Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., Mäntsälä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä"

Transkriptio

1 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai klo Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., Mäntsälä Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä puheenjohtajasta) Läsnä Varsinainen jäsen Syväniemi Martti, pj. Lindberg Arto, vpj. Järvinen Tiina Kotiranta Pirjo klo alkaen Mäntylä Matti Nummenranta Charlotte Palenius Timo Peltola Veijo Pokki Hilkka Salovaara Risto Sovasto Eeva Suuronen Airi Warras-Stjernvall Annika Henkilökohtainen varajäsen Lempiäinen Jussi Träff Raija Lylylahti Harri Järvinen Anja Hautala Hanna Nikulainen Heikki Alén Hannu Rahkio Marjatta Lyly Sakari Rossi Reeta Keipilä Leenamaria Alatalo John Bäckroos Roger Muut saapuvilla olleet Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat ja liitteet Sivut Liitteet Pta-liitteet Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. (esityslistan yhteydessä jaettava perustietoaineisto) Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eeva Sovasto ja Risto Salovaara Puheenjohtaja Martti Syväniemi Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Heti kokouksessa: Muilta osin: Tarkastusaika Kaarina Kilpeläinen Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Allekirjoitukset Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä Eeva Sovasto Paikka ja pvm Mäntsälä Risto Salovaara Allekirjoitus Hallintoassistentti Kimmo Luoti

2 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja Eteva kuntayhtymän asiakkailta perittävät asiakasmaksut Eteva kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio Henkilöstön siirtoon liittyvät keskeiset periaatteet Eteva kuntayhtymän eräiden palvelujen siirtyessä Lahden kaupungin ja Peruspalvelukeskus Aava - liikelaitoksen palvelutuotannoksi alkaen 79 Toimivallan siirtäminen 80 Asumisen ja päiväaikaisen toiminnan vastuualueiden yhdistäminen alkaen 81 Esitys eräiden virkojen perustamisesta ja eräiden tehtävänimikkeiden muutoksista / Hallintopäällikön viran perustaminen 82 Esitys eräiden virkojen perustamisesta ja eräiden tehtävänimikkeiden muutoksista / Hr-päällikön viran perustaminen 83 Esitys eräiden virkojen perustamisesta ja eräiden tehtävänimikkeiden muutoksista / Palvelujohtajan tehtävänimikkeen muutos viestintä- ja kehitysjohtajaksi 84 Esitys eräiden virkojen perustamisesta ja eräiden tehtävänimikkeiden muutoksista / Aluepäällikön tehtävänimikkeen muutos kehittämispäälliköksi 85 Tietoturvatyöryhmän perustaminen 86 Tiedoksi yhtymähallitukselle 87 Muut asiat

3 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja Eteva kuntayhtymän asiakkailta perittävät asiakasmaksut 2015 Yhtymähallitus hyväksyi asiakkailta vuonna 2015 perittävät asiakasmaksut kokouksessaan Tämän jälkeen virkamiesjohdon tietoon on saatettu, että asumisyksiköissä ateriamaksuun ei voida sisällyttää maksuttomaksi säädetyn palvelun osuutta silloinkaan, kun ateriat hankitaan ryhmäkodin ja asuntolan ulkopuolelta (Rovaniemen HaO /KHO T 438, Kuopion HAO T 13/0315/3). Toimintakeskuksessa aiheutuvat menot ovat puolestaan rinnastettavissa tavanomaisiin ruokailumenoihin, jotka syntyvät kaikille kehitysvammaisuudesta riippumatta. Ateriamaksuun voidaan tällöin sisällyttää raakaainekustannusten lisäksi ruoan valmistuskustannuksia ja muita ruoan valmistukseen liittyviä kustannuksia, kuten sähkö-, lämpö- ja vesimaksuista sekä kuljetus- ja kunnossapitokustannuksista (Rovaniemen HAO T 10/0681/1). Tämän vuoksi asiakkailta vuonna 2015 perittävät maksut on määritelty uudelleen siten, että asumisyksiköiden ateriamaksuissa on huomioitu vain raakaainekustannukset sekä niiden säilyttämiseen ja valmistukseen välittömästi liittyvät sähkö- ja vesimaksut. Päiväaikaisen toiminnan ateriamaksuissa on puolestaan huomioitu kokonaiskustannukset Rovaniemen hallinto-oikeuden päätöksen mukaisella tavalla. Pta-liite 36 Asiakkaan palvelutuotteiden asiakasmaksut 2015 ovat pta-liitteessä 36. (Valmistelijat: toimitusjohtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja, p ja talousjohtaja Kaarina Kilpeläinen, p ) 1 hyväksyä pta-liiitteenä 36 olevan Eteva kuntayhtymän palvelutuoteluettelon liitteen 4 Asiakkaiden palvelutuotteiden asiakasmaksut vuodelle Muutettu ehdotus 1 hyväksyä pta-liitteenä 36 olevan Eteva kuntayhtymän palvelutuoteluettelon liitteen 4 Asiakkaiden palvelutuotteiden asiakasmaksut vuodelle 2015 lukuun ottamatta Päiväaikaisen toiminnan Ateriamaksua. Päiväaikaisen toiminnan ateriamaksun osalta odotetaan Kuntaliiton ohjeistusta ja käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen. Yhtymähallitus päätti muutetun esityksen mukaisesti.

4 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja Eteva kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio 2015 Yhtymähallitus käsitteli Etevan toiminta- ja taloussuunnitelmaa ja talousarviota 2015 kokouksessaan , ja hyväksyi tuolloin toimintaja taloussuunnitelman tuloslaskelma- ja investointiosat sekä yleiset lähtökohdat- ja strategiaosat. Investointiosaa on tarkistettu yhtymähallituksen kokouksen jälkeen alaspäin eli sen suuruus on tarkistetussa versiossa euroa ( : euroa). Eteva on kuntien omistama vammaispalvelujen tuottaja, jolla on myös laissa säädetty viimesijainen järjestämisvastuu laissa kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977) sanotuista tehtävistä. Eteva voi tuottaa perussopimuksensa mukaisesti myös muita vammais- ja sosiaalipalveluja sekä kuntoutusalan palveluja. Etevan palvelutuotanto koostuu asumispalveluista, päiväaikaisesta toiminnasta, kehitysvammapsykiatrian palveluista sekä laaja-alaisista asiantuntijapalveluista, joita tarjotaan koko valikoima kevyestä raskaaseen palveluun asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioiden. Erityishuoltopiirinä Eteva vastaa myös erityishuoltopiireille kuuluvista lakisääteisistä tehtävistä. Kuntien taloustilanne on kireä, mikä heijastuu myös Etevalle asetettaviin toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin. Etevan talousarvio vuodelle 2015 on valmisteltu hyvin tiukasti ja jäsenkuntien taloustilanne huomioiden. Palkkoihin on sisällytetty 0,7 % korotusvara, Etevan maksettavaksi jäävät kiinteistökulut eivät nouse ja muissa toimintakuluissa nousua on enimmillään 1 %. Talousarvio on volyymiltaan selkeästi pienempi kuin vuonna Talousarvion volyymin laskuun vaikuttaa merkittävimmin Hollolassa, Nastolassa ja Orimattilassa sijaitsevien kolmen asumisyksikön ja kolmen päiväaikaisen toiminnan yksikön siirtyminen Lahden kaupungin ja Peruspalvelukeskus Aavan toiminnoiksi. Volyymiä nostavat vuonna 2014 kesken vuotta aloittaneet Porvoon ja Kellokosken asumisyksiköt sekä syyskuun alussa 2015 Lohjalla ja Vihdissä toimintansa aloittavat uudet asumisyksiköt. Etevassa on toteutettu vuoden 2014 aikana palveluiden tuotteistus- ja hinnoitteluprosessin uudistaminen. Palvelutuotteiden hinnoittelun tavoitteena on ollut asiakaslähtöinen, läpinäkyvä, jäsenkuntia tasapuolisesti kohteleva ja omakustannushinnoitteluun pohjautuva tuoteportfolio, sekä tätä kautta myös kuntayhtymän talouden entistä parempi hallittavuus. Yhtymähallitus hyväksyi palvelutuotehinnaston vuodelle 2015 kokouksessaan Talousarvion 2015 tuotot perustuvat uudistettuun palvelutuotehinnoitteluun. Vuonna 2015 asiakasmäärien arvioidaan sopimusohjausneuvottelujen pohjalta pysyvän pääosin vuoden 2014 tasolla lukuun ottamatta Lahdelle ja Aavalle siirtyviä yksiköitä sekä Mäntsälän ja Heinolan päiväaikaista toimintaa.

5 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 124 Tulos (1 000 eur) B2015 B2014 B-ind E2014 E-ind TP2013 Toimintatuotot josta jäsenkuntamyynti Toimintakulut josta henkilöstökulut Toimintakate Tulos Suoritteet Eteva-konsernin tytäryhtiön Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n budjetoitu liikevaihto on 8,1 miljoonaa euroa ja tulos euroa. Eteva kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio Pta-liite kokonaisuudessaan ovat pta-liitteenä 37. (Valmistelijat: talousjohtaja Kaarina Kilpeläinen, p ja toimitusjohtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja, p ) 1 hyväksyä pta-liitteenä 37 olevan Eteva kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion 2015, ja 2 esittää edelleen yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy pta-liitteen 37 mukaisen Eteva kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion 2015.

6 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja Henkilöstön siirtoon liittyvät keskeiset periaatteet Eteva kuntayhtymän eräiden palvelujen siirtyessä Lahden kaupungin ja Peruspalvelukeskus Aava -liikelaitoksen palvelutuotannoksi alkaen Yhtymähallitus päätti kokouksessaan hyväksyä aiesopimuksen Eteva kuntayhtymän eräiden palvelujen siirtämisestä Lahden kaupungin ja Peruspalvelukeskus Aava -liikelaitoksen palvelutuotannoksi alkaen. Siirto koskee seuraavia Etevan yksiköitä ja niiden henkilöstöä: 1) Orimattilan työ- ja päivätoimintakeskus siirtyy Peruspalvelukeskus Aava - liikelaitoksen toiminnaksi 2) Peruspalvelukeskus Aava -liikelaitoksen alueella sijaitsevat asumisyksiköt sekä Salpakankaalla sijaitseva Etevan asumisyksikkö siirtyvät Lahden kaupungin toiminnaksi lukuun ottamatta Nastolassa sijaitsevan Hakamaan ja Orimattilassa sijaitsevan Hakalan yksikön kokonaisuutta 3) Nastolan työ- ja päivätoimintakeskuksen henkilöstö siirtyy Lahden kaupungin organisaatioon Toimintojen siirtoa on sen jälkeen valmisteltu virkamiestyönä. Siirtyvän henkilöstön osalta on käyty yhteistoimintalain (449/2007) edellyttämät neuvottelut. Edellä mainittujen yksiköiden henkilöstö siirtyy Eteva kuntayhtymältä Lahden kaupungin ja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän Peruspalvelukeskus Aava -liikelaitoksen virka- ja työsopimussuhteisiin tehtäviin työsopimuslain ja viranhaltijalain tarkoittaman liikkeenluovutuksen periaattein siirtohetkellä voimassaolevilla palvelussuhteen ehdoilla. Keskeiset henkilöstön asemaan liittyvät periaatteet on esitetty pta-liitteessä 38. Näitä periaatteita ovat: 1. Sovellettavat virka- ja työehtosopimukset 2. Palvelussuhteeseen liittyvät ehdot 3. Palkkaus 4. Työaika 5. Vuosilomat 6. Muut virka- ja työvapaat, työajan tasoittumisvapaat, kertyneet lisä- ja ylityövapaat 7. Koulutus 8. Eläkejärjestelmä ja eläkevastuut 9. Henkilöstöetuudet 10. Työterveyshuolto 11. Luottamusmiestoiminta 12. Työsuojelu ja yhteistoiminta 13. Paikalliset sopimukset Pta-liite 38 Keskeiset henkilöstön asemaan liittyvät periaatteet Lahden kaupungin ja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän

7 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 126 Peruspalvelukeskus Aava -liikelaitoksen palvelukseen Eteva kuntayhtymästä siirtyvän henkilöstön osalta ovat pta-liitteenä 38. (Valmistelija: henkilöstöjohtaja Irma Oinonen, p ja toimitusjohtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja, p ) 1 hyväksyä pta-liitteenä 38 olevat henkilöstön asemaan liittyvät keskeiset periaatteet Eteva kuntayhtymän eräiden palvelujen siirtyessä Lahden kaupungin ja Peruspalvelukeskus Aava -liikelaitoksen palvelutuotannoksi alkaen ja 2 valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan koko toiminnan siirtoa koskevan siirtosopimuksen.

8 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja Toimivallan siirtäminen / Asiantuntijalausuntojen luovuttaminen Peruspalvelukeskus Aava -liikelaitos ja Lahden kaupunki ovat pyytäneet osana asiakastietojen luovutusta siirtyviä asiakkaita koskevat asiantuntijalausunnot takautuvasti viideltä vuodelta. Asianomaiset johtavat viranhaltijat Etevassa ovat neuvotelleet luovutuspyynnön johdosta ja ehdottavat, että toimivalta hyväksyä asiantuntijalausuntojen luovutus annetaan vastuualuejohtajalle. (Valmistelija: toimitusjohtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja, p ) 1 hyväksyä, että toimivalta hyväksyä asiantuntijalausuntojen luovutus annetaan vastuualuejohtajalle. Muutettu ehdotus 1 hyväksyä, että toimivalta hyväksyä asiantuntijalausuntojen luovutus annetaan vastuualuejohtajalle niiden asiakkaiden osalta, jotka siirtyvät Peruspalvelukeskus Aava liikelaitokselle ja Lahden kaupungille. Yhtymähallitus päätti muutetun esityksen mukaisesti.

9 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja Asumisen ja päiväaikaisen toiminnan vastuualueiden yhdistäminen alkaen Elokuussa käynnistettiin prosessi asumispalveluiden ja päiväaikaisen toiminnan yhdistämiseksi yhdeksi vastuualueeksi. Yhdistämisen tavoiteaikatauluksi asetettiin Uudistuksessa korostuvat asiakasnäkökulma ja asiakkaan saama palvelukokonaisuus sekä henkilöstön ristiinkäytön ja liikkuvuuden lisääminen, jotka ovat keskeisiä tahtotiloja myös Etevan uudessa strategiassa. Vastuualueiden yhdistäminen on perusteltua asiakkaiden yhtenäisen palvelun tuottamisen sekä taloudellisuuden ja tuottavuuden näkökulmista. Uuden palvelutuotteen, päiväaikainen toiminta asumisyksikössä, sekä määrällisesti lisääntyvän liikkuvan päivätoiminnan toteuttaminen edellyttävät toiminnan uudenlaista organisointia ja saumatonta yhteistyötä. Yhdistäminen mahdollistaa nykyistä paremmin henkilöstön sisäisen liikkuvuuden, tehtävä- ja urakierron sekä osaamisen kehittymisen. Lisäksi tavoitteena on kehittää asumispalveluiden ja päiväaikaisen toiminnan johtamista ja esimiestyön toimivuutta niin, että asiakkaalle annettu palvelulupaus ja laadukas henkilöstöjohtaminen toteutuvat. Muutokset ovat mitattavissa Etevan strategian mukaisesti hyvinvointina ja tuottavuutena. Pta-liite 39 Pta-liite 40 Yhdistäminen toteutetaan siten, että esimiestehtävissä toimivien määrä ei lisäänny. Jokaisen vapautuvan vakanssin täyttö arvioidaan kriittisesti. Päiväaikaisen toiminnan yksiköt sijoittuvat nykyisten aluepäälliköiden vastuualueille, pta-liite 39. Organisointimalli varmistaa johtamisen yhdenvertaisuuden ja toiminnan samansuuntaisen kehittämisen. Aluepäälliköiden talous-, asiakasja henkilöstövastuut ovat yhtä suuret. Vastuualueiden yhdistämisen valmistelusta on vastannut prosessin johtoryhmä ja valmistelusta on keskusteltu yhteistoimintalain (449/2007) mukaisesti asumispalveluiden ja päiväaikaisen toiminnan palvelupäälliköiden sekä järjestöjen edustajien kanssa. Aluepäällikön tehtäväkuvaus ja työn vaativuuden arviointi on päivitetty yhteistoimintamenettelyä noudattaen, pta-liite 40. Kolmen aluepäällikön tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistuksen vaikutus palkkakustannuksiin vuonna 2015 on yhteensä (Valmistelijat: palvelujohtaja Elli Luoma, p ja henkilöstöjohtaja Irma Oinonen, p ) 1 hyväksyä asumisen ja päiväaikaisen toiminnan vastuualueiden yhdistämisen alkaen ja 2 merkitä tiedoksi aluepäällikön tehtäväkuvauksen.

10 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 129

11 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja Esitys eräiden virkojen perustamisesta ja eräiden tehtävänimikkeiden muutoksista / Hallintopäällikön viran perustaminen Kuntayhtymän julkishallinnollinen osaaminen vähenee merkittävästi runsaan vuoden sisällä, kun nykyisiä toimijoita siirtyy työelämästä pois. Hallintojohtajan ja hallintoassistentin työpanokset ovat kohdistuneet julkishallinnollisten asioiden valmisteluun, toimeenpanon varmistamiseen, hankinta- ja sopimustoimintaan sekä Etevan sisäisten hallinnollisten toimintamallien varmistamiseen. Lainopillinen osaaminen, minkä tarve on todettu kasvavaksi, on hankittu Etevan ulkopuolelta. Hallinnollisen ja lainopillisen riittävän osaamisen varmistamiseksi kuntayhtymään esitetään perustettavaksi hallintopäällikön virka alkaen. Viran kelpoisuusehdoksi esitetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja riittävää kokemusta hallintotehtävissä. Viran rekrytointiprosessi käynnistetään keväällä 2015, kun hallintoassistentin eläkkeelle siirtymisen ajankohta on varmistunut. Arvioitu vaikutus palkkakustannuksiin vuonna 2015 on (Valmistelija henkilöstöjohtaja Irma Oinonen, p ) 1 perustaa hallintopäällikön viran alkaen, 2 valtuuttaa toimitusjohtajan käynnistämään rekrytoinnin valmistelutekstin mukaisesti ja 3 valtuuttaa toimitusjohtajan sopimaan hallintopäällikön palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista.

12 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja Esitys eräiden virkojen perustamisesta ja eräiden tehtävänimikkeiden muutoksista / Hrpäällikön viran perustaminen Henkilöstötoimi on sopeuttanut toimintaansa järjestämällä tehtäviä uudelleen. Kehittämispäällikön virka siirtyy hoitajansa kanssa erityispalveluiden vastuualueelle alkaen. Kuntayhtymän hallitukselle esitetään Hr-päällikön viran perustamista alkaen vastaamaan osaamisen, oppilaitosyhteistyön ja rekrytoinnin sekä hr-järjestelmien kehittämisestä. Viran kelpoisuusehdoksi esitetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja riittävää kokemusta Hr-tehtävissä. Mikäli hallitus hyväksyy esityksen, kehittämiskoordinaattorin työsuhteinen tehtävä lakkautetaan. Henkilöstötoimen palkkakustannuksia päätös vähentäisi (Valmistelija henkilöstöjohtaja Irma Oinonen, p ) 1 perustaa Hr-päällikön viran alkaen ja 2 valtuuttaa toimitusjohtajan käynnistämään rekrytoinnin valmistelutekstin mukaisesti.

13 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja Esitys eräiden virkojen perustamisesta ja eräiden tehtävänimikkeiden muutoksista / Palvelujohtajan tehtävänimikkeen muutos viestintä- ja kehitysjohtajaksi Toiminnan ja organisaation muuttuessa tehtäviä ja tehtävänimikkeiden vastaavuutta tulee arvioida. Kuntayhtymän hallitukselle esitetään työ- ja päivätoiminnan vastuualueen palvelujohtajan virkasuhteisten tehtävänimikkeen muutos virkasuhteiseksi viestintä- ja kehitysjohtajaksi alkaen. Työ ja päivätoiminnan palvelujohtajan virka on ollut avoimena syksystä 2012 alkaen. Vastuualueen johtamista ja kehittämistä varten hallitus ( ) perusti määräaikaisen muutosjohtajan viran asti. Virka on täytetty määräaikaisesti sinne asti. Kuntayhtymän sisäisen ja ulkoisen viestinnän sekä markkinoinnin johtaminen ja kehittäminen edellyttävät vastuuttamista, samoin kuntayhtymätason kehitystoiminnan koordinointi. Viran kelpoisuusehdoksi esitetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja riittävää kokemusta viestintä- ja kehittämistehtävissä. Tehtävänimikkeen muutoksella ei ole vaikutusta palkkakustannuksiin vuonna (Valmistelija henkilöstöjohtaja Irma Oinonen, p ) 1 muuttaa palvelujohtajan virkasuhteisen tehtävänimikkeen virkasuhteiseksi viestintä- ja kehitysjohtajan tehtävänimikkeeksi alkaen ja 2 valtuuttaa toimitusjohtajan käynnistämään viestintä- ja kehitysjohtajan rekrytoinnin.

14 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja Esitys eräiden virkojen perustamisesta ja eräiden tehtävänimikkeiden muutoksista / Aluepäällikön tehtävänimikkeen muutos kehittämispäälliköksi Asumisen ja päiväaikaisen toiminnan asiakaspalvelun laadun varmistaminen edellyttää palvelutoiminnan jatkuvaa arviointia ja kehittämistä. Mikäli kuntayhtymän hallitus hyväksyy pykälässä 80 ehdotetun asumisen ja päiväaikaisen toiminnan yhdistämisen, hallitukselle esitetään yhden aluepäällikön virkasuhteisen tehtävänimikkeen muutos virkasuhteiseksi kehittämispäällikön viraksi alkaen. Viran kelpoisuusehdoksi esitetään ylempää korkeakoulututkintoa ja riittävää kokemusta asiantuntija- ja kehittämistehtävissä. Mikäli hallitus hyväksyy tehtävänimikkeen muutoksen, kehittämispäällikön virkaan siirtymiseen on suostumuksensa antanut toistaiseksi voimassa olevassa virkasuhteessa toimiva aluepäällikkö Laura-Kaisa Repo. Tehtävänimikkeen muutoksella ei ole vaikutusta palkkakustannuksiin vuonna (Valmistelija henkilöstöjohtaja Irma Oinonen, p ) 1 muuttaa yhden aluepäällikön virkasuhteisen tehtävänimikkeen virkasuhteiseksi kehittämispäällikön tehtävänimikkeeksi alkaen.

15 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja Tietoturvatyöryhmän perustaminen Tietoturva organisaatiossa muodostuu toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on varmistaa tiedon saatavuus ja käytettävyys sekä turvata tietojen salassapito ja tietojen käyttöoikeudet. Tietoturvaan liittyy keskeisesti tietosuoja, jolla tarkoitetaan henkilötietojen turvattua käsittelyä siten, ettei ihmisten yksityisyyden suojaa tai oikeusturvaa vaaranneta. Tietoturvan ja tietosuojan toteuttaminen, menetelmistä sopiminen ja toiminnan suunnitelmallinen kehittäminen vaatisi tietoturvatyöryhmän perustamista Etevaan. Tietoturvatyöryhmän tehtävänä olisi arvioida tietosuojaan ja tietoturvaan liittyviä riskejä, arvioida henkilöstön osaamista ja osoittaa toimenpiteet osaamisen varmistamiseksi, varmistaa asiakkaiden oikeuksien toteutuminen, suunnitella ja toteuttaa tietoturvan kokonaisarkkitehtuuri sekä antaa tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä ohjeita ja määräyksiä ja vastata ohjeiden päivityksestä sekä tästä näkökulmasta katselmoida projekteja. Tietoturvatyöryhmän kokoonpano tulisi vahvistaa sellaiseksi, että siinä olisi edustettuna eri tahojen näkemystä tietosuojasta ja tietoturvallisesta toiminnasta. Ryhmässä voisivat olla edustettuina Etevan toimitusjohtaja, palvelujohdon edustus, henkilöstöjohtaja, johtava sosiaalityöntekijä, tietohallintopäällikkö ja tietosuojavastaavat. Henkilöstön edustaja kutsutaan tarvittaessa paikalle. Ryhmä voisi kokoontua kolmesta neljään kertaa vuodessa. Tietoturvatyöryhmän perustaminen on käsitelty ja hyväksytty kuntayhtymän johtoryhmässä Johtoryhmä nimesi työryhmään palvelujohdon edustajaksi Merja Hennon ja tietosuojavastaavat Iiris Hyppäsen ja Leenamaija Sipposen. (Valmistelija: toimitusjohtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja, p ) 1 perustaa Eteva kuntayhtymään tietoturvatyöryhmän ja vahvistaa sen tehtävät edellä selostetun mukaisesti, ja 2 vahvistaa tietotyöryhmän kokoonpanoksi: toimitusjohtaja, palvelujohdon edustaja Merja Hento, henkilöstöjohtaja, johtava sosiaalityöntekijä, tietohallintopäällikkö ja tietosuojavastaavat Iiris Hyppänen ja Leenamaija Sipponen. Henkilöstön edustaja kutsutaan tarvittaessa paikalle.

16 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja Tiedoksi yhtymähallitukselle Yhtymähallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluonteiset asiat: 1 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kirje : Sopimuksen irtisanominen. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri on vuonna 2011 tehdyllä sopimuksella tuottanut Etevalle lastenneurologian erikoislääkäripalveluja. Sairaanhoitopiiri ilmoittaa, että lastenneurologian lääkäritilanteesta johtuen se joutuu irtisanomaan sopimuksen päättymään (Valmistelija: hallintoassistentti Kimmo Luoti, p ) 1 merkitä asiat tiedoksi saaduksi.

17 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja Muut asiat Asiakkaiden siirrot uuden palvelutuoteluettelon tuotteille Yhtymähallituksen jäsen Timo Palenius esitti, että seuraavaan kokoukseen tuodaan selvitys niiden asiakkaiden siirroista, joiden palvelutuotteiden hoitoisuusaste muuttuu oleellisesti.

18 Eteva kuntayhtymä Muutoksenhakukiellot, oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Kokouspäivämäärä ( 76 87) Muutoksenhakukiellot (liitetään pöytäkirjaan) Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 77, 86, 87 Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla HLL:n* 5 :n 2 mom./ muun lainsäädännön mukaan. * Hallintolainkäyttölaki (586/1996) Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Eteva kuntayhtymän yhtymähallitukselle ja se on toimitettava ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä osoitteella PL 43, MÄNTSÄ- LÄ, käyntiosoite Karhukuja 1, MÄNTSÄLÄ, puh , 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 Oikaisuvaatimusoikeus ja oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksen voi tehdä asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa tai kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimusajan määräaikaa laskettaessa ei tiedoksisaantipäivää lueta määräaikaan. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: muutoksenhakijan nimi, postiosoite, kotikunta ja puhelinnumero; päätös, johon haetaan muutosta; miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; muutosvaatimuksen perusteet. Oikaisuvaatimus on sen tekijän allekirjoitettava ja siihen on liitettävä: päätös, johon oikaisua haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä ja asiakirjat, joihin vedotaan. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös allekirjoittajan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Asiakirjat on toimitettava viranomaisen asiointiosoitteeseen, postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä lähettäjän omalla vastuulla. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Valitusosoitus (liitetään pöytäkirjaan)

19 Eteva kuntayhtymä Muutoksenhakukiellot, oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Kokouspäivämäärä ( 76 87) Valitusviranomainen, mistä valitusaika alkaa ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös jäsenkunta ja sen jäsen. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnallisvalitus Valitusviranomainen: Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5, HELSINKI Hallintovalitus Valitusaika on 30 päivää Valitusviranomainen: Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5, HELSINKI Valitusaika: päivää Muu valitusviranomainen Muu valitusviranomainen Valitusviranomainen: Markkinaoikeus Valitusaika päivää Valitusviranomainen: Valitusaika päivää Tuomioistuinten ja eräiden muiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97 ja markkinaoikeudessa 244. Maksuista lisää osoitteessa Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU Inarin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään, jos Jumala niin suo, 15. toukokuuta 2014 klo 18.00 Ivalon kirkon seurakuntasalissa. ASIALUETTELO

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

14 Sivistyspalvelujen hallinnon uudelleen organisointi

14 Sivistyspalvelujen hallinnon uudelleen organisointi Mäntyharju Pöytäkirja 2/2015 1 (13) Aika 04.05.2015, klo 18:00-19:10 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Sivistyspalvelujen

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 10/2014 10.03.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 10/2014 10.03.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 10 Ympäristöalan asiantuntijapalvelut, päätöksen muuttaminen HEL 2013-002442 T 02 08 02 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti muuttaa teknisen johtajan päätöstä 24.5.2013,

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

Valtioneuvoston päätös

Valtioneuvoston päätös Valtioneuvoston päätös valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen 1993 inventoinnin korvaamisesta sen vuonna 2009 valmistuneella tarkistuksella valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani.

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani. OIKAISUVAATIMUS Kunnallisasiat Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvolli

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain ja Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta Esityksellä muutettaisiin Suomen metsäkeskuksesta

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot