Vapaat ohjelmistot PK-yrityksen ITratkaisuna

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vapaat ohjelmistot PK-yrityksen ITratkaisuna"

Transkriptio

1 Vapaat ohjelmistot PK-yrityksen ITratkaisuna TIKLI-hanke, Saimaan AMK COSS the Finnish Centre for Open Source Solutions JOIN NOW! // Matti Saastamoinen

2 Agenda COSS Avoimen lähdekoodin perusteet Avoimen lähdekoodin hyödyt ja haasteet Vapaat ohjelmat mitä niitä on ja mistä niitä saa? Mikäli jää aikaa: Lyhyesti lisensseistä Liiketoiminta avoimella lähdekoodilla COSS the Finnish Centre for Open Source Solutions JOIN NOW!

3 Suomen open source -keskus COSS Kansallinen open source -ekosysteemin kehittämisorganisaatio ja -liiketoiminnan verkosto Perustettu vuonna 2003 julkisrahoitteisen, voittoa tavoittelemattoman Teknologiakeskus Hermia Oy:n alle Perustana alan yritysten tarve ja rahoituspanostus COSS the Finnish Centre for Open Source Solutions JOIN NOW!

4 Mitä COSS tekee? Parantaa open source -ratkaisujen ja -palvelujen tunnettuutta eri teollisuuden aloilla ja käyttäjäryhmissä. Järjestää liiketoiminnan ja osaamisen kehittämispalveluja yrityksille. Rakentaa yritysten välistä verkostoa. Aktivoi open source -t&k-toimintaa ja luo yhteistyötä yritysten ja tutkimuslaitosten välille. Lisää kehittäjä- ja käyttäjäyhteisöjen ja yritysten välistä yhteistoimintaa. Toteuttaa kehityshankkeita, jotka avaavat uusia mahdollisuuksia open source -liiketoiminnalle. Tarjoaa kansainvälisen kontakti-pisteen suomalaiseen open source -kenttään. COSS the Finnish Centre for Open Source Solutions JOIN NOW!

5 Yli 140 organisaation verkosto ja yli 100 muuta... COSS the Finnish Centre for Open Source Solutions JOIN NOW!

6 COSS the Finnish Centre for Open Source Solutions JOIN NOW!

7 Avoin lähdekoodi Matti Saastamoinen Centre for Open Source Solutions

8 Keskeisiä käsitteitä Suljetun koodin ohjelma (proprietary software) Lisensoitu lisenssillä, joka antaa lisenssin saajalle yleensä tiukasti rajatun käyttöoikeuden ohjelmaan. Lähdekoodi ei ole vapaasti hyödynnettävissä. Tavallisesti sallitaan ohjelman kopiointi vain käytön yhteydessä ja rajoitetaan ohjelman asennusten määrää. Useimmat kaupalliset ohjelmat ovat suljettuja, mutta on olemassa monia kaupallisia avoimen lähdekoodin ohjelmia ja ei-kaupallisia suljettuja ohjelmia (esim. freeware-ohjelmat). Avoimen lähdekoodin ohjelma (open source software) Ohjelman lisenssi täyttää avoimen lähdekoodin määritelmän ehdot. Vapaa ohjelma (free software) Ohjelman lisenssi täyttää vapaan ohjelman määritelmän ehdot: vapaa käyttö, kopiointi, muokkaus ja levitysoikeus Huom: termit eivät ole standardoituja tai juridisia. 2

9 Lähdekoodi? Tietokoneohjelmalla on yleensä kaksi muotoa Suoritettava koodi (binäärikoodi/objektikoodi) = muoto, jota tietokoneet ymmärtävät Lähdekoodi = muoto, jolla tietokoneohjelmat kirjoitetaan ja jota ohjelmoijat ymmärtävät 3

10 Lähdekoodi? Lähdekoodi on tietokoneohjelman rakennepiirustukset. Lähdekoodiin kirjoitetaan käskyt ja ohjeet, joiden avulla tietokone saadaan toimimaan halutulla tavalla. Ohjelman ajamiseksi tarvitaan suoritettava koodi. Ohjelman muuttamiseksi tarvitaan lähdekoodi. Lähdekoodi käännetään suoritettavaan muotoon ennen kuin ohjelma voidaan ajaa. Käännös Tallennus 4

11 Avoimen lähdekoodin määritelmä 1. Ohjelman täytyy olla vapaasti levitettävissä ja välitettävissä. 2. Lähdekoodin täytyy tulla ohjelman mukana tai olla vapaasti saatavissa. 3. Johdettujen teosten luominen ja levitys pitää sallia. 4. Lisenssi voi rajoittaa muokatun lähdekoodin levittämistä vain siinä tapauksessa, että lisenssi sallii korjaustiedostojen ja niiden lähdekoodin levittämisen. Lisäksi voidaan vaatia, ettei johdettua teosta levitetä samalla nimellä tai versionumerolla kuin lähtöteosta. 5. Yksilöitä tai ihmisryhmiä ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan. 6. Käyttötarkoituksia ei saa rajoittaa. 7. Kaikilla ohjelman käsiinsä saaneilla on samat oikeudet. 8. Lisenssi ei saa olla riippuvainen laajemmasta ohjelmistokokonaisuudesta, jonka osana ohjelmaa levitetään, vaan ohjelmaan liittyvät oikeudet säilyvät, vaikka se irrotettaisiin kokonaisuudesta. 9. Lisenssi ei voi asettaa ehtoja muille ohjelmille. Ohjelmaa saa levittää myös yhdessä sellaisten ohjelmien kanssa, joiden lähdekoodi ei ole avointa. 10. Lisenssin sisällön pitää olla riippumaton teknisestä toteutuksesta. Oikeuksiin ei saa liittää varaumia jakelutavan tai käyttöliittymän varjolla. Lähde: Wikipedia, JHS 169. Alkuperäinen määritelmä: 5

12 Avoin lähdekoodi Idea pähkinänkuoressa: Ohjelmaa saa käyttää vapaasti Ohjelmaa saa kopioida vapaasti Ohjelmaa saa levittää vapaasti Ohjelmaa saa muokata vapaasti Ohjelman muokattuja versioita saa kopioida ja levittää vapaasti Ei siis ei-kaupallinen, ei välttämättä ilmainen 6

13 Suljettu Avoin Käyttö Kopiointi Levitys Muokkaus Kokeilumahdollisuus Tiukasti rajattu. Esim. yhdessä koneessa tai tietyssä määrässä suorittimia kerrallaan. Tiukasti rajattu. Yleensä sallittu vain käytön yhteydessä ja varmuuskopioissa. Kielletty tai tiukasti rajattu. Ohjelmasta ei saa ottaa kopioita ja levittää niitä edelleen. Kielletty. Ohjelmaa saa (ja voi) muokata vain alkuperäinen tekijä. Voi olla mahdollista. Voi vaatia pitkiä sopimusneuvotteluja. Vapaa Vapaa Vapaa Vapaa Vapaa Hinta Lisenssimaksu toimittajan päätettävissä Lisenssimaksu 0 7

14 Ohjelmistokehitys Paikalliset toimijat Toimittajariippuvuus Kansalaiset Lähdekoodin tarkistettavuus Lähdekoodin laadukkuus Lähde: JHS 169 Avoin lähdekoodi Voidaan hyödyntää avoimen lähdekoodin ohjelmistoja ja komponentteja eli jo valmiiksi tehtyä työtä. Lisenssien yhteensopivuus pitää tarkistaa, mikäli suunniteltua teosta aiotaan levittää. Voivat tuottaa ohjelmakoodia ja palveluja. Riippuvuutta oikeuksien omistajaan ei ole, toimittaja vaihdettavissa. Yhdenvertaisessa roolissa. Ohjelmistoja voidaan jakaa kaikille. Lähdekoodi voidaan vapaasti luovuttaa kenelle tahansa arvioitavaksi ja tarkistettavaksi. Lähdekoodi voidaan vapaasti luovuttaa kenelle tahansa arvioitavaksi. Suljettu lähdekoodi Avoimen lähdekoodin ohjelmien hyödyntäminen on rajoitetusti mahdollista, jos tekijänoikeuksien hajautus ei haittaa. Mikäli halutaan säilyttää tekijänoikeudet itsellä, voidaan käyttää vain niitä komponentteja, joihin on hankittu oikeus tai jotka on toteutettu itse. Palvelujen ja erityisesti ohjelmakoodin tuotanto on rajoitettua. Ohjelmiston oikeuksien omistaja kontrolloi toimittajakenttää. Ohjelmistojen käyttölisenssit ovat yleensä maksullisia. Tämä asettaa kansalaiset eriarvoiseen asemaan mm. varallisuuden mukaan. Lähdekoodin tarkistettavuus vaatii sopimisen ohjelmiston oikeuksien omistajan kanssa. Lähdekoodin laadukkuuden arviointi vaatii sopimisen ohjelmiston oikeuksien omistajan kanssa. 8

15 Avoin lähdekoodi, historia Idea ei ole uusi: 1960: Aluksi kaikki ohjelmat vapaita. 1970: Teknisiä ja juridisia rajoituksia alkoi ilmaantua 1980: Aikaisemmin itsestäänselvinä pidettyjä vapauksia ei enää ollut. Free Software Foundation perustetaan : Myös yritykset alkavat kiinnostua. Open Source Initiative perustetaan : Käyttö yleistyy yrityksissä ja julkishallinnossa. Avointa lähdekoodia hyödyntävä liiketoiminta on hyvin yleistä. 9

16 It-viikko, Tutkimus: Kuva: MySQL 10

17 Avoin lähdekoodi, tulevaisuus Vuonna 2010: Jopa 90 % SaaS (Software as a Service) -toimijoista tulee hyödyntämään avointa lähdekoodia ratkaisuissaan. Jopa 30 % sovellusten koodista on avointa. Vuoteen 2012 mennessä: 80 % kaupallisista ohjelmistoista sisältää avoimen lähdekoodin teknologiaa. Ohjelmistobisnes on muuttunut perinteisestä tuotelisensoinnista yhä enemmän palvelutilausmalliin. SaaS-malli valtaa vähintään kolmasosan ohjelmistomarkkinoista Lähde: Gartner (2008) 11

18 Freeware ja shareware (Huom. Käytetyillä termeillä ei ole juridista määritelmää, vaan ne ovat yleiskielisiä) Ohjelmat yleensä vapaasti kopioitavissa ja levitettävissä (jakelumallien perimmäinen idea) Maksuton käyttö ainakin jonkin aikaa Mutta: Voidaan rajoittaa käyttöä free for personal, non-commercial use This Evaluation License Agreement grants you a non-exclusive License to use the product for an evaluation period of fifteen (15) days from the date you install the product. Voidaan rajoittaa levitysoikeutta Distribution of any Foam Train fonts, freeware or Commercial Release versions is strictly PROHIBITED. Eivät yleensä sisällä lähdekoodia, vaan pelkän suorittavan koodin 12

19 Hyötyjä 1/2 Suuri määrä uudelleenkäytettävää koodia, jolla voi olla laaja yhteisöllinen tukiverkosto takana Ohjelmistokehityksen nopeutuminen Laajasti käytettyjä ja testattuja toteutuksia Vapaaehtoiset kehittäjät apuna Riippumattomuus Toimittajasta ja ympäristöstä Toteutuksen läpinäkyvyys Sekä ohjelmiston kehitysprosessi että lopullinen toteutus Käytännössä ainoa keino tarkistaa, että ohjelma tekee sen, mitä on määritelty, eikä mitään muuta 13

20 Hyötyjä 2/2 Muokattavuus Voi muokata itse, teettää muilla tai hyödyntää yhteisön kehitystuloksia Avoimet standardit, rajapinnat ja tiedostomuodot Yhteensopivuus, yhteentoimivuus Välitön käyttöönotto- ja testausmahdollisuus Ei sopimusten allekirjoittamista ja odotuksia Ei hankalaa lisenssienhallintaa eikä lisenssimaksuja Kustannustehokkuus Sisäänpääsyhinta (cost of entry) Kilpailutusmahdollisuus koko elinkaaren ajan Ulospääsyhinta! (cost of exit) 14

21 Haasteita 1/2 Ohjelmien ja komponenttien löytäminen Paljon ohjelmistohakemistoja, mutta haasteena löytää omaan tarkoitukseen sopivat, kypsät ja elinvoimaiset ohjelmat Kaikkiin tarkoituksiin ei vielä saatavilla kypsiä avoimen lähdekoodin ohjelmia Erikoisohjelmien saatavuus Linuxille (vrt. Windows) Kaupallisen toimijan löytäminen Kilpailutusvapaus ei tuo etua, mikäli ei ole useita päteviä toimijoita Ongelma erityisesti vähemmän käytetyissä tuotteissa Osin uudet pelurit merkkinoilla 15

22 Haasteita 2/2 Oma käyttöönotto Voi vaatia omaa aktiivisuutta ja uutta osaamista Ei oletuksena takuita ja muita suojia Sopivan ohjelmiston tai komponentin löytäminen Riippuvuus kehittäjäyhteisöstä Projektin hiipuminen Projekteja syntyy ja kuolee jatkuvasti. Mitä jos ollaankin valittu hiipuva projekti? Yhteentoimivuus omien ja asiakkaiden järjestelmien kanssa Voi olla, että on jo sitouduttu tiettyyn (suljettuun) teknologiaratkaisuun, eikä siitä ole kustannuksiltaan järkevää ulospääsyä Kannattaakin katsoa pitkälle tulevaisuuteen ja miettiä sitoutumista suljettuihin, yhden toimijan ratkaisuihin 16

23 Miksi kiinnostua avoimista rajapinnoista ja standardeista? Ainoa todellinen mahdollisuus järjestelmien yhteentoimivuuden saavuttamiseksi Yhteentoimivuus mahdollistaa kilpailun toimittajien välillä Yhteentoimivuus käytännön pakko nykyjärjestelmissä Työmäärän merkittävä vähentyminen ja asioiden yleinen sujuminen Tulisi kiinnostaa jokaista IT-hankintojen kanssa toimivaa henkilöä Tampereen kaupungin tietohallintojohtaja Teppo Sulonen: Suljetut ohjelmistot ovat käyttökelpoisia siinä missä avoimetkin, kunhan rajapinnat ja yhteydet ovat avoimia ja linkitettäviä. 17

24 Tietoyhteiskunnan kipukohtia 1/4 Talouselämä

25 Tietoyhteiskunnan kipukohtia 2/4 Kaupungilla X on halu luoda verkkoasiointipalvelu päivähoitoasiakkailleen ja palveluntarjoajilleen Haluttua järjestelmää ei voida toteuttaa kahteen vuoteen koska järjestelmän alkuperäisellä toimittajalla ei ole kapasiteettia; muilla toimittajilla ei ole teknisiä edellytyksiä ja oikeuksia käyttää päivähoitojärjestelmän tietoa. Alkuperäisellä toimittajalla on käytännössä monopoli uusien ominaisuuksien tekemiseen 19

26 Tietoyhteiskunnan kipukohtia 3/4 YLEn Elävä arkisto tähtää kansallisen tieto- ja aineistopääoman avaamiseen ja laajaan käyttöön Arkisto toteutettiin yhden toimittajan erityisteknologialla Muiden järjestelmien käyttäjille tästä koitui ongelmia Avointa palvelua on pidetty kansalaisia syrjivänä, se on rajoittanut innovaatioita ja aineiston käyttö on sidottu teknologian omistavan yrityksen lisensointipolitiikkaan 20

27 Tietoyhteiskunnan kipukohtia 4/4 - Meillä on noin kolmesataa järjestelmää, joista valtaosa on suljettuja. Meidän on pakko korjata tämä tilanne, jotta toimintaa voidaan tehostaa. Tavoitteenamme on siirtyä mahdollisimman nopeasti avoimeen ohjelmistoarkkitehtuuriin, Heikkinen painottaa kaupungin mukaan. Digitoday

28 Esimerkki (1/2) Yritys on hankkinut asiakkuuden- (CRM) ja sisällönhallintajärjestelmät (CMS) eri toimittajilta. Ratkaisut ovat suljettuja. Myöhemmin todetaan, että asiakastietoja haluttaisiin esittää reaaliaikaisesti sisällönhallintajärjestelmässä. Sisällönhallintajärjestelmän toimittaja (tai kukaan muukaan) ei kykene tekemään tätä, koska asiakkuudenhallintajärjestelmä on suljettu. Asiakkuudenhallintajärjestelmän toimittaja ei halua avata sovellustaan, koska pelkää kilpailuetunsa kärsivän. Toisaalta sisällönhallintajärjestelmän toimittaja voisi yksin sanella hinnan tietojen esittämiseksi. 22

29 Esimerkki (2/2) Jos järjestelmät olisivat avoimia: a) Sisällönhallinnan toimittaja (tai joku kolmas osapuoli) voisi tutkia asiakkuudenhallintajärjestelmästä tarpeelliset tiedot ja rakentaa toteutuksen. b) Avoimen lähdekoodin yhteisö olisi mahdollisesti jo kehittänyt tarvittavan ratkaisun, jolloin pelkkä sen asennus mahdollisesti riittäisi. c) Asiakas tekisi itse tarvittavat muutokset. Suunnitelma olisi ensinnäkin toteutettavissa Syntyisi aito kilpailutilanne ja hinnat pysyisivät kurissa 23

30 Yhteenveto Avoimen ja nykyaikaisen IT-strategian ydin: avoimien standardien ja rajapintojen systemaattinen käyttö; avoimen lähdekoodin ohjelmistojen hallittu hyödyntäminen. Juridiset riskit avoimien ohjelmien sisäisessä käytössä eivät ole useimmiten suurempia kuin suljetuissa ohjelmissa. Kaikkien narujen antaminen toimittajalle on harvoin hyvää riskienhallintaa tai kustannustehokasta hankintaa. Avoimen lähdekoodin hankinnassa voidaan käyttää ulkopuolista ostettua osaamista elinkaaren eri vaiheissa eli itse ei (välttämättä) tarvitse puuhastella. Pilotointia ja kokeilua voi harrastaa sangen pienellä riskillä ja lopettaa heti, jos huomaa, että homma ei toimi tai on liian työläs. 24

31 Tilaa COSSin uutiskirje: (1-2 viestiä/kk)

32 Vapaat ohjelmat mitä niitä on ja mistä niitä saa? Matti Saastamoinen, COSS COSS the Finnish Centre for Open Source Solutions w w w. c o s s. f i JOIN NOW!

33 Ohjelmalähteitä VALO-CD Parhaat vapaat ohjelmat suomenkielisinä Windowsille Ubuntu Tutuksi -wiki Taulukko yleisimmistä Linux-ohjelmista ja niiden Windows-vastineista Enterprise Open Source Directory - Helppokäyttöinen ohjelmistohakemisto, jossa ohjelmiston kuvauksen lisäksi arvioidaan mm. ohjelmiston kypsyyttä, projektin aktiivisuutta, yhteisön kokoa ja yleistä toimivuutta. COSS the Finnish Centre for Open Source Solutions w w w. c o s s. f i JOIN NOW!

34 Ohjelmalähteitä Open Source as Alternative - Avoimen lähdekoodin vaihtoehtoja tunnetuille kaupallisille ohjelmistoille. SME Guide - Italialaisen Conectan EU:n komission rahoittamien Flossmetrics- ja OpenTTT -hankkeiden yhteydessä kokoamat avoimen lähdekoodin opas ja noin 100-sivuinen avoimen lähdekoodin ohjelmistojen luettelo. Opas on suunnattu lähinnä pkyrityksille. COSS the Finnish Centre for Open Source Solutions w w w. c o s s. f i JOIN NOW!

35 Ohjelmia Käyttöjärjestelmä Toimisto-ohjelmisto: tekstinkäsittely jne. WWW-selain Sähköposti Pikaviestintä Nettipuhelut Ryhmätyövälineet / Groupware Sisällönhallinta (CMS) Dokumentinhallinta (DMS) Asiakkuudenhallinta (CRM) Toiminnanohjaus (ERP) Kuvankäsittely ja grafiikka Taitto ja julkaisu Laskutus ja kirjanpito COSS the Finnish Centre for Open Source Solutions w w w. c o s s. f i JOIN NOW!

36 Käyttöjärjestelmä Linux Useita eri tasoisia ja eri tarkoituksiin sopivia jakeluversiota: Ubuntu, SUSE/openSUSE, Red Hat Enterprise Linux/Fedora, Debian, Mandriva, CentOS, (http://linux.fi/) Ubuntu tämän hetken suosituin ja monen mielestä helppokäyttöisin työpöytä- Linux (http://www.ubuntu-fi.org/,http://fi.wikibooks.org/wiki/ubuntu_tutuksi) Monen jakeluversion mukana tulevat perusohjelmat (esim. toimistoohjelmisto) tai ne ovat jälkikäteen ladattavissa maksutta, joten ohjelmien ostamiselle ei välttämättä ole tarvetta Etuja: Tietoturva Edullisuus Vakaus Muokattavuus käyttäjän tarpeisiin Helppokäyttöisyys COSS the Finnish Centre for Open Source Solutions w w w. c o s s. f i JOIN NOW!

37 Toimisto-ohjelmisto OpenOffice.org, Avoimeen lähdekoodiin ja avoimiin standardeihin perustuva täysimittainen toimisto-ohjelmisto. Saatavilla: Linux, Windows, Mac Saatavilla suomenkielisenä, myös oikoluku (Voikko, OpenOffice.org Writer - tekstinkäsittely OpenOffice.org Calc - taulukkolaskenta OpenOffice.org Draw - vektorigrafiikka OpenOffice.org Impress - esitysgrafiikka OpenOffice.org Base tietokannat OpenOffice.org on pitkälti yhteensopiva vastaavilla Microsoft Office -toimistoohjelmilla (Word, Excel, Powerpoint) tehtyjen asiakirjojen kanssa. Lisäksi se kykenee kirjoittamaan asiakirjoja mm. PDF-muodossa. COSS the Finnish Centre for Open Source Solutions w w w. c o s s. f i JOIN NOW!

38 WWW-selain Mozilla Firefox, Suosittu, palkittu, helppokäyttöinen ja helposti laajennettava WWWselain. Saatavilla suomenkielisenä: Linux, Windows, Mac COSS the Finnish Centre for Open Source Solutions w w w. c o s s. f i JOIN NOW!

39 Sähköposti Mozilla Thunderbird, Suosittu sähköpostiohjelma Saatavilla suomenkielisenä: Linux, Windows, Mac Kalenteri lisäosana, mutta ei ei MS Exchange -yhteensopivuutta (ExtendedMAPI) Evolution Evolution on sähköpostiohjelmisto, joka muistuttaa läheisesti Microsoft Outlookia. Ohjelmaan sisältyy mm. helppokäyttöinen roskapostien hallinta, tehokas sisäänrakennettu postien hakutoiminto, sisäänrakennettu postien salaaminen GPG-salausavaimella, tehtävälista ja kalenteri. Evolution tukee myös yrityksissä laajasti käytettyjä Exchange 2000/2003- ja GroupWise-palvelinsovelluksia. COSS the Finnish Centre for Open Source Solutions w w w. c o s s. f i JOIN NOW!

40 Pikaviestintä Palvelin Openfire Server, Käyttää suosittua avointa XMPP-pikaviestintäprotokollaa (tunnetaan myös Jabberina). Asiakas Pidgin, Tukee useita samanaikaisia pikaviestiyhteyksiä, eli sen avulla voi käyttää esimerkiksi MSN Messengeriä ja ICQ:ta samanaikaisesti. Pidginin tukemat pikaviestinstandardit ovat AIM, ICQ, MSN Messenger, Yahoo, IRC, Jabber, Gadu-Gadu, SILC, Novell GroupWise Messenger, Lotus Sametime ja Zephyr. Spark, Samalta valmistajalta kuin Openfire COSS the Finnish Centre for Open Source Solutions w w w. c o s s. f i JOIN NOW!

41 Nettipuhelut Nettipuhelut (VoIP eli Voice over Internet Protocol) ovat viime aikoina tulleet hyvin suosituiksi. Yleistynyttä SIP-standardia tukevia ohjelmia Ubuntussa ovat mm. Ekiga (http://www.ekiga.org/), Kphone ja Twinkle. Suositusta nettipuhelinohjelmasta Skypesta on myös Linux-versio. Skype ei tue SIP-standardia, joten sillä voi soitella nettipuheluja vain toisille Skypen käyttäjille. COSS the Finnish Centre for Open Source Solutions w w w. c o s s. f i JOIN NOW!

42 Ryhmätyövälineet / Groupware Evolution Mainittu edellä sähköpostiohjelmissa Zimbra (http://www.zimbra.com/), Zarafa (http://zarafa.com/) Sähköposti, osoitekirja, kalenteri, pikaviestintä, dokumenttien jakaminen,... Vaihtoehto MS Exchange-Outlook -yhdistelmälle Erityisesti Zimbralla useita toimittajia Suomessa Chandler, Kalenteri, muistutukset, tehtävien hallinta, muistiinpanot COSS the Finnish Centre for Open Source Solutions w w w. c o s s. f i JOIN NOW!

43 Sisällönhallinta (CMS) Avoimen lähdekoodin sisällönhallintaohjelmistoja (CMS) on saatavilla lukuisia Soveltuvat niin julkisen www-sivuston kuin sisäisen intra-sivuston toteuttamiseen Tarjolla myös järeämpiä portaaliratkaisuja, kuten Liferay Useimmat CMS-ohjelmistot ovat PHP-pohjaisia ja pyörivät LAMPalustalla, jolloin koko ympäristö voidaan toteuttaa open sourcena Esim. Drupal, Joomla!, ez Publish, CMS Made Simple, Wordpress Myös lukuisia wiki- ja blogiohjelmistoja COSS the Finnish Centre for Open Source Solutions w w w. c o s s. f i JOIN NOW!

44 Dokumentinhallinta Alfresco, Ei nykyään pelkkä dokumentinhallintaohjelmisto, vaan myös sisällönhallintaratkaisu. -> ECM = Enterprise Content Management Vaihtoehto ohjelmalle Microsoft Sharepoint COSS the Finnish Centre for Open Source Solutions w w w. c o s s. f i JOIN NOW!

45 Asiakkuudenhallinta (CRM) SugarCRM, Suosituin avoimen lähdekoodin CRM-ohjelmisto Käyttäjiä pienistä yrityksistä todella suuriin Käyttöliittymä helposti muokattavissa Haittapuolena amerikkalainen lähestymistapa yrityksen prosesseihin sekä mammuttimaisuus Useita toimittajia Suomessa, esim. Antamis Finland Oy Vtiger, Suosittu avoimen lähdekoodin CRM-ohjelmisto COSS the Finnish Centre for Open Source Solutions w w w. c o s s. f i JOIN NOW!

46 Toiminnanohjaus (ERP) OpenERP (e. TinyERP), OpenBravo, Compiere, Adempiere, Pupesoft (kotimainen), COSS the Finnish Centre for Open Source Solutions w w w. c o s s. f i JOIN NOW!

47 Kuvankäsittely ja grafiikka GIMP Erittäin monipuolinen ja laajennettavissa oleva kuvankäsittely- ja grafiikkaohjelma Vaihtoehto ohjelmalle Adobe Photoshop Paint.NET Tyylikäs ja helppokäyttöinen kuvankäsittelyohjelma Vain Windowsille Inkscape Monipuolinen vektorigrafiikkaohjelma Vaihtoehto ohjelmille Adobe Illustrator tai Corel Draw Käyttää tiedostomuotonaan W3C-standardin mukaista SVG:tä. COSS the Finnish Centre for Open Source Solutions w w w. c o s s. f i JOIN NOW!

48 Taitto ja julkaisu Scribus Taita julisteita, lehtiä, kirjoja ja muita painotuotteita. Vaihtoehto ohjelmalle Adobe InDesign tai QuarkXPress COSS the Finnish Centre for Open Source Solutions w w w. c o s s. f i JOIN NOW!

49 Laskutus ja kirjanpito Ei tällä hetkellä suosittua, helppokäyttöistä avoimen lähdekoodin laskutusohjelmaa. Esim. PkLasku, Tarve pk-yrityksen laskutusohjelmalle on kuitenkin huomattu ja sellainen on tekeillä Linuxille suomalaiskehittäjien toimesta: FinLasku, COSS the Finnish Centre for Open Source Solutions w w w. c o s s. f i JOIN NOW!

50 Yhteenveto Kaikki perusohjelmat on saatavilla avoimen lähdekoodin lisensseillä sekä Windowsiin että Linuxiin Haasteita: Kypsien ohjelmien löytäminen, koska valikoima on niin runsas Kotimaisten palvelutarjoajien löytäminen Mm. edellisiä varten COSS on olemassa! Joitain erikoisohjelmia ei vielä saatavilla Linuxille COSS the Finnish Centre for Open Source Solutions w w w. c o s s. f i JOIN NOW!

51 COSS the Finnish Centre for Open Source Solutions w w w. c o s s. f i JOIN NOW!

52 Lyhyesti lisensseistä Matti Saastamoinen Centre for Open Source Solutions

53 Ohjelmistolisenssit EULA (end-user license agreement) Vähentävät toimittajan vastuita onnettomuuksissa ja väärinkäytöksissä. Voivat rajoittaa mm. ohjelmiston asennuksien ja käyttäjien määrää, ohjelman kopioimista, levittämistä ja muuntelua. Lähtökohtaisesti tekijänoikeuslaki ei anna oikeutta muuttaa, kopioida tai levittää ohjelmaa. 2

54 Avoimen lähdekoodin lisenssit Laajentavat käyttäjän oikeuksia teokseen. Lähtökohtana turvata käyttäjälle tietyt perusoikeudet. Vapaa käyttö-, kopiointi-, muuntelu- ja levitysoikeus. Kymmeniä eri lisenssejä Open Source Initiative hyväksynyt yli 70 kpl. Mutta vain harva lisenssi on yleisessä käytössä. Lisensseillä ei ole viimeistä voimassaoloaikaa 3

55 Avoimen lähdekoodin lisenssit Academic Free License 3.0 (AFL 3.0) Affero GNU Public License Adaptive Public License Apache Software License Apache License, 2.0 Apple Public Source License Artistic license Artistic license 2.0 Attribution Assurance Licenses New and Simplified BSD licenses Boost Software License (BSL1.0) Computer Associates Trusted Open Source License 1.1 Common Development and Distribution License Common Public Attribution License 1.0 (CPAL) Common Public License 1.0 CUA Office Public License Version 1.0 EU DataGrid Software License Eclipse Public License Educational Community License, Version 2.0 Eiffel Forum License Eiffel Forum License V2.0 Entessa Public License Fair License Frameworx License GPL GPLv3 LGPL LGPLv3 Historical Permission Notice and Disclaimer IBM Public License Intel Open Source License ISC License Jabber Open Source License Lucent Public License (Plan9) Lucent Public License Version 1.02 Microsoft Public License (Ms-PL) Microsoft Reciprocal License (Ms-RL) MIT license CVW License Motosoto License Mozilla Public License 1.0 (MPL) Mozilla Public License 1.1 (MPL) Multics License NASA Open Source Agreement 1.3 NTP License Naumen Public License Nethack General Public License Nokia Open Source License Non-Profit OSL 3.0 OCLC Research Public License 2.0 Open Group Test Suite License Open Software License 3.0 (OSL 3.0) PHP License Python license (CNRI Python License) Python Software Foundation License Qt Public License (QPL) RealNetworks Public Source License V1.0 Reciprocal Public License Reciprocal Public License 1.5 (RPL1.5) Ricoh Source Code Public License Simple Public License 2.0 Sleepycat License Sun Industry Standards Source License (SISSL) Sun Public License Sybase Open Watcom Public License 1.0 University of Illinois/NCSA Open Source License Vovida Software License v. 1.0 W3C License wxwindows Library License X.Net License Zope Public License zlib/libpng license 73 kpl ( ) 4

56 Avoimen lähdekoodin lisenssit Academic Free License 3.0 (AFL 3.0) Affero GNU Public License Adaptive Public License Apache Software License Apache License, 2.0 Apple Public Source License Artistic license Artistic license 2.0 Attribution Assurance Licenses New and Simplified BSD licenses Boost Software License (BSL1.0) Computer Associates Trusted Open Source License 1.1 Common Development and Distribution License Common Public Attribution License 1.0 (CPAL) Common Public License 1.0 CUA Office Public License Version 1.0 EU DataGrid Software License Eclipse Public License Educational Community License, Version 2.0 Eiffel Forum License Eiffel Forum License V2.0 Entessa Public License Fair License Frameworx License GPL GPLv3 LGPL LGPLv3 Historical Permission Notice and Disclaimer IBM Public License Intel Open Source License ISC License Jabber Open Source License Lucent Public License (Plan9) Lucent Public License Version 1.02 Microsoft Public License (Ms-PL) Microsoft Reciprocal License (Ms-RL) MIT license CVW License Motosoto License Mozilla Public License 1.0 (MPL) Mozilla Public License 1.1 (MPL) Multics License NASA Open Source Agreement 1.3 NTP License Naumen Public License Nethack General Public License Nokia Open Source License Non-Profit OSL 3.0 OCLC Research Public License 2.0 Open Group Test Suite License Open Software License 3.0 (OSL 3.0) PHP License Python license (CNRI Python License) Python Software Foundation License Qt Public License (QPL) RealNetworks Public Source License V1.0 Reciprocal Public License Reciprocal Public License 1.5 (RPL1.5) Ricoh Source Code Public License Simple Public License 2.0 Sleepycat License Sun Industry Standards Source License (SISSL) Sun Public License Sybase Open Watcom Public License 1.0 University of Illinois/NCSA Open Source License Vovida Software License v. 1.0 W3C License wxwindows Library License X.Net License Zope Public License zlib/libpng license Lisenssit kategorioittain: 5

57 Lisenssikategoriat Sallivat lisenssit Vastavuoroisuutta edellyttävät lisenssit Vahvaa vastavuoroisuutta edellyttävät lisenssit 6

58 Sallivat lisenssit Taustat yliopistomaailmassa, jossa kaikki teokset jaettiin vapaasti muille. Eivät aseta mitään tai ainoastaan erittäin lieviä velvoitteita käyttäjälle (nk. lupalaput) Esimerkiksi: New BSD license MIT license Apache License 2.0 Ohjelmaesimerkkejä: PostgreSQL Apache http server 7

59 Vastavuoroisuutta edellyttävät lisenssit Vastavuoroisuutta edellyttävät lisenssit vaativat, että kaikki teoksen muunnelmat on lisensoitava kokonaisuudessaan ko. vastavuoroisella lisenssillä. Velvollisuus jakaa lähdekoodi ohjelman mukana (vastavuoroisuusehto). Esimerkiksi: Mozilla Public License 1.1 (MPL) GNU Lesser General Public License 2.0, 3.0 (GNU LGPL) Esimerkkiohjelmia: OpenOffice.org Mozilla Firefox 8

60 Vahvaa vastavuoroisuutta edellyttävät lisenssit Vahvaa vastavuoroisuutta edellyttävät lisenssit tartuttavat lisenssiehdot jo pelkästään yhdistettäessä lähdekoodia toisen lisenssin alaiseen lähdekoodiin. Velvollisuus jakaa lähdekoodi ohjelman mukana (vastavuoroisuusehto). Lisenssi pysyy ohjelman muunnelmissa ja myös tarttuu ohjelmien yhdistelmiin (tarttuvuusehto). Lisenssi tarttuu kuitenkin vasta levitettäessä tuotetta edelleen. Esimerkiksi: GNU General Public License 2.0, 3.0 (GNU GPL) Affero General Public License (GNU AGPL) Esimerkkiohjelmia: Linux, SugarCRM, MySQL 9

61 Lyhyesti Salliva lisenssi tarjoaa vapauden hyödyntää open source -ohjelmia ja niiden koodia omissa tuotteissa ilman velvoitteita. Vastavuoroinen lisenssi sallii open source -ohjelman yhdistämisen omiin ohjelmiin ilman, että omaa koodia pitää julkaista. Vahvasti vastavuoroinen lisenssi estää suljettujen ohjelmien tekemisen, mutta tarjoaa muita bisnesmahdollisuuksia. Juridisesti merkitystä on ohjelman lisenssillä ja käyttötavalla. Onko ohjelman käyttö pelkästään sisäistä vai liitetäänkö avointa lähdekoodia levitettäviin tuotteisiin ja palveluihin?

62 Tilaa COSSin uutiskirje: (1-2 viestiä/kk)

63 Lyhyesti liiketoiminnasta avoimella lähdekoodilla Matti Saastamoinen, COSS COSS the Finnish Centre for Open Source Solutions w w w. c o s s. f i JOIN NOW!

64 Miksi tehdä liiketoimintaa avoimella? 1. Nopeampi tuotteen levitys Enemmän käyttäjiä Säästöjä myynti- ja markkinointikuluissa 2. Osia ohjelmistosta muualta Alhaisemmat kehityskustannukset Hyödynnetään jo tuotettua ja testattua koodia 3. Enemmän testausta ja bugiraportteja Parempi laatu Open source -projektit saavat enemmän ja parempia bugiraportteja. 4. Mahdollista saada kehitystä ei-bisneskriittiseen suuntaan Hyödyllisempi tuote Otetaan yrityksen ulkopuolinen innovointivoima käyttöön Globaalit ohjelmistoprojektit epäonnistuvat usein. On haastavaa pilkkoa projekti osiin ja saada eri paikoissa kehitetyistä osista toimiva kokonaisuus. Olisiko open source -projekteista otettavissa oppia? COSS the Finnish Centre for Open Source Solutions w w w. c o s s. f i JOIN NOW!

Avoimen lähdekoodin kehitysmallit

Avoimen lähdekoodin kehitysmallit Avoimen lähdekoodin kehitysmallit Arto Teräs Avoimen lähdekoodin ohjelmistot teknisessä laskennassa -työpaja CSC, 25.5.2009 Avoimen lähdekoodin kehitysmallit / Arto Teräs 2009-05-25

Lisätiedot

Avoin lähdekoodi hankinnoissa Juha Yrjölä

Avoin lähdekoodi hankinnoissa Juha Yrjölä Avoin lähdekoodi hankinnoissa 9.6.2016 Juha Yrjölä Mitä on avoin lähdekoodi? 1. Lähdekoodi tulee jakaa ohjelmiston mukana tai antaa saataville joko ilmaiseksi tai korkeintaan luovuttamiskulujen hinnalla.

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

Linux. 00 Keskeiset piirteet. Unix ja Linux Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Vesa Ollikainen (muokannut M.Mäki-Uuro) Kysymyksiä

Linux. 00 Keskeiset piirteet. Unix ja Linux Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Vesa Ollikainen (muokannut M.Mäki-Uuro) Kysymyksiä Linux 00 Keskeiset piirteet Tux-pingviinin kuva: Larry Ewing, Simon Budig ja Anja Gerwinski Kysymyksiä 1. Mikä Linux on? 2. Kuinka Linux syntyi ja kehittyy? 3. Mitkä ovat Linuxin vahvuudet? 2 1 Linux on

Lisätiedot

Case: Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen hyödyntäminen Lahdessa

Case: Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen hyödyntäminen Lahdessa Case: Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen hyödyntäminen Lahdessa JHS-seminaari, Säätytalo Marko Monni Tietohallintojohtaja Lahden kaupunki Agenda Nykytila Tulevaisuus Miksi avoimen lähdekoodin ohjelmistoja?

Lisätiedot

Demo 13. Aihe: Linux. Opettaja: Antti Ekonoja. Tekijä: Heini Puuska

Demo 13. Aihe: Linux. Opettaja: Antti Ekonoja. Tekijä: Heini Puuska Demo 13 Aihe: Linux Opettaja: Antti Ekonoja Tekijä: Heini Puuska Päiväys: 30.5.2011 Sisällys 1 Linux... 1 2 Jakelupaketit... 1 2.1 Debian... 1 2.2 Ubuntu... 1 2.3 Red Hat... 1 2.4 Fedora... 2 2.5 SUSE...

Lisätiedot

Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit. INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9.

Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit. INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9. Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9.2011 Antti Kosonen 6.10.2011 Miksi paikkatietoja lisensioidaan Paikkatiedot on historiallisesti

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin hankintaopas

Avoimen lähdekoodin hankintaopas Avoimen lähdekoodin hankintaopas Versio: Julkaistu: 7.10.2008 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto 2 2 Soveltamisala 2 3 Termit ja määritelmät 2 4 Johdanto avoimeen lähdekoodiin 5 4.1 Avoimen

Lisätiedot

Esiselvitys ja avoin lähdekoodi

Esiselvitys ja avoin lähdekoodi Esiselvitys ja avoin lähdekoodi Ilkka Lehtinen Toiminnanjohtaja Suomen avoimen lähdekoodinkeskus The Finnish Centre for Open Source Solutions www.coss.fi 24.11.2009 ilkka.lehtinen@coss.fi 040 820 4600

Lisätiedot

SharePoint verkkopalvelualustana

SharePoint verkkopalvelualustana SharePoint verkkopalvelualustana Agenda Onko Microsoft onnistunut pyrkimyksissään kehittää SharePointia nykyaikaiseksi verkkojulkaisualustaksi? Vieläkö se mielletään lähinnä dokumenttienhallintaan sopivana

Lisätiedot

Digi-tv vastaanottimella toteutettavat interaktiiviset sovellukset Selvitys GPL-lisensoinnin tuomat ongelmat

Digi-tv vastaanottimella toteutettavat interaktiiviset sovellukset Selvitys GPL-lisensoinnin tuomat ongelmat Selvitys GPL-lisensoinnin tuomat ongelmat Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Ongelman kuvaus...4 3. Eri tulkinnat GPL-lisenssistä...5 3.1. Tiukka tulkinta...5 3.2. Väljä tulkinta...5 3.3. Kompromissitulkinta...5

Lisätiedot

Tekstinkäsittelystä. H4: Tekstinkäsittelyn perusharjoitus. Toimisto ohjelmista

Tekstinkäsittelystä. H4: Tekstinkäsittelyn perusharjoitus. Toimisto ohjelmista Tekstinkäsittelystä Toimisto ohjelmista OpenOffice vs. LibreOffice ODF (Open Document Format for Office Applications) LibreOfficen + ohjepaketti + kielityökalujen asennus Word 2003 vs. Word 2007 vs. Word

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat Tommi Karttaavi 13.5.2008 JHS-järjestelmä (historiaa) Valtioneuvoston päätös valtionhallinnon sisäisistä standardeista 7.9.1977 Valtiovarainministeriö vahvisti valtionhallinnon

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU. Ubuntu. Yukun Zhou

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU. Ubuntu. Yukun Zhou KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Ubuntu Yukun Zhou 2014 Yukun Zhou Harjoitustyö 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 2 2. JULKAISUT... 3 3. SUOSIO... 4 4. ASENNUS... 4 5. TURVALLISUUS... 4 6. PAKETTIENHALLINTA...

Lisätiedot

Manu Setälä Suomen open source -keskus COSS

Manu Setälä Suomen open source -keskus COSS Koodipankit ja kansainvälinen yhteistyö Manu Setälä Suomen open source -keskus COSS www.coss.fi 2 Esityksen sisältö Mitä tarkoittaa koodipankki ja mihin sellaisia tarvitaan Koodipankin lähtökohtia: dokumentointi,

Lisätiedot

Viitekehys hallinnossa

Viitekehys hallinnossa JulkICTLab Viitekehys hallinnossa Avoimen tiedon ohjelma 2 Viitekehys kehittäjäyhteisöissä FVH COSS HRI OKF Apps4finland Jne. 3 JulkICTLab pähkinänkuoressa Kokoaa yhteen julkishallinnon eri projektien

Lisätiedot

Juridiset aineistot ja avoin tieto Anne Kauhanen-Simanainen Säätytalo

Juridiset aineistot ja avoin tieto Anne Kauhanen-Simanainen Säätytalo Juridiset aineistot ja avoin tieto 10.3.2016 Anne Kauhanen-Simanainen Säätytalo Oikeus tietoon 250 vuotta pohjoismaisesta julkisuusperiaatteesta avoimeen dataan Asiakirjajulkisuus vuodesta 1766, painetut

Lisätiedot

Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu

Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Tietotekniikka/Tietoverkkotekniikka Jussi Toivakka ja Juha Törö MySQL & PostGRE 1 Sisällysluettelo 2 Yleistä tietokannoista... 3 3 MySQL... 4 3.1 Historiaa... 4 3.2 Käyttö...

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri TUNNISTUSPALVELU INFO

Kansallinen palveluarkkitehtuuri TUNNISTUSPALVELU INFO Kansallinen palveluarkkitehtuuri TUNNISTUSPALVELU INFO 29.9.2015 Palvelulupauksemme Tarjoamme julkishallinnolle mahdollisuuden Suomen ja EU-kansalaisen sähköiseen tunnistamiseen tietoturvallisesti eri

Lisätiedot

JHS XXX Avointen tietoaineistojen käyttölupa. Anne Kauhanen-Simanainen

JHS XXX Avointen tietoaineistojen käyttölupa. Anne Kauhanen-Simanainen JHS XXX Avointen tietoaineistojen käyttölupa Anne Kauhanen-Simanainen 14.11.2013 Suomen avoimen tiedon politiikka on linjattu useissa yhteyksissä vuodesta 2011 lähtien Valtioneuvoston periaatepäätös 3.3.2011

Lisätiedot

GroupWise Calendar Publishing Host User

GroupWise Calendar Publishing Host User GroupWise 8 Calendar Publishing Host User 8 17. lokakuu 2008 Novell GroupWise Calendar Publishing Host User PIKAKÄYNNISTYS www.novell.com YLEISTÄ Novell GroupWise Calendar Publishing Host User on Web-pohjainen

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 8. Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 8. Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 8. Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin Versio: 0.5 / 15.01.2014 Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Ohjelmistotuotteen hallinta ja hallinnointi 22.4.2015 Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies. VM Strategisten linjausten perusteemat Avoimuus Hallinto,

Lisätiedot

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Määrittelydokumentti NJC2 Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti ( ov) Projektiryhmä Eero Anttila Olli

Lisätiedot

PortableApps.com ilmaisohjelmien asennus ja käyttö muistitikulla

PortableApps.com ilmaisohjelmien asennus ja käyttö muistitikulla PortableApps.com ilmaisohjelmien asennus ja käyttö muistitikulla 29.11.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Luennon materiaali PDF-tiedostona: opi.opisto.hel.fi/mikko PortableApps.com Mahdollistaa ilmaisohjelmien

Lisätiedot

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry Tietojärjestelmähankinnat ja JIT 2015 -ehdot Miten hyödynnät JIT 2015 -ehtoja datan avaamisessa? 27.1.2016 Martin von Willebrand, puheenjohtaja Avoin arkkitehtuuri Luo jäsenien menestystarinoita avoimilla

Lisätiedot

SCI- A0000: Tutustuminen Linuxiin, syksy 2015

SCI- A0000: Tutustuminen Linuxiin, syksy 2015 SCI- A0000: Tutustuminen Linuxiin, syksy 2015 Sisältö SCI- A0000: Tutustuminen Linuxiin, syksy 2015... 1 1. Mikä Linux?... 1 2. Linuxin käyttö graafisesti... 1 3. Pari sanaa komentorivistä... 2 4. Kalapankki...

Lisätiedot

VALO ja tietoyhteiskunnan kehitysvaihtoehdot

VALO ja tietoyhteiskunnan kehitysvaihtoehdot VALO ja tietoyhteiskunnan kehitysvaihtoehdot Jussi Silvonen Joensuun VALO -päivä, 8. 5. 2009 (http://jinux.pokat.org/jussi/) Esityksen rakenne Torikatu 10, Joensuu, SONY Bravia, Lieksan koulut = mitä yhteistä?

Lisätiedot

Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa

Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa Osa II OUGF / 12.5.2004 c Sisält ltö Mitä uutta? Yleistä lisensoinnista Lisensointiin liittyviä ongelmia Hankinnassa muistettavia asioita

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

SÄHKÖISEN ASIAN JA ASIAKIRJAN ELINKAAREN HALLINTA TUKEMASSA VALTIOKONSERNIN TUOTTAVUUSOHJELMAA. Ixonos Plc

SÄHKÖISEN ASIAN JA ASIAKIRJAN ELINKAAREN HALLINTA TUKEMASSA VALTIOKONSERNIN TUOTTAVUUSOHJELMAA. Ixonos Plc SÄHKÖISEN ASIAN JA ASIAKIRJAN ELINKAAREN HALLINTA TUKEMASSA VALTIOKONSERNIN TUOTTAVUUSOHJELMAA Perustettu 1994, listattu Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä ToimipaikatSuomessa, Virossa, Slovakiassa, Saksassa,

Lisätiedot

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla Tervetuloa mukaan Sisällysluettelo yleistä... 3 MY KNX... 3 Kirjaudu KNX organisaation kotisivulle... 4 Partnerluettelo... 5

Lisätiedot

JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa

JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa Anne Kauhanen-Simanainen ja Marjut Salokannel Esittely julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnalle (JUHTA) 11.12.2014 Valtioneuvoston periaatepäätös (3.3.2011)

Lisätiedot

Finnfoam tuotekirjaston asennusohje. Asennus ja rekisteröintiohje

Finnfoam tuotekirjaston asennusohje. Asennus ja rekisteröintiohje Finnfoam tuotekirjaston asennusohje Asennus ja rekisteröintiohje 1. Sisältö 1. Lataa asennuspaketti 4 2. Zip-tiedoston purku ja sovelluksen asennus 4 3. Sovelluksen rekisteröinti 8 4. Sisällön lataus 10

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

SISÄLLYS 1 YLEISTÄ VERSIOT Tukiaika Variaatiot OHJELMISTO Paketinhallinta Komentorivisyntaksi

SISÄLLYS 1 YLEISTÄ VERSIOT Tukiaika Variaatiot OHJELMISTO Paketinhallinta Komentorivisyntaksi Niko Junnila (1501883 TI15SPELI) Ubuntu Seminaarikooste Linux-järjestelmät Marraskuu 2016 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ... 3 2 VERSIOT... 3 2.1 Tukiaika... 3 2.2 Variaatiot... 4 3 OHJELMISTO...4 3.1 Paketinhallinta...4

Lisätiedot

HTML5 -elementit jatkuu

HTML5 -elementit jatkuu HTML5 -elementit jatkuu Harjoitus: xhtml.htm -> html5.htm Muuta tämä xhtml dokumentti HTML5:ksi: http://users.metropolia.fi/~norrm/s12/kalasu/xhtml.htm Validoi myös koodisi: http://validator.w3.org/ "Mallivastaus"

Lisätiedot

TITANIC TEMPPU, vaan ei karille

TITANIC TEMPPU, vaan ei karille TITANIC TEMPPU, vaan ei karille Mikko Mäkelä Tuomo Rintamäki 17/10/10 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Metropolia- ammattikorkeakoulusta Suomen suurin ammattikorkeakoulu, joka aloitti

Lisätiedot

TIETOKANNAT: MYSQL & POSTGRESQL Seminaarityö

TIETOKANNAT: MYSQL & POSTGRESQL Seminaarityö TIETOKANNAT: MYSQL & POSTGRESQL Seminaarityö Tekijät: Eemeli Honkonen Joni Metsälä Työ palautettu: SISÄLLYSLUETTELO: 1 SEMINAARITYÖN KUVAUS... 3 2 TIETOKANTA... 3 2.1 MITÄ TIETOKANNAT SITTEN OVAT?... 3

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Opiskelijoiden OneDriveohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Opiskelijoiden OneDrive-ohje Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

OSKARI. Yhteistyöllä eteenpäin Jani Kylmäaho Oskari-verkoston koordinaattori

OSKARI. Yhteistyöllä eteenpäin Jani Kylmäaho Oskari-verkoston koordinaattori OSKARI Yhteistyöllä eteenpäin Jani Kylmäaho Oskari-verkoston koordinaattori 8.11.2016 Oskari.org on monipuolinen avoimen lähdekoodin ohjelmisto web- ja mobiilikarttasovellusten rakentamiseen Karttaportaalit

Lisätiedot

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Vaatimusluettelo versio 0.17 Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Yleiset vaatimukset 1 Koodistopalvelujärjestelmä on selainkäyttöinen 2 Käyttöliittymän tulee

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

Tietojärjestelmien integroiminen hyödyntämällä palvelupohjaista arkkitehtuuria. CASE: Metropolia. Jaakko Rannila & Tuomas Orama 1

Tietojärjestelmien integroiminen hyödyntämällä palvelupohjaista arkkitehtuuria. CASE: Metropolia. Jaakko Rannila & Tuomas Orama 1 Tietojärjestelmien integroiminen hyödyntämällä palvelupohjaista arkkitehtuuria CASE: Metropolia 31.10.2012 Jaakko Rannila & Tuomas Orama 1 Aiheet Tietojärjestelmien integrointi Integrointiin liittyvät

Lisätiedot

Avoimuus ja yhteentoimivuus

Avoimuus ja yhteentoimivuus Avoimuus ja yhteentoimivuus Yhteentoimivuutta avoimesti 16.2.2012 Lappeenranta Tommi Karttaavi Yhteentoimivuus Mitä se on? Mitä yhteentoimivuus tarkoittaa? TTL:n ATK-sanakirja» Järjestelmien kyky viestiä

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin ohjelmien käytettävyydestä

Avoimen lähdekoodin ohjelmien käytettävyydestä Matti Vuori Avoimen lähdekoodin ohjelmien käytettävyydestä Edistääkö avoimen lähdekoodin käyttö ohjelmien käyttävyyttä vai ei? Siitä on vielä oikeastaan aikaista tehdä diagnoosia, mutta erilaisia käytettävyyttä

Lisätiedot

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje ETÄPALVELU HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje 19.5.2015 Laitevaatimukset Tietokoneessa tulee olla asennettuna: Web-kamera Mikrofoni ja kaiuttimet tai kuulokkeet Tietokoneen internet selaimen tulee

Lisätiedot

Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu

Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Tulevaisuuden rakentajat, tervetuloa! Yhteistyöllä syntyy tuloksia! Keväällä 2015 uusi hallitus nosti digitalisaation

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Loppukäyttäjätutkimus, alle 500 henkilön organisaatiot Osa 1/3: Pilvipalvelujen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmissä Leena Mäntysaari, Mika

Lisätiedot

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Päiväys Tekijä 22.03.02 Ville Vaittinen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tärkeimmät lyhenteet... 3 2. Konfiguraationhallinnan tärkeimmät välineet... 4 2.1

Lisätiedot

<e.g. must, essential, conditional> Käyttötapaukset Kurssin malli käyttötapauksille: Tila < List of users and the other systems that interacts directly with a system>

Lisätiedot

PPKY Selänne pyytää tarjouksia tietoteknisistä laitteista seuraavasti:

PPKY Selänne pyytää tarjouksia tietoteknisistä laitteista seuraavasti: ATK-laitteet TARJOUSPYYNTÖ PPKY Selänne on kolmen kunnan muodostama peruspalvelukuntayhtymä, joka hoitaa Haapajärven, Pyhäjärven kaupunkien sekä Reisjärven kunnan peruspalvelut ja siihen kuuluvien kuntien

Lisätiedot

Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka

Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU 1 Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka SUSE LINUX Seminaarityö 2012 SISÄLLYS 2 1 JOHDANTO 3 2 KEHITYS JA HITORIA 3 3 VERSIOT 5 4 OMINAISUUDET 6 5 ASENNUS

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

Mac-tietokoneiden hallinta

Mac-tietokoneiden hallinta Mac-tietokoneiden hallinta IT2011 2.11.2011 Mika Viikki Järjestelmätukihenkilö, Metropolia AMK mika.viikki@metropolia.fi Mitä Mac-hallintaan sisältyy? Mitä Mac-hallintaan sisältyy? Järjestelmäasetukset

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta edistävien työkalujen kehittäminen - JulkICTLab pilottiehdotus

Yhteentoimivuutta edistävien työkalujen kehittäminen - JulkICTLab pilottiehdotus Yhteentoimivuutta edistävien työkalujen kehittäminen - JulkICTLab pilottiehdotus Pilottiehdotuksen osapuolet: CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy Verohallinto Yhteyshenkilö: Suvi Remes suvi.remes@csc.fi

Lisätiedot

4.2 Yhteensopivuus roolimalleihin perustuvassa palvelussa

4.2 Yhteensopivuus roolimalleihin perustuvassa palvelussa 4. Roolimallipalvelu 4.1 Tiedot palvelusta Palvelun nimi: Palvelun versio 01.01.00 Toteuttaa palvelun yksilöllistä palvelua (kts. M14.4.42) Roolimallipalvelu (Model role service) MYJ:lle, jotka toteuttavat

Lisätiedot

L models. Käyttöohje. Ryhmä Rajoitteiset

L models. Käyttöohje. Ryhmä Rajoitteiset Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Käyttöohje Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset 0.1

Lisätiedot

Suomi.fi-palveluväylä

Suomi.fi-palveluväylä Suomi.fi-palveluväylä 18.11.2016 Versio: 3.0, JPVO122 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi-palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Palveluväylän kokonaisuus 5. Vyöhykkeet ja väyläratkaisut

Lisätiedot

Linux ylläpitäjän opas. Tärkeimmät komennot, logit ja muuta hömppä *^_^* by Hannu Laitinen ETA14KT

Linux ylläpitäjän opas. Tärkeimmät komennot, logit ja muuta hömppä *^_^* by Hannu Laitinen ETA14KT Linux ylläpitäjän opas Tärkeimmät komennot, logit ja muuta hömppä *^_^* by Hannu Laitinen ETA14KT Lyhyesti - Linux on eräs versio Unix käyttöjärjestelmästä jonka kehitys alkoi jo vuonna 1969 AT&T labroratorioissa

Lisätiedot

Avoimen tieteen palvelut

Avoimen tieteen palvelut Avoimen tieteen palvelut Ville Tenhunen 26.11.2015 2015 OKM ATT 2014 2017 -hanke www.avointiede.fi Lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla Agenda Mihin palveluita tarvitaan?

Lisätiedot

suomi.fi Suomi.fi-palveluväylä

suomi.fi Suomi.fi-palveluväylä Suomi.fi-palveluväylä Julkishallinto, valtion ja kuntien yhtiöt 11.9.2015 Versio 1.0 JPV031 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi-palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Miten? 5.

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut

Lisätiedot

Zimbran käyttöohje

Zimbran käyttöohje Zimbran käyttöohje ZIMBRAN KÄYTTÖOHJE 2 Sisältö 1 ZIMBRA LYHYESTI... 3 2 EDELLEENLÄHETYKSEN KYTKENTÄ... 3 3 LOMAVASTAAJA... 4 4 POSTIN SUODATTIMET... 5 5 ALLEKIRJOITUKSET... 6 6 OSOITEKIRJAN HALLINTA...

Lisätiedot

ESITUTKIMUS. Polku Versio 0.1. Projektiryhmä

ESITUTKIMUS. Polku Versio 0.1. Projektiryhmä ESITUTKIMUS Polku Versio 0.1 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi janne.pihlajaniemi@iki.fi Antti Jämsén antti.jamsen@uta.fi Maria Hartikainen maria.hartikainen@uta.fi Pekka Kallioniemi pekka.kallioniemi@uta.fi

Lisätiedot

Kohti Kohaa avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän käyttöönotto

Kohti Kohaa avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän käyttöönotto Kohti Kohaa avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän käyttöönotto Virpi Launonen Kirjastotoimenjohtaja Mikkelin kaupunginkirjasto Etelä-Savon maakuntakirjasto Yleistä OKM rahoittanut lokalisoinnin, Joensuun

Lisätiedot

Skannaaminen RightFaxiin. Pääkäyttäjän opas

Skannaaminen RightFaxiin. Pääkäyttäjän opas Skannaaminen RightFaxiin Pääkäyttäjän opas Toukokuu 2016 www.lexmark.com Sisällys 2 Sisällys Yleiskuvaus...3 Käyttöönottovalmiuden tarkistusluettelo...4 Sovelluksen asetusten määrittäminen...5 Sovelluksen

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Saavutettavuus tietojärjestelmien hankinnoissa

Saavutettavuus tietojärjestelmien hankinnoissa Saavutettavuus tietojärjestelmien hankinnoissa Saavutettava tieto- ja viestintäympäristö (Stivi) - suosituksen julkaisuseminaari 31.03.2014 Jani Ruuskanen / Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IThankintojen. (JIT 2014) -päivitys. JUHTA Sami Kivivasara

JHS 166 Julkisen hallinnon IThankintojen. (JIT 2014) -päivitys. JUHTA Sami Kivivasara JHS 166 Julkisen hallinnon IThankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2014) -päivitys JUHTA 14.4.2015 Sami Kivivasara Päivitysluonnoksen valmistelu Työryhmä käynnisti työskentelyn marraskuussa 2012, kokoonpano:

Lisätiedot

Kuutoskaupunkien suositukset avoimista rajapinnoista

Kuutoskaupunkien suositukset avoimista rajapinnoista Kuutoskaupunkien suositukset avoimista rajapinnoista Versio 1.0.1, 26.4.2016 Sisältö Yleistä... 3 Visio: Kaupunkien palvelukehitys rajapinnat edellä... 5 Yhteiset tavoitteet... 6 Avoimuus käytössä ja kehityksessä...

Lisätiedot

Felipe Ballester TI07

Felipe Ballester TI07 Felipe Ballester TI07 Työpöytäympäristöllä tarkoitetaan ohjelmistokokonaisuutta, joka antaa käyttöjärjestelmälle graafisen ilmeen ja hallinnointiominaisuuksia Työpöytäympäristön komponentteja ovat mm:

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

Kokemuksia avointen ohjelmistojen kehitysprojekteista

Kokemuksia avointen ohjelmistojen kehitysprojekteista Kokemuksia avointen ohjelmistojen kehitysprojekteista Ohjelmistoratkaisujen ajankohtaisseminaari Jyväskylä 9.4.2008 Matti Saastamoinen etunimi.sukunimi@coss.fi Centre for Open Source Solutions www.coss.fi

Lisätiedot

DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti

DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti 30.10.2013 Luottamuksellinen MS Outlook, Standard postitilin asennus 1/6 Käynnistä Outlook 2010. Seuraava näyttö avautuu Valitse Next (Seuraava). 2 MS Outlook,

Lisätiedot

Mitä Piilaaksossa & globaalisti tapahtuu ja mitä Tekes voi tarjota yrityksille

Mitä Piilaaksossa & globaalisti tapahtuu ja mitä Tekes voi tarjota yrityksille KASVAVAT MOBIILI-MARKKINAT: Mitä Piilaaksossa & globaalisti tapahtuu ja mitä Tekes voi tarjota yrityksille HITECH BUSINESS BREAKFAST, Oulu 10.2.2010 Kari Inberg Liiketoiminta-asiantuntija / Tekes-palvelut

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Yhteiset konseptit ja periaatteet julkishallinnon palvelukehittämisen edistäjinä Kuntien avoin data hyötykäyttöön seminaari 27.1.

Yhteiset konseptit ja periaatteet julkishallinnon palvelukehittämisen edistäjinä Kuntien avoin data hyötykäyttöön seminaari 27.1. Yhteiset konseptit ja periaatteet julkishallinnon palvelukehittämisen edistäjinä Kuntien avoin data hyötykäyttöön seminaari 27.1.2016 Kirsi Pispa, CSC Tieteen tietotekniikan keskus JulkICTLab on valtiovarainministeriön

Lisätiedot

LifeData Luonnonvaratiedon avoimuus uusien ratkaisujen lähtökohtana. Sanna Marttinen (LYNET) Riitta Teiniranta (SYKE) Eero Mikkola (Luke)

LifeData Luonnonvaratiedon avoimuus uusien ratkaisujen lähtökohtana. Sanna Marttinen (LYNET) Riitta Teiniranta (SYKE) Eero Mikkola (Luke) LifeData 2011-2015 Luonnonvaratiedon avoimuus uusien ratkaisujen lähtökohtana Sanna Marttinen (LYNET) Riitta Teiniranta (SYKE) Eero Mikkola (Luke) 1.12.2015 http://www.metla.fi/life/lifedata/ Luonnonvara-

Lisätiedot

NÄYTÖN JAKAMINEN OPPILAILLE, JOTKA MUODOSTAVAT YHTEYDEN SELAIMELLA TAI NETOP VISION STUDENT -SOVELLUKSELLA

NÄYTÖN JAKAMINEN OPPILAILLE, JOTKA MUODOSTAVAT YHTEYDEN SELAIMELLA TAI NETOP VISION STUDENT -SOVELLUKSELLA NÄYTÖN JAKAMINEN OPPILAILLE, JOTKA MUODOSTAVAT YHTEYDEN SELAIMELLA TAI NETOP VISION STUDENT -SOVELLUKSELLA Vision-ohjelmistoa käyttävät opettajat voivat nyt muodostaa luokan, jossa on yhdistelmä Windows-pohjaisia

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

Tiedostojen jakaminen turvallisesti

Tiedostojen jakaminen turvallisesti Tiedostojen jakaminen turvallisesti Taustaa Tiedostojen jakaminen sähköisesti (File Sharing) on ollut joissakin organisaatioissa ongelmallista hallita. Jaettaviksi halutut viestit ovat liitetiedostoineen

Lisätiedot

Visma Econet Pro Rajoitettu yrityslista. Ohje

Visma Econet Pro Rajoitettu yrityslista. Ohje Visma Econet Pro Rajoitettu yrityslista Ohje Oppaan päiväys: 10.9.2008. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Econet Pro: 0600-39-7261 Visma Software Oyj pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin

Lisätiedot

Avoin data palvelukehittämisen raaka-aineena Service Day,

Avoin data palvelukehittämisen raaka-aineena Service Day, Avoin data palvelukehittämisen raaka-aineena Service Day, 15.9.2016 Joonas Dukpa Avoimen datan projektipäällikkö Tampereen kaupunki, @opendatatre #avoindata #6aika #databusinessfi Mitä on avoin data? #avoindata

Lisätiedot

Linux omaan kannettavaan. Ilkka Kiistala

Linux omaan kannettavaan. Ilkka Kiistala Linux omaan kannettavaan Ilkka Kiistala 18.2.2016 Aiheet 1. Linuxista 2. Kannettavista 3. Live-Linux 4. Linux-asennus 5. Käyttö 6. Vinkit ja linkit Arviointia lopuksi Lopuksi voi kysyä oman koneensa ja

Lisätiedot

Haka-käyttäjien kokoontuminen Arto Tuomi CSC Tieteen tietotekniikan keskus

Haka-käyttäjien kokoontuminen Arto Tuomi CSC Tieteen tietotekniikan keskus Hakan teknisiä kuulumisia Haka-käyttäjien kokoontuminen 20.1.2009 Arto Tuomi CSC Tieteen tietotekniikan keskus SAML2 siirtymä 1.12.2008 Uudet Hakaan rekisteröitävät palvelut (SP) tukevat SAML 2.0 -tekniikkaa

Lisätiedot

PROJEKTITYÖN TEKEMINEN. Teosten hyödyntäminen omassa työssä

PROJEKTITYÖN TEKEMINEN. Teosten hyödyntäminen omassa työssä PROJEKTITYÖN TEKEMINEN Teosten hyödyntäminen omassa työssä TEOSTEN KÄYTTÖ Toisten tekemän teoksen käyttöön tarvitaan yleensä tekijän lupa. Lupaa ei tarvita: 1. Tiedon, ideoiden, periaatteiden käyttö Kunhan

Lisätiedot

JHS166:n uudistus ja lopputulokset. JUHTA Raimo Porttikivi

JHS166:n uudistus ja lopputulokset. JUHTA Raimo Porttikivi JHS166:n uudistus ja lopputulokset JUHTA 11.12.2014 Raimo Porttikivi JHS166 uudistamisen työryhmä Raimo Porttikivi, pj Tommi Nordberg, puolustusministeriö Harri Eskola, Tekes Matti Lisitsin, Maanmittauslaitos

Lisätiedot

Uusi kunta ja suomalaisen yhteiskunnan digitaaliset palveluverkostot

Uusi kunta ja suomalaisen yhteiskunnan digitaaliset palveluverkostot Uusi kunta ja suomalaisen yhteiskunnan digitaaliset palveluverkostot 1 Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen?? 2 Yhteenveto Kunta on keskeinen toimija osana digitaalisen yhteiskunnan ansaintaketjuja ja

Lisätiedot

Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA

Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA 2016 JOHDANTO Hyväksytty Turun yliopiston rehtorin päätöksellä 28.8.2016 Tieteeseen kuuluu olennaisesti avoimuus. Avoin julkaiseminen lisää tieteen

Lisätiedot

Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen

Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen Projektipäällikkö Ville Meloni Forum Virium Helsinki 2.11.2011 - MML Paikkatietomarkkinat 2011 Helsinki Region Infoshare Kehitetään tiedontuottajien

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Toimittaja Kaupunkilaisen perspektiivi. Kalle Launiala, ProtonIT Oy

Toimittaja Kaupunkilaisen perspektiivi. Kalle Launiala, ProtonIT Oy Toimittaja Kaupunkilaisen perspektiivi Kalle Launiala, ProtonIT Oy kalle.launiala@protonit.net +358445575665 Järjestelmäkeskeinen perspektiiviongelma Tuotanto (ERP) Dokumentit? Asiakas (CRM) Sisällönhallinta

Lisätiedot