ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M4-6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M4-6"

Transkriptio

1 ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M4-6 muutos PL 50, VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0) , Fax 358 (0) HELIKOPTEREIDEN MINIMIVARUSTUS YKSITYIS- JA ANSIOLEN- TOTOIMINNASSA Tämä määräys koskee kaikkia suomalaisia yksityis- ja ansiolentotoimintaan käytettäviä helikoptereita. Tämä määräys on annettu ilmailulain (595/64) 14 ja 50 :n sekä ilmailuasetuksen (525/68) 20 ja 111 :n nojalla ja lähdeaineistona on käytetty mm. USA:n ilmailumääräyksiä FAR Part 27, 91 ja 135 sekä Suomessa saatuja kokemuksia. Tämä määräys tulee voimaan ja korvaa ilmailumääräyksen OPS M4-6, Tällä määräyksellä on haluttu täsmentää jäljempänä pystyviivoilla merkittyjä kohtia (sivuilla 4 ja 6). 1 YLEISTÄ 1.1 Jokaisessa lentotoimintaan käytettävässä helikopterissa, jonka suurin sallittu lentoonlähtömassa on enintään 2700 kg, on oltava lentokelpoisuusluokasta, lentosääntöryhmästä sekä lento-olosuhteista riippuen vähintään jäljempänä mainittu lentotoiminnallinen minimivarustus. Helikopterin on muun varustuksen osalta täytettävä lentokäsikirjassa ja tyyppihyväksymistodistuksessa ilmoitettujen lentokelpoisuusvaatimusten mukaiset vähimmäisvaatimukset. 1.2 Eräissä valvotun ilmatilan osissa tai tietyillä alueilla voi ilma-alusten varustuksen osalta olla erityisvaatimuksia, jotka on julkaistu ao. maan ilmailukäsikirjassa (AIP) tai NOTAM/AIC-tiedotuksissa. 1.3 Helikopterin on oltava lentokäsikirjansa mukaan aiottuun lentotoimintaan hyväksytty ja kaiken varustuksen on oltava tyypiltään tähän toimintaan hyväksyttyä ja toimintakunnossa, ellei helikopterin minimivarusteluettelosta (MEL, Minimun Equipment List) muuta johdu. Huom! Monimoottoriselle helikopterille voidaan laatia ja ilmailuhallituksessa hyväksyttää minimivarusteluettelo (MEL). Mikäli valmistajamaan ilmailuviranomainen on ao. helikopterityypille hyväksynyt perusminimivarusteluettelon (MMEL, Master Minimun Equipment List), on minimivarusteluettelo laadittava sen pohjalta. Minimivarusteluettelo määrittelee, voidaanko ilma-aluksella lähteä lennolle ja millaisissa olosuhteissa, jos jokin sen varusteista puuttuu tai on epäkunnossa. 1.4 Helikopterin, jonka suurin sallittu lentoonlähtömassa on yli 2700 kg, minimivarustuksesta on sovittava ilmailuhallituksen kanssa kussakin tapauksessa erikseen. Minimivarustus määritellään ao. helikopterin minimivarusteluettelossa (MEL). 1.5 Säännölliseen lentoliikenteeseen käytettävän helikopterin minimivarustuksesta on sovittava ilmailuhallituksen kanssa kussakin tapauksessa erikseen. Minimivarustus määritellään ao. helikopterin minimivarusteluettelossa (MEL). 1.6 Erityissyistä voidaan ilmailuhallituksen kirjallisella luvalla poiketa jäljempänä esitetystä varustuksesta. 2 VFR LENNOT PÄIVÄLLÄ VALVO- TUN ILMATILAN ULKOPUOLELLA JA LÄHIALUEELLA (VFR FLIGHTS, DAY) 2.1 Lennonvalvontamittarit a) Nopeusmittari. b) Korkeusmittari. c) Magneettikompassi ja eksymän korjaustaulukko. d) Kello, myös muu kuin helikopteriin kiinteästi asennettu kello hyväksytään. 2.2 Mäntämoottorin valvontamittarit Jokaista mäntämoottoria kohden on oltava: a) Pyörimisnopeusmittari. b) Öljynpainemittari. c) Öljynlämpömittari. d) Sylinterinpään lämpömittari e) Polttoaineen määrämittari jokaiselle polttoainesäiliölle, josta polttoainetta voidaan syöttää suoraan moottoriin. f) Polttoaineen painemittari, mikäli moottoriin kuuluu polttoainepumppu. ILL /01

2 2/6 OPS M4-6, g) Polttoaineen virtausmittari, mikäli ohjaajan toimenpiteitä vaaditaan pitämään polttoaineen virtaus tietyissä rajoissa; polttoaineen virtausmittari voi olla sama polttoaineen painemittarin kanssa. h) Ahtopainemittari. i) Kaasuttimen imuilman tai seoksen lämpömittari. j) Öljyn määrämittari. Mittatikku öljyn määrän mittaamiseksi maassa sekä lisäksi mittari öljymäärän toteamiseksi lennolla, jos helikopterissa on öljyn siirtojärjestelmä tai varaöljyjärjestelmä. 2.3 Turbiinimoottorin valvontamittarit Jokaista turbiinimoottoria kohden on oltava: a) Pyörimisnopeusmittarit. b) Öljynpainemittari. c) Öljynlämpömittari. d) Polttoaineen määrämittari jokaiselle polttoainesäiliölle, josta polttoainetta voidaan syöttää suoraan moottoriin. e) Polttoaineen painemittari. Mikäli polttoeineen syötössä on käytössä polttoainepumppu. f) Öljyn määrämittari. Mittatikku tai tarkastusikkuna öljyn määrän mittaamiseksi maassa sekä lisäksi mittari öljymäärän toteamiseksi lennolla, jos helikopterissa on öljyn siirtojärjestelmä tai varaöljyjärjestelmä. g) Turbiinin tai pakokaasun lämpömittari. h) Vääntömomenttimittari, jos moottorille on asetettu vääntömomenttirajoituksia. 2.4 Voimansiirron valvontamittarit a) Pääroottorin pyörimisnopeusmittari. b) Päävaihteiston öljynpainemittari tai alhaisen paineen varoitusvalo. c) Päävaihteiston öljynlämpömittari tai liian korkean öljynlämpötilan varoitusvalo. d) Öljymäärän mittatikku tai ikkuna öljyn määrän tarkistamiseksi pää- ja pyrstövaihteistolle. 2.5 Radio- ja sähkövarustus a) VHF-radiopuhelin kaksipuolista puheyhteyttä varten (ansiolentotoiminnassa ja lentokoulutuksessa sekä lennolla valvotussa ilmatilassa). b) Riittävätehoinen sähköjärjestelmä. c) Sähköjärjestelmän pääkytkin. d) Amperimittari tai latauksen varoitusvalo. e) Suojalaitteet ylivirran tai -jännitteen varalta (mikäli helikopterissa on sulaketyyppiset suojalaitteet, varasulakkeita yksi kutakin mallia tai 50 % kunkin sulakelajin määrästä, kumpi lukumäärä on suurempi). 2.6 Muu varustus a) Moottorin imuilman lämmitysjärjestelmä, jos imukanavisto on rakenteeltaan sellainen, että jäätymisvaaraa on. b) Laskutelineen asennonilmaisin, mikäli helikopterissa on sisäänvedettävä laskuteline. c) Yksi haloni- tai hiilidioksidi- (CO 2 ) sammutin miehistötiloissa (ks. AIR M4-12). Matkustajatiloissa on oltava yksi lisäsammutin, jos matkustajapaikkoja on enemmän kuin kuusi. d) Ensiapupakkaus (ks. OPS M1-8). e) Ulkoilman lämpömittari. f) Kiinteä istuin ja istuinvyö jokaiselle henkilölle. Huom.1 Paaripotilaille on oltava hyväksytty paariasennus. Huom.2 Alle 2-vuotias sylilapsi ei tarvitse omaa istuinvyöllä varusteltua istuinpaikkaa, vaan hän voi istua täysikasvuisen sylissä (ei kuitenkaan saman vyön alla). Huom.3 Kaksi enintään 12 vuotiasta voidaan sijoittaa rinnakkain samalle istuinpaikalle ja käyttää yhteistä istuinvyötä. g) Lentotoiminnasta riippuen kohtien 6 (lennot vesialueiden yläpuolella), 7 (lennot määrätyillä maa-alueilla), 8 (lennot korkealla) ja 9 (lennot jäätävissä olosuhteissa) vaatima lisävarustus. 2.7 Asiakirjat a) Rekisteröimistodistus (tai väliaikainen rekisteröimistodistus). b) Lentokelpoisuustodistus tai lupa ilmailuun. c) Ilma-aluksen matkapäiväkirja ja siirretyt viatluettelo (Hold Item List). d) Lentokäsikirja liitteineen: - punnitustodistus - mahdolliset muutostöistä ja varustelisäyksistä johtuvat lentokäsikirjan liitteet. e) minimivarustusluettelo (MEL), jos on laadittu f) Tarkistuslistat. g) Radiolupa, -peruskatsastuspöytäkirja ja radiokatsastustodistus. h) Vakuutustodistukset tai jäljennökset vakuutusasiakirjoista.

3 3 VFR-LENNOT PÄIVÄLLÄ VALVO- TUSSA ILMATILASSA (PL. LÄHI- ALUE) JA PILVEN PÄÄLLÄ (VFR FLIGHTS IN CONTROLLED AIRSPA- CE AND VFR ON TOP) 3.1 Lennonvalvontamittarit a) Nopeusmittari. b) Tarkkuuskorkeusmittari - asetusasteikon on oltava varustettu millibaarijaotuksella - korkeusasteikon on oltava varustettu jalkajaotuksella ja osoituksen ollessa kellotyypinen on 1 kierroksen vastattava 1000 jalan korkeudenmuutosta. c) Magneettikompassi ja eksymän korjaustaulukko. d) Kello VFR lennoilla pilven päällä lisäksi: e) Pystynopeusmittari (variometri) f) Kaarto- ja luisumittari g) Keinohorisontti h) Suuntahyrrä 3.2 Moottorin valvontamittarit Jokaista moottoria kohden on oltava kohdan 2.2. tai 2.3. mukainen varustus. 3.3 Voimansiirron valvontamittarit Kohdan 2.4. mukainen varustus. 3.4 Radio- ja sähkövarustus Kohdan 2.5. mukainen varustus, sekä lisäksi: a) VHF-radiopuhelin kaksipuolista radioyhteyttä varten VFR-lennoilla pilven päällä lisäksi: b) Sellainen radiosuunnistusvarustus, että suunnistus voidaan suorittaa reitillä riittävällä tarkkuudella ja että helikopterissa on käytettävissä vähintään yksi määräkentän maalaiteista riippuva radiosuunnistuslaite. Huom! Mikäli määräkentällä ei ole käytettävissä soveliasta radiosuunnistuslaitetta, on lentoa varten määritettävä varakenttä, jolla on käyttökelpoinen radiosuunnistuslaite ja jonne voidaan lentää polttoainemääräysten mukaisesti määräkentän kautta. 3.5 Muu varustus Kohdan 2.6. mukainen varustus sekä lisäksi; OPS M4-6, /6 a) Hyrrämittareiden käyttövoiman tarkkailumittari(t), mikäli hyrrämittarit on asennettu. 3.6 Asiakirjat Kohdan 2.7. mukaisesti. 4 VFR-LENNOT YÖLLÄ (VFR FLIGHTS, NIGHT) 4.1 Lisävarustus VFR-lentoja varten yöllä Edellä kohdassa 2. tarvittavan varustuksen lisäksi helikopterissa on oltava seuraava varustus yölentoja varten. a) Purjehdusvalot. b) Valomajakka. c) Kaksi erillistä laskuvalonheitintä tai yksi ohjaajan suunnattavissa oleva valonheitin, jossa on kaksi täysin erillistä valolähdettä. d) Sellainen säädettävä ohjaamo- ja mittarivalaistus, että lennolla tarvittavat mittarit ja muut laitteet ovat asianmukaisesti valaistut. e) Matkustajaosaston valaistus. f) Käsivalaisin jokaista miehistön jäsentä kohden ja hänen ulottuvillaan. 4.2 Lennettäessä merialueilla ja erämaa-alueilla, joilla horisonttitasoa ei voida luotettavasti määritellä koko lennon ajan on oltava seuraava varustus: a) Pystynopeusmittari (variometri) b) Kaarto- ja luisumittari c) Keinohorisontti d) Suuntahyrrä 5 IFR-LENNOT (IFR FLIGHTS) Helikopterin on oltava tyyppihyväksytty IFR-lentoihin ja helikopterissa on oltava lentokäsikirjan vaatima varustus, kuitenkin vähintään jäljempänä mainittu varustus. 5.1 Lennonvalvontamittarit a) Nopeusmittari. b) 2 tarkkuuskorkeusmittaria - asetusasteikon on oltava varustettu millibaarijaotuksella - korkeusasteikon on oltava varustettu jalkajaotuksella ja osoituksen ollessa kellotyyppinen on 1 kierroksen vastattava 1000 jalan korkeudenmuutosta. c) Magneettikompassi ja eksymän korjaustaulukko.

4 4/6 OPS M4-6, d) Pystynopeusmittari (variometri). e) Kello pysäytettävin sekunttiosoittimin. f) Luisumittari. g) Keinohorisontti. h) Suuntahyrrä (Slaved gyro) i) Varakeinohorisontti (Stand by attitude indicator). 5.2 Moottorinvalvontamittarit Jokaista moottoria kohden on oltava kohdan 2.2. tai 2.3. mukainen varustus. 5.3 Voimansiirron valvontamittarit Kohdan 2.4. mukainen varustus. 5.4 Radio- ja sähkövarustus a) Kaksi erillistä radiopuhelinta, joilla voidaan koko lennon ajan olla kaksipuolisessa puheyhteydessä vähintään yhteen lennonjohtoelimeen. Kaksi mikrofonia ja kaksi kuuloketta (tai kuuloke ja kovaääninen). Mikäli miehistöön kuuluu vain yksi ohjaaja on ohjeajalla oltava mikrofonikuulokeyhdistelmä sekä tangentti ohjaussauvassa. b) Sellainen radiosuunnistus- ja lähestymislaitevarustus, että vian ilmaantuessa lennolla johonkin varustuksen osaan voidaan lentoa jatkaa lentosuunnitelman ja sääminimimääräysten mukaisesti paikkaan, josta laskeutuminen voidaan suorittaa käytettävissä olevan lähestymismenetelmän mukaisesti määräkentälle ja vaadittaville varakentille (ks. OPS M1-5). c) Radio- ja radiosuunnistusvarustuksen pääkytkimen ohituskytkin silloin, kun järjestelmä on rakenteeltaan sellainen, että virta radiolaitteille kulkee yhden radiopääkytkimen kautta. Ohituskytkennän on oltava sellainen, että ainakin yhtä radiopuhelinta ja yhtä radiosuunnistuslaitetta voidaan käyttää radiopääkytkimen vioittuessa. d) Riittävätehoinen sähköjärjestelmä. Generaattoreiden syöttämän virran on riitettävä kaikille lennolla jatkuvasti tarvittaville sähköä kuluttaville laitteille ja niiden yhdistelmille sekä lisäksi lataamaan akkua. Monimoottorisissa helikoptereissa on oltava vähintään kaksi eri moottoreista tai erillisten käyttimien avulla roottorin päävaihteistosta käyttövoiman saavaa generaattoria ja puolen generaattoreiden syöttämästä virtamäärästä on riitettävä kaikille lennon turvallisen suorittamisen kannalta välttämättömille sähköä kuluttaville mittareille ja laitteille. e) Sähköjärjestelmän pääkytkin. f) Jännitemittari. g) Generaattorin kuormitusta osoittava amperimittari jokaista generaattoria kohden tai yksi vaihtokytkimellä varustettu mittari niin, että jokaisen genaraattorin kuormitus voidaan lukea erikseen. h) Suojalaitteet ylivirran tai -jännitteen varalta (mikäli helikopterissa on sulaketyyppiset suojalaitteet, varasulakkeita yksi kutakin mallia tai 50 % kunkin sulakelajin määrästä, kumpi lukumäärä on suurempi). i) Pitotputken lämmitysjärjestelmä. 5.5 Muu varustus Kohdan 2.6. mukainen varustus sekä lisäksi: a) Hyrrämittareita varten kaksi erillistä energialähdettä, joista ainakin yksi moottorikäyttöinen pumppu tai generaattori. Näiden on oltava asennettuina niin, että toimintahäiriö missä tahansa mittarissa tai energialähteessä ei vaikuta muiden mittareiden käyttövoiman saantiin eikä toiseen energialähteeseen. Lisäksi jokaisessa lennonvalvontamittarissa, joka tarvitsee ulkoista voimalähdettä (alipaine, sähkö tms.) on oltava itse mittarissa varoitin, joka osoittaa, mikäli mittari ei saa tarvittavaa käyttövoimaa. Huom.1 Yksimoottorisissa helikoptereissa riittää kuitenkin yksi alipainepumppu keinohorisonttia ja suuntahyrrää varten, jos kaartomittari toimii sähköllä. Huom.2 Monimoottorisissa helikoptereissa on moottorikäyttöisten energialähteiden sijaittava eri moottoreissa tai saatava käyttövoimansa erillisten käyttimien avulla roottorin päävaihteistosta. b) Hyrrämittareiden käyttövoiman tarkkailumittari (vrt f). c) Staattisen paineen varajärjestelmä. d) Valaistu IAL-karttateline. e) Tuulilasinpyyhin. 5.6 Lisävarustus IFR-lentoja varten yöllä a) Purjehdusvalot. b) Valomajakka. c) Kaksi erillistä laskuvalonheitintä tai yksi ohjaajan suunnattavissa oleva valonheitin, jossa on kaksi täysin erillistä valolähdettä. d) Sellainen säädettävä ohjaamo- ja mittarivalaistus, että lennolla tarvittavat mittarit ja muut laitteet ovat asianmukaisesti valaistut. e) Matkustajaosaston valaistus. f) Käsivalaisin jokaista miehistön jäsentä kohden ja hänen ulottuvillaan. g) Karttavalo.

5 OPS M4-6, /6 5.7 Asiakirjat Kohdan 2.7. mukaisesti. 6 KAIKKI LENNOT VESIALUEIDEN YLÄPUOLELLA Käytettäessä helikopteria vesialueilla, kun moottorin pysähtyessä ei rantaa tai kantavaa jäätä voi autorotaatiossa saavuttaa, on helikopterissa oltava sopivankokoiset helposti saatavat pelastusliivit jokaiselle henkilölle (ks. myös AIR M11-2). Tämän lisäksi on helikopterissa oltava moottoreiden lukumäärästä, kellukevarustuksesta, lentoetäisyydestä ja veden lämpötilasta riippuen kohtien 6.1., 6.2., 6.3., 6.4. ja 6.5 mukainen lisävarustus. 6.1 Kaikki kellukkein varustetut tai kelluvarunkoiset helikopterit (ei koske hätäkellukkeilla varustettuja helikoptereita) Helikopterissa on oltava seuraava lisävarustus sitä vesilentotoimintaan käytettäessä: a) Pohja-ankkuri sekä riittävä määrä köyttä helikopterin ankkuroimista ja kiinnittämistä varten. b) Ajoankkuri toimittaessa laajoilla vesialueilla. c) Tyhjennyspumppu (kelluvarunkoisissa helikoptereissa). d) Mela. e) Asetus säännöistä yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä (538/77) ja sisäisillä kulkuvesillä (252/78). f) Auringonlaskun ja -nousun välisenä aikana helikopterin vedessä ollessa lentosääntöjen kohdan mukaiset valot. 6.2 Yksimoottoriset kellukkein varustetut tai kelluvarunkoiset helikopterit Yksimoottorisella helikopterilla saadaan lentää enintään 30 lentominuutin päähän maasta, kantavasta jäästä tai muusta sopivasta laskeutumisalueesta ja helikopterin on oltava koko lennon ajan kaksipuolisessa radioyhteydessä maaaseman kanssa. Veden lämpötilan ollessa alle 12 C helikopterissa on oltava seuraava lisävarustus ja seuraavia ehtoja on noudatettava: a) Lennettäessä enintään 15 lentominuutin päähän sopivasta laskeutumisalueesta on kaikilla helikopterissa olevilla oltava pelastusliivit päälle puettuna. b) Lennettäessä yli 15 mutta enintään 30 lentominuutin päähän sopivasta laskeutumisalueesta on kaikilla helikopterissa olevilla oltava meripelastautumispuvut päälle puettuna ja helikopterissa on oltava riittävä määrä pelastuslauttoja kaikille mukana oleville. 6.3 Yksimoottoriset maalaskutelineellä varustetut helikopterit Helikopterissa on oltava seuraava lisävarustus: a) Henkilökuljetuksissa, milloin moottorin pysähtyessä ei rantaa tai kantavaa jeätä voi autorotaatiossa saavuttaa, on helikopterissa oltava asennettuna kellukkeet tai hätäkellukkeet ja edellä kohdassa 6.2. annettuja ehtoja on noudatettava. b) Muussa toiminnassa kuin henkilökuljetuksissa voidaan lento suorittaa ilman kellukkeita tai hätäkellukkeita autorotaatioetäisyyden ulkopuolelle, mikäli helikopterissa on miehistölle pelastuslautta ja kohdassa 6.2. annettuja pelastusliiviä, meripelastautumispukua ja radioyhteyttä koskevia ehtoja noudatetaan. 6.4 Monimoottoriset helikopterit Monimoottorisessa helikopterissa, joka moottorihäiriön sattuessa ei pysty jatkamaan lentoa yhdellä moottorilla, on oltava kohdan 6.3. mukainen varustus ja kohdan 6.2 ehtoja on noudatettava Lennettäessä monimoottorisella helikopterilla, joka pystyy jatkamaan lentoa moottorihäiriön sattuessa yli 30 lentominuutin päähän maasta, kantavasta jäästä tai muusta sopivasta laskeutumisalueesta, on helikopterissa oltava seuraava lisävarustus: a) Hätäkellukkeet, mikäli helikopterissa ei ole kellukkeita tai se ei ole kelluvarunkoinen. b) Riittävä määrä pelastuslauttoja kaikkia helikopterissa olevia varten siten sijoitettuna, että ne ovat helposti saatavilla. Lauttojen on oltava varustettuna kyseistä lentoa varten sopivilla pelastusvälineillä ja riittävällä määrällä elintarvikkeita, juomavettä ja hätäraketteja. c) Vähintään yksi VHF-hätäradiolähetin jokaista pelastuslauttaa kohden. Laitteen on täytettävä ICAO:n Annex 10:n vaatimukset ja oltava hätätilanteessa helposti saatavilla, mukanakannettava, vesitiivis, kelluva ja riippumaton helikopterin virtalähteistä sekä laitetta tuntemattoman käytettävissä helikopterin ulkopuolella. Huom! Automaattinen hätäradiolähetin (ELT) voi korvata yllämainitun hätäradiolähettimen, mikäli se on hätätilanteessa helposti saatavilla ja siten asennettu, että se on pakkolaskun jälkeen helppo ottaa mukaan. 6.5 Lisävarustus yöllä Lennettäessä yöllä on pelastusliivit varustettava sähköisellä valolaitteella. Pelastusliiveissä suositellaan käytettäväksi valoa heijastavia pintoja.

6 6/6 OPS M4-6, VARUSTUS MÄÄRÄTYILLÄ MAA- ALUEILLA LENNETTÄESSÄ Lennettäessä alueilla, joilla ICAO:n sopimusten (Regional Air Navigation Agreements) mukaan katsotaan etsintä- ja pelastuspalvelun olevan vaikeata, (alueet on määritelty ao. maan ilmailukäsikirjassa AIP:ssä) on helikopterissa oltava: - alueelle sopivat merkinantolaitteet ja pelastusvälineet sekä elintarvikkeita; - vähintään yks; hyväksytty VHF-jaksoilla toimiva kannattava hätäradio. Välineet on sijoitettava siten, että ne ovat helposti käytettävissä hätätilanteissa. 8 KAIKKI LENNOT KORKEALLA Ulkoisen ilmanpaineen ollessa lennolla alle 700 mb (painekorkeus yli 3000 m, jalkaa) on helikopterissa oltava happilaitteet ja riittävä määrä hengityshappea: a) Ohjaamomiehistölle ja vähintään yhdelle matkustajalle koko sitä puolen tunnin ylittävää aikaa varten, jolloin ilmanpaine on mb (painekorkeus yli m, jalkaa). b) Miehistölle ja kaikille matkustajille koko sitä aikaa varten, jolloin ilmanpaine on alle 620 mb (painekorkeus yli 4000 m, jalkaa). 9 KAIKKI LENNOT JÄÄTÄVISSÄ OLOSUHTEISSA (VRT. OPS T1-13) 9.1 Lennot tiedossa oleviin tai ennustettuihin jäätäviin olosuhteisiin Helikopterin on oltava lentokäsikirjansa mukaan hyväksytty lentämään tiedossa oleviin jäätäviin olosuhteisiin (Approved for flight into known icing conditions) ja lentokäsikirjassa vaaditun jäänehkäisy- ja jäänpoistovarustuksen on oltava asennettuna ja toimintakunnossa. 9.2 Lennot heikkoihin jäätäviin olosuhteisiin Tiedossa oleviin tai ennustettuihin heikkoihin jäätäviin olosuhteisiin saadaan lentää helikoptereilla, joissa on seuraava jäänpoisto- ja jäänehkäisyvarustus: a) Roottorien lapojen jäänpoisto- tai jäänehkäisylaitteet. b) Moottorin jäänpoisto- tai jäänehkäisylaitteet. c) Tuulilasin jäänpoisto- tai jäänehkäisylaitteet. d) Lennonvalvontamittarien tarvitsemien dynaamisen paineen aukkojen suojaus jäätymiseltä. e) Muut helikopterin lentokäsikirjan vaatimat jäänpoisto- ja/tai jäänehkäisylaitteet sekä lisäksi helikopterin lentokäsikirjassa on oltava käyttöohjeet jäänehkäisyjärjestelmille. 9.3 Jos ajankohtaiset säätiedot ja ohjeajan lennonvalmistelua varten saamat tiedot osoittavat, ettei lennon estäviä, ennustettuja jäätäviä olosuhteita ennustuksen teon jälkeen muuttuneiden sääolosuhteiden johdosta vallitse, ei kohtien 9.1. ja 9.2. mukaista varustusta vaadita.

Normi kumottu 1.4.2008

Normi kumottu 1.4.2008 ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M2-6 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 Normi kumottu 1.4.2008 muutos 1 24.4.1987 www.ilmailuhallinto.fi LENTOKONEIDEN MINIMIVARUSTUS YKSITYISLENTO-

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M3-6

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M3-6 ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M3-6 muutos 1 28.5.1987 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi LENTOKONEIDEN MINIMIVARUSTUS ANSIOLENTOTOIMINNASSA

Lisätiedot

Lentotoiminta kansallisen sääntelyn piiriin kuuluvilla ilma-aluksilla

Lentotoiminta kansallisen sääntelyn piiriin kuuluvilla ilma-aluksilla 1 (14) Antopäivä: 19.8.2016 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) Voimaantulopäivä: 25.8.2016 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Muutostiedot: Kumoaa Lentoturvallisuushallinnon antamat

Lisätiedot

Part-NCO ja sen vaikutukset lentokelpoisuuteen

Part-NCO ja sen vaikutukset lentokelpoisuuteen Part-NCO ja sen vaikutukset lentokelpoisuuteen Lentokelpoisuus-seminaari, Helsinki 21.3.2016 Erik Korpijärvi, Pertti Aaltio Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ohjelma EASA OPS ja Part-NCO/Part NCC

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M2-1

ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M2-1 ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M2-1 muutos 6 15.2.1996 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi LENTOKONEIDEN HUOLTO Tämä määräys on annettu ilmailulain

Lisätiedot

ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu

ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu 3.-4.3.2012 Onko ilma-alus ELA1 vai Liite II ilma-alus? Huom: ELA1 ilma-alus on aina EASA ilma-alus 2 ELA1-ilma-alus tarkoittaa seuraavia eurooppalaisia

Lisätiedot

Ultrakevyen lentokoneen teknilliset tiedot

Ultrakevyen lentokoneen teknilliset tiedot Ultrakevyen lentokoneen teknilliset tiedot Nämä teknilliset tiedot määrittelevät ultrakevyen lentokoneen. Tämä asiakirja on laadittava ja sen on oltava ilmaaluskatsastajan hyväksymä ennen kuin UL-lentokoneelle

Lisätiedot

Liite 1 Asennetut laitteet ESIMERKKI. LTJ Ilmavoimien Materiaalilaitos LAITELUETTELO VERSIO 27.11.2007. RAJAUSPARAMETRIT: Runkotyyppi: Runkoyksilö:

Liite 1 Asennetut laitteet ESIMERKKI. LTJ Ilmavoimien Materiaalilaitos LAITELUETTELO VERSIO 27.11.2007. RAJAUSPARAMETRIT: Runkotyyppi: Runkoyksilö: ESIMERKKI TULOSTAJA MIHB Liite 1 SIVU 1 / 9 Asennetut laitteet TUNNUS LTJ VERSIO 27.11.2007 RAJAUSPARAMETRIT: Runkotyyppi: Runkoyksilö: RG 0001 TULOSTUSJÄRJESTYS: JÄRJESTELMÄ, ALAJÄRJESTELMÄ, POSITIO RG

Lisätiedot

RISTITAULUKKO: OSA NCO JA SITÄ VASTAAVAT KANSALLISET ILMAILUMÄÄRÄYKSET

RISTITAULUKKO: OSA NCO JA SITÄ VASTAAVAT KANSALLISET ILMAILUMÄÄRÄYKSET RISTITAULUKKO: OSA NCO JA SITÄ VASTAAVAT KANSALLISET ILMAILUMÄÄRÄYKSET Tähän taulukkoon on koottu Lentotoiminta-asetuksen osan NCO luvut A, B ja D sekä niitä vastaavat vanhat kansalliset ilmailumääräykset.

Lisätiedot

*) TMG : kompassin eksymä vaakalennossa max sallittu 10, paitsi moottorin käydessä tai radion ollessa käytössä:

*) TMG : kompassin eksymä vaakalennossa max sallittu 10, paitsi moottorin käydessä tai radion ollessa käytössä: 1 LENTOKONEMITTARIT minimi-mittarivarustus Ultrakevyet lentokoneet - korkeusmittari - nopeusmittari - magneettikompassi - luisumittari - polttoaineen määrämittari ellei polttoaineen määrää lennolla voida

Lisätiedot

Lentotoimintaa koskevan asetuksen liite I. Muutokset liitteeseen IV - Osa CAT (S, B)

Lentotoimintaa koskevan asetuksen liite I. Muutokset liitteeseen IV - Osa CAT (S, B) Euroopan lentoturvallisuusvirasto 3. syyskuuta 2012 Lentotoimintaa koskevan asetuksen liite I Muutokset liitteeseen IV - Osa CAT (S, B) R.F010-02 Euroopan lentoturvallisuusvirasto, 2012. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

SOTILASLENTOPAIKAN ILMALIIKENNEPALVELUN JÄRJESTÄMINEN (MIL AGA M1-3)

SOTILASLENTOPAIKAN ILMALIIKENNEPALVELUN JÄRJESTÄMINEN (MIL AGA M1-3) SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-To-Tu-006 28.11.2012 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800, Fax

Lisätiedot

ESMO. ESMO teemapäivä 16.02.2007. OH-PAM:n teoriakertaus

ESMO. ESMO teemapäivä 16.02.2007. OH-PAM:n teoriakertaus teemapäivä 16.02.2007 OH-PAM:n teoriakertaus Ohjelma: Klo 10:00 Tilaisuuden avaus Klo 10:05 PAM:in muutokset Moottorin sisäänajo-ohje Normaali käyttö, kertaus EDM 700 Klo 12:30 Tauko kuppilassa Klo 13:00

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M2-10

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M2-10 ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M2-10 muutos 2 28.12.2007 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi LENTOTOIMINTA KUUMAILMAPALLOLLA Tämä määräys on annettu

Lisätiedot

Liite II huolto-ohjelma

Liite II huolto-ohjelma Liite II huolto-ohjelma Jukka Parviainen 4.10.2017 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ilmailulaki 864/2014 34 Lentokelpoisuuden ylläpitäminen Ilmailuun käytettävän ilma-aluksen omistajan, haltijan

Lisätiedot

Part-NCO ja erityislentotoiminta

Part-NCO ja erityislentotoiminta Part-NCO ja erityislentotoiminta Laskuvarjotoimikunta Simo Aro 22.4.2017 1 Agenda Yleistä NCO:sta Riskinarviointi ja tarkistuslista Istuinvyöt Minimivarusteluettelo Lisähapen käyttö Turvallisuusohjeistus

Lisätiedot

Suomessa avomeriveneet: SPV:n Katsastusluokka 2 ORCi EM ja MM (sekä mm. GR): ISAF Offshore Special Regulations: Race Category 3

Suomessa avomeriveneet: SPV:n Katsastusluokka 2 ORCi EM ja MM (sekä mm. GR): ISAF Offshore Special Regulations: Race Category 3 Suomessa avomeriveneet: SPV:n Katsastusluokka 2 ORCi EM ja MM (sekä mm. GR): ISAF Offshore Special Regulations: Race Category 3 Lisäksi huomioitava muutama kohta: ORC Green book Rakenteeseen liittyviä

Lisätiedot

Lentotyö nyt ja tulevaisuudessa

Lentotyö nyt ja tulevaisuudessa Lentotyö nyt ja tulevaisuudessa Laskuvarjohyppylennot www.ilmailu.fi Normihierarkia Lakien ja määräysten keskinäinen suhde Jos ei ristiriitaa määräys, normi tai päätös on yhtä sitova kuin laki 15.2.2013

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M1-2

ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M1-2 ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M1-2 muutos 1 6.2.1996 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi ILMA-ALUSTEN KANSALLISUUS- JA REKISTERITUNNUKSET Tämä

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AUTOGYROLENTÄJÄN LUPAKIRJA

ILMAILUMÄÄRÄYS AUTOGYROLENTÄJÄN LUPAKIRJA ... ILMAILUHALLINTO LUFHAAT5f0RVR,TNIN GEN FINNISH CNil fw,frjon AU"HORJTV ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-80 5.5.2009 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-5

ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-5 ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-5 muutos 2 10.2.2000 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi TARKASTUSLENTOTOIMINTAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Tämä määräys

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M1-9

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M1-9 ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M1-9 muutos 1 28.3.1983 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi ILMA-ALUKSEN KUORMAUS Tämä määräys koskee suomalaisten

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Istuntoasiakirja 2009 C6-0090/2006 2000/0069(COD) FI 16/03/2006 YHTEINEN KANTA Neuvoston 9 päivänä maaliskuuta 2006 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M3-8

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M3-8 ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M3-8 muutos 1 17.6.1996 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi LENTOTOIMINTAKÄSIKIRJAVAATIMUKSET ANSIOLENTOTOIMIN-

Lisätiedot

ILMAILUTIEDOTUS. PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499

ILMAILUTIEDOTUS. PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 ILMAILUTIEDOTUS AIR T6-2 20.9.1974 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi OHJEITA PURJELENTOKONEEN PUNNITUKSEEN SEKÄ PUNNI- TUSPÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Purjelentäjän lupakirja GPL

Purjelentäjän lupakirja GPL Purjelentäjän lupakirja GPL Teoriakoulutus Osa 1: Ilmailun säädökset V0.1 Yleistä - Osa 1: Ilmailun säädökset 6 tuntia Tämä koulutusmateriaali pohjautuu Suomen Ilmailuliiton teoriakoulutusohjelmaan purjelentäjän

Lisätiedot

Henri Airava. Lennonopettaja vuodesta Tarkastuslentäjä vuodesta 2000 B757 TRI/TRE. (Air Finlandin päälennonopettaja) Norwegian B787-projekti

Henri Airava. Lennonopettaja vuodesta Tarkastuslentäjä vuodesta 2000 B757 TRI/TRE. (Air Finlandin päälennonopettaja) Norwegian B787-projekti Henri Airava Lennonopettaja vuodesta 1988 Tarkastuslentäjä vuodesta 2000 B757 TRI/TRE (Air Finlandin päälennonopettaja) Norwegian B787-projekti Tarkastuslentäjien kertauskoulutus 5-6.11.2012 Ilma-aluksen

Lisätiedot

Lentotoiminta kansallisen sääntelyn piiriin kuuluvilla ilmaaluksilla

Lentotoiminta kansallisen sääntelyn piiriin kuuluvilla ilmaaluksilla Perustelumuistio 1(13) 18.08.2016 Lentotoiminta kansallisen sääntelyn piiriin kuuluvilla ilmaaluksilla Määräyksen tausta ja säädösperusta Tausta Muun kuin kaupallisen lentotoiminnan nykysäädökset syrjäyttävät

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D034508/02 Liitteet I ja II.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D034508/02 Liitteet I ja II. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. marraskuuta 2014 (OR. en) 15676/14 ADD 1 AVIATION 215 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 14. marraskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], komission asetuksesta, jolla muutetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston antaman asetuksen (EY) N:o 216/2008 nojalla

Lisätiedot

Ilma-aluksen miehitys

Ilma-aluksen miehitys luonno Määräysluonnos 1 (8) Antopäivä: [pp.kk.vvvv] Säädösperusta: Ilmailulain (1194/2009) 60 Voimaantulopäivä: 8.4.2013 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Tällä Liikenteen turvallisuusviraston määräyksellä

Lisätiedot

Ilmatila asiaa liitäjille 2012

Ilmatila asiaa liitäjille 2012 Ilmatila asiaa liitäjille 2012 ILMATILA SUOMESSA 2012 Ilmatila FL 95 alapuolella EF_ENR_6_ATSINDEX.pdf G alueet EF_ENR_6_GLIDING.pdf TG alue 2012 Karttakuva AMC 04-10-2012 TG114 v. 0.1.pdf Muut varausalueet

Lisätiedot

Radiot ja transponderit. Aki Suokas

Radiot ja transponderit. Aki Suokas Radiot ja transponderit Aki Suokas 1 Mitä operointivaatimus sanoo? NCO.IDE.A.190 Radioviestintälaitteet a) Lentokoneissa on oltava radioviestintälaitteet, jotka soveltuvat kaksisuuntaiseen viestintään

Lisätiedot

OPS M6-1. Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen

OPS M6-1. Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen OPS M6-1 Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen YLEISTÄ Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) on antanut 19.5. ilmailumääräyksen OPS M6-1, Laskuvarjohyppytoiminta. Määräys tulee voimaan 22.5. ja kumoaa aiemman

Lisätiedot

Kansallisen ilma-aluksen miehitys

Kansallisen ilma-aluksen miehitys luonno Ilmailumääräys 1 (9) Antopäivä: 11.4.2013 Voimaantulopäivä: 12.4.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Ilmailulain (1194/2009) 60 Muutostiedot: Tällä Liikenteen turvallisuusviraston määräyksellä

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS. Normi poistettu ilmailumääräysjärjestelmästä

ILMAILUMÄÄRÄYS. Normi poistettu ilmailumääräysjärjestelmästä I L M A I L U L A I T O S CIVIL AVIATION ADMINISTR ATION LENTOTURVALLISUUSHALLINTO F LI GH T SA T A U T O I T FI F E Y N L AN H R Y D ILMAILUMÄÄRÄYS AVIATION REGULATION PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel.

Lisätiedot

OPS M6-1. ESITYS PERUSTUU OLETUKSIIN (perustelumuistioluonnos yms.) Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen

OPS M6-1. ESITYS PERUSTUU OLETUKSIIN (perustelumuistioluonnos yms.) Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen OPS M6-1 ESITYS PERUSTUU OLETUKSIIN (perustelumuistioluonnos yms.) Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen YLEISTÄ Trafin Lausuntopyyntö: Laskuvarjohyppytoiminta OPS M6-1 Määräykseen tehtävät muutokset johtuvat

Lisätiedot

Lentotoiminta kansallisen sääntelyn piiriin kuuluvilla ilmaaluksilla

Lentotoiminta kansallisen sääntelyn piiriin kuuluvilla ilmaaluksilla Perustelumuistio 1(12) 26.05.2016 Lentotoiminta kansallisen sääntelyn piiriin kuuluvilla ilmaaluksilla Määräyksen OPS M2-11 tausta ja säädösperusta Tausta Muun kuin kaupallisen lentotoiminnan nykysäädökset

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS. Normi poistettu ilmailumääräysjärjestelmästä 30.6.2002

ILMAILUMÄÄRÄYS. Normi poistettu ilmailumääräysjärjestelmästä 30.6.2002 I L M A I L U L A I T O S CIVIL AVIATION ADMINISTR ATION LENTOTURVALLISUUSHALLINTO F LI GH T SA T A U T O I T FI F E Y N L AN H R Y D ILMAILUMÄÄRÄYS AVIATION REGULATION PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel.

Lisätiedot

AIR M5-10 ja AIR M1-5

AIR M5-10 ja AIR M1-5 AIR M5-10 ja AIR M1-5 Vantaa 1.4.2017 Hannu Martikainen Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Uudet päivitetyt ja muutetut määräykset AIR M1-5, Ilmailuvälineiden huoltotoiminta-, lentokelpoisuuden

Lisätiedot

Vuokraveneiden laitteet ja varusteet

Vuokraveneiden laitteet ja varusteet Perustelumuistio 1(5) 27.2.2015 Vuokraveneiden laitteet ja varusteet Määräyksen tausta ja säädösperusta Voimassa oleva määräys vuokraveneiden laitteista ja varusteista (Trafi) on vuonna 2010 antanut aluksen

Lisätiedot

LENNONVALMISTELU JA SEN HAASTEET

LENNONVALMISTELU JA SEN HAASTEET LENNONVALMISTELU JA SEN HAASTEET Tuomas Gröndahl Lennonvalmistelu pähkinänkuoressa säätarkastelu Onko lento sään puolesta mahdollista toteuttaa? Täyttyvätkö viranomaisen asettamat suunnitteluminimit? Täyttyvätkö

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

Lentosuunnistus ja ilmatilan jako. Harrasteilmailun lennonopettajien kertauskoulutus 2009 MH2009

Lentosuunnistus ja ilmatilan jako. Harrasteilmailun lennonopettajien kertauskoulutus 2009 MH2009 Lentosuunnistus ja ilmatilan jako Harrasteilmailun lennonopettajien kertauskoulutus 2009 MH2009 Taustalla Eksymisiä Valvottuun ilmatilaan lentäminen ilman Lentosuunnitelmaa Lennonjohtoselvitystä Tötöily

Lisätiedot

Voimassa: toistaiseksi. Muutostiedot: Tällä määräyksellä kumotaan 2.12.2008 annettu lentotyötä koskeva ilmailumääräys OPS M1-23 LENTOTYÖ

Voimassa: toistaiseksi. Muutostiedot: Tällä määräyksellä kumotaan 2.12.2008 annettu lentotyötä koskeva ilmailumääräys OPS M1-23 LENTOTYÖ lu 1 (6) Antopäivä: 11.2.2015 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 70 Voimaantulopäivä: 15.2.2015 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Muutostiedot: Tällä määräyksellä kumotaan 2.12.2008

Lisätiedot

SOTILASILMAILUSSA NOUDATETTAVAT LENTOSÄÄNNÖT (MIL OPS M1-1)

SOTILASILMAILUSSA NOUDATETTAVAT LENTOSÄÄNNÖT (MIL OPS M1-1) SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-To-Lnt-032 12.03.2014 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800, Fax

Lisätiedot

Alusten radiolaitteet

Alusten radiolaitteet Alusten radiolaitteet TRAFI/5379/03.04.01.00/2014 Erityisasiantuntija Jami Metsärinne Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Muutos ja voimaantulo Vuonna 2011 annetun määräyksen toimivuudesta on kerätty

Lisätiedot

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS LUO Määräys 1 (5) Asianumero Antopäivä: 10.10.2014 Säädösperusta: Ilmailulaki (1194/2009) 45 Voimaantulopäivä: 14.10.2014 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Tällä

Lisätiedot

Suomen ilmailuliitto (SIL)

Suomen ilmailuliitto (SIL) Kohta Kommentti Lausunnon antaja Trafi 1.2 LASKUVARJON MÄÄRITELMÄ OPS M6-1:EEN Laskuvarjo: Urheilulaskuvarjo, joka on putoamisnopeuden hidastamiseen tarkoitettu ilmailuun käytettävä laite. Jos tarkempaa

Lisätiedot

Koukku-kontti-vaihtolavasovitteinen AMPHITEC FLEX LOADER

Koukku-kontti-vaihtolavasovitteinen AMPHITEC FLEX LOADER Koukku-kontti-vaihtolavasovitteinen AMPHITEC FLEX LOADER Kuivien ja nestemäisten aineiden puhallukseen ja imuun 14 m3 kippaavaan säiliöön, materiaalitilavuus 12 m3 Catepillar -moottori joka tuottaa max.

Lisätiedot

EASAn GA Roadmap vaihe 1 Yksikönpäällikkö Jyrki Laitila Lentoon!

EASAn GA Roadmap vaihe 1 Yksikönpäällikkö Jyrki Laitila Lentoon! EASAn GA Roadmap vaihe 1 Yksikönpäällikkö Jyrki Laitila Lentoon! Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Yleisilmailun lentokelpoisuus Lentokelpoisuus asiat muuttuneet EASAn myötä 2003 alkaen erityisesti

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-46

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-46 .... ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-46 ILMAILUHALLINTO LUFHilRTS rörvrl.tni NGCN FINr

Lisätiedot

Rajavartiolaitoksen ilmailu

Rajavartiolaitoksen ilmailu luon Määräys 1 (5) Antopäivä: 19.8.2016 Voimaantulopäivä: 25.8.2016 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 8, 33 ja 57 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Kumoaa Liikenteen

Lisätiedot

Tämä alkaa aiheuttaa ongelmia, koska siirtymä-ajan säännöksiä aletaan poistaa.

Tämä alkaa aiheuttaa ongelmia, koska siirtymä-ajan säännöksiä aletaan poistaa. LAUSUNTOPYYNTÖTAULUKKO Määräys OPS M6-1 1(6) TRAFI/35830/03.04.00.00/2017 Määräysluonnoksen kohta Uusi kohta: 2.3.8 Mahdollinen muutosehdotus perusteluineen tai muu huomio Laskuvarjon huoltaja saa korjata,

Lisätiedot

Lentosuunnitelman esittäminen

Lentosuunnitelman esittäminen Lentosuunnitelman esittäminen Tämä esitys ei korvaa mitään virallista ohjetta kuten Lentosuunnitelman (FPL) täyttöohjeet. 28.11.2012 LENTOSUUNNITELMA, miksi? - Ilmailumääräyksen vaatiessa. - Oman ja matkustajien

Lisätiedot

ILMAILUTIEDOTUS. Normi poistettu ilmailumääräysjärjestelmästä 1.1.2003

ILMAILUTIEDOTUS. Normi poistettu ilmailumääräysjärjestelmästä 1.1.2003 I L M A I L U L A I T O S CIVIL AVIATION ADMINISTR ATION LENTOTURVALLISUUSHALLINTO F LI GH T SA T A U T O I T FI F E Y N L AN H R Y D ILMAILUTIEDOTUS ADVISORY CIRCULAR PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel.

Lisätiedot

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-41 PURJELENTÄJÄN LUPAKIRJA

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-41 PURJELENTÄJÄN LUPAKIRJA ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-41 ILMAILUHALLINTO LUFTFAfiTSFORVAL TNI G(N flf\inish CML ffi AöiON AUTHOAJTY 20.12.2007 PL 186, 01531 VANTAA, FINlAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi

Lisätiedot

Pyöräalustaisten liitimien koulutusohjelma

Pyöräalustaisten liitimien koulutusohjelma Tämä on Suomen ilmailuliitto (SIL) ry:n hyväksymä yleisesti käytettävä. SIL on hyväksynyt n 30.11.2012 ja se astuu voimaan. Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1. Yleistä... 2 2. Koulutuksen aloittamisvaatimukset...

Lisätiedot

ILMAILUTIEDOTUS. PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 LENTOKOULUTUSOHJE VESILENTOKOULUTUSTA VARTEN

ILMAILUTIEDOTUS. PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 LENTOKOULUTUSOHJE VESILENTOKOULUTUSTA VARTEN ILMAILUTIEDOTUS TRG T2-3 25.4.1973 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi ILL 3301 10/01 LENTOKOULUTUSOHJE VESILENTOKOULUTUSTA VARTEN

Lisätiedot

5 Lennät VFR-purjelentoa ilmaliikennepalvelureitin alapuolella FL 55. Tällöin lennät ilmatilaluokassa 1. A 2. C 3. D 4. G 5. E

5 Lennät VFR-purjelentoa ilmaliikennepalvelureitin alapuolella FL 55. Tällöin lennät ilmatilaluokassa 1. A 2. C 3. D 4. G 5. E 5 Lennät VFRpurjelentoa ilmaliikennepalvelureitin alapuolella FL 55. Tällöin lennät ilmatilaluokassa 1. A 2. C 3. D 4. G 5. E 4 Lentopaikan merkinantopaikalle sijoitettu valkoinen kaksoisristi tarkoittaa:

Lisätiedot

Ilmailumääräys 1 (8) Voimassa: Toistaiseksi

Ilmailumääräys 1 (8) Voimassa: Toistaiseksi Ilmailumääräys 1 (8) TRAFI/4841/03.04.00.00/2011 OPS M2-9 Antopäivä: 6.7.2011 Voimaantulopäivä: 1.8.2011 Säädösperusta: Ilmailulaki (1194/2009) 6 ja 78 :n 4 momentti. Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot:

Lisätiedot

Purjelentokoneiden punnitus

Purjelentokoneiden punnitus Purjelentokoneiden punnitus 18-19. 3. 1995 Markku Hiedanpää 1 Miksi ilma-aluksia punnitaan Jotta voidaan määritellä onko ilma-alus tyyppihyväksymistodistuksen (so koelennoilla tositettujen) massa- ja massakeskiörajoitusten

Lisätiedot

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 OPS M2-1, Liite 1 21.12.2007 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi LENTOKONEEN VALOT Huom. Katso luku 6 1. MÄÄRITELMIÄ Kun tässä luvussa

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M2-1

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M2-1 ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M2-1 muutos 1 22.6.1998 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi HELIKOPTEREILLE TARKOITETTUJEN LENTOPAIKKOJEN RAKENTAMINEN

Lisätiedot

MIEHITTÄMÄTTÖMÄN ILMA-ALUKSEN JA LENNOKIN LENNÄTTÄMINEN

MIEHITTÄMÄTTÖMÄN ILMA-ALUKSEN JA LENNOKIN LENNÄTTÄMINEN al Määräysluonnos versio 5.5.2015 1 (6) Antopäivä: x.xx.2015 Voimaantulopäivä: x.xx.2015 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 9, 57, 70 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöön pantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot:

Lisätiedot

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖYKSIKÖN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET HOT BOX, joka on varustettu yhdellä tai kahdella 310 kw uunilla ja öljysäiliöllä, tulee sijoittaa tasaiselle ja suoralle alustalle.

Lisätiedot

MUUTOSTYÖT I L M A I L U L A I T O S TYYPPIHYVÄKSYMÄTTÖMIIN ILMA-ALUKSIIN TEHTÄVÄT MUUTOSTYÖT

MUUTOSTYÖT I L M A I L U L A I T O S TYYPPIHYVÄKSYMÄTTÖMIIN ILMA-ALUKSIIN TEHTÄVÄT MUUTOSTYÖT MUUTOSTYÖT TYYPPIHYVÄKSYMÄTTÖMIIN ILMA-ALUKSIIN TEHTÄVÄT MUUTOSTYÖT AIR M5-3 Koe- ja harrasteluokkaan kuuluvan ilma-aluksen lentokelpoisuus ja huolto AIR M5-10 Ultrakevyiden lentokoneiden lentokelpoisuus,

Lisätiedot

Soveltamisohje SPA.HEMS.130(e)(2)(ii) - Helikopterin vähimmäismiehistövaatimusten täyttäminen kiireellisillä lääkintähelikopterilennoilla (HEMS) yöllä

Soveltamisohje SPA.HEMS.130(e)(2)(ii) - Helikopterin vähimmäismiehistövaatimusten täyttäminen kiireellisillä lääkintähelikopterilennoilla (HEMS) yöllä 1 (7) 14 Antopäivä: 16.3.2016 Voimaantulopäivä: 16.3.2016 Säädösperusta: ARA.GEN.120 Vaatimusten täyttämisen menetelmät ARO.GEN.120 Vaatimusten täyttämisen menetelmät Muutostiedot: Uusi ohje Voimassa:

Lisätiedot

Harrasteilma-alusten punnitus

Harrasteilma-alusten punnitus Harrasteilma-alusten punnitus 22.10.2004 Markku Hiedanpää 1 Miksi ilma-aluksia punnitaan u Jotta voidaan määritellä onko ilma-alus tyyppihyväksymistodistuksen (so. koelennoilla tositettujen), tyyppitodistuksen

Lisätiedot

Euroopan unionin säädöksiä täydentävät lento- ja työaikarajoitukset

Euroopan unionin säädöksiä täydentävät lento- ja työaikarajoitukset 1 (7) Antopäivä: XX.9.2014 Säädösperusta: Ilmailulain (1194/2009) 60 Voimaantulopäivä: XX.9.2014 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Tällä määräyksellä kumotaan ilmailumääräys

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS ULTRAKEVYTLENTÄJÄN LUPAKIRJA

ILMAILUMÄÄRÄYS ULTRAKEVYTLENTÄJÄN LUPAKIRJA .... ILMAILUHALLINTO luftffiatsforva _ TNtNGCN finn!sh CML AVIW!ON flutiioility ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-70 5.5. 2009 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi

Lisätiedot

Moottoroidun Varjoliidon Koulutusohjelma

Moottoroidun Varjoliidon Koulutusohjelma Tämä koulutusohjelma on Suomen ilmailuliitto (SIL) ry:n hyväksymä yleisesti käytettävä koulutusohjelma, joka korvaa 7.12.2010 päivätyn koulutusohjeen. SIL on hyväksynyt koulutusohjelman 24.11.2010 ja se

Lisätiedot

Lentotoiminta-asetusta täydentävät kansalliset määräykset

Lentotoiminta-asetusta täydentävät kansalliset määräykset Perustelumuistio 1(5) 20.8.2016 Lentotoiminta-asetusta täydentävät kansalliset määräykset Määräyksen tausta ja säädösperusta Lentotoiminta-asetusta (komission asetus (EU) N:o 965/2012 lentotoimintaan liittyvistä

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN JA SOTILASILMAILUSSA KÄYTETTÄVIEN TVJ-ALAN TEKNISTEN JÄRJES- TELMIEN, LAITTEIDEN JA YKSIKÖIDEN HÄIRINTÄ

SOTILASILMAILUN JA SOTILASILMAILUSSA KÄYTETTÄVIEN TVJ-ALAN TEKNISTEN JÄRJES- TELMIEN, LAITTEIDEN JA YKSIKÖIDEN HÄIRINTÄ SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS SIM-To-Lv-026 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, Puh. 0299 800, Faksi 0299 291 929 13.1.2015 SOTILASILMAILUN JA SOTILASILMAILUSSA KÄYTETTÄVIEN TVJ-ALAN TEKNISTEN

Lisätiedot

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO FLIGHT SAFETY AUTHORITY LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS AIRWORTHINESS DIRECTIVE

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO FLIGHT SAFETY AUTHORITY LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS AIRWORTHINESS DIRECTIVE I L M A I L U L A I T O S CIVIL AVIATION ADMINISTRATION PL 50 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND Puhelin/Telephone 09-82 771 International + 358 9 82 771 Telefax 09-82 772499 LENTOTURVALLISUUSHALLINTO FLIGHT

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-OPS 3 Kaupallinen ilmakuljetus (Helikopterit) 1. heinäkuuta 2007 Huom. Tämä julkaisu sisältää myös muutoksen 4 (01.12.2006), jota ei julkaista erikseen. Poikkeukset

Lisätiedot

100-500 40-60 tai 240-260 400-600 tai 2 000-2 200 X

100-500 40-60 tai 240-260 400-600 tai 2 000-2 200 X Yleistä tilauksesta Yleistä tilauksesta Tilaa voimanotot ja niiden sähköiset esivalmiudet tehtaalta. Jälkiasennus on erittäin kallista. Suositellut vaatimukset Voimanottoa käytetään ja kuormitetaan eri

Lisätiedot

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../..

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX [...](2012) XXX luonnos LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012 KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. annettu XXX Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS GEN M1-3

ILMAILUMÄÄRÄYS GEN M1-3 ILMAILUMÄÄRÄYS GEN M1-3 muutos 1 12.6.2002 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi MAAHUOLINTA LENTOASEMILLA Tämä määräys on annettu

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M2-1

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M2-1 ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M2-1 muutos 0 21.12.2007 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi YLEISILMAILU - LENTOKONEET Tämä ilmailumääräys on annettu

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-70

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-70 ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-70 muutos 3 20.12.2007 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi LU 3300 01/06 ULTRAKEVYTLENTÄJÄN LUPAKIRJA Tämä ilmailumääräys

Lisätiedot

Ilmailuohje 1 (8) Soveltamisala: Helikopterilla harjoitettava kaupallinen ilmakuljetus, kiireelliset lääkintähelikopterilennot

Ilmailuohje 1 (8) Soveltamisala: Helikopterilla harjoitettava kaupallinen ilmakuljetus, kiireelliset lääkintähelikopterilennot Ilmailuohje 1 (8) Antopäivä: 10.3.2011 Voimaantulopäivä: 18.3.2011 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Ilmailulaki (1194/2009) 69, Ilmailumääräys OPS M3-14 kohta 2.1, JAR-OPS 3 -vaatimusten kohdan 3.005

Lisätiedot

Kaupallisen ilmakuljetuksen lentotoimintamääräykset

Kaupallisen ilmakuljetuksen lentotoimintamääräykset Ilmailumääräys 1 (5) Antopäivä: 29.3.2011 Säädösperusta: Ilmailulain 69 Voimaantulopäivä: 15.4.2011 Voimassa: toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa ilmailumääräyksen, 3.6.2005 Soveltamisala: Tämä ilmailumääräys

Lisätiedot

Rajavartiolaitoksen ilmailu GEN M1-12

Rajavartiolaitoksen ilmailu GEN M1-12 Perustelumuistio 1(5) 23.5.2016 Rajavartiolaitoksen ilmailu GEN M1-12 Määräyksen tausta ja säädösperusta Rajavartiolaitoksen ilmailua koskeva määräys annetaan ilmailulain (864/2014) 8, 33 ja 57 :n perusteella.

Lisätiedot

ILMAILUTIEDOTUS ADVISORY CIRCULAR HYVÄKSYTYT HUOLTO-ORGANISAATIOT APPROVED MAINTENANCE ORGANISATIONS

ILMAILUTIEDOTUS ADVISORY CIRCULAR HYVÄKSYTYT HUOLTO-ORGANISAATIOT APPROVED MAINTENANCE ORGANISATIONS I L M A I L U L A I T O S CIVIL AVIATION ADMINISTR ATION LENTOTURVALLISUUSHALLINTO F LI GH T SA T A U T O I T FI F E Y N L AN H R Y D ILMAILUTIEDOTUS ADVISORY CIRCULAR PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel.

Lisätiedot

ILMAILUTIEDOTUS. Normi poistettu ilmailumääräysjärjestelmästä 1.5.2003

ILMAILUTIEDOTUS. Normi poistettu ilmailumääräysjärjestelmästä 1.5.2003 I L M A I L U L A I T O S CIVIL AVIATION ADMINISTR ATION LENTOTURVALLISUUSHALLINTO F LI GH T SA T A U T O I T FI F E Y N L AN H R Y D ILMAILUTIEDOTUS ADVISORY CIRCULAR PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel.

Lisätiedot

KUMOTTU SOTILASLENTOPAIKKOJEN YLLÄPITO, PALVELUT JA VARUSTUS (MIL AGA M1-2)

KUMOTTU SOTILASLENTOPAIKKOJEN YLLÄPITO, PALVELUT JA VARUSTUS (MIL AGA M1-2) SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-To-Tu-005 02.08.2010 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800 SOTILASLENTOPAIKKOJEN

Lisätiedot

Ilma-aluksen huolto Kuka saa huoltaa ja mitä

Ilma-aluksen huolto Kuka saa huoltaa ja mitä Ilma-aluksen huolto Kuka saa huoltaa ja mitä Jukka Parviainen 13.3.2016 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Kansalliset huoltaja vaatimukset Ilmailumääräys PEL M3-4 Ilma-alushuoltajan kansalliset

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 236. Laki

SISÄLLYS. N:o 236. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2005 N:o 236 240 SISÄLLYS N:o Sivu 236 Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen

Lisätiedot

Ilmatilaloukkaukset Suomessa

Ilmatilaloukkaukset Suomessa Ilmatilaloukkaukset Suomessa Tämä esitys ei korvaa mitään asiaan liittyvää virallista informaatiota tai ohjeistusta. 28.11.2012 VALVOTTUUN ILMATILAAN lentäminen ilman selvitystä. Viimeaikainen kehitys

Lisätiedot

Lentotoimintavaatimukset. Yleisilmailu

Lentotoimintavaatimukset. Yleisilmailu Lentotoimintavaatimukset Yleisilmailu SISÄLLYS Alkusanat... 10 Lukuohje... 12 LUKU A - YLEISET VAATIMUKSET... 14 NCO.GEN.100 Toimivaltainen viranomainen... 14 FI.NCO.GEN.100 Toimivaltainen viranomainen...

Lisätiedot

Ajankohtaista Lentoon! 2017

Ajankohtaista Lentoon! 2017 Ajankohtaista Lentoon! 2017 Yleisilmailukoordinaattori erityisasiantuntija Jani Hottola Ilmailun Lupakirjat Twitter: @Yleisilmailija www.trafi.fi/yleisilmailijalle Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Lisätiedot

Liite VI luonnokseen komission asetukseksi lentotoiminnasta (OPS) Osa NCC täytäntöönpanosäännöt (IR)

Liite VI luonnokseen komission asetukseksi lentotoiminnasta (OPS) Osa NCC täytäntöönpanosäännöt (IR) Euroopan lentoturvallisuusvirasto Liite VI luonnokseen komission asetukseksi lentotoiminnasta (OPS) Osa NCC täytäntöönpanosäännöt (IR) R.F010-02 Euroopan lentoturvallisuusvirasto, 2012. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M2-2

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M2-2 ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M2-2 16.10.1998 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi HELIKOPTERIKENTÄN VISUAALISET MAALAITTEET JA PELAS- TUSTOIMINNAN

Lisätiedot

Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [...]

Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [...] FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel... C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [...] lentotoimintaa koskevien vaatimusten ja hallinnollisten menettelyiden säätämisestä Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

ILMAILUTIEDOTUS ADVISORY CIRCULAR. KOULULENNON SUORITTAMINEN LUOKKAKELPUUTUKSEN (SE piston) JA / TAI (TMG) VOIMASSAOLON JATKAMISEKSI

ILMAILUTIEDOTUS ADVISORY CIRCULAR. KOULULENNON SUORITTAMINEN LUOKKAKELPUUTUKSEN (SE piston) JA / TAI (TMG) VOIMASSAOLON JATKAMISEKSI I L M A I L U L A I T O S CIVIL AVIATION ADMINISTR ATION LENTOTURVALLISUUSHALLINTO F LI GH T SA T A U T O I T FI F E Y N L AN H R Y D ILMAILUTIEDOTUS ADVISORY CIRCULAR PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel.

Lisätiedot

SUIO harrastelennonopettajien kertauskoulutus 2014 Ilmailumuseo

SUIO harrastelennonopettajien kertauskoulutus 2014 Ilmailumuseo SUIO harrastelennonopettajien kertauskoulutus 2014 Ilmailumuseo Säätietojen hankintaa koskevat määräykset ja lennonsuunnittelu Sääminimit VFR:ssä Käytettävissä olevat säätiedot Lennonsuunnittelu Säätiedot

Lisätiedot

(6)ajoneuvon suurin rakenteellinen nopeus 45 km/h. (7)suurin jatkuva nimellisteho tai nettoteho(1) 4 000 W

(6)ajoneuvon suurin rakenteellinen nopeus 45 km/h. (7)suurin jatkuva nimellisteho tai nettoteho(1) 4 000 W LIITE I Ajoneuvoluokitus L1e L7e Kaikki L-luokan ajoneuvot (1) pituus 4 000 mm tai 3 000 mm alaluokan L6e-B ajoneuvojen tai 3 700 mm alaluokan L7e-C ajoneuvojen osalta (2) leveys 2 000 mm tai 1 000 mm

Lisätiedot

Finavia Oyj 1.7.2011 KOULUTUSLENTOTOIMINTA HELSINKI-MALMIN LENTOASEMALLA

Finavia Oyj 1.7.2011 KOULUTUSLENTOTOIMINTA HELSINKI-MALMIN LENTOASEMALLA Finavia Oyj KOULUTUSLENTOTOIMINTA HELSINKI-MALMIN LENTOASEMALLA 2 (10) SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. YLEISTÄ ILMATILAN HALLINNASTA...3 2.1. Valvottu ja valvomaton ilmatila... 3 2.2. Minimilentokorkeudet...

Lisätiedot