INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU"

Transkriptio

1 INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU Inarin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään, jos Jumala niin suo, 15. toukokuuta 2014 klo Ivalon kirkon seurakuntasalissa. ASIALUETTELO 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 3 NTARKISTAJIEN VAALI 4 KN /4 MAA-ALUEIDEN LUOVUTUS KUNNALLE 5 KN060514/5 RAKENNUSPAIKKOJEN MYYNTI /JANNE KITTI 6 MUUT KJ 8:4 :N MUKAISET ASIAT 7 VALITUSOSOITUS 8 KOKOUKSEN PÄÄTÖS Kokouskutsu on postitettu ja julkipantu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle (Liite) Asioiden esityslista liitteineen on postitettu Kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranviraston aukioloaikana kirkkoherranvirastossa. Nähtävänä oloa koskeva ilmoitus pidetään kirkkoherranviraston ilmoitustaululla Ivalossa 6. toukokuuta 2014 Jouni Ilmari Jomppanen kirkkovaltuuston puheenjohtaja

2 INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 Sivu 1 Aika klo Paikka: Ivalon kirkon seurakuntasali Läsnä: 9 valtuutettua ja 2 varavaltuutettua nimenhuutolistan mukaisesti Jouko Lepistö, kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja Eila Seipäjärvi, talouspäällikkö, Mauno Hepola, kappalainen, pöytäkirjan pitäjä 1 KOKOUKSEN AVAUS Varapuheenjohtaja Martti Salo avasi kokouksen. Kirkkovaltuuston kokous aloitettiin hartaudella. Virsi 567:1,4. 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN KJ 8:5,1-2: Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. KV työjärj mom.: Esityslista liitteineen ja muut mahdolliset asiakirjat on, elleivät erityiset syyt ole esteenä, toimitettava valtuutetuille vähintään kolme päivää ennen kirkkovaltuuston kokousta. KV työjärj. 2 : Kun valtuutetulla on tilapäinen este, hänen varajäsenelleen on viipymättä lähetettävä kutsu kokoukseen. Kutsu on toimitettava, mikäli mahdollista, kirjallisesti. Nimenhuudon jälkeen, kun puheenjohtaja on todennut ilmoitetut estymiset, puheenjohtaja suorittaa nimenhuudon kutsutuille varajäsenille ja kutsuu heidät toimimaan estyneiden tilalla. KL 7:4,1 Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kokouskutsu on postitettu ja julkipantu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle (Liite) Asioiden esityslista liitteineen on postitettu Kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranviraston aukioloaikana kirkkoherranvirastossa. Nähtävänä oloa koskeva ilmoitus pidetään kirkkoherranviraston ilmoitustaululla EHDOTUS Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja suorittaa nimenhuudon sekä toteaa estyneet ja kutsuu varajäsenet estyneiden tilalle. Valtuutettujen ja varavaltuutettujen lukumäärän perusteella todetaan kokouksen päätösvaltaisuus. KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: /

3 INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 Sivu 2 Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi, suoritti nimenhuudon sekä totesi estyneet valtuutetut ja kutsui heille varajäsenet seuraavasti: Poissa: Varalle: Maija Hakovirta - Valtteri Huhtamella Marjut Lyöri Jouni Ilmari Jomppanen - Ulla Kemppainen - Maarit Kirjarinta - Mirja Kiviniemi - Aslak Pekkala Matleena Haarala Kari Tammela - Anne Tuovila - Aarre Vilponen - Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 3 NTARKISTAJIEN VAALI EHDOTUS Kirkkovaltuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkistamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirja tarkistetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja on ilmoitettu pidettävän yleisesti nähtävänä kirkkoherranviraston aukioloaikana kirkkoherranvirastossa. Pöytäkirjantarkistajat toimivat myös ääntenlaskijoina. Tarkastusvuoro on aakkosjärjestyksen mukaan seuraavilla: Aarre Vilponen ja Satu Yliluoma. KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Satu Yliluoma ja Laila Aikio. 4 MAA-ALUEIDEN LUOVUTUS KUNNALLE Inarin kirkonkylän kaavoituksen yhteydessä Inarin seurakunta saa kaava-alueelta uutta rakennusoikeutta, josta 500 m2 ylittävältä osalta on maksettava kunnalle yhdyskuntarakentamisen korvauksena 22 /m2. Seurakunnan maalle kaavoituksella uutta rakennusoikeutta tulee 4696 kerrosneliömetriä. 500 kerrosneliömetriä ylittävältä osalta seurakunnan maksettavaksi jäisi Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: /

4 INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 Sivu 3 Inarin kunta on tarjoutunut samalla ostamaan Inarin kirkonkylän kaava-alueella olevat katu-, paikoitus- ja puistoalueet lukuunottamatta rantapuistoja. Korvaus näistä maanluovutuksista on , joten seurakunnan maksettavaksi jää 288 euroa. Seurakunnalla ei ole tarvetta omistaa yleisiä alueita ja kaavassa rakentamisen ulkopuolelle rajattuja alueita lukuunottamatta rantapuistoja, joiden säilyttäminen tulevaisuudessa mahdollistaisi lisäkaavoituksen. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: /

5 INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 Sivu 4 Kunta edellyttää, että seurakunta tekee esisopimuksen maanluovutuksesta ennen valtuuston kaavapäätöstä. Seurakunnan maanluovutusta koskevien säädösten mukaisesti asiassa on edettävä siten, että maanluovutus viedään normaalilla tavalla kirkkovaltuuston käsittelyyn ja Kirkkohallituksen alistusmenettelyyn. Kirkkoneuvosto solmii esisopimuksen, joka mahdollistaa asian käsittelyn kunnanvaltuustossa. EHDOTUS 1. Kirkkoneuvosto päättää esittää valtuustolle, että Inarin seurakunta luovuttaa Inarin kunnalle seuraavat alueet MRL 12 a-luvun mukaisena Onnela RN:o 23:32 Kirkonkylää olevat seuraavat katualueet, Kuokkamaan venevalkama-alueen (LV) sekä lähivirkistysalueita (VL- 1) ja erityisalueita (EV): Kirkkovaltuustossa luovutuksen hyväksyminen edellyttää määräenemmistöä. Pappilantie 2083 m² Pyörätie Pappilantieltä valtatie 4:lle 590 m² Laura-tädintie 34 m² Jomppasenpolku 460 m² Kuokkamaantie 1551 m² Vaivaiskoivuntie ja Honkaniementie 4908 m² Pyörätie Vaivaiskoivuntie satama 346 m² Jalventie, V.E. Törmäsentie, Itkosentie, Jalvenkuja ja Jalvenpolku m² Paannetie 70 m² Sarviniementie 624 m² 370 m² Kuokkamaan venevalkama 5227 m² Itkosentiehen ja V.E. Törmäsentiehen liittyvät VL-1 alueet m² Vaivaiskoivuntien ja Kuokkamaantien välinen VL-1 alue m² Itkosentien ja vt 4:n välissä oleva EV alue 2687 m² Kuokkamaantien ja Honkaniementien välinen EV-alue 3095 m² 1. Luovutettavien alueiden arvo on , joten seurakunnalle tulevan rakennusoikeuden lisäyksen arvosta seurakunnalle jää maksettavaa 288 euroa. 2. Kirkkoneuvosto päättää tehdä esisopimuksen maanluovutuksesta, jos Kirkkohallitus vahvistaa kirkkovaltuuston luovutuspäätöksen. Kartat luovutettavista alueista liitteenä 1. PÄÄTÖS Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti ehdotusten mukaisesti. KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖS: Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Kohta 1 VALTUUSTOLLE JA KIRKKOHALLITUKSELLE Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: /

6 INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 Sivu 5 5 RAKENNUSPAIKKOJEN MYYNTI /JANNE KITTI Janne Kitti esittää hänelle vuokrattujen rakennuspaikkojen ostamista. Rakennuspaikat sijaitsevat Inarin kirkonkylässä Onnela nimisellä tilalla rakennuskaavakorttelin 64 rakennuspaikat numerot 3 ja 4. Rakennuspaikat ovat rakentamattomia. Kaavamerkintä alueella on AO I, joka tarkoittaa yksikerroksista pientaloa. Tontin kauppahinta 2,70 euroa neliöltä, on alueella käytettävän hintatason mukainen ja perustuu maanmittausinsinööri Esko Rantakiven lausuntoon vuodelta Ainoat alueella viime vuosina tehdyt kaupat ovat Inarin seurakunnan tekemiä ja niissä on noudatettu Rantakiven arviota, joten hinta on edelleen käypä hinta. Rantakiven mukaan noin 200 m päässä Inarijärven rannasta sijaitsevan tontin myyntihinta olisi 3,35 neliömetriltä. Honkaniementien rannanpuoleiselta on myyty rakennuspaikka hintaan 3 neliömetriltä alueelta, josta on suora yhteys rantaan. Nyt myytävät rakennuspaikat sijaitsee nelostien lounaispuolella ja niiden yhteinen koko on 2879 neliömetriä. Käypä hinta on 2,70 euroa neliöltä. Myynti vaatii kirkkovaltuuston määräenemmistöpäätöksen ja kirkkohallituksen vahvistuksen. EHDOTUS Kirkkoneuvosto esittää valtuustolle, että Inarin seurakunta myy Janne Kitille Onnelan tilasta Kirkonkylä 23:32, rakennuskaavakorttelin 64 rakennuspaikat numero 3 ja 4 yhteiseltä kooltaan 2879 neliömetriä. Myyntihinta on 2,70 euroa neliömetriltä ja myyntihinta 7 773,30 ja se maksetaan kauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä. Kaupassa eivät siirry kantatilan osuudet yhteisiin olivatpa ne maata tai vettä. Päätös kirkkovaltuustossa vaatii määräenemmistön. Päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi. PÄÄTÖS Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖS: Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. VALTUUSTOLLE KIRKKOHALLITUKSELLE Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: /

7 INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 Sivu 6 6 MUUT KJ 8:4 :N MUKAISET ASIAT "Jos kirkkovaltuuston jäsen haluaa saattaa jonkin asian valtuuston käsiteltäväksi, on hänen tehtävä siitä kirjallinen esitys valtuuston puheenjohtajalle, jonka on viivytyksettä toimitettava se kirkkoneuvoston valmisteltavaksi." KJ 8:4 7 VALITUSOSOITUS 8 KOKOUKSEN PÄÄTÖS Allekirjoitukset: Ivalossa 15. toukokuuta 2014 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Virsi 571:1,6. Martti Salo Mauno Hepola puheenjohtaja sihteeri Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua ja päätöksiä. Ivalossa 15. toukokuuta Satu Yliluoma Laila Aikio pöytäkirjantarkistaja pöytäkirjantarkistaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa ja sitä koskeva ilmoitus on ollut viraston ilmoitustaululla Mauno Hepola, ilmoitustaulunhoitaja

8 VALITUSOSOITUS Inarin seurakunnan kirkkovaltuusto Pykälä 7 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: - Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot 1. Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom :n mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 2. Muun lainsäädännön mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 3. Hankintaa koskevista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a 2 momentin nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon1. Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Kirkollis- ja hallintovalitukset Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella: Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Oulun hallinto-oikeus, PL 189 (Isokatu 4), OULU fax , puh ,sähköposti Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: - Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: Valitusaika 30 päivää 30 päivää Kirkollisvalitus alistusasiassa Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, PL 85 (Ojakatu 1), OULU, fax (08) Pöytäkirjan pykälät: - Kirkkohallitus PL 185 (Satamakatu 11), Helsinki Telekopio: Sähköposti: Pöytäkirjan pykälät: 4-5 Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 (Meritullinkatu 10), Valtioneuvosto Telekopio: (kirjaamo) Sähköposti: Pöytäkirjan pykälät: - Valitusaika 30 päivää 30 päivää 30 päivää 1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on (tavarat ja palvelut), (terveydenhoito ja sosiaalipalvelut) ja (rakennus ja käyttöoikeusurakat)

9 Muutoksenhakuajan laskeminen Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava: valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmään on liitettävä: päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Valitusasiakirjojen toimittaminen Oikeudenkäyntimaksu Päätöksen voi saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Asia voidaan saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 90 euroa ja markkinaoikeudessa 226 euroa, jollei lain 6 tai 7 :stä muuta johdu. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

10 INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 Liite 4 ESITYSLISTA Kirkkovaltuusto NIMENHUUTOLISTA pvm Kirkkovaltuuston jäsen läsnä/ei/ varajäsen lista Äänestykset Laila Aikio läsnä Keskusta Maija Hakovirta poissa Keskusta Sirkka Hilli läsnä Kokoomus Ritva Hirvelä läsnä Keskusta Valtteri Huhtamella Marjut Lyöri Ivalon SDP Jouni Ilmari Jomppanen poissa Keskusta Ulla Kemppainen poissa Kokoomus Maarit Kirjarinta poissa Keskusta Mirja Kiviniemi poissa Keskusta Arvi Kustula läsnä Keskusta Ilmari Laiti läsnä Keskusta Matleena Aslak Pekkala Haarala Rauhanyhdistys Martti Salo läsnä Kokoomus Kari Tammela poissa Ivalon SDP Kaisa Tanhua läsnä Ivalon SDP Vappu Tanhua läsnä Rauhanyhdistys Anne Tuovila poissa Kokoomus Aarre Vilponen Satu Yliluoma VARAJÄSENET läsnä poissa Keskusta Kokoomus Rauhanyhdistys Matleena Haarala Hannele Kukkala Kokoomus Katri Mantila Ivalon SDP Ritva Savela Eija Huhtamella Marjut Lyöri Keskusta Anne Näkkäläjärvi Ari Nissilä

11

12 Kuokkamaan venevalkama, Honkaniementie, Vaivaiskoivuntie, Kuokkamaantie ja Jomppasenpolku

13 Jalventie, Jalvenpolku, Jalvenkuja, V.E.Törmasentie, Itkosentie

14

15

16 Pappilantie, kävelytie

17 Pysäköintipaikka

18 Liikennepaikkoja

19 VL 1 -alueet

20 VL-1 -alue

21 EV-alueet

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKIJA Poliisimajalaiset ry _PL 93 00241 HELSINKI

MUUTOKSENHAKIJA Poliisimajalaiset ry _PL 93 00241 HELSINKI HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 02/0044/1 PL 120, Ratapihantie 9 00521 HELSINKI p. (09) 173 531, f. (09) 1735 3479 22.1.2002 04930/01/1000 s-posti helsinki.hao@om.fi ASIA Verovalitus MUUTOKSENHAKIJA Poliisimajalaiset

Lisätiedot

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani.

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani. OIKAISUVAATIMUS Kunnallisasiat Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvolli

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Valtioneuvoston päätös

Valtioneuvoston päätös Valtioneuvoston päätös valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen 1993 inventoinnin korvaamisesta sen vuonna 2009 valmistuneella tarkistuksella valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

Kumoaa Lampaiden maedi-visnan ja vuohien CAE:n vastustamisesta 11 päivänä tammikuuta 1999 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (1/EEO/1999)

Kumoaa Lampaiden maedi-visnan ja vuohien CAE:n vastustamisesta 11 päivänä tammikuuta 1999 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (1/EEO/1999) D 68 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Asetus nro 15/EEO/2001 Päivämäärä 13.6.2001 Dnro 1718/00/2000 Voimaantulo- ja voimassaoloaika -toistaiseksi Kumoaa Lampaiden maedi-visnan ja vuohien CAE:n vastustamisesta

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 10/2014 10.03.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 10/2014 10.03.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 10 Ympäristöalan asiantuntijapalvelut, päätöksen muuttaminen HEL 2013-002442 T 02 08 02 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti muuttaa teknisen johtajan päätöstä 24.5.2013,

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77 Rakennus - ja ympäristölautakunta 21.05.2013 AIKA 21.5.2013 klo 19:00 20.34 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kokousmenettely ja sen käytännöt

Kokousmenettely ja sen käytännöt Kokousmenettely ja sen käytännöt Kokousaika ja -paikka Toimielin pitää kokouksensa pääsääntöisesti kalenterivuodeksi kerrallaan päättäminään aikoina ja päättämissään paikoissa. Kokous pidetään myös, kun

Lisätiedot