KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ (13) Savonkatu KOUVOLA Puh

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300"

Transkriptio

1 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone Mikäli tämän kokouskutsun saanut henkilö on estynyt saapumasta yllämainittuun kokoukseen, siitä pyydetään ilmoittamaan viimeistään klo mennessä hallintosihteeri Asta Saikkoselle, puh , tai sähköpostitse Kirkkohallitus päätti kokouksessaan , 159 ja 160, että Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan seurakunnat muodostavat lukien Kouvolan seurakuntayhtymän, ja että Jaalan seurakunta liitetään Kuusankosken seurakuntaan. Päätöksen vaatimiin hallinnollisiin toimiin on ryhdyttävä viipymättä. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli määräsi Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi Anjalankosken seurakunnan kirkkoherran Juhani Huovilan. Saamansa tehtävän mukaisesti hän kutsui koolle yhteisen kirkkovaltuuston, joka kirkkohallituksen päätöksellä muodostettiin kulumassa olevan vaalikauden ajaksi vuoden 2010 loppuun asti ylimääräisiä seurakuntavaaleja toimittamatta edellisten vaalien tulosten perusteella kirkkolain 8 luvun 5 pykälän 2 momentin 3 kohdan mukaisesti. Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontui Tässä kokouksessa se hyväksyi yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön, joka on liitteenä 1. Ohjesääntö on vielä vahvistettava tuomiokapitulissa, mutta sitä on soveltuvin osin noudatettava heti hyväksymisen jälkeen. Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu ohjesäännön 1 mukaan tuomiokapitulin seurakuntayhtymän seurakuntien kirkkoherroista määräämä puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 10 muuta jäsentä. Yhteinen kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan seuraavat henkilöt yhteisen kirkkoneuvoston jäseniksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi: Varsinaiset jäsenet Henk.koht. varajäsenet Seurakunta Rasimus Risto, varapj. Koskela Birgit Valkeala Anttila Maire Ruotsalainen Arto Elimäki Janhunen Ritva Sorsa Mirja Kuusankoski Mänttäri Leena Kujala Anton Valkeala Niemelä Esko Laukala Hannu Elimäki Ratasvuori Irma Poteri Marjatta Kuusankoski Sahamies Arto Soininen Kari Kouvola Smeds Pentti Eloranta Maria Valkeala Suutari Olavi Raukko Jussi Anjalankoski Takkinen Päivi Toikka Raija Kouvola Viljakainen Hannele Patjas Teija Anjalankoski

2 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ (13) Läsnä Huovila Juhani, puheenjohtaja; Anjalankosken seurakunnan kirkkoherra Rasimus Risto varapj. Anttila Maire jäsen Janhunen Ritva Mänttäri Leena Niemelä Esko Ratasvuori Irma Sahamies Arto Smeds Pentti Takkinen Päivi Viljakainen Hannele Gärdström Keijo Honkanen Niilo Ylikangas Kimmo Johansson Olli Lonka Riitta Harjula Jari Reijo Jukka Junkkari Laura Kouvolan seurakunnan kirkkoherra, poistui :n 13 käsittelyn aikana klo Valkealan seurakunnan kirkkoherra Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra va. hallintojohtaja, Kouvolan seurakunnan talousjohtaja Anjalankosken seurakunnan talousjohtaja ATK-suunnittelija Kouvolan seurakunnan kiinteistöpäällikkö tiedotuspäällikkö Saikkonen Asta pöytäkirjan pitäjä :t 1 2, sihteeri :t 3-18 Poissa Suutari Olavi jäsen Viinikainen Sakari yht. kirkkovalt. pj Rikala Tuula yht. kirkkovalt. varapj. Puhakka Osmo Elimäen seurakunnan kirkkoherra Paavola Markku Kuusankosken seurakunnan talousjohtaja 1 Kokouksen avaus Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on määrännyt Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi Anjalankosken seurakunnan kirkkoherran, lääninrovasti Juhani Huovilan. Alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kymmenen jäsentä. KL 7:4,1 mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

3 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ (13) Jäsenten lisäksi kokouskutsu on lähetettävä niille henkilöille, joilla KJ 9:3 ja KJ 10:11 sekä ohjesäännön 3 nojalla on oikeus olla läsnä kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen. Koska seurakuntayhtymän johtavia virkoja ei vielä ole virallisesti perustettu eikä niihin näin ollen ole viranhaltijoita määrätty, puheenjohtaja on kutsunut yhteisen kirkkoneuvoston kokousten asioiden valmistelu- ja esittelytehtäviin väliaikaiseksi hallintojohtajaksi Kouvolan seurakunnan talousjohtajan Olli Johanssonin. Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Käsitteleminen Hallintosihteeri Asta Saikkonen pyydettiin suorittamaan nimenhuuto. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3 Sihteerin valinta Ohjesäännön 7 mukaan kokouksen pöytäkirjaa pitää yhteisen kirkkoneuvoston tähän tehtävään valitsema sihteeri, joka voi olla seurakuntayhtymän tai seurakunnan viranhaltija. Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee sihteerikseen hallintosihteeri Asta Saikkosen. Hyväksyttiin puheenjohtajan tekemä päätösesitys. 4 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Ohjesäännön 7 mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan. Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja pöytäkirjan tarkastusajankohdaksi esitetään maanantaina klo , Kouvolan Seurakuntakeskus, kiinteistötoimisto, II krs. Sovittiin käytännöstä, jonka mukaan tarkastusvuorot ovat aakkosjärjestyksen mukaan. Valittiin Maire Anttila ja Ritva Janhunen.

4 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ (13) 5 Työjärjestyksen hyväksyminen Ohjesäännön 5 mukaan yhteinen kirkkoneuvosto päättää asioiden käsittelyjärjestyksen. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen. Hyväksyttiin. 6 Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö Kirkkoneuvoston asemasta ja tehtävistä säädetään kirkkolain 10. luvussa sekä 11. luvun 8 ja 11 :ssä sekä kirkkojärjestyksen 9. luvussa ja 10. luvun 10 ja 11 :ssä. Lisäksi kirkkoneuvoston toimintaa ohjaa kirkkovaltuuston hyväksymä ja tuomiokapitulin vahvistama ohjesääntö. Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö on hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa , ja se on KL 10:3 mukaan lähetettävä tuomiokapitulin vahvistettavaksi (liite 1). Yhteisen kirkkoneuvoston asema seurakuntayhtymässä on hyvin keskeinen. Ohjesäännön 5 määrää, että kirkkoneuvosto päättää asiat esittelystä. Asiat esittelee viranhaltija, jonka tehtäväksi esittely on annettu seurakuntayhtymän asianomaisessa johtosäännössä tai erillisellä määräyksellä. Esittelijä tekee asiasta kirjallisen esittelyn ja päätösesityksen, joka on ajoissa ennen kokousta toimitettava yhteisen kirkkoneuvoston jäsenille. Yhteinen kirkkoneuvosto voi kuitenkin kokouksessa ottaa käsiteltäväksi kiireellisen asian. Yhteinen kirkkoneuvosto toimii läheisessä yhteistyössä yhtymään kuuluvien seurakuntien seurakuntaneuvostojen kanssa. Seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa koskevat asiat käsitellään pääsääntöisesti seurakuntaneuvostoissa. Ohjesäännön 6 mukaan yhteisen kirkkoneuvoston on valmisteltava seurakuntaneuvoston yhteiselle kirkkovaltuustolle lähettämät esitykset ja aloitteet. Jos tällainen esitys tai aloite koskee myös seurakuntayhtymän muita seurakuntia, niiden seurakuntaneuvostoille on varattava tilaisuus antaa lausunto asiasta. Jos seurakuntaneuvoston aloite tai esitys kuuluu yhteisen kirkkoneuvoston päätettäviin asioihin, ratkaisusta tai toimenpiteestä on ilmoitettava seurakuntaneuvostolle. Yhteinen kirkkoneuvosto valmistelee asiat yhteiselle kirkkovaltuustolle, valvoo tämän päätösten laillisuutta ja panee ne täytäntöön. Sille voidaan kirkkovaltuuston päätöksellä siirtää valtuustolle kuuluvaa päätösvaltaa ja se voi ohjesäännössä määrätyllä tavalla siirtää itselleen ratkaisuvaltaa alemmalta organisaatiotasolta. Yhteisen kirkkoneuvoston pääasiallinen vastuu on huolehtia seurakuntayhtymän perussäännössä lueteltujen toimintojen ohjauksesta. Tässä ominaisuudessa se omalla paikallaan edistää hengellistä elämää ja toimii seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi.

5 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ (13) : Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen saatetuksi yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön ja lähettää sen Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Hyväksyttiin puheenjohtajan tekemä päätösesitys. 7 Seurakuntayhtymän viraston johtosäännön hyväksyminen Seurakuntayhtymän hallinnon perustamistehtäviä hoitanut laajapohjainen seurakuntien yhteinen ohjausryhmä perusti yhtymän organisaatiota suunnittelemaan ja sääntöjä valmistelemaan erityisen hallinto-organisaatiotyöryhmän. Kunkin palveluyksikön valmistelutyön osalta ohjausryhmä perusti muita työryhmiä, joiden tekemän työn tulokset olivat käytettävissä johtosääntöä valmisteltaessa. Ohjausryhmä on kokouksissaan ja käsitellyt ja hyväksynyt hallinto-organisaatiotyöryhmän valmisteleman ehdotuksen seurakuntayhtymän viraston johtosäännöksi (liite 2). Johtosäännön hyväksyminen on yhteisen kirkkovaltuuston asia. Johtosääntöluonnosta valmisteltaessa on ollut käytettävissä malleja mm. Tampereelta, Espoosta sekä Kuopiosta. Kouvolan seurakuntayhtymä muodostaa omaleimaisen, suuren kokonaisuuden, jonka vuoksi sille laadittavan johtosäännön ei tule olla kopio olemassa olevasta mallista. Hyväksytty ehdotus perustuu kaksijakoiseen osastomalliin. Seurakuntayhtymämme virasto muodostuu hallinto-osastosta ja yhteisen seurakuntatyön osastosta, joilla kummallakin on selkeä palvelutehtäväkokonaisuutensa. Yhtymän viraston organisaation kaaviokuva on liitteenä 3. Ohjenuorana on ollut, että paikallisseurakunnat kirkkoherroineen ovat näkyvä ja toimiva osapuoli ja yhtymän viraston tehtävänä on palvella ja tukea seurakuntia niiden kristillisessä julistus- ja palvelutehtävässä. Viraston johtavien viranhaltijoiden viroista ja viranhaltijoista ohjausryhmä on niinikään tehnyt ehdotukset, jotka tulevat käsittelyyn myöhemmissä kokouksissa, kun virkojen tehtävien vaativuudet ja palkkausperusteet on valmisteltu kirkon virka- ja työehtosopimuksen edellyttämällä tavalla. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy ohjausryhmän ehdotuksen Kouvolan seurakuntayhtymän viraston johtosäännöksi ja lähettää sen edelleen yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Käsitteleminen Risto Rasimus teki Arto Sahamiehen kannattamana seurakuntayhtymän viraston johtosääntöön pohjaesityksestä poikkeavan esityksen, että henkilöstöjohtaja-nimike muutetaan henkilöstöpäälliköksi ( 6), talousjohtaja-nimike muutetaan talouspäälliköksi ( 7) ja kiinteistöjohtaja-nimike muutetaan kiinteistöpäälliköksi ( 8).

6 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ (13) Suoritettiin äänestys: Ne, jotka kannattivat pohjaesitystä äänestivät JAA ja Risto Rasimuksen tekemää esitystä kannattaneet äänestivät EI. JAA-ääniä annettiin 1 ja EI-ääniä 10, TYHJIÄ 0. Risto Rasimuksen esitys tuli hyväksyttyä. Arto Sahamies esitti seurakuntayhtymän viraston johtosääntöön pohjaesityksestä poikkeavan esityksen, että :iin 20 ja 22 lisätään viran pätevyysvaatimuksiin ammattikorkeakoulussa suoritettu virkaan soveltuva tutkinto. Sahamiehen esitystä ei kannatettu. Olli Johansson esitti, että Rasimuksen esityksen tultua hyväksytyksi, kyseiset virkanimikemuutokset korjataan aiemmin hyväksyttyyn yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön :iin 17 ja 18 sekä myöhemmin tässä kokouksessa hyväksyttäviin asiakirjoihin. Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti Johanssonin esityksen. Hyväksyttiin puheenjohtajan tekemä päätösesitys muilta osin, paitsi henkilöstöjohtajanimike muutetaan henkilöstöpäälliköksi ( 6), talousjohtaja-nimike muutetaan talouspäälliköksi ( 7) ja kiinteistöjohtaja-nimike muutetaan kiinteistöpäälliköksi ( 8). 8 Henkilöstöpalvelun johtokunnan johtosäännön hyväksyminen Seurakuntayhtymän hallinnon perustamistehtäviä hoitanut laajapohjainen seurakuntien yhteinen ohjausryhmä perusti yhtymän organisaatiota suunnittelemaan ja sääntöjä valmistelemaan erityisen hallinto-organisaatiotyöryhmän. Kunkin palveluyksikön valmistelutyön osalta ohjausryhmä perusti muita työryhmiä, joiden tekemän työn tulokset olivat käytettävissä johtosääntöä valmisteltaessa. Hallinto-organisaatiotyöryhmän laatima ja ohjausryhmässä ja käsitelty ja hyväksytty ehdotus seurakuntayhtymän henkilöstöpalvelun johtokunnan johtosäännöksi on liitteenä 4. Henkilöstöpalvelun johtokunnan pääasiallisena tehtävänä on suunnitella, kehittää ja valvoa henkilöstöpalveluja ja strategiaa kirkon virka- ja työehtosopimuksen sekä muiden määräysten mukaisesti ja käydä tarvittavia palkka- ym. neuvotteluja. Jäseniä valittaessa tulisi siksi painottaa palvelussuhde- ja työmarkkina-asioiden tuntemusta. Ohjausryhmä esittää periaatteena jäsenten määrästä, että johtokuntiin valitaan yksi (1) jäsen kustakin seurakunnasta ja tälle henkilökohtainen varajäsen. Va. hallintojohtajan esitys Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy ohjausryhmän ehdotuksen Kouvolan seurakuntayhtymän henkilöstöpalvelun johtokunnan johtosäännöksi ja esittää sen edelleen yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

7 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ (13) Hyväksyttiin va. hallintojohtajan tekemä päätösesitys ottaen huomioon :ssä 7 päätetyt virkanimikemuutokset. 9 Jäsenten valinta henkilöstöpalvelun johtokuntaan Henkilöstöpalvelun johtokunnan johtosäännön 1 :n mukaan yhteinen kirkkovaltuusto valitsee johtokuntaan toimikaudekseen viisi jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet. Kustakin seurakunnasta valitaan yksi jäsen ja tälle varajäsen. Va. hallintojohtajan esitys Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tämä toimittaa henkilöstöpalvelun johtokunnan jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten vaalin. Hyväksyttiin va. hallintojohtajan tekemä päätösesitys. 10 Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan johtosäännön hyväksyminen Seurakuntayhtymän hallinnon perustamistehtäviä hoitanut laajapohjainen seurakuntien yhteinen ohjausryhmä perusti yhtymän organisaatiota suunnittelemaan ja sääntöjä valmistelemaan erityisen hallinto-organisaatiotyöryhmän. Kunkin palveluyksikön valmistelutyön osalta ohjausryhmä perusti muita työryhmiä, joiden tekemän työn tulokset olivat käytettävissä johtosääntöä valmisteltaessa. Hallinto-organisaatiotyöryhmän laatima ja ohjausryhmässä ja hyväksytty ehdotus seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan johtosäännöksi on liitteenä 5. Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan pääasiallisena tehtävänä on valmistella ja hoitaa rakennus-, kiinteistö- ja hautausmaa-asioita yhteisen kirkkoneuvoston alaisena. Jäseniä valittaessa tulisi siksi painottaa rakennus- ja puutarha-alan tuntemusta. Ohjausryhmä esittää periaatteena jäsenten määrästä, että johtokuntiin valitaan yksi (1) jäsen kustakin seurakunnasta ja tälle henkilökohtainen varajäsen. Va. hallintojohtajan esitys Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy ohjausryhmän ehdotuksen Kouvolan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan johtosäännöksi ja esittää sen edelleen yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin va. hallintojohtajan tekemä päätösesitys ottaen huomioon :ssä 7 päätetyt virkanimikemuutokset.

8 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ (13) 11 Jäsenten valinta kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokuntaan Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan johtosäännön 1 :n mukaan yhteinen kirkkovaltuusto valitsee johtokuntaan toimikaudekseen viisi jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet. Kustakin seurakunnasta valitaan yksi jäsen ja tälle varajäsen. Va. hallintojohtajan esitys Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tämä toimittaa kiinteistöja hautauspalvelun johtokunnan jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten vaalin. Hyväksyttiin va. hallintojohtajan tekemä päätösesitys. 12 Taloussäännön hyväksyminen KJ 15:8 mukaan seurakunnalla tai seurakuntayhtymällä tulee olla taloussääntö, joka sisältää määräykset seurakunnan taloudenhoidosta kuten rahatoimesta, tilinpidosta, talousarviosta, omaisuuden hoidosta ja tilintarkastuksesta. Taloussäännön hyväksyy kirkkovaltuusto. Taloussääntö ohjaa kirkkoneuvoston ohjesäännön ohella olennaisesti seurakunnan toimintaa ja taloutta. Kirkkohallitus on viimeksi antanut taloussääntömallin yleiskirjeessään nro 18/2004. Sääntö sisältää kirkkolakia ja järjestystä yksityiskohtaisemmat määräykset taloushallintoon liittyvistä tehtävistä. Taloussäännön tavoitteena on edistää hyviä hallintotapoja ja hyvän kirjanpitotavan mukaista kirjanpitoa. Seurakuntayhtymään liittyvien seurakuntien taloudesta vastaavat viranhaltijat ovat valmistelleet yhteisen ehdotuksen taloussäännöksi (liite 6). Ehdotus noudattaa pääosin kirkkohallituksen mallia, ja sitä on osittain muokattu suuren seurakuntayhtymän sujuvan taloushallinnon edellyttämien erityispiirteiden mukaiseksi. Va. hallintojohtajan esitys Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä 7 olevan taloussääntöehdotuksen ja lähettää sen edelleen yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin va. hallintojohtajan tekemä päätösesitys ottaen huomioon :ssä 7 päätetyt virkanimikemuutokset. 13 Seurakuntayhtymän viraston toimistotilojen korjaus, alustavia tietoja Seurakuntayhtymän perustamista valmistellut ohjausryhmä on kokouksissaan 7.3., 9.4. ja käsitellyt yhtymän hallinnon ja yhteisten toimintojen välttämättä tarvitsemien

9 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ (13) toimistotilojen järjestämistä. Vaihtoehtoja tutkittiin seurakuntien olemassa olevista tiloista, ja todettiin, että vaikka tiloja on, ne on joka tapauksessa remontoitava. Jotta suunnittelussa päästiin etenemään, ohjausryhmän alaiset työryhmät esittivät ehdotuksensa tarvittavista toimistotiloista henkilömäärineen mennessä. Myös neuvottelu- ja arkistotilatarpeet tuli ottaa huomioon. Kouvolan seurakunnan kiinteistöpäällikkö Jukka Reijo ja Anjalankosken seurakunnan kiinteistökonsultti Anssi Arola valmistelivat yksityiskohtaisen toimitilakartoituksen, jonka perusteella suunnittelua päätettiin jatkaa. Yhtymän toimistotilat on suunniteltu Kouvolan seurakuntakeskukseen sekä Kuusankosken seurakuntakeskukseen. Ulkopuolisten vuokratilojen hankkimista ei pidetty järkevänä. Kuusankosken seurakuntakeskuksen kolmannesta kerroksesta puolet on vuokrattu ulkopuoliselle, ja nämä tilat päätettiin ottaa nyt omaan käyttöön. Tämä ratkaisu olisi myös edullinen ja käytännöllisin. Ohjausryhmä hyväksyi hankkeen pääsuunnittelijaksi Arkkitehtisuunnittelu Pentti Hellén Oy:n Kouvolasta. Arkkitehti Pentti Hellén on tehnyt aikaisemminkin suunnitelmia Kouvolan rovastikunnan seurakunnille ja hän tuntee seurakuntien kiinteistöjä. Lisäksi tarvitaan LVI- ja sähkösuunnittelijat, joiksi myöhemmin valittiin Insinööritoimisto LV-Ilma Oy ja K&O Insinöörit Oy. Rakennuttajakonsultiksi valittiin Insinööritoimisto Vi-Ra Oy. Toimistotilojen korjaushanketta varten nimettiin työryhmä, johon kuuluvat seuraavat henkilöt: Esko Niemelä, Elimäen seurakunta, puheenjohtaja Anssi Arola, Anjalankosken seurakunta, kiinteistökonsultti Jukka Reijo, Kouvolan seurakunta, kiinteistöpäällikkö Markku Lehtinen, Kouvolan seurakunta Olli Johansson, Kouvolan seurakunta, talousjohtaja Ari Salminen, Kouvolan seurakunta, laitosmestari Markku Paavola, Kuusankosken seurakunta, talousjohtaja Matti Mustikkamaa, Kuusankosken seurakunta, talonmies-vahtimestari Reino Niveri, Valkealan seurakunta, talouspäällikkö Maija Taavila, Jaalan seurakunta, talouspäällikkö Suunnittelutoimikunta sai tehtäväkseen valita muut tarvittavat suunnittelijat, ohjata ja organisoida suunnittelua, hyväksyttää suunnitelmat eri hallintoelimissä ja viranomaisilla sekä valmistella urakkalaskentaan liittyvät asiakirjat (ohjausryhmän muistio ). Hanke on edennyt varsin ripeästi. Uusittaviin toimistotiloihin tulevia työntekijöitä on kuultu ja heiltä saadut lausunnot on otettu huomioon suunnittelussa. Suunnittelutoimikunta päätti kokouksessaan lähettää seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle tiedoksi hankkeen alustavan kustannusarvion (liitteet 7 ja 8, luottamuksellisia). Suunnitelmat tulevat hyväksyttäväksi viimeistelyn jälkeen vasta seuraavassa kokouksessa ja tarkoitus on saada ne yhteisen kirkkovaltuuston käsittelyyn pidettävään kokoukseen.

10 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ (13) Suunnitellut muutostyöt ovat pääpiirteissään seuraavat: 1. Kouvolan Seurakuntakeskus Suunnitelmissa on osoitettu muutoksia vanhan osan kellarikerrokseen, 1. kerrokseen sekä 2. kerroksen kiinteistötoimistoon. Tilojen suunnittelussa on pyritty hyödyntämään mahdollisimman paljon olemassa olevia rakenteita ja tekniikkaa. Hautaustoimelle on osoitettu tilat nykyisestä taloustoimistosta. Hautaustoimen päällikölle ja toimistosihteerille on varattu omat väliseinillä erotetut toimistotilat ja muut työpisteet on sijoitettu avotoimistoon. Keskusrekisterille on osoitettu tilat nykyisen kirkkoherranviraston tiloista. Johtavalle toimistosihteerille ja arkistosihteerille on varattu omat väliseinillä erotetut toimistotilat ja toimistosihteerien työpisteet on sijoitettu avotoimistoon. Tilasta on erotettu pieni sukututkijan huone. Seurakuntatoimistolle on osoitettu tilat kirkkoherranviraston etuosasta. Seurakuntatoimisto on erotettu keskusrekisteristä väliseinällä, liukuovilla ja käyntiovella. Seurakuntatoimiston työpisteet on erotettu toisistaan väliseinällä ja liukuovella. Kulku seurakuntatoimistoon tapahtuu aulasta omalla sisäänkäynnillä kumpaankin palvelupaikkaan. Toimituskeskusteluhuone ja virastopapin huone on suunniteltu nykyiseen taloustoimistoon. Kiinteistöpalvelujen toimistoon on lisätty kiinteistöjohtajalle oma toimistohuone. 2. Kuusankosken Seurakuntakeskus Tilojen suunnittelussa on pyritty hyödyntämään mahdollisimman paljon olemassa olevia väliseiniä ja tekniikkaa. Kuitenkin vaaditun henkilömäärän sovittaminen tiloihin erillisiin huoneisiin vaatii jonkin verran väliseinien purkua ja uusia väliseiniä sekä mm. ilmanvaihdon uusimisen. Tilojen suunnittelussa on pyritty myös tilojen muunneltavuuteen vastaisen varalle. Sisääntuloaulaan tuulikaapin vasemmalle puolelle on sijoitettu infotiski ja toimistosihteerin huone. Seurakuntatoimiston palvelutoimisto säilyy ennallaan lukuun ottamatta kalusteiden järjestyksen muutoksia. Hankinta-asiamiehelle on suunniteltu toimistohuone ja varasto. Viestintätoimistossa viestintäpäällikölle on suunniteltu oma erillinen toimistohuone ja viestintätoimiston kahdelle muulle työntekijälle avotoimisto, joka samalla toimii neuvottelutilana. Kirkkoneuvoston kokoushuone on suunniteltu nykyisen kahvion ja kokoustilan paikalle. Henkilöstöhallinnolle on suunniteltu 2. kerrokseen 6 työtilaa, joista henkilöstöjohtajalle ja henkilöstösihteerille on varattu omat toimistohuoneet ja neljälle toimistosihteerille kaksi erillistä toimistohuonetta. Näissä kahden hengen huoneissa työparien työpisteet on erotettu toisistaan työpöydän kohdalla kattoon ulottuvalla kiinteällä väliseinällä. Henkilöstöhallinnolle on lisäksi suunniteltu kopiointi- ja varastotila sekä holvi. Henkilöstötoimiston tilojen väliin jää huone yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalle. 2. kerrokseen on näiden lisäksi suunniteltu kokoushuone, kaikkien työntekijöiden sosiaalitilat erikseen naisille ja miehille sekä tietohallinnon toimisto. Taloushallinnolle on suunniteltu 3. kerrokseen 7 työtilaa, joista talousjohtajalle, taloussihteerille ja kirjanpitäjälle on varattu omat toimistohuoneet ja neljälle

11 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ (13) toimistosihteerille kaksi erillistä toimistohuonetta. Näissä kahden hengen huoneissa työparien työpisteet on erotettu toisistaan työpöydän kohdalla kattoon ulottuvalla kiinteällä väliseinällä. Taloushallinnolle on lisäksi suunniteltu kopiointi- ja varastotila. Hallintotoimistolle on suunniteltu 3. kerrokseen 3 työtilaa. Kullekin työntekijälle on omat erilliset työhuoneet (hallintojohtaja, hallintosihteeri ja toimistosihteeri). Lisäksi on suunniteltu yhteinen taukotila, arkisto ja hallinnon sekä taloushallinnon yhteinen neuvotteluhuone, jota voidaan käyttää myös rippikoululuokkana. Nykyinen iv-kone on vanhentunut ja teholtaan riittämätön. Ilmastoinnin konehuone joudutaan n. 10 m 2 :n verran laajentamaan uuden ilmanvaihtokoneen tilavaatimuksen takia nuorisotyön käytössä olevaan kokoontumistilaan. Nuorisotilaa avarretaan vastaavasti purkamalla väliseiniä. Pihalle on suunniteltu uusi pysäköintialue työntekijöille ja nykyisen yleisöpysäköintialueen järjestäminen tehokkaammaksi. Va. hallintojohtajan esitys Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedokseen saatetuksi. Merkittiin tiedoksi. Merkittiin, että kirkkoherra Keijo Gärdström poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo Kokouskäytäntöön liittyviä asioita Kirkkoneuvoston ohjesäännössä ei ole annettu sitovia määräyksiä kokousten ajasta, paikasta ja kutsumistavasta, koska KJ 9:1 jättää ne kirkkoneuvoston itsensä päätettäviksi. Sen sijaan kirkkoneuvosto voi päättää ohjeenluontoisesta kokousaikataulusta, kokouskutsujen lähettämiskäytännöstä yms, josta tarpeen mukaan poiketaan. Kirkkoneuvoston pikainen kokoontuminen voi joskus olla seurakunnan edun valvomisen tai muun vastaavan syyn takia välttämätöntä. Kirkkoneuvoston ei tule sitoa itseään jäykkään kokousrytmiin. Sähköpostia ja muuta nykytekniikkaa voitaneen soveltaa kokouskutsuissa. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouskäytännössä ehdotetaan noudatettavaksi seuraavia ohjeita: 1) Kutsu kokoukseen lähetetään viimeistään viikkoa ennen kokousta ja siihen liitetään luettelo käsiteltävistä asioista sekä mahdollisuuksien mukaan valmisteltu esityslista päätösehdotuksineen. 2) Kokouskutsu lähetetään yleensä sähköpostitse. Mikäli esityslista sisältää suurehkoja liitteitä, ne lähetetään kirjeitse viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Jos jäsenellä ei ole sähköpostiosoitetta, kutsu lähetetään kirjeitse. 3) Esityslista lähetetään aina myös varajäsenille, mutta heillä ei ole oikeutta osallistua kokoukseen, ellei heille erikseen toimiteta kutsua.

12 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ (13) 4) Kokoukset pidetään pääsääntöisesti kerran kuukaudessa, torstaisin alkaen kello 17. 5) Kokouksen tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan kokouskutsussa. 6) Esteet tulee ilmoittaa sihteerille viimeistään kaksi päivää ennen kokousta kello 12:een mennessä, jotta varajäsen ehditään kutsua. Kirkkoneuvosto voi poiketa edellä mainitusta ohjeista, kun siihen on perusteltu syy. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä edellä mainitut ohjeet. Hyväksyttiin puheenjohtajan tekemä päätösesitys seuraavin tarkennuksin: Kokouskutsu, esityslista ja liitteet lähetetään yleensä sähköpostitse. Kokoukset pidetään pääsääntöisesti kerran kuukaudessa, kuukauden joka toinen torstai alkaen kello 17. Kokouspaikka on toistaiseksi, ellei toisin ilmoiteta, Kouvolan Seurakuntakeskus. Toimintojen siirryttyä Kuusankoskelle tullaan kokoukset pitämään siellä. 15 Yhteisen kirkkoneuvoston syyskauden kokouspäivät 16 Ilmoitusasioita Esitän yhteisen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi seuraavat kokouspäivät , sekä Kokouspaikaksi esitän Kouvolan Seurakuntakeskusta. Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi yhteisen kirkkovaltuuston seuraavan kokouksen, joka pidetään Kuusankosken Seurakuntakeskuksessa keskiviikkona alkaen klo 17. Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys syyskauden kokouspäivistä ja merkittiin tiedoksi yhteisen kirkkovaltuuston seuraava kokouspäivä kokous pidetään Anjalankoskella. Tarkempi paikka ilmoitetaan kokouskutsussa. Puheenjohtaja kertoi lyhyesti yhteisen seurakuntatyönjohtajan valintaprosessista. Risto Rasimus muistutti, että tehtyjen tarkennusten vuoksi yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö tulisi viedä kirkkovaltuustolle tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

13 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ (13) 17 Oikaisuvaatimusohjeiden ja valitusosoituksen antaminen Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitettiin pöytäkirjaan, liite Kokouksen päätös Kokouksen lopuksi veisattiin iltavirsi 552. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Juhani Huovila Asta Saikkonen puheenjohtaja pöytäkirjan pitäjä :t 1 2, sihteeri :t 3-18 Pöytäkirjan tarkastus Kouvola Kouvola Maire Anttila Ritva Janhunen Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kouvolan seurakunnan kirkkoherranvirastossa Kuulutus on julkipantuna Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan seurakuntien ilmoitustaululla Juhani Huovila lääninrovasti, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 Kokousaika Tiistai 25.11.2014 kello 16.30 20.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) 94 Kokouksen avaus Seurakuntaneuvosto tutustui ennen kokoustaan klo 17 alkaen Vaasan Seudun Rauhanyhdistyksen kutsumana Söderfjärdenin suviseura-alueeseen

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

Kokousmenettely ja sen käytännöt

Kokousmenettely ja sen käytännöt Kokousmenettely ja sen käytännöt Kokousaika ja -paikka Toimielin pitää kokouksensa pääsääntöisesti kalenterivuodeksi kerrallaan päättäminään aikoina ja päättämissään paikoissa. Kokous pidetään myös, kun

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 Laukaan seurakunnan kasvatustyön (lapsi- ja perhe-, varhaisnuoriso-, nuoriso-, rippikoulu sekä koulu- ja oppilaitostyö) JOHTOSÄÄNTÖ A. Yleissäännökset Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 1 Laukaan

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA.

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA. 1 (7) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 OPISKELIJAKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGA. Opiskelijakunnasta

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO 18.3.2015

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO 18.3.2015 KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 NEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 18.3.2015 klo 17.00 19.00 Paikka Läsnä Kauniaisten kirkko, yläsali Ala-Reinikka Tapani Cross Nina Helistekangas Laura Kauppila

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi. Sen kotipaikka

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: Suomen perustuslaki 11.6.1999/731 Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: 1 luku Valtiojärjestyksen perusteet 1 Valtiosääntö Suomi

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU Inarin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään, jos Jumala niin suo, 15. toukokuuta 2014 klo 18.00 Ivalon kirkon seurakuntasalissa. ASIALUETTELO

Lisätiedot

TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017

TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017 10.9.2013/KiT TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017 Sisältö 1. Yhteistoimintaorganisaation toimikausi ja jäsenten valinta...2

Lisätiedot

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Sivu 1 / 6 OLARIN VOIMISTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Olari Gymnastics Association. Yhdistyksen nimestä

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Paimion Sosialidemokraatit ry. ja sen kotipaikka on Paimion kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on Paimion Sosialidemokraatit ry. ja sen kotipaikka on Paimion kaupunki. 1 Yhdistyksen nimi on Paimion Sosialidemokraatit ry. ja sen kotipaikka on Paimion kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä puolueosasto. Näissä säännöissä mainituilla puolue-elimillä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo.

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo. Fundi ry:n säännöt (rekisteröitymispäivänä 12.9.2006) 1. luku Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot