Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa. 1 Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa Kesäkuu 2012 Versio Versio 1.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa. 1 Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa Kesäkuu 2012 Versio 1.1. 2012 Versio 1."

Transkriptio

1 Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa 1 Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa Kesäkuu 2012 Versio Versio 1.1

2 Sisällys Muutama sana NEPConista ja tästä puun alkuperäketjun oppaasta... 3 Alkuperäketjun sertifioinnin perusteet... 3 Pääasialliset vaatimukset FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa... 4 Dokumentoidut alkuperäketjun menettelytavat... 5 FSC merkki vastuuntuntoiselle metsänhoidolle... 7 FSC -tuotemerkkien käyttö... 7 Mahdollisuus Rainforest Alliance Certified TM sinetin käyttöön... 7 Kuinka sertifioin yritykseni?... 8 FSC :n alkuperäketjun standardin vaatimukset Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa Kesäkuu 2012 Versio 1.1

3 Muutama sana NEPConista ja tästä puun alkuperäketjun oppaasta NEPCon on kansainvälinen, voittoa tavoittelematon organisaatio, joka työskentelee vastuunalaisen luonnonvarojen käytön varmistamiseksi ja kestävien elinympäristöjen turvaamiseksi. Tarjoamme luotettavia sertifiointipalveluita ja innovatiivisten projektiemme kautta autamme yrityksiä, erilaisia organisaatioita ja hallituksia tulemaan osaksi ratkaisua suurten globaalien haasteiden edessä sisältäen metsäkadon ja ilmastonmuutoksen. NEPConilla on yli 15 vuoden kokemus luotettavien kestävään kehitykseen liittyvien palveluiden tarjoamisessa metsäalan eri sektoreilla ja me olemme sertifioineet yli tuhannen asiakkaan alkuperäketjun. Meillä on asiakkainamme erikokoisia yrityksiä ja me tunnemme yrityksenne suuntauksen oli se sitten puutavaran jalostaja tai tuottava yritys, kirjapaino, tukkukauppias tai jälleenmyyjä. Alkuperäketjun sertifioinnin ja laillisuuteen liittyvien palveluidemme lisäksi, me voimme muun muassa auttaa vastuunalaisen raaka-aineen hankinnan suhteen sekä yrityksen yhteiskuntavastuun (CSR, Corporate Social Responsibility) kehityksen ja varmistamisen suhteen. Kaikki palvelumme antavat yrityksellenne mahdollisuuden kommunikoida suorituksistanne luotettavalla tavalla yrityksenne ulkopuolelle. Tämä opas käsittelee alkuperäketjun sertifioinnin perusteet standardin suhteen, jonka Forest Stewardship Council (FSC ) 1 on laatinut. NEPCon on kirjoittanut oppaan tehdäkseen alkuun pääsemisen ja alkuperäketjun kehittämisen helpommaksi yrityksille. Opas on kenen tahansa saatavilla, jotka ovat kiinnostuneita oppimaan enemmän FSC:n alkuperäketjun sertifioinnista. Myöhempi osa tätä opasta pitää sisällään vapaan käännöksen oleellisista osista FSC:n alkuperäketjun standardista FSC-STD V 2-1. NEPCon ei ota vastuuta tulkinnoista tai käännöksistä, mitkä on tehty alkuperäisestä standardin tekstistä. Jokaisen yrityksen on otettava itse vastuunsa siitä, että yrityksen alkuperäketjun järjestelmä täyttää standardin vaatimukset. Alkuperäketjun sertifioinnin perusteet Alkuperäketjun sertifiointi (Chain of Custody, CoC) varmistaa sertifioidun puutavaran jäljittämisen, jota on käytetty tuotteessa. Kaikki toimittajaketjun yritykset, jotka jalostavat tai ostavat/myyvät sertifioituja tuotteita, täytyy olla sertifioituja alkuperäketjun suhteen, jotta lopullinen tuote voidaan myydä sertifioituna. Puutavarateollisuus, paperi- ja painoteollisuus, kuten myös kaupan alan yritykset valitsevat kasvavassa määrin sertifioida toimintansa, koska kysyntä on kasvamassa tuotteille, jotka on sertifioitu tunnettujen, kansainvälisten sertifiointijärjestelmien, kuten FSC, mukaan. Organisaatioilla, jotka haluavat myydä puutavaraa tai puutuotteita FSC-sertifioituina, täytyy olla voimassa oleva alkuperäketjun sertifikaatti. 1 FSC-STD (V2-1) 3 Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa Kesäkuu 2012 Versio 1.1

4 Sertifioiduksi tulemisen kautta tukevat yritykset metsänhoitoa, joka säilyttää tärkeitä metsäisiä luonnonympäristöjä ja varmistaa turvalliset, terveelliset ja oikeudenmukaiset olosuhteet ihmisille, jotka työskentelevät metsässä. Pääasialliset vaatimukset FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa Sertifiointi perustuu itsenäiseen, puolueettomaan sertifiointitarkastukseen FSC:n standardien mukaan. FSC:n alkuperäketjun standardit keskittyvät järjestelmään ja toimintatapoihin, jotka varmistavat tehokkaan sertifioidun materiaalin kontrollin koko tuotannon, säilytyksen, kuljetuksen sekä osto- ja myyntiprosessin läpi. Avainseikat alkuperäketjun standardissa ovat seuraavat: Dokumentaatio ostetulle materiaalille Sertifioidun materiaalin jäljittäminen organisaation sisällä Toimintatapoja sertifioidun materiaalin ja tuotteiden ostolle ja myynnille Toimintatapoja järjestelmän tuotemerkkien käytölle Toimintatavat ja organisaation sisäinen järjestelmä, mitkä kattavat yllä mainitut vaatimukset kuten myös oleellisen henkilöstön kouluttamisen kirjallisten menettelytapojen toimeenpanolle, täytyy olla paikallaan ennen sertifiointia. NEPConin tarkastaja tarkastaa tämän alkuperäketjun sertifiointitarkastuksen yhteydessä. Vain yksi yksikkö vai monta? Jos organisaatio on suuri ja pitää sisällään useita yksiköitä ja tuotantolaitoksia eri puolilla maata, niin nämä yksiköt/laitokset voidaan sisällyttää samaan niin sanottuun multi-site sertifikaattiin. Multi-site sertifiointi vähentää sertifioinnin kokonaiskustannuksia ja helpottaa muun muassa sisäistä alkuperäketjun hallintoa kuten myös markkinointia ja FSC:n tuotemerkkien käyttöä. Sopivimman järjestelmän valitseminen Useimmiten helpoin tapa jäljittämisen varmistamiselle tuotantoprosessin läpi on, että FSCsertifioitu materiaali pidetään erillään sertifioimattomasta materiaalista. Tätä järjestelmää kutsutaan FSC-kielellä siirto-järjestelmäksi (transfer system). Useimmiten siirto-järjestelmää sovelletaan esimerkiksi kirjapainoalalla, jossa sertifioidun ja sertifioimattoman paperin erillään pitäminen varastoinnin ja tuotantoprosessin aikana on suhteellisen yksinkertaista. Jos tuotantoprosessin luonne tai raaka-aineen hankinta aiheuttaa sen, että fyysinen erillään pitäminen ja sen ylläpitäminen on erittäin kallista, niin siirto-järjestelmän sijaan voidaan soveltaa joko luotto - tai prosentti -järjestelmää. Näissä järjestelmissä sertifioitu ja sertifioimaton materiaali sekoittuu tuotannossa ja varastoinnin aikana. Prosentti-järjestelmä (percentage system) on hyvä vaihtoehto puutavaran jalostajille, jotka tekevät yhdistettyjä tuotteita, jolloin FSC-sertifioidun raaka-aineen sisältömäärä tuotteessa voidaan laskea tuoteryhmän sisällä. Prosentti-järjestelmässä FSC-sertifioidun alkuperäismateriaalin prosenttiosuus lasketaan tuotteelle (tai tuotelinjalle) ja siten voidaan vastaava FSC-vaatimus määritellä. Luotto-järjestelmä (credit system) on pääosin sovellettavissa ensi- ja toissijaisille valmistajille, joilla on pieni määrä sertifioituja tuoteryhmiä. Tässä järjestelmässä laaditaan FSC luottotili, 4 Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa Kesäkuu 2012 Versio 1.1

5 jonne FSC-luottoa lisätään, kun FSC-sertifioitua raaka-ainetta ostetaan ja kyseistä luottoa vähennetään FSC-tuotannon ja myynnin mukaan. Jos organisaatio soveltaa joko luotto- tai prosentti-järjestelmää, niin silloin täytyy kaikki sertifioimaton materiaali, jota käytetään FSC-tuotannossa, oltava kontrolloitua. Tämä tarkoittaa, että raaka-aineen alkuperä on oltava tiedossa, jotta se ei ole peräisin hyväksymättömistä lähteistä, kuten laittomista hakkuista tai alueilta, jossa alkuperäiskansojen oikeuksia syrjitään. Organisaation täytyy toimeenpanna järjestelmä kontrolloidulle puutavaralle (Controlled Wood) alkuperäketjun järjestelmän lisäksi. FSC-kontrolloidun puutavaran hankkiminen voi tapahtua kahdella eri tavalla: 1) Yksinkertaisin tapa on ostaa kontrolloitua puutavaraa organisaatioilta, joilla on yhdistetty alkuperäketjun ja kontrolloidun puutavaran sertifikaatti. Tällaiset organisaatiot voivat useimmiten tarjota niin FSC-sertifioituja tuotteita kuin tuotteita FSC:n kontrolloidun puutavaran vaatimuksella. Tämä on myös käytännössä ainoa vaihtoehto kontrolloidun materiaalin hankkimiselle, jollei organisaationne hanki puuraaka-ainetta suoraan metsästä. 2) Organisaatioille, jotka ostavat puuraaka-ainetta suoraan metsästä, on myös mahdollista luoda oma järjestelmänsä kontrolloidun puutavaran vaatimusten varmistamiselle. Yksi vaatimus tälle varmistamiselle on, että organisaatio voi dokumentoida alkuperän metsäyksikköön saakka kaikelle saapuneelle materiaalille. Kontrolloidun puutavaran vaatimukset pitävät sisällään myös sen, että organisaatio tekee ns. riskin arvioinnin sille puutavaralle, jota aiotaan hankkia. Tämän riskin arvioinnin tuloksesta riippuen saatetaan kenttäarviointeja vaatia tiettyjen metsänhoidon yksikköjen luona, jotta kontrolloidun puutavaran vaatimusten täyttäminen voidaan varmistaa. FSC:n kontrolloidun puutavaran vaatimukset on kuvattu erillisessä standardissa: FSC-STD V2-1. Linkki standardiin ja enemmän tietoa vaatimuksista löytyy tämän linkin kautta: Dokumentoidut alkuperäketjun menettelytavat Tässä alla on lyhyt kuvaus siitä, mitkä oleelliset seikat on yleensä oltava katettu organisaation kirjallisilla menettelytavoilla alkuperäketjuun liittyen. Tämä osio antaa ainoastaan yleiskuvauksen siitä, että minkälaisia valmisteluita organisaation tarvitsee tehdä ennen sertifiointia. Menettelytapojen on oltava kirjalliset ja niiden on sisällettävä kaikki oleelliset standardin osat. Useimmille organisaatioille tämä pitää sisällään seuraavaa: Vastuualueiden jakaminen: Selkeä määritelmä alkuperäketjun sertifioinnista vastuussa olevasta henkilöstöstä ja jokaiselle standardin osalle. Koulutus: Koulutussuunnitelma ja annetun koulutuksen dokumentointi. Dokumentaatio: Kaikki oleelliset asiakirjat on säilytettävä vähintään viisi vuotta. Tämä pitää sisällään vastaanotetut ja lähetetyt laskut, rahtikirjat, henkilökunnan kouluttamisen, määrätiivistelmät jne. Sertifioinnin soveltamisalan määritteleminen: minkälaisia sertifioituja tuotteita aiotaan hankkia, tuottaa ja myydä; minkälaista sertifioitua materiaali aiotaan käyttää (esim. FSC 100 % tai FSC Mix Credit) 5 Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa Kesäkuu 2012 Versio 1.1

6 Tavarantoimittajien tarkastaminen: FSC materiaalin tavarantoimittajilla on oltava voimassa oleva FSC:n alkuperäketjun sertifikaatti ja materiaali, jota hankitaan, on myytävä organisaatiolle sertifioituna. Sertifioidun materiaalin erottaminen: Materiaali, joka ei ole sertifioitua, on pidettävä erillään sertifioidusta materiaalista (vain yritykset, jotka soveltavat niin sanottua siirtojärjestelmää). Määrien kontrolloiminen: Materiaalitase on ylläpidettävä (esim. kuinka paljon ostetaan, kuinka paljon käytetään tuotannossa tai kuinka suuri on hävike) Luottotili: Organisaation on pidettävä kirjaa kuinka paljon FSC-luottoa kulloinkin on saatavilla FSC-tuotantoa varten. Tämän takia on luotava ns. luottotili (oleellista ainoastaan yrityksille, jotka toimivat luotto-järjestelmän mukaan). Laskut ja rahtikirjat: Sertifioitujen tuotteiden myynnin yhteydessä on laskuissa ja rahtikirjoissa annettava tietyt tiedot. Ulkoistaminen: Organisaation voi ulkoistaa joko sertifioiduille tai sertifioimattomille organisaatioille. Molemmissa tapauksissa sovelletaan tiettyjä sääntöjä. FSC:n tuotemerkkien käyttäminen: Tuotemerkkien oikeanlainen käyttö tuotteissa ja markkinoinnissa lisää uskottavuutta. 6 Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa Kesäkuu 2012 Versio 1.1

7 FSC merkki vastuuntuntoiselle metsänhoidolle FSC on menestyksekäs, kansainvälinen metsäsertifiointisysteemi, jonka suuret ympäristöorganisaatiot tunnustavat maailmanlaajuisesti. FSC:tä käytetään usein vaatimuksena suuremmissa yksityisissä ja julkishallinnon hankinnoissa. FSC-sertifiointi tarjoaa yrityksille mahdollisuuden käyttää kansainvälisiä tuotemerkkejä, jotka näyttävät organisaation yhteiskuntavastuuta ja sitä, että organisaatio välittää maailman metsistä. FSC-sertifiointi ja tuotteiden merkitseminen FSC-merkeillä antaa selkeän merkin markkinoille siitä, että organisaatio tukee vastuunalaista puuraaka-aineen hankintaa ja puutuotteiden tuotantoa. FSC -tuotemerkkien käyttö Jotta yritykset voivat saada suurimman hyödyn sertifioinnistaan, voivat yritykset käyttää FSC:n tuotemerkkejä tuotteiden merkitsemisessä ja markkinoimisessa. FSC:llä on kolme rekisteröityä tuotemerkkiä: i. FSC:n logo (tässä vasemmalla) ii. iii. Sanat 'Forest Stewardship Council ' Lyhenne 'FSC '. FSC:n tuotemerkkejä voidaan käyttää monella tapaa yrityksen ja sertifioitujen tuotteiden markkinoinnissa tai valmiiden tuotteiden merkitsemisessä. Sertifioidut yritykset voivat käyttää FSC:n portaalia sertifikaatin haltijoille sivuston kautta. Portaali tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden yksinkertaisella tavalla luoda logoja tuotteisiin liitettäväksi tai käytettäväksi yrityksen markkinoinnissa. Sertifioidut yritykset tarvitsevat hyväksynnän sertifiointielimeltään kaikkeen FSC:n tuotemerkkien käyttöön. Mahdollisuus Rainforest Alliance Certified TM sinetin käyttöön Jos NEPCon on suorittanut FSC-sertifioinnin yritykselle, niin silloin kyseessä oleva yritys saa myös käyttää suosittua Rainforest Alliance Certified sinettiä, koska me tarjoamme FSC-palvelumme yhteistyössä FSC-akkreditoidun Rainforest Alliancen kanssa. Sinetti on hyvin tunnettu laatumerkki vastuunalaiselle maankäytölle koko maailmassa ja se voidaan nähdä useissa tuotteissa kuten Liptonin teessä tai Chiquitan banaaneissa. NEPCon vastaa Rainforest Alliancen FSC-sertifiointiohjelmasta Euroopassa, Venäjällä, Turkissa ja Israelissa. Rainforest Alliancen sertifiointiohjelma käsittää suuren määrän sertifiointi- ja varmennuspalveluita, mitkä on yhdistetty puutavaran hankkimiseen, jalostamis- ja myyntiketjuun, puutavaran laillisuuden varmistamiseen, hiilijalanjälkeen liittyviin palveluihin ja yleiseen alkuperäketjun sertifiointiin. 7 Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa Kesäkuu 2012 Versio 1.1

8 Kuinka sertifioin yritykseni? NEPCon tarjoaa yhteistyössä Rainforest Alliancen kanssa sertifiointipalveluita metsäyhtiöille ja yrityksille koko alkuperäketjussa, sisältäen puutavaran jalostamisen, tukkukauppiaat, kirjapainot ja kaupansektorin. Kaikki sertifiointipalvelumme voidaan yhdistää kokonaiskustannusten vähentämiseksi. Me tunnemme markkinat ja toiminnot puun ja paperin alalla. Me tarjoamme yksilöllisiä palvelupaketteja, jotka on sovellettu yrityksenne erityisiin tarpeisiin. Jos haluatte tietää enemmän tarjoamistamme palveluista tai haluatte keskustella yrityksenne mahdollisuuksista yhteistyöhön, niin ottakaa meihin yhteyttä (yhteystiedot viimeisellä sivulla). 8 Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa Kesäkuu 2012 Versio 1.1

9 FSC :n alkuperäketjun standardin vaatimukset Tämä osio sisältää vapaan suomennoksen standardista FSC-STD V2-1, jonka Forest Stewardship Council (FSC ) on laatinut. Asiakirja on tarkoitettu ainoastaan avuksi organisaatioille, jotka ovat tai haluavat tulla sertifioiduiksi FSC-vaatimusten mukaan. Vaikka NEPCon on tehnyt käännöksen, ei NEPCon ota vastuuta käännöksestä tai mahdollisista tulkinnoista suomalaisen ja alkuperäisen englanninkielisen tekstin välillä. Organisaatioiden, jotka ovat sertifioituja tai aikovat sertifioida toimintansa, suositellaan virallisen, englanninkielisen standardin version lukemista varmistaakseen, että vaatimukset tulkitaan oikein. Osa I: Yleiset vaatimukset 1 Laadunhallinta 1.1 Vastuu Organisaatio nimeää hallinnon edustajan vastuuhenkilöksi, joka on pääasiallisessa vastuussa tämän standardin sovellettavien vaatimusten noudattamisesta organisaatiossa Asianomainen henkilökunta osoittaa olevansa tietoinen organisaation toimintatavoista sekä olevansa riittävän pätevä organisaation alkuperäketjun hallintajärjestelmän täytäntöönpanoon. 1.2 Toimintatavat Organisaatio laatii, ottaa käyttöön ja ylläpitää toimintatavat ja/tai toimintaohjeet, jotka kattavat kaikki tämän standardin sovellettavat vaatimukset, huomioon ottaen toiminnan laajuuden ja monimutkaisuuden Organisaatio nimeää kustakin erillisestä menetelmätavasta vastaavan henkilöstön jäsenen ja määrittelee kyseisen menetelmätavan täytäntöönpanoa koskevat henkilöstön pätevyysvaatimukset ja/tai koulutustoimenpiteet. 1.3 Koulutus Organisaatio laatii ja ottaa käyttöön koulutussuunnitelman kunkin menetelmätavan osalta määriteltyjen pätevyysvaatimusten ja/tai koulutustoimien mukaisesti Organisaatio pitää kirjaa henkilöstölle annetusta koulutuksesta suhteessa tämän standardin vaatimusten täytäntöönpanoon. 1.4 Kirjanpito Organisaatio huolehtii aukottomasta ja ajantasaisesta kirjanpidosta, joka kattaa kaikki tämän standardin sovellettavat vaatimukset Organisaatio määrittelee säilytysajan kirjanpidon ja raporttien osalta, osto- ja myyntiasiakirjat, koulutustiedot, tuotantotiedot sekä tuotantomäärää koskevat yhteenvedot ja tavaramerkkien hyväksyntätiedot mukaan lukien. Kyseisten asiakirjojen säilytysaika on kuitenkin vähintään viisi (5) vuotta. 9 Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa Kesäkuu 2012 Versio 1.1

10 1.5 Sitoutuminen FSC:n arvoihin Organisaation on näytettävä sitoutumisensa FSC:n arvojen noudattamisessa, kuten on määritelty asiakirjassa Policy for the Association of Organizations with FSC (FSC-POL , hyväksytty alun perin heinäkuussa 2009) Organisaation on vakuutettava, että se ei ole suoraan tai epäsuoraan osallisena seuraavissa toiminnoissa: a) Laiton hakkuu tai laittoman puutavaran tai metsätuotteiden myynti b) Perinne- tai ihmisoikeuksien rikkominen metsätalouden hoidossa c) Korkeiden suojeluarvojen tuhoaminen metsätalouden hoidossa d) Merkittävä metsien muuntaminen istutuksiksi tai ei-metsälliseen käyttöön e) Geneettisesti modifioitujen organismien käyttöönotto metsätalouden hoidossa f) ILO:n keskeisten sopimusten rikkominen, kuten on mainittu ILO:n julistuksessa: Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, Työterveys ja turvallisuus Organisaation on osoitettava sitoutumisensa työterveyteen ja turvallisuuteen liittyen. 2 Alkuperäketjun hallintajärjestelmän soveltamisala 2.1 Tuoteryhmät Organisaation on laadittava lista FSC:n tuoteryhmistä kaikkien FSC-vaatimuksella myytävien tuotteiden osalta. Organisaatio ylläpitää ajantasaista ja julkisesti saatavilla olevaa luetteloa FSC-tuoteryhmistä, mikä sisältää seuraavat tiedot: a) Tuoteryhmän täsmennys; FSC 100 %, FSC Mix, FSC Recycled tai FSC Controlled Wood ; b) FSC:n tuoteluokituksen mukaiset tuotelajit mainitaan; c) Lajit, joita käytetään tuoteryhmään kuuluvien tuotteiden valmistukseen ja mikäli lajin koostumusta koskevia tietoja käytetään yleisesti tuotteen ominaispiirteiden määrittelyyn, on tieteellinen ja yleinen nimi mainittava. Huom.: Jotta tieteelliset ja yleiset nimet lajeille ovat oikein kirjoitettuja pitäisi organisaation käyttää saatavilla olevaa nimistöä: Germaplasm Resources Information Network (GRIN) Taxonomy Online Database Kunkin tuoteryhmän osalta organisaatio määrittää a) Tuotannossa käytettävät materiaalilajit; b) FSC-tuotteita koskevan hallintajärjestelmän: i. Siirto -järjestelmä; ii. Prosentti -järjestelmä; tai iii. Luotto -järjestelmä; c) Hallinnoinnissa, tuotannossa, varastoinnissa, myynnissä jne. mukana olevat yksiköt Niiden tuoteryhmien osalta, joihin sovelletaan Prosentti -järjestelmää tai Luotto - järjestelmää, on organisaation varmistettava, että kaikkia tuotteita koskevat samankaltaiset määräykset suhteessa 10 Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa Kesäkuu 2012 Versio 1.1

11 a) Tuotannossa käytettävän materiaalin laatuun ja b) Muuntokertoimiin. 2.2 Ulkoistaminen Organisaatio noudattaa standardin FSC-STD V2 IV osan 12 kohdassa määriteltyjä vaatimuksia kaikkien ulkoistettujen toimintojen osalta, jotka koskevat FSC:n tuoteryhmäluetteloon kuuluvia tuotteita. 3 Materiaalin hankinta 3.1 Tuotannossa käytettävää materiaalia koskevat vaatimukset Organisaatio omaksuu ja ottaa käyttöön tuotannossa käytettävää materiaalia koskevat määritelmät ja luokitukset sellaisina kuin ne on esitetty tässä standardissa Organisaatio luokittelee kaikki FSC-tuoteryhmiin kuuluvien tuotteiden valmistuksessa käytettävät materiaalit niiden materiaalilajin perusteella ja varmistaa, että ainoastaan kelvollista materiaalia hyödynnetään. 3.2 Tavarantoimittajien arviointi Organisaatio laatii ajantasaisen luettelon kaikista tavarantoimittajista, jotka toimittavat FSCtuoteryhmiin kuuluvien tuotteiden valmistuksessa käytettävää materiaalia, ja ylläpitää tätä luetteloa. Luettelo sisältää seuraavat tiedot: a) Toimitettu tuotelaji; b) Toimitettu materiaalilaji; c) Tavarantoimittajan FSC CoC- tai FSC CW -koodi, mikäli koodi on olemassa Organisaatio varmistaa verkkosivun avulla tavarantoimittajan FSCsertifikaatin voimassaolon ja soveltamisalan sellaisten muutosten varalta, jotka saattavat vaikuttaa toimitettujen tuotteiden saatavuuteen ja aitouteen. 3.3 Muun kuin FSC-sertifioidun materiaalin hankinta Kontrolloidun materiaalin hankinnan osalta organisaatio noudattaa kontrolloitua puuta koskevan standardin FSC-STD ( Standard for Company Evaluation of FSC Controlled Wood ) sovellettavia vaatimuksia Sertifioimattoman kierrätysmateriaalin hankinnan osalta organisaatio noudattaa FSC:n FSC- STD standardin ( FSC Standard for Sourcing Reclaimed Material for Use in FSC Product Groups or FSC-certified projects ) määräyksiä. 3.4 Raaka-aineen valmistaminen paikan päällä Organisaatioiden, jotka itse valmistavat FSC-tuoteryhmiin kuuluvien tuotteiden valmistuksessa käytettävää materiaalia, on mainittava kyseinen materiaalilaji ja, mikäli sovellettavissa, tähän liittyvä prosentti - tai luotto -vaatimus seuraavalla tavalla: a) Samasta tuotantomateriaalista valmistetun toisen (pääasiallisen) tuotteen varsinaisen valmistusprosessin aikana syntyneen materiaalin katsotaan kuuluvan samaan materiaalilajiin kuin tuotantomateriaali, josta se tuotettiin kokonaan tai osittain; b) Materiaali, joka on saatu sellaisesta toissijaisesta valmistusprosessista tai jatkojalostusteollisuuden lähteestä, jossa materiaalia ei ole tuotettu tarkoituksellisesti, sekä 11 Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa Kesäkuu 2012 Versio 1.1

12 materiaali, joka on loppukäyttöä ajatellen käyttökelvotonta ja jota ei voida käyttää uudelleen paikan päällä samassa tuotantoprosessissa, jossa se tuotettiin, katsotaan kuuluvan samaan materiaalilajiin kuin tuotantomateriaali, josta se tuotettiin, tai kulutusta edeltävään - kierrätysmateriaaliin Organisaatio luokittelee erilaisten ensiömateriaalilajien tai kierrätysmateriaalilajien sekoitukset, joissa eri tuotantomateriaalien määriä ei voida tunnistaa, materiaalilajin mukaan ja, mikäli sovellettavissa, mainitsee prosentti - tai luotto -vaatimuksen tuotantomäärään sisältyvän alimman FSC-sertifioidun tai kulutuksen jälkeisen -tuotantomateriaalimäärän mukaan. Huom.: FSC-sertifioidun, kontrolloidun ja/tai kierrätysmateriaalin sekoitukset, joissa eri tuotantomateriaalien määriä ei voida tunnistaa, luokitellaan ns. kontrolloiduksi materiaaliksi (controlled material). 4 Materiaalin vastaanottaminen ja varastointi 4.1 Tuotteiden valmistuksessa käytettävän materiaalin tunnistaminen Materiaalin vastaanottamisen yhteydessä tai ennen materiaalin jatkokäyttöä tai jalostamista on organisaation tarkistettava tavarantoimittajan lasku ja siihen liittyvät asiakirjat seuraavien seikkojen varmistamiseksi: a) Toimitetun materiaalin määrä ja laatu vastaavat toimitusasiakirjoissa mainittuja tietoja; b) Materiaalilaji ja, mikäli sovellettavissa, siihen liittyvä prosentti - tai luotto -vaatimus mainitaan kunkin yksittäisen tuotteen tai koko tuotteiden kokonaismäärän osalta; c) Tavarantoimittajan FSC CoC- tai FSC Controlled Wood -koodi mainitaan FSC-vaatimuksella myydyn materiaalin osalta. 4.2 Materiaalin erottelu Organisaatio varmistaa, että FSC-tuoteryhmiin kuuluvien tuotteiden valmistuksessa käytettävä materiaali on helposti tunnistettavissa ja erotettavissa tuoteryhmän perusteella tai mikäli identtistä materiaalia käytetään useampaan FSC-tuoteryhmään kuuluvien tuotteiden valmistukseen FSC-vaatimuksen perusteella. 4.3 Merkittyä materiaalia koskevat varotoimenpiteet FSC-tuotemerkillä merkittynä vastaanotetun materiaalin osalta organisaatio huolehtii seuraavien seikkojen toteutumisesta: a) jalostettavasta materiaalista poistetaan ennen sen myyntiä kaikki tuotemerkit ja materiaalin erottelua koskevat merkinnät; b) sellaisenaan myytävän materiaalin osalta organisaatio tarkistaa, että materiaali on merkitty oikein FSC:n materiaalilajin mukaan, paitsi jos organisaatio ei saa materiaalia fyysisesti haltuunsa Muiden metsänhoidon sertifiointia harjoittavien organisaatioiden tuotemerkeillä merkittyinä vastaanotettujen tuotteiden osalta organisaatio varmistaa, että nämä merkit poistetaan materiaalista ennen kuin se myydään FSC-vaatimuksella. 12 Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa Kesäkuu 2012 Versio 1.1

13 5 Tuotantomäärän hallinta 5.1 Muuntokertoimet Organisaatio vahvistaa kunkin tuoteryhmän osalta pääasialliset prosessointivaiheet, joissa materiaalin tilavuus tai paino muuttuu, ja määrittelee muuntokertoimet yksitellen kunkin prosessointivaiheen osalta tai jos tämä ei ole mahdollista prosessointivaiheiden muodostaman kokonaisuuden osalta Organisaatio vahvistaa tavan, jota hyödynnetään muuntokerrointen laskemisessa, ja varmistaa muuntokerrointen pysymisen ajan tasalla. 5.2 Materiaalitase Organisaatio huolehtii kunkin tuoteryhmän osalta materiaalikirjanpidosta sen varmistamiseksi, että FSC-vaatimuksella tuotettujen ja/tai myytyjen tuotteiden määrä vastaa tuotannossa käytetyn materiaalin määrää, erilaisiin materiaalilajeihin, liittyviin prosentti- ja luottovaatimuksiin ja tuoteryhmän muuntokertoimiin nähden. Kirjanpidon tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot: Tuotannossa käytettävän materiaalin ja tuotteiden osalta: a) Laskun viitetiedot b) Määrä (tilavuus tai paino) Tuotannossa käytettävän materiaalin osalta: c) Materiaalilaji ja, mikäli sovellettavissa, prosentti - tai luotto -vaatimus Tuotteiden osalta: d) FSC-vaatimus e) Tiedot tuotteen tunnistamiseksi laskuissa f) FSC-vaatimusta koskeva määräaika ( claim period ) tai työtilaus Organisaatio laatii kunkin tuoteryhmän osalta tuotantomäärää koskevan vuosiraportin, joka sisältää kvantitatiivista tietoa jokaisesta vastaanotetusta/käytetystä materiaalilajista ja tuotetusta/myydystä tuotelajista. Raportin tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot: a) Vastaanotettu tuotantomateriaali; b) Tuotantoon käytetty materiaali (mikäli sovellettavissa); c) Varastossa oleva tuotantomateriaali; d) Varastossa olevat tuotteet; e) Myydyt tuotteet. 5.3 FSC-vaatimuksen määrittäminen Organisaatio määrittää kunkin FSC-vaatimusta koskevan määräajan tai työtilauksen osalta asianmukaisen FSC-vaatimuksen noudattaen jotakin seuraavista kyseistä tuoteryhmää koskevista hallintajärjestelmistä. Hallintajärjestelmät ovat seuraavat: a) Siirto -järjestelmä (osa II, kohta 7): sovellettavissa kaikkiin tuoteryhmiin; b) Prosentti -järjestelmä (osa II, kohta 8): sovellettavissa tuoteryhmiin FSC Mix ja FSC Recycled ; c) Luotto -järjestelmä (osa II, kohta 9): sovellettavissa tuoteryhmiin FSC Mix ja FSC Recycled. Huom.: Siirto -järjestelmää sovelletaan FSC 100 % -tuoteryhmään. 13 Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa Kesäkuu 2012 Versio 1.1

14 5.3.2 Organisaatio laskee kunkin tuoteryhmän osalta tuotannossa käytetyn materiaalin prosenttimäärän ( prosentti -järjestelmän mukaisesti) tai FSC luotto -tuotemäärän ( luotto - järjestelmän mukaisesti) jokaista yksittäistä yksikköä kohden. 6 Myynti ja toimitus 6.1 FSC-vaatimuksella myytyjen tuotteiden tunnistaminen Organisaatio huolehtii siitä, että kaikki FSC-vaatimuksella myytyjen tuotteiden myynti- ja rahtikirjat sisältävät seuraavat tiedot: a) Organisaation nimen ja yhteystiedot; b) Asiakkaan nimen ja osoitteen; c) Asiakirjan laatimispäivämäärän; d) Kuvauksen tuotteesta; e) Myytyjen tuotteiden määrän; f) Organisaation FSC Chain of Custody- ja/tai FSC Controlled Wood -koodi; g) FSC-vaatimus on ilmaistu selkeästi kunkin tuotteen osalta tai kokonaistuotemäärän osalta seuraavasti: i. vaatimusta FSC 100 % käytetään FSC 100 % -tuoteryhmän tuotteissa; ii. vaatimusta FSC Mix x %, jossa x edustaa sovellettavaa prosentti -vaatimusta, käytetään FSC Mix -tuoteryhmän tuotteissa prosentti -järjestelmän mukaisesti; iii. vaatimusta FSC Mix Credit käytetään FSC Mix -tuoteryhmän tuotteissa luotto -järjestelmän mukaisesti; iv. vaatimusta FSC Recycled x %, jossa x edustaa sovellettavaa prosentti -vaatimusta, käytetään FSC Recycled -tuoteryhmän tuotteissa prosentti -järjestelmän mukaisesti; v. vaatimusta FSC Recycled Credit käytetään FSC Recycled -tuoteryhmän tuotteissa luotto -järjestelmän mukaisesti; vi. vaatimusta FSC Controlled Wood käytetään FSC Controlled Wood -tuoteryhmän tuotteissa tai tuotteissa, jotka kuuluvat FSC Mix tai FSC Recycled tuoteryhmiin, ja joita ei myydä FSC-sertifioituina. h) mikäli erillisiä rahtikirjoja laaditaan, on huolehdittava riittävästä tiedon annista, jotta lasku ja siihen liittyvät rahtikirjat pystytään yhdistämään toisiinsa. Huom.: Valmiiden tuotteiden osalta, jotka täyttävät kohdassa 11 esitetyt tuotemerkinnän vaatimukset, organisaatio voi jättää prosentti - ja luotto -järjestelmää koskevat tiedot pois. Tässä tapauksessa asiakkaalla ei ole tietoa FSC-sertifioidun materiaalin ja kulutuksen jälkeisen kierrätysmateriaalin käytöstä tuotteen valmistuksessa, ja näin ollen asiakas ei saa myydä materiaalia eteenpäin FSC-vaatimuksella Organisaatio sisällyttää kohdassa edellytetyt tiedot toimitusasiakirjaan, jos myyntiasiakirja (tai sen kopio) ei ole mukana tuotelähetyksessä. 6.2 FSC-vaatimuksella myytyjen tuotteiden merkitseminen Organisaatio varmistaa, että FSC-tuotemerkillä varustettuja tuotteita myytäessä vastaava FSC-vaatimus löytyy aina myynti- ja toimitusasiakirjoista. 14 Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa Kesäkuu 2012 Versio 1.1

15 6.2.2 Organisaatio varmistaa, että FSC-vaatimuksella myytäviin tuotteisiin ei ole kiinnitetty toisen metsänhoidon sertifioinnin tuotemerkkiä. 6.3 FSC-kontrolloidun puun toimittaminen Organisaatio varmistaa, että FSC-kontrolloidun puun myynnin osalta noudatetaan kontrolloitua puuta koskevan FSC:n standardin FSC-STD ( FSC Standard for Company Evaluation of FSC Controlled Wood ) 4. kohtaa. 15 Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa Kesäkuu 2012 Versio 1.1

16 Osa II: FSC-vaatimuksien valvontaa koskevat järjestelmät 7 Siirto -järjestelmä 7.1 FSC-vaatimusta koskevat määräajat tai työtilaukset Organisaatio määrittelee kunkin tuoteryhmän osalta FSC-vaatimusta koskevat määräajat tai työtilaukset, joiden osalta yksittäinen FSC-vaatimus tehdään. Huom.: Määräajan vähimmäispituus on sama kuin aika, joka kuluu yhden erän käsittelyyn käsittäen tavaran vastaanoton, varastoinnin, jalostuksen sekä valmiin tuotteen merkitsemisen ja/tai myynnin. Määräajan on oltava tiedossa, muutoin se määritellään työtilauksessa. Työtilaukset voivat koskea myös erillisiä tuotantoeriä. 7.2 Tuotantomateriaali identtisellä FSC-vaatimuksella FSC-vaatimusta koskevien määräaikojen ja työtilausten osalta, joissa tuotantomateriaali kuuluu vain yhteen materiaalilajiin, on organisaation määriteltävä tämä FSC-vaatimus myös loppumateriaalin lajiksi. Huom.: Mikäli valmistuksessa käytetään 100 prosenttista kulutuksen jälkeistä kierrätysmateriaalia, valmiin tuotteen FSC-vaatimus on FSC Recycled 100%. 7.3 Tuotantomateriaali erilaisista FSC-materiaalilajeista FSC-vaatimusta koskevien määräaikojen ja työtilausten osalta, joissa eri materiaalilajeihin kuuluva tuotantomateriaali tai siihen liittyvät prosentti - tai luotto -vaatimukset on sekoitettu, organisaation on käytettävä FSC-vaatimusta, jossa tuotannossa käytetyn FSC-sertifioidun materiaalin tai kulutuksen jälkeisen -kierrätysmateriaalin määrä on alhaisin. Huom.: FSC Mix Credit - tai FSC Recycled Credit -materiaalilajin tuotantomateriaalin katsotaan olevan huonompaa kuin FSC 100 % - tai FSC Recycled 100% materiaalilajien tuotantomateriaali. 8 Prosentti -järjestelmä 8.1 FSC-vaatimusta koskevat määräajat tai työtilaukset Organisaatio määrittelee kunkin tuoteryhmän osalta FSC-vaatimusta koskevat määräajat tai työtilaukset, joiden osalta tehdään yksittäinen FSC-prosenttivaatimus. 8.2 Tuotannossa käytetty FSC-sertifioitu materiaali ja kulutuksen jälkeinen -kierrätysmateriaali Tuotannossa käytettävän FSC Mix ja/tai FSC Recycled -materiaalin osalta on organisaation käytettävä tavarantoimittajan laskussa mainittua prosentti - tai luotto -vaatimusta FSC-sertifioidun materiaalin ja kulutuksen jälkeisen -kierrätysmateriaalin määrien selvittämiseksi. 16 Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa Kesäkuu 2012 Versio 1.1

17 Huom.: Luotto vaatimuksella toimitettu materiaali käytetään kokonaisuudessaan tuotannossa FSC-sertifioituna materiaalina tai kulutuksen jälkeisenä -kierrätysmateriaalina. 8.3 Tuotannossa käytetyn materiaalin prosenttiosuuden laskeminen Organisaatio laskee tuotannossa käytetyn materiaalin prosenttiosuuden kunkin FSCvaatimusta koskevan määräajan tai työtilauksen osalta käyttäen seuraavaa kaavaa: QFSC Qpost consumer % input 100 Q total % input = tuotannossa käytetyn materiaalin prosenttiosuus Q FSC Q post-consumer Q total = tuotannossa käytetyn FSC-sertifioidun materiaalin määrä = tuotannossa käytetyn kulutuksen jälkeisen -kierrätysmateriaalin määrä = tuotannossa käytetyn ensiömateriaalin ja kierrätysmateriaalin kokonaismäärä Organisaatio laskee kunkin tuoteryhmän osalta tuotannossa käytetyn materiaalin prosenttiosuuden, joka perustuu: a) Samaa FSC-vaatimusta koskevaa määräaikaa tai työtilausta koskevaan tuotantomateriaaliin (yhtenäinen prosenttiosuus) TAI b) Alkuperäismateriaalin tietylle määrälle aikaisempia vaatimusaikoja (keskimääräinen prosenttiosuus) Huom.: Keskimäärän laskentaan perustuvia FSC-vaatimuksia voidaan tehdä ainoastaan sitten, kun edellinen ajanjakso on päättynyt Ajanjakso, jolta tuotannossa käytetyn materiaalin prosenttiosuus lasketaan, ei saa olla yli 12 kuukauden mittainen. Poikkeukset sallitaan, mikäli liiketoiminnan luonne näin määrää ja mikäli FSC:n akkreditoima sertifiointielin on hyväksynyt asian. 8.4 Tuotteita koskevat FSC-vaatimukset Organisaatio voi myydä kaikki FSC-vaatimusta koskevan määräajan tai työtilauksen puitteissa valmistetut FSC Mix -tuoteryhmän tuotteet varustettuna prosentti -vaatimuksella, joka on täysin sama tai alempi kuin tuotannossa käytetyn materiaalin laskettu prosenttiosuus Organisaatio voi myydä kaikki FSC-vaatimusta koskevan määräajan tai työtilauksen puitteissa valmistetut FSC Recycled -tuoteryhmän tuotteet varustettuna prosentti vaatimuksella, joka on täysin sama tai alempi kuin tuotannossa käytetyn materiaalin laskettu prosenttiosuus Organisaatio voi myydä sen osan tuotteista FSC Controlled Wood vaatimuksella, joita ei ole myyty FSC:n prosentti vaatimuksella. 8.5 Tuotteiden markkinointi Organisaatio varmistaa, että FSC:n tuotemerkkejä ei käytetä sellaisten tuotteiden markkinoinnissa, jotka eivät täytä tämän standardin III osassa määriteltyjä tuotemerkinnän vaatimuksia. 17 Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa Kesäkuu 2012 Versio 1.1

18 9 Luotto -järjestelmä 9.1 FSC-vaatimusta koskevat määräajat Organisaatio laatii ja ylläpitää kunkin tuoteryhmän osalta FSC-luottotilin, johon liittyvät ennalta määritellyt ja enintään kolmen kuukauden mittaiset FSC-vaatimusta koskevat määräajat, joiden mukaisesti FSC-luoton lisäykset ja vähennykset rekisteröidään. 9.2 Tuotannossa käytetty FSC-sertifioitu materiaali ja kulutuksen jälkeinen -kierrätysmateriaali Tuotannossa käytetyn FSC Mix - ja / tai FSC Recycled -materiaalin osalta on organisaation käytettävä tavarantoimittajan laskussa mainittua prosentti - tai luotto -vaatimusta tuotannossa käytetyn FSC-sertifioidun materiaalin ja kulutuksen jälkeisen -kierrätysmateriaalin määrien selvittämiseksi. Huom.: Luotto -vaatimuksella toimitettu materiaali käytetään kokonaisuudessaan tuotannossa FSC-sertifioituna materiaalina tai kulutuksen jälkeisenä -kierrätysmateriaalina. 9.3 FSC-luoton lisääminen luottotilille Organisaatio lisää tuotannossa käytetyn FSC-sertifioidun materiaalin tai kulutuksen jälkeisen -kierrätysmateriaalin muunnetun määrän (tilavuus tai paino) FSC-luottona FSCluottotilille hyödyntäen tuoteryhmään kuuluvan kunkin ainesosan muuntokerrointa Organisaatio lisää FSC-luoton luottotilille sen jälkeen, kun organisaatio on saanut materiaalin laillisesti omistukseensa ja kun materiaalilaji on vahvistettu, ja ennen kuin materiaalia ryhdytään käsittelemään tuotantoprosessissa. 9.4 Luottotilillä olevien FSC-luoton käyttäminen Organisaatio vähentää FSC Mix - tai FSC Recycled -vaatimuksella ja/tai näillä vaatimuksilla myydyn materiaalin määrän tuoteryhmää koskevalla luottotilillä olevasta FSCluotosta. 9.5 Luottotilin hoitaminen Organisaatio varmistaa, että FSC-luottotiliä ei koskaan ylitetä. Organisaatio pitää myös huolen siitä, että tiedot tilillä olevasta FSC-luotosta ovat asianmukaisen henkilöstön saatavilla ja että tietoja pidetään ajan tasalla Organisaation luottotilille keräämän FSC-luoton summa ei saa ylittää tilille edellisen 12 kuukauden aikana lisättyjen uuden FSC-luoton summaa. Uuden FSC-luoton summan ylittävä FSC-luotto vähennetään luottotililtä kunkin uuden FSC-vaatimusta koskevan määräajan alussa. 9.6 Tuotteita koskeva FSC-vaatimus Organisaatio voi milloin tahansa myydä FSC Mix -tuoteryhmään kuuluvaa materiaalia luotto vaatimuksella luottotilillä olevan FSC-luoton kokonaissumman edestä Organisaatio voi milloin tahansa myydä FSC Recycled -tuoteryhmään kuuluvaa materiaalia luotto vaatimuksella luottotilillä olevan FSC-luoton kokonaissumman edestä. 18 Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa Kesäkuu 2012 Versio 1.1

19 9.6.3 Organisaatio voi vastaavan FSC Controlled Wood -luottotilin perusteella toimittaa FSC Controlled Wood materiaalia sen osan tuotantomäärästä, jota ei ole myyty FSC Mix - tai FSC Recycled -materiaalina. 19 Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa Kesäkuu 2012 Versio 1.1

20 Osa III: Tuotemerkinnät 10 Tuotemerkintää koskevat yleiset vaatimukset 10.1 FSC-tuotemerkkien käyttö 10.1 Tuotteensa FSC-tuotemerkillä merkitsevien organisaatioiden on varmistettava, että: a) Tuotteet varustetaan FSC-tuotemerkillä ainoastaan silloin, jos ne täyttävät tämän standardin vaatimukset b) Tuotteet merkitään tuotemerkintää koskevan standardin FSC-STD ( Requirements for the use of the FSC trademarks by certificate holders ) mukaisesti. 11 Oikeus käyttää tuotemerkkiä 11.1 FSC:n 100% -tuotemerkki Kaikki FSC 100 % -tuoteryhmään kuuluvat tuotteet voidaan merkitä FSC:n 100% -merkillä FSC:n Mix -tuotemerkki FSC Mix -tuoteryhmään kuuluvat tuotteet, joihin sovelletaan siirto -järjestelmää, voidaan varustaa FSC:n Mix -merkillä, mikäli tuotteen FSC-vaatimus on määritelty seuraavasti: a) FSC Mix -prosenttivaatimus, kun tuotteeseen käytetystä materiaalista vähintään 70 prosenttia on FSC-sertifioitua b) FSC Mix Credit -vaatimus FSC Mix -tuoteryhmään kuuluvat tuotteet, joihin sovelletaan prosentti -järjestelmää, voidaan varustaa FSC Mix -merkillä, mikäli tuotteeseen käytetystä materiaalista vähintään 70 prosenttia on FSC-sertifioitua tai kierrätettyä. Huom.: Direktiivi FSC-DIR (Advice #3) määrittelee säännön, joka sisältää vaiheittaisen 50 % rajan poistamisen lastujen ja puukuitujen käytön suhteen FSC Mix -tuoteryhmään kuuluvat tuotteet, joihin sovelletaan luotto -järjestelmää, voidaan varustaa FSC Mix -merkillä, mikäli tuoteryhmää koskevalla luottotilillä on riittävästi FSCluottoa jäljellä. Huom.: Tuotteen tilavuutta tai painoa vastaava luottomäärä vähennetään FSC-luottotililtä heti kun tuotteet on varustettu tuotemerkillä FSC:n Recycled -tuotemerkki FSC Recycled -tuoteryhmään kuuluvat tuotteet, joihin sovelletaan siirto -järjestelmää, voidaan varustaa FSC:n Recycled -merkillä, mikäli tuotteen FSC-vaatimus on määritelty seuraavasti: a) FSC Recycled -prosenttivaatimus, kun tuotteeseen käytetystä materiaalista vähintään 85 prosenttia on kulutuksen jälkeistä -kierrätysmateriaalia tai b) FSC Recycled Credit -vaatimus. 20 Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa Kesäkuu 2012 Versio 1.1

Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus FSC- ja PEFC-standardit

Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus FSC- ja PEFC-standardit Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus FSC- ja PEFC-standardit Timo Soininen Pääarvioija, Tuotepäällikkö FSC CoC 1 Julkinen Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus Esittely Timo Soininen Metsäteollisuuden

Lisätiedot

Puun alkuperän PEFC-seuranta (Chain of Custody)

Puun alkuperän PEFC-seuranta (Chain of Custody) Puun alkuperän PEFC-seuranta (Chain of Custody) Sisältö: 2 Mikä PEFC on? Puun laillisuuden ja kestävän alkuperän osoittaminen (chain of custody, CoC) Mitä alkuperän osoittaminen tarkoittaa yrityksen arkipäivässä

Lisätiedot

Puun laillisen ja kestävän alkuperän osoittaminen PEFC Suomi Auvo Kaivola

Puun laillisen ja kestävän alkuperän osoittaminen PEFC Suomi Auvo Kaivola Puun laillisen ja kestävän alkuperän osoittaminen 24.5.2016 PEFC Suomi Auvo Kaivola Mikä PEFC on? PEFC Council globaali, voittoa tavoittelematon kansallisesti kehitettyjen metsäsertifiointijärjestelmien

Lisätiedot

PEFC-projektisertifiointi VASTUULLISTA PUUTA RAKENTAMISEEN PEFC/

PEFC-projektisertifiointi VASTUULLISTA PUUTA RAKENTAMISEEN PEFC/ PEFC-projektisertifiointi VASTUULLISTA PUUTA RAKENTAMISEEN PEFC/02-1-01 PEFC lyhyesti Kuva: Scandinavian StockPhoto/gunnar3000 PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) on kansainvälinen

Lisätiedot

Metsäsertifiointi osoitus metsänhoidon kestävyydestä ja puun alkuperästä

Metsäsertifiointi osoitus metsänhoidon kestävyydestä ja puun alkuperästä Metsäsertifiointi osoitus metsänhoidon kestävyydestä ja puun alkuperästä 25.9.2013 Päättäjien Metsäakatemia Auvo Kaivola PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry 1 Metsäsertifiointimerkit ovat ympäristömerkkejä

Lisätiedot

PankaBrite. Korsnäs Carry (Frövi carry)

PankaBrite. Korsnäs Carry (Frövi carry) AKKAUSKARTONGIT ankabrite äällystetty hiokkeellinen taivekartonki. Simcote Vahvasti päällystetty hiokkeellinen taivekartonki. rintline Kierrätyskuiturunkoinen kartonki. Korsnäs Carry (Frövi carry) Korkealuokkainen

Lisätiedot

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa 1 Ympäristömerkinnät lyhyesti ISO 14001 8 Kansainvälinen ympäristöjohtamisjärjestelmä, joka tähtää jatkuvaan parantamiseen ja ympäristösuorituskyvyn kehittämiseen.

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

MSC:n jäljitettävyysstandardi: kuluttajamyyntiversio (Consumer-Facing Organisation, CFO)

MSC:n jäljitettävyysstandardi: kuluttajamyyntiversio (Consumer-Facing Organisation, CFO) SERTIFIOITU VASTUULLISESTI PYYDETTY Marine Stewardship Council MSC:n jäljitettävyysstandardi: kuluttajamyyntiversio (Consumer-Facing Organisation, CFO) Versio 1.0, 20. helmikuuta 2015 Marine Stewardship

Lisätiedot

Way of Life- sertifikaatti HAKULOMAKE

Way of Life- sertifikaatti HAKULOMAKE Way of Life- sertifikaatti Way of Life- sertifikaatti kosmetiikalle ja henkilökohtaisen hyvinvoinnin tuotteille HAKULOMAKE Olemme iloisia voidessamme tarjota sinulle sertifioinnin kansainvälisten kriteerien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

PEFC-metsäsertifioinnin toteutustavat

PEFC-metsäsertifioinnin toteutustavat Suomen PEFC-standardi PEFC-metsäsertifioinnin toteutustavat PEFC FI 1001:2014 19.5.2015 PEFC-metsäsertifioinnin toteutustavat PEFC Suomi Sitratie 7, 00420 HELSINKI puh: 0400 765 437 sähköposti: office@pefc.fi

Lisätiedot

Mitä EU:n puutavara-asetus tarkoittaa julkiselle hankkijalle? PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry Auvo Kaivola

Mitä EU:n puutavara-asetus tarkoittaa julkiselle hankkijalle? PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry Auvo Kaivola Mitä EU:n puutavara-asetus tarkoittaa julkiselle hankkijalle? PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry Auvo Kaivola 1 2 Julkishallinnon aloitteita puun laillisuuden todentamiseksi REGULATION (EU) No 995/2010

Lisätiedot

Mitä metsäsertifiointi on ja mihin sitä tarvitaan?

Mitä metsäsertifiointi on ja mihin sitä tarvitaan? Mitä metsäsertifiointi on ja mihin sitä tarvitaan? Anniina Kostilainen Pääsihteeri, Suomen FSC FSC F000100 FSC A.C. All rights reserved Sisältö 1) Miten metsiämme käytetään ja mitä sertifiointi on 2) Miten

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Supply Chain Module 1

Supply Chain Module 1 2.5.2016 Supply Chain Module 1 1. Määritelmä 2. Kuinka vähittäiskaupan ketju toimii? 3. Mitä toimenpiteitä teet kaupassa? 3.1. Perusvarastonvalvonta/ Check-in ja Check-out toiminnot (Vastaanotto ja Palautukset)

Lisätiedot

PEFC palveluita koko yhteiskunnalle Auvo Kaivola PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry

PEFC palveluita koko yhteiskunnalle Auvo Kaivola PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry PEFC palveluita koko yhteiskunnalle 2.10.2014 Auvo Kaivola PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry 1 PEFC:n kansainvälinen organisaatio PEFC Council on globaali, voittoa tavoittelematon kansainvälinen organisaatio,

Lisätiedot

A7-0276/185

A7-0276/185 2.10.2013 A7-0276/185 Tarkistus 185 Lorenzo Fontana EFD-ryhmän puolesta Mietintö A7-0276/2013 Linda McAvan Tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistaminen, esittämistapa ja myynti COM(2012)0788

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallinen lehti 16.1.2004 L 10/5 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 65/2004, annettu 14 päivänä tammikuuta 2004, järjestelmän perustamisesta yksilöllisten tunnisteiden kehittämiseksi ja osoittamiseksi muuntogeenisille organismeille

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Luonnos 22.4.2016 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun sosiaalija terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER)

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER) VALTSU:n painopistealueetsähkö- ja elektroniikkalaiteromu (SER) Tarja-Riitta Blauberg /YM VALTSUn sidosryhmätilaisuus 23.9.2015 SYKEssä 1 VALTSUn painopistealueet Yhdyskuntajäte Biohajoava jäte Rakennusjäte

Lisätiedot

Varmennustodistuksen arviointiperusteet. Puu-teräs-liittopalkit (Posi-Joist palkit)

Varmennustodistuksen arviointiperusteet. Puu-teräs-liittopalkit (Posi-Joist palkit) Varmennustodistuksen arviointiperusteet Puu-teräs-liittopalkit (Posi-Joist palkit) Sisällysluettelo 1. Viiteasiakirjat 2 2. Yleistä 3 3. Alkutarkastus 3 4. Valmistajan laadunvarmistusjärjestelmän vaatimukset

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. helmikuuta 2014 Vastaanottaja: MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Jäljitettävyyden luominen tuotteisiin ja tuotantoon

Jäljitettävyyden luominen tuotteisiin ja tuotantoon FOODWEST OY Jäljitettävyyden luominen tuotteisiin ja tuotantoon Origo - Alkuperä jäljitettävissä Foodwest Oy 7.1.2013 JÄLJITETTÄVYYDEN LUOMINEN TUOTTEISIIN JA TUOTANTOON 1 JÄLJITETTÄVYYDEN TARKOITUS Jäljitettävyysjärjestelmän

Lisätiedot

Kanta-Hämeen metsäbiotalous

Kanta-Hämeen metsäbiotalous en metsäbiotalous en biotaloutta vetää elintarvikesektori Metsäbiotalous muodostaa 3-5 % koko maakunnan tuotoksesta, arvonlisäyksestä, investoinneista ja työllisyydestä. Suhteelliset osuudet ovat lähellä

Lisätiedot

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet Standardi Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta yrityksestä Määräykset ja ohjeet dnro 5/120/2006 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Standardin tavoite

Lisätiedot

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Omistusyhteisöille Luottolaitoksille MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA Rahoitustarkastus antaa luottolaitostoiminnasta annetun lain

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan, 17.12.2016 L 344/117 EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/2299, annettu 2 päivänä marraskuuta 2016, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanossa sovellettavasta markkina-arvon aliarvostuksesta

Lisätiedot

Kestävä metsätalous. ja metsäsertifiointi. Kaikki puu ei ole samanlaista PEFC/

Kestävä metsätalous. ja metsäsertifiointi. Kaikki puu ei ole samanlaista PEFC/ Kestävä metsätalous ja metsäsertifiointi Kaikki puu ei ole samanlaista PEFC/02-1-01 Haaste Kasvava osa kuluttajista etsii vakuutta siitä, että yritysten liiketoiminta ei vaaranna ympäristöä. Organisaatiot

Lisätiedot

Etelä-Savon metsäbiotalous

Etelä-Savon metsäbiotalous n metsäbiotalous vahva metsätaloudessa ja puutuotteissa Metsäbiotalous vastaa yli puolesta maakunnan biotalouden tuotoksesta. Vahvoja toimialoja ovat puutuoteteollisuus ja metsätalous (metsänhoito, puunkorjuu

Lisätiedot

Ajankohtaista luonnonmukaisen tuotannon valvonnassa

Ajankohtaista luonnonmukaisen tuotannon valvonnassa Ajankohtaista luonnonmukaisen tuotannon valvonnassa Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Johanna Honkanen 13.02.2013 1 Valvonnassa 421 toimijaa Luomu + sv noin 24 300 ha Luomutilojen

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

Liite 1 Taulukon 1 ohjeet Liite 2 Viitearvot Liite 3 Laskentaohjeet Liite 4 Biomassan sertifiointiohjeet Liite 5 Näytteenotto- ja

Liite 1 Taulukon 1 ohjeet Liite 2 Viitearvot Liite 3 Laskentaohjeet Liite 4 Biomassan sertifiointiohjeet Liite 5 Näytteenotto- ja Liite 1 Taulukon 1 ohjeet Liite 2 Viitearvot Liite 3 Laskentaohjeet Liite 4 Biomassan sertifiointiohjeet Liite 5 Näytteenotto- ja analyysilaboratoriota koskevat vaatimukset Liite 6 Lomakkeet A-H Pohjoismainen

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 52/07. Valtuutussäännökset Kotieläinjalostuslaki (794/1993) 4. Maa- ja metsätalousministeri

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 52/07. Valtuutussäännökset Kotieläinjalostuslaki (794/1993) 4. Maa- ja metsätalousministeri MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 52/07 Pvm Dnro 13.11.2007 2654/01/2007 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.12.2007 alkaen Valtuutussäännökset Kotieläinjalostuslaki (794/1993) 4 Vastaavat EY-säädökset

Lisätiedot

N:o TOIMIJAN TOIMINNAN LAATU JA LAAJUUS SEKÄ RISKINARVIOINTIIN PE- RUSTUVAT TARKASTUSTIHEYDET

N:o TOIMIJAN TOIMINNAN LAATU JA LAAJUUS SEKÄ RISKINARVIOINTIIN PE- RUSTUVAT TARKASTUSTIHEYDET N:o 111 303 Liite 1 TOIMIJAN TOIMINNAN LAATU JA LAAJUUS SEKÄ RISKINARVIOINTIIN PE- RUSTUVAT TARKASTUSTIHEYDET Toimijan toiminnan laatu, toimijaluokitus A. Tukkukauppa, tuonti A1 Tuonti kolmansista maista

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia

Kysymyksiä ja vastauksia Kysymyksiä ja vastauksia Milloin hypokloriitti hyväksytään aktiiviaineeksi? Biosidivalmistekomitean (BPC) käsittelyyn on työsuunnitelman mukaan tulossa (2016-2017) : Natriumhypokloriitti (2016 joulukuussa)

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt 10/11/2016 ESMA/2016/1477 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s Neuvoston direktiivi 98/59/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s. 0016-0021

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 2009R0041 FI 10.02.2009 000.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B KOMISSION ASETUS (EY) N:o 41/2009, annettu 20 päivänä tammikuuta 2009,

Lisätiedot

Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje. Sisällys. Päivitetty YLEISTÄ... 2

Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje. Sisällys. Päivitetty YLEISTÄ... 2 Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje Päivitetty 20.9.2012 Sisällys YLEISTÄ... 2 KÄYTTÖ MYYMÄLÖIDEN VÄLISTEN TAVARANSIIRTOJEN YHTEYDESSÄ... 2 PÄÄLLE LAITETTAVAT ASETUKSET... 2 ASIAKKAALLE

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 16. tammikuuta 2002 PE 301.518/1-3 KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-3 Mietintöluonnos (PE 301.518) Rainer Wieland Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

ISO Standardisarja Eräitä ulottuvuuksia Kari Komonen

ISO Standardisarja Eräitä ulottuvuuksia Kari Komonen ISO 55000 Standardisarja Eräitä ulottuvuuksia 6.11.2014 Kari Komonen Eräitä käsitteitä omaisuus, omaisuuserä kohteet, asiat tai kokonaisuudet, joilla on tai voi olla arvoa organisaatiolle omaisuudenhallinta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 16. maaliskuuta 2012 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU)

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 28.5.2014 L 159/41 ASETUKSET KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 574/2014, annettu 21 päivänä helmikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta liitteessä III

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET 2017 1 Hälytystenvastaanottokeskuksien vaatimukset Sisällysluettelo 1 TARKOITUS... 2 2 MENETTELY... 2 3 MÄÄRITELMIÄ... 3 4 YLEISET VAATIMUKSET... 3 5 ARVIOINTIKRITEERIT...

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta?

Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta? Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2015 LÄÄKEALAN TOIMIJOIDEN VALVONTA Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta? Sami Paaskoski, Liisa Näveri / Kirjoitettu 16.10.2015 / Julkaistu 13.11.2015 Lääkkeiden verkkokauppa

Lisätiedot

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien Banana Split -peli Tavoite Esitellä banaanin tuotantoketju (mitä banaanille tapahtuu ennen kuin se on kuluttajalla) ja keskustella kuka saa mitä banaanin hinnasta. Kuinka peliä pelataan Jaa ryhmä viiteen

Lisätiedot

UUSI HENKILÖN- SUOJAINASETUS JA SEN VELVOITTEET

UUSI HENKILÖN- SUOJAINASETUS JA SEN VELVOITTEET UUSI HENKILÖN- SUOJAINASETUS JA SEN VELVOITTEET SUOJAVAATTEET JA TYÖVAATTEET Tuoteturvallisuuspäivä Pirje Lankinen Henkilönsuojainasetus (EU) 2016/425 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus henkilönsuojaimista

Lisätiedot

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista-

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista- Liite 1 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT A-moduuli (valmistuksen sisäinen tarkastus) 1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön kuuluvien valtioidenalueelle

Lisätiedot

Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista

Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät 27. -28.1.2017 Tampere Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Vesiosuuskunnan mallisääntöjen uudistaminen

Lisätiedot

OHJEET VÄHIMMÄISPALVELUT JA -TOIMINNOT SISÄLTÄVÄSTÄ LUETTELOSTA EBA/GL/2015/ Ohjeet

OHJEET VÄHIMMÄISPALVELUT JA -TOIMINNOT SISÄLTÄVÄSTÄ LUETTELOSTA EBA/GL/2015/ Ohjeet EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Ohjeet direktiivin 2014/59/EU 65 artiklan 5 kohdan nojalla laadittavasta luettelosta, joka sisältää vastaanottajalle siirrettävän liiketoiminnan harjoittamiseksi tarvittavat vähimmäispalvelut

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille

Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille 17.6.2014 Karoliina Vesterbacka Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vastuuhenkilöiden roolit ja vastuut Organisaation tulee esittää/nimetä

Lisätiedot

Riippumattomat arviointilaitokset

Riippumattomat arviointilaitokset Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä

Lisätiedot

Yksinkertaista. Me autamme. TM. Ceriffi Oy Ver Mikko Kettunen

Yksinkertaista. Me autamme. TM. Ceriffi Oy Ver Mikko Kettunen Yksinkertaista. Me autamme. TM Ceriffi Oy Ver 3.0 22.11.2015 Mikko Kettunen UKK, ISO 9001:2015 Usein kysytyt kysymykset ISO 9001 uudistumisesta Mikä on ISO 9001? Milloin uudistus tapahtuu? Mitä muutos

Lisätiedot

Uudenmaan metsäbiotalous

Uudenmaan metsäbiotalous Uudenmaan metsäbiotalous Uusimaa - määrissä suuri, osuuksissa pieni Metsäbiotalouden osuus maakunnan biotalouden tuotoksesta on 22 %. Tärkein biotalouden sektori on elintarviketeollisuus. Metsäbiotalous

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

FLEGT Puutavaran alkuperä rakentamisessa -haasteita ja mahdollisuuksia. Marja Hilska-Aaltonen Maa- ja metsätalousministeriö 4.10.

FLEGT Puutavaran alkuperä rakentamisessa -haasteita ja mahdollisuuksia. Marja Hilska-Aaltonen Maa- ja metsätalousministeriö 4.10. FLEGT Puutavaran alkuperä rakentamisessa -haasteita ja mahdollisuuksia Marja Hilska-Aaltonen Maa- ja metsätalousministeriö 4.10.2011 1 FLEGT-asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 995/2010

Lisätiedot

Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä EU:ssa. Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä, yleistä. Taustat ja tarkoitus

Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä EU:ssa. Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä, yleistä. Taustat ja tarkoitus Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä, yleistä Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä, yleistä Taustat ja tarkoitus EU:lla on ollut jo pitkään direktiivi, joka koskee henkilöautojen ja moottoripyörien tyyppihyväksyntää.

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan metsäbiotalous

Keski-Pohjanmaan metsäbiotalous Keski-Pohjanmaan metsäbiotalous Keski-Pohjanmaa puutuotteista pientä lisää biotalouteen Metsäbiotalouden osuus maakunnan koko biotalouden tuotoksesta on 19 %, joka on selvästi maakuntien keskiarvoa pienempi.

Lisätiedot

EU:n puutavara-asetuksen toimeenpano Suomessa. Helsinki , Marko Lehtosalo

EU:n puutavara-asetuksen toimeenpano Suomessa. Helsinki , Marko Lehtosalo EU:n puutavara-asetuksen toimeenpano Suomessa Helsinki 24.5.2016, Marko Lehtosalo 1 Taustaa puutavara-asetukselle (EUTR) EU:n puutavara-asetuksen tärkeimmät velvoitteet Laittomasti korjatun puun ja puutuotteiden

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 845/715/2014

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 845/715/2014 Bertel Jungin aukio 9 02600 Espoo ASIA HAKIJA Lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 42 :n mukainen tuotantotukitodentajan hyväksymispäätöksen muuttaminen Bertel

Lisätiedot

Tietoturvallisuusliite

Tietoturvallisuusliite Tietoturvallisuusliite [Yhteistyökumppanin nimi] STATUS Laatinut: Tarkastanut ja hyväksynyt: Versio no: Tiedoston nimi: Tallennushakemisto: Pvm SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 1 Määritelmät... 3

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en) 10869/15 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. heinäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D039794/02 Asia: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014 Rautatienkatu 19 A 15110 Lahti ASIA HAKIJA Lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 42 :n mukainen tuotantotukitodentajan hyväksymispäätöksen muuttaminen Rautatienkatu

Lisätiedot

Satakunnan metsäbiotalous

Satakunnan metsäbiotalous Satakunnan metsäbiotalous Satakunnassa massa ja paperi ovat metsäbiotalouden kärjessä Metsäbiotalouden osuus maakunnan biotalouden tuotoksesta on 41 %. Muussa biotaloudessa tärkeimmät sektorit ovat elintarviketeollisuus

Lisätiedot

Puuhuolto/puun hankinta - Case Stora Enso. Yritysvastuujohtaja Pekka Kallio-Mannila

Puuhuolto/puun hankinta - Case Stora Enso. Yritysvastuujohtaja Pekka Kallio-Mannila Puuhuolto/puun hankinta - Case Stora Enso Yritysvastuujohtaja Pekka Kallio-Mannila Stora Enso Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden maailmanlaajuinen edelläkävijä Maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

Metsäsertifiointi osoittaa puun laillisuuden ja kestävän alkuperän

Metsäsertifiointi osoittaa puun laillisuuden ja kestävän alkuperän Metsäsertifiointi osoittaa puun laillisuuden ja kestävän alkuperän Puutavaran alkuperä rakentamisessa Haasteita ja mahdollisuuksia Seminaari 4.10.2011 Auvo Kaivola PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry

Lisätiedot

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat 2010 1 (5) I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat Nordean rahastot 1 ovat hyväksyneet seuraavat omistajaohjausta koskevat suuntaviivat, joita sovelletaan suomalaisilla

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004)

Lisätiedot

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.10 Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Rahoitustarkastukselle RA4.10 dnro 14/120/2006 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Kansainvälinen viitekehys 5 4 Normiperusta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 13. heinäkuuta 2009 (OR. en) 2007/0284 (COD) LEX 976 PE-CONS 3689/1/08 REV 1 CODIF 137 ENT 232 CODEC 1162 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/ LUONNOS

Määräykset ja ohjeet X/ LUONNOS Määräykset ja ohjeet X/2011 - LUONNOS 5.2 Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä x.x.2011 Voimaantulopäivä x.x.2011 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

(Ainoastaan italian-, ranskan- ja saksankieliset tekstit ovat todistusvoimaiset) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(Ainoastaan italian-, ranskan- ja saksankieliset tekstit ovat todistusvoimaiset) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) L 171/18 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2015/1056, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2015, tiettyjen Sveitsin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 549/2004 mukaisesti esittämiin kansallisiin

Lisätiedot

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus Radioaktiivisten aineiden kuljetus Santtu Hellstén STUK Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä Helsinki 10. 11.12.2015 Aiheita Vastuista: lähetys, vastaanotto, koulutus STUKin uusi opas turvajärjestelyistä

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D032598/06.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D032598/06. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2014 (OR. en) 11839/14 AGRILEG 152 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 9. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D032598/06 Asia: Uwe

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen 28.10.2013 Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Sähkölaitteen merkinnät, tiedot ja ohjeet ENNEN SÄHKÖLAITTEEN MARKKINOILLE SAATTAMISTA ON VARMISTETTAVA,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 27. helmikuuta 2003 PE 321.965/8-16 TARKISTUKSET 8-16 Lausuntoluonnos (PE 321.965) John Purvis Ehdotus Euroopan

Lisätiedot