INFORMAATIO- TEKNOLOGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INFORMAATIO- TEKNOLOGIA"

Transkriptio

1 TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI INFORMAATIO- Lokakuu 2007 TEKNOLOGIA - Opas yksinkertaiseen IT-maailmaan Aktiivisten tiedonhakijoiden joukko haastaa yritysten tiedonvälitysmenetelmät SIVUT 8-9 Seuraava Teemanumero OUTSOURCING MILJOONIEN KUSTANNUSSÄÄSTÖT Finnair-konsernissa on siirrytty ostolaskujen sähköiseen käsittelyjärjestelmään. Tämä on merkinnyt Finnairille yli miljoonan euron säästöä vuodessa. ASIAKASHALLINTAA HUB logistics vaihtoi mapit selainpohjaiseen asiakkuudenhallintajärjestelmään. Järjestelmän käyttöönotto on mahdollistanut järjestelmällisen ja tehokkaan myyntityön. TIEDON HALLINTAA Informaatiomäärän kasvaessa Jones Lang LaSalle päätti kilpailuttaa tarvitsemansa IT-ratkaisun. Prosessin aikana määriteltiin toimialan tarpeet ja niihin vastaavat ratkaisut. TULEVAISUUDEN TEKNOLOGIAA RFID-teknologiaan voi törmätä mm. kulkukorttien muodossa. Kaupallinen soveltaminen on kuitenkin vasta alkutekijöissään. SÄHKÖISET TIEDOT TALTEEN Posti, tarjoukset, tilaukset, kirjanpito, varastotiedot ja laskut käsitellään enenemissä määrin sähköisesti. Tiedot säilytetään tietokoneilla, mutta ovatko ne siellä varmassa tallessa? Sivu 4 Sivu 7 Sivu 10 Sivut Sivu 14 Securing Data-In-Transit

2 2 INFORMAATIOTEKNOLOGIA KUVA: MIKAELA KATRO Kaiken liiketoiminnan Lokakuu 2007 TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI INFORMAATIO- TEKNOLOGIA - Opas yksinkertaiseen IT-maailmaan Epicor on toiminnassaan kyltymättömän innovatiivinen ja se onnistuu jatkuvasti ylittämään asiakkaansa odotukset. perustana on tieto Tieto ja sen kasvava tarve toimivat myös teknologisen kehityksen moottorina sekä vauhdittajana. Ensimmäisiä tietotekniikkaan liittyviä asioita tehtiin jo 1880-luvulla kun tallennettiin tietoja reikäkorttiin. Tästä alkoi tietojenkäsittelyn automatisoinnin kehittäminen. Yrityksillä oli jo 1960-luvulla käytettävissään ohjelmistoja MRP (Material Requirement Planning), joiden avulla ne pystyivät automatisoimaan raaka-aineiden hankinnan ja suunnittelemaan tuotantonsa etukäteen. Tietokoneita ja ohjelmia oli vain suurilla yrityksillä, johtuen koneiden valtavasta koosta ja kalliista hinnasta. Tarve tiedon saannista, tallentamisesta ja jalostamisesta jatkoi kasvamistaan kehittäen tietojärjestelmiä yhä laajemmiksi. Yritysten käyttämä teknologia oli 1980-luvulla vielä melkoisen alkeellista. Laskuja tehtiin monissa yrityksissä kirjoituskoneella, asiakkaita hallinnoitiin asiakaskor- PÄIVÄLEHDEN ULOTTUVUUS JA AMMATTILEHDEN KESKITTYNEISYYS HELSINKI TUKHOLMA LONTOO ZÜRICH MADRID OSLO KÖÖPENHAMINA BERLIINI AMSTERDAM MILANO DUBLIN TALLINNA BRYSSEL NEW YORK tiston avulla manuaalisesti. Kehityksen mennessä eteenpäin, saatiin laskutukseen jo edullisia ohjelmia. Päästiin vaiheeseen, jossa voitiin laskuttaa sähköisesti, ja tiedot voitiin säilyttää tietokoneella. Erilaisia tarpeita syntyi kehityksen myötä, haluttiin seurata kaikkea muutakin yrityksen toimintaa sähköisesti. Tämä oli isoissa yrityksissä tehty aiemmin räätälöidyillä ohjelmilla. Entiset tuotannon suunnitteluun ja raaka-aineiden hankitaan tarkoitetut MRP:nä tunnetut ohjelmistot alkoivat laajentua sekä kehittyä kattamaan yrityksen muutkin prosessit henkilöstöresursseista aina kirjanpidon hoitamiseen asti. Näitä ohjelmistoja alettiin kutsua nimellä ERP (Enterprise Resource Planning). Varsinainen todella vauhdikas kehittyminen alkoi 1990-luvulla. Markkinoille syntyi erilaisia standardiohjelmia ja niiden hinnat alenivat kilpailun myötä samassa tahdissa kuin tietotekniikka. Hintojen alentuessa myös pienemmät yritykset saivat mahdollisuuden hankkia tietotekniikkaa ja siirtää liiketoimintaansa sähköiseksi. Kehitys kiihdytti vauhtiaan koko ajan, yritysten halu saada reaaliaikaista tietoa busineksestaan tuli yhä tärkeämmäksi. Ohjelmistot kehittyivät laajemmiksi ja samalla monia asioita ohjelmiston sisällä automatisoitiin, mikä jälleen helpotti reaaliaikaisen tiedon saantia. Haluttiin enemmän tietoa asiakkaista ja heidän käyttäytymisestään sekä analysointia markkinoinnin ja myynnin tarpeisiin. Erilaiset CRM (Customer Relationship Management) ja HR (Human Resource) järjestelmät kehittyivät ERP-järjestelmien rinnalla. Samaan aikaan kehitys toi myös Internetin, joka avattiin yrityksille 1991; verkkoliittymien määrä alkoi nousta www-teknologian (world wide web) valmistuttua Samalla kehitettiin Internetissä toimiva sähköposti. Lähiverkoista eli yritysten sisäisestä kommunikaatiosta oli kokemuksia jo 1970-luvulta asti, nyt mahdollistettiin samanlainen kommunikointi yrityksen sidosryhmien kanssa. Kehitys on ruokkinut itseään. Uusi teknologia mahdollistaa yhä uudemman ja paremman teknologian kehityksen. Tämä jatkuva kiihtyvä kehitys on vaatinut yrityksien johdolta sekä henkilökunnalta paljon uuden oppimista verraten lyhyessä ajassa. Kun ajatellaan kuinka monta kymmentä vuotta kesti kehitys ensimmäisestä reikäkortista ensimmäisiin kaupallisiin sovelluksiin, aikaa oli ruhtinaallisesti opetella eikä opittavaakaan ollut paljoa. Nyt yhä kiihtyvämmässä tahdissa tapahtuva kehitys vaatii nopeaa oppimista ja opeteltavaa on paljon koko ajan muuttuvassa teknologiassa. Viimeisen viidentoista vuoden aikana on yrityksille tullut jatkuvasti uusia asioita ja innovatiivisia ratkaisuja. Erilaiset käsitteet ovat varmasti menneet sekaisin moneen kertaan yrityksissä. Yrityksen tulisi tehdä kannattavaa liiketoimintaa ja samalla ratkoa tästä viidakosta itselleen sopivat järjestelmät sekä kokonaisratkaisut. Oppaita löytyy monenlaisia ja niihin kannattaa tutustua huolella ennen varsinaisen hankintapäätöksen tekemistä. Martti From, tuotepäällikkö, TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ: Aslak de Silva, TOIMITTAJAT: Jari Nikkola, Päivi Piispa, Päivi Remes, Sirpa Kurvinen, Tero Elsilä, Juhani Nurmi TUOTANTOPÄÄLLIKKÖ: Nora Helanto, GRAAFINEN SUUNNITTELU: Mikko Hänninen, SIVUNVALMISTUS/REPRO: HEKU, JAETAAN TALOUSSANOMIEN VÄLISSÄ: LISÄTIETOJA SUOMI MEDIAPLANET OY:N TEEMALEHDISTÄ: Suomi Mediaplanet Oy, Unioninkatu 18, Helsinki Aktiivisten tiedonhakijoiden joukko haastaa yritysten tiedonvälitysmenetelmät SIVUT 8-9 MILJOONIEN ASIAKASHALLINTAA KUSTANNUSSÄÄSTÖT HUB logistics vaihtoi mapit selainpohjaiseen asiakkuudenhallintajär- Finnair-konsernissa on siirrytty ostolaskujen sähköiseen käsittelyjärjestelmään. Tämä on merkinnyt Finnairille to on mahdollistanut järjestelmällijestelmään. Järjestelmän käyttöönot- yli miljoonan euron säästöä vuodessa. sen ja tehokkaan myyntityön. Sivu 4 Sivu 7 TIEDON HALLINTAA Informaatiomäärän kasvaessa Jones Lang LaSalle päätti kilpailuttaa tarvitsemansa IT-ratkaisun. Prosessin aikana määriteltiin toimialan tarpeet ja niihin vastaavat ratkaisut. Sivu 10 TULEVAISUUDEN TEKNOLOGIAA RFID-teknologiaan voi törmätä mm. kulkukorttien muodossa. Kaupallinen soveltaminen on kuitenkin vasta alkutekijöissään. Sivut Securing Data-In-Transit INFORMAATIOTEKNOLOGIA ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI JA ILMES- TYY TALOUSSANOMIEN YHTEYDESSÄ TA- VOITTAEN LUKIJAA. KANNEN KUVA: AMY WALTERS SISÄLTÖ Seuraava Teemanumero OUTSOURCING SÄHKÖISET TIEDOT TALTEEN Posti, tarjoukset, tilaukset, kirjanpito, varastotiedot ja laskut käsitellään enenemissä määrin sähköisesti. Tiedot säilytetään tietokoneilla, mutta ovatko ne siellä varmassa tallessa? Sivu 14 Pääkirjoitus... 2 Verkkolaskutus... 4 Sähköisellä laskutuksella miljoonien kustannussäästöt Palvelutason hallinnasta kokonaisvaltaiseen strategiaan... 5 Hyödyt irti - Business Intelligence käyttöön Tietotekniikka myynnin tukena asiakashallinnassa... 7 CRM järjestelmä... 7 Kasvava aktiivisten tiedonhakijoiden joukko haastaa yritysten tiedonvälitysmenetelmät Energiankulutuksen etäluenta etenee...10 ja 12 IT-ratkaisun räätälöintiin kannattaa käyttää aikaa Turha työ väheni RFID yleistyy logistiikkapalveluissa IT apuna kuljetuslogistiikassa...13 Tietoturvariskit...14 Pk-yrityksen sähköiset tiedot pitää laittaa turvaan...14 Kun valitsemasi suunta on ylös. TIETO VALTAA ALAA! IT-alalla etujasi valvoo Erto ja Tietoalan toimihenkilöt ry. Me neuvottelemme työehtosopimuksen, jota noudatetaan kaikissa tietotekniikan palvelualan yrityksissä. LIITY JÄSENEKSI: Ota vastaan haasteet ja hyödy niistä. Epicor-ratkaisut Tuotantoon Taloushallintoon Palveluun Business Intelligenceen lisäävät yrityksesi reagointiherkkyyttä ja toiminnan joustoa. Ne jäsentävät ja integroivat reaaliaikaista tietoa, mikä auttaa virtaviivaistamaan sekä tuotannon että palvelun prosesseja. Ja kuten sinä, teemme mekin työtä pitkällä tähtäimellä. Ratkaisujemme skaalautuvuus ja yhdistelmien monipuolisuus auttavat vahvistamaan kilpailukykyä ja tukevat yrityksesi kasvua myös muutosten keskellä. Asiakkaita meillä on 146 maassa yli ja Suomessa olemme olleet jo vuodesta Epicor auttaa sinua kasvattamaan bisnestäsi kannattavasti. TIETOALAN TOIMIHENKILÖT Association of information sector employees GROWTH IN SIGHT 2007 Epicor Software Corporation. Epicor and the Epicor logo are registered trademarks of Epicor Software Corporation.

3 4 INFORMAATIOTEKNOLOGIA INFORMAATIOTEKNOLOGIA 5 KUVAT: KONECRANES Verkkolaskutus Verkkolasku on sähköinen lasku, jonka tiedot ovat automaattisesti käsiteltävissä ja josta voidaan tuottaa tietokoneen näytölle paperilaskua muistuttava näkymä. Verkkolaskun vastaanottajana voi olla yritys tai kuluttaja. Verkkolaskuista ja sähköisistä laskuista puhutaan usein samassa yhteydessä ja niillä tarkoitetaan samaa asiaa. Sähköinen lasku on kuitenkin käsitteenä laajempi. Sillä voidaan viitata varsinaisen verkkolaskun lisäksi myös kuluttajaverkkolaskuun tai verkkopankkilinkkiin, EDI-laskuihin, sähköisiin kirjeisiin (ekirje) ja sähköpostilaskuihin. Palvelutason hallinnasta kokonaisvaltaiseen strategiaan Verkkolaskun tunnusomainen piirre on automaattisuus. Yritysten välisessä laskutuksessa verkkolasku voidaan siirtää automaattisesti laskuttajan tai palveluntarjoajan järjestelmästä vastaanottajan taloushallinnon tai muuhun järjestelmään. Kuluttajalle lähetetty verkkolasku on kuluttajan valitsemaan palveluun lähetetty verkkolasku, josta on suora yhteys sähköiseen maksamiseen verkkopankissa. Verkkolaskusta tuotetaan tietokoneen näytölle paperilaskua muistuttava näkymä, joka helpottaa laskun kierrätystä, hyväksyntää ja muuta käsittelyä sekä myyjän että ostajan toiminnoissa. Verkkolaskut voidaan säilyttää sähköisessä arkistossa. Suomen kirjanpitolaki sallii tositteiden ja kirjanpitokirjojen sähköisen arkistoinnin. Kirjanpitolautakunnan yleisohjeet käytettävistä menetelmistä löytyvät Kirjanpitolautakunnan wwwsivuilta. Verkkolaskun käyttöönotto Verkkolaskujen vastaanoton minimivaatimus on, että yrityksellä on Internet-yhteys, työasema ja sopimus verkkopankin tai vastaavanlaisen laskuja kokoavan palvelun kanssa, jonne laskut halutaan vastaanottaa. Laskuja voivat vastaanottaa sekä yksityiset ihmiset että yritykset. Yrityksillä, joilla on taloushallinnon järjestelmä, voivat vastaanottaa laskun omaan järjestelmäänsä jonkin palveluntarjoajan kautta. Lisätietoa: Suomen kirjanpitolaki sallii tositteiden ja kirjanpitokirjojen sähköisen arkistoinnin. KUVA: FINNAIR Sähköisellä laskutuksella miljoonien kustannussäästöt Finnair-konsernissa on vuodesta 2002 vaiheittain siirrytty ostolaskujen sähköiseen käsittelyjärjestelmään. Tällä hetkellä noin 95 prosenttia konsernin ostolaskuista käsitellään sähköisesti. TEKSTI: SIRPA KURVINEN IP-järjestelmän (Invoice Processing) käyttöönotto on merkinnyt Finnairille arviolta yli miljoonan euron säästöä vuosittain. Laskuja on noin vuodessa. Konserniin on perustettu talouspalvelukeskus, jossa käsitellään suurin osa ostolaskuista. Aiemmin ongelmana oli resurssien hukkakäyttö, laskujen viivästyminen ja jopa häviäminen. Yhden paperilaskun käsittelyhinnaksi arvioitiin jopa 40 euroa. Huimien kustannussäästöjen ohella sähköisestä järjestelmästä suurin saatu hyöty on toiminnan tehostuminen ja reaaliaikaistuminen. Laskujen käsittely on muuttunut kauttaaltaan läpinäkyväksi, mikä Finnairin kokoisessa konsernissa on ensiarvoisen tärkeää. Kun toiminnot ovat jakaantuneet lukuisiin yksiköihin sekä kotimaassa että ulkomailla, läpinäkyvyys ja ajantasainen ostolaskujen seurantamahdollisuus tehostavat kulujen seurantaa, hankintojen suunnittelua ja vähentävät väärinkäytösten mahdollisuuksia. Sähköistä laskutusjärjestelmää hyödyntää runsaat tuhat fi nnairilaista, joilla on erikseen määritellyt käyttöoikeudet ja laskujen käsittelyvaltuudet. Kehittämispäällikkö Jouni Kapanen kertoo, että tämän vuoden aikana myös kaikki Finnairin noin 30 ulkomaista yksikköä saadaan mukaan järjestelmään. Kapanen korostaa, että tämänkaltaisissa järjestelmissä tekninen toimivuus on avainasemassa, ja vaatii myös jatkuvan käyttäjätuen. Finnairin ostolaskujen käsittelyjärjestelmä on integroitu kiinteästi varsinaiseen peruslaskentajärjestelmään, mikä vähentää Laskujen käsittely on muuttunut kauttaaltaan läpinäkyväksi, mikä Finnairin kokoisessa konsernissa on ensiarvoisen tärkeää. muun muassa tapahtumien käsittelyssä tehtävien virheiden määrää. Verkkolaskut käyttöön Finnair on pyrkinyt aktivoimaan verkkolaskutusta, mutta kuitenkin vain noin 25 prosenttia ostolaskuista saadaan suoraan verkkolaskuina. Vaikka verkkolaskutus on yleistynyt Suomessa, Finnairilla odotettiin huomattavasti merkittävämpää käyttöprosenttia. Heillä on ollut myös pankkien kanssa kampanjoita, joilla on yritetty saada suomalaisyrityksiä käyttämään verkkolaskutusta. Verkkolaskutuksen käytön kasvu on asia, johon panostamme jatkossa ja jonka toivomme selkeästi lisääntyvän. Tällä hetkellä sitä käyttävät lähinnä säännöllisesti laskuttavat sopimuskumppanimme. Finnairille on tulossa myös uusi sähköinen matkahallintajärjestelmä, jonka avulla matkalaskujen ja muiden kulujen käsittely hoituu vastaavalla tehokkuudella ja läpinäkyvyydellä kuin laskujenkäsittelykin. Järjestelmä koskee kahta tuhatta finnairilaista, ja se on käyttäjämäärältään suurin järjestelmä sähköpostin jälkeen. Lisäksi Finnair panostaa jatkuvasti lähtevän laskutuksen sähköistämiseen, jonka tiimoilta konsernissa on käynnissä useita laskutusprojekteja. Tavoitteena on saada myös myyntilaskut verkkolaskuiksi ajan myötä. Laskuja on noin vuodessa. Kolmisen vuotta sitten Konecranes tietohallinnon aika kului liiaksi ongelmien selvittelyyn eikä ehditty tarpeeksi keskittyä kehitystyöhön. Yrityksessä haluttiin ryhtyä valvomaan ja mittaamaan sovellusten käytettävyyttä, eikä yksittäisten laitteiden toimintaa. Avainkäsitteeksi nousi koko palvelutason hallinta. TEKSTI: TERO ELSILÄ Konecranes ei halunnut ostaa ohjelmistoja, vaan valvonnan, johon liittyy muita lisäarvopalveluita, kuten sujuva käyttöönotto ja luotettavat tukipalvelut. Suljettujen ratkaisujen edustajat kauppasivat liiaksi tuotetta. Kokonaisuus rakennettiin avoimeen lähdekoodiin perustuvan valvontaohjelmiston ympärille. - Tilanne oli sellainen, että halusimme päästä nopeasti ja kustannustehokkaasti kokeilemaan konseptia ja IT-palvelutuotannon valvontaa. Jokaisella liiketoiminta-alueella on omat järjestelmänsä ja tarvitsimme oman järjestelmän valvomaan niiden toimintaa, kertoo tietohallintojohtaja Kari Suominen. Maailman johtava uudenaikaisiin nostolaiteratkaisuihin ja kunnossapitopalveluihin erikoistunut yritys toimii useassa maassa. Toiminta jakautuu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: kunnossapitopalveluihin, standardinostolaitteisiin ja raskasnostolaitteisiin. Huoltopisteitä yhtiöllä on eri puolilla maailmaa. Työntekijät ovat yhtiön tietohallinnon sisäisiä asiakkaita. Sovellusten toimintavalmius priorisoitiin liiketoiminnallisen kriittisyyden perusteella. Palvelutasojen määrittelyssä kustannustekijät konkretisoitiin. Ulkoistaminen kasvun myötä Kokonaisuutena aikaa jäi kehitystyölle ja se auttoi ymmärtämään yrityksen IT-toimintoja liiketoiminnankin tasolla. Työntekijämäärä yrityksessä on kaksinkertaistunut parissa vuodessa noin 8000:een ja toiminta on yhä enemmän globaalia. Jossain määrin tukeudutaan vielä vanhaan ratkaisuun, mutta osaaminenkaan ei ole enää omissa käsissä. Kasvua Konecranesilla oli edellisvuonna 53 prosenttia. - Kasvua yrityksellä oli edellisvuonna 53 prosenttia. Liikevaihto on 1,5 mrd. IT-työtä tehdään yhä vähemmän talon sisällä. Alkuperäinen järjestelmä oli sikäli onnistunut, että opimme tuntemaan valvonnan ja palvelun konseptin kokonaisuuden. Nyt osaamme ostaa palvelua. Suomisen mukaan palvelut ovat nykyään paremmin tuotteistettuja ja isommilla toimijoilla on paremmat edellytykset globaaliin palveluun määritelmän mukaisesti. Työkalut perustuvat ITILin (The Information Technology Infrastructure Library) mukaiseen konseptiin, joka ottaa huomioon parhaat käytännöt ja muutokset IT-palveluissa. Työntekijät ovat yhtiön tietohallinnon sisäisiä asiakkaita.

4 6 INFORMAATIOTEKNOLOGIA INFORMAATIOTEKNOLOGIA 7 KUVA: FELIX MÖCKEL Hyödyt irti - Business Intelligence käyttöön Business Intelligence, liiketoimintatiedon hallinta, tarjoaa yritykselle mahdollisuudet ajantasaiseen, tapahtumapohjaiseen tiedonsaantiin. Keskitetty asiakastietokanta mahdollistaa tehokkaan toiminnan sekä nykyisten asiakkaiden seurannassa että asiakkaiden uushankinnassa. Kaiklinen tiedon hyödyntäminen saattaa jopa vaikuttaa negatiivisesti yrityksen tulokseen. Jokaisella yrityksellä on olemassa jonkinlaisia BI toimintoja, niitä ei vain välttämättä tunnisteta. Kesäkuussa julkaistun tutkimuksen mukaan yritysten IT-projektit kaatuvat liiketoimintajohdon ja IT-johdon yhteistyön puutteeseen. Vaikka informaatioteknologiaan on investoitu enemmän kuin mihinkään muuhun, ei saatua tietoa kuitenkaan pystytä hyödyntämään. Monessa yrityksessä ei edelleenkään ymmärretä yhteyttä liiketoimintatiedon olemassaolosta ja sen hyödyntämisen mahdollisuuksista. Toisaalta toimivat ratkaisut edellyttävät myös toimivaa kommunikointia osapuolten välillä. Informaatioteknologian merkityksen kasvettua IT-johdon ja yritysjohdon kommunikoinnin sujuvuus korostuu. Tieto kaikkien hyödynnettävissä BI-ratkaisut mahdollistavat monia asioita, joiden seuraamiseen ilman niitä ei yrityksessä pystytä tai ainakin se olisi kovin hankalaa. BI:n avulla voidaan analysoida ja hallita myynti-, osto-, logistiikka- ja laadunvalvontajärjestelmiä, tutkia asiakaskäyttäy- BUSINESS INTELLIGENCE 5 Tietoa on tarjolla valtavia määriä. Siksi sen tehokas analysointi ja hyödyntäminen ovat avainasemassa onnistuneeseen liiketoimintaan. Puutteeltymistä ja kuluttajien ostokäyttäytymistä tai kerätä tietoa mahdollisista uusista asiakkaista. Monialayrityksen myyntisegmentit saattavat olla hyvin erilaisia ja tuotteita voi olla tuhansia. BI:n avulla yritysjohto saa tarkkoja lukuja ostoista ja tilauskannasta. BI:n kiistaton etu on siinä, että tiedot ovat kaikkien saatavilla reaaliajassa. Esimerkiksi vähittäiskaupassa asiakastiedon analyysia, kaupan tuntemusta ja tietotekniikkaa yhdistämällä on mahdollista tuottaa malleja, jotka auttavat ennakoimaan ostokäyttäytymistä. Kuluttajien käyttäytymiseen vaikuttavat monenlaiset tunteisiin liittyvät asiat, kuten erilaiset terveellisyys- ja eettisyystrendit. Ennustetiedon keräämiseen voidaan käyttää sähköistä asiakashallintajärjestelmää, CRM:ää. Järjestelmä kirjaa muistiin asiakkaan toiminnan yksityiskohtia. CRM tuo tiedon yhteen paikkaan kaikkien sitä tarvitsevien ulottuville. Sen avulla myyntityö systematisoituu. Nykyjohtajat BI-tuntijoita Nykypäivän johtajat ovat edellistä sukupolvea valmiimpia hyödyntämään tietoa kiinteänä osana johtamista. Johdon päätöksentekoon käytettävissä oleva aika lyhenee koko ajan, jolloin ajantasaisen ja oikean tiedon on oltava käytössä päätöksenteon tukena. BI-sovellukset ovat nykyisin keskeinen osa yritysten päätöksentekoprosessia. Markkinoille on tullut järjestelmiä, jotka mahdollistavat monipuolisia analyyseja suurista liiketoimintatietoja sisältävistä tietovarastoista. Laaja-alaiset BI-toimintamallit yhdistävät johtamisjärjestelmät toimivaksi kokonaisuudeksi ja ovat päivittäisen päätöksenteon tukena. niikkaa voi nykyisin hyödyntää päätöksenteossa. BI on juurtumassa erikokoisiin ja erilaisia toimialoja edustaviin yrityksiin. Tähän asti se on ollut lähinnä suurten yritysten käytössä, sillä monet tämänhetkiset liiketoimintatiedon sovellukset ovat kalliita sekä liian järeitä nopeasti muuttuviin tarpeisiin. Markkinoilla alkaa kuitenkin olla jo joustavia ja kustannustehokkaita ratkaisuja, jotka on helppo ottaa käyttöön ja niitä voi räätälöidä myös pienempien yritysten tarpeisiin. Onnistu ulkoistamisessa BI:hin siirtyminen on yritykselle iso kustannus ja haasteellinen projekti. Erityisesti pienemmillä yrityksillä ei välttämättä ole tarvittavaa tietotaitoa ja tietoteknistä osaamista, jotta niissä ymmärrettäisiin kaikki se terminologia, jolla järjestelmiä myydään. IT-projektin ulkoistaminen vaatiikin erityisprojektiosaamista ja yhteistä tahtotilaa niin asiakasorganisaation sisällä kuin valitulta IT-yritykseltä. Vastuuhenkilöt on syytä määritellä tarkasti. Aikataulusta on tehtävä realistinen ja kustannukset arvioitava tarkasti. Usein projektin vaatima työmäärä arvioidaan liian vähäiseksi, niin asiakkaan kuin toimittajankin puolelta. Vaatimusmäärittelyt on tehtävä huolellisesti ja teknologian asettamat rajoitukset huomioitava. Projektinhallinnasta vastaavalla henkilöllä tulisi olla riittävä IT-alan osaaminen, mutta myös tiiminjohtamis- ja kommunikointitaitoa. Artikkeli on kooste ilmestyneestä Business Intelligence teemaliitteestä, jonka kirjoittajina olivat Vesa Tompuri, Sirpa Kurvinen, Jari Nikkola, Pietari Suvanto, Nina Mäki-Kihniä, Pasi Kivioja ja Päivi Remes. Koosteen laati Sirpa Kurvinen. Asiakkuuden hallinnan tarve kasvaa nopeasti asiakasmäärien lisääntyessä. Asiakirjat, sopimukset, myyntikeskusteluissa sovitut asiat ja asiakashistorian merkitys lisääntyvät edelleen mitä useampi henkilö sitä tarvitsee. Päämääränä on olemassaolevien ja uusien asiakkaiden palvelu. TEKSTI: TERO ELSILÄ HUB logistics tarjoaa logistiikan palveluratkaisuja, jotka tuovat lisäarvoa yritysten toimitusketjuihin. Asiakkuudenhallinta perustui aiemmin mappeihin, mutta yritys on käyttänyt jo vuodesta 2003 lähtien selainpohjaista asiakkuudenhallintajärjestelmää. - Lähtökohtana oli tuhannen yritysasiakkaan tietojen siirto sellaiseen muotoon, että jokainen meillä myynnissä tai markkinoinnissa toimiva voisi päästä tietoihin käsiksi missä vain, sanoo myyntijohtaja Kari Lehtinen. Tietotekniikka myynnin tukena asiakashallinnassa Kari Lehtinen, HUB logistics Tämän lisäksi järjestelmää käytetään uusasiakashankinnassa. Hälytysjärjestelmä pitää huolen siitä, että asiakkaisiin ollaan yhteydessä sovittuna aikana tai mahdollisen sopimuksen päättyessä. Tavoitteena ajan säästö Järjestelmällä pyrittiin yrityksen sisäisen toiminnan tehostamiseen ja sitä kautta ajan säästöön. Mitä mutkikkaampi yrityksen toimintaprosessi on, sitä enemmän tietotekki asiakastiedot löytyvät nettipohjaisen yhteyden takaa kaikille käyttäjille. Ohjelmiston käyttöönotto on mahdollistanut järjestelmällisen ja tehokkaan myyntityön. - Kun meillä puhutaan ulkoistamispalveluiden myynnistä, voi kestää vuosiakin ennen kuin asiakasyrityksessä tehdään ratkaisu ulkoistamisesta ja päästään ratkaisuun kumppanista. Tarjoukset, sopimukset, kontaktit ja henkilöt ovat siististi kaikkien löydettävissä helposti vuosienkin jälkeen. Ohjelman kehitysvaiheessa asiakkuuden hallintarekisterin käyttöönotossa tarvitaan käyttäjien tukea, jotta kaikki mahdolliset seikat voidaan ottaa huomioon. HUB logisticsilla käyttöönotto kokeilujaksoineen kesti vain kolme kuukautta, eikä se vaatinut huomattavia omia henkilöstöresursseja. - Tämän lisäksi järjestelmää ei tarvitse ostaa omaksi, vaan se on palvelun tarjoajan järjestelmä, ns. sovellusvuokrausratkaisu. CRM- käsitteestä Juuri termi CRM (Customer Relationship Management) tarkoittaa asiakkuuden hallintaa ja tietojärjestelmiä, jotka tukevat sitä. Asiakkuuden hallinnan voi määritellä suppeasti tai sitä voi laajentaa käsittämään osaksi koko tietohallintoa ja yrityksen päätöksentekojärjestelmää. CRM järjestelmä CRM perustuu asiakastiedon keräämiseen ja hyväksikäyttöön. Kerätyn tiedon perusteella pyritään muun muassa tunnistamaan yritykselle parhaat asiakkaat, sekä ohjaamaan markkinointia, myyntiä ja palvelua siten, että asiakkaat pystyttäisiin pitämään pitkään ja asiakkaan uskollisuutta yritystä kohtaan lisäämään. Yleinen ajattelutapa onkin jo, että yrityksen menestys perustuu siihen, kuinka hyvin se pystyy palvelemaan ja tyydyttämään asiakkaansa tarpeet ja sitä kautta luomaan pitkiä asiakassuhteita. Tästä johtuen pyrkimyksenä on jalostaa tuotteita ja palveluja erityisen sopiviksi juuri näille parhaille asiakkaille. CRM-järjestelmän tarkoitus on tuoda asiakastiedot saataville kaikille, jotka niitä organisaatiossa tarvitsevat. CRM-järjestelmän tarkoitus on tuoda asiakastiedot saataville kaikille, jotka niitä organisaatiossa tarvitsevat. Markkinoinnille on tärkeää tietää mitä tuotteita asiakkaalla on jo käytössä, myyntiä puolestaan auttaa tieto asiakkaan palveluhistoriasta, jotta se voi ehdottaa asiakkaille sopivia uusia ratkaisuja. Huoltoa ja ylläpitoa taas auttaa tieto asiakkaan tilaussyklistä, sillä se helpottaa oikea-aikaista huoltotoimenpiteiden ja huoltosopimusten tarjoamista ja aikataulutusta. Asiakaskäyttäytymisen historiatiedon avulla voidaan tunnistaa mitkä tuotteet tai palvelut ovat olleet asiakasta eniten kiinnostavia, sekä miten asiakkaan preferenssit ovat kehittyneet ja mihin suuntaan ne ovat muuttumassa. Historiatiedon avulla tuote- palveluvalikoimaa voidaan jatkuvasti kehittää. Asiakkuuden hallinta kattaa koko asiakkuuden elinkaaren: löytämisen, pitämisen ja suhteen vahvistumisen. Riippuu CRM-työkalusta, mille alueelle sen ominaisuudet painottuvat. KUVA: ELVIS WILSON CRM-järjestelmän mahdollisia sovellusalueita ovat mm: potentiaalisten asiakkaiden seulonta asiakasrekisterin jalostaminen, asiakasprofiilit asiakaspalautteen seulonta; asiakastyytyväisyyden analysointi asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen ja jalostaminen asiakastiedon hyväksikäyttö tarjouksen teossa jälkimarkkinointi asiakassuhteiden pelastaminen; lähdössä olevien asiakkaiden tunnistaminen ja uudelleenaktivoiminen Lisätietoja:

5 8 INFORMAATIOTEKNOLOGIA INFORMAATIOTEKNOLOGIA 9 Kasvava aktiivisten tiedonhakijoiden joukko haastaa yritysten tiedonvälitysmenetelmät Liiketaloudellisen menestyksen yhtenä tärkeänä pilarina on yrityksen kommunikointikyky vuorovaikutteinen kanssakäyminen eri sidosryhmien kanssa. Tiedonsiirrossa uusimmat laitteet eivät enää ole se juttu. Oleellista on löytää ajan hermolla oleva, liiketaloudellisesti kannattava tapa kommunikoida. Kuluttajien päivittäiskäyttöön omaksumat kommunikointitavat leviävätkin vauhdilla yrityksiin, kun ennen asia oli päinvastoin. KUVA: HEIKKI AHO Asiakkaan prioriteetit ja motiivit edellä Liiketoiminnan sähköiset palvelut lisääntyvät - lisääntyykö myös tuottavuus? Ei riitä, että tieto välitetään perille nopeasti; se pitää välittää perille turvallisesti. Tiedon sisältö tulisi ymmärtää samoin kuin lähettäjä on sen tarkoittanut. Tietoa siirretään yhä enemmän sähköisesti. Oikein toteutettuna se vähentää kustannuksia, takaa liiketoiminnan jatkuvuutta ja lisää työ- ja asiakastyytyväisyyttä. Elisa Yritysasiakkaat tuottavuutta viestinnällä Elisa Yritysasiakkaat -yksikön tavoitteena on parantaa asiakasyritystensä tuottavuutta niiden keskeisiä liiketoimintaprosesseja tukevilla viestintäpalveluilla. Elisan asiakaslähtöinen tarjonta perustuu yritysasiakkaiden tuotanto-, toimistoviestintä- ja asiakaspalveluprosessien ymmärtämiseen. Lisäksi Elisa auttaa asiakkaitaan tunnistamaan ja hyödyntämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia Elisa Design -konsultointiyksikkönsä voimin. Elisa on saavuttanut Suomessa markkinajohtajan aseman sekä VoIP-ratkaisujen jälleenmyyjänä että asiakaspalveluratkaisujen toimittajana. Kansainvälistyviä asiakkaitaan Elisa palvelee yhdessä laajan kumppaniverkostonsa kanssa ympäri maailman. Yritysasiakkaat -yksikön liikevaihto vuonna 2006 oli 416 miljoonaa euroa. Pasi Mäenpään viesti verkostoitumisen ja kanssakäymisen merkityksestä nyky-yhteiskunnassa on selkeä: yrityksen kommunikointikyky eri sidosryhmien välillä on ratkaiseva menestystekijä. TEKSTI: PÄIVI REMES Passiivinen tiedonodottaja haki postilaatikostaan päivän lehden ja luki siitä, mitä maailmalla oli tapahtunut. Aktiivinen tiedonjanoaja edellyttää reaaliaikaisen tiedon saantia 24/7 paikasta riippumatta. Internet ei tuonut mukanaan ainoastaan massiivista tietomäärää, se toi myös kustannustehokkaan, reaaliaikaisen yhteydenpidon. - Kun yritysmaailmassa alunperin käyttöönotettu sähköpostiviestintäjärjestelmä levisi yksityiskäyttäjien keskuuteen, merkitsi se samalla laajempaa kommunikointitavan muutoksen alkua, pohjustaa Elisan yritysasiakaspuolen Executive Vice President Pasi Mäenpää. Hänellä on pitkä ja eri puolilta maailmaa hankittu laajamittainen IT-tausta ja jalat sopivasti irti maaperästä. Mäenpää heittääkin pohdittavaksi amerikkalaistyylisesti ravistavia ajatuksia. - Miksi pohtisimme vain, kuinka suunnitella parempi versio nykyisestä puhelimesta, kun voi ideoida kokonaan uuden tavan käyttää sitä? - Toimenpiteiden virtualisointi sekä yleensäkin toteutukset, jotka helpottavat, yksinkertaistavat ja nopeuttavat arkipäivän toimintaa ovat aina pohtimisen arvoisia, Mäenpää valistaa. Jos lentolipun hankinnan ja lennolle kirjautumisen voi tehdä etukäteen muualla kuin ruuhkaisella lentoasemalla, miksei toimintaa kehitettäisi varsinkin, kun siitä hyötyvät kaikki osapuolet. Jos kodinhoitaja voi saada seuraavan kiireellisen työmääräyksen mobiililaitteeseensa sen sijaan, että kävisi sen hakemassa toimistolta, on vaikea perustella jälkimmäisen toimintatavan etuja. - Tavoitteenamme onkin auttaa asiakkaitamme parempaan vuorovaikutukseen kaikkien sidosryhmiensä kanssa. Joskus riittää, kun vinssikaivoon asennetaan tehokas moottoroitu pumppu toisinaan on järkevämpää hylätä koko kaivo ja rakentaa kasteluputki suoraan pellolle. Oleellista on kartoittaa sekä nykyhetken että lähitulevaisuuden vuorovaikutustarpeet ja pyrkiä näkemään lähitulevaisuuteen kansainvälistä pelikenttää unohtamatta. - Kansainvälinen vuorovaikutus on suuruusluokaltaan asia, jota esimerkiksi työmarkkinoilla ei täysin käsitellä oikeassa perspektiivissä: tulevaisuuden nuortemme työpaikat voivat olla uhattuna esimerkiksi intialaisen virtuaalisen IT-työvoiman taholta. Silloin eivät Suomen kylmät talvetkaan enää toimi hidasteena. Youtube, blogit, second-life, ebay, wikipedia, web eri kansallisuuksiin ja ikäluokkiin kuuluvat ihmiset haluavat verkostoitua ja kommunikoida sanoin ja kuvin yhä avoimemmin, innovatiivisemmin ja helpommin keskenään itse välineillä ei ole enää niin suurta merkitystä vaan sillä, että yhteys saadaan halutessa. Liiketaloudellisesti kannattavan kommunikointitavan löytäminen ja käyttöönotto tuo roimasti helpotusta myös viestiketjun loppupäähän. KUVA: TOMI KESKINEN TEKSTI: PÄIVI REMES Alalla kuin alalla nopea, turvallinen ja vaivaton tiedonsiirto helpottaa toimintaa ja vähentää kustannuksia, kun tekniikan ja toimintatapojen muutokset tehdään osaavan asiantuntijan avustuksella kattavaan yhteistyössä asiakkaan kanssa tehtävään suunnitteluun perustuen. Elisalla tämä on paitsi oivallettu, myös sisäistetty. Liiketoiminnan vaatimukset Globalisoituminen Ulkoistaminen ja kumppanuudet Kuluttajistuminen Turvallisuusriskien kasvaminen Tiedon ja tietämyksen määrän kasvu Olemassa olevan tiedon hyödyntaminen Käytettävyys Terveydenhuollon sähköisen asioinnin kehittäminen on sekä hoidon tarjoajan että tarvitsijan etu. Jättikokoisten röntgenkuvien kuljettamista ruuhkabusseissa jää tuskin kukaan potilas kaipaamaan. Sairaalavaihdoksen yhteydessä kadonnut potilashistoria voi pahimmillaan hidastaa hoitoprosessia kohtalokkain seurauksin. Terveydenhuollon henkilökunnan ammattitaito saadaan hyötykäyttöön, kun rutiinit automatisoidaan sähköisen palvelun avulla. Oleellista onkin, kuinka helppokäyttöisiksi uudet palvelut saadaan, jotta niitä voidaan hyödyntää laajamittaisesti. - On tärkeää saavuttaa selkeä näkemys asiakkaan sähköisen asioinnin itsepalveluasteen kohoamisesta asiointiverkon avulla eri toiminnoissa ja rakentaa yhdenmukainen ja toimiva viestintäarkkitehtuuri, korostaa Elisan Design -yksikön Vice President Risto Ojanperä. Elisa on ollut rakentamassa ajanmukaista, toimivaa sähköistä asiointiverkkoa mm. HUS:lle. Uusien palvelujen käyttöönotossa myös loppukäyttäjiin asti ulottuva koulutus varmistaa tehokkaan, turvallisen ja tarpeenmukaisen käytön. TUOTTAVUUS Sähköinen liiketoiminta Elisa Design Toiminnan varmistaminen ICT-arkkitehtuuri Elisa Design muuttaa liiketoiminnan tarpeet tuottaviksi viestintäratkaisuiksi Konsultointiyksikkö Elisa Design edistää, kehittää ja tukee yritysten verkottuvaa liiketoimintaa modernein kommunikaatioratkaisuin. Elisa Designin osaamisessa yhdistyy liiketoiminnan ymmärrys uuden viestintäteknologian mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Elisan muun organisaation kanssa varmistetaan asiakkaalle kokonaisvaltainen liiketoimintaa tukeva viestintäratkaisutarjonta. Teknologian mahdollisuudet Web 2.0 / 3.0 Virtualisointi Mobiilius VoIP RFID IAM Open Source NFC mpayment jne.

6 10 INFORMAATIOTEKNOLOGIA INFORMAATIOTEKNOLOGIA 11 Energiankulutuksen etäluenta etenee TEKSTI: TERO ELSILÄ Sähkölaskujaan seuraava kotitalous miettii usein mikä on todellinen sähkönkulutus kunakin ajankohtana. Vuotuinen kulutus on kutakuinkin tiedossa, mutta kulutuksen huiput jäävät huomaamatta. Etäluenta ja siihen liittyvät nykyaikaiset välineet, tietokoneet, gsm ja gprs mahdollistavat kuluttajalle reaaliaikaisen seurannan. Landis+ Gyr Enermet on yksi maailman suurimpia energianmittaus- ja kuormanohjausratkaisujen toimittajia. Enermet on yritysryppään suomalainen toimija, joka tekee ohjelmia kaukolaitteiden hallinta- ja mittausjärjestelmiin. Mittarit rakennetaan Varkaudessa. Yrityksen pääpaikka on Jyväskylässä, kun taas koko konsernin johto löytyy Sveitsistä. - Konsernin liikevaihto on noin 1 miljardi, mutta Euroopan markkinat avaavat isoja kasvunäkymiä, hahmottelee markkinointipäällikkö Pasi Rantanen Landis +Gyr Enermetistä. Reaaliaikaista sähkön kulutuksen tarkkailua Peruslähtökohdiltaan etäluku mahdollistaa reaaliaikaisen sähkönkulutuksen tarkkailun ja sähköyhtiölle kulutuksen ohjauksen esimerkiksi hinnoittelulla. Kulutusta on näin mahdollista siirtää halvemman sähkön hetkeen. - Hienostuneimmillaan järjestelmä tekee kulutusvertailuja tyyppikuluttajaan tai vaikkapa aikaisempiin vuosiin nähden. Niihin voidaan asentaa liikennevalot, josta voi katsoa oman kulutuksen määrän. Punaisella kulutus ylittää normitason, kertoo Rantanen. Etäluennan historia alkaa Suomessa 20 vuoden takaa. Jatkuu sivulla 12 IT-ratkaisun räätälöintiin kannattaa käyttää aikaa Jones Lang LaSalle tuli Suomeen ryminällä kesällä ja siirtymä vanhasta omistuspohjasta uuteen on sujunut nopeasti. TEKSTI: JARI NIKKOLA Kiinteistönhallinnan päivittäisessä työssä tarpeet räätälöidylle tiedonhallintajärjestelmälle ovat kovat. JLL:lla järjestelmän kehittäminen aloitettiin jo puolitoista vuotta sitten, yhtiön toimiessa vielä vanhalla nimellään. - Aloitimme ratkaisun kehitystyön entisen yrityksen puitteissa. Aiemmin käytössä oli erittäin kevyt järjestelmä, jonka tarkoituksena oli saada kiinteistöjen tiedot vaivatta esille alan palveluihin, yhtiössä asiantuntijana toimiva Jukka Torvinen muistelee. Tarpeiden kasvaessa härkää tartuttiin sarvista neljä kuukautta kestäneen määrittelyprojektin merkeissä. - Pidimme palaveria yhtiössä ja huomasimme, että suuresta informaatiomassasta oli erittäin työlästä saada tietoa ulos. - Informaatiomäärän kasvaminen aiheutti yhä enemmän ongelmia esimerkiksi ajantasaisuuden hallinnassa. Koneella olevista sadoista tiedostoista oli saatava kaikki teho irti. Enää ei riittänyt pelkkä tietovarastona toimiminen, Torvinen sanoo. Yhtiö kilpailutti IT-ratkaisun uudistamisen useilla palveluntarjoajilla, ja päätyi lopulta heille sopivimpaan ratkaisuun. - Määrittelyprojektin aikana katsoimme yhdessä mitkä tiedonhallinnan tarpeet ovat ja pilkoimme prosessin palasiin. Yhteistyökumppani paneutui asiaan ja otti toimialamme tarpeet nopeasti hallintaan, valmiita pakettiratkaisuja tälle alalle ei ole. Saatavilla olevat valmiit ratkaisut ovat lähinnä omistajan työkaluja, eivät meidän kaltaisemme neuvonantajana toimivan yrityksen, Torvinen muistuttaa. Uusi tiedonhallintajärjestelmä auttaa Jones Lang Lasallen päivittäistä toimintaa kertomalla kiinteistöihin kohdistuvista yksityiskohtaisista taustatiedoista. Tarvittaessa analyysi voidaan tehdä yksittäisen tilan taikka alueen tarkkuudella. Jos esimerkiksi Ruoholahden alueen kiinteistöjen käyttöasteista tai markkinatilanteesta halutaan näkemys, tarvittavat taustatiedot saadaan järjestelmästä vaivattomasti. Hyvän IT-järjestelmän rakentamiseen kannattaa siis käyttää aikaa, lopputulos korvaa moninkertaisesti siihen asetetut panokset. - Tässä vaiheessa olemme toteuttaneet perusominaisuuksiltaan riittävät valmiudet järjestelmälle. Jatkossa on tarkoitus kehittää ominaisuuksia etenkin tiedon analysointiin. Lähtökohtana on ollut, että järjestelmää tulee pystyä täydentämään tarpeiden kasvaessa, Torvinen toteaa. NYSE-listattu Jones Lang LaSalle on Euroopan johtava kiinteistöalan asiantuntijayritys, joka tarjoaa strategisia palveluja kiinteistöjen omistajille, sijoittajille ja vuokralaisille. Fortunes- ja Forbes- lehtien maailman parhaiden yritysten listoilla JLL on ainoa kiinteistöalan asiantuntijayritys. Yhtiö yhdistää vahvan paikallistietämyksen maailman johtavaan osaamiseen suomalaisesta ja kansainvälisestä kiinteistömarkkinasta. Yrityksellä on kahdeksantoista työntekijää Helsingissä, jossa se tarjoaa transaktioiden, vuokrauksen, vuokralaisedustuksen, analyysin ja arvioinnin palveluita. KUVA: ISTOCK Hyvän IT-järjestelmän rakentamiseen kannattaa käyttää aikaa. Lopputulos korvaa moninkertaisesti siihen asetetut panokset. Turha työ väheni Aslemetals otti käyttöön työajanseurantajärjestelmän syksyllä Järjestelmän myötä turha työ vähentyi ja tiedon oikeellisuus parantui. TEKSTI: PÄIVI PIISPA Aslemetals poisti manuaaliset kellokortit käytöstä ja hankki tietojärjestelmän henkilöstön työajan seurantaan. Aikaisemmin keskisuuressa metallialan yrityksessä työntekijät merkitsivät työtiedot kynällä pahviselle kortille ja lisäksi leimasivat aamun illoin kellokortit. Kaikki nämä tiedot siirrettiin edelleen käsin palkanlaskennan tietojärjestelmään. seen, Aslemetalsin laatupäällikkö Elina Marttila kertoo. Aslemetals alkoi etsiä sopivaa järjestelmää ja kartoitti tietojärjestelmien tarjoajia. Kolmen tarjoajan vaihtoehtoihin tutustuttiin tarkemmin: Aslemetalsin edustajat kävivät referenssikohteissa mm. kuulemassa käyttäjien kommentteja. Tärkeintä oli löytää helppokäyttöinen järjestelmä, jotta työntekijämme todella käyttäisivät sitä. Järjestelmässä ei saa olla käyttöä hankaloittavia kynnyksiä niin kirjauksien tekijöil- Tuntui, että teimme paljon turhaa ja ns. tyhmää työtä. Jokaiseen järjestelmään tiedot piti näpytellä erikle kuin kirjauksien hyväksyjillekään, Marttila sanoo. Tiedon oikeellisuus parantui Kolmessa eri toimipisteessä toimivalla Aslemetalsilla on käytössään Jot- Bar-järjestelmä, joka sisältää työajanseurannan, töiden seurannan sekä kulunvalvonnan. Työntekijät käyttävät avainperätunnisteita ja viivakoodeja raportoidessaan työaikansa ja mitä työtä milloinkin tekevät. Esimiehet tarkistavat leimaukset, korjaavat ne tarvittaessa ja hyväksyvät tiedot siirrettäväksi palkanlaskentaohjelmistoon. Myös kustannusseuranta on uuden järjestelmän myötä tarkentunut. Manuaalisen kirjaamisen aikaan osa työntekijöistä saattoi kohdistaa tuntinsa eri töille viikon välein. Tieto ei useinkaan kohdistunut täsmällisesti. Nyt tiedon oikeellisuus on parantunut, Marttila sanoo. Tärkein tekijä uudessakin järjestelmässä kuitenkin on se, että työntekijät kirjaavat oikein eri työnsä. Järjestelmä ei pysty vahtimaan henkilöä, vaan edelleen voi tulla virheitä. Koko henkilökunta on saanut kattavan koulutuksen järjestelmään, jotta leimaukset menisivät oikein, Marttila kertoo. Vaikka uuden järjestelmän käyttöönotto vaatii aina hetkellistä ylimääräistä ponnistelua, Marttilan mielestä se kannatti. Toukokuussa aloitettu käyttöönotto oli valmis syyskuussa kesälomista huolimatta. Tärkeintä oli löytää helppokäyttöinen järjestelmä, jotta työntekijämme todella käyttäisivät sitä. JotBar Production vapauttaa yrityksen työntekijät voittoa ja lisäarvoa tuottavaan työhön. JotBar ottaa hoitaakseen yrityksen työajanseurannan ja vie tiedot suoraan työntekijän palkkanauhalle. Se seuraa ja raportoi tuotannon työvaiheita ja kohdistaa työtunnit töille, projekteille ja urakoille. JotBar palvelee myös yrityksen logistiikkaa ja jalostaa tiedot ERP-järjestelmän käyttöön. JotBar tekee tämän kaiken ja paljon muuta. Reaaliaikaisesti ja automaattisesti. JotBar Production Soita ja kysy, mitä työtä JotBar voisi tehdä sinun yrityksessäsi. Informa Oy Puh:

7 12 INFORMAATIOTEKNOLOGIA INFORMAATIOTEKNOLOGIA 13 KUVA: YOUSSOUF CADER Ensimmäiset kehitysaskeleet olivat sähköverkon kautta tapahtuvaa kommunikointia ja koskivat teollisuuslaitoksia. Vuonna 1997 kotitalouksien mittareita oli mahdollisuus lukea puhelinlinjaa pitkin modeemin välityksellä. Gsm-sovellukset tulivat vuoden 1999 loppupuolella niinikään teollisuuslaitoksiin. Uusin vuonna 2002 alkanut GPRS-kommunikaatio ja LAN-yhteydet mahdollistavat kotitalouskohtaisen etäluennan ja seurannan, joko tietokoneen näytöltä tai erilliseltä laitteelta. Suomessa edetään markkinaehtoisesti Rantasen mukaan siirtyminen uuteen järjestelmään on verkkoyhtiöiden hallussa. Pohjoismaissa ollaan hyvässä vauhdissa siirtymässä etäluentajärjestelmiin, kun taas Euroopassa tehdään vasta pilottikokeita. Ruotsi on edelläkävijä, koska laki vaatii siirtymisen vuoteen 2009 mennessä. - Syyt miksi Ruotsi lähti lain voimalla viemään eteenpäin kotitalouskohtaista etäluentaa on kuluttajan oikeusturvassa. Vanhassa järjestelmässä kulutus jää arvailun varaan. Toinen syy on energiasäästöihin liittyvä. Kun lukema on vain laskussa, niin kulutuksen arvioiminen jää etäiseksi. Päiväkohtaisesti seurattuna kuluttaja voi kytkeä pois vaikkapa päälle unohtuneen lisälämmittimen. Suomessa ajatellaan markkinoiden hoitavan asian ja noin 15 prosenttia koko maan tarpeesta on tällä hetkellä katettu. - Oli lainsäädäntöä tai ei, niin vuoteen 2012 mennessä suurin osa on kaukoluennassa, arvelee Rantanen. RFID yleistyy IT apuna kuljetuslogistiikassa TEKSTI: JUHANI NURMI logistiikkapalveluissa Ennen vanhaan yrityksissä tuotteiden vastaanotto ja lähetystoiminnot hoituivat vielä ns. käsipelillä. Nykyään tavarakuljetusten valtava määrä vaatii uusinta IT-teknologiaa henkilökunnan ajan ja vaivan säästämiseksi. RFID ei kirjainyhdistelmänä sano tavalliselle kansalaiselle juuri mitään. Lyhenteen taustalla oleva määritelmä radio frequency identification kertoo jo vähän enemmän, mutta ei sekään paljoa. TEKSTI: JARI NIKKOLA Eksoottisesti nimetty teknologia on kuitenkin tutumpi monelle meistä kuin alkuun tuntuu. - Tavallisin kohde, jossa ihminen tutustuu RFID-teknologiaan on kulunvalvonta. Esimerkiksi yrityksissä kulkukortit toimivat RFID-teknologialla, portit ja ovet avautuvat RFID-korttia tunnistimeen näyttämällä, VTT:n tutkija Pekka Pursula selvittää. vaatimaton, noin kymmenen senttimetriä kulkukorttien tapauksessa, Pursula toteaa. nistaa kantajansa tiedot lyhyen kantaman päästä. Mielenkiintoiseksi ja laajemmin kaupallisesti hyödynnettäväksi prosessi muuttuu teknologian mahdollistaessa tunnistamisen useiden metrien etäisyydeltä. - RFID on sinällään ollut käytössä jo pidempään. Lukuetäisyys on ollut Tehokkaampaa varastotyöskentelyä Uusi laitesukupolvi toimii UHF-taa- juudella (Ultra high frequency), mikä mahdollistaa tietojenluvun jopa viiden metrin etäisyydeltä. Tällä on suuri merkitys esimerkiksi kuormakirjojen lukemisessa. Logistiikka-ala hyötyykin teknologiasta ensimmäisenä. Maailmantasolla USA:n Wal-Mart on Kulkukorteissa RFID-teknologia tun- Raumalla toimivassa, laivateknologiaan erikoistuneessa Rolls-Royce Oy Ab:ssa toteutettiin langaton tiedonkeruujärjestelmä olemassaolevien inventointien hallintajärjestelmän päälle. Tiedonkeruujärjestelmään liitettiin viivakoodietikettien tulostusjärjestelmä, jolloin etikettejä voidaan tulostaa joko käsipäätteeltä tai tietokoneelta. siirtynyt RFID-teknologian hyödyntämiseen varastonhallinnassaan. Suurena toimijana se on alkanut vaatia myös yhteistyökumppaneiltaan samaa valmiutta, mikä on omiaan edistämään RFID:n leviämistä muuallakin. ja Tesco, Suomessa esimerkiksi ABB. Silti matkaa teknologian täyteen hyödynnettävyyteen on vielä. Usein teknologia on käytössä vain kun käyttäjä kontrolloi sekä lähtö- että tulo-osoitetta logistisessa ketjussa, ei varsinaisesti yritysten välillä. Euroopassa pioneeritoimijoita RFID:n suhteen ovat olleet Metro RFID:n leviäminen on toistaiseksi estynyt korkeiden aloituskustannusten vuoksi. Samaten teknologian kokonaistehokkuus on tapauskohtainen ja vaikeasti ennakkoon laskettavissa. Paljonko sillä voidaan poistaa virheitä kuljetusten hallinnassa? Paljonko säästää varastokustannuksissa ja paljonko teknologia lopulta muuttaa näitä järjestelmiä läpinäkyvämmiksi? - Oma syynsä on myös valmiiden Euroopassa pioneeritoimijoita RFID:n suhteen ovat olleet Metro ja Tesco, Suomessa esimerkiksi ABB. tuotepakettien puuttuminen markkinoilta, Pursula arvelee. RFID on teknologian edistyessä sovel- lettavissa myös yksityisten henkilöiden piiriin. Jos nyt tekniikalla pystytään lukemaan lavojen ja konttien sisältöjä varastoissa, tulevaisuudessa kuluttaja voisi saada lisätietoja yksittäisestä tuotteesta kännykkään integroidun RFID-lukijan avulla. - Täytyy kuitenkin muistaa, että nämä uudistukset ovat vielä vuosien päässä. Teknologia on tähän jo valmista, mutta kaupallinen soveltaminen on vasta alkutekijöissään, Pursula tähdentää. sa koko tuotantoketju voidaan jäljittää tilauksesta lähetykseen. Yrityksessä saadaan myös reaaliaikaista tietoa tuotteista, toimitustilanteesta, inventointitaseesta sekä tilausten käsittelystä. sekä kuljetusyksiköiden tarkkaa sijaintia GPS-tietojen avulla. Palvelun käyttöönotto vaati vain kuljettajien varustamisen langattomalla päätelaitteella ja GPS-moduulilla. Varmempaa kuljetusten seurantaa Uusimmissa IT-pohjaisissa seurantapalveluissa on monia selkeitä hyötyjä. Lastaus- ja purkuvaiheen virheiden vähentyessä niiden korjaaminen on nopeampaa. GPS-seuranta mahdollistaa kuljetusten reaaliaikaisen sijainnin valvonnan ja kertoo onko toimitus aikataulussa. Koska seurantatieto tallentuu itse järjestelmään, mahdollisten asiakasreklamaatioiden käsittely on entistä helpompaa. Myös asiakaspalvelu paranee, kun myöhästymisistä voidaan ilmoittaa automaattisesti asiakkaille. Mikäli lähetysvirheiden korjaukset vaativat yrityksessä ylimääräisiä resursseja ja aiheuttavat turhia lisäkustannuksia, Trackway Delivery -konsepti voi olla yksi ratkaisu. Oriola päätti kokeilla konseptia, joka aktivoitiin yhdessä päivässä. Tämän palvelun välityksellä Oriolalla voitiin seurata reaaliajassa yksittäisten jakelulaatikoiden kulkua toimitusketjussa KUVA: ED HIDDEN Langattoman Sentera PiccoLink Suite -tiedonkeruujärjestelmän oppiminen kävi henkilöstöltä helposti. Kokemukset ovat osoittaneet, että viivakoodien käyttö sekä langattoman tiedonkeruujärjestelmän operatiivisten ominaisuuksien hyödyntäminen tehostavat selvästi varastotyöskentelyä, jolloin myös inhimilliset erehdykset vähenevät. Rauman Rolls Roycen tapauksessa uusi järjestelmä on kokonaan automatisoinut ja korvannut manuaaliset tilaus- ja vastaanottotoiminnot. Tilaus-, lähetysja varastotiedot pysyvät virheettöminä ja jatkuvasti ajan tasalla. Tarvittaes- GPS-seuranta mahdollistaa kuljetusten reaaliaikaisen sijainnin valvonnan ja kertoo onko toimitus aikataulussa.

8 14 INFORMAATIOTEKNOLOGIA Suurimmat tietoturvariskit aiheutuvat henkilöstön käyttäytymisestä ja tietämättömyydestä. Usein ajatellaan, että riittää kun virustorjuntaohjelma on asennettu tietokoneelle ja siihen hankitaan tarpeelliset päivitykset. Tekniset toimenpiteet eivät kuitenkaan yksin riitä tietoturvan takaamiseksi, vaan asia vaatii myös monia hallinnollisia toimenpiteitä. Selkeästi sovituilla tietoturvaa edistävillä toimintatavoilla ja työntekijöiden riittävällä koulutuksella on suuri merkitys. Tietoturvallisella käyttäytymisellä voidaan ehkäistä suuri osa ongelmista. Lisätietoa: Pk-yrityksen sähköiset tiedot pitää laittaa turvaan Yritysten tietoja käsitellään pääasiassa sähköisessä muodossa. Sähköposti, tarjoukset, tilaukset, kirjanpito, varastotiedot ja kohta myös laskut kulkevat verkkoja pitkin. Tietoja säilytetään yrityksen tietokoneilla, mutta ovatko ne siellä varmassa tallessa? Valitettavasti eivät. Varmuuskopioinnin merkityksen ymmärtää kun laskee kuinka paljon työaikaa menee menetetyn tiedon uudelleen hankintaan. Yhden tarjouksen kirjoittaminen ei ehkä vaadi suurta työmäärää, mutta varaston saldon näpyttely tietokantaan uudelleen tulee varmasti työlääksi. Kannattaa myös muistaa, että vakuutusyhtiöt eivät korvaa menetetyn tiedon arvoa. Vahinkoriskin pienentäminen on järkevintä. On varmistettava, että tietokoneen käyttöjärjestelmä on päivitetty, virustorjunta ja palomuuri ovat ajan tasalla ja että tietokoneet ja muut laitteet toimivat kunnolla. Jotta yönsä saisi nukuttua rauhassa, on kuitenkin syytä ottaa ainakin oleellisista tiedoista varmuuskopiot säännöllisesti. Yrityksissä tämä pitäisi tehdä päivittäin. Vaihtoehtoja varmuuskopioinnille Varmuuskopioiden tekeminen onnistuu yksinkertaisimmillaan kopioimalla halutut tiedostot cd- tai dvd-levylle. Yrityskäytössä järeämpi vaihtoehto on tallentaa tiedot nauhalle. Se vaatii kuitenkin nauha-aseman hankkimisen ja usein ulkopuolisen asiantuntijan apua. Uutta ovat pk-yrittäjille suunnatut varmuuskopiointipalvelut, joissa yrityksen tiedot tallennetaan palvelua tarjoavan yrityksen tietokoneille internetin kautta. Onko tallentunut? Oleellista varmuuskopioinnissa on testata, ovatko tiedostot todella tallentuneet ja pystytäänkö ne palauttamaan. Aika ajoin kannattaa kokeilla tiedostojen siirtämistä takaisin omalle tietokoneelle ja tarkistaa löytyykö tiedostoista ne tiedot, mitkä niissä pitäisikin olla. Tiedostojen nimeäminen Myös yrityksen asiakirjojen ja kirjeenvaihdon tallennus kannattaa suunnitella huolella. On huomattavasti helpompaa etsiä tiedostoja asiakaskohtaisesti tai ajallisesti jaotelluista kansioista kuin epäselvästä tiedostoluettelosta. Tiedostojen nimeämiseen kannattaa myös kiinnittää huomiota: tiedostonimi Tarjouspyyntö-atk- FirmaX kertoo huomattavasti enemmän kuin pelkkä tarjouspyyntö -nimi. Hyödyt huomaa varsinkin silloin, kun tarjouspyyntöjä on useita kymmeniä. Muistilista: Tarkista, että tietokoneen käyttöjärjestelmä on ajan tasalla. Varmista, että virustorjunta ja palomuuri toimivat. Muista ottaa varmuuskopiot. Sijoita varmuuskopiot eri paikkaan kuin tietokone, mieluummin paloturvalliseen kaappiin. Tarkista, että varmuuskopiointi on onnistunut. Testaa onnistuuko tietojen palautus yrityksen tietokoneelle. Kirjoittaja: Kehityspäällikkö Timo Simell Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry KUVA: CHRISTINE BALDERAS Kiidä osaajien joukkoon! Onko suunni eilla uusi tietojärjestelmäprojekti? Tule oppimaan miten voi väl ää kalliit virheet! Tietojärjestelmän hankintaprosessi ja siihen lii yvät sopimusehdot -koulutus Espoossa Ensimmäisenä päivänä käydään läpi käytännön esimerkein tietojärjestelmän hankintaan kehitetyn 4V -konseptin neljä päävaihe a. Painopiste on tietojärjestelmän hankintapäätöksen ja toteutusprojektin valmistelussa ja ohjelmistoratkaisun/toimi ajan valinnassa. Koulutuksessa käsitellään eri vaiheisiin lii yviä tehtäviä ja pääte äviä asioita, organisointitapoja, hyviä käytäntöjä, muiste avia asioita ja mahdollisia sudenkuoppia. Toisena päivänä käydään läpi käytännönläheisesti juridiset asiat, jotka lii yvät tietojärjestelmähankkeen eri vaiheisiin sekä kussakin vaiheessa tehtäviin sopimuksiin. Koulutus toteutetaan IT2000 sopimusehtojen mukaan. Kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka tilaavat ja toteu avat tietojärjestelmähankintoja tai vastaavat niistä sekä henkilöt, jotka osallistuvat tietojärjestelmähankkeen eri vaiheissa tehtävien sopimusten laatimiseen. Katso lisätiedot osoi eesta www. lry.fi/koulutusta/ KOPIOITKO KÄSIN TALOUSHALLINNON TIETOJA TAULUKKOLASKENTAAN Infoglove voi tehdä sen puolestasi. Internetpalveluna toimiva Blanko-päivät tulevat jälleen! Oulun Radisson SAS hotellissa Ilmoittautuminen tapahtumaan on käynnistynyt. TTL:n ja Potkyn jäsenet saavat pääsylipuista 15% alennuksen, muistathan siis ilmoi autuessa ilmoi aa jäsenyytesi! Katso lisätietoja os. h p://www.blankopaivat.fi/fi/ Yritystä löytyy! -tutustu ICT-osaajien kiitorataan www. lry.fi Jo yli 600 tietotekniikka-alan yritystä ja yhteisöä tietävät, e ä yhteistyö tuo aa enemmän tietoa ja kehitystä sekä saa valmista aikaiseksi kuin yksin pakertamalla. Ajan hermolla eläminen ja uusimman kehityksen seuraaminen ovat avainasioita alallamme. Tuo yrityksesi mukaan TTL:ään vaihtamaan kokemuksia ja oppimaan samalla uu a! sovellus siirtää taulukkolaskentaan myynnin, kirjanpidon, tuotannon tai minkä tahansa kokonaisuuden tiedot juuri käsillä olevan tarpeen mukaan poimittuna ja tiivistettynä. Katso lisätietoja osoitteesta tai ota yhteyttä NUKUTKO YÖSI RAUHASSA? Mitä teet, jos asiakastietosi tuhoutuvat? Mitä teet, jos varas vie tietokoneesi? Osaako vakuutusyhtiö palauttaa kadonneet tietosi? Backman on palvelu, joka varmistaa automaattisesti tietosi luotettavaan, suomalaiseen varmistuskeskukseen internetin välityksellä vaikka joka päivä. Kun Backman on asennettu, voit nukkua yösi rauhassa. Ota yhteyttä ja varmista liiketoimintasi jatkuvuus! Mansoft tietotekniikka Oy puhelin (02) , Kaikki irti jäsenyydestä! Kun yrityksesi lii yy jäseneksi, saat tietoa, taitoa ja koulutusta. Jäsenenä voit osallistua oman paikallis- ja teemayhdistyksesi toimintaan ja tilaisuuksiin maksu a tai reilusti alenne uun hintaan. Lii oyhteisössä toimii monia osaamisyhteisöjä, joihin voit lii yä kehi ääksesi osaamistasi sinua kiinnostavilla aihealueilla. Voit myös julkaista TTL:n www-sivulla yrityksesi esi elyn, tietoja tapahtumistanne ja muita tiedo eita - veloitukse a. Jäsenyys tuo lisäksi mm. seuraavia etuja Lehdet Sanoma Magazines Finland tarjoaa TTL:n yritysjäsenille seuraavat edut: ITviikko on alan amma ilaisten viikkojulkaisu, myös digitaalisena. ITviikko toimitetaan Taloussanomien välissä. Liity jäseneksi www. lry.fi/jasenyys Yritysjäsenyyteen kuuluu lisäksi kolme seuraavista vapaavalintaisista lehdistä: Tietokone, Prosessori, Turvallisuus, Pelit ja Tiede. Lehdet toimitetaan yritysjäsenen yhteyshenkilölle. Lisäksi yhteyshenkilö saa jopa -50% Sanoma Magazines Finlandin tilauksista! Tarjous koskee mm. seuraavia lehtiä: MikroBi i, Aku Ankka, Sara, Auto Bild Suomi, MeNaiset, Gloria, Kodin Kuvalehti, Taloussanomat. Koulutusta FC Sovelton kurssitoteutuksista erityisalennus TTL:n yritysjäsenille: SharePoint Server 2007 ominaisuudet ja käytön suunni elu , alennus: -20% 2007 Office System tukihenkilön näkökulmasta , alennus: -20% SharePoint leiri , alennus: -15% Ohjelmisto- ja internetpalvelut TTL:n jäsenetuna saat Moonsoftilta Nero 8 usean käyttäjän lisenssit (väh. 10 käy äjälle) 20 % alennuksella! Nero 8 Basic: 36,40 (alv 0 %) / käy äjä ja Nero 8 Ultra: 41,60 (alv 0 %) / käy äjä. Nero 8 on monipuolinen CD- ja DVD-levyjen kopiointi-, koostamis- ja pol o-ohjelma. Sillä syntyvät laadukkaat data-, video- ja musiikkilevyt helposti. Hotelli- ja kokouspalvelut Scandic Hotels Oy tarjoaa TTL ry:n jäsenille alennettuun hintaan yöpymisiä Scandic- ja Hilton-hotelleissa ympäri Suomea! Pidä kokouksia ja seminaareja alenne uun jäsenhintaan Scandic- ja Hilton-hotellien toimivissa ja nykyaikaisissa huipputason tiloissa! Matkapalvelut TTL ry:n ja Kaleva Travelin yhteistyökumppanuus merkitsee TTL ry:n jäsenille ka avien palvelujen lisäksi myös omaa, edullisempaa palveluhinnastoa. Kaleva Travelin palvelukokonaisuus muodostuu seuraavista osa-alueista: Liikematkapalvelut: liikematkahallinta, analyysi- ja konsultointipalvelut, Venäjä & IVY ja Baltia erikoisosasto, viisumiosasto, sopimushinnat. Ryhmämatkat: kokouspalvelut, messumatkat, urheilumatkat. Vapaa-ajan matkat: verkkopalvelut. Katso lisätietoja liiton toiminnasta ja jäseneduista osoi eesta www. lry.fi

9 Haluatko varman viestintäratkaisun? AINA EN

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Pikaopas TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Mikä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien,

Lisätiedot

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft on toiminnanohjausjärjestelmä, joka on tehty liiketoiminnan hallintaan ja kehittämiseen. Lemonsoftin ominaisuudet ovat muokattavissa vastaamaan eri toimialojen

Lisätiedot

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA ENEMMÄN AIKAA TYÖLLE, JOLLA ON MERKITYSTÄ Tiimien erilaiset toimintatavat ja tiedon tarpeet aiheuttavat usein turhaa selvittelytyötä ja samaa tietoa

Lisätiedot

pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille Pandia Oy Sinikalliontie Espoo

pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille Pandia Oy Sinikalliontie Espoo pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille contact@pandia.fi puh: 09 549 194 69 fax: 09 584 414 10 Pandia Oy Sinikalliontie 14 02630 Espoo PANDIA REAL ESTATE KERÄÄ JA JALOSTAA TIETOA Kirjanpidon

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Supply Chain Module 1

Supply Chain Module 1 2.5.2016 Supply Chain Module 1 1. Määritelmä 2. Kuinka vähittäiskaupan ketju toimii? 3. Mitä toimenpiteitä teet kaupassa? 3.1. Perusvarastonvalvonta/ Check-in ja Check-out toiminnot (Vastaanotto ja Palautukset)

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa ValtioExpo 7.5.2009 Antti Karjalainen, Johtaja Hankkeen taustaa Tavoitteena yhden talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustaminen vuonna

Lisätiedot

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Big Data Solutions Oy 2017 VIISI VINKKIÄ TASOKKAASEEN TIEDOLLA JOHTAMISEEN JA PAREMPAAN ASIAKASYMMÄRRYKSEEN Basware on maailman

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 24.10.2012 Tanja Kaisaniemi Palvelujohtaja, konsultointi ProCountor International Oy Esityksen sisältö Perinteinen vs. sähköinen

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Työ on. muuttunut. Digitalisoimme työajanhallinnan.

Työ on. muuttunut. Digitalisoimme työajanhallinnan. Työ on muuttunut Digitalisoimme työajanhallinnan. Työn tulos ei synny sen tekemiseen käytetystä ajasta vaan sen tuottavuudesta. Työ on muuttunut. Digitalisaatio sekä muutokset ympäristössä, yhteiskunnassa

Lisätiedot

Yrityksen sisäinen maksuliikenne haltuun

Yrityksen sisäinen maksuliikenne haltuun Yrityksen sisäinen maksuliikenne haltuun Nerokas ratkaisu, josta suurille konserneille voi olla paljon hyötyä. Sisäisten laskujen tehostettu käsittely Nettoutus työkalulla sujuvoitetaan laskunkäsittelyä

Lisätiedot

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa 3.11.2016 1 Kokenut ja osaava toimittaja & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3 M 2015, tulos 1 MEUR

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä?

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Sisällys Lukijalle 3 Mitä pilvipalveluilla tarkoitetaan? 4 Toiminnanohjausjärjestelmä pilvessä 5 Miksi siirtyä pilvipalveluihin? 6

Lisätiedot

Liikeidea. Etunimi Sukunimi

Liikeidea. Etunimi Sukunimi Liikeidea Funidata Oy on perustettu maaliskuussa 2016 Tampereen yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteisen Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi OTM-hankkeen

Lisätiedot

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010 Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 2 (5) E laskulla rahanarvoisia etuja Tässä Maksuliikeuutisten

Lisätiedot

B2B Cloud. Virtaviivaista sähköistä liiketoimintaa ja yhteistyötä. Basware e-invoicing Forum

B2B Cloud. Virtaviivaista sähköistä liiketoimintaa ja yhteistyötä. Basware e-invoicing Forum B2B Cloud Virtaviivaista sähköistä liiketoimintaa ja yhteistyötä Basware e-invoicing Forum 29.3.2012 Sisältö Basware lyhyesti Transaktiokaaos Mikä ihmeen B2B Cloud Basware lyhyesti Historia Perustettu

Lisätiedot

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy SataCom Oy - Perustiedot Perustettu 1989 Henkilökunta 20 Liikevaihto 3,8 meur (2014) Asiakkaat 90 % Satakunnan

Lisätiedot

Digitalisoidaan julkiset palvelut. Anne Kauhanen-Simanainen Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet -työpaja

Digitalisoidaan julkiset palvelut. Anne Kauhanen-Simanainen Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet -työpaja Digitalisoidaan julkiset palvelut Anne Kauhanen-Simanainen Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet -työpaja 31.5.2016 2 3 Toimenpide 1: Luodaan ja otetaan käyttöön kaikkia julkisia palveluita

Lisätiedot

With Krogius, the extraordinary is simply standard policy. Oy Lars Krogius Ab

With Krogius, the extraordinary is simply standard policy. Oy Lars Krogius Ab With Krogius, the extraordinary is simply standard policy Analytic Routing Solution kuljetushäiriöt kuriin nykyaikaisella tietojärjestelmällä Markus Sjöblom, Lars Krogius Oy 14.11.2013 KROGIUS Vahinkotarkastuksia

Lisätiedot

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi!

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! 1 1 Online - matkatoimistot lentomyynnin voittajia 2 2 1 Nettimatkatoimiston myynnin jakauma 86 % Lennot 13 % Hotellit, autot ym. 1% Paketointi

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Tomi-Pekka Juha, Sector Manager, GS1 Finland Oy 08.10.2015 Sisältö GS1 Finland GS1 ja verkkokauppa GS1 järjestelmä

Lisätiedot

Yksinkertaista. Me autamme. TM. Ceriffi Oy Ver Mikko Kettunen

Yksinkertaista. Me autamme. TM. Ceriffi Oy Ver Mikko Kettunen Yksinkertaista. Me autamme. TM Ceriffi Oy Ver 3.0 22.11.2015 Mikko Kettunen UKK, ISO 9001:2015 Usein kysytyt kysymykset ISO 9001 uudistumisesta Mikä on ISO 9001? Milloin uudistus tapahtuu? Mitä muutos

Lisätiedot

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA CM-Systems Oy tutkimuksen tausta ja tavoite tulos ja kehitetty ratkaisu ohjelmiston kuvaus projektinhallintaan erikoistunut ohjelmisto- ja konsulttiyritys,

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi

Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi Sisäasiainministeriön hallinnonalan Kieku-tietojärjestelmähanke Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi Kieku-info 23.9.2011 Sirpa Joensuu, projektipäällikkö Lähtötilanne

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta Liikkuvien työkoneiden etäseuranta TAMK IoT Seminaari 14.4.2016 2 1) IoT liiketoiminnan tukena 2) Iot ja liikkuvat työkoneet 3) Case esimerkit 4) Yhteenveto, johtopäätökset, tulevaisuuden näkymät Cinia

Lisätiedot

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014 Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta Syyskuu 2014 Kyselystä Kauppakamarien yritysjohtajakysely kartoitti digitalisaatioon liittyviä haasteita ja tavoitteita yrityksissä. Toteutettiin 8.9.

Lisätiedot

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Jaana Bom Merja Prepula Balanced Scorecard Yritysstrategian ja rakenteen yhdensuuntaistamisjärjestelmä Strateginen johtamisjärjestelmä Strategiset

Lisätiedot

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Projektin tilanne Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Tehtyä työtä Syksyn mittaan projektiryhmä on kuvannut tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuurin tavoitetilan

Lisätiedot

IT JA PAREMPI BISNES M\jX K``i`bX`e\e

IT JA PAREMPI BISNES M\jX K``i`bX`e\e IT JA PAREMPI BISNES Talentum Media Oy ja Vesa Tiirikainen ISBN 978-952-14-1506-7 Kansi ja taitto: Lapine Oy Kariston Kirjapaino Oy Sisältö Esipuhe 9 1. Parempaa bisnestä tietotekniikkaa hankkimalla! 13

Lisätiedot

Sään ja ympäristön havainnoilla parempaan huomiseen

Sään ja ympäristön havainnoilla parempaan huomiseen Sään ja ympäristön havainnoilla parempaan huomiseen Toimitusjohtaja Kjell Forsén Page 2 1 Johtava yritys ympäristönmittauksessa Perustettu 1936 Kaksi liiketoiminta-aluetta: Weather ja Controlled Environment

Lisätiedot

SAAPUVAT PAPERILASKUT VERKKOLASKUIKSI. Tiina Heikkilä Financial Developer Nokian Renkaat Oyj

SAAPUVAT PAPERILASKUT VERKKOLASKUIKSI. Tiina Heikkilä Financial Developer Nokian Renkaat Oyj SAAPUVAT PAPERILASKUT VERKKOLASKUIKSI Miksi Nokian Renkaat haluaa vastaanottaa verkkolaskuja? Mitä on tehty? Tiina Heikkilä Financial Developer Nokian Renkaat Oyj Basware e-invoicing Forum 24.10.2013 Nokian

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri TUNNISTUSPALVELU INFO

Kansallinen palveluarkkitehtuuri TUNNISTUSPALVELU INFO Kansallinen palveluarkkitehtuuri TUNNISTUSPALVELU INFO 29.9.2015 Palvelulupauksemme Tarjoamme julkishallinnolle mahdollisuuden Suomen ja EU-kansalaisen sähköiseen tunnistamiseen tietoturvallisesti eri

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist

Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät 11.1.2017 Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist 1 Mottomme! Me yrittäjät elämme myymällä mutta me teemme voitot ja tulokset

Lisätiedot

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä?

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Seija Friman 6.5.2015 Tilaisuus, Esittäjä Työajan kohdentaminen Kiekun myötä Kustannuslaskenta & tuottavuusnäkökulma Työajan kohdentaminen mahdollistaa kustannusten

Lisätiedot

Orientaatiopäivät

Orientaatiopäivät Orientaatiopäivät 25.8.2016 Teollisuusekonomi-koulutus tietotekniikka ja tuotantotalous taloudellinen, tuotantotekninen ja tietotekninen näkökulma opinnoista on suuri osa kaikille yhteistä tutkinnon loppuvaiheessa

Lisätiedot

TEHTÄVIEN HALLINTA JA DIGITAALINEN ALKO

TEHTÄVIEN HALLINTA JA DIGITAALINEN ALKO TEHTÄVIEN HALLINTA JA DIGITAALINEN ALKO Reko Lehti Teknologiapäällikkö 31.08.2016 31.8.2016 Alkujumppa Konteksti: Alko tänään Matkalla digitaaliseksi organisaatioksi Palveluväylä prosesseille ja palveluille

Lisätiedot

kriittistä hetkeä ratkaisevat kenttähuoltokäynnin asiakaskokemuksen

kriittistä hetkeä ratkaisevat kenttähuoltokäynnin asiakaskokemuksen 4 kriittistä hetkeä ratkaisevat kenttähuoltokäynnin asiakaskokemuksen INTRO Huoltoteknikon asiakaskäynti ei ole pelkkää pakollisen työn suorittamista: kenttähuolloissa teknikko näyttäytyy asiakkaalle myös

Lisätiedot

Ikivihreä kirjasto loppuraportti määrittelyprojektille

Ikivihreä kirjasto loppuraportti määrittelyprojektille loppuraportti määrittelyprojektille Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Sähkö ja informaatiotekniikan laitos Versiomuutokset 29.1.2014 viimeisin tilanne tietokantakonversiosta Mirja Loponen 7.2.2014 tarkennettu

Lisätiedot

the Power of software

the Power of software the Power of software Wapice teollisuuden ohjelmistokumppani on keskittynyt teollisuusyritysten ohjelmistoratkaisuihin ja tietojärjestelmien integrointiin. Tarjoamme turvallisen ja tehokkaan tavan ulkoistaa

Lisätiedot

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä Viestinnän ja johtamisen yhteispeli TAMK, Teiskontie 33, Tampere 31.05.3007 klo 12.00 Tuottavuus ja viestintä Teknologiayhteiskunnan haaste Tehokkuuden tavoittelu on aina ohjannut kehitystämme. Ihmisen

Lisätiedot

Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016

Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016 Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016 Toiminta-ajatus, ja eteneminen Valtori tuottaa valtionhallinnon toimialariippumattomat ICT-palvelut Lähtötilanne Erilaisia palveluita käytössä Erilaiset toimintaprosessit

Lisätiedot

Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, Helsinki p PUHTIA BISNEKSEEN

Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, Helsinki p PUHTIA BISNEKSEEN Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, 00811 Helsinki p. 09 2291 1600 www.intrum.fi 10.2016 LUOTTOTIETO- JA PERINTÄPALVELUT TEHOSTA YRITYKSESI RAHANKIERTOA JA MINIMOI LUOTTOTAPPIORISKIT.

Lisätiedot

Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet

Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet Matti Helkamo Siemens Osakeyhtiö, Building Technologies Kiinteistöjen paloturvallisuuden ajankohtaispäivät Restricted Siemens Osakeyhtiö 2016 www.siemens.fi

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 7.11.2013 Satu Norema Sovelluskonsultti ProCountor International Oy Esityksen sisältö Sähköinen taloushallinto Verkkokaupan liittäminen

Lisätiedot

Bravidan David Ednerin haastattelu

Bravidan David Ednerin haastattelu Bravidan David Ednerin haastattelu Bravida on pohjoismaiden johtava kiinteistöjen teknisten asennusten sekä huolto- ja ylläpitopalvelujen kokonaistoimittaja, jolla on noin 9 000 Keväällä 2016 Symbrio haastatteli

Lisätiedot

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN Linnoitustie 4 Violin-talo 5 krs., FI-02600 Espoo www.triplewin.fi will invest into customer experience leadership Miten rakennetaan asiakaskokemuksen johtamiseen toimiva

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

Kokemukset talteen kamerakännykällä. Jakelun Infopäivä Olli Kuusisto

Kokemukset talteen kamerakännykällä. Jakelun Infopäivä Olli Kuusisto Kokemukset talteen kamerakännykällä Jakelun Infopäivä 25.11.2004 Olli Kuusisto JALAN-loppuseminaari 23.1.2004: Mitä JALAN-projektin jälkeen? Organisaatioiden välinen tiedonsiirto kuluvana vuonna tavoitteena

Lisätiedot

7signal Sapphire. Ratkaisuesittely

7signal Sapphire. Ratkaisuesittely 7signal Sapphire Ratkaisuesittely Agenda 7signal Ratkaisu Yleiskuvaus Kolme komponenttia Tehtävät Kohdeasiakkaat Palvelut Esimerkkikuvia 7signal Langattomien verkkojen hallintaan, ylläpitoon ja kehittämiseen

Lisätiedot

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke vauhtiin!

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke vauhtiin! Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke vauhtiin! 14.11.2016 Yhteinen tiedon hallinta -hanke vauhtiin! -seminaari Digitalisoidaan julkiset palvelut / Yhteinen tiedon hallinta (YTI) -hanke 1990-luku 2000 Tekniikka

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

Kurssitusten tarve kipuaa

Kurssitusten tarve kipuaa Kurssitusten tarve kipuaa 9.11.2000 08:02 Muinoin tietotekniikkakurssilla opeteltiin ohjelmat läpikotaisin. Nyt niistä opetellaan vain työssä tarvittavat toiminnot. Niissäkin on työntekijälle tekemistä,

Lisätiedot

Taloushallinnon käytänteitä PKsektorin. Tieke ebusiness Forum, 23.-24.5.2012 Harri Kanerva ValueFrame Oy. Suuntaa menestykseen

Taloushallinnon käytänteitä PKsektorin. Tieke ebusiness Forum, 23.-24.5.2012 Harri Kanerva ValueFrame Oy. Suuntaa menestykseen Taloushallinnon käytänteitä PKsektorin B-to-B -yrityksissä Tieke ebusiness Forum, 23.-24.5.2012 Harri Kanerva ValueFrame Oy Sisältö 1 2 3 4 5 ValueFrame Oy Kysely Kyselyn vastaukset Avoimet kysymykset

Lisätiedot

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö. osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki. p

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö. osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki. p REKISTERISELOSTE 1 REKISTERISELOSTE Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen rekisteriseloste Rekisterinpitäjä FEON Oy Y-tunnus: 2733038-4 osoite: Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki kotipaikka: Helsinki

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

TietoEnator Logistics Solutions

TietoEnator Logistics Solutions TietoEnator Logistics Solutions Ratkaisuja kuljetusyrityksille ja logistiikkaoperaattoreille Logistics 2005 / Wanha Satama 20.4.2005 Mika Heikkilä, mika.t.heikkila@tietoenator.com, 040-5535199 Page 2 Page

Lisätiedot

VALTION YHTEINEN VIESTINTÄRATKAISU MAHDOLLISTAA UUDET TOIMINTATAVAT. Hankepäällikkö Raimo Kangaskoski, Valtiokonttori, Valtion IT-palvelukeskus

VALTION YHTEINEN VIESTINTÄRATKAISU MAHDOLLISTAA UUDET TOIMINTATAVAT. Hankepäällikkö Raimo Kangaskoski, Valtiokonttori, Valtion IT-palvelukeskus VALTION YHTEINEN VIESTINTÄRATKAISU MAHDOLLISTAA UUDET TOIMINTATAVAT Hankepäällikkö Raimo Kangaskoski, Valtiokonttori, Valtion IT-palvelukeskus Esityksen sisältö Herätys Ratkaisu Lopuksi Lisätietoja 2 Herätys

Lisätiedot

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala Proxion 19.10.2015 Proxion BIM historiikkia Kehitystyö lähtenyt rakentamisen tarpeista Työkoneautomaatio alkoi yleistymään 2000 luvulla

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0)

Monipuolista hienomekaniikkaa. Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI Järvenpää. Tel (0) Monipuolista hienomekaniikkaa Copyright 2013 Mecsalo Oy Minkkikatu 10-12, FI-04430 Järvenpää. Tel. +358 (0) 9 836 6070. www.mecsalo.com Liiketoiminta Valmistamme edistyksellisiä tuotteita vaativiin sovelluksiin

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

Microsoft Surface TM -laitteille suunnitellut IBM Power BI -ratkaisut kuluttajatuotteiden pakkaukseen ja vähittäiskauppaan

Microsoft Surface TM -laitteille suunnitellut IBM Power BI -ratkaisut kuluttajatuotteiden pakkaukseen ja vähittäiskauppaan Microsoft Surface TM -laitteille suunnitellut IBM Power BI -ratkaisut kuluttajatuotteiden pakkaukseen ja vähittäiskauppaan Kirjoittaja IBM Microsoft Solution Practice - Kanada Johdanto Ratkaisu Työvoimavaltaisilla

Lisätiedot

Storage IT. Tiedon varmin paikka. Yrityksen varmuuskopiointi

Storage IT. Tiedon varmin paikka. Yrityksen varmuuskopiointi Storage IT Tiedon varmin paikka Yrityksen varmuuskopiointi Storage IT - Automaattinen tiedonvarmennus Storage IT on Suomen suurin automaattisten tiedonvarmennuspalveluiden tuottaja Palvelujamme käytetään

Lisätiedot

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS.

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS. Palvelukuvaus 1 LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 3 1.1 Verkkoturvapalvelu... 3 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 3 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 3 1.2.1 Suodatettava

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY Pilvi EASY Tiedostopalvelin: Tiedostojen tallennukseen ja jakamiseen soveltuva monipuolinen järjestelmä EASY Pilvipalvelin: Täysiverinen, skaalautuva käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

Specifying user requirements for corporate intranet with user centered design methods. Espoo Tekijä: Henri Ström Valvoja: TkT Kalevi Kilkki

Specifying user requirements for corporate intranet with user centered design methods. Espoo Tekijä: Henri Ström Valvoja: TkT Kalevi Kilkki Specifying user requirements for corporate intranet with user centered design methods Espoo 29.9.2016 Tekijä: Henri Ström Valvoja: TkT Kalevi Kilkki Sisältö Työn tausta Ongelman asettelu Metodiikka Kehitysprojekti

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille AKVAn Syysseminaari Pia Ek, Counsel Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 26.9.2012 Castrén & Snellman Rakenne Taustatietoja Markkinointi uusien kanavien

Lisätiedot

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin Pörssinoteerattu rahasto eli ETF (Exchange-Traded Fund) on rahasto, jolla voidaan käydä kauppaa pörssissä. ETF:ien avulla yksityissijoittajalla on mahdollisuus sijoittaa

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Tehoa potilastietojen kirjaamiseen ja potilasjärjestelmien käyttöön nyt ja tulevaisuudessa

Tehoa potilastietojen kirjaamiseen ja potilasjärjestelmien käyttöön nyt ja tulevaisuudessa Tehoa potilastietojen kirjaamiseen ja potilasjärjestelmien käyttöön nyt ja tulevaisuudessa 24.5.2016 Terveydenhuollon ATK-päivät, Lahti Olavi Valkama CEO 2016 2016Diktamen Diktamen 600 lääkäriä tuijottaa

Lisätiedot

FlowIT virtaa IT-hankintoihin

FlowIT virtaa IT-hankintoihin FlowIT virtaa IT-hankintoihin Virpi Kalakoski, Matti Gröhn, Kirsi Jääskeläinen, Tiina Kalliomäki-Levanto, Jani Lukander, Kristian Lukander, Jarno Turunen, Teppo Valtonen, Tiina Vihtonen, Tuija Virtanen

Lisätiedot

YIT:n maantieteellinen laajentuminen

YIT:n maantieteellinen laajentuminen 1 YIT:n maantieteellinen laajentuminen Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Tilaisuus, analyytikoille, sijoittajille ja medialle 30.5.2008 2 Sisältö Maantieteellisen laajentumisen strategian toteuttaminen YIT:n

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia Tulevaisuuden osaaminen Ennakointikyselyn alustavia tuloksia 19.3.2010 Teemat Tulevaisuuden taidot ja osaaminen Tulevaisuuden osaamisen vahvistaminen koulutusjärjestelmässä Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Mainonnan kenttä Venäjällä

Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan historia nykyvenäjällä 15 vuotta siitä kun se alkoi Viimeisen 10 vuoden aikana isoimmat ketjut ovat rantautunet Venäjälle Koulutus, osaaminen, ja yleinen tietotaito

Lisätiedot

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke Yleisesitys Digitalisoidaan julkiset palvelut / Yhteinen tiedon hallinta (YTI) -hanke Tavoitteena yhä paremmat ja tehokkaammat palvelut vaikka keinot ja ympäristö muuttuvat

Lisätiedot

TKL -LEX TEKNISEN KAUPAN TIETOPALVELU

TKL -LEX TEKNISEN KAUPAN TIETOPALVELU TKL -LEX TEKNISEN KAUPAN TIETOPALVELU Ennakoivaa säädöstietoa liiketoiminnan tarpeisiin TKL -LEX yritysjohdolle myynnistä vastaaville markkinoinnista vastaaville asiantuntijoille Teknisen kaupan yritysten

Lisätiedot