Puutarhatalouden tutkintotoimikunnan pysyväisohjeet tutkintojen järjestäjille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puutarhatalouden tutkintotoimikunnan pysyväisohjeet tutkintojen järjestäjille"

Transkriptio

1 OHJEITA TUTKINTOJEN JÄRJESTÄJILLE (1) Puutarhatalouden tutkintotoimikunnan pysyväisohjeet tutkintojen järjestäjille

2 OHJEITA TUTKINTOJEN JÄRJESTÄJILLE (2) Pysyväisohjeet näyttötutkinnon järjestäjille Koskevat puutarhatalouden perustutkinnon, viljelypuutarhurin ammattitutkinnon, viheralan ammattitutkinnon ja viheralan erikoisammattitutkinnon järjestämistä ja uusien sopimusten hakemista. Ohjeet on hyväksytty ja tulevat voimaan Materiaalin lähettäminen tutkintotoimikunnan kokoukseen Näyttötutkintojen järjestämissopimukset Uusien sopimusten hakeminen Järjestämissopimus Järjestämissopimuksen ja suunnitelman liitteet Vastuu- ja yhteyshenkilöiden muutokset OPH:N yhteystietolomakkeella Arviointilomakkeet Tutkintosuoritusten vahvistaminen tutkintotoimikunnassa Tutkintotodistukset Erityisohje Puutarhatalouden perustutkinnon todistuksiin Todistusten liitteenä on oltava seuraavat asiakirjat Arvioijat ja arvioijaryhmän kokoonpano Tutkintotilaisuuksista ilmoittaminen Osaamisen tunnustaminen Tutkinnon osa toisesta perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta Tutkintomaksujen tilittäminen... 9 Liitteet... 10

3 OHJEITA TUTKINTOJEN JÄRJESTÄJILLE (3) 1 Materiaalin lähettäminen tutkintotoimikunnan kokoukseen Toimikunnan kokouksessa käsiteltäväksi lähetettävä materiaali on lähetettävä toimikunnalle sekä sähköisesti että postitse. Kokoukseen tuleva materiaali on oltava toimikunnalla kaksi viikkoa ennen kokousta. Materiaalin viimeinen jättöpäivämäärä on ilmoitettu toimikunnan internetsivuilla. Järjestämissopimuksiin ja näyttötutkinnonjärjestämissuunnitelmiin liittyvät asiat tulee lähettää toimikunnalle viimeistään 1 kk ennen kokousta. Myöhästyneitä materiaaleja ei käsitellä. Sähköiset materiaalit tallennetaan pääsääntöisesti toimikunnan Optimaan. Optimaan tallennetaan mm.: - tunnustamisesitykset - arviointiesitykset - todistusesitykset - koontilomakkeet - suorittajakohtaiset arviointien yhteenvedot - sopimushakemukset, NTJS yms. - ilmoitukset tulevista tutkintotilaisuuksista - arvioijaluettelo - vastuuhenkilömuutokset Postitse tulee lähettää lisäksi seuraavat asiakirjat: - tunnustamisesitykset - todistusesitykset - koontilomakkeet - suorittajakohtaiset arviointien yhteenvedot - sopimukset ja järjestämissuunnitelmat - vastuuhenkilömuutokset Postitse lähetettävät asiakirjat ovat alkuperäisiä ja allekirjoitettuja. Arviointiesitysten arkistointivastuu on tutkinnon järjestäjällä, joten niistä toimikunnalle riittävät sähköiset versiot Optimassa. Näyttötutkinnon järjestäjä luo oman organisaationsa kansioon tarvittavat alikansiot. Pääkansioon tallennetaan arvioijaluettelo, jota tutkinnon järjestäjä päivittää. Ilmoitukset tulevista tutkinnoista tallennetaan omaan kansioonsa ja jokaiselle toimikunnan kokoukselle, johon tutkinnon järjestäjä haluaa asioita käsiteltäväksi, tutkinnon järjestäjä luo oman kansion. Lisätietoa liitteessä 1. Kyselyt ja muu välitön viestintä hoidetaan toimikunnan sähköpostin, kautta. Toimikunnalle osoitetun sähköpostin otsikkokenttään on ensimmäisenä kirjoitettava oppilaitoksen nimi, joka postia lähettää ja sen jälkeen asia, jota viesti koskee.

4 OHJEITA TUTKINTOJEN JÄRJESTÄJILLE (4) Maapostin osoite on: Puutarhatalouden tutkintotoimikunta Inkeri Kauppila-Numminen Kaurakatu Turku Toimikunta käsittelee sähköpostikokouksissaan todistukset ja ilmoitukset tulevista tutkintotilaisuuksista sekä vahvistaa tutkinnon osien arvioinnit. Osaamisten tunnustamisesitykset, järjestämissopimukset ja -suunnitelmat ym. seikat toimikunta käsittelee fyysisissä kokouksissa. Toimikunnan sivuilla kerrotaan kokousten päivämäärät sekä niiden tyypit. Mikäli kokous on useamman päivän mittainen, tulee allekirjoituspäiväksi laittaa kokouksen viimeinen päivä. Ennen kuin lähetätte postia toimikunnalle, tarkastakaa nämä ohjeet ja toimikunnan verkkosivujen tiedotteet. Toimikunnan verkkosivut ovat osoitteessa 2 Näyttötutkintojen järjestämissopimukset Puutarhatalouden tutkintotoimikunta tekee 1) puutarhatalouden perustutkinnon a) puutarhatuotannon osaamisala/ puutarhuri, b) viheralan osaamisala/ puutarhuri ja c) kukka- ja puutarhakaupan osaamisala/ puutarhuri, 2) viljelypuutarhurin ammattitutkinnon, 3) viheralan ammattitutkinnon ja 4) viheralan erikoisammattitutkinnon järjestämisestä järjestämissopimuksen sopiviksi arvioimiensa organisaatioiden kanssa. Toimikunta voi tarvittaessa pyytää Opetushallitukselta selvitystä järjestämisedellytyksistä. Tutkintojen perusteet löytyvät osoitteesta: erusteet 2.1 Uusien sopimusten hakeminen Edellä mainittujen tutkintojen järjestämissopimushakemuksia toimikunta ottaa vastaan jatkuvasti. Järjestämissopimusta haetaan tutkintotoimikunnalta saatekirjeellä, johon liitetään haettavan näyttötutkinnon järjes-

5 OHJEITA TUTKINTOJEN JÄRJESTÄJILLE (5) tämissuunnitelma (saatekirjemalli verkkosivuilla). Järjestämissopimus toimitetaan kahtena kappaleena ja mukana on oltava tarvittavat liitteet (kts. kohta Järjestämissopimus). Järjestämissuunnitelmien on noudatettava OPH:n määräyksiä ja ohjeita, joita ovat: Näyttötutkintojen järjestämissopimus (OPH:n ohje 1/440/2012) Määräys henkilökohtaistamisesta (OPH 43/011/2006) Määräys 56/011/2009 näyttötutkintojen ja näyttötutkintoihin valmistavan koulutuksen todistuksista Määräys näyttötutkintojen tutkintomaksujen tilittämisestä (OPH:n määräys 6/011/2011, muutos ) Näyttötutkinto-opas (Oppaat ja käsikirjat 2012:11) Järjestämissopimus Järjestämissopimus tulee olla esitäytetty ohjeen mukaan (ohje ja lomakkeet Tutkintotoimikunta tekee sopimukset toistaiseksi voimassa olevina, ellei ole erityistä syytä tehdä sopimusta määräajaksi. Sopimukset pitää olla tutkinnon järjestäjän toimesta allekirjoitettu valmiiksi ja päivätty sen kokouksen päivämäärälle, johon sopimus lähetetään käsiteltäväksi Järjestämissopimuksen ja suunnitelman liitteet Henkilökohtaistamisasiakirja Mallit henkilökohtaisista tutkinnon suorittamisen suunnittelulomakkeista siten, että ne kattavat tutkinnon suorittamisen yhdellä osaamisalalla. Esimerkkikuvaukset ammattitaidon osoittamistavoista ja syntyvästä arviointiaineistosta tulee olla mukana suunnittelulomakkeissa. Arviointilomakkeiden osalta tutkintotoimikunta edellyttää, että Puutarhatalouden perustutkinnossa ja Viljelypuutarhurin ammattitutkinnossa tutkinnon järjestäjä käyttää tutkintotoimikunnan hyväksymiä kaikille yhteisiä arviointilomakkeita. Viheralan ammattitutkinnossa ja Viheralan erikoisammattitutkinnoissa pitää olla mallit tutkinnon perusteiden mukaisista arviointilomakkeista siten, että ne kattavat koko tutkinnon suorittamisen. Luettelo tutkinnon arvioijista. Järjestämissopimuksen ja näyttötutkinnonjärjestämissuunnitelman lomakkeet ja ohjeet niiden täyttämiseen löytyvät OPH:n sivuilta n/maaraykset_ohjeet_ja_lomakkeet 3 Vastuu- ja yhteyshenkilöiden muutokset OPH:N yhteystietolomakkeella Tutkinnon järjestäjien on ilmoitettava tutkintotoimikunnan sihteerille Näyttötutkintojen järjestämissopimuksen yhteyshenkilöt ja tutkintokohtaiset vastuuhenkilöt järjestämissopimuksessa sovitussa aikataulussa. Järjestämissopimuksen vastuuhenkilökohta on täytettävä ja lähetettävä toimikuntaan allekirjoituksineen vastuuhenkilömuutoksissa. Lomake löytyy OPH:n sivuilta

6 OHJEITA TUTKINTOJEN JÄRJESTÄJILLE (6) n/maaraykset_ohjeet_ja_lomakkeet Tutkintotoimikunta edellyttää, että tutkintoon liittyvissä asioissa yhteyksiä hoitaa järjestämissopimukseen nimetty vastuuhenkilö tai varahenkilö. 4 Arviointilomakkeet Toimikunta on hyväksynyt ja ottanut käyttöön yhtenäiset arviointilomakkeet Puutarhatalouden perustutkinnossa ja Viljelypuutarhurin ammattitutkinnossa. Nämä yhtenäiset arviointilomakkeet löytyvät toimikunnan verkkosivuilta. Puutarhatalouden perustutkinnossa nämä yhtenäiset lomakkeet kattavat kaikille pakolliset tutkinnon osat sekä kaikki valinnaiset tutkinnon osat. Viljelypuutarhurin ammattitutkinnossa yhtenäiset arviointilomakkeet kattavat kaikki tutkinnon osat. Viheralan ammattitutkinnossa ja Viheralan erikoisammattitutkinnossa tutkinnon järjestäjät käyttävät laatimiaan arviointilomakkeita. 5 Tutkintosuoritusten vahvistaminen tutkintotoimikunnassa Tutkintotodistukset on kirjoitettava Opetushallituksen määräyksen 56/011/2009 (muutos , nro 1/011/2013) Todistukset näyttötutkinnoista, näyttötutkintoon valmistavasta koulutuksesta, näyttötutkintoon valmistavasta oppisopimuskoulutuksesta sekä erotodistus ja todistus suoritetuista opinnoista mukaisesti. Tutkintotoimikunta vahvistaa kokouksessaan tutkintosuoritukset tarkistettuaan liitteenä olevista asiakirjoista, että tutkinto on suoritettu voimassa olevan lainsäädännön sekä Opetushallituksen määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Tutkintosuoritukset tulee lähettää tutkintotoimikunnalle hyväksyttäväksi tutkinnon osan suorittamisen jälkeen. Näin tutkinnon suorittajalla on tosiasiallinen mahdollisuus pyytää arvioinnin oikaisua ja sekä tutkinnon suorittajan että tutkinnon järjestäjän oikeusturva taataan. Tutkinnon suorittajan tulee saada arviointipäätös tietoonsa kahden kuukauden kuluessa tutkinnon osan arvioinnista. Tutkintosuorituksen vahvistamista varten toimikunnalle tulee toimittaa seuraavat dokumentit: 1. Esitys 2. Koontilomake 3. Arviointiesitys (arviointilomakkeen lopussa) (allekirjoitettu ja skannattu sähköinen versio riittää) a. Arviointiesityksessä tulee olla perustelut esitettävälle arvosanalle myös hyväksytyistä tutkintosuorituksista. Esityksestä tulee ilmetä tutkinnon suorittajan nimi, syntymäaika, tutkinto, tutkinnon osa, tutkinnon osan arvosana, lyhyt tutkinnon perusteisiin perustuva perustelu arvosanalle, tutkintosuorituksen tiivis kuvaus ja selvitys siitä, missä tutkintotilaisuudet on järjestetty, arviointikokouksen ajankohta sekä arvioijat ja heidän allekirjoituksensa.

7 OHJEITA TUTKINTOJEN JÄRJESTÄJILLE (7) 5.1 Tutkintotodistukset Tutkintotodistuksen tulee sisältää Opetushallituksen määräyksen (56/011/2009) (muutos , nro 1/011/2013) mukaiset tiedot. Erityisesti seuraavat seikat on syytä tarkistaa: tutkinnon suorittajan nimet ja henkilötunnus on kirjoitettu oikein tutkinnon osaamisala ja tutkintonimike ovat oikein tutkinnon osien nimet ovat oikein ja tutkinnon perusteiden mukaisessa järjestyksessä todistuksen tutkinnon osan suorittamisesta tulee myös olla määräysten mukainen todistus on päivätty tutkintotoimikunnan kokouspäiväksi todistuksen takasivulle kirjoitettu tutkinnon säädösperusta on tutkinnon perusteiden määräyssivuilta (mm. dnro) sekä tiedot jatko-opintokelpoisuudesta on todistusmääräysten mukainen Ennen asiakirjojen lähettämistä tutkinnon järjestäjän on syytä tarkistaa kaikkien tarpeellisten tietojen oikeellisuus ja dokumenttien kattavuus toimikunnan antaman tarkistuslistan mukaisesti. Tarkistuslista löytyy toimikunnan verkkosivuilta. 5.2 Erityisohje Puutarhatalouden perustutkinnon todistuksiin Tutkinnon osa: Kasviryhmän tuottaminen Näyttötutkinnon todistukseen tutkinnon osa Kasviryhmän tuottaminen kirjataan kuten se on tutkinnon perusteisiin kirjoitettu, eli Kasviryhmän tuottaminen. Todistuksen kääntöpuolelle Lisätietoa kohtaan kirjataan tarkennus tuotetusta kasviryhmästä. Tutkinnon osa: Erityisviheralueiden ylläpitäminen Näyttötutkinnon todistukseen tutkinnon osa Erityisviheralueiden ylläpitäminen kirjataan kuten se on tutkinnon perusteisiin kirjoitettu, eli Erityisviheralueiden ylläpitäminen. Todistuksen kääntöpuolelle Lisätietoa kohtaan kirjataan tarkennus ylläpidetystä erityisviheralueesta. HUOM! Puutarhatalouden perustutkinnon perusteissa 75/011/2014 tutkinnon osan nimi: Tilojen tai tapahtumien koristelu ja näyttelytoiminta. Tutkinnon osan nimi on muodostumistaulukossa sanalla ja eli Tilojen ja tapahtumien koristelu ja näyttelytoiminta, mutta oikea muoto on siis tuo sanalla tai.

8 OHJEITA TUTKINTOJEN JÄRJESTÄJILLE (8) 5.3 Todistusten liitteenä on oltava seuraavat asiakirjat 1) Esitys tutkintosuoritusten vahvistamiseksi tutkinnon vastuuhenkilön allekirjoittamana (lomakemalli) 2) Tutkintosuoritusten koontilomake tutkinnon suorittajat ja arvosanat tutkinnon osittain, myös hylätyt suoritukset on ilmoitettava (lomakemalli). Tutkinnon osaa ei voi uusia ennen kuin hylätty suoritus on tutkintotoimikunnassa käsitelty. Toimikunnan numero ja tutkinnon diaarinumero on oltava oikein kirjattuna. 3) Suorittajakohtainen arviointien yhteenveto (lomakemalli). Tutkintotoimikunta voi erikseen pyytää tutkinnonsuorittajien henkilökohtaisia näyttötutkintosuunnitelmia. Lisäksi mukana pitää olla osoitteellinen palautuskuori, jonka postimaksu on maksettu. 6 Arvioijat ja arvioijaryhmän kokoonpano Tutkinnon suorittajan ammattitaitoa arvioivat henkilöt edustavat seuraavia tahoja: työntekijöitä (TT), työnantajia (TA), opetusalaa (OPE) ja itsenäisiä ammatinharjoittajia (IAH), jos se on alalle tyypillistä. Arvioija voi edustaa vain yhtä tahoa, joka on henkilön pääasiallisen työtehtävän mukainen. Rooli voi muuttua vain, mikäli arvioijan työtehtävä muuttuu. Kolmikannan mahdolliset kokoonpanot ovat siis: TA, TT ja OPE tai IAH, TT ja OPE tai TA, IAH ja OPE tai IAH, IAH ja OPE. 7 Tutkintotilaisuuksista ilmoittaminen Tutkinnon järjestäjän on ilmoitettava tilaisuuksista toimikunnalle käyttäen ilmoituslomaketta (mallilomake verkkosivuilla) viimeistään kaksi viikkoa ennen tutkintotilaisuutta. Ilmoitettavat asiat mm.: Tutkinnon suorittajat Suoritettavat tutkinnon osat Tutkintotilaisuuden ajankohta, paikka ja kuvaus mahdollisimman tarkasti Arvioijat, täydennettävä tarvittaessa arvioijaluetteloa Vastuuhenkilö 8 Osaamisen tunnustaminen Mikäli tutkinnon suorittajalla on luotettavia selvityksiä aikaisemmin osoitetusta osaamisesta, arvioijat arvioivat niiden vastaavuuden näyttötutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin. Arvioijat esittävät dokumentin tutkintotoimikunnalle tunnustettavaksi osaksi näyttötutkinnon suoritusta. Osaamisen tunnustamista esitetään tutkintotoimikunnalle niin pian kuin mahdollista, mieluiten heti kun osaaminen on tunnistettu hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamisen päätteeksi. Aikaisemmin hankitulle ja osoitetulle osaamiselle ei voida asettaa mitään yleistä aikarajaa, mutta osaamisen ajantasaisuus voidaan tarkistaa. Lopullisen päätöksen aiemmin osoitetun ja luotettavasti selvitetyn osaamisen tunnustamisesta tekee tutkintotoimikunta. Tarvittaessa tutkinnon suorittajan on osoitettava osaamisensa vastaavuus suoritettavan tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin.

9 OHJEITA TUTKINTOJEN JÄRJESTÄJILLE (9) Osaamisen tunnustamisesitykset on lähetettävä tutkintotoimikunnalle mahdollisimman pian ennen tutkinnon suorittamista. Mikäli tutkinnon suorittaja on jo aikaisemmin ammatillisessa peruskoulutuksessa tai näyttötutkintona osoittanut ammattitaitonsa jossakin puutarhatalouden perustutkinnon osassa, aiemmin suoritettu tutkinto tai tutkinnon osa on esitettävä tunnustettavaksi osaksi näyttötutkintona suoritettavaa tutkintoa. Tunnustamista varten tulee lähettää seuraavat tiedot: 1. Esitys 2. Koontilomake 3. Tunnustamislomake 8.1 Tutkinnon osa toisesta perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta Puutarhatalouden perustutkintoon voidaan hyväksyä yksi ammatillinen tutkinnon osa muista ammatillisista perustutkinnoista ja yksi ammatillinen tutkinnon osa muista ammatti- tai erikoisammattitutkinnoista. Näyttötutkintojärjestelmässä todistuksen kyseisen tutkinnon osan suorittamisesta antaa aina ko. tutkinnosta vastaava tutkintotoimikunta. Puutarhatalouden tutkintotoimikunta hyväksyy kyseisen tutkinnon osan osaksi puutarhatalouden perustutkintoa todistuksen perusteella. Tunnustamisesityksen tekemisessä noudatetaan Näyttötutkintooppaan 2012 ohjeistusta sivulla 78. Aiemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesitys tulee tehdä toimikunnan verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella. Esityksen tulee aina olla kolmikantaisen arvioijaryhmän laatima ja allekirjoittama. Tutkintovastaava ei voi yksin tehdä tunnustamisesitystä. 9 Tutkintomaksujen tilittäminen Tutkintomaksuilla katetaan tutkintotoimikuntien toimintamenot. Tutkinnon järjestäjien tulee noudattaa Opetushallituksen määräystä näyttötutkintojen tutkintomaksujen tilittämisestä (OPH:n määräys 6/011/2011, muutos )

10 OHJEITA TUTKINTOJEN JÄRJESTÄJILLE (10) Liitteet Liite 1: Toimikunnan Optima tutkinnon järjestäjille Liite 2: Toimikunnan yhteystiedot... 13

11 OHJEITA TUTKINTOJEN JÄRJESTÄJILLE (11) Liite 1: Toimikunnan Optima tutkinnon järjestäjille Aloitus ja työtilan sisältö Opetushallituksen Optima ympäristö löytyy osoitteesta Käyttäjätunnukset ovat yleensä muotoa oppilaitoksen nimi isolla ja toimikunnan numero Salasana ensimmäisellä kerralla on; ophoph Salasanan saat Opetushallituksesta ja voit vaihtaa sen itse kansiossa Hallintatyökalut olevasta Vaihda salasana kohdasta. Käyttäjätunnusten luonti ja muu hallinnointi, kuten muokkaaminen ja poistaminen, hoidetaan Opetushallituksessa. Asiaa hoitaa Tim Lamminranta Toiminta mahdollisissa ongelmatilanteissa: - Käyttäjätunnus ei kelpaa. o Kirjoita vielä kerran - Jos olet unohtanut salasanasi. o Kirjoita käyttäjätunnus ja salasana-arvauksesi niille varattuihin kenttiin. Paina Kirjaudu sisään painiketta ja seuraa näytölle ilmestyviä ohjeita, niin saat uuden salasanan sähköpostiisi. o Jos ei vieläkään onnistu, niin ota yhteys Opetushallitukseen tai Työtilan etusivu (toimikunnan numero ja nimi lyhennettynä) [tiedosto] Työtilan ohje [tiedosto] Toimikunnan kalenteri Sihteerin kansio (näkyy vain työtilan vastuuhenkilölle = sihteerille) Kokoustilakansion etusivu [tiedosto] Kokouskansio [kansio] Toimikunnan ohjeet ja lomakkeet tutkintojen järjestäjille [kansio] Nimeäminen Tutkinnon järjestäjien sihteerille tai puheenjohtajalle lähettämät dokumentit, jotka liittyvät tiettyyn tutkintotoimikunnan kokoukseen, kannattaa nimetä selkeästi ja yksilöivästi, jotta kaikki jäsenet löytävät ne helposti. Myös arkistoinnin kannalta on hyvä, että ne ovat informatiivisesti nimettyjä. Suositus tällaisten dokumenttien nimeämiseen on seuraava: Tutkinnonjärjestäjävvkkpp Dokumenttien tuonti Optimaan Optimaan voi tuoda omalta tietokoneelta mitä tahansa tiedostoja. Eli edellytyksenä on että tiedosto aina ensin viedään omalle koneelle, josta se voidaan seuraavia ohjeita seuraamalla siirtää Optimaan. Kaikki tiedostot tuodaan Optimaan samalla tavalla. Tiedosto tuodaan Optimaan, josta löytyvät ohjeet kun kirjaudutte Optimaan.

12 OHJEITA TUTKINTOJEN JÄRJESTÄJILLE (12) Tutkinnon järjestäjien omat kansiot Jokaiselle tutkinnon järjestäjälle luodaan Optimaan oma kansio, johon tarvittavat dokumentit ladataan. Kansio löytyy kohdasta Toimikunnan ohjeet ja lomakkeet tutkintojen järjestäjille > Tutkintojen järjestäjät. Tutkinnon järjestäjä luo kansioon tarvittavat alikansiot. Kansion juureen laitetaan arvioijaluettelo, jota tutkinnon järjestäjä päivittää. Tutkintotilaisuuksien ilmoittamiselle luodaan oma kansio, samoin jokaiselle tutkintotoimikunnan kokoukselle, johon tutkinnon järjestäjä haluaa toimittaa asioita käsiteltäväksi. Näin kansioon muodostuu seuraavanlainen kansiorakenne:

13 OHJEITA TUTKINTOJEN JÄRJESTÄJILLE (13) Liite 2: Toimikunnan yhteystiedot Tutkintotoimikunnan postiosoite: Puutarhatalouden tutkintotoimikunta Inkeri Kauppila-Numminen Kaurakatu 43, Turku Kauppila-Numminen Inkeri, puheenjohtaja edustaa: työnantajat Forssell Taavi, varapuheenjohtaja edustaa: opettajat Friman Anne, sihteeri edustaa: opettajat Jääskö Helena, jäsen edustaa: työntekijät Kohomäki Milma, jäsen edustaa: työntekijät Träskman Ingrid, jäsen edustaa: työnantajat Virtanen Mika, jäsen edustaa: itsenäiset ammatinharjoittajat

Pysyväisohjeet näyttötutkinnon järjestäjille, voimassa 22.3.2012 lähtien toistaiseksi MAATILATALOUDEN TUTKINTOTOIMIKUNTA, 8271

Pysyväisohjeet näyttötutkinnon järjestäjille, voimassa 22.3.2012 lähtien toistaiseksi MAATILATALOUDEN TUTKINTOTOIMIKUNTA, 8271 1 Pysyväisohjeet näyttötutkinnon järjestäjille, voimassa 22.3.2012 lähtien toistaiseksi MAATILATALOUDEN TUTKINTOTOIMIKUNTA, 8271 Pysyväisohjeet näyttötutkinnon järjestäjille Pysyväisohjeet koskevat maatalousalan

Lisätiedot

Floristisen alan tutkintotoimikunnan pysyväisohjeet tutkintojen järjestäjille

Floristisen alan tutkintotoimikunnan pysyväisohjeet tutkintojen järjestäjille OHJEITA TUTKINTOJEN JÄRJESTÄJILLE (1) Floristisen alan tutkintotoimikunnan pysyväisohjeet tutkintojen järjestäjille OHJEITA TUTKINTOJEN JÄRJESTÄJILLE (2) Pysyväisohjeet näyttötutkinnon järjestäjille Koskevat

Lisätiedot

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27)

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27) OPETUSHALLITUS TUTKINTOTOI MIKUNN AT UTBILD NINGSSTYRELSEN E XAME NSKOMMISSIONERNA Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunta (8452) 1.8.2013 31.7.2016 Ohje näyttötutkinnon järjestäjille 11/2015

Lisätiedot

Metsäalan tutkintotoimikunnat

Metsäalan tutkintotoimikunnat Metsäalan tutkintotoimikunnat 8.2.2012 Metsäalan tutkintotoimikuntien yhteiset käytännöt näyttötutkintojen järjestämisessä Metsäalan tutkintotoimikunnilla on käytössä yhteiset lomakepohjat, jotka ovat

Lisätiedot

Metsäalan tutkintotoimikuntien yhteiset käytännöt ammattitutkintojen järjestämisessä

Metsäalan tutkintotoimikuntien yhteiset käytännöt ammattitutkintojen järjestämisessä Metsäalan näyttötutkintoseminaari 16. - 17.9.2008 Pieksämäellä Päivitetty 22.8.2011 Muistio Metsäalan tutkintotoimikuntien yhteiset käytännöt ammattitutkintojen järjestämisessä 1. Arviointi Tutkintotoimikunnille

Lisätiedot

Karjatalouden tutkintotoimikunnan infopäivä liittyen seminologin ammattitutkinnon tutkinnon perusteiden uudistamiseen. 9.6.

Karjatalouden tutkintotoimikunnan infopäivä liittyen seminologin ammattitutkinnon tutkinnon perusteiden uudistamiseen. 9.6. Karjatalouden tutkintotoimikunnan infopäivä liittyen seminologin ammattitutkinnon tutkinnon perusteiden uudistamiseen 9.6.2011 Jyväskylä Seminologin at uusittavien tutkinnon perusteiden tilanne Tutkinnon

Lisätiedot

Ohjeet tutkintojen järjestäjille

Ohjeet tutkintojen järjestäjille Ohjeet tutkintojen järjestäjille 2.6.2008 Leipomoalan tutkintotoimikunta nro 8086 Leipomoalan tutkintotoimikunnan toimialaan kuuluvat tutkinnot: elintarvikealan perustutkinto; leipomoalan osaamisala, leipuri-kondiittori

Lisätiedot

Ohje näyttötutkintojen järjestämissopimuksen laadintaan

Ohje näyttötutkintojen järjestämissopimuksen laadintaan OPETUSHALLITUS TUTKINTOTOI MIKUNNAT UTBILD NINGSSTYRELSEN E XAME NSKOMMISSIONERNA Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunta Elokuu 2012 Ohje näyttötutkintojen järjestämissopimuksen laadintaan

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

Ympäristöhuollon ja vesihuoltoalan tutkintotoimikuntien ohjeet ympäristöalan erikoisammattitutkinnon järjestämisestä

Ympäristöhuollon ja vesihuoltoalan tutkintotoimikuntien ohjeet ympäristöalan erikoisammattitutkinnon järjestämisestä 1 / 5 Ympäristöhuollon ja vesihuoltoalan tutkintotoimikuntien ohjeet ympäristöalan erikoisammattitutkinnon järjestämisestä 1. Yleistä 1.1. Tutkintotoimikuntien työnjako Ympäristöhuollon tutkintotoimikunta

Lisätiedot

HIEROJAN TUTKINTOTOIMIKUNNAN KEHITTÄMISPÄIVÄ

HIEROJAN TUTKINTOTOIMIKUNNAN KEHITTÄMISPÄIVÄ HIEROJAN TUTKINTOTOIMIKUNNAN KEHITTÄMISPÄIVÄ 23.10.2014 Hierojan tutkintotoimikunta, Kaisa Räisänen Muutoksia aikaisempiin käytänteisiin Arviointiesitykset ja dokumentit: Hyväksytyistä tutkintosuorituksista

Lisätiedot

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Näyttötutkinnon järjestämissopimuksen hakeminen Päivi Kuivalainen Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen erikoisammattitutkinto Tutkinnon

Lisätiedot

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Sisältö Yleiset periaatteet

Lisätiedot

Ympäristöhuollon ja vesihuoltoalan tutkintotoimikuntien ohjeet ympäristöalan erikoisammattitutkinnon järjestämisestä

Ympäristöhuollon ja vesihuoltoalan tutkintotoimikuntien ohjeet ympäristöalan erikoisammattitutkinnon järjestämisestä 1 / 5 Ympäristöhuollon ja vesihuoltoalan tutkintotoimikuntien ohjeet ympäristöalan erikoisammattitutkinnon järjestämisestä 1. Yleistä 1.1. Tutkintotoimikuntien työnjako Ympäristöhuollon tutkintotoimikunta

Lisätiedot

Tutkintosuoritusten hyväksyttäminen tutkintotoimikunnalla

Tutkintosuoritusten hyväksyttäminen tutkintotoimikunnalla Tutkintosuoritusten hyväksyttäminen 1/5 Tutkintosuoritusten hyväksyttäminen tutkintotoimikunnalla Käytettävät lomakkeet Käytä Tekniikan erikoisammattitutkinnon tutkintotoimikunnan lomakkeita. Lomakkeet

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Kuka arvioi ammattitaidon? Kolmikanta (työnantaja, työntekijä, opetusala

Lisätiedot

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi?

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyöpäivä 23.10.2015 Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta 8509 Soila Osaamisen

Lisätiedot

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat 8476 TIEDOTE 2/2015 1 (5) AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat Metsäalan perustutkinto, metsätalouden osaamisala, näyttötutkinnot 1.8.2015 alkaen Uudet metsäalan perustutkinnon perusteet

Lisätiedot

Näyttötutkintojen järjestäminen ja tutkintotoimikuntien tehtävät

Näyttötutkintojen järjestäminen ja tutkintotoimikuntien tehtävät Näyttötutkintojen järjestäminen ja tutkintotoimikuntien tehtävät Markku Kokkonen, Opetushallitus Luonnonvara- ja ympäristöalan kehittämispäivät 13-14.11.2012 Näyttötutkintojen järjestämissopimus (1) Näyttötutkintoina

Lisätiedot

Näkövammaistaitojen ohjaajan ja/tai Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkintoa järjestäville oppilaitoksille

Näkövammaistaitojen ohjaajan ja/tai Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkintoa järjestäville oppilaitoksille Näkövammaistaitojen ohjaajan ja/tai Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkintoa järjestäville oppilaitoksille Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinnon näyttötutkinnon perusteet ovat astuneet voimaan

Lisätiedot

Turvallisuusalan perustutkinnon tutkintotilaisuuksien järjestäminen

Turvallisuusalan perustutkinnon tutkintotilaisuuksien järjestäminen TURVALLISUUSALAN TUTKINTOTOIMIKUNNAN (8332) OHJE Turvallisuusalan perustutkinnon tutkintotilaisuuksien järjestäminen Hyväksytty turvallisuusalan tutkintotoimikunnan kokouksessa 20.11.2012 Tämä ohje on

Lisätiedot

Seminaari tietojenkäsittelyn näyttötutkintojen järjestäjille

Seminaari tietojenkäsittelyn näyttötutkintojen järjestäjille Seminaari tietojenkäsittelyn näyttötutkintojen järjestäjille Toimikunnan käytännöistä *asiakirjat, *arkistointi, *tiedottaminen Sihteeri Oili Niittynen TUTKINTOTOIMIKUNNAT 1 8051 Tietojenkäsittelyn tutkintotoimikunta

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Tutkintosuoritusten arviointi

Tutkintosuoritusten arviointi Tutkintosuoritusten arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Tutkinnon perusteet (1) Ammattitaitovaatimukset kertovat sen, mitä

Lisätiedot

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa Ammatilliseen koulutukseen liittyvää sanastoa Ammatillinen aikuiskoulutus Ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Tutkintotoimikunnan uutisia

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Tutkintotoimikunnan uutisia Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Tutkintotoimikunnan uutisia Jukka Koivisto puheenjohtaja, liiketalouden tutkintotoimikunta 30.1.2014 Liiketalouden koulutuksen kehittämispäivät Liiketalouden tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat 8476 TIEDOTE 1/2015 1 (6) AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat Metsäalan perustutkinto, metsätalouden osaamisala Näyttötutkinnot 1.8.2015 alkaen Uudet metsäalan perustutkinnon perusteet

Lisätiedot

Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunnan pysyväisohjeet näyttötutkinnon järjestäjille (päivitetty 12/2011)

Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunnan pysyväisohjeet näyttötutkinnon järjestäjille (päivitetty 12/2011) Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunnan pysyväisohjeet näyttötutkinnon järjestäjille (päivitetty 12/2011) Järjestämissuunnitelma Yksinkertaisinta on laatia järjestämissuunnitelma OPH:n näyttötutkinto-oppaan

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinnon koulutuskokeilujen yhteistyöpäivä 29.9.2014

Välinehuoltoalan perustutkinnon koulutuskokeilujen yhteistyöpäivä 29.9.2014 Välinehuoltoalan perustutkinnon koulutuskokeilujen yhteistyöpäivä 29.9.2014 Välinehuoltoalan perustutkinto järjestämissopimus ja järjestämissuunnitelma Tuula Karhumäki Välinehuollon tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät 24.-25.3.2010 Henkilökohtaistamista ohjaavat säädökset ja ohjeet 1/2 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Työnantajien edustajat: Camilla Herlin ja Kristiina Holopainen (Kunnallinen työmarkkinalaitos) Työntekijöiden edustajat: Päivi Bragge (Jyty ry) ja Marjut

Lisätiedot

Ohjeet tutkinnon järjestäjälle

Ohjeet tutkinnon järjestäjälle Painoviestinnän tutkintotoimikunta OHJE 1(6) Ohjeet tutkinnon järjestäjälle Painoviestinnän tutkintotoimikunta nro on hyväksynyt edellisen tutkintotoimikunnan (8286) ohjeet tutkinnon järjestäjille kokouksessaan

Lisätiedot

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat...

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat... Pysyväisohjeet tutkintojen järjestäjille Hyväksytty suntion tutkintotoimikunnan kokouksessa 19.3.2012 SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus...

Lisätiedot

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Erja Kotimäki 14.3.2014 Osaava työelämäpedagogi -koulutus Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan arviointia

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOJÄRJESTELMÄN PEREHDYTYS TUTKINNON JÄRJESTÄJILLE ALKAEN

NÄYTTÖTUTKINTOJÄRJESTELMÄN PEREHDYTYS TUTKINNON JÄRJESTÄJILLE ALKAEN NÄYTTÖTUTKINTOJÄRJESTELMÄN PEREHDYTYS TUTKINNON JÄRJESTÄJILLE 1.8.2016 ALKAEN Erityisasiantuntija Pasi Ruohtula Sisältö 1) Näyttötutkintosihteeristö 2) Arvioijat 3) Tutkintotilaisuudet 4) Suoritusrekisteri

Lisätiedot

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Ajankohtaispäivä 12.2.2014 TERVETULOA! Ohjelma 10.00 10.30 Yhteistyöpäivän avaus 10.30 12.00 Tutkintotoimikunta esittäytyy Tutkintotoimikunnan varapuheenjohtajan

Lisätiedot

Ympäristöhuollon tutkintotoimikunta Hyväksytty toimikunnan kokouksessa 23.4.2012, päivitetty 5.9.2012

Ympäristöhuollon tutkintotoimikunta Hyväksytty toimikunnan kokouksessa 23.4.2012, päivitetty 5.9.2012 1(6) TR YMPÄRISTÖHUOLLON TUTKINTOTOIMIKUNNAN OHJEET YMPÄRISTÖHUOLLON AMMATTITUTKINNON SEKÄ LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINNON YMPÄRISTÖNHOITAJAN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON TUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitaja tutkintotoimikunta

Sosiaali ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitaja tutkintotoimikunta Sivu 1 / 5 TIEDOTE Sosiaali ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitaja tutkintotoimikunta 5.11.2008 Arvoisat tutkinnon järjestäjät Tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyön ja toimintakäytäntöjen

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkintotoimikunta-asiaa ja näyttötutkintojen järjestämissopimusten uusiminen

Ajankohtaista tutkintotoimikunta-asiaa ja näyttötutkintojen järjestämissopimusten uusiminen Ajankohtaista tutkintotoimikunta-asiaa ja näyttötutkintojen järjestämissopimusten uusiminen Markku Kokkonen Koulutus- ja tutkintotoimikunnat Opetushallitus Näyttötutkintojen järjestämissopimukset (1) Näyttötutkinto-opas

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. Ohje tutkinnon järjestäjälle

Yrittäjän ammattitutkinto. Ohje tutkinnon järjestäjälle Yrittäjän ammattitutkinto Ohje tutkinnon järjestäjälle Dnro 53/011/2012 SISÄLLYSLUETTELO A.... 2 1. Yleisesittely... 2 1.1 Aineiston käyttö... 2 1.2 Tutkinnon järjestämisen prosessikuvaus... 3 1.3 Tutkintoon

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon suorittajan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon

Lisätiedot

Ohjeet tutkinnon järjestäjälle

Ohjeet tutkinnon järjestäjälle Painoviestinnän tutkintotoimikunta OHJE 1(5) Ohjeet tutkinnon järjestäjälle Painoviestinnän tutkintotoimikunta nro on hyväksynyt ohjeet tutkinnon järjestäjille kokouksessaan 23.9.2011. Ohjeet löytyvät

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioinnin opas

Näyttötutkinnon arvioinnin opas Näyttötutkinnon arvioinnin opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Johtamisen tutkintotoimikunta

Johtamisen tutkintotoimikunta Johtamisen tutkintotoimikunta 27.8.2015 Lähiesimiestyön ammattitutkinto 38/011/2015 Tutkintotoimikuntien tehtävänä on: vastata näyttötutkintojen järjestämisestä vastata näyttötutkintojen valvonnasta sopia

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

4 Tutkintotodistusten hyväksyminen ja kirjaaminen

4 Tutkintotodistusten hyväksyminen ja kirjaaminen SÄHKÖALAN PERUSTUTKINNON TUTKINTOTOIMIKUNNAN (8316) KOKOUS Pöytäkirja Aika: 9.12.2011 klo 8:00-12:15 Paikka: https://optima.discendum.com/oph Läsnä: Kalle Heikkinen OP paikalla www.sakky.fi Kari Hännikäinen

Lisätiedot

TUTKINTOTOIMIKUNNAN YHTEISTYÖPÄIVÄ

TUTKINTOTOIMIKUNNAN YHTEISTYÖPÄIVÄ TUTKINTOTOIMIKUNNAN YHTEISTYÖPÄIVÄ Erityisasiantuntija Pasi Ruohtula Sisältö 1) Näyttötutkintosihteeristö 2) Arvioijat 3) Suoritusrekisteri, tunnustaminen ja liittäminen sekä tutkintosuoritusten tilastointi

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET JA -SOPIMUSTEN TEKEMINEN

NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET JA -SOPIMUSTEN TEKEMINEN NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET JA -SOPIMUSTEN TEKEMINEN Opetushallitus 2001 ISBN 952 13 1064 2 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 70/011/2000 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava PÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta

Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta 8312 28.4.2011 LISTAA TÄYDENNETÄÄN KEVÄÄN AIKANA Usein kysyttyä 1. MISTÄ ALKAA OIKAISUVAATIMUKSEN AIKA? Oikaisuvaatimuksen hakuaika alkaa siitä, kun tutkinnon

Lisätiedot

Arvioinnista ja osaamisen tunnustamisesta osana näyttötutkinnon henkilökohtaistamista

Arvioinnista ja osaamisen tunnustamisesta osana näyttötutkinnon henkilökohtaistamista Arvioinnista ja osaamisen tunnustamisesta osana näyttötutkinnon henkilökohtaistamista Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 23.4.2012 Säädösten tilanteesta ja koulutuspoliittisista

Lisätiedot

Ajankohtaista näyttötutkinnoista Kehitysvamma-alan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien kehittämispäivä

Ajankohtaista näyttötutkinnoista Kehitysvamma-alan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien kehittämispäivä Ajankohtaista näyttötutkinnoista Kehitysvamma-alan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien kehittämispäivä 9.11.2012 Markku Kokkonen Koulutus- ja tutkintotoimikunnat Opetushallitus Teemat Näyttötutkintojen

Lisätiedot

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 15.3.2016 Helsinki 16.3.2016 Tampere 21.3.2016 Oulu Anne Liimatainen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Näyttötutkintojärjestelmästä

Lisätiedot

Ohjeita tutkinnon järjestäjille

Ohjeita tutkinnon järjestäjille Päivitetty 26.4.2017 Sivu 1 / 6 Vammaistyön tutkintotoimikunta Kehitysvamma-alan ammattitutkinto Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto Näkövammaistaitojen ohjaajan erikoisammattitutkinto Puhevammaisten

Lisätiedot

MUISTIO X LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

MUISTIO X LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET MUISTIO X.4.2014 LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON Voimassa olevat lentokoneasennuksen perustutkinnon perusteet ovat tulleet voimaan 1.8.2010. Perusteiden luku kolme on muokattu Euroopan lentoturvallisuusviraston

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen arviointi tutkintotilaisuudessa. Työpaikkaohjaajakoulutus 3ov Oulun TOPPI

Tutkinnon suorittajan osaamisen arviointi tutkintotilaisuudessa. Työpaikkaohjaajakoulutus 3ov Oulun TOPPI Tutkinnon suorittajan osaamisen arviointi tutkintotilaisuudessa Työpaikkaohjaajakoulutus 3ov Oulun TOPPI Arvioija arvioi tutkinnon suorittajan osaamista tutkinnon perusteiden mukaisesti käyttäen monipuolisia

Lisätiedot

Virastomestarin at:n oppilaitoskäyttäjille. 14.3.2012 Virastomestarin at:n tutkintotoimikunta Pia Puustjärvi, toimikunnan sihteeri

Virastomestarin at:n oppilaitoskäyttäjille. 14.3.2012 Virastomestarin at:n tutkintotoimikunta Pia Puustjärvi, toimikunnan sihteeri OPTIMA alustan käyttöohje Virastomestarin at:n oppilaitoskäyttäjille 14.3.2012 Virastomestarin at:n tutkintotoimikunta Pia Puustjärvi, toimikunnan sihteeri 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Aloitus... 4

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen i Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen 30.11.2009 Helsinki Aira Rajamäki LUKU 3 PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

Tutkintotoimikuntien ajankohtaiset asiat

Tutkintotoimikuntien ajankohtaiset asiat TUTKINTOTOIMIKUNTIEN INFO-TILAISUUS 20141114 Tutkintotoimikuntien ajankohtaiset asiat Karjatalouden tutkintotoimikunta Tutkintotoimikunnan alaan kuuluvat tutkinnot Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Näyttötutkintojen arviointipäätösten ja osaamisen tunnustamispäätösten toimitus tutkintotoimikunnille näyttötutkintojen suoritusrekisteriin

Näyttötutkintojen arviointipäätösten ja osaamisen tunnustamispäätösten toimitus tutkintotoimikunnille näyttötutkintojen suoritusrekisteriin Näyttötutkintojen arviointipäätösten ja osaamisen tunnustamispäätösten toimitus tutkintotoimikunnille näyttötutkintojen suoritusrekisteriin 28.2.2017 Opetushallitus Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa

Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa Helsinki 19.3.2015 Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Lisätiedot

Työpaikkaohjaaja. Tutkinnon suorittajan osaamisen arviointi tutkintotilaisuudessa. Mitä tarkoittavat.. Erilaisia tutkintoja.

Työpaikkaohjaaja. Tutkinnon suorittajan osaamisen arviointi tutkintotilaisuudessa. Mitä tarkoittavat.. Erilaisia tutkintoja. Tutkinnon suorittajan osaamisen arviointi tutkintotilaisuudessa Työpaikkaohjaajakoulutus 3ov OULUN TOPPI 2015 Paula Helakari ja Anu Holappa Työpaikkaohjaaja arvioi tutkinnon suorittajan osaamista tutkinnon

Lisätiedot

Kertausta tutkintovastaavan työhön

Kertausta tutkintovastaavan työhön Kertausta tutkintovastaavan työhön Kehittämispäivä 23.10.2014 Tuija Mäkelä sihteeri Hierojan tutkintotoimikunta OPH:n AMS määräys tutkintotoimikunnille 1.4.2014 Tutkinnonjärjestäjiltä vaadittavat dokumentit

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Ajankohtaista näyttötutkinnoista. Markku Kokkonen Opetushallitus Lokakuu 2011

Ajankohtaista näyttötutkinnoista. Markku Kokkonen Opetushallitus Lokakuu 2011 Ajankohtaista näyttötutkinnoista Markku Kokkonen Opetushallitus Lokakuu 2011 Ajankohtaista syksyllä 2011 (1) Opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Näyttötutkinto-opas

Lisätiedot

Järjestämisedellytysten arviointi, uusi järjestämissopimusohje ja uudet lomakkeet. Markku Kokkonen Koulutus- ja tutkintotoimikunnat Opetushallitus

Järjestämisedellytysten arviointi, uusi järjestämissopimusohje ja uudet lomakkeet. Markku Kokkonen Koulutus- ja tutkintotoimikunnat Opetushallitus Järjestämisedellytysten arviointi, uusi järjestämissopimusohje ja uudet lomakkeet Markku Kokkonen Koulutus- ja tutkintotoimikunnat Opetushallitus Näyttötutkintojen järjestämissopimukset (1) Näyttötutkinto-opas

Lisätiedot

Arviointi näyttötutkinnossa. Päivitetty 18.6.2015 UB

Arviointi näyttötutkinnossa. Päivitetty 18.6.2015 UB Arviointi näyttötutkinnossa Päivitetty 18.6.2015 UB ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET Laki ammatillisesta koulutuksesta (1990/630) 25 (viittaus laissa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta) l 631/1998 ja

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinnon koulutuskokeilujen yhteistyöpäivä 17.3.2015

Välinehuoltoalan perustutkinnon koulutuskokeilujen yhteistyöpäivä 17.3.2015 8540 Välinehuoltoalan perustutkinnon koulutuskokeilujen yhteistyöpäivä 17.3.2015 Välinehuollon tutkintotoimikunnan linjaukset välinehuoltoalan perustutkinnon järjestämissopimuksissa ja tutkintotilaisuuksissa

Lisätiedot

MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN

MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN ARVIOIDA, Tero Hotanen, Turun Aikuiskoulutuskeskus 1. Hakeutumisvaihe verkossa 2. Valmistavan koulutuksen arviointi ja ohjaaminen tutkintotilaisuuteen 3. Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Laadukas arvionti. On jotakin paljon harvinaisempaa, jotakin arvokkaampaa kuin kyvykkyys. Se on kyky tunnistaa kyvykkyys.

Laadukas arvionti. On jotakin paljon harvinaisempaa, jotakin arvokkaampaa kuin kyvykkyys. Se on kyky tunnistaa kyvykkyys. Laadukas arvionti On jotakin paljon harvinaisempaa, jotakin arvokkaampaa kuin kyvykkyys. Se on kyky tunnistaa kyvykkyys. (E.Hubbar) Pirkko Huuhka Tutkintotoimikunnan puheenjohtaja 29.9.2015 Erikoisammattitutkinnon

Lisätiedot

Yleistä Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2

Yleistä Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2 Pysyväisohjeet tutkintojen järjestäjille Hyväksytty suntion tutkintotoimikunnan kokouksessa SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2

Lisätiedot

ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA

ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA Ammatillinen peruskoulutus 21.3.2013 Arvioinnin opas, sisältö Luvut A ja B samansisältöisiä: Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyö

Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyö Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyö Soila Nordström 7.2.2013 Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta Mitä ja miksi? Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 114. Kaarina Kurki Leena Peussa Tuula Karhumäki (pj ja siht) Poissa Kristiina Özyilmaz Irma Mikkola 1 Kokouksen avaus

PÖYTÄKIRJA 114. Kaarina Kurki Leena Peussa Tuula Karhumäki (pj ja siht) Poissa Kristiina Özyilmaz Irma Mikkola 1 Kokouksen avaus VÄLINEHUOLTAJAN TUTKINTOTOIMIKUNNAN KOKOUS 8113 Aika 20.4.2009 klo 9.45 12.15 Paikka HUS-Desiko, neuvotteluhuone, Tukholmankatu 2,Helsinki, Läsnä Anne Nevalainen Kaarina Kurki Leena Peussa Tuula Karhumäki

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

Näyttötutkintojen järjestämisestä sopiminen

Näyttötutkintojen järjestämisestä sopiminen Näyttötutkintojen järjestämisestä sopiminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus Säädökset ja ohjeet Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 7 ) Koulutuksen järjestäjä

Lisätiedot

OPTIMAN KÄYTTÖOHJE NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄJILLE 3.11.2011

OPTIMAN KÄYTTÖOHJE NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄJILLE 3.11.2011 OPTIMAN KÄYTTÖOHJE NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄJILLE 3.11.2011 Kiinteistönvälitysalan tutkintotoimikunta 8234 Tutkintojen järjestäjät tallentavat toimikunnalle lähetettävät aineistot suoraan Opetushallituksen

Lisätiedot

Näyttötutkintojen järjestämisessä syntyvät asiakirjat ja niiden säilyttäminen. Markku Kokkonen Aikuiskoulutuksen asiakirjat Helsinki 28.4.

Näyttötutkintojen järjestämisessä syntyvät asiakirjat ja niiden säilyttäminen. Markku Kokkonen Aikuiskoulutuksen asiakirjat Helsinki 28.4. Näyttötutkintojen järjestämisessä syntyvät asiakirjat ja niiden säilyttäminen Markku Kokkonen Aikuiskoulutuksen asiakirjat Helsinki 28.4.2015 Sisältö Tietolähteet Asiakirjat Säilytys Asiakirjojen julkisuus

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

OPAS NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTIIN. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja

OPAS NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTIIN. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja OPAS NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTIIN Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja 29.1.2014 TERVETULOA NÄYTTÖTUTKINNON MAAILMAAN Mitä näyttötutkinnot ovat? Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja,

Lisätiedot

Optima-kokousalustan käyttö tutkintotoimikuntien työssä

Optima-kokousalustan käyttö tutkintotoimikuntien työssä Optima-kokousalustan käyttö tutkintotoimikuntien työssä Oili Niittynen, ulkopuolinen sihteeri Tietojenkäsittelyn tutkintotoimikunta Rahoitus- ja vakuutusalan tutkintotoimikunta Kiinteistönvälitysalan tutkintotoimikunta

Lisätiedot

Osaamisen arviointi näyttötutkinnoissa

Osaamisen arviointi näyttötutkinnoissa Osaamisen arviointi näyttötutkinnoissa MARJO LINDBERG ERÄKARKKU Esityksen aiheet Osaamisen arvioinnin toimijat Arviointiin liittyvät tehtävät ja muutokset 1.8.2016 Arviointiprosessi Eräkarkussa Arvioinnin

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Tutkintotoimikunnan terveiset

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Tutkintotoimikunnan terveiset Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Tutkintotoimikunnan terveiset Jukka Koivisto puheenjohtaja, liiketalouden tutkintotoimikunta Liiketalouden koulutuksen kehittämispäivä 27.1.2015 Liiketalouden tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Ajankohtaista näyttötutkinnoista. Markku Kokkonen Koulutus- ja tutkintotoimikunnat Opetushallitus

Ajankohtaista näyttötutkinnoista. Markku Kokkonen Koulutus- ja tutkintotoimikunnat Opetushallitus Ajankohtaista näyttötutkinnoista Markku Kokkonen Koulutus- ja tutkintotoimikunnat Opetushallitus Lainsäädäntö ja tutkinnon perusteet Asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (812/1998, 5) Opetushallituksen

Lisätiedot

HIEROJAN TUTKINTOJEN KEHITTÄMISPÄIVÄ AJANKOHTAISTA HIEROJAN TUTKINNOISSA 5.11.2015

HIEROJAN TUTKINTOJEN KEHITTÄMISPÄIVÄ AJANKOHTAISTA HIEROJAN TUTKINNOISSA 5.11.2015 HIEROJAN TUTKINTOJEN KEHITTÄMISPÄIVÄ AJANKOHTAISTA HIEROJAN TUTKINNOISSA 5.11.2015 Hierojan tutkintotoimikunta, Kaisa Räisänen HIEROJAN TUTKINTOJEN TILANNEKATSAUS HIEROJAN AMMATTITUTKINTO Tutkinnonjärjestäjiä

Lisätiedot

Ajankohtaista näyttötutkinnoista 4/2013

Ajankohtaista näyttötutkinnoista 4/2013 Ajankohtaista näyttötutkinnoista 4/2013 Markku Kokkonen Koulutus- ja tutkintotoimikunnat Opetushallitus Todistusmääräyksen 56/011/2009 muutos (1) 1/011/2013, voimassa 12.3.2013 alkaen Tutkinnon perusteisiin

Lisätiedot

OPTIMAN KÄYTTÖOHJE NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄJILLE 27.9.2012

OPTIMAN KÄYTTÖOHJE NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄJILLE 27.9.2012 1 (5) OPTIMAN KÄYTTÖOHJE NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄJILLE 27.9.2012 Tietojenkäsittelyn tutkintotoimikunta 8327 Tutkintojen järjestäjät tallentavat toimikunnalle lähetettävät aineistot suoraan Opetushallituksen

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Opso ry:n syysseminaari 29.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Henkilökohtaistaminen 1.8.2015 alkaen Valtioneuvoston asetus 794/2015,

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto Tuotannon hallinta

Yrittäjän ammattitutkinto Tuotannon hallinta Yrittäjän ammattitutkinto 3.10 Tuotannon hallinta Dnro 53/011/2012 1 A. Tuotannon hallinta... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen arviointi... 3 2.0 Tutkinnon osan

Lisätiedot

2007 AIKUISKOULUTUKSEN AJANKOHTAISIA ASIOITA

2007 AIKUISKOULUTUKSEN AJANKOHTAISIA ASIOITA 2007 AIKUISKOULUTUKSEN AJANKOHTAISIA ASIOITA Osaamisen ja sivistyksen asialla TUTKINTOTOIMIKUNTIEN ASETTAMINEN, TAVOITEAIKATAULU: Toimikunnat nimetty huhtikuussa 2007 Uusien toimikuntien 3-vuotiskausi

Lisätiedot

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen (1) Opiskelijalle tulee järjestää mahdollisuus näytön tai muun osaamisen osoittamisen uusintaan tai hyväksytyn

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.4 Tuotteistaminen

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.4 Tuotteistaminen Yrittäjän ammattitutkinto 3.4 Tuotteistaminen Dnro 53/011/2012 1 A. Tuotteistaminen... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen arviointi... 3 2.0 Tutkinnon osan arvioinnin

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.8 Sähköinen liiketoiminta

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.8 Sähköinen liiketoiminta Yrittäjän ammattitutkinto 3.8 Sähköinen liiketoiminta Dnro 53/011/2012 1 A. Sähköinen liiketoiminta... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen arviointi... 3 2.0 Tutkinnon

Lisätiedot

ALOITTAVIEN TUTKINTOTOIMIKUNTIEN ASETTAMISPÄÄTÖKSET TUTKINTOSUORITUSTIETOJEN KERÄÄMINEN AIKAVÄLILTÄ

ALOITTAVIEN TUTKINTOTOIMIKUNTIEN ASETTAMISPÄÄTÖKSET TUTKINTOSUORITUSTIETOJEN KERÄÄMINEN AIKAVÄLILTÄ TIEDOTE 1 (5) Näyttötutkinnon järjestäjät 1.82016 ALOITTAVIEN TUTKINTOTOIMIKUNTIEN ASETTAMISPÄÄTÖKSET on muuttanut päätöstään 1.8.2016 käynnistyvälle toimikaudelle asetettavista tutkintotoimikunnista siten,

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus. Aikuisten näyttötutkinnot

Työpaikkaohjaajakoulutus. Aikuisten näyttötutkinnot Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 21.11.2016 1 Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Reformi 2018?: Ammatillisen toisen asteen koulutuksen yhtenäistäminen Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus

Lisätiedot