FSC Alkuperäketjun sertifiointi yrityksille. FSC merkki vastuullisesta metsänhoidosta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSC Alkuperäketjun sertifiointi yrityksille. FSC merkki vastuullisesta metsänhoidosta"

Transkriptio

1 FSC Alkuperäketjun sertifiointi yrityksille FSC merkki vastuullisesta metsänhoidosta

2 Mikä on FSC? Vuonna 1993 perustettu FSC on ensimmäinen kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä. FSC eli Forest Stewardship Council on riippumaton, voittoa tavoittelematon maailmanlaajuinen jäsenjärjestö, joka toimii ympäristön huomioon ottavan, sosiaalisesti vastuullisen ja taloudellisesti elinvoimaisen metsänhoidon puolesta. FSC tähtää nykyisten sukupolvien oikeuksien ja tarpeiden täyttämiseen vaarantamatta tulevien sukupolvien vastaavia oikeuksia ja tarpeita. FSC Alkuperäketjun sertifiointi FSC Alkuperäketjun sertifikaatin kautta yrityksesi osoittaa hankkivansa puutavaraa tai puupohjaisia tuotteita vastuullisesti hoidetuista metsistä. Vastuullisten tuotteiden kysyntä lisääntyy markkinoilla. Yhä useammat yritykset ja kuluttajat edellyttävät, että tuotteiden raaka-aine on peräisin metsistä, joissa huomioidaan luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, sekä turvataan alkuperäiskansojen ja työntekijöiden oikeudet. FSC tarjoaa paljon kaivatun yhteyden metsän, puutuotteita valmistavan yrityksen, myyjän ja loppukäyttäjän välillä. Kaikilla toimitusketjun osilla on oltava FSC Alkuperäketjun sertifikaatti, jotta lopputuotetta voidaan myydä FSC-sertifioituna ja jotta siihen voidaan liittää FSC-merkki. Tämä esite ja verkkosivuilta löytyvä syventävä tietopaketti ovat Suomen FSC:n kehittämiä infomateriaaleja, ja FSC Alkuperäketjun sertifikaatin saadakseen hakijan on täytettävä FSC-standardin vaatimukset (FSC-STD , saatavilla verkkosivuilta). Hanki FSC Alkuperäketjun sertifikaatti, vaikuta ja osallistu! Kun hankit Alkuperäketjun sertifikaatin, voit hyödyntää FSC-sertifioinnin tuomat mahdollisuudet markkinoilla. Samalla vaikutat oman yrityksesi osalta myös luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen. Suomessa ensimmäinen FSC Alkuperäketjun sertifikaatti myönnettiin vuonna Tällä hetkellä Suomessa on noin 100 Alkuperäketjun sertifikaattia. Ajankohtaiset tunnusluvut löytyvät kansainvälisen FSC:n sivuilta. Lisätietoa: ic.fsc.org Facts & Figures sekä info.fsc.org Certificate Search FSC Alkuperäketjun sertifiointi (Chain of Custody/ certification) takaa, että tuotteissa käytetty puuraaka-aine on peräisin vastuullisesti hoidetuista metsistä. FSC-sertifioitujen tuotteiden raaka-aine on pääosin peräisin metsistä, joilla on FSC Metsänhoidon sertifikaatti (vähintään 70 % raaka-aineesta). Raaka-aineena voi olla myös FSC:n hyväksymää kierrätysmateriaalia tai raaka-ainetta kontrolloiduista lähteistä (jälkimmäistä enintään 30 %). FSC Metsänhoidon sertifikaatti tarkoittaa, että metsänomistaja sitoutuu hoitamaan metsäänsä sosiaalisesti hyödyllisesti ja taloudellisesti kannattavasti, sekä samalla ympäristön kannalta kestävästi painottaen luonnon monimuotoisuuden turvaamista. Puunhankinta kontrolloiduista lähteistä edellyttää FSC:n kontrolloitua puuta koskevien vaatimusten noudattamista. FSC Alkuperäketjun sertifiointi jäljittää FSC-materiaaleja koko tuotantoprosessin läpi sertifioidusta metsästä jalostus- ja valmistusprosessien kautta kuluttajalle. Alkuperäketjun sertifiointi varmistaa, että FSC-sertifioitu ja kontrolloiduista lähteistä hankittu materiaali on tunnistettu tai pidetään erillään muusta materiaalista läpi tuotantoketjun. FSC Alkuperäketjun sertifikaattien määrä on kasvanut ympäri maailmaa. Kasvu on voimakasta Euroopassa. Alla oleva kaavio näyttää kasvun maanosittain vuosina FSC-tuotemerkinnät ovat FSC 100 %, FSC KIERRÄTETTY ja FSC MIX. FSC MIX-tuotteessa on vähintään 70 % puuraaka-aineesta FSC-sertifioiduista metsistä ja enintään 30 % kontrolloiduista lähteistä Afrikka Aasia Eurooppa Amerikka Oseania Lähde: FSC: Benefits for Business,

3 FSC Alkuperäketjun sertifioinnin hyötyjä FSC-sertifiointi on merkittävä markkinointityökalu yrityksille: sen avulla tuotteet erottuvat ja niiden kilpailukyky markkinoilla voi parantua. Tue vastuullista metsänhoitoa Suomen suurimmat ympäristöjärjestöt tukevat FSC:tä Suomessa. Hyötyjä rakennusalalla Rakennusala on merkittävä FSC-sertifioidun puun käyttäjä monessa maassa. Alkuperäketjun sertifioinnilla voidaan myös osoittaa vaatimustenmukaisuutta monien yksityisten ja julkisten hankintojen suuntaviivojen ja määritelmien kanssa, kuten EU:n ympäristömerkki puuhuonekaluille tai Yhdysvaltojen Green Building Leadership in Energy and Environmental Design (LEED). Suurimmat ympäristöjärjestöt Suomessa tukevat FSC-sertifiointijärjestelmää. FSC-sertifiointi huomioi myös alkuperäiskansojen ja metsässä työskentelevien työntekijöiden oikeudet. FSC Alkuperäketjun sertifikaatit auttavat yrityksiä markkinoilla, joissa kuluttajat ovat ympäristötietoisia. Todentamisjärjestelmän avulla yritykset saavat liittää FSC-sertifioituihin lopputuotteisiin FSC-merkin, joka puolestaan auttaa kuluttajia tunnistamaan ja valitsemaan tuotteita, jotka tukevat vastuullista metsänhoitoa. Alkuperäketjun sertifikaatti luo yhteyden kuluttajien tuotteisiin (sahatavara, paperi, huonekalut, puupohjaiset pakkaukset jne.) kohdistuvien vastuullisuusvaatimusten ja puuraaka-aineen alkuperän välille. FSC Alkuperäketjun sertifikaatilla yritys osoittaa asiakkailleen välittävänsä metsien hoidosta ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisestä talouskäytössä olevissa metsissä. Vahvista markkina-asemia FSC Alkuperäketjun sertifiointi helpottaa markkinoille pääsyä tilanteessa, jossa eettiset näkökohdat vaikuttavat yhä enemmän kuluttajien ostopäätöksiin. Hankkimalla FSC Alkuperäketjun sertifikaatin yritys voi muun muassa monipuolistaa asiakaskuntaansa ja luoda perustan merkittäville uusille markkinoille tulevaisuudessa. Vastuullisen metsänhoidon tukeminen on vastuullinen valinta: se voi houkutella uusia sijoittajia ja asiakkaita. Euroopassa ja Yhdysvalloissa monet yritykset ovat kiinnostuneita hankkimaan FSC Alkuperäketjun sertifikaatin osoittaakseen kuluttajille ja ympäristöjärjestöille, että ne ottavat ympäristön huomioon prosesseissaan ja/tai hankinnoissaan puutavaran ja puupohjaisten tuotteiden (esim. paperin ja pakkausmateriaalien) osalta. FSC Alkuperäketjun sertifikaatti on mainio tapa osoittaa yrityksen myönteinen asenne sosiaalisiin ja ympäristöön liittyviin tekijöihin. Kasvavaa menestystä sellu-, paperi- ja painoaloilla Paperi on yleisimmin ostettu ja myyty FSC-sertifioitu tuote, ja kauppaa käyvät pääasiassa yritykset Euroopassa ja Aasiassa. Sellun- ja paperintuottajat, tukkurit ja painotalot ovat keskeisiä toimijoita monien sertifioitujen tuotteiden toimitusketjuissa. Lähemmäs kuluttajia: vähittäiskaupan sitouttaminen Kuluttajat eri maissa etsivät ja valitsevat FSC-sertifioituja tuotteita, mikä luo kannustimia yrityksille toiminnan sertifiointiin ja vastuullisen metsänhoidon tukemiseen. Useat uudet FSC-sertifioidut pakkaukset, kuten mehu- ja maitotuotteiden pakkaukset, kuvaavat FSC-tavaramerkin leviämistä vähittäiskaupan alalla. FSC ja EU:n puutavara-asetus (EUTR) EU:n puutavara-asetus kieltää laittomasti korjatun puutavaran ja sellaisesta puutavarasta valmistettujen tuotteiden saattamisen EU:n sisämarkkinoille. FSC Alkuperäketjun sertifikaatin hankkiminen ei tarkoita sitä, että yritys automaattisesti täyttäisi puutavara-asetuksen mukaisen asianmukaisen huolellisuuden järjestelmän velvoitteet. FSC Alkuperäketjun sertifikaatti kuitenkin helpottaa riskinarviointi- ja riskinvähentämisvaatimusten toteutusta merkittävästi. Riski sille, että luotettavasti sertifioidut puutavarat tai puupohjaiset tuotteet sisältäisivät laittomasti korjattua puutavaraa voidaan katsoa olevan vähäinen, jos riskinarvioinnin yhteydessä kerätyt muut tiedot eivät ole tämän päätelmän kanssa ristiriidassa. Tutustu FSC:n hyötyihin liiketoiminnassa: benefitsforbusiness.fsc.org

4 Soveltuuko sertifiointi yritykselleni? Sertifiointi soveltuu kaiken kokoisille yrityksille pk-yrityksistä isoihin kansainvälisiin yrityksiin. FSC Alkuperäketjun/ sertifiointi on suunnattu yrityksille, jotka valmistavat ja/tai prosessoivat puupohjaisia tuotteita tai käyvät kauppaa niillä. Toimitusketjun kaikkien yritysten, jotka jossain vaiheessa omistavat FSC-sertifioidun tai kontrolloiduista lähteistä hankitun puuraaka-aineen tai niistä valmistetun tuotteen, on oltava sertifioituja, jotta tuotetta voitaisiin myydä sertifioituna. Näitä yrityksiä ovat mm. sahat, puutuotteen valmistajat, sellu- ja paperitehtaat, paperikauppaa tekevät yritykset ja painotuotteiden valmistajat. Kuitenkaan yritykset, joille ei siirry sertifioidun tuotteen fyysinen eikä juridinen omistusoikeus, jotka eivät muuta sertifioidun tuotteen sisältöä eivätkä myy sertifioitua tuotetta eteenpäin FSC-väitteellä (esim. laskussa), eivät tarvitse sertifikaattia. Esimerkkejä tällaisista yrityksistä ovat jakeluyhtiöt, vähittäismyyjät ja loppukäyttäjät. Jos yritykset, joilla ei ole fyysistä eikä juridista omistusoikeutta, haluavat markkinoida FSC-sertifioituja tuotteita tai käyttää FSC-sertifioituja tuotteita liiketoiminnassaan, ne voivat hakea Suomen FSCyhdistykseltä FSC-tavaramerkkilisenssiä. Sertifiointivaihtoehtoja FSC:n standardit tarjoavat vaihtoehtoja erikokoisille yrityksille, jotka haluavat liittyä FSC-sertifioinnin piiriin. Valitse sertifiointityyppi, joka sopii parhaiten yrityksesi toimintaan. Varsinaiset standardit löytyvät FSC:n verkkosivuilta. Useimmiten yritykselle helpoin vaihtoehto on oma, yksittäiselle yritykselle tarkoitettu FSC Alkuperäketjun sertifikaatti. FSC-sertifikaatin voi hankkia tietyin ehdoin myös usealle yritykselle tai toimipisteelle yhdessä. Pienet yritykset voivat muodostaa ryhmän ja hakea yhdessä ryhmäsertifikaattia. Suurempi yritys, joilla on useita toimipaikkoja, voi hakea usean kohteen sertifikaattia. Molemmat vaativat sertifikaatin osalta yhteistä, keskitettyä hallinnointia sekä monitoroituja kontrolli- ja raportointijärjestelmiä. Näiden avulla sertifiointiorganisaatiot voivat arvioida toimintaan osallistuvia tahoja yksittäisten otosten avulla. Projektisertifiointi on suunniteltu yksittäisten projektien sertifioimiseen. Kyseessä voi olla tuotannon osan tai koko projektin sertifioiminen: minkä tahansa kohteen rakentaminen tai kunnostaminen, jossa käytetään FSC-sertifioitua puuta, kontrolloiduista lähteistä tulevaa puuta ja/tai kierrätysmateriaalia. Joissakin maissa FSC projektisertifiointi on ollut suuri menestys: esimerkiksi kaksi kolmasosaa Lontoon 2012 Olympiapuistossa käytetyistä puuraaka-aineesta oli FSC-sertifioitua. Projekti voi olla esimerkiksi toimisto- tai asuinrakennus, tapahtuman rakennelmat (esim. konserttilavat) tai purjevene. FM Sellutehdas FM Metsänhoidon sertifikaatti Tutustu FSC-tavaramerkkilisenssiin verkkosivuillamme osoitteessa fi.fsc.org. Painotalo Alkuperäketjun sertifikaatti Paperitehdas Kirjakauppa TL TL Tavaramerkkilisenssi Kuluttaja Sertifikaatin myöntäjät Itsenäiset sertifiointiorganisaatiot (Certification Bodies, CB ) myöntävät FSC Alkuperäketjun sertifikaatteja ja auditoivat yritysten toimintaa. FSC asettaa standardit metsänhoidon sertifioinnille ja puun alkuperän sertifioinnille, sekä määrittelee menettelyt, joita sertifiointiorganisaatioiden on noudatettava arvioinneissaan. Sertifiointiorganisaatio tekee vuositarkastuksen sertifioiduissa yrityksissä varmistaakseen, että kukin sertifikaatin haltija täyttää tarvittavat vaatimukset ja noudattaa alkuperäketjun standardia. FSC-sertifikaatteja myöntävät organisaatiot ovat FSC-akkreditoituja, eli niiden toimintaa valvoo FSC:n valitsema akkreditointiorganisaatio Accreditation Services International (ASI). Puu & Rakentaminen? Paperi & Painotuotteet? Sahat Kyllä Sellutehdas Kyllä Valmistajat Kyllä Paperitehdas Kyllä Rakennusurakoitsijat Ei* Painotalot Kyllä Vähittäiskauppiaat Ei* Kustantamot Ei** * Rakennusurakoitsijoiden tai vähittäiskauppiaiden, jotka myyvät FSC-sertifioituja tuotteita LEED Green Building -ohjelmaan, on mahdollisesti hankittava Alkuperäketjun sertifikaatti. ** Kustantamot, jotka ostavat FSC-sertifioitua paperia suoraan sertifioiduilta toimittajiltaan ja toimittavat paperin painoille painatusta varten, ovat kuitenkin sertifioinnin piirissä. Ajantasainen luettelo sertifiointiorganisaatioista, jotka tarjoavat palvelujaan Suomessa löytyy verkkosivuiltamme fi.fsc.org

5 Sertifikaatin hakeminen 1 Ota yhteyttä sertifiointiorganisaatioon Sertifiointiorganisaatiot löydät Suomen FSC:n verkkosivuilta kohdasta Alkuperäketjun sertifiointi. Sertifioinnin kustannukset ja ehdot voivat vaihdella, joten suosittelemme pyytämään tarjoukset useammalta sertifiointiorganisaatiolta. 2 Allekirjoita sopimus sertifiointiorganisaation kanssa Valitse sertifiointiorganisaatio, jonka kanssa yrityksesi haluaa toimia ja allekirjoita sopimus. 3 Auditointi Auditoinnissa tarkastetaan, että yrityksesi täyttää FSC-sertifioinnin edellytykset. FSC Alkuperäketjun sertifiointi suoritetaan FSC:n Alkuperäketjun standardin mukaisesti. 4 Päätös sertifioinnista Sertifiointiorganisaatio kokoaa auditoinnissa kerätyn tiedon auditointiraporttiin, jonka perusteella se tekee päätöksen sertifioinnista. 5 Vastaanota FSC-sertifikaatti Jos sertifiointipäätös on myönteinen, yrityksellesi myönnetään FSC-sertifikaatti. Tämän jälkeen saat yrityksen käyttöön yksilöidyt FSC-merkit. Public Certificate Search info.fsc.org Sertifioinnin kustannukset Sertifiointiprosessille ei ole ennalta määrättyä kiinteää hintaa. Hinta vaihtelee riippuen sekä sertifiointiorganisaatiosta että yrityksen liiketoiminnan luonteesta, laajuudesta ja sertifiointityypistä. On suositeltavaa pyytää tarjouksia eri sertifiointiorganisaatioilta. Linkittyminen potentiaalisten toimittajien ja asiakkaiden kanssa FSC on kehittänyt verkkoon tietokantoja ja foorumeita, joiden avulla voit hakea tietoja ja verkostoitua potentiaalisten toimittajien ja asiakkaiden kanssa. Public Certificate Search on verkkotyökalu, joka tarjoaa tiedot muun muassa kaikista FSCsertifikaateista, tuotetyypeistä ja yhteystiedoista. Sivuston avulla voit tutustua toimittajiin ja tarjontaan sekä löytää potentiaalisia asiakkaita. FSC Marketplace on yrityksille suunnattu markkinapaikka, joka yhdistää FSC-sertifioitujen materiaalien ja tuotteiden myyjät ja ostajat. Markkinapaikka tarjoaa tietoa tuhansista eri FSCsertifioiduista tuotteista ja materiaaleista, ja auttaa käyttäjiä löytämään toisensa ympäri maailmaa. FSC luo jatkuvasti uusia tapoja FSC-sertifioitujen tuotteiden ja materiaalien markkinoiden kehittämiseen. Ajantasaista tietoa löytyy kansainvälisen FSC:n verkkosivuilta. FSC:n tavaramerkkien käyttö FSC:n tavaramerkit ovat yrityksellesi ensisijainen viestintäväline osoittamaan asiakkaille ja suurelle yleisölle, että tuotteesi täyttävät FSC:n asettamat vaatimukset. Sertifikaatin saanut yritys voi käyttää FSC:n tavaramerkkejä sertifioiduissa tuotteissa. FSC:n tavaramerkkejä voidaan käyttää myös sertifioitujen tuotteiden markkinoinnissa. FSC:n tavaramerkkien käytön hyväksyy etukäteen yrityksesi käyttämä sertifiointiorganisaatio, joka myös toimittaa yrityksellesi yksilöidyt FSC-merkit. FSC Finland fi.fsc.org FSC Marketplace marketplace.fsc.org

6 Photo: Satu Leppänen Lisätietoa verkkosivuiltamme fi.fsc.org kohdasta Alkuperäketjun sertifiointi. FSC Alkuperäketjun standardin viralliset normatiiviset vaatimukset löytyvät FSC:n Alkuperäketjun standardista FSC-STD Standardin päivitetyt versiot lisätään verkkosivuillemme. Suomen FSC on myös luonut tietopaketin, joka on erityisesti suunniteltu auttamaan yrityksiä ymmärtämään paremmin järjestelmää ja sen vaatimuksia sekä opastaa miten toimia sertifiointiin valmistautumisessa. Englanninkielinen tietopaketti on saatavilla ilmaiseksi verkkosivuiltamme. Hanki FSC Alkuperäketjun sertifikaatti Suomessa ja sertifikaattisi on voimassa kaikkialla. Voit myydä sertifioituja tuotteita maailmanlaajuisesti! yright: John Mason copyrights: John Mason Suomen FSC Vastuullisen metsänhoidon yhdistys ry sähköposti: Vastuullisen metsänhoidon yhdistys ry PL Helsinki Photo: Satu FSC F000211

Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa. 1 Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa Kesäkuu 2012 Versio 1.1. 2012 Versio 1.

Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa. 1 Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa Kesäkuu 2012 Versio 1.1. 2012 Versio 1. Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa 1 Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa Kesäkuu 2012 Versio 1.1 2012 Versio 1.1 Sisällys Muutama sana NEPConista ja tästä puun alkuperäketjun oppaasta...

Lisätiedot

Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa. 1 Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa Kesäkuu 2012 Versio 1.1. 2012 Versio 1.

Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa. 1 Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa Kesäkuu 2012 Versio 1.1. 2012 Versio 1. Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa 1 Perusteet FSC :n alkuperäketjun sertifioinnissa Kesäkuu 2012 Versio 1.1 2012 Versio 1.1 Sisällys Muutama sana NEPConista ja tästä puun alkuperäketjun oppaasta...

Lisätiedot

EU:N PUUTAVARA-ASETUKSEN OIKEUDELLISEEN KEHYKSEEN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ, JOIDEN OSALTA TARVITAAN OHJEISTUSTA JOHDANTO

EU:N PUUTAVARA-ASETUKSEN OIKEUDELLISEEN KEHYKSEEN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ, JOIDEN OSALTA TARVITAAN OHJEISTUSTA JOHDANTO EU:N PUUTAVARA-ASETUKSEN OIKEUDELLISEEN KEHYKSEEN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ, JOIDEN OSALTA TARVITAAN OHJEISTUSTA JOHDANTO Puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta

Lisätiedot

M-REAL VUOSI 2005. Yhteiskuntavastuuraportti

M-REAL VUOSI 2005. Yhteiskuntavastuuraportti M-REAL VUOSI 2005 Yhteiskuntavastuuraportti Sisällysluettelo iii Raportin sisältö iv M-real lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Johdanto 2 Avaussanat 3 Tunnusluvut 4 Sitoutuminen 4 Periaatteet 5 M-real

Lisätiedot

Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa Euroopan komissio

Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa Euroopan komissio Ympäristöä säästäviä hankintoja Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa Euroopan komissio Ympäristöä säästäviä hankintoja Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta

Lisätiedot

Yritysvastuu. Palaute Yritysvastuu 2006 -raporttiin. 1. Kuinka hyvin raportti mielestäsi käsittelee seuraavia asioita?

Yritysvastuu. Palaute Yritysvastuu 2006 -raporttiin. 1. Kuinka hyvin raportti mielestäsi käsittelee seuraavia asioita? STORA ENSO 2006 Palaute Yritysvastuu 2006 -raporttiin Täytä lomake ja kerro meille kommenttisi Yritysvastuu 2006 -raportista. Voit myös täyttää lomakkeen osoitteessa www.storaenso.com/sustainability/feedback

Lisätiedot

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ AMMATTIOPISTO LIVIA / KALATALOUS- JA YMPÄRISTÖOPISTO

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ AMMATTIOPISTO LIVIA / KALATALOUS- JA YMPÄRISTÖOPISTO EU investoi kestävään kalatalouteen MSC sertifioinnin vaatimukset, kustannukset ja rahoitusmahdollisuudet sekä soveltuvuus Saaristomeren ja Selkämeren kalastuksille ja Itämeren itäisen turskakannan kalastukselle

Lisätiedot

EKOenergia-verkosto ja -merkki

EKOenergia-verkosto ja -merkki EKOenergia-verkosto ja -merkki Tämän tekstin alkuperäinen versio on englanninkielinen. Käännöksiin liittyvissä ristiriitatilanteissa käytetään englanninkielistä versiota. Jos sinulla on ehdotuksia tämän

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY

PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY 3 MIIA MÄNTYLÄ - TIINA SYRJÄ - ARTTU VAINIO - MINNA-MAARIA VEHKALA - OLLI WUORI PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY Vaasan yliopisto Levón-instituutti Julkaisuja No. 86 Vaasa 2001 4 ESIPUHE Ympäristöarvojen merkitys

Lisätiedot

STORA ENSO 2002 YMPÄRISTÖ RAAKA-AINEET

STORA ENSO 2002 YMPÄRISTÖ RAAKA-AINEET STORA ENSO 2002 YMPÄRISTÖ RAAKA-AINEET Ympäristöä ja sosiaalista vastuuta koskeva politiikka Vastuullinen liiketoiminta Stora Enso on sitoutunut kehittämään liiketoimintaansa ekologisesti, sosiaalisesti

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

M e t s ä b o a r d v u o s ikert o M us 2 0 12 2012 Metsä board

M e t s ä b o a r d v u o s ikert o M us 2 0 12 2012 Metsä board VUOSIKERTOMUS 2012 korkealaatuisia kartonkeja ja papereita Metsä Board on Euroopan johtava taivekartongin valmistaja, maailman johtava päällystettyjen valkopintaisten kraftlainerien tuottaja ja merkittävä

Lisätiedot

Vuosikertomus 2006. Vuosikertomus 2006

Vuosikertomus 2006. Vuosikertomus 2006 Vuosikertomus 2006 Vuosikertomus 2006 Julkaisun tilaukset: M-real Oyj Viestintä PL 20 02020 METSÄ Puh. 010 469 4552 Fax 010 469 4531 Sähköposti: communications@m-real.com Julkaisu löytyy myös PDF-muodossa

Lisätiedot

Oy Metsä-Botnia Ab. OY METSÄ-BOTNIA AB sivut >2 OY METSÄ-BOTNIA AB >4 KONSERNIN AVAINLUVUT >6 BOTNIAN VUOSI LYHYESTI >8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Oy Metsä-Botnia Ab. OY METSÄ-BOTNIA AB sivut >2 OY METSÄ-BOTNIA AB >4 KONSERNIN AVAINLUVUT >6 BOTNIAN VUOSI LYHYESTI >8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosikertomus 1 2 Oy Metsä-Botnia Ab Botnia on yksi johtavista kemiallisen sellun valmistajista maailmassa, ja se tarjoaa laajan tuotevalikoiman asiakkailleen, jotka valmistavat korkealaatuisia paperi-,

Lisätiedot

selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008

selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008 selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008 lupaus yhtiö ympäristö ihmiset liiketoiminta Yhtiön esittely 2 Liiketoiminta-alueet lyhyesti 4 Osakkeenomistajille 6 Sanomalehti- ja kirjapaperi

Lisätiedot

Puun alkuperän seuranta ja RES-direktiivi energiapuun hankinnassa

Puun alkuperän seuranta ja RES-direktiivi energiapuun hankinnassa Puun alkuperän seuranta ja RES-direktiivi energiapuun hankinnassa Aki Jouhiaho, TTS Metsästä voimalaitokseen: Energiapuun logistiikka ja tiedonhallinta Lahti 14.2.2014 Esityksen sisältö RES direktiivi

Lisätiedot

SGS FINLAND COMPACT TOUKOKUU 2012 NYT MYÖS LÄÄKINTÄLAITTEIDEN TURVALLISUUSTESTAUS

SGS FINLAND COMPACT TOUKOKUU 2012 NYT MYÖS LÄÄKINTÄLAITTEIDEN TURVALLISUUSTESTAUS SGS FINLAND COMPACT SGS FINLANDIN asiakaslehti TOUKOKUU 2012 LAATU- JA TEHDASTARKASTUKSET KIINASSA NYT MYÖS LÄÄKINTÄLAITTEIDEN TURVALLISUUSTESTAUS s. 2 PääkirjoItus LISÄTIEDOT Marianne Vorselman Marketing

Lisätiedot

Essi Paronen. Green Office-järjestelmän käyttöönotto kaupungin organisaatiossa. Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu

Essi Paronen. Green Office-järjestelmän käyttöönotto kaupungin organisaatiossa. Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Essi Paronen Green Office-järjestelmän käyttöönotto kaupungin organisaatiossa Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

Reiluja hankintoja. Opas eettisiin julkisiin hankintoihin

Reiluja hankintoja. Opas eettisiin julkisiin hankintoihin Reiluja hankintoja Opas eettisiin julkisiin hankintoihin Sisällysluettelo Esipuhe 3 Miksi ostaa Reilun kaupan tuotteita? 4 Reilu kauppa takaa kehitysmaiden viljelijöiden toimeentulon 4 Kuluttajien kiinnostus

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

+31 % Metsä group vuosikatsaus 2014. Metsä Woodin työturvallisuus parani 31 %.

+31 % Metsä group vuosikatsaus 2014. Metsä Woodin työturvallisuus parani 31 %. +31 % 23 MILJOONAA PUUNTAIMEA Metsä group vuosikatsaus 2014 Metsä Woodin työturvallisuus parani 31 %. Metsä Forest toimitti metsänomistajille ennätyksellisen määrän puuntaimia. Metsä Boardin kartongin

Lisätiedot

M-real/Metsä board vuosikertomus 2011

M-real/Metsä board vuosikertomus 2011 M-real/Metsä board vuosikertomus 2011 2 toimitusjohtajan katsaus 4 toimintaympäristö 6 Metsä boardin strategia 8 paperboard 10 paper and pulp 12 kestävä kehitys 22 tilinpäätös 98 selvitys hallinto- ja

Lisätiedot

VASTUULLISUUSKATSAUS 2014

VASTUULLISUUSKATSAUS 2014 VASTUULLISUUSKATSAUS 2014 1 Marimekko lyhyesti Marimekko on suomalainen tekstiili- ja vaatetusalan designyritys, jonka toiminnan ydin on ajattomien ja yksilöllisten, käytännöllisten ja kauniiden kuluttajatuotteiden

Lisätiedot

IKEA-konserni Kestävä kehitys FY12

IKEA-konserni Kestävä kehitys FY12 IKEA-konserni Kestävä kehitys FY12 Mitä teemme saadaksemme aikaan muutosta parempaan... Ennen tätä projektia ajattelin, että ympäristöasiat eivät kuulu minulle. Nyt tiedän, että voin tehdä oman osani muuttaakseni

Lisätiedot

Yhtiömme, valintamme. Vuosikertomus 2007. Jouko Karvinen toimitusjohtaja. Robert Dobkowski työntekijä. työntekijä

Yhtiömme, valintamme. Vuosikertomus 2007. Jouko Karvinen toimitusjohtaja. Robert Dobkowski työntekijä. työntekijä Yhtiömme, valintamme Vuosikertomus 2007 Christiane Yoshinaga työntekijä Robert Dobkowski työntekijä Jouko Karvinen toimitusjohtaja Hannu Honkanen työntekijä José Videgain työntekijä Lisa McCartney kuluttaja

Lisätiedot

TOIMITTAJIEN VASTAUSTEN ARVIOINTIMALLI

TOIMITTAJIEN VASTAUSTEN ARVIOINTIMALLI TOIMITTAJIEN VASTAUSTEN ARVIOINTIMALLI Ohjeistus menettelysääntöjen noudattamisen seurannassa käytettävän kyselylomakkeen vastausten arviointiin ja vertailuun. Keskeiset lähtökohdat Kysymykset koskevat

Lisätiedot

METSÄTEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖ- JA VASTUULLISUUSSITOUMUKSET VÄLIRAPORTTI

METSÄTEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖ- JA VASTUULLISUUSSITOUMUKSET VÄLIRAPORTTI METSÄTEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖ- JA VASTUULLISUUSSITOUMUKSET VÄLIRAPORTTI 1 YMPÄRISTÖ- JA VASTUULLISUUSSITOUMUSTEN TAVOITTEIDEN EDISTYMINEN Tavoite on saavutettu tai arvioidaan saavutettavan vuoteen 22 mennessä.

Lisätiedot

Munksjö Oyj Vuosikertomus 2013

Munksjö Oyj Vuosikertomus 2013 Munksjö Oyj Vuosikertomus 213 Sisällysluettelo Munksjö lyhyesti Konsernikatsaus Munksjö lyhyesti 1 Vuosi lyhyesti 2 Visiomme 3 Strategia ja tavoitteet 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Munksjön historia 8 Maantieteellinen

Lisätiedot

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet The Specific Features of Service Solutions Kandidaatintyö Harri Renkonen Jaakko Toppari TIIVISTELMÄ Tekijä:

Lisätiedot

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. maaliskuuta 2014 (OR. en) 7701/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0059 (COD) EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 6. maaliskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot