Luonnonmukainen tuotanto. Riitta Laitinen Keski-Suomen ELY-keskus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luonnonmukainen tuotanto. Riitta Laitinen Keski-Suomen ELY-keskus 12.3.2015"

Transkriptio

1 Luonnonmukainen tuotanto Riitta Laitinen Keski-Suomen ELY-keskus

2 FI-EKO-110 Tuotettu Suomessa

3 = Luomutuotanto Luomun kaksi kokonaisuutta Luomusitoumus (vapaaehtoinen) Luonnonmukaisen tuotannon valvonta (pakollinen) Molemmissa omat ehtonsa, joten älä sekoita niitä!

4 Luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmä ja siihen liittyminen

5 Mitä luomuvalvonta on? Luomuvalvonnassa ei ole kyse tukiasioista Mistä siis on oikein kyse? Kyse on oikeudesta myydä ja käyttää tuotteita luomuna eli tuotettaessa ja markkinoitaessa tuotteita luomutuotettuina on kuuluttava luomuvalvontaan Kuluttajilla on oikeus siihen, että he maksavat oikeasta luomusta Ja siksi luonnonmukaisen tuotannon valvontaan hakeutuvilta edellytetään tarkkuutta, varsinkin kirjanpidon ja dokumentoinnin osalta

6 Luomuvalvontatoiminta Hakeutuessaan järjestelmään toimija sitoutuu noudattamaan luomulainsäädäntöä sekä luomuehtoja Valvontajärjestelmään hyväksytty toimija saa siirtymäajan jälkeen markkinoida tuotteitaan luomutuotteina Luomuvalvontaan kuuluu vuosittainen luomutarkastajan tarkastuskäynti, jolla varmistetaan luomuketjun toimivuus ja tuoteturvallisuus

7 Miten luomuvalvontaan hakeudutaan? Luomuvalvontaan hakeutuvan on toimitettava ELYkeskukseen luomuvalvontalomakkeet liitteineen Luomuvalvontalomakkeet löytyvät sähköisinä Eviran sivuilta ( Avaa Eviran sivut, valitse kohta Tietoa Evirasta Valitse kohta Lomakkeet ja ohjeet ja vasemmasta laidasta Luomu Esille tulevat ensin kaikki julkaistut luomutuotannon ehdot ja ohjeet Alakohta valvontaan hakeminen

8 Luomuehdot Ennen kuin hakeudut luomuun perehdy hyvin luomutuotannon ehtoihin: Ehtoja kannattaa palauttaa mieliin säännöllisesti Ehdoissa muutoksia silloin tällöin, joten opasta kannattaa lukea aina silloin tällöin

9 Mitä lomakkeita tulee jättää? Kaikki luomuvalvontaan hakeutuvat jättävät hakemuslomakkeen eli luomuvalvontalomakkeen 1 Hakemuksen liitelomake alla oleva taulukon mukaisesti:

10 Mitä liitteitä tulee jättää? Kaikki luomuvalvontaan hakeutuvat jättävät hakemuslomakkeiden liitteenä luomusuunnitelman Esimerkkejä muista mahdollisista liitteistä riippuen siitä, minkä tuotantosuunnan tai toimialan osalta hakeutuu luomuvalvontaan (tarkista aina kyseistä lomakkeesta oikeat liitteet): Eläintenhoitosuunnitelma Selvitys mehiläistarhojen sijainnista sekä pesien pitopaikoista Kaupparekisteriote

11 Mitä muita lomakkeita on luomuvalvontaan liittyen? Luomuvalvontaan liittynyt tila voi hakea aurinkomerkin käyttöoikeutta Lisäksi suomalaiselle luomulle oma luomumerkki: Leppäkerttu, jota voi hakea Luomuliiton kautta Sen avulla voidaan tuoda esille myös se alue, jolla tuote on tuotettu

12 Kasvituotannon lupahakemukset Luomuvalvonnan lupahakemukset, mitä ne ovat? Eläintuotannon lupahakemukset Haetaan ELY-keskukselta

13 Kasvituotannon lupahakemukset Hakemus luvasta harjoittaa rinnakkaisviljelyä (luomuvalvontalomake 9) Hakemus siirtymäajan lyhentämisestä (luomuvalvontalomake 9) Hakemus luvasta käyttää tavanomaisesti tuotettua lisäysaineistoa (luomuvalvontalomake 9c) Hakemus luvasta käyttää kemiallisesti peitattua lisäysaineistoa, jota ei ole tuotettu luonnonmukaisen tuotantotavan mukaisesti (luomuvalvontalomake 9c)

14 Mitä on rinnakkaisviljely? Rinnakkaisviljely tarkoittaa sitä, että samaa kasvilajia viljellään eri tuotantovaiheissa Luonnonmukaisen tuotannon tuotantovaiheet ovat: Toistaiseksi tavanomaisen tuotantovaiheen lohkot (TTV) Pysyvästi tavanomaisen tuotantovaiheen lohkot (PTV) Siirtymävaihe 1:n lohkot (SV1) tuote markkinoitava tavanomaisena Siirtymävaihe 2:n lohkot (SV2) tuote voidaan markkinoida siirtymävaihetuotteena Siirtymävaihe 3:n lohkot (SV3) tuote voidaan markkinoida siirtymävaihetuotteena Luonnonmukainen tuotanto (LUO)

15 Rinnakkaisviljely

16 Rinnakkaisviljely Kun puhutaan rinnakkaisviljelystä on aina tuotteiden sekaantumisvaara Vrt. dieselöljy ja bensiini, samannäköisiä ja hajuisia tuotteita, mutta kuitenkin aivan eri tuotteita ja eri käyttö Tärkeää: Kirjanpito (dokumentointi) Varastointi

17 Rinnakkaisviljely Kaksi eri toimintamallia: 1. Rinnakkaisviljely luomuyksikön sisällä 2. Rinnakkaisviljely luomuyksikön ja tavanomaisen yksikön välillä

18 Rinnakkaisviljely luomuyksikön sisällä Koko tila tai tilan uusi viljelylohko on suunnitelman mukaisesti siirtymässä luomuun Rinnakkaisviljelyyn luomuyksikön sisällä EI tarvita ELYn lupaa Poikkeuksena: monivuotiset kasvilajit kuten marjat, hedelmät ja raparperi Monivuotisten nurmikasvien rinnakkaisviljelyyn luomuyksikön sisällä EI tarvita ELYn lupaa

19 = Pysyvä rinnakkaisviljely Rinnakkaisviljely luomuyksikön ja tavanomaisen yksikön välillä Tila on jaettu kahteen osaa: tavanomaiseen yksikköön ja luomutuotantoyksikköön ja jako on luonteeltaan pysyvä Mahdollista vain, jos lajikkeet ovat toisistaan helposti erotettavia (määrittely satotuotteesta) Esimerkki: Avomaan puutarhakasviala luomussa ja muu peltoala tavanomaisessa viljelyssä

20 Rinnakkaisviljelylupa Lupa mahdollistaa luomun markkinoinnin ja käyttämisen luomuna, mikäli erilläänpidosta huolehdittu Saattaa edellyttää maksullista uusintakäyntiä Lupa on oltava myönnettynä ennen sadonkorjuuta Voidaan myöntää myös usealle vuodelle Lupa ei muuta tuotantovaihetta (SV1, SV2, SV3 )

21 Siirtymäaika

22 Mitä tarkoittaa siirtymäajan muuttaminen? Siirtymävaiheaikaa luomuun voidaan joko lyhentää tai pidentää (SV1, SV2, SV3, LUO) Rinnakkaisviljelylupa ei muuta tuotantovaihetta, mutta myönteinen siirtymäajan lyhentämispäätös muuttaa Siirtymävaihe yksivuotisilla kasveilla ja monivuotisilla nurmilla 24 kk Monivuotisilla kasveilla siirtymävaihe 36 kk

23 Siirtymävaiheen pidentäminen Siirtymävaiheaikaa voidaan pidentää, jos lohkolla on käytetty pitkävaikutteisia kasvinsuojeluaineita ELY-keskus päättää

24 Siirtymävaiheen lyhentäminen Siirtymävaiheaikaa voidaan lyhentää niissä tapauksissa, joissa siirtymävaiheaikaan voidaan lukea tietyin edellytyksin peltolohkon aikaisempi käyttö takautuvasti Hakemuksen liitteeksi kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen tai metsänhoitoyhdistyksen lausunto asiasta Voidaan myöntää eri tasoisena tapauksesta riippuen, esimerkkejä: Suoraan luomuun Siirto SV2:een ELY-keskus päättää

25 Siirtymävaiheen lyhentäminen Käytännössä siirtymävaihetta voi hakea lyhyemmäksi mm. seuraavissa tapauksissa: LUEL ja LUTU pellot Luonnonhoitopellot ja viherkesannot Luonnontilassa ollut maa eli raivio Metsälaidun Viljelemättä ollut pelto tai muu maatalousmaa Ne pellot, joiden osalta voidaan todistaa, ettei lohkolla ole käytetty muita kuin luomutuotannossa sallittuja tuotantopanoksia (lannoitteita ja kasvinsuojeluaineita) kolmen edellisvuoden aikana

26 Lisäysaineisto

27 Lisäysaineisto Lähtökohtaisesti käytettävä luonnonmukaisesti tuotettua lisäysaineistoa (Evira ylläpitää) Tavanomaisen lisäysaineiston käyttöön on oltava lupa ennen kylvö tai istutuksia Evira voi myöntää luvan kaikille käyttäjille, jos lajista ei ole luomulisäysaineistoa saatavilla (= yleislupa) Poikkeuslupa ( = toimijakohtainen lupa) haettava viimeistään 30.4 Voidaan hakea perustelluista syistä myöhemmin, mutta perustelut kerrottava hakemuksessa Esimerkiksi sääolosuhteet ja kylvöjen viivästyminen

28 Lisäysaineisto Yleisimmät myöntöperusteet: Toimitusongelma: tarvitaan selvitys milloin ja miltä toimittajilta lajiketta on kysytty Soveltuvuusongelma: Sopimusviljely ja tai pelkät viljelystekniset syyt eivät yksistään riitä, vaan pitää olla muitakin perusteluja (esimerkiksi perustellut taloudelliset syyt) Harvinaisempia myöntöperusteita: Ei yhtään lajiketta luomulisäysrekisterissä Tutkimuskäyttö

29 Lisäysaineiston siemenseokset Siemenseoksen kaikkien lajien oltava luomusiementä Jos siemenseos sisältää tavanomaista siementä, sen käytölle pitää olla yleislupa tai hakea poikkeuslupaa

30 Kemiallisesti peitatun lisäysaineiston käyttö Peittaamattomalle tai luomussa sallitulla peittausaineella peitatulle tavanomaiselle kantasiemenelle ei tarvitse hakea poikkeuslupaa Jos sato ei sovellu käytettäväksi lisäysaineistona, voidaan sitä käyttää tai markkinoida luomuna (sekä elintarvikkeena että rehuna) Jos lisäysaineiston tuotannossa käytetään muilla kuin luomussa sallituilla peittausaineilla peitattua kantasiementä, käyttölupa on haettava Jos sato ei sovellu käytettäväksi lisäysaineistona, sitä saa käyttää ja markkinoida VAIN TAVANOMAISENA rehuna tai elintarvikkeena. Koskee myös lajittelujätettä

31 Kotieläintuotannon lupahakemukset

32 Kotieläintuotannon lupahakemukset Ns. poikkeusluvat, luomuvalvontalomake 9b Sikojen ja siipikarjan ulkoilualueen siirtymävaiheen lyhentäminen Nautojen kytkettyinä pitäminen pienillä tiloilla Tavanomaisten eläinten hankkiminen luonnonmukaiseen tuotantoon poikkeuksellisten olosuhteiden seurauksena Naaraspuolisten jalostuseläinten hankinta tavanomaisesta tuotannosta Tavanomaisesti kasvatettujen eläinten hankkiminen perustettaessa parvea ensimmäistä kertaa Tavanomaisesti kasvatetun siipikarjan hankkiminen siirtymäkaudella saakka Tavanomaisesti tuotetun rehun käyttö poikkeusolosuhteissa Parvien hankkiminen tavanomaisesta tuotannosta poikkeuksellisten olosuhteiden seurauksena (mehiläiset)

33 Paperit kuntoon ajoissa Jos hakemuksiin liittyvät paperit ovat heti kunnossa, niin säästetään sekä asiakkaan että hallinnon aikaa Hyöty: asia saadaan käsiteltyä nopeammin Kun tarkastuksella löytyy kaikki tarvittavat paperit ja ne ovat kunnossa, tarkastus sujuu nopeammin Huomaathan, että luomutarkastuksiin käytetty ylimääräinen aika nostaa luomun tarkastusmaksuja

34 Tuotantosuunnat - EVIRA Lisäysaineiston pakkaaminen, tukkukauppa ja maahantuonti Rehujen valmistus, tukkukauppa ja maahantuonti Elintarvikkeiden valmistus, valmistuttaminen, varastointi, tukkukauppa ja maahantuonti

35 Luomutarkastuskäynti

36 Liittymishakemus jätetty, mitä sitten tapahtuu? Alkutarkastus: Alkutarkastus tehdään kullekin tuotantosuunnalle vain kerran Tavallisesti samalla tehdään myös ensimmäinen tuotantotarkastus Tämän hetken tiedon mukaan alkutarkastus tulisi tehdä mennessä niiden tilojen osalta, jotka hakevat luomukorvausta ja sitoutuvat korvauksen ehtoihin

37 Alkutarkastus Alkutarkastuksella todettavia asioita: Katsotaan toimijan ja tilan edellytyksen noudattaa tuotantoehtoja Luomusuunnitelman sisältö ja sen vastaavuus tarkastuksessa todettujen olosuhteiden kanssa Peltojen aiempi käyttö Tilan mahdollinen jakaminen eri yksiköihin Muiden kuin luomutuotteiden käsittely tai varastointi tilalle Mahdollinen alihankkijoiden käyttö

38 Alkutarkastuksen jälkeen Alkutarkastuskertomuksen perusteella ELY-keskus päättää toimijan hyväksymisestä luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään Joissakin tapauksissa joudutaan vielä vaatimaan lisäselvityksiä tai toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että edellytykset noudattaa luomutuotannon vaatimuksia täyttyvät Hyväksytty toimija merkitään luomurekisteriin

39 Alkutarkastuksen jälkeen Toimija voi siirtymävaiheen jälkeen myydä tuottamiaan tuotteita luonnonmukaisen tuotantotavan merkillä FI-EKO-110 Tuotettu Suomessa

40 Tuotantotarkastus

41 Tuotantotarkastus Tehdään vähintään kerran vuodessa Maksullinen Varsinaisen tuotantotarkastuksen lisäksi tehdään Eviran määräämiä ylimääräisiä tarkastuksia Maksuton Toimijalle voidaan määrätä esimerkiksi havaittujen puutteiden johdosta uusintatarkastus Maksullinen Pyritään varmistamaan tuotantotarkastuksessa havaittujen epäkohtien korjaaminen luomuehtojen mukaisiksi

42 Tuotantotarkastus Tarkastuksen tekee pääsääntöisesti Eviran valtuuttama tarkastaja, joka ei ole ELY-keskuksen viranomainen Erityistapauksissa tarkastuksen tulee tekemään ELYkeskuksen luomuvalvonnosta vastaava viranomainen (mm. kotirauhan piirissä tehtävät tarkastukset) Osa tarkastuksista tehdään ennalta ilmoittamatta, mutta niiden toteuttaminen vaikeaa kirjanpitovaatimusten vuoksi

43 Tuotantotarkastus Tehdään ympäri kalenterivuoden, siis myös talvella Talvella tarkastus painottuu kirjanpitovaatimusten tarkastamiseen Kesällä painotetaan hieman enemmän viljelytavan ja peltojen tarkastamista Tuotantotarkastuksesta tehdään tuotantotarkastuspöytäkirja (esitäytetty lomake) Tuotantotarkastuksen tavoite: varmistetaan luomusäännösten noudattaminen käymällä läpi toimijan ylläpitämä dokumentaatio luomutoiminnastaan

44 Tuotantotarkastus Tarkastusta varten on viljelijän varmistettava, että tarvittavat asiakirjat on päivitetty ja saatavilla: Luomusuunnitelma, joka sisältää mm. ajantasaisen viljelykierto-, lannoitusja kasvinsuojelusuunnitelman sekä lohkokartan. Kopio tukihakemuksen kasvulohkolomakkeesta 102B tai tallennusilmoitus Varastokirjanpito taseineen ja kasvulohkokohtaiset muistiinpanot Tositteet tilalle saapuneista ja tilalta lähteneistä tuotantopanoksista ja tuotteista, erityisesti: lisäysaineiston alkuperän osoittavat ostotositteet ja vakuustodistukset tavarantoimittajien asiakirjaselvitykset vastaanotettujen tuotteiden saateasiakirjat ja vaatimuksenmukaisuusvakuutukset erityisesti on viljelijän varmistettava, että ne verokirjanpidon tositteet, joilla on merkitystä luomutarkastusten kannalta, ovat saatavissa tarkastuksen yhteydessä. Mahdolliset sopimukset ja luvat kuten: lannanluovutussopimukset ja selvitykset hankitun lannan laajaperäisyydestä vuokra- ja alihankintasopimukset luvat tavanomaisen lisäysaineiston käyttöön ja muut toimijakohtaiset luvat

45 Velvollisuuksia ja oikeuksia

46 Asiakkaan velvollisuudet Asiakkaalla on velvollisuus päästää luomutarkastaja tilalle tekemään luomutarkastusta, koska on sitoutunut luomuvalvontajärjestelmän ehtoihin Toimija ei voi kieltäytyä tarkastuksesta eikä valita tarkastajaa Tarkastusajankohta voidaan siirtää esim. sairaustapauksen johdosta, mutta toisella paikkakunnalla töissä käynti ei ole peruste tarkastusajankohdan muuttamiselle Joitakin tarkastuksia joudutaan tekemään ilman ennakkoilmoitusta, mutta tätä käytetään kohtuullisen vähän

47 Asiakkaan velvollisuudet Asiakkaalla on velvollisuus näyttää tarkastajalle vaaditut asiakirjat, varastot, dokumentit ym. kohteet, joita luomuehdot edellyttävät Jos osa asiakirjoista mm. tilitoimistossa, niiden kopiot pyydetään toimittamaan ELY-keskukseen määräajan kuluessa Asiakkaalla on velvollisuus myös tarkastaa tehty tuotantotarkastuspöytäkirja Toimija todentaa allekirjoituksellaan tarkastajan täyttämän tuotantotarkastuskertomukset

48 Asiakkaan oikeudet Asiakkaalla on oikeus osallistua valvontatapahtumaan Asiakkaalla on oikeus huomauttaa tarkastuksen kulusta ja tarkastuskertomukseen kirjatuista havainnoista Voidaan antaa mm. lomakkeella 5, jonka tarkastaja jättää tarkastuksen yhteydessä kaikille tiloille Asiakkaalla on oikeus hallintolain mukaiseen kuulemiseen mahdollisten puutteiden ja epäselvyyksien osalta

49 Asiakkaan oikeudet Asiakkaalla on oikeus saada tarkastuksesta tarkastuspäätös sekä asiakirjaselvitys, joka osoittaa toimijan kuuluvan luomuvalvontaan Alkutarkastuksesta annetaan oma päätöksensä Asiakkaalla on oikeus hakea oikaisua tarkastuspäätöksestä uuden luomulain voimaantulon jälkeen ELY-keskuksesta (johdon esikunta, lakiasiat)

50 Luomuneuvonta

51 Mistä neuvoja? NEUVO2020 neuvojat ProAgria ja yksityiset neuvojat ELY-keskus Luomuliito Luomumentorit Keski-Suomen luomuyhdistys

52 NEUVO 2020 Yksi NEUVO2020 neuvonnan osa-alueista luomu: Luonnonmukainen tuotanto, kasvintuotanto Luonnonmukainen tuotanto, eläintuotanto Kuka voi saada neuvontaa: Henkilö, joka on hakenut ohjelmaperusteisia tai suoria tukia Viljelijä, joka harjoittaa maataloutta tukia saamatta Henkilö, joka aloittaa maatalouden harjoittamisen

53 NEUVO 2020 Tuki euroa / ohjelmakausi / maatila 63 euroa / tunti Enintään euroa / neuvontatapahtuma Mitä viljelijä maksaa?

54 ProAgria ja yksityiset neuvojat ProAgrian valtakunnalliset luomusivut: Keski-Suomen ProAgria: Yksityiset neuvojat

55 ELY-keskus Luomuvalvonta-asiat: Riitta Laitinen, Sijainen: Aili Vuorenmaa, Luomusopimusasiat: Risto Janhunen,

56 Luomuliitto, luomumentorit ja Keski-Suomen luomuyhdistys Luomuliiton tavoite: edistää mm. suomalaista luomutuotantoa Keski-Suomen luomuyhdistys Sivut: Luomun mentor-toiminta: Mentorointi on menetelmä, jossa tietoa ja osaamista myös ns. hiljaista tietoa siirretään kokeneemmalta kokemattomammalle Luottamuksellista toimintaa

57 Luomussa vaadittavat asiakirjat ja kirjanpito

58 Luomussa vaadittavat asiakirjat ja kirjanpito Papereita, papereita ja papereita Säilytettävä 5 vuotta Muoto vapaa, kunhan löytyy vaadittavat tiedot Luomusuunnitelma kaikkine osioineen Lohkomuistiinpanot Varastokirjanpito tositteineen ja taseineen, kuivurikirjanpidot kuivurille Vakuustodistukset Yhteistyö- ja alihankintasopimukset Eläinpuolen kaikki muistiinpanot

59 Luomusuunnitelma

60 Luomusuunnitelma Kuvataan tilan olosuhteet, noudatettavat viljelymenetelmät sekä viljelmään ja viljelyyn liittyvät riskit (niin selvästi, että lukija ymmärtää tilalla käymättä, mitä tilalla tapahtuu) Oman toiminnan laadullisen kehittämisen apuväline Aina kirjallinen ajan tasalla oleva luomusuunnitelma eli luomusuunnitelmaa on päivitettävä olosuhteiden muuttuessa, tarkastetaan luomutarkastuksessa Siinä on kuvattava myös tilan mahdollisen tavanomaisen yksikön toiminta

61 Luomusuunnitelma Tulee sisältää vähintään seuraavat asiat: Kuvaus tuotanto- ja varastointitiloista Viljelykiertosuunnitelma Lannoitussuunnitelma Kasvinsuojelusuunnitelma Viljelyskartta Kuvaus tuotteiden kuljetuksesta Muut mahdolliset asiat

62 Luomusuunnitelma: kuvaus tuotanto- ja varastointitiloista Tuotantoon ja varastointiin käytettävät tilat Esimerkiksi viljan kuivaus, lajittelu, tuotteiden valmistus- ja varastointitilat Edellä mainittujen tilojen sijainti Omassa luomu/tavanomaisessa yksikössä, toisessa luomuyksikössä tai luomuyksikön ulkopuolella Toimenpiteet, joilla varmistetaan eri tuotantotavoilla tuotettujen tuotteiden erillään pito

63 Luomusuunnitelma: Viljelykiertosuunnitelma Viljelykierto kasviryhmä- ja kasvulohkokohtaisesti Viljelykierronpituus, jonka jälkeen kierto alkaa alusta Päivämäärä, mistä lukien toimija on kullakin peruslohkolla sitoutunut noudattamaan luomutuotantovaatimuksia Kaikista tilan lohkoista, myös sopimuksen ulkopuolisista Lohkon tunniste, pinta-ala, status, kasvi ja käyttö, lannoitus

64 Luomusuunnitelma: Viljelykiertosuunnitelma Lisäksi vuosittainen tuotantosuunnitelma, josta ilmenee lohkokohtaisesti viljeltävät kasvilajit Tuotantosuunnitelma hoituu lähes kaikilla tiloilla tukihaun yhteydessä jättämällä 102B lomake Jos ei hae tukia, pitää ELY-keskukseen laittaa erillinen selvitys viimeistään toukokuun loppuun mennessä

65 Luomusuunnitelma: Lannoitussuunnitelma Kuinka lannoitus aiotaan hoitaa, riittääkö viljelykierto vai tarvitaanko täydennyslannoitusta Perustelut mahdolliselle täydennyslannoituksen käytölle Myös käytettäväksi aiottujen tuotteiden nimet ja arvioitu käyttömäärä Lannan alkuperä ja laji sekä käsittely Luomulantaa vai tavallista lantaa Kuiva- / lietelantaa vai virtsaa Lannankäsittely- ja / tai kompostointisuunnitelma

66 Luomusuunnitelma: Kasvinsuojelusuunnitelma Tilan olosuhteiden vaikutus kasvinsuojeluun, ennaltaehkäisevät toimet ja mahdolliset kasvinsuojelulliset uhat Viljelykierron vahvuudet ja heikkoudet kasvitautien, tuholaisten ja rikkakasvien suhteen, miten varaudutaan uhkatilanteisiin

67 Luomusuunnitelma: Viljelyskartta Kaikki tilan pellot, myös vuokrapellot peruslohkoittain Jos peruslohkolla on paljon kasvulohkoja, voidaan lisäksi edellyttää viljelykiertoa selventävää karttaa Lohkorajat merkittävä selvästi (tarvittaessa myös maastoon) Tuotanto- ja varastotilojen sijainti

68 Luomusuunnitelma: Kuvaus tuotteiden kuljetuksesta Kuka vastaa tuotteiden kuljetuksesta jatkokäsittelyyn, tukku- ja / tai vähittäiskauppaan (tuottaja ja ostaja) Miten kuljetus tapahtuu Jos kuljetus tapahtuu irtotavarana, miten on varmistuttu, että tuotteen vastaanottaja kuuluu luomuvalvontaan Kuinka tarkastetaan tuotteita vastaanotettaessa pakkausmerkintöjen ja saateasiakirjojen vastaavuus Kuinka tarkastetaan luomutuotteita ostettaessa asiakirjaselvitys

69 Luomusuunnitelma: Muut mahdolliset asiat Kuvaus mahdollisesta alihankinnasta ja toimista, joilla varmistetaan tuotteiden jäljitettävyys Mahdollisen alihankintayrityksen antama sitoumus Kuvaus mahdollisesta pysyvästä rinnakkaisviljelystä (mitkä lajit / lajikkeet, erillään pitotoimet) Onko pysyvälle rinnakkaisviljelylle haettu kuoa ja kuinka pitkään se on voimassa

70 Kasvulohkokohtaiset muistiinpanot

71 Kasvulohkokohtaiset muistiinpanot Lohkon tunnus, pinta-ala, kasvilaji ja kerääjäkasvit Perusmuokkaus- ja kylvömuokkauspäivä Kylvö- ja istutuspäivät, kasvilajike ja siemenmäärä Lannoitteiden ja maanparannusaineiden käyttömäärä, käyttöpäivä sekä käytön perusteet Kasvinsuojelutoimenpiteiden päivämäärät, käytetyt kasvinsuojeluaineet, määrät sekä perusteet Muistiinpanot kasvitauti-, tuholais- ja rikkakasvihavainnoista Sadon määrä tuotantotavoittain ja korjuupäivä Pidettävä myös tavanomaisesta yksiköstä

72 Varastokirjanpito

73 Varastokirjanpito Tilalle tulevista ja tilalta lähtevistä tuotantopanoksista ja tuotteista Ajantasaisesti yksikkökohtaisesti, myös tavanomaisesta yksiköstä Tiedot voitava osoittaa oikeiksi asianmukaisilla tositteilla Selkeät muistiinpanot nopeuttavat tarkastusta

74 Varastokirjanpito Tilalle hankitut (ostetut/saadut) tuotantopanokset kuten: lannoitteet, maanparannusaineet, kasvinsuojeluaineet, siemenet ja muu lisäysaineisto sekä maataloustuotteet Määrä (esim.kg/m3), laatu(siemenohra, rehukaura) Tuotantotapa (luomu, sv, tavanomainen) Tuotteiden myyjä Tuotteiden tomittaja Toimituspäivä Vastaavuuden tarkastusten tulos

75 Varastokirjanpito Tilalla tuotetut ja käytetyt maataloustuotteet Tuotteiden sato ja kokonaismäärä (esim. kg / kg) ja laatu (ohra, kaura) - Tuotteiden tuotantotapa (luomu, sv, tavanomainen)

76 Varastokirjanpito Tilalta myydyt tai luovutetut tuotantopanokset ja maataloustuotteet Tuotteiden määrä ( kg/m3) ja laatu (mallasohra) Tuotteiden tuotantotapa (luomu, sv, tavanomainen) Tuotteiden vastaanottajat Tuotteiden ostajat (jos ostaja eri kuin vastaanottaja, ei kuitenkaan vähittäismyynnissä kuluttajille) Toimituspäivä

77 Varastokirjanpidon tase Yhteenveto siitä, kuinka paljon tuotantopanoksia ja valmiita tuotteita on kulloinkin varastossa Lasketaan vähintään sato- tai kalenterivuosittain Varastokirjanpidon taseita ei tarvitse laatia jos tapahtumia on alle 10 / vuosi ja tarkastaja voi vaivatta kirjanpidosta nähdä paljonko tuotteita on hankittu/luovutettu

78 Muuta huomioitavaa

79 Muutokset tilan toiminnassa Jos vaihdetaan tai liitetään tuotantosuuntaa, on toimijan tehtävä siitä erillinen hakemus ELY-keskukseen Lomake 1 ja tarvittavat lisälomakkeet Jos toimija vaihtuu Lopettava toimittaa lomakkeen 10 ja jatkava lomakkeen 1 ja tarvittavat lisälomakkeet Jokin toiminta lopetetaan Lomake 10 Erotaan luonnonmukaisesta tuotannosta kokonaan tai viljely lopetetaan Lomake

80 Tuotteiden varastointi, kauppakunnostus ja jalostus Koko varastointi- ja käsittelyketjun on kuuluttava luomuvalvonnan piiriin Vuokrasopimukset / vastuuhenkilöt Erillään pidot Kauppakunnostus / vähäinen käsittely Omien jalostamattomien maataloustuotteiden tuottaminen, pakkaaminen, merkitseminen luomuksi Omien maataloustuotteiden kauppakunnostus, pesu, kuivaaminen ym. Vähäinen käsittely Esim. viljan kuivaus ja lajittelu, perunoiden pesu ja turvetus, yrttien/marjojen kuivaaminen

81 Tuotteiden varastointi, kauppakunnostus ja jalostus Alhaisen jalostusasteen valmistustoiminta (omien) Oma tuotantosuunta, jonka aloittamisesta hakemus lomakkeella 1e Esimerkkejä tuotanto-ohjeiden 6.5 Jauhojen, ryynien tms. valmistus omassa myllyssä Perunoiden ja kasvisten kuoriminen, pilkkominen ja ryöppääminen Tilan ulkopuolella teetettyjen tuotteiden paloittelu, sekoittaminen tms. sekä pakkaaminen

82 Pakolliset pakkausmerkinnät Kaikkien Suomessa tuotettujen /valmistettujen luomutuotteiden pakkauksissa on oltava toimijaa valvovan viranomaisen tunnusnumero FI-EKO-110 FI-EKO-201 Keski-Suomen ELY-keskus Evira Sijoitettava toimijan nimen ja osoitteen välittömään yhteyteen EU:n luomulogo: FI-EKO-110 Tuotettu Suomessa

83 Tuotetta seuraavat asiakirjat Asiakirjaselvityksen kopio PAKOLLINEN Viljelijä osoittaa kuuluvansa valvontaa Tulee ELY-keskuksesta tuotantotarkastuspäätöksen liitteenä Saateasiakirja PAKOLLINEN Sisältää ne tiedot, jotka suljetuissa pakkauksissa vaaditan pakkausmerkintöinä Vaatimuksenmukaisuusvakuutus SUOSITELTAVA Eviran malli sisältää saateasiakirjassa vaaditut tiedot Luovuttajan allekirjoitus / vakuutus Tuotantotarkastuspäätöksen kopio

84 Luomutuotteiden kaupassa käytettävät asiakirjat Ostajan on hyvä vaatia edelleen vaatimuksenmukaisuusvakuutusta (sisältää tällöin myös saateasiakirjan) sekä tuotantotarkastuspäätöksen kopiota asiakirjaselvityksen lisäksi

85 Luomu / tukivalvonta Luomuvalvonta (luomutarkastaja) ei ole tukivalvontaa, joten he eivät ota kantaa tukiehtoihin Tukivalvonta ei välttämättä ota kantaa luomun tuotanto ohjeisiin Luomusitoumuksen tehneen tilan tulee noudattaa Tuotanto-ohjeita Sopimusehtoja Yleiset tukiehdot

86 KIITOS!

Luonnonmukainen tuotanto. Valvontajärjestelmä ja Tuotantotarkastukset. Aili Vuorenmaa Kari Alatalo Keski-Suomen ELY-keskus 31.3.

Luonnonmukainen tuotanto. Valvontajärjestelmä ja Tuotantotarkastukset. Aili Vuorenmaa Kari Alatalo Keski-Suomen ELY-keskus 31.3. Luonnonmukainen tuotanto Valvontajärjestelmä ja Tuotantotarkastukset Aili Vuorenmaa Kari Alatalo Keski-Suomen ELY-keskus 31.3.2016 Mitä luomuvalvonta on? Tuotteiden markkinointi luomumerkinnöin edellyttää

Lisätiedot

Luomutarkastus ja hallinto

Luomutarkastus ja hallinto Luomutarkastus ja hallinto Marja Pulkkinen Asiantuntija Etelä-Savon ELY-keskus Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Marja Pulkkinen, ME-yksikkö 29.11.2011 1 Luonnonmukaisen tuotantojärjestelmän

Lisätiedot

Asiakirjat, suunnitelmat ja sopimukset yleisesti

Asiakirjat, suunnitelmat ja sopimukset yleisesti Luomuviljelyn peruskurssi Asiakirjat, suunnitelmat ja sopimukset yleisesti LUTUNE Luomututkimuksen ja neuvonnan yhteishanke Paperiasiat hallintaan (Yleistä) Luomusuunnitelma ja viljelykiertosuunnitelma

Lisätiedot

LUOMUTUKILIITE KEVÄT 2013 LUOMUTUOTANTOEHDOT RINNAKKAISVILJELY. Mitä rinnakkaisviljelyllä tarkoitetaan?

LUOMUTUKILIITE KEVÄT 2013 LUOMUTUOTANTOEHDOT RINNAKKAISVILJELY. Mitä rinnakkaisviljelyllä tarkoitetaan? LUOMUTUKILIITE KEVÄT 2013 LUOMUTUOTANTOEHDOT RINNAKKAISVILJELY Mitä rinnakkaisviljelyllä tarkoitetaan? Tilalla tuotetaan samaa kasvilajia sekä 1) Luonnonmukaisesti että siirtymävaiheessa 2) 1. ja 2. ja/tai

Lisätiedot

Ajankohtaista luonnonmukaisen tuotannon valvonnassa

Ajankohtaista luonnonmukaisen tuotannon valvonnassa Ajankohtaista luonnonmukaisen tuotannon valvonnassa Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Johanna Honkanen 13.02.2013 1 Valvonnassa 421 toimijaa Luomu + sv noin 24 300 ha Luomutilojen

Lisätiedot

Pirkko Tuominen, Luomun erityisasiantuntija ProAgria Pohjois-Savo

Pirkko Tuominen, Luomun erityisasiantuntija ProAgria Pohjois-Savo Luomun erityisasiantuntija ProAgria LUOMUTARKASTUKSIA VARTEN Luomutarkastuksia maatiloilla tehdään koko kalenterivuoden ajan ja osa tarkastuksista tehdään kasvukauden ulkopuolella. Osa tarkastuksista tehdään

Lisätiedot

LUONNONMUKAISEN TUOTANNON VALVONTA

LUONNONMUKAISEN TUOTANNON VALVONTA LUONNONMUKAISEN TUOTANNON VALVONTA Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 04.11.2013 1 Tuotteiden markkinointi luomumerkinnöin edellyttää luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään

Lisätiedot

Ajankohtaista luonnonmukaisen tuotannon valvonnassa

Ajankohtaista luonnonmukaisen tuotannon valvonnassa Ajankohtaista luonnonmukaisen tuotannon valvonnassa Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 06.05.2013 1 Valvonnassa 421 toimijaa Luomu + sv noin 24 300

Lisätiedot

Ajankohtaista tuotantoehdoissa Luomusiementuotanto. Luomuiltapäivä

Ajankohtaista tuotantoehdoissa Luomusiementuotanto. Luomuiltapäivä Ajankohtaista tuotantoehdoissa Luomusiementuotanto Luomuiltapäivä Yksimahaisten ruokinta poikkeus käyttää tavanomaista rehua päättyy 31.12.2011 tämän vuoden ajan voidaan käyttää enintään 5 % päiväannoksesta

Lisätiedot

Luomuilta 11.4.2013 Rosita Isotalo

Luomuilta 11.4.2013 Rosita Isotalo Luomuilta 11.4.2013 Rosita Isotalo Illan aiheita: -Kesän tarkastus; mitä pitää muistaa? - -Kirjanpidot, onko kunnossa? - -2013 tukihaku luomutilalla MIKSI VALVOTAAN? Takaa kuluttajille aidot luomutuotteet

Lisätiedot

Eviran luomuvalvontajärjestelmä

Eviran luomuvalvontajärjestelmä Eviran luomuvalvontajärjestelmä Tarkasta ajantasainen ohjeistus www.evira.fi Satakunnan ELY-keskus Mirella-Katriina Levomäki 14.4.2016 Luomun tuotanto-ohjeet Luomusuunnitelma (ajan tasalla oleva) Kuvaus

Lisätiedot

Luomun infopäivä 2016

Luomun infopäivä 2016 Luomun infopäivä 2016 Viitasaari 18.3.2016 Petäjävesi 31.3.2016 Aili Vuorenmaa puh. 050-3952730 30.3.2016 Kotieläintilojen kipukohtia luomuvalvonnassa Kuivituksen järjestäminen Luomueläimille kelpaavan

Lisätiedot

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 1

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 1 Eviran ohje 18219/3 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 1 Yleiset ohjeet ja kasvintuotanto Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 1 - Yleiset ohjeet ja kasvintuotanto 2010

Lisätiedot

Kasvitilan valmistautuminen luomuvalvontaan. Juha-Antti Kotimäki Luomuasiantuntija ProAgria Etelä-Savo

Kasvitilan valmistautuminen luomuvalvontaan. Juha-Antti Kotimäki Luomuasiantuntija ProAgria Etelä-Savo Kasvitilan valmistautuminen luomuvalvontaan Juha-Antti Kotimäki Luomuasiantuntija ProAgria Etelä-Savo Ajan tasalla pidettävät dokumentit Luomusuunnitelma tilalla päivitetty versio Vuosittainen tuotantosuunnitelma

Lisätiedot

LUOMUSUUNNITELMA 1 (5)

LUOMUSUUNNITELMA 1 (5) LUOMUSUUNNITELMA 1 (5) LUOMUSUUNNITELMA JA SEN PÄIVITYS Päivityskohtaan merkitään viimeisin päivämäärä, jolloin suunnitelmaa on muutettu tai täydennetty. Laatimispäivämäärä Muutospäivämäärä Muutospäivämäärä

Lisätiedot

Viranomaisen keinot edistää luomusiemenen käyttöä

Viranomaisen keinot edistää luomusiemenen käyttöä Viranomaisen keinot edistää luomusiemenen käyttöä Tuottavaa luomua, Hollola Ylitarkastaja Evira Tämä esitys Viranomainen (Evira, ELY-keskukset) ei anna lainsäädäntöä, eli viranomaisen keinot ovat Ohjeistus

Lisätiedot

Luonnonmukainen tuotanto 1

Luonnonmukainen tuotanto 1 Eviran ohje 18219/5 Luonnonmukainen tuotanto 1 Yleiset ja kasvintuotannon ehdot Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18219/5 Luonnonmukainen tuotanto 1 Yleiset ja kasvintuotannon ehdot 5.

Lisätiedot

Luonnonmukainen tuotanto. Sitoumus ja Valvonta. Kari Alatalo Keski-Suomen ELY-keskus

Luonnonmukainen tuotanto. Sitoumus ja Valvonta. Kari Alatalo Keski-Suomen ELY-keskus Luonnonmukainen tuotanto Sitoumus ja Valvonta Kari Alatalo Keski-Suomen ELY-keskus 21.3.2016 FI-EKO-110 Tuotettu Suomessa 15.03.16 2 Luonnonmukainen tuotanto - tilakehitys 15.03.16 3 Luonnonmukainen tuotanto

Lisätiedot

Luonnonmukainen tuotanto. Riitta Laitinen Keski-Suomen ELY-keskus

Luonnonmukainen tuotanto. Riitta Laitinen Keski-Suomen ELY-keskus Luonnonmukainen tuotanto Riitta Laitinen Keski-Suomen ELY-keskus 18.3.2015 Luonnonmukainen tuotanto perustuen, viherryttämisen ja luonnonhaittakorvauksen näkökulmasta 17.3.2015 2 Maksatus sidottu tukioikeuksiin

Lisätiedot

Luomutarkastus tulossa onko kaikki kunnossa? Sanna Suomela Kotieläinagrologi, AMK Maidon- ja naudanlihantuotanto, luomu ProAgria Oulu ry

Luomutarkastus tulossa onko kaikki kunnossa? Sanna Suomela Kotieläinagrologi, AMK Maidon- ja naudanlihantuotanto, luomu ProAgria Oulu ry Luomutarkastus tulossa onko kaikki kunnossa? Sanna Suomela Kotieläinagrologi, AMK Maidon- ja naudanlihantuotanto, luomu ProAgria Oulu ry Taustaa tarkastustoiminnasta Evira Laskuttava taho -> Paikalliset

Lisätiedot

Metsien luomusertifiointi Noormarkun Klubi

Metsien luomusertifiointi Noormarkun Klubi Metsien luomusertifiointi 28.9.2016 Noormarkun Klubi Mirella-Katriina Levomäki Satakunnan Ely-keskus 12.10.2016 Luomukeruutoiminnasta Satakunnassa Luomukeruutoiminta on Satakunnassa erittäin vähäistä Ajoittain

Lisätiedot

Alhaisen jalostusasteen valmistus ja alihankinta luomussa, Jaana Laurila

Alhaisen jalostusasteen valmistus ja alihankinta luomussa, Jaana Laurila Alhaisen jalostusasteen valmistus ja alihankinta luomussa, 16.11.2017 Jaana Laurila 1 Tuotteiden vähäinen käsittely Tuotteiden vähäinen valmistus Elintarvikkeiden valmistus Tuotteiden vähäinen käsittely

Lisätiedot

LUOMUKOTIELÄINTUOTANNOSSA TARVITTAVAT DOKUMENTIT MITEN NE PALVELEVAT TILAA? Pirkko Tuominen ProAgria Pohjois Savo

LUOMUKOTIELÄINTUOTANNOSSA TARVITTAVAT DOKUMENTIT MITEN NE PALVELEVAT TILAA? Pirkko Tuominen ProAgria Pohjois Savo LUOMUKOTIELÄINTUOTANNOSSA TARVITTAVAT DOKUMENTIT MITEN NE PALVELEVAT TILAA? Pirkko Tuominen ProAgria Pohjois Savo Dokumentit luomukotieläintuotannossa Kokonaan uudet tilat: Jo alusta alkaen oikeat toimintatavat

Lisätiedot

Tukikoulutus UKK-instituutti Marika Arrajoki-Alanen

Tukikoulutus UKK-instituutti Marika Arrajoki-Alanen Tukikoulutus UKK-instituutti 2017 Marika Arrajoki-Alanen 17.3.2017 Luomutilat Pirkanmaalla Luomuhehtaarit 25000 20000 15000 10000 5000 0 2 Ei-tuotannolliset investoinnit Luomusitoumus Ympäristösopimukset:

Lisätiedot

LUOMUSUUNNITELMA ALHAISEN JALOSTUSASTEEN VALMISTUS

LUOMUSUUNNITELMA ALHAISEN JALOSTUSASTEEN VALMISTUS LUOMUSUUNNITELMA ALHAISEN JALOSTUSASTEEN VALMISTUS Tila: Toimija: Tiltu: Luomurekisteritunnus: Laatija: Päivämäärä: Päivitetty: SISÄLTÖ: 1. Toiminnan kuvaus 2. Valmistettavien tuotteiden koostumus 3. GMO

Lisätiedot

Mistä tietää, että luomu on luomua?

Mistä tietää, että luomu on luomua? Mistä tietää, että luomu on luomua? Luomuvalvonta ja sertifiointi Suomessa Jyri kähönen, toimitusjohtaja Raikastamo Oy Raikastamo Oy Perustettu 2008, yksityisessä omistuksessa Erikoistunut luomumehujen

Lisätiedot

LUOMUBROILERIPÄIVÄ Ahlman-instituutti, Tampere. Merja Manninen. Luomujaosto. Luomutuotanto 2. Eläintuotannon ehdot

LUOMUBROILERIPÄIVÄ Ahlman-instituutti, Tampere. Merja Manninen. Luomujaosto. Luomutuotanto 2. Eläintuotannon ehdot LUOMUBROILERIPÄIVÄ Ahlman-instituutti, Tampere Merja Manninen merja.manninen@evira.fi Luomujaosto Luomutuotanto 2 Eläintuotannon ehdot Eviran ohje 18217/4 (ei suuria muutoksia, poistetaan lupien 5 ja 15

Lisätiedot

Luomutilojen tuki-ilta

Luomutilojen tuki-ilta Luomutilojen tuki-ilta 17.3.2016 Tuki-ja luomuehtojen yhteensovittaminen NEUVO2020 Sari Hiltunen, ProAgria Etelä-Suomi ry Luomutilan valintoja 17.3.2016 Tuotantonurmet (säilörehu) viherlannoitustarkoituksessa

Lisätiedot

LUONNONMUKAINEN TUOTANTO ESIMERKIT/KASVINTUOTANTOTILAT AILI VUORENMAA MERJA LEHTINEN KESKI-SUOMEN ELY

LUONNONMUKAINEN TUOTANTO ESIMERKIT/KASVINTUOTANTOTILAT AILI VUORENMAA MERJA LEHTINEN KESKI-SUOMEN ELY LUONNONMUKAINEN TUOTANTO ESIMERKIT/KASVINTUOTANTOTILAT AILI VUORENMAA MERJA LEHTINEN KESKI-SUOMEN ELY u 1 Esimerkkitila Lasse Luomu Kokonaispinta-ala 40 hehtaaria 35 hehtaaria peltoa 5 hehtaaria pellon

Lisätiedot

Luomutilojen tukikoulutus

Luomutilojen tukikoulutus Luomutilojen tukikoulutus 20.3.2017 Tuki-ja luomuehtojen yhteensovittaminen luomutilalla Sari Hiltunen, ProAgria Etelä-Suomi Kylvöalaennuste 2017 1 tavanomainen luomu leipävehnä 147-160 /tn 353-360 /tn

Lisätiedot

MUUTOKSIA JA TARKENNUKSIA LUOMUTUOTANTOEHDOISTA

MUUTOKSIA JA TARKENNUKSIA LUOMUTUOTANTOEHDOISTA LUOMUTUKILIITE KEVÄT 2017 MUUTOKSIA JA TARKENNUKSIA LUOMUTUOTANTOEHDOISTA LUOMUTILAN LISAYSAINEISTO: Perusperiaate: käytä luomulisäysaineistoa siirtymävaihe- ja luomulohkoilla Säilytä kirjallinen tilausvahvistus/lasku

Lisätiedot

Luonnonmukainen tuotanto 1

Luonnonmukainen tuotanto 1 1 2 Eviran ohje 18219/6 Luonnonmukainen tuotanto 1 Yleiset ja kasvintuotannon ehdot 6. painos 2017 3 Eviran ohje 18219/6 Käyttöönotto: 1.4.2017 Raja- ja luomuvalvontayksikkö Hyväksyjä Esittelijä Jaostopäällikkö,

Lisätiedot

Viljelysuunnittelussa ja tuotantoehdoissa huomioitavat asiat sekä luomutarkastukseen valmistautuminen

Viljelysuunnittelussa ja tuotantoehdoissa huomioitavat asiat sekä luomutarkastukseen valmistautuminen Viljelysuunnittelussa ja tuotantoehdoissa huomioitavat asiat sekä luomutarkastukseen valmistautuminen Pirkko Tuominen Luomun erityisasiantuntija ProAgria Pohjois-Savo Viljelysuunnittelussa huomioitavaa

Lisätiedot

LUONNONMUKAISEN MAATALOUSTUOTANNON VALVONTA 2013

LUONNONMUKAISEN MAATALOUSTUOTANNON VALVONTA 2013 VILJELIJÄKIRJE 1 (6) LUONNONMUKAISEN MAATALOUSTUOTANNON VALVONTA 2013 SISÄLLYS 1. Luomutarkastukset vuonna 2013 Valvonnasta eroaminen tai jatkaminen luomusopimuksen päättyessä Valmistautuminen luomutarkastukseen

Lisätiedot

TIEDOTE 1 (5) RAHTI- JA ALIHANKINTATYÖN VALVONTA

TIEDOTE 1 (5) RAHTI- JA ALIHANKINTATYÖN VALVONTA TIEDOTE 1 (5) Valvontaosasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/DNo Raja- ja luomuvalvontayksikkö 16.2.2012 1331/0439/2012 RAHTI- JA ALIHANKINTATYÖN VALVONTA Luonnonmukaisen tuotannon vuosittaisiin tuotantotarkastuksiin

Lisätiedot

Erityisympäristötuki Luomukasvituotannon sopimus Luomukotieläintuotannon sopimus

Erityisympäristötuki Luomukasvituotannon sopimus Luomukotieläintuotannon sopimus Erityisympäristötuki Luomukasvituotannon sopimus Luomukotieläintuotannon sopimus Marja Pulkkinen Asiantuntija Etelä-Savon ELY-keskus Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Marja Pulkkinen,

Lisätiedot

Luomun asiakirjat. Vähittäiskauppiaat ja ammattikeittiöt

Luomun asiakirjat. Vähittäiskauppiaat ja ammattikeittiöt Luomun asiakirjat Vähittäiskauppiaat ja ammattikeittiöt käsitteitä Asiakirjaselvitys Vaatimuksenmukaisuustodistus/-vakuus Saateasiakirja Luomun merkinnät Asiakirjaselvitys Pakollinen asiakirja Tällä tuottaja

Lisätiedot

Elintarvikkeiden jalostaminen maatiloilla

Elintarvikkeiden jalostaminen maatiloilla Elintarvikkeiden jalostaminen maatiloilla Elintarvikelainsäädännön suomat mahdollisuudet Luomuasetuksen asettamat raamit Jaana Elo Luomupäivät 9.10.2015 Mikkeli Elintarvikelainsäädännön suomat mahdollisuudet

Lisätiedot

Luonnonmukainen tuotanto 2015-2020

Luonnonmukainen tuotanto 2015-2020 Luonnonmukainen tuotanto 2015-2020 02.04.2015 Materiaalin tekohetkellä lainsäädäntöä ei ole hyväksytty muutokset mahdollisia Tuki-infot 2015 Anna-Leena Vierimaa Luomutuotannon asiantuntija ProAgria Oulu/

Lisätiedot

Miten Luomuun? Luomuinfot syksy 2017 Anne Johansson ProAgria Länsi-Suomi

Miten Luomuun? Luomuinfot syksy 2017 Anne Johansson ProAgria Länsi-Suomi Miten Luomuun? Luomuinfot syksy 2017 Anne Johansson ProAgria Länsi-Suomi Luomutuotannon perustaa Ravinteiden kierrätys Lannan ravinteet Palkokasvien typpi Täydennykseen kivijauheet Maan pieneliötoiminnan

Lisätiedot

Minustako luomuelintarvikevalmistaja? -info

Minustako luomuelintarvikevalmistaja? -info Minustako luomuelintarvikevalmistaja? -info Luomutiedon lähteitä mmm.fi/luomu/luomulainsaadanto Evira.fi/yhteiset/luomu/elintarvikkeet Luomuliitto.fi http://luomu.fi/tietopankki/wpcontent/uploads/sites/4/2013/10/luomuli

Lisätiedot

Luomuvalvontapäivä 17.3.2016 Mikkelin yliopistokeskuksessa

Luomuvalvontapäivä 17.3.2016 Mikkelin yliopistokeskuksessa Luomuvalvontapäivä 17.3.2016 Mikkelin yliopistokeskuksessa Brita Suokas, projektisuunnittelija Luomuvalvonta pakollisesta rutiinista vahvuudeksi luomueläintiloilla-hanke HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS

Lisätiedot

LUONNONMUKAISEN MAATALOUSTUOTANNON VALVONTA 2015

LUONNONMUKAISEN MAATALOUSTUOTANNON VALVONTA 2015 1 (13) LUONNONMUKAISEN MAATALOUSTUOTANNON VALVONTA 2015 SISÄLTÖ YLEISTÄ LUOMUTUOTANNON VALVONNASTA VUONNA 2015 1. Valmistautuminen luomutarkastukseen 2. Hyödynnä tieto riskeistä osana luomutuotannon suunnittelua,

Lisätiedot

Mistä luomutaimia? Taimipäivä SataVarMa-hanke Laitila/Kalanti

Mistä luomutaimia? Taimipäivä SataVarMa-hanke Laitila/Kalanti Mistä luomutaimia? Taimipäivä SataVarMa-hanke 30.1.2018 Laitila/Kalanti Sisältö Yleistä taimituotannosta Mansikan luomutaimiaineisto Luomutaimien saatavuus Lisätietoa Taimituotanto Taimituotantoa koskeva

Lisätiedot

Luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmä ja luomusitoumus

Luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmä ja luomusitoumus Luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmä ja luomusitoumus Minna Mustonen Pohjois-Savon ELY-keskus 22.4.2016 Työnjako ja luomuhenkilöt POS ELY:ssä Minna Mustonen; valvontahakemukset, -päätökset, tarkastusten

Lisätiedot

Miten Luomuun? Luomuinfot syksy 2016 Anne Johansson ProAgria Länsi-Suomi

Miten Luomuun? Luomuinfot syksy 2016 Anne Johansson ProAgria Länsi-Suomi Miten Luomuun? Luomuinfot syksy 2016 Anne Johansson ProAgria Länsi-Suomi Luomutuotannon perustaa Ravinteiden kierrätys Lannan ravinteet Palkokasvien typpi Täydennykseen kivijauheet Maan pieneliötoiminnan

Lisätiedot

1 LUOMU TARKASTUKSET JA VALVONTA

1 LUOMU TARKASTUKSET JA VALVONTA 1 LUOMU TARKASTUKSET JA VALVONTA 1.1 Valvontajärjestelmään hakeutumien ja tuotantotarkastus Hakemukset valvontajärjestelmään liittymiseksi lähetään ennen viljelyyn ryhtymistä sen alueen TE-keskukselle

Lisätiedot

LUONNONMUKAISEN MAATALOUSTUOTANNON VALVONTA 2014

LUONNONMUKAISEN MAATALOUSTUOTANNON VALVONTA 2014 VILJELIJÄKIRJE 1 (10) LUONNONMUKAISEN MAATALOUSTUOTANNON VALVONTA 2014 YLEISTÄ LUOMUTUOTANNON VALVONNASTA VUONNA 2014 1. Luomutarkastuksen sisältö aikaisempaa riskiperusteisemmaksi 2. Valmistautuminen

Lisätiedot

Luonnonmukainen viljely ja luomukorvaus 2015-

Luonnonmukainen viljely ja luomukorvaus 2015- Luonnonmukainen viljely ja luomukorvaus 2015- Varsinais-Suomen ELY-keskus Ympäristöagrologi Erkki Aro 18.11.2014 Mynämäki 9.12.2014 2 340 Luomumaatiloja Varsinais-Suomessa (kpl) 2009-2014 335 330 325 320

Lisätiedot

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5 Eviran ohje 18221/1 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5 Keruutuotanto Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18221/1 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5 Keruutuotanto 2009 Luonnonmukaisen tuotannon

Lisätiedot

Luomutuotannon kannattavuus

Luomutuotannon kannattavuus Luomuviljelyn peruskurssi Luomutuotannon kannattavuus LUTUNE Luomututkimuksen ja neuvonnan yhteishanke Mitä muutoksia luomu saattaa tuoda tuotantoon? Tuotantosuunnalla iso merkitys Viljelykierron noudattaminen

Lisätiedot

Luomukinkeritilaisuudet 2016

Luomukinkeritilaisuudet 2016 LISÄÄ OSAAMISTA, PAREMPI TULOS Luomukinkeritilaisuudet 2016 Elinvoimainen maatilatalous - ELINA Lahti 28.1.2016 Tammela 3.2.2016 ProAgria Etelä-Suomi Ympäristökorvaus Tulevat muutokset Luonnos 7.1.2016

Lisätiedot

Luonnonmukaisen. tuotannon korvaus Ohjelmakausi 2014 2020. Tiedot ovat 24.3.2015 tilanteen mukaisia.

Luonnonmukaisen. tuotannon korvaus Ohjelmakausi 2014 2020. Tiedot ovat 24.3.2015 tilanteen mukaisia. Luonnonmukaisen tuotannon korvaus Ohjelmakausi 2014 2020 25.3.2015 Yleistä luomukorvauksesta 5-vuotinen sitoumuskausi, alkaa 1.5. (vuoden jatkot) Ei vaadi ympäristökorvaussitoumusta taustalle Lohkon tukikelpoisuus

Lisätiedot

EU-säädökset ja Eviran ohjeet

EU-säädökset ja Eviran ohjeet EU-säädökset ja Eviran ohjeet Sampsa Heinonen, Evira Luomutaimipäivä 29.8.2017 EU-lainsäädäntövaatimusten kehitys taimivaatimusten näkökulmasta ja tiivistettynä 1992: Ei luomutaimiavaatimusta. Peittaaminen

Lisätiedot

EHDOTUKSIA WEBWISUN JA KARJAKOMPASSIN VARASTOKIRJANPIDON KEHITTÄMISEEN LUOMUELÄINTUOTANNON OSALTA

EHDOTUKSIA WEBWISUN JA KARJAKOMPASSIN VARASTOKIRJANPIDON KEHITTÄMISEEN LUOMUELÄINTUOTANNON OSALTA EHDOTUKSIA WEBWISUN JA KARJAKOMPASSIN VARASTOKIRJANPIDON KEHITTÄMISEEN LUOMUELÄINTUOTANNON OSALTA ProLuomun Luomumaidon arvoketjutyöryhmä Tikkurila 22.11.2016 Arja Peltomäki Toimijan muistiinpanovelvollisuus

Lisätiedot

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 9

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 9 Eviran ohje 18216/2 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 9 Lisäysaineiston pakkaustoiminta Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18216/2 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 9 Lisäysaineiston pakkaustoiminta

Lisätiedot

Siirtyisinkö luomuun?

Siirtyisinkö luomuun? Siirtyisinkö luomuun? Uusikaupunki 27.1.2012 Anne Johansson, ProAgria Satakunta KENELLE LUOMU SOPII? Luomu vaatii ammattitaitoa ja kiinnostusta uuden oppimiseen Usein vaaditaan panostamista perusparannuksiin

Lisätiedot

Ympäristösopimukset. Ei-tuotannolliset investoinnit. Luonnonmukainen tuotanto

Ympäristösopimukset. Ei-tuotannolliset investoinnit. Luonnonmukainen tuotanto Ympäristösopimukset Ei-tuotannolliset investoinnit Luonnonmukainen tuotanto Ympäristösopimukset Ympäristösopimuksia joita voi hakea 2016: Kosteikon hoito (450 euroa/ha) - Lnro 262 Maatalousluonnon monimuotoisuuden

Lisätiedot

Luomumarjainfo. Luomun tuotantoehdot ja marjanviljely mahdollinen yhtälö

Luomumarjainfo. Luomun tuotantoehdot ja marjanviljely mahdollinen yhtälö UUTTA TIETOA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ MARJA-JA HEDELMÄYRITTÄJILLE Luomumarjainfo Luomun tuotantoehdot ja marjanviljely mahdollinen yhtälö Juva 19.4.2017 Päivi Turunen ProAgria Pohjois-Karjala Ely:n materiaalin

Lisätiedot

Luomutilojen EUtuki-Info Lammilla

Luomutilojen EUtuki-Info Lammilla Luomutilojen EUtuki-Info 1.4.2016 Lammilla Kaija Hinkkanen/ProAgria Etelä-Suomi Luomun tilanne Luomutilojen määrä kasvaa tasaisesti peruskursseilla noin 70 osallistujaa, kotieläinpäivissä 30 (ProAgria

Lisätiedot

Eläinvalvonnat. EU-avustaja 18.3.2014. Keski-Suomen ELY-keskus/ Lahikainen Taina

Eläinvalvonnat. EU-avustaja 18.3.2014. Keski-Suomen ELY-keskus/ Lahikainen Taina Eläinvalvonnat EU-avustaja 18.3.2014 Keski-Suomen ELY-keskus/ Lahikainen Taina Valvontamäärät vuonna 2013 Nautojen valvonta (nautap. + eht + kansalliset) Palkkiovalvonta, tilakäynti 72 tilalla Ristiintarkastusvalvonta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 712. Maa- ja metsätalousministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 712. Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä elokuuta 2003 N:o 712 713 SISÄLLYS N:o Sivu 712 Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvikkeiden

Lisätiedot

Mitä kaupan, ammattikeittiöiden ja terveystarkastajien tulee tietää luomusta?

Mitä kaupan, ammattikeittiöiden ja terveystarkastajien tulee tietää luomusta? Mitä kaupan, ammattikeittiöiden ja terveystarkastajien tulee tietää luomusta? Uuden luomutiedon tuottaminen -hanke Pilot-koulutus 4.11.2013 Tietoa hankkeesta Uuden luomutiedon tuottaminen ja levittäminen

Lisätiedot

Viljelysuunnittelu. MTK:n tuki-infot Kevät 2015 Luomutilat

Viljelysuunnittelu. MTK:n tuki-infot Kevät 2015 Luomutilat Viljelysuunnittelu MTK:n tuki-infot Kevät 2015 Luomutilat Viljelysuunnittelu Rehuntarve eläimille? Tuotteiden markkinat? myyntikasvivaatimus, rehuntuotantosopimukset Palkokasvivaatimus, kierron / sitoumuksen

Lisätiedot

Luomueläintuotanto Tiivistelmä tuotantoehdoista 2014

Luomueläintuotanto Tiivistelmä tuotantoehdoista 2014 Luomueläintuotanto Tiivistelmä tuotantoehdoista 2014 Kaikkia eri tuotantosuuntia ja tiloja koskevat luomutuotantoehdot Sisältö Valvontaan liittyminen, suunnitelmat ja valvontakohteet Luomu ja tavanomainen

Lisätiedot

Esa Partanen ProAgria Etelä-Suomi 9.4.2015. Luomutuki-info 9.4.2015 1

Esa Partanen ProAgria Etelä-Suomi 9.4.2015. Luomutuki-info 9.4.2015 1 Luomutukiinfo 2015 Esa Partanen ProAgria Etelä-Suomi 9.4.2015 Luomutuki-info 9.4.2015 1 Sisältö Luomusopimuksesta sitoumukseen Ympäristökorvaussitoumus Sitoumukset yhdessä Ympäristösopimukset Hakeminen

Lisätiedot

Työkaluja luomueläintuotannon valvontakäyntiin

Työkaluja luomueläintuotannon valvontakäyntiin Työkaluja luomueläintuotannon valvontakäyntiin Luomuvalvontapäivä 17.3.2016 Mikkelin yliopistokeskuksessa Brita Suokas, projektisuunnittelija Luomuvalvonta pakollisesta rutiinista vahvuudeksi luomueläintiloilla-hanke

Lisätiedot

LUONNONMUKAISEN KERUUTUOTANNON OHJEET - Keruualueiden hyväksyminen - Keruutuotteiden ostotoiminta

LUONNONMUKAISEN KERUUTUOTANNON OHJEET - Keruualueiden hyväksyminen - Keruutuotteiden ostotoiminta LUONNONMUKAISEN KERUUTUOTANNON OHJEET - Keruualueiden hyväksyminen - Keruutuotteiden ostotoiminta Helsinki Loimaa 2003 KTTK/EVI Elokuu 2003 1 Jakelu: Julkaisu on saatavilla KTTK:n internetsivuilta osoitteesta

Lisätiedot

Luomusiementen saatavuus tulevaisuudessa

Luomusiementen saatavuus tulevaisuudessa Luomusiementen saatavuus tulevaisuudessa Jukka Hollo, Tilasiemen Oy Tilasiemenpakkaajat Tilasiemen Oy Tilasiemenen osuus luomusiementuotannossa runsas kolmannes Yhdellä numerolla pärjää: 010 217 6777 Netissä

Lisätiedot

Tukitiedotus luomutilat Kuopio Valvonnan keskeiset huomiot. Pohjois-Savon ELY-keskus, maaseutuyksikkö, tukihallinto- ja valvontaryhmä

Tukitiedotus luomutilat Kuopio Valvonnan keskeiset huomiot. Pohjois-Savon ELY-keskus, maaseutuyksikkö, tukihallinto- ja valvontaryhmä Tukitiedotus luomutilat Kuopio 21.4.2017 Valvonnan keskeiset huomiot Pohjois-Savon ELY-keskus, maaseutuyksikkö, tukihallinto- ja valvontaryhmä Esityksen sisältö 1. Yleistä valvonnasta 2. Päätukihakemusten

Lisätiedot

Lainsäädännön asettamat vaatimukset Luomuketjulle. Mikkeli 23.1.2014 Jaana Elo KoKo Palvelut

Lainsäädännön asettamat vaatimukset Luomuketjulle. Mikkeli 23.1.2014 Jaana Elo KoKo Palvelut Lainsäädännön asettamat vaatimukset Luomuketjulle Mikkeli 23.1.2014 Jaana Elo KoKo Palvelut Luomutuotteita sääteleviä lainsäädäntöjä Neuvoston asetus 834 / 2007 Komission asetus 889 / 2008 MMMa 846 / 2008

Lisätiedot

Neuvo2020-järjestelmä, Kokemukset luomutarkastuksista. Heikki Ajosenpää Satu Näykki Paimio 23.2.2015

Neuvo2020-järjestelmä, Kokemukset luomutarkastuksista. Heikki Ajosenpää Satu Näykki Paimio 23.2.2015 Neuvo2020-järjestelmä, Kokemukset luomutarkastuksista Heikki Ajosenpää Satu Näykki Paimio 23.2.2015 Mikä on maatilan neuvontajärjestelmä? Viljelijälle mahdollisuus saada asiantuntijanäkemystä maatilan

Lisätiedot

Eu-tukien muutoksia marjatiloille 2015. Liisa Pietikäinen Puutarha-asiantuntija ProAgria

Eu-tukien muutoksia marjatiloille 2015. Liisa Pietikäinen Puutarha-asiantuntija ProAgria Eu-tukien muutoksia marjatiloille 2015 Liisa Pietikäinen Puutarha-asiantuntija ProAgria Korvauskelpoiset alat 2015 Lohkot, jotka tukikelpoisia v. 2014 Tukikelpoisuuden menettäneet lohkot (maksettu ymp.tuki

Lisätiedot

Luomun kannattavuus ja markkinatilanne. Marraskuu Eero Vanhakartano, ProAgria Länsi-Suomi ry

Luomun kannattavuus ja markkinatilanne. Marraskuu Eero Vanhakartano, ProAgria Länsi-Suomi ry Luomun kannattavuus ja markkinatilanne Marraskuu 2017 Eero Vanhakartano, ProAgria Länsi-Suomi ry Tulojen ja menojen muodostuminen Lähtökohtaisesti tavanomainen maataloustuotanto on luomutuotantoa tehokkaampaa

Lisätiedot

HYVÄ VILJAN TUOTANTO- JA VARASTOINTITAPA

HYVÄ VILJAN TUOTANTO- JA VARASTOINTITAPA HYVÄ VILJAN TUOTANTO- JA VARASTOINTITAPA Lähde: Groupement des associations meunieres des pays de la C.E.E. (G.A.M.), 2.6.1998 (Käännös englannin kielestä, Kauppamyllyjen Yhdistyksen hallituksen hyväksymä)

Lisätiedot

Postinumero. Postitoimipaikka. Käyntiosoite, jos eri kuin yllä (lähiosoite) Postinumero. Postitoimipaikka

Postinumero. Postitoimipaikka. Käyntiosoite, jos eri kuin yllä (lähiosoite) Postinumero. Postitoimipaikka KYLVÖSIEMENEN PAKKAUSLUPAHAKEMUS 1 (16) Saapumispäivämäärä Dnro HAKIJA TÄYTTÄÄ Onko kysymyksessä uuden pakkaamon aloittamisesta Vanha pakkaamonumero aiemmin aloitetun pakkaamotoiminnan jatkamisesta 1.

Lisätiedot

Apuvälineitä luomueläintuottajille luomuvalvonnan kirjanpitovaatimuksen toteuttamiseksi

Apuvälineitä luomueläintuottajille luomuvalvonnan kirjanpitovaatimuksen toteuttamiseksi Apuvälineitä luomueläintuottajille luomuvalvonnan kirjanpitovaatimuksen toteuttamiseksi Pirkko Tuominen, ProAgria Pohjois-Savo Anne Johansson, ProAgria Länsi-Suomi Ulla Turunen, ProAgria Pohjois-Karjala

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso

Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso 1 Tilanne 31.12.2011 kpl ha / ey Maksetut sopimukset, luonnonmukainen tuotanto 401 15635,47 2 673 929 perinnebiotooppien hoito 128 775,03 320 643 alkuperäisrotujen

Lisätiedot

Maataloustuotannon kirjaamisvaatimukset

Maataloustuotannon kirjaamisvaatimukset Maataloustuotannon kirjaamisvaatimukset Lisälehtinen vuodelle 2017 Maaseutuvirasto ja Elintarviketurvallisuusvirasto Maataloustuotannon kirjaamisvaatimusten muutokset 2017 Lisälehtinen sisältää muutokset

Lisätiedot

Valitun kasvin tuottamisteknologia. Viljojen kasvatus moduli. Valitun kasvin tuottamisteknologia - opintopiste (op): 18

Valitun kasvin tuottamisteknologia. Viljojen kasvatus moduli. Valitun kasvin tuottamisteknologia - opintopiste (op): 18 Valitun kasvin tuottamisteknologia Viljojen kasvatus moduli Valitun kasvin tuottamisteknologia - opintopiste (op): 18 1. Kasvituotannon perusteet ja ravinteet 2 op 2. Viljojen kasvatus 4 op 3. 4 op 4.

Lisätiedot

EVIRA (valvova viranomainen) - MAVI + ELÄIMET KASVIT TILA Peltokasvit ha + eläimet 294 /ha. ELY:yn

EVIRA (valvova viranomainen) - MAVI + ELÄIMET KASVIT TILA Peltokasvit ha + eläimet 294 /ha. ELY:yn LUOMUINFO 2017 Uudistuvat luomuopaskirjaset Lisäysaineisto ja tavanomaisen lisäysaineiston käyttö Lisäysaineiston tuottajaksi? Luomusitoumukset 2017 Luomusitoumuspäätökset 2015 ja 2016 Luomusitoumusten

Lisätiedot

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 8

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 8 Eviran ohje 18225/1 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 8 Alhainen jalostus Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18225/1 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 8 Alhainen jalostus Luonnonmukaisen tuotannon

Lisätiedot

Luomuviljelyn talous. Reijo Käki Luomuneuvoja ProAgria Kymenlaakso

Luomuviljelyn talous. Reijo Käki Luomuneuvoja ProAgria Kymenlaakso Luomuviljelyn talous Reijo Käki Luomuneuvoja ProAgria Kymenlaakso 1.12.2009 Luonnonmukaisen tuotannon näkymät 1/2 Luomutuotteiden kysyntä on kasvanut kaikkialla Suomessa kulutus on tapahtunut muuta Eurooppaa

Lisätiedot

Erityisympäristötukien liitteet ja asiakirjat vuonna 2012

Erityisympäristötukien liitteet ja asiakirjat vuonna 2012 Erityisympäristötukien liitteet ja asiakirjat vuonna 2012 Lasse Björkgård 4.4.2012 1 Erityisympäristötukien haku 2012 Viimeistään 30.4.2012 Mieluummin ennen (täydennysmahdollisuus) ELY-keskukselle Sopimukset

Lisätiedot

Luomun asema tulevalla tukikaudella. Elisa Niemi Toiminnanjohtaja Luomuliitto

Luomun asema tulevalla tukikaudella. Elisa Niemi Toiminnanjohtaja Luomuliitto Luomun asema tulevalla tukikaudella Elisa Niemi Toiminnanjohtaja Luomuliitto Luomuliitto 13 paikallista luomuyhdistystä Luomutuottajien edunvalvontaa ja neuvontaa Pienyritysjäseniä ja elintarvikejalostuksen

Lisätiedot

Luonnonhaittakorvaus

Luonnonhaittakorvaus Luonnonhaittakorvaus Uutta 2015 Ei enää yläikärajaa (65 v), alaikäraja 18 Yksivuotinen korvaus (ei sitoumusta) Tilakohtaisia rajoitteita kesantoalalle ja maksumäärälle Kotieläinkorotuksen eläintiheysraja

Lisätiedot

Luonnonmukainen viljely ja luomukorvaus 2016

Luonnonmukainen viljely ja luomukorvaus 2016 Luonnonmukainen viljely ja luomukorvaus 2016 Varsinais-Suomen ELY-keskus ympäristöagrologi Erkki Aro Maksatusyksikkö Tiedot ovat koulutuspäivän tietoja 7.10.2016 2 Tämän esityksen aiheet Taustaa ja perusteluja

Lisätiedot

Kasvintuotannon elintarvikehygienia

Kasvintuotannon elintarvikehygienia Kasvintuotannon elintarvikehygienia Neuvo 2020 Seinäjoki 3.12 / Vaasa (sv) 5.12 / Järvenpää 10.12 Evira / Elintarvikehygieniayksikkö 1 Ylitarkastaja Noora Tolin Esityksen sisältö Kaikelle elintarvikkeiden

Lisätiedot

Aihe, joka herättää paljon keskustelua ja jakaa mielipiteitä Yleisellä tasolla valvonnan tarve hyväksytään, sillä väärinkäytöksiä esiintyy Ongelmat:

Aihe, joka herättää paljon keskustelua ja jakaa mielipiteitä Yleisellä tasolla valvonnan tarve hyväksytään, sillä väärinkäytöksiä esiintyy Ongelmat: VALVONTA Yleistä valvonnasta Aihe, joka herättää paljon keskustelua ja jakaa mielipiteitä Yleisellä tasolla valvonnan tarve hyväksytään, sillä väärinkäytöksiä esiintyy Ongelmat: Valvontajärjestelmä koetaan

Lisätiedot

Neuvo 2020 maatilojen neuvontajärjestelmä

Neuvo 2020 maatilojen neuvontajärjestelmä Neuvo 2020 maatilojen neuvontajärjestelmä Viljelijätukihakukoulutus hallinnolle Kevät 2015 Merja Uusi-Laurila Mavi, Eläin- ja erikoistukiyksikkö Sivu 1 Esityksen sisältö Neuvonnan aihealueet Kuka neuvontaa

Lisätiedot

Ajankohtaista elintarvikehygieniasta. 2.5.2016 Evira Evira / Elintarvikehygieniayksikkö Ylitarkastaja Noora Tolin

Ajankohtaista elintarvikehygieniasta. 2.5.2016 Evira Evira / Elintarvikehygieniayksikkö Ylitarkastaja Noora Tolin Ajankohtaista elintarvikehygieniasta 2.5.2016 Evira Evira / Elintarvikehygieniayksikkö Ylitarkastaja Noora Tolin Ajankohtaista 2016 Elintarvikkeiden tuotantoa koskevat täydentävien ehtojen vaatimukset

Lisätiedot

Luonnonmukainen tuotanto

Luonnonmukainen tuotanto Luonnonmukainen tuotanto Ympäristötuen erityistuki: luomusopimus 1 Luomusopimuksen yleiset edellytykset Uusi digiala/ sopimusala Vuokrasopimukset voimassa vähintään koko sopimuskauden Sopimuksen ulkopuolelle

Lisätiedot

Jäljitettävyys elintarvikkeiden valmistuksessa ja tukkukaupassa. Luomuvalvonta, Tarja Vanninen

Jäljitettävyys elintarvikkeiden valmistuksessa ja tukkukaupassa. Luomuvalvonta, Tarja Vanninen Jäljitettävyys elintarvikkeiden valmistuksessa ja tukkukaupassa Luomuvalvonta, Tarja Vanninen 30.1.2018 Mitä lainsäädäntö sanoo jäljitettävyydestä 178/2002/EY yleinen elintarvikeasetus art. 18 : kaikki

Lisätiedot

Luomutilojen tuki-ilta 12.3.2015

Luomutilojen tuki-ilta 12.3.2015 Luomutilojen tuki-ilta 12.3.2015 Tuki-, luomusitoumus- ja tuotantoehdot - ajankohtaista Poimintoja nitraattidirektiivistä Sari Hiltunen, ProAgria Etelä-Suomi Luomutilan valintoja 12.3.2015 Hakulomakkeella

Lisätiedot

Postinumero. Postitoimipaikka. Käyntiosoite, jos eri kuin yllä (lähiosoite) Pakkaamon omistajan osoite (lähiosoite) Postinumero.

Postinumero. Postitoimipaikka. Käyntiosoite, jos eri kuin yllä (lähiosoite) Pakkaamon omistajan osoite (lähiosoite) Postinumero. SIEMENPERUNAN PAKKAUSLUPAHAKEMUS 1 (13) Saapumispäivämäärä Dnro HAKIJA TÄYTTÄÄ Onko kysymyksessä uuden pakkaamon aloittamisesta Vanha pakkaamonumero aiemmin aloitetun pakkaamotoiminnan jatkamisesta 1.

Lisätiedot

Kasvintarkastusrekisterit, kasvipassin käyttöoikeus ja taimitoimittajan valtuutus

Kasvintarkastusrekisterit, kasvipassin käyttöoikeus ja taimitoimittajan valtuutus OHJE 14200/1 Sivu/sivut 1 / 5 Kasvintarkastusrekisterit, kasvipassin käyttöoikeus ja taimitoimittajan valtuutus Kasvinterveyttä ja taimiaineistoa koskevan lainsäädännön mukaan toimijan, joka markkinoi,

Lisätiedot

Luonnonmukaisen tuotannon korvaus Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin.

Luonnonmukaisen tuotannon korvaus Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. Luonnonmukaisen tuotannon korvaus 2015- Yleistä luomukorvauksesta Oma erillinen tukijärjestelmä (erilliset tukikatot) Ei vaadi ympäristökorvaussitoumusta taustalle Lohkolla oltava korvauskelpoisuus 5-vuotinen

Lisätiedot

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO Siementarkastus ja luomuvalvonta

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO Siementarkastus ja luomuvalvonta LUOMUSUUNNITELMA 1 LUOMUSUUNNITELMAN PÄIVITYS Päivityskohtaan merkitään viimeisin päivämäärä, jolloin suunnitelmaa on muutettu tai täydennetty. Laatimispäivämäärä Muutospäivämäärä Muutospäivämäärä 25.3.2000

Lisätiedot

Luonnonmukainen viljely ja luomukorvaus 2015-

Luonnonmukainen viljely ja luomukorvaus 2015- Luonnonmukainen viljely ja luomukorvaus 2015- Varsinais-Suomen ELY-keskus Ympäristöagrologi Erkki Aro Luonnos; asiat tarkentuvat keväällä 2015 kun asetukset on hyväksytty 27.4.2017 Sitoumusten yhteiset

Lisätiedot

Kasvipassia tai taimitodistusta käyttävien taimituottajien rekisteröintivelvoitteet

Kasvipassia tai taimitodistusta käyttävien taimituottajien rekisteröintivelvoitteet OHJE 14616 Sivu/sivut 1 / 5 Kasvipassia tai taimitodistusta käyttävien taimituottajien rekisteröintivelvoitteet Tämä ohje sisältää tietoa kasvipassia ja/tai taimitodistusta käyttävien taimituottajien rekisteröintivelvoitteista.

Lisätiedot