HELSINGIN YLIOPISTON KONSISTORIN, TIEDEKUNTANEUVOSTOJEN JA LAITOSTEN JOHTORYHMIEN VAALIT , ja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN YLIOPISTON KONSISTORIN, TIEDEKUNTANEUVOSTOJEN JA LAITOSTEN JOHTORYHMIEN VAALIT , ja"

Transkriptio

1 KUULUTUS HELSINGIN YLIOPISTON KONSISTORIN, TIEDEKUNTANEUVOSTOJEN JA LAITOSTEN JOHTORYHMIEN VAALIT , ja I Yleisiä määräyksiä Vaalin ajankohta ja valittavien hallintoelinten toimikausi Vaalit toimitetaan tietokonevaaleina kolmena päivänä seuraavasti: keskiviikkona , torstaina ja maanantaina kello välisenä aikana. Konsistorin jäsenten ja varajäsenten, tiedekuntaneuvostojen jäsenten ja varajäsenten sekä laitosten johtoryhmien jäsenten ja varajäsenten vaaleilla valittavien toimikausi alkaa ja päättyy Konsistorin vaali Helsingin yliopiston hallintojohtosäännön 6 :n mukaan konsistoriin kuuluvat rehtorin lisäksi seuraavat jäsenet: 1) tiedekuntien virkaan nimitetyt professorit valitsevat vaaleilla keskuudestaan viisi jäsentä; 2) yliopiston muut opettajat ja tutkijat kuin virkaan nimitetyt professorit valitsevat vaaleilla keskuudestaan kaksi jäsentä; 3) yliopiston muu henkilöstö kuin opettajat ja tutkijat valitsevat vaaleilla keskuudestaan kaksi jäsentä; 4) ylioppilaskunnan edustajisto valitsee opiskelijoiden keskuudesta neljä jäsentä, joista yhden tulee olla jatko-opiskelija; sekä 5) yliopiston kollegion kutsuma yliopiston ulkopuolinen jäsen. Rehtorin varajäsenenä toimii ensimmäinen vararehtori. Jokaisella 1-5 kohdassa mainitulle jäsenelle valitaan tai kutsutaan varajäsen samassa järjestyksessä ja samasta ryhmästä kuin varsinainen jäsen. Tiedekuntaneuvostojen vaali Hallintojohtosäännön 20 :n mukaan yliopistossa on teologinen tiedekunta, oikeustieteellinen tiedekunta, lääketieteellinen tiedekunta, humanistinen tiedekunta, matemaattisluonnontieteellinen tiedekunta, farmasian tiedekunta, biotieteellinen tiedekunta, käyttäy-

2 tymistieteellinen tiedekunta, valtiotieteellinen tiedekunta, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta sekä eläinlääketieteellinen tiedekunta. 2 Hallintojohtosäännön 21 :n mukaan tiedekuntaneuvostoon valitaan yliopistossa toimitettavilla vaaleilla 10, 18 tai 26 jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Tiedekuntaneuvostoon kuuluvat dekaanin lisäksi seuraavat jäsenet: 1) tiedekunnan virkaan nimitetyt professorit valitsevat keskuudestaan neljä, kahdeksan tai kaksitoista jäsentä; 2) muut opettajat ja tutkijat kuin virkaan nimitetyt professorit sekä muu henkilöstö valitsevat keskuudestaan kolme, viisi tai seitsemän jäsentä; ja 3) opiskelijat valitsevat keskuudestaan kolme, viisi tai seitsemän jäsentä. Helsingin yliopiston tiedekunnat Konsistorin vahvistamat tiedekuntaneuvostojen jäsenmäärät: Tiedekunta Jäseniä Ryhmät Profes- Muu - Opissorit henkilöstö kelijat Teologinen Oikeustieteellinen Lääketieteellinen Humanistinen Matemaattis-luonnontieteellinen Farmasian Biotieteellinen Käyttäytymistieteellinen Valtiotieteellinen Maatalous-metsätieteellinen Eläinlääketieteellinen Jäsenistä ja varajäsenistä, jotka tiedekunnan muu henkilöstö kuin virkaan nimitetyt professorit valitsee, ainakin yhden kolmesta tai kahden viidestä tai kolmen seitsemästä jäsenestä ja varajäsenestä tulee olla opettaja tai tutkija ja ainakin yhden kolmesta, kahden viidestä ja kolmen seitsemästä jäsenestä ja varajäsenestä tulee olla muu kuin opettaja tai tutkija. Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa vähintään yhden jäsenen ja yhden varajäsenen tulee olla opettaja tai tutkija ja enintään yhden jäsenen ja yhden varajäsenen tulee olla harjoittelukoulun opettaja. Tiedekuntaneuvoston jäsenten lisäksi jäseniksi voidaan kutsua neuvoston koko toimi-

3 kaudeksi alle neljännes neuvoston jäsenten kokonaismäärästä yliopistoon tai tiedekuntaan kuulumattomia henkilöitä. 3 Laitosten johtoryhmien vaali Hallintojohtosäännön 28 :n mukaan laitoksen johtoryhmään valitaan yliopistossa toimitettavilla vaaleilla kolme, kuusi, yhdeksän tai kaksitoista jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Johtoryhmän jäsenet valitaan seuraavasti: 1) kolmanneksen valitsevat laitoksen professorin virkaan ja virkasuhteeseen nimitetyt keskuudestaan; 2) kolmanneksen valitsevat laitoksen muut opettajat ja tutkijat sekä muu henkilöstö keskuudestaan siten, että jos ryhmässä on vähintään kolme jäsentä, ainakin yhden jäsenen ja yhden varajäsenen tulee olla muu kuin opettaja tai tutkija; ja 3) kolmanneksen valitsevat laitoksen opiskelijat keskuudestaan. Hallintojohtosäännön 29 :n mukaan johtoryhmän professoreita edustaville jäsenille ei valita varajäseniä, mikäli laitokseen ei kuulu tarpeeksi tähän ryhmään kuuluvia henkilöitä. Tiedekunta ja laitos lukien Johtoryhmän jäsenten lukumäärä Teologinen tiedekunta Eksegetiikan laitos 6 Kirkkohistorian laitos 6 Käytännöllisen teologian laitos 6 Systemaattisen teologian laitos 6 Uskontotieteen laitos * 6 * Uskontotieteen laitos on teologisen tiedekunnan ja humanistisen tiedekunnan yhteinen laitos. Oikeustieteellinen tiedekunta Julkisoikeuden laitos 9 Rikos- ja prosessioikeuden sekä oikeuden yleistieteiden laitos 9 Yksityisoikeuden laitos 9 Lääketieteellinen tiedekunta

4 4 Biolääketieteen laitos 12 Hammaslääketieteen laitos 9 Kansanterveystieteen laitos 6 Kliininen laitos 12 Kliinisteoreettinen laitos 9 Oikeuslääketieteen laitos 6 Humanistinen tiedekunta Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien laitos 6 Englannin kielen laitos 9 Filosofian laitos 6 Historian laitos 9 Klassillisen filologian laitos 6 Kulttuurien tutkimuksen laitos 9 Käännöstieteen laitos 6 Pohjoismaisten kielten ja pohjoismaisen kirjallisuuden laitos 9 Romaanisten kielten laitos 9 Saksalainen laitos 6 Slavistiikan ja baltologian laitos 9 Suomalais-ugrilainen laitos 6 Suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos 9 Taiteiden tutkimuksen laitos 12 Uskontotieteen laitos * 6 Yleisen kielitieteen laitos 6 * Uskontotieteen laitos on teologisen tiedekunnan ja humanistisen tiedekunnan yhteinen laitos. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Fysikaalisten tieteiden laitos 12 Geologian laitos 6 Kemian laitos 12 Maantieteen laitos 6 Matematiikan ja tilastotieteen laitos * 12 Tietojenkäsittelytieteen laitos 9 Tähtitieteen laitos 6 * Matematiikan ja tilastotieteen laitos on yhteinen laitos matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan ja valtiotieteellisen tiedekunnan kanssa.

5 Farmasian tiedekunta 5 Tiedekunnassa ei ole laitoksia. Biotieteellinen tiedekunta Bio- ja ympäristötieteiden laitos 12 Ympäristöekologian laitos 3 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Fonetiikan laitos 6 Kasvatustieteen laitos 6 Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos 6 Opettajankoulutuslaitos 12 Psykologian laitos 9 Valtiotieteellinen tiedekunta Kansantaloustieteen laitos 9 Kehitysmaatutkimuksen laitos 3 Käytännöllisen filosofian laitos 3 Sosiaalipsykologian laitos 3 Sosiologian laitos 9 Matematiikan ja tilastotieteen laitos * 12 Viestinnän laitos 6 Yhteiskuntahistorian laitos 6 Yhteiskuntapolitiikan laitos 6 Yleisen valtio-opin laitos 9 * Matematiikan ja tilastotieteen laitos on yhteinen laitos matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan ja valtiotieteellisen tiedekunnan kanssa Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Agroteknologian laitos 6 Elintarviketeknologian laitos 9 Kotieläintieteen laitos 6 Metsäekologian laitos 9 Metsäekonomian laitos 6 Metsävarojen käytön laitos 6 Soveltavan biologian laitos 9 Soveltavan kemian ja mikrobiologian laitos 12 Taloustieteen laitos 9

6 Eläinlääketieteellinen tiedekunta 6 Elintarvike- ja ympäristöhygienian laitos 6 Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen laitos * 6 Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen laitos * 6 Peruseläinlääketieteen laitos 6 * Entinen kliinisen eläinlääketieteen laitos on jaettu lukien siten, että muodostetaan: Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen laitos ja kliinisen tuotantoeläinlääketieteen laitos. II Vaalioikeus, vaaliluettelon vahvistamispäivä ja vaalikelpoisuus Vaalioikeus on jokaisella Helsingin yliopistoon kuuluvalla opettajalla, tutkijalla, muuhun henkilökuntaan kuuluvalla ja opiskelijalla, joka on merkitty vaaliluetteloon. Hallintovirastoon kuuluvat, erillislaitoksiin kuuluvat, ja muut tiedekuntiin kuulumattomat yksiköt äänestävät vain konsistorin vaalissa. Kiinteistöhenkilökuntaan kuuluvat, jotka eivät äänestä laitoksen johtoryhmän vaalissa muun henkilökunnan ryhmässä tai tiedekuntaneuvoston vaalissa muun henkilökunnan ryhmässä, äänestävät vain konsistorin vaalissa. Helsingin yliopiston vaalijohtosäännön 15 :n mukaan yliopiston henkilökuntaan kuuluvana on vaalioikeutettu: 1) yliopiston virkaan nimitetty ja pysyvään työsuhteeseen otettu; 2) vähintään kuuden kuukauden ajaksi virkasuhteeseen nimitetty ja työsuhteeseen otettu, joka on nimitetty tai otettu hoitamaan vähintään puolet viran taikka kokoaikaisen työsuhteen tehtävistä; 3) Helsingin yliopiston dosentti, joka on tiedekunnan asettamaan määräpäivään mennessä kirjallisesti ilmoittanut tiedekunnalle haluavansa kuulua muiden opettajien ja tutkijoiden ryhmään, ja jonka tiedekunta on kirjallisesti ilmoittanut keskusvaalilautakunnalle viimeistään vaalivuoden syyskuun 15. päivään mennessä; 4) sivutoiminen tuntiopettaja, joka vaalioikeuden määräytymisajankohtaa edeltävän lukuvuoden aikana on antanut yliopistossa opetusta vähintään 150 tuntia, ja jolla on vaalivuonna viimeistään syyskuun 15 päivänä annettu voimassa oleva määräys; 5) henkilö, joka olematta yliopistoon virka- tai työsuhteessa yliopiston suostumuksella päätoimisesti vähintään kuuden kuukauden ajan harjoittaa tutkimustyötä yliopistossa tai avustaa siinä. Päätoimisuuden rajana 5-kohdassa on vähintään 20 tuntia viikossa. Vaalioikeuden edellytyksenä on, että palvelussuhde tai 5-kohdassa tarkoitettu työskentely on alkanut viimeistään vaalivuoden syyskuun 15 päivänä.

7 Kohdassa 2 ja 5 palvelussuhteessa voi olla peräkkäisiä virka- tai työsuhteita, ja palvelussuhde voi muodostua useista eri tehtävistä. Vaalioikeutetun henkilön ryhmä määräytyy vaaliluettelon vahvistamispäivän työtehtävän mukaan. Vaaliluettelon vahvistamispäivä on torstaina Opiskelijana vaalioikeutettu on henkilö, jolla on oikeus suorittaa yliopistossa lastentarhanopettajan tutkinto, alempi korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto, lisensiaatin tai tohtorin tutkinto, erikoislääkärin, erikoishammaslääkärin tai erikoiseläinlääkärin tutkinto taikka erityisopettajan tai erityislastentarhanopettajan opinnot. Vaalioikeuden edellytyksenä on, että opiskelija on ilmoittautunut yliopistoon läsnäolevaksi ennen vaalivuoden lokakuun 1 päivää. Vaaleissa ei opiskelijaksi kuitenkaan katsota henkilöä, joka on vaalioikeutettu 1 momentin perusteella henkilökuntaan kuuluvana. Tästä voidaan kuitenkin poiketa, jos 1 momentin 2-kohdan mukainen virkasuhteeseen nimitetty tai työsuhteeseen otettu, 4-kohdan mukainen sivutoiminen tuntiopettaja tai 5-kohdan mukainen tutkimustyötä harjoittava henkilö ilmoittaa kirjallisesti keskusvaalilautakunnalle viimeistään vaaliluettelon nähtävänäoloajan päättymispäivämäärään mennessä haluavansa kuulua opiskelijoiden ryhmään. Vaalikelpoisuus tarkoittaa oikeutta asettua ehdolle vaaleissa. Vaalikelpoisen tulee olla täyttänyt 18 vuotta viimeistään vaaliluettelon vahvistamispäivänä. Lisäksi vaalikelpoisen henkilöstöön kuuluvan palvelussuhteen tulee olla voimassa vaaliluettelon vahvistamispäivänä. Jokainen täysivaltainen vaalioikeutettu on vaalikelpoinen omassa ryhmässään, mikäli hän täyttää vaalioikeuden saamiselle vaalijohtosäännön 15 :ssä asetetut edellytykset myös vaaliluettelon vahvistamispäivänä torstaina III Vaalioikeutettujen ryhmät Konsistorin vaali Vaalijohtosäännön 16 :n mukaan konsistorin vaalissa vaalioikeutetut jakautuvat kolmeen ryhmään: 1) ensimmäiseen ryhmään kuuluvat yliopiston virkaan nimitetyt professorit; 2) toiseen ryhmään kuuluvat yliopiston muut opettajat ja tutkijat kuin virkaan nimitetyt professorit; ja 3) kolmanteen ryhmään kuuluu yliopiston muu henkilökunta kuin opettajat ja tutkijat. Ylioppilaskunnan edustajisto valitsee vaalivuoden marraskuun loppuun mennessä opiskelijoiden edustajat ja varaedustajat.

8 Tiedekuntaneuvoston vaali 8 Vaalijohtosäännön 17 :n mukaan tiedekuntaneuvoston vaalissa vaalioikeutetut jakautuvat kolmeen ryhmään: 1) ensimmäiseen ryhmään kuuluvat tiedekunnan virkaan nimitetyt professorit; 2) toiseen ryhmään kuuluvat tiedekunnan muut opettajat ja tutkijat kuin virkaan nimitetyt professorit sekä muu henkilöstö; ja 3) kolmanteen ryhmään kuuluvat tiedekunnan opiskelijat. Laitoksen johtoryhmän vaali Vaalijohtosäännön 18 :n mukaan laitoksen johtoryhmän vaalissa vaalioikeutetut jakautuvat kolmeen ryhmään: 1) ensimmäiseen ryhmään kuuluvat laitoksen professorin virkaan ja virkasuhteeseen nimitetyt; 2) toiseen ryhmään kuuluvat laitoksen muut opettajat ja tutkijat sekä muu henkilöstö; ja 3) kolmanteen ryhmään kuuluvat laitoksen opiskelijat. Vaalijohtosäännön 19 :n mukaan tiedekuntaneuvoston ja laitoksen johtoryhmän vaalissa vaalioikeutettu voi kuulua vain yhteen tiedekuntaan ja yhteen laitokseen. Yliopiston palveluksessa olevan, joka vakinaisesti työskentelee yhdessä laitoksessa, katsotaan tätä johtosääntöä sovellettaessa kuuluvan sanottuun laitokseen. Tarkempia määräyksiä laitokseen kuulumisesta antaa tarvittaessa dekaani ja tiedekunnan henkilöstöön ja opiskelijoihin kuulumisesta rehtori. Rehtori voi dekaania kuultuaan erityisistä syistä määrätä, että laitoksen johtoryhmän opiskelijajäsenten vaalin suorittavat tiedekunnan tai aineryhmän kaikki opiskelijat. Rehtori antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä kuulumisesta hallintojohtosäännön 27 :ssä tarkoitetun useamman tiedekunnan yhteiseen laitokseen. Vaalioikeutettu saa kussakin vaalissa äänestää ryhmässään yhtä ehdokaslistaa. IV Vaaliluettelo Keskusvaalilautakunta julkistaa vaaliluettelon tiistaina Vaaliluettelo on nähtävänä kymmenen päivän ajan maanantaihin klo asti. Vaaliluettelon nähtävänä pitämisestä on erillinen kuulutus. Henkilö, joka katsoo, että vaaliluettelossa on vaalioikeuteen tai vaalikelpoisuuteen vaikuttava virhe, voi jättää keskusvaalilautakunnalle kirjallisen oikaisuvaatimuksen vaaliluettelon nähtävilläoloaikana. V Ehdokkaiden asettaminen

9 9 Vaalioikeutetuilla on 10 päivän kuluessa lopullisen vaaliluettelon julkistamisesta määräaikana, joka alkaa perjantaina ja päättyy torstaina klo 15.45, oikeus asettaa omassa ryhmässään ehdokkaita konsistorin, tiedekuntaneuvoston ja laitoksen johtoryhmän jäsenten ja varajäsenten vaalia varten. Konsistorin vaalissa ehdokkaan asettajina tulee olla vähintään kymmenen ja muissa vaaleissa vähintään kolme vaalioikeutettua henkilöä, joiden tulee kuulua samaan vaalioikeutettujen ryhmään kuin ehdokas. Laitoksen johtoryhmän vaalissa voidaan tästä poiketa, jos ehdokkaan ryhmässä ei ole tarpeeksi vaalioikeutettuja. Vaalikelpoinen henkilö saa kussakin vaalissa olla jäsen vain yhdessä ehdokaslistassa. Ehdokkailla on mahdollisuus saman vaalioikeutettujen ryhmän sisällä muodostaa vaaliliittoja. Vaaliliiton muodostamiseksi ehdokaslistojen asiamiehet antavat konsistorin vaalin osalta keskusvaalilautakunnalle ja tiedekuntaneuvoston ja laitoksen johtoryhmän vaalien osalta kampuksen vaalilautakunnalle yhteisen kirjallisen ilmoituksen, jossa vaaliliittoon liittyvät ehdokaslistat ja ehdokkaat on lueteltu siinä järjestyksessä, jossa ehdokaslistat halutaan otettaviksi ehdokaslistojen yhdistelmään. Yhdessä vaaliliitossa saa ehdokaslistojen määrä olla enintään yhtä suuri kuin asianomaisesta ryhmästä valittavien jäsenten määrä. Ilmoitus vaaliliitosta tulee jättää samanaikaisesti ehdokaslistojen jättämisen kanssa. Ehdokaslista- ja vaaliliittolomakkeita on saatavana yliopiston kirjaamosta (Yliopistonkatu 4, I krs.), tiedekuntien kanslioista ja yliopiston verkkosivuilta: ja Alman Päätökset, ohjeet ja vaalit -palvelukanavalla. Ehdokaslistat ja vaaliliittoilmoitukset konsistorin vaalia varten toimitetaan yliopiston kirjaamoon sekä tiedekuntaneuvoston ja laitosten johtoryhmien vaalia varten kyseisen tiedekunnan kansliaan viimeistään torstaina klo Ehdokkaiden asettamisesta määrätään tarkemmin vaalijohtosäännön :issä 25, 26 ja 27. Mikäli ehdokaslistoja on jossakin ryhmässä sama määrä tai vähemmän kuin vaaleissa on valittavia jäseniä, ei vaalitoimitusta siltä osin toimeenpanna, vaan keskusvaalilautakunta konsistorin vaalin osalta ja kampuksen vaalilautakunta tiedekuntaneuvoston ja laitoksen johtoryhmän osalta julistaa hyväksytyt ehdokkaat valituiksi (soputilanne). Mikäli ehdokaslistoja on vähemmän kuin ryhmästä vaaleissa valittavia jäseniä, yliopiston kollegio määrää puuttuvat jäsenet ja varajäsenet konsistoriin ja dekaani tiedekuntaneuvostoon ja laitoksen johtoryhmään asianomaista ryhmää kuultuaan. Jos vaaleja varten hyväksyttyjä ehdokaslistoja on enemmän kuin valittavia jäseniä, toimeenpannaan vaalit ja keskusvaalilautakunnan ja kampuksen vaalilautakunnan on laadittava ehdokaslistojen yhdistelmä. Vaaliliittojen ja vaaliliittoihin kuulumattomien

10 listojen järjestys yhdistelmässä määräytyy arvonnan perusteella siten, että vaaliliitot sijoitetaan ehdokaslistojen yhdistelmän alkuun. 10 VI Vaalitoimitus Vaalijohtosäännön 33 :n mukaan vaalit toimitetaan tietokonevaaleina. Äänet annetaan sähköisellä äänestyslipulla sähköiseen vaaliuurnaan, joka on vaaleissa annetuista äänistä muodostuva tiedosto. Äänestäminen ei ole sidottu tiettyyn vaalipaikkaan. Äänestäminen on mahdollista millä tahansa tietokoneella, jossa on internet -yhteys ja verkkoselain, ja josta on mahdollista kirjautua yliopiston verkkoon. VERKKOTUNNUS Äänestämiseen tarvitaan voimassa oleva yliopiston myöntämä enintään kahdeksanmerkkinen verkkotunnus ja henkilötunnus. Vaaliohjelmaan kirjaudutaan yliopiston verkkotunnus salasana yhdistelmällä yliopiston verkkosivuilla: tai Alman Päätökset, ohjeet ja vaalit - palvelukanavalla. Niille äänestäjille, joilla ei ole yliopiston verkkotunnusta, voidaan äänestämistä varten luoda väliaikainen tunnus, jonka myöntävät yliopiston atk-yhdyshenkilöt ja lisäksi yliopiston kirjaamo. Väliaikaisen verkkotunnuksen voi hakea jo ennen vaalipäiviä. Väliaikaisen verkkotunnuksen saamiseksi äänestäjän on henkilökohtaisesti otettava yhteyttä (henkilöllisyys todistettava) joko yliopiston atk-yhdyshenkilöön tai yliopiston kirjaamoon, Yliopistonkatu 4, 1 kerros, aukioloaika klo Lista atkyhdyshenkilöistä on yliopiston verkkosivuilla: ja Alman Päätökset, ohjeet ja vaalit -palvelukanavalla. Keskusvaalilautakunta antaa erilliset ohjeet yliopiston vaalien verkkosivuilla olevasta äänestysohjelmasta ja äänestäjän verkkotunnuksen tarkastamisesta verkossa. VAALIPALVELUPISTEET Vaaleja varten on asetettu vaalipalvelupisteitä, joissa myös voi äänestää. Vaalipalvelupisteissä on vaalivirkailijoita, jotka tarvittaessa neuvovat äänestäjää tietokoneen äänestysohjelman käytössä, mikäli hän tarvitsee teknistä apua. Lisäksi jokaisessa vaalipalvelupisteessä on kampuksen vaalilautakunnan nimeämä vaaliavustaja (Vaalilaki 714/ ).

11 Vaaleissa on neljä vaalipalvelupistettä Yliopistonkatu 3, Porthania, ala-aula 2. Haartmaninkatu 8, Biomedicum, biolääketieteen laitoksen opintotoimisto, B-siipi, P-krs 3. Jyrängöntie 2, Kumpulan kartano, 1. krs 4. Viikinkaari 11, Infokeskus Korona, sisääntuloaula VII Vaalin tuloksen määräytyminen Samaan vaaliliittoon kuuluvien ehdokaslistojen keskinäinen järjestys määräytyy listan äänimäärän mukaan. Tässä järjestyksessä annetaan ehdokaslistoille vertausluvut siten, että vaaliliiton ensimmäinen ehdokassija saa vertausluvukseen vaaliliiton hyväksi annettujen äänien koko lukumäärän, toinen puolet siitä, kolmas kolmanneksen ja niin edelleen. Vaaliliittoon kuulumattoman ehdokaslistan vertauslukuna on listan äänimäärä. Jos äänimäärät tai vertausluvut ovat yhtä suuret, ratkaistaan ehdokaslistojen keskinäinen järjestys arpomalla. Äänestyksen tuloksen määräämiseksi asetetaan ehdokaslistat vaalijohtosäännön 16, 17 ja 18 :ssä mainituissa ryhmissä niiden vertauslukujen mukaiseen järjestykseen. Keskusvaalilautakunta ja vastaavasti kampuksen vaalilautakunta julistaa valituiksi ehdokaslistojen sarjan alusta lukien niin monta listaa kuin ryhmästä on valittavia. Vaalijohtosäännön 42 :n 2 momentin mukaan jäsenistä ja varajäsenistä, jotka tiedekunnan muu henkilöstö kuin virkaan nimitetyt professorit valitsee, ainakin yhden kolmesta tai kahden viidestä tai kolmen seitsemästä jäsenestä ja varajäsenestä tulee olla opettaja tai tutkija ja ainakin yhden kolmesta, kahden viidestä ja kolmen seitsemästä jäsenestä ja varajäsenestä tulee olla muu kuin opettaja tai tutkija. Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa vähintään yhden jäsenen ja yhden varajäsenen tulee olla opettaja tai tutkija ja enintään yhden jäsenen ja yhden varajäsenen tulee olla harjoittelukoulun opettaja. Vaalijohtosäännön 42 :n 3 momentin mukaan kunkin valituksi julistetun ehdokaslistan ehdokkaista tulee hallintoelimen jäseneksi listan ensimmäiseksi asetettu ehdokas ja varajäseneksi listan toiseksi asetettu ehdokas. Kun keskusvaalilautakunta on todennut vaalit lainmukaisesti toimitetuksi, vaalilautakunnat vahvistavat vaalien tulokset siten, että keskusvaalilautakunta vahvistaa konsistorin vaalin tuloksen ja kampusten vaalilautakunnat vahvistavat tiedekuntiensa vaalien tulokset. Keskusvaalilautakunta tiedottaa vaalien tuloksesta yliopiston verkkosivuilla ja yliopiston ilmoitustauluilla.

12 Ajankohtaiset tiedot vaalista ja niiden säädösperustasta ovat nähtävissä yliopiston verkkosivuilla: ja Alman Päätökset, ohjeet ja vaalit - palvelukanavalla. Helsingissä KESKUSVAALILAUTAKUNTA 12

HELSINGIN YLIOPISTON HALLINTOELINTEN VAALIT , ja

HELSINGIN YLIOPISTON HALLINTOELINTEN VAALIT , ja 1 (7) HELSINGIN YLIOPISTON HALLINTOELINTEN VAALIT 22.11., 23.11. ja 27.11.2006 Helsingin yliopistossa toimitetaan konsistorin, tiedekuntaneuvostojen ja laitosten johtoryhmien vaalit 22.11., 23.11. ja 27.11.

Lisätiedot

Helsingin yliopiston vaalijohtosääntö (Kanslerin vahvistama , 4, 33 ja 42 muutettu ) 2 luku VAALIVIRANOMAISET

Helsingin yliopiston vaalijohtosääntö (Kanslerin vahvistama , 4, 33 ja 42 muutettu ) 2 luku VAALIVIRANOMAISET 1 HELSINGIN YLIOPISTO Keskusvaalilautakunta 29.8.2006/kr-k KAMPUSTEN VAALILAUTAKUNTIEN TEHTÄVÄT Helsingin yliopiston vaalijohtosääntö (Kanslerin vahvistama 14.2.2003, 4, 33 ja 42 muutettu 16.2.2005) 2

Lisätiedot

Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön

Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön JOHTOSÄÄNTÖ 1(10) 8.10.2012 HELSINGIN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. Johtosääntöön on tehty seuraavat muutokset ja lisäykset: 1 :n 1. ja 4.

Lisätiedot

Yliopistokollegion, hallituksen ja tiedekuntaneuvostojen opiskelijajäsenet valitsee Tampereen yliopiston

Yliopistokollegion, hallituksen ja tiedekuntaneuvostojen opiskelijajäsenet valitsee Tampereen yliopiston 1 (6) TAMPEREEN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ Tampereen yliopiston hallitus hyväksynyt 4.11.2016 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Tätä vaalijohtosääntöä sovelletaan yliopistokollegion, yliopiston hallituksen sekä yliopistolain

Lisätiedot

Yliopistolain (558/2009) 14 :n nojalla yliopiston hallitus on hyväksynyt seuraavan johtosäännön:

Yliopistolain (558/2009) 14 :n nojalla yliopiston hallitus on hyväksynyt seuraavan johtosäännön: VAALIJOHTOSÄÄNTÖ 1 (5) Yliopistolain (558/2009) 14 :n nojalla yliopiston hallitus on hyväksynyt seuraavan johtosäännön: 1 Yliopistoon kuuluminen Yliopistoon kuuluvaksi katsotaan jäseniä ja varajäseniä

Lisätiedot

Tampereen yliopiston vaalijohtosääntö

Tampereen yliopiston vaalijohtosääntö 6.9.2010 1/8 Tampereen yliopiston vaalijohtosääntö Tampereen yliopiston hallitus hyväksynyt 6.9.2010 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Tätä vaalijohtosääntöä sovelletaan yliopistokollegion ja yliopistolain (558/2009)

Lisätiedot

2 Vaalioikeutettu ja vaalikelpoinen on jokainen vaaliluetteloon merkitty Lapin yliopiston henkilökuntaan kuuluva täysivaltainen henkilö,

2 Vaalioikeutettu ja vaalikelpoinen on jokainen vaaliluetteloon merkitty Lapin yliopiston henkilökuntaan kuuluva täysivaltainen henkilö, LAPIN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ 1 luku Yleistä 1 Lapin yliopiston yliopistokollegion, hallituksen ja tiedekuntaneuvostojen yliopiston henkilökuntaa edustavat jäsenet valitaan vaaleilla sen mukaan kuin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa 24.2.1999 Muutettiin hallituksen kokouksessa 27.2.2002 8 :n 2 mom., 22 :n 2 mom., 24 :n 2 ja 3 mom. ja 37 :n 2 ja 3

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Vaalilautakunta 15.2.2008

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Vaalilautakunta 15.2.2008 VAALITIEDOTE JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Vaalilautakunta 15.2.2008 Vaalijohtosäännössä määrätyn lisäksi vaalilautakunta tiedottaa, että yliopiston hallituksen, neuvostojen ja laitosneuvostojen vaalit 1.8.2008

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON HALLITUS Pöytäkirja 11/2015 OULUN YLIOPISTON HALLITUKSEN KOKOUS. Aika Torstai kello

OULUN YLIOPISTON HALLITUS Pöytäkirja 11/2015 OULUN YLIOPISTON HALLITUKSEN KOKOUS. Aika Torstai kello OULUN YLIOPISTON HALLITUS 17.12.2015 Pöytäkirja 11/2015 1 OULUN YLIOPISTON HALLITUKSEN KOKOUS Aika Torstai 17.12.2015 kello 9.30 14.30 Paikka Oulun yliopiston päärakennus, HR 144 Pentti Kaiteran katu 1,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa 25.9.2009, muutettu hallituksen päätöksillä 14.6.2013 ja 20.6.2017. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tämän vaalijohtosäännön määräykset

Lisätiedot

Muu opetus- ja tutkimushenkilöstö. Muu 4. porras 3. porras 2. porras 1. porras

Muu opetus- ja tutkimushenkilöstö. Muu 4. porras 3. porras 2. porras 1. porras Henkilöstö henkilötyövuosina tiedekunnittain 2011 Opetuksen ja opetus- ja Tiedekunnan nimi 4. porras 3. porras 2. porras 1. porras Keskushallinto 1,0 0,2 0,2 10,8 1,7 2,2 424,3 1,1 9,5 450,8 Teologinen

Lisätiedot

Lapin yliopiston VAALIJOHTO- SÄÄNTÖ. Lapin yliopiston hallitus on vahvistanut tämän vaalijohtosäännön.

Lapin yliopiston VAALIJOHTO- SÄÄNTÖ. Lapin yliopiston hallitus on vahvistanut tämän vaalijohtosäännön. Lapin yliopiston VAALIJOHTO- SÄÄNTÖ Lapin yliopiston hallitus on vahvistanut 14.2.2006 tämän vaalijohtosäännön. LAPIN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ Yliopiston hallitus on yliopistolain (645/97), yliopistoasetuksen

Lisätiedot

Taideyliopiston vaaliohjesääntö. Taideyliopisto Vaaliohjesääntö

Taideyliopiston vaaliohjesääntö. Taideyliopisto Vaaliohjesääntö Taideyliopisto Vaaliohjesääntö Taideyliopiston vaaliohjesääntö Hallitus 11.3.2013 1 Sisältö: Soveltaminen 1 Soveltaminen Äänioikeus ja vaalikelpoisuus 2 Äänioikeus 3 Vaalikelpoisuus Vaalitoimikunta 4 Vaalitoimikunta

Lisätiedot

Tulos ryhmälle kaikki

Tulos ryhmälle kaikki Page 1 of 16 Tulos ryhmälle kaikki Vaali: Konsistori. Vaaliryhmä: PROF. Sopu (ei vaalia) Vaali: Konsistori Vaaliryhmä: OPET Valittavien määrä: 2 6 Rönnholm Ragna (Fant Björn) Tieteentekijöiden 339 473.0000

Lisätiedot

I luku Yleisiä määräyksiä. Tätä ohjesääntöä sovelletaan yliopiston hallinnon opiskelijaedustajien valintaan jäljempänä määrättävällä tavalla.

I luku Yleisiä määräyksiä. Tätä ohjesääntöä sovelletaan yliopiston hallinnon opiskelijaedustajien valintaan jäljempänä määrättävällä tavalla. 1/12 I luku Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala Tätä ohjesääntöä sovelletaan yliopiston hallinnon opiskelijaedustajien valintaan jäljempänä määrättävällä tavalla. Tämän ohjesäännön määräyksien lisäksi hallinnon

Lisätiedot

Mallivaalijärjestys A (hallitus valitaan ammattiosaston kokouksessa)

Mallivaalijärjestys A (hallitus valitaan ammattiosaston kokouksessa) 1 VAALITAPA Tehyn Järvenpään ammattiosasto ry:n sääntöjen 13 :ssä mainitut hallituksen varsinaiset jäsenet ja heidän varajäsenensä sekä ammattiosaston edustajat paikallisosaston kokouksiin valitaan ammattiosaston

Lisätiedot

Vaali toimitetaan hallituksen vahvistamien ohjeiden mukaisesti.

Vaali toimitetaan hallituksen vahvistamien ohjeiden mukaisesti. Vaalijärjestys Valtuusto 2.9.2014 VALTUUSTON VAALI 1 VAALITAPA Tässä vaalijärjestyksessä Kelan toimihenkilöt ry:tä kutsutaan yhdistykseksi, jonka valtuuston varsinaiset ja varajäsenet valitaan yhdistyksen

Lisätiedot

Lapin yliopiston varallisuusoikeuden instituutin johtosääntö Lapin yliopiston hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 22.8.2017 seuraavan johtosäännön: 1 Instituutin nimi on Lapin yliopiston varallisuusoikeuden

Lisätiedot

EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS HALLITUKSEN ESITYS EDUSTAJISTON KOKOUKSELLE

EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS HALLITUKSEN ESITYS EDUSTAJISTON KOKOUKSELLE PIELISEN OSUUSPANKKI EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS HALLITUKSEN ESITYS EDUSTAJISTON KOKOUKSELLE 17.3.2011 1 Vaalien aika ja äänestystapa Pielisen Osuuspankin sääntöjen 12 :ssä mainittu edustajiston jäsenten

Lisätiedot

Asiakirjassa valtuutetaan yksi sen allekirjoittajista toimimaan vaaliliiton asiamiehenä ja yksi asiamiehen varamiehenä.

Asiakirjassa valtuutetaan yksi sen allekirjoittajista toimimaan vaaliliiton asiamiehenä ja yksi asiamiehen varamiehenä. Vaalijärjestys 1 Vaalijärjestyksen tarkoitus Tällä vaalijärjestyksellä määritellään menettelytavat valittaessa edustajiston jäseniä, vaaleissa, jotka koskevat puheenjohtajien, muiden hallituksen jäsenten

Lisätiedot

EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS (vain yksi äänestysalue) EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS (vain yksi äänestysalue) MUUTOKSET.

EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS (vain yksi äänestysalue) EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS (vain yksi äänestysalue) MUUTOKSET. EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS (vain yksi äänestysalue) Voimassa oleva 1 Vaalien aika ja äänestystapa Ikaalisten Osuuspankin sääntöjen 12 :ssä mainittu edustajiston jäsenten vaali toimitetaan osuuspankin

Lisätiedot

HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNON EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS

HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNON EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNON EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 Vaalin aika ja edustajiston jäsenten lukumäärä Osuuskunnan sääntöjen 11 :ssä mainitun edustajiston jäsenten vaali toimitetaan osuuskaupan jäsenten

Lisätiedot

KAINUUN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS. 1 Vaalien aika ja äänestystapa. 2 Jäsenalueittain valittavien edustajien lukumäärä

KAINUUN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS. 1 Vaalien aika ja äänestystapa. 2 Jäsenalueittain valittavien edustajien lukumäärä 1 (5) KAINUUN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 Vaalien aika ja äänestystapa Kainuun Osuuspankin sääntöjen 14 :ssä mainittu edustajiston jäsenten vaali toimitetaan osuuspankin jäsenten äänestyksellä

Lisätiedot

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen Helsingin yliopisto 27.11.2006 FARMASIAN TIEDEKUNTA FARMASIAN TIEDEKUNNAN tiedekuntaneuvosto Valittavien lukumäärä: 3 (ainakin yhden jäsenen ja varajäsenen tulee olla opettaja ja ainakin yhden jäsenen

Lisätiedot

Mallivaalijärjestys B (hallitus valitaan ammattiosaston kokouksessa, mutta voidaan käyttää myös posti- tai sähköistä äänestystä)

Mallivaalijärjestys B (hallitus valitaan ammattiosaston kokouksessa, mutta voidaan käyttää myös posti- tai sähköistä äänestystä) Mallivaalijärjestys B (hallitus valitaan ammattiosaston kokouksessa, mutta voidaan käyttää myös posti- tai sähköistä äänestystä) 1 VAALITAPA Tehyn NordLabin ammattiosasto ry:n sääntöjen 13 :ssä mainitut

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS. 1 Vaalien aika ja äänestystapa

PIHTIPUTAAN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS. 1 Vaalien aika ja äänestystapa Edustajiston vaalijärjestys, yksi jäsenalue 1 (5) PIHTIPUTAAN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 Vaalien aika ja äänestystapa Pihtiputaan Osuuspankin sääntöjen 14 :ssä mainittu edustajiston jäsenten

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON VÄITÖSKIRJATUTKIJAT

HELSINGIN YLIOPISTON VÄITÖSKIRJATUTKIJAT Helsingin yliopiston väitöskirjatutkijoiden hallituksen hyväksymä 2.10.2017 HELSINGIN YLIOPISTON VÄITÖSKIRJATUTKIJAT OHJESÄÄNTÖ TOHTORIKOULUTETTAVIEN EDUSTAJIEN VALINTATAVASTA I luku Yleisiä määräyksiä

Lisätiedot

EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS MUUTOSESITYS EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS VOIMASSA OLEVA. 1 Vaalien aika ja äänestystapa. 1 Vaalien aika, äänestystapa

EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS MUUTOSESITYS EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS VOIMASSA OLEVA. 1 Vaalien aika ja äänestystapa. 1 Vaalien aika, äänestystapa EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS VOIMASSA OLEVA EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS MUUTOSESITYS 1 Vaalien aika, äänestystapa Pohjolan Osuuspankin sääntöjen 12 :ssä mainittu edustajiston jäsenten vaali toimitetaan

Lisätiedot

Tehy Tehyn ammattiosaston mallivaalijärjestys V103. Valtuuston kokous 27.5.2003 27.5.2003 1 (7)

Tehy Tehyn ammattiosaston mallivaalijärjestys V103. Valtuuston kokous 27.5.2003 27.5.2003 1 (7) Valtuuston kokous 27.5.2003 27.5.2003 1 (7) 1 ' VAALITAPA Tehyn... ammattiosasto ry:n sääntöjen 13 ':ssä mainitut hallituksen varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä valitaan ammattiosaston

Lisätiedot

Vuoden 2017 kuntavaalien tuloslaskennan loppuunsaattaminen, vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen sekä tuloksesta tiedottaminen

Vuoden 2017 kuntavaalien tuloslaskennan loppuunsaattaminen, vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen sekä tuloksesta tiedottaminen Keskusvaalilautakunta 64 12.04.2017 Vuoden 2017 kuntavaalien tuloslaskennan loppuunsaattaminen, vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen sekä tuloksesta tiedottaminen 796/00.00.00.00/2015 Keskusvaalilautakunta

Lisätiedot

Joustavan opintooikeuden. Avoimessa yliopistossa suoritetut opintopisteet (ei sis. TY:n tutkintoopiskelijoiden. Vaihtoopiskelijoiden.

Joustavan opintooikeuden. Avoimessa yliopistossa suoritetut opintopisteet (ei sis. TY:n tutkintoopiskelijoiden. Vaihtoopiskelijoiden. Suoritetut Turun vuonna 2014 (sis. opinnot) 1 (6) perustutkinto Vaihto tutkinto muiden kuin tutkinto- Ei Ei tdk Kielikeskus 2609400 21411 31 942 481 101 2 746 23714 2 Laitos yhteensä 21411 31 942 481 101

Lisätiedot

Valmistelija/lisätietojen antaja: Hallintopäällikkö Matleena Mikkonen puh tai sähköposti

Valmistelija/lisätietojen antaja: Hallintopäällikkö Matleena Mikkonen puh tai sähköposti Keskusvaalilautakunta 44 12.04.2017 Vuoden 2017 kuntavaalien tuloksen vahvistaminen Karkkilan kaupungissa Keskusvaalilautakunta 12.04.2017 44 Esittelijä: hallintopäällikkö Matleena Mikkonen Valmistelija/lisätietojen

Lisätiedot

Vaihtoopiskelijoiden. Joustavan opintooikeuden. suorittamat opintopisteet. (JOO) opintopisteet

Vaihtoopiskelijoiden. Joustavan opintooikeuden. suorittamat opintopisteet. (JOO) opintopisteet Suoritetut Turun vuonna 2013 (sis. avoimessa opinnot) 1 (6) Kaikki perustutkinto opinnnot) Vaihto (ei sis. TY:n tutkinto tutkinto- muiden kuin tutkinto- Ei Ei tdk Kielikeskus 2609400 20746 54 1012 839

Lisätiedot

SUOMI-YHTIÖN EDUSTAJISTON VAALIT SYKSYLLÄ 2012

SUOMI-YHTIÖN EDUSTAJISTON VAALIT SYKSYLLÄ 2012 1(5) SUOMI-YHTIÖN EDUSTAJISTON VAALIT SYKSYLLÄ 2012 Yleistä Keskinäisen Henkivakuutusyhtiön Suomen osakkaita ovat sen vakuutuksenottajat. Osakkaiden päättämisvaltaa käyttää yhtiökokouksena toimiva edustajisto,

Lisätiedot

Vaalissa valitaan Satakunnan Osuuskaupan edustajistoon 50 jäsentä. Valitsematta jääneet ovat oman jäsenalueensa varaedustajia.

Vaalissa valitaan Satakunnan Osuuskaupan edustajistoon 50 jäsentä. Valitsematta jääneet ovat oman jäsenalueensa varaedustajia. 1 Satakunnan Osuuskaupan edustajiston vaali 2017 EHDOKASASETTELUN OHJE Satakunnan Osuuskaupan edustajisto on perinteisesti ollut hyvin asiakasomistajiensa näköinen. Siihen kuuluu niin sairaanhoitajia,

Lisätiedot

Kokeisiin osallistuneet

Kokeisiin osallistuneet Helsingin yliopistoon hakeneet, ja aloituspaikat v. 2012 Koulutusohjelma hakijoista osuus osallistuneista Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Akvaattiset tieteet 135 78 16 16 % 28 % Biologi (svenskspråkig)

Lisätiedot

LIITTOKOKOUSVAALIT 2016 VAALIJÄRJESTYS LIITTOKOKOUSEDUSTAJIEN JA EDUSTAJISTON JÄSENTEN VAALEJA VARTEN

LIITTOKOKOUSVAALIT 2016 VAALIJÄRJESTYS LIITTOKOKOUSEDUSTAJIEN JA EDUSTAJISTON JÄSENTEN VAALEJA VARTEN 1(8) VAALIJÄRJESTYS LIITTOKOKOUSEDUSTAJIEN JA EDUSTAJISTON JÄSENTEN VAALEJA VARTEN 1. Yleistä Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin liittokokousedustajien ja edustajiston jäsenten vaalit toimitetaan

Lisätiedot

KUNTALIITON VALTUUSKUNNAN VALINTA

KUNTALIITON VALTUUSKUNNAN VALINTA 1 Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta 7.6.2017 KUNTALIITON VALTUUSKUNNAN VALINTA Ehdokasasettelua ja valtuustossa toimitettavaa vaalia koskevat ohjeet kunnille ja rekisteröidyille puolueille Kuntaliiton

Lisätiedot

Tässä vaaliohjesäännössä määrätään Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O Diakon edustajistovaalin sekä jäsenäänestysten toteuttamisesta.

Tässä vaaliohjesäännössä määrätään Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O Diakon edustajistovaalin sekä jäsenäänestysten toteuttamisesta. VAALIOHJESÄÄNTÖ I LUKU: YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tarkoitus Tässä vaaliohjesäännössä määrätään Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O Diakon edustajistovaalin sekä jäsenäänestysten toteuttamisesta.

Lisätiedot

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin valtuuskunnan vaalissa noudatetaan yhdistyslakia, seuran sääntöjä sekä tätä äänestys- ja vaalijärjestystä.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin valtuuskunnan vaalissa noudatetaan yhdistyslakia, seuran sääntöjä sekä tätä äänestys- ja vaalijärjestystä. 1 Äänestys- ja vaalijärjestys 1 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin valtuuskunnan vaalissa noudatetaan yhdistyslakia, seuran sääntöjä sekä tätä äänestys- ja vaalijärjestystä. 2 Hallitus määrää joka kolmas

Lisätiedot

Vaaleilla valittavien edustajien vaali: Keskusyhteisön nimittämät edustajat:

Vaaleilla valittavien edustajien vaali: Keskusyhteisön nimittämät edustajat: 1 (5) HELSINGIN SEUDUN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 Vaalien aika ja äänestystapa Vaaleilla valittavien edustajien vaali: Helsingin Seudun Osuuspankin sääntöjen 13 :ssä mainittu Vaaleilla valittavien

Lisätiedot

Kasvatustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille

Kasvatustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille neuvoston jäsenille Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin ja varadekaanin keskiviikkona 18.6.2008 klo 13.15. Kokouspaikkana on hallituksen kokoushuone, Yliopistonkatu

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys: 1. luku Yleistä 1 Soveltamisala 2 Vaalimenetelmä 3 Ylioppilaskunnan vaaliorganisaatio 4 Määräpäivien muuttaminen 2. luku Vaalikuulutus, vaaliasiakirjat ja vaaliluettelo 5 Vaalikuulutus 6 Äänestyksen

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA V A A L I J Ä R J E S T Y S. I luku Yleisiä määräyksiä

HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA V A A L I J Ä R J E S T Y S. I luku Yleisiä määräyksiä Edustajisto hyväksynyt 17.12.2013 HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA V A A L I J Ä R J E S T Y S I luku Yleisiä määräyksiä 1 Yleistä Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet

Lisätiedot

ÄÄNESTYS- JA VAALIJÄRJESTYS

ÄÄNESTYS- JA VAALIJÄRJESTYS ÄÄNESTYS- JA VAALIJÄRJESTYS 24.11.2016 Äänestys- ja vaalijärjestyksen tarkoitus 1.1 Suomen Farmasialiiton edustajiston vaalissa noudatetaan yhdistyslakia, liiton sääntöjä ja tätä äänestys- ja vaalijärjestystä.

Lisätiedot

VUODEN 2017 KUNTAVAALIEN TULOKSEN MÄÄRÄÄMINEN ASKOLAN KUNNASSA. Vaalilain 93 (varavaltuutetut) kuuluu seuraavasti:

VUODEN 2017 KUNTAVAALIEN TULOKSEN MÄÄRÄÄMINEN ASKOLAN KUNNASSA. Vaalilain 93 (varavaltuutetut) kuuluu seuraavasti: Keskusvaalilautakunta 21 12.04.2017 Kunnanhallitus 101 19.04.2017 Kunnanvaltuusto 26 22.05.2017 VUODEN 2017 KUNTAVAALIEN TULOKSEN MÄÄRÄÄMINEN ASKOLAN KUNNASSA VAALILTK 21 Valmistelija: hallintojohtaja

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan VAALIJÄRJESTYS. I luku: Yleisiä määräyksiä

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan VAALIJÄRJESTYS. I luku: Yleisiä määräyksiä Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan VAALIJÄRJESTYS I luku: Yleisiä määräyksiä 1 Vaalijärjestyksen voimassaolo Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistovaalissa sekä suoritettaessa jäsenäänestyksiä

Lisätiedot

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous /08 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous /08 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous 28.5.2008 6/08 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Oikeustieteiden tiedekunnan dekaanin

Lisätiedot

POHJOIS-HÄMEEN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS

POHJOIS-HÄMEEN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 (5) Vaalijärjestys on OP Osuuskunnan hallintoneuvoston 9.6.2016 vahvistaman mallivaalijärjestyksen mukainen POHJOIS-HÄMEEN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 Vaalien järjestäminen ja ajankohta

Lisätiedot

Daniel Valtakari. TEK vaalit 2014

Daniel Valtakari. TEK vaalit 2014 TEK vaalit 2014 TEK = Tekniikan Akateemiset ja TFiF Tekniikan Akateemisten Liitto TEK on etu- ja palvelujärjestö, johon kuuluu kaksi jäsenjärjestöä: Tekniikan Akateemiset ry edustaa pääasiassa suomenkielisiä

Lisätiedot

Edustajistovaalit Mitä, missä, milloin?

Edustajistovaalit Mitä, missä, milloin? Edustajistovaalit 2017 Mitä, missä, milloin? Mikä edustajisto? Yliopistolain 46 mukaan: Ylioppilaskunnan päätösvaltaa käyttää hallitus ja edustajisto. 41-jäseninen edustajisto valitaan joka toinen vuosi

Lisätiedot

Osuuskauppa Keulan edustajiston vaalit EHDOKASASETTELUN OHJE Sähköinen ehdokasasettelu käytössä. S-vaalilautakunta

Osuuskauppa Keulan edustajiston vaalit EHDOKASASETTELUN OHJE Sähköinen ehdokasasettelu käytössä. S-vaalilautakunta S-vaalilautakunta 21.11.2017 1 (6) Osuuskauppa Keulan edustajiston vaalit 2018 EHDOKASASETTELUN OHJE Sähköinen ehdokasasettelu käytössä Vaalissa valitaan Osuuskauppa Keulan edustajistoon sääntöjen mukaisesti

Lisätiedot

Päätös. Laki. Suomen perustuslain 25 :n muuttamisesta

Päätös. Laki. Suomen perustuslain 25 :n muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 343/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi Suomen perustuslain 25 :n, vaalilain ja puoluelain 9 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi Suomen perustuslain

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 750. Oikeusministeriön päätös. eduskuntavaaleissa käytettävien ehdokasasettelulomakkeiden kaavoista

SISÄLLYS. N:o 750. Oikeusministeriön päätös. eduskuntavaaleissa käytettävien ehdokasasettelulomakkeiden kaavoista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 1998 N:o 750 753 SISÄLLYS N:o Sivu 750 Oikeusministeriön päätös eduskuntavaaleissa käytettävien ehdokasasettelulomakkeiden kaavoista.

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN VAALIJÄRJESTYS II LUKU KESKUSVAALILAUTAKUNTA JA VAALILAUTAKUNNAT

VAASAN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN VAALIJÄRJESTYS II LUKU KESKUSVAALILAUTAKUNTA JA VAALILAUTAKUNNAT VAASAN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN VAALIJÄRJESTYS I LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Edustajiston vaali Ylioppilaskunnan edustajiston jäsenten ja varajäsenten vaalissa noudatetaan tämän vaalijärjestyksen määräyksiä.

Lisätiedot

Kuntalain 35 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

Kuntalain 35 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: Joutsan kunnanhallitus 8 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 7 19.01.2015 KUNNANHALLITUKSEN VAALI Joutsan kunnanhallitus 12.01.2015 8 Kuntalain 17 :n mukaan valtuusto asettaa kunnanhallituksen. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Tohtorikoulutus Helsingin yliopistossa 2014-

Tohtorikoulutus Helsingin yliopistossa 2014- Tohtorikoulutus Helsingin yliopistossa 2014- Marko Virta Varajohtaja, tutkimus ja jatkokoulutusasiat Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos marko.virta@helsinki.fi Neljä tutkijakoulua Humanistis-yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

1 Vaalien järjestäminen ja ajankohta. 2 Äänestystapa KESKI-UUDENMAAN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS

1 Vaalien järjestäminen ja ajankohta. 2 Äänestystapa KESKI-UUDENMAAN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 (5) KESKI-UUDENMAAN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 Vaalien järjestäminen ja ajankohta 2 Äänestystapa Osuuspankin sääntöjen 13 :ssä mainitut edustajiston vaalit toimitetaan osuuspankin omistaja-asiakkaiden

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS

HELSINGIN SEUDUN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS HELSINGIN SEUDUN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 Vaalien aika ja äänestystapa Vaaleilla valittavien edustajien vaali: Helsingin Seudun Osuuspankin sääntöjen 13 :ssä mainittu Vaaleilla valittavien

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA sivu 1/6 TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA Edustajiston päätös 5.8.2009, 27.1.2010 ja,20.4.2011 ja 20.5.2015. Formatted: Left Formatted: Number of columns: 1

Lisätiedot

Oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunnan kokous 9 A/2016

Oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunnan kokous 9 A/2016 Pöytäkirja 9 A/2016 1 (7) Oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunnan kokous 9 A/2016 Aika tiistaina klo 10 10.50 Paikka Valmistelija Puheenjohtaja DataCityn neuvotteluhuone 2, Lemminkäisenkatu 14 18 A,

Lisätiedot

Tämän ohjesäännön lisäksi noudatetaan edustajistovaalien järjestämisessä voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä opiskelijakunnan sääntöjä.

Tämän ohjesäännön lisäksi noudatetaan edustajistovaalien järjestämisessä voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä opiskelijakunnan sääntöjä. 1 Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta VAALIOHJESÄÄNTÖ I luku Yleisiä määräyksiä 1 Voimassaolo Tämä ohjesääntö toimii yhdistyslain tarkoittamana äänestys- ja vaalijärjestyksenä Seinäjoen ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

LIITE hallituksen esityslistaan 6.6.2017 LAPIN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ 1 luku Yleistä 1 Lapin yliopiston yliopistokollegion, hallituksen ja tiedekuntaneuvostojen yliopiston henkilökuntaa edustavat

Lisätiedot

ÄÄNESTYS- JA VAALIJÄRJESTYS

ÄÄNESTYS- JA VAALIJÄRJESTYS RILin hallituksen hyväksymä 13.3.2014 Sivu 1 (6) ÄÄNESTYS- JA VAALIJÄRJESTYS I Yleisiä määräyksiä 1 Sen lisäksi mitä Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:n (jäljempänä Liitto) säännöissä hallituksen

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA sivu 1/6 TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA Edustajiston päätös 5.8.2009, 27.1.2010, 20.4.2011 ja 20.5.2015. 1 LUKU Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala Sen lisäksi,

Lisätiedot

I luku Yleisiä määräyksiä. Tätä ohjesääntöä sovelletaan yliopiston hallinnon opiskelijaedustajien valintaan jäljempänä määrättävällä tavalla.

I luku Yleisiä määräyksiä. Tätä ohjesääntöä sovelletaan yliopiston hallinnon opiskelijaedustajien valintaan jäljempänä määrättävällä tavalla. 1/10 I luku Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala Tätä ohjesääntöä sovelletaan yliopiston hallinnon opiskelijaedustajien valintaan jäljempänä määrättävällä tavalla. Tämän ohjesäännön määräyksien lisäksi hallinnon

Lisätiedot

Liite opintojohtosääntöön (päivitetty vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yliopiston hallituksen päätöksiä)

Liite opintojohtosääntöön (päivitetty vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yliopiston hallituksen päätöksiä) 1/5 Liite opintojohtosääntöön (päivitetty 4.1.2016 vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yliopiston hallituksen päätöksiä) Turun yliopistossa edustettuina olevat t, tutkinnot, pääaineet, koulutusohjelmat

Lisätiedot

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö Kokouksen sihteeri Helena Juntunen KOKOUSKUTSU gsm 040 4844 111 Privatel 83 2409 (email: Helena.Juntunen(at)ulapland.fi) 9.12.2009 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

Lisätiedot

Ehdokasasettelu päättyy Vaalimateriaali ja äänestyslippu postitetaan kaikille äänioikeutetuille viimeistään

Ehdokasasettelu päättyy Vaalimateriaali ja äänestyslippu postitetaan kaikille äänioikeutetuille viimeistään HAMMASLÄÄKÄRILIITON VAALIOPAS 2016 Suomen Hammaslääkäriliiton valtuuston vaali suoritetaan postiäänestyksenä 27.10. 16.11.2016. Hammaslääkäriliiton jäsenet valitsevat valtuustoon 40 jäsentä toimikaudeksi

Lisätiedot

II luku Keskusvaalilautakunta VAALIJÄRJESTYS. I luku Yleisiä määräyksiä. III luku Ehdokasasettelu, vaaliliitto ja vaalirengas

II luku Keskusvaalilautakunta VAALIJÄRJESTYS. I luku Yleisiä määräyksiä. III luku Ehdokasasettelu, vaaliliitto ja vaalirengas Sivu 1/6 VAALIJÄRJESTYS Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston hyväksymä 27.1.2010, muokkaama 20.5.2013, 22.4.2015 ja. I luku Yleisiä määräyksiä 1 Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston

Lisätiedot

UPSEERILIITON VAALIJÄRJESTYS

UPSEERILIITON VAALIJÄRJESTYS LIITTOKOKOUS 1(5) UPSEERILIITON VAALIJÄRJESTYS 2015-2017 Hyväksytty liittokokouksessa 25.11.2014 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Sen lisäksi mitä Upseeriliiton sääntöjen 10 ja 18 pykälissä puheenjohtajan ja liittovaltuuston

Lisätiedot

SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 (6)

SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 (6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 1 (6) 1 Ohjesääntö 2 Äänioikeus 3 Vaalikelpoisuus 4 Vaalilautakunta Tämä

Lisätiedot

Sisällys KESKUSVAALILAUTAKUNTA 2/2017. Aika: Maanantia klo Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

Sisällys KESKUSVAALILAUTAKUNTA 2/2017. Aika: Maanantia klo Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA KESKUSVAALILAUTAKUNTA 2/2017 PÖYTÄKIRJA Aika: Maanantia 6.3.2017 klo 12-13.23 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Rajala Tiina, pja Hautala Teuvo, vpja Kesänen Tiina, j Lehto Juhani,

Lisätiedot

Edustajiston vaalien tärkeät aikamääreet

Edustajiston vaalien tärkeät aikamääreet Edustajiston vaalien tärkeät aikamääreet Vuosi 2016 su 31.7. Viimeinen liittymispäivä ehdokaskelpoisuuteen (4 ) la 1.10. Ehdokasasettelu alkaa (7 ) ma 31.10. ke 23.11. la 31.12. Jäsenmäärän mukaan vahvistetaan

Lisätiedot

Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön

Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON JOHTOSÄÄNTÖ hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. Sisällys 1 Kirjaston tehtävä... 2 2 Hallinto... 2 3 Johtokunnan vastuut ja tehtävät... 2 4 Johtokunnan

Lisätiedot

Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta?

Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta? Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta? Opintoasiainkoordinaattori Tanja Steiner 13.10.2004 Teema Opettaja Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutus Helsingin yliopistossa Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

VAALIJÄRJESTYS. I luku Yleisiä määräyksiä. III luku Ehdokasasettelu, vaaliliitto ja vaalirengas. II luku Keskusvaalilautakunta

VAALIJÄRJESTYS. I luku Yleisiä määräyksiä. III luku Ehdokasasettelu, vaaliliitto ja vaalirengas. II luku Keskusvaalilautakunta VAALIJÄRJESTYS Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston hyväksymä 27.1.2010, muokkaama 20.5.2013 ja 22.4.2015. I luku Yleisiä määräyksiä 1 Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston vaaleissa

Lisätiedot

Jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä on yksi (1) ääni. Ääntä voi käyttää vain henkilökohtaisesti. Äänestyksessä noudatetaan vaalisalaisuutta.

Jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä on yksi (1) ääni. Ääntä voi käyttää vain henkilökohtaisesti. Äänestyksessä noudatetaan vaalisalaisuutta. Vaalijärjestys I LUKU - Yleisiä määräyksiä 1 Vaalijärjestyksen voimassaolo Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (myöhemmin opiskelijakunta) edustajistovaalissa sekä ja suoritettaessa jäsenäänestyksiä

Lisätiedot

ILMOITUS VAALIPIIRILAUTAKUNNALLE

ILMOITUS VAALIPIIRILAUTAKUNNALLE 313/2014 3 Vaalipiirin nimi ILMOITUS VAALIPIIRILAUTAKUNNALLE PUOLUEEN VAALIASIAMIEHESTÄ JA VARAMIEHESTÄ Eduskuntavaalit Vaalipäivä Puolue Nimi Puolueen vaaliasiamies Henkilötunnus Puhelin Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Kuntaliiton valtuuskunnan valinta vuonna 2017

Kuntaliiton valtuuskunnan valinta vuonna 2017 Liite 3 Kuntaliiton valtuuskunnan valinta vuonna 2017 2.6.2017 Riitta Myllymäki Kuntaliiton valtuuskunta Yhdistyksen ylin toimielin 76 jäsentä ja 76 varajäsentä, joiden tulee olla kuntalaissa tarkoitettuja

Lisätiedot

Kuntaliiton valtuuskunnan valinta vuonna Riitta Myllymäki

Kuntaliiton valtuuskunnan valinta vuonna Riitta Myllymäki Kuntaliiton valtuuskunnan valinta vuonna 2017 2.6.2017 Riitta Myllymäki Kuntaliiton valtuuskunta Yhdistyksen ylin toimielin 76 jäsentä ja 76 varajäsentä, joiden tulee olla kuntalaissa tarkoitettuja valtuutettuja

Lisätiedot

Valintakokeisiin. Aloituspaikat Hakeneet. osallistuneet Hyväksytyt

Valintakokeisiin. Aloituspaikat Hakeneet. osallistuneet Hyväksytyt 1 (5), valintakokeisiin, ja yliopistoon kirjoittautuneet tiedekunnittain ja hakukohteittain Humanistinen tiedekunta Arkeologia 8 116 49 9 83.17 100 61.50 70 Englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus 24

Lisätiedot

Oikeusministeriön vaaliohjeet 1 käsittelee kohdassa 8.4. tarkastuslaskentaa ja vaalien tuloksen vahvistamista.

Oikeusministeriön vaaliohjeet 1 käsittelee kohdassa 8.4. tarkastuslaskentaa ja vaalien tuloksen vahvistamista. Keskusvaalilautakunta 60 10.04.2017 Vuoden 2017 kuntavaalien vaalipäivän äänten tarkastuslaskenta 796/00.00.00.00/2015 Keskusvaalilautakunta 10.04.2017 60 Valtuutettujen ja varavaltuutettujen lukumääristä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 12 V 7.6.2017, Keskusvaalilautakunnan asettaminen ja jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002991 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS. Aika: Torstai klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. Kokouksen avaaminen

EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS. Aika: Torstai klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. Kokouksen avaaminen Sivu 1 / 5 EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS Aika: Torstai 3.12.2015 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 1 Kokouksen avaaminen 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kutsu edustajiston

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2011

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2011 LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2011 Aika Paikka tiistaina 15.2.2011 klo 13.15 alkaen luonnontieteellisen tiedekunnan kokoushuone YL136-1 Käsiteltävät asiat Hallintopäällikön

Lisätiedot

Tässä vaaliohjesäännössä määrätään Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistovaalin sekä jäsenäänestysten toteuttamisesta.

Tässä vaaliohjesäännössä määrätään Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistovaalin sekä jäsenäänestysten toteuttamisesta. VAALIOHJESÄÄNTÖ I LUKU: YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tarkoitus Tässä vaaliohjesäännössä määrätään Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistovaalin sekä jäsenäänestysten toteuttamisesta. II LUKU:

Lisätiedot

VAALIAIKATAULU. Seurakuntavaalit Valmistavat toimenpiteet

VAALIAIKATAULU. Seurakuntavaalit Valmistavat toimenpiteet VAALIAIKATAULU Seurakuntavaalit 2018 1 viimeistään 31.5. (suositus; hyvissä ajoin ennen kesälomakautta huhti - toukokuussa) Valmistavat toimenpiteet 1. Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto valitsee vaalilautakunnan

Lisätiedot

VAALIJÄRJESTYS. I luku Yleisiä määräyksiä. II luku Keskusvaalilautakunta ja äänestyspisteet

VAALIJÄRJESTYS. I luku Yleisiä määräyksiä. II luku Keskusvaalilautakunta ja äänestyspisteet VAALIJÄRJESTYS Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston hyväksymä 27.1.2010, muokkaama 20.5.2013, I luku Yleisiä määräyksiä 1 Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston vaaleissa valitaan edustajistoon

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan VAALIJÄRJESTYS. II Luku. Yleisiä säännöksiä

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan VAALIJÄRJESTYS. II Luku. Yleisiä säännöksiä 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan VAALIJÄRJESTYS I Luku Yleisiä säännöksiä

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN VAALIJÄRJESTYS

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN VAALIJÄRJESTYS 1 2 TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN VAALIJÄRJESTYS 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 I LUKU Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala Tätä vaalijärjestystä

Lisätiedot

Kokouksen 12 / 2009 asialista

Kokouksen 12 / 2009 asialista Kokouksen 12 / 2009 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Kasvatustieteiden tiedekunnan esitys yliopiston rehtorille dekaanin nimeämisestä 4. Esitys lisäjäsenten määräämiseksi

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Vaalijärjestys

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Vaalijärjestys Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Vaalijärjestys 8.11.2013 Sivu 1 / 16 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan vaalijärjestys I luku Yleisiä määräyksiä 1 Vaalijärjestyksen

Lisätiedot

Finnisch. Alasaksin osavaltion vaalijohtajan tiedotuksia. Alasaksin kunnallisvaalijärjestelmän pääpiirteet

Finnisch. Alasaksin osavaltion vaalijohtajan tiedotuksia. Alasaksin kunnallisvaalijärjestelmän pääpiirteet Finnisch Alasaksin osavaltion vaalijohtajan tiedotuksia Alasaksin kunnallisvaalijärjestelmän pääpiirteet 2 Alasaksin kunnallisvaalijärjestelmän pääpiirteet Alasaksissa valitaan joka viides vuosi enemmän

Lisätiedot

Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille

Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin keskiviikkona 14.12.2011 klo 9.00 oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) vaalijärjestys edustajiston vaaleihin

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) vaalijärjestys edustajiston vaaleihin Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) vaalijärjestys edustajiston vaaleihin 1 Keskusvaalilautakunta ISYY:n edustajiston vaalin valmistelee ja valvoo keskusvaalilautakunta

Lisätiedot

Ilmoitamme puolueen vaaliasiamiehen ja hänen varamiehensä nimen ja yhteystiedot.

Ilmoitamme puolueen vaaliasiamiehen ja hänen varamiehensä nimen ja yhteystiedot. 2092 N:o 753 ILMOITUS PUOLUEEN VAALIASIAMIEHESTÄ VARAMIEHESTÄ HELSINGIN VAALIPIIRILAUTAKUNNALLE Puolue Nimi Puolueen vaaliasiamies Yhteystiedot Vaaliasiamiehen varamies Yhteystiedot Ilmoitamme puolueen

Lisätiedot

TERVETULOA PÄIVITTÄMÄÄN TIETOSI KORKEAKOULUOPINNOISTA! HUMANISTINEN, VALTIOTIETEELLINEN JA KÄYTTÄYTYMISTITEELLIEN

TERVETULOA PÄIVITTÄMÄÄN TIETOSI KORKEAKOULUOPINNOISTA! HUMANISTINEN, VALTIOTIETEELLINEN JA KÄYTTÄYTYMISTITEELLIEN HUMANISTINEN, VALTIOTIETEELLINEN JA KÄYTTÄYTYMISTITEELLIEN Helsingin yliopisto, Päärakennus, Fabianinkatu 33, Sali 5, 3. krs. AIKA ma 18.4.2011 klo 13 16 Anna Lyra-Katz, Yoyo -hanke, projektipäällikkö

Lisätiedot