteensä: euroa euroa euroa, Karkkilan kaupunki: Ptky Karviaisen palvelut Erikoissairaanhoito Yhteensä: Kaikki yhteensä: euroa euroa euroa euroa. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Hyvinvointitoimikunta 52 Talous- ja henkilöstöjohtajan ehdotus: Esittelijä: talous- ja henkilöstöjohtaja Erkki Eerola Valmistelija / lisätietojen antaja: talous- ja henkilöstöjohtaja Erkki Eerola, puh. (09) tai sähköposti Asiantuntijana kokouksessa: kuntayhtymän johtaja Riitta-Liisa Reiterä Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitus on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman vuosille Talousarviossa esitetään Karkkilan kaupungille perusturvakuntayhtymä Karviaisen palvelujen kustannukseksi euroa sekä perusturvakuntayhtymään kohdistuvien erikoissairaanhoidon kustannuksiksi euroa eli yhteensä kustannuksia olisi euroa. Esityslistan oheismateriaali - Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma Hyvinvointitoimikunta merkitsee perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman tiedoksi.

11 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/ Hyvinvointitoimikunta Käsittely: Päätös: Täytäntöönpano: Kuntayhtymän johtaja Riitta-Liisa Reiterä selosti asiaa kokouksessa ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. kaupunginhallius

12 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Hyvinvointitoimikunta Lausunto Karkkilan kaupungin talousarviosta vuodelle /02.02/2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti Kaupunginhallitus on kokouksessaan antanut vuoden 2015 talousarviolle kehyksen ja valmisteluaikataulun. Vuoden 2015 talouden kehys noudattelee melko tarkoin kaupunginvaltuuston lokakuussa 2013 hyväksymää talouden tasapainotusohjelmaa, jonka keskeisin tavoite oli osoittaa suunta ja keinot kattamattoman alijäämän hoitamiseksi. Toukokuussa 2013 Kaupunginhallitus nimesi talouden tasapainottamistyöryhmän, jonka tavoitteena on tehdä kaupunginhallitukselle esitys, miten kaupungin talous saadaan tasapainoon (Kuntalaki 65 ) 2016 mennessä. Talouden tasapainottamistyöryhmä on valmistellut kaupungin talouden tasapainotusohjelmaa vuosille sekä toimitilastrategian sisältöä, ajoitusta ja konkreettisia toimenpide-esityksiä. Ohjelman toteutumista on seurattu säännöllisesti ja suunnitellusti sekä raportoitu osavuosikatsausten yhteydessä. Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimialaan kuuluva toiminta on toteutunut tasapainotusohjelman mukaisesti. Talousarvio on sitova ohje kaupunginhallitukselle, lautakunnille, toimialoille, vastuualuepäälliköille sekä muille kaupungin viranhaltijoille ja työntekijöille. Pääsääntöisesti kaupunginvaltuustoon nähden sitova erä on käyttötalousosassa toimielimen netto eli ulkoinen toimintakate. Karkkilan kaupungin ja Perusturvakuntayhtymä Karviaisen toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita vuodelle 2015 on käsitelty maanantaina kaupunginhallituksen talousseminaarissa. Tavoiteluonnoksia on tarkistettu tuon käsittelyn perusteella. Talousarviota on tehty haasteellisessa tilanteessa taloudellisen liikkumavaran vähetessä entisestään. Talousarvioehdotuksen mukaisesti kasvatus- ja opetuslautakunnan ulkoiset toimintatuotot kasvavat 3,7 % ja toimintakulut laskevat 1,0 %. Toimintatuotoista huomattavan osan muodostavat valtionavustukset ja varhaiskasvatuksen myyntituotot ja toimintakuluista palkat sivukuluineen.

13 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Hyvinvointitoimikunta Sivistysjohtajan ehdotus: Oheismateriaali - kasvatus- ja opetuslautakunnan ulkoinen tuloslaskelma, talousarvio 2015 ja valtuustotason toiminnalliset tavoitteet Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy kasvatus- ja opetuslautakunnan käyttötalousosan ulkoisen talousarvion vuodelle Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano: kaupunginhallitus Kasvatus- ja opetuslautakunta Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti Kaupunginhallitus on kokouksessaan antanut vuoden 2015 talousarviolle kehyksen ja valmisteluaikataulun. Vuoden 2015 talouden kehys noudattelee melko tarkoin kaupunginvaltuuston lokakuussa 2013 hyväksymää talouden tasapainotusohjelmaa, jonka keskeisin tavoite oli osoittaa suunta ja keinot kattamattoman alijäämän hoitamiseksi. Toukokuussa 2013 Kaupunginhallitus nimesi talouden tasapainottamistyöryhmän, jonka tavoitteena on tehdä kaupunginhallitukselle esitys, miten kaupungin talous saadaan tasapainoon (Kuntalaki 65 ) 2016 mennessä. Talouden tasapainottamistyöryhmä on valmistellut kaupungin talouden tasapainotusohjelmaa vuosille sekä toimitilastrategian sisältöä, ajoitusta ja konkreettisia toimenpide-esityksiä. Ohjelman toteutumista on seurattu säännöllisesti ja suunnitellusti sekä raportoitu osavuosikatsausten yhteydessä. Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimialaan kuuluva toiminta on toteutunut tasapainotusohjelman mukaisesti. Talousarvio on sitova ohje kaupunginhallitukselle, lautakunnille, toimialoille, vastuualuepäälliköille sekä muille kaupungin viranhaltijoille ja työntekijöille. Pääsääntöisesti kaupunginvaltuustoon nähden sitova erä on käyttötalousosassa toimielimen netto eli ulkoinen toimintakate. Karkkilan kaupungin ja Perusturvakuntayhtymä Karviaisen toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita vuodelle 2015 on käsitelty maanantaina kaupunginhallituksen

14 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Hyvinvointitoimikunta talousseminaarissa. Tavoiteluonnoksia on tarkistettu tuon käsittelyn perusteella. Talousarviota on tehty haasteellisessa tilanteessa taloudellisen liikkumavaran vähetessä entisestään. Talousarvioehdotuksen mukaisesti kasvatus- ja opetuslautakunnan ulkoiset toimintatuotot kasvavat 3,7 % ja toimintakulut laskevat 1,0 %. Toimintatuotoista huomattavan osan muodostavat valtionavustukset ja varhaiskasvatuksen myyntituotot ja toimintakuluista palkat sivukuluineen. Sivistysjohtajan ehdotus: Oheismateriaali - kasvatus- ja opetuslautakunnan ulkoinen tuloslaskelma, talousarvio 2015 ja valtuustotason toiminnalliset tavoitteet Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy kasvatus- ja opetuslautakunnan käyttötalousosan ulkoisen talousarvion vuodelle Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano: kaupunginhallitus Kasvatus- ja opetuslautakunta Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti Kaupunginhallitus on kokouksessaan antanut vuoden 2015 talousarviolle kehyksen ja valmisteluaikataulun. Vuoden 2015 talouden kehys noudattelee melko tarkoin kaupunginvaltuuston lokakuussa 2013 hyväksymää talouden tasapainotusohjelmaa, jonka keskeisin tavoite oli osoittaa suunta ja keinot kattamattoman alijäämän hoitamiseksi. Toukokuussa 2013 Kaupunginhallitus nimesi talouden tasapainottamistyöryhmän, jonka tavoitteena on tehdä kaupunginhallitukselle esitys, miten kaupungin talous saadaan tasapainoon (Kuntalaki 65 ) 2016 mennessä. Talouden tasapainottamistyöryhmä on valmistellut kaupungin talouden tasapainotusohjelmaa vuosille sekä toimitilastrategian sisältöä, ajoitusta ja konkreettisia toimenpide-esityksiä. Ohjelman toteutumista on seurattu säännöllisesti ja suunnitellusti sekä raportoitu osavuosikatsausten yhteydessä. Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimialaan kuuluva

15 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Hyvinvointitoimikunta toiminta on toteutunut tasapainotusohjelman mukaisesti. Talousarvio on sitova ohje kaupunginhallitukselle, lautakunnille, toimialoille, vastuualuepäälliköille sekä muille kaupungin viranhaltijoille ja työntekijöille. Pääsääntöisesti kaupunginvaltuustoon nähden sitova erä on käyttötalousosassa toimielimen netto eli ulkoinen toimintakate. Karkkilan kaupungin ja Perusturvakuntayhtymä Karviaisen toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita vuodelle 2015 on käsitelty maanantaina kaupunginhallituksen talousseminaarissa. Tavoiteluonnoksia on tarkistettu tuon käsittelyn perusteella. Talousarviota on tehty haasteellisessa tilanteessa taloudellisen liikkumavaran vähetessä entisestään. Talousarvioehdotuksen mukaisesti kasvatus- ja opetuslautakunnan ulkoiset toimintatuotot kasvavat 3,7 % ja toimintakulut laskevat 1,0 %. Toimintatuotoista huomattavan osan muodostavat valtionavustukset ja varhaiskasvatuksen myyntituotot ja toimintakuluista palkat sivukuluineen. Sivistysjohtajan ehdotus: Oheismateriaali - kasvatus- ja opetuslautakunnan ulkoinen tuloslaskelma, talousarvio 2015 ja valtuustotason toiminnalliset tavoitteet Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy kasvatus- ja opetuslautakunnan käyttötalousosan ulkoisen talousarvion vuodelle Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano: kaupunginhallitus Hyvinvointitoimikunta Esittelijä: talous- ja henkilöstöjohtaja Erkki Eerola Valmistelija / lisätietojen antaja: talous- ja henkilöstöjohtaja Erkki Eerola, puh. (09) tai sähköposti Asiantuntijana kokouksessa: Karkkilan kaupunginvaltuustossa hyväksytyn hallintosäännön mukaan hyvinvointitoimikunnan tehtävänä on huolehtia sosiaali- ja terveyspalveluiden edunvalvonnasta ja

16 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Hyvinvointitoimikunta omistajaohjauksesta. Tämän voidaan nähdä koskevan vuoden 2015 talousarvion osalta perusturvakuntayhtymä Karviaista. Hyvinvointitoimikunta on tämän lisäksi antanut lausunnon edellisenä vuonna kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarviosta sekä kasvatus- ja opetuslautakunnan toiminnallisista tavoitteista. Perusturvakuntayhtymä Karviainen on esittänyt yhtymähallituksen kokouksessa :ssä perusturvakuntayhtymä Karviaisen Karkkilalle myyvien palveluiden kustannukseksi euroa ja perusturvakuntayhtymälle kohdistuvien Karkkilan erikoissairaanhoidon kustannuksiksi euroa eli yhteensä euroa. Kasvatus- ja opetuslautakunta on käsitellyt 69 :ssä vuoden 2015 talousarviota ja toiminnallisia tavoitteita. Lautakunta on esittänyt toimintakatteeksi euroa. Lautakunta on esittänyt myös kuusi valtuustoon nähden sitovaa toiminnallista tavoitetta. Karkkilan kaupunginhallitus on hyväksynyt 167 :ssä vuoden 2015 talousarviokehyksen vuodelle 2015 sekä ohjeellisen aikataulun talousarvion laadintaan. Osana aikataulun mukaista talousarvion laadintaa Karkkilan kaupunginjohtaja on tasapainottanut talousarvion ennen kaupunginhallitukselle tehtävää talousarvioesitystä. Talousarvioesityksen tasapainotuksessa kaupunginjohtaja on muuttanut Karviaisen palvelujen ostot eurosta euroon sekä muuttanut erikoissairaanhoidon palvelujen ostot eurosta euroon. Yhteensä vähennys perusturvakuntayhtymä Karviaisen palvelujen ostoissa on ollut euroa. Perusteena vähennyksille on ollut Vihdin kunnan kanssa asetetut lisätavoitteet perusturvakuntayhtymä Karviaisen toiminnan tehostamiseen sekä vuoden 2014 erikoissairaanhoidon kustannusten jääminen alle budjetoidun. Leikkausten lisäksi kaupunginjohtajan budjettiesityksessä hallitukselle on huomioitu valtiolta saatavia avustuksia euroa, perusturvakuntayhtymä Karviaiseen ja erikoissairaanhoitoon liittyviä eläkemenoperusteisia sekä varhaiseläkeperusteisia maksuja yhteensä euroa. Talousarvioesityksessä on varauduttu myös kasvaviin työmarkkinatuen kustannuksiin lisäämällä perusturvakuntayhtymä Karviaisen avustuksiin euroa. Toimenpiteiden jälkeen perusturvakuntayhtymä Karviaisen ja erikoissairaanhoidon yhteenlasketuksi toimintakatteeksi on esitetty euroa. Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintakatetta on muutettu myös kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä. Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintakate on kasvanut eurosta euroon. Syynä tähän on ollut tekninen korjaus palkkamenoissa.

17 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Hyvinvointitoimikunta Talous- ja henkilöstöjohtajan ehdotus: Esityslistan oheismateriaali - Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma Kasvatus- ja opetuslautakunnan ulkoinen tuloslaskelma, talousarvio 2015 ja valtuuston toiminnalliset tavoitteet - Karkkilan kaupungin kaupunginjohtajan talousarvioesitys vuodelle 2015: Perusturvakuntayhtymä Karviainen, Erikoissairaanhoito, Kasvatus- ja opetuslautakunta Hyvinvointitoimikunta päättää: 1 merkitä Karkkilan kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2015 talousarvioesityksen sekä toiminnalliset tavoitteet tiedoksi. 2 merkitä kaupunginjohtajan vuoden 2015 talousarvioesityksen perusturvakuntayhtymä Karviaisen osalta tiedoksi. 3 esittää kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2015 talousarvioesityksen ja toiminnallisten tavoitteiden hyväksyntää kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle. 4 esittää perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman hyväksyntää kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle. Käsittely: Keskustelun kuluessa Aulis Stenholm ehdotti Veikko Ala-Hiiron kannattamana, että kasvatus- ja opetuslautakunnnan valtuustotason tavoitteisiin lisätään omana kohtanaan Ryhdytään toimiin lukiokoulutuksen turvaamiseksi: Päämäärä Suunnittelukauden tavoite Talousarviovuoden tavoite Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Ammattitaitoisen työvoiman saannin turvaaminen Karkkilan vetovoimaisuuden lisääminen ja asukasmäärän laskun pysäyttäminen. Asukas- ja asiakaslähtöinen palvelu- ja toimintakulttuurin kehittäminen. Ryhdytään toimiin lukiokoulutuksen turvaamiseksi

18 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Hyvinvointitoimikunta Arviointikriteeri / mittari Vastuuhenkilö Löydetään yhteistyökumppanit lukiokoulutuksen järjestämiselle sivistysjohtaja, kaupunginjohtaja Keskustelun kuluessa Aulis Stenholm ehdotti Veikko Ala-Hiiron kannattamana, että kasvatus- ja opetuslautakunnnan valtuustotason tavoitteisiin lisätään omana kohtanaan Selvitetään kotihoidontuen kuntalisän käyttöönoton kustannukset, sekä vaikutukset päivähoidon tarpeeseen ja kaupungin imagoon: Päämäärä Suunnittelukauden tavoite Talousarviovuoden tavoite Arviointikriteeri / mittari Vastuuhenkilö Kaupungin talous tasapainossa Resurssien tehokas käyttö ja palvelutuotannon oikea kohdentaminen/priorisointi. Selvitetään kotihoidontuen kuntalisän käyttöönoton kustannukset, sekä vaikutukset päivähoidon tarpeeseen ja kaupungin imagoon. Selvitys laadittu sivistysjohtaja, varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Keskustelun kuluessa Aulis Stenholm ehdotti Veikko Ala-Hiiron kannattamana, että kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvioehdotuksen varhaiskasvatuksen osion teksti Tavoitteena on ottaa palveluseteli käyttöön perhepäivähoidossa muutetaan muotoon Palveluseteli otetaan käyttöön perhepäivähoidossa Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Aulis Stenholmin ehdotukset hyväksyä. Koska ehdotuksia ei vastustettu, puheenjohtaja totesi hyvinvointitoimikunnan hyväksyneen ne. Päätös: Hyvinvointitoimikunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti seuraavin lisäyksin: Päämäärä Suunnittelukauden tavoite Talousarviovuoden tavoite Arviointikriteeri / mittari Vastuuhenkilö Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Ammattitaitoisen työvoiman saannin turvaaminen Karkkilan vetovoimaisuuden lisääminen ja asukasmäärän laskun pysäyttäminen. Asukas- ja asiakaslähtöinen palvelu- ja toimintakulttuurin kehittäminen. Ryhdytään toimiin lukiokoulutuksen turvaamiseksi Löydetään yhteistyökumppanit lukiokoulutuksen järjestämiselle sivistysjohtaja, kaupunginjohtaja

19 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Hyvinvointitoimikunta Päämäärä Suunnittelukauden tavoite Talousarviovuoden tavoite Arviointikriteeri / mittari Vastuuhenkilö Kaupungin talous tasapainossa Resurssien tehokas käyttö ja palvelutuotannon oikea kohdentaminen/priorisointi. Selvitetään kotihoidontuen kuntalisän käyttöönoton kustannukset, sekä vaikutukset päivähoidon tarpeeseen ja kaupungin imagoon. Selvitys laadittu sivistysjohtaja, varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvioehdotuksen varhaiskasvatuksen osion teksti Tavoitteena on ottaa palveluseteli käyttöön perhepäivähoidossa muutetaan muotoon Palveluseteli otetaan käyttöön perhepäivähoidossa Täytäntöönpano: Kaupunginhallitus ja -valtuusto, kasvatus- ja opetuslautakunta

20 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/ Hyvinvointitoimikunta Kummitoiminnan ajankohtaiset asiat Hyvinvointitoimikunta Talous- ja henkilöstöjohtajan ehdotus: Esittelijä: talous- ja henkilöstöjohtaja Erkki Eerola Hyvinvointitoimikunta on ottanut käyttöön ns. kummitoiminnan. Kummin tehtävänä on perehtyä lähemmin omaan alueeseen ja välittää tietoa hyvinvointitoimikunnalle. Hyvinvointitoimikunta on määritellyt hyvinvoinnin osa-alueet ja nimennyt alueille kummit seuraavasti: Veikko Ala-Hiiro: vanhuspalvelut, omaishoito, asumispalvelut, vammaispalvelut, kotihoito, palveluasiointi Marianne Boström: sairaanhoito, terveyskeskus, sähköiset palvelut Anu Frosterus: kouluhyvinvointi, kouluterveydenhuolto, lastensuojelu 7-18 v, vapaaehtoistyö Risto Iisalo: sosiaalituki, työttömyys, etsivä nuorisotyö, päihdetyö, mielenterveys Aulis Stenholm: talous, sote-uudistus, erikoissairaanhoito Minna Söderström: äitiys-, lasten-, perheneuvola, hammashuolto, lastensuojelu 0-6 v. Hyvinvointitoimikunta merkitsee kummitoiminnan ajankohtaiset asiat tietoonsa saatetuiksi. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

21 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/ Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvali tusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa :t **

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti Kasvatus- ja opetuslautakunta 69 21.10.2014 Hyvinvointitoimikunta 53 05.11.2014 Lausunto Karkkilan kaupungin talousarviosta vuodelle 2015 122/02.02/2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.10.2014 69 Esittelijä

Lisätiedot

Yhtymähallitus Talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma / /2014. Yhtymähallitus 95

Yhtymähallitus Talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma / /2014. Yhtymähallitus 95 Yhtymähallitus 95 14.10.2014 Talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2018 32/02.02.00/2014 Yhtymähallitus 95 Ptky Karviaiselle on laadittu talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille

Lisätiedot

Hyvinvointitoimikunta 16.09.2014

Hyvinvointitoimikunta 16.09.2014 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 53 Hyvinvointitoimikunta 16.09.2014 Aika 16.09.2014 klo 18:30-20:23 Paikka Kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hyvinvointitoimikunta

Hyvinvointitoimikunta Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/2013 23 Hyvinvointitoimikunta 18.06.2013 Aika 18.06.2013 klo 16:00-18:00 Paikka Kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma Kaupunginhallitus 252 23.11.2015 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2019 195/02.02/2015 Yhtymähallitus 20.10.2015 81 Ptky Karviaiselle on laadittu talousarvio

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma Kaupunginhallitus 351 18.11.2013 Kaupunginhallitus 362 25.11.2013 Kaupunginvaltuusto 133 02.12.2013 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Yhtymähallitus

Lisätiedot

Hyvinvointitoimikunta

Hyvinvointitoimikunta Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 4/2013 33 Hyvinvointitoimikunta 12.09.2013 Aika 12.09.2013 klo 17:34-21:10 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2009 90 Sivistyslautakunta 15.09.2009 Aika 15.09.2009 klo 18:00-20:22 Paikka Haukkamäen koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 92

Lisätiedot

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Kaupunginhallitus 297 26.11.2012 Kaupunginvaltuusto 77 03.12.2012 Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Karviaisessa on

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Karviainen talousarvio vuodelle 2013 ja taloussuunnitelma vuosille

Perusturvakuntayhtymä Karviainen talousarvio vuodelle 2013 ja taloussuunnitelma vuosille Kaupunginhallitus 280 19.11.2012 Kaupunginhallitus 295 26.11.2012 Perusturvakuntayhtymä Karviainen talousarvio vuodelle 2013 ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 209/02.02/2011 Kyh 09.10.2012 122 Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 41 21.01.2013 Kaupunginvaltuusto 23 28.01.2013 Kaupunginhallitus 151 22.04.2013 Kaupunginvaltuuston päätöksen 28.1.2013 23 Jäsenten valitseminen Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitukseen

Lisätiedot

22 Arviointiseminaari , tarkastuslautakunta

22 Arviointiseminaari , tarkastuslautakunta Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 1 (10) Aika 17.10.2017, klo 16:00-17:32 Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Hyvinvointitoimikunta

Hyvinvointitoimikunta Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2013 61 Hyvinvointitoimikunta 20.11.2013 Aika 20.11.2013 klo 9:15-10:56 Paikka Kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 9/ Kasvatus- ja opetuslautakunta klo17:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 9/ Kasvatus- ja opetuslautakunta klo17:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 9/2016 1 04.10.2016 Aika Paikka 04.10.2016 klo17:00 Tuorilan koulu Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 79 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen palvelutasosuunnitelma

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen palvelutasosuunnitelma Kaupunginhallitus 329 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 121 11.11.2013 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen palvelutasosuunnitelma 2013-2016 344/00.04.01/2013 Yhtymähallitus 27.08.2013 93 Kuntayhtymän johtajan

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Esityslistan liitteenä olevassa toimintakertomuksessa on selostettu taloudellinen asema ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen.

Esityslistan liitteenä olevassa toimintakertomuksessa on selostettu taloudellinen asema ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen. Kaupunginhallitus 117 23.05.2016 Kaupunginvaltuusto 26 22.06.2016 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilinpäätös 2015 92/02.05.01/2016 Yhtymähallitus 22.3.2016 33 Kuntalain 113 :ssä on säädetty kunnan ja

Lisätiedot

Yhtymähallitus Tilinpäätös / /2014. Yhtymähallitus 33

Yhtymähallitus Tilinpäätös / /2014. Yhtymähallitus 33 Yhtymähallitus 33 22.03.2016 Tilinpäätös 2015 32/02.02.00/2014 Yhtymähallitus 33 Kuntalain 113 :ssä on säädetty kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksestä. Tilinpäätösasiakirjojen laatimisessa noudatetaan

Lisätiedot

Valtuustotalo, Vihreiden ryhmätila, Espoonkatu 5, Espoo

Valtuustotalo, Vihreiden ryhmätila, Espoonkatu 5, Espoo Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 20.04.2017 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 20.04.2017 torstai klo 17:05-19:25 Paikka Valtuustotalo, Vihreiden ryhmätila, Espoonkatu 5, 02770 Espoo

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvion 2012 muuttaminen Karkkilan kaupungin osalta

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvion 2012 muuttaminen Karkkilan kaupungin osalta Kaupunginhallitus 126 28.05.2012 Kaupunginvaltuusto 23 11.06.2012 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvion 2012 muuttaminen Karkkilan kaupungin osalta 209/02.02/2011 Kyh 67 Karkkilan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 352 18112013 Kaupunginhallitus 363 25112013 Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016 KHAL 352 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen antaja: vt

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Toimiohjeen antaminen edustajalle Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Toimiohjeen antaminen edustajalle Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 09.12.2013 Sivu 1 / 1 4437/00.04.02/2013 87 Toimiohjeen antaminen edustajalle Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Maija Havo, puh. 050 337 3645 Juha Lappalainen, puh. 050 575

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginhallitus 351 18.11.2013 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Yhtymähallitus 22.10.2013 110 Ptky Karviaiselle on laadittu talousarvio vuodelle

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015 Kaupunginhallitus 144 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 54 15.06.2015 Markku Ahjoniemen eronpyyntö Karkkilan kaupungin luottamustehtävistä 1/00.00.01/2013, 3/00.00.01/2013, 9/00.00.01/2013, 10/00.00.01/2013,

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.2.217] KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/2 Joulukuu 216 JOULUKUU PÄHKINÄNKUORESSA Karviainen valmistautuu tilinpäätöksen 216 loppuun saattamiseen. Jäsenkuntien

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (9) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (9) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/2015 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-15:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Katsaus Karviaisen toimintaan ja talouteen kaudelta

Katsaus Karviaisen toimintaan ja talouteen kaudelta Kaupunginhallitus 266 13.09.2013 Katsaus Karviaisen toimintaan ja talouteen kaudelta 1.1.-30.6.2013 205/02.02.02/2013 Yhtymähallitus 27.08.2013 92 Karviaisessa on laadittu vuoden 2013 toinen osavuosikatsaus

Lisätiedot

23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta. 24 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / tukipalvelulautakunta

23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta. 24 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (10) Aika 29.10.2015, klo 17:30-18:39 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsitellyt asiat 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22 Pöytäkirjan tarkastus 23

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (10) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (10) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Hilkka

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa.

Alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Kaupunginhallitus 191 27.05.2013 Kaupunginvaltuusto 76 17.06.2013 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilinpäätös vuodelta 2012 275/02.02.01/2013 Yhtymähallitus 26.3.2013 26 Kuntalain 68 :ssä on säädetty

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.11.216] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Lokakuu 216 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 KH 26.9.2016 1..1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 14 490 0 0 Toimintakulut -18

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Sivu. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Sivu. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2017 1 Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto Aika 16.06.2017 klo 08:00-10:32 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Syrjäkatu 12 Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Haimila Veikko tekninen johtaja, asiantuntija 33

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Haimila Veikko tekninen johtaja, asiantuntija 33 Iitin kunta Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta 23.09.2015 Aika Keskiviikko 23.09.2015 klo 18:00-19:42 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 11/ Vihdin kunnanvirasto, koulutusluokka 1. krs, Asemantie 30 B

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 11/ Vihdin kunnanvirasto, koulutusluokka 1. krs, Asemantie 30 B PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 Yhtymähallitus 25.11.2014 AIKA 25.11.2014 klo 17:00-17:15 PAIKKA Vihdin kunnanvirasto, koulutusluokka 1. krs, Asemantie 30 B KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Anu Frosterus jätti yhdessä muiden Karkkilan vihreät valtuustoryhmän valtuutettujen kanssa seuraavan valtuustoaloitteen:

Anu Frosterus jätti yhdessä muiden Karkkilan vihreät valtuustoryhmän valtuutettujen kanssa seuraavan valtuustoaloitteen: Kaupunginvaltuusto 42 25.05.2015 Kaupunginhallitus 131 01.06.2015 Vapaa-aikalautakunta 72 10.11.2015 Vapaa-aikalautakunta 7 02.02.2016 Kaupunginhallitus 26 15.02.2016 Kaupunginvaltuusto 11 14.03.2016 Vastaus

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Hyvinvointitoimikunta

Hyvinvointitoimikunta Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 65 Hyvinvointitoimikunta 08.10.2014 Aika 08.10.2014 klo 17:04-19:15 Paikka Kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Kaupunginvaltuusto 65 19.06.2017 Tekninen lautakunta 79 31.08.2017 Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Kaupunginvaltuusto 19.06.2017 65 TARK.LTK

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 2/2014 1. Tiistai 18.3.2014 klo 17.30-19.30. Kunnantoimiston uusi kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 2/2014 1. Tiistai 18.3.2014 klo 17.30-19.30. Kunnantoimiston uusi kokoushuone Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 18.3.2014 klo 17.30-19.30 Kunnantoimiston uusi kokoushuone

Lisätiedot

14 Talouden toteutuminen 30.6.2015 / tukipalvelulautakunta. 15 Talousarvio 2016 / käyttötalous / tukipalvelulautakunta

14 Talouden toteutuminen 30.6.2015 / tukipalvelulautakunta. 15 Talousarvio 2016 / käyttötalous / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 3/2015 1 (9) Aika 11.08.2015, klo 17:30-18:16 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Talouden

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (8)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (8) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (8) Tarkastuslautakunta Aika 15.01.2015 klo 14:00-15:56 Paikka Iisalmen sairaala, kokoustila Salmi, 2-kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ehdotus Esittelijä: Markku T Tuunainen, perusturvajohtaja

Ehdotus Esittelijä: Markku T Tuunainen, perusturvajohtaja Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 8/2015 1 (5) Perusturvalautakunta, 31, 21.10.2015 Perusturvalautakunta, 36, 10.11.2015 36 Talousarvio 2016 / perusturvalautakunta MjuDno-2015-1188 Perusturvalautakunta, 21.10.2015,

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2.

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-16:20 Paikka Kaupungintalo, kabinetti 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 28.02.2013 torstai klo 17:30-21:05 tauko klo 19.36-19.46 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (13) Vehmersalmen pitäjäraati

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (13) Vehmersalmen pitäjäraati Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (13) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 18:30-20:40 Paikka Vehmersalmen asukastupa, Satamarannantie 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Taina Maria Worster,

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSKUTSU ASIALISTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 30.10.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 46 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 1.9.216] KUUKAUSIRAPORTTI HEINÄKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Heinäkuu 216 HEINÄKUU PÄHKINÄNKUORESSA Heinäkuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, kokoushuone 3, 3. krs

Kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, kokoushuone 3, 3. krs Mikkeli Pöytäkirja 2/2017 1 (7) Aika 16.02.2017, klo 16:30-17:19 Paikka Kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 Pöytäkirjan

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37 Hyvinvointilautakunta 08.06.2015 AIKA 8.6.2015 klo 18:00 18.34 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

33 Vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2014

33 Vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2014 Puumala Pöytäkirja 8/2015 1 (8) Aika 02.09.2015, klo 14:00-15:50 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastus 31 Talousarvio

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/2013 32 Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.03.2013 Aika 19.03.2013 klo 18:00-20:40 Paikka Kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Pöytäkirja 24/2016 1 (9) Aika 21.04.2016, klo 14:05-15:17 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli Käsitellyt asiat 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

3 Konsernijaoston pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

3 Konsernijaoston pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Tuusulan kunta Pöytäkirja 1/2017 1 (13) Aika 14.08.2017, klo 15:00-16:30 Paikka Tuusulan kunnantalo Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Konsernijaoston

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8/2012 Aika: Torstai 11.10.2012 klo. 19.00-20,45 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Iiris-Maija

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Karkkilan kaupungin talousarvioseminaari 2015

Talousarvio 2015 Karkkilan kaupungin talousarvioseminaari 2015 Talousarvio 2015 Karkkilan kaupungin talousarvioseminaari 2015 Riitta-Liisa Reiterä kuntayhtymän johtaja riitta-liisa.reitera@karviainen.fi Palvelutasosuunnitelma 2013-2016 Palvelujen tarve: perustuu väestön

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 2/ (10)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 2/ (10) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 2/2017 1 (10) Tarkastuslautakunta Aika 21.03.2017 klo 14:00-17:00 Paikka Iisalmen Sairaala, kokoushuone Salmi, 2 kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 10 Perusturvan ajankohtaiskatsaus 5 11 Talouskatsaus 7 12 Muut asiat 8

8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 10 Perusturvan ajankohtaiskatsaus 5 11 Talouskatsaus 7 12 Muut asiat 8 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 (9) Tarkastuslautakunta Aika 15.02.2016 klo 09:00-10:45 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 29.10.2015 klo 14:00-16:05 Paikka Kaupungintalo, 2. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

20 Talousarvion toteutuminen / II kolmannesvuosiraportti / tukipalvelulautakunta

20 Talousarvion toteutuminen / II kolmannesvuosiraportti / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 4/2015 1 (8) Aika 06.10.2015, klo 17:41-18:11 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus 19 Arviointikertomus

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Yhtymävaltuusto 26 18.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja

Lisätiedot

Paikka Valtuustotalo, vihreän liiton ryhmähuone, Espoonkatu 5

Paikka Valtuustotalo, vihreän liiton ryhmähuone, Espoonkatu 5 Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 17.08.2016 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 17.08.2016 keskiviikko klo 17:00-19:40 Paikka Valtuustotalo, vihreän liiton ryhmähuone, Espoonkatu 5

Lisätiedot

58 Lautakunnan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille

58 Lautakunnan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille Kangasniemi Pöytäkirja 7/2017 1 (13) Aika 10.10.2017, klo 15:00-17:50 Paikka Kangasniemen kunnantalo, kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 8/ (12) Perusturvalautakunta Aika , klo 16:05-19:00. Kunnantalon kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 8/ (12) Perusturvalautakunta Aika , klo 16:05-19:00. Kunnantalon kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 8/2015 1 (12) Aika 10.11.2015, klo 16:05-19:00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34 Pöytäkirjan tarkastus 35 Talousseuranta

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.3.217] KUUKAUSIRAPORTTI TAMMIKUU 217 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Tammikuu 217 TAMMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tammikuun 217 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2015 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2015 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:44 Paikka Kunnantalo Ervastintie 2 kokoustila Herman 4. krs Läsnäolijat Seppälä Ulla puheenjohtaja Salonen Antti

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/ (10)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/ (10) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2016 1 (10) Tarkastuslautakunta Aika 13.12.2016 klo 13:00-16:45 Paikka Ahjosali, Kankaankatu 1 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/2009 48 Sivistyslautakunta 28.04.2009 Aika 28.04.2009 klo 18:07-18:32 Paikka Lautakuntien kokoushuone Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Järvenpää Pöytäkirja 13/ (7) Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastus

Järvenpää Pöytäkirja 13/ (7) Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastus Järvenpää Pöytäkirja 13/2017 1 (7) Aika 13.11.2017, klo 16:35-16:56 Paikka Järvenpää-talo, Venny-kabinetti Käsitellyt asiat 134 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastus 135 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa:

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa: 1 Väliraportti (Luonnos) Karkkilan vuoden 2012 talousarvion sopeuttaminen Karkkilan kaupunginhallitus nimesi 7.11.2011 pitämässään kokouksessa työryhmän valmistelemaan esitystä PTKY Karviaisen toiminnan

Lisätiedot

ESITYSLISTA 3/2017. RIIHIMÄEN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta klo 09:00 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

ESITYSLISTA 3/2017. RIIHIMÄEN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta klo 09:00 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT ESITYSLISTA 3/2017 KOKOUSAIKA klo 09:00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat TARKLA... 1 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 23 Pöytäkirjantarkastajien valinta... 3 24 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

13.11.2013, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

13.11.2013, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 30.10.2013 25 Kokousaika 30.10.2013 klo 17.00 18.25 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Kallio Reino Ketola Hannu Kulmala

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2016

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2016 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 265/02.06.01/2017 40 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2016 Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtoryhmä 7.3.2017: TILINPÄÄTÖS Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Mikkeli Pöytäkirja 2/ (7) Otavan Opiston Liikelaitoksen johtokunta Aika , klo 17:00-18:57

Mikkeli Pöytäkirja 2/ (7) Otavan Opiston Liikelaitoksen johtokunta Aika , klo 17:00-18:57 Mikkeli Pöytäkirja 2/2017 1 (7) Aika 12.10.2017, klo 17:00-18:57 Paikka Otavan Opiston ruokala, kokoustila Aurinkoinen Käsitellyt asiat 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 14 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.5.217] KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 217 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Maaliskuu 217 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Maaliskuun 217 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan

Lisätiedot

Alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa.

Alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Kaupunginhallitus 170 20.08.2012 Kaupunginvaltuusto 36 03.09.2012 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilinpäätös vuodelta 2011 152/02.05.01/2012 Kyh 38 27.03.2012 Kuntalain 68 :ssä on säädetty kunnan ja

Lisätiedot

Paikka Kajaanin kaupunginteatterin Sissilinnan näyttämön kahvio, Asemakatu Kajaanin kaupunginteatterin osavuosiraportti

Paikka Kajaanin kaupunginteatterin Sissilinnan näyttämön kahvio, Asemakatu Kajaanin kaupunginteatterin osavuosiraportti Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (10) Aika 22.09.2017, klo 15:07-16:09 Paikka Kajaanin kaupunginteatterin Sissilinnan näyttämön kahvio, Asemakatu 6 Käsitellyt asiat 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Paikka Valtuustotalo, Kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5

Paikka Valtuustotalo, Kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5 Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 28.05.2013 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 28.05.2013 tiistai klo 17:00-19:30 Paikka Valtuustotalo, Kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5 Saapuvilla

Lisätiedot

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Sosiaalilautakunta 26.10.2011 76 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sos. ltk 59 Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 Aluejohtokunta Aika 15.12.2016 klo 17:35-17:55 Paikka Kesälahti-talo, Puruvesi-sali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Lipsanen Pentti 17:35-17:55 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 59 Kasvatus- ja opetuslautakunta 10.05.2016 AIKA 10.5.2016 klo 18:15 18:59 PAIKKA Ahtialan päiväkoti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot